50. výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50. výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady"

Transkript

1 Z Š U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y ROČNÍK 4 ČÍSLO 1 ZÁŘÍ výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady Historie naší základní školy začíná 1.září 1956, kdy byla slavnostně otevřena její budova, tehdy pod názvem Jedenáctiletá střední škola J.Á.Komenského. Prvním ředitelem byl Josef Pavel, zástupci ředitele byli jmenováni a Alois Pazdera. O dva roky později byla škola přejmenovaná na Dvanáctiletou střední školu a zavedením předmětu základy výroby (stavební, strojírenské a zemědělské) byla spojena s praxí. Ve školním roce 1961/1962 byla škola rozdělena na dva typy: a) Střední všeobecně vzdělávací škola J.Á.Komenského, jejímž ředitelem zůstal Josef Pavel, b) Základní devítiletá škola v čele s ředitelem Aloisem Pazderou. Jedenáctileté spolužití střední a základní školy v této budově skončilo ve školním roce 1966/67, SVVŠ se v červnu začíná stěhovat do města, do budovy bývalé reálky na ulici Komenského (dnešní Gymnázium J.Á.K), kde ještě zůstávají dva ročníky strojní průmyslovky. Studenti stále docházejí do odborných poslucháren Fy, CH, Bi v naší budově, někteří profesoři vyučují skoro celý úvazek v budově ZDŠ. Poslední třídy SVVŠ úplně odešly ve školním roce 1968/69, v této budově zůstává ZDŠ se 33 třídami a ředitelem Stanislavem Laksarem. Školní rok 1970/71 přinesl další změnu, tentokrát byla budova rozdělena na dvě základní školy, III. a. V budově na náměstí Vítězného února, nynějším Mariánském náměstí, se v té době tísnily také dvě ZDŠ I. a II. Nikde není uvedeno, proč k tomuto dělení došlo, nedostatek prostor to nevyřešilo. Ředitelkou III.ZDŠ se 17 třídami byla jmenována Marie Křivdová, ředitelkou IV.ZDŠ s 16 třídami se stala Naděžda Ondrůšková. CHAOZZ - 1 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

