070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd :14:21 SLOVO. Vyslyší volání po kompromisu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21 SLOVO. Vyslyší volání po kompromisu?"

Transkript

1 Petr Zahradník respektovaný ekonom komentuje dopady nařízení REACH Komentář, str. 3 Oldřich Vlasák jak může český europoslanec pomoci požadavkům z regionů Co na to europoslanci, str. 11 Miloslav kardinál Vlk významná osobnost českých a evropských katolíků se vyjadřuje k některým ožehavým tématům Evropan, str. 5 Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 číslo 6 / 2007 ročník 4 cena 15 Kč Vyslyší volání po kompromisu? _15%_USPORA_Podval_KN.indd :14:21 SLOVO Kultura str.14 Portugalci v Praze Martin Bursík Ministr životního prostředí ČR Země, která přebírá předsednictví v Radě EU po Německu, se v naší republice prezentuje prostřednictví centra Instituto Camões. Na jeho činnosti se podílejí především studenti. Přednášky, výstavy a divadelní představení jsou však určeny široké veřejnosti. Nařízení o nové chemické legislativě (REACH) je účinné od 1. června i v ČR. Většina ustanovení o registraci, hodnocení povolování a omezování chemických látek však nabude účinnosti až od V nařízení se požaduje, aby členské státy určily, kdo bude odpovědný za plnění úkolů, které z REACH plynou, stanovily sankce za neplnění a určily, kdo bude jeho plnění kontrolovat. Musí vzniknout také kontaktní místo, které bude poskytovat informace zejména výrobcům a dovozcům. Informována musí být také veřejnost. Vláda na konci března rozhodla, že odpovědnost za plnění úkolů uložených nařízením o REACH bude na MŽP. Budeme přitom úzce spolupracovat s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem průmyslu a obchodu. Kontrolu budou vykonávat inspekční orgány těchto ministerstev. Rozdělení kompetencí jednotlivých správních orgánů a stanovení sankcí za nedodržování nařízení upraví novela zákona o chemických látkách a přípravcích, jejíž návrh ministerstvo připravuje a předloží vládě do konce září. MŽP už vytvořilo kontaktní místo pro poskytování informací v České informační agentuře životního prostředí (CENIA). Agentura bude rovněž poskytovat informace o rizicích chemických látek pro veřejnost. CENIA již zahájila informační činnost zřízením webové stránky. Tématem setkání předsedů vlád Visegrádské čtyřky byly i postoje těchto zemí k budoucnosti EU před nadcházejícím summitem. Robert Fico vítá v Bratislavě své protějšky Ference Gyurcsanyho a Mirka Topolánka. foto: REUTERS/Petr Josek REACH změní chemický průmysl PRAHA 1. června vstoupil v platnost REACH. Nová legislativa evropského společenství, řešící registraci chemických látek, bude pronikat do praxe několik let. Příznivci nařízení tvrdí, že se Unie zasadila o vyšší ochranu zdraví svých občanů, odpůrci naopak zdůrazňují, že nové předpisy přinesou větší byrokracii a snížení konkurenceschopnosti. Jedno je jisté už teď díky nařízení, nesoucímu č. 1907/ 2006, začala revoluce v chemickém průmyslu. Evropská komise vydala návrh řízení Evropského parlamentu a Rady o registracích, vyhodnocování, schvalování a omezení chemických látek už v roce Účelem bylo především zajistit, aby účinně fungoval společný trh pro chemické látky a byla zajištěna ochrana zdraví a životního prostředí. V platnost se podařilo REACH (zkratka Registration, Evaulation and Authorisation of Chemials) uvést až se začátkem června letošního roku. Strategie na několik let je naplánovaná už teď do konce května Evropské horizonty Zdeňka Velíška Co pro koho znamená Schengen příštího roku mohou firmy registrovat nové látky ještě podle stávající legislativy, už od 1. června pak bude notifikace možná jen podle REACH. Od vstupu do schengenského prostoru nás v těchto dnech dělí půl roku. Při téhle větě mě