Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika"

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Jedním z těchto programů je i Leonardo da Vinci a Vy máte již podvanácté možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vás seznamujeme se schválenými projekty, kterým byl ve Výzvě 2011 přidělen grant, a nabízíme Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny podle přidělených identifikačních čísel. PROGRAM LEONARDO DA VINCI ISBN Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Team Leonardo da Vinci 3

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všech 27 členských zemí Evropské unie, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko, v omezené míře také bývalá jugoslávská republika Makedonie. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se předkládají v České republice Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Projekty mobility umožňují účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Program Leonardo da Vinci nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce 2 39 týdnů pro cílovou skupinu IVT a 2 26 týdnů pro cílovou skupinu PLM. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Mobility (VETPRO), v délce jednoho až šesti týdnů, jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY/PŘENOS INOVACÍ Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu Leonardo da Vinci (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. PROJEKTY PARTNERSTVÍ Projekty partnerství rozvíjí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). VÝSLEDKY VÝZVY 2011 Předložené žádosti Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno POČTY PŘEDLOŽENÝCH A FINANCOVANÝCH ŽÁDOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH Mobility Partnerství Přenos inovací předložené financované předložené financované předložené financované Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. PROGRAM LEONARDO DA VINCI 4 5

4

5 Praxe v Evropě, Evropa v praxi CZ/11/LLP-LdV/IVT/ AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava Vítkovice Bad Neustadt an der Saale, Bad Neustadt an der Saale (Německo) AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství připravuje žáky v rámci vzdělávacího programu Hotelnictví a cestovní ruch pro samostatnou práci na různých úsecích hotelového provozu, stravovacích zařízení, informačních center či jiných subjektů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto typu studia je možnost aplikovat nabyté teoretické odborné znalosti v praxi. Získat praktické klíčové kompetence mohou žáci již v průběhu studia během školou zajišťovaných odborných praxí v hotelích, gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, informačních centrech a v dalších vybraných subjektech na území České republiky. I v těchto subjektech se žáci setkávají se zahraniční klientelou, což klade vyšší nároky na jejich jazykovou i praktickou odbornou připravenost, potřebu bezchybné fixace klíčových kompetencí a zvládnutí specifik v jednání se zahraničním klientem. Rozvoj těchto schopností a kompetencí žákům může umožnit praxe v zahraničí, konkrétně v Německu. Cílem je získat co nejvíce informací z oblasti gastronomie v Německu, poznat moderní trendy v německé gastronomii, seznámit se s regionálními specialitami i provozem ve středně velkých hotelích, podílet se na zajišťování tradičních oslav souvisejících s kulturou Německa a v neposlední řadě prohloubit i jazykové znalosti a dovednosti. Během praxe budou žáci pracovat na recepci, v kuchyni, cateringovém týmu a obsluze a také se seznámí s fungováním informačního centra města Bad Neustadt. V druhé oblasti stáže, cestovním ruchu, se žáci seznámí s potenciálem cestovního ruchu ve spolkové zemi Bavorsko, městě Bad Neustadt a jeho okolí, způsobem fungování městského informačního centra a marketingovými strategiemi při propagaci města. V období od do se dvoutýdenní odborné praxe ve čtyřech bězích zúčastní celkem 16 studentů. Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ CZ/11/LLP-LdV/IVT/ AHOL Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava - Zábřeh ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) AHOL Vyšší odborná škola o.p.s. v Ostravě nabízí vyšší odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila hostitelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti 2. a 3. ročníků čtyř vzdělávacích programů: Cestovní ruch, Informační technologie, Finance, účetnictví a finanční řízení a Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Studenti během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Získané znalosti a zkušenosti zúročí při vstupu na trh práce. Dvoutýdenní stáže se uskuteční v Londýně - části Harrow a jejím okolí. Odborné stáže jsou zajištěny pro 15 studentů tak, aby obsah odborné stáže odpovídal profilu absolventa. 5 studentů vykoná odbornou stáž v cestovním a hotelovém průmyslu, 3 studenti v administrativě, 5 studentů se bude zdokonalovat ve výpočetní technice, 2 studenti v mezinárodním obchodě, přepravě a zasílatelství. Rozšíření odborných dovedností pracovníků v rodinných centrech CZ/11/LLP-LdV/PLM/ Akropolis, o.s., Uherské Hradiště Bridgwater international, Bridgwater (Velká Británie); Hamp community association, Bridgwater (Velká Británie) Předkladatelem projektu je Akropolis, o.s. provozující rodinné centrum v Uherském Hradišti, organizující vzdělávací kurzy pro pracovníky a dobrovolníky NNO, pro veřejnost dospělé a mládež se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd. Partnerskou organizací je Hamp community association (Bridgwater, Somerset), která provozuje dvě pobočky: informační nízkoprahové centrum a nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které slouží i jako komunitní centrum pro veřejnost. Zajišťuje občanskou poradnu, sociálně aktivizační služby pro lidi ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané, otevřený klub mládeže a aktivity pro rodiny s dětmi. Zajišťuje také vzdělávací kurzy pro veřejnost. V rámci projektu budou účastníci zapojeni i do pracovních aktivit v rámci rodinných center Západního Somersetu, dobrovolnického centra i poradensko-aktivizačního projektu úřadu práce. Do projektu je zapojena i zprostředkovatelská organizace Bridgwater International, což je nezisková organizace Bridgwater-Czech/Slovak Friendship Society krajanský spolek přispívající vzájemným propojováním skupin lidí ze zemí bývalého východního bloku s komunitou lidí z Bridgwateru a Somersetu prostřednictvím kulturních výměn, mezinárodních projektů apod. Projektu přispívá výbornou znalostí místních poměrů i nalezením výhodného ubytování i dopravy. 10 účastníků bude vybráno z řad absolventů vzdělávacích kurzů NNO typu rodinných a mateřských center, kteří doposud žádnou zahraniční stáž neabsolvovali, na základě jejich motivace, potřeb a míry možností uplatnění zkušeností v jejich domovských organizacích, které stáží získají. Předmětem projektu je výjezd 10 pracovníků rodinných center na dvoutýdenní stáž za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou. Dle pracovního zaměření budou účastníci zapojeni i do pracovních aktivit partnerů HCA poskytovatelů sociálních služeb rodinných center, dobrovolnického centra a dětských center v hrabství Somerset. Cílem korespondujícím s potřebami účastníků je získat více pracovních zkušeností v organizacích pracujících v sociální a neziskové oblasti, seznámit se s běžnou praxí a rozsahem pracovních povinností, které odpovídají jejich pracovnímu zařazení v rodinných a mateřských centrech, kde pracují nebo se chystají pracovat. Tím stáž významně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, profesnímu růstu i rozvoji klíčových kompetencí. Vedlejším produktem bude také posílení spolupráce mezi nimi, což jim po návratu může pomoci v práci např. vzájemnou podporou, radou či sdílením pracovních záležitostí a tím si posílit svou pracovní pozici a udržet si zaměstnání. Učíme se praxí v EU II. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Alfa tour s.r.o., Chrudim A.L.A.S. stylist school, Loreto (Itálie); Berghotel Miramonti, Tesero (Itálie); Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Lanškroun; Střední škola gastronomie a služeb Frýdek Místek, Frýdek Místek; Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Varnsdorf Projekt Učíme se praxí v Evropě II. předkládá Alfa tour s.r.o. na základě úspěšného projektu z roku Navazující projekt vznikl na základě dohody předkladatele projektu a škol, které projevily zájem vyslat své žáky a deklarovaly vůli zapojit se do projektu. Hlavním cílem je zájem o mezinárodní spolupráci a kvalitní praxi žáků v EU. Tento projekt vznikl, protože existuje potřeba po zvýšení kvality odborného vzdělávání v oblasti kadeřnických, kosmetických a masérských služeb. Tyto obory se dynamicky vyvíjejí, je tedy třeba sledovat trendy a reagovat na potřeby trhu. Cílem projektu je, aby se i další školy zapojily do mezinárodní spolupráce, umožnily žákům praxi v zahra- ničí a tím jim daly šanci co nejlépe se uplatnit v praxi. Do projektu se jako vysílající organizace zapojily školy, které většinou nemají s projekty mobility zkušenosti, jsou z regionů, kde je v současné době vysoká míra nezaměstnanosti, a proto chtějí žáky co nejlépe připravit pro praktický život a ukázat jim cestu, jak si například zřídit a provozovat vlastní živnost. Přijímajícími organizacemi jsou renomované wellness hotely vysoké kvality, kadeřnické salony, se kterými má předkladatel projektu vynikající zkušenosti. Tyto organizace tak garantují kvalitu stáže pod vedením italských profesionálů. Přesný pracovní program a časový harmonogram stáže bude vypracován před odjezdem na stáž dle potřeb a oborů vybraných účastníků stáže. Díky modernímu vybavení, používání kvalitních produktů a vysoké profesionalitě, umožní kvalitní praxi všem žákům. Mohou si srovnat své dosavadní vědomosti a dovednosti s požadavky na vzdělání v EU, poznají provoz ve wellness hotelech i menších kadeřnických a kosmetických salonech. Stáž jim tak umožní lépe se uplatnit na trhu práce, uvědomit si potřebu kvalitního vzdělání pro praxi a nutnost komunikace v cizím jazyce. Zúčastnit se zahraniční stáže je velká motivace pro osobní i profesní růst. Vzroste tak zájem o studovaný obor, motivace ke zlepšení prospěchu a zejména zájem o studium jazyků. Tyto své zkušenosti budou předávat ostatním žákům školy, uplatní je v praxi, na soutěžích a využijí jako podnikatelský záměr. Projekt je plánován jako dvoutýdenní odborná stáž pro 15 žáků oboru vzdělání kosmetička a kadeřnice, masér a 2 pedagogické doprovody. Přenos nových trendů a metod ve vzdělávání dospělých, především v měkkých dovednostech CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., Praha 5 Twin Group, Londýn (Velká Británie) Hlavním cílem projektu je přenos nových trendů v oblasti vzdělávání dospělých, speciálně v měkkých dovednostech. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím absolvování odborného pracovního programu, složeného ze studijních návštěv ve vzdělávacích organizacích či školicích centrech. Dalším cílem je také objevení a seznámení se se systémem dalšího vzdělávání ve Velké Británii, jeho specifiky, atp. Možnost spolupráce s navštívenými organizacemi je také jedním z projektových cílů, stejně jako rozvoj účastníků nejen v profesní a studijní oblasti, ale také v oblasti jazykové a kulturní. Projektu se účastní skupina 8 lektorů měkkých dovedností, kteří jsou členy našeho sdružení. Zabývají se lektorskou činností v oblasti především prezentačních a komunikačních dovedností. Dále se také zabývají obecnou problematikou dalšího vzdělávání dospělých 8 9

6 Alten- und Pflegenheim Maria Rast Herford, Herford (Německo); Brothers of Charity Services-Merseyside Services, Liverpool (Velká Británie); Don Bosco Centre, Londýn (Velká Británie); Gréckokatolická Charita Prešov, Prešov (Slovensko); Nazaret, Alicante (Španělsko); PORTES Dienstencentrum Zuilen, Utrecht (Holandsko); Realife Trust Cambridge, Cambridge (Velká Británie); Richard Cloudesley School, Londýn (Velká Británie); Spoločnost priaťelov detí z dětských domovov Úsmev ako dar, Banská Bystrica (Slovensko) Předkládaný projekt mobility programu LdV má umožnit 14 studentům oboru Charitativní a sociální práce stáž na smluveném zahraničním pracovišti. Na praxi do zahraničí jsou vybíráni studenti 3. ročníku, kteří jsou již velmi dobře vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z tuzemských praxí. Studenti jsou vysíláni jak na osvědčená pracoviště, se kterými škola udržuje dlouhodobou spolupráci, tak do vytipovaných nových zařízení, která odpovídají požadavkům školy na kvalitní praxi i profilu a zaměření studenta z hlediska cílové skupiny nebo typu poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům neopakovatelnou příležitost absolvovat část své praktické přípravy na budoucí povolání v zahraničí, která je významným zdrojem nejen jejich profesního, ale také osobního obohacení. Získaným know-how přispívají také ke zvyšování kvality celého vzdělávacího programu školy, po nástupu do praxe ze svých zkušeností těží při rozvíjení a implementaci nových procesů v oblasti sociální práce a sociálních služeb v ČR. Velmi důležitým cílem projektu je právě udržení již navázaných partnerství. Stejně tak se škola prostřednictvím projektu snaží o rozšiřování spolupráce s novými zahraničními organizacemi. Sleduje tím jednak vytvoření co nejpestřejší nabídky studentských stáží, jednak také rozvoj dialogu mezi odborníky z různých zemí EU, který každoročně v únoru vrcholí společným setkání expertů z ČR i ze zahraničí na naší škole (tzv. Blok expertů). Očekávaným výstupem projektu je student, který po absolvování praxe v zahraničí přijíždí vybaven novými profesními znalostmi i praktickými dovednostmi, je seznámen s kulturou i společensko-politickou situaa podílejí se aktivně na činnosti Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s. Patří mezi velmi zkušené lektory, kteří mají bohaté zkušenosti ze své praxe a účasti na vzdělávacích akcích v České republice. Výsledkem projektu bude modernizace metodiky, ale i obsahu výuky, budou přeneseny nové oborové znalosti a v lektorování této problematiky se začnou využívat nové techniky a technologie. Znalosti, které účastníci získají díky projektu, budou předány dalším členům občanského sdružení a budou také prezentovány na akcích, seminářích a konferencích, které pořádáme, či se jich účastníme jako odborníci na tématiku vzdělávání dospělých. Jako cílovou zemi jsme si vybrali Velkou Británii, konkrétně město Londýn, jež patří mezi centrum vzdělávacích a školicích organizací, které budeme navštěvovat. Zvýšení kvality sociálních služeb Asociace TRIGON CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Asociace TRIGON, Ostrava FUTURA Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Onlus, Řím (Itálie) Projekt je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách. K předložení projektu nás vedla především ta skutečnost, že odborní pracovníci v České republice jsou připravováni na zaměstnání v sociální oblasti hlavně v teoretické rovině, praxe a přímý kontakt s klienty je ve školách často opomíjen. Výměna zkušeností v rámci odborné stáže je neocenitelným přínosem v celoživotním vzdělávání odborníků v sociální oblasti. Na základě našich zkušeností jsme vybrali hostitelskou organizaci FUTURA z Itálie, kde proběhne týdenní pracovní stáž šesti pracovníků Asociace TRIGON. Tato organizace poskytuje široké spektrum sociálních služeb, v některých případech zcela odlišných od praxe v České republice, což může přispět k realizaci pilotních projektů a inovace služeb v organizaci. Dalším výrazným rozdílem je i přístup ke klientům v této organizaci vedoucí k jejich větší samostatnosti, zvýšení sebevědomí a snadnějšímu začlenění do společnosti. Očekáváme, že v rámci stáže si účastníci osvojí tyto klíčové kompetence pro práci s klienty, což napomůže zvýšení kvality služeb v Asociaci