VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3 4) Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení str. 5 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str. 6 6) Další vzdělávání pedagogických pracovníků str. 9 7) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti... str. 10 8) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI str. 13 9) Základní údaje o hospodaření školy za rok str. 14 Schváleno pedagogickou radou dne Schváleno školskou radou dne Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov - 1 -

2 1. Základní údaje o škole Název: Základní škola Kovářov, okres Písek Adresa: Kovářov 80, Kovářov Telefon: Web: Zřizovatel: Obec Kovářov Ředitel školy: Mgr. Libor Mandovec Předseda školské rady: Ing. Jaroslav Janeček Základní škola Kovářov, okres Písek je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem zahrnujícím 27 vsí a osad. Sestává se z následujících součástí: základní škola, školní družina a školní jídelna. Otevřeno je celkem devět tříd. Naši školu navštěvovalo v tomto školním roce 183 žáků, průměrný počet žáků na jednu třídu tak činil 20,33 žáků. Do školní družiny, která má tři oddělení, bylo zapsáno celkem 74 dětí, další docházeli nepravidelně. K výuce bylo využíváno celkem 14 učeben, z toho 5 odborných: přírodovědná učebna, jazyková učebna, počítačová učebna, interaktivní učebna a informační centrum, které je využíváno zároveň jako školní klub a knihovna. Potřebám žáků dále sloužila školní dílna, cvičná kuchyňka, družina I., družina II. a tělocvična. V rámci areálu školy také žáci využívali školní pozemek se skleníkem, školní dvůr (plochy pro odpočinek o přestávkách) a školní hřiště. Na začátku školního roku bylo dokončeno budování informačního centra, které slouží mimo jiné jako školní knihovna. Do ní bylo v průběhu roku nakoupeno mnoho nových knižních titulů - vše z prostředků ESF a MŠMT v rámci projektu Informační a čtenářská gramotnost na základní škole. Velkou investicí bylo na podzim dokončení páteře školní sítě, v rámci níž byl zakoupen nový server do počítačové učebny a několik repasovaných počítačů. Síť v současnosti propojuje ředitelnu, obě sborovny, kancelář zástupce a hospodářky, interaktivní učebnu, informační centrum a počítačovou učebnu. Sdílený disk se tak stal pro pedagogy běžně užívaným prostorem pro komunikaci a správu informací. Hlavní zdroj financí pro obměnu sítě bylo Občanské sdružení rodičů a část tzv. ONIV v rámci prostředků na pomůcky. Z financí získaných doplňkovou činností školy byl zakoupen do jedné třídy 2. stupně výškově stavitelný nábytek. Z grantu Jihočeského kraje byla pro potřeby divadelního kroužku zakoupena ozvučovací technika (reprobedny, mixážní pult a mikrofony). Ta bude samozřejmě sloužit také při různých akcích školy poprvé byla použita na jaře při tradiční Besídce ke Dni matek. Během roku byly průběžně nakupovány učební pomůcky a hlavně učebnice dle potřeb jednotlivých vyučujících. 2. Přehled oborů vzdělání Škola poskytuje základní vzdělání a výuka probíhala v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP ZŠ Kovářov. Ve zbývajících ročnících se vyučovalo podle dobíhajícího učebního plánu Základní škola. Dále škola nabídla žákům zájmové vzdělávání v rámci tří oddělení školní družiny i prostřednictvím zájmových kroužků (sportovní, umělecké i naukové). Po celý rok se žáci mohli stravovat ve školní jídelně. Pestrou škálu aktivit obsáhla mimoškolní činnost: školní výlety, kulturní akce, besedy, exkurze, výcviky, výměnné pobyty, divadlo apod

