1 maximálně v rozsahu 360 dnů (tam i zpět)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 maximálně v rozsahu 360 dnů (tam i zpět)"

Transkript

1 Česká Golfová Federace Dokumentace rozhraní web služeb CT-Group, a.s.

2 Obsah: Účel 3 Základní informace 3 Adresa webové služby 4 Klientské certifikáty 4 Přehled konzumentů 4 Formát vstupních a výstupních parametrů 6 Popis jednotlivých metod 9 TURNAJE 9 ČLENSTVÍ 11 HŘIŠTĚ 12 KLUBY 16 TURNAJOVÉ VÝSLEDKY, REGISTRACE 16 2

3 Účel Dokumentace popisuje způsob a technické parametry připojení k vybraným datům Federačního serveru ČGF. Přístup je umožněn skrze webovou službu obsahující řadu dále popsaných metod, které jsou zabezpečeny certifikátem. Dokumentace popisuje: adresu uložení webové služby kategorie oprávněných konzumentů a rozsah poskytovaných dat způsob komunikace formát parametrů metod vzor výstupu struktury typu dataset Základní informace Komunikace s datovým úložištěm probíhá výhradně pomocí webových služeb provozovaných na protokolu SOAP (nad HTTPS) s autentizací uživatele pomocí klientského certifikátu (TLS/SSL). Pro volání služeb je nutné použít metodu POST. Požadavky, které nejsou certifikátem podepsány nebo jsou podepsány neznámým certifikátem jsou zamítnuty, veškeré požadavky jsou zaznamenávány do logu. Certifikát je přiřazen uživatelskému účtu a určuje tak jednoznačně konzumenta Klub, Pořadatel atd. Přiřazování certifáktů uživatelským účtům je plně pod kontrolou správců systému. Popis funkcí, přijímaných i odesílaných dat je definován WSDL, které je k dispozici na adrese služby. Volání webové služby je možné z libovolné platformy/prostředí podmínkou je pouze podpora webových služeb a certifikátů. 3

4 Adresa webové služby Webová služba je dostupná na adrese S ohledem na použití protokolu https a plánované zátěži nepodléhá tato služba loadbalancingu. Klientské certifikáty Všichni konzumenti webových služeb musí mít pro svou identifikaci vydán certifikát. Jedná se o standardní certifikát podle X509. Musí jím být podepsány všechny požadavky na data, musí být tedy umístěn na serveru, který o data žádá. Přehled konzumentů Odstavec popisuje jednotlivé kategorie konzumentů a rozsah dat, která jsou oprávněni čerpat. Na základě identifikace konzumenta jsou interně nastaveny rozsahy poskytovaných dat. Rozsah dat je zabudován do webových metod. Jde o omezení na množinu dat se vztahem ke konzumentovi. Kategorie konzumentů Pro účely stanovení rozsahu dat se definují tyto kategorie konzumenta: Klub Pořadatel Spolupořadatel Federace Hřiště Vlastník žebříčku Informační server 4

5 Definice rozsahu dat Rozsah dat je dán následující tabulkou: Turnaje 1 Žebříčky Členové Hřiště Klub Klub Turnaje a nesoutěžní výsledky jejichž je klub pořadatelem nebo spolupořadatelem Žebříčky vlastněné tímto subjektem Pořadatel Turnaje a Žebříčky nesoutěžní vlastněné výsledky jejichž tímto je pořadatelem subjektem nebo spolupořadatelem Spolupořadatel Turnaje jejichž je Žebříčky spolupořadatelem vlastněné tímto subjektem Vlastník Turnaje a Žebříčky žebříčku nesoutěžní vlastněné výsledky tímto obsažené v tomto subjektem žebříčku Informační Turnaje žebříčky dle server v omezeném výběru rozsahu informací a omezeném časovém intervalu Tabulka rolí a přístupů viz barevné značky u jednotlivých metod Členové klubu informace o smluvních hřištích základní přehled klubů základní přehled klubů základní přehled klubů informace základní o hřištích přehled se klubů vztahem k federaci 1 maximálně v rozsahu 360 dnů (tam i zpět) 5