TRIGON a tím i zvýšení konkurenceschopnosti organizace v oblasti sociálních služeb. Asociace TRIGON má požádáno o akreditaci vzdělávání pracovníků v sociálních službách, z těchto důvodů budou výstupy projektu přínosem pro další předávání získaných zkušeností v rámci vzdělávacího programu. Výstupy z projektu budou dále využity prostřednictvím tréninkových programů pro zaměstnance členských organizací Asociace TRIGON, na mezinárodní úrovni budou výsledky projektu prezentovány na Evropských dnech handicapu v Ostravě. Realizace hlavních cílů projektu je nejen v zájmu celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale je i předmětem dlouhodobých záměrů politických a společenských institucí v zemích EU. Pracovní stáže studentů oboru Charitativní a sociální práce CZ/11/LLP-LdV/IVT/ CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Olomouc cí dané země. Po osobnostní stránce je schopen větší samostatnosti a flexibility, otevřené mysli a celkového nadhledu. Kromě těchto profesních a osobnostních aspektů si student přináší množství cenných podkladů pro vypracování své absolventské a/nebo diplomové práce. Za velmi důležitý je považován přínos v oblasti jazykových kompetencí, jakožto prostředku pro další mezinárodní spolupráci nebo pro čerpání inspirace a poznatků ze zahraničí při výkonu své profese. Zaváděním poznatků dobré zahraniční praxe při svém působení v sociálních službách v ČR i kontakt s odborníky z jiných zemí je pak zásadním nástrojem rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb v ČR i v oblasti priorit sociální politiky EU. Evropské odborné stáže pro osoby na trhu práce 2011 CZ/11/LLP-LdV/PLM/ Czech-us v.o.s., Praha AFEC Europe, Paris (Francie); International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie); Irish Education Partners, Dublin (Irsko); Twin Group, London (Velká Británie); WiredSPAIN Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Všeobecným cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Všeobecný cíl tohoto projektu je v souladu s obecným cílem programu Leonardo da Vinci. Specifickým cílem projektu je zrealizovat stáže, které budou připraveny především pro absolventy středních a vyšších odborných škol nebo nezaměstnané v evidenci úřadu práce a to tak, že tyto specifikované podporované skupiny budou představovat alespoň 50 % všech účastníků projektu. Předmětem projektu je podporovat především bližší propojení odborného vzdělávání s praxí a to především v sociální oblasti. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podpory mobility pracovní síly v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a podpoří snižování nezaměstnanosti. Celkový plánovaný počet účastníků je 20 osob, které budou mít možnost, dle svého zájmu, zvýšit svoji profesní kvalifikaci v několika oblastech vzdělávání (sociální služby, marketing, obchod, účetnictví, ICT, design, právo a finančnictví). Plánovaný počet účastníků na konkrétní stáže do jednotlivých přijímajících zemí se liší a vychází jednak z dosavadních zkušeností vysílající organizace a průběžně sledované a evidované poptávky zájemců a také je ovlivněn předpokládanou výší grantu s ohledem na ná- klady jednotlivých stáží. Plánovaná doba trvání mobility je stanovena na období 8 nebo 12 týdnů. Potenciální zájemci a budoucí účastníci budou informováni především prostřednictvím webových stránek vysílající organizace a také prostřednictvím cíleného oslovení a to vybraných středních škol a úřadů práce. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií: odborné znalosti, obecný přehled o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímací organizace a znalost příslušného jazyka, úroveň B2-C1, (pro zájemce-účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude před stáží zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení). Účastníci po absolvování mobility budou mít zlepšenou pozici na trhu práce, zvýšenou profesní kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a budou znamenat zvýšení atraktivity pracovní síly pro zaměstnavatele. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Úřad práce ve Vyškově, Vyškov; INTERGARBE, Lisboa (Portugalsko) Projekt předkládá Úřad práce Brno-město () a bude jej realizovat společně s partnery, kterými jsou společnost INTERGARBE Portugal z Lisabonu a Úřad práce ve Vyškově. Předkladatel je organizační složkou státu a v České republice vykonává státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Předkladatel projektu usiluje o další zlepšení znalostí svých pracovníků, a to cestou přebírání zkušeností z jiných členských zemí Evropské unie. V rámci projektu se žadatel bude zabývat především problematikou zvyšování kvalifikace a začleňování na trh práce u osob starších 50 let a u osob, které předčasně opustily vzdělávací proces (neúspěšní absolventi škol). Pozornost bude dále věnována poradenství pro volbu povolání, monitoringu zaměstnavatelské sféry, problematice rekvalifikací a dále oblasti sociální péče, zejména o osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné. Cílová skupina je tvořena celkem 17 pracovníky. Devět z nich je zaměstnáno na Úřadu práce Brno-město, osm na Úřadu práce ve Vyškově. 13 z nich pracuje ve vedoucích funkcích. Všichni členové cílové skupiny se v rámci výkonu své práce zabývají buď řízením lidských zdrojů, nebo vystupují jako konzultanti, poradci, specialisté či školitelé v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tři členové cílové skupiny působí také jako pedagogičtí pracovníci na vysokých a vyšších odborných školách, pět členů cílové skupiny je certifikovanými lektory v rámci vzdělávání 10 11

7 IMPA Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín (Slovensko); Landwirtschaftliche Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, Bayreuth (Německo); Lycee agro environnemental prove saint-joseph, Le Breuil sur Couze (Francie); Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji (Slovensko); Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín (Slovensko); Stredná odborná škola technická, Istebné (Slovensko) Projektu se zúčastní žáci stavebních oborů zedník, tesař a instalatér, žáci autoopravářských oborů automedospělých. Všichni členové cílové skupiny mají odborné vzdělání dostatečné ke kvalitnímu výkonu své funkce. Specifické potřeby účastníků mobility jsou následující: hledání nových forem práce s klienty, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni, zlepšení a zkvalitnění práce s klienty úřadu práce (zaměstnavatel, nezaměstnaný), získání nových pohledů na provádění poradenství pro klienty a jejich implementace do praxe, poznání nových přístupů a možností při provádění rekvalifikací, poznání nových metod při prognózování budoucích kvalifikačních potřeb území. Hlavním cílem projektu je realizace odborného vzdělávání účastníků prostřednictvím přenosu zkušeností, informací a znalostí mezi českou a portugalskou stranou. Specifickými cíli projektu jsou: získání zahraničních zkušeností ve vybraných oblastech státní politiky zaměstnanosti (práce s nezaměstnanými, s důrazem na možnosti začleňování na trh práce u osob starších 50 let a u osob, které předčasně opustily vzdělávací proces a v oblasti sociální péče, monitoring trhu práce, analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce, práce se zaměstnavateli), přenos inovativních přístupů ve všech těchto řešených oblastech a navázání spolupráce mezi odborníky z obou zemí Společenství se záměrem usilovat o její budoucí prohloubení. Obsah projektu je koncipován tak, aby inicioval osobní rozvoj a pomohl rozšířit odborné znalosti členů cílové skupiny v tom směru, jak to po pracovnících státní správy v České republice vyžaduje současná praxe. Základní přínos připravovaného projektu spočívá v profesním rozvoji zaměstnanců na základě procesu vzájemného učení, výměny zkušeností a informací. V rámci dialogu mezi účastníky projektu vznikne prostor pro přebírání inovačních postupů. Účastníci