STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ"

Transkript

1 3 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO, DATUM UZÁVĚRKY: 15. LEDNA 2009, DATUM VYDÁNÍ: 23. LEDNA 2009, CENA: 6 KČ Čtěte v čísle i na http//www.oskovo.cz Ohlednutí za rokem 2008 v Olomouci str. 2 Složitá situace slovenského strojírenství str. 3 PŘÍLOHA - STR. I AŽ IV: Změny v daňových zákonech po (II.) Obsah (zejména) příloh v Kováku 2008 Plyn je strašná zbraň! Víš kolik miliónů lidí Rusové otrávili, když ho přestali dodávat? REKVALIFIKAČNÍ KURSY ZAHÁJENY Možnost doplnit si vzdělání nabídl svým funkcionářům Odborový svaz KOVO, který od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR obdržel akreditaci k rekvalifikacím v oboru personalista a manažer. Kursy, zahrnující 120 vyučovacích hodin, byly zahájeny 12. ledna v Praze, Na Květnici. Jejich cílem je lépe vybavit účastníky vědomostmi a schopnostmi jak pro práci v odborových organizacích, zejména ve styku s managementem firem, tak v případě potřeby pro uplatnění na trhu práce. Kovák položil několika účastníkům otázku, co může přinést odboráři absolvování kursu personalisty, respektive manažera, popřípadě co on sám si od toho slibuje. Jan Dvořák (Panasonic Plzeň): Očekávám, že se naučím a už se mi to během těch prvních pár dnů potvrdilo nějaké nové věci, které mohu použít při své práci, například jak zefektiv nit práci, třeba se členy závodního výboru. Alois Kazelle (Zetor Brno): Jde o proniknutí do práce našich partnerů při jednáních ve fi rmě. Abychom lépe poznali, jak oni reagují a jaké od nich můžeme očekávat odpovědi. Takže je potřeba poznat i tuto problematiku a dostat se nějak s vědomostmi na tento stupínek. (Pokračování na str. 2) Ministr Kalousek bude odboráře přesvědčovat o výhodnosti daňových změn (na snímku uprostřed, vpravo: předseda dopraváků L. Pomajbík, vlevo mluvčí odborářů L. Poláček STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE. ALESPOŇ ZATÍM Ministr financí Kalousek se zavázal přesvědčit odboráře Již na spadnutí visící časově neomezená stávka zaměstnanců v dopravě byla na poslední chvíli odvolána. Odboráři, kteří dosud odmítali některé změny v návrhu zákona o dani z příjmů, tedy záměnu individuálních daňových benefitů za jednotný zaměstnanecký a důchodcovský paušál, nyní přistoupili na vstřícnou nabídku ministra financí Miroslava Kalouska. Ten spočívá v jeho rozhodnutí stáhnout věcný návrh zákona z projednávání ve vládě České republiky. Zároveň ministr zahájí práce na legislativní podobě návrhu zákona, který již prý bude kvantifikovat konkrétní parametry, tedy jednotlivé sazby a výši zaměstnaneckého a důchodcovského paušálu. Ministr se rovněž zavázal nepustit tento návrh do legislativního procesu, dokud se mu nepodaří příslušné odboráře přesvědčit o výhodnosti a minimálně alespoň neutrálnosti - výše uvedené změny pro zaměstnance. To bude mít ovšem asi těžkou práci, protože odboráři i nadále trvají na svém stanovisku, že současný systém zaměstnaneckých benefitů je výhodnější než ministrem navrhované nahrazení zaměstnaneckým a důchodcovským paušálem. Cílem změn prosazovaných ministrem je dle jeho vyjádření na tiskové konferenci 14. ledna v Praze absolutně zjednodušit obsah daňového zákona. Nechci, aby na to jakýkoliv zaměstnanec doplatil. Chci jen partikulární benefity nahradit univerzálním paušálem, který bude pro všechny zaměstnance odečitatelný od základu daně. Protože ve věcném záměru zákona nebyla obsažena konkrétní čísla, rozumím, že mají odboráři obavy. Proto jsem se také rozhodl od tohoto věcného záměru upustit. V legislativním návrhu zákona už konkrétní čísla budou, takže se budeme moci všichni přesvědčit o výhodnosti nebo nevýhodnosti navrhované změny. Věřím, že při zachování věcné diskuse se dobereme výsledku, ujistil M. Kalousek. Náš základní požadavek byl, aby věcný záměr zákona nebyl odeslán do vlády, a to se podařilo. Pokračovat se bude za naší účasti. Necháme se rádi od ministra přesvědčit, že nový návrh bude pro zaměstnance výhodnější. Je to naprosto přijatelný kompromis, a proto jsme upustili od časově neomezené stávky. Zároveň si vyhrazujeme právo, že ne se vším budeme souhlasit, upozornil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Bezprostřední hrozba byla zažehnána, ale my budeme i nadále ve střehu, aby nebyly poškozeny zájmy žádného zaměstnance, doplnil mluvčí odborářů Libor Poláček. (Pokračování na str. 3) 1

