Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012"

Transkript

1 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : IČO: č.ú.: ČSOB Val / 0300 Šafaříkova Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů a ŠVP Personální zabezpečení školy Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů DVPP Aktivita a prezentace školy na veřejnost Zprávy předmětových komisí Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací... 35

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Název organizace: Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Právní subjekt od: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Milan Hendrych Zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Bilová IZO: Kontakt na zařízení: zssafarikova.cz Datum posledního zařazení do sítě škol: Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 550 žáků Školní družina IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 150 žáků od kapacita 200 žáků Školní klub IZO: identifikátor práv. osoby: Školní jídelna IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 700 strávníků Název a adresa zřizovatele Školská rada Město Náměstí 7,, PSČ , okres Vsetín Ing. Rostislav Frydrych zástupce města Alena Dvorská zástupce rodičů Mgr. Martina Bilová zástupce školy 3

4 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola v návaznosti na posudky dětských lékařů integraci ve třídách - individuální vzdělávací plán. Škola zřizuje pro žáky školy sama i ve spolupráci se Střediskem volného času (Domečkem) a dalšími subjekty zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže, v rámci nadstandardu umožňuje v prostorách vhodných pro pedagogickou činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Zlínského kraje. 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 1. stupeň 1. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 3. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 5. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. stupeň 6. ročník Všude dobře u nás nejlépe 7. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 8. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 9. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pracovníků celkem: z toho mužů:... 9 žen: Pedagogičtí pracovníci celkem:.. 37 z toho učitelé: vychovatelé:... 7 THP:... 2 Dělnická povolání: Obchodně provozní pracovníci:.. 1 Mateřská dovolená: PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012 : V letošním roce jsme udrželi vysoký počet dětí, které se dostavily k zápisu a opětovně se nám tak zvýší počet žáků ve školním roce následujícím (cca o 30). Zápis probíhal ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (projekt NUV VIP III) a KPPP pracoviště, které jej již pravidelně zaštiťují metodicky. Zápis samotný je zároveň součástí školního projektu Prvňáci + deváťáci. 5

6 Vycházející žáci z 9. tříd 2011/2012 umístění ve školách škola Gymnázium Františka Palackého K 3 Střední průmyslová škola stavební H 3 Obchodní akademie M 4 Integrovaná střední škola a COP H 2 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská L 1 Sřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Sřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm M 1 H 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín H 2 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín M 1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p.r. M 2 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž M 1 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově M 1 Střední průmyslová škola Hranice M 1 Vysvětlivky : K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) H Střední odborné vzdělání s výučním listem E Nižší střední odborné vzdělání Vycházející žáci ze 7. tříd 2011/2012 umístění ve školách Škola hlásilo se přijato nastoupí Gymnázium Františka Palackého