2 Po odchodu Marie Křivdové do funkce okresní školní inspektorky ve školním roce 1974/75 se stává ředitelkou Anna Kolísková. Ředitelem IV.ZDŠ byl o rok později jmenován. Školní rok 1976/77 přináší reorganizaci škol a úplně novou dislokaci učitelů. Vznikají tři základní školy ve městě, na sídlišti a nově postavená budova Na Výsluní, slavnostně otevřená Naše škola II.ZDŠ začíná pracovat pod vedením Anny Kolískové. Během roku však tato odchází do funkce okresní školní inspektorky, ředitelem se stává. Po politických změnách ve státě v roce 1989 dochází také ke změnám ve škole. Od nastupuje krátkodobě nový ředitel Ctibor Boráň, od září 1990/91 je jmenován ředitelem školy Karel Máťa. Začínáme s rozšířenou výukou cizích jazyků, zavádí se třetí hodina tělesné výchovy v 1., 3., 5.ročníku. O rok později Karel Máťa odchází na Okresní školský úřad v Uherském Hradišti a ředitelkou školy se stává Jitka Jančová. Pokračuje rozšířená výuka cizích jazyků, nově je zřízena jazyková laboratoř a počítačová učebna, pokračuje přístavba nové budovy, která byla zahájena již za ředitele Josefa Buchty. Od je řízením školy pověřen Zdeněk Moštěk, který společně se zástupkyněmi Blaženou Chovancovou a Marií Josefíkovou vede školu až dosud. Za jeho vedení byl otevřen sportovní areál s umělým povrchem, v roce 1993 přístavba školy včetně školní jídelny, zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy, otevírají se možnosti rozšíření jazykové výuky výměnné pobyty žáků v Dánsku a Anglii. Žáci sportovních tříd dosahují vynikajících výsledků ve florbalu v rámci republiky. V roce 2003 jsou nevyhovující šatny vyměněny za moderní šatní skříňky, v dalším roce je provedena rekonstrukce odpadů a WC v hlavní budově, v následujícím roce rekonstrukce tělocvičny a je vytvořena multimediální učebna. Všechny tyto změny naší školy jsou důkazem velké snahy všech pracovníků, aby naši žáci pracovali v co nejlepších podmínkách, aby z nich vyrostli vzdělaní a především dobří lidé, kteří se úspěšně začlení do naší společnosti. Horní řada zleva: Jana Bistrá, Milena Dědková, Milada Hřibová, Dagmar Mandíková, Marie Pospíšilová, Petra Šmídová, Eva Vrbová, Jitka Vráblíková Prostřední řada: Veronika Pálková, Dana Dědáková, Vladimíra Chmelařová, Hana Dvořáková, Ivana Píšková, Marcela Hauerlandová, Pavla Zábojníková, Dana Vystrčilová, Miroslava Chupíková, Květoslava Svitáková, Miroslava Králíková, Oldřich Kučera Spodní řada: Vlasta Slavíčková, Iva Frenzlová, Aleš Řezníček, Marie Josefíková, Zdeněk Moštěk,, Martin Šubík, Jolana Králíková, Tomáš Králík, Petr Novotný (Škol.rok 2005/2006) CHAOZZ - 2 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V DALŠÍCH LETECH SLOVEM I OBRAZEM 1993/ byla slavnostně otevřena přístavba včetně jídelny začíná projekt Obecná škola v 1.třídě zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.třídě rozšířená výuka jazyků pokračuje (máme anglického lektora) výměnný studijní pobyt se školou v Roskilde (Dánsko) 1994/1995 za školou se začíná budovat víceúčelový sportovní areál naši žáci opět jedou na výměnný pobyt do Dánska a Anglie na škole pracuje 25 zájmových kroužků žáci 5.tříd se mohou poprvé hlásit na 8leté gymnázium 1995/1996 slavnostní otevření sportovního areálu s umělým povrchem útlum rozšířené výuky jazyků (nedostatek aprobovaných učitelů) rozšiřování sportovních tříd začátek práce dyslektické poradny (Návštěva Legolandu-Dánsko) výměnný pobyt - návštěva z Anglie 1996/1997 začátek devítileté docházky, škola má velký počet žáků (738, 34 tříd) v 1. a 6. ročníku se začíná učit podle programu Základní škola naši žáci vystupují v televizní soutěži HIP, HAP, HOP další poznávací zájezd do severní Anglie (Southport). V Liverpoolu jsme navštívili fotbalový klub a setkali se s českým fotbalistou Patrikem Bergerem a jedním z nejlepších světových hráčů McManamanem. ke 40. výročí školy je uspořádán 1.ročník Výškařského mítinku školní akademie při škole zřízeno Centrum sportu podporované AŠSK 1997/1998 pracuje 5 sportovních tříd zavádí se čipový způsob objednávání obědů (Foto s Patrikem Bergerem) buduje se nové hřiště s barevnými prolézačkami u školní družiny vznik RADY ŠKOLY návštěva z Anglie vznik poradny protidrogové prevence titul MISTRA REPUBLIKY ve florbale získaly dívky sportovních tříd pod vedením Tomáše Králíka 1998/1999 inspekce - periodické hodnocení ředitele, je potvrzen ve funkci na další roky Výškařský mítink za účasti televize Nova 1999/2000 mezinárodní testování 8.tříd (TIMSS), třída 8.B obsadila 4. místo v republice školní akademie Jak přežít školu další cesta do Anglie Výškařský mítink za účasti Jana Železného (Jan Železný při autogramiádě) CHAOZZ - 3 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V DALŠÍCH LETECH SLOVEM I OBRAZEM 2000/01 instalace bezpečnostního zařízení návštěva Angličanů opakovaná vítězství v dětské a žákovské sportovní lize 1.místo v soutěži Zlínský vorvaň 2001/ škola přešla do právní subjektivity poprvé připravujeme Přijímačky nanečisto pro vycházející žáky 2002/03 žáci mají k dispozici novou počítačovou učebnu, která byla vybudována v prostoru bývalých dílen nově je zřízena laboratoř pro výuku cizích jazyků probíhá mezinárodní výzkum PISA - žáci 9. tříd hostem Výškařského mítinku je opět Jan Železný, byl utvořen světový rekord v duoskoku (Jaroslav Bába, Jan Janků) další titul Mistrů republiky ve florbale získali chlapci sportovních tříd s trenéry Zdeňkem Mošťkem a Josefem Slovákem (1.AC). 2003/04 nákladem cca půl milionu Kč byly přes prázdniny demontovány drátěné klece šaten a zakoupeny moderní uzamykatelné šatní skříňky je vytvořena integrovaná třída (13 dětí), kde se učí i zdravotně postižené děti vychází 1.číslo školního časopisu Chaozz 2004/05 během prázdnin další rekonstrukce - tentokrát odpadů a WC v hlavní budově druhá počítačová učebna je rozšířena na 26 pracovních míst, má dataprojektor a množství výukových programů všichni pedagogičtí pracovníci mají zavedenu ovou adresu jsou inovovány webové stránky školy škola je zapojena do projektu Jeden svět na školách získán grant na podporu aerobiku 2.místo v republice získaly naše florbalistky (trenér Tom Králík) studijně vzdělávací zájezd do Londýna přes Paříž vítězství florbalistek na mezinárodním turnaji PRAGUE GIRLS CUP /06 počet žáků klesl na 550, je 23 tříd během prázdnin byla provedena rekonstrukce tělocvičny a fasády školy pracuje se na Školním vzdělávacím plánu, který by měl vstoupit do praxe v září 2007 získány 2 granty pro tělesnou výchovu 1.listopadu byl zahájen projekt společnosti Člověk v tísni - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO vybudována a uvedena do provozu multimediální učebna Během uplynulých 50 let školou prošly tisíce žáků, kterým stovky zde působících učitelů vštěpovaly základy znalostí potřebných pro život. Zdi této školy pamatují mnoho osobností, které se vepsaly do pamětí žáků, studentů i kolegů. Budova školy se mění a přizpůsobuje požadavkům moderní doby, mění se i obsah učiva a vyučovací metody. Stále by ale mělo platit, že škola zůstává dílnou lidskosti. (Podle dostupných materiálů a kronik, které nepokryly historii budovy v celé úplnosti, zpracovala Marie Josefíková, pro tisk upravila a fotografiemi doplnila Vlasta Slavíčková.) CHAOZZ - 4 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