3 Povinně volitelné a nepovinné předměty byly letos zaměřeny na práci s PC (informatika), ovládání praktických dovedností (technické činnosti, praktika z přírodovědných předmětů), pohyb žáků (sportovní hry), zvládnutí základů druhého cizího jazyka (německý jazyk volitelný 2 skupiny), a seznamování s křesťanskou tradicí a vírou (náboženství). Jedním z úkolů pro tento školní rok bylo zaměřit se na cílenou práci žáků s textem. V rámci projektu Informační a čtenářská výchova učitelé vytvářeli a ve výuce ověřovali pracovní listy, které vycházely z práce s informacemi, a mimo jiné zkoušeli vybrané metody RWCT. Požadavek maximální aktivizace žáků při výuce byl z valné části naplňován někteří vyučující intenzivním využíváním ICT, jiní herními aktivitami či skupinovou prací. Na aktivizačních metodách výuky je i do budoucna stále třeba pracovat. Snažili jsme se pokračovat v pravidelné komunikaci se zahraniční školou Hauptschule Bad Zell v Rakousku. Na podzim byla dokončena realizace projektu Najdeme společnou řeč, který jsme organizovali my, na jaře pak navázala spolupráce projektem rakouské strany Naší společnou cestou do budoucnosti. V rámci projektů žáci osobně i písemně komunikují, ne zcela se však podařilo s rakouskou stranou dojednat individuální formu žákovských výstupů. Do budoucna chceme jednat o další spolupráci, která se případně obejde i bez evropských peněz, které zatím projekty podporují. Řešena byla v rámci výchovy problematika žákovského vandalismu. Byla stanovena pravidla náhrady škody a hlavně monitorování stavu věcí, které žákům škola zapůjčuje či dává k užívání (zvláště školní nábytek). 2.1 Obor vzdělání C/001 Základní škola 2.2 Učební program Základní škola - č.j /96-2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 4., 5., 9. ročník 1., 2., 3., 6., 7., 8. ročník 2.3 Povinně volitelné předměty Německý jazyk volitelný 6.-7.třída 2 hodiny Sportovní hry 6.-7.třída 1 hodina Technické činnosti 6.-7.třída 1 hodina Konverzace v cizím jazyce (NJ, AJ) 8.třída 1 hodina Německý jazyk volitelný 8.-9.třída 2 hodiny Praktika z přírodovědných předmětů 8.-9.třída 2 hodiny Informatika 8.-9.třída 2 hodiny 2.4 Nepovinné předměty Náboženství pro 1.-9.ročník 2 skupiny 3. Přehled pracovníků školy V tomto školním roce nedošlo k žádným personálním změnám. 3.1 Zaměstnanci Fyzické osoby Přepočtené osoby Muži : ženy v % učitelé 16 13,2 17 : 83 % - 3 -

4 vychovatelky 3 1,5 0 : 100% správní zaměstnanci 5 3,8 26 : 74 % zaměstnanci ŠJ 4 3,5 0 : 100 % 3.2 Učitelé Jméno Třídnictví, funkce Kvalifikace Přidělené předměty Úvazek (h) Mgr.Zdeňka Škochová 1.třída, ved. sekce 1.st. 1.stupeň 1.třída 20 Mgr.Pavla Škochová 2.třída 1.stupeň 2.třída 22 Mgr.Dana Dvořáková 3.třída 1.stupeň 3.třída 22 Mgr.Ludmila Škochová 4.třída 1.stupeň 4.třída 22 Mgr.Libuše Randová 5.třída, koordinátor ŠVP 1.stupeň 5.třída 22 Mgr.Miroslav Novák 6.třída, metodik prev. D Z D, Z, Tv, Pc, Sh 22 Mgr.Hana Kotalíková 7.třída Čj Ov Čj, Rv (VkZ), Pč 15 Mgr.Jindřiška Týlová 8.třída M - Tv M, Tv 22 Mgr.Jana Vlnová 9.třída, ved. sekce 2.st. Aj Vv - Rj Aj, Vv 22 Mgr.Jaroslav Smrčina výchovný poradce 1.stupeň F, Pč, Tč, Inf, Nj Mgr.Veronika Palusová knihovník Čj - Hv Čj, Hv, Vv, Inf 17 Mgr.Marcela Timoranská koordinátor EVVO Př - Ch Př, Ch, Pp 14 Mgr.Libor Mandovec ředitel školy, ICT koord. Čj Ov Ov Mgr.Stanislava Pincová zástupce ŘŠ Nj Př - Pč Nj, Aj 11 Mgr.Petra Baštýřová - 1.stupeň Aj 6 Jana Gillová - admin. Za 1 kvalifikovanost pedagogů aprobovanost pedagogů 91% 85% 3.3 Vychovatelky Jméno Funkce Kvalifikace Oddělení Úvazek (h) Marie Vlnová vedoucí sekce ŠD vychovatelství 1.oddělení 28 Mgr.Hana Kotalíková - učitelství 2.oddělení 8 Mgr.Veronika Palusová - učitelství 3.oddělení Správní zaměstnanci Jméno Funkce Úsek Úvazek (h) Milada Brábníková uklizečka Tcv a ŠJ 30 Ilona Brůžková uklizečka Nová budova 30 Marie Škochová uklizečka Stará budova 30 Václav Kroupa školník - 40 Michaela Maříková účetní - 20 Václav Kroupa topič - 15 (říjen-duben) 3.5 Zaměstnanci školní jídelny Jméno Funkce Úvazek (h) Michaela Maříková vedoucí ŠJ 20

