Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika"

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Jedním z těchto programů je i Leonardo da Vinci a Vy máte již podvanácté možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vás seznamujeme se schválenými projekty, kterým byl ve Výzvě 2011 přidělen grant, a nabízíme Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny podle přidělených identifikačních čísel. PROGRAM LEONARDO DA VINCI ISBN Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Team Leonardo da Vinci 3

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všech 27 členských zemí Evropské unie, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko, v omezené míře také bývalá jugoslávská republika Makedonie. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se předkládají v České republice Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Projekty mobility umožňují účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Program Leonardo da Vinci nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce 2 39 týdnů pro cílovou skupinu IVT a 2 26 týdnů pro cílovou skupinu PLM. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Mobility (VETPRO), v délce jednoho až šesti týdnů, jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY/PŘENOS INOVACÍ Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu Leonardo da Vinci (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. PROJEKTY PARTNERSTVÍ Projekty partnerství rozvíjí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). VÝSLEDKY VÝZVY 2011 Předložené žádosti Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno POČTY PŘEDLOŽENÝCH A FINANCOVANÝCH ŽÁDOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH Mobility Partnerství Přenos inovací předložené financované předložené financované předložené financované Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. PROGRAM LEONARDO DA VINCI 4 5

4

5 Praxe v Evropě, Evropa v praxi CZ/11/LLP-LdV/IVT/ AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava Vítkovice Bad Neustadt an der Saale, Bad Neustadt an der Saale (Německo) AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství připravuje žáky v rámci vzdělávacího programu Hotelnictví a cestovní ruch pro samostatnou práci na různých úsecích hotelového provozu, stravovacích zařízení, informačních center či jiných subjektů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto typu studia je možnost aplikovat nabyté teoretické odborné znalosti v praxi. Získat praktické klíčové kompetence mohou žáci již v průběhu studia během školou zajišťovaných odborných praxí v hotelích, gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, informačních centrech a v dalších vybraných subjektech na území České republiky. I v těchto subjektech se žáci setkávají se zahraniční klientelou, což klade vyšší nároky na jejich jazykovou i praktickou odbornou připravenost, potřebu bezchybné fixace klíčových kompetencí a zvládnutí specifik v jednání se zahraničním klientem. Rozvoj těchto schopností a kompetencí žákům může umožnit praxe v zahraničí, konkrétně v Německu. Cílem je získat co nejvíce informací z oblasti gastronomie v Německu, poznat moderní trendy v německé gastronomii, seznámit se s regionálními specialitami i provozem ve středně velkých hotelích, podílet se na zajišťování tradičních oslav souvisejících s kulturou Německa a v neposlední řadě prohloubit i jazykové znalosti a dovednosti. Během praxe budou žáci pracovat na recepci, v kuchyni, cateringovém týmu a obsluze a také se seznámí s fungováním informačního centra města Bad Neustadt. V druhé oblasti stáže, cestovním ruchu, se žáci seznámí s potenciálem cestovního ruchu ve spolkové zemi Bavorsko, městě Bad Neustadt a jeho okolí, způsobem fungování městského informačního centra a marketingovými strategiemi při propagaci města. V období od do se dvoutýdenní odborné praxe ve čtyřech bězích zúčastní celkem 16 studentů. Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ CZ/11/LLP-LdV/IVT/ AHOL Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava - Zábřeh ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) AHOL Vyšší odborná škola o.p.s. v Ostravě nabízí vyšší odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila hostitelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti 2. a 3. ročníků čtyř vzdělávacích programů: Cestovní ruch, Informační technologie, Finance, účetnictví a finanční řízení a Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Studenti během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Získané znalosti a zkušenosti zúročí při vstupu na trh práce. Dvoutýdenní stáže se uskuteční v Londýně - části Harrow a jejím okolí. Odborné stáže jsou zajištěny pro 15 studentů tak, aby obsah odborné stáže odpovídal profilu absolventa. 5 studentů vykoná odbornou stáž v cestovním a hotelovém průmyslu, 3 studenti v administrativě, 5 studentů se bude zdokonalovat ve výpočetní technice, 2 studenti v mezinárodním obchodě, přepravě a zasílatelství. Rozšíření odborných dovedností pracovníků v rodinných centrech CZ/11/LLP-LdV/PLM/ Akropolis, o.s., Uherské Hradiště Bridgwater international, Bridgwater (Velká Británie); Hamp community association, Bridgwater (Velká Británie) Předkladatelem projektu je Akropolis, o.s. provozující rodinné centrum v Uherském Hradišti, organizující vzdělávací kurzy pro pracovníky a dobrovolníky NNO, pro veřejnost dospělé a mládež se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd. Partnerskou organizací je Hamp community association (Bridgwater, Somerset), která provozuje dvě pobočky: informační nízkoprahové centrum a nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které slouží i jako komunitní centrum pro veřejnost. Zajišťuje občanskou poradnu, sociálně aktivizační služby pro lidi ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané, otevřený klub mládeže a aktivity pro rodiny s dětmi. Zajišťuje také vzdělávací kurzy pro veřejnost. V rámci projektu budou účastníci zapojeni i do pracovních aktivit v rámci rodinných center Západního Somersetu, dobrovolnického centra i poradensko-aktivizačního projektu úřadu práce. Do projektu je zapojena i zprostředkovatelská organizace Bridgwater International, což je nezisková organizace Bridgwater-Czech/Slovak Friendship Society krajanský spolek přispívající vzájemným propojováním skupin lidí ze zemí bývalého východního bloku s komunitou lidí z Bridgwateru a Somersetu prostřednictvím kulturních výměn, mezinárodních projektů apod. Projektu přispívá výbornou znalostí místních poměrů i nalezením výhodného ubytování i dopravy. 10 účastníků bude vybráno z řad absolventů vzdělávacích kurzů NNO typu rodinných a mateřských center, kteří doposud žádnou zahraniční stáž neabsolvovali, na základě jejich motivace, potřeb a míry možností uplatnění zkušeností v jejich domovských organizacích, které stáží získají. Předmětem projektu je výjezd 10 pracovníků rodinných center na dvoutýdenní stáž za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou. Dle pracovního zaměření budou účastníci zapojeni i do pracovních aktivit partnerů HCA poskytovatelů sociálních služeb rodinných center, dobrovolnického centra a dětských center v hrabství Somerset. Cílem korespondujícím s potřebami účastníků je získat více pracovních zkušeností v organizacích pracujících v sociální a neziskové oblasti, seznámit se s běžnou praxí a rozsahem pracovních povinností, které odpovídají jejich pracovnímu zařazení v rodinných a mateřských centrech, kde pracují nebo se chystají pracovat. Tím stáž významně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, profesnímu růstu i rozvoji klíčových kompetencí. Vedlejším produktem bude také posílení spolupráce mezi nimi, což jim po návratu může pomoci v práci např. vzájemnou podporou, radou či sdílením pracovních záležitostí a tím si posílit svou pracovní pozici a udržet si zaměstnání. Učíme se praxí v EU II. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Alfa tour s.r.o., Chrudim A.L.A.S. stylist school, Loreto (Itálie); Berghotel Miramonti, Tesero (Itálie); Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Lanškroun; Střední škola gastronomie a služeb Frýdek Místek, Frýdek Místek; Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Varnsdorf Projekt Učíme se praxí v Evropě II. předkládá Alfa tour s.r.o. na základě úspěšného projektu z roku Navazující projekt vznikl na základě dohody předkladatele projektu a škol, které projevily zájem vyslat své žáky a deklarovaly vůli zapojit se do projektu. Hlavním cílem je zájem o mezinárodní spolupráci a kvalitní praxi žáků v EU. Tento projekt vznikl, protože existuje potřeba po zvýšení kvality odborného vzdělávání v oblasti kadeřnických, kosmetických a masérských služeb. Tyto obory se dynamicky vyvíjejí, je tedy třeba sledovat trendy a reagovat na potřeby trhu. Cílem projektu je, aby se i další školy zapojily do mezinárodní spolupráce, umožnily žákům praxi v zahra- ničí a tím jim daly šanci co nejlépe se uplatnit v praxi. Do projektu se jako vysílající organizace zapojily školy, které většinou nemají s projekty mobility zkušenosti, jsou z regionů, kde je v současné době vysoká míra nezaměstnanosti, a proto chtějí žáky co nejlépe připravit pro praktický život a ukázat jim cestu, jak si například zřídit a provozovat vlastní živnost. Přijímajícími organizacemi jsou renomované wellness hotely vysoké kvality, kadeřnické salony, se kterými má předkladatel projektu vynikající zkušenosti. Tyto organizace tak garantují kvalitu stáže pod vedením italských profesionálů. Přesný pracovní program a časový harmonogram stáže bude vypracován před odjezdem na stáž dle potřeb a oborů vybraných účastníků stáže. Díky modernímu vybavení, používání kvalitních produktů a vysoké profesionalitě, umožní kvalitní praxi všem žákům. Mohou si srovnat své dosavadní vědomosti a dovednosti s požadavky na vzdělání v EU, poznají provoz ve wellness hotelech i menších kadeřnických a kosmetických salonech. Stáž jim tak umožní lépe se uplatnit na trhu práce, uvědomit si potřebu kvalitního vzdělání pro praxi a nutnost komunikace v cizím jazyce. Zúčastnit se zahraniční stáže je velká motivace pro osobní i profesní růst. Vzroste tak zájem o studovaný obor, motivace ke zlepšení prospěchu a zejména zájem o studium jazyků. Tyto své zkušenosti budou předávat ostatním žákům školy, uplatní je v praxi, na soutěžích a využijí jako podnikatelský záměr. Projekt je plánován jako dvoutýdenní odborná stáž pro 15 žáků oboru vzdělání kosmetička a kadeřnice, masér a 2 pedagogické doprovody. Přenos nových trendů a metod ve vzdělávání dospělých, především v měkkých dovednostech CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., Praha 5 Twin Group, Londýn (Velká Británie) Hlavním cílem projektu je přenos nových trendů v oblasti vzdělávání dospělých, speciálně v měkkých dovednostech. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím absolvování odborného pracovního programu, složeného ze studijních návštěv ve vzdělávacích organizacích či školicích centrech. Dalším cílem je také objevení a seznámení se se systémem dalšího vzdělávání ve Velké Británii, jeho specifiky, atp. Možnost spolupráce s navštívenými organizacemi je také jedním z projektových cílů, stejně jako rozvoj účastníků nejen v profesní a studijní oblasti, ale také v oblasti jazykové a kulturní. Projektu se účastní skupina 8 lektorů měkkých dovedností, kteří jsou členy našeho sdružení. Zabývají se lektorskou činností v oblasti především prezentačních a komunikačních dovedností. Dále se také zabývají obecnou problematikou dalšího vzdělávání dospělých 8 9

6 Alten- und Pflegenheim Maria Rast Herford, Herford (Německo); Brothers of Charity Services-Merseyside Services, Liverpool (Velká Británie); Don Bosco Centre, Londýn (Velká Británie); Gréckokatolická Charita Prešov, Prešov (Slovensko); Nazaret, Alicante (Španělsko); PORTES Dienstencentrum Zuilen, Utrecht (Holandsko); Realife Trust Cambridge, Cambridge (Velká Británie); Richard Cloudesley School, Londýn (Velká Británie); Spoločnost priaťelov detí z dětských domovov Úsmev ako dar, Banská Bystrica (Slovensko) Předkládaný projekt mobility programu LdV má umožnit 14 studentům oboru Charitativní a sociální práce stáž na smluveném zahraničním pracovišti. Na praxi do zahraničí jsou vybíráni studenti 3. ročníku, kteří jsou již velmi dobře vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z tuzemských praxí. Studenti jsou vysíláni jak na osvědčená pracoviště, se kterými škola udržuje dlouhodobou spolupráci, tak do vytipovaných nových zařízení, která odpovídají požadavkům školy na kvalitní praxi i profilu a zaměření studenta z hlediska cílové skupiny nebo typu poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům neopakovatelnou příležitost absolvovat část své praktické přípravy na budoucí povolání v zahraničí, která je významným zdrojem nejen jejich profesního, ale také osobního obohacení. Získaným know-how přispívají také ke zvyšování kvality celého vzdělávacího programu školy, po nástupu do praxe ze svých zkušeností těží při rozvíjení a implementaci nových procesů v oblasti sociální práce a sociálních služeb v ČR. Velmi důležitým cílem projektu je právě udržení již navázaných partnerství. Stejně tak se škola prostřednictvím projektu snaží o rozšiřování spolupráce s novými zahraničními organizacemi. Sleduje tím jednak vytvoření co nejpestřejší nabídky studentských stáží, jednak také rozvoj dialogu mezi odborníky z různých zemí EU, který každoročně v únoru vrcholí společným setkání expertů z ČR i ze zahraničí na naší škole (tzv. Blok expertů). Očekávaným výstupem projektu je student, který po absolvování praxe v zahraničí přijíždí vybaven novými profesními znalostmi i praktickými dovednostmi, je seznámen s kulturou i společensko-politickou situaa podílejí se aktivně na činnosti Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s. Patří mezi velmi zkušené lektory, kteří mají bohaté zkušenosti ze své praxe a účasti na vzdělávacích akcích v České republice. Výsledkem projektu bude modernizace metodiky, ale i obsahu výuky, budou přeneseny nové oborové znalosti a v lektorování této problematiky se začnou využívat nové techniky a technologie. Znalosti, které účastníci získají díky projektu, budou předány dalším členům občanského sdružení a budou také prezentovány na akcích, seminářích a konferencích, které pořádáme, či se jich účastníme jako odborníci na tématiku vzdělávání dospělých. Jako cílovou zemi jsme si vybrali Velkou Británii, konkrétně město Londýn, jež patří mezi centrum vzdělávacích a školicích organizací, které budeme navštěvovat. Zvýšení kvality sociálních služeb Asociace TRIGON CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Asociace TRIGON, Ostrava FUTURA Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Onlus, Řím (Itálie) Projekt je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách. K předložení projektu nás vedla především ta skutečnost, že odborní pracovníci v České republice jsou připravováni na zaměstnání v sociální oblasti hlavně v teoretické rovině, praxe a přímý kontakt s klienty je ve školách často opomíjen. Výměna zkušeností v rámci odborné stáže je neocenitelným přínosem v celoživotním vzdělávání odborníků v sociální oblasti. Na základě našich zkušeností jsme vybrali hostitelskou organizaci FUTURA z Itálie, kde proběhne týdenní pracovní stáž šesti pracovníků Asociace TRIGON. Tato organizace poskytuje široké spektrum sociálních služeb, v některých případech zcela odlišných od praxe v České republice, což může přispět k realizaci pilotních projektů a inovace služeb v organizaci. Dalším výrazným rozdílem je i přístup ke klientům v této organizaci vedoucí k jejich větší samostatnosti, zvýšení sebevědomí a snadnějšímu začlenění do společnosti. Očekáváme, že v rámci stáže si účastníci osvojí tyto klíčové kompetence pro práci s klienty, což napomůže zvýšení kvality služeb v Asociaci TRIGON a tím i zvýšení konkurenceschopnosti organizace v oblasti sociálních služeb. Asociace TRIGON má požádáno o akreditaci vzdělávání pracovníků v sociálních službách, z těchto důvodů budou výstupy projektu přínosem pro další předávání získaných zkušeností v rámci vzdělávacího programu. Výstupy z projektu budou dále využity prostřednictvím tréninkových programů pro zaměstnance členských organizací Asociace TRIGON, na mezinárodní úrovni budou výsledky projektu prezentovány na Evropských dnech handicapu v Ostravě. Realizace hlavních cílů projektu je nejen v zájmu celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale je i předmětem dlouhodobých