mobility získají komplexnější pohled na jimi vykonávanou agendu, což se pozitivně odrazí jak v jejich profesionalitě, tak v efektivnosti jejich práce. Nejdůležitějšími výstupy projektu budou proškolení pracovníci, navázaná spolupráce a inovované postupy při naplňování úkolů státní politiky zaměstnanosti v České republice, ale také v Portugalsku. Inspirace, inovace, invence v HR CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Praha 2 Ashridge (Bonar Law Memorial) Trust/ Ashridge Business School, Berkhamsted (Velká Británie) Projekt se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí, zkušeností a dovedností zaměstnankyň České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, které po odborné stránce vytvářejí program a odborné aktivity pro členské organizace ČSRLZ a další odbornou HR a manažerskou veřejnost, která působí v organizacích komerční, ve- řejné i neziskové sféry v ČR. Aktivity probíhají v češtině i angličtině a svým obsahem reagují na aktuální trendy v oboru řízení a rozvoje lidských zdrojů a managementu. Mají-li být aktivity ČSRLZ relevantní situaci na trhu, vývoji ekonomiky v ČR a Evropě i společenské situaci, musí její představitelé (zaměstnanci i členové představenstva) znát tuto situaci, vědět, jak na ni reagují odborníci v akademické sféře a výzkumu, ale i v praxi (v manažerských i liniových pozicích), a orientovat se v trendech, které prosazují organizace konkurenční, a to zdaleka nejen v regionu ČR/nejbližších zemí, ale obecně ve světě. Z toho důvodu ČSRLZ identifikovala rostoucí potřebu poměřit a srovnat znalosti svého exekutivního týmu s tím, co se vyučuje, konzultuje a přednáší na jedné z nejlepších manažerských institucí ve Velké Británii, inspirovat se zde a díky inspiraci inovovat aktuální programy a aktivity ČSRLZ, resp. připravit zcela nové, které reflektují evropský/celosvětový trh HR a managementu. Projektu se zúčastní celkem 3 osoby výkonná ředitelka, HR manažerka a projektová manažerka-šéfredaktorka odborného měsíčníku. Projekt bude komplexní v tom smyslu, že nestojí výhradně na zahraniční mobilitě, ale obsahuje důležitou fázi přípravnou, v níž bude účastnicím poskytnut prostor a odborné materiály k samostudiu a další odborné přípravě na vlastní mobilitu. Ta se pak uskuteční v rozsahu 7 dnů ve Velké Británii a zahrne nejen důležitou teorii, ale také praxi. Tu zprostředkují organizace a instituce spolupracující s partnerskou organizací na projektech, konzultacích, výzkumech apod. Očekávaným výstupem projektu je odborný růst a rozvoj účastnic projektu, rozvoj a inovace aktivit ČSRLZ ve prospěch členských organizací a odborné HR a manažerské veřejnosti v ČR tak, aby byly těmto organizacím i jednotlivcům prospěšné a inspirativní pro jejich přítomnost na trhu, přitažlivost pro zákazníky, zajímavost pro zaměstnance a potenciál pro dodavatele. Stáže v zemědělské a technické oblasti. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Humpolec chanik, autoelektrikář a karosář, žáci zemědělských a potravinářských oborů agropodnikání, chovatelství. Hlavním cílem je příprava budoucích mladých řemeslníků, techniků a podnikatelů na nově se utvářející pracovní trh v rámci EU, zvýšení adaptability pro různá pracovní prostředí a rozvoj odborně-metodických, jazykových i osobnostně-sociálních kompetencí. Pro zajištění tohoto cíle je nezbytný profesionální rozvoj žáků a studentů v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními a bezpečností práce. Projekt je důležitý, neboť obdobný projekt podávají zároveň i přijímající organizace ve svých zemích. Přijímající organizace zajistí ubytování, stravování a pracovní náplň po celou dobu stáže. Pracovní doba bude minimálně 6 hodin denně. Naše škola i naši partneři již mají zkušenosti s organizací zahraničních stáží, projekt umožní i zintenzivnění spolupráce mezi uvedenými subjekty v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními. Stáže na Slovensku jsou pro nás velice důležité (jedinečné v EU), zúčastňuje