ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

2 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE SEZNAMY ŽÁKŮ KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2010/ STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE MATURITNÍ ZKOUŠKY TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY...21 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA...21 ANGLICKÝ JAZYK...26 NĚMECKÝ JAZYK...26 DĚJEPIS...27 MATEMATIKA...29 CHEMIE...31 BIOLOGIE...31 FYZIKA...33 ZEMĚPIS...34 IVT...34 HUDEBNÍ VÝCHOVA...35 TĚLESNÁ VÝCHOVA...35 DEBATNÍ SOUTĚŽE...39 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - SOČ EXKURZE A DALŠÍ AKTIVITY ŽÁKŮ ZÁJEZDY DO DIVADEL A KIN, DIVADELNÍ A FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY VZDĚLÁVACÍ EXKURZE SEMINÁŘE, VÝSTAVY, BESEDY, PŘEDNÁŠKY AKADEMIE PLESY GYMNÁZIA ŠKOLNÍ ČASOPIS NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A KROUŽKY VÝUKA JAZYKŮ ZAHRANIČNÍ EXKURZE JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY, JAZYKOVÁ VZDĚLÁVÁNÍ, TESTY DIVADLO ANGLICKÝ KLUB SPORTOVNÍ AKTIVITY ŽÁKŮ LYŽAŘSKÉ KURZY SPORTOVNÍ EXKURZE SPORTOVNÍ DNY...61

3 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: PROJEKTY A PROJEKTOVÁ VÝUKA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PRACOVNÍ SEMINÁŘE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT A CHARITATIVNÍ AKCE VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VOLBA POVOLÁNÍ UMÍSTĚNÍ STUDENTŮ NA VYSOKÉ ŠKOLY, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY (VOŠ) A OSTATNÍ ŠKOLY AKTIVITY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO PLÁNU ŠKOLY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ, ADAPTAČNÍ KURZY A SPORTOVNÍ KURZY...70

4 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 4 ROČENKA GYMNÁZIA KOJETÍN 2010/2011 Zpracovala: Marcela Dejdarová

5 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Název školy: Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Charakteristika školy: státní škola, výuka žáků osmiletého a čtyřletého studia, v gymnáziu studují žáci z bývalých okresů Přerov, Kroměříž a Prostějov IZO školy: Kontakty: Počet žáků: 335 Adresa školy: Gymnázium, Svatopluka Čecha 683, Kojetín Ředitelka školy: Mgr. Květoslava Švédová, tel Sekretariát školy: Marcela Fíková, Jana Voždová, tel , fax , Rada školy Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti RNDr. Jitka Hálková Monika Procházková Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Radana Nosková Mgr. Jaromír Růžička Zástupci zřizovatele Ing. Mojmír Haupt Ing. Jiří Šírek Učitelský sbor Ředitelka školy: Mgr. Květoslava Švédová Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Krejčířová Vyučující: Mgr. Marcela Dejdarová PhDr. Taťána Dohnalová Mgr. Zuzana Chvátalová Pavla Jurtíková Mgr. Dagmar Juřenová Mgr. Zuzana Kebzová Mgr. Karel Kozmík Mgr. Jitka Kratochvílová Mgr. Kamil Kropáč Mgr. Zuzana Malíková Mgr. Miroslav Matějček Mgr. Pavla Minaříková Mgr. Eva Mlčochová Mgr. Radka Netušilová Mgr. Alice Nopová ZSV, VO M, F D, Ds, RJ, metodik prevence, třídní uč. 4. ročníku D, NJ, třídní uč. kvarty AJ TV M, Ms, třídní uč. sexty AJ, třídní uč. 1. ročníku M, IVT, TV AJ BI, Z, třídní uč. tercie ZSV, VO, ČJL ČJL. HV, třídní uč. primy AJ, NJ ČJL, D, třídní uč. oktávy IVT AJ, RJ

