50. výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "50. výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady"

Transkript

1 Z Š U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y ROČNÍK 4 ČÍSLO 1 ZÁŘÍ výročí zahájení činnosti Základní školy Pod Vinohrady Historie naší základní školy začíná 1.září 1956, kdy byla slavnostně otevřena její budova, tehdy pod názvem Jedenáctiletá střední škola J.Á.Komenského. Prvním ředitelem byl Josef Pavel, zástupci ředitele byli jmenováni a Alois Pazdera. O dva roky později byla škola přejmenovaná na Dvanáctiletou střední školu a zavedením předmětu základy výroby (stavební, strojírenské a zemědělské) byla spojena s praxí. Ve školním roce 1961/1962 byla škola rozdělena na dva typy: a) Střední všeobecně vzdělávací škola J.Á.Komenského, jejímž ředitelem zůstal Josef Pavel, b) Základní devítiletá škola v čele s ředitelem Aloisem Pazderou. Jedenáctileté spolužití střední a základní školy v této budově skončilo ve školním roce 1966/67, SVVŠ se v červnu začíná stěhovat do města, do budovy bývalé reálky na ulici Komenského (dnešní Gymnázium J.Á.K), kde ještě zůstávají dva ročníky strojní průmyslovky. Studenti stále docházejí do odborných poslucháren Fy, CH, Bi v naší budově, někteří profesoři vyučují skoro celý úvazek v budově ZDŠ. Poslední třídy SVVŠ úplně odešly ve školním roce 1968/69, v této budově zůstává ZDŠ se 33 třídami a ředitelem Stanislavem Laksarem. Školní rok 1970/71 přinesl další změnu, tentokrát byla budova rozdělena na dvě základní školy, III. a. V budově na náměstí Vítězného února, nynějším Mariánském náměstí, se v té době tísnily také dvě ZDŠ I. a II. Nikde není uvedeno, proč k tomuto dělení došlo, nedostatek prostor to nevyřešilo. Ředitelkou III.ZDŠ se 17 třídami byla jmenována Marie Křivdová, ředitelkou IV.ZDŠ s 16 třídami se stala Naděžda Ondrůšková. CHAOZZ - 1 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

