50. výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50. výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady"

Transkript

1 Z Š U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y ROČNÍK 4 ČÍSLO 1 ZÁŘÍ výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady Historie naší základní školy začíná 1.září 1956, kdy byla slavnostně otevřena její budova, tehdy pod názvem Jedenáctiletá střední škola J.Á.Komenského. Prvním ředitelem byl Josef Pavel, zástupci ředitele byli jmenováni a Alois Pazdera. O dva roky později byla škola přejmenovaná na Dvanáctiletou střední školu a zavedením předmětu základy výroby (stavební, strojírenské a zemědělské) byla spojena s praxí. Ve školním roce 1961/1962 byla škola rozdělena na dva typy: a) Střední všeobecně vzdělávací škola J.Á.Komenského, jejímž ředitelem zůstal Josef Pavel, b) Základní devítiletá škola v čele s ředitelem Aloisem Pazderou. Jedenáctileté spolužití střední a základní školy v této budově skončilo ve školním roce 1966/67, SVVŠ se v červnu začíná stěhovat do města, do budovy bývalé reálky na ulici Komenského (dnešní Gymnázium J.Á.K), kde ještě zůstávají dva ročníky strojní průmyslovky. Studenti stále docházejí do odborných poslucháren Fy, CH, Bi v naší budově, někteří profesoři vyučují skoro celý úvazek v budově ZDŠ. Poslední třídy SVVŠ úplně odešly ve školním roce 1968/69, v této budově zůstává ZDŠ se 33 třídami a ředitelem Stanislavem Laksarem. Školní rok 1970/71 přinesl další změnu, tentokrát byla budova rozdělena na dvě základní školy, III. a. V budově na náměstí Vítězného února, nynějším Mariánském náměstí, se v té době tísnily také dvě ZDŠ I. a II. Nikde není uvedeno, proč k tomuto dělení došlo, nedostatek prostor to nevyřešilo. Ředitelkou III.ZDŠ se 17 třídami byla jmenována Marie Křivdová, ředitelkou IV.ZDŠ s 16 třídami se stala Naděžda Ondrůšková. CHAOZZ - 1 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