6 CLUB ORGANIZER COORGANIZER MATCH_OWNER CONSUMER TOURNAMENT MEMBERS COURSE CLUB Formát vstupních a výstupních parametrů Parametry se zasílají metodou POST uložené v SOAP. U položek typu datum a číslo je potřeba respektovat formát definovaný normou XML. Příklady volání a odpovědí jsou součástí WSDL a popisu jednotlivých operací a jsou dostupné pomocí www prohlížeče na adrese služby. Návratová hodnota je typu long (celočíselný 64bit), nebo DataTable. Vzorová odpověď včetně XSD popisu DataTable: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <DataTable xmlns=" - <xs:schema id="newdataset" xmlns="" xmlns:xs=" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"> - <xs:element name="newdataset" msdata:isdataset="true" msdata:maindatatable="getclubs" msdata:usecurrentlocale="true"> - <xs:complextype> - <xs:choice minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> - <xs:element name="getclubs"> - <xs:complextype> - <xs:sequence> <xs:element name="idclub" type="xs:decimal" minoccurs="0" /> <xs:element name="codenumber" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="name" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="shortname" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="regionname" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="countryname" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="golfregname" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="federationname" type="xs:string" minoccurs="0" /> <xs:element name="state" type="xs:string" minoccurs="0" /> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> 6

7 </xs:choice> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> - <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoftcom:xml-diffgram-v1"> - <NewDataSet xmlns=""> - <GetClubs diffgr:id="getclubs1" msdata:roworder="0"> <IDCLUB> </IDCLUB> <CODENUMBER>143</CODENUMBER> <NAME>Albatross Golf Club</NAME> <SHORTNAME>ALBGC</SHORTNAME> <REGIONNAME>Středočeský</REGIONNAME> <COUNTRYNAME>Česká republika</countryname> <GOLFREGNAME>ZÁPAD B</GOLFREGNAME> <FEDERATIONNAME>Česká golfová federace</federationname> <STATE>VALID</STATE> </GetClubs> - <GetClubs diffgr:id="getclubs2" msdata:roworder="1"> <IDCLUB> </IDCLUB> <CODENUMBER>074</CODENUMBER> <NAME>Amatérský golfový club Victoria</NAME> <SHORTNAME>AGCVA</SHORTNAME> <REGIONNAME>Jihočeský</REGIONNAME> <COUNTRYNAME>Česká republika</countryname> <GOLFREGNAME>ZÁPAD A</GOLFREGNAME> <FEDERATIONNAME>Česká golfová federace</federationname> <STATE>VALID</STATE> </GetClubs> </NewDataSet> </diffgr:diffgram> </DataTable> Příklad voláni podle SOAP 1.2: POST /DataService.asmx HTTP/1.1 Host: localhost Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 7

8 <soap12:envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap12=" <soap12:body> <GetClubs xmlns=" /> </soap12:body> </soap12:envelope> HTTP/1.1 Příklad HTTP odpovědi serveru: HTTP/ OK Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8 Content-Length: length <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap12:envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soap12=" <soap12:body> <GetClubsResponse xmlns=" <GetClubsResult>xmlxml</GetClubsResult> </GetClubsResponse> </soap12:body> </soap12:envelope> 8

9 Popis jednotlivých metod TURNAJE public DataTable GetOrganizedTournaments(DateTime datefrom, DateTime dateto) konzumenti: Klub, Pořadatel Nejvýše jeden rok vpřed i vzad. Vrací turnaje pořádané nebo spolupořádané konzumentem. datefrom DateTime Počáteční datum dotazu dateto DateTime Koncové datum dotazu viz. souhrnná tabulka návratových hodnot turnajových metod public DataTable GetCourseTournaments(DateTime datefrom, DateTime dateto) konzumenti: Klub Vrací turnaje pořádané na hřišti přiřazeném konzumentovi. Nejvýše jeden rok vpřed i vzad. datefrom DateTime Počáteční datum dotazu dateto DateTime Koncové datum dotazu viz. souhrnná tabulka návratových hodnot turnajových metod 9