5 Marie Dvořáková/Eva Stanislavová vedoucí kuchařka 40 Martina Kůtová kuchařka 40 Marie Fedrová pomocná kuchařka Údaje o zápisu dětí a přijímacím řízení Zápis do první třídy probíhal na naší škole ve dnech 15. a 16. ledna. K zápisu přišlo se svými rodiči celkem 15 dětí. Celá akce se uskutečnila v prostředí nově zbudovaného informačního centra školy a budoucí žáci plnili různé úkoly, na kterých paní učitelky sledovaly, zda jsou děti na vstup do školy připraveny. Odměnou byly dětem drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci ze školní družiny. V příštím roce se můžeme těšit zřejmě na 10 prvňáčků, o odklad totiž žádají rodiče pěti dětí. Povinnou školní docházku ukončilo celkem 26 žáků 9. třídy. Všichni žáci byli přijati hned v prvním kole přijímacího řízení na některou z vybraných tří škol. Na osmileté gymnázium se z 5. třídy nehlásil žádný žák. Rozmístění žáků 9. ročníku gymnázia 23% učební obory s výučním listem 50% učební obory s maturitou 4% střední odborné školy 23% Umístění vycházejících žáků 9. třídy: 1) gymnázia celkem 6 žáků: Gymnázium Milevsko (5x) Biskupské gymnázium J.N.Neumanna ČB (1x) 2) střední školy (studia) celkem 6 žáků: VOŠ a SPŠ Volyně (obor vnitřní prostředí budov 1x, nábytkářská výroba 1x) VOŠ, SOŠ, COP Sezimovo Ústí (informační technologie1x) OA Písek (obchodní akademie 1x) SŠ zdravotnická Písek (zdravotnické lyceum 1x) SŠZem. Písek (1x) 3) učební obory s maturitou celkem 1 žákyně: SOŠ obchodní, služeb a řemesel Tábor (knihovnictví 1x) učební obory s výučním listem celkem 13 žáků: - 5 -

6 Zameš. hodiny Chování Prospěch SOŠ a SOU Písek (obor kuchař číšník 2x, obor zedník 2x, obor instalatér 2x) SOŠ a SOU Sedlčany (obor kadeřnice 1x, obor kuchař číšník 1x) SOŠ a SOU Tábor (obor kadeřnice 1x) SOŠ a SOU Praha ( obor elektrikář 1x) SPŠ SOU ČB (obor autoelektrikář 1x) SŠ rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína Třeboň (obor rybář 1x) SŠ spojů a informatiky Tábor (obor spojový mechanik 1x) 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků V prvním pololetí neprospěl jeden žák, na konci druhého pololetí žáci tři. Všichni tito žáci udělali na konci prázdnin opravné zkoušky a budou tak pokračovat ve studiu ve svém ročníku. Zvlášť hrubé porušení školního řádu zaznamenáno nebylo, kvůli opakovanému přestupování školního řádu však byla udělena jedna snížená známka z chování. Kázeňská opatření byla udělována spíše za neplnění školních povinností. Na konci školního roku bylo uděleno mnoho pochval, veliká část těch ředitelských byla oceněním za přední umístění žáků v okresních soutěžích a tím pádem i za vynikající reprezentaci školy. Ještě předtím, než deváťáci dostali svá vysvědčení, museli prokázat své dovednosti při psaní a obhajobě absolventských prací. Komise složená z ředitele školy, vedoucího absolventské práce a zástupce zřizovatele posuzovala nejen úroveň zpracovaného materiálu, ale také znalost uvedených informací, schopnost odpovědět na kladené otázky a argumentovat. Žáci si zvolili sedm témat z devíti původně nabízených: Ptactvo ČR, Poznáváme okolí Kovářova, Barokní architektura v Ćechách, Šoa - holocaust v literatuře, Význam správné výživy pro člověka, Vylodění spojenců v Normandii, Dřevo dekorativní materiál. Šest prací bylo hodnoceno jako vynikající, čtyři jako velmi dobré, šest jako dobré a sedm jako postačující, z čehož plyne, že všichni žáci své práce obhájili. 1. POLOLETÍ 1. stupeň 2. stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,25 1,75 1,57 pochvala TU/ŘŠ 0/0 9/1 9/1 důtka TU/ŘŠ 2/0 2/0 2/0 snížená známka 2/3 0/0 0/0 0/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka ,7 neomluvené POLOLETÍ - 6 -