2 KOVÁK číslo ledna 2009 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008 V OLOMOUCI Ani jsem se nenadála a rok mého působení na Metodickém pracovišti v Olomouci uběhl jako voda Každý začátek, ať pracovní či osobní, přináší mnohá očekávání a zároveň i nervozitu z neznámého prostředí. Proti snahám udělat ze slušných lidí otroky Slušní lidé, studenti, důchodci, zaměstnanci a zejména odboráři s velkým napětím krok po Mé začátky byly krušnější, neboť kromě spousty nových informací ohledně fungování samotného svazu jsem musela proniknout i do případů mých předchůdců, což ne vždy bylo jednoduché. Mimo těchto starých případů mne čekala i spousta otázek od členů základních organizací, a to nejen v oblasti pracovněprávní, ale především v oblasti soukromoprávní. Naše členy trápí, jako občas každého z nás, problémy v majetkoprávních záležitostech, partnerských vztazích a v dnešní době i otázky spojené s exekucí majetku. Dále jsme s kolegyní Lenkou Grmelovou, specialistkou pro kolektivní vyjednávání (též je na metodickém pracovišti rok), začaly zblízka poznávat předsedkyně a předsedy našich základních organizací a jejich samotné fungování, a to formou výjezdů do jednotlivých organizací. Jelikož je jich mnoho, tak se nám prozatím nepodařilo navštívit úplně všechny naše organizace, ale tento rok to doženeme! Domnívám se, že tato setkání měla (a doufám, že nadále budou mít) pozitivní vliv na spolupráci mezi naším metodickým pracovištěm a základními organizacemi. Mimo jiné se to projevilo tím, že předseda základní organizace OS KOVO Pars DNM Šumperk pan Pavel Horák k nám projevil důvěru, čímž mu tímto děkuji, a vyžádal si nás na kolektivní vyjednávání, které trvalo od října do prosince minulého roku a bylo úspěšně zakončeno podpisem kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouvy samotné byly pro mne také novou oblastí, se kterou jsem se ve své praxi setkala poprvé ze strany tvůrce, a to v podobě jejich konzultací a spoluvytváření se samotnými předsedkyněmi a předsedy. Práce na metodickém pracovišti je nejen zajímavá tím, že má člověk příležitost vyzkoušet si pozici lektora při školení předsedkyní a předsedů základních organizací, ale i tím, že je zde možnost setkávat se se svými kolegy právníky a z těchto setkání načerpat mnoho důležitých informací K některým řešeným případům Případ FOUNDEIK: V tomto případě se jednalo o nevyplácení příspěvku k důchodu podle výnosu Federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1983 pro poskytování příspěvku organizacemi FMVS poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie, a to sedmi našim členům. Bylo nutné jednat rychle, neboť hrozilo promlčení a s protistranou, kterou byla firma FOUNDEIK, s. r. o., nebylo možno se dohodnout, neboť jako nástupnická organizace původně státního podniku MORAVIA Mariánské údolí, s. p., dále RAMA Olomouc, spol. s. r. o., MORY MORAVIE, spol. s. r. o., a MORY MORAVIE, a. s., odmítala tento příspěvek vyplácet. Avšak poté, co byla mnou JAK VIDÍ ODBORÁŘI NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE (X.) Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyzvalo loni na svých internetových stránkách veřejnost, aby se vyjádřila k návrhu novely zákoníku práce (tak jak jej připravila komise jmenovaná ministrem Nečasem). Na tuto výzvu zareagovali někteří funkcionáři a členové ZO OS KOVO, jejichž vyjádření adresovaná MPSV v Kováku na pokračování uveřejňujeme. V otiskování těchto příspěvků pokračujeme i v tomto roce, protože stále nové do redakce dostáváme, ačkoliv možnost vyjádření na internetových stránkách MPSV již skončila. Tyto příspěvky jsou stále aktuální, protože snahy vlády o nový zákoník práce ještě neskončily. (redakce) kroku sledují činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v souvislosti s manipulací kolem zákoníku práce. Pro nás, zaměstnance a odboráře, je zarážející, že ministerstvo, které má ve svém názvu k okresnímu soudu podána žaloba, firma obrátila, vyvolala před nařízeným soudním jednáním schůzku, jejímž výsledkem bylo uzavření sedmi dohod, které byly posléze schváleny jako soudní smír, a na základě toho se začal příspěvek k důchodu vyplácet. ZO OS KOVO Sigma Lutín: Foundeik je případem týkajícím se našich členů, ale nastanou i situace, kdy je třeba pomoci samotným základním organizacím. Na začátku minulého roku se na mne obrátil předseda základní organizace OS KOVO Sigma Lutín pan Leon Nogol s žádostí o pomoc při řešení výkupu pozemků v areálu dětského tábora v Domašově nad Bystřicí. Tento se nachází na okraji Vojenského výcvikového prostoru Libavá a byl vybudován v 70. letech minulého století. Stavby jsou ve vlastnictví základní organizace OS KOVO Sigma Lutín, ale pozemky jsou ve vlastnictví různých subjektů. Pan předseda už v roce 2003 vstoupil do jednání s vlastníky pozemků, jež se nacházejí v areálu tábora, za účelem jejich vykoupení. Po dlouhých peripetiích se některé výkupy již podařily, ale neustále je větší část pozemků ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době sice ještě nejsme v cíli, ale pomalými krůčky k němu směřujeme. Ve výčtu dalších případů bych mohla pokračovat dále, ale myslím, že to není zapotřebí. Domnívám se, že jsme i s kolegyní vykročily správným směrem a že naši členové, předsedkyně a předsedové jsou s naší prací spokojeni, a pokud ne, tak vás žádám - pište nám, telefonujte, ptejte se a dávejte podněty, jak byste si představovali naši spolupráci, neboť jsme tu pro vás! Přeji všem čtenářům úspěšný rok Mgr. DANA SIGMUNDOVÁ, Metodické pracoviště OS KOVO Olomouc.. práce a sociálních věcí, vytvoří expertní panel jen a jen z toho důvodu, aby se odborníci na pracovní právo donutili k vytvoření takového kodexu práce, který bude namířen proti zaměstnanců a bude co možná nejméně, nejraději vůbec, sociální. Zaměstnanci a odboráři jsou proti těmto snahám udělat ze slušných lidí otroky připraveni tvrdě vystoupit. Nepodceňujte lidi, kteří vytvářejí pro Českou republiku hodnoty. Odboráři i zaměstnanci jsou znepokojeni způsobem jednání současné vládní garnitury. S pozdravem ALENA ŠÍROVÁ, předsedkyně ZO OS KOVO ETA, a. s., Hlinsko REKVALIFIKAČNÍ (Dokončení ze str. 1) Lubomír Mišun (Ocelové konstrukce Vítkovice): Očekávám od toho zejména zdokonalení naší odborové práce, to znamená, co děláme při výkonu funkce, tak tady si to zopakujeme. Ten, kdo některé věci třeba neví, tak se je naučí, případně si doplní vědomosti. To je to nejzákladnější. Dále je kurs užitečný v případě ztráty zaměstnání, kdy třeba funkcionář není zvolen do funkce, a pak má předpoklady k výkonu jiné práce. Velice kladně jsem také hodnotil přístup lektora Jiřího Matouše, protože začal testem, kterým jsme vyjádřili nějaké vědomosti. 2 Na základě toho se pak zaměřil na témata, u nichž zjistil, že máme nižší znalosti. Test byl sestaven v oblasti bezpečnosti práce která legislativa to řeší, jaké jsou povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele. Milada Galářová (Železárny Prostějov): Pro mě znamená tento kurs hodně, ale spíš osobně, protože patřím do skupiny lidí, kteří hodnotí sebe sama jako ohroženou skupinu. Především proto, že je mi přes 50 let, svoje vzdělání jsem nabyla před revolucí, takže od té doby se změnila legislativa. To, co jsem se naučila, bylo zrovna z oblasti personalistiky, přičemž zákoník práce se od té doby několikrát změnil. Takže ty staré vědomosti mi jsou nanic. Jsem velmi ráda, že byl do kursu také zařazen jeden týden práce na PC. Na rozdíl od mladé generace, pro kterou je počítač samozřejmá věc, tak my jsme samouci, kteří se to učili nesystémově. Takže když nám to někdo podá řádně a systematicky, tak je to to nejlepší, co pro nás mohl udělat. Jakákoliv rekvalifi kace je přínosem a je dobře, že si to odbory uvědomují. Pro odborové funkcionáře je to moc dobré, oni jsou zvoleni na čtyři roky, a co pak? Karel Vaněk (ČKD Motory Hradec Králové): Já si myslím, že ten kurs může přinést hodně, protože odborový předák je v podstatě manažer svého týmu, a tady se pro to dají získat vědomosti. Rozhodně to, co tu člověk načerpá, do budoucna změní i jeho odborovou práci. Myslím si, že tento kurs je vhodný i pro mladé a skutečně, když si to pak člověk převede do praxe, tak je to velká podpora pro jeho práci. Text a snímky MARTIN BENEŠ

