VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str. 6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 9 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... str. 10 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI str. 13 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str. 14 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov - 1 -

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing. Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní družina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd. Naši školu navštěvovalo v tomto školním roce 183 žáků, průměrný počet žáků na jednu třídu tak činil 20,33 žáků. Do školní družiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 74 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce bylo využíváno celkem 14 učeben, z toho 5 odborných: přírodovědná učebna, jazyková učebna, počítačová učebna, interaktivní učebna a informační centrum, které je využíváno zároveň jako školní klub a knihovna. Potřebám žáků dále sloužila školní dílna, cvičná kuchyňka, družina I., družina II. a tělocvična. V rámci areálu školy také žáci využívali školní pozemek se skleníkem, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Na začátku školního roku bylo dokončeno budování informačního centra, které slouží mimo jiné jako školní knihovna. Do ní bylo v průběhu roku nakoupeno mnoho nových knižních titulů - vše z prostředků ESF a MŠMT v rámci projektu Informační a čtenářská gramotnost na základní škole. Velkou investicí bylo na podzim dokončení páteře školní sítě, v rámci níž byl zakoupen nový server do počítačové učebny a několik repasovaných počítačů. Síť v současnosti propojuje ředitelnu, obě sborovny, kancelář zástupce a hospodářky, interaktivní učebnu, informační centrum a počítačovou učebnu. Sdílený disk se tak stal pro pedagogy běžně užívaným prostorem pro komunikaci a správu informací. Hlavní zdroj financí pro obměnu sítě bylo Občanské sdružení rodičů a část tzv. ONIV v rámci prostředků na pomůcky. Z financí získaných doplňkovou činností školy byl zakoupen do jedné třídy 2. stupně výškově stavitelný nábytek. Z grantu Jihočeského kraje byla pro potřeby divadelního kroužku zakoupena ozvučovací technika (reprobedny, mixážní pult a mikrofony). Ta bude samozřejmě sloužit také při různých akcích školy poprvé byla použita na jaře při tradiční Besídce ke Dni matek. Během roku byly průběžně nakupovány učební pomůcky a hlavně učebnice dle potřeb jednotlivých vyučujících. 2. Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje základní vzdělání a výuka probíhala v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Kovářov. Ve zbývajících ročnících se vyučovalo podle dobíhajícího učebního plánu Základní škola. Dále škola nabídla žákům zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní družiny i prostřednictvím zájmových kroužků (sportovní, umělecké i naukové). Po celý rok se žáci mohli stravovat ve školní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsáhla mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, výměnné pobyty, divadlo apod