6 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 6 Mgr. Pavla Padrtová Mgr. Petra Pavlíčková Mgr. Alena Pechová Ing. Eva Procházková Paedr. Petr Přikryl Mgr. Jana Rotreklová Mgr. Jaromír Růžička Mgr. Jana Smažilová Mgr. Jiří Štefek Mgr. Věra Trávníčková Mgr. Jitka Zatloukalová AJ, Z, třídní uč. 3. ročníku BI, CH, třídní uč. septimy M, výchovný poradce, třídní uč. 2. ročníku FJ F D, ČJL, třídní uč. sekundy ČJL, ZSV, ZSVs CH, CHs, PB TV, Z, třídní uč. kvinty BI, BIs, VV TV Provozní zaměstnanci školy Marcela Fíková - ekonomka školy Jana Voždová - administrativní pracovnice Jaromír Langr - školník a údržbář Jana Výtisková - provozní zaměstnankyně /Hana Temlíková - provozní zaměstnankyně/ Marcela Fedorová - provozní zaměstnankyně Správce počítačové sítě Pedagogická praxe Mgr. Pavel Netušil Zdeněk Opravil Z Barbora Mlčochová - ČJL, ZSV Zkratky předmětů: ČJL český jazyk a literatura NJ německý jazyk NJk konverzace v NJ AJ anglický jazyk AJk konverzace v AJ RJ ruský jazyk FJ francouzský jazyk D dějepis Ds dějepisný seminář ZSV základy společenských věd ZSVs seminář ze základů společenských věd OV občanská výchova Z zeměpis Zs zeměpisný seminář M matematika Ms matematický seminář F MFs MDGs BI BIs BCHs CH CHs HV VV TV IVT MIs EP VO PB fyzika matematicko-fyzikální seminář matematicko-deskriptivní seminář biologie biologický seminář biologicko-chemický seminář chemie chemický seminář hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova informatika a výpočetní technika seminář matematiky a informatiky a výpočetní techniky ekologický přírodopis výchova k občanství přírodovědný blok Seznam nabízených volitelných předmětů pro 3. a 4. ročníky VG: Konverzace v cizím jazyce - AJ, NJ, RJ Tvůrčí psaní Literárně historický seminář Literární seminář Dějepisný seminář Společenskovědní seminář

7 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 7 Estetická výchova Zeměpisný seminář Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z biologie a chemie Seminář a cvičení z fyziky Seminář z matematiky a výpočetní techniky Deskriptivní geometrie Seminář a cvičení z matematiky Výpočetní technika a programování Seminář a cvičení z fyziky a matematiky Předmětové komise 1. Předmětová komise českého jazyka a literatury (E. Mlčochová) 2. Předmětová komise anglického jazyka (A.Nopová) 3. Předmětová komise dalšího cizího jazyka (T. Dohnalová) 4. Předmětová komise dějepisu (M. Dejdarová) 5. Předmětová komise základů spol. věd (J. Růžička) 6. Předmětová komise výchovných předmětů (M. Matějček) 7. Předmětová komise chemie, biologie a ekologického přírodopisu (J. Smažilová) 8. Předmětová komise matematiky, fyziky a IVT (D. Juřenová) 9. Předmětová komise zeměpisu (J. Štefek) 10. Předmětová komise tělesné výchovy (J. Štefek) Školní stravování: Školní jídelna Hanusíkova ulice, telefon SEZNAMY ŽÁKŮ Třída I. prima tř. učitel Miroslav Matějček Axamit František Čanda Matouš Čandová Alexandra Dočkalová Dominika Dvouletý Jakub Gregovská Kateřina Hermanová Tereza Hrabal Antonín Chrastinová Timea Indrák Jiří Káňová Kristýna Krutil Jonáš Kubalík Martin Maršálek Jiří Neoralová Sabina Nesvadba Tomáš Otáhal Petr Pešová Natálie Poupera Dominik Rosecká Kamila Straková Eliška Sucharski Daniel Suchyňová Kristýna Špalek Jakub Štěpánková Tereza Tomková Petra Třída II. sekunda tř. učitel Jana Rotreklová Bibr Lukáš Červenka Filip Galeta Lukáš Gardavský Ondřej

8 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 8 Grygarová Lucie Hlavinka Jakub Hlavinková Klára Holub Václav Jež Martin Klauda Ondřej Kramář David Küchlerová Alžběta Kurfürstová Tereza Lodlová Zuzana Macková Jana Matějček Ondřej Matoušek Jan Mořický Ondřej Otavová Justine-Sonja Palkovský Jakub Pavlíček Jan Pechová Nikol Plachý Tomáš Přikrylová Barbora Szcotka Erik Šikling Daniel Šimová Daniela Škurka Tomáš Večerková Aneta Zikosová Tereza Třída III. tercie třídní uč. Kamil Kropáč Borovičková Michaela Coufalová Dominika Coufalová Tereza Dvořák David Hájková Alexandra Hanáková Lucie Hás David Káňová Veronika Kantor Dominik Kavulová Martina Kopačka Lukáš Kozáková Kamila Kubalíková Barbora Kupčíková Tereza Lejnar Lukáš Nguyen Thanh Tung Páleníková Vendula Pavlík Vladimír Petlach Tomáš Procházka Lukáš Sedlář Marian Sedlářová Julie Smutný Martin Soušková Nikola Šafránek Martin Tabara Jan Takačová Lucie Tejchmanová Petra Zatloukalová Barbora Třída IV. kvarta třídní uč. Taťána Dohnalová Benešová Jana Cäsar Martin Drbalová Gabriela Gardavská Lenka Hudcová Lucie Illeová Alice Jasná Lucie Jášek Jan Jež Michal Ježková Kristýna Jurčík René Krchňáková Alexandra Krybus Miroslav Kyasová Martina Langer Adam Nováková Adriana Okál Michal Olšanský Jiří Ondrušková Andrea Pecharová Soňa Prachařová Kateřina Slezák Martin Svoboda Vlastimil Sypěna Jan Špičáková Kateřina Tran Hau May Trefilová Nikola Vaňharová Kristýna Vykoukalová Jana Žatecká Soňa Lovasz Filip

9 Třída V. kvinta třídní uč. Jiří Štefek Beneš Jiří Nguyen Tien Manh /Berčík Vojtěch/ Brázdilová Pavlína Hadrabová Gabriela Hell David Horák Martin Horáková Klára Kavulová Kateřina Knob Lukáš Kopačková Lucie Krčmař Jan Ligurská Klára Macourková Jana Matějčková Lucie Nakládalová Veronika Okruhlicová Dominika Pešáková Veronika Rosecká Kristýna Řihošková Karolína Sedlařík Ladislav Sigmundová Kristýna Slouková Karolína Svobodníková Markéta Šírek Ondřej Trávníčková Kateřina Valášková Vendula Vitík Petr /Zedníčková Klára/ Zvardoň Tomáš Třída VI. sexta třídní uč. Dagmar Juřenová Apoleníková Šárka Benešová Lenka Brandejsová Adéla Burget Lukáš Buriánek Adam Fidrová Dominika Formánek David Hermanová Andrea Hlaváčová Lenka Hrbková Silvie Indráková Tereza Juříková Simona Karhánková Vendula Klaudová Věra Kovařík Adam Machalíková Kristýna /Ohnoutková Dita/ Palkovský Jan Panáček Roman Procházková Petra Šírek Jan Štecová Klára Štulajterová Barbora Trnkalová Anna Vacková Michaela Vágnerová Markéta Vorrethová Eva Zgoda Patrik Kotasová Soňa Třída VII. septima třídní uč. Petra Pavlíčková Alexová Michaela Axamitová Jana Cäsar Tomáš Davidík Petr Dočkalová Radka Dvořák Adam Ďurtová Aneta Gazda Ondřej Hadraba Petr Hajdová Vendula Hrabalová Kristýna Hübnerová Yvona Chytil Martin Kalinayová Martina Kondrčíková Andrea Kozák Ondřej Krčmař Lukáš Kurfürst Ondřej Modlitba Zdeněk /Novák Milan/ Okál Petr Provazník Milan

10 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 10 Růžička Martin Stavová Hana Šamajová Kateřina Šindelka Marek Šrámek Jiří Tomek Jakub Valášková Lucie Třída VIII. oktáva třídní uč. Eva Mlčochová Axamit Michal Beneš Karel Bibrová Jana Dvouletá Radka Francírek Pavel Gambová Barbora Grygar Josef Jarmer Ivan Juřenová Vendula Krčová Lucie Ligač Milan Machalík Marek Minaříková Ladislava Modlitbová Simona Otta Luděk Oulehlová Michaela Palička Jan Poláková Barbora Psotková Monika Raclavský Marek Sigmundová Monika Šestořád Tomáš Štecová Kristýna Štěpánek Daniel Štulajterová Eva Vašíčková Klára Vavrouchová Andrea Veselá Jitka Nesvadbová Klára Novotná Jarmila Třída 1. Adámek Ondřej Dostálová Jana Hajdová Tereza Hájková Juliana Havlová Kristýna Hrubý Michael Kapoun Jiří Křepelková Anna Matoušek Jiří Třída 2. Bambušek Daniel Černá Lenka Černý Milan Čmárová Alexandra Dostálová Veronika Hájek Tadeáš Hesová Monika Hostašová Daniela Chochel Michael Indráková Vendula Nitková Krystyna Opravilová Lucie třídní uč. Zuzana Kebzová Minaříková Eliška Mozgová Veronika Přikrylová Petra Řepka David Staněk Ondřej Toman Jiří Tvrdá Tereza Vodná Kristýna třídní uč. Alena Pechová Paličková Monika Píchalová Kateřina Skalík Jan Skřipec Kryštof Smutná Monika Stančíková Lucie Šestořádová Alena Šimák Petr Šimčík Jiří Škařupová Anna Štefková Michaela Vitík Radek

11 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 11 Vízdal Tibor Zajacová Lucie Třída 3. Bedrunková Nikol Doupalová Andrea Drápela David Hauerlandová Paulína Hrabalová Nela Jehlářová Dominika Ježková Hana Jordak Lukáš Kadlecová Kateřina Kaštylová Kristýna Kociňáková Hana Koláček Milan Kolek Dalimil Maixnerová Natálie Nakládal Jakub Třída 4. Beneš Tomáš Benešová Monika Dostál Jan Hájková Denisa Hanák Rostislav Hudec Martin Janovská Simona Kalinec Jakub Káňová Pavla Kohoutková Adéla Kostíková Zuzana Krmelová Romana Kunderová Veronika Móriová Michaela Zavřelová Kateřina Zich Rostislav třídní uč. Pavla Slezáková Nosálová Dagmar Pavlík Vojtěch Pískovská Nela Pohlodková Vladimíra Protivánek Marek Přikryl Jakub Rolencová Lucie Řepka Jan Steinerová Kristýna Sadílek Hubert Trchalíková Nikola Třasoň Jan Vokurková Jana Zrotál Martin Župková Alice třídní uč. Marcela Dejdarová Opravilová Hana Páťal Martin Petřeková Veronika Reiterová Hana Řežábová Hana Sladká Jana Strašáková Kristýna Vojtíšková Kristýna Vymětalová Kateřina Vysloužil Jan Závišková Eva Zgoda Tomáš Žouželková Aneta 3. KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2010/ adaptační kurz Buchlovice 1. ročník a kvinta závody Dračích lodí Kojetín pro NG poznávací exkurze Praha 4. ročník, oktáva Srdíčkový den charita adaptační kurz Tesák prima turnaj ve vybíjené O pohár starosty města dívky beseda NDZ SCIO 4. ročník, oktáva Keltové - divadelní představení Faber Sokolovna Kojetín NG, kvinta, sexta beseda - SOKRATES 4. ročník, oktáva knihovnická lekce Městská knihovna Kojetín kvarta

12 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: Turnaj ve fotbale Maturitní generálka 4. ročník, oktáva Blbec k večeři divadelní představení - Brno exkurze Anthropos Brno septima, 3. ročník poznávací exkurze Vídeň pro zájemce a rodiče Přírodovědný klokan beseda Rakovina děložního čípku sexta, 2. ročník Island zeměpisná přednáška Pohodáři VG, NG Pygmalion anglické divadlo Brno Gaudeamus Brno beseda s A. Vašíčkem tercie, kvarta Příběhy bezpráví 4. ročník, oktáva E-Twinning pro všechny Přerov Burza SŠ Prostějov pěvecká soutěž Slavíci z Přerova zájemci Kyberšikana beseda kvarta, 1. ročník Burza SŠ Přerov Hanácké kece debatní soutěž NG soutěž Pišqworky Přerov lekce s Kappou prima lekce s Kappou sekunda soutěž Pišqworky Olomouc krajské kolo Turnaj ve floorbalu - NG Dějepisná olympiáda školní kolo tercie, kvarta knihovnická lekce tercie Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie C Srdíčkový den charita Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo Matematická olympiáda okresní kolo - kategorie A lekce s Kappou tercie Zeměpisná olympiáda školní kolo kategorie A lekce s Kappou kvarta Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo Konverzační soutěž v anglickém jazyce školní kolo Olympiáda z českého jazyka školní kolo lekce s Kappou 1. ročník Zeměpisná olympiáda Chemická olympiáda školní kolo Mladý Demosthenes školní kolo recitační soutěž Posezení s poezií Vánoční besídka prima

13 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 13 Vánoce v primě Debatní soutěž Vánoční akademie Sokolovna Kojetín Chemická olympiáda kategorie C LVK sekunda Mladý Demosthenes Olomouc regionální kolo Matematická olympiáda Přerov kategorie B,C ples oktávy exkurze Fakultní nemocnice Olomouc seminář biologie Konverzace v němčině soutěž školní kolo Turnaj ve stolním tenisu Chropyně beseda PřF UP 4. ročník, oktáva Chemická olympiáda kategorie D Labestra beseda a výstava Nemocnice na konci světa Pákistán soutěž Naší přírodou Přerov Konverzační soutěž v angličtině okresní kolo Přerov ples 4. ročníku beseda s ARPOKem Biologická olympiáda kategorie C, D Wolkerův Prostějov okresní kolo Přerov One Flew over the Couckoo s Nest anglické divadlo Olomouc Debatní turnaj Olympiáda z anglického jazyka Přerov

14 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: Veřejná akademie Sokolovna Kojetín celostátní kolo Fyzikální olympiáda Olomouc testování Funkční gramotnost kvarta Zeměpisná olympiáda okresní kolo Přerov, kat. A,B,C Olympiáda z anglického jazyka krajské kolo Olomouc Biologická olympiáda školní kolo testování Funkční gramotnost kvarta exkurze Přerov Kappa, Muzeum J.A. Komenského 3., septima Anglický klub Radúz a Mahulena - divadelní představení NG, VG recitační soutěž Dětská scéna 2011 Přerov - okresní kolo Matematický klokan krajské kolo - Olomouc LVK Alpy 2. ročník, sexta, výběr VG Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Přerov - kategorie I recitační soutěž Dětská scéna 2011 krajské kolo Olomouc Olympiáda z českého jazyka okresní kolo Přerov kategorie II Wolkerův Prostějov krajské kolo Pythagoriáda okresní kolo - Přerov Pedagog Olomouckého kraje recitační soutěž Dětská scéna 2011 Olomouc krajské kolo Debatní turnaj Chemická olympiáda Olomouc krajské kolo JV Asie přednáška botanická exkurze Království Grygov sexta Biologická olympiáda kategorie C - Přerov Matematická olympiáda Olomouc kategorie C botanická exkurze Království Grygov kvinta Matematická olympiáda kategorie Z6, Z exkurze ZOO Olomouc Prezentiáda krajské kolo Olomouc Biologická olympiáda Přerov Volejbalový turnaj Přerov Biologická olympiáda Přerov kategorie D exkurze Kroměříž 1. ročník, kvinta Biologická olympiáda SŠ Přerov krajské kolo beseda s Pavlem Kohoutem soutěž Naší přírodou Den Země prima, sekunda SOČ okresní kolo - Přerov Fyzikální olympiáda Olomouc Debatní turnaj Praha soutěž Zelená stezka Zlatý listopad Olympiáda z českého jazyka Olomouc krajské kolo exkurze Moravský kras exkurze Sluňákov sekunda Okresní soud Přerov přednášky FF UP Olomouc pro VG exkurze Technické muzeum Brno poslední zvonění maturitních ročníků

15 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 15 Naposledy zvonilo 4. ročníku Olympiáda z anglického jazyka Olomouc přednášky FF UP Olomouc pro VG Europa Secura - Olomouc exkurze ZOO Olomouc sexta Archimediáda - Přerov SOČ krajské kolo - Prostějov Olympiáda z anglického jazyka Praha celostátní kolo ROCKMAX pomoc v praxi - kvarta Turnaj v házené Chropyně exkurze ZOO Ostrava 1. ročník Dějepisná olympiáda pro VG školní kolo exkurze Hvězdárna Prostějov kvarta exkurze ZOO Lešná 2. ročník SOČ celostátní kolo Sezimovo Ústí exkurze Sluňákov Malá chemická olympiáda - Přerov Turnaj o putovního Jaryna beseda se soudcem Sportovní kurz Baldovec 3. ročník, septima AIDS - peer program 1. ročník exkurze Bouzov - tercie Turnaj v národní házené - Plzeň exkurze Holešov kvinta Voda pro Žebračku tercie exkurze Tlumačov sekunda exkurze Olomouc prima Běh proti drogám, Olympijský den, Vrškománie stadion Slavoje Kojetín, pro NG, VG a ZŠ

16 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: Den třídního učitele exkurze Lipník-Helfštýn kvarta Turnaj v kopané Turnaj v softballu Sportovní den školy předávání vysvědčení 4. STUDIJNÍ VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A ABSENCE 1. pololetí NG Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí prima 1, prima 38, sekunda 1, sekunda 46, tercie 1, tercie 67, kvarta 1, kvarta 53, VG Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 1. 1, , , , , , , , kvinta 1, kvinta 63, sexta sexta 53, septima 1, septima 81, oktáva 1, oktáva 56, pololetí NG Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí prima 1, prima 62, sekunda 1, sekunda 58, tercie 1, tercie 66, kvarta 1, kvarta 61, VG Třída Prospěch Pořadí Třída Absence Pořadí 1. 1, , , , , , , , kvinta 1, kvinta 79, sexta 1, sexta 56, septima 1, septima 106, oktáva 1, oktáva 49,

17 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: MATURITNÍ ZKOUŠKY Kalendář maturitní zkoušky - jarní zkušební období: studijní volno maturitních tříd ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky Profilová část Úspěšně absolvovali všichni studenti 4. ročníku a oktávy. Počet stanovených zkoušek tři. Předměty si studenti volili z nabídky školy. Zkušební komise ve 4. ročníku předsedkyně Mgr. Hana Rašková z GJW z Prostějova

18 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 18 Hodnocení profilové zkoušky v oktávě předsedkyní Mgr. Martinou Vaclovou Státní část Úspěšně absolvovali všichni studenti 4. ročníku a oktávy. Jeden student se nedostavil a bude zkoušku vykonávat v podzimním termínu. Počet stanovených zkoušek dvě (český jazyk a literatura, anglický jazyk nebo matematika). Studenti měli možnost volit základní nebo vyšší úroveň. Měli možnost volit si i nepovinné zkoušky, opět v základní nebo vyšší úrovni. Výsledky 4. ročník - 12 studentů prospělo s vyznamenáním, 15 studentů prospělo. Oktáva 16 studentů prospělo s vyznamenám, 12 studentů prospělo, 1 student vykonal státní zkoušku v podzimním termínu. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo v Městském vzdělávacím a informačním centru v Kojetíně. Vysvědčení předával starosta města Ing. Jiří Šírek.

19 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 19 Slavnostní předávání vysvědčení Ing. Jiří Šírek, ředitelka školy Mgr. Květoslava Švédová, třídní učitelka Mgr. Marcela Dejdarová a úspěšný absolvent Tomáš Beneš ze 4. ročníku 6. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ Funkční gramotnost -testování kvarty FINGR test z finanční gramotnosti Testování trvalo 60 minut a skládalo se z testové a dotazníkové části, která rozšířila možnosti vyhodnocení. Testování probíhalo on-line. Přínosy pro žáka: individuální zpráva o žákem dosaženém výsledku, zobrazující podrobně členěný profil jeho dovedností, srovnání s ostatními žáky v republice. Tematické okruhy zahrnuté do testování: o majetek, vlastnictví o hospodaření domácnosti o ceny o principy tržního hospodářství o peníze, placení o finanční trh a finanční plánování o ekonomika, dělba práce o daně

20 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 20 Čtenář test z čtenářské gramotnosti Testování čtenářských dovednost. Projekt je zaměřený na ověření nejdůležitějších čtenářských dovedností. Součástí testu byl i dotazník. Test byl připraven na 45 minut. Testování bylo v elektronické formě Zahrnovalo výstupy pro žáka, včetně tipů k rozvoji čtenářských dovedností. Témata testu: o vyhledávání informací o porozumění textu a jeho interpretace o hodnotící posouzení textu. Každoročně prochází žáci naší školy různými typy testování. Na žáky kvarty (9. třída) letos připadly testy Čtenářské dovednosti a Finanční gramotnosti. V testech čtenářských dovedností se naši žáci umístili mezi nadprůměrnými a Lucie Hudcová měla nejlepší výsledky mezi žáky v Olomouckém kraji. V testu finanční gramotnosti si dovolím ocitovat hodnocení společnosti SCIO: Výsledky vaší školy v testu finanční gramotnosti jsou špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Dále zpráva uvádí, že vynikají výsledky měli naši žáci v částech finanční trh, hospodaření domácnosti, majetek, vlastnictví a peníze. Nejlepší výsledek z chlapců v Olomouckém kraji měl Filip Lovász a z dívek Alice Illeová. Taťána Dohnalová, třídní učitelka kvarty Ocenění Filipa Lovasze z kvarty Testování maturitních ročníků MAG 2010 Probíhala Testovala se písemná část maturitní zkoušky písemná část z českého jazyka, obě části cizích jazyků, matematika. Bezpečnostní opatření v rámci nové maturity byla ze strany CERMATu přehnaná, komunikace s CERMATem byla z jejich strany nedostačující. Přesto škola, a hlavně žáci, zvládli testy výborně. 7. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK Přijímací řízení proběhlo pro žáky 5. tříd ZŠ a 9. tříd ZŠ. Přijímací řízení na nižší stupeň osmiletého studia bylo realizováno formou přijímací zkoušky, a to testem všeobecných znalostí a dovedností.

21 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 21 Kritéria přijímacího řízení byla vytvořena v souladu s platnou legislativou a zahrnovala výsledky testu a studijní výsledky uchazeče ze základní školy. Přijímací řízení na čtyřleté studium bylo realizováno formou přijímací zkoušky, a to testem všeobecných znalostí a dovedností. Uchazeči, kteří získali v prvním pololetí 9. ročníku základní školy studijní průměr do 1,5 včetně, byli přijati bez přijímacích zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhl kapacitu školy. Kritéria přijímacího řízení byla vytvořena v souladu s platnou legislativou. K přijímacím testům se mohli uchazeči připravovat pomocí sad cvičných otázek, které byly umístěny na internetových stránkách školy, nebo se mohli zúčastnit některého ze Dnů otevřených dveří, kde proběhla rovněž přípravná cvičení. Pro školní rok 2011/12 bude gymnázium otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru (7941K81) a jednu třídu čtyřletého studijního oboru (7941K41). 8. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Český jazyk a literatura Olympiáda v českém jazyce Školní kolo: Kategorie I. 1. místo Lenka Gardavská (kvarta) 2. místo Adriana Nováková (kvarta) 3. místo Marián Sedlář (tercie) Kategorie II. 1. místo Martin Chytil (septima) 2. místo Daniel Štěpánek (oktáva) 3. místo Karel Beneš (oktáva) Okresní kolo: Lenka Gardavská obsadila 15. místo. Martin Chytil obsadil 2. místo a Daniel Štěpánek 4. místo. Krajské kolo: Martin Chytil vybojoval v kraji 8. místo. Studenti čtou a píší noviny Říjen listopad 2010 Celkem se podzimní soutěže zúčastnili všichni žáci sexty a pár žáků 2. ročníku, některé texty vyšly tiskem v regionální příloze MF Dnes, jeden text v celostátním vydání MF Dnes (K. Švecová). Všechny texty jsou umístěny na webovém portálu MF Dnes: Škole byl po dobu 6ti týdnů distribuován denní tisk (MF Dnes) určený pro práci v hodinách. Soutěž a distribuce tisku byly studenty i pedagogy hodnoceny kladně, proto se škola zapojila do projektu MF Dnes i v jarním kole. Březen duben 2011 Celkem se tří kol soutěže zúčastnili všichni žáci sexty a několik žáků 2. ročníku, některé texty vyšly tiskem v regionální příloze MF Dnes, všechny texty jsou umístěny na webovém portálu MF Dnes: Dětská scéna 2011 Recitační soutěž pro mladé recitátory přednes uměleckého textu. Školní kolo: Soutěž v přednesu uměleckého textu probíhá každoročně a jejím cílem je dát prostor recitátorům z nižšího i vyššího gymnázia, aby předvedli před publikem svůj výkon. Publikem byli žáci primy a