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE ŠVP 7

8 8

9 9

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Martina Bilová, která splňuje potřebnou kvalifikaci. Práce metodika prevence vychází ze školní preventivní strategie. Naším cílem je dítě odpovědné za své vlastní chování. Snažíme se posilovat pozitivní vztahy ve třídách, vedeme žáky k osvojení si postupů, jak řešit vypjaté životní situace a jak vzdorovat negativním vlivům okolí. V tomto školním roce se do volnočasových aktivit organizovaných školou zapojilo přibližně 75% žáků školy. Aktivit zaměřených přímo na oblast prevence pak asi 83% žáků. MPP pro daný rok byl v bodu plán hlavních aktivit splněn. Témata prevence byla zařazena do jednotlivých tématických plánů, zapracována do třídnických hodin i akcí organizovaných školou. Dále pokračoval monitoring školního klimatu sadou dotazníků pro žáky, prováděných školním psychologem. Pedagogičtí pracovníci měli možnost vybrat si z nabídky programů v rámci DVPP. Všechny dostupné metodické materiály z oblasti primární i sekundární prevence jsou všem pedagogickým pracovníkům přístupné. V září jsme uskutečnili, ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídním učitelem, dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. tříd, který monitoroval sociální klima třídy a měl pomoci při práci třídnímu učiteli. Pobyt se uskutečnil ve středisku Školka ve Velkých Karlovicích. Formou her a různých činností, do kterých se zapojili všichni zúčastnění / jak děti tak i dospělí /, ukázal třídnímu učiteli jak pracovat s celou třídou a umožnil mu lépe poznat svoji novou třídu a rozkrýt vztahy mezi nimi. Adaptační pobyt byl přínosem a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Plánujeme jej v září říjnu opět pro 6. třídy, při přechodu z prvního stupně na druhý a tak chceme umožnit třídnímu učiteli a celé třídě se navzájem poznat. V oblasti volnočasových aktivit, jejichž význam je pro účinné naplnění preventivního programu podstatný, jsme opět rozšířili nabídku v rámci odpoledních i víkendových akcí. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny v oblasti sportovní ucelená řada sportovních aktivit (míčové hry, základy horolezectví, cyklistika, lyžování, šprtec), - v oblasti společenskovědní pak Spaní ve škole, spojené s různými kulturními programy ( Noc s Andersenem, Vánoce, Velikonoce, ). Další akce směřované na vhodné využití volného času organizovali třídní učitelé např. návštěvy divadla ve Zlíně, Tvořivé odpoledne (vánoční a velikonoční), Drakiáda, Dětský den, Tancshow, akademie ke Dni matek všechny tyto akce byly otevřenými projekty pro celou rodinu a pro kladný ohlas ze strany rodičů budou v následujícím roce rozšířeny o další. Spolupráce s rodiči se rozvinula i v oblasti vedení zájmových kroužků. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat florbal, házenou a volejbal, kroužky vedené rodiči. V rámci vícedenních akcí byla problematika prevence začleněna do programů škol v přírodě a školních výletů( šikana ve třídě, návykové látky). Zpracovala: Mgr.Martina Bilová 10

11 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DVPP škol. rok 2011/2012 měsíc poř. č. číslo akce datum jméno a příjmení místo konání akce 1 č. OZ01738/11 ŠA Mgr. Karla Strážnická Ostrava Muzikoterapie a relaxace 2 č.j / Mgr. Martina Bilová Specifické projevy chování a jejich řešení ve školní praxi 3 č.j / Mgr. Hana Břoušková Nový Jičín Homework high-flyrs listopad 4 č.j / č.j / Bc. Helena Palátová Bc. Edita Štenclováá Nový Jičín Nový Jičín Homework high-flyrs Homework high-flyrs 6 č.j / č.j / Petra Štorková Nový Jičín Homework high-flyrs Mgr. Karla Strážnická Efektivní metody a formy práce k rozvoje čtenářské gramotnosti leden 8 č.j. OZO173737/ č.j.18571/ Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Martina Bilová Ostrava Zlín Relaxační arte seminář proti stresu Software Bakaláří - pro správce březen Mgr. Karel Adamuška Mgr. Martina Bilová Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Hana Broušková Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová 11

12 18 Bc. Edita Štenclová 19 Petra Štorková 20 Mgr. Jana Veselá Mgr. Lada Zichová Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Zdenka Janíčková Mgr. Petr Garzina Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Bohdana Mikulášková Marcela Ondruchová Mgr. Karla Strážnická Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Miroslava Vašutová Iva Jeřábková č.j / č.j / č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Martina Bilová Mgr. Martina Bilová Mgr. Hana Břoušková Mgr. Petr Garzina Mgr. Lada Zichová Vsetín Vsetín Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Základy finanční gramotnosti na ZŠ Základy finanční gramotnosti na ZŠ Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky duben č.j.1541/480/2012-ccv č.j / č.j / AK/PV-408/2008 a AK/VE-193/ Mgr. Martina Bilová Mgr. Hana Břoušková Bc. Edita Štenclová Mgr. Milan Hendrych Olomouc Olomouc Olomouc Rizikové chování na internetu Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Veřejné zakázky a jejich zadávání 12