10 public DataTable GetMatchTournaments(long IdMatch) konzumenti: Vlastník žebříčku Vrací turnaje, které jsou součástí žebříčku idmatch Long Id žebříčku viz. souhrnná tabulka návratových hodnot turnajových metod Návratové hodnoty dotazovacích metod u turnajů: IDTOURNAMENT Id turnaje NAME Název turnaje SHORTNAME Zkrácený název turnaje DATE_ACTION_FROM Datum konání od DATE_ACTION_TO Datum konání do TOURNAMENTTYPE Typ turnaje (interní, vždy O) ONLY_FOR_MEMBERS Pouze pro členy REDUCTION_ONLY V turnaji je evidováno kolo, vyhodnocené pouze pro snižování HCP AUTOGENERATE_STARTLIST Automatické generování startovní listiny (zatím nevyužito) DESCRIPTION Popis turnaje CAPACITY Kapacita turnaje ROUND_COUNT Počet kol v turnaji PARAMS Aditivní XML parametry v tu MIN_REGISTRATIONS Minimální počet registrací DATE_REGISTRATION_FROM Povolené počáteční datum registrace DATE_REGISTRATION_TO Ukončení veřejných registrací WWW_REGISTRATIONS Počet veřejných registrací 10

11 COURSENAME COUNTDAYS ISFEDERATION Název hřiště Počet dnů trvání turnaje Příznak, zda je turnaj pořádán federací, nebo podřízeným subjektem (region) Aditivní XML parametry turnaje (textové popisy): SETTING_METHOD String Pravidla startu PRIZE String Ceny FORM_OF_REGISTRATION String Způsob registrace WINNER String Vítězství REFUNDCOST string Náhrada BOARDING string Stravování FEE string Poplatky DIRECTOR string Ředitel soutěže BOARD string Soutěžní výbor RESERVATION_NOTE string Poznámka k rezervacím ČLENSTVÍ public DataTable GetMembers(bool ValidOnly) konzumenti: Klub Vrací členy klubu. ValidOnly bool Pouze platná členství IDGOLFER IDMEMBERSHIP NAME FIRSTNAME1 AFTERTITLE Id golfisty Id členství Příjmení hráče Křestní jméno hráče Titul před jménem 11

12 BEFORETITLE AGE AGECATEGORY FULLNAME IDCLUB MEMBERNUMBER HOMEMEMBER HCPSTR HCPNUM CLUBNAME CLUBCODE CLUBSHORTNAME MEMVALIDFROM MEMVALIDTO MEMBLOCK Titul za jménem Věk Věková kategorie Celé jméno hráče id klubu Členské číslo Příznak domovského členství HCP v řetězcovém tvaru (BEZ,PRO ) Číselný ekvivalent hendikepu Název klubu Kód klubu Zkrácený název klubu Platnost členství od Platnost členství do Příznak blokace člena HŘIŠTĚ public DataTable GetClubCourses() konzumenti: Klub Vrací smluvní hřiště pro konzumenta. - NAME IDCOURSE Název hřiště Id hřiště 12

13 public DataTable GetCourses() Vrací seznam všech hřišť. - IDCOURSE CODENUMBER NAME SHORTNAME TYPE HOLESCOUNT APPROVE REGIONNAME COUNTRYNAME ADDRESS CITY GOLFREGION Id hřiště Kód hřiště Název hřiště Zkratka hřiště Typ (IN/OUT) Počet jamek Schválené normované hřiště Název regionu Název státu Adresa hřiště Město Golfový region public DataTable GetStipulatedRounds(long IdCourse) Vrací seznam předepsaných kol hřiště IdCourse Long Id hřiště 13

14 IDSTIPULATEDROUND Id předepsaného kola IDCOURSE Id hřiště NAME Název předepsaného kola APPROVED Schváleno (Y/N) DESCRIPTION Popis SHORTNAME Zkrácený název CODE Kód TYPE Typ předepsaného kola (počet jamek 9/18) VALIDFROM Platné od VALIDTO Platné do HCPCORRECTIONTYPE Jaké HCP je možné na hřišti upravovat: - None - CLUB - EGA public DataTable GetStipRoundParams(long IdStipulatedRound) Vrací tabulku paremetrů předepsaného kola IdStipulatedRound Long Id předepsaného kola IDSTIPROUNDPARAM IDSTIPULATEDROUND NORM_MF PAR_SUM LENGTH_SUM USGA_COURSE_RATING BOGEY_SLOPE_RATING Id parametru předepsaného kola Id předepsaného kola Norma muži/ženy (M/F) Par předepsaného kola Celková délka předepsaného kola Course rating Slope rating 14