3 KOVÁK číslo ledna 2009 STÁVKA DOPRAVÁKŮ NEBUDE (Dokončení ze str. 1) Já si toho střehu vážím, ale musím konstatovat, že každý ministr financí by byl blázen, kdyby chtěl svou činností poškodit jakéhokoliv zaměstnance, odtušil ministr Kalousek a dodal, že návrh zákona chce předložit do legislativního procesu do konce dubna. Platit by měl nový zákon o dani z příjmů od 1. ledna Na to reagoval L. Poláček, že chce zdůraznit závazek ministra, že návrh nepředloží, dokud sociální partnery nepřesvědčí. Oč v záležitosti zaměstnaneckých benefitů běží, přibližuje prohlášení dopraváckých odborářů z , z něhož citujeme: Ze stávajících cca 500 daňových výjimek jich má být zrušeno 42, a to pouze těch, jež se týkají zaměstnanců. Na druhé straně se tyto restriktivní kroky prakticky nedotknou zaměstnavatelů a OSVČ! Ministerstvo financí chce zrušit dokonce i několik výjimek, které podporují slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. Mezi ty patří stravenky, zlevněné zaměstnanecké jízdné apod. Zavedený a lety v praxi prověřený systém má nyní nahradit realizace opatření, jehož budoucnost je značně nejistá. V neposlední řadě proto, že ministerstvem navrhovaný výdajový paušál (zaměstnanecký a důchodcovský) se může stát do budoucna z nějakých důvodů neudržitelným anebo může dokonce dojít k jeho postupné redukci až zániku. Jsme přesvědčeni, že realizace návrhu v jeho stávající podobě bude mít vážný a velmi tvrdý dopad na občany, firmy a instituce, a to obzvláště v nynější době probíhající hospodářské krize. Zde uvedený přehled daňových výjimek, které mají být zrušeny, je důkazem, že se tyto restriktivní změny dotknou naprosté většiny našich spoluobčanů. Přehled položek navržených ke zrušení (anebo k omezení) u fyzických osob - příjmy od daně dosud osvobozené: příjmy z prodeje nemovitostí, příjmy z prodeje movitých věcí (omezit), příjmy z energetických ekologických zařízení, odměny za odběr krve, Jak uvedl časopis Priority, například v závodě Key Plastics Slovakia Dolný Kubín pracuje v mimořádném režimu dle paragrafu 142 (překážky na straně zaměstnavatele) část zaměstnanců. V podniku SEZ ve stejném městě firma již avizovala propuštění 22 lidí, přičemž již v listopadu 2008 odešlo 11 pracovníků. Ve firmě OFZ v Istebné management rovněž ohlásil plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům a žákům vojenských škol, kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u příslušníků ozbrojených sborů, příjmy z převodu členských práv družstva (s výjimkou bytových družstev) a účasti na obchodních společnostech, úroky z vkladů ze stavebního spoření, příjmy z prodeje cenných papírů, příjmy nabyvatele nemovitosti při vzájemném vypořádání prostředků podle zákona č. 72/1994 Sb., příjmy plynoucí ve formě povinného výtisku a autorské rozmnoženiny, kursový zisk při směně peněz u účtu vedeného v cizí měně, příjmy plynoucí ve formě darů poskytnutých pro provoz zoologické zahrady, příjmy z doplatku na dorovnání při přeměně, výměně podílu, fúzi společností nebo rozdělení společnosti, příjmy bývalého prezidenta, hodnota stravování poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci formou nepeněžního plnění na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů, hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci na pracovišti formou nepeněžního plnění ze sociálního fondu nebo ze zisku po zdanění apod., nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP nebo ze zisku po zdanění, bezplatné nebo zlevněné jízdenky poskytované zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům, peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sborů, náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů, hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě, poskytovaná jako nepeněžní plnění, SLOŽITÁ SITUACE SLOVENSKÉHO STROJÍRENSTVÍ Mnohé podniky omezují provoz a propouštějí Podle analýzy měsíčníku Odborového zväzu KOVO Priority, která byla uveřejněna v prosinci 2008, mnohé slovenské podniky v resortu strojírenství již začaly pociťovat nepříznivé důsledky celosvětové hospodářské krize. propouštění a od 1. ledna 2009 se tam pracuje ve zkráceném 30hodinovém rozsahu. O zaměstnání přišli lidé v důchodovém věku, ale ztráta místa má postihnout i 30 až 40 osob v produktivním věku. Krize zasáhla také KINEX v Bytči, kde v první vlně dostalo výpovědi 98 a ve druhé vlně 198 zaměstnanců. Hromadné propouštění avizuje dále AVC v Čadci, kde se dotkne 42 lidí, mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění, náhrady za ztrátu na důchodu přiznané podle zákoníku práce před , zvláštní příplatek poskytovaný v cizí měně příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb. vyplácené pracovníkům v hornictví, částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy a se srážkami mzdy, s placením příspěvku na pojistné ve prospěch zaměstnance, příjmy z příležitostných činností, příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelem a příjem z včel, výhry z loterií, sázek a podobných her. Je rovněž navrženo zrušit až doposud nezdanitelnou část základu daně: členské příspěvky zaplacené odborové organizaci. Z položek navržených ke zrušení u právnických osob příjmy dosud osvobozené od daně: příjmy za smluvní církevní úkony (příjmy z kostelních sbírek budou osvobozeny jako dary a příspěvky členů budou osvobozeny v jiném ustanovení), příjmy z cenově regulovaného nájemného v případě kalkulace zisku, příjmy z ekologických energetických zařízení (řešit jinými nástroji), příjmy Fondu dětí a mládeže, příjmy z loterií a jiných podobných her, příjmy spořitelních a úvěrních družstev z úroků a jiných výnosů z vkladů u bank (poznámka: toto zrušení je již navrženo v současné novele zákona o dani z příjmů), příjmy České konsolidační agentury, ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů, osvobození veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. Zrušena má být i sleva na dani: 1. sleva na dani pro zaměstnance se zdravotním postižením (řešit jinými nástroji); 2. investiční pobídky. (zdroj ČTK podle podkladů Ministerstva financí ČR stav ke dni 30. října 2008) Text a snímek MARTIN BENEŠ a Zberné suroviny v Žilině, kde má letos ztratit práci 40 osob. V OSBD v Čadci dostali loni výpovědi čtyři zaměstnanci, v DS Martin 18 a v Lombardini (rovněž v Martině) zatím deset pracovníků. Úsporný režim zavedla KIA v Žilině, kde někteří zaměstnanci čerpají dovolenou a jiným byla přidělena náhradní práce. Podnik LKT v Trstené má zabezpečenu výrobu jen pro první pololetí letošního roku, v Liptovských strojárnách Plus v Liptovském Mikuláši mají do ledna 2009 krizový režim. O něco lepší je situace v podnicích, které poskytují služby, jako bytová družstva, podniky veřejnoprospěšných služeb a střední školy. Průměrné výdělky zaměstnanců v tomto resortu jsou kolem (bývalých) slovenských korun, příplatky za přesčasovou práci devět až 11 procent, uvedl kovácký měsíčník Priority. (jh) KOVÁK Vydává OS KOVO IČO: Uzávěrka vždy ve čtvrtek v 11 hodin http//www.oskovo.cz Redakce: šéfredaktor Mgr. Martin Beneš, redaktorka PhDr. Jana Benešová, tajemnice Miloslava Nováková. Adresa redakce a vydavatele: nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Fax: , Redakční rada: J. Švec - předseda, tel.: , O. Beneda, J. Cvrček, J. Sůva, JUDr. V. Štich, Mgr. P. Taraba, J. Voráč Vydavatelský servis: Jan Kratochvíl Objednávky vyřizuje redakce Redakcí nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí Za obsah inzerce redakce nezodpovídá Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, č.j. nov. 6094/96 ze dne ISNN MK ČR E

