Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Vzorec na život z taháku nevyčteš"

Transkript

1

2 Almanach? Má-li být almanach ukázkou toho nejtypičtějšího za uplynulé období, muselo by v něm být všechno, co se v této době povedlo a co vítězilo, ale také s čím se zápasilo a co někdy pokulhávalo. Jenže paměť někdy klame a pohled zpátky bývá zkreslený Pokud by měl být almanach jenom výčtem úspěchů a souhrnných cifer (almanach neúspěchů by nebylo dobré pořádat), vystačili bychom se statistickými údaji. Ty by ale vytržené z kontextu působily ploše, bez života a nezajímavě Čím tedy takovou publikaci zaplnit, aby byla živá, aby nekopírovala poslední almanach, vydaný před deseti lety, a aby navíc přiblížila život na této dnes už devadesátileté škole? Záměr vypadal asi takto: Ohlédnutí ano, ale ne příliš do minulosti, toho bylo a jistě ještě bude dostatek. A tak se zamýšlený almanach stává spíš ročenkou, příležitostným textem, který chce čtenářům přiblížit poslední desetiletí života na mosteckém gymnáziu. Najdeme v něm vzpomínky absolventů stejně jako postřehy současných studentů, úryvky ze školní kroniky a výpisky z netradičních žákovských prací, většinou ze školních a třídních časopisů z let 1999 až 2009, výstřižky z tisku a v závěru publikace také ukázky textů publikovaných našimi žáky na internetových stránkách školy. Mgr. Karel Vacek, ředitel školy - 2 -

3 O zastávku víc.. Když jsem v roce 1999 shlédl z balkónu Městského úřadu v Mostě na shromáždění absolventů naší školy při příležitosti 80 let od jejího založení, zatajil se mi dech náměstí bylo plné. Jen s obtížemi jsem udržel hlas v síle potřebné pro alespoň trochu kloudný a srozumitelný uvítací projev. Starosta města Jiří Šulc dojetí neskrýval vůbec. Krátce řečeno: Ta záplava dole, ten novodobý 1. máj, to veselé moře rozesmátých lidí, to byla přehlídka bývalých (v tu chvíli i současných byli hosty, organizátory i pořadateli) studentů, kteří se sešli, aby si společně významné jubileum školy připomněli. Shlížel jsem dolů a přemýšlel, který z pocitů ve mně je nejsilnější. A pak zvítězila úcta. Úcta k instituci, která v různých časech a různých situacích, v různých podmínkách vyslala do života tyto lidi. S různými osudy, kariéru končící i začínající, s akademickými tituly i bez nich. Úcta ke škole, která pro každého z nich byla tou jejich školou. Na ni vzpomínají, ji přišli dnes pozdravit! Jsou plni vzpomínek a dojmů a dojetí ze setkání s bývalými spolužáky a kantory. Je toho hodně na povídání, ukazování. Ale nejvíce se těší do školy! Tak se v čase, kdy jsme byli šťastni, že skončily povinné průvody, jeden mohutný vydal z náměstí ke gymnáziu. Tramvaje nejezdily, doprava stála, chodníky byly plné diváků. Hudba hrála, transparenty oznamovaly postupné ročníky a všichni byli veselí. Délka průvodu? Několik tramvajových zastávek! Tolik vzpomínka. Máme rok 2009, uplynulo deset let od zmíněného výročí a je to tady zase. Škola dál vzdělává, vychovává a také se v průběhu času mění. Velmi výrazně. Přestože oslavuje devadesátiny a plnou parou míří ke stovce, mládne! Mládne svým vybavením, svými novými prostorami, svými učiteli - jejich nápady a metodami. Mládne svým moderním školním vzdělávacím programem. V jednom však stále zůstává stejná rok co rok ji opouští její absolventi připravení k dalšímu studiu, k životu. Jak? To ukáže až čas. Ten také ukáže, jak moc ti noví, ti za posledních deset let, si své školy váží. Kolik se jich ke své Alma mater přihlásí! Budeme to umět změřit. Mělo by jich být o zastávku víc! PhDr. Jaroslav Neuhöfer, ředitel školy Ze vzpomínek absolventů Na mosteckém gymnáziu jsem maturovala před pětačtyřiceti lety. Dobu mých studií i života vůbec silně ovlivňovalo politické klima šedesátých let minulého století. Neřešila se ani otázka čím chci být. O tom rozhodovala komunistická strana. V mém případě rozhodla, že nejsem uchazeč - 3 -

4 dělnického původu, proto je pro mě další vzdělání nežádoucí. Můj studijní duch to tedy vzal oklikou přes volný učební obor, a po nezbytné praxi si našel cestu do tehdy nově zřízené Střední školy pro pracující, což bylo gymnazijní večerní studium při zaměstnání. Po osmihodinové směně, na pět hodin školní lavice, dojíždění, v noci úkoly a příprava na další den, ráno do zaměstnání třikrát až čtyřikrát týdně, po dobu tří let, to vydržel málokdo. Večerní třídy se tedy slučovaly, a ti skalní sklízeli uznání i od našeho třídního profesora Bohuchvala Kratochvíla. Ale my, tehdy většinou náctiletí, stíhali jsme ještě první lásky, hudební pondělky, bruslení, nácvik spartakiády či taneční, a pěknou vzpomínku na náš maturitní ples v Repre historického Mostu chováme dodnes. Pamatujeme například také energetickou krizi, kdy nám ve třídě večer svítila jedna žárovka, a nebylo tudíž vidět na tabuli ani do sešitu. Všechno se překonalo, některé spolužačky se stačily vdát, jiné zasnoubit, a tak jsme došli k maturitě. V roce 1964 jsme složili zkoušku dospělosti, a když se ohlédnu zpátky, daly nám tyto náročné roky mimo získaných středoškolských vědomostí i pevnost, vytrvalost, sebedůvěru, ale i vděčnost. Vše se velmi hodilo v následné škole života. K přednesu zdravice maturitní komisi mi maminka ušila krásné šaty. Přinesla jsem jí za to vyznamenání. Naše pravidelné školní srazy daly vzniknout celoživotnímu přátelství, jsou vždy šťastným dotekem metafory, hodnocením i návratem do studentských let, někdy i do školy přímo, takže víme, jak je nyní krásná. Oslavit s naším gymnáziem jeho devadesátiny si považuji za čest, a všem jeho současným i budoucím studentům bych přála, aby je měli v takové úctě jako já a moji spolužáci. Brigita Janovská - 4 -