13 č.j.1541/480/2012-ccv č.j.1541/480/2012-ccv č.j / Mgr. Martina Bilová Mgr. Lada Zichová Mgr. Martina Bilová Olomouc Olomouc Zlín Rizikové chování na internetu Rizikové chování na internetu SMART Klub- krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky květen 46 K / Mgr. Martina Bilová Zlín Kvalifikační studium pro ředitele škol a školsých zařízení červen / / / / Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Miroslava Vašutová Mgr. Karla Strážnická Mgr. Karel Adamuška Mgr. Martina Bilová Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Hana Broušková Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Ondřej Fojtík Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová Bc. Helena Palátová Petra Štorková Mgr. Jana Veselá Mgr. Lada Zichová Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Petr Garzina Ostrava Kroměříž Kroměříž Kroměříž Základy výrazových - arte technik Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby 13

14 Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Bohdana Mikulášková Marcela Ondruchová Mgr. Karla Strážnická Renata Wiesnerová Eva Lindušková Ludmila Šibralová Mgr. Lenka Šimčíková Iva Jeřábková 8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Tradičně jsme pro rodiče a děti uspořádali jarní školní karneval, realizovali jsme vysílání rozhlasového kroužku, organizovali akce ke Dni matek, předvánoční celoškolní besídku Ježíšek u Šafaříků. Snažíme se informovat ostatní o naší práci i formou článků v regionálním tisku a zvaním místní televizní stanice na akce pořádané školou. Dále jsme uskutečnili Den naruby, Tvořivá odpoledne ve školní družině, Den otevřených dveří. Žáci sami dotvořili, přihlásili do soutěže a podílí se na správě stránek školy na Internetu (www.zssafarikova.cz), kde má široká veřejnost možnost seznámit se s plány školy i s vlastní tvůrčí prací dětí. Stejně informujeme na těchto stránkách i o ostatních školních i mimoškolních výsledcích a plánech. Pravidelně vztyčujeme svou vlastní vlajku při významných společenských událostech, všechny společné akce zahajujeme svou vlastní školní hymnou a nejlepší žáci z každé třídy jsou na konci každého školního roku odměňování tričkem se znakem naší školy. Při informování rodičů o chování a prospěchu jejich dětí se osvědčil systém hovorových hodin s rodiči. Tradiční kolektivní třídní schůzky jsou konány jen před klasifikačními obdobími a v případě potřeby před třídními akcemi. Rodiče dětí zapsaných do prvních tříd mají společné schůzka s budoucí třídní učitelkou a zástupcem vedení školy.osvědčuje se otevřenost školy vůči rodičům tak, jak již bylo 14

15 vzpomenuto dříve - dny otevřených dveří, možnost navštívit výuku, pravidelné konzultační hodiny výchovné poradkyně doprovázené službami vlastního školního psychologa přímo na škole a v rámci protidrogové prevence a boji proti kriminalitě i besedy s okresním kurátorem a absolvování tzv.adaptačních ů. 9. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ: 1.stupeň Zpracovala : Mgr. Irena Jíchová, Mgr. Barbora Farkašová Členové MS 1.-2.tříd: Mgr.Barbora Farkašová Mgr.Kateřina Maďarová Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Karla Strážnická Mgr. Zdenka Janíčková Mgr. Miroslava Vašutová Členové MS 3.-5.tříd: Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Jiří Kohout Mgr. Petr Garzina Bc. Kateřina Večerková Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Marcela Ondruchová Úkoly vytyčené v plánu metodického sdružení na školní rok 2011/2012 byly splněny. Třídy 1.C a 2.C se zapojily do projektu Comenia skript, v příštím školním roce se do daného projektu zapojí nově i třída 1.A p.uč. M. Ondruchové. Díky školnímu spec.ped. centru se nám daří zkvalitňovat výuku žáků se specifickýmí poruchami učení a nadaných dětí.. Prvňáci se již tradičně zúčastnili pasování na Rytíře řádu čtenářského ve spolupráci s městskou knihovnou. Na prvním stupni se uskutečnila řada školních akcí. K tradičním patří Halloween ve spolupráci s družinou, lyžařské y na Sachově Studánce, karneval, dětmi velmi oblíbené spaní ve škole, cyklistické výlety, školy v přírodě, vernisáž prací žáků výtvarných kroužků atd. Nově jsme zapojili děti do pečení vánočního receptu a maminky jsme potěšili kulturním představením ke Dni matek. Věříme, že naše snaha přinesla výsledky v podobě velkého počtu budoucích prvňáčků. Výsledky soutěží Sportovní 1. Odznak všestrannosti atletických vítězů(celoroční soutěž) Diamantový odznak: Natálie Paťavová Zlatý odznak: Ellen Marklová Alexandr Paťava 15