3 Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika), ovládání praktických dovedností (technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), pohyb žáků (sportovní hry), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný 2 skupiny), a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboženství). Jedním z úkolů pro tento školní rok bylo zaměřit se na cílenou práci žáků s textem. V rámci projektu Informační a čtenářská výchova učitelé vytvářeli a ve výuce ověřovali pracovní listy, které vycházely z práce s informacemi, a mimo jiné zkoušeli vybrané metody RWCT. Požadavek maximální aktivizace žáků při výuce byl z valné části naplňován někteří vyučující intenzivním využíváním ICT, jiní herními aktivitami či skupinovou prací. Na aktivizačních metodách výuky je i do budoucna stále třeba pracovat. Snažili jsme se pokračovat v pravidelné komunikaci se zahraniční školou Hauptschule Bad Zell v Rakousku. Na podzim byla dokončena realizace projektu Najdeme společnou řeč, který jsme organizovali my, na jaře pak navázala spolupráce projektem rakouské strany Naší společnou cestou do budoucnosti. V rámci projektů žáci osobně i písemně komunikují, ne zcela se však podařilo s rakouskou stranou dojednat individuální formu žákovských výstupů. Do budoucna chceme jednat o další spolupráci, která se případně obejde i bez evropských peněz, které zatím projekty podporují. Řešena byla v rámci výchovy problematika žákovského vandalismu. Byla stanovena pravidla náhrady škody a hlavně monitorování stavu věcí, které žákům škola zapůjčuje či dává k užívání (zvláště školní nábytek). 2.1 Obor vzdělání C/001 Základní škola 2.2 Učební program Základní škola - č.j /96-2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 4., 5., 9. ročník 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročník 2.3 Povinně volitelné předměty Německý jazyk volitelný 6.-7.třída 2 hodiny Sportovní hry 6.-7.třída 1 hodina Technické činnosti 6.-7.třída 1 hodina Konverzace v cizím jazyce (NJ, AJ) 8.třída 1 hodina Německý jazyk volitelný 8.-9.třída 2 hodiny Praktika z přírodovědných předmětů 8.-9.třída 2 hodiny Informatika 8.-9.třída 2 hodiny 2.4 Nepovinné předměty Náboženství pro 1.-9.ročník 2 skupiny 3. Přehled pracovníků školy V tomto školním roce nedošlo k žádným personálním změnám. 3.1 Zaměstnanci Fyzické osoby Přepočtené osoby Muži : ženy v % učitelé 16 13,2 17 : 83 % - 3 -

4 vychovatelky 3 1,5 0 : 100% správní zaměstnanci 5 3,8 26 : 74 % zaměstnanci ŠJ 4 3,5 0 : 100 % 3.2 Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Zdeňka Škochová 1.třída, ved. sekce 1.st. 1.stupeň 1.třída 20 Mgr.Pavla Škochová 2.třída 1.stupeň 2.třída 22 Mgr.Dana Dvořáková 3.třída 1.stupeň 3.třída 22 Mgr.Ludmila Škochová 4.třída 1.stupeň 4.třída 22 Mgr.Libuše Randová 5.třída, koordinátor ŠVP 1.stupeň 5.třída 22 Mgr.Miroslav Novák 6.třída, metodik prev. D Z D, Z, Tv, Pc, Sh 22 Mgr.Hana Kotalíková 7.třída Čj Ov Čj, Rv (VkZ), Pč 15 Mgr.Jindřiška Týlová 8.třída M - Tv M, Tv 22 Mgr.Jana Vlnová 9.třída, ved. sekce 2.st. Aj Vv - Rj Aj, Vv 22 Mgr.Jaroslav Smrčina výchovný poradce 1.stupeň F, Pč, Tč, Inf, Nj Mgr.Veronika Palusová knihovník Čj - Hv Čj, Hv, Vv, Inf 17 Mgr.Marcela Timoranská koordinátor EVVO Př - Ch Př, Ch, Pp 14 Mgr.Libor Mandovec ředitel školy, ICT koord. Čj Ov Ov Mgr.Stanislava Pincová zástupce ŘŠ Nj Př - Pč Nj, Aj 11 Mgr.Petra Baštýřová - 1.stupeň Aj 6 Jana Gillová - admin. Za 1 kvalifikovanost pedagogů aprobovanost pedagogů 91% 85% 3.3 Vychovatelky Jméno Funkce Kvalifikace Oddělení Úvazek (h) Marie Vlnová vedoucí sekce ŠD vychovatelství 1.oddělení 28 Mgr.Hana Kotalíková - učitelství 2.oddělení 8 Mgr.Veronika Palusová - učitelství 3.oddělení Správní zaměstnanci Jméno Funkce Úsek Úvazek (h) Milada Brábníková uklizečka Tcv a ŠJ 30 Ilona Brůžková uklizečka Nová budova 30 Marie Škochová uklizečka Stará budova 30 Václav Kroupa školník - 40 Michaela Maříková účetní - 20 Václav Kroupa topič - 15 (říjen-duben) 3.5 Zaměstnanci školní jídelny Jméno Funkce Úvazek (h) Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20