5 Stalo se již tradicí, že školní rok je zahajován slavnostně v zasedací síni magistrátu. Letos však byla tato událost o to slavnostnější, že v tomto školním roce oslaví naše škola 80. výročí založení českého gymnázia v Mostě. Přípravy oslav ostatně vyplnily již závěr minulého školního roku, prázdniny a srpnový přípravný týden pedagogů. Pečlivá organizace a vstřícnost institucí a sponzorů přispěly ke skutečně velkolepým oslavám. Vydán byl almanach, který dokumentuje vývoj školy od jejího založení do současnosti, obsahuje seznam všech absolventů a pedagogů za celou dobu vývoje školy, ukázky výtvarných a literárních prací studentů, vzpomínky absolventů a pedagogů. Účastníci oslav se sešli první sobotu v září v 10 hodin na Prvním náměstí v Mostě. Zde stáli současní studenti s tabulemi jednotlivých ročníků, rozdávali oslavencům stužky s logem gymnázia a program oslav. Z balkonu budovy úřadů pozdravili shromáždění představitelé města a dalších institucí, včetně ředitele školy. Z náměstí se účastníci vydali na slavnostní průvod městem, který byl ukončen u druhé, mladší budovy gymnázia. Tady se průvod rozešel; na účastníky čekaly stánky s občerstvením a suvenýry, kde bylo možné koupit výrobky studentů, almanachy, trička atd. K prohlídce byly připraveny všechny prostory obou budov školy, výstavy fotografií a obrazů, u obou budov vyhrávala hudba. A tak bývalí studenti usedali po letech do školních lavic, vzpomínali na svá školní léta, nacházeli své učitele. Na srazu se často sešly celé třídní kolektivy, a tak se vzpomínání přeneslo i do okolních mosteckých restaurací. Všichni účastníci byli zároveň hned na začátku pozváni na slavnostní akademii, která se konala v Městském divadle v Mostě a kam byla zajištěna kyvadlová doprava. Na akademii vystoupili nejen současní, ale také bývalí absolventi, například zazpíval pěvecký sbor gymnázia, výtvarník a básník Luboš Růžička četl své verše a spisovatel Pavel Brycz ze svých povídek Ze školní kroniky K příjemnému průběhu oslav přispělo i krásné slunečné počasí. Setkání bylo zakončeno přátelským večerem pro pedagogy a hosty v Městském domě zábavy Medúza. Oslavám a jejich průběhu věnovala velkou pozornost všechna regionální média: Měli jsme bezva partu. Období začátku šedesátých let bylo příznivé pro študácké vylomeniny, takže to nebylo jen o učení. Scházíme se dodnes, svěřil se sociálnědemokratický poslanec Parlamentu ČR Josef Hojdar, který maturoval v roce Myslím, že jsem měl dvě dvojky a dvě trojky. Ty byly z jazyků, což mi zůstalo dodnes, prozradil. O dva roky později končil gymnázium také spisovatel a humorolog Václav Budinský. Byla to krásná doba, začaly se rozpouštět ledy a to nám, studentům, nahrávalo na spoustu recesí. Vždyť v té době vznikl i vědní obor bubuismus, který jsme založili se spolužákem Slavomírem Burešem, zavzpomínal autor knihy Gymnázium, jež pojednává o dění v mosteckém ústavu na počátku šedesátých let. Z Deníku Mostecka - 5 -