16 Stříbrný odznak: Bronzový odznak: Kateřina Fučková Jan Nerušil Eva Cahlíková Lenka Bartoňová Petr Adzima Pavel Grejták Petr Grygar Hana Vybíralová Tobiáš Kristýn 2. Preventan cup(vybíjená) Okrskové kolo dívky 1.místo chlapci 1.místo okresní kolo dívky 3.místo chlapci 2.místo krajské kolo dívky 4.místo chlapci 4.místo 3. MC Donaldś cup(minikopaná) Okrskové kolo ml.žáci 1.místo st.žáci 2.místo okresní kolo ml.žáci 3.místo st.žáci 2.místo 4. Běh přes dva mostky 2.roč. Ellen Marklová Eva Cahlíková Petr Grygar 3.roč. Lenka Bartoňová Jan Nerušil 4.roč. Vojtěch Kristýn Kateřina Fučková 1.místo 3.místo 2.místo 3.místo 3.místo 1.místo 3.místo 5. Atletická všestrannost Okrskové kolo chlapci 1.místo dívky 2.místo Recitační 1.Krásenský zvoneček 2.místo pro ZŠ Šafaříkova Linda Lattová 2.místo 2.Recitační soutěž Okrskové kolo Nikola Švecová 1.místo Linda Lattová 1.místo Okresní kolo Linda Lattová 1.místo Krajské kolo Linda Lattová 2.místo Výtvarné a literární 1. Besip Tomáš Marek 1.místo 2. Husqarna žáci 1.C 1.místo 3. O poklad strýca Juráša Václav Michna 2.místo Jiří Ondrušek 3.místo 16

17 V průběhu školního roku se žáci zúčastnili i jiných soutěží, ve kterých nedosáhli na stupně vítězů. Český jazyk Členové : Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Lada Zichová Mgr. Jana Hadašová do pololetí 2012 (nyní mateřská dovolená) Začátek školního roku byl ve znamení tvorby tématických plánů. Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Literární soutěže : 13.ročník Miroslav Kabela vyhlašovatel Město Kateg. do 15let - 3.místo Daniel Kvita 7.B O poklad strýca Juráša Městské kolo : 1.místo J.Mocňák (7.A) 2.místo D.Folta (6.B) Okresní kolo: 2.místo J.Mocňák Krajské kolo literární soutěže Český rok III.kateg. : 1.místo J.Mocňák (7.A) (účast 655 dětí Zlínského kraje) Mládí kraje - vyhlašovatel Magistrát Zlínského kraje : zaslána 1 práce Lucie Krupičková 7.B - bez ocenění Recitační soutěže : školní kolo ( 30 soutěžících) Okrskové kolo (Domeček) O.Hradil 4.místo Krásenský zvoneček 17