5 Marie Dvořáková/Eva Stanislavová vedoucí kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka 40 Marie Fedrová pomocná kuchařka Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do první třídy probíhal na naší škole ve dnech 15. a 16. ledna. K zápisu přišlo se svými rodiči celkem 15 dětí. Celá akce se uskutečnila v prostředí nově zbudovaného informačního centra školy a budoucí žáci plnili různé úkoly, na kterých paní učitelky sledovaly, zda jsou děti na vstup do školy připraveny. Odměnou byly dětem drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci ze školní družiny. V příštím roce se můžeme těšit zřejmě na 10 prvňáčků, o odklad totiž žádají rodiče pěti dětí. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 26 žáků 9. třídy. Všichni žáci byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení na některou z vybraných tří škol. Na osmileté gymnázium se z 5. třídy nehlásil žádný žák. Rozmístění žáků 9. ročníku gymnázia 23% učební obory s výučním listem 50% učební obory s maturitou 4% střední odborné školy 23% Umístění vycházejících žáků 9. třídy: 1) gymnázia celkem 6 žáků: Gymnázium Milevsko (5x) Biskupské gymnázium J.N.Neumanna ČB (1x) 2) střední školy (studia) celkem 6 žáků: VOŠ a SPŠ Volyně (obor vnitřní prostředí budov 1x, nábytkářská výroba 1x) VOŠ, SOŠ, COP Sezimovo Ústí (informační technologie1x) OA Písek (obchodní akademie 1x) SŠ zdravotnická Písek (zdravotnické lyceum 1x) SŠZem. Písek (1x) 3) učební obory s maturitou celkem 1 žákyně: SOŠ obchodní, služeb a řemesel Tábor (knihovnictví 1x) učební obory s výučním listem celkem 13 žáků: - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch SOŠ a SOU Písek (obor kuchař číšník 2x, obor zedník 2x, obor instalatér 2x) SOŠ a SOU Sedlčany (obor kadeřnice 1x, obor kuchař číšník 1x) SOŠ a SOU Tábor (obor kadeřnice 1x) SOŠ a SOU Praha ( obor elektrikář 1x) SPŠ SOU ČB (obor autoelektrikář 1x) SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň (obor rybář 1x) SŠ spojů a informatiky Tábor (obor spojový mechanik 1x) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V prvním pololetí neprospěl jeden žák, na konci druhého pololetí žáci tři. Všichni tito žáci udělali na konci prázdnin opravné zkoušky a budou tak pokračovat ve studiu ve svém ročníku. Zvlášť hrubé porušení školního řádu zaznamenáno nebylo, kvůli opakovanému přestupování školního řádu však byla udělena jedna snížená známka z chování. Kázeňská opatření byla udělována spíše za neplnění školních povinností. Na konci školního roku bylo uděleno mnoho pochval, veliká část těch ředitelských byla oceněním za přední umístění žáků v okresních soutěžích a tím pádem i za vynikající reprezentaci školy. Ještě předtím, než deváťáci dostali svá vysvědčení, museli prokázat své dovednosti při psaní a obhajobě absolventských prací. Komise složená z ředitele školy, vedoucího absolventské práce a zástupce zřizovatele posuzovala nejen úroveň zpracovaného materiálu, ale také znalost uvedených informací, schopnost odpovědět na kladené otázky a argumentovat. Žáci si zvolili sedm témat z devíti původně nabízených: Ptactvo ČR, Poznáváme okolí Kovářova, Barokní architektura v Ćechách, Šoa - holocaust v literatuře, Význam správné výživy pro člověka, Vylodění spojenců v Normandii, Dřevo dekorativní materiál. Šest prací bylo hodnoceno jako vynikající, čtyři jako velmi dobré, šest jako dobré a sedm jako postačující, z čehož plyne, že všichni žáci své práce obhájili. 1. POLOLETÍ 1. stupeň 2. stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,25 1,75 1,57 pochvala TU/ŘŠ 0/0 9/1 9/1 důtka TU/ŘŠ 2/0 2/0 2/0 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka ,7 neomluvené POLOLETÍ - 6 -