5 S T R U Č N Á CH R O N O L O G I E Š K O L Y Druh školy Období Ředitel Zástupce Jedenáctiletá střední škola Josef Pavel Dvanáctiletá střední škola Josef Pavel Dvanáctiletá střední škola Josef Pavel Alois Pazdera Alois Pazdera Bohuslav Semela SVVŠ Josef Pavel Bohuslav Semela Základní devítiletá škola Alois Pazdera Stanislav Laksar SVVŠ Josef Pavel Stanislav Jura Základní devítiletá škola Stanislav Laksar Základní devítiletá škola Stanislav Laksar II. ZDŠ Marie Křivdová Jindřich Ludvík Marie Křivdová Naděžda Ondrůšková Marie Křivdová Naděžda Ondrůšková Marie Křivdová Anna Kolísková Naděžda Ondrůšková Anna Kolísková Anna Kolísková Ladislav Urbánek Dana Čajčíková Anna Kolísková Jiljí Sedlář Jiljí Sedlář Dana Čajčíková Jiljí Sedlář Základní škola Jiljí Sedlář Základní škola Zdena Najmanová Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Ctibor Boráň Základní škola Karel Máťa Základní škola Jitka Jančová Zdena Najmanová Jana Prachařová Jana Prachařová Ludmila Bařinková Jana Prachařová Jitka Jančová Jitka Jančová Marie Josefíková Základní škola Zdeněk Moštěk Marie Josefíková CHAOZZ - 5 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