2 Po odchodu Marie Křivdové do funkce okresní školní inspektorky ve školním roce 1974/75 se stává ředitelkou Anna Kolísková. Ředitelem IV.ZDŠ byl o rok později jmenován. Školní rok 1976/77 přináší reorganizaci škol a úplně novou dislokaci učitelů. Vznikají tři základní školy ve městě, na sídlišti a nově postavená budova Na Výsluní, slavnostně otevřená Naše škola II.ZDŠ začíná pracovat pod vedením Anny Kolískové. Během roku však tato odchází do funkce okresní školní inspektorky, ředitelem se stává. Po politických změnách ve státě v roce 1989 dochází také ke změnám ve škole. Od nastupuje krátkodobě nový ředitel Ctibor Boráň, od září 1990/91 je jmenován ředitelem školy Karel Máťa. Začínáme s rozšířenou výukou cizích jazyků, zavádí se třetí hodina tělesné výchovy v 1., 3., 5.ročníku. O rok později Karel Máťa odchází na Okresní školský úřad v Uherském Hradišti a ředitelkou školy se stává Jitka Jančová. Pokračuje rozšířená výuka cizích jazyků, nově je zřízena jazyková laboratoř a počítačová učebna, pokračuje přístavba nové budovy, která byla zahájena již za ředitele Josefa Buchty. Od je řízením školy pověřen Zdeněk Moštěk, který společně se zástupkyněmi Blaženou Chovancovou a Marií Josefíkovou vede školu až dosud. Za jeho vedení byl otevřen sportovní areál s umělým povrchem, v roce 1993 přístavba školy včetně školní jídelny, zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy, otevírají se možnosti rozšíření jazykové výuky výměnné pobyty žáků v Dánsku a Anglii. Žáci sportovních tříd dosahují vynikajících výsledků ve florbalu v rámci republiky. V roce 2003 jsou nevyhovující šatny vyměněny za moderní šatní skříňky, v dalším roce je provedena rekonstrukce odpadů a WC v hlavní budově, v následujícím roce rekonstrukce tělocvičny a je vytvořena multimediální učebna. Všechny tyto změny naší školy jsou důkazem velké snahy všech pracovníků, aby naši žáci pracovali v co nejlepších podmínkách, aby z nich vyrostli vzdělaní a především dobří lidé, kteří se úspěšně začlení do naší společnosti. Horní řada zleva: Jana Bistrá, Milena Dědková, Milada Hřibová, Dagmar Mandíková, Marie Pospíšilová, Petra Šmídová, Eva Vrbová, Jitka Vráblíková Prostřední řada: Veronika Pálková, Dana Dědáková, Vladimíra Chmelařová, Hana Dvořáková, Ivana Píšková, Marcela Hauerlandová, Pavla Zábojníková, Dana Vystrčilová, Miroslava Chupíková, Květoslava Svitáková, Miroslava Králíková, Oldřich Kučera Spodní řada: Vlasta Slavíčková, Iva Frenzlová, Aleš Řezníček, Marie Josefíková, Zdeněk Moštěk,, Martin Šubík, Jolana Králíková, Tomáš Králík, Petr Novotný (Škol.rok 2005/2006) CHAOZZ - 2 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V DALŠÍCH LETECH SLOVEM I OBRAZEM 1993/ byla slavnostně otevřena přístavba včetně jídelny začíná projekt Obecná škola v 1.třídě zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.třídě rozšířená výuka jazyků pokračuje (máme anglického lektora) výměnný studijní pobyt se školou v Roskilde (Dánsko) 1994/1995 za školou se začíná budovat víceúčelový sportovní areál naši žáci opět jedou na výměnný pobyt do Dánska a Anglie na škole pracuje 25 zájmových kroužků žáci 5.tříd se mohou poprvé hlásit na 8leté gymnázium 1995/1996 slavnostní otevření sportovního areálu s umělým povrchem útlum rozšířené výuky jazyků (nedostatek aprobovaných učitelů) rozšiřování sportovních tříd začátek práce dyslektické poradny (Návštěva Legolandu-Dánsko) výměnný pobyt - návštěva z Anglie 1996/1997 začátek devítileté docházky, škola má velký počet žáků (738, 34 tříd) v 1. a 6. ročníku se začíná učit podle programu Základní škola naši žáci vystupují v televizní soutěži HIP, HAP, HOP další poznávací zájezd do severní Anglie (Southport). V Liverpoolu jsme navštívili fotbalový klub a setkali se s českým fotbalistou Patrikem Bergerem a jedním z nejlepších světových hráčů McManamanem. ke 40. výročí školy je uspořádán 1.ročník Výškařského mítinku školní akademie při škole zřízeno Centrum sportu podporované AŠSK 1997/1998 pracuje 5 sportovních tříd zavádí se čipový způsob objednávání obědů (Foto s Patrikem Bergerem) buduje se nové hřiště s barevnými prolézačkami u školní družiny vznik RADY ŠKOLY návštěva z Anglie vznik poradny protidrogové prevence titul MISTRA REPUBLIKY ve florbale získaly dívky sportovních tříd pod vedením Tomáše Králíka 1998/1999 inspekce - periodické hodnocení ředitele, je potvrzen ve funkci na další roky Výškařský mítink za účasti televize Nova 1999/2000 mezinárodní testování 8.tříd (TIMSS), třída 8.B obsadila 4. místo v republice školní akademie Jak přežít školu další cesta do Anglie Výškařský mítink za účasti Jana Železného (Jan Železný při autogramiádě) CHAOZZ - 3 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V DALŠÍCH LETECH SLOVEM I OBRAZEM 2000/01 instalace bezpečnostního zařízení návštěva Angličanů opakovaná vítězství v dětské a žákovské sportovní lize 1.místo v soutěži Zlínský vorvaň 2001/ škola přešla do právní subjektivity poprvé připravujeme Přijímačky nanečisto pro vycházející žáky 2002/03 žáci mají k dispozici novou počítačovou učebnu, která byla vybudována v prostoru bývalých dílen nově je zřízena laboratoř pro výuku cizích jazyků probíhá mezinárodní výzkum PISA - žáci 9. tříd hostem Výškařského mítinku je opět Jan Železný, byl utvořen světový rekord v duoskoku (Jaroslav Bába, Jan Janků) další titul Mistrů republiky ve florbale získali chlapci sportovních tříd s trenéry Zdeňkem Mošťkem a Josefem Slovákem (1.AC). 2003/04 nákladem cca půl milionu Kč byly přes prázdniny demontovány drátěné klece šaten a zakoupeny moderní uzamykatelné šatní skříňky je vytvořena integrovaná třída (13 dětí), kde se učí i zdravotně postižené děti vychází 1.číslo školního časopisu Chaozz 2004/05 během prázdnin další rekonstrukce - tentokrát odpadů a WC v hlavní budově druhá počítačová učebna je rozšířena na 26 pracovních míst, má dataprojektor a množství výukových programů všichni pedagogičtí pracovníci mají zavedenu ovou adresu jsou inovovány webové stránky školy škola je zapojena do projektu Jeden svět na školách získán grant na podporu aerobiku 2.místo v republice získaly naše florbalistky (trenér Tom Králík) studijně vzdělávací zájezd do Londýna přes Paříž vítězství florbalistek na mezinárodním turnaji PRAGUE GIRLS CUP /06 počet žáků klesl na 550, je 23 tříd během prázdnin byla provedena rekonstrukce tělocvičny a fasády školy pracuje se na Školním vzdělávacím plánu, který by měl vstoupit do praxe v září 2007 získány 2 granty pro tělesnou výchovu 1.listopadu byl zahájen projekt společnosti Člověk v tísni - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO vybudována a uvedena do provozu multimediální učebna Během uplynulých 50 let školou prošly tisíce žáků, kterým stovky zde působících učitelů vštěpovaly základy znalostí potřebných pro život. Zdi této školy pamatují mnoho osobností, které se vepsaly do pamětí žáků, studentů i kolegů. Budova školy se mění a přizpůsobuje požadavkům moderní doby, mění se i obsah učiva a vyučovací metody. Stále by ale mělo platit, že škola zůstává dílnou lidskosti. (Podle dostupných materiálů a kronik, které nepokryly historii budovy v celé úplnosti, zpracovala Marie Josefíková, pro tisk upravila a fotografiemi doplnila Vlasta Slavíčková.) CHAOZZ - 4 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