7 Zameš. hodiny Chování Prospěch 1. stupeň 2. stupeň celkem samé výborné vyznamenání prospěl neprospěl průměrná známka 1,29 1,77 1,61 pochvala TU/ŘŠ 13/3 19/9 32/12 důtka TU/ŘŠ 0/0 5/1 5/1 snížená známka 2/3 0/0 1/0 1/0 omluvené celkem oml.průměr na žáka 39,5 53,9 46,7 neomluvené V letošním roce škola realizovala opět srovnávací testování v obou výstupních ročnících páté a deváté třídě. Toto testování je žákům hrazeno z prostředků Občanského sdružení rodičů při ZŠ Kovářov a slouží k porovnání výsledků žáků mezi sebou i mezi jednotlivými školami účastnícími se testování

8 V letošním roce se uskutečnily tři větší školní soutěže. Do okresních olympiád a soutěží bylo vysláno celkem dvacet sedm žáků a devět družstev (většinou na základě výsledků školních kol). Největší úspěchy byly zaznamenány v biologické olympiádě (1., 2., 3. a 4. místo), v recitační soutěži Svátek poezie (2x 1. místo, 2. místo a čestné uznání), v dopravní soutěži (2. a 4. místo), chemické olympiádě (3. místo), v konverzaci z anglického jazyka (3. místo), v doprovodné soutěži mladých zdravotníků (1. místo), v pěvecké soutěži Jihočeský zvonek (3. místo a čestné uznání) a v atletických soutěžích (2. a 3. místo). Skvělé umístění spojené s postupem na celostátní přehlídku získala svým vítězstvím v krajském kole recitátorka Daniela Kutilová. Školní soutěže: Název soutěže Vítězní účastníci Organizátor Vánoční zpívání D. Kutilová P.Škochová Matematický Klokan M. Ledinská, L. Bartůňková, A. Šindelářová S. Pincová Florbalový turnaj Rychlíci A žáci 7.tř. Okresní soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Olympiáda z dějepisu Petr Faukner 17. Tomáš Mrzena 25. M. Novák Kamila Křížová 16. Olympiáda ze zeměpisu Petr Faukner Hana Dvořáková 12. M. Novák Karolína Hubičková 12. Gabriela Zemanová 1. Michal Šafránek 9. Biologická olympiáda Ondřej Šimsa 17. Jana Kolářová 2. M. Timoranská Kateřina Kotápišová 3. Kamila Křížová 4. Konverzace AJ Tereza Kahounová 3. S. Pincová Myslivecké slavnosti K.Víšek, V.Mandovcová, A.Bublová 1. L. Randová Mladý zdravotník mladší družstvo 4. J. Týlová Dopravní soutěž cyklistů starší družstvo 2. mladší družstvo 4. J. Týlová Chemická olympiáda Martin Pánek 3. Michaela Šafránková 10. M. Timoranská Jihočeský zvonek Daniela Kutilová ČU Natálie Kuchtová 3. P. Škochová Kutilová Daniela 1. Svátek poezie Viktorie Mandovcová 2. Romana Brůžková ČU L. Mandovec Kateřina Kotápišová 1. kategorie A (4.-5.tř.) 7. L. Škochová Fotbalové turnaje ročník ročník 4. M. Novák ročník 5. Atletický čtyřboj mladší žákyně (jedn. D. Fořtová) 7. (6.) starší žáci (jedn. M. Kotrba) 5. (3.) M. Novák Denisa Fořtová 2. Milevská laťka Michal Kotrba 4. Pavel Janeček 5. M. Novák Jiří Zděnek

9 Krajské soutěže: Název soutěže Jméno účastníka Pořadí Vyučující Biologická olympiáda Gabriela Zemanová 21. M. Timoranská Chemická olympiáda Martin Pánek 17. M. Timoranská Svátek poezie Daniela Kutilová 1. Viktorie Mandovcová ČU L. Mandovec 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a řízení školy Koordinátorka tvorby ŠVP Libuše Randová úspěšně dokončila na podzim tohoto školního roku studium k výkonu specializovaných činností v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů. Pedagogičtí pracovníci se tento školní rok vzdělávali především formou celosborového školení v rámci projektu Informační a čtenářská výchova na základní škole. Jednodenní seminář Čtenářská gramotnost a školní informační centrum absolvovali ještě v rámci přípravného týdne. Pětidenní kurz RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) vedl lektor Libor Kyncl, který se stal také odborným garantem programu, jenž pedagogický sbor vytvořil. Poslední cyklus seminářů v rozsahu 16 hodin absolvovali učitelé v oblasti Informační gramotnosti a práce s informačními zdroji. Všichni pedagogičtí pracovníci byli podporováni v dalším vzdělávání formou jednodenních seminářů výběr byl plánován s důrazem na aktivizační metody výuky a na obecně pedagogické dovednosti v prostředí stále zvyšujících se nároků na učitele. Každý, kdo absolvoval individuálně seminář, informoval ostatní učitele mimo jiné také v rámci porad. Oblast Název semináře Učitelé Sloh všemi smysly 1 H.Kotalíková, V.Palusová, Český jazyk Sloh všemi smysly 2 H.Kotalíková, V.Palusová Čeština s humorem 1 V.Palusová Čeština s humorem 2 H.Kotalíková Matematika Osvědčilo se v hodinách matematiky D.Dvořáková Přírodovědné př. Laboratorní práce výroba zajímavých zařízení J.Smrčina Společenskovědní př. Jak učit o komunizmu M.Novák Cizí jazyky Developing English as Classroom Language J.Vlnová ICT Internetové fotoalbum bez znalosti HTML J.Smrčina Výchovy Aranžování suchého materiálu J. Vlnová Vánoční ozdoby J.Vlnová, M.Vlnová Aktuální problémy sociální patologie L.Randová Emo styl M. Novák Pedagogika a didaktika Kurz RWCT všichni Informační gramotnost a práce s inf. zdroji všichni Čtenářská gramotnost a informační centrum všichni Řízení školy, BOZP Právo ve škole L.Mandovec Aktuální změny předpisů L.Mandovec - 9 -