15 SSS VALIDFROM VALIDTO COLORCODE ORD Dnes nepoužívané SSS Platnost od Platnost do Barva odpaliště Pořadí odpaliště public DataTable GetStipRoundHoles(long IdStipulatedRound,string codecolor) Vrací jamky i s parametry pro danou barvu odpaliště IdStipulatedRound Long Id předepsaného kola codecolor String Kód barvy odpaliště IDSTIPROUNDHOLE IDHOLE HOLECODE HOLENAME HOLENUMBER HOLEAPPROVE IDCOURSEPARTITION COURSEPARTNAME COURSEPARTCODE HCPINDEX STIPROUND_ORDER LENGTH PAR_M PAR_F Id vazby jamky na předepsané kolo Id Jamky Kód jamky Název jamky Index jamky Schválená normovaná jamka Id části hřiště Název části hřiště Kód části hřiště HCP index Pořadí jamky v předepsaném kole Délka jamky z daného odpaliště Par muži Par ženy 15

16 KLUBY public DataTable GetClubs() Vrací seznam všech klubů - IDCLUB CODENUMBER NAME SHORTNAME REGIONNAME COUNTRYNAME GOLFREGNAME FEDERATIONNAME STATE Id klubu Kód klubu Název Zkratka Název regionu Název státu Název golfového regionu Federace Platnost TURNAJOVÉ VÝSLEDKY, REGISTRACE, STARTOVNÍ LISTINA public DataTable GetTournamentCategories(long IdTournament) Vrací konzumentovi kategorie turnaje. IdTournament Long Id turnaje 16

17 IDTOURNAMENTCATEGORY Id kategorie turnaje NAME Název kategorie CATEGORY_CAPACITY Kapacita kategorie turnaje IDPLAYINGSYSTEM Hrací systém HANDICAPUSE S vyrovnáním HCP HCPCORRECTION S úpravou HCP ORDERNUM Pořadí kategorie ve výpise ONLY_FOR_MEMBER Kategorie pouze pro členy LIMITHCP Limitní hendikep MAIN Příznak hlavní kategorie REGISTRATIONORDERING Princip řazení přihlášek (DATE/HCP) COEFFICIENT_HCP Použitý krácený HCP koeficientem (3/4..) REGISTERED Počet registrovaných hráčů v kategorii PLAYINGSYSTEMDATE Název hracího systému public DataTable GetResults(long IdTournamentCategory) Vrací konzumentovi výsledky turnaje. IdTournamentCategory Long Id soutěžní kategorie pro vyhodnocení FULLNAME IDRESULTTOURNAMENT IDGOLFER IDTOURNAMENTCATEGORY STABLEFORD_RES Celé jméno hráče Id výsledku Id hráče Id kategorie turnaje Stableford body pro výpočet HCP 17

18 ORDER_FROM ORDER_TO SCORE HCP_BEFORE HCP_RES USED_IN_MATCH CLUB SCR1..SCR4 Umístění Umístění do (pokud je dělené) Score podle pravidla kategorie HCP před turnajem HCP po turnaji Příznak, zda je výsledek započítán do žebříčku Zkratka klubu Score za jednotlivá kola public long RegisterToTournament(long IdGolfer, long IdTournament) Přihlášení hráče na turnaj. IdGolfer long Id hráče IdTournament long Id turnaje -152 Hráč je blokován -160 Turnaj je v minulosti -181 Nenastal čas registrace -182 Vypršel čas registrace -200 Je překročena kapacita turnaje -220 Je vyčerpána kapacita veřejných přihlášek -230 Nebylo nalezeno domovské členství -210 Hráč je přihlášen na jiný turnaj na úpravu HCP 18

19 public DataTable GetTournamentRegistrations(long IdTournament, long IdTournamentCategory) Vrací konzumentovi přihlášky do turnaje IdTournament Long Id turnaje IdTournamentCategory Long Id kategorie turnaje IDREGISTRATION IDGOLFER MEMBERNUMBERACTUAL HCPNUM HCPSTR MEMBERNUMBER CLUBSHORTNAME FULLNAME SEX CLUBNAMEACTUAL FOREIGNCLUB Id registrace Id hráče Členské číslo hráče Numerická hodnota HCP HCP Členské číslo hráče v době přihlášky Zkratka domovského klubu v době přihlášky Celé jméno Pohlaví hráče Zkratka klubu Název klubu u zahraničního hráče public DataTable GetTournamentRounds(long IdTournament) Vrací konzumentovi kola turnaje turnaje IdTournament Long Id turnaje IDTOURNAMENTROUND Id kola turnaje 19

