Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012"

Transkript

1 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : IČO: č.ú.: ČSOB Val / 0300 Šafaříkova Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011/2012 Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 ředitel školy

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Přehled učebních plánů a ŠVP Personální zabezpečení školy Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů DVPP Aktivita a prezentace školy na veřejnost Zprávy předmětových komisí Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovou organizací... 35

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Název organizace: Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Právní subjekt od: příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Milan Hendrych Zástupce ředitele školy: Mgr. Martina Bilová IZO: Kontakt na zařízení: zssafarikova.cz Datum posledního zařazení do sítě škol: Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 550 žáků Školní družina IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 150 žáků od kapacita 200 žáků Školní klub IZO: identifikátor práv. osoby: Školní jídelna IZO: identifikátor práv. osoby: kapacita 700 strávníků Název a adresa zřizovatele Školská rada Město Náměstí 7,, PSČ , okres Vsetín Ing. Rostislav Frydrych zástupce města Alena Dvorská zástupce rodičů Mgr. Martina Bilová zástupce školy 3

4 Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol jako škola s rozšířenou výukou jazyků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Pro žáky zdravotně oslabené zajišťuje škola v návaznosti na posudky dětských lékařů integraci ve třídách - individuální vzdělávací plán. Škola zřizuje pro žáky školy sama i ve spolupráci se Střediskem volného času (Domečkem) a dalšími subjekty zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže, v rámci nadstandardu umožňuje v prostorách vhodných pro pedagogickou činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci Zlínského kraje. 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 1. stupeň 1. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 3. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 5. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 2. stupeň 6. ročník Všude dobře u nás nejlépe 7. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 8. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 9. ročník Všude dobře, u nás nejlépe 4

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Pracovníků celkem: z toho mužů:... 9 žen: Pedagogičtí pracovníci celkem:.. 37 z toho učitelé: vychovatelé:... 7 THP:... 2 Dělnická povolání: Obchodně provozní pracovníci:.. 1 Mateřská dovolená: PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2011/2012 : V letošním roce jsme udrželi vysoký počet dětí, které se dostavily k zápisu a opětovně se nám tak zvýší počet žáků ve školním roce následujícím (cca o 30). Zápis probíhal ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm (projekt NUV VIP III) a KPPP pracoviště, které jej již pravidelně zaštiťují metodicky. Zápis samotný je zároveň součástí školního projektu Prvňáci + deváťáci. 5

6 Vycházející žáci z 9. tříd 2011/2012 umístění ve školách škola Gymnázium Františka Palackého K 3 Střední průmyslová škola stavební H 3 Obchodní akademie M 4 Integrovaná střední škola a COP H 2 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská L 1 Sřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Sřední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm M 1 H 1 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín M 1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín H 2 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín M 1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov p.r. M 2 VOŠ pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž M 1 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově M 1 Střední průmyslová škola Hranice M 1 Vysvětlivky : K Úplné střední všeobecné vzdělání - vzdělání na gymnáziu M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) L Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (po základní škole, se zahrnutím odborného výcviku) H Střední odborné vzdělání s výučním listem E Nižší střední odborné vzdělání Vycházející žáci ze 7. tříd 2011/2012 umístění ve školách Škola hlásilo se přijato nastoupí Gymnázium Františka Palackého

7 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE ŠVP 7

8 8

9 9

10 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Závěrečná zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok Funkci školního metodika prevence vykonávala Mgr. Martina Bilová, která splňuje potřebnou kvalifikaci. Práce metodika prevence vychází ze školní preventivní strategie. Naším cílem je dítě odpovědné za své vlastní chování. Snažíme se posilovat pozitivní vztahy ve třídách, vedeme žáky k osvojení si postupů, jak řešit vypjaté životní situace a jak vzdorovat negativním vlivům okolí. V tomto školním roce se do volnočasových aktivit organizovaných školou zapojilo přibližně 75% žáků školy. Aktivit zaměřených přímo na oblast prevence pak asi 83% žáků. MPP pro daný rok byl v bodu plán hlavních aktivit splněn. Témata prevence byla zařazena do jednotlivých tématických plánů, zapracována do třídnických hodin i akcí organizovaných školou. Dále pokračoval monitoring školního klimatu sadou dotazníků pro žáky, prováděných školním psychologem. Pedagogičtí pracovníci měli možnost vybrat si z nabídky programů v rámci DVPP. Všechny dostupné metodické materiály z oblasti primární i sekundární prevence jsou všem pedagogickým pracovníkům přístupné. V září jsme uskutečnili, ve spolupráci se školním psychologem, speciálním pedagogem, školním metodikem prevence a třídním učitelem, dvoudenní adaptační pobyt žáků 6. tříd, který monitoroval sociální klima třídy a měl pomoci při práci třídnímu učiteli. Pobyt se uskutečnil ve středisku Školka ve Velkých Karlovicích. Formou her a různých činností, do kterých se zapojili všichni zúčastnění / jak děti tak i dospělí /, ukázal třídnímu učiteli jak pracovat s celou třídou a umožnil mu lépe poznat svoji novou třídu a rozkrýt vztahy mezi nimi. Adaptační pobyt byl přínosem a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Plánujeme jej v září říjnu opět pro 6. třídy, při přechodu z prvního stupně na druhý a tak chceme umožnit třídnímu učiteli a celé třídě se navzájem poznat. V oblasti volnočasových aktivit, jejichž význam je pro účinné naplnění preventivního programu podstatný, jsme opět rozšířili nabídku v rámci odpoledních i víkendových akcí. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny v oblasti sportovní ucelená řada sportovních aktivit (míčové hry, základy horolezectví, cyklistika, lyžování, šprtec), - v oblasti společenskovědní pak Spaní ve škole, spojené s různými kulturními programy ( Noc s Andersenem, Vánoce, Velikonoce, ). Další akce směřované na vhodné využití volného času organizovali třídní učitelé např. návštěvy divadla ve Zlíně, Tvořivé odpoledne (vánoční a velikonoční), Drakiáda, Dětský den, Tancshow, akademie ke Dni matek všechny tyto akce byly otevřenými projekty pro celou rodinu a pro kladný ohlas ze strany rodičů budou v následujícím roce rozšířeny o další. Spolupráce s rodiči se rozvinula i v oblasti vedení zájmových kroužků. V odpoledních hodinách mohli žáci navštěvovat florbal, házenou a volejbal, kroužky vedené rodiči. V rámci vícedenních akcí byla problematika prevence začleněna do programů škol v přírodě a školních výletů( šikana ve třídě, návykové látky). Zpracovala: Mgr.Martina Bilová 10

11 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DVPP škol. rok 2011/2012 měsíc poř. č. číslo akce datum jméno a příjmení místo konání akce 1 č. OZ01738/11 ŠA Mgr. Karla Strážnická Ostrava Muzikoterapie a relaxace 2 č.j / Mgr. Martina Bilová Specifické projevy chování a jejich řešení ve školní praxi 3 č.j / Mgr. Hana Břoušková Nový Jičín Homework high-flyrs listopad 4 č.j / č.j / Bc. Helena Palátová Bc. Edita Štenclováá Nový Jičín Nový Jičín Homework high-flyrs Homework high-flyrs 6 č.j / č.j / Petra Štorková Nový Jičín Homework high-flyrs Mgr. Karla Strážnická Efektivní metody a formy práce k rozvoje čtenářské gramotnosti leden 8 č.j. OZO173737/ č.j.18571/ Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Martina Bilová Ostrava Zlín Relaxační arte seminář proti stresu Software Bakaláří - pro správce březen Mgr. Karel Adamuška Mgr. Martina Bilová Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Hana Broušková Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová 11

12 18 Bc. Edita Štenclová 19 Petra Štorková 20 Mgr. Jana Veselá Mgr. Lada Zichová Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Zdenka Janíčková Mgr. Petr Garzina Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Bohdana Mikulášková Marcela Ondruchová Mgr. Karla Strážnická Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Miroslava Vašutová Iva Jeřábková č.j / č.j / č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV č.j. 1541/733/2012- CCV 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června 9.března zahájení - ukončení 15. června Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Martina Bilová Mgr. Martina Bilová Mgr. Hana Břoušková Mgr. Petr Garzina Mgr. Lada Zichová Vsetín Vsetín Olomouc Olomouc Olomouc Olomouc Základy finanční gramotnosti na ZŠ Základy finanční gramotnosti na ZŠ Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky Prointegrativní speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky duben č.j.1541/480/2012-ccv č.j / č.j / AK/PV-408/2008 a AK/VE-193/ Mgr. Martina Bilová Mgr. Hana Břoušková Bc. Edita Štenclová Mgr. Milan Hendrych Olomouc Olomouc Olomouc Rizikové chování na internetu Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Informační a komunikační technologie ve výuce angličtiny Veřejné zakázky a jejich zadávání 12

13 č.j.1541/480/2012-ccv č.j.1541/480/2012-ccv č.j / Mgr. Martina Bilová Mgr. Lada Zichová Mgr. Martina Bilová Olomouc Olomouc Zlín Rizikové chování na internetu Rizikové chování na internetu SMART Klub- krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky květen 46 K / Mgr. Martina Bilová Zlín Kvalifikační studium pro ředitele škol a školsých zařízení červen / / / / Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Miroslava Vašutová Mgr. Karla Strážnická Mgr. Karel Adamuška Mgr. Martina Bilová Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Hana Broušková Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Ondřej Fojtík Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová Bc. Helena Palátová Petra Štorková Mgr. Jana Veselá Mgr. Lada Zichová Mgr. Barbora Farkašová Mgr. Petr Garzina Ostrava Kroměříž Kroměříž Kroměříž Základy výrazových - arte technik Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby Jak poznat mimořádně nadané dítě a jeho potřeby 13

14 Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Bohdana Mikulášková Marcela Ondruchová Mgr. Karla Strážnická Renata Wiesnerová Eva Lindušková Ludmila Šibralová Mgr. Lenka Šimčíková Iva Jeřábková 8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Tradičně jsme pro rodiče a děti uspořádali jarní školní karneval, realizovali jsme vysílání rozhlasového kroužku, organizovali akce ke Dni matek, předvánoční celoškolní besídku Ježíšek u Šafaříků. Snažíme se informovat ostatní o naší práci i formou článků v regionálním tisku a zvaním místní televizní stanice na akce pořádané školou. Dále jsme uskutečnili Den naruby, Tvořivá odpoledne ve školní družině, Den otevřených dveří. Žáci sami dotvořili, přihlásili do soutěže a podílí se na správě stránek školy na Internetu (www.zssafarikova.cz), kde má široká veřejnost možnost seznámit se s plány školy i s vlastní tvůrčí prací dětí. Stejně informujeme na těchto stránkách i o ostatních školních i mimoškolních výsledcích a plánech. Pravidelně vztyčujeme svou vlastní vlajku při významných společenských událostech, všechny společné akce zahajujeme svou vlastní školní hymnou a nejlepší žáci z každé třídy jsou na konci každého školního roku odměňování tričkem se znakem naší školy. Při informování rodičů o chování a prospěchu jejich dětí se osvědčil systém hovorových hodin s rodiči. Tradiční kolektivní třídní schůzky jsou konány jen před klasifikačními obdobími a v případě potřeby před třídními akcemi. Rodiče dětí zapsaných do prvních tříd mají společné schůzka s budoucí třídní učitelkou a zástupcem vedení školy.osvědčuje se otevřenost školy vůči rodičům tak, jak již bylo 14

15 vzpomenuto dříve - dny otevřených dveří, možnost navštívit výuku, pravidelné konzultační hodiny výchovné poradkyně doprovázené službami vlastního školního psychologa přímo na škole a v rámci protidrogové prevence a boji proti kriminalitě i besedy s okresním kurátorem a absolvování tzv.adaptačních ů. 9. ZPRÁVY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ: 1.stupeň Zpracovala : Mgr. Irena Jíchová, Mgr. Barbora Farkašová Členové MS 1.-2.tříd: Mgr.Barbora Farkašová Mgr.Kateřina Maďarová Mgr. Bohdana Mikulášková Mgr. Karla Strážnická Mgr. Zdenka Janíčková Mgr. Miroslava Vašutová Členové MS 3.-5.tříd: Mgr. Irena Jíchová Mgr. Jitka Michnová Mgr. Jiří Kohout Mgr. Petr Garzina Bc. Kateřina Večerková Mgr. Lenka Šimčíková Mgr. Marcela Ondruchová Úkoly vytyčené v plánu metodického sdružení na školní rok 2011/2012 byly splněny. Třídy 1.C a 2.C se zapojily do projektu Comenia skript, v příštím školním roce se do daného projektu zapojí nově i třída 1.A p.uč. M. Ondruchové. Díky školnímu spec.ped. centru se nám daří zkvalitňovat výuku žáků se specifickýmí poruchami učení a nadaných dětí.. Prvňáci se již tradičně zúčastnili pasování na Rytíře řádu čtenářského ve spolupráci s městskou knihovnou. Na prvním stupni se uskutečnila řada školních akcí. K tradičním patří Halloween ve spolupráci s družinou, lyžařské y na Sachově Studánce, karneval, dětmi velmi oblíbené spaní ve škole, cyklistické výlety, školy v přírodě, vernisáž prací žáků výtvarných kroužků atd. Nově jsme zapojili děti do pečení vánočního receptu a maminky jsme potěšili kulturním představením ke Dni matek. Věříme, že naše snaha přinesla výsledky v podobě velkého počtu budoucích prvňáčků. Výsledky soutěží Sportovní 1. Odznak všestrannosti atletických vítězů(celoroční soutěž) Diamantový odznak: Natálie Paťavová Zlatý odznak: Ellen Marklová Alexandr Paťava 15

16 Stříbrný odznak: Bronzový odznak: Kateřina Fučková Jan Nerušil Eva Cahlíková Lenka Bartoňová Petr Adzima Pavel Grejták Petr Grygar Hana Vybíralová Tobiáš Kristýn 2. Preventan cup(vybíjená) Okrskové kolo dívky 1.místo chlapci 1.místo okresní kolo dívky 3.místo chlapci 2.místo krajské kolo dívky 4.místo chlapci 4.místo 3. MC Donaldś cup(minikopaná) Okrskové kolo ml.žáci 1.místo st.žáci 2.místo okresní kolo ml.žáci 3.místo st.žáci 2.místo 4. Běh přes dva mostky 2.roč. Ellen Marklová Eva Cahlíková Petr Grygar 3.roč. Lenka Bartoňová Jan Nerušil 4.roč. Vojtěch Kristýn Kateřina Fučková 1.místo 3.místo 2.místo 3.místo 3.místo 1.místo 3.místo 5. Atletická všestrannost Okrskové kolo chlapci 1.místo dívky 2.místo Recitační 1.Krásenský zvoneček 2.místo pro ZŠ Šafaříkova Linda Lattová 2.místo 2.Recitační soutěž Okrskové kolo Nikola Švecová 1.místo Linda Lattová 1.místo Okresní kolo Linda Lattová 1.místo Krajské kolo Linda Lattová 2.místo Výtvarné a literární 1. Besip Tomáš Marek 1.místo 2. Husqarna žáci 1.C 1.místo 3. O poklad strýca Juráša Václav Michna 2.místo Jiří Ondrušek 3.místo 16

17 V průběhu školního roku se žáci zúčastnili i jiných soutěží, ve kterých nedosáhli na stupně vítězů. Český jazyk Členové : Mgr. Anna Erbanová Polociková Mgr. Lada Zichová Mgr. Jana Hadašová do pololetí 2012 (nyní mateřská dovolená) Začátek školního roku byl ve znamení tvorby tématických plánů. Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve volitelném předmětu Cvičení z českého jazyka. Literární soutěže : 13.ročník Miroslav Kabela vyhlašovatel Město Kateg. do 15let - 3.místo Daniel Kvita 7.B O poklad strýca Juráša Městské kolo : 1.místo J.Mocňák (7.A) 2.místo D.Folta (6.B) Okresní kolo: 2.místo J.Mocňák Krajské kolo literární soutěže Český rok III.kateg. : 1.místo J.Mocňák (7.A) (účast 655 dětí Zlínského kraje) Mládí kraje - vyhlašovatel Magistrát Zlínského kraje : zaslána 1 práce Lucie Krupičková 7.B - bez ocenění Recitační soutěže : školní kolo ( 30 soutěžících) Okrskové kolo (Domeček) O.Hradil 4.místo Krásenský zvoneček 17