2 Po odchodu Marie Křivdové do funkce okresní školní inspektorky ve školním roce 1974/75 se stává ředitelkou Anna Kolísková. Ředitelem IV.ZDŠ byl o rok později jmenován. Školní rok 1976/77 přináší reorganizaci škol a úplně novou dislokaci učitelů. Vznikají tři základní školy ve městě, na sídlišti a nově postavená budova Na Výsluní, slavnostně otevřená Naše škola II.ZDŠ začíná pracovat pod vedením Anny Kolískové. Během roku však tato odchází do funkce okresní školní inspektorky, ředitelem se stává. Po politických změnách ve státě v roce 1989 dochází také ke změnám ve škole. Od nastupuje krátkodobě nový ředitel Ctibor Boráň, od září 1990/91 je jmenován ředitelem školy Karel Máťa. Začínáme s rozšířenou výukou cizích jazyků, zavádí se třetí hodina tělesné výchovy v 1., 3., 5.ročníku. O rok později Karel Máťa odchází na Okresní školský úřad v Uherském Hradišti a ředitelkou školy se stává Jitka Jančová. Pokračuje rozšířená výuka cizích jazyků, nově je zřízena jazyková laboratoř a počítačová učebna, pokračuje přístavba nové budovy, která byla zahájena již za ředitele Josefa Buchty. Od je řízením školy pověřen Zdeněk Moštěk, který společně se zástupkyněmi Blaženou Chovancovou a Marií Josefíkovou vede školu až dosud. Za jeho vedení byl otevřen sportovní areál s umělým povrchem, v roce 1993 přístavba školy včetně školní jídelny, zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy, otevírají se možnosti rozšíření jazykové výuky výměnné pobyty žáků v Dánsku a Anglii. Žáci sportovních tříd dosahují vynikajících výsledků ve florbalu v rámci republiky. V roce 2003 jsou nevyhovující šatny vyměněny za moderní šatní skříňky, v dalším roce je provedena rekonstrukce odpadů a WC v hlavní budově, v následujícím roce rekonstrukce tělocvičny a je vytvořena multimediální učebna. Všechny tyto změny naší školy jsou důkazem velké snahy všech pracovníků, aby naši žáci pracovali v co nejlepších podmínkách, aby z nich vyrostli vzdělaní a především dobří lidé, kteří se úspěšně začlení do naší společnosti. Horní řada zleva: Jana Bistrá, Milena Dědková, Milada Hřibová, Dagmar Mandíková, Marie Pospíšilová, Petra Šmídová, Eva Vrbová, Jitka Vráblíková Prostřední řada: Veronika Pálková, Dana Dědáková, Vladimíra Chmelařová, Hana Dvořáková, Ivana Píšková, Marcela Hauerlandová, Pavla Zábojníková, Dana Vystrčilová, Miroslava Chupíková, Květoslava Svitáková, Miroslava Králíková, Oldřich Kučera Spodní řada: Vlasta Slavíčková, Iva Frenzlová, Aleš Řezníček, Marie Josefíková, Zdeněk Moštěk,, Martin Šubík, Jolana Králíková, Tomáš Králík, Petr Novotný (Škol.rok 2005/2006) CHAOZZ - 2 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V DALŠÍCH LETECH SLOVEM I OBRAZEM 1993/ byla slavnostně otevřena přístavba včetně jídelny začíná projekt Obecná škola v 1.třídě zavádí se rozšířená výuka tělesné výchovy v 5.třídě rozšířená výuka jazyků pokračuje (máme anglického lektora) výměnný studijní pobyt se školou v Roskilde (Dánsko) 1994/1995 za školou se začíná budovat víceúčelový sportovní areál naši žáci opět jedou na výměnný pobyt do Dánska a Anglie na škole pracuje 25 zájmových kroužků žáci 5.tříd se mohou poprvé hlásit na 8leté gymnázium 1995/1996 slavnostní otevření sportovního areálu s umělým povrchem útlum rozšířené výuky jazyků (nedostatek aprobovaných učitelů) rozšiřování sportovních tříd začátek práce dyslektické poradny (Návštěva Legolandu-Dánsko) výměnný pobyt - návštěva z Anglie 1996/1997 začátek devítileté docházky, škola má velký počet žáků (738, 34 tříd) v 1. a 6. ročníku se začíná učit podle programu Základní škola naši žáci vystupují v televizní soutěži HIP, HAP, HOP další poznávací zájezd do severní Anglie (Southport). V Liverpoolu jsme navštívili fotbalový klub a setkali se s českým fotbalistou Patrikem Bergerem a jedním z nejlepších světových hráčů McManamanem. ke 40. výročí školy je uspořádán 1.ročník Výškařského mítinku školní akademie při škole zřízeno Centrum sportu podporované AŠSK 1997/1998 pracuje 5 sportovních tříd zavádí se čipový způsob objednávání obědů (Foto s Patrikem Bergerem) buduje se nové hřiště s barevnými prolézačkami u školní družiny vznik RADY ŠKOLY návštěva z Anglie vznik poradny protidrogové prevence titul MISTRA REPUBLIKY ve florbale získaly dívky sportovních tříd pod vedením Tomáše Králíka 1998/1999 inspekce - periodické hodnocení ředitele, je potvrzen ve funkci na další roky Výškařský mítink za účasti televize Nova 1999/2000 mezinárodní testování 8.tříd (TIMSS), třída 8.B obsadila 4. místo v republice školní akademie Jak přežít školu další cesta do Anglie Výškařský mítink za účasti Jana Železného (Jan Železný při autogramiádě) CHAOZZ - 3 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V DALŠÍCH LETECH SLOVEM I OBRAZEM 2000/01 instalace bezpečnostního zařízení návštěva Angličanů opakovaná vítězství v dětské a žákovské sportovní lize 1.místo v soutěži Zlínský vorvaň 2001/ škola přešla do právní subjektivity poprvé připravujeme Přijímačky nanečisto pro vycházející žáky 2002/03 žáci mají k dispozici novou počítačovou učebnu, která byla vybudována v prostoru bývalých dílen nově je zřízena laboratoř pro výuku cizích jazyků probíhá mezinárodní výzkum PISA - žáci 9. tříd hostem Výškařského mítinku je opět Jan Železný, byl utvořen světový rekord v duoskoku (Jaroslav Bába, Jan Janků) další titul Mistrů republiky ve florbale získali chlapci sportovních tříd s trenéry Zdeňkem Mošťkem a Josefem Slovákem (1.AC). 2003/04 nákladem cca půl milionu Kč byly přes prázdniny demontovány drátěné klece šaten a zakoupeny moderní uzamykatelné šatní skříňky je vytvořena integrovaná třída (13 dětí), kde se učí i zdravotně postižené děti vychází 1.číslo školního časopisu Chaozz 2004/05 během prázdnin další rekonstrukce - tentokrát odpadů a WC v hlavní budově druhá počítačová učebna je rozšířena na 26 pracovních míst, má dataprojektor a množství výukových programů všichni pedagogičtí pracovníci mají zavedenu ovou adresu jsou inovovány webové stránky školy škola je zapojena do projektu Jeden svět na školách získán grant na podporu aerobiku 2.místo v republice získaly naše florbalistky (trenér Tom Králík) studijně vzdělávací zájezd do Londýna přes Paříž vítězství florbalistek na mezinárodním turnaji PRAGUE GIRLS CUP /06 počet žáků klesl na 550, je 23 tříd během prázdnin byla provedena rekonstrukce tělocvičny a fasády školy pracuje se na Školním vzdělávacím plánu, který by měl vstoupit do praxe v září 2007 získány 2 granty pro tělesnou výchovu 1.listopadu byl zahájen projekt společnosti Člověk v tísni - PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ KOMUNISTICKÉ ČESKOSLOVENSKO vybudována a uvedena do provozu multimediální učebna Během uplynulých 50 let školou prošly tisíce žáků, kterým stovky zde působících učitelů vštěpovaly základy znalostí potřebných pro život. Zdi této školy pamatují mnoho osobností, které se vepsaly do pamětí žáků, studentů i kolegů. Budova školy se mění a přizpůsobuje požadavkům moderní doby, mění se i obsah učiva a vyučovací metody. Stále by ale mělo platit, že škola zůstává dílnou lidskosti. (Podle dostupných materiálů a kronik, které nepokryly historii budovy v celé úplnosti, zpracovala Marie Josefíková, pro tisk upravila a fotografiemi doplnila Vlasta Slavíčková.) CHAOZZ - 4 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