7 Zameš. hodiny Chování Prospěch 1. stupeň 2. stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,29 1,77 1,61 pochvala TU/ŘŠ 13/3 19/9 32/12 důtka TU/ŘŠ 0/0 5/1 5/1 snížená známka 2/3 0/0 1/0 1/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka 39,5 53,9 46,7 neomluvené V letošním roce škola realizovala opět srovnávací testování v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Toto testování je žákům hrazeno z prostředků Občanského sdružení rodičů při ZŠ Kovářov a slouží k porovnání výsledků žáků mezi sebou i mezi jednotlivými školami účastnícími se testování

8 V letošním roce se uskutečnily tři větší školní soutěže. Do okresních olympiád a soutěží bylo vysláno celkem dvacet sedm žáků a devět družstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v biologické olympiádě (1., 2., 3. a 4. místo), v recitační soutěži Svátek poezie (2x 1. místo, 2. místo a čestné uznání), v dopravní soutěži (2. a 4. místo), chemické olympiádě (3. místo), v konverzaci z anglického jazyka (3. místo), v doprovodné soutěži mladých zdravotníků (1. místo), v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek (3. místo a čestné uznání) a v atletických soutěžích (2. a 3. místo). Skvělé umístění spojené s postupem na celostátní přehlídku získala svým vítězstvím v krajském kole recitátorka Daniela Kutilová. Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání D. Kutilová P.Škochová Matematický Klokan M. Ledinská, L. Bartůňková, A. Šindelářová S. Pincová Florbalový turnaj Rychlíci A žáci 7.tř. Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Petr Faukner 17. Tomáš Mrzena 25. M. Novák Kamila Křížová 16. Olympiáda ze zeměpisu Petr Faukner Hana Dvořáková 12. M. Novák Karolína Hubičková 12. Gabriela Zemanová 1. Michal Šafránek 9. Biologická olympiáda Ondřej Šimsa 17. Jana Kolářová 2. M. Timoranská Kateřina Kotápišová 3. Kamila Křížová 4. Konverzace AJ Tereza Kahounová 3. S. Pincová Myslivecké slavnosti K.Víšek, V.Mandovcová, A.Bublová 1. L. Randová Mladý zdravotník mladší družstvo 4. J. Týlová Dopravní soutěž cyklistů starší družstvo 2. mladší družstvo 4. J. Týlová Chemická olympiáda Martin Pánek 3. Michaela Šafránková 10. M. Timoranská Jihočeský zvonek Daniela Kutilová ČU Natálie Kuchtová 3. P. Škochová Kutilová Daniela 1. Svátek poezie Viktorie Mandovcová 2. Romana Brůžková ČU L. Mandovec Kateřina Kotápišová 1. kategorie A (4.-5.tř.) 7. L. Škochová Fotbalové turnaje ročník ročník 4. M. Novák ročník 5. Atletický čtyřboj mladší žákyně (jedn. D. Fořtová) 7. (6.) starší žáci (jedn. M. Kotrba) 5. (3.) M. Novák Denisa Fořtová 2. Milevská laťka Michal Kotrba 4. Pavel Janeček 5. M. Novák Jiří Zděnek

9 Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Biologická olympiáda Gabriela Zemanová 21. M. Timoranská Chemická olympiáda Martin Pánek 17. M. Timoranská Svátek poezie Daniela Kutilová 1. Viktorie Mandovcová ČU L. Mandovec 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení školy Koordinátorka tvorby ŠVP Libuše Randová úspěšně dokončila na podzim tohoto školního roku studium k výkonu specializovaných činností v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů. Pedagogičtí pracovníci se tento školní rok vzdělávali především formou celosborového školení v rámci projektu Informační a čtenářská výchova na základní škole. Jednodenní seminář Čtenářská gramotnost a školní informační centrum absolvovali ještě v rámci přípravného týdne. Pětidenní kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) vedl lektor Libor Kyncl, který se stal také odborným garantem