OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH"

Transkript

1 OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH 1953/54 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MILAN BAROŠ, OD JOSEF FOJTÍK 1. Adámek Josef 2. Andrysík Ladislav 3. Babušík Libor 4. Bébar František 5. Cenek Miloslav 6. alkovský Miloslav 7. Doupovec Karel 8. Dvoák Jan 9. Fajmon Petr 10. Frank František 11. Holomek Jan 12. Chovanec Zdenk 13. Jedlika Bohumil 14. Lázniek Jií 15. Podaný Ivan 16. Polnický Stanislav 17. Slabotínský Josef 18. Spáil Oldich 19. Šandr Miroslav 20. Šikula Ladislav 21. Švanda Zdenk 22. Toman Vít 23. Andrysíková Marta 24. Balonová Miluška 25. Budínová Eva 26. Cahová Nadžda 27. Cenková Eliška 28. erná Jiina 29. Drozdová Zdeka 30. Grossová Marie 31. Halouzková Marie 32. Kaloudová Iva 33. Khulová Marie 34. Khunová Ržena 35. Langová Blažena 36. Nmeková Jana 37. Nohelová Božena 38. Paseková Dáša 39. Pivodová Jarmila 40. Rajchová Marie 41. Sýkorová Jaroslava 42. Tužínová Zdenka 43. Vyhnálková Eva 44. Zejdová Hana 45. Zelinková Jarmila 1954/55 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL MILAN BAROŠ 1. Baroš Josef 2. Barva Miloslav 3. Blažek Leoš 4. ermák Zdenk 5. erva Václav 6. Fajmon Petr 7. Drápal Vladimír 8. Frank Oldich 9. Horáek Vladimír 10. Koblížek Zdenk 11. Mazlová Anna 12. Misáková Emílie 13. Neckáová Libuše 14. Nmeková Jana 15. Nohelová Helena 16. Pazourková Silvie 17. Pokorná Jana 18. Rajchová Marta

2 19. Rotreklová Iva 20. Spáilová Irena 21. Spáilová Iva 22. Spáilová Libuše 23. Stoklásková Marie 24. Tesaová Ržena 25. Tužínová Zdenka 26. Ušelová Ržena 1954/55 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL JOSEF FOJTÍK 1. Khl Zdenk 2. Machala Jan 3. Novák Petr 4. ehek Svatopluk 5. Šedý Bohuslav 6. Ševík Josef 7. Šmerda Pavel 8. Šastný Karel 9. Zobal Vladimír 10. Žáek Jan 11. Bendová Zdenka 12. Bílková Eliška 13. Boková Jaroslava 14. Boušková Štpánka 15. ervinková Marie 16. erná Jiina 17. Horáková Emílie 18. Horáková Svatava 19. Horáková Zdenka 20. Jedliková Jitka 21. Konená Jarmila 22. Kvtoová Marta 23. Lattenbergová Anna 24. Mazouchová Josefa 1955/56 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL JOSEF FOJTÍK 1. Buchlovský Zdenk 2. erný Jan 3. Florián František 4. Hamz Jan 5. Horáek Ludvík 6. Jarolík Zdenk 7. Jelínek Ludvík 8. Konený Jaromír 9. Kika Miloš 10. Liška Ivan 11. Machala Slav. 12. Plachý Karel 13. Polívka Antonín 14. Rošštinský Mir 15. Šenkyík Vlad. 16. Šmerda Arnošt 17. Vrána Mir. 18. Boková Jar. 19. Brunclíková Jarmila 20. ermáková Františka 21. Drápalová Marie 22. Dufková Mil. 23. Floriánová Anna 24. Grycová Dobromila 25. Kuerová Marie 26. Langová Silvie 27. Lžiaová Jar. 28. Mášová Lud. 29. Spáilová Lud. 30. Stoklásková Vra 31. Tupá Jitka 32. Valníková Vra 33. Vrbasová Anna 1956/57 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL JOSEF FOJTÍK 1. Anders Zdenek 2. Aulehla Zdenek 3. Benda Jan 4. Benda Josef 5. Cenek Jií 6. Crlík Ladislav 7. ermák Miroslav 8. Dvoák Václav 9. Frank Petr 10. Glósar Zdenk 11. Halouzka František 12. Holomek František 13. Horáek Stanislav 14. Kaláb František 15. Knesl Ladislav

3 16. Babušíková El. 17. Bébarová Miroslava 18. Blaženková Alena 19. Brtníková Jana 20. Bílková Marie 21. Cenková Zdenka 22. ermáková Irena 23. Floríánová Marie 24. Hudcová Božena 25. Kluková Libuše 26. Kotolová Libuše 27. Lžiaová Vra 28. Mahovská Jarka 29. Stoklásková Vra 1956/57 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Nohel Miroslav 2. Pacas Aleš 3. Pelikán František 4. Píchal Jaroslav 5. Pibyl Jaroslav 6. Roblík Boivoj 7. Rott Jan 8. Spáil František 9. Škrla Vladimír 10. Šmerda Josef 11. Vojtíšek Jan 12. Várna Antonín 13. Mášová Marta 14. Polnická Jitka 15. Pichystalová Zdenka 16. Rotreklová Hana 17. ehková Ludmila 18. Silnicová Vladimíra 19. Spáilová Ržena 20. Stratilová Miluše 21. Šandrová Anna 22. Štykarová Božena 1957/58 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL ALOIS MATOUŠEK 1. Andrysík František 2. Burda Vladimír 3. Drozd František 4. Halouzka Josef 5. Hegr Karel 6. Hnízdil Drahomír 7. Hofírek Jaroslav 8. Klaška Boivoj 9. Konený Ladislav 10. Mazal Jií 11. Albrechtová Danuše 12. Cahová Eliška 13. Cenková Danuše 14. Cénková Ludmila 15. Cenková Marta 16. erná Eva 17. Fišerová Hana 18. Holoubková Kvta 19. Horáková Eliška 20. Horáková Irena 21. Jelínková Jitka 22. Jetelová Zdeka 23. Khlová Eva 24. Kuchtová Anna 25. Látalová Ivona 26. Müllerová Anna 27. Stratilová Miluše 1957/58 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Misák Antonín 2. Nohel Emil 3. Novák Vladimír 4. Piše Jaromír 5. Peslar Vít 6. Rafaj Ladislav 7. Ševík Vladislav 8. Štefan František 9. Turek Pemysl 10. Vojtek Ludomír 11. Paulíková Marie 12. Pišová Jana 13. Polívková Eva 14. Pibylová Marie 15. Rotreklová Anna 16. Rotreklová Vlasta 17. Rozsypalová Eliška 18. ehoová Ludmila 19. Slavíková Alena 20. Stavinohová Stanislava 21. Sušilová Miroslava 22. Šandrová Jana 23. Štpánková Alena