napadá, že Evropská unie nesestává jen z pojmů jako direktivy Evropské komise, příspěvky do unijní pokladny, čerpání evropských dotací a podobně. Evropská unie sestává také z pocitů. Dokonce z pocitů příslušníků zemí, které v Unii nejsou. Kdykoli jsem měl v devadesátých letech příležitost překračovat ve vnitřním prostoru Evropské unie některou z někdejších hranic, třeba německo- francouzskou, na Rýnu, mezi Kehlem a Štrasburkem, vždycky jsem měl zvláštní pocit, když jsem míjel dávno opuštěné budovy hraničních přechodů, jejichž prosklená průčelí byla definitivně osleplá nánosy prachu. Já je míjel krokem, s pocitem neurčité obavy, která se ovšem prudce měnila v pocit volnosti a svobody, jakmile jsem si uvědomil, že míjím jen pomníky evropské minulosti. A ten pocit se umocnil, když jsem si k tomu navíc uvědomil, že asi také míjím předobraz své - naší - budoucnosti. Vydrželo mi to dodnes, přesto, že kolem těch zrušených hraničních přechodů jezdím hodně často. Uvědomuji si, že Schengen je pro mne - možná i pro vás - právě tenhle pocit. A také si uvědomuji, že nejenom pro mne a pro vás. Vžijte se do pocitů těch Němců a Francouzů, pro které nejsou dvě světové války minulého století jen látkou ze školního dějepisu, ale tím nejbolestnějším kusem vlastního života nebo života rodičů a prarodičů. Jejich pocity na místech, která kdysi tvořila hranici mezi nimi a odvěkými nepřáteli jsou určitě jiné než moje, ale (pokračování na straně 3) LÉTO 2007 sleva inzerce 35% kontaktujte nás na: tel./fax: GSM: možná jsou ještě hlubší než moje. Nebo byly. Protože Schengen se pro Němce na jedné straně a Belgičany, Francouze, Holanďany na druhé změnil už před lety ve všední realitu a oni už ho možná přestali vnímat jako kontrast s minulostí. Přestali mít ten zvláštní pocit na hranici, která přestala být plotem a hradbou. Plotem,který odděluje, a hradbou, která chrání. To, že přestali mít ten pocit, není špatně! Naopak, to je dobře. Přestali cítit pokoření před plotem, který odděluje, a potřebu hradby, která chrání. U mne - u nás - to ještě přetrvává. U mne k tomu přistupuje ještě tohle: vědět, že když vstupuji do schengenského prostoru, vstupuji mezi lidi, kteří bezhraničnost sjednocené Evropy (z hlediska svobody svého pohybu) vnímají jako všední realitu, jen umocňuje můj pocit nevšednosti. Paradoxně se ovšem těším na dobu, kdy pojem schengen také zcela přestanu vnímat. Bude to tehdy, až při jízdě kolem beznadějně zaprášených skel budov bývalých hraničních přechodů přestanu zpomalovat víc, než mi přikazují dopravní značky.

2 2 ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE EN č. 6 / 2007 Komise kritizovala schodek rozpočtu Eurocentra informují Aktuální vyhlášené výzvy v novém rozpočtovém období Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Více informací včetně všech potřebných dokumentů k aktuálním výzvám a celému operačnímu programu Podnikání a inovace naleznete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) v sekci Podpora podnikání, popř. na stránkách Agentury pro podporu podnikání Czech Invest (www.czechinvest.org), kde se mohou také přihlásit potencionální žadatelé o podporu prostřednictvím elektronického účtu eaccount. Informace o ostatních operačních programech pro období naleznete na Od špendlíku po lokomotivu v marketingových komunikacích produkce tisku direct mail marketing reklama grafické práce webdesign komplexní zabezpečení produktů vánoční XXL dekorace ATOL production European Marketing & Media House Pardubice - Semtín GSM: Česko neplní konvergenční kritéria. Prohlásil to evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti Joaquín Almunia. Opatření přijatá českou vládou v roce 2004 se Komisi zdají nedostatečná a doporučí Radě pro hospodářské záležitosti, aby vyzvala Českou republiