Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika"

Transkript

1 Program Leonardo da Vinci

2 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje programy zaměřené na mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání na všech úrovních. Jedním z těchto programů je i Leonardo da Vinci a Vy máte již podvanácté možnost seznámit se s projekty předloženými a schválenými v České republice, tentokrát v rámci Výzvy Touto formou Vás seznamujeme se schválenými projekty, kterým byl ve Výzvě 2011 přidělen grant, a nabízíme Vám inspiraci a motivaci pro budoucí praktické zapojení do projektové spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci. Kompendium je členěno podle typu projektu, přičemž v rámci jednotlivých sekcí jsou projekty řazeny podle přidělených identifikačních čísel. PROGRAM LEONARDO DA VINCI ISBN Těšíme se na budoucí projekty Vašich institucí, které rozšíří mezinárodní spolupráci a vytvoří kvalitní inovativní produkty pro odborné vzdělávání. Team Leonardo da Vinci 3

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI (základní informace) Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme ). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu. Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací (např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.). Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti. Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní všech 27 členských zemí Evropské unie, dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko, Chorvatsko a Švýcarsko, v omezené míře také bývalá jugoslávská republika Makedonie. Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky na následující aktivity: Decentralizované aktivity (žádosti se předkládají v České republice Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy) - Projekty mobility - Multilaterální projekty/přenos inovací - Projekty partnerství Centralizované aktivity (žádosti se předkládají Výkonné agentuře v Bruselu) - Multilaterální projekty/vývoj inovací - Multilaterální sítě - Doprovodné aktivity DECENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Projekty mobility umožňují účastníkům získat prostřednictvím zahraničního pracovního pobytu profesní zkušenosti a osvojit si praktické i teoretické poznatky ve studovaném oboru. Přispívají ke zlepšení znalosti cizího jazyka, posílení sociálních kompetencí a osobnostnímu rozvoji. Program Leonardo da Vinci nabízí v sekci mobility projektové uplatnění ve třech cílových skupinách, a to IVT (Osoby v počátečním odborném vzdělávání), PLM (Osoby na trhu práce) a VETPRO (Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě). Odborných stáží (IVT, PLM) se mohou účastnit mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), mladí pracovníci, čerství absolventi a nezaměstnaní lidé. Stáže se realizují v délce 2 39 týdnů pro cílovou skupinu IVT a 2 26 týdnů pro cílovou skupinu PLM. Na projektu spolupracují vždy minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. Mobility (VETPRO), v délce jednoho až šesti týdnů, jsou určeny pro manažery lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitele, lektory, specialisty odpovědné za plánování a organizaci odborného vzdělávání a kariérové poradce. Na projektu spolupracují opět minimálně dva partneři (tzn. předkladatel projektu a zahraniční partner), přičemž alespoň jeden musí pocházet z členské země EU. MULTILATERÁLNÍ PROJEKTY/PŘENOS INOVACÍ Multilaterální projekty/přenos inovací se specializují na přenos inovací v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Jedná se o projekty většího rozsahu zaměřené na adaptaci a začlenění inovačních obsahů a postupů předchozích projektů programu Leonardo da Vinci (nebo jiných projektů) do systému odborné přípravy na národní, místní, regionální nebo oborové úrovni. Do projektů se mohou zapojit všechny organizace a instituce působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Samotné partnerství v projektu je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Projekty jsou financovány nejvýše po dobu dvou let. PROJEKTY PARTNERSTVÍ Projekty partnerství rozvíjí spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství umožňuje podat maximálně dvouletý projekt zaměřený na spolupráci mezi organizacemi působícími v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Partnerství je založeno na spolupráci minimálně tří organizací ze tří různých zemí, z nichž alespoň jedna je z Evropské unie. Výše grantu se odvíjí od počtu uskutečněných mobilit (tj. jednotlivých výjezdů do zahraničí). VÝSLEDKY VÝZVY 2011 Předložené žádosti Mobility Partnerství Přenos inovací Financováno POČTY PŘEDLOŽENÝCH A FINANCOVANÝCH ŽÁDOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH Mobility Partnerství Přenos inovací předložené financované předložené financované předložené financované Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královehradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY Multilaterální projekty/vývoj inovací jsou zaměřeny na vývoj zcela nových, ještě neexistujících inovačních obsahů, metod a postupů v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Multilaterální sítě odborníků a organizací jsou zaměřené na identifikaci, zdokonalování a šíření inovací a osvědčených postupů. Doprovodné aktivity zahrnují informační a komunikační aktivity k podpoře a zlepšení průhlednosti aktivit a výsledků programu, tematický monitoring projektů pracujících na podobné téma, šíření a využívání výsledků jednotlivých projektů. PROGRAM LEONARDO DA VINCI 4 5