záměrů politických a společenských institucí v zemích EU. Pracovní stáže studentů oboru Charitativní a sociální práce CZ/11/LLP-LdV/IVT/ CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Olomouc cí dané země. Po osobnostní stránce je schopen větší samostatnosti a flexibility, otevřené mysli a celkového nadhledu. Kromě těchto profesních a osobnostních aspektů si student přináší množství cenných podkladů pro vypracování své absolventské a/nebo diplomové práce. Za velmi důležitý je považován přínos v oblasti jazykových kompetencí, jakožto prostředku pro další mezinárodní spolupráci nebo pro čerpání inspirace a poznatků ze zahraničí při výkonu své profese. Zaváděním poznatků dobré zahraniční praxe při svém působení v sociálních službách v ČR i kontakt s odborníky z jiných zemí je pak zásadním nástrojem rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb v ČR i v oblasti priorit sociální politiky EU. Evropské odborné stáže pro osoby na trhu práce 2011 CZ/11/LLP-LdV/PLM/ Czech-us v.o.s., Praha AFEC Europe, Paris (Francie); International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie); Irish Education Partners, Dublin (Irsko); Twin Group, London (Velká Británie); WiredSPAIN Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Všeobecným cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Všeobecný cíl tohoto projektu je v souladu s obecným cílem programu Leonardo da Vinci. Specifickým cílem projektu je zrealizovat stáže, které budou připraveny především pro absolventy středních a vyšších odborných škol nebo nezaměstnané v evidenci úřadu práce a to tak, že tyto specifikované podporované skupiny budou představovat alespoň 50 % všech účastníků projektu. Předmětem projektu je podporovat především bližší propojení odborného vzdělávání s praxí a to především v sociální oblasti. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podpory mobility pracovní síly v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a podpoří snižování nezaměstnanosti. Celkový plánovaný počet účastníků je 20 osob, které budou mít možnost, dle svého zájmu, zvýšit svoji profesní kvalifikaci v několika oblastech vzdělávání (sociální služby, marketing, obchod, účetnictví, ICT, design, právo a finančnictví). Plánovaný počet účastníků na konkrétní stáže do jednotlivých přijímajících zemí se liší a vychází jednak z dosavadních zkušeností vysílající organizace a průběžně sledované a evidované poptávky zájemců a také je ovlivněn předpokládanou výší grantu s ohledem na ná- klady jednotlivých stáží. Plánovaná doba trvání mobility je stanovena na období 8 nebo 12 týdnů. Potenciální zájemci a budoucí účastníci budou informováni především prostřednictvím webových stránek vysílající organizace a také prostřednictvím cíleného oslovení a to vybraných středních škol a úřadů práce. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií: odborné znalosti, obecný přehled o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímací organizace a znalost příslušného jazyka, úroveň B2-C1, (pro zájemce-účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude před stáží zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení). Účastníci po absolvování mobility budou mít zlepšenou pozici na trhu práce, zvýšenou profesní kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a budou znamenat zvýšení atraktivity pracovní síly pro zaměstnavatele. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Úřad práce ve Vyškově, Vyškov; INTERGARBE, Lisboa (Portugalsko) Projekt předkládá Úřad práce Brno-město () a bude jej realizovat společně s partnery, kterými jsou společnost INTERGARBE Portugal z Lisabonu a Úřad práce ve Vyškově. Předkladatel je organizační složkou státu a v České republice vykonává státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Předkladatel projektu usiluje o další zlepšení znalostí svých pracovníků, a to cestou přebírání zkušeností z jiných členských zemí Evropské unie. V rámci projektu se žadatel bude zabývat především problematikou zvyšování kvalifikace a začleňování na trh práce u osob starších 50 let a u osob, které předčasně opustily vzdělávací proces (neúspěšní absolventi škol). Pozornost bude dále věnována poradenství pro volbu povolání, monitoringu zaměstnavatelské sféry, problematice rekvalifikací a dále oblasti sociální péče, zejména o osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné. Cílová skupina je tvořena celkem 17 pracovníky. Devět z nich je zaměstnáno na Úřadu práce Brno-město, osm na Úřadu práce ve Vyškově. 13 z nich pracuje ve vedoucích funkcích. Všichni členové cílové skupiny se v rámci výkonu své práce zabývají buď řízením lidských zdrojů, nebo vystupují jako konzultanti, poradci, specialisté či školitelé v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tři členové cílové skupiny působí také jako pedagogičtí pracovníci na vysokých a vyšších odborných školách, pět členů cílové skupiny je certifikovanými lektory v rámci vzdělávání 10 11

7 IMPA Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín (Slovensko); Landwirtschaftliche Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, Bayreuth (Německo); Lycee agro environnemental prove saint-joseph, Le Breuil sur Couze (Francie); Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji (Slovensko); Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín (Slovensko); Stredná odborná škola technická, Istebné (Slovensko) Projektu se zúčastní žáci stavebních oborů zedník, tesař a instalatér, žáci autoopravářských oborů automedospělých. Všichni členové cílové skupiny mají odborné vzdělání dostatečné ke kvalitnímu výkonu své funkce. Specifické potřeby účastníků mobility jsou následující: hledání nových forem práce s klienty, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni, zlepšení a zkvalitnění práce s klienty úřadu práce (zaměstnavatel, nezaměstnaný), získání nových pohledů na provádění poradenství pro klienty a jejich implementace do praxe, poznání nových přístupů a možností při provádění rekvalifikací, poznání nových metod při prognózování budoucích kvalifikačních potřeb území. Hlavním cílem projektu je realizace odborného vzdělávání účastníků prostřednictvím přenosu zkušeností, informací a znalostí mezi českou a portugalskou stranou. Specifickými cíli projektu jsou: získání zahraničních zkušeností ve vybraných oblastech státní politiky zaměstnanosti (práce s nezaměstnanými, s důrazem na možnosti začleňování na trh práce u osob starších 50 let a u osob, které předčasně opustily vzdělávací proces a v oblasti sociální péče, monitoring trhu práce, analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce, práce se zaměstnavateli), přenos inovativních přístupů ve všech těchto řešených oblastech a navázání spolupráce mezi odborníky z obou zemí Společenství se záměrem usilovat o její budoucí prohloubení. Obsah projektu je koncipován tak, aby inicioval osobní rozvoj a pomohl rozšířit odborné znalosti členů cílové skupiny v tom směru, jak to po pracovnících státní správy v České republice vyžaduje současná praxe. Základní přínos připravovaného projektu spočívá v profesním rozvoji zaměstnanců na základě procesu vzájemného učení, výměny zkušeností a informací. V rámci dialogu mezi účastníky projektu vznikne prostor pro přebírání inovačních postupů. Účastníci mobility získají komplexnější pohled na jimi vykonávanou agendu, což se pozitivně odrazí jak v jejich profesionalitě, tak v efektivnosti jejich práce. Nejdůležitějšími výstupy projektu budou proškolení pracovníci, navázaná spolupráce a inovované postupy při naplňování úkolů státní politiky zaměstnanosti v České republice, ale také v Portugalsku. Inspirace, inovace, invence v HR CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Praha 2 Ashridge (Bonar Law Memorial) Trust/ Ashridge Business School, Berkhamsted (Velká Británie) Projekt se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí, zkušeností a dovedností zaměstnankyň České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, které po odborné stránce vytvářejí program a odborné aktivity pro členské organizace ČSRLZ a další odbornou HR a manažerskou veřejnost, která působí v organizacích komerční, ve- řejné i neziskové sféry v ČR. Aktivity probíhají v češtině i angličtině a svým obsahem reagují na aktuální trendy v oboru řízení a rozvoje lidských zdrojů a managementu. Mají-li být aktivity ČSRLZ relevantní situaci na trhu, vývoji ekonomiky v ČR a Evropě i společenské situaci, musí její představitelé (zaměstnanci i členové představenstva) znát tuto situaci, vědět, jak na ni reagují odborníci v akademické sféře a výzkumu, ale i v praxi (v manažerských i liniových pozicích), a orientovat se v trendech, které prosazují organizace konkurenční, a to zdaleka nejen v regionu ČR/nejbližších zemí, ale obecně ve světě. Z toho důvodu ČSRLZ identifikovala rostoucí potřebu poměřit a srovnat znalosti svého exekutivního týmu s tím, co se vyučuje, konzultuje a přednáší na jedné z nejlepších manažerských institucí ve Velké Británii, inspirovat se zde a díky inspiraci inovovat aktuální programy a aktivity ČSRLZ, resp. připravit zcela nové, které reflektují evropský/celosvětový trh HR a managementu. Projektu se zúčastní celkem 3 osoby výkonná ředitelka, HR manažerka a projektová manažerka-šéfredaktorka odborného měsíčníku. Projekt bude komplexní v tom smyslu, že nestojí výhradně na zahraniční mobilitě, ale obsahuje důležitou fázi přípravnou, v níž bude účastnicím poskytnut prostor a odborné materiály k samostudiu a další odborné přípravě na vlastní mobilitu. Ta se pak uskuteční v rozsahu 7 dnů ve Velké Británii a zahrne nejen důležitou teorii, ale také praxi. Tu zprostředkují organizace a instituce spolupracující s partnerskou organizací na projektech, konzultacích, výzkumech apod. Očekávaným výstupem projektu je odborný růst a rozvoj účastnic projektu, rozvoj a inovace aktivit ČSRLZ ve prospěch členských organizací a odborné HR a manažerské veřejnosti v ČR tak, aby byly těmto organizacím i jednotlivcům prospěšné a inspirativní pro jejich přítomnost na trhu, přitažlivost pro zákazníky, zajímavost pro zaměstnance a potenciál pro dodavatele. Stáže v zemědělské a technické oblasti. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Humpolec chanik, autoelektrikář a karosář, žáci zemědělských a potravinářských oborů agropodnikání, chovatelství. Hlavním cílem je příprava budoucích mladých řemeslníků, techniků a podnikatelů na nově se utvářející pracovní trh v rámci EU, zvýšení adaptability pro různá pracovní prostředí a rozvoj odborně-metodických, jazykových i osobnostně-sociálních kompetencí. Pro zajištění tohoto cíle je nezbytný profesionální rozvoj žáků a studentů v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními a bezpečností práce. Projekt je důležitý, neboť obdobný projekt podávají zároveň i přijímající organizace ve svých zemích. Přijímající organizace zajistí ubytování, stravování a pracovní náplň po celou dobu stáže. Pracovní doba bude minimálně 6 hodin denně. Naše škola i naši partneři již mají zkušenosti s organizací zahraničních stáží, projekt umožní i zintenzivnění spolupráce mezi uvedenými subjekty v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními. Stáže na Slovensku jsou pro nás velice důležité (jedinečné v EU), zúčastňuje se jich 75 % učňů, protože z velké části odpadá problém jazykové bariéry. Pracovní příležitosti pro absolventy ČVUT CZ/11/LLP-LdV/PLM/ České vysoké učení technické v Praze, rektorát, odbor vnějších vztahů, Praha Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Wien (Rakousko); Ausbildungspartnerschaft Westfalen-Lippo c/o Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld (Německo); CATT Innovation Management Gmbh, Linz (Rakousko); Dittmar Bochmann Architecten, Amsterdam (Holandsko); DNA Barcelona Achitects, Barcelona (Španělsko); Eva Jiricna Architects LTD, London (Velká Británie); JDS Architects ApS, Copenhagen (Dánsko); JDS Architects SPRL, Brussels (Belgie); Marc Koehler Architects, Amsterdam (Holandsko); Miquel Angel Lacomba Seguí, architect, Palma de Mallorca (Španělsko); Pinna Viardo Architects, Genova (Itálie); Placementmaker Limited, Nottingham (Velká Británie); Ressano Garcia, Architects, Lisboa (Portugalsko); Svenska Mätcenter AB, Örebro (Švédsko); TecMinho, Guimaraes (Portugalsko); Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbh, Berlin (Německo); Vrije Universiteit Brussel, Brussel (Belgie) Projekt je určen pro 27 absolventů bakalářského, magisterského a doktorandského studia na ČVUT. Praktické stránce vzdělávání není bohužel na univerzitě věnována dostatečná pozornost. V rámci studijních oborů není po studentech požadována povinná praxe, proto se ČVUT snaží alespoň tímto projektem podporovat opomíjenou odbornou stránku vzdělávání. Hlavním cílem navrhovaného projektu je tedy umožnit absolventům získání odborných zkušeností a praktických znalostí, zlepšení jejich komunikační schopnosti (včetně zvládnutí cizího jazyka) a seznámení s progresivními technologiemi ve špičkových firmách a institucích zemí EU v oboru, na který jsou zaměřeni. Absolventi během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, vč. schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Nezanedbatelným přínosem zahraniční praxe je navázání kontaktů s odborníky v zemích EU, které mohou stážisté využít v dalším profesním i osobním životě. Pro absolventy je účast na projektu důležitá z hlediska odborného růstu a většího rozhledu v oboru, na který se specializují, což jim umožní i snadnější začlenění do pracovního prostředí po dokončení stáží. Dlouholetá praxe s fungováním programu Leonardo da Vinci nám dokazuje, že dobré zkušenosti s absolventy ČVUT současně zvýší prestiž univerzity v očích hostitelských organizací a přispějí k většímu zájmu o absolventy ČVUT v zahraničí. Zároveň považujeme zahraniční praxe za velmi kvalitní odrazový můstek dalšího profesního růstu našich absolventů. Během stáží v partnerských organizacích bude také docházet k přímé výměně zkušeností mezi stážistou a přijímající organizací, což povede k transferu teoretického i praktického know-how, jež se stane přínosem pro obě zúčastněné strany a napomůže k rozvíjení a upevnění vazeb mezi malými a středními podniky a univerzitou. NEW BUSINESS COMPETENCES IN GERMANY AND ENGLAND II. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou GGesellschaft für Europabildung e.v. (Association for European Training) Gesellschaft für Europabildung e.v. (Association for European Training), Berlín (Německo) Projekt je plánován na 18 měsíců, stáže v zahraničí proběhnou v květnu roku 2012, 5 studentů pojede do Berlína a 5 do Londýna. Cílem stáží je umožnit studentům pracovat v německy a anglicky mluvících firmách a společnostech a zlepšit tak jejich ekonomické, jazykové znalosti a odborné kompetence. Myšlenka tohoto projektu vznikla na kontaktním semináři v Budapešti v roce 2008, kde byla nalezena partnerská organizace, se kterou byl projekt vypracován a následně dokončen při přípravné návštěvě v Berlíně v prosinci V listopadu roku 2010 přijeli zástupci partnerské organizace do naší školy a zúčastnili se výběrového řízení studentů na zahraniční stáže pro rok Jelikož 12 13