5 S T R U Č N Á CH R O N O L O G I E Š K O L Y Druh školy Období Ředitel Zástupce Jedenáctiletá střední škola Josef Pavel Dvanáctiletá střední škola Josef Pavel Dvanáctiletá střední škola Josef Pavel Alois Pazdera Alois Pazdera Bohuslav Semela SVVŠ Josef Pavel Bohuslav Semela Základní devítiletá škola Alois Pazdera Stanislav Laksar SVVŠ Josef Pavel Stanislav Jura Základní devítiletá škola Stanislav Laksar Základní devítiletá škola Stanislav Laksar II. ZDŠ Marie Křivdová Jindřich Ludvík Marie Křivdová Naděžda Ondrůšková Marie Křivdová Naděžda Ondrůšková Marie Křivdová Anna Kolísková Naděžda Ondrůšková Anna Kolísková Anna Kolísková Ladislav Urbánek Dana Čajčíková Anna Kolísková Jiljí Sedlář Jiljí Sedlář Dana Čajčíková Jiljí Sedlář Základní škola Jiljí Sedlář Základní škola Zdena Najmanová Základní škola Základní škola Základní škola Základní škola Ctibor Boráň Základní škola Karel Máťa Základní škola Jitka Jančová Zdena Najmanová Jana Prachařová Jana Prachařová Ludmila Bařinková Jana Prachařová Jitka Jančová Jitka Jančová Marie Josefíková Základní škola Zdeněk Moštěk Marie Josefíková CHAOZZ - 5 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