programu, jenž pedagogický sbor vytvořil. Poslední cyklus seminářů v rozsahu 16 hodin absolvovali učitelé v oblasti Informační gramotnosti a práce s informačními zdroji. Všichni pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání formou jednodenních seminářů výběr byl plánován s důrazem na aktivizační metody výuky a na obecně pedagogické dovednosti v prostředí stále zvyšujících se nároků na učitele. Každý, kdo absolvoval individuálně seminář, informoval ostatní učitele mimo jiné také v rámci porad. Oblast Název semináře Učitelé Sloh všemi smysly 1 H.Kotalíková, V.Palusová, Český jazyk Sloh všemi smysly 2 H.Kotalíková, V.Palusová Čeština s humorem 1 V.Palusová Čeština s humorem 2 H.Kotalíková Matematika Osvědčilo se v hodinách matematiky D.Dvořáková Přírodovědné př. Laboratorní práce výroba zajímavých zařízení J.Smrčina Společenskovědní př. Jak učit o komunizmu M.Novák Cizí jazyky Developing English as Classroom Language J.Vlnová ICT Internetové fotoalbum bez znalosti HTML J.Smrčina Výchovy Aranžování suchého materiálu J. Vlnová Vánoční ozdoby J.Vlnová, M.Vlnová Aktuální problémy sociální patologie L.Randová Emo styl M. Novák Pedagogika a didaktika Kurz RWCT všichni Informační gramotnost a práce s inf. zdroji všichni Čtenářská gramotnost a informační centrum všichni Řízení školy, BOZP Právo ve škole L.Mandovec Aktuální změny předpisů L.Mandovec - 9 -

10 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos bylo realizováno ve škole i mimo ni mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oživily nebo doplnily výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na každoroční výlety, přihlášení žáci absolvovali lyžařský kurz, nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Novinkou letošního roku bylo například Vítání čtenářů pro žáky 1. třídy. Pro žáky šesté a sedmé třídy a jejich vrstevníky z partnerské školy v Bad Zell byl zorganizován třídenní pobyt v na holešické tvrzi u Orlické přehrady, na jaře byl jako partnerský koncipován také třídní výlet obou tříd. Při něm opět jako loni žáci poznávali krásy Rakouska. Během roku fungovalo celkem dvanáct zájmových kroužků různého zaměření, svůj volný čas mohli využívat aktivně také žáci učící se hudební nástroj pod vedením J.Hejdové. Žáci také aktivně vstupují do života školy prostřednictvím školního časopisu, který vzniká v rámci novinářského kroužku, a školního parlamentu, který funguje již několikátým rokem. Školní parlament se letos sešel šestkrát a ředitel školy se žáky řešil různé náměty, dotazy, návrhy a připomínky. Žáci se také letos mohli poprvé prezentovat jako literární autoři ve školním almanachu. Na veřejnosti se škola prezentovala mnoha vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdružením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školních webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. 7.1 Kurzy Plavecký výcvik 1.-2.třída únor duben 2010 Z.Škochová Lyžařský výcvik 6.-9.třída březen 2010 J.Týlová, L.Randová Dopravní výcvik 4. třída září 2009 L.Škochová Branný kurz 2. stupeň červen 2010 J.Týlová Příprava k přijímacím zkouškám 8.-9.třída září 2009 leden 2010 J.Týlová 7.2 Zájmové útvary název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Pohybový kroužek D.Dvořáková 3 Pěvecký sbor V.Palusová 4 Ruční práce L.Víšková 5 Pohybové hry L.Randová 6 Mladí zdravotníci J.Týlová 7 Keramika J.Vlnová 8 Dramatický kroužek L.Mandovec 9 Novinářský kroužek H.Kotalíková 10 Atletika M.Novák 11 Tenis L.Škochová 12 Míčové hry M.Novák 7.3 Školní a mimoškolní akce a aktivity Exkurze a výlety Exkurze Písek Den stromů 4.,5. tř říjen L.Škochová, L.Randová