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012

Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig. Projektové řízení mezinárodního partnerství. 6. září 2012 Tematický monitoring projektů partnerství Grundtvig Projektové řízení mezinárodního partnerství 6. září 2012 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (2007 2013) Comenius primární a sekundární vzdělávání Leonardo da

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková

Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání. Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Diseminační konference Podporujeme technické vzdělávání Program ERASMUS+ Ostrava, 21.10.2015 Mgr. Helena Slivková Program Erasmus+ program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Asistentský pobyt Comenius

Asistentský pobyt Comenius Comenius Mobility Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na všeobecné i odborné vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních

Více

VET Vocational Education and Training

VET Vocational Education and Training Seznamte se, Erasmus+ Odborné vzdělávání a příprava VET Vocational Education and Training Struktura programu Erasmus+ Členění podle sektorů: Podle klíčových akcí: školní vzdělávání odborné vzdělávání a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility)

Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Prezentace programu Leonardo da Vinci 2008 (se zaměřením m na projekty mobility) Cíle Přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního učení Podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA,

ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, ERASMUS+ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA = VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) OLGA PUPOVÁ PRAHA, 14.1.2016 Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti

Více

Life Long Learning programme LLP 2007-2013

Life Long Learning programme LLP 2007-2013 Life Long Learning programme LLP 2007-2013 2013 Program celoživotního učení LLP od roku 2007 do roku 2013, založen na současných programech Socrates, Leonardo da Vinci a e-learning vstoupil v platnost

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33

GRUNDTVIG V ČÍSLECH GR-vcislech-7.indd 1 GR-vcislech-7.indd :19: :19:33 GRUNDTVIG V ČÍSLECH 2 Grundtvig v číslech Obsah Několik slov na úvod... 2 O programu Grundtvig... 2 Statistické údaje za období 21-26... 2 Kontakt... 8 Několik slov na úvod Vítejte na stránkách informačního

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více