18 Vendula Janíčková(2.kateg.) 5.místo Olympiáda ČJ : školní kolo ( 30 žáků )8.a 9.tříd okresní kolo ( Rožnov pod Radh.) 11.místo Veronika Andrisová Jiné aktivity: Besedy v knihovně 1.-8.ročník ( vybraná témata) Divadlo Zlín předplatné Když už jednou člověk je., Z jedné a druhé kapsy, Brouk v hlavě, Škola základ života Noc s Andersenem ( 6. třídy) Příprava na přij. zkoušky 9. třídy Multikulturní výchova zájezd do Osvětimi( jednou za dva roky) Projekt Afrika Africe sponzorství dívky z Keni (2.rok) Příspěvky do médií Vydávání 1.ročníku školního časopisu Šafíkopis (čtvrtletník) Celoplošné testování žáků 9.tříd z ČJ Zpracovala: Mgr.A. Erbanová Polociková Matematika, ICT: Členové: Mgr. Milan Hendrych Mgr. Eva Goláňová Mgr. Martina Bilová Mgr. Ivana Doležalová Mgr. Tomáš Brňovják POČTY HODIN: Matematika ročník 4 h ročník 1h povinný volitelný předmět Informatika 6. ročník 1 h / 14 dní povinný předmě (pracovníčinnosti) 7. ročník 1h pracovní činnosti ročník 1h povinně volitelný předmět ročník 1h povinně volitelný a nepovinný předmět cvičení z M 9. ročník 1 h povinně volitelný a nepovinný ÚKOLY PLNĚNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11: 18

19 Příprava tématických plánů Spolupráce při přípravě a vyhodnocení písemných prací Příprava žáků na soutěže Příprava na přijímací zkoušky Spolupráce s učiteli 1. stupně Spolupráce se speciálním pedagogem práce s integrovanými dětmi Práce na přípravě DUM v rámci projektu Šafíkovy šablony. Rozvoj finanční gramotnosti žáků. Účast v projektu testování 5. a 9. tříd. SOUTĚŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/11: Matematická olympiáda mezi nejlépe umístěné žáky patří: Vladimír Maňas 6.ročník - 1.místo v okresním kole Jan Sadílek 7. ročník - 3. místo v okresním kole Pythagoriáda Daniel Kvita 7. ročník - 1. místo v okresním kole Robert Dresler 5. ročník - 1. místo v okresním kole Marcel Poruba úspěšný řešitel okresního kola Matematický klokan - řešili všichni žáci ročníku Vypracovala: Mgr. Eva Goláňová Cizí jazyky: Členové pro tento rok: Mgr. Hana Břoušková (AJ, NJ) Bc. Edita Štenclová (AJ, NJ) Petra Štorková (AJ) Mgr. Nataša Evjáková (AJ) Renata Wiesnerová (AJ) Bc. Helena Palátová (AJ) Počty hodin týdně: anglický jazyk: 2.ročník 2h 3.ročník 3h 4. ročník 3h 5. ročník 3h 6.ročník 3h 7.ročník 4h 8.ročník 3h 9.ročník 3h německý jazyk povinně volitelný : 6. ročník 2h 7. ročník 2h 9. ročník 2h 19