5 S T R U Č N Á CH R O N O L O G I E Š K O L Y Druh školy Období Ředitel Zástupce Jedenáctiletá střední škola Josef Pavel Dvanáctiletá střední škola Josef Pavel Dvanáctiletá střední škola Josef Pavel Alois Pazdera Alois Pazdera Bohuslav Semela SVVŠ Josef Pavel Bohuslav Semela Základní devítiletá škola Alois Pazdera Stanislav Laksar SVVŠ Josef Pavel Stanislav Jura Základní devítiletá škola Stanislav Laksar Základní devítiletá škola Stanislav Laksar II. ZDŠ Marie Křivdová Jindřich Ludvík Marie Křivdová Naděžda Ondrůšková Marie Křivdová Naděžda Ondrůšková Marie Křivdová Anna Kolísková Naděžda Ondrůšková Anna Kolísková Anna Kolísková Ladislav Urbánek Dana Čajčíková Anna Kolísková Jiljí Sedlář Jiljí Sedlář Dana Čajčíková Jiljí Sedlář Základní škola Jiljí Sedlář Základní škola Zdena Najmanová Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Ctibor Boráň Základní škola Karel Máťa Základní škola Jitka Jančová Zdena Najmanová Jana Prachařová Jana Prachařová Ludmila Bařinková Jana Prachařová Jitka Jančová Jitka Jančová Marie Josefíková Základní škola Zdeněk Moštěk Marie Josefíková CHAOZZ - 5 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