4 24. Šujanová Eliška 25. Valníková Helena 26. Veeová Emílie 1958/59 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE JAKŠOVÁ 1. Albrecht Milan 2. Budín Ivan 3. Cenek Jaromír 4. Cenek Jií 5. ermák Tomáš 6. Drag Jan 7. Florian Jaroslav 8. Fuksa Betislav 9. Holoubek Zdenk 10. Horáek Vladimír 11. Kalabus Miloš 12. Kalouda Oldich 13. Khuna Jan 14. Klusal Václav 15. Kvto Zdenk 16. Pliska Karel 17. Bartáková Marie 18. Brtníková Jitka 19. Brunclíková Jana 20. ermáková Eva 21. erná Drahomíra 22. Florianová Božena 23. Florianová Hana 24. Florianová Marta 25. Grycová Slavomíra 26. Halámková Marie 27. Halouzková Miluše 28. Horáková Libuše 29. Horáková Libuše 30. Lattenbergová Jiina 31. Muchová Jaroslava 32. Pindryová Miluška 1958/59 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Drápal Libor 2. Hégr Zdenk 3. Jeábek Pavel 4. Krejzlík Jan 5. Marišler enk 6. Mazel Josef 7. Mazouch Miroslav 8. Pokluda Miloslav 9. Pokorný Leo 10. Rotrekl Jií 11. Rotroekl Karel 12. ehek Jií 13. Skácel Vlastimil 14. Spáil Bohumír 15. Zejda Jií 16. Žampach Miroslav 17. Floriánová Dana 18. Fuksová Nadžda 19. Klobasová Jana 20. Lattenbergová Vra 21. Lázniková Alena 22. Mahovská Vra 23. Partyková Josefa 24. Pišová Marie 25. Rotreklová Pavla 26. Rotreklová Zdeka 27. Slováková Vra 28. Spáilová Božena 29. Spáilová Marie 30. Vlašíková Marcela 31. Zdražilová Marie 1959/60 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Andrysík Jií 2. Barták František 3. Barták Jan 4. Blažek Slavoj 5. Burda Miroslav 6. ermák Ladislav 7. ervinka Jan 8. Fronk Jaroslav 9. Gottwald Ladislav 10. Hochman Jan 11. Holoubek Ivan 12. Hort Miroslav 13. Hochman Jan 14. Hrdlika Vítzslav 15. Hudec Jan 16. Hudec Miloslav 17. Hua Oldich 18. Charous František 19. Jelínek Hanuš 20. Kazda Pavel 21. Kloc Oldich

5 22. Knesl Petr 23. Kubíek Pravoslav 24. Lacina Milan 25. Maršál Milan 28. Spáil Bohumil 31. Veea Jan 26. Misák Jindich 29. Tesa Jií 32. Vrzal Petr 27. Podsedník Vlastimil 30. Uher Petr 1959/60 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Boušková Nadžda 2. ermáková Vlasta 3. erná Emílie 4. erná Josefka 5. Dufková Vra 6. Fialová Božena 7. Himmerová Miluše 8. Hrabovská Ivanka 9. Kneslová Jarmila 10. Koblížková Ivana 11. Konená Milada 12. Kotolanová Marie 13. Kiková Iva 14. Kvasnicová Zdeka 15. Kyselková Miloslava 16. Michutová Vra 17. Muchová Drahoslava 18. Nováková Hana 19. Ondráková Eva 20. Pavezková Lydie 21. Píchalová Božena 22. Pišová Jiina 23. Sixtová Svatava 24. Spáilová Vra 25. Steštíková Dana 26. Steštíková Eva 27. Šedá Blanka 28. Šlesingerová Miluše 29. Ševíková Jindiška 30. Viarová Eva 31. Vítková Miluška 1960/61 TÍDA 9. TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Barták František 2. Barták Jan 3. Burda Miroslav 4. ervinka Jan 5. Fronk Jaroslav 6. Hochman Jan 7. Hrdlika Vítzslav 8. Hua Oldich 9. Kubíek Pravoslav 10. Lacina Milan 11. Podsedník Vlastimil 12. Veea Jan 13. Nadžda Boušková 14. erná Emílie 15. erná Josefka 16. Dufková Vra 17. Fialová Božena 18. Himmerová Miluše 19. Kneslová Jarmila 20. Koblížková Ivana 21. Kiková Iva 22. Kvasnicová Zdeka 23. Kyselková Miloslava 24. Michutová Vra 25. Muchová Drahoslava 26. Nováková Hana 27. Ondráková Eva 28. Pavézková Lydie 29. Sixtová Svatava 30. Spáilová Vra 31. Šedá Blanka 32. Ševíková Jindiška 33. Viarová Eva 34. Vítková Miluška

6 ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA V KENOVICÍCH 1961/62 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Miroslav Baroš 2. Cenek Lubomír 3. ížek Radovan 4. Doubek Jaroslav 5. Halouzka Ivan 6. Holomek Stanislav 7. Hošek Milan 8. Jörka Jan 9. Klaška Jií 10. Knesl František 11. Kuera Milan 12. Mazel Oldich 13. Rafaj Milan 14. Silnica Milan 15. Sotona Leo 16. Spáil Jií 17. Stítecký Josef 18. Bajáková Irena 19. Blaženková Eliška 20. ermáková Milena 21. Dvoáková Anna 22. Halámková Miloslava 23. Halouzková Alena 24. Koínková Jana 25. Lázniková Jana 26. Partyková Jana 27. Pišová Eva 28. Poláková Eliška 29. Ressová Eva 30. Roblíková Jana 31. Sixtová Jiina 32. Straková Hana 33. Vojtíšková Helena 34. Zobalová Marie 1961/62 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Adámek Josef 2. Adámek Vojtch 3. erný Milan 4. Drozd Josef 5. Florián Antonín 6. Frank Pavel 7. Klusal Jan 8. Knesl Petr 9. Kozák Miroslav 10. Krejí Karel 11. Machala Ivan 12. Machala Karel 13. Opletal Karel 14. Podsedník Miloslav 15. Perovský Jaromír 16. Štefan Václav 17. Švaíek Oldich 18. Tesa Josef 19. Andrysíková Olga 20. ermáková Ludmila 21. ervová Dáša 22. Dostálová Jana 23. Fialová Marie 24. Fuxová Jaroslava 25. Hrdinová Marie 26. Chlupová Marta 27. Jeábková Miluše 28. Jetelová Jana 29. Klechová Eva 30. Machová Jaroslava 31. Miksová Nadžda 32. Oujezdská Ivana 33. Pazourková Anna 34. Svtélská Božena 35. Vránková Bohumila 1962/63 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL RUDOLF MÜLLER 1. Adamec Jan 2. Doležal Jií 3. Jedlika Ludvík 4. Koblížek Vladimír 5. Michut Zbynk 6. Piše Libor 7. Sadílek Jaroslav 8. Bartoová Marta 9. Cenková Miloslava