20 kroužky: anglický jazyk Renata Wiesnerová, Barbora Farkašová, 1h, 1. ročníky německý jazyk Hana Břoušková, 1h, 5. ročníky V tomto školním roce jsme se zúčastnili následujících soutěží: 1) Evropský den jazyků: Naši žáci opět dosáhli úspěchu v soutěži vyhlášené portálem a několik z nich obdrželo od organizátorů a sponzorů akce drobné ceny. Na 2. místě se v mladší kategorii (do 12 let) umístila Linda Lattová s obrázkem Galerie, na 3. místě Natálie Paťavová s obrázkem Afrika a na 4. místě Lucie Stržínková s obrázkem Učebnice angličtiny. Ve starší kategorii (do 15let) skončil Josef Štrbáň na 3. místě s obrázkem zachycujícím více míst, kde se setkáváme s cizími jazyky, což bylo tento rok společným tématem pro všechna díla. 2) Olympiáda v anglickém jazyce: a) školní kolo: V kategorii 6. a 7. tříd se umístil na prvním místě Ondřej Hradil ze 7.B, na druhém místě Helena Valentová z 6.B a na třetím místě Roderik Šebesta ze 7.B. V kategorii 8. a 9. tříd se na první místo probojoval stejně jako loni v kategorii mladší Jan Knor z 8.A, na druhém místě skončila Petra Jiříčková z 9.A a na třetím místě Julie Michnová z 8.A. b) okresní kolo: Ondra Hradil ze 7.B v kategorii mladší, který v konkurenci 18 soutěžících skončil na 3. místě. Honza Knor z 8.A se umístil na místě v kategorii starší mezi 24 soutěžícími. 3) Olympiáda v německém jazyce: školní i okresní kolo: na 1. a 2. místě Veronika Andrisová a Eliška Masaříková z 9.A. Další aktivity v oblasti cizích jazyků: 1) Projekt Evropský den jazyků projekt organizován přes aplikaci e-twinning; žáci si vyměňují pohlednice s různými školami po celé Evropě 2) Zájezd do Vídně říjen ) Zájezd do Londýna březen ) Žádost o zahraničního asistenta prozatím nepřidělen 5) Navázání kontaktu s finskou školou Alakylän Koulu s učitelkou Katjou Juntunen; žáci 5.B si poslali velikonoční přáníčka a vyměnili si poštou dopisy o sobě; v květnu 2012 byla podána žádost o grant na přípravnou návštěvu plánovaného projektu Comenius, která by se měla uskutečnit v listopadu Na projektu by se kromě ČR mělo účastnit Finsko, Chorvatsko, Maďarsko a Guadaloupe. 6) Tvorba tzv. šablon pracujeme na třech šablonách v rámci inovace výuky (Rozšiřující slovní zásoba anglického jazyka pro 2. ročník, Hudba ve výuce anglického jazyka, Slovní zásoba ke konverzačním tématům v německém jazyce) a 20

21 v rámci individualizece výuky probíhá každý týden 1 hodina konverzace v anglickém jazyce pro 8. ročník a 1x týdně je třída 4.B dělena na výuku angličtiny na slabší a pokročilejší skupinu. Výukové materiály - učebnice: anglický jazyk vlastní materiály 2. ročník, 1. pololetí Hello kids (pro 3. a 4. ročník) ročník Project ročník Project ročník Project ročník německý jazyk Start mit Max (1,2) Deutsch mit Max Spass mit Max Vypracovala: Mgr. Hana Břoušková Tělesná výchova: Členové: Mgr. Tomáš Brňovják Mgr. Nataša Evjáková V rámci tělesné výchovy se ve školním roce 2011/2012 uskutečnilo mnoho soutěží, kterých se zúčastnili i žáci naší školy. V říjnu proběhla okrsková kola v halové kopané. Starší žáci obsadili 2. místo a postoupili do kola okresního. Zde se jim už tolik nevedlo a byli vyřazeni v základní skupině. Mladší žáci skončili už ve skupině. V listopadu se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo ve vybíjené dívek a naše děvčata obsadila 3. místo. Na ZŠ Masarykova proběhlo okrskové kolo chlapců až v březnu a naši žáci obsadili rovněž 3. místo. V prosinci se uskutečnilo okrskové kolo ve florbale chlapců na ZŠ Křižná. Naši mladší žáci skončili v základní skupině na 2. místě, ale na postup to nestačilo. Starší žáci také skončili již po základní skupině. Okrskové kolo ve florbale děvčat se konalo na naší škole a náš tým skončil v semifinále a obsadil 3. místo. V prosinci proběhla také na ZŠ Žerotínova Mikulášská laťka ve skoku vysokém a zde se dařilo především mladším žákům. Mezi chlapci zvítězil Daniel Musil a mezi děvčaty byla nejlepší Markéta Šomanová. Proběhlo také okresní kolo v nohejbale. Ve velmi kvalitním turnaji obsadili naši žáci vynikající 2. místo. Nutno říci, že se jednalo o soutěž starších žáků a naši školu reprezentovali kluci z pátých a šestých tříd! 21