6 Pracovali na maturitním plese, ale i na koních Spolupráce: Školy z Mostu, Hungenu a Halifaxu jdou společně do Evropy Zástupci tří partnerských škol sdružených v projektu Comenius nadace EU Sokrates se sešli během víkendu v Mostě. Jde o mostecké gymnázium, střední školu z německého Hungenu a anglickou církevní školu z Halifaxu. Cílem projektu, který nese název Kulturní dědictví a spolupráce ve sjednocující se Evropě, je vzájemné poznávání mladých lidí z těchto škol, uvedl koordinátor spolupráce za českou stranu Mgr. Karel Vacek. Konkrétními aktivitami našich studentů jsou například publikace informující v němčině a angličtině o České republice, našem regionu a městě, vysvětlil Vacek. Žáci škol třeba srovnávají regiony, v nichž žijí, co se týče historie, sociálního složení, úrovně vzdělávání a vůbec způsobu života. Nejdůležitějším faktorem pro českou stranu však zůstává, že naši studenti komunikují se svými vrstevníky ve světovém jazyce, řekl koordinátor projektu. Od pátku ředitelé a zástupci pedagogických sborů německé a anglické školy poznávali Mostecko a české gymnázium. Strávili čas na maturitním plese, navštívili děkanský kostel a muzeum, zajezdili si na koních ve Svinčicích. Přitom se neustále diskutovalo o tom, jak spolupráci prohloubit. Na červen chystáme mezinárodní setkání studentů partnerských škol, takzvaný Evropský týden v Hungenu, informoval Vacek. Dále byl například dohodnut výměnný pobyt učitelů mezi německou a českou školou, takže v říjnu někteří mostečtí studenti budou moci zhodnotit formu výuky společenských věd u nás a v zahraničí. Pro rok 2001 se počítá i s výměnnými pobyty studentů. Spolupráce s Hungenem se rozvíjí již od roku 1998, za tu dobu se studenti poznávali například při turistických a vodáckých kurzech, sportovních soutěžích a vzájemných návštěvách. Komunikují spolu prostřednictvím internetu, vyměňují si literární a výtvarné práce. Tento víkend jsme se poprvé setkali i s anglickými kolegy, kteří nás pozvali do Halifaxu. Věřím, že jde o počátek spolupráce všech tří škol, která by měla rozšířit komunikaci našich studentů i na angličtinu, zhodnotil význam návštěvy Karel Vacek. Z Deníku Mostecka Gymnázium s nejlepší vizitkou Na počátku roku oslavy, na konci okresní úspěch Začali jsme právě ukončený školní rok nádhernou oslavou 80. výročí založení gymnázia, která se povedla a patřila v Mostě k dominantním událostem minulého roku, začal hodnocení školního roku ředitel Gymnázia v Mostě PhDr. Jaroslav Neuhöfer. Rok skončil podle průměrného studijního výsledku 1,9 a procentem docházky žáků, které představuje 93,6, také dobře, i když my takovýto výsledek považujeme na druhé straně za výsledek standardní pro naši školu, pokračoval ředitel. Pro Jaroslava Neuhöfera je také důležité, a v tomto případě nezastíral svůj dobrý pocit, že sice trochu v komornějším prostředí bez pompézností právě - 6 -

7 jím vedená škola převzala v závěru školního roku ocenění nejúspěšnější školy v okrese za výsledky ve vědomostních i sportovních soutěžích. A není to jen zásluhou žáků, ale i jejich pedagogů, žáci jsou vždy prodlouženou rukou práce učitelů, míní ředitel gymnázia. Škola je zapojená i v řadě projektů evropského významu řízených přímo z Bruselu a v dalších aktivitách. Potěšitelné je třeba i to, že dostáváme, jako právě v tomto čase, od našich absolventů zprávy o úspěšném ukončení vysokoškolského studia, získání vědeckých titulů a podobně, uvedl ředitel Neuhöfer. Prý pozitivní hodnocení školy se dá nalézt i v odvoláních, která rodiče nepřijatých žáků uplatňují po přijímacím řízení a ve kterých si někteří pisatelé neberou servítky. I přes vyjádřené výhrady k nepřijetí dětí je v odvoláních vždy uvedeno, že chtěli umístit své dítě právě na naši školu, a to o dobrém pohledu na úroveň školy také ledacos vypovídá. Myslím, že jsme vykročili do devátého desetiletí existence školy tím 81. školním rokem docela dobře, míní ředitel mosteckého gymnázia. V průběhu prázdnin se bude v obou budovách mosteckého gymnázia pracovat. U hlavní budovy bude pokračovat obnova obvodového plotu a uvnitř pak další etapou rekonstrukce rozvodů tepla. V pronajaté budově bývalé 6. ZŠ, v takzvané budově B, dojde po dohodě s městským úřadem jako vlastníkem k rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení pro žáky. V den rozdávání vysvědčení proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Z Deníku Mostecka Ze vzpomínek absolventů Když si vzpomenu na léta strávená na gymnáziu, tak první, co si vybavím, jsem já, jako "malá, ušatá a s brejlema", která nikoho moc nezajímala. Do té chvíle, než začala hrát divadlo. A za tuhle vzpomínku jsem vlastně ráda, protože to byl čas, kdy se rozhodovalo o mé budoucnosti. Určitě jsem byla díky gymnáziu dobře připravená ke studiu na vysoké škole (což je myslím to, co tenhle typ školy má s mladým člověkem udělat), ale já "zdrhla" k divadlu a nelituji. Jsem teď díky tomu ve svojí práci šťastná. Dnes jsem v angažmá v Městských divadlech pražských a mám to štěstí hrát i na několika dalších scénách. Spousta vzpomínek na naše gymnázium je milá, ať už na spolužáky nebo i profesory, především na naši třídní, paní profesorku Volfovou, a profesora literatury a filosofie Viléma Vránka. Přeji téhle svojí škole spoustu stejně spokojených absolventů. Lucie Pernetová Absolventi 2000 Septima A Veronika Andrejsová Alena Bloudková Michaela Bočková Vladimíra Gřundělová Hana Horváthová Lucie Keclíková Radek Kneř Lukáš Kubásek Septima B Pavel Beránek Lucie Budilová Barbora Dandová Simona Frydrychová Monika Fundová Andrea Hanzlíková Michaela Hrabovská Veronika Chruščová - 7 -

8 Petra Marková David Novotný Jan Paparega Markéta Pecková Tereza Plichtová Jitka Polesná Dagmar Ptáková Josef Rada Pavel Soukup Ondřej Suchopár Dita Svobodová Kamila Štěpánková Darina Zelenková Iva Jochmanová Daniel Krista Jiří Kryštůfek Hana Lahovská Lucie Macezichová Pavla Marková Petra Mejstříková Michaela Ochtábcová Lucie Petráková Josef Sábl Petra Sarnová Jiří Stöhr Hana Šroubková Zdeňka Tlustá David Vosika - 8 -