10 7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I letos bylo realizováno ve škole i mimo ni mnoho akcí a aktivit, které podpořily, oživily nebo doplnily výuku. Bylo zorganizováno několik exkurzí, na jaře třídy vyrazily na každoroční výlety, přihlášení žáci absolvovali lyžařský kurz, nechyběly kulturní ani sportovní akce pro celou školu. Novinkou letošního roku bylo například Vítání čtenářů pro žáky 1. třídy. Pro žáky šesté a sedmé třídy a jejich vrstevníky z partnerské školy v Bad Zell byl zorganizován třídenní pobyt v na holešické tvrzi u Orlické přehrady, na jaře byl jako partnerský koncipován také třídní výlet obou tříd. Při něm opět jako loni žáci poznávali krásy Rakouska. Během roku fungovalo celkem dvanáct zájmových kroužků různého zaměření, svůj volný čas mohli využívat aktivně také žáci učící se hudební nástroj pod vedením J.Hejdové. Žáci také aktivně vstupují do života školy prostřednictvím školního časopisu, který vzniká v rámci novinářského kroužku, a školního parlamentu, který funguje již několikátým rokem. Školní parlament se letos sešel šestkrát a ředitel školy se žáky řešil různé náměty, dotazy, návrhy a připomínky. Žáci se také letos mohli poprvé prezentovat jako literární autoři ve školním almanachu. Na veřejnosti se škola prezentovala mnoha vystoupeními (především tanečně pohybové, pěvecké a hudební programy), některé z nich proběhly ve spolupráci s Obcí Kovářov či Občanským sdružením Kovářovan. O akcích uskutečňovaných školou byla veřejnost informována kromě školních webových stránek také prostřednictvím školního zpravodaje, obecního zpravodaje, místního tisku Milevské noviny, výjimečně regionálních novin Písecké listy. 7.1 Kurzy Plavecký výcvik 1.-2.třída únor duben 2010 Z.Škochová Lyžařský výcvik 6.-9.třída březen 2010 J.Týlová, L.Randová Dopravní výcvik 4. třída září 2009 L.Škochová Branný kurz 2. stupeň červen 2010 J.Týlová Příprava k přijímacím zkouškám 8.-9.třída září 2009 leden 2010 J.Týlová 7.2 Zájmové útvary název kroužku pro třídy vedoucí 1 Kovářovánek P.Škochová 2 Pohybový kroužek D.Dvořáková 3 Pěvecký sbor V.Palusová 4 Ruční práce L.Víšková 5 Pohybové hry L.Randová 6 Mladí zdravotníci J.Týlová 7 Keramika J.Vlnová 8 Dramatický kroužek L.Mandovec 9 Novinářský kroužek H.Kotalíková 10 Atletika M.Novák 11 Tenis L.Škochová 12 Míčové hry M.Novák 7.3 Školní a mimoškolní akce a aktivity Exkurze a výlety Exkurze Písek Den stromů 4.,5. tř říjen L.Škochová, L.Randová