18 Vendula Janíčková(2.kateg.) 5.místo Olympiáda ČJ : školní kolo ( 30 žáků )8.a 9.tříd okresní kolo ( Rožnov pod Radh.) 11.místo Veronika Andrisová Jiné aktivity: Besedy v knihovně 1.-8.ročník ( vybraná témata) Divadlo Zlín předplatné Když už jednou člověk je., Z jedné a druhé kapsy, Brouk v hlavě, Škola základ života Noc s Andersenem ( 6. třídy) Příprava na přij. zkoušky 9. třídy Multikulturní výchova zájezd do Osvětimi( jednou za dva roky) Projekt Afrika Africe sponzorství dívky z Keni (2.rok) Příspěvky do médií Vydávání 1.ročníku školního časopisu Šafíkopis (čtvrtletník) Celoplošné testování žáků 9.tříd z ČJ Zpracovala: Mgr.A. Erbanová Polociková Matematika, ICT: Členové: Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová Mgr. Martina Bilová Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Tomáš Brňovják POČTY HODIN: Matematika ročník 4 h ročník 1h povinný volitelný předmět Informatika 6. ročník 1 h / 14 dní povinný předmě (pracovníčinnosti) 7. ročník 1h pracovní činnosti ročník 1h povinně volitelný předmět ročník 1h povinně volitelný a nepovinný předmět cvičení z M 9. ročník 1 h povinně volitelný a nepovinný ÚKOLY PLNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11: 18

19 Příprava tématických plánů Spolupráce při přípravě a vyhodnocení písemných prací Příprava žáků na soutěže Příprava na přijímací zkoušky Spolupráce s učiteli 1. stupně Spolupráce se speciálním pedagogem práce s integrovanými dětmi Práce na přípravě DUM v rámci projektu Šafíkovy šablony. Rozvoj finanční gramotnosti žáků. Účast v projektu testování 5. a 9. tříd. SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11: Matematická olympiáda mezi nejlépe umístěné žáky patří: Vladimír Maňas 6.ročník - 1.místo v okresním kole Jan Sadílek 7. ročník - 3. místo v okresním kole Pythagoriáda Daniel Kvita 7. ročník - 1. místo v okresním kole Robert Dresler 5. ročník - 1. místo v okresním kole Marcel Poruba úspěšný řešitel okresního kola Matematický klokan - řešili všichni žáci ročníku Vypracovala: Mgr. Eva Goláňová Cizí jazyky: Členové pro tento rok: Mgr. Hana Břoušková (AJ, NJ) Bc. Edita Štenclová (AJ, NJ) Petra Štorková (AJ) Mgr. Nataša Evjáková (AJ) Renata Wiesnerová (AJ) Bc. Helena Palátová (AJ) Počty hodin týdně: anglický jazyk: 2.ročník 2h 3.ročník 3h 4. ročník 3h 5. ročník 3h 6.ročník 3h 7.ročník 4h 8.ročník 3h 9.ročník 3h německý jazyk povinně volitelný : 6. ročník 2h 7. ročník 2h 9. ročník 2h 19