9 Koncem listopadu proběhla vernisáž výtvarných prací studentů v mostecké galerii Praxeis. Pod vedením Jaroslavy Krásenské a Miroslava Mužíka zde studenti představili svá díla pod názvem Pábení. Další kulturní akcí studentů byla akademie, která se uskutečnila v Repre 20. prosince, dopoledne jako generální zkouška, odpoledne pro rodiče a veřejnost. Ze školní kroniky Studentská díla v kuchyni rozesmějí i provokují Mostecké galerii Praxeis se nedávno podařilo získat nové prostory kromě atria zimní zahrady jí přibyla i bývalá školní jídelna a kuchyň. Tím se otevřely nové výstavní možnosti, které jako první hned využili studenti zdejšího gymnázia pod vedením pedagogů Jaroslavy Krásenské a Miroslava Mužíka. Pod názvem Pábení tu představují své malby, grafiky a instalace, inspirované často texty Bohumila Hrabala. Věkový rozptyl studentů přitom nabízí divákům práce od dětských her až po studentské legrácky a mírné provokace. Druhým tématem byla inspirace modrou, jež je barvou výjimečnosti a lidské dokonalosti. Studenti jí na picassovské téma pomalovali auto a vytvořili tu iracionální modrou krajinu s raketami a motýly, prozradil Mužík, jehož žáci využili i trubky trčící ze zdi zdevastované kuchyně, obalili je do modrého igelitu a vytvořili z nich tak postavy lidí či pavouků. Z MF Dnes - 9 -

10 Hlasy ze školních lavic Na poslední chvíli jsem se i přes obavy z neúspěchu rozhodl podat si přihlášku na mostecké gymnázium. Mohl jsem jít jinam, bez přijímacího řízení, ale řekl jsem si, že to zkrátka zkusím. Dodnes jsem rád, že jsem to udělal, i když jsou to teprve čtyři roky a já nemohu říct, jestli mi to k něčemu bude. Tahle střední škola mi zatím dala to, co jsem od ní chtěl. Nové přátele, všeobecný přehled a myslím, že mě naučila i tak trochu se učit. I když v životě nevyužiju komplexní sloučeniny, už vím, že jsem se s tím dokázal poprat. A o tom studování přeci je, naučit se překonat i ty věci, do kterých se mi zrovna nechce. V životě to nebude jiné. David Šarnik, student semináře mediální výchova Bylo 4. září a já nastupovala do prvního ročníku gymnázia. Čekalo mě slavnostní zahájení na mostecké radnici. Akce to byla hektická, většina studentů nevěděla, jak se na danou událost připravit, co si vzít (s sebou i na sebe), a někdo dokonce ani nevěděl, kam jít. Samotný průběh byl zdlouhavý a nudný. Proslovy a zpěv nebraly konce. První den jsem netušila, že tyto pocity přesně vystihují studium na střední škole. Proslovy jsou nekonečné, často tápu kam a s kým. Občas si kladu jednoduchou otázku proč? Jediné, co se mění, je počasí. 4. září byl parný letní den a mně je ve škole (i přesto všechno) často zima. Radka Prosová, studentka semináře mediální výchova

11 Jak si studenti představují budoucí formu studia K příležitosti 80. výročí Gymnázia v Mostě jsme pro vás připravili interview s jedním ze studentů, kteří nedávno založili Spolek pro změnu metod gymnazijní výuky. Jejich program se vám pokusí přiblížit sextán Zdeněk Dutek. Váš program, který je prezentován na internetové adrese je bezesporu velmi zajímavý a revoluční, nabízí se ale otázka, co vás přivedlo na tuto myšlenku? Po šesti letech studia na této škole jsme došli k názoru, že znalosti zde požadované jsou z valné většiny akademického rázu a pro použití v praxi mají jen nepatrnou hodnotu. Absolvent gymnázia se stává chodícím slovníkem bez jakýchkoliv praktických znalostí. Ale gymnázium přece nemá vychovávat speciálně zaměřené absolventy, nýbrž poskytnout základ pro další studium Nám také nejde o kompletní změnu koncepce výuky, ale pouze dát studentům možnost dříve a ve větší míře se zaměřit na určitou oblast jejich zájmu na úkor ostatních předmětů. Např. chce-li jít student na fakultu historie, pak je pro něj potřebnější studium dějepisu, literatury a umění ve větší míře než výuka matematiky. A naopak. Ale možnost hlubšího studia konkrétní oblasti vám přece umožňují semináře těchto předmětů. Semináře ano, ale přitom neubírají nic ze zátěže ostatních a leckdy zbytečně náročných předmětů. Nejlépe je to patrné na příkladu dějepisu, který klade stejné nároky na zájemce o historii i na zájemce o přírodní vědy. Díky tomu se mnoho studentů zcela zbytečně a bez jakéhokoliv přínosu musí naučit mnoho podrobností. Jaká je tedy vaše představa systému studia? První ročník by probíhala výuka podle dosavadního scénáře pouze se zřetelem na následný výběr zaměření. Na konci prvního ročníku by si student vybral libovolné 4 předměty, na něž by se dále zaměřil. Zbylé předměty by byly redukovány na minimální počet hodin a jejich náplň na nezbytně nutné minimum. Děkuji za zajímavé myšlenky a za rozhovor. Z třídního časopisu Debakl, 2000 Absolventi 2001 Septima A Veronika Babáková Štěpánka Beranová Eva Bunešová Ladislava Čížková Tereza Fričová Daniel Gampl Zuzana Haňová Michal Hartman Jana Hrdinová Septima B Luboš Brabenec Markéta Brzoňová Zuzana Čadková Lenka Čekelská Vít Dočekal Pavlína Dušková Jiří Fíla Pavlína Goliášová Ondřej Hanousek