4 KOVÁK číslo ledna 2009 KOVY V MÝTECH A SKUTEČNOSTI (LXXXVII.) Významným strojírenským podnikem v Brně byla královopolská vagónka a strojírna, založená roku 1890 a do firemního rejstříku zapsaná pod názvem Brno - Královopolská továrna na stroje, Lederer a Porges. Její výrobní program byl orientován na různé stroje a zařízení. V roce 1920 když byla nostrifikována, tj. odpoutána od svých vazeb na Semmeringer Maschinenund Waggonbau - Anstalt ve Vídni stala se samostatnou československou společností s názvem Brno - Královopolská továrna na stroje a vagony, akciová společnost. Tato firma, tradičně ovládaná rakousko-německým kapitálem, stavěla již v roce 1919 (tj. ještě před nostrifikací) zakázky pro československou armádu, například dva obrněné vlaky Bratislava a Generál Štefánik (Milan Rastislav Štefánik, , ministr vojenství v první vládě ČSR poznámka autorky). Pro armádu pracovala Královopolská také později, například sestrojila a vyrobila jednoduché kulometné lafety (lafeta - jedna z hlavních součástí děla sloužící k nastavení hlavně do požadovaného směru střelby, k zajištění stability děla a také pohybu u mobilních děl, blíže viz Akademický slovník cizích slov, 1995). Historie Královopolské továrny je spojena mj. například s vývojem brněnské tramvajové pouliční dráhy, jejíž akcie (až do roku 1914) vlastnil zprvu německý kapitál berlínská Gesellschaft für elektrische Unternehmungen a později Rakouská společnost pro dodávání elektřiny se sídlem ve Vídni (od roku 1915). Ke změně došlo po převratu roku 1918; ke dni 9. ledna 1919 přešla správa a provoz dráhy opět do rukou zástupců brněnské obce. Tehdy bylo nutno provést modernizaci vozového parku, který byl vybudován z větší Elektrický motorový vůz vyrobený v roce 1920 vagónkou ve Štýrském Hradci (jediný dochovaný exemplář z patnáctikusové série určené pro Brno) části do roku 1914, byl již zastaralý a nevyhovoval novým požadavkům na dobře fungující městskou hromadnou dopravu. A to byla příležitost pro uplatnění výrobních kapacit královopolské strojírny zaměřené vedle všeobecného strojírenství právě na výrobu tramvajových vozů. Královopolská továrna na stroje a vagony se v roce 1924 stala dodavatelem nových motorových vozů, které si u ní objednala Společnost brněnských pouličních elektrických drah. Základní rysy jejich konstrukce byly odvozeny z motorových vozů vyráběných ve Štýrském Hradci. O podobě vozů informuje encyklopedie Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl.: Vozová skříň měla rám z ocelových profilů a kostru z tvrdého dřeva. Vnější obložení podokenní části skříně bylo provedeno z teaku (teak - mohutný jihoasijský strom s pružným a trvanlivým dřevem, Akademický slovník výše citovaný poznámka autorky). Střecha tvořená dřevěnými palubkami byla pokryta impregnovanou plachtovi- nou, vnitřní strana pak bíle natřenými dřevovláknitými deskami. Přepážky mezi plošinami a oddílem pro cestující byly dřevěné s dvoukřídlými zásuvnými dveřmi. Podélně uspořádaná sedadla byla čalouněna kůží. Masivní nýtovaný podvozek byl zhotoven z lisovaných ocelových plechů a válcovaných profilů. Nápravy s hvězdicovými koly měly kluzná ložiska a byly odpruženy listovými pružinami. Trakční motory byly na nápravách zavěšeny prostřednictvím ložisek Elektrická výzbroj sestávala ze dvou motorů o výkonu 47 kw pro napětí 550 V. Pro fanoušky někdejší techniky a tramvajové městské dopravy speciálně může být užitečná informace o možnosti vidět dochovaný motorový vůz tramvajový č. 107/ II., pův. č. 148, který je dnes v majetku Dopravního podniku města Brna (tento vůz ale pochází až ze 40. let minulého století poznámka autorky). Brněnská Královopolská, a. s., měla vlastní slévárnu šedé litiny a jiných kovů a slitin. Produkovala parní turbiny a stroje, zahřívače a přehřívače, parní kotle s automatickými rošty a dopravním zařízením na uhlí. Jako vůbec první v republice zahájila stavbu topenišť na spalování uhelného prášku. Dalšími královopolskými komoditami ve 20. letech minulého století byla zejména pístová a odstředivá čerpadla, parní a benzínové silniční válce, stabilní i mobilní (pojezdné) kompresory. Továrna dodávala benzínové i naftové motory, generátory, zařízení na výrobu tříslových výtažků, klihu, drasla, sody, zařízení na změkčování vody aj. Závod disponoval rozsáhlou, moderně vybavenou mostárnou a vozovkou, v níž se stavěly osobní, nákladní, kotlové, jakož i jiné speciální vozy pro uliční dráhy. Podnik v té době zaměstnával kolem 2000 dělníků a asi 300 úředníků (podle údajů Československé vlastivědy, sv. 9., rok 1929); v encyklopedii Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je uveden vyšší počet zaměstnanců dosáhl údajně až 3000 osob. Připravila PhDr. JITKA KLEMENTOVÁ, CSc. KŘÍŽOVKA KŘÍŽOVKA Člověk nejdříve musí najít víru v sebe... (viz tajenku). V tajence se skrývá dokončení výroku, jehož autorem je italský fi lmový režisér a scenárista Federico Fellini ( ). V jeho dílech se prolíná sociální kritičnost a objektivně viděná i zobrazovaná skutečnost se subjektivismem, který omezuje dosah jeho fi lmů, jež vynikají emocionální silou a bohatstvím výrazových prostředků. Za fi lmy Silnice, Cabiriiny noci a 8 1 /2 získal Oscary. Ve Felliniho fi lmech Silnice, Cabiriiny noci a Giulietta a duchové hrála jeho manželka G. Masiniová. (jk) Vyluštění z Kováku č. 42/2008 (výrok A. Schweitzera): Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si... musí ukládat nějakou oběť. 4