22 V březnu a dubnu se konal tradičně streethockey, kde jsme nejprve postoupili z oblastního kola po velkém boji až na nájezdy přes žáky ze ZŠ Žerotínova, ale v předkole velkého finále jsme již nestačili na ZŠ Křižnou a byli jsme vyřazeni. V březnu se starší žáci zúčastnili okrskového kola v basketbalu, které se uskutečnilo na naší ZŠ a obsadili 5. místo. V okresním kole v dubnu se našim žákům nedařilo a skončili poslední. Konalo se také okresní kolo v basketbale žáků 6. a 7. tříd. Ve velmi dobře obsazeném a kvalitním turnaji obsadili naši žáci výborné 2. místo. V květnu již probíhaly jen atletické soutěže. V okrskovém kole Poháru rozhlasu skončili nejlépe naši mladší žáci, kteří obsadili 2. místo a mladší i starší žákyně místo třetí. Starší žáci byli pátí. Zúčastnili jsme se také okresního kola Atletického čtyřboje, v němž se výborně vedlo mladším žákům, kteří obsadili krásné 3. místo. Mladší žákyně skončily šesté. Na ZŠ Žerotínova jsme se zúčastnili Běhu přes dva mostky, v němž jsme dominovali. Ml. žákyně- 1. Lucie Michoňková, ml. žáci- 1. Zdeněk Vilém V červnu se uskutečnil ještě turnaj v minikopané, kde se výborně vedlo našim mladším žákům, kteří v okrskovém kole skončili na 2. místě a postoupili do kola okresního, kde obsadili krásné 3. místo. Starší žáci skončili bez úspěchu. Zpracoval: Mgr. Tomáš Brňovják Člověk a příroda: Členové: Mgr. Jana Veselá Mgr. Martina Bilová Mgr. Iva Doležalová Mgr. Eva Goláňová Úkoly vytýčené na školní rok 2011/12 byly splněny : 1. vyučovalo se podle připravených tématických plánů 2. svěřený inventář i stavy sbírek byly průběžně kontrolovány 3. zúčastnili jsme se okresních kol olympiád ze zeměpisu, chemie, přírodopisu a fyziky 4. program EVVO v jednotlivých předmětech byl aktualizován 5. pracovali jsme s didaktickou technikou interaktivní tabule, dataprojektory 6. práce s interaktivními učebnicemi stále omezená špatná instalace (nefunkční videa a chybí interaktivní cvičení) 7. pracujeme na inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT tvoříme DŮM v rámci projektu Šafíkovy šablony 8. zaváděli jsme aktivizující metody do výuky vzhledem k rozvoji klíčových kompetencí 22

23 Výsledky soutěží a předmětových olympiád : Chemická olympiáda kat. D okresní kolo : Veronika Andrisová 9. A 1. místo Eliška Masaříková 9. A 5. místo krajské kolo : Veronika Andrisová 9. A 9. místo Biologická olympiáda kat. D okresní kolo : Jan Sadílek 7. B 1. místo Zeměpisná olympiáda kat. D okresní kolo : Daniel Kvita 7. B krajské kolo : Daniel Kvita 7. B 2. místo 7. místo Zeměpisná olympiáda kat. C okresní kolo : Radomír Holešovský 9. A 5. místo Fyzikální olympiáda kat. C okresní kolo : Václav Rychtecký 9. A účast Richard Zuzaňák 9. A účast Astronomická olympiáda školní kolo 12 úspěšných řešitelů nejúspěšnější řešitelé : Eliška Masaříková 9. A Veronika Andrisová 9. A Jiří Žajdlík 9. A Přírodovědný klokan kat. Kadet 22 řešitelů nejlepší řešitelé Veronika Andrisová 9. A 70 bodů Radomír Holešovský 9. A 68 bodů Kamila Jablonická 8. A 59 bodů Realizované exe : Chemie : Deza 8. ročník Zeměpis : Modrá 7. ročník Fyzika : Jaderná elektrárna Dukovany ve spolupráci se ZŠ Masarykova 3 žáci Přírodopis : Sběrný dvůr 9. ročník Realizované výukové programy : Není houba jako houba žáci Biologických praktik Sukulenty žáci P Bi Mokřady žáci P Bi Tonda Obal na cestách ročník Najdi si svůj červený kontejner 9. ročník Dravci Ročník Pohodáři Guatemala ročník Zpracovala: Mgr. Jana Veselá 23