11 Výlety Zahran. zájezdy, výměnné pobyty Vzdělání a řemeslo České Bud třída září J.Smrčina Úřad práce Písek třída podzim J.Smrčina Zoologická zahrada 7.třída duben M.Timoranská Protivín přírodovědné muzeum třída květen M.Timoranská Písek geologická exkurze 9. třída podzim M.Timoranská Písek a Milevsko výstavy třída červen H.Kotalíková, V.Palusová Praha muzea 4.,5.třída duben L.Škochová, L.Randová Knihovna Kovářov 4. třída květen L.Škochová Obecní úřad Kovářov 6.třída leden L.Mandovec Jednodenní výlet 1.-5.třída květen TU přísl.tříd Třídenní výlet 5., třída červen TU přísl.tříd Holešice třídenní pobyt (Bad Zell) 6.-7.třída září L.Škochová, H.Kotalíková, V.Palusová Aigen, Šumava (Bad Zell) 6., 7. třída květen V.Palusová, H.Kotalíková Kulturní akce před prázdninami L.Mandovec Divadlo Okýnko - Čárymůrka 1. stupeň březen S.Pincová Divadlo z Hradce Králové 2. stupeň červen S.Pincová Muzikál Baron Prášil 2. stupeň duben J.Vlnová Výchovný koncert varhany 1. stupeň březen S.Pincová Divadlo Tábor 1.-3.třída listopad D.Dvořáková Dopravní pravidla (beseda s policistou) 5. třída květen L.Škochová Filmy 3 filmová přestavení všichni Divadla, koncerty Besedy Vystoupení žáků školy Přednáška v rámci minimální prevence téma šikana 1. stupeň, 2. stupeň během roku M.Novák Místní knihovna - čtenářství třída během roku L.Škochová, L.Randová Ukázky sokolnictví - Dravci všichni červen S.Pincová Právo a kriminalita (besedy s policistou p. Mikuláš) 5., 9. třída březen L.Mandovec Naučný program agentury Pernštejni všichni podzim S.Pincová Dětský folklorní soubor Kovářovánek folklorní soubor během roku P.Škochová Svatomartinská jízda 1.stupeň listopad D.Dvořáková Besídka ke Dni matek 1.stupeň květen L.Škochová Rozloučení se žáky MŠ skupina žáků červen V.Palusová Koncerty pěveckého sboru a hudební školy Rozsvěcení vánočního stromku Sraz rodáků - vystoupení Divadelní představení Čarodějnice první kategorie Sportovní a zábavné akce pěvecký sbor skupina žáků pěvecký sbor prosinec, červen prosinec květen V.Palusová V.Palusová V.Palusová všichni červen L.Mandovec

12 Pohádkový les procházka lesem plným pohádkových bytostí třída červen D. Dvořáková Maškarní rej karneval v tělocvičně všichni únor P.Škochová Martinská jízda lampionový průvod třída listopad D.Dvořáková Předvánoční den s tematikou Vánoc a jejích Z.Škochová, všichni prosinec školní den zvyků J.Vlnová Vánoční zpívání soutěž o nejlépe zazpívanou přihlášení koledu žáci prosinec P.Škochová Obchůzky obchůzka na sv. Barboru, folklorní obchůzka na sv. Lucii soubor prosinec P.Škochová Masopust masopustní obchůzka folklorní s medvědem soubor únor P.Škochová Dlouhodobé programy Program EVVO Tvorba prací na témata Planeta Země, Obojživelníci ČR Zdravé zuby Pracovní listy s tematikou správné péče o chrup Spolupráce s Bad Zell Najdeme společnou řeč komunikace žáků všichni během roku M.Timoranská 1.-5.třída během roku L.Škochová 6., 7.třída během roku Mc, Pi, VJ Školní projekty a projektové dny Absolventské práce Tvorba a obhajoba prací na daná témata 9. třída říjenčerven Projektové dny Projekty jednotlivých tříd 1. stupně třída během roku L.Mandovec Z.Škochová Sběry Sběr žaludů a kaštanů všichni říjen V.Kroupa Sběr starého papíru všichni říjen, květen J.Týlová Sběr léčivých bylin všichni podzim, jaro M.Timoranská 7.4 Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Subjekt, instituce Způsob spolupráce Termín Odpovědnost Rodičovské schůzky informace a prospěchu a chování listopad, květen TU Schůzka s rodiči žáků s IVP září J.Smrčina Rodiče Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků červen Z.