12 Marie Hrodková Jana Jarošová Libor Kotouček Veronika Koutecká Šárka Kučerová Miroslav Lazicius Jana Loudová Michaela Lukešová Dagmar Pajecká Andrea Píchová Václav Píša Jana Purchartová Jana Rybářová Klára Szturceková Jana Vatrová Libor Zídek Eva Žejdlová Čtvrtá A Jiří Bauer Jana Felcmanová Lucie Ferenzová Lenka Fialová Zdeněk Hanzlíček Lenka Hrubá Jan Končel Miroslav Kuželka Radek Lacina Michaela Malá Jan Mašek Lenka Novotná Ludvík Peřina Martin Svatoš Dalibor Šala Tereza Šindelářová Tomáš Ujčík Vladimír Vodička Eliška Vyskočilová Kamila Zelenková Kristýna Huličková Petra Jakubková Marcela Jizerská Milan Kozelka Petr Král Aneta Krimová Jan Kubát Kamila Kučerová Milena Kuklínková Kateřina Kýhosová Miroslava Lutzová Lenka Machová Olga Mocnarová Pavel Němeček Milan Slovák Vendula Stupková Lukáš Sýkora Petra Šrédlová Jiří Tischer Petr Zoubek Čtvrtá B Tomáš Bravený Barbora Čermáková Veronika Hnízdilová Lenka Hrindová Kateřina Janušíková Miroslav Jiříček Kateřina Kaderková Lucie Kellnerová Lucie Křenová Kateřina Malá Klára Matičková Michal Nesládek Tomáš Prušinovský Kateřina Slapničková Ivana Šalounová Jan Šerý Jan Štembera Ivana Tichá Michaela Varyšová Barbora Vojtková

13 Trojice se ještě rozroste o jižní země Gymnázium v Mostě podepsalo v sobotu smlouvu o partnerství s německou Gesamtschule Hungen, která povede k dalšímu prohloubení vztahů vzdělávacích zařízení, výměně stáží pedagogů i studentů a zkvalitňování jazykové úrovně žáků. Partnerství na smlouvě zdůraznil podpis ředitelů Ingolfa Hoefera a Jaroslava Neuhöfera, ale také pedagogů a rodičovské veřejnosti obou škol. Spolupráce má už nyní zcela konkrétní podobu. Školy společně pořádaly lyžařský výcvik v Jeseníkách, cykloturistiku, obsazují navzájem školními týmy sportovní turnaje v basketbalu a volejbalu. Nejdůležitější jsou však navázaná přátelství přímo mezi žáky, která mnohdy přetrvávají i po absolvování středních škol. V jednom případě třeba český mladík díky trvalému přátelství získal pracovní uplatnění ve firmě otce německého kamaráda. S německou školou gymnázium spojuje hlavně práce na projektu Komenius Tématem projektu byla otázka předsudků v Evropě. Jsme v závěrečné fázi projektu u výzkumu veřejného mínění, zpracování a předávání výsledků, uvedl Karel Vacek, vedoucí projektu za mosteckou školu. V dalších třech letech by dosavadní partneři měli začít práci na projektu novém s podtextem, že Evropa je víc než Euroland. Partnerství se ještě rozšíří o další tři vzdělávací zařízení, o purtugalskou školu z Poiares, španělského zástupce z Pamplony a italské Tarento, dodal Vacek. Z Deníku Mostecka Už druhým rokem působí na naší škole debatní klub pod vedením Ing. Vladimíra Černého. Debatní klub dosahuje úspěchů na regionální i republikové úrovni a o činnost v něm začíná být mezi našimi studenty velký zájem. Ze školní kroniky Za podivíny, kteří se potřebují vymluvit, považuje mnoho lidí členy debatních klubů, z nichž jeden funguje i v Mostě. Klub místního gymnázia dokonce zvítězil v českém regionálním kole debatní ligy Členové klubu se shodují v tom, že díky debatování začali více naslouchat názorům druhých. Při debatách musí pozorně sledovat, co říká druhá strana, a na její argumenty patřičně reagovat. Nejde o to, co si o tezi myslíme, ale jak dokážeme pracovat s tím, co říká soupeř, říkají Diskutéři jednou obhajují určitý názor, aby ho podruhé naopak popírali. Je to jako ping-pong s argumenty. Když teď s někým nesouhlasíme, vždy se mu snažíme svůj názor nějak podložit. Před tím, než jsme začali s debatováním, tomu tak nebylo. Příprava na debatu pro ně znamená vyhledávání informací, zjišťování nových souvislostí a nové způsoby uvažování o problémech Z MF Dnes

14 Nečekaného úspěchu dosáhl debatní klub při mosteckém gymnáziu. Přestože v únoru oslavil teprve první výročí své existence, na republikové soutěži ve Všenorech u Prahy obsadil v minulých dnech vynikající druhé místo. V České republice nemají tyto kluby dlouhou tradici. Předloni jsme byli pozváni do kláštera v Želivi, ať se podíváme, jak takový klub pracuje, a pak už nebylo daleko k jeho založení na naší škole, vzpomíná Vladimír Černý, kouč a zároveň rozhodčí debatního klubu. Z Deníku Mostecka Není to jen nějaké hádání se nad stolem. Důležité je, aby v debatě zaznívaly skutečné argumenty. Proti sobě stojí dvě tříčlenná družstva a jejich úkolem je hájit nebo negovat předem známou tezi. Celou debatu sleduje porota, která na závěr určí vítěze. Zásadní jsou již zmíněné argumenty, které dokládají tvrzení každé strany nebo naopak vyvracejí tvrzení soupeře. Ovšem rozhodčí zajímá také celkové vystupování, rétorické schopnosti a umění přesvědčit druhého. Z MF Dnes Hlasy ze školních lavic Každé ráno se probouzím do reklamy. Když si každé ráno čistím zuby, několikrát si přečtu nápis na pastě a na kartáčku, přičemž se mi vybaví ten geniální slogan o péči dvanácti zubařů. Nedá se přehlédnout, že na poličce mě sledují