7 10. ermáková Vlasta 11. Dobešová Marta 12. Fuxová Jana 13. Hegrová Ržena 14. Horáková Marta 15. Hudcová Jana 16. Kubíková Blanka 17. Kubová Vladimíra 18. Lattenbergová Milada 19. Mazlová Dana 20. Pavlíková Ludmila 21. Pišová Helena 22. Sklenáová Jana 23. Spáilová Jiina 24. Straková Marie 25. Turková Zdeka 1962/63 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA JARMILA NOVÁKOVÁ 1. Divácký Josef 2. Miloslav Florián 3. Hrdina Josef 4. Knesl Radoslav 5. Kylián Miloslav 6. Masa Lubomír 7. Mucha Miroslav 8. Opletal Bohuslav 9. Pokorný Karel 10. Polívka Bohuslav 11. Perovský František 12. ihák Pavel 13. Štefan Pavel 14. Uher Oldich 15. Doubková Ludmila 16. Hájková Marie 17. Hochmanová Ludmila 18. Kalinová Jitka 19. Makovská Emílie 20. Nohelová Marta 21. Omastová Ivanka 22. Ondráková Pavla 23. Skivánková Libuše 24. SpvákováAnežka 25. Štefanová Marie 1963/64 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA BRONISLAVA STRMISKOVÁ 1. Baják František 2. Hamšík Josef 3. Chaloupka Antonín 4. Koínek Zdenk 5. Lattenberg Alois 6. Matula Karel 7. Paulík Eduard 8. Pavlík Josef 9. Pospíšil Jií 10. Procházka Jií 11. Špidlík Antonín 12. Vyhnánek Jan 13. Adamcová Marta 14. Aulehlová Eva 15. Floriánová Zdeka 16. Halámková Jana 17. Halouzková Jana 18. Hortová Jarmila 19. Hošková Hana 20. Jandejsková Miloslava 21. Linhartová Marie 22. Sixtová Marie 23. Spáilová Marie 24. Spáilová Marta 25. Vojtíšková Josefa 26. Ž árská Marie 1963/64 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. ermák Stanislav 2. Drápal Vladimír 3. Fuksa Miroslav 4. Holoubek Milan 5. Krejí Bohumil 6. Kropáek Antonín 7. Kuchta František 8. Kvto Vroslav 9. Lang František 10. Mixa estmír 11. Müller Zdenk 12. Peslar Milan 13. Pindry Jií 14. Pokorný Jan 15. Pokorný Tomáš 16. Pokorný Zdenk 17. Sušil Josef 18. Uher Lubomír

8 19. ermáková Marie 20. Dostálová Marie 21. Fialová Helena 22. Franková Anna 23. Gottwaldová Danuše 24. Kalvodová Alena 25. Kozáková Božena 26. Krbušková Alena 27. Nohelová Jitka 28. Ondrušová Libuše 29. Kudrnáová Ludmila 30. Švaíková Ržena 1964/65 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1.Bedná Oldich 2. Honek Aleš 3. Horák Zbynk 4. Pavézka Jan 5. Rotrekl Jan 6. Spáil Jií 7. Spáil Vítzslav 8. Šujan Vojtch 9. Tauvinkel Miroslav 10. Vašíek Radoslav 11. Veea Jaroslav 12. Vyoral Jií 13. Havlíková Hana 14. Nohelová Zdeka 15. Novotná Bronislava 16. Píchalová Zdeka 17. Rottová Blanka 18. Spáilová Marie 19. Spáilová Marie 20. Stelcová Svatava 21. Šmatlaová Marie 22. Vránová Ržena 1964/65 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA HELENA SPÁILOVÁ 1.erný Jan 2. Divácký František 3. Hnízdil Jaroslav 4. Klusal Vladimír 5. Knesl Pavel 6. Kropáek Jan 7. Neveselý Bohumil 8. Nohel Jaroslav 9. Ondrj Jan 10. Oujezdský František 11. Putna Zdenk 12. Svtelský Bohuslav 13. Franková Iva 14. Horká Miluška 15. Hošková Dagmar 16. Janeková Karla 17. Jetelová Marie 18. Pouchlá Jana 19. Procházková Jarmila 20. Ševíková Marta 1965/66 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL ANTONÍN POPELKA 1. Bínek Jií 2. erný Jií 3. Florián Lubomír 4. Hamšík Miroslav 5. Hégr Antonín 6. Holomek Josef 7. Janáek Svatoslav 8. Lattenberg Milan 9. Mazel Zdenk 10. Müller Josef 11. Paleek Stanislav 12. Piše Jan 13. Pospíšil Zdenk 14. Pouchlý Mojmír 15. Šandr Jaroslav 16. Urban Ladislav 17. Vyhnánek Luboš 18. Žáek Petr 19. Bartošková Nataša 20. Halouzková Ržena 21. Haluzová Ržena 22. Novotná Hana 23. Procházková Hana 24. Roblíková Jarmila 25. Ryšavá Vlasta 26. Rýznerová Svatava 27. Straková Vra

9 28. Šedá Marie 29. Šenkyíková Jana 30. Uhrová Radoslava 1965/66 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA HELENA SPÁILOVÁ 1. Brtník Milan 2. Havránek Jaroslav 3. Hegr Jan 4. Hošek Rudolf 5. Chlup Alois 6. Jetela Jan 7. Kalvoda Zdenk 8. Krejí Jií 9. Kudrná Jií 10. Masa Josef 11. Ondráek Jan 12. Podsedník Bedich 13. Bartáková Eva 14. Bazalová Božena 15. Cahová Josefa 16. áslavová Ržena 17. Fronková Marie 18. Hájková Stanislava 19. Hégrová Jindiška 20. Holoubková Marie 21. Hrdinová Emílie 22. Jeábková Ilona 23. Koudelková Nadžda 24. Krbušková Ludmila 25. Krejiíková Jaroslava 26. Misáková Blažena 27. Peroutková Vlasta 28. Procházková Miluše 29. Rybnikáová Marcela 30. Sotoláová Irena 31. Spváková Helena 32. Trávníková Svatoslava 1966/67 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL RUDOLF MÜLLER 1. Bartošek Karel 2. Cenek Lumír 3. Cenek Ladislav 4. Doležal Antonín 5. Fojtík Josef 6. Hort Stanislav 7. Kuba Zdenk 8. Lábr Zdenk 9. Maršál estmír 10. Perniká František 11. Procházka Dobroslav 12. Scho Radomír 13. Šenkyík Jaroslav 14. Útrata Lubomír 15. Votava Pemysl 16. Bartoová Hana 17. Bednáová Božka 18. aová Jana 19. ížková Vra 20. Dobešová Zdena 21. Fuksová Božena 22. Hégrová Libuše 23. Huaová Bronislava 24. Hrúzová Gabriela 25. Linhartová Anna 26. Macháková Jana 27. Novotná Jaromíra 28. Pavlíková Marta 29. Spáilová Eliška 30. Spáilová Evžénie 31. Šmatláová Magdalena 1966/67 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA DRKALOVÁ LIBUŠE 1. Babušík Ladislav 2. Hégr Jaroslav 3. Hošek František 4. Lattenberg Miroslav 5. Maršál Leoš 6. Müller Jií 7. Ondráek Václav 8. Ondráek Vítzslav 9. Pibyl Stanislav 10. Ryšánek Bohumil 11. Ryšánek Vlastimil 12. Šmíd Jií 13. Žoužela Jií 14. Blaháková Marie 15. echová Ludmila 16. Doubková Marie 17. Dvoáková Miluše 18. Floiánová Marie 19. Franková Alena 20. Franková Olga 21. Hudcová Soa