20 IDTOURNAMENT ORDERNUM IDCOURSE CLOSED REDUCTION_ONLY PLAYINGDATE CSA COURSENAME Id turnaje Číslo kola Id hřiště Uzavřené kolo (Y/N) Kolo pouze pro snižování HCP (Y/N) Datum odehrání kola XML tabulka výpočtu CSA Název hřiště public DataTable GetTournamentStartList(long IdTournament, long IdTournamentRound, long IdTournamentCategory) Vrací konzumentovi startovní listinu za kategorii, nebo souhrnnou (IdTournamentCategory = -1). IdTournament Long Id turnaje IdTournamentRound Long Id kola turnaje IdTournamentCategory Long Id kategorie turnaje, pokud je -1, pak se jedná o souhrnnou výsledkovou listinu STARTTIME FLIGHTNUM STARTHOLE G1..G4 CODECOUNTRY1..CODECOUNTRY4 NAME1..NAME4 TeeTime Číslo flightu Jamka ze které hráč startuje Id hráče na pozicích 1..4 ve flightu Kód země hráče na pozicích 1..4 ve flightu Jméno hráče na pozicích 1..4 ve flightu 20

21 ŽEBŘÍČKY public DataTable GetMatchList() Vrací seznam žebříčků - IDMATCH NAME CODE DESCRIPTION CREATED_DATE STATUS IDSUBJECT VALIDFROM VALIDTO RESULT_FORMAT RESULT_TYPE Id žebříčku Název žebříčku Kód žebříčku Popis Datum vytvoření Stav Id vlastníka Platnost od Platnost do public DataTable GetMatchCategory(long IdMatch) Vrací kategorie žebříčku IdMatch Long Id soutěže IDMATCHCATEGORY NAME CODE Id kategorie žebříčku Název kategorie žebříčku Kód kategorie žebříčku 21

22 RANKINGDATE Datum posledního přepočtení public DataTable getmatchrankings(long IdMatchCategory) Vrací pořadí v kategorii žebříčku IdMatchCategory Long Id kategorie soutěže IDRANKING IDGOLFER GOLFERFULLNAME IDTEAM CLUBSHORTNAME ORDER_FROM ORDER_TO ORDER_STRING RESULT SCORES HCP Id umístění Id hráče Celé jméno hráče Id týmu, pokud jde o žebříček družstev Zkratka domovského klubu Umístění Umístění (dolní hranice, pokud se jedná o dělené umístění) Řadící řetězec, dle aplikovaných pravidel Výsledek Dílčí výsledky HCP v době přepočtení ONLINE SCORING public DataTable GetOnlineScoringResults(LibDB DB,long idtournamentcategory) Vrací pořadí, podle odchylky od paru 22

23 IdTournamentCategory Long Id soutěžní kategorie pro vyhodnocení FULLNAME MEMBERNUMBER IDRESULTTOURNAMENT IDGOLFER IDTOURNAMENTCATEGORY STABLEFORD_RES ORDER_FROM ORDER_TO SCORE HCP_BEFORE HCP_RES USED_IN_MATCH CLUB SCR1..SCR4 DIFF_PAR INX_HOLEPLAYED CODECOUNTRY Celé jméno hráče Členské číslo Id výsledku Id hráče Id kategorie turnaje Stableford body pro výpočet HCP Umístění Umístění do (pokud je dělené) Score podle pravidla kategorie HCP před turnajem HCP po turnaji Příznak, zda je výsledek započítán do žebříčku Zkratka klubu Score za jednotlivá kola Odchylka od paru Číslo právě hrané jamky Kód země 23