20 kroužky: anglický jazyk Renata Wiesnerová, Barbora Farkašová, 1h, 1. ročníky německý jazyk Hana Břoušková, 1h, 5. ročníky V tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících soutěží: 1) Evropský den jazyků: Naši žáci opět dosáhli úspěchu v soutěži vyhlášené portálem a několik z nich obdrželo od organizátorů a sponzorů akce drobné ceny. Na 2. místě se v mladší kategorii (do 12 let) umístila Linda Lattová s obrázkem Galerie, na 3. místě Natálie Paťavová s obrázkem Afrika a na 4. místě Lucie Stržínková s obrázkem Učebnice angličtiny. Ve starší kategorii (do 15let) skončil Josef Štrbáň na 3. místě s obrázkem zachycujícím více míst, kde se setkáváme s cizími jazyky, což bylo tento rok společným tématem pro všechna díla. 2) Olympiáda v anglickém jazyce: a) školní kolo: V kategorii 6. a 7. tříd se umístil na prvním místě Ondřej Hradil ze 7.B, na druhém místě Helena Valentová z 6.B a na třetím místě Roderik Šebesta ze 7.B. V kategorii 8. a 9. tříd se na první místo probojoval stejně jako loni v kategorii mladší Jan Knor z 8.A, na druhém místě skončila Petra Jiříčková z 9.A a na třetím místě Julie Michnová z 8.A. b) okresní kolo: Ondra Hradil ze 7.B v kategorii mladší, který v konkurenci 18 soutěžících skončil na 3. místě. Honza Knor z 8.A se umístil na místě v kategorii starší mezi 24 soutěžícími. 3) Olympiáda v německém jazyce: školní i okresní kolo: na 1. a 2. místě Veronika Andrisová a Eliška Masaříková z 9.A. Další aktivity v oblasti cizích jazyků: 1) Projekt Evropský den jazyků projekt organizován přes aplikaci e-twinning; žáci si vyměňují pohlednice s různými školami po celé Evropě 2) Zájezd do Vídně říjen ) Zájezd do Londýna březen ) Žádost o zahraničního asistenta prozatím nepřidělen 5) Navázání kontaktu s finskou školou Alakylän Koulu s učitelkou Katjou Juntunen; žáci 5.B si poslali velikonoční přáníčka a vyměnili si poštou dopisy o sobě; v květnu 2012 byla podána žádost o grant na přípravnou návštěvu plánovaného projektu Comenius, která by se měla uskutečnit v listopadu Na projektu by se kromě ČR mělo účastnit Finsko, Chorvatsko, Maďarsko a Guadaloupe. 6) Tvorba tzv. šablon pracujeme na třech šablonách v rámci inovace výuky (Rozšiřující slovní zásoba anglického jazyka pro 2. ročník, Hudba ve výuce anglického jazyka, Slovní zásoba ke konverzačním tématům v německém jazyce) a 20

21 v rámci individualizece výuky probíhá každý týden 1 hodina konverzace v anglickém jazyce pro 8. ročník a 1x týdně je třída 4.B dělena na výuku angličtiny na slabší a pokročilejší skupinu. Výukové materiály - učebnice: anglický jazyk vlastní materiály 2. ročník, 1. pololetí Hello kids (pro 3. a 4. ročník) ročník Project ročník Project ročník Project ročník německý jazyk Start mit Max (1,2) Deutsch mit Max Spass mit Max Vypracovala: Mgr. Hana Břoušková Tělesná výchova: Členové: Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Nataša Evjáková V rámci tělesné výchovy se ve školním roce 2011/2012 uskutečnilo mnoho soutěží, kterých se zúčastnili i žáci naší školy. V říjnu proběhla okrsková kola v halové kopané. Starší žáci obsadili 2. místo a postoupili do kola okresního. Zde se jim už tolik nevedlo a byli vyřazeni v základní skupině. Mladší žáci skončili už ve skupině. V listopadu se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené dívek a naše děvčata obsadila 3. místo. Na ZŠ Masarykova proběhlo okrskové kolo chlapců až v březnu a naši žáci obsadili rovněž 3. místo. V prosinci se uskutečnilo okrskové kolo ve florbale chlapců na ZŠ Křižná. Naši mladší žáci skončili v základní skupině na 2. místě, ale na postup to nestačilo. Starší žáci také skončili již po základní skupině. Okrskové kolo ve florbale děvčat se konalo na naší škole a náš tým skončil v semifinále a obsadil 3. místo. V prosinci proběhla také na ZŠ Žerotínova Mikulášská laťka ve skoku vysokém a zde se dařilo především mladším žákům. Mezi chlapci zvítězil Daniel Musil a mezi děvčaty byla nejlepší Markéta Šomanová. Proběhlo také okresní kolo v nohejbale. Ve velmi kvalitním turnaji obsadili naši žáci vynikající 2. místo. Nutno říci, že se jednalo o soutěž starších žáků a naši školu reprezentovali kluci z pátých a šestých tříd! 21