10 22. Jílková Kamila 23. Kohutaniová Vra 24. Kousalová Jana 25. Pavlíková Božena 26. Pokorná Marie 27. Raušerová Hana 28. Seeháková Jarmila 1967/68 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA MARCELA ŠRTKOVÁ, OD MARIE GOTTWALDOVÁ 1. Hofírek Vladimír 2. Hudec Josef 3. Janáek Vladimír 4. Jelínek Betislav 5. Jetela Václav 6. Pauík Zdenk 7. Sotolá Stanislav 8. Urban Zdenk 9. Drápalová Eliška 10. Fuksová Marie 11. Hofírková Ivana 12. Chládková Jana 13. Chládková Miluše 14. Obhlídalová Marie 15. Paleková Eliška 16. Pechalová Hana 17. Spáilová Jarmila 18. Stavinohová Jarmila 19. Žáková Eva 1967/68 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITEL - OTAKAR SEDLAÍK 1. ech Pavel 2. Fuksa Jaroslav 3. Hála Zdenk 4. Hauzner František 5. Kitner Jaroslav 6. Klaška Jaroslav 7. Krejíík Jaroslav 8. Zehnal Leoš 9. Francová Libuše 10. Fuksová Radoslava 11. Hégrová Libuše 12. Kalinová Marie 13. Mixová Vra 14. Misáková Marie 15. Plchotová Blažena 16. Poláková Jarmila 17. Pichystalová Marie 18. Ryšánková Libuše 19. Sadílková Miroslava 20. Trbolová Jindra 21. Völgyiová Júlia 1968/69 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA RŽENA SVOBODOVÁ 1. ech Jaromír 2. Fuksa Jií 3. Fuksa Josef 4. Hála Ivan 5. Hovadík Tomáš 6. Jaroš Zdenk 7. Klusal František 8. Kocourek Vladimír 9. Krmá Stanislav 10. Mazálek Ota 11. Müller Jaromír 12. Piše Pavel 13. Sadílek Vlastimil 14. Stelec Josef 15. Šanca Jií 16. Velecký Jaroslav 17. Bartošková Ludmila 18. Fränzlová Helena 19. Fuxová Kvta 20. Hofírková Vladimíra 21. Jahodová Marcela 22. Jelínková Helena 23. Khlová Helena 24. Krmáová Jana 25. Kížová Emílie 26. Lelitová Radmila 27. Mezuláníková Vra 28. Misáková Jana 29. Rottová Ilona 30. Spáilová Danuše 31. Šlezingrová Zdeka 32. Tmová Renáta 33. Žouželová Jana

11 1969/70 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. ermák Milan 2. Fuksa Roman 3. Kalouda Miroslav 4. Kosík Miroslav 5. Procházka Ladislav 6. Vašek František 7. aová Miroslava 8. Drkalová Jana 9. Michutová Dagmar 10. Misáková Jaroslava 11. Ondrová Jana 12. Ondrjová Hana 13. Procházková Dana 14. Sadloová Marie 15. Spáilová Helena 16. Spáilová Marie 17. Spáilová Vladimíra 1969/70 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA HANA FLORIÁNOVÁ 1.Boleslav Vladimír (U ) 2. Gottwald Václav 3. Hégr Milan 4. Kehm Josef 5. Misák Jaroslav 6. Nohel Jaromír 7. Šmatlá Ladislav 8. Cenková Vra 9. Doležalová Eva 10. Hošková Miluše 11. Šmídová Jana 12. Tesaová Zdena 13. Vinterová Zlata 1970/71 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL MILAN PLCH, OD VLADIMÍR JEŽEK 1. Dvoák Jií 2. Hostinský Josef 3. Kropáek Milan 4. Mazálek Lubomír 5. Obhlídal Jaromír 6. Pouchlý Vladimír 7. Šmíd Miroslav 8. Bartoová Zdeka 9. Hálová Ludmila 10. Hošková Dana 11. Kroupová Dana 12. Kuvíková Anna 13. Nejedlá Drahomíra 14. Rotreklová Zdeka 1970/71 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA JARMILA SEKANINOVÁ 1. Fuksa Vladimír 2. Hajdúch Josef 3. Jandejsek Ladislav 4. Kubíek Vít 5. Macháek Josef 6. Poláek Miroslav 7. Spáil Pavel 8. Babušíková Hana 9. Fuksová Ludmila 10. Havránková Jarmila 11. Jetelová Hana 12. Kuchtová Eva 13. Lábrová Jarmila 14. Petrjová Eva 15. Štefanová Ilona 1971/72 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Barták Michal 2. Bugár Radovan 3. Krámar Jaromír 4. Maršál Dalibor 5. Mazel Hanuš 6. Štrublík František 7. Zapletal Pavel 8. Bínková Helena 9. Fojtíková Marie 10. Havránková Dagmar 11. Jandlová Ivona 12. Kehmová Jana