11 Výlety Zahran. zájezdy, výměnné pobyty Vzdělání a řemeslo České Bud třída září J.Smrčina Úřad práce Písek třída podzim J.Smrčina Zoologická zahrada 7.třída duben M.Timoranská Protivín přírodovědné muzeum třída květen M.Timoranská Písek geologická exkurze 9. třída podzim M.Timoranská Písek a Milevsko výstavy třída červen H.Kotalíková, V.Palusová Praha muzea 4.,5.třída duben L.Škochová, L.Randová Knihovna Kovářov 4. třída květen L.Škochová Obecní úřad Kovářov 6.třída leden L.Mandovec Jednodenní výlet 1.-5.třída květen TU přísl.tříd Třídenní výlet 5., třída červen TU přísl.tříd Holešice třídenní pobyt (Bad Zell) 6.-7.třída září L.Škochová, H.Kotalíková, V.Palusová Aigen, Šumava (Bad Zell) 6., 7. třída květen V.Palusová, H.Kotalíková Kulturní akce před prázdninami L.Mandovec Divadlo Okýnko - Čárymůrka 1. stupeň březen S.Pincová Divadlo z Hradce Králové 2. stupeň červen S.Pincová Muzikál Baron Prášil 2. stupeň duben J.Vlnová Výchovný koncert varhany 1. stupeň březen S.Pincová Divadlo Tábor 1.-3.třída listopad D.Dvořáková Dopravní pravidla (beseda s policistou) 5. třída květen L.Škochová Filmy 3 filmová přestavení všichni Divadla, koncerty Besedy Vystoupení žáků školy Přednáška v rámci minimální prevence téma šikana 1. stupeň, 2. stupeň během roku M.Novák Místní knihovna - čtenářství třída během roku L.Škochová, L.Randová Ukázky sokolnictví - Dravci všichni červen S.Pincová Právo a kriminalita (besedy s policistou p. Mikuláš) 5., 9. třída březen L.Mandovec Naučný program agentury Pernštejni všichni podzim S.Pincová Dětský folklorní soubor Kovářovánek folklorní soubor během roku P.Škochová Svatomartinská jízda 1.stupeň listopad D.Dvořáková Besídka ke Dni matek 1.stupeň květen L.Škochová Rozloučení se žáky MŠ skupina žáků červen V.Palusová Koncerty pěveckého sboru a hudební školy Rozsvěcení vánočního stromku Sraz rodáků - vystoupení Divadelní představení Čarodějnice první kategorie Sportovní a zábavné akce pěvecký sbor skupina žáků pěvecký sbor prosinec, červen prosinec květen V.Palusová V.Palusová V.Palusová všichni červen L.Mandovec

12 Pohádkový les procházka lesem plným pohádkových bytostí třída červen D. Dvořáková Maškarní rej karneval v tělocvičně všichni únor P.Škochová Martinská jízda lampionový průvod třída listopad D.Dvořáková Předvánoční den s tematikou Vánoc a jejích Z.Škochová, všichni prosinec školní den zvyků J.Vlnová Vánoční zpívání soutěž o nejlépe zazpívanou přihlášení koledu žáci prosinec P.Škochová Obchůzky obchůzka na sv. Barboru, folklorní obchůzka na sv. Lucii soubor prosinec P.Škochová Masopust masopustní obchůzka folklorní s medvědem soubor únor P.Škochová Dlouhodobé programy Program EVVO Tvorba prací na témata Planeta Země, Obojživelníci ČR Zdravé zuby Pracovní listy s tematikou správné péče o chrup Spolupráce s Bad Zell Najdeme společnou řeč komunikace žáků všichni během roku M.Timoranská 1.-5.třída během roku L.Škochová 6., 7.třída během roku Mc, Pi, VJ Školní projekty a projektové dny Absolventské práce Tvorba a obhajoba prací na daná témata 9. třída říjenčerven Projektové dny Projekty jednotlivých tříd 1. stupně třída během roku L.Mandovec Z.Škochová Sběry Sběr žaludů a kaštanů všichni říjen V.Kroupa Sběr starého papíru všichni říjen, květen J.Týlová Sběr léčivých bylin všichni podzim, jaro M.Timoranská 7.4 Spolupráce s dalšími partnery a subjekty Subjekt, instituce Způsob spolupráce Termín Odpovědnost Rodičovské schůzky informace a prospěchu a chování listopad, květen TU Schůzka s rodiči žáků s IVP září J.Smrčina Rodiče Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků červen Z.Škochová Individuální konzultace po dohodě kdykoli učitelé Školní zpravodaj 4x za školní rok L.Mandovec Občanské Schůze OSR listopad L.Mandovec sdružení rodičů Konzultace při nákupu pomůcek a odměn průběžně L.Mandovec (OSR) Organizace školního plesu leden L.Mandovec Školská rada Schvalování a projednávání dokumentů dle legislativy září, květen L.Mandovec Příprava rozpočtu a financování školy listopad L.Mandovec Informování o práci školy průběžně L.Mandovec Zřizovatel (Obec Kovářov) Slavnostní zahájení a ukončení školního roku září, červen L.Mandovec