15 šampóny Shauma a v rohu vrčí tichá pračka LG. Všude cítím tu vůni, co má provonět celý byt. Pak se jdu nasnídat. Jelikož je úterý a bojuji za zdravou snídani, tak snídám Bebe Dobré ráno s müsli. Vůbec mi to nechutná. Přitom se v té reklamě všichni tak usmívají a s chutí div nesní porci na celý den. To vše zapíjím Grankem. To abych v dešti nad sebou měla ten ochranný deštník, jak to tam ukazují. Ještě Marťánka a vyrážím do školy. Prší. Hm, slibovaný deštník nikde. Cestou jdu kolem sázkové kanceláře. Vybaví se mi ta povedená reklama - Každý ve světě hledá svá šťastná čísla. Přesně vidím, jak se roztáčí vrtule a ten chudáček je katapultován do pole čísel štěstěny. U čínské restaurace se mi zvedá žaludek při vzpomínce na Bobika. Proto si hned beru žvýkačku Orbit profesional, která čistí vaše zuby tak, že to nepoznáte. Blbější slogan jsem snad nikdy nečetla. Má cesta dále pokračuje kolem drogérie Teta. To mi připomíná, že teta Andrea má dneska svátek. Pošlu jí esemesku. Dostala nový kecafon-vodafon, ten z té reklamy na falešné soby. Ach jo, to se tak někdo má. Sotva vkročím do dveří školy všimnu si, že místo bílého svetru mám šedivý. Ani nevím, že mám ve svém šatníku šedivý svetr. Možná ztrácí bělost nebo se obarvil. No, asi jsme ho měli prát v Perwolu kašmír, to by pak byl bílý i po dvaceti letech. Už jsem doma. K obědu si mám ohřát zapečená kuřecí prsa od Vitany a sušenou polévku ze sáčku od Magi. V tom někdo zazvoní. Kdo to může být? Jdu se podívat. No, snad to není zase ten dotěrný chlápek z reklamy na Calgonit, co mi jde ukázat, jak se krásně starám o naši pračku. Minule jsem ho nemohla vyhodit z bytu. Měli jsme novou pračku. (To jsem mu ale neřekla.) Něco tam mumlal o vodním kameni, zarachtal v pračce, vytáhl nějakou součástku, ale ona vůbec nebyla zanešená, jako v té reklamě. Kdybyste viděli, jak se na ni divně zatvářil a jak bezmocně těkal očima po okolí a nevěděl co říct. Nevěřím, že by se sem ještě odvážil po takovém trapasu. Mamka přišla. To snad ne, ona byla nakupovat. Vykládá jídlo na stůl, kde se řadí v určitém sledu jako kostky domina. Ananas, salám, meloun, nic, cibule, eště jednou nic, camping salát, Teekane, ementál, loupák, kapusta, a zase nic Anna Hynešová, Klub tvůrčího psaní Absolventi 2002 Čtvrtá A Marie Berková Michal Bernát Žaneta Cwierzová Miluše Dubjaková Zuzana Hlavová Petra Holubková Vladimír Hotový Daniel Jandera Martin Jíša Jan Kačena Renata Kalášková Lucie Klepácsová Čtvrtá B Jana Andertová Lukáš Bohata Lenka Bosáková Ivana Červenková Jiří Dočkal Zdeňka Hrdličková Eva Jakešová Michaela Kačerová Alena Kolářová Šárka Kopřivová Lenka Křenková Petra Kubánková

16 Lucie Kružíková Lenka Lédlová Nikola Levojevič Lucie Lukešová Vladimír Patera Zuzana Pecháčková Kateřina Perglová Dušan Perný Jiří Podzemský Martin Růžička Tereza Rydvanová Kamil Stanček Quido Šlechta Pavel Trykar Tereza Turková Vendula Vimrová Monika Weitzová Michal Kupec Miloš Libich Ladislav Medřický František Mildorf Jitka Mocová Martin Mysliveček Cyril Nebesář Lenka Pavlicová Aleš Polata Šárka Prokšová Kamila Remutová Jaroslava Sedláčková Barbora Šalová Pavel Tesař Jan Traxmandl

17 Pěvecký sbor mosteckého gymnázia se už definitivně zapsal do povědomí nejen mostecké veřejnosti. Na pátém ročníku adventního koncertu Kiwanis klubu Most Litvínov zazpíval pod vedením sbormistryně Dany Hetflejšové převážně vánoční skladby, spolu s dalšími mosteckými tělesy Dívčím pěveckým sborem Střední pedagogické školy Most a Ženským pěveckým sborem Most. Koncert měj již tradičně charitativní charakter a jeho výtěžek byl věnován Mateřské škole v Bohušovicích nad Ohří jako finanční dar zařízení postiženému povodněmi. Na cestě do Vídně zapěl dívčí sbor také prezidentovi Poté co se dívčí pěvecký sbor SMoG (Sbor mosteckého gymnázia) uvedl na kulturní scéně v Mostě a v dalších českých městech, se po vystoupení v německém Marienbergu dívky vydaly do Vídně, aby zde nabyly nových hudebních zkušeností. Cestou si studentky prohlížely Prahu, kde se jim naskytl neopakovatelný zážitek kousek od Hradu zástup dívek míjel sám prezident Václav Klaus se svou ochrankou. Díky pohotové reakci profesorky Jaroslavy Krásenské se s nimi prezident zastavil a SMoG mu přednesl píseň Adama Michny, kterou Václav Klaus vyslechl se soustředěným zájmem. Následně se se sborem vyfotil a nakonec mu popřál mnoho štěstí do Vídně. Samotné vídenské vystoupení SMoGu probíhalo jako součást tamních církevních oslav Öffner die Türen für Kristus. Sbor mosteckého gymnázia měl skutečně veliký úspěch a byla mu dokonce nabídnuta další spolupráce. Dívky se tak vrátily do Mostu s mnohými zážitky a již nyní plánují další vystoupení. Z Deníku Mostecka