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

GEOVAP, spol. s r. o. Uživatelská příručka MarushkaDesktop DemoClient

GEOVAP, spol. s r. o. Uživatelská příručka MarushkaDesktop DemoClient GEOVAP, spol. s r. o. Uživatelská příručka DemoClient OBSAH 1 ÚVOD...1 2 INSTALACE...2 3 START APLIKACE...4 4 PARAMETRY STARTU APLIKACE...5 5 AKTUALIZACE APLIKACE...6 6 POPIS APLIKACE...7 7 NASTAVENÍ...8

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 1.1 Veřejný web slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jeho

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru www.nsp.cz, pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou

Více

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP

Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP Popis XML rozhraní Veřejného webu RŽP verze 2.5 Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice. Jeho provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat

ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat ČSOB BusinessBanking implementační příručka pro automatické stahování dat Obsah Úvod... 2 1 Datové rozhraní... 3 1.1 Technické požadavky... 3 1.2 WSDL... 3 1.3 Popis... 3 1.3.1 Parametr APPID... 3 1.3.2

Více

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály.

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály. Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům jedinečný zážitek soutěžního golfu ve společném flightu se špičkovými českými golfovými profesionály. Již 4. ročník série golfových turnajů pro tzv. TEACHING PRO,

Více

Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví

Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví Standard ČBA_29 Standard elektronické fakturace - Popis rozhraní pro zasílání e-faktur a e-dokumentů koncovým spotřebitelům do aplikací elektronického bankovnictví Datum vydání: leden 2014 1/38 STANDARD

Více

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

WWW dotazovací služby pro prostorová data URM. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy WWW dotazovací služby pro prostorová data URM Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace Zpřístupnění geodat hl. m. Prahy 1. Mapové aplikace 2. Geoportál

Více

Anabix API. Popis způsobu používání služby

Anabix API. Popis způsobu používání služby Anabix API Popis způsobu používání služby Obsah 1 Základní informace... 3 1.1 Požadavky na klientský systém... 3 1.2 Zasílání requestů... 3 1.3 Získávání odpovědí ze systému... 3 1.4 Odpověď po neúspěšném

Více

Komunikace CTS s okolím. Registrovaní závodníci v CTS. Příloha č. 2. Verze 3.0 z 22.2.2011. (Změny proti V2 jsou žlutě podbarvené)

Komunikace CTS s okolím. Registrovaní závodníci v CTS. Příloha č. 2. Verze 3.0 z 22.2.2011. (Změny proti V2 jsou žlutě podbarvené) Příloha č. 2 Komunikace CTS s okolím Verze 3.0 z 22.2.2011. (Změny proti V2 jsou žlutě podbarvené) Registrovaní závodníci v CTS Typ komunikace: obousměrná Jméno souboru: Download - CTSDATA.XML Upload FINALSTARTINGLIST.XML

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Televizní data: specifikace a export

Televizní data: specifikace a export Televizní data: specifikace a export PRESS DATA, s.r.o., tisková agentura, Jihozápadní IV./1115/13, 141 00 Praha 4, DIČ: CZ28200217 E-mail: pressdata@pressdata.cz, tel: 272 011 594 90, 603 418 702, 604

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

<xs:maxlength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpletype>

<xs:maxlength value=50/> </xs:restriction> </xs:simpletype> Příloha č. 2 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0

Popis funkcí a parametrů programu. Reliance External communicator. Verze 1.5.0 Popis funkcí a parametrů programu Reliance External communicator Verze 1.5.0 Copyright 2003-2007 GEOVAP, spol. s r.o.,čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice tel: +420 466 024 617, fax:+420 466 210 314,

Více

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3

Obsah. Kdo jsme?... 3. Co vám přinášíme s naší bránou?... 3. Jak si otevřu bránu na klikniavolej.cz?... 3 S M S b r á n a a z p t n é v o l á n í H l e d á t e s p o l e h l i v é h o p a r t n e r a p r o S M S t e r m i n a c i n e b o l e v n é v o l á n? í T e c h n i c k y z a j i š ł u j he rm oe m a

Více

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál

Pantek Productivity Pack. Verify User Control. Uživatelský manuál Pantek Productivity Pack Verify User Control Verze 2.5 29. října 2002 Obsah ÚVOD... 3 Charakteristika produktu... 3 Systémové požadavky... 3 Omezení... 3 Instalace... 4 Licencování... 4 KONFIGURACE...