12 13. Kovaíková Jarmila 14. Rychtrová Miroslava 15. Spáilová Helena 16. Válková Vra 17. Valeníková Ilona 1971/72 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Bartošek Olin 2. Drápal Alois 3. Gottwald Jaroslav 4. Klusal Jan 5. Novotný Luboš 6. Spáil Libor 7. Fuxová Jarmila 8. Hausnerová Jana 9. Hausnerová Miroslava 10. Krová Lenka 11. Laichmannová Ivana 12. Lattenbergová Lenka 13. Masaová Kvta 14. Stíbrná Jana 15. Velecká Marie 1972/73 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA MARTA ŠORFOVÁ, OD OTAKAR SEDLAÍK 1. Bugár Roman 2. Cigánek Lubomír 3. Doležal Radek 4. Fränzl Hanuš 5. Hofírek Jaromír 6. Hortvík František 7. Chudárek Ivo 8. Jahoda Rostislav 9. Mixa Eduard 10. Nohel Jaromír 11. Obhlídal Zdenk 12. Partika Jan 13. Šujan Miroslav 14. Vinter Igor 15. Bartesková Ivanka 16. Gottwaldová Anna 17. Hanousková Dagmar 18. Hostradská Jarmila 19. Chládková Eva 20. Chloupková Marie 21. Krmáová Bronislava 22. Sadloová Anna 23. Spáilová Anna 24. Veeová Ivana 1973/74 TÍDA 9. TÍDNÍ UITEL ANTONÍN HANL 1. Hošek Zdenek 2. Kovaík Stanislav 3. Paleek Antonín 4. Procházka Radomil 5. Spáil Josef 6. Žemla Jií 7. Bajerová Lenka 8. Bendová Eva 9. Bílková Eva 10. Cenková Milana 11. ervinková Olga 12. Doležalová Bla 13. Floriánová Taána 14. Fuxová Libuše 15. Kehmová Zdeka 16. Kolesnáová Miluše 17. Macháková Hana 18. Pavelková Jana 19. Šafaíková Ludmila 20. Šmídová Anna 21. Útratová Iva 1974/75 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Ciesar Rudolf 2. Doležal Zdenk 3. Fuxa Ladislav 4. Hortvík Pavel 5. Hošek Luboš 6. Chudárek Petr 7. Katrinec Zdenk 8. Kuera Jan 9. Luska Karel 10. Luža Milan 11. Majerník Ivan 12. Pivoda Pavel 13. Procházka Jaroslav 14. Rýzner estmír 15. Šrámek Leoš 16. Žampach Vlastimil 17. Bartošková Drahomíra

13 18. Fojtíková Zdena 19. Kuchtová Dana 20. Krová Jitka 21. Mazlová Miroslava 22. Mixová Anna 23. Stítecká Marta 24. Šmídová Anna 25. Štpánková Jana 26. Valeníková Eva 27. Vláilíková Ilona 28. Velecká Yvona 29. Žemlová Eva 1975/76 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA HELENA SPÁILOVÁ 1. Boleslav Rostislav 2. Drápal Stanislav 3. Fuxa Kvtoslav 4. Jetela Václav 5. Lattenberg Vladimír 6. Motyák Milan 7. Partika Pavel 8. Patsch Petr 9. Pios Václav 10. Ržika Antonín OSTATNÍ ABSOLVENTI 1. Procházka Oldich 2. Blažková Eva 3. Doležalová Eva 11. Štefan Vojtch 12. Žoužela Radoslav 13. Brtníková Jarmila 14. Burišková Jana 15. ermáková Eva 16. Dofková Miluše 17. Floriánová Jitka 18. Fuksová Soa 19. Jedliková Alena 20. Klusalová Anežka 4. Havránková Eva 5. Maršálová Dagmar 6. Muchová Dagmar 21. Linhartová Jitka 22. Masaová Alena 23. Masaová Zdena 24. Ohnisková Marie 25. Ondráková Zdeka 26. Rotreklová Eliška 27. Vašková Jitka 28. Žáková Olga 7. Müllerová Jitka 1976/77 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Andrla Jií 2. Benda Roman 3. Bubeníek Miroslav 4. Haluza František 5. Hanousek Roman 6. Luska Lumír 7. Ondráek Miroslav 8. Sklená Petr 9. Slabotínský Miloš 10. Stítecký Oldich 11. Svoboda Radim 12. Šafaík Miroslav 13. Šrámek Jan 14. Šujan Zdenk 15. Ciesarová Ivana 16. Klašková Ivana 17. Kolesnáová Zdena 18. Krmáová Taána 19. Kivánková Zlatuše 20. Kuerová Hana 21. Májková Svtlana 22. Novotná Marie 23. Ohnisková Eva 24. Ondrová Hana 25. Petrjová Svatava 26. Spodná Emílie 27. Svobodová Zdena 28. Žouželová Jarmila OSTATNÍ ABSOLVENTI 1. Procházka Pavel 2. Tmová Romana

14 1977/78 TÍDA 9. TÍDNÍ UITEL ANTONÍ HANL 1. Barták Vít 2. Drápal Pavel 3. Horáek Michal 4. Hortvík Rosa 5. Chmela Jaromír 6. Jetela Pavel 7. Nohel Petr 8. Palupa Pavel 9. Polach František OSTATNÍ ABSOLVENTI 1. Kratochvíl Vladimír 2. Havránková Lenka 10. Šmíd Jaroslav 11. Šmíd Josef 12. Štefan Jan 13. Žáek Pemysl 14. Andrášyová Yveta 15. Cigánková Alena 16. Cigánková Irena 17. Cigánková Jana 18. ervinková Renata 3. Chudárková Eva 4. Jedliková Hana 19. Doležalová Hana 20. Fuxová Dana 21. Halouzková Markéta 22. Masaová Ivana 23. Mikulová Vra 24. Piosová Jaroslava 25. Podsedníková Ilona 26. Rychterová Zuzana 27. Svobodová Ilona 5. Sýkorová Regina 1978/79 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA HELENA HEGROVÁ 1. Hégr Zdenk 2. Chmela Václav 3. Macháek Milan 4. Obhlídal Pavel 5. Partika Ludk 6. Spáil Leoš 7. Štpánek Pavel 8. Andrášyová Alena 9. Cenková Vladimíra 10. Gojová Svtluše 11. Hindická Zdeka 12. Horáková Renata 13. Jandlová Soa 14. Jedliková Hana 15. Klašková Jana 16. Koukalová Lenka 17. Kuchtová Ludmila 18. Macháková Hana 19. Masaová Zita 20. Matulová Soa 21. Novotná Jana 22. Šmídová Ilona 23. Štefanová Helena 24. Vránová Alena 1978/79 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Bubeníek Jií 2. Fojtík Ludk 3. Horáek Ludk 4. Knesl Libor 5. Lázníek Jií 6. Otava Václav 7. Palupa Ladislav 8. Pivoda Vlastimil 9. Ržika Petr 10. Svoboda Libor 11. Štefan Bronislav 12. Švanda Dušan 13. Vosmek Josef 14. Žampach Petr 15. Babušíková Eva 16. Cenková Marie 17. Dofková Vra 18. Dresslerová Blanka 19. Floriánová Jitka 20. Fuxová Jarmila 21. Gojová Zdenka 22. Krejzlíková Lenka 23. Kuerová Lenka 24. Mixová Helena 25. Ochmannová René 26. Plchová Alexandra 27. Ržiková Alena 28. Spodná Anna 29. Stítecká Hana 30. Stítecká Jitka