5 KOVÁK číslo ledna 2009/příloha ZMĚNY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH PO (II.) JINDRA PLESNÍKOVÁ, právní odbor OS KOVO Co se odvádí z honoráře za článek v časopise? Občas píši nějaké články, někdy do Kováku a někdy do oblastních novin apod. Honoráře, které mám vyplaceny, mi jednotlivé redakce zdaňují srážkovou daní. Mám ještě nějakou povinnost? K. D., Plzeň Je nutné si uvědomit, že jinak je to za rok 2008 a jinak v roce Za rok 2008 každý honorář, tudíž i ten, který byl zdaněn srážkovou daní, podléhá zdravotnímu pojištění. Každý autor je tedy povinen přihlásit se jako osoba samostatně výdělečně činná zdravotní pojišťovně a po uplynutí zdaňovacího období podat přehled o příjmech a výdajích a současně zaplatit zdravotní pojištění z těchto honorářů. Od toto již neplatí, neboť v souladu s novelou zákona č. 48/1992 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ( 5 písm. b), bod 4, jsou plátci pojistného a osobou samostatně výdělečně činnou pro účely zdravotního pojištění osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Nově ale od autorské honoráře podléhají i sociálnímu pojištění. Opět stejně jako u zdravotního pojištění v souladu s ustanovením 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je to s výjimkou činnosti, z níž příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně. Znamená to tedy, že všechny osoby pracující na základě autorskoprávních vztahů nebo vykonávající tzv. nezávislá povolání musí od 1. ledna 2009 platit povinně důchodové pojištění, bez ohledu na soustavnost nebo nesoustavnost vykonávání této práce. Podmínku soustavnosti zrušila novela zákona o důchodovém pojištění. Autoři, kteří dosud důchodové pojištění neplatili s odvoláním na nesoustavnost práce, se musí k platbě přihlásit na České správě sociálního zabezpečení, a to formulářem Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, a to nejpozději do 8. února Zároveň ale byla navýšena rozhodná částka důležitá pro posouzení hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti z Kč na Kč. Znamená to tedy, že honoráře zdaněné srážkovou daní od nepodléhají ani zdravotnímu a ani sociálnímu pojištění. Ostatní honoráře, pokud nejsou zdaněny srážkovou daní a jejich rozhodná výše v případě vedlejší činnosti přesáhne za kalendářní rok rozhodnou částku, podléhají jak zdravotnímu, tak sociálnímu (důchodovému) pojištění. Jsou pro rok 2009 změny u dohod o provedení práce a dohod o činnosti? Jako odborová organizace příležitostně zaměstnáváme vedoucí na táboře apod. Jak to je v roce 2009 v případě dohod o provedení práce, popřípadě dohod o činnosti? Jsou nějaké změny? D. Ř., Třebíč U dohod o provedení práce pro rok 2009 nedošlo k žádným změnám. Znamená to tedy, že je i nadále potřeba hlídat limit 150 hodin v souladu se zákoníkem práce. Zdaňování pak závisí na tom, zdali takovýto zaměstnanec podepíše prohlášení či nikoliv. Podle toho je pak odměna za práci dle této dohody zdaňována buď srážkovou nebo zálohovou daní (vždy 15 %). Zálohovou daň pak také ovlivňuje výše příjmů. U nízkého příjmu nemusí ke zdanění vůbec dojít. Dohoda o provedení práce dále i v roce 2009 nepodléhá zdravotnímu nebo sociálnímu pojištění. U dohod o činnosti došlo ke změně v souladu s nabytím účinnosti novely Jak jsou pojištěny vklady na účtech? zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Jedná se o výši rozhodného příjmu, který od činí 2000 Kč. Znamená to tedy, že podmínky účasti zaměstnanců na pojištění jsou ty, pokud vedle jiného zaměstnanec vykonává práci (zaměstnání) a toto zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň částku rozhodnou pro účast na pojištění. Je vhodné upozornit, že stejně jako v minulosti byla limitem částka 399 Kč, tak nyní od roku 2009 částka 1999 Kč nezakládá pojištění, ale 2000 Kč již ano. Chtěli jsme se zeptat na to, podle jakého zákona (pokud byl nějaký přijat) jsou pojištěny vklady na účtech a do jaké výše. Jen jsme zaznamenali na konci toku debatu k tomuto tématu, ale výsledek neznáme. L. N., Ostrava Pojištění vkladů stanovuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, který byl zákonem č. 433/2008 Sb. v prosinci loňského roku novelizován. Původní částka eur byla nahrazena částkou eur. Dále jsou podle této novely pojištěny vklady v bankách a družstevních záložnách na 100 procent do výše eur. Klient tak v případě krachu banky nebo kampeličky obdrží vše, pokud jeho vklad nepřesahuje eur (pochopitelně přepočtených na české koruny). Do účinnosti novely to bylo 90 procent. Náhrada se vyplácí v české měně. Fond pojištění vkladů (dále Fond) v dohodě s Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou stanoví den zahájení plateb Fondu a vhodným způsobem jej uveřejní. Fond musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení vydáno. Česká národní banka v dohodě s Ministerstvem financí ČR může ve zcela mimořádných případech lhůtu prodloužit na žádost Fondu o další 3 měsíce, a to nejvýše dvakrát. Závěrem je vhodné ale upozornit, že tímto zákonem se neřídí všechny banky působící na území České republiky. U zahraničních bank a jejich poboček, které působí v České republice, nejsou vklady pojištěny podle české legislativy, ale podle úpravy platné v zemi, odkud banka přichází. Je-li tamní úprava více benevolentní a pojištění nižší, lze se u českého Fondu pojištění vkladů dopojistit. V současnosti v České republice působí několik zahraničních bank. U všech platí, že jsou vklady jejich klientů pojištěny podle legislativy platné v zemi původu banky. Je proto vhodné se při ukládání do těchto bank na pojištění předem informovat. I

