Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012"

Transkript

1 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : IČO: č.ú.: ČSOB Val / 0300 Šafaříkova Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů a ŠVP Personální zabezpečení školy Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů DVPP Aktivita a prezentace školy na veřejnost Zprávy předmětových komisí Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací... 35

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Název organizace: Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Právní subjekt od: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Milan Hendrych Zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Bilová IZO: Kontakt na zařízení: zssafarikova.cz Datum posledního zařazení do sítě škol: Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 550 žáků Školní družina IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 150 žáků od kapacita 200 žáků Školní klub IZO: identifikátor práv. osoby: Školní jídelna IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 700 strávníků Název a adresa zřizovatele Školská rada Město Náměstí 7,, PSČ , okres Vsetín Ing. Rostislav Frydrych zástupce města Alena Dvorská zástupce rodičů Mgr. Martina Bilová zástupce školy 3

4 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola v návaznosti na posudky dětských lékařů integraci ve třídách - individuální vzdělávací plán. Škola zřizuje pro žáky školy sama i ve spolupráci se Střediskem volného času (Domečkem) a dalšími subjekty zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže, v rámci nadstandardu umožňuje v prostorách vhodných pro pedagogickou činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Zlínského kraje. 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 1. stupeň 1. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 3. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 5. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. stupeň 6. ročník Všude dobře u nás nejlépe 7. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 8. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 9. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pracovníků celkem: z toho mužů:... 9 žen: Pedagogičtí pracovníci celkem:.. 37 z toho učitelé: vychovatelé:... 7 THP:... 2 Dělnická povolání: Obchodně provozní pracovníci:.. 1 Mateřská dovolená: PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012 : V letošním roce jsme udrželi vysoký počet dětí, které se dostavily k zápisu a opětovně se nám tak zvýší počet žáků ve školním roce následujícím (cca o 30). Zápis probíhal ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (projekt NUV VIP III) a KPPP pracoviště, které jej již pravidelně zaštiťují metodicky. Zápis samotný je zároveň součástí školního projektu Prvňáci + deváťáci. 5

6 Vycházející žáci z 9. tříd 2011/2012 umístění ve školách škola Gymnázium Františka Palackého K 3 Střední průmyslová škola stavební H 3 Obchodní akademie M 4 Integrovaná střední škola a COP H 2 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská L 1 Sřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Sřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm M 1 H 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín H 2 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín M 1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p.r. M 2 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž M 1 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově M 1 Střední průmyslová škola Hranice M 1 Vysvětlivky : K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) H Střední odborné vzdělání s výučním listem E Nižší střední odborné vzdělání Vycházející žáci ze 7. tříd 2011/2012 umístění ve školách Škola hlásilo se přijato nastoupí Gymnázium Františka Palackého

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE ŠVP 7

8 8

9 9

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Martina Bilová, která splňuje potřebnou kvalifikaci. Práce metodika prevence vychází ze školní preventivní strategie. Naším cílem je dítě odpovědné za své vlastní chování. Snažíme se posilovat pozitivní vztahy ve třídách, vedeme žáky k osvojení si postupů, jak řešit vypjaté životní situace a jak vzdorovat negativním vlivům okolí. V tomto školním roce se do volnočasových aktivit organizovaných školou zapojilo přibližně 75% žáků školy. Aktivit zaměřených přímo na oblast prevence pak asi 83% žáků. MPP pro daný rok byl v bodu plán hlavních aktivit splněn. Témata prevence byla zařazena do jednotlivých tématických plánů, zapracována do třídnických hodin i akcí organizovaných školou. Dále pokračoval monitoring školního klimatu sadou dotazníků pro žáky, prováděných školním psychologem. Pedagogičtí pracovníci měli možnost vybrat si z nabídky programů v rámci DVPP. Všechny dostupné metodické materiály z oblasti primární i sekundární prevence jsou všem pedagogickým pracovníkům přístupné. V září jsme uskutečnili, ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídním učitelem, dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. tříd, který monitoroval sociální klima třídy a měl pomoci při práci třídnímu učiteli. Pobyt se uskutečnil ve středisku Školka ve Velkých Karlovicích. Formou her a různých činností, do kterých se zapojili všichni zúčastnění / jak děti tak i dospělí /, ukázal třídnímu učiteli jak pracovat s celou třídou a umožnil mu lépe poznat svoji novou třídu a rozkrýt vztahy mezi nimi. Adaptační pobyt byl přínosem a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Plánujeme jej v září říjnu opět pro 6. třídy, při přechodu z prvního stupně na druhý a tak chceme umožnit třídnímu učiteli a celé třídě se navzájem poznat. V oblasti volnočasových aktivit, jejichž význam je pro účinné naplnění preventivního programu podstatný, jsme opět rozšířili nabídku v rámci odpoledních i víkendových akcí. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny v oblasti sportovní ucelená řada sportovních aktivit (míčové hry, základy horolezectví, cyklistika, lyžování, šprtec), - v oblasti společenskovědní pak Spaní ve škole, spojené s různými kulturními programy ( Noc s Andersenem, Vánoce, Velikonoce, ). Další akce směřované na vhodné využití volného času organizovali třídní učitelé např. návštěvy divadla ve Zlíně, Tvořivé odpoledne (vánoční a velikonoční), Drakiáda, Dětský den, Tancshow, akademie ke Dni matek všechny tyto akce byly otevřenými projekty pro celou rodinu a pro kladný ohlas ze strany rodičů budou v následujícím roce rozšířeny o další. Spolupráce s rodiči se rozvinula i v oblasti vedení zájmových kroužků. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat florbal, házenou a volejbal, kroužky vedené rodiči. V rámci vícedenních akcí byla problematika prevence začleněna do programů škol v přírodě a školních výletů( šikana ve třídě, návykové látky). Zpracovala: Mgr.Martina Bilová 10

11 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DVPP škol. rok 2011/2012 měsíc poř. č. číslo akce datum jméno a příjmení místo konání akce 1 č. OZ01738/11 ŠA Mgr. Karla Strážnická Ostrava Muzikoterapie a relaxace 2 č.j / Mgr. Martina Bilová Specifické projevy chování a jejich řešení ve školní praxi 3 č.j / Mgr. Hana Břoušková Nový Jičín Homework high-flyrs listopad 4 č.j / č.j / Bc. Helena Palátová Bc. Edita Štenclováá Nový Jičín Nový Jičín Homework high-flyrs Homework high-flyrs 6 č.j / č.j / Petra Štorková Nový Jičín Homework high-flyrs Mgr. Karla Strážnická Efektivní metody a formy práce k rozvoje čtenářské gramotnosti leden 8 č.j. OZO173737/ č.j.18571/ Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Martina Bilová Ostrava Zlín Relaxační arte seminář proti stresu Software Bakaláří - pro správce březen Mgr. Karel Adamuška Mgr. Martina Bilová Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Hana Broušková Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová 11

12 18 Bc. Edita Štenclová 19 Petra Štorková 20 Mgr. Jana Veselá Mgr. Lada Zichová Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Zdenka Janíčková Mgr. Petr Garzina Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Bohdana Mikulášková Marcela Ondruchová Mgr. Karla Strážnická Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Miroslava Vašutová Iva Jeřábková č.j / č.j / č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Martina Bilová Mgr. Martina Bilová Mgr. Hana Břoušková Mgr. Petr Garzina Mgr. Lada Zichová Vsetín Vsetín Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Základy finanční gramotnosti na ZŠ Základy finanční gramotnosti na ZŠ Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky duben č.j.1541/480/2012-ccv č.j / č.j / AK/PV-408/2008 a AK/VE-193/ Mgr. Martina Bilová Mgr. Hana Břoušková Bc. Edita Štenclová Mgr. Milan Hendrych Olomouc Olomouc Olomouc Rizikové chování na internetu Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Veřejné zakázky a jejich zadávání 12

13 č.j.1541/480/2012-ccv č.j.1541/480/2012-ccv č.j / Mgr. Martina Bilová Mgr. Lada Zichová Mgr. Martina Bilová Olomouc Olomouc Zlín Rizikové chování na internetu Rizikové chování na internetu SMART Klub- krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky květen 46 K / Mgr. Martina Bilová Zlín Kvalifikační studium pro ředitele škol a školsých zařízení červen / / / / Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Miroslava Vašutová Mgr. Karla Strážnická Mgr. Karel Adamuška Mgr. Martina Bilová Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Hana Broušková Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Ondřej Fojtík Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová Bc. Helena Palátová Petra Štorková Mgr. Jana Veselá Mgr. Lada Zichová Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Petr Garzina Ostrava Kroměříž Kroměříž Kroměříž Základy výrazových - arte technik Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby 13

14 Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Bohdana Mikulášková Marcela Ondruchová Mgr. Karla Strážnická Renata Wiesnerová Eva Lindušková Ludmila Šibralová Mgr. Lenka Šimčíková Iva Jeřábková 8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Tradičně jsme pro rodiče a děti uspořádali jarní školní karneval, realizovali jsme vysílání rozhlasového kroužku, organizovali akce ke Dni matek, předvánoční celoškolní besídku Ježíšek u Šafaříků. Snažíme se informovat ostatní o naší práci i formou článků v regionálním tisku a zvaním místní televizní stanice na akce pořádané školou. Dále jsme uskutečnili Den naruby, Tvořivá odpoledne ve školní družině, Den otevřených dveří. Žáci sami dotvořili, přihlásili do soutěže a podílí se na správě stránek školy na Internetu (www.zssafarikova.cz), kde má široká veřejnost možnost seznámit se s plány školy i s vlastní tvůrčí prací dětí. Stejně informujeme na těchto stránkách i o ostatních školních i mimoškolních výsledcích a plánech. Pravidelně vztyčujeme svou vlastní vlajku při významných společenských událostech, všechny společné akce zahajujeme svou vlastní školní hymnou a nejlepší žáci z každé třídy jsou na konci každého školního roku odměňování tričkem se znakem naší školy. Při informování rodičů o chování a prospěchu jejich dětí se osvědčil systém hovorových hodin s rodiči. Tradiční kolektivní třídní schůzky jsou konány jen před klasifikačními obdobími a v případě potřeby před třídními akcemi. Rodiče dětí zapsaných do prvních tříd mají společné schůzka s budoucí třídní učitelkou a zástupcem vedení školy.osvědčuje se otevřenost školy vůči rodičům tak, jak již bylo 14

15 vzpomenuto dříve - dny otevřených dveří, možnost navštívit výuku, pravidelné konzultační hodiny výchovné poradkyně doprovázené službami vlastního školního psychologa přímo na škole a v rámci protidrogové prevence a boji proti kriminalitě i besedy s okresním kurátorem a absolvování tzv.adaptačních ů. 9. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ: 1.stupeň Zpracovala : Mgr. Irena Jíchová, Mgr. Barbora Farkašová Členové MS 1.-2.tříd: Mgr.Barbora Farkašová Mgr.Kateřina Maďarová Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Karla Strážnická Mgr. Zdenka Janíčková Mgr. Miroslava Vašutová Členové MS 3.-5.tříd: Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Jiří Kohout Mgr. Petr Garzina Bc. Kateřina Večerková Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Marcela Ondruchová Úkoly vytyčené v plánu metodického sdružení na školní rok 2011/2012 byly splněny. Třídy 1.C a 2.C se zapojily do projektu Comenia skript, v příštím školním roce se do daného projektu zapojí nově i třída 1.A p.uč. M. Ondruchové. Díky školnímu spec.ped. centru se nám daří zkvalitňovat výuku žáků se specifickýmí poruchami učení a nadaných dětí.. Prvňáci se již tradičně zúčastnili pasování na Rytíře řádu čtenářského ve spolupráci s městskou knihovnou. Na prvním stupni se uskutečnila řada školních akcí. K tradičním patří Halloween ve spolupráci s družinou, lyžařské y na Sachově Studánce, karneval, dětmi velmi oblíbené spaní ve škole, cyklistické výlety, školy v přírodě, vernisáž prací žáků výtvarných kroužků atd. Nově jsme zapojili děti do pečení vánočního receptu a maminky jsme potěšili kulturním představením ke Dni matek. Věříme, že naše snaha přinesla výsledky v podobě velkého počtu budoucích prvňáčků. Výsledky soutěží Sportovní 1. Odznak všestrannosti atletických vítězů(celoroční soutěž) Diamantový odznak: Natálie Paťavová Zlatý odznak: Ellen Marklová Alexandr Paťava 15

16 Stříbrný odznak: Bronzový odznak: Kateřina Fučková Jan Nerušil Eva Cahlíková Lenka Bartoňová Petr Adzima Pavel Grejták Petr Grygar Hana Vybíralová Tobiáš Kristýn 2. Preventan cup(vybíjená) Okrskové kolo dívky 1.místo chlapci 1.místo okresní kolo dívky 3.místo chlapci 2.místo krajské kolo dívky 4.místo chlapci 4.místo 3. MC Donaldś cup(minikopaná) Okrskové kolo ml.žáci 1.místo st.žáci 2.místo okresní kolo ml.žáci 3.místo st.žáci 2.místo 4. Běh přes dva mostky 2.roč. Ellen Marklová Eva Cahlíková Petr Grygar 3.roč. Lenka Bartoňová Jan Nerušil 4.roč. Vojtěch Kristýn Kateřina Fučková 1.místo 3.místo 2.místo 3.místo 3.místo 1.místo 3.místo 5. Atletická všestrannost Okrskové kolo chlapci 1.místo dívky 2.místo Recitační 1.Krásenský zvoneček 2.místo pro ZŠ Šafaříkova Linda Lattová 2.místo 2.Recitační soutěž Okrskové kolo Nikola Švecová 1.místo Linda Lattová 1.místo Okresní kolo Linda Lattová 1.místo Krajské kolo Linda Lattová 2.místo Výtvarné a literární 1. Besip Tomáš Marek 1.místo 2. Husqarna žáci 1.C 1.místo 3. O poklad strýca Juráša Václav Michna 2.místo Jiří Ondrušek 3.místo 16

17 V průběhu školního roku se žáci zúčastnili i jiných soutěží, ve kterých nedosáhli na stupně vítězů. Český jazyk Členové : Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Lada Zichová Mgr. Jana Hadašová do pololetí 2012 (nyní mateřská dovolená) Začátek školního roku byl ve znamení tvorby tématických plánů. Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Literární soutěže : 13.ročník Miroslav Kabela vyhlašovatel Město Kateg. do 15let - 3.místo Daniel Kvita 7.B O poklad strýca Juráša Městské kolo : 1.místo J.Mocňák (7.A) 2.místo D.Folta (6.B) Okresní kolo: 2.místo J.Mocňák Krajské kolo literární soutěže Český rok III.kateg. : 1.místo J.Mocňák (7.A) (účast 655 dětí Zlínského kraje) Mládí kraje - vyhlašovatel Magistrát Zlínského kraje : zaslána 1 práce Lucie Krupičková 7.B - bez ocenění Recitační soutěže : školní kolo ( 30 soutěžících) Okrskové kolo (Domeček) O.Hradil 4.místo Krásenský zvoneček 17

18 Vendula Janíčková(2.kateg.) 5.místo Olympiáda ČJ : školní kolo ( 30 žáků )8.a 9.tříd okresní kolo ( Rožnov pod Radh.) 11.místo Veronika Andrisová Jiné aktivity: Besedy v knihovně 1.-8.ročník ( vybraná témata) Divadlo Zlín předplatné Když už jednou člověk je., Z jedné a druhé kapsy, Brouk v hlavě, Škola základ života Noc s Andersenem ( 6. třídy) Příprava na přij. zkoušky 9. třídy Multikulturní výchova zájezd do Osvětimi( jednou za dva roky) Projekt Afrika Africe sponzorství dívky z Keni (2.rok) Příspěvky do médií Vydávání 1.ročníku školního časopisu Šafíkopis (čtvrtletník) Celoplošné testování žáků 9.tříd z ČJ Zpracovala: Mgr.A. Erbanová Polociková Matematika, ICT: Členové: Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová Mgr. Martina Bilová Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Tomáš Brňovják POČTY HODIN: Matematika ročník 4 h ročník 1h povinný volitelný předmět Informatika 6. ročník 1 h / 14 dní povinný předmě (pracovníčinnosti) 7. ročník 1h pracovní činnosti ročník 1h povinně volitelný předmět ročník 1h povinně volitelný a nepovinný předmět cvičení z M 9. ročník 1 h povinně volitelný a nepovinný ÚKOLY PLNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11: 18

19 Příprava tématických plánů Spolupráce při přípravě a vyhodnocení písemných prací Příprava žáků na soutěže Příprava na přijímací zkoušky Spolupráce s učiteli 1. stupně Spolupráce se speciálním pedagogem práce s integrovanými dětmi Práce na přípravě DUM v rámci projektu Šafíkovy šablony. Rozvoj finanční gramotnosti žáků. Účast v projektu testování 5. a 9. tříd. SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11: Matematická olympiáda mezi nejlépe umístěné žáky patří: Vladimír Maňas 6.ročník - 1.místo v okresním kole Jan Sadílek 7. ročník - 3. místo v okresním kole Pythagoriáda Daniel Kvita 7. ročník - 1. místo v okresním kole Robert Dresler 5. ročník - 1. místo v okresním kole Marcel Poruba úspěšný řešitel okresního kola Matematický klokan - řešili všichni žáci ročníku Vypracovala: Mgr. Eva Goláňová Cizí jazyky: Členové pro tento rok: Mgr. Hana Břoušková (AJ, NJ) Bc. Edita Štenclová (AJ, NJ) Petra Štorková (AJ) Mgr. Nataša Evjáková (AJ) Renata Wiesnerová (AJ) Bc. Helena Palátová (AJ) Počty hodin týdně: anglický jazyk: 2.ročník 2h 3.ročník 3h 4. ročník 3h 5. ročník 3h 6.ročník 3h 7.ročník 4h 8.ročník 3h 9.ročník 3h německý jazyk povinně volitelný : 6. ročník 2h 7. ročník 2h 9. ročník 2h 19

20 kroužky: anglický jazyk Renata Wiesnerová, Barbora Farkašová, 1h, 1. ročníky německý jazyk Hana Břoušková, 1h, 5. ročníky V tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících soutěží: 1) Evropský den jazyků: Naši žáci opět dosáhli úspěchu v soutěži vyhlášené portálem a několik z nich obdrželo od organizátorů a sponzorů akce drobné ceny. Na 2. místě se v mladší kategorii (do 12 let) umístila Linda Lattová s obrázkem Galerie, na 3. místě Natálie Paťavová s obrázkem Afrika a na 4. místě Lucie Stržínková s obrázkem Učebnice angličtiny. Ve starší kategorii (do 15let) skončil Josef Štrbáň na 3. místě s obrázkem zachycujícím více míst, kde se setkáváme s cizími jazyky, což bylo tento rok společným tématem pro všechna díla. 2) Olympiáda v anglickém jazyce: a) školní kolo: V kategorii 6. a 7. tříd se umístil na prvním místě Ondřej Hradil ze 7.B, na druhém místě Helena Valentová z 6.B a na třetím místě Roderik Šebesta ze 7.B. V kategorii 8. a 9. tříd se na první místo probojoval stejně jako loni v kategorii mladší Jan Knor z 8.A, na druhém místě skončila Petra Jiříčková z 9.A a na třetím místě Julie Michnová z 8.A. b) okresní kolo: Ondra Hradil ze 7.B v kategorii mladší, který v konkurenci 18 soutěžících skončil na 3. místě. Honza Knor z 8.A se umístil na místě v kategorii starší mezi 24 soutěžícími. 3) Olympiáda v německém jazyce: školní i okresní kolo: na 1. a 2. místě Veronika Andrisová a Eliška Masaříková z 9.A. Další aktivity v oblasti cizích jazyků: 1) Projekt Evropský den jazyků projekt organizován přes aplikaci e-twinning; žáci si vyměňují pohlednice s různými školami po celé Evropě 2) Zájezd do Vídně říjen ) Zájezd do Londýna březen ) Žádost o zahraničního asistenta prozatím nepřidělen 5) Navázání kontaktu s finskou školou Alakylän Koulu s učitelkou Katjou Juntunen; žáci 5.B si poslali velikonoční přáníčka a vyměnili si poštou dopisy o sobě; v květnu 2012 byla podána žádost o grant na přípravnou návštěvu plánovaného projektu Comenius, která by se měla uskutečnit v listopadu Na projektu by se kromě ČR mělo účastnit Finsko, Chorvatsko, Maďarsko a Guadaloupe. 6) Tvorba tzv. šablon pracujeme na třech šablonách v rámci inovace výuky (Rozšiřující slovní zásoba anglického jazyka pro 2. ročník, Hudba ve výuce anglického jazyka, Slovní zásoba ke konverzačním tématům v německém jazyce) a 20

21 v rámci individualizece výuky probíhá každý týden 1 hodina konverzace v anglickém jazyce pro 8. ročník a 1x týdně je třída 4.B dělena na výuku angličtiny na slabší a pokročilejší skupinu. Výukové materiály - učebnice: anglický jazyk vlastní materiály 2. ročník, 1. pololetí Hello kids (pro 3. a 4. ročník) ročník Project ročník Project ročník Project ročník německý jazyk Start mit Max (1,2) Deutsch mit Max Spass mit Max Vypracovala: Mgr. Hana Břoušková Tělesná výchova: Členové: Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Nataša Evjáková V rámci tělesné výchovy se ve školním roce 2011/2012 uskutečnilo mnoho soutěží, kterých se zúčastnili i žáci naší školy. V říjnu proběhla okrsková kola v halové kopané. Starší žáci obsadili 2. místo a postoupili do kola okresního. Zde se jim už tolik nevedlo a byli vyřazeni v základní skupině. Mladší žáci skončili už ve skupině. V listopadu se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené dívek a naše děvčata obsadila 3. místo. Na ZŠ Masarykova proběhlo okrskové kolo chlapců až v březnu a naši žáci obsadili rovněž 3. místo. V prosinci se uskutečnilo okrskové kolo ve florbale chlapců na ZŠ Křižná. Naši mladší žáci skončili v základní skupině na 2. místě, ale na postup to nestačilo. Starší žáci také skončili již po základní skupině. Okrskové kolo ve florbale děvčat se konalo na naší škole a náš tým skončil v semifinále a obsadil 3. místo. V prosinci proběhla také na ZŠ Žerotínova Mikulášská laťka ve skoku vysokém a zde se dařilo především mladším žákům. Mezi chlapci zvítězil Daniel Musil a mezi děvčaty byla nejlepší Markéta Šomanová. Proběhlo také okresní kolo v nohejbale. Ve velmi kvalitním turnaji obsadili naši žáci vynikající 2. místo. Nutno říci, že se jednalo o soutěž starších žáků a naši školu reprezentovali kluci z pátých a šestých tříd! 21

22 V březnu a dubnu se konal tradičně streethockey, kde jsme nejprve postoupili z oblastního kola po velkém boji až na nájezdy přes žáky ze ZŠ Žerotínova, ale v předkole velkého finále jsme již nestačili na ZŠ Křižnou a byli jsme vyřazeni. V březnu se starší žáci zúčastnili okrskového kola v basketbalu, které se uskutečnilo na naší ZŠ a obsadili 5. místo. V okresním kole v dubnu se našim žákům nedařilo a skončili poslední. Konalo se také okresní kolo v basketbale žáků 6. a 7. tříd. Ve velmi dobře obsazeném a kvalitním turnaji obsadili naši žáci výborné 2. místo. V květnu již probíhaly jen atletické soutěže. V okrskovém kole Poháru rozhlasu skončili nejlépe naši mladší žáci, kteří obsadili 2. místo a mladší i starší žákyně místo třetí. Starší žáci byli pátí. Zúčastnili jsme se také okresního kola Atletického čtyřboje, v němž se výborně vedlo mladším žákům, kteří obsadili krásné 3. místo. Mladší žákyně skončily šesté. Na ZŠ Žerotínova jsme se zúčastnili Běhu přes dva mostky, v němž jsme dominovali. Ml. žákyně- 1. Lucie Michoňková, ml. žáci- 1. Zdeněk Vilém V červnu se uskutečnil ještě turnaj v minikopané, kde se výborně vedlo našim mladším žákům, kteří v okrskovém kole skončili na 2. místě a postoupili do kola okresního, kde obsadili krásné 3. místo. Starší žáci skončili bez úspěchu. Zpracoval: Mgr. Tomáš Brňovják Člověk a příroda: Členové: Mgr. Jana Veselá Mgr. Martina Bilová Mgr. Iva Doležalová Mgr. Eva Goláňová Úkoly vytýčené na školní rok 2011/12 byly splněny : 1. vyučovalo se podle připravených tématických plánů 2. svěřený inventář i stavy sbírek byly průběžně kontrolovány 3. zúčastnili jsme se okresních kol olympiád ze zeměpisu, chemie, přírodopisu a fyziky 4. program EVVO v jednotlivých předmětech byl aktualizován 5. pracovali jsme s didaktickou technikou interaktivní tabule, dataprojektory 6. práce s interaktivními učebnicemi stále omezená špatná instalace (nefunkční videa a chybí interaktivní cvičení) 7. pracujeme na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT tvoříme DŮM v rámci projektu Šafíkovy šablony 8. zaváděli jsme aktivizující metody do výuky vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí 22

23 Výsledky soutěží a předmětových olympiád : Chemická olympiáda kat. D okresní kolo : Veronika Andrisová 9. A 1. místo Eliška Masaříková 9. A 5. místo krajské kolo : Veronika Andrisová 9. A 9. místo Biologická olympiáda kat. D okresní kolo : Jan Sadílek 7. B 1. místo Zeměpisná olympiáda kat. D okresní kolo : Daniel Kvita 7. B krajské kolo : Daniel Kvita 7. B 2. místo 7. místo Zeměpisná olympiáda kat. C okresní kolo : Radomír Holešovský 9. A 5. místo Fyzikální olympiáda kat. C okresní kolo : Václav Rychtecký 9. A účast Richard Zuzaňák 9. A účast Astronomická olympiáda školní kolo 12 úspěšných řešitelů nejúspěšnější řešitelé : Eliška Masaříková 9. A Veronika Andrisová 9. A Jiří Žajdlík 9. A Přírodovědný klokan kat. Kadet 22 řešitelů nejlepší řešitelé Veronika Andrisová 9. A 70 bodů Radomír Holešovský 9. A 68 bodů Kamila Jablonická 8. A 59 bodů Realizované exe : Chemie : Deza 8. ročník Zeměpis : Modrá 7. ročník Fyzika : Jaderná elektrárna Dukovany ve spolupráci se ZŠ Masarykova 3 žáci Přírodopis : Sběrný dvůr 9. ročník Realizované výukové programy : Není houba jako houba žáci Biologických praktik Sukulenty žáci P Bi Mokřady žáci P Bi Tonda Obal na cestách ročník Najdi si svůj červený kontejner 9. ročník Dravci Ročník Pohodáři Guatemala ročník Zpracovala: Mgr. Jana Veselá 23

24 Environmentální výchova: témata environmentální výchovy byla začleněna do všech předmětů - výuka, mimoškolní činnosti, projektových dnů, týdenních projektů, škol v přírodě, školních výletů i cvičení v přírodě spolupracovali jsme s : a) DDM Val. Mez. - okr. kola Biologické olympiády, výstava kaktusů, Den Země b) Muzeem ve Val. Mez. - výstava hub - Sever a jih putovní výstava spojená se soutěží pro žáky II. stupně d) fma Acobat a Asekol - recyklohraní e) sběrnými službami - - sběr starého papíru realizované výukové programy - Dravci a sovy výukový program Seiferos realizované projektové dny - Podzimní cvičení v přírodě, Den dětí (přírodovědně chemická dílna) Zapojení do přírodovědných soutěží : Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Astronomická olympiáda Zeměpisná olympiáda Sever a jih Zelená stezka- Zlatý list Zpracovala: Mgr. Jana Veselá Občanská výchova a dějepis: Členové Mgr. Jana Hadašová - dějepis Mgr. Anna Polociková - občanská výchova Mgr. Lada Zichová - občanská výchova Mgr. Karela Adamuška dějepis, občanská výchova Přednášky a soutěže: Dějepisná olympiáda proběhlo školní kolo s vybranými žáky osmých a devátých tříd. Projekt Adopce na dálku pokračujeme ve sponzorování studentky Jassica Nasimiyu. 24

25 Volba povolání průběžná orientace na trhu práce, spolupráce s ÚP Vsetín, projekt Koučink do škol. Nebezpečí na internetu Policie ČR na I. i II. stupni. Paragraf 11/55 proběhla třídní kola. Návštěva Osvětimi žáci 9. ročníků se v dubnu zúčastnili návštěvy koncentračního tábora Auschwitz I., Auschwitz II. Chování za mimořádných situací průběžně (hasičský poplach, besedy). Exe Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Buchlov dějepisně-zeměpiská exe, které se zúčastnili žáci 7. tříd v květnu. Příprava a vytváření školního parlamentu spolupodílíme se v rámci školního klubu Zpracoval: Mgr. Karel Adamuška Výchovný poradce Kabinet ve složení výchovný poradce Mgr.Lada Zichová a školní metodik prevence Mgr. Martina Bilová pracoval v tomto období jako součást Školního poradenského pracoviště, které bylo zřízeno na naší škole v rámci projektu VIP Kariéra III.. V rámci tohoto projektu spolupracujeme přímo ve škole se speciálním pedagogem a školním psychologem Hlavní úkoly Kabinetu výchovného poradenství při ZŠ Šafaříkova - dohled na zohledňování speciálních potřeb a zájmů žáků, krizová intervence pro děti, rodiče i učitele - zajištění pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické péče o integrované žáky a o žáky se speciálními výukovými potřebami / handicapované i nadané / - reedukace specifických vývojových poruch učení / dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie / - tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy, zajišťování primární i sekundární prevence sociálně patologických jevů včetně drogových závislostí - optimalizace výchovně vzdělávacího procesu z hlediska sociálně psychologického - realizace systému profesionální orientace a výchovy k volbě povolání - poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu - pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy - stimulace a koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v sociálně psychologické oblasti - permanentní sebevzdělávání v oblasti své odbornosti - tvorba a koordinace projektů 25

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více