13 MŠ Kovářov Občanské sdružení Kovářovan ZD Kovářov Hauptschule Bad Zell Příprava kulturních vystoupení průběžně V.Palusová, P.Škochová Zápis do 1. ročníku leden Z.Škochová Zájezdy do plaveckého bazénu únor duben L.Mandovec Návštěva předškoláků červen Z.Škochová Vystoupení školních folklorních souborů průběžně P.Škochová Organizace školních akcí průběžně P.Škochová Organizace školního a zemědělského plesu leden L.Mandovec Péče o školní pozemek podzim V.Kroupa Výměnný pobyt žáků v Kovářově a na hranicích září, květen H.Kotalíková, L.Škochová, V.Palusová Seminář spolupráce listopad L.Mandovec Výstava v Bad Zell a v Kovářově říjen, květen L.Mandovec 7.5 Činnost folklorního souboru Dětský jihočeský folklorní soubor Kovářovánek Kovářovánek, Kovářov Povídání o dožínkách Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov Obchůzka Barborek Kovářovánek, Kovářov Obchůzka na svatou Lucii Kovářovánek, Kovářov Obchůzka Tří králů Kovářovánek, Kovářov Lednové Řemeslení 4.2. Kovářovánek, Kovářov VIII. Maškarní rej v kovářovské škole Kovářovánek, Kovářov masopustní Obchůzka s medvědem Kovářovánek, Kovářov vystoupení v domě s pečovatelskou službou Kovářovánek, Kovářov Vynášení Smrtky Kovářovánek, Kovářovan, Hotel Zvíkov účast na regionální pěvecké soutěži Jihočeský zpěváček Kovářovánek, Kovářov vystoupení ke Dni matek na besídce základní školy Kovářovánek, Kovářov XV. jihočeský folklorní festival Kovářov Kovářovánek, Kovářov vystoupení na Setkání rodáků Kovářovánek, Kovářov Řemeslení na Kozácku Kovářovánek, Kovářov koncert pro mateřskou a základní školu Kovářovánek, Kovářov X. Putování s písničkou po Naučné stezce Kovářovska Loutkové divadýlko Podkovička Podkovička, Kovářov vystoupení pro mateřskou školu Podkovička, Kovářov pořad pro základní školu 8. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce Česká školní inspekce nekontrolovala práci školy

14 9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 V kalendářním roce 2009 byly veškeré prostředky na přímé náklady zaslané z krajského úřadu beze zbytku využity, stejně tak byl zúčtován příspěvek na provoz ze strany zřizovatele. Rozdíl mezi náklady a příjmy byl vyrovnán ziskem z doplňkové činnosti. Celkový hospodářský výsledek za celou organizaci činil ,33 Kč, z toho ovšem většina jsou finance převedené účetně v rámci projektu z jednoho kalendářního roku do druhého. Mezi největší projekty, na něž se podařilo získat škole peníze z kraje, patřil pochopitelně pokračující projekt z ESF Informační a čtenářská výchova na základní škole a projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj Najdeme společnou řeč. 9.1 Přímé náklady KÚ České Budějovice (vyrovnaný rozpočet) Příjmy: Kapitola Konkrétní členění Částka Mzdové výdaje a odvody platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 Ostatní neinvestiční výdaje přímé ONIV ,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje: Kapitola Konkrétní členění Částka Mzdové výdaje a odvody Ostatní neinvestiční výdaje platy ,00 OON ,00 odvody ,00 FKSP ,00 učitelská knihovna 6.319,00 učebnice ,10 učební pomůcky + integrované ,90 ochranné pracovní prostředky 9.345,00 DVPP a PPV ,00 plavání ,00 pojišťovna Kooperativa ,00 náhrady DPN ,00 Výdaje celkem , Provozní náklady - Obec Kovářov (ztráta ,27 Kč) Příjmy: Kapitola Konkrétní členění Částka Dotace dotace provozní ,00 Stravné tržby za stravné ,00 ŠD úplata za školní družinu ,00 úroky ,45 Ostatní výnosy nájem za kotelnu 5.000,00 burza vyřazených věcí 1.000,00 Příjmy celkem ,45 Výdaje: Kapitola Konkrétní členění Částka topení (LTO) ,00 Energie elektřina ,00 vodné, stočné ,00 ŠD energie ,