18 Ředitel moc nemluvil a sklidil úspěch Most Včera se na hlavním sále mosteckého Repre uskutečnila již tradiční slavnostní akademie gymnázia. Jak už je zvykem, tato akce byla provázena studenty maturitního ročníku. Po krátkém úvodu se představil školní pěvecký sbor v čele s paní profesorkou Hetflejšovou. Akademii nikdy nechybí taneční kreace, reprezentované hlavně amatérskou taneční skupinou Rockbalet, ani dramatické scénky a recitace. Nejvíce si ale publikum získala premiéra netradičních akvabel. Rozdílné fyzické proporce a nádherné pohybové prvky diváky nejen rozesmály. Náklonnost publika si také získali studenti třetího ročníku svým prvním veřejným výstupem, na který se pilně připravovali rok dopředu. Píseň Aleše Brichty Dívka s perlami ve vlasech se muzikantům podařila. Avšak toho největšího a nejpříjemnějšího překvapení se přítomní dočkali až během vystoupení ředitele školy pana Jaroslava Neuhöfera, který po velmi krátkém proslovu oznámil vyhlášení ředitelského volna, a tím sklidil obrovské ovace. Jako velmi úspěšnou zhodnotil tuto akci i nejvyšší dohlížitel nad akademií profesor Vilém Vránek. S výstupy všech účinkujících byl spokojen nejen on, ale i diváci. Z třídního časopisu Noviny, 2002 Ze vzpomínek absolventů Gymnaziální léta, léta prvních lásek i bakelitových mobilních telefonů, léta prvních úspěchů i zklamání, léta nedávno minulá, přesto už zastřená závojem nových zážitků. Pro mě osobně nebyly začátky na našem gymnáziu jednoduché. Po letech na základní škole, kde jsem byla premiantkou, přišly první neúspěchy v předmětech, pro které zřejmě nebyla moje hlava stvořena. Dodnes se mi trochu potí ruce, vzpomenu-li si například na hodiny na matematiky. Počítání na tabuli před zraky spolužáků bylo mou malou noční můrou. Dnes jsem čerstvou absolventkou pedagogické fakulty a vím, že jinak by se pan profesor těžko dověděl, co nám na tom či onom početním výkonu činí potíže. Často kladená otázka: Čemu z toho nerozumíte? měla totiž odpověď s velmi širokým významem: Všemu. Pan profesor byl však velmi spravedlivý člověk, známky uděloval přesně podle průměru, jak se na matematika sluší a patří. Nikdo se tak nemohl cítit ukřivděný, ani já ne, i když svět čísel je pro mě stále velikou záhadou. Naopak humanitní předměty patřily mezi mé oblíbené. Hodiny češtiny s naším třídním profesorem mě poznamenaly asi nejvíce. Příběhy nejrůznějších literárních postav jsem přímo hltala. V hodinách slohu mě pan profesor podporoval tak umně, že jsem se cítila talentovaná a výjimečná. Jenže převyprávěné zápletky a psaní slohových prací mi nestačily, po maturitě vedly tedy mé kroky přímo ke studiu bohemistiky. Ještě je tu něco, za co vděčím našemu panu profesorovi, je to moje láska k divadlu. Kdo by mohl zapomenout na dobrodružné výlety do pražských divadel, které mnohdy končily až v pozdních nočních hodinách? I když třeba dnes už nikdo neví, co tenkrát hráli, každý si určitě pamatuje na převlékání do večerních toalet na sedačkách Karosy. Ve mně však tyto večery vzbudily hlavně zájem o českou dramatickou scénu. Bylo to jako s první láskou, zpočátku jen