6 SOUČASNOST ŠKOLY Na naší škole se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy. V současné době máme 22 tříd, které navštěvuje kolem 520 žáků. Základním cílem školy je dosáhnout u žáků dobrých vyučovacích výsledků, komunikativních schopností, u žáků sportovních tříd navíc všestranné sportovní přípravy. Od 7.ročníku nabízíme žákům jako volitelné předměty cvičení z matematiky, informatiku, anglickou konverzaci, seminář z češtiny, všeobecný přehled a sportovní hry, v rámci nepovinných předmětů se vyučuje náboženství. Žáci mají k dispozici 2 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky včetně datového projektoru, jazykovou učebnu, v minulém školním roce byla otevřena nová multimediální učebna. V rámci školního klubu jsou žákům nabízeny různé mimoškolní aktivity aerobic, výtvarný kroužek, počítačový, žurnalistický, kroužek florbalu, ruční práce, ve školní družině pracují děti v divadelním kroužku, se kterým vystupují i pro rodiče a veřejnost. O jejich práci se můžete přesvědčit na školních webových stránkách. Ve spolupráci se Střediskem výchovné péče HELP v Uherském Hradišti a Centrem prevence v Uherském Brodě se žáci jednotlivých tříd pravidelně účastní preventivních programů na téma problémové chování ve třídě, šikana, jak zvládat agresivitu, seznamovací programy pro nově vzniklé kolektivy, zdravotnická prevence, protidrogová prevence, AIDS, náboženské sekty. Naši žáci jsou zapojeni do soutěží, které jsou vyhlášeny MŠMT - Pythagoriáda, matematická, dějepisná, fyzikální, astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Olympiáda v anglickém jazyce, Matematický klokan, Informatika, z dalších soutěží můžeme jmenovat Zazpívej, slavíčku, recitační soutěž, výtvarnou soutěž Krásné je žít, literární soutěž Díky za pohádku, dále je to krajská soutěž Koláž 2005, naši žáci jsou také zapojeni do projektů MVČR Svět očima dětí. V loňském školním roce získala Markéta Maršálková za svůj výtvarný projekt na téma Násilí 1.místo v rámci republiky a Anna Mandíková za literární tvorbu 2.místo. Ceny oběma předával ministr vnitra František Bublan. V soutěži Jaro v regionu, které vyhlásil brodský Rotary klub získaly naše žákyně Aneta Musilová a Lucie Sigmundová věcné ceny a všech osm dívek, které se do soutěže zapojily, jelo na konci června na výlet do Prahy. Dalšího skvělého umístění dosáhly Jana Galásková a Lenka Trojanová, které vyhrály soutěž Koláž 2005 s názvem Město snů, jíž se zúčastnilo 83 žáků celého Zlínského kraje. Do všech těchto aktivit se zapojují i žáci sportovních tříd, kterým dále škola nabízí v rámci svého sportovního klubu 1.AC odbíjenou, florbal a aerobik. Nejvýraznějšího výsledku v loňském školním roce dosáhl Marcel Walder, žák sportovní 9.A, který vyhrál okresní kolo v Olympiádě anglického jazyka a v krajském kole skončil na vynikajícím 2.místě. Je to jen krátký výčet úspěšných akcí našich žáků. Přejme jim, aby dál svůj talent rozvíjeli, aby získávali nové vědomosti pro svůj další život a hlavně aby do naší školy stále rádi chodili. CHAOZZ - 6 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