24 Environmentální výchova: témata environmentální výchovy byla začleněna do všech předmětů - výuka, mimoškolní činnosti, projektových dnů, týdenních projektů, škol v přírodě, školních výletů i cvičení v přírodě spolupracovali jsme s : a) DDM Val. Mez. - okr. kola Biologické olympiády, výstava kaktusů, Den Země b) Muzeem ve Val. Mez. - výstava hub - Sever a jih putovní výstava spojená se soutěží pro žáky II. stupně d) fma Acobat a Asekol - recyklohraní e) sběrnými službami - - sběr starého papíru realizované výukové programy - Dravci a sovy výukový program Seiferos realizované projektové dny - Podzimní cvičení v přírodě, Den dětí (přírodovědně chemická dílna) Zapojení do přírodovědných soutěží : Přírodovědný klokan Biologická olympiáda Astronomická olympiáda Zeměpisná olympiáda Sever a jih Zelená stezka- Zlatý list Zpracovala: Mgr. Jana Veselá Občanská výchova a dějepis: Členové Mgr. Jana Hadašová - dějepis Mgr. Anna Polociková - občanská výchova Mgr. Lada Zichová - občanská výchova Mgr. Karela Adamuška dějepis, občanská výchova Přednášky a soutěže: Dějepisná olympiáda proběhlo školní kolo s vybranými žáky osmých a devátých tříd. Projekt Adopce na dálku pokračujeme ve sponzorování studentky Jassica Nasimiyu. 24

25 Volba povolání průběžná orientace na trhu práce, spolupráce s ÚP Vsetín, projekt Koučink do škol. Nebezpečí na internetu Policie ČR na I. i II. stupni. Paragraf 11/55 proběhla třídní kola. Návštěva Osvětimi žáci 9. ročníků se v dubnu zúčastnili návštěvy koncentračního tábora Auschwitz I., Auschwitz II. Chování za mimořádných situací průběžně (hasičský poplach, besedy). Exe Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Buchlov dějepisně-zeměpiská exe, které se zúčastnili žáci 7. tříd v květnu. Příprava a vytváření školního parlamentu spolupodílíme se v rámci školního klubu Zpracoval: Mgr. Karel Adamuška Výchovný poradce Kabinet ve složení výchovný poradce Mgr.Lada Zichová a školní metodik prevence Mgr. Martina Bilová pracoval v tomto období jako součást Školního poradenského pracoviště, které bylo zřízeno na naší škole v rámci projektu VIP Kariéra III.. V rámci tohoto projektu spolupracujeme přímo ve škole se speciálním pedagogem a školním psychologem Hlavní úkoly Kabinetu výchovného poradenství při ZŠ Šafaříkova - dohled na zohledňování speciálních potřeb a zájmů žáků, krizová intervence pro děti, rodiče i učitele - zajištění pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické péče o integrované žáky a o žáky se speciálními výukovými potřebami / handicapované i nadané / - reedukace specifických vývojových poruch učení / dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie / - tvorba a realizace minimálního preventivního programu školy, zajišťování primární i sekundární prevence sociálně patologických jevů včetně drogových závislostí - optimalizace výchovně vzdělávacího procesu z hlediska sociálně psychologického - realizace systému profesionální orientace a výchovy k volbě povolání - poskytování odborných poradenských a terapeutických služeb všem subjektům zapojeným do výchovně vzdělávacího procesu - pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy - stimulace a koordinace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zejména v sociálně psychologické oblasti - permanentní sebevzdělávání v oblasti své odbornosti - tvorba a koordinace projektů 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Č. j. ZŠ/ 640 /11 V Kladně, dne 31. 3. 2011 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Koncepční záměry školy na období 2011

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více