15 31. Štefanová Lenka 1979/80 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Buchlovský Radek 2. Cupák Jaroslav 3. ervinka Lubomír 4. Drápal Petr 5. Hausner Oldich 6. Hégr Jií 7. Chudárek Lubomír 8. Katrinec Miroslav 9. Kroupa Miroslav 10. Lattenberg Zbynk 11. Maršál Ladislav 12. Matula Jií 13. Matula Radovan 14. Mazal Jaroslav 15. Palínek Jií 16. Patsch Roman 17. Pios Petr 18. Škaroupka Daniel 19. Švanda Michal 20. Žoužela Petr 21. Bublíková Vlasta 22. ermáková Magdalena 23. Havránková Hana 24. Kratochvílová Jiina 25. Kuvíková Miroslava 26. Lužová Alena 27. Macháková Ivana 28. Paleková Jitka 29. Pivodová Miroslava 30. Plichtová Rita 31. Procházková Hana 32. Slyšková Jana 33. Svobodová Eva 34. Žampachová Ludmila 1980/81 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL ANTONÍN HANL 1. Buriška Stanislav 2. Jedlika Radoslav 3. Klaška Antonín 4. Konený Lubomír 5. Koukal Lubomír 6. Mixa Boivoj 7. Pauík Kvtoslav 8. Podsedník Petr 9. Rygl Radek 10. Svoboda Radek 11. Štefan Vít 12. Havránková Ludmila 13. Kratochvílová Dana 14. Kiková Jitka 15. Kulhánková Dana 16. Sazlburgerová Jitka 17. Štefanová Svatava 18. Šujanová Jaroslava 19. Zdražilová Zdeka 1981/82 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Blažek Richard 2. Duša Rostislav 3. Fuksa Martin 4. Hála Karel 5. Hégr Jan 6. Hodonský Zdenk 7. Hrdinka Tomáš 8. Kíž Miroslav 9. Lattenberg Jií 10. Masnika Michal 11. Matula Pavel 12. Mixa Václav 13. Palínek František 14. Veea Miroslav 15. Žoužela Michal 16. Halouzková Lenka 17. Hégrová Anna 18. Hegrová Martina 19. Holasová Dana 20. Kratochvílová Jana 21. Kuchyková Lenka 22. Lutišanová Elena 23. Mazálková Regina 24. Mazlová Hana 25. Novotná Dagmar 26. Schabatková Beata 27. Snášelová Marie 28. Spáilová Michaela 29. Šmerdová Iveta 30. Šromová Romana

16 31. Vartová Eva 1982/83 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Blažek Leoš 2. Buek Jaromír 3. Cupárk Radek 4. Kocich Karel 5. Magda Bruno 6. Navrátil Radomír 7. Ohnisko Ladislav 8. Pivoda Ervín 9. Spáil Eduard 10. Topolá Pavel 11. Vrábel Lubomír 12. Vrána Jaromír 13. Bauerová Jana 14. Bubeníková Jitka 15. Hindická Petra 16. Chudáková Simona 17. Kolaíková Vra 18. Kížová Marcela 19. Masaová Marcela 20. Müllerová Jaroslava 21. Palupová Petra 22. Štefanová Jana 23. Vilkusová Ilona 24. Zdražilová Jana 1983/84 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1.Beneš Jií 2. Ciesar Kamil 3. Dobrovolný Jií 4. Hausner Radomír 5. Konený Michal 6. Kratochvíl Jií 7. Kika Petr 8. Mazouch Miroslav 9. Pospíšil Jan 10. Pibyl Petr 11. Rotrekl Jií 12. Ržika Dušan 13. Spáil Pavel 14. Svoboda Vlastimil 15. Štefan Jií 16. Topolá Petr 17. Žáek Tomáš 18. Brtníková Jitka 19. Doležalová Jaroslava 20. Dresslerová Vítzslava 21. Gehrová Renata 22. Grecová Lucie 23. Kížová Radmila 24. Mikulová Kateina 25. Novotná Vítzslava 26. Opletalová Monika 27. Ržiková Jana 28. euchová Iveta 29. Salzburgerová Ilona 30. Slyšková Alena 31. Spáilová Irena 1984/85 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL ANTONÍN HANL 1. Beneš Radim 2.Brokeš Libor 3. Florián Jií 4. Hála Zdenk 5. Holoubek Petr 6. Knesl Petr 7. Kocich Richard 8. Madra Zdenk 9. Pokorný Jaromír 10. Štefl Jií 11. Vrábe Miroslav 12. Babušíková Marie 13. Bauerová Eva 14. Cenková Irena 15. erná Lenka 16. Drkalová Monika 17. Gojová Kamila 18. Hanousková Jana 19. Holasová Soa 20. Janová Alexandra 21. Jeábková Pavlína 22. Klimešová Leona 23. Kuchyková Renata 24. Matalová Daniela 25. Palupová Ržena 26. Procházková Pavla 27. Spáilová Lenka 28. Tichá Jana

17 29. Vartová Alena 30. Žampachová Miroslava 1985/86 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Buchlovský Marcel 2. Doubek Michael 3. Hála Petr 4. Halouzka Michal 5. Hanuš Evžen 6. Hégr David 7. Klimeš Zdenk 8. Kratochvíl Ivo 9. Mixa Zdenk 10. Navrátil Slavomír 11. Ryšavý Libor 12. Štefl Milan 13. Vanderka Dušan 14. Vilkus Petr 15. Bazalová Ivana 16. Blohoubková Jana 17. ermáková Zdeka 18. Grecová Alice 19. Hájková Martina 20. Kopeková Petra 21. Kuerová Andrea 22. Kuerová Jana 23. euchová Šárka 24. Sadílková Martina 25. Skácelová Vladimíra 26. Štrofová Renata 27. Vráblová Anna 28. Vránová Lenka 1986/87 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Andrášy Jií 2. Blohoubek Milan 3. Brokeš Zdenk 4. Bubeníek Aleš 5. Cenek Roman 6. Cigánek Martin 7. Doležal Pavel 8. Hanke Josef 9. Julínek Petr 10. Klaška Roman 11. Kopeek Rostislav 12. Mazel Josef 13. Müller Zdenk 14. Šintler Jií 15. Štpánek Martin 16. Vrábel Zdenk 17. Vyhnánek Martin 18. Andrysíková Jitka 19. Barvová Martina 20. Bauerová Anna 21. Blažková Olga 22. Cenková Stanislava 23. Hausnerová Iveta 24. Fuxová Svatava 25. Klusalová Vladimíra 26. Konená Markéta 27. Kozáková Simona 28. Kramáová Miroslava 29. Kropáková Silva 30. Marišlerová Hana 31. Ochmannová Larisa 32. Veeová Irena 1987/88 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1.Blažek Milan 2. Gehr Karel 3. Hála Marek 4. Klusal Milan 5. Kolaík Roman 6. Konený Jaromír 7. Kozák Miroslav 8. Krejí Jií 9. Ludin Jií 10. Madra Petr 11. Mazouch Jií 12. Ondrj Jan 13. Rotrekl Jaroslav 14. Ryšavý Ondej 15. Svoboda Richard 16. Trampota Pavel 17. Veea Jan 18. Bartáková Markéta 19. Hodonská Petra 20. Jeábková Dita 21. Krejzlíková Miroslava 22. Mieglová Gabriela 23. Pernikáová Miluše 24. Sadílková Romana 25. Ševíková Ivana 26. Štroblíková Dita 27. Tunková Jana