6 SOUČASNOST ŠKOLY Na naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V současné době máme 22 tříd, které navštěvuje kolem 520 žáků. Základním cílem školy je dosáhnout u žáků dobrých vyučovacích výsledků, komunikativních schopností, u žáků sportovních tříd navíc všestranné sportovní přípravy. Od 7.ročníku nabízíme žákům jako volitelné předměty cvičení z matematiky, informatiku, anglickou konverzaci, seminář z češtiny, všeobecný přehled a sportovní hry, v rámci nepovinných předmětů se vyučuje náboženství. Žáci mají k dispozici 2 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky včetně datového projektoru, jazykovou učebnu, v minulém školním roce byla otevřena nová multimediální učebna. V rámci školního klubu jsou žákům nabízeny různé mimoškolní aktivity aerobic, výtvarný kroužek, počítačový, žurnalistický, kroužek florbalu, ruční práce, ve školní družině pracují děti v divadelním kroužku, se kterým vystupují i pro rodiče a veřejnost. O jejich práci se můžete přesvědčit na školních webových stránkách. Ve spolupráci se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti a Centrem prevence v Uherském Brodě se žáci jednotlivých tříd pravidelně účastní preventivních programů na téma problémové chování ve třídě, šikana, jak zvládat agresivitu, seznamovací programy pro nově vzniklé kolektivy, zdravotnická prevence, protidrogová prevence, AIDS, náboženské sekty. Naši žáci jsou zapojeni do soutěží, které jsou vyhlášeny MŠMT - Pythagoriáda, matematická, dějepisná, fyzikální, astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce, Matematický klokan, Informatika, z dalších soutěží můžeme jmenovat Zazpívej, slavíčku, recitační soutěž, výtvarnou soutěž Krásné je žít, literární soutěž Díky za pohádku, dále je to krajská soutěž Koláž 2005, naši žáci jsou také zapojeni do projektů MVČR Svět očima dětí. V loňském školním roce získala Markéta Maršálková za svůj výtvarný projekt na téma Násilí 1.místo v rámci republiky a Anna Mandíková za literární tvorbu 2.místo. Ceny oběma předával ministr vnitra František Bublan. V soutěži Jaro v regionu, které vyhlásil brodský Rotary klub získaly naše žákyně Aneta Musilová a Lucie Sigmundová věcné ceny a všech osm dívek, které se do soutěže zapojily, jelo na konci června na výlet do Prahy. Dalšího skvělého umístění dosáhly Jana Galásková a Lenka Trojanová, které vyhrály soutěž Koláž 2005 s názvem Město snů, jíž se zúčastnilo 83 žáků celého Zlínského kraje. Do všech těchto aktivit se zapojují i žáci sportovních tříd, kterým dále škola nabízí v rámci svého sportovního klubu 1.AC odbíjenou, florbal a aerobik. Nejvýraznějšího výsledku v loňském školním roce dosáhl Marcel Walder, žák sportovní 9.A, který vyhrál okresní kolo v Olympiádě anglického jazyka a v krajském kole skončil na vynikajícím 2.místě. Je to jen krátký výčet úspěšných akcí našich žáků. Přejme jim, aby dál svůj talent rozvíjeli, aby získávali nové vědomosti pro svůj další život a hlavně aby do naší školy stále rádi chodili. CHAOZZ - 6 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