Více

Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU. na aboutgolf simulátorech 2011

Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU. na aboutgolf simulátorech 2011 Propozice 1. ročník mistrovství ČR V GOLFU na aboutgolf simulátorech 2011 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Datum: Organizační zajištění: Vklad: Ředitel soutěže: Hlavní rozhodčí: Přihlášky: Hrací místa: dle termínového

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007

1. Obsah. Publikováno: 16.05.2007 API pro službu Mobilem.cz, verze XML 5.01 Tento dokument je určen pro partnery Mobilem.cz. Není dovoleno obsah použít pro jiný účel, než za jakým byl poskytnut. Všechna práva vyhrazena pro Crazy Tomato

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

RESORT DAROVANSKÝ DVŮR 2014 KURZ ZAČÁTEČNÍK I.

RESORT DAROVANSKÝ DVŮR 2014 KURZ ZAČÁTEČNÍK I. KURZ ZAČÁTEČNÍK I. 5 HODIN VÝUKY S TRENÉREM NA DRIVING RANGE A CVIČNÝCH PLOCHÁCH 1x GREENFEE 9 JAMEK PUBLIC COURSE PO DOBU VÝUKY VOLNÉ CVIČNÉ MÍČE NA DRIVING RANGE Tento kurz je vhodný pro úplné golfové

Více

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE 18 důvodů se zlepšovat Mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště je situováno mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár v obci Ostravice. Hrací

Více

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT

ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE HRAJ GOLF ZMEŇ ŽIVOT 4 letý projekt Česká golfová federace Materiál není povoleno šířit 1 2 Role ČGF ČGF je vrcholovým orgánem českého golfu. Byla založena v roce 1931. ČGF hlavní

Více

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 Individuální trénink dospělý 1 osoba 650 Kč 50 minut 2 osoby 800 Kč 50 minut 1 osoba 400 Kč 25 minut 1 osoba 2 900 Kč 5x 50 minut 1 osoba 5 500 Kč 10x 50 minut 2 osoby

Více

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013

XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013 ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE ČLEN UNIE EVROPSKÝCH SENIORSKÝCH AMATERSKÝCH GOLFOVÝCH ASOCIACÍ XIV. K+K MONARCHIE TROPHY 29.07.-01.08.2013 WWW.GOLFBRNO.CZ ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA ČSGA Vážení golfoví

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke sluţbě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke sluţbě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace sluţby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod sluţby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012

Alcatel-Lucent. NMS OmniVista 4760. Účtování a zprávy. Ing.Martin Lenko listopad 2012 Alcatel-Lucent NMS OmniVista 4760 Účtování a zprávy Ing.Martin Lenko listopad 2012 Obsah 1. Úvod Dohledový systém NMS 2. Deklarace TÚ v NMS 3. Vytváření účtenek v TÚ telefonní seznam, synchronizace 4.

Více

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS

SMĚRNICE. Certifikační politika k certifikátu šifrování dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS uživatele PKI-PČS. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 6/2006 dat pro pracovníka PČS nebo externího uživatele PKI-PČS Ruší se interní předpis č.: Odborný garant: Ing. Antonín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006 Datum

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH

DATOVÝ STANDARD O ODPADECH DATOVÝ STANDARD O ODPADECH verze MZP_ODPADY_2013_A OBSAH Obsah... 2 Vysvětlivky... 4 Obecné informace k tabulkám a jednotlivým typům hlášení... 5 Označování hlášení, formát a rozsah tabulek... 5 Datový

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1.

Tato zpráva informuje o implementaci LMS (Learning Management Systém) Moodle konkrétně Moodle 2.3.1. Implementační zpráva Informace o implementaci LMS Moodle Realizováno v rámci projektu OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia, reg.