18 28. Uhlíová Romana 29. Uhrová Ivana 30. Uhrová Monika 1988/89 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Fuxa Jaroslav 2. Holoubek Bronislav 3. Knésl Radek 4. Kramá Radovan 5. Pokorný Aleš 6. Pikryl Rostislav 7. Rafaj Ladislav 8. Ržika Ludk 9. Šintler Zdenk 10. Trampota Pavel 11. Jelínková Lada 12. Mazlová Hana 13. Müllerová Zdeka 14. Nmeková Markéta 15. Opletalová Romana 16. Pospíšilová Hana 17. Rozsypalová Kamila 18. Ržiková Soa 19. Štefanová Pavlína 20. Šujanová Petra 1988/89 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Barva Tomáš 2. Buchlovský Zdenk 3. Doubek Radan 4. Hegr Marek 5. Katrinec Ladislav 6. Krejí Milan 7. Lábr Petr 8. Štroblík Martin 9. Zelinka Petr 10. Aulehlová Andrea 11. Bazalová Jitka 12. Dobrovolná Vladimíra 13. Gambová Soa 14. Hankeová Iveta 15. Hanušová Františka 16. Holomková Jana 17. Hrubá Gabriela 18. Kopeková Dagmar 19. Partyková Jana 1989/90 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA HELENA WEIDINGEROVÁ 1. Boek Michal 2. Borovika Miroslav 3. Buek Ivo 4. Kopeek Pavel 5. Kratochvíl Petr 6. Kuera Lukáš 7. Lábr Martin 8. Ludin Martin 9. Pospíšil Zdenk 10. Pouchlý Tomáš 11. Skácel Petr 12. Šrom Jaroslav 13. Uher Petr 14. Vrána Antonín 15. Vyoral Pavel 16. Bajáková Stanislava 17. Blažková Pavla 18. Cenková Michaela 19. Elaginová Marcela 20. Hálová Hana 21. Hegrová Monika 22. Jarošová Lenka 23. Kratochvílová Hana 24. Mazálková Jana 25. Mikerásková Hana 26. Mixová Aneta 27. Nosková Martina 28. Polachová Jiina 29. Polášková Markéta 30. Skácelová Andrea 31. Štefanová Jana 32. Trampotová Alena 33. Trampotová Jana 1990/91 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Fuxa Roman 2. Gamba Radek 3. Holomek Jií 4. Knesl Roman 5. Kromer Josef 6. Müller Jií 7. Plichta Patrik 8. Rozsypal Libor 9. Sadílek Tomáš

19 10. Štefan Jan 11. Unzeitlich Roman 12. Vyoral Jií 13. Zejda Petr 14. Doležalová Hana 15. Halouzková Romana 16. Hausnerová Silvie 17. Jeábková Zuzana 18. Kneslová Lenka 19. Lábrová Pavlína 20. Lázniková Andrea 21. Marušincová Nina 22. Matelová Bohdana 23. Mazlová Vra 24. Mixová Edita 25. Novotná Libuše 26. Partyková Petra 27. Paulíková Irena 28. Pospíšilová Miroslava 29. Švábenská Pavla 30. Urbanová Petra 31. Vyhnánková Renata 1991/92 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL JOSEF HOLÍK 1. Baják František 2. Beneš Michal 3. Dvorský Martin 4. Jaroš Roman 5. Malý Karel 6. Michut Radomír 7. Pospíšil Radovan 8. Spáil Milan 9. Svoboda Josef 10. Uhlí Petr 11. Urban Zdenk 12. Veea Bronislav 13. Andrysíková Irena 14. Fuksová Zdeka 15. Jetelová Helena 16. Kehmová Kateina 17. Kuerová Klára 18. Oujezdská Kateina 19. Procházková Petra 20. Ryšavá Lenka 21. Sotoláová Stanislava 22. Zourková Monika 1991/92 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL PETR KNESL 1. Erben Erik 2. Doležal Miroslav 3. Hanke Petr 4. Hegr Pavel 5. Horáek Lukáš 6. Madra Jan 7. Schwan Martin 8. Sysel Václav 9. Šmíd Jií 10. Štefan Václav 11. Uher Michal 12. Bazalová Pavlína 13. Fuxová Iveta 14. Herdková Simona 15. Hlaváová Romana 16. Holomková Vra 17. Jetelová Bohdana 18. Kneslová Klára 19. Kotrbová Linda 20. Mazalová Martina 21. Panajotidisová Šárka 22. Vránová Eva 1992/93 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL LEOŠ KULHÁNEK 1. Ambrož Kamil 2. Holas Vlastislav 3. Hošek Zdenk 4. Jetela Hubert 5. Kehm Josef 6. Matela Lubor 7. Opletal Jií 8. Sigmund Richard 9. Ševík Petr 10. Uher Roman 11. Trávníek Martin 12. Valný Lubomír 13. Weigner Daniel 14. Bazalová Monika 15. Dostálová Petra 16. Kitnerová Jana 17. Kromerová Pavla 18. Unzeitlichová Iva 19. Unzeitlichová Jana 20. Žouželová Kateina

20 21. Bartošková Alice 22. Holoubková Bohdana 23. Škvírová Michaela 1992/93 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL PETR KNESL 1. Holoubek Roman 2. Kropáek Lukáš 3. Kružel František 4. Kubíek Ondej 5. Mazálek Jindich 6. Morávek Jií 7. Svoboda Radek 8. Vrána Michal 9. Bartáková Michaela 10. Cenková Romana 11. Floriánová Iva 12. Funková Andrea 13. Holomková Dana 14. Hrabálková Dana 15. Mieglová Kateina 16. Nováková Kristýna 17. Oujezdská Eva 18. Sadílková Petra 19. Štouraová Karla 20. Šujanová Radka 21. Švábenská Hana 22. Vašíková Zuzana 23. Weidingerová Eliška 24. Zejdová Ivona 25. Dvorská Jana 26. Kuerová Miroslava 27. Nálezková Monika 1993/94 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL RUDOLF MÜLLER 1. Boek Lubomír 2. Kolesná Josef 3. Kotrba Tomáš 4. Kovalík Jií 5. Morávek Miroslav 6. Neumann Jií 7. Novák Jan 8. Novák Libor 9. Rozsypal Rudolf 10. Sotolá Jií 11. Ševela David 12. Šintler Milan 13. Šmíd Petr 14. Uher Lukáš 15. Vyoral Petr 16. Fuksa Petr 17. Kupinová Lucie 18. Zelinková Lenka 1993/94 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITELKA REGINA KOKEŠOVÁ 1. Fuksa Aleš 2. Hladký Ondej 3. Hrabálek Zdenk 4. Mikerásek David 5. Rozkopal Tomáš 6. Doekalová Pavla 7. Doležalová Klára 8. Jetelová Jana 9. Mazalová Petra 10.Mazlová Magdalena 11 Neumannová Martina 12. Nováková Jarmila 13. Orálková Bohdana 14. Rozehnalová Michaela 15. Svobodová Sabina 16. Vyhnánková Romana 17. Cenková Veronika 18. Paulíková Marta 1994/95 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL PETR KNESL