7 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE FLORBAL Ve školním roce 1997/98 získaly dívky sportovních tříd pod vedením Tomáše Králíka titul Mistra republiky ve florbale. Na svůj velký úspěch mohou zavzpomínat Petra Blahová, Petra Eliášová, Petra Hamplová, Petra Chovancová, Eliška Josková, Andrea Hladišová, Blanka Machálková, Lenka Milošová, Míša Pijáková, Míša Svobodová a Hanka Tomanová. Výškařský mítink Ke 40. výročí školy byl v roce 1996 uspořádán 1.ročník Výškařského mítinku, kterého se každoročně zúčastňují význační sportovci jako Jan Železný, Tomáš Dvořák, Jaroslav Bába, Tomáš Janků, Jan Janků, Svatoslav Ton a Zuzana Hlavoňová. Na osmém ročníku přeskočil Jaroslav Bába výšku 233 cm a v srpnu toho roku získal na XXVIII.olympijských hrách v Aténách bronzovou medaili. Ani v následujícím roce si nenechal ujít další, už devátý Výškařský mítink na našem hřišti. Školní rok 2002/03 byl významný zase pro chlapce, kteří s trenéry Zdeňkem Mošťkem a Josefem Slovákem (1.AC) získali další titul Mistra republiky ve florbale. Nejlepší střelec turnaje Martin Radoch tehdy 15 sekund před koncem vyrovnal a v prodloužení dal zlatý gól. 2004/05 získaly naše florbalistky 2.místo na Mistrovství ČR AŠSK florbalových družstev žákyň (trenér Tomáš Králík). Nejlepší hráčkou turnaje byla naše Dáša Surá. (Jaroslav Bába) (Na snímku Jaroslav Bába a Jan Janků) CHAOZZ - 7 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

8 Babulová Miroslava Bačíková Marie Bartošová Miriam Bařinková Ludmila Baxa Milan Baxová Jitka Bečicová Alena Beníčková Anastázie Bistrá Jana Blahová Pavla Blahůšková Věra Bohmanová Věra Boráň Ctibor Bradáčová Blanka Buchta Josef Bujáčková Bronislava Bukvicová Marie Buráň Jaroslav Cahlová Marta Cigánková Jana Čajčíková Dana Dědáková Dana Dědková Milena Dostálková Jarmila Dvořáčková Dana Dvořáková Hana Erlebachová Evženie Foretníková Anna Frenzlová Iva Gallistlová Eva Gajdůšek Josef Gračková Marie Habániková Hana Hamrlíková Ladislava Hauerlandová Marcela Hervertová Světlana Hladilová Marie Hlavica Miloš Holčíková Marie Horňák Dušan Hradilová Otilie Hrachovinová Věra Hrubčová Eva Hřibová Milada Hubáčková Ivana Hyráková Olga Chlebková Blanka Chmelařová Vladimíra Chovancová Blažena Chovancová Dagmar Chovancová Marie Chrastinová Anna Chupíková Miroslava Jančová Jitka Jankula Rastislav Jankulová Simona Seznam pedagogických pracovníků, kteří na škole působili: Janovský Vojtěch Jirátková Miroslava Josefíková Marie Juračková Helena Jurčíková Bohumila Jurčová Anna Jüttnerová Marie Kalousková Radka Klíčová Eva Klimeš Emil Kňazeje Emil Kolísková Anna Konečná Drahomíra Kopecká Dagmar Koutná Zdeňka Koutný Vlastimil Kovářová Ludmila Králík Tomáš Králíková Jolana Králíková Milena Králíková Miroslava Krejčiříková Danuše Kryštofová Ivana Křenková Sylva Křivdová Marie Kučera František Kučera Oldřich Kundratová Soňa Kurová Martina Kůrová Lenka Laksar Stanislav Lamačová Anna Lišková Marie Ludvík Jindřich Macková Eva Mahdalová Martina Mandíková Dagmar Marečková Helena Marková Dana Marková Libuše Maštalířová Jana Máťa Karel Matúšová Marta Mentzlová Sabina Mikeska Josef Mikesková Monika Míková Miluše Mikulcová Vlasta Milička Libor Milošová Jaroslava Moštěk Zdeněk Mošťková Michaela Mrázková Jarmila Mrázková Lenka Muchová Jarmila Musilová Radka Najmanová Zdeňka Němcová Karla Němcová Lada Němec František Němečková Simona Nováková Jaroslava Novotný Petr Ondrůšková Naděžda Opravilová Yveta Otrubová Olga Pálková Veronika Paníček Petr Patisson David Pavelková Marie Pavlová Milada Pazderová Jarmila Personová Eva Peša Josef Pešová Jarmila Petrášová Miroslava Petrželka Stanislav Píšková Ivana Pitnerová Jarmila Plhoň František Podéšťová Šárka Podloucká Alena Polách Josef Polloczková Ivana Popelková Alena Posádová Marie Prachařová Jana Pražáková Dagmar Procházková Anna Pšurná Stanislava Pšurný František Pultrová Milada Radkovský Pavel Reňáková Sylva Ruličková Jindřiška Růžičková Hana Rybářová Věra Rytířová Božena Řehořová Jana Řezníček Aleš Řezníčková Jana Sedláčková Miloslava Sedlář Jiljí Sedlářová Libuše Schützová Marcela Schwalerová Jiřina Skřivánková Ludmila Slabák Ladislav Slavíčková Vlasta Slovák Miroslav Slováková Klára Stolaříková Ludmila Suchomelová Vlasta Svitáková Květoslava Šmídová Iveta Šmídová Petra Šťastný Vladimír Šubík Martin Šumíčková Dana Šuranská Andrea Šustková Libuše Teimrová Alena Tesařová Věra Tichoňová Jarmila Tlachová Vladimíra Tomanová Anežka Tomanová Jindřiška Trčková Jarmila Trtková Božena Třetina Vladislav Třetinová Marta Turková Eliška Urbánek Ladislav Valečková Drahomíra Vávra Bohumil Vávrová Věra Velartová Alena Velcerová Marie Veselková Magda Vojáčková Blanka Vokšická Ludmila Vokšický Libor Volaříková Renata Vozárová Jana Vráblíková Jitka Vráblíková Věra Vrána Miloš Vrbová Eva Vybíralová Eva Vystrčilová Dana Vyskočil Jindřich Zábojníková Pavla Záhorovská Marie Záhorovský František Zálešáková Miroslava Zápecová Bohumila Zapletal Otakar Zapletalová Helena Zemánková Marie Zemánková Marta Zemánková Věra Zlámalová Eva Zlínský Vladislav Žáčková Zdeňka Žižlavská Marie (Pokud jsme někoho opomenuli, omlouváme se, nemáme bohužel k dispozici všechny díly školní kroniky. Zároveň si dovolujeme požádat pamětníky, kteří znají jména neuvedených kolegů, aby náš seznam doplnili. Děkujeme.) Školní časopis Základní školy Pod Vinohrady, Uherský Brod Mimořádné číslo pro tisk připravila Mgr.Vlasta Slavíčková. Počet výtisků 100 CHAOZZ - 8 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