se jich 75 % učňů, protože z velké části odpadá problém jazykové bariéry. Pracovní příležitosti pro absolventy ČVUT CZ/11/LLP-LdV/PLM/ České vysoké učení technické v Praze, rektorát, odbor vnějších vztahů, Praha Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Wien (Rakousko); Ausbildungspartnerschaft Westfalen-Lippo c/o Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld (Německo); CATT Innovation Management Gmbh, Linz (Rakousko); Dittmar Bochmann Architecten, Amsterdam (Holandsko); DNA Barcelona Achitects, Barcelona (Španělsko); Eva Jiricna Architects LTD, London (Velká Británie); JDS Architects ApS, Copenhagen (Dánsko); JDS Architects SPRL, Brussels (Belgie); Marc Koehler Architects, Amsterdam (Holandsko); Miquel Angel Lacomba Seguí, architect, Palma de Mallorca (Španělsko); Pinna Viardo Architects, Genova (Itálie); Placementmaker Limited, Nottingham (Velká Británie); Ressano Garcia, Architects, Lisboa (Portugalsko); Svenska Mätcenter AB, Örebro (Švédsko); TecMinho, Guimaraes (Portugalsko); Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbh, Berlin (Německo); Vrije Universiteit Brussel, Brussel (Belgie) Projekt je určen pro 27 absolventů bakalářského, magisterského a doktorandského studia na ČVUT. Praktické stránce vzdělávání není bohužel na univerzitě věnována dostatečná pozornost. V rámci studijních oborů není po studentech požadována povinná praxe, proto se ČVUT snaží alespoň tímto projektem podporovat opomíjenou odbornou stránku vzdělávání. Hlavním cílem navrhovaného projektu je tedy umožnit absolventům získání odborných zkušeností a praktických znalostí, zlepšení jejich komunikační schopnosti (včetně zvládnutí cizího jazyka) a seznámení s progresivními technologiemi ve špičkových firmách a institucích zemí EU v oboru, na který jsou zaměřeni. Absolventi během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, vč. schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Nezanedbatelným přínosem zahraniční praxe je navázání kontaktů s odborníky v zemích EU, které mohou stážisté využít v dalším profesním i osobním životě. Pro absolventy je účast na projektu důležitá z hlediska odborného růstu a většího rozhledu v oboru, na který se specializují, což jim umožní i snadnější začlenění do pracovního prostředí po dokončení stáží. Dlouholetá praxe s fungováním programu Leonardo da Vinci nám dokazuje, že dobré zkušenosti s absolventy ČVUT současně zvýší prestiž univerzity v očích hostitelských organizací a přispějí k většímu zájmu o absolventy ČVUT v zahraničí. Zároveň považujeme zahraniční praxe za velmi kvalitní odrazový můstek dalšího profesního růstu našich absolventů. Během stáží v partnerských organizacích bude také docházet k přímé výměně zkušeností mezi stážistou a přijímající organizací, což povede k transferu teoretického i praktického know-how, jež se stane přínosem pro obě zúčastněné strany a napomůže k rozvíjení a upevnění vazeb mezi malými a středními podniky a univerzitou. NEW BUSINESS COMPETENCES IN GERMANY AND ENGLAND II. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou GGesellschaft für Europabildung e.v. (Association for European Training) Gesellschaft für Europabildung e.v. (Association for European Training), Berlín (Německo) Projekt je plánován na 18 měsíců, stáže v zahraničí proběhnou v květnu roku 2012, 5 studentů pojede do Berlína a 5 do Londýna. Cílem stáží je umožnit studentům pracovat v německy a anglicky mluvících firmách a společnostech a zlepšit tak jejich ekonomické, jazykové znalosti a odborné kompetence. Myšlenka tohoto projektu vznikla na kontaktním semináři v Budapešti v roce 2008, kde byla nalezena partnerská organizace, se kterou byl projekt vypracován a následně dokončen při přípravné návštěvě v Berlíně v prosinci V listopadu roku 2010 přijeli zástupci partnerské organizace do naší školy a zúčastnili se výběrového řízení studentů na zahraniční stáže pro rok Jelikož 12 13

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více