Škochová Individuální konzultace po dohodě kdykoli učitelé Školní zpravodaj 4x za školní rok L.Mandovec Občanské Schůze OSR listopad L.Mandovec sdružení rodičů Konzultace při nákupu pomůcek a odměn průběžně L.Mandovec (OSR) Organizace školního plesu leden L.Mandovec Školská rada Schvalování a projednávání dokumentů dle legislativy září, květen L.Mandovec Příprava rozpočtu a financování školy listopad L.Mandovec Informování o práci školy průběžně L.Mandovec Zřizovatel (Obec Kovářov) Slavnostní zahájení a ukončení školního roku září, červen L.Mandovec

13 MŠ Kovářov Občanské sdružení Kovářovan ZD Kovářov Hauptschule Bad Zell Příprava kulturních vystoupení průběžně V.Palusová, P.Škochová Zápis do 1. ročníku leden Z.Škochová Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben L.Mandovec Návštěva předškoláků červen Z.Škochová Vystoupení školních folklorních souborů průběžně P.Škochová Organizace školních akcí průběžně P.Škochová Organizace školního a zemědělského plesu leden L.Mandovec Péče o školní pozemek podzim V.Kroupa Výměnný pobyt žáků v Kovářově a na hranicích září, květen H.Kotalíková, L.Škochová, V.Palusová Seminář spolupráce listopad L.Mandovec Výstava v Bad Zell a v Kovářově říjen, květen L.Mandovec 7.5 Činnost folklorního souboru Dětský jihočeský folklorní soubor Kovářovánek Kovářovánek, Kovářov Povídání o dožínkách Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov Obchůzka Barborek Kovářovánek, Kovářov Obchůzka na svatou Lucii Kovářovánek, Kovářov Obchůzka Tří králů Kovářovánek, Kovářov Lednové Řemeslení 4.2. Kovářovánek, Kovářov VIII. Maškarní rej v kovářovské škole Kovářovánek, Kovářov masopustní Obchůzka s medvědem Kovářovánek, Kovářov vystoupení v domě s pečovatelskou službou Kovářovánek, Kovářov Vynášení Smrtky Kovářovánek, Kovářovan, Hotel Zvíkov účast na regionální pěvecké soutěži Jihočeský zpěváček Kovářovánek, Kovářov vystoupení ke Dni matek na besídce základní školy Kovářovánek, Kovářov XV. jihočeský folklorní festival Kovářov Kovářovánek, Kovářov vystoupení na Setkání rodáků Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov koncert pro mateřskou a základní školu Kovářovánek, Kovářov X. Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Loutkové divadýlko Podkovička Podkovička, Kovářov vystoupení pro mateřskou školu Podkovička, Kovářov pořad pro základní školu 8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce nekontrolovala práci školy

14 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 V kalendářním roce 2009 byly veškeré prostředky na přímé náklady zaslané z krajského úřadu beze zbytku využity, stejně tak byl zúčtován příspěvek na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi náklady a příjmy byl vyrovnán ziskem z doplňkové činnosti. Celkový hospodářský výsledek za celou organizaci činil ,33 Kč, z toho ovšem většina jsou finance převedené účetně v rámci projektu z jednoho kalendářního roku do druhého. Mezi největší projekty, na něž se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil pochopitelně pokračující projekt z ESF Informační a čtenářská výchova na základní škole a projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj Najdeme společnou řeč. 9.1 Přímé náklady KÚ České Budějovice (vyrovnaný rozpočet) Příjmy: Kapitola Konkrétní členění Částka Mzdové výdaje a odvody platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 Ostatní neinvestiční výdaje přímé ONIV ,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje: Kapitola Konkrétní členění Částka Mzdové výdaje a odvody Ostatní neinvestiční