22 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 22 sekundy. Dalším cílem je vybrat potenciální účastníky do okresního kola soutěží v přednesu textů. Soutěž proběhla ve třech kategoriích: I. kategorie žáci primy a sekundy: 1. místo Ondřej Matějček (sekunda) 2. místo Natálie Pešová (prima) 3. místo Kristýna Káňová (prima) Cena za působivé zpracování parodie na Erbenovu Polednici s názvem Požírač byla udělena za autorství Ondřeji Gardavskému a Ondřeji Mořickému. Ten získal zvláštní ocenění i za její přednes. II. kategorie žáci tercie a kvarty: 1. místo Lenka Gardavská (kvarta) 2. místo Nikola Soušková (tercie) III. kategorie žáci vyššího gymnázia 1. místo Jana Macourková (kvinta) 2. místo Klára Ligurská (kvinta) 3. místo Dagmar Nosálová (3. ročník) Zvláštní cena za působivý a přesvědčivý přednes anglického textu byla udělena Markovi Raclavskému. Okresní kolo: V konkurenci 18 účastníků Lenka Gardavská obsadila 3. místo s postupem do krajského kola. Wolkerův Prostějov Recitační soutěž přednes uměleckého textu. Okresní kolo: Klára Ligurská se zúčastnila okresní přehlídky v uměleckém přednesu sólistů Wolkerův Prostějov v Přerově. Stala se laureátem, to znamená, že postoupila mezi 3 nejlepší recitátory. Krajské kolo: Klára Ligurská se zúčastnila krajské přehlídky v uměleckém přednesu sólistů Wolkerův Prostějov přímo v Prostějově. Zde se setkali recitátoři z celého kraje a Klára se mezi nimi určitě neztratila. Ohlas na její vystoupení byl pozitivní, neumístila se však mezi prvními třemi. Ale i tak to byl pro ni osobně i pro naši školu úspěch a neocenitelná zkušenost. Mladý Demosthenes Školní kolo: Na základě třídních kol na nižším gymnáziu byli do školního kola nominováni vítězové a další zájemci o mluvený projev. Porotu tvořili výše uvedení učitelé ČJL. I. kategorie: 1. místo Tereza Hermanová (prima) postoupila do kola regionálního 2. místo Ondřej Matějček (sekunda) 3. místo Jana Macková a David Kramář (oba sekunda). II. kategorie: V kategorii druhé vystoupila jediná soutěžící Michaela Borovičková (tercie) a získala 1. místo s postupem do kola regionálního. Regionální kolo: Akce se konala v aule PF UPOL. Každý účastník měl za úkol přednést monolog v trvání 1 2 minut na libovolné téma. Zásadní podmínkou je, že žák ve svém vystoupení bude hovořit na téma, které si sám vymyslel. Nesmí použít text jiného autora. O umístění soutěží rozhodovala porota pod vedením spoluautorky projektu Jany Adámkové, populární televizní moderátorky a ředitelky pražské Moderátorské školy D3. Jmenovaná V současné době úzce spolupracuje s katedrou českého jazyka a literatury PF UPOL na vývoji nových výukových metod v oblasti komunikace a kultury mluveného projevu. Jana Adámková na začátku soutěže přivítala všechny

23 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 23 účastníky a vyzvala je, aby přišli na pódium, kde pod jejím vedením proběhla asi čtvrthodinová příprava na vystoupení. Spočívala v rozcvičení, rozdýchání, rozmluvení a soutěžícím byly zopakovány základní zásady potřebné pro působivý řečnický výkon, jako je postoj, gestikulace, výslovnost. Tu například vyzkoušeli účastníci také zvládnutím relativně dlouhého jazykolamu. Vlastní soutěži předcházelo vylosování pořadového čísla. Náměty jednotlivých vystoupení byly velmi rozmanité (např.: hyeny, morče, pes, kobylka Lexa, konec světa, koncert ZUŠ, úsporné žárovky, každodenní ráno, pomatené Vánoce, komunikace v kolektivu, chování v tramvaji, dovolená s rodiči, šťastný den, současné umění, štěstí, škubání drůbeže, nezdravá výživa, vůně nové knihy a další) Výkony většiny zúčastněných zapůsobily nejenom na porotu, ale i na přítomné publikum. Také naše reprezentantka nezklamala. Předvedla na svůj věk vyrovnaný výkon. Po půlhodinové poradě poroty pak byly vyhlášeny výsledky zástupců jednotlivých regionů - Olomouc, Prostějov a Přerov. V přerovském regionu získala Tereza Hermanová ve své kategorii 2. místo. Tereza Hermanová - Mladý Demosthenes Olomouc Zítra odcházíme Korespondenční soutěž. Soutěž probíhala od 1. listopadu 2010 do 6. února Úkolem studentů od 15 do 20 let bylo napsat reportáž, esej nebo rozhovor na téma emigrace a života v exilu. Soutěž pořádala společnost Člověk v tísni ve spolupráci s týdeníkem Respekt. Kristýna Štecová (oktáva) se umístila na 1. místě v republice.

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více