4

5 Praxe v Evropě, Evropa v praxi CZ/11/LLP-LdV/IVT/ AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Ostrava Vítkovice Bad Neustadt an der Saale, Bad Neustadt an der Saale (Německo) AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství připravuje žáky v rámci vzdělávacího programu Hotelnictví a cestovní ruch pro samostatnou práci na různých úsecích hotelového provozu, stravovacích zařízení, informačních center či jiných subjektů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu. Nezbytnou součástí tohoto typu studia je možnost aplikovat nabyté teoretické odborné znalosti v praxi. Získat praktické klíčové kompetence mohou žáci již v průběhu studia během školou zajišťovaných odborných praxí v hotelích, gastronomických zařízeních, v cestovních kancelářích a agenturách, informačních centrech a v dalších vybraných subjektech na území České republiky. I v těchto subjektech se žáci setkávají se zahraniční klientelou, což klade vyšší nároky na jejich jazykovou i praktickou odbornou připravenost, potřebu bezchybné fixace klíčových kompetencí a zvládnutí specifik v jednání se zahraničním klientem. Rozvoj těchto schopností a kompetencí žákům může umožnit praxe v zahraničí, konkrétně v Německu. Cílem je získat co nejvíce informací z oblasti gastronomie v Německu, poznat moderní trendy v německé gastronomii, seznámit se s regionálními specialitami i provozem ve středně velkých hotelích, podílet se na zajišťování tradičních oslav souvisejících s kulturou Německa a v neposlední řadě prohloubit i jazykové znalosti a dovednosti. Během praxe budou žáci pracovat na recepci, v kuchyni, cateringovém týmu a obsluze a také se seznámí s fungováním informačního centra města Bad Neustadt. V druhé oblasti stáže, cestovním ruchu, se žáci seznámí s potenciálem cestovního ruchu ve spolkové zemi Bavorsko, městě Bad Neustadt a jeho okolí, způsobem fungování městského informačního centra a marketingovými strategiemi při propagaci města. V období od do se dvoutýdenní odborné praxe ve čtyřech bězích zúčastní celkem 16 studentů. Zahraniční odborná praxe studentů VOŠ CZ/11/LLP-LdV/IVT/ AHOL Vyšší odborná škola, o.p.s., Ostrava - Zábřeh ADC Technology Training Ltd., Harrow (Velká Británie) AHOL Vyšší odborná škola o.p.s. v Ostravě nabízí vyšší odborné vzdělání a odbornou jazykovou přípravu v několika vzdělávacích programech. V rámci projektu budou realizovány odborné stáže v organizacích a společnostech ve Velké Británii, za jejichž výběr se zaručila hostitelská organizace ADC College. Pro účast na odborných stážích budou vybráni studenti 2. a 3. ročníků čtyř vzdělávacích programů: Cestovní ruch, Informační technologie, Finance, účetnictví a finanční řízení a Mezinárodní obchod, přeprava a zasílatelství. Studenti během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, včetně schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Získané znalosti a zkušenosti zúročí při vstupu na trh práce. Dvoutýdenní stáže se uskuteční v Londýně - části Harrow a jejím okolí. Odborné stáže jsou zajištěny pro 15 studentů tak, aby obsah odborné stáže odpovídal profilu absolventa. 5 studentů vykoná odbornou stáž v cestovním a hotelovém průmyslu, 3 studenti v administrativě, 5 studentů se bude zdokonalovat ve výpočetní technice, 2 studenti v mezinárodním obchodě, přepravě a zasílatelství. Rozšíření odborných dovedností pracovníků v rodinných centrech CZ/11/LLP-LdV/PLM/ Akropolis, o.s., Uherské Hradiště Bridgwater international, Bridgwater (Velká Británie); Hamp community association, Bridgwater (Velká Británie) Předkladatelem projektu je Akropolis, o.s. provozující rodinné centrum v Uherském Hradišti, organizující vzdělávací kurzy pro pracovníky a dobrovolníky NNO, pro veřejnost dospělé a mládež se zaměřením na přípravu na trh práce, PC kurzy, poradenství (profesní diagnostika) atd. Partnerskou organizací je Hamp community association (Bridgwater, Somerset), která provozuje dvě pobočky: informační nízkoprahové centrum a nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které slouží i jako komunitní centrum pro veřejnost. Zajišťuje občanskou poradnu, sociálně aktivizační služby pro lidi ohrožené nezaměstnaností a nezaměstnané, otevřený klub mládeže a aktivity pro rodiny s dětmi. Zajišťuje také vzdělávací kurzy pro veřejnost. V rámci projektu budou účastníci zapojeni i do pracovních aktivit v rámci rodinných center Západního Somersetu, dobrovolnického centra i poradensko-aktivizačního projektu úřadu práce. Do projektu je zapojena i zprostředkovatelská organizace Bridgwater International, což je nezisková organizace Bridgwater-Czech/Slovak Friendship Society krajanský spolek přispívající vzájemným propojováním skupin lidí ze zemí bývalého východního bloku s komunitou lidí z Bridgwateru a Somersetu prostřednictvím kulturních výměn, mezinárodních projektů apod. Projektu přispívá výbornou znalostí místních poměrů i nalezením výhodného ubytování i dopravy. 10 účastníků bude vybráno z řad absolventů vzdělávacích kurzů NNO typu rodinných a mateřských center, kteří doposud žádnou zahraniční stáž neabsolvovali, na základě jejich motivace, potřeb a míry možností uplatnění zkušeností v jejich domovských organizacích, které stáží získají. Předmětem projektu je výjezd 10 pracovníků rodinných center na dvoutýdenní stáž za účelem zapojit se do jejich pracovních aktivit a konkrétních programů a práce s cílovou skupinou. Dle pracovního zaměření budou účastníci zapojeni i do pracovních aktivit partnerů HCA poskytovatelů sociálních služeb rodinných center, dobrovolnického centra a dětských center v hrabství Somerset. Cílem korespondujícím s potřebami účastníků je získat více pracovních zkušeností v organizacích pracujících v sociální a neziskové oblasti, seznámit se s běžnou praxí a rozsahem pracovních povinností, které odpovídají jejich pracovnímu zařazení v rodinných a mateřských centrech, kde pracují nebo se chystají pracovat. Tím stáž významně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, profesnímu růstu i rozvoji klíčových kompetencí. Vedlejším produktem bude také posílení spolupráce mezi nimi, což jim po návratu může pomoci v práci např. vzájemnou podporou, radou či sdílením pracovních záležitostí a tím si posílit svou pracovní pozici a udržet si zaměstnání. Učíme se praxí v EU II. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Alfa tour s.r.o., Chrudim A.L.A.S. stylist school, Loreto (Itálie); Berghotel Miramonti, Tesero (Itálie); Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun, Lanškroun; Střední škola gastronomie a služeb Frýdek Místek, Frýdek Místek; Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Varnsdorf Projekt Učíme se praxí v Evropě II. předkládá Alfa tour s.r.o. na základě úspěšného projektu z roku Navazující projekt vznikl na základě dohody předkladatele projektu a škol, které projevily zájem vyslat své žáky a deklarovaly vůli zapojit se do projektu. Hlavním cílem je zájem o mezinárodní spolupráci a kvalitní praxi žáků v EU. Tento projekt vznikl, protože existuje potřeba po zvýšení kvality odborného vzdělávání v oblasti kadeřnických, kosmetických a masérských služeb. Tyto obory se dynamicky vyvíjejí, je tedy třeba sledovat trendy a reagovat na potřeby trhu. Cílem projektu je, aby se i další školy zapojily do mezinárodní spolupráce, umožnily žákům praxi v zahra- ničí a tím jim daly šanci co nejlépe se uplatnit v praxi. Do projektu se jako vysílající organizace zapojily školy, které většinou nemají s projekty mobility zkušenosti, jsou z regionů, kde je v současné době vysoká míra nezaměstnanosti, a proto chtějí žáky co nejlépe připravit pro praktický život a ukázat jim cestu, jak si například zřídit a provozovat vlastní živnost. Přijímajícími organizacemi jsou renomované wellness hotely vysoké kvality, kadeřnické salony, se kterými má předkladatel projektu vynikající zkušenosti. Tyto organizace tak garantují kvalitu stáže pod vedením italských profesionálů. Přesný pracovní program a časový harmonogram stáže bude vypracován před odjezdem na stáž dle potřeb a oborů vybraných účastníků stáže. Díky modernímu vybavení, používání kvalitních produktů a vysoké profesionalitě, umožní kvalitní praxi všem žákům. Mohou si srovnat své dosavadní vědomosti a dovednosti s požadavky na vzdělání v EU, poznají provoz ve wellness hotelech i menších kadeřnických a kosmetických salonech. Stáž jim tak umožní lépe se uplatnit na trhu práce, uvědomit si potřebu kvalitního vzdělání pro praxi a nutnost komunikace v cizím jazyce. Zúčastnit se zahraniční stáže je velká motivace pro osobní i profesní růst. Vzroste tak zájem o studovaný obor, motivace ke zlepšení prospěchu a zejména zájem o studium jazyků. Tyto své zkušenosti budou předávat ostatním žákům školy, uplatní je v praxi, na soutěžích a využijí jako podnikatelský záměr. Projekt je plánován jako dvoutýdenní odborná stáž pro 15 žáků oboru vzdělání kosmetička a kadeřnice, masér a 2 pedagogické doprovody. Přenos nových trendů a metod ve vzdělávání dospělých, především v měkkých dovednostech CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., Praha 5 Twin Group, Londýn (Velká Británie) Hlavním cílem projektu je přenos nových trendů v oblasti vzdělávání dospělých, speciálně v měkkých dovednostech. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím absolvování odborného pracovního programu, složeného ze studijních návštěv ve vzdělávacích organizacích či školicích centrech. Dalším cílem je také objevení a seznámení se se systémem dalšího vzdělávání ve Velké Británii, jeho specifiky, atp. Možnost spolupráce s navštívenými organizacemi je také jedním z projektových cílů, stejně jako rozvoj účastníků nejen v profesní a studijní oblasti, ale také v oblasti jazykové a kulturní. Projektu se účastní skupina 8 lektorů měkkých dovedností, kteří jsou členy našeho sdružení. Zabývají se lektorskou činností v oblasti především prezentačních a komunikačních dovedností. Dále se také zabývají obecnou problematikou dalšího vzdělávání dospělých 8 9

6 Alten- und Pflegenheim Maria Rast Herford, Herford (Německo); Brothers of Charity Services-Merseyside Services, Liverpool (Velká Británie); Don Bosco Centre, Londýn (Velká Británie); Gréckokatolická Charita Prešov, Prešov (Slovensko); Nazaret, Alicante (Španělsko); PORTES Dienstencentrum Zuilen, Utrecht (Holandsko); Realife Trust Cambridge, Cambridge (Velká Británie); Richard Cloudesley School, Londýn (Velká Británie); Spoločnost priaťelov detí z dětských domovov Úsmev ako dar, Banská Bystrica (Slovensko) Předkládaný projekt mobility programu LdV má umožnit 14 studentům oboru Charitativní a sociální práce stáž na smluveném zahraničním pracovišti. Na praxi do zahraničí jsou vybíráni studenti 3. ročníku, kteří jsou již velmi dobře vybaveni teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z tuzemských praxí. Studenti jsou vysíláni jak na osvědčená pracoviště, se kterými škola udržuje dlouhodobou spolupráci, tak do vytipovaných nových zařízení, která odpovídají požadavkům školy na kvalitní praxi i profilu a zaměření studenta z hlediska cílové skupiny nebo typu poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je poskytnout studentům neopakovatelnou příležitost absolvovat část své praktické přípravy na budoucí povolání v zahraničí, která je významným zdrojem nejen jejich profesního, ale také osobního obohacení. Získaným know-how přispívají také ke zvyšování kvality celého vzdělávacího programu školy, po nástupu do praxe ze svých zkušeností těží při rozvíjení a implementaci nových procesů v oblasti sociální práce a sociálních služeb v ČR. Velmi důležitým cílem projektu je právě udržení již navázaných partnerství. Stejně tak se škola prostřednictvím projektu snaží o rozšiřování spolupráce s novými zahraničními organizacemi. Sleduje tím jednak vytvoření co nejpestřejší nabídky studentských stáží, jednak také rozvoj dialogu mezi odborníky z různých zemí EU, který každoročně v únoru vrcholí společným setkání expertů z ČR i ze zahraničí na naší škole (tzv. Blok expertů). Očekávaným výstupem projektu je student, který po absolvování praxe v zahraničí přijíždí vybaven novými profesními znalostmi i praktickými dovednostmi, je seznámen s kulturou i společensko-politickou situaa podílejí se aktivně na činnosti Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s. Patří mezi velmi zkušené lektory, kteří mají bohaté zkušenosti ze své praxe a účasti na vzdělávacích akcích v České republice. Výsledkem projektu bude modernizace metodiky, ale i obsahu výuky, budou přeneseny nové oborové znalosti a v lektorování této problematiky se začnou využívat nové techniky a technologie. Znalosti, které účastníci získají díky projektu, budou předány dalším členům občanského sdružení a budou také prezentovány na akcích, seminářích a konferencích, které pořádáme, či se jich účastníme jako odborníci na tématiku vzdělávání dospělých. Jako cílovou zemi jsme si vybrali Velkou Británii, konkrétně město Londýn, jež patří mezi centrum vzdělávacích a školicích organizací, které budeme navštěvovat. Zvýšení kvality sociálních služeb Asociace TRIGON CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Asociace TRIGON, Ostrava FUTURA Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Onlus, Řím (Itálie) Projekt je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách. K předložení projektu nás vedla především ta skutečnost, že odborní pracovníci v České republice jsou připravováni na zaměstnání v sociální oblasti hlavně v teoretické rovině, praxe a přímý kontakt s klienty je ve školách často opomíjen. Výměna zkušeností v rámci odborné stáže je neocenitelným přínosem v celoživotním vzdělávání odborníků v sociální oblasti. Na základě našich zkušeností jsme vybrali hostitelskou organizaci FUTURA z Itálie, kde proběhne týdenní pracovní stáž šesti pracovníků Asociace TRIGON. Tato organizace poskytuje široké spektrum sociálních služeb, v některých případech zcela odlišných od praxe v České republice, což může přispět k realizaci pilotních projektů a inovace služeb v organizaci. Dalším výrazným rozdílem je i přístup ke klientům v této organizaci vedoucí k jejich větší samostatnosti, zvýšení sebevědomí a snadnějšímu začlenění do společnosti. Očekáváme, že v rámci stáže si účastníci osvojí tyto klíčové kompetence pro práci s klienty, což napomůže zvýšení kvality služeb v Asociaci TRIGON a tím i zvýšení konkurenceschopnosti organizace v oblasti sociálních služeb. Asociace TRIGON má požádáno o akreditaci vzdělávání pracovníků v sociálních službách, z těchto důvodů budou výstupy projektu přínosem pro další předávání získaných zkušeností v rámci vzdělávacího programu. Výstupy z projektu budou dále využity prostřednictvím tréninkových programů pro zaměstnance členských organizací Asociace TRIGON, na mezinárodní úrovni budou výsledky projektu prezentovány na Evropských dnech handicapu v Ostravě. Realizace hlavních cílů projektu je nejen v zájmu celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách, ale je i předmětem dlouhodobých záměrů politických a společenských institucí v zemích EU. Pracovní stáže studentů oboru Charitativní a sociální práce CZ/11/LLP-LdV/IVT/ CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Olomouc cí dané země. Po osobnostní stránce je schopen větší samostatnosti a flexibility, otevřené mysli a celkového nadhledu. Kromě těchto profesních a osobnostních aspektů si student přináší množství cenných podkladů pro vypracování své absolventské a/nebo diplomové práce. Za velmi důležitý je považován přínos v oblasti jazykových kompetencí, jakožto prostředku pro další mezinárodní spolupráci nebo pro čerpání inspirace a poznatků ze zahraničí při výkonu své profese. Zaváděním poznatků dobré zahraniční praxe při svém působení v sociálních službách v ČR i kontakt s odborníky z jiných zemí je pak zásadním nástrojem rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb v ČR i v oblasti priorit sociální politiky EU. Evropské odborné stáže pro osoby na trhu práce 2011 CZ/11/LLP-LdV/PLM/ Czech-us v.o.s., Praha AFEC Europe, Paris (Francie); International House Newcastle, Newcastle Upon Tyne (Velká Británie); Irish Education Partners, Dublin (Irsko); Twin Group, London (Velká Británie); WiredSPAIN Sheffield Centre Group, Madrid (Španělsko) Všeobecným cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě a také podpořit studium moderních cizích jazyků. Všeobecný cíl tohoto projektu je v souladu s obecným cílem programu Leonardo da Vinci. Specifickým cílem projektu je zrealizovat stáže, které budou připraveny především pro absolventy středních a vyšších odborných škol nebo nezaměstnané v evidenci úřadu práce a to tak, že tyto specifikované podporované skupiny budou představovat alespoň 50 % všech účastníků projektu. Předmětem projektu je podporovat především bližší propojení odborného vzdělávání s praxí a to především v sociální oblasti. Projekt je zaměřený na zvýšení profesní kvalifikace a podpory mobility pracovní síly v rámci EU. Umístění účastníků na vhodné stáže jim napomůže rozvíjet jejich osobní potenciál a podpoří snižování nezaměstnanosti. Celkový plánovaný počet účastníků je 20 osob, které budou mít možnost, dle svého zájmu, zvýšit svoji profesní kvalifikaci v několika oblastech vzdělávání (sociální služby, marketing, obchod, účetnictví, ICT, design, právo a finančnictví). Plánovaný počet účastníků na konkrétní stáže do jednotlivých přijímajících zemí se liší a vychází jednak z dosavadních zkušeností vysílající organizace a průběžně sledované a evidované poptávky zájemců a také je ovlivněn předpokládanou výší grantu s ohledem na ná- klady jednotlivých stáží. Plánovaná doba trvání mobility je stanovena na období 8 nebo 12 týdnů. Potenciální zájemci a budoucí účastníci budou informováni především prostřednictvím webových stránek vysílající organizace a také prostřednictvím cíleného oslovení a to vybraných středních škol a úřadů práce. Účastníci budou vybíráni dle jasných výběrových kritérií: odborné znalosti, obecný přehled o společenském, kulturním a veřejném životě v zemi přijímací organizace a znalost příslušného jazyka, úroveň B2-C1, (pro zájemce-účastníky, kteří nemají dostatečnou jazykovou vybavenost, bude před stáží zprostředkován jazykový kurz a bude provedeno následné přezkoušení). Účastníci po absolvování mobility budou mít zlepšenou pozici na trhu práce, zvýšenou profesní kvalifikaci, znalosti a zkušenosti a budou znamenat zvýšení atraktivity pracovní síly pro zaměstnavatele. Začleňování znevýhodněných osob na trh práce CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Úřad práce České republiky krajská pobočka v Brně Úřad práce ve Vyškově, Vyškov; INTERGARBE, Lisboa (Portugalsko) Projekt předkládá Úřad práce Brno-město () a bude jej realizovat společně s partnery, kterými jsou společnost INTERGARBE Portugal z Lisabonu a Úřad práce ve Vyškově. Předkladatel je organizační složkou státu a v České republice vykonává státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti. Předkladatel projektu usiluje o další zlepšení znalostí svých pracovníků, a to cestou přebírání zkušeností z jiných členských zemí Evropské unie. V rámci projektu se žadatel bude zabývat především problematikou zvyšování kvalifikace a začleňování na trh práce u osob starších 50 let a u osob, které předčasně opustily vzdělávací proces (neúspěšní absolventi škol). Pozornost bude dále věnována poradenství pro volbu povolání, monitoringu zaměstnavatelské sféry, problematice rekvalifikací a dále oblasti sociální péče, zejména o osoby, které jsou na trhu práce znevýhodněné. Cílová skupina je tvořena celkem 17 pracovníky. Devět z nich je zaměstnáno na Úřadu práce Brno-město, osm na Úřadu práce ve Vyškově. 13 z nich pracuje ve vedoucích funkcích. Všichni členové cílové skupiny se v rámci výkonu své práce zabývají buď řízením lidských zdrojů, nebo vystupují jako konzultanti, poradci, specialisté či školitelé v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tři členové cílové skupiny působí také jako pedagogičtí pracovníci na vysokých a vyšších odborných školách, pět členů cílové skupiny je certifikovanými lektory v rámci vzdělávání 10 11