ALMANACH. k 60. výročí zahájení výuky. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod

ALMANACH. k 60. výročí zahájení výuky. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod ALMANACH k 60. výročí zahájení výuky ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod 1956 2016 Slavnostní zahájení výuky v září 1956 Historie školy Historie naší základní školy začíná 1. 9. 1956, kdy byla slavnostně otevřena

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Současní majitelé rodinných domů a budov (aktualizováno k dle katastru nemovitostí):

Současní majitelé rodinných domů a budov (aktualizováno k dle katastru nemovitostí): Současní majitelé rodinných domů a budov (aktualizováno k 1. 1. 2016 dle katastru nemovitostí): Číslo domu Jména majitelů 1 Machů Danuše 2 Mozgvová Ludmila, Mozgvová Petra 3 Zbouráno pozemek - obec Slopné

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana Kurz vaření Ing. Borýsková Jana Seminář a praktika z fyziky Mgr. Herberková Jana KVAR SPF Počet žáků: 15 Třída(y): (kvar) Počet žáků: 23 Třída(y): (spf) 1. Baný Michal 2. Čubíková Ludmila 3. Gazdíková

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Příloha č T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ (PP)

Příloha č T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ (PP) KÚ parcela KN parcela PK LV výměra celkem výměra v ZCHÚ vlastník I. vlastníka vlastník vlastníka 631396 559 559 10001 5789 236 OBEC DOUBRAVY 76345 Doubravy 631396 566 567 36 58858 11495 Šišková Marie č.p.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby.