19 zvědavost, která postupně přerůstala v něžný platonický vztah, dnes už jej mohu bez nadsázky nazvat pevným partnerstvím. Nemohu také nevzpomenout na profesorku dějepisu. Vždy dokonale sladěná a šik paní profesorka věděla, kdy už je přísně vědecká výprava do minulosti příliš dlouhá. Myslím, že to snad nebylo ani tak těžké rozpoznat. Dámská část publika začala zkoumat, jak je šedý kostýmek vkusně oživen červenou barvou nehtů a lodiček, pánská část upnula svou pozornost k modelům spolužaček (aby ne, kalhoty se nosily nebezpečně nízko a lemy sukní končily pro změnu příliš vysoko). V tu chvíli opustila paní profesorka dějepisné vody plné dat a oživila výuku nějakým tím historickým drbem. Touto cestou bych také chtěla paní profesorce poděkovat za to, jak velkou oporu mi byla u maturitní zkoušky. Nejsou to však jen hodiny strávené v učebnách, co nás pojí dohromady. Také lyžařský a vodácký kurz působily na naši třídu jako tmel. Lyžařský kurz proběhl celkem bez problémů, byli jsme sice trochu zklamáni faktem, že pánové byli ubytováni v jiné chatě než dívky, ale na nic jiného jsme si stěžovat nemohli. Profesoři byli mimo půdu gymnázia jako vyměnění, zjistili jsme, že jsou z masa a kostí jako my. Sněhu bylo dost a všichni jsme si užívali zimních sportů i pohodlí, které nám horské chaty skýtaly. Vodácký kurz se nesl poněkud v jiném duchu, přesto nebo možná právě proto na něj vzpomínám nejraději. Se spacáky a stany jsme se sešli v brzkých ranních hodinách na vlakovém nádraží. Takto vybaveni jsme budili značnou pozornost u kolemjdoucích, oblečených v zimních bundách. Přestože byl totiž začátek září, babí léto se nekonalo. Pršelo a teplota vzduchu byla okolo 13 C. Naše odhodlání zdolat alespoň část toku řeky Berounky však nemohlo nic zlomit. Počasí se nezlepšilo ani v následujících dnech. Brzy zvlhly stany i oblečení, teplá voda v kempu k dispozici nebyla a za trochu horké polévky bychom šli světa kraj (místní restaurační zařízení naštěstí ale nebylo tak daleko). V těchto podmínkách jsem konečně pocítila, že ti lidé kolem mě nejsou jen spolužáci, jsou to přátelé. Profesoři na závěr kurzu ocenili naši odvahu a já dnes oceňuji jejich, protože vyrazit na vodu s partou sedmnáctiletých studentů vyžaduje velkou osobní statečnost. Když jsme se vrátili zpět do Mostu, kalhoty jsem měla zablácené až po kolena a jindy dokonale upravené vlasy byly stažené do nevzhledného umaštěného pletence. Přímo na místě jsem se dožadovala čehokoli k jídlu a moje vlastní rodina mě poznala až po bližším prozkoumání. A přece mám teď, když píšu tyto řádky, úsměv na rtech. Poslední rok našich středoškolských studií uběhl rychle, první pololetí bylo celé ve znamení maturitního plesu, který se opravdu vydařil, druhé ve znamení maturitních zkoušek. I ty jsme nakonec s menšími či většími obtížemi složili. Pak se naše cesty rozešly. Bude tomu šest let, co jsme opustili lavice gymnázia. Každý z nás se dal jiným směrem, jsou z nás učitelé, právníci, ekonomové, lékaři i počítačoví experti. Někteří z nás procestovali svět, jiní žili jen pro vysokoškolské studium. Jedno nám však zůstalo společné, vzpomínky. Sarah Drechslerová, maturitní ročník

20 Absolventi 2003 Oktáva A Lucie Bejčková Pavel Brabec Kateřina Čechová Martin Frána Marie Hartingerová Renáta Havlíková Iveta Holá Hana Hrbková Miroslava Hurčíková Alexandra Chruščová Jitka Jíchová Dušan Koutecký Lenka Kováčová Lucie Králová Lucie Kuruczová Marek Matuščin Marcela Mildorfová Jana Petráčková Jaroslav Rais Petr Sejkora Štěpán Šmejkal Lenka Tesková Alena Vrátilová Lucie Vrbová Karolína Zítová Čtvrtá A Vladimíra Beránková Lucie Bláhová Stanislav Burian Sarah Drechslerová Michaela Dušovská Kateřina Dvořáková Milan Filín Daniela Franková Blanka Hasilová Jaroslav Haušild Kateřina Hrdá Jan Hyka Tomáš Janata Martina Korolová Radka Lisá Daniela Machová Veronika Novotná Tereza Pachmanová Oktáva B Tereza Balatková Alexandr Benda Monika Blažová Martina Brožková Helena Fejfárková Veronika Fesslová Ivan Gacov Petra Gürtlerová Silvie Hebortová Vladimír Hilas Petra Huňáčková Michal Charvát Tomáš Kočí Lenka Kožíšková Pavel Kulíšek Barbora Kupková Lukáš Kynkal Petra Pöschlová Lukáš Salajka Iva Sigmundová Lada Šůláková Štěpánka Trykarová Petr Vlasák Lucie Vrlová Klára Zemanová Iva Zemanovičová Iveta Zogalová Čtvrtá B Michaela Brunnerová Martina Burianová Ondřej Drudík Milada Frantová Petr Frolík Klára Hlaváčková Jaroslava Chalásová Martin Janeba Markéta Káninská Silvie Kožíšková Kateřina Králová Lucie Kurková Zuzana Lisá Radka Maidlová Andrea Miklišová Michaela Mošnová Veronika Němcová Jitka Neumannová

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

pravděpodobnost, náhodný jev, počet všech výsledků

pravděpodobnost, náhodný jev, počet všech výsledků Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015

V Mostě dne 28. ledna 2014. Podkrušnohorské gymnázium, Most přijímací řízení pro školní rok 2014 / 2015 PODKRUŠNOHORSKÉ GYMNÁZIUM, MOST, příspěvková organizace pracoviště Most: Čs. armády 1530, 434 46 Most, tel. 476 441 974 gymmost@gymmost.cz http://www.gymmost.cz pracoviště Bílina: Břežánská 9, 418 34 Bílina,

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy.

Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. Dobrý den, dámy a pánové! Dovolte mi, abych vás přivítal na dílně s titulem Sudoku a logické úlohy. 1 Možná to bude zpočátku spíše přednáška než dílna. Ale rád bych, aby to bylo co nejinteraktivnější.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Sedlčanské psaní na klávesnici PC

Sedlčanské psaní na klávesnici PC Vážení přátelé, začal nový školní rok a s ním přichází další ročník školního časopisu Isšáček. V tomto úvodním čísle se setkáte s informacemi, které je třeba sdělit na začátku. Představíme vám nové učitele,

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více