6 KOVÁK číslo ledna 2009/příloha Co je nového v případě daru na činnost odborové organizace? Každoročně naše odborová organizace dostává na svou činnost dar. Tento dar pokaždé daňově osvobozujeme a po uplynutí pololetí podáváme daňové přiznání. Je pro rok 2009 v této oblasti nějaká změna? E. H., Mohelnice Z vašeho dotazu je zřejmé, že se jedná o dar na činnost v souladu s ustanovením 20 odst. 4 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Tzn. je poskytnut na financování činností, jako jsou ozdravné pobyty dětí, sportovní, popřípadě kulturní akce apod. Tento dar je i nadále osvobozen. Od platí ale změna týkající se daňového přiznání. Dar již nebudete muset přiznávat do 30 dnů po uplynutí kalendářního pololetí, ale v souladu se zákonem č. 476/2008 Sb., který je novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, a který novelizoval i ustanovení 21 odst. 1 písm. d) zákona, podáte daňové přiznání do 30 dnů po uplynutí kalendářního roku. Ve všem ostatním se lze i nadále řídit metodikou, která byla publikována v Kováku v roce 2008 a která byla vypracována ČMKOS ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Počítají se dary a členské příspěvky do obratu pro účely DPH? Máme informace, že od se změnil zákon o DPH. Chtěli bychom vědět zdali se do obratu ( ) počítají dary na činnost a členské příspěvky. L. Z., Nová Paka Zákon o dani z přidané hodnoty stejně jako ostatní daňové zákony prošel řadou novel. Ta poslední platí od V souladu s touto novelou například již nejsou odborové organizace pro účely daně z přidané hodnoty veřejnoprávním subjektem. Přes veškeré změny se ale do obratu pro účely daně z přidané hodnoty dary stejně jako členské příspěvky nepočítají. Může nám zaměstnavatel nařídit neplacené volno? II Právní servis Mgr. VLADIMÍR PLACHTA, Metodické pracoviště OS KOVO Praha a Středočeský kraj U nás ve firmě zaměstnavatel začal nařizovat neplacené volno, protože prý pro nás nemá práci. Má na to zaměstnavatel právo a jak se můžeme bránit? F. P., Praha Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP) pamatuje i na situaci, kdy zaměstnavatel z různých důvodů nemůže zaměstnancům přidělovat práci, ale je třeba rozlišovat z jakých příčin. Dle 207 ZP nemůže-li zaměstnanec konat práci a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku, b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku. Dle 208 ZP nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v 207, poskytne mu zaměstnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby. O jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele jde také tehdy, když zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení OPRAVA - Jak se mám po obdržení výpovědi hlásit u úřadu práce? Jako autor poradny v Kováku č. 2 se čtenářům omlouvám za nesprávnou informaci v ní uvedenou. V odpovědi na otázku Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti? byl omylem uveden text platný před novelou zákona o zaměstnanosti. Vzhledem k tomuto je nutno uvést, že novou základní podmínkou nároku na podporu v nezaměstnanosti je získat dobu důchodového pojištění v délce minimálně 12 měsíců za poslední 3 roky (odkaz na 11 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.). Tuto skutečnost může uchazeč prokázat evidenčním listem důchodového pojištění JUDr. VLADIMÍR ŠTICH, Metodické pracoviště OS KOVO Plzeň poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost). Dohodou mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací lze výši poskytované náhrady mzdy, která přísluší zaměstnanci, upravit. Náhrada mzdy musí činit nejméně 60 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel, u kterého nepůsobí odborová organizace, má právo podat návrh, aby úřad práce rozhodl na základě podkladů zaměstnavatele o tom, zda jsou dány důvody pro poskytování náhrady mzdy v nižší částce. Jestliže úřad práce o existenci důvodů částečné nezaměstnanosti rozhodne, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku po dobu, kterou úřad práce v rozhodnutí určí, nejdéle však po dobu 1 roku. Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel nesmí neplacené volno nařídit, pokud pro vás nemá práci, ale je možné se s vámi na neplaceném volnu dohodnout, a naopak zaměstnavatel nemá povinnost vaší žádosti o neplacené volno vyhovět, pokud se nejedná o zákonný nárok dle ZP, případně dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Je třeba si ale uvědomit, že za neplacené volno nepobíráte žádnou složku mzdy a dokonce si musíte platit zdravotní pojištění. Za každý kalendářní den trvání neplaceného volna se k úhrnu příjmů zaměstnance připočte poměrná část minimální mzdy, která připadá na jeden den v daném měsíci. Zaměstnanec z této částky odvede 4,5 % a zaměstnavatel 9 procent. Zaměstnanec se může svému zaměstnavateli před poskytnutím neplaceného volna písemně zavázat, že část nebo celé pojistné, které za něj zaměstnavatel odvedl, uhradí. a na základě novely zákona o provádění sociálního zabezpečení č Sb., si může úřad práce vyžádat přes MPSV od OSSZ informaci o dobách pojištění uchazeče. Od již proto neplatí podmínka vykonávat alespoň 12 měsíců za poslední 3 roky zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, tak jak je uvedeno v mé původní odpovědi. Vzhledem k obsáhlosti novelizovaného zákona považuji tuto základní informaci za dostatečnou s tím, že žadatel o podporu v nezaměstnanosti bude úředníky příslušného úřadu práce dostatečně poučen o svých právech a podmínkách pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