7 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVNÍ AKCE FLORBAL Ve školním roce 1997/98 získaly dívky sportovních tříd pod vedením Tomáše Králíka titul Mistra republiky ve florbale. Na svůj velký úspěch mohou zavzpomínat Petra Blahová, Petra Eliášová, Petra Hamplová, Petra Chovancová, Eliška Josková, Andrea Hladišová, Blanka Machálková, Lenka Milošová, Míša Pijáková, Míša Svobodová a Hanka Tomanová. Výškařský mítink Ke 40. výročí školy byl v roce 1996 uspořádán 1.ročník Výškařského mítinku, kterého se každoročně zúčastňují význační sportovci jako Jan Železný, Tomáš Dvořák, Jaroslav Bába, Tomáš Janků, Jan Janků, Svatoslav Ton a Zuzana Hlavoňová. Na osmém ročníku přeskočil Jaroslav Bába výšku 233 cm a v srpnu toho roku získal na XXVIII.olympijských hrách v Aténách bronzovou medaili. Ani v následujícím roce si nenechal ujít další, už devátý Výškařský mítink na našem hřišti. Školní rok 2002/03 byl významný zase pro chlapce, kteří s trenéry Zdeňkem Mošťkem a Josefem Slovákem (1.AC) získali další titul Mistra republiky ve florbale. Nejlepší střelec turnaje Martin Radoch tehdy 15 sekund před koncem vyrovnal a v prodloužení dal zlatý gól. 2004/05 získaly naše florbalistky 2.místo na Mistrovství ČR AŠSK florbalových družstev žákyň (trenér Tomáš Králík). Nejlepší hráčkou turnaje byla naše Dáša Surá. (Jaroslav Bába) (Na snímku Jaroslav Bába a Jan Janků) CHAOZZ - 7 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