6 SOUČASNOST ŠKOLY Na naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V současné době máme 22 tříd, které navštěvuje kolem 520 žáků. Základním cílem školy je dosáhnout u žáků dobrých vyučovacích výsledků, komunikativních schopností, u žáků sportovních tříd navíc všestranné sportovní přípravy. Od 7.ročníku nabízíme žákům jako volitelné předměty cvičení z matematiky, informatiku, anglickou konverzaci, seminář z češtiny, všeobecný přehled a sportovní hry, v rámci nepovinných předmětů se vyučuje náboženství. Žáci mají k dispozici 2 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky včetně datového projektoru, jazykovou učebnu, v minulém školním roce byla otevřena nová multimediální učebna. V rámci školního klubu jsou žákům nabízeny různé mimoškolní aktivity aerobic, výtvarný kroužek, počítačový, žurnalistický, kroužek florbalu, ruční práce, ve školní družině pracují děti v divadelním kroužku, se kterým vystupují i pro rodiče a veřejnost. O jejich práci se můžete přesvědčit na školních webových stránkách. Ve spolupráci se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti a Centrem prevence v Uherském Brodě se žáci jednotlivých tříd pravidelně účastní preventivních programů na téma problémové chování ve třídě, šikana, jak zvládat agresivitu, seznamovací programy pro nově vzniklé kolektivy, zdravotnická prevence, protidrogová prevence, AIDS, náboženské sekty. Naši žáci jsou zapojeni do soutěží, které jsou vyhlášeny MŠMT - Pythagoriáda, matematická, dějepisná, fyzikální, astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce, Matematický klokan, Informatika, z dalších soutěží můžeme jmenovat Zazpívej, slavíčku, recitační soutěž, výtvarnou soutěž Krásné je žít, literární soutěž Díky za pohádku, dále je to krajská soutěž Koláž 2005, naši žáci jsou také zapojeni do projektů MVČR Svět očima dětí. V loňském školním roce získala Markéta Maršálková za svůj výtvarný projekt na téma Násilí 1.místo v rámci republiky a Anna Mandíková za literární tvorbu 2.místo. Ceny oběma předával ministr vnitra František Bublan. V soutěži Jaro v regionu, které vyhlásil brodský Rotary klub získaly naše žákyně Aneta Musilová a Lucie Sigmundová věcné ceny a všech osm dívek, které se do soutěže zapojily, jelo na konci června na výlet do Prahy. Dalšího skvělého umístění dosáhly Jana Galásková a Lenka Trojanová, které vyhrály soutěž Koláž 2005 s názvem Město snů, jíž se zúčastnilo 83 žáků celého Zlínského kraje. Do všech těchto aktivit se zapojují i žáci sportovních tříd, kterým dále škola nabízí v rámci svého sportovního klubu 1.AC odbíjenou, florbal a aerobik. Nejvýraznějšího výsledku v loňském školním roce dosáhl Marcel Walder, žák sportovní 9.A, který vyhrál okresní kolo v Olympiádě anglického jazyka a v krajském kole skončil na vynikajícím 2.místě. Je to jen krátký výčet úspěšných akcí našich žáků. Přejme jim, aby dál svůj talent rozvíjeli, aby získávali nové vědomosti pro svůj další život a hlavně aby do naší školy stále rádi chodili. CHAOZZ - 6 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