7 IMPA Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín (Slovensko); Landwirtschaftliche Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, Bayreuth (Německo); Lycee agro environnemental prove saint-joseph, Le Breuil sur Couze (Francie); Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji (Slovensko); Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín (Slovensko); Stredná odborná škola technická, Istebné (Slovensko) Projektu se zúčastní žáci stavebních oborů zedník, tesař a instalatér, žáci autoopravářských oborů automedospělých. Všichni členové cílové skupiny mají odborné vzdělání dostatečné ke kvalitnímu výkonu své funkce. Specifické potřeby účastníků mobility jsou následující: hledání nových forem práce s klienty, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni, zlepšení a zkvalitnění práce s klienty úřadu práce (zaměstnavatel, nezaměstnaný), získání nových pohledů na provádění poradenství pro klienty a jejich implementace do praxe, poznání nových přístupů a možností při provádění rekvalifikací, poznání nových metod při prognózování budoucích kvalifikačních potřeb území. Hlavním cílem projektu je realizace odborného vzdělávání účastníků prostřednictvím přenosu zkušeností, informací a znalostí mezi českou a portugalskou stranou. Specifickými cíli projektu jsou: získání zahraničních zkušeností ve vybraných oblastech státní politiky zaměstnanosti (práce s nezaměstnanými, s důrazem na možnosti začleňování na trh práce u osob starších 50 let a u osob, které předčasně opustily vzdělávací proces a v oblasti sociální péče, monitoring trhu práce, analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce, práce se zaměstnavateli), přenos inovativních přístupů ve všech těchto řešených oblastech a navázání spolupráce mezi odborníky z obou zemí Společenství se záměrem usilovat o její budoucí prohloubení. Obsah projektu je koncipován tak, aby inicioval osobní rozvoj a pomohl rozšířit odborné znalosti členů cílové skupiny v tom směru, jak to po pracovnících státní správy v České republice vyžaduje současná praxe. Základní přínos připravovaného projektu spočívá v profesním rozvoji zaměstnanců na základě procesu vzájemného učení, výměny zkušeností a informací. V rámci dialogu mezi účastníky projektu vznikne prostor pro přebírání inovačních postupů. Účastníci mobility získají komplexnější pohled na jimi vykonávanou agendu, což se pozitivně odrazí jak v jejich profesionalitě, tak v efektivnosti jejich práce. Nejdůležitějšími výstupy projektu budou proškolení pracovníci, navázaná spolupráce a inovované postupy při naplňování úkolů státní politiky zaměstnanosti v České republice, ale také v Portugalsku. Inspirace, inovace, invence v HR CZ/11/LLP-LdV/VETPRO/ Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Praha 2 Ashridge (Bonar Law Memorial) Trust/ Ashridge Business School, Berkhamsted (Velká Británie) Projekt se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí, zkušeností a dovedností zaměstnankyň České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, které po odborné stránce vytvářejí program a odborné aktivity pro členské organizace ČSRLZ a další odbornou HR a manažerskou veřejnost, která působí v organizacích komerční, ve- řejné i neziskové sféry v ČR. Aktivity probíhají v češtině i angličtině a svým obsahem reagují na aktuální trendy v oboru řízení a rozvoje lidských zdrojů a managementu. Mají-li být aktivity ČSRLZ relevantní situaci na trhu, vývoji ekonomiky v ČR a Evropě i společenské situaci, musí její představitelé (zaměstnanci i členové představenstva) znát tuto situaci, vědět, jak na ni reagují odborníci v akademické sféře a výzkumu, ale i v praxi (v manažerských i liniových pozicích), a orientovat se v trendech, které prosazují organizace konkurenční, a to zdaleka nejen v regionu ČR/nejbližších zemí, ale obecně ve světě. Z toho důvodu ČSRLZ identifikovala rostoucí potřebu poměřit a srovnat znalosti svého exekutivního týmu s tím, co se vyučuje, konzultuje a přednáší na jedné z nejlepších manažerských institucí ve Velké Británii, inspirovat se zde a díky inspiraci inovovat aktuální programy a aktivity ČSRLZ, resp. připravit zcela nové, které reflektují evropský/celosvětový trh HR a managementu. Projektu se zúčastní celkem 3 osoby výkonná ředitelka, HR manažerka a projektová manažerka-šéfredaktorka odborného měsíčníku. Projekt bude komplexní v tom smyslu, že nestojí výhradně na zahraniční mobilitě, ale obsahuje důležitou fázi přípravnou, v níž bude účastnicím poskytnut prostor a odborné materiály k samostudiu a další odborné přípravě na vlastní mobilitu. Ta se pak uskuteční v rozsahu 7 dnů ve Velké Británii a zahrne nejen důležitou teorii, ale také praxi. Tu zprostředkují organizace a instituce spolupracující s partnerskou organizací na projektech, konzultacích, výzkumech apod. Očekávaným výstupem projektu je odborný růst a rozvoj účastnic projektu, rozvoj a inovace aktivit ČSRLZ ve prospěch členských organizací a odborné HR a manažerské veřejnosti v ČR tak, aby byly těmto organizacím i jednotlivcům prospěšné a inspirativní pro jejich přítomnost na trhu, přitažlivost pro zákazníky, zajímavost pro zaměstnance a potenciál pro dodavatele. Stáže v zemědělské a technické oblasti. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Humpolec chanik, autoelektrikář a karosář, žáci zemědělských a potravinářských oborů agropodnikání, chovatelství. Hlavním cílem je příprava budoucích mladých řemeslníků, techniků a podnikatelů na nově se utvářející pracovní trh v rámci EU, zvýšení adaptability pro různá pracovní prostředí a rozvoj odborně-metodických, jazykových i osobnostně-sociálních kompetencí. Pro zajištění tohoto cíle je nezbytný profesionální rozvoj žáků a studentů v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními a bezpečností práce. Projekt je důležitý, neboť obdobný projekt podávají zároveň i přijímající organizace ve svých zemích. Přijímající organizace zajistí ubytování, stravování a pracovní náplň po celou dobu stáže. Pracovní doba bude minimálně 6 hodin denně. Naše škola i naši partneři již mají zkušenosti s organizací zahraničních stáží, projekt umožní i zintenzivnění spolupráce mezi uvedenými subjekty v členských zemích EU, kde se setkají s novými normami, pracovními postupy, technologiemi, technickými zařízeními. Stáže na Slovensku jsou pro nás velice důležité (jedinečné v EU), zúčastňuje se jich 75 % učňů, protože z velké části odpadá problém jazykové bariéry. Pracovní příležitosti pro absolventy ČVUT CZ/11/LLP-LdV/PLM/ České vysoké učení technické v Praze, rektorát, odbor vnějších vztahů, Praha Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Wien (Rakousko); Ausbildungspartnerschaft Westfalen-Lippo c/o Fachhochschule Bielefeld, Bielefeld (Německo); CATT Innovation Management Gmbh, Linz (Rakousko); Dittmar Bochmann Architecten, Amsterdam (Holandsko); DNA Barcelona Achitects, Barcelona (Španělsko); Eva Jiricna Architects LTD, London (Velká Británie); JDS Architects ApS, Copenhagen (Dánsko); JDS Architects SPRL, Brussels (Belgie); Marc Koehler Architects, Amsterdam (Holandsko); Miquel Angel Lacomba Seguí, architect, Palma de Mallorca (Španělsko); Pinna Viardo Architects, Genova (Itálie); Placementmaker Limited, Nottingham (Velká Británie); Ressano Garcia, Architects, Lisboa (Portugalsko); Svenska Mätcenter AB, Örebro (Švédsko); TecMinho, Guimaraes (Portugalsko); Thomas Müller Ivan Reimann, Gesellschaft von Architekten mbh, Berlin (Německo); Vrije Universiteit Brussel, Brussel (Belgie) Projekt je určen pro 27 absolventů bakalářského, magisterského a doktorandského studia na ČVUT. Praktické stránce vzdělávání není bohužel na univerzitě věnována dostatečná pozornost. V rámci studijních oborů není po studentech požadována povinná praxe, proto se ČVUT snaží alespoň tímto projektem podporovat opomíjenou odbornou stránku vzdělávání. Hlavním cílem navrhovaného projektu je tedy umožnit absolventům získání odborných zkušeností a praktických znalostí, zlepšení jejich komunikační schopnosti (včetně zvládnutí cizího jazyka) a seznámení s progresivními technologiemi ve špičkových firmách a institucích zemí EU v oboru, na který jsou zaměřeni. Absolventi během měsíců strávených v zahraniční firmě budou nuceni své teoretické znalosti z předchozího studia aplikovat v reálných situacích, a tak získají neocenitelné praktické zkušenosti ve svém oboru a osvojí si též schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí, vč. schopnosti komunikovat v cizím jazyce. Nezanedbatelným přínosem zahraniční praxe je navázání kontaktů s odborníky v zemích EU, které mohou stážisté využít v dalším profesním i osobním životě. Pro absolventy je účast na projektu důležitá z hlediska odborného růstu a většího rozhledu v oboru, na který se specializují, což jim umožní i snadnější začlenění do pracovního prostředí po dokončení stáží. Dlouholetá praxe s fungováním programu Leonardo da Vinci nám dokazuje, že dobré zkušenosti s absolventy ČVUT současně zvýší prestiž univerzity v očích hostitelských organizací a přispějí k většímu zájmu o absolventy ČVUT v zahraničí. Zároveň považujeme zahraniční praxe za velmi kvalitní odrazový můstek dalšího profesního růstu našich absolventů. Během stáží v partnerských organizacích bude také docházet k přímé výměně zkušeností mezi stážistou a přijímající organizací, což povede k transferu teoretického i praktického know-how, jež se stane přínosem pro obě zúčastněné strany a napomůže k rozvíjení a upevnění vazeb mezi malými a středními podniky a univerzitou. NEW BUSINESS COMPETENCES IN GERMANY AND ENGLAND II. CZ/11/LLP-LdV/IVT/ Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou GGesellschaft für Europabildung e.v. (Association for European Training) Gesellschaft für Europabildung e.v. (Association for European Training), Berlín (Německo) Projekt je plánován na 18 měsíců, stáže v zahraničí proběhnou v květnu roku 2012, 5 studentů pojede do Berlína a 5 do Londýna. Cílem stáží je umožnit studentům pracovat v německy a anglicky mluvících firmách a společnostech a zlepšit tak jejich ekonomické, jazykové znalosti a odborné kompetence. Myšlenka tohoto projektu vznikla na kontaktním semináři v Budapešti v roce 2008, kde byla nalezena partnerská organizace, se kterou byl projekt vypracován a následně dokončen při přípravné návštěvě v Berlíně v prosinci V listopadu roku 2010 přijeli zástupci partnerské organizace do naší školy a zúčastnili se výběrového řízení studentů na zahraniční stáže pro rok Jelikož 12 13