22 V březnu a dubnu se konal tradičně streethockey, kde jsme nejprve postoupili z oblastního kola po velkém boji až na nájezdy přes žáky ze ZŠ Žerotínova, ale v předkole velkého finále jsme již nestačili na ZŠ Křižnou a byli jsme vyřazeni. V březnu se starší žáci zúčastnili okrskového kola v basketbalu, které se uskutečnilo na naší ZŠ a obsadili 5. místo. V okresním kole v dubnu se našim žákům nedařilo a skončili poslední. Konalo se také okresní kolo v basketbale žáků 6. a 7. tříd. Ve velmi dobře obsazeném a kvalitním turnaji obsadili naši žáci výborné 2. místo. V květnu již probíhaly jen atletické soutěže. V okrskovém kole Poháru rozhlasu skončili nejlépe naši mladší žáci, kteří obsadili 2. místo a mladší i starší žákyně místo třetí. Starší žáci byli pátí. Zúčastnili jsme se také okresního kola Atletického čtyřboje, v němž se výborně vedlo mladším žákům, kteří obsadili krásné 3. místo. Mladší žákyně skončily šesté. Na ZŠ Žerotínova jsme se zúčastnili Běhu přes dva mostky, v němž jsme dominovali. Ml. žákyně- 1. Lucie Michoňková, ml. žáci- 1. Zdeněk Vilém V červnu se uskutečnil ještě turnaj v minikopané, kde se výborně vedlo našim mladším žákům, kteří v okrskovém kole skončili na 2. místě a postoupili do kola okresního, kde obsadili krásné 3. místo. Starší žáci skončili bez úspěchu. Zpracoval: Mgr. Tomáš Brňovják Člověk a příroda: Členové: Mgr. Jana Veselá Mgr. Martina Bilová Mgr. Iva Doležalová Mgr. Eva Goláňová Úkoly vytýčené na školní rok 2011/12 byly splněny : 1. vyučovalo se podle připravených tématických plánů 2. svěřený inventář i stavy sbírek byly průběžně kontrolovány 3. zúčastnili jsme se okresních kol olympiád ze zeměpisu, chemie, přírodopisu a fyziky 4. program EVVO v jednotlivých předmětech byl aktualizován 5. pracovali jsme s didaktickou technikou interaktivní tabule, dataprojektory 6. práce s interaktivními učebnicemi stále omezená špatná instalace (nefunkční videa a chybí interaktivní cvičení) 7. pracujeme na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT tvoříme DŮM v rámci projektu Šafíkovy šablony 8. zaváděli jsme aktivizující metody do výuky vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí 22

23 Výsledky soutěží a předmětových olympiád : Chemická olympiáda kat. D okresní kolo : Veronika Andrisová 9. A 1. místo Eliška Masaříková 9. A 5. místo krajské kolo : Veronika Andrisová 9. A 9. místo Biologická olympiáda kat. D okresní kolo : Jan Sadílek 7. B 1. místo Zeměpisná olympiáda kat. D okresní kolo : Daniel Kvita 7. B krajské kolo : Daniel Kvita 7. B 2. místo 7. místo Zeměpisná olympiáda kat. C okresní kolo : Radomír Holešovský 9. A 5. místo Fyzikální olympiáda kat. C okresní kolo : Václav Rychtecký 9. A účast Richard Zuzaňák 9. A účast Astronomická olympiáda školní kolo 12 úspěšných řešitelů nejúspěšnější řešitelé : Eliška Masaříková 9. A Veronika Andrisová 9. A Jiří Žajdlík 9. A Přírodovědný klokan kat. Kadet 22 řešitelů nejlepší řešitelé Veronika Andrisová 9. A 70 bodů Radomír Holešovský 9. A 68 bodů Kamila Jablonická 8. A 59 bodů Realizované exe : Chemie : Deza 8. ročník Zeměpis : Modrá 7. ročník Fyzika : Jaderná elektrárna Dukovany ve spolupráci se ZŠ Masarykova 3 žáci Přírodopis : Sběrný dvůr 9. ročník Realizované výukové programy : Není houba jako houba žáci Biologických praktik Sukulenty žáci P Bi Mokřady žáci P Bi Tonda Obal na cestách ročník Najdi si svůj červený kontejner 9. ročník Dravci Ročník Pohodáři Guatemala ročník Zpracovala: Mgr. Jana Veselá 23