7 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE FLORBAL Ve školním roce 1997/98 získaly dívky sportovních tříd pod vedením Tomáše Králíka titul Mistra republiky ve florbale. Na svůj velký úspěch mohou zavzpomínat Petra Blahová, Petra Eliášová, Petra Hamplová, Petra Chovancová, Eliška Josková, Andrea Hladišová, Blanka Machálková, Lenka Milošová, Míša Pijáková, Míša Svobodová a Hanka Tomanová. Výškařský mítink Ke 40. výročí školy byl v roce 1996 uspořádán 1.ročník Výškařského mítinku, kterého se každoročně zúčastňují význační sportovci jako Jan Železný, Tomáš Dvořák, Jaroslav Bába, Tomáš Janků, Jan Janků, Svatoslav Ton a Zuzana Hlavoňová. Na osmém ročníku přeskočil Jaroslav Bába výšku 233 cm a v srpnu toho roku získal na XXVIII.olympijských hrách v Aténách bronzovou medaili. Ani v následujícím roce si nenechal ujít další, už devátý Výškařský mítink na našem hřišti. Školní rok 2002/03 byl významný zase pro chlapce, kteří s trenéry Zdeňkem Mošťkem a Josefem Slovákem (1.AC) získali další titul Mistra republiky ve florbale. Nejlepší střelec turnaje Martin Radoch tehdy 15 sekund před koncem vyrovnal a v prodloužení dal zlatý gól. 2004/05 získaly naše florbalistky 2.místo na Mistrovství ČR AŠSK florbalových družstev žákyň (trenér Tomáš Králík). Nejlepší hráčkou turnaje byla naše Dáša Surá. (Jaroslav Bába) (Na snímku Jaroslav Bába a Jan Janků) CHAOZZ - 7 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

8 Babulová Miroslava Bačíková Marie Bartošová Miriam Bařinková Ludmila Baxa Milan Baxová Jitka Bečicová Alena Beníčková Anastázie Bistrá Jana Blahová Pavla Blahůšková Věra Bohmanová Věra Boráň Ctibor Bradáčová Blanka Buchta Josef Bujáčková Bronislava Bukvicová Marie Buráň Jaroslav Cahlová Marta Cigánková Jana Čajčíková Dana Dědáková Dana Dědková Milena Dostálková Jarmila Dvořáčková Dana Dvořáková Hana Erlebachová Evženie Foretníková Anna Frenzlová Iva Gallistlová Eva Gajdůšek Josef Gračková Marie Habániková Hana Hamrlíková Ladislava Hauerlandová Marcela Hervertová Světlana Hladilová Marie Hlavica Miloš Holčíková Marie Horňák Dušan Hradilová Otilie Hrachovinová Věra Hrubčová Eva Hřibová Milada Hubáčková Ivana Hyráková Olga Chlebková Blanka Chmelařová Vladimíra Chovancová Blažena Chovancová Dagmar Chovancová Marie Chrastinová Anna Chupíková Miroslava Jančová Jitka Jankula Rastislav Jankulová Simona Seznam pedagogických pracovníků, kteří na škole působili: Janovský Vojtěch Jirátková Miroslava Josefíková Marie Juračková Helena Jurčíková Bohumila Jurčová Anna Jüttnerová Marie Kalousková Radka Klíčová Eva Klimeš Emil Kňazeje Emil Kolísková Anna Konečná Drahomíra Kopecká Dagmar Koutná Zdeňka Koutný Vlastimil Kovářová Ludmila Králík Tomáš Králíková Jolana Králíková Milena Králíková Miroslava Krejčiříková Danuše Kryštofová Ivana Křenková Sylva Křivdová Marie Kučera František Kučera Oldřich Kundratová Soňa Kurová Martina Kůrová Lenka Laksar Stanislav Lamačová Anna Lišková Marie Ludvík Jindřich Macková Eva Mahdalová Martina Mandíková Dagmar Marečková Helena Marková Dana Marková Libuše Maštalířová Jana Máťa Karel Matúšová Marta Mentzlová Sabina Mikeska Josef Mikesková Monika Míková Miluše Mikulcová Vlasta Milička Libor Milošová Jaroslava Moštěk Zdeněk Mošťková Michaela Mrázková Jarmila Mrázková Lenka Muchová Jarmila Musilová Radka Najmanová Zdeňka Němcová Karla Němcová Lada Němec František Němečková Simona Nováková Jaroslava Novotný Petr Ondrůšková Naděžda Opravilová Yveta Otrubová Olga Pálková Veronika Paníček Petr Patisson David Pavelková Marie Pavlová Milada Pazderová Jarmila Personová Eva Peša Josef Pešová Jarmila Petrášová Miroslava Petrželka Stanislav Píšková Ivana Pitnerová Jarmila Plhoň František Podéšťová Šárka Podloucká Alena Polách Josef Polloczková Ivana Popelková Alena Posádová Marie Prachařová Jana Pražáková Dagmar Procházková Anna Pšurná Stanislava Pšurný František Pultrová Milada Radkovský Pavel Reňáková Sylva Ruličková Jindřiška Růžičková Hana Rybářová Věra Rytířová Božena Řehořová Jana Řezníček Aleš Řezníčková Jana Sedláčková Miloslava Sedlář Jiljí Sedlářová Libuše Schützová Marcela Schwalerová Jiřina Skřivánková Ludmila Slabák Ladislav Slavíčková Vlasta Slovák Miroslav Slováková Klára Stolaříková Ludmila Suchomelová Vlasta Svitáková Květoslava Šmídová Iveta Šmídová Petra Šťastný Vladimír Šubík Martin Šumíčková Dana Šuranská Andrea Šustková Libuše Teimrová Alena Tesařová Věra Tichoňová Jarmila Tlachová Vladimíra Tomanová Anežka Tomanová Jindřiška Trčková Jarmila Trtková Božena Třetina Vladislav Třetinová Marta Turková Eliška Urbánek Ladislav Valečková Drahomíra Vávra Bohumil Vávrová Věra Velartová Alena Velcerová Marie Veselková Magda Vojáčková Blanka Vokšická Ludmila Vokšický Libor Volaříková Renata Vozárová Jana Vráblíková Jitka Vráblíková Věra Vrána Miloš Vrbová Eva Vybíralová Eva Vystrčilová Dana Vyskočil Jindřich Zábojníková Pavla Záhorovská Marie Záhorovský František Zálešáková Miroslava Zápecová Bohumila Zapletal Otakar Zapletalová Helena Zemánková Marie Zemánková Marta Zemánková Věra Zlámalová Eva Zlínský Vladislav Žáčková Zdeňka Žižlavská Marie (Pokud jsme někoho opomenuli, omlouváme se, nemáme bohužel k dispozici všechny díly školní kroniky. Zároveň si dovolujeme požádat pamětníky, kteří znají jména neuvedených kolegů, aby náš seznam doplnili. Děkujeme.) Školní časopis Základní školy Pod Vinohrady, Uherský Brod Mimořádné číslo pro tisk připravila Mgr.Vlasta Slavíčková. Počet výtisků 100 CHAOZZ - 8 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy

577 127 Pavelka Josef č.p. 144, 76345 Doubravy KÚ parcela KN parcela PK druh pozemku využití pozemku LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I. podíl vlastník II. 631396 559 559 ostatní plocha neplodná půda 10001 5789,173 236 OBEC

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Základní škola Pomezí 1961-2011

Základní škola Pomezí 1961-2011 Základní škola Pomezí 1961-2011 Něco úvodem - Limberk /německy ve 13.století Lewendorf, ve 14.století Lauwendorf, Laubendorf a od roku 1950 Pomezí.. - V roce 1712 byla zřízena v obci první škola německá,

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127

D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 D ů m D ě t í a M l á d e ž e P ř í b r a m Pod Šachtami 294, Příbram IV 261 01 tel./fax : 318 623 127 1 Soutěže a přehlídky ve školním roce 2014/2015 - školní a okresní kola Obsah : Přehled jednotlivých

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy Učitelé působící na škole Jaroslav Brzák Helena Malátová Otilie Árpová Olga Hípová Josef Ležák Lidmila Popková Věra Polejová Marie Saidlová Ludmila Češková Eva Šlechtová Dobromila Kazdová Vladimír Konvalina

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLA BEZ HRANIC PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Tento plán je přílohou koncepce školy na roky 2015 2018. Projednáno na pedagogické radě školy 31.

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Křížkovského 4 690 26 Břeclav,IČO 70436304 tel: 519371545 e-mail:zus.breclav@tiscali.cz zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y za školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 Ve středu města Veselí nad Luţnicí na náměstí T.G.M. stojí v letošním roce uţ STOTŘICETILETÁ ŠKOLA - budova s bustou J.A.Komenského v bývalém hlavním

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Historie a současnost školy

Historie a současnost školy Historie a současnost školy Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více