OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH"

Transkript

1 OSMILETÁ STEDNÍ ŠKOLA V KENOVICÍCH 1953/54 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MILAN BAROŠ, OD JOSEF FOJTÍK 1. Adámek Josef 2. Andrysík Ladislav 3. Babušík Libor 4. Bébar František 5. Cenek Miloslav 6. alkovský Miloslav 7. Doupovec Karel 8. Dvoák Jan 9. Fajmon Petr 10. Frank František 11. Holomek Jan 12. Chovanec Zdenk 13. Jedlika Bohumil 14. Lázniek Jií 15. Podaný Ivan 16. Polnický Stanislav 17. Slabotínský Josef 18. Spáil Oldich 19. Šandr Miroslav 20. Šikula Ladislav 21. Švanda Zdenk 22. Toman Vít 23. Andrysíková Marta 24. Balonová Miluška 25. Budínová Eva 26. Cahová Nadžda 27. Cenková Eliška 28. erná Jiina 29. Drozdová Zdeka 30. Grossová Marie 31. Halouzková Marie 32. Kaloudová Iva 33. Khulová Marie 34. Khunová Ržena 35. Langová Blažena 36. Nmeková Jana 37. Nohelová Božena 38. Paseková Dáša 39. Pivodová Jarmila 40. Rajchová Marie 41. Sýkorová Jaroslava 42. Tužínová Zdenka 43. Vyhnálková Eva 44. Zejdová Hana 45. Zelinková Jarmila 1954/55 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL MILAN BAROŠ 1. Baroš Josef 2. Barva Miloslav 3. Blažek Leoš 4. ermák Zdenk 5. erva Václav 6. Fajmon Petr 7. Drápal Vladimír 8. Frank Oldich 9. Horáek Vladimír 10. Koblížek Zdenk 11. Mazlová Anna 12. Misáková Emílie 13. Neckáová Libuše 14. Nmeková Jana 15. Nohelová Helena 16. Pazourková Silvie 17. Pokorná Jana 18. Rajchová Marta

2 19. Rotreklová Iva 20. Spáilová Irena 21. Spáilová Iva 22. Spáilová Libuše 23. Stoklásková Marie 24. Tesaová Ržena 25. Tužínová Zdenka 26. Ušelová Ržena 1954/55 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL JOSEF FOJTÍK 1. Khl Zdenk 2. Machala Jan 3. Novák Petr 4. ehek Svatopluk 5. Šedý Bohuslav 6. Ševík Josef 7. Šmerda Pavel 8. Šastný Karel 9. Zobal Vladimír 10. Žáek Jan 11. Bendová Zdenka 12. Bílková Eliška 13. Boková Jaroslava 14. Boušková Štpánka 15. ervinková Marie 16. erná Jiina 17. Horáková Emílie 18. Horáková Svatava 19. Horáková Zdenka 20. Jedliková Jitka 21. Konená Jarmila 22. Kvtoová Marta 23. Lattenbergová Anna 24. Mazouchová Josefa 1955/56 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL JOSEF FOJTÍK 1. Buchlovský Zdenk 2. erný Jan 3. Florián František 4. Hamz Jan 5. Horáek Ludvík 6. Jarolík Zdenk 7. Jelínek Ludvík 8. Konený Jaromír 9. Kika Miloš 10. Liška Ivan 11. Machala Slav. 12. Plachý Karel 13. Polívka Antonín 14. Rošštinský Mir 15. Šenkyík Vlad. 16. Šmerda Arnošt 17. Vrána Mir. 18. Boková Jar. 19. Brunclíková Jarmila 20. ermáková Františka 21. Drápalová Marie 22. Dufková Mil. 23. Floriánová Anna 24. Grycová Dobromila 25. Kuerová Marie 26. Langová Silvie 27. Lžiaová Jar. 28. Mášová Lud. 29. Spáilová Lud. 30. Stoklásková Vra 31. Tupá Jitka 32. Valníková Vra 33. Vrbasová Anna 1956/57 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL JOSEF FOJTÍK 1. Anders Zdenek 2. Aulehla Zdenek 3. Benda Jan 4. Benda Josef 5. Cenek Jií 6. Crlík Ladislav 7. ermák Miroslav 8. Dvoák Václav 9. Frank Petr 10. Glósar Zdenk 11. Halouzka František 12. Holomek František 13. Horáek Stanislav 14. Kaláb František 15. Knesl Ladislav

3 16. Babušíková El. 17. Bébarová Miroslava 18. Blaženková Alena 19. Brtníková Jana 20. Bílková Marie 21. Cenková Zdenka 22. ermáková Irena 23. Floríánová Marie 24. Hudcová Božena 25. Kluková Libuše 26. Kotolová Libuše 27. Lžiaová Vra 28. Mahovská Jarka 29. Stoklásková Vra 1956/57 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Nohel Miroslav 2. Pacas Aleš 3. Pelikán František 4. Píchal Jaroslav 5. Pibyl Jaroslav 6. Roblík Boivoj 7. Rott Jan 8. Spáil František 9. Škrla Vladimír 10. Šmerda Josef 11. Vojtíšek Jan 12. Várna Antonín 13. Mášová Marta 14. Polnická Jitka 15. Pichystalová Zdenka 16. Rotreklová Hana 17. ehková Ludmila 18. Silnicová Vladimíra 19. Spáilová Ržena 20. Stratilová Miluše 21. Šandrová Anna 22. Štykarová Božena 1957/58 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL ALOIS MATOUŠEK 1. Andrysík František 2. Burda Vladimír 3. Drozd František 4. Halouzka Josef 5. Hegr Karel 6. Hnízdil Drahomír 7. Hofírek Jaroslav 8. Klaška Boivoj 9. Konený Ladislav 10. Mazal Jií 11. Albrechtová Danuše 12. Cahová Eliška 13. Cenková Danuše 14. Cénková Ludmila 15. Cenková Marta 16. erná Eva 17. Fišerová Hana 18. Holoubková Kvta 19. Horáková Eliška 20. Horáková Irena 21. Jelínková Jitka 22. Jetelová Zdeka 23. Khlová Eva 24. Kuchtová Anna 25. Látalová Ivona 26. Müllerová Anna 27. Stratilová Miluše 1957/58 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Misák Antonín 2. Nohel Emil 3. Novák Vladimír 4. Piše Jaromír 5. Peslar Vít 6. Rafaj Ladislav 7. Ševík Vladislav 8. Štefan František 9. Turek Pemysl 10. Vojtek Ludomír 11. Paulíková Marie 12. Pišová Jana 13. Polívková Eva 14. Pibylová Marie 15. Rotreklová Anna 16. Rotreklová Vlasta 17. Rozsypalová Eliška 18. ehoová Ludmila 19. Slavíková Alena 20. Stavinohová Stanislava 21. Sušilová Miroslava 22. Šandrová Jana 23. Štpánková Alena