7 KOVÁK číslo ledna 2009/příloha OBSAH (ZEJMÉNA) PŘÍLOH V KOVÁKU ROKU 2008 UVÁDÍME NÁZEV ČLÁNKU, ČÍSLO KOVÁKU, DATUM VYDÁNÍ A STRANU (POKUD JE ČLÁNEK MIMO PŘÍLOHU). A TO TEMATICKY V 7 ODDÍLECH. PRÁVO: Právní novinky listopad a prosinec 2007, č. 3, 1. února 2008 Právní servis, O věcech posledních, č. 6, 22. února 2008 Právní servis, Jak lze zajistit styk se synem?, č. 21, 13. června 2008 Právní servis, Zdědím nájemní byt, v němž jsem trvale hlášen?, č. 25, 11. července 2008 Právní servis, Vydržel jsem pozemek kolem svého domu?, č. 26, 22. srpna 2008 Jak předejít problémům s dluhy, č. 26, 22. srpna 2008 Právní servis, Co je třeba k udělení státního občanství ČR?, č. 32, 10. října 2008 Právní servis, Je zákonné používání kamer na pracovišti?, č. 32, 10. října 2008 Právní servis, Lze darovat nemovitost pouze jednomu z manželů?, č. 33, 17. října 2008 Právní servis, Jak mám postupovat, když nemohu splácet úvěr?, č. 39, 28. listopadu 2008 Právní servis, Musím po přiznání plné invalidity ukončit pracovní poměr?, č. 42, 19. prosince 2008 ZÁKONÍK PRÁCE: Technická novela zákoníku práce, č. 1, 18. ledna 2008 Zákoník práce po 1. lednu 2008, č. 7, 29. února 2008 Ústavní soud a 305 zákoníku práce, č. 16, 2. května 2008 Ústavní soud a zákoník práce, č. 19, 30. května 2008 Rizika tzv. koncepční novely zákoníku práce, č. 29, 12. září 2008 EKONOMIKA, DANĚ A MZDY: Daňový režim benefitů a obdobných příjmů po (I.) č. 2, 25. ledna 2008; (II.), č. 3, 1. února 2008; (III.), č. 4, 8. února 2008; (IV.), č. 5, 15. února 2008; (V.), č. 6, 22. února 2008; (VI.), č. 7, 29. února 2008; (VII.), č. 8, 7. března 2008; (VIII.), č. 9, 14. března 2008; (IX.), č. 10, 21. března 2008 Daňová odpovědna, Je změna v předpisech k odpočtu členských příspěvků?, č. 3, 1. února 2008 Daňová odpovědna, Může pracující důchodce uplatnit slevu na daň?, č. 4, 8. února 2008 Daňová odpovědna, Jsou osvobozeny od daně úroky z termínovaných vkladů?, č. 5, 15. února 2008 Vývoj inflace v lednu 2008, č. 6, 22. února 2008 Rapidní zvýšení cen v lednu 2008, č. 6, 22. února 2008 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Jak jednat o mzdovém vývoji, jestliže je zaměstnavatel ve ztrátě?, č. 7, 29. února 2008 Mzdy v kovoprůmyslu za rok 2007, č. 8, 7. března 2008 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Zaměstnavatel nám nechce proplatit práci přesčas, č. 10, 21. března 2008 Vývoj inflace v únoru 2008, č. 11, 28. března 2008 Vývoj inflace v březnu 2008, č. 15, 25. dubna 2008 Odvětvové smlouvy pro rok 2008, č. 15, 25. dubna 2008 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví (I.), č května 2008; (II.), č. 17, 9. května 2008; (III.), č. 18, 23. května 2008; (IV.), č. 19, 30. května 2008; (V.), č. 20, 6. června 2008; (VI.), č. 21, 13. června 2008; (VII.), č. 22, 20. června 2008; (VIII.), č. 23, 27. června 2008; (IX.), č. 24, 4. července 2008 Vývoj inflace v dubnu 2008, č. 20, 6. června 2008 Mzdy v kovoprůmyslu v 1. čtvrtletí 2008, č. 20, 6. června 2008 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Jak je to s cestovními náhradami v souvislosti s pracovní pohotovostí a prací přesčas?, č. 21, 13. června 2008 Daňová odpovědna, Jak uhradit náklady na telefonování pro potřeby odborové organizace?, č. 21, 13. června 2008 Daňová odpovědna, Je i dnes vhodná pro vedoucí táborů příkazní smlouva?, č. 23, 27. června 2008 Vývoj inflace v červnu a červenci 2008, č. 26, 22. srpna 2008 Mzdy a kolektivní smlouvy pod lupou, Má odborová organizace využít nabídky banky na platební kartu?, č. 27, 29. srpna 2008 Daňová odpovědna, Je možné vedení jednoduchého účetnictví i po ?, č. 28, 5. září 2008 CZ-NACE nový systém klasifikace ekonomických činností, č. 28, 5. září 2008 Několik zajímavostí ze mzdových statistik, č. 30, 19. září 2008 Daňová odpovědna, Jaké budeme platit daně v roce 2009?, č. 31, 26. září 2008 Mzdy v kovoprůmyslu za první pololetí 2008, č. 31, 26. září 2008 Daňová odpovědna, Jak zaplatit příležitostnou výpomoc?, č. 32, 10. října 2008 Výsledky českého průmyslu za rok 2007 (I.), č. 32, 10. října 2008; (II.), č. 33, 17. října 2008 Daňová odpovědna, Podléhají vánoční dary pro členy daním?, č. 33, 17. října 2008 Vývoj inflace v září 2008, č. 34, 24. října 2008 Majetek odborové organizace a jeho prodej, č. 34, 24. října 2008 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a kolektivní smlouva, č. 36, 7. listopadu 2008 Daňová odpovědna, Jaké jsou povinnosti při prodeji odborového majetku?, č. 36, 7. listopadu 2008 Vývoj inflace v říjnu 2008, č. 39, 28. listopadu 2008 Mzdy v kovoprůmyslu ve 3. čtvrtletí 2008, č. 40, 5. prosince 2008 III