15 Spotřební materiál Služby Údržba, opravy, vybavení Ostatní náklady papíry, tonery, nosiče dat (diskety, CD ) ,00 kancelářské potřeby 7.461,00 aktualizace programů 3.861,50 hygienické potřeby 9.133,20 čisticí prostředky ,80 ostatní materiál ,31 materiál k výuce 7.752,00 materiál ŠD ,00 předplatné, inzerce 9.465,63 potraviny ,07 servis mzdy ,00 telefony, internet ,20 poštovné, známky 4.152,60 webové stránky 3.600,00 PCO ostraha budovy 5.474,00 cestovné 7.208,00 prádelna 843,00 zajištění BOZP, PO 6.118,00 plavání 8.502,00 ostatní služby ,50 odpady 7.800,00 správa informačních technologií ,80 revize ,00 malování ,00 údržba a opravy ,50 ZŠ - školní zařízení ,50 ŠJ - zařízení 6.551,00 investice z DČ - vybavení tříd ,00 pojištění ,00 poplatky z účtů 8.648,09 ostatní poplatky 4.330,02 Výdaje celkem , Projekty a granty ESF, MŠMT, KÚ České Budějovice, OSR (přebytek ,60 Kč projekt převedeno) Příjmy: Účelový znak Projekt Zdroj příjmů Částka Dopravní hřiště KÚ České Budějovice 3.600,00 OSR při ZŠ Kovářov 989,00 UZ Nenárokové složky KÚ České Budějovice ,00 UZ Projekt ESF Informační a ESF ,40 čtenářská gramotnost Úroky 339,20 UZ Podpora snížení počtu žáků KÚ České Budějovice ,00 UZ Posílení mezd nep. pracovníků KÚ České Budějovice ,00 UZ Školní vybavení - 1. třída KÚ České Budějovice ,00 UZ Prevence KÚ České Budějovice ,00 Nebojme se mluvit o šikaně OSR při ZŠ Kovářov 1.820,00 UZ Najdeme společnou řeč Obec Kovářov ,20 Příjmy celkem ,80 Výdaje: Účelový znak Projekt Částka Dopravní hřiště 4.589,00 UZ Nenárokové složky ,

16 z toho mzdy ,00 odvody ,00 UZ Projekt ESF Informační a čtenářská gramotnost ,60 Podpora snížení počtu žáků ,00 UZ z toho mzdy 9.000,00 UZ odvody 3.000,00 Posílení mezd nepedagogických pracovníků ,00 z toho mzdy ,00 odvody ,00 UZ Školní vybavení 1. třída ,00 UZ Prevence - Nebojme se mluvit o šikaně ,00 UZ Najdeme společnou řeč ,60 Výdaje celkem , Doplňková činnost obědy, pronájmy, kurzy (zisk ,- Kč) Příjmy: Kapitola Konkrétní členění Částka Obědy ŠJ Stravné ,00 Pronájmy Nájem tělocvičny ,00 Pronájem tříd 3.200,00 Kurzy Kurzovné 6.000,00 Příjmy celkem ,00 Výdaje: Kapitola Konkrétní členění Částka Potraviny ,00 Obědy ŠJ Provoz školní jídelna ,00 Mzdy, odvody, pojištění školní jídelna ,00 Pronájmy Provoz tělocvična ,00 OON tělocvična ,00 Kurzy Provoz kurzy 285,00 OON kurzy 2.850,00 Zpracování DČ Vedení účetnictví a mzdy 6.000,00 Výdaje celkem ,00 Výsledek za doplňkovou činnost: ,00 Kč Z toho doplňková činnost: školní jídelna ,00 pronájem tříd ,00 tělocvična ,00 kurzy , Hospodářský výsledek celkem za organizaci ,33 Kč Z toho: ,60 Kč - zůstatek z projektu Najdeme společnou řeč (konečné vyúčtování v r. 2010) ,73 Kč - zisk z doplňkové činnosti 9.6. Účetní zůstatky na jednotlivých fondech k Fond odměn 3.000,00 Fond rezervní 7.694,21 Fond sociálních a kulturních potřeb (FKSP) ,60 Fond reprodukce inv. majetku 0,- V Kovářově Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 Základní škola Kovářov, okres Písek Kovářov 80, 398 55 Kovářov ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011-2012 1. Organizace školy Základní škola Kovářov je plně organizovaná venkovská základní škola se školním obvodem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok 2013-2014 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2013-2014 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2015-2016 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2015-2016 Obsah: 1) Základní údaje o škole, vybavení a organizace školy 2) Vzdělávací program 3) Personální zabezpečení 4) Výchovně vzdělávací proces 5) Aktivity školy a

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI. školní rok ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI školní rok 2012-2013 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014-2015 Obsah: 1) Organizace školy 2) Materiálně technické vybavení 3) Vzdělávací program 4) Personální zabezpečení a řízení školy 5) Výchovně vzdělávací proces 6) Aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Základní škola Vitějovice, okres Prachatice 384 27 Vitějovice 12 ========================================================================== e-mail: skola@zsvitejovice.cz reditel@zsvitejovice.cz tel. 388328721

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více