4 24. Šujanová Eliška 25. Valníková Helena 26. Veeová Emílie 1958/59 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE JAKŠOVÁ 1. Albrecht Milan 2. Budín Ivan 3. Cenek Jaromír 4. Cenek Jií 5. ermák Tomáš 6. Drag Jan 7. Florian Jaroslav 8. Fuksa Betislav 9. Holoubek Zdenk 10. Horáek Vladimír 11. Kalabus Miloš 12. Kalouda Oldich 13. Khuna Jan 14. Klusal Václav 15. Kvto Zdenk 16. Pliska Karel 17. Bartáková Marie 18. Brtníková Jitka 19. Brunclíková Jana 20. ermáková Eva 21. erná Drahomíra 22. Florianová Božena 23. Florianová Hana 24. Florianová Marta 25. Grycová Slavomíra 26. Halámková Marie 27. Halouzková Miluše 28. Horáková Libuše 29. Horáková Libuše 30. Lattenbergová Jiina 31. Muchová Jaroslava 32. Pindryová Miluška 1958/59 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Drápal Libor 2. Hégr Zdenk 3. Jeábek Pavel 4. Krejzlík Jan 5. Marišler enk 6. Mazel Josef 7. Mazouch Miroslav 8. Pokluda Miloslav 9. Pokorný Leo 10. Rotrekl Jií 11. Rotroekl Karel 12. ehek Jií 13. Skácel Vlastimil 14. Spáil Bohumír 15. Zejda Jií 16. Žampach Miroslav 17. Floriánová Dana 18. Fuksová Nadžda 19. Klobasová Jana 20. Lattenbergová Vra 21. Lázniková Alena 22. Mahovská Vra 23. Partyková Josefa 24. Pišová Marie 25. Rotreklová Pavla 26. Rotreklová Zdeka 27. Slováková Vra 28. Spáilová Božena 29. Spáilová Marie 30. Vlašíková Marcela 31. Zdražilová Marie 1959/60 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Andrysík Jií 2. Barták František 3. Barták Jan 4. Blažek Slavoj 5. Burda Miroslav 6. ermák Ladislav 7. ervinka Jan 8. Fronk Jaroslav 9. Gottwald Ladislav 10. Hochman Jan 11. Holoubek Ivan 12. Hort Miroslav 13. Hochman Jan 14. Hrdlika Vítzslav 15. Hudec Jan 16. Hudec Miloslav 17. Hua Oldich 18. Charous František 19. Jelínek Hanuš 20. Kazda Pavel 21. Kloc Oldich

5 22. Knesl Petr 23. Kubíek Pravoslav 24. Lacina Milan 25. Maršál Milan 28. Spáil Bohumil 31. Veea Jan 26. Misák Jindich 29. Tesa Jií 32. Vrzal Petr 27. Podsedník Vlastimil 30. Uher Petr 1959/60 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Boušková Nadžda 2. ermáková Vlasta 3. erná Emílie 4. erná Josefka 5. Dufková Vra 6. Fialová Božena 7. Himmerová Miluše 8. Hrabovská Ivanka 9. Kneslová Jarmila 10. Koblížková Ivana 11. Konená Milada 12. Kotolanová Marie 13. Kiková Iva 14. Kvasnicová Zdeka 15. Kyselková Miloslava 16. Michutová Vra 17. Muchová Drahoslava 18. Nováková Hana 19. Ondráková Eva 20. Pavezková Lydie 21. Píchalová Božena 22. Pišová Jiina 23. Sixtová Svatava 24. Spáilová Vra 25. Steštíková Dana 26. Steštíková Eva 27. Šedá Blanka 28. Šlesingerová Miluše 29. Ševíková Jindiška 30. Viarová Eva 31. Vítková Miluška 1960/61 TÍDA 9. TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Barták František 2. Barták Jan 3. Burda Miroslav 4. ervinka Jan 5. Fronk Jaroslav 6. Hochman Jan 7. Hrdlika Vítzslav 8. Hua Oldich 9. Kubíek Pravoslav 10. Lacina Milan 11. Podsedník Vlastimil 12. Veea Jan 13. Nadžda Boušková 14. erná Emílie 15. erná Josefka 16. Dufková Vra 17. Fialová Božena 18. Himmerová Miluše 19. Kneslová Jarmila 20. Koblížková Ivana 21. Kiková Iva 22. Kvasnicová Zdeka 23. Kyselková Miloslava 24. Michutová Vra 25. Muchová Drahoslava 26. Nováková Hana 27. Ondráková Eva 28. Pavézková Lydie 29. Sixtová Svatava 30. Spáilová Vra 31. Šedá Blanka 32. Ševíková Jindiška 33. Viarová Eva 34. Vítková Miluška

6 ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÁ ŠKOLA V KENOVICÍCH 1961/62 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. Miroslav Baroš 2. Cenek Lubomír 3. ížek Radovan 4. Doubek Jaroslav 5. Halouzka Ivan 6. Holomek Stanislav 7. Hošek Milan 8. Jörka Jan 9. Klaška Jií 10. Knesl František 11. Kuera Milan 12. Mazel Oldich 13. Rafaj Milan 14. Silnica Milan 15. Sotona Leo 16. Spáil Jií 17. Stítecký Josef 18. Bajáková Irena 19. Blaženková Eliška 20. ermáková Milena 21. Dvoáková Anna 22. Halámková Miloslava 23. Halouzková Alena 24. Koínková Jana 25. Lázniková Jana 26. Partyková Jana 27. Pišová Eva 28. Poláková Eliška 29. Ressová Eva 30. Roblíková Jana 31. Sixtová Jiina 32. Straková Hana 33. Vojtíšková Helena 34. Zobalová Marie 1961/62 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Adámek Josef 2. Adámek Vojtch 3. erný Milan 4. Drozd Josef 5. Florián Antonín 6. Frank Pavel 7. Klusal Jan 8. Knesl Petr 9. Kozák Miroslav 10. Krejí Karel 11. Machala Ivan 12. Machala Karel 13. Opletal Karel 14. Podsedník Miloslav 15. Perovský Jaromír 16. Štefan Václav 17. Švaíek Oldich 18. Tesa Josef 19. Andrysíková Olga 20. ermáková Ludmila 21. ervová Dáša 22. Dostálová Jana 23. Fialová Marie 24. Fuxová Jaroslava 25. Hrdinová Marie 26. Chlupová Marta 27. Jeábková Miluše 28. Jetelová Jana 29. Klechová Eva 30. Machová Jaroslava 31. Miksová Nadžda 32. Oujezdská Ivana 33. Pazourková Anna 34. Svtélská Božena 35. Vránková Bohumila 1962/63 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL RUDOLF MÜLLER 1. Adamec Jan 2. Doležal Jií 3. Jedlika Ludvík 4. Koblížek Vladimír 5. Michut Zbynk 6. Piše Libor 7. Sadílek Jaroslav 8. Bartoová Marta 9. Cenková Miloslava