8 KOVÁK číslo ledna 2009/příloha SOCIÁLNÍ OBLAST: Sociální rubrika, Vztahuje se na mě nižší nemocenská?, č. 1, 18. ledna 2008 Nový kabát sociálních služeb (I.), č. 3, 1. února 2008; (II.), č. 4, 8. února 2008; (III.), č. 5, 15. února 2008; (IV.), č. 6, 22. února 2008; (V.), č. 7, 29. února 2008; Příspěvek na péči jako dávka sociálních služeb (I.), č. 8, 7. března 2008; (II.), č. 9, 14. března 2008; (III.), č. 10, 21. března 2008; (IV.), č. 11, 28. března 2008; (V.), č. 12, 4. dubna 2008; (VI.), č. 13, 11. dubna 2008; (VII.), č. 14, 18. dubna 2008 Sociální rubrika, Budou se částečné invalidní důchody snižovat?, č. 9, 14. března 2008 Změny v nemocenském pojištění od , č. 11, 28. března 2008 Sociální rubrika, Budu po vyčerpání rodičovského příspěvku pojištěna?, č. 12, 4. dubna 2008 Sociální rubrika, Jak dlouho mi budou platit nemocenskou?, č. 12, 4. dubna 2008 Sociální rubrika, Vyřadí mě úřad práce z evidence?, č. 16, 2. května 2008 Nález ústavního soudu o nemocenském, č. 18, 23. května 2008 Sociální rubrika, Dostanu znovu nemocenskou?, č. 19, 30. května 2008 Sociální rubrika, Mohu brát dávky v souběhu?, č. 21, 13. června 2008 Druhé zvýšení důchodů v roce 2008, č. 22, 20. června 2008 Nemocenské v prvních třech dnech, č června 2008 Dávky nemocenského pojištění 2007, č. 24, 4. července 2008 Novela důchodového zákona, č. 25, 11. července 2008 Sociální rubrika, Zvýší se příspěvek na péči?, č. 25, 11. července 2008 Sociální rubrika, Mám si požádat o starobní důchod?, č. 26, 22. srpna 2008 Sociální rubrika, Musí zaměstnavatel platit pojistné za důchodce?, č. 26, 22. srpna 2008 Sociální rubrika, Bude mít má matka nárok na důchod po otci?, č. 27, 29. srpna 2008 Sociální rubrika, Kdo má nárok na starobní důchod po úmrtí?, č. 27, 29. srpna 2008 Sociální rubrika, Mohu do důchodu dříve?, č. 28, 5. září 2008 Sociální rubrika, Obnoví se mi vdovecký důchod?, č. 33, 17. října 2008 Sociální rubrika, Jak se hradí zdravotní pojištění za neplacené volno?, č. 34, 24. října 2008 Je agenturní práce riziková?, č 34, 24. října 2008 Nemocenské pojištění od nově, č. 35, 31. října 2008 Důchody od ledna 2010 po novu (I.), č listopadu 2008; (II.), č. 37, 14. listopadu 2008; (III.), č. 38, 21. listopadu 2008; (IV.), č. 39, 28. listopadu 2008 Proč je důležitá flexikurita?, č. 37, 14. listopadu 2008 Rozvázání pracovního poměru s práce neschopným zaměstnancem ve zkušební době důsledky nové právní úpravy účinné od , č. 40, 5. prosince 2008 Sociální rubrika, Odkdy bude propuštěnému zaměstnanci náležet nemocenská?, č. 40, 5. prosince 2008 Sociální rubrika, Jaká výše mateřské mi bude náležet?, č. 41, 12. prosince 2008 Sociální rubrika, Mám si požádat o zvýšení podpory v nezaměstnanosti k ?, č. 41, 12. prosince 2008 Starobní důchod v roce 2009, č. 41, 12. prosince 2008 Valorizace důchodů od 1. ledna 2009, č. 42, 19. prosince 2008 Podpora v nezaměstnanosti od 1. ledna 2009, č. 42, 19. prosince 2008 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Regulační poplatky a doplatky ve zdravotnictví, č. 2, 25. ledna 2008 Preventivní programy zdravotních pojišťoven 2008 (I.), č. 12, 4. dubna 2008; (II.), č. 13, 11. dubna 2008; (III), č. 14, 18. dubna 2008 Vládní reforma zdravotnictví v kostce, č. 18, 23. května 2008 Poplatky u lékařů v otázkách a odpovědích, č. 24, 4. července 2008 Zdravotní pojištění, Započítává se zdravotní pojištění za dny neplaceného volna do superhrubé mzdy?, č. 26, 22. srpna 2008 Zdravotnické okénko, Jak se započítávají doplatky za léky do ročního limitu?, č. 33, 17. října 2008 Zdravotnické okénko, Platí narkomanka poplatky u lékaře a za hospitalizaci?, č. 34, 24. října 2008 Zdravotnické okénko, Vztahují se na postižené dítě a jeho doprovod poplatky v nemocnici?, č. 35, 31. října 2008 Zdravotnické okénko, Bude mi vrácen doplatek a poplatek za lék po alergické reakci?, č. 35, 31. října 2008 Zdravotnické okénko, Platí se za každý převaz rány u lékaře?, č. 36, 7. listopadu 2008 Zdravotnické okénko, Musím platit v nemocnici i za dny přerušené léčby?, č. 39, 28. listopadu 2008 BOZP A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ochrana zdraví při práci po , č. 15, 25. dubna 2008 Na slovíčko s bezpečákem, Kdy je zaměstnavatel povinen poskytovat ochranné nápoje?, č. 25, 11. července 2008 Na slovíčko s bezpečákem, Kdo odpovídá za školení odborových funkcionářů v BOZP?, č. 25, 11. července 2008 Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu, č. 31, 26. září 2008 RŮZNÉ: Poradenská střediska Sdružení nájemníků, č. 17, 9. května 2008 Přehled regionálních poradenských center ČMKOS, č. 22, 20. června 2008 Psychologické okénko, Na co se mám připravit při výběrovém řízení?, č. 26, 22. srpna 2008 Umění využívat humor na pracovišti, č. 27, 29. srpna 2008 Co je to flexibilní práce, č. 31, 26. září 2008 IV

Společné prohlášení odborových organizací působících v dopravě

Společné prohlášení odborových organizací působících v dopravě Společné prohlášení odborových organizací působících v dopravě Dne 12. ledna 2009 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů působících v dopravě, jehož cílem bylo stanovit další společný postup,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč)

Příloha č. 1. Poř. č. Důvody pro ponechání či zrušení. dopad při zrušení (v mld. Kč) Příloha č. 1 Analýza příjmů osvobozených od daně, nezdanitelných částí základu daně, odčitatelných položek od základu daně a slev na dani u fyzických osob a důsledky jejich zrušení novelou zákona o daních

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad o výši ročního příjmu 14DoklOVysRocPrijm.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Příloha SSP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši ročního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Doklad musí podat

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - konkrétní možnosti zaměstnavatele RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost

Dopad krize. a sociálních reforem. na jednotlivce. a společnost Dopad krize a sociálních reforem na jednotlivce a společnost I. 1 I. ÚVOD Česká republika vstoupila dnem 1. ledna 2011 do roku, v němž začíná platit nový státní rozpočet, kvůli němuž vláda prosadila v

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více