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby. Vyhodnocení závěrů pracovních skupin STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VYHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ PRACOVNÍCH SKUPIN Na tvorbě strategického plánu se značnou měrou podílely pracovní skupiny složené

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko:

Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Ohrožené objekty s ležící v záplavovém území zvláštní povodně VD Nýrsko: Č. p. Ulice Vlastník 126 Čechova Šlehofer Josef,Šlehoferová Květuše, Mikuláš Pavel, Mikulášová Andrea 132 Čechova Krištof Radek,

Více

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků

Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků Organizace škol. roku 2014 / 2015 přidělení tříd, počty hodin v jednotlivých ročnících, úvazek, počet žáků I.tř. (1.ročník), 21 hod., ž.- 7 (ŠVP ZŠ Berlička) Tř.uč.: Mgr. Taťána Dohnalová 22 hod. Vychovatelka:

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Blansko čj. PÚ 280/07/Di/398 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice (v obvodu rozšířeném

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku

Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace. od roku Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace od roku 1995-2010 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci Tito žáci byli přijati na osmileté gymnázium : šk.rok 1996/ 97 Bartošek Zdeněk

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Seznam soudců bývalých členů KSČ

Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Třída: P4.A - 4.A (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr.

Více

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP

Příloha č. T1: Vlastníci pozemků v ZCHÚ/OP KÚ parcela druh pozemku využití LV KN celkem v ZCHÚ vlastník adresa vlastníka 600865 6439 lesní pozemek les jiný než hospodářský 15 1990 796 Kočica František Bánov 648, 687 54 600865 6479 orná půda zemědělský

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

1.A DEN SLUNCE Kategorie: 1. - 3. třída

1.A DEN SLUNCE Kategorie: 1. - 3. třída 1.A 1.B Třídní učitel: Milana Svojanovská Třídní učitel: Veronika Hroudová Počet přítomných žáků: 16 Počet přítomných žáků: 18 1 ks vrchního dílu (tričko, svetr, vesta, tílko): 15 1 ks vrchního dílu (tričko,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach 1959-60 Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach Pedagogický sbor Zdeňka Haasová Marie Kostrounová Věra Surová Zdeňka Svobodová Zdeňka Vokrojová Karel Brůha Magda Brůhová Miluška Bysřická

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

PROVOZNÍ TECHNIK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ÚČETNÍ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

PROVOZNÍ TECHNIK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ÚČETNÍ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace Zátiší 177 4354 2 Litvínov-Janov IČO: 49872541 č.org.úk KÚ 115603 zatoupený: Jiřím Šimůnkem - ředitelem EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROVOZNÍ

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 Výsledky komunálních voleb 2006 v obci Ráječko Celkovýpočet voličů Voleb se zúčastnilo 1007 občanů 540 občanů Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 Počet neplatných

Více

E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru

E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru E) Pohledávky na úhradách za služby v N-centru Pohledávky na úhradách za služby poskytované s nájmem obytných místností v ubytovně Svojsíkova stezka čp. 3018, tzv. N-centru. Dlužníky jsou osoby ze sociálně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015

Harmonogram ústní maturitní zkoušky - jaro 2015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod Třída: OA4 - Obchodní akademie (rok nástupu 2011) Třída: *SP4 - Sociální péče - sociálněsprávní činnost (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 18.

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Strachotín okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Česká kuželkářská asociace

Česká kuželkářská asociace Česká kuželkářská asociace ZPRAVODAJ č. 2 2.KLZ A 2008/09 Trutnov 21.09.2008 Ved.soutěže : I.Kulich Začal další ročník soutěží. Ve třech utkáních zvítězila domácí družstva: Neratovice, K. Hora, Jičín B,

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Vyhodnocení 14. soutěžního ročníku

Vyhodnocení 14. soutěžního ročníku Vyhodnocení 14. soutěžního ročníku 2004 2005 Vyhodnocení součtem získaných bodů v osmi kolech z devíti pořádaných TŘÍDA A 1. MALNA 72 938,6 Novák Milan 5 261,4 2. OSTŘEŠANY A 63 919,0 Písecký Jaroslav

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více