7 10. ermáková Vlasta 11. Dobešová Marta 12. Fuxová Jana 13. Hegrová Ržena 14. Horáková Marta 15. Hudcová Jana 16. Kubíková Blanka 17. Kubová Vladimíra 18. Lattenbergová Milada 19. Mazlová Dana 20. Pavlíková Ludmila 21. Pišová Helena 22. Sklenáová Jana 23. Spáilová Jiina 24. Straková Marie 25. Turková Zdeka 1962/63 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA JARMILA NOVÁKOVÁ 1. Divácký Josef 2. Miloslav Florián 3. Hrdina Josef 4. Knesl Radoslav 5. Kylián Miloslav 6. Masa Lubomír 7. Mucha Miroslav 8. Opletal Bohuslav 9. Pokorný Karel 10. Polívka Bohuslav 11. Perovský František 12. ihák Pavel 13. Štefan Pavel 14. Uher Oldich 15. Doubková Ludmila 16. Hájková Marie 17. Hochmanová Ludmila 18. Kalinová Jitka 19. Makovská Emílie 20. Nohelová Marta 21. Omastová Ivanka 22. Ondráková Pavla 23. Skivánková Libuše 24. SpvákováAnežka 25. Štefanová Marie 1963/64 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA BRONISLAVA STRMISKOVÁ 1. Baják František 2. Hamšík Josef 3. Chaloupka Antonín 4. Koínek Zdenk 5. Lattenberg Alois 6. Matula Karel 7. Paulík Eduard 8. Pavlík Josef 9. Pospíšil Jií 10. Procházka Jií 11. Špidlík Antonín 12. Vyhnánek Jan 13. Adamcová Marta 14. Aulehlová Eva 15. Floriánová Zdeka 16. Halámková Jana 17. Halouzková Jana 18. Hortová Jarmila 19. Hošková Hana 20. Jandejsková Miloslava 21. Linhartová Marie 22. Sixtová Marie 23. Spáilová Marie 24. Spáilová Marta 25. Vojtíšková Josefa 26. Ž árská Marie 1963/64 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITEL OTAKAR SEDLAÍK 1. ermák Stanislav 2. Drápal Vladimír 3. Fuksa Miroslav 4. Holoubek Milan 5. Krejí Bohumil 6. Kropáek Antonín 7. Kuchta František 8. Kvto Vroslav 9. Lang František 10. Mixa estmír 11. Müller Zdenk 12. Peslar Milan 13. Pindry Jií 14. Pokorný Jan 15. Pokorný Tomáš 16. Pokorný Zdenk 17. Sušil Josef 18. Uher Lubomír

8 19. ermáková Marie 20. Dostálová Marie 21. Fialová Helena 22. Franková Anna 23. Gottwaldová Danuše 24. Kalvodová Alena 25. Kozáková Božena 26. Krbušková Alena 27. Nohelová Jitka 28. Ondrušová Libuše 29. Kudrnáová Ludmila 30. Švaíková Ržena 1964/65 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1.Bedná Oldich 2. Honek Aleš 3. Horák Zbynk 4. Pavézka Jan 5. Rotrekl Jan 6. Spáil Jií 7. Spáil Vítzslav 8. Šujan Vojtch 9. Tauvinkel Miroslav 10. Vašíek Radoslav 11. Veea Jaroslav 12. Vyoral Jií 13. Havlíková Hana 14. Nohelová Zdeka 15. Novotná Bronislava 16. Píchalová Zdeka 17. Rottová Blanka 18. Spáilová Marie 19. Spáilová Marie 20. Stelcová Svatava 21. Šmatlaová Marie 22. Vránová Ržena 1964/65 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA HELENA SPÁILOVÁ 1.erný Jan 2. Divácký František 3. Hnízdil Jaroslav 4. Klusal Vladimír 5. Knesl Pavel 6. Kropáek Jan 7. Neveselý Bohumil 8. Nohel Jaroslav 9. Ondrj Jan 10. Oujezdský František 11. Putna Zdenk 12. Svtelský Bohuslav 13. Franková Iva 14. Horká Miluška 15. Hošková Dagmar 16. Janeková Karla 17. Jetelová Marie 18. Pouchlá Jana 19. Procházková Jarmila 20. Ševíková Marta 1965/66 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL ANTONÍN POPELKA 1. Bínek Jií 2. erný Jií 3. Florián Lubomír 4. Hamšík Miroslav 5. Hégr Antonín 6. Holomek Josef 7. Janáek Svatoslav 8. Lattenberg Milan 9. Mazel Zdenk 10. Müller Josef 11. Paleek Stanislav 12. Piše Jan 13. Pospíšil Zdenk 14. Pouchlý Mojmír 15. Šandr Jaroslav 16. Urban Ladislav 17. Vyhnánek Luboš 18. Žáek Petr 19. Bartošková Nataša 20. Halouzková Ržena 21. Haluzová Ržena 22. Novotná Hana 23. Procházková Hana 24. Roblíková Jarmila 25. Ryšavá Vlasta 26. Rýznerová Svatava 27. Straková Vra

9 28. Šedá Marie 29. Šenkyíková Jana 30. Uhrová Radoslava 1965/66 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA HELENA SPÁILOVÁ 1. Brtník Milan 2. Havránek Jaroslav 3. Hegr Jan 4. Hošek Rudolf 5. Chlup Alois 6. Jetela Jan 7. Kalvoda Zdenk 8. Krejí Jií 9. Kudrná Jií 10. Masa Josef 11. Ondráek Jan 12. Podsedník Bedich 13. Bartáková Eva 14. Bazalová Božena 15. Cahová Josefa 16. áslavová Ržena 17. Fronková Marie 18. Hájková Stanislava 19. Hégrová Jindiška 20. Holoubková Marie 21. Hrdinová Emílie 22. Jeábková Ilona 23. Koudelková Nadžda 24. Krbušková Ludmila 25. Krejiíková Jaroslava 26. Misáková Blažena 27. Peroutková Vlasta 28. Procházková Miluše 29. Rybnikáová Marcela 30. Sotoláová Irena 31. Spváková Helena 32. Trávníková Svatoslava 1966/67 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL RUDOLF MÜLLER 1. Bartošek Karel 2. Cenek Lumír 3. Cenek Ladislav 4. Doležal Antonín 5. Fojtík Josef 6. Hort Stanislav 7. Kuba Zdenk 8. Lábr Zdenk 9. Maršál estmír 10. Perniká František 11. Procházka Dobroslav 12. Scho Radomír 13. Šenkyík Jaroslav 14. Útrata Lubomír 15. Votava Pemysl 16. Bartoová Hana 17. Bednáová Božka 18. aová Jana 19. ížková Vra 20. Dobešová Zdena 21. Fuksová Božena 22. Hégrová Libuše 23. Huaová Bronislava 24. Hrúzová Gabriela 25. Linhartová Anna 26. Macháková Jana 27. Novotná Jaromíra 28. Pavlíková Marta 29. Spáilová Eliška 30. Spáilová Evžénie 31. Šmatláová Magdalena 1966/67 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA DRKALOVÁ LIBUŠE 1. Babušík Ladislav 2. Hégr Jaroslav 3. Hošek František 4. Lattenberg Miroslav 5. Maršál Leoš 6. Müller Jií 7. Ondráek Václav 8. Ondráek Vítzslav 9. Pibyl Stanislav 10. Ryšánek Bohumil 11. Ryšánek Vlastimil 12. Šmíd Jií 13. Žoužela Jií 14. Blaháková Marie 15. echová Ludmila 16. Doubková Marie 17. Dvoáková Miluše 18. Floiánová Marie 19. Franková Alena 20. Franková Olga 21. Hudcová Soa