8 Babulová Miroslava Bačíková Marie Bartošová Miriam Bařinková Ludmila Baxa Milan Baxová Jitka Bečicová Alena Beníčková Anastázie Bistrá Jana Blahová Pavla Blahůšková Věra Bohmanová Věra Boráň Ctibor Bradáčová Blanka Buchta Josef Bujáčková Bronislava Bukvicová Marie Buráň Jaroslav Cahlová Marta Cigánková Jana Čajčíková Dana Dědáková Dana Dědková Milena Dostálková Jarmila Dvořáčková Dana Dvořáková Hana Erlebachová Evženie Foretníková Anna Frenzlová Iva Gallistlová Eva Gajdůšek Josef Gračková Marie Habániková Hana Hamrlíková Ladislava Hauerlandová Marcela Hervertová Světlana Hladilová Marie Hlavica Miloš Holčíková Marie Horňák Dušan Hradilová Otilie Hrachovinová Věra Hrubčová Eva Hřibová Milada Hubáčková Ivana Hyráková Olga Chlebková Blanka Chmelařová Vladimíra Chovancová Blažena Chovancová Dagmar Chovancová Marie Chrastinová Anna Chupíková Miroslava Jančová Jitka Jankula Rastislav Jankulová Simona Seznam pedagogických pracovníků, kteří na škole působili: Janovský Vojtěch Jirátková Miroslava Josefíková Marie Juračková Helena Jurčíková Bohumila Jurčová Anna Jüttnerová Marie Kalousková Radka Klíčová Eva Klimeš Emil Kňazeje Emil Kolísková Anna Konečná Drahomíra Kopecká Dagmar Koutná Zdeňka Koutný Vlastimil Kovářová Ludmila Králík Tomáš Králíková Jolana Králíková Milena Králíková Miroslava Krejčiříková Danuše Kryštofová Ivana Křenková Sylva Křivdová Marie Kučera František Kučera Oldřich Kundratová Soňa Kurová Martina Kůrová Lenka Laksar Stanislav Lamačová Anna Lišková Marie Ludvík Jindřich Macková Eva Mahdalová Martina Mandíková Dagmar Marečková Helena Marková Dana Marková Libuše Maštalířová Jana Máťa Karel Matúšová Marta Mentzlová Sabina Mikeska Josef Mikesková Monika Míková Miluše Mikulcová Vlasta Milička Libor Milošová Jaroslava Moštěk Zdeněk Mošťková Michaela Mrázková Jarmila Mrázková Lenka Muchová Jarmila Musilová Radka Najmanová Zdeňka Němcová Karla Němcová Lada Němec František Němečková Simona Nováková Jaroslava Novotný Petr Ondrůšková Naděžda Opravilová Yveta Otrubová Olga Pálková Veronika Paníček Petr Patisson David Pavelková Marie Pavlová Milada Pazderová Jarmila Personová Eva Peša Josef Pešová Jarmila Petrášová Miroslava Petrželka Stanislav Píšková Ivana Pitnerová Jarmila Plhoň František Podéšťová Šárka Podloucká Alena Polách Josef Polloczková Ivana Popelková Alena Posádová Marie Prachařová Jana Pražáková Dagmar Procházková Anna Pšurná Stanislava Pšurný František Pultrová Milada Radkovský Pavel Reňáková Sylva Ruličková Jindřiška Růžičková Hana Rybářová Věra Rytířová Božena Řehořová Jana Řezníček Aleš Řezníčková Jana Sedláčková Miloslava Sedlář Jiljí Sedlářová Libuše Schützová Marcela Schwalerová Jiřina Skřivánková Ludmila Slabák Ladislav Slavíčková Vlasta Slovák Miroslav Slováková Klára Stolaříková Ludmila Suchomelová Vlasta Svitáková Květoslava Šmídová Iveta Šmídová Petra Šťastný Vladimír Šubík Martin Šumíčková Dana Šuranská Andrea Šustková Libuše Teimrová Alena Tesařová Věra Tichoňová Jarmila Tlachová Vladimíra Tomanová Anežka Tomanová Jindřiška Trčková Jarmila Trtková Božena Třetina Vladislav Třetinová Marta Turková Eliška Urbánek Ladislav Valečková Drahomíra Vávra Bohumil Vávrová Věra Velartová Alena Velcerová Marie Veselková Magda Vojáčková Blanka Vokšická Ludmila Vokšický Libor Volaříková Renata Vozárová Jana Vráblíková Jitka Vráblíková Věra Vrána Miloš Vrbová Eva Vybíralová Eva Vystrčilová Dana Vyskočil Jindřich Zábojníková Pavla Záhorovská Marie Záhorovský František Zálešáková Miroslava Zápecová Bohumila Zapletal Otakar Zapletalová Helena Zemánková Marie Zemánková Marta Zemánková Věra Zlámalová Eva Zlínský Vladislav Žáčková Zdeňka Žižlavská Marie (Pokud jsme někoho opomenuli, omlouváme se, nemáme bohužel k dispozici všechny díly školní kroniky. Zároveň si dovolujeme požádat pamětníky, kteří znají jména neuvedených kolegů, aby náš seznam doplnili. Děkujeme.) Školní časopis Základní školy Pod Vinohrady, Uherský Brod Mimořádné číslo pro tisk připravila Mgr.Vlasta Slavíčková. Počet výtisků 100 CHAOZZ - 8 MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ZÁŘÍ 2006

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLONICE, OKRES KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 2. VZDĚLÁNÍ POSKYTOVANÉ ŠKOLOU - UČEBNÍ PLÁN...5 3. ÚPRAVA VZDĚLÁVACÍHO

Více

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové Mateřská ská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové dle 10 odst. 3 zákona č.. 561/2004 Sb. o předškolním, p základním, středním, edním, vyšším odborném a jiném vzdělávání lávání

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více