výdaje platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 učitelská knihovna 6.319,00 učebnice ,10 učební pomůcky + integrované ,90 ochranné pracovní prostředky 9.345,00 DVPP a PPV ,00 plavání ,00 pojišťovna Kooperativa ,00 náhrady DPN ,00 Výdaje celkem , Provozní náklady - Obec Kovářov (ztráta ,27 Kč) Příjmy: Kapitola Konkrétní členění Částka Dotace dotace provozní ,00 Stravné tržby za stravné ,00 ŠD úplata za školní družinu ,00 úroky ,45 Ostatní výnosy nájem za kotelnu 5.000,00 burza vyřazených věcí 1.000,00 Příjmy celkem ,45 Výdaje: Kapitola Konkrétní členění Částka topení (LTO) ,00 Energie elektřina ,00 vodné, stočné ,00 ŠD energie ,

15 Spotřební materiál Služby Údržba, opravy, vybavení Ostatní náklady papíry, tonery, nosiče dat (diskety, CD ) ,00 kancelářské potřeby 7.461,00 aktualizace programů 3.861,50 hygienické potřeby 9.133,20 čisticí prostředky ,80 ostatní materiál ,31 materiál k výuce 7.752,00 materiál ŠD ,00 předplatné, inzerce 9.465,63 potraviny ,07 servis mzdy ,00 telefony, internet ,20 poštovné, známky 4.152,60 webové stránky 3.600,00 PCO ostraha budovy 5.474,00 cestovné 7.208,00 prádelna 843,00 zajištění BOZP, PO 6.118,00 plavání 8.502,00 ostatní služby ,50 odpady 7.800,00 správa informačních technologií ,80 revize ,00 malování ,00 údržba a opravy ,50 ZŠ - školní zařízení ,50 ŠJ - zařízení 6.551,00 investice z DČ - vybavení tříd ,00 pojištění ,00 poplatky z účtů 8.648,09 ostatní poplatky 4.330,02 Výdaje celkem , Projekty a granty ESF, MŠMT, KÚ České Budějovice, OSR (přebytek ,60 Kč projekt převedeno) Příjmy: Účelový znak Projekt Zdroj příjmů Částka Dopravní hřiště KÚ České Budějovice 3.600,00 OSR při ZŠ Kovářov 989,00 UZ Nenárokové složky KÚ České Budějovice ,00 UZ Projekt ESF Informační a ESF ,40 čtenářská gramotnost Úroky 339,20 UZ Podpora snížení počtu žáků KÚ České Budějovice ,00 UZ Posílení mezd nep. pracovníků KÚ České Budějovice ,00 UZ Školní vybavení - 1. třída KÚ České Budějovice ,00 UZ Prevence KÚ České Budějovice ,00 Nebojme se mluvit o šikaně OSR při ZŠ Kovářov 1.820,00 UZ Najdeme společnou řeč Obec Kovářov ,20 Příjmy celkem ,80 Výdaje: Účelový znak Projekt Částka Dopravní hřiště 4.589,00 UZ Nenárokové složky ,

16 z toho mzdy ,00 odvody ,00 UZ Projekt ESF Informační a čtenářská gramotnost ,60 Podpora snížení počtu žáků ,00 UZ z toho mzdy 9.000,00 UZ odvody 3.000,00 Posílení mezd nepedagogických pracovníků ,00 z toho mzdy ,00 odvody ,00 UZ Školní vybavení 1. třída ,00 UZ Prevence - Nebojme se mluvit o šikaně ,00 UZ Najdeme společnou řeč ,60 Výdaje celkem , Doplňková činnost obědy, pronájmy, kurzy (zisk ,- Kč) Příjmy: Kapitola Konkrétní členění Částka Obědy ŠJ Stravné ,00 Pronájmy Nájem tělocvičny ,00 Pronájem tříd 3.200,00 Kurzy Kurzovné 6.000,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje: Kapitola Konkrétní členění Částka Potraviny ,00 Obědy ŠJ Provoz školní jídelna ,00 Mzdy, odvody, pojištění školní jídelna ,00 Pronájmy Provoz tělocvična ,00 OON tělocvična ,00 Kurzy Provoz kurzy 285,00 OON kurzy 2.850,00 Zpracování DČ Vedení účetnictví a mzdy 6.000,00 Výdaje celkem ,00 Výsledek za doplňkovou činnost: ,00 Kč Z toho doplňková činnost: školní jídelna ,00 pronájem tříd ,00 tělocvična ,00 kurzy , Hospodářský výsledek celkem za organizaci ,33 Kč Z toho: ,60 Kč - zůstatek z projektu Najdeme společnou řeč (konečné vyúčtování v r. 2010) ,73 Kč - zisk z doplňkové činnosti 9.6. Účetní zůstatky na jednotlivých fondech k Fond odměn 3.000,00 Fond rezervní 7.694,21 Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,60 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více