10 22. Jílková Kamila 23. Kohutaniová Vra 24. Kousalová Jana 25. Pavlíková Božena 26. Pokorná Marie 27. Raušerová Hana 28. Seeháková Jarmila 1967/68 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA MARCELA ŠRTKOVÁ, OD MARIE GOTTWALDOVÁ 1. Hofírek Vladimír 2. Hudec Josef 3. Janáek Vladimír 4. Jelínek Betislav 5. Jetela Václav 6. Pauík Zdenk 7. Sotolá Stanislav 8. Urban Zdenk 9. Drápalová Eliška 10. Fuksová Marie 11. Hofírková Ivana 12. Chládková Jana 13. Chládková Miluše 14. Obhlídalová Marie 15. Paleková Eliška 16. Pechalová Hana 17. Spáilová Jarmila 18. Stavinohová Jarmila 19. Žáková Eva 1967/68 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITEL - OTAKAR SEDLAÍK 1. ech Pavel 2. Fuksa Jaroslav 3. Hála Zdenk 4. Hauzner František 5. Kitner Jaroslav 6. Klaška Jaroslav 7. Krejíík Jaroslav 8. Zehnal Leoš 9. Francová Libuše 10. Fuksová Radoslava 11. Hégrová Libuše 12. Kalinová Marie 13. Mixová Vra 14. Misáková Marie 15. Plchotová Blažena 16. Poláková Jarmila 17. Pichystalová Marie 18. Ryšánková Libuše 19. Sadílková Miroslava 20. Trbolová Jindra 21. Völgyiová Júlia 1968/69 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA RŽENA SVOBODOVÁ 1. ech Jaromír 2. Fuksa Jií 3. Fuksa Josef 4. Hála Ivan 5. Hovadík Tomáš 6. Jaroš Zdenk 7. Klusal František 8. Kocourek Vladimír 9. Krmá Stanislav 10. Mazálek Ota 11. Müller Jaromír 12. Piše Pavel 13. Sadílek Vlastimil 14. Stelec Josef 15. Šanca Jií 16. Velecký Jaroslav 17. Bartošková Ludmila 18. Fränzlová Helena 19. Fuxová Kvta 20. Hofírková Vladimíra 21. Jahodová Marcela 22. Jelínková Helena 23. Khlová Helena 24. Krmáová Jana 25. Kížová Emílie 26. Lelitová Radmila 27. Mezuláníková Vra 28. Misáková Jana 29. Rottová Ilona 30. Spáilová Danuše 31. Šlezingrová Zdeka 32. Tmová Renáta 33. Žouželová Jana

11 1969/70 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. ermák Milan 2. Fuksa Roman 3. Kalouda Miroslav 4. Kosík Miroslav 5. Procházka Ladislav 6. Vašek František 7. aová Miroslava 8. Drkalová Jana 9. Michutová Dagmar 10. Misáková Jaroslava 11. Ondrová Jana 12. Ondrjová Hana 13. Procházková Dana 14. Sadloová Marie 15. Spáilová Helena 16. Spáilová Marie 17. Spáilová Vladimíra 1969/70 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA HANA FLORIÁNOVÁ 1.Boleslav Vladimír (U ) 2. Gottwald Václav 3. Hégr Milan 4. Kehm Josef 5. Misák Jaroslav 6. Nohel Jaromír 7. Šmatlá Ladislav 8. Cenková Vra 9. Doležalová Eva 10. Hošková Miluše 11. Šmídová Jana 12. Tesaová Zdena 13. Vinterová Zlata 1970/71 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITEL MILAN PLCH, OD VLADIMÍR JEŽEK 1. Dvoák Jií 2. Hostinský Josef 3. Kropáek Milan 4. Mazálek Lubomír 5. Obhlídal Jaromír 6. Pouchlý Vladimír 7. Šmíd Miroslav 8. Bartoová Zdeka 9. Hálová Ludmila 10. Hošková Dana 11. Kroupová Dana 12. Kuvíková Anna 13. Nejedlá Drahomíra 14. Rotreklová Zdeka 1970/71 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA JARMILA SEKANINOVÁ 1. Fuksa Vladimír 2. Hajdúch Josef 3. Jandejsek Ladislav 4. Kubíek Vít 5. Macháek Josef 6. Poláek Miroslav 7. Spáil Pavel 8. Babušíková Hana 9. Fuksová Ludmila 10. Havránková Jarmila 11. Jetelová Hana 12. Kuchtová Eva 13. Lábrová Jarmila 14. Petrjová Eva 15. Štefanová Ilona 1971/72 TÍDA 9. A TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Barták Michal 2. Bugár Radovan 3. Krámar Jaromír 4. Maršál Dalibor 5. Mazel Hanuš 6. Štrublík František 7. Zapletal Pavel 8. Bínková Helena 9. Fojtíková Marie 10. Havránková Dagmar 11. Jandlová Ivona 12. Kehmová Jana

12 13. Kovaíková Jarmila 14. Rychtrová Miroslava 15. Spáilová Helena 16. Válková Vra 17. Valeníková Ilona 1971/72 TÍDA 9. B TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Bartošek Olin 2. Drápal Alois 3. Gottwald Jaroslav 4. Klusal Jan 5. Novotný Luboš 6. Spáil Libor 7. Fuxová Jarmila 8. Hausnerová Jana 9. Hausnerová Miroslava 10. Krová Lenka 11. Laichmannová Ivana 12. Lattenbergová Lenka 13. Masaová Kvta 14. Stíbrná Jana 15. Velecká Marie 1972/73 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA MARTA ŠORFOVÁ, OD OTAKAR SEDLAÍK 1. Bugár Roman 2. Cigánek Lubomír 3. Doležal Radek 4. Fränzl Hanuš 5. Hofírek Jaromír 6. Hortvík František 7. Chudárek Ivo 8. Jahoda Rostislav 9. Mixa Eduard 10. Nohel Jaromír 11. Obhlídal Zdenk 12. Partika Jan 13. Šujan Miroslav 14. Vinter Igor 15. Bartesková Ivanka 16. Gottwaldová Anna 17. Hanousková Dagmar 18. Hostradská Jarmila 19. Chládková Eva 20. Chloupková Marie 21. Krmáová Bronislava 22. Sadloová Anna 23. Spáilová Anna 24. Veeová Ivana 1973/74 TÍDA 9. TÍDNÍ UITEL ANTONÍN HANL 1. Hošek Zdenek 2. Kovaík Stanislav 3. Paleek Antonín 4. Procházka Radomil 5. Spáil Josef 6. Žemla Jií 7. Bajerová Lenka 8. Bendová Eva 9. Bílková Eva 10. Cenková Milana 11. ervinková Olga 12. Doležalová Bla 13. Floriánová Taána 14. Fuxová Libuše 15. Kehmová Zdeka 16. Kolesnáová Miluše 17. Macháková Hana 18. Pavelková Jana 19. Šafaíková Ludmila 20. Šmídová Anna 21. Útratová Iva 1974/75 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Ciesar Rudolf 2. Doležal Zdenk 3. Fuxa Ladislav 4. Hortvík Pavel 5. Hošek Luboš 6. Chudárek Petr 7. Katrinec Zdenk 8. Kuera Jan 9. Luska Karel 10. Luža Milan 11. Majerník Ivan 12. Pivoda Pavel 13. Procházka Jaroslav 14. Rýzner estmír 15. Šrámek Leoš 16. Žampach Vlastimil 17. Bartošková Drahomíra