Více

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru

BI-AWD. Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru BI-AWD Administrace Webového a Databázového serveru Virtualizace HTTP serveru Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Technická specifikace Platební brána IBS

Technická specifikace Platební brána IBS Technická specifikace Platební brána IBS Verze 1 Strana 1 z 6 1. Obecné Platební brána je určena k platbě za zboží nebo služby nakoupené v internetovém obchodě, kdy uživatel je přesměrován na přihlašovací

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno

Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015. 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Statut reprezentace GC Brno pro rok 2015 1. Reprezentace Golf Clubu Brno Reprezentantem klubu se rozumí hráč, jenž je členem GC Brno (dále GCB) a jehož nominoval kapitán klubu do širší nominace jednoho

Více

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4

1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum vydání: duben 2014 Poslední aktualizace: duben 2015 Přehled aktualizací POŘADÍ DATUM AKTUALIZACE strana OBSAH ZMĚN 1. Duben 2015 21 Úprava typu položky SubDocumentType v kapitole 4.3.3 a 4.3.4 Datum

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WAK-1F43D-2005-1 WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799

Více

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas

Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas Komunikace se serverem IPAS skrze knihovnu clsipas - 1 - Seznámení se systémem Server IPAS Server IPAS je výkonným jádrem pro registraci CZ, generických a ostatních domén. V budoucnu se IPAS stane jádrem

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Analýza a návrh pro Systém Správce

Analýza a návrh pro Systém Správce Analýza a návrh pro Systém Správce Toto je analýza aplikace Systém Správce, která slouží k alokaci zaměstnanců vedených v databázi do týmů. Jedná se o pomůcku projektových manažerů. Rozbor požadavků Funkční

Více

Aplikační software Martina Zdražilová (učo 19931) Marketingová komunikace Kombinované studium...

Aplikační software Martina Zdražilová (učo 19931) Marketingová komunikace Kombinované studium... Aplikační software Martina Zdražilová (učo 19931) Marketingová komunikace Kombinované studium... Získej členství Každý, kdo se rozhodne hrát golf, má v České republice na výběr několik variant. Při výběru

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury

Více

BIOMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE. Ondřej Krejcar, Dalibor Janckulík, Leona Motalová

BIOMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE. Ondřej Krejcar, Dalibor Janckulík, Leona Motalová BIOMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO AGENTURY DOMÁCÍ PÉČE Ondřej Krejcar, Dalibor Janckulík, Leona Motalová ZADÁNÍ PROJEKTU Návrh architektury Biomedicínského Systému Implementace Serverové části systému modifikace

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Certifikáty a jejich použití

Certifikáty a jejich použití Certifikáty a jejich použití Verze 1.0 Vydání certifikátu pro AIS Aby mohl AIS volat egon služby ISZR, musí mít povolen přístup k vnějšímu rozhraní ISZR. Přístup povoluje SZR na žádost OVM, který je správcem

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny

Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Úvod ní studie @fel.cvut.cz Téma bakalářské práce: Informační systém ozdravných pobytů zdravotní pojišťovny Pokyny pro vypracování: Analyzujte IS ozdravných pobytů dětí a mládeže obecné zdravotní pojišťovny.

Více

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro produkční prostředí Základních registrů

Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro produkční prostředí Základních registrů Postup pro vytvoření žádosti o digitální certifikát pro produkční prostředí Základních registrů Verze dokumentu: 1.7 Datum vydání: 31. srpna 2015 Klasifikace: Veřejný dokument Obsah 1. Žádost o certifikát...

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix

Elektronická komunikace s CSÚIS. Jak to řeší Fenix Elektronická komunikace s CSÚIS Jak to řeší Fenix Asseco Solutions a veřejná správa Informační systém Fenix Balík aplikací pro státní správu a samosprávu Více než 15 let zkušeností Více než 2000 instalací

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

1. Role IT při užívání PLANTUNE

1. Role IT při užívání PLANTUNE Zakázkově orientované výrobní společnosti investovaly miliony do ERP, proces plánování a řízení výroby přesto většinou řeší v Excelu. Online služba PLANTUNE umožňuje těmto firmám zbavit se Excelů a rychle

Více

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování

Principy fungování WWW serverů a browserů. Internetové publikování Principy fungování WWW serverů a browserů Internetové publikování Historie WWW 50. léta Douglas Engelbert provázané dokumenty 1980 Ted Nelson projekt Xanadu 1989 CERN Ženeva - Tim Berners-Lee Program pro

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

E-spis a legislativa

E-spis a legislativa E-spis a legislativa (shrnutí) Petr Oplátek, ICZ a.s. David Zimandl, ICZ a.s. 10.11.2009, Praha www.i.cz Spisová služba a legislativní požadavky Závazné splnění všech požadavků, které vyplývají z právních

Více