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4. Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Maturitní komise: Předsedkyně maturitní komise: Místopředseda: Třídní učitel: Ing. Ivan Hnízdil Mgr. Jaroslava Chudobová Mgr. Petra Mahelová Český jazyk a literatura: Zkoušející: Mgr. Ludmila Marešová

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Český jazyk a literatura - základní, Český jazyk a literatura, základnídidaktický test Učebna: Učebna č.23 Datum a čas začátku zkoušky: 11.10.2010 09:00 1. Austová Kristýna 2. Babicová Jana 3. Bařinová

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK

TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK žaky nejmladší A Hlavní rozhodí 1 Nela Plodková SKK Karviná 1.0 1 2 Eliška Pavlasová HC Rebel Havlíkv Brod 2.0 2 3 Sára Cibulková USK Praha 3.0 3 4 Kateina Doubravová KK Pardubice

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:35 Denní vyhlášení výsledků: 11:50 Bc. Alžběta Mlčochová pr. - Hudební výchova 8:20 8:35 Mgr. Marie Haluzová / Mgr. Jiří Ocelka / pr.

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium

No Panel Category Nation Club Name/Team Warm up Trening Waiting Podium 1 A AG1 IW CZE VSK VUT Brno Natálie Bajnoková 08:00:00 09:00:00 09:25:00 09:30:00 2 A AG1 IW CZE Pro Fitness Praha Barbora Hložková 08:02:25 09:02:25 09:27:25 09:32:25 3 A AG1 IW CZE TJ Sokol Kampa Praha

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4.

77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20 3. 72 Jelínek Jáchym Aš 2012 I 00:04:27 4. Kategorie: I nejmladší kluci ročníky narození: 2008 a mladší Délka trati: 400 m 77 Jelínek Martin LK Jasan Aš 2008 I 00:01:54 1. 82 Klepáček Daneček Aš 2009 I 00:02:22 2. 184 Farkaš Filip Aš 2011 I 00:03:20

Více

MLADŠÍ ŢÁKYNĚ Atletický čtyřboj 2011

MLADŠÍ ŢÁKYNĚ Atletický čtyřboj 2011 MLADŠÍ ŢÁKYNĚ Atletický čtyřboj 2011 cel.poř. družstvo roč. kraj body celk. 60m b. 600m b. výška b. dálka b. míček b. 1 ZŠ Křídlovická JM 6462 Kašparová Klára 98 1084 9,8 328 2 : 26,40 191 120 312 0 31,51

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Kamila Brůčková (4.A) pr. - Technologie 8:15 8:40 {Aj 1} MgA. Dagmar Jahodová / Akad. mal. Kamil Mikel / sp. - Anglický jazyk 9:10 9:35 {Aj 1} Mgr. Martina Dočekalová

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368

Podomí Král František 1039567712 VP 1493 orná půda Podomí 673196, č. 302 368 Název obce OPSUB - název ID vlastnictví Vztah Výměra Druh pozemku Parcela Č. LV Olšany Dvořák Antonín 1024491712 VP 125 ostatní plocha Olšany 636410, č. 327/3 28 Olšany Šenková Anežka 1024836712 VP 2689

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

LUKOVANY. 2. Zdeněk Bareš Typ podnikatele: Fyzická osoba Místo podnikání: 664 84, Lukovany 86 Na hledané adrese: místo podnikání, provozovna

LUKOVANY. 2. Zdeněk Bareš Typ podnikatele: Fyzická osoba Místo podnikání: 664 84, Lukovany 86 Na hledané adrese: místo podnikání, provozovna LUKOVANY 1. Ing. Libor Nekuda 664 84, Lukovany 189 11486058 2. Zdeněk Bareš 664 84, Lukovany 86, provozovna 13025228 3. Jiří Nováček U Mlýnka 565/7, 664 91, Oslavany provozovna 15535339 4. Miroslav Vaverka

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice

St ední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kn žskodvorská 33/A, 370 04 eské Bud jovice Harmonogram absolutorií erven ádné, opravné a náhradní termíny FINANCOVÁNÍ A Ú ETNICTVÍ (denní a dálkové studium) a OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ (denní studium) Místo konání: Nemanická 7, u ebna N12 1.OT ŠTOREK

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Vítězové Neumannových Poděbrad

Vítězové Neumannových Poděbrad Vítězové Neumannových Poděbrad V letech 1965 1966 probíhala soutěž v jedné kategorii. Byla otevřena profesionálním umělcům a posluchačům vysokých divadelních škol. 1965 1. Ľudmila Ďurčeková odb. asistentka

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

25. ročník Ústeckého poháru Ústí nad Labem 26.4.2015 II.VTp

25. ročník Ústeckého poháru Ústí nad Labem 26.4.2015 II.VTp II.VTp Jméno Ročník oddíl Pořadí St.č. Nečasová Erika 2003 GSK Ústí nad Labem 7,35 1 1. Horáková Zuzana 2003 SK Motorlet Praha 7,15 2 2. Kavková Dora 2004 TJ Sokol Jablonec SC 7,15 3 3. Jirků Natálie 2003

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6.

COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6. COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6.B 2850 3 Mandát Vlastimil 8.A 2850 4 Lukš David 9.A 2850 5 Kalášek Jan 9.C

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

Výsledková listina I.kategorie

Výsledková listina I.kategorie B I B L E A M Y 2014-2015 Výsledky okresního kola konaného 26. listopadu L.P. 2014 v Nikolčicích Dne 26.11.2014 proběhl 17. ročník okresního kola dějepisné soutěže Bible a my. Ve čtyřech kategoriích předvedlo

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci Historie soutěže FACE - výsledky FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci rok POŘÁDAJÍCÍ ZEMĚ město síň slávy ČESKÁ REPREZENTACE (UMÍSTĚNÍ) 1987 Německo Biedenkopf Nizozemsko

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010

Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010 Písemka číslo 2 sobota 9.10 2010 Matematika Čeština 112 žáků průměr: 21,0 111 žáků průměr: 19,9 Pořadí Jméno body Pořadí Jméno body 1.-4. Do Hoang Viet Anh 27 1. Kramná Anežka 27,0 Janota Daniel 27 2.

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 29. Listopad 2014 Poslední podzimní kolo bylo pohromou pro domácí družstva, (s výjimkou Havlovic A). Favorité hráli venku a tak se tabulka změnila jen v prostřední části. Druhou domácí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více