13 18. Fojtíková Zdena 19. Kuchtová Dana 20. Krová Jitka 21. Mazlová Miroslava 22. Mixová Anna 23. Stítecká Marta 24. Šmídová Anna 25. Štpánková Jana 26. Valeníková Eva 27. Vláilíková Ilona 28. Velecká Yvona 29. Žemlová Eva 1975/76 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA HELENA SPÁILOVÁ 1. Boleslav Rostislav 2. Drápal Stanislav 3. Fuxa Kvtoslav 4. Jetela Václav 5. Lattenberg Vladimír 6. Motyák Milan 7. Partika Pavel 8. Patsch Petr 9. Pios Václav 10. Ržika Antonín OSTATNÍ ABSOLVENTI 1. Procházka Oldich 2. Blažková Eva 3. Doležalová Eva 11. Štefan Vojtch 12. Žoužela Radoslav 13. Brtníková Jarmila 14. Burišková Jana 15. ermáková Eva 16. Dofková Miluše 17. Floriánová Jitka 18. Fuksová Soa 19. Jedliková Alena 20. Klusalová Anežka 4. Havránková Eva 5. Maršálová Dagmar 6. Muchová Dagmar 21. Linhartová Jitka 22. Masaová Alena 23. Masaová Zdena 24. Ohnisková Marie 25. Ondráková Zdeka 26. Rotreklová Eliška 27. Vašková Jitka 28. Žáková Olga 7. Müllerová Jitka 1976/77 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Andrla Jií 2. Benda Roman 3. Bubeníek Miroslav 4. Haluza František 5. Hanousek Roman 6. Luska Lumír 7. Ondráek Miroslav 8. Sklená Petr 9. Slabotínský Miloš 10. Stítecký Oldich 11. Svoboda Radim 12. Šafaík Miroslav 13. Šrámek Jan 14. Šujan Zdenk 15. Ciesarová Ivana 16. Klašková Ivana 17. Kolesnáová Zdena 18. Krmáová Taána 19. Kivánková Zlatuše 20. Kuerová Hana 21. Májková Svtlana 22. Novotná Marie 23. Ohnisková Eva 24. Ondrová Hana 25. Petrjová Svatava 26. Spodná Emílie 27. Svobodová Zdena 28. Žouželová Jarmila OSTATNÍ ABSOLVENTI 1. Procházka Pavel 2. Tmová Romana

14 1977/78 TÍDA 9. TÍDNÍ UITEL ANTONÍ HANL 1. Barták Vít 2. Drápal Pavel 3. Horáek Michal 4. Hortvík Rosa 5. Chmela Jaromír 6. Jetela Pavel 7. Nohel Petr 8. Palupa Pavel 9. Polach František OSTATNÍ ABSOLVENTI 1. Kratochvíl Vladimír 2. Havránková Lenka 10. Šmíd Jaroslav 11. Šmíd Josef 12. Štefan Jan 13. Žáek Pemysl 14. Andrášyová Yveta 15. Cigánková Alena 16. Cigánková Irena 17. Cigánková Jana 18. ervinková Renata 3. Chudárková Eva 4. Jedliková Hana 19. Doležalová Hana 20. Fuxová Dana 21. Halouzková Markéta 22. Masaová Ivana 23. Mikulová Vra 24. Piosová Jaroslava 25. Podsedníková Ilona 26. Rychterová Zuzana 27. Svobodová Ilona 5. Sýkorová Regina 1978/79 TÍDA 9. TÍDNÍ UITELKA HELENA HEGROVÁ 1. Hégr Zdenk 2. Chmela Václav 3. Macháek Milan 4. Obhlídal Pavel 5. Partika Ludk 6. Spáil Leoš 7. Štpánek Pavel 8. Andrášyová Alena 9. Cenková Vladimíra 10. Gojová Svtluše 11. Hindická Zdeka 12. Horáková Renata 13. Jandlová Soa 14. Jedliková Hana 15. Klašková Jana 16. Koukalová Lenka 17. Kuchtová Ludmila 18. Macháková Hana 19. Masaová Zita 20. Matulová Soa 21. Novotná Jana 22. Šmídová Ilona 23. Štefanová Helena 24. Vránová Alena 1978/79 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Bubeníek Jií 2. Fojtík Ludk 3. Horáek Ludk 4. Knesl Libor 5. Lázníek Jií 6. Otava Václav 7. Palupa Ladislav 8. Pivoda Vlastimil 9. Ržika Petr 10. Svoboda Libor 11. Štefan Bronislav 12. Švanda Dušan 13. Vosmek Josef 14. Žampach Petr 15. Babušíková Eva 16. Cenková Marie 17. Dofková Vra 18. Dresslerová Blanka 19. Floriánová Jitka 20. Fuxová Jarmila 21. Gojová Zdenka 22. Krejzlíková Lenka 23. Kuerová Lenka 24. Mixová Helena 25. Ochmannová René 26. Plchová Alexandra 27. Ržiková Alena 28. Spodná Anna 29. Stítecká Hana 30. Stítecká Jitka

15 31. Štefanová Lenka 1979/80 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Buchlovský Radek 2. Cupák Jaroslav 3. ervinka Lubomír 4. Drápal Petr 5. Hausner Oldich 6. Hégr Jií 7. Chudárek Lubomír 8. Katrinec Miroslav 9. Kroupa Miroslav 10. Lattenberg Zbynk 11. Maršál Ladislav 12. Matula Jií 13. Matula Radovan 14. Mazal Jaroslav 15. Palínek Jií 16. Patsch Roman 17. Pios Petr 18. Škaroupka Daniel 19. Švanda Michal 20. Žoužela Petr 21. Bublíková Vlasta 22. ermáková Magdalena 23. Havránková Hana 24. Kratochvílová Jiina 25. Kuvíková Miroslava 26. Lužová Alena 27. Macháková Ivana 28. Paleková Jitka 29. Pivodová Miroslava 30. Plichtová Rita 31. Procházková Hana 32. Slyšková Jana 33. Svobodová Eva 34. Žampachová Ludmila 1980/81 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL ANTONÍN HANL 1. Buriška Stanislav 2. Jedlika Radoslav 3. Klaška Antonín 4. Konený Lubomír 5. Koukal Lubomír 6. Mixa Boivoj 7. Pauík Kvtoslav 8. Podsedník Petr 9. Rygl Radek 10. Svoboda Radek 11. Štefan Vít 12. Havránková Ludmila 13. Kratochvílová Dana 14. Kiková Jitka 15. Kulhánková Dana 16. Sazlburgerová Jitka 17. Štefanová Svatava 18. Šujanová Jaroslava 19. Zdražilová Zdeka 1981/82 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Blažek Richard 2. Duša Rostislav 3. Fuksa Martin 4. Hála Karel 5. Hégr Jan 6. Hodonský Zdenk 7. Hrdinka Tomáš 8. Kíž Miroslav 9. Lattenberg Jií 10. Masnika Michal 11. Matula Pavel 12. Mixa Václav 13. Palínek František 14. Veea Miroslav 15. Žoužela Michal 16. Halouzková Lenka 17. Hégrová Anna 18. Hegrová Martina 19. Holasová Dana 20. Kratochvílová Jana 21. Kuchyková Lenka 22. Lutišanová Elena 23. Mazálková Regina 24. Mazlová Hana 25. Novotná Dagmar 26. Schabatková Beata 27. Snášelová Marie 28. Spáilová Michaela 29. Šmerdová Iveta 30. Šromová Romana

16 31. Vartová Eva 1982/83 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Blažek Leoš 2. Buek Jaromír 3. Cupárk Radek 4. Kocich Karel 5. Magda Bruno 6. Navrátil Radomír 7. Ohnisko Ladislav 8. Pivoda Ervín 9. Spáil Eduard 10. Topolá Pavel 11. Vrábel Lubomír 12. Vrána Jaromír 13. Bauerová Jana 14. Bubeníková Jitka 15. Hindická Petra 16. Chudáková Simona 17. Kolaíková Vra 18. Kížová Marcela 19. Masaová Marcela 20. Müllerová Jaroslava 21. Palupová Petra 22. Štefanová Jana 23. Vilkusová Ilona 24. Zdražilová Jana 1983/84 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1.Beneš Jií 2. Ciesar Kamil 3. Dobrovolný Jií 4. Hausner Radomír 5. Konený Michal 6. Kratochvíl Jií 7. Kika Petr 8. Mazouch Miroslav 9. Pospíšil Jan 10. Pibyl Petr 11. Rotrekl Jií 12. Ržika Dušan 13. Spáil Pavel 14. Svoboda Vlastimil 15. Štefan Jií 16. Topolá Petr 17. Žáek Tomáš 18. Brtníková Jitka 19. Doležalová Jaroslava 20. Dresslerová Vítzslava 21. Gehrová Renata 22. Grecová Lucie 23. Kížová Radmila 24. Mikulová Kateina 25. Novotná Vítzslava 26. Opletalová Monika 27. Ržiková Jana 28. euchová Iveta 29. Salzburgerová Ilona 30. Slyšková Alena 31. Spáilová Irena 1984/85 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL ANTONÍN HANL 1. Beneš Radim 2.Brokeš Libor 3. Florián Jií 4. Hála Zdenk 5. Holoubek Petr 6. Knesl Petr 7. Kocich Richard 8. Madra Zdenk 9. Pokorný Jaromír 10. Štefl Jií 11. Vrábe Miroslav 12. Babušíková Marie 13. Bauerová Eva 14. Cenková Irena 15. erná Lenka 16. Drkalová Monika 17. Gojová Kamila 18. Hanousková Jana 19. Holasová Soa 20. Janová Alexandra 21. Jeábková Pavlína 22. Klimešová Leona 23. Kuchyková Renata 24. Matalová Daniela 25. Palupová Ržena 26. Procházková Pavla 27. Spáilová Lenka 28. Tichá Jana

17 29. Vartová Alena 30. Žampachová Miroslava 1985/86 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Buchlovský Marcel 2. Doubek Michael 3. Hála Petr 4. Halouzka Michal 5. Hanuš Evžen 6. Hégr David 7. Klimeš Zdenk 8. Kratochvíl Ivo 9. Mixa Zdenk 10. Navrátil Slavomír 11. Ryšavý Libor 12. Štefl Milan 13. Vanderka Dušan 14. Vilkus Petr 15. Bazalová Ivana 16. Blohoubková Jana 17. ermáková Zdeka 18. Grecová Alice 19. Hájková Martina 20. Kopeková Petra 21. Kuerová Andrea 22. Kuerová Jana 23. euchová Šárka 24. Sadílková Martina 25. Skácelová Vladimíra 26. Štrofová Renata 27. Vráblová Anna 28. Vránová Lenka 1986/87 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Andrášy Jií 2. Blohoubek Milan 3. Brokeš Zdenk 4. Bubeníek Aleš 5. Cenek Roman 6. Cigánek Martin 7. Doležal Pavel 8. Hanke Josef 9. Julínek Petr 10. Klaška Roman 11. Kopeek Rostislav 12. Mazel Josef 13. Müller Zdenk 14. Šintler Jií 15. Štpánek Martin 16. Vrábel Zdenk 17. Vyhnánek Martin 18. Andrysíková Jitka 19. Barvová Martina 20. Bauerová Anna 21. Blažková Olga 22. Cenková Stanislava 23. Hausnerová Iveta 24. Fuxová Svatava 25. Klusalová Vladimíra 26. Konená Markéta 27. Kozáková Simona 28. Kramáová Miroslava 29. Kropáková Silva 30. Marišlerová Hana 31. Ochmannová Larisa 32. Veeová Irena 1987/88 TÍDA 8. TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1.Blažek Milan 2. Gehr Karel 3. Hála Marek 4. Klusal Milan 5. Kolaík Roman 6. Konený Jaromír 7. Kozák Miroslav 8. Krejí Jií 9. Ludin Jií 10. Madra Petr 11. Mazouch Jií 12. Ondrj Jan 13. Rotrekl Jaroslav 14. Ryšavý Ondej 15. Svoboda Richard 16. Trampota Pavel 17. Veea Jan 18. Bartáková Markéta 19. Hodonská Petra 20. Jeábková Dita 21. Krejzlíková Miroslava 22. Mieglová Gabriela 23. Pernikáová Miluše 24. Sadílková Romana 25. Ševíková Ivana 26. Štroblíková Dita 27. Tunková Jana

18 28. Uhlíová Romana 29. Uhrová Ivana 30. Uhrová Monika 1988/89 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL MIROSLAV KRAMÁ 1. Fuxa Jaroslav 2. Holoubek Bronislav 3. Knésl Radek 4. Kramá Radovan 5. Pokorný Aleš 6. Pikryl Rostislav 7. Rafaj Ladislav 8. Ržika Ludk 9. Šintler Zdenk 10. Trampota Pavel 11. Jelínková Lada 12. Mazlová Hana 13. Müllerová Zdeka 14. Nmeková Markéta 15. Opletalová Romana 16. Pospíšilová Hana 17. Rozsypalová Kamila 18. Ržiková Soa 19. Štefanová Pavlína 20. Šujanová Petra 1988/89 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITELKA LIBUŠE DRKALOVÁ 1. Barva Tomáš 2. Buchlovský Zdenk 3. Doubek Radan 4. Hegr Marek 5. Katrinec Ladislav 6. Krejí Milan 7. Lábr Petr 8. Štroblík Martin 9. Zelinka Petr 10. Aulehlová Andrea 11. Bazalová Jitka 12. Dobrovolná Vladimíra 13. Gambová Soa 14. Hankeová Iveta 15. Hanušová Františka 16. Holomková Jana 17. Hrubá Gabriela 18. Kopeková Dagmar 19. Partyková Jana 1989/90 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA HELENA WEIDINGEROVÁ 1. Boek Michal 2. Borovika Miroslav 3. Buek Ivo 4. Kopeek Pavel 5. Kratochvíl Petr 6. Kuera Lukáš 7. Lábr Martin 8. Ludin Martin 9. Pospíšil Zdenk 10. Pouchlý Tomáš 11. Skácel Petr 12. Šrom Jaroslav 13. Uher Petr 14. Vrána Antonín 15. Vyoral Pavel 16. Bajáková Stanislava 17. Blažková Pavla 18. Cenková Michaela 19. Elaginová Marcela 20. Hálová Hana 21. Hegrová Monika 22. Jarošová Lenka 23. Kratochvílová Hana 24. Mazálková Jana 25. Mikerásková Hana 26. Mixová Aneta 27. Nosková Martina 28. Polachová Jiina 29. Polášková Markéta 30. Skácelová Andrea 31. Štefanová Jana 32. Trampotová Alena 33. Trampotová Jana 1990/91 TÍDA 8. TÍDNÍ UITELKA ALENA PETÁKOVÁ 1. Fuxa Roman 2. Gamba Radek 3. Holomek Jií 4. Knesl Roman 5. Kromer Josef 6. Müller Jií 7. Plichta Patrik 8. Rozsypal Libor 9. Sadílek Tomáš

19 10. Štefan Jan 11. Unzeitlich Roman 12. Vyoral Jií 13. Zejda Petr 14. Doležalová Hana 15. Halouzková Romana 16. Hausnerová Silvie 17. Jeábková Zuzana 18. Kneslová Lenka 19. Lábrová Pavlína 20. Lázniková Andrea 21. Marušincová Nina 22. Matelová Bohdana 23. Mazlová Vra 24. Mixová Edita 25. Novotná Libuše 26. Partyková Petra 27. Paulíková Irena 28. Pospíšilová Miroslava 29. Švábenská Pavla 30. Urbanová Petra 31. Vyhnánková Renata 1991/92 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL JOSEF HOLÍK 1. Baják František 2. Beneš Michal 3. Dvorský Martin 4. Jaroš Roman 5. Malý Karel 6. Michut Radomír 7. Pospíšil Radovan 8. Spáil Milan 9. Svoboda Josef 10. Uhlí Petr 11. Urban Zdenk 12. Veea Bronislav 13. Andrysíková Irena 14. Fuksová Zdeka 15. Jetelová Helena 16. Kehmová Kateina 17. Kuerová Klára 18. Oujezdská Kateina 19. Procházková Petra 20. Ryšavá Lenka 21. Sotoláová Stanislava 22. Zourková Monika 1991/92 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL PETR KNESL 1. Erben Erik 2. Doležal Miroslav 3. Hanke Petr 4. Hegr Pavel 5. Horáek Lukáš 6. Madra Jan 7. Schwan Martin 8. Sysel Václav 9. Šmíd Jií 10. Štefan Václav 11. Uher Michal 12. Bazalová Pavlína 13. Fuxová Iveta 14. Herdková Simona 15. Hlaváová Romana 16. Holomková Vra 17. Jetelová Bohdana 18. Kneslová Klára 19. Kotrbová Linda 20. Mazalová Martina 21. Panajotidisová Šárka 22. Vránová Eva 1992/93 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL LEOŠ KULHÁNEK 1. Ambrož Kamil 2. Holas Vlastislav 3. Hošek Zdenk 4. Jetela Hubert 5. Kehm Josef 6. Matela Lubor 7. Opletal Jií 8. Sigmund Richard 9. Ševík Petr 10. Uher Roman 11. Trávníek Martin 12. Valný Lubomír 13. Weigner Daniel 14. Bazalová Monika 15. Dostálová Petra 16. Kitnerová Jana 17. Kromerová Pavla 18. Unzeitlichová Iva 19. Unzeitlichová Jana 20. Žouželová Kateina

20 21. Bartošková Alice 22. Holoubková Bohdana 23. Škvírová Michaela 1992/93 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITEL PETR KNESL 1. Holoubek Roman 2. Kropáek Lukáš 3. Kružel František 4. Kubíek Ondej 5. Mazálek Jindich 6. Morávek Jií 7. Svoboda Radek 8. Vrána Michal 9. Bartáková Michaela 10. Cenková Romana 11. Floriánová Iva 12. Funková Andrea 13. Holomková Dana 14. Hrabálková Dana 15. Mieglová Kateina 16. Nováková Kristýna 17. Oujezdská Eva 18. Sadílková Petra 19. Štouraová Karla 20. Šujanová Radka 21. Švábenská Hana 22. Vašíková Zuzana 23. Weidingerová Eliška 24. Zejdová Ivona 25. Dvorská Jana 26. Kuerová Miroslava 27. Nálezková Monika 1993/94 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL RUDOLF MÜLLER 1. Boek Lubomír 2. Kolesná Josef 3. Kotrba Tomáš 4. Kovalík Jií 5. Morávek Miroslav 6. Neumann Jií 7. Novák Jan 8. Novák Libor 9. Rozsypal Rudolf 10. Sotolá Jií 11. Ševela David 12. Šintler Milan 13. Šmíd Petr 14. Uher Lukáš 15. Vyoral Petr 16. Fuksa Petr 17. Kupinová Lucie 18. Zelinková Lenka 1993/94 TÍDA 8. B TÍDNÍ UITELKA REGINA KOKEŠOVÁ 1. Fuksa Aleš 2. Hladký Ondej 3. Hrabálek Zdenk 4. Mikerásek David 5. Rozkopal Tomáš 6. Doekalová Pavla 7. Doležalová Klára 8. Jetelová Jana 9. Mazalová Petra 10.Mazlová Magdalena 11 Neumannová Martina 12. Nováková Jarmila 13. Orálková Bohdana 14. Rozehnalová Michaela 15. Svobodová Sabina 16. Vyhnánková Romana 17. Cenková Veronika 18. Paulíková Marta 1994/95 TÍDA 8. A TÍDNÍ UITEL PETR KNESL

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje

XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje XXV. ročník zimního silničního běhu Memoriál účastníků II. zahraničního odboje 09. 01. 2016 Kompletní Výsledky Benjamínci D (50m) 1 Anežka Halasová (56) Orel Vyškov 0:13.430 2 Michaela Žáková (1) Obec

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová

CHVÁLÍME Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Dan Goliáš, Natálie Homolová, Nikola Kargerová, Kristýna Kolářová, Ondřej Masař, Hubert Matula, Jakub Mlčoch, Filip

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Poty pihlášených a pijatých závodník a start

Poty pihlášených a pijatých závodník a start Poty pihlášených a pijatých závodník a start závodníci Pihlášení starty závodníci Pijatí starty Zkratka muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem DePe 6 5 11 11 10 21 6 5 11 11

Více

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015

Příloha 1: SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VALNÉ HROMADY SČOO konané dne 26. 6. 2015 příjmení jméno zastoupen kým počet PM poznámka ADOLT Augustin OPTIKA PRAHA s.r.o. ADOLTOVÁ Pavlína OPTIKA PRAHA s.r.o. AGLAJA s.r.o. Helena Bernatová ALBERTOVÁ Ivana 1 ANDĚLOVÁ Petra Jana Horká ANTONÍN

Více

Brázdová Rostislava Brýda František Bubeník Jií Burjánek Josef Butulová Ržena

Brázdová Rostislava Brýda František Bubeník Jií Burjánek Josef Butulová Ržena Adamec Štefan 1867 1868 Adámek Jan 1977 1978 Adámková Marie 1977 Ambrozová Jarmila 1943 1948 Babincová Anežka 1974 Balcárková Miloslava 1907 1908 Banouch Boivoj 1912 1914 1917 1942 Baroš Milan 1953 1955

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ 1. Christovová Zuzana 92 Slovensko 0:20.14 827 25 2. Pohlová Barbora 92 Slovensko 0:21.34. 724 22 3. Veselková Karolína 91 N.Ji!ín 0:21.52 710 20 4. Mro!ková Monika 90 Praha

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Rozpis HN na školní rok 2015/2016

Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Rozpis HN na školní rok 2015/2016 Třída: PHV A Učitel: R. Hubálková-Bártová Středa: 15:00-15:45, č. 417 Filipová Bára Hejduková Kamilla Ella Hekš Prokop Kafka Vojtěch Komárek Matěj Kuchárová Lucie Lusk

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

III. kolo Pražského poháru

III. kolo Pražského poháru 1 29 Veselý Výlet STF -+- -+- -+- -+- 0+0 1:24:25,3 +0,0 29-1 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 14:47,7 2 +25,7 14:47,7 2 +25,7 29-2 Tryznová Zuzana -+- -+- -+- -+- 0+0 15:33,6 3 +46,4 30:21,3 1 +0,0

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu

Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu Kategorie: mladší žáci Stadion Za kasárnami Valašské Meziříčí 10.5.2012 1. ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 4 246 2. ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí 3 470

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2013

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2013 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Karolína Burešová Náchodská 285, Velké Poříčí 424 1. 9 Monika Koryčánková 379 2. 4 Vendula Trybulová 343 3. 12 Eliška Příkaská Střední škola, J. Skácela 890, Strážnice 334

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek 15,00-17,00 Sobota 8,00-10,00 Duranová Duranová Dvořák

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

počet odehraných turnajů počet získaných bodů vítězství v jednotlivých kolech vítězství v turnaji Jméno

počet odehraných turnajů počet získaných bodů vítězství v jednotlivých kolech vítězství v turnaji Jméno Jméno počet odehraných turnajů počet získaných bodů vítězství v jednotlivých kolech vítězství v turnaji 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aichingerová Sandra 2

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

STARTOVNÍ LISTINA JEZDC MINIKÁR 2008

STARTOVNÍ LISTINA JEZDC MINIKÁR 2008 STARTOVNÍ LISTINA JEZDC MINIKÁR 2008 KATEGORIE M1 143 PREOVÁ Magdálena Mini. Bohaík Mar.Údolí SM 0711-05 141 BODINEK Tomáš Mini. Bohaík Mar.Údolí SM 0711-04 139 PRE Jakub Mini. Bohaík Mar.Údolí SM 0711-03

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

HIGH JUMP BRNO 2007 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. pořadatel: JAC BRNO

HIGH JUMP BRNO 2007 VÝSLEDKOVÁ LISTINA. pořadatel: JAC BRNO VÝSLEDKOVÁ LISTINA HIGH JUMP BRNO 2007 pořadatel: JAC BRNO závod se uskutečnil pod záštitou 1.náměstkyně primátora města Brna paní RNDr. Barbory Javorové 17.9.2007 Moravské nám. - Brno mladší žákyně 8.30hod

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi

Startovní a výsledková listina z obřího slalomu. o Štít města Chrudimi Kategorie: ŠKOLKA - DĚVČATA I. kolo II. kolo 32 Kalíková Kateřina 2002 LO Tesla Pardubice 1:36,04 01:37,12 03:13,16 1 63 Daňková Anežka 2003 SKI Klub Hlinsko 01:37,25 01:36,46 03:13,71 2 2 Pfefferová Zuzana

Více

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín

Křivák Jiří ? 11,57 Zubří ,45 T Vsetín koule 4 kg Koutný Jiří 300690 13,51 ms UH 150605 15 13,23 3 Hodonín 190605 15 Doležal Pavel 011083 13,24 T Zlín 211098 15 13,19 3 Brno 270998 15 13,01 2 Hodonín 080998 15 12,45 T Otrokovice 171098 15 12,44

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV 10. 5. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA D10 1. Kynčlová Anna ZŠ Jilemnice 37:14 2. Kovaříková Daniela ZŠ Jičín 37:49 3. Malinská Nela ZŠ Jičín 39:46 4. Suchardová

Více

XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY. Výsledková listina slalom

XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY. Výsledková listina slalom XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY 23.ledna 2011 Harrachov Výsledková listina slalom Ženy 1. kolo 2. kolo 1. 7 ŠEDOVÁ Markéta SČ 1:06.23 0,00 32.15 ( 1) 34.08 ( 2) 2. 4 KARLOVÁ Jarmila CE 1:09.49 3.26 34.63

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: úterý 20. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:30 Denní vyhlášení výsledků: 11:45 Daniel Bárta (4.A) sp. - Český jazyk a 7:40 8:00 Mgr. Iva Urbanová / Mgr. Eliška Bartoňová / sp. - Anglický

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 60003936 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: 05 Místo konání (místnost) určené ředitelem školy:

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m Čokoládová tretra Frýdek-Místek 6. 5. 2015 Chlapci 2010-2011 - 60 m 1 Mynarz Ondřej 2010 Slezan FM 13.39 s 2 Pavelka Lucas 2010 FM 14.05 3 Klech Richard 2010 Slezan FM 14.11 4 Růžička Ondra 2010 Rychlokanoistika

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Anglický jazyk, vyšší - didaktický test U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek 3.5.2012 08:00 1. Faistaver Patrik Anglický jazyk, vyšší - písemná práce U1 u.. 120 - zadavatel Mgr. Daniel Martinek

Více

Orlík Tour Kooperativy

Orlík Tour Kooperativy 1 Felt team Holýšov 1 20 6952 Jakub VLAS 00:38:50.1 2 24 3851 Miroslav VLAS 00:39:11.8 2 Fišeráci 1 36 6815 Jaroslav FIŠER 00:44:28.3 2 37 3843 Jaroslav FIŠER 00:44:30.6 3 KOVIS 1 38 3908 David KOVÁŘ 00:45:06.1

Více

Fulín Jan, roz. z Tismi 4 *1791

Fulín Jan, roz. z Tismi 4 *1791 Fulín Jan roz. z Tismi 4 1791-6.12.1853 Fulínová Mařena roz. Kůstková, Pozov 5 8.2.1814, Bystřice 2.12.1814-28.2.1869 Fulínová Kateřina roz. Bartůšková z Ne.. okolo 1821-28.2.1884 11.5.1841, Bystřice Fulín

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo

POHÁR ROZHLASU okresní kolo Běh - 60m Chlapci mladší 1. Šiliř Jan ZŠ Husova Podbořany 8,1 466 2. Záhoř Jakub ZŠ Postoloprty 8,3 414 3. Němec Petr ZŠ Postoloprty 8,3 414 4. Oulický Lukáš ZŠ Přemyslovců LN 8,3 414 5. Hřích Jan ZŠ P.

Více

Závod M R T V Ý M U Ž 2 0 0 7

Závod M R T V Ý M U Ž 2 0 0 7 Muži A 1 35 Hromádka Ivo Cyklo Kaňkovský 1:24:28 2 55 Vitešník Adam Bike sport Uničov 1:29:48 3 32 Mazák Lukáš Piranha bike 1:32:02 4 4 Jedlička Tomáš 1:32:47 5 47 Šváb Jiří CK Morava Lešina 1:33:08 6

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009

Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Seznam žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice ke dni 5. 1. 2009 Pořadové číslo Příjmení a jméno (čj.) Adresa 1 Golub Vologymyr Jamné nad Orlicí 214 2 534/06/OÚRU 3 Kulihová Věra Kunvald

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004 500 m - Chlapci 2009/2014 1 2001 GELNAR Aleš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:01.5 0:00:00.0 2 2002 MARTINÁK Mikuláš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:16.5 0:00:15.0 1 Km - Chlapci 2003/2004 1 2251

Více

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3. kolo MSLM 2011 Přerov 30. 04. 2011 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 100 PP chlapci D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Hanák Daniel 98 N.Jičín 0:45.69. 956 50 2. Fojtík Lukáš 98 N.Jičín 0:49.55. 803 46 3. Borovička Jan 98 Olomouc 0:54.15. 650 42 4. Dvořák Vojtěch 99 ČOCH.Žďár

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ZÁVODY PŘÍPRAVKA. Třebíč

ZÁVODY PŘÍPRAVKA. Třebíč ZÁVODY PŘÍPRAVKA Třebíč 7.6.2015 hoši starší 1 Havlíček Adam SPTRE 2004 14,73 1 4,48 1 45,81 1 11,02 1 4 2 Štancl Daniel JEMNI 2005 15,23 2 3,82 3 38,10 3 11,55 5 13 3 Trojan Adam SPTRE 2004 15,60 6 3,78

Více