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity http://ec.europa.eu/llp 1 ... 21 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají

Více

Číslo projektu Název projektu Výsledek

Číslo projektu Název projektu Výsledek Číslo projektu Název projektu Výsledek CZ/08/LLP-LdV/PLM/134001 Odborné stáže v zahraničí - nedílná součást celoživotního učení doporučeno CZ/08/LLP-LdV/IVT/134002 Přiblížení evropského pracovního trhu

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 http://fdv.mpsv.cz Stáže ve firmách vzdělávání praxí Základní informace o projektu Realizátor projektu: Fond dalšího vzdělávání Období realizace: červen 2012 říjen 2014 (29 měsíců) Rozpočet projektu: 800 mil. Kč Min. počet

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015

PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031. Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 PRAXE PRO ŽIVOT CZ.1.07/1.1.00/54.0031 Zahájení projektu: 1. 9. 2014 Ukončení projektu: 31. 7.2015 Obsah 1. Projekt - Praxe pro život 2. Klíčové aktivity 3. Kompetence a povinnosti koordinátorů aktivit

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO

soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO soutěž DOBRÁ RADA NAD ZLATO Praha, 17. dubna 2009 Národní vzdělávací fond, o.p.s. Ivana Sládková Soutěž pro všechny kraje ČR o nejlepší počin v oblasti RLZ a zaměstnanosti DOBRÁ RADA NAD ZLATO cíl soutěže:

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více