24 Environmentální výchova: témata environmentální výchovy byla začleněna do všech předmětů - výuka, mimoškolní činnosti, projektových dnů, týdenních projektů, škol v přírodě, školních výletů i cvičení v přírodě spolupracovali jsme s : a) DDM Val. Mez. - okr. kola Biologické olympiády, výstava kaktusů, Den Země b) Muzeem ve Val. Mez. - výstava hub - Sever a jih putovní výstava spojená se soutěží pro žáky II. stupně d) fma Acobat a Asekol - recyklohraní e) sběrnými službami - - sběr starého papíru realizované výukové programy - Dravci a sovy výukový program Seiferos realizované projektové dny - Podzimní cvičení v přírodě, Den dětí (přírodovědně chemická dílna) Zapojení do přírodovědných soutěží : Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Astronomická olympiáda Zeměpisná olympiáda Sever a jih Zelená stezka- Zlatý list Zpracovala: Mgr. Jana Veselá Občanská výchova a dějepis: Členové Mgr. Jana Hadašová - dějepis Mgr. Anna Polociková - občanská výchova Mgr. Lada Zichová - občanská výchova Mgr. Karela Adamuška dějepis, občanská výchova Přednášky a soutěže: Dějepisná olympiáda proběhlo školní kolo s vybranými žáky osmých a devátých tříd. Projekt Adopce na dálku pokračujeme ve sponzorování studentky Jassica Nasimiyu. 24

25 Volba povolání průběžná orientace na trhu práce, spolupráce s ÚP Vsetín, projekt Koučink do škol. Nebezpečí na internetu Policie ČR na I. i II. stupni. Paragraf 11/55 proběhla třídní kola. Návštěva Osvětimi žáci 9. ročníků se v dubnu zúčastnili návštěvy koncentračního tábora Auschwitz I., Auschwitz II. Chování za mimořádných situací průběžně (hasičský poplach, besedy). Exe Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Buchlov dějepisně-zeměpiská exe, které se zúčastnili žáci 7. tříd v květnu. Příprava a vytváření školního parlamentu spolupodílíme se v rámci školního klubu Zpracoval: Mgr. Karel Adamuška Výchovný poradce Kabinet ve složení výchovný poradce Mgr.Lada Zichová a školní metodik prevence Mgr. Martina Bilová pracoval v tomto období jako součást Školního poradenského pracoviště, které bylo zřízeno na naší škole v rámci projektu VIP Kariéra III.. V rámci tohoto projektu spolupracujeme přímo ve škole se speciálním pedagogem a školním psychologem Hlavní úkoly Kabinetu výchovného poradenství při ZŠ Šafaříkova - dohled na zohledňování speciálních potřeb a zájmů žáků, krizová intervence pro děti, rodiče i učitele - zajištění pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické péče o integrované žáky a o žáky se speciálními výukovými potřebami / handicapované i nadané / - reedukace specifických vývojových poruch učení / dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie / - tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy, zajišťování primární i sekundární prevence sociálně patologických jevů včetně drogových závislostí - optimalizace výchovně vzdělávacího procesu z hlediska sociálně psychologického - realizace systému profesionální orientace a výchovy k volbě povolání - poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu - pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy - stimulace a koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v sociálně psychologické oblasti - permanentní sebevzdělávání v oblasti své odbornosti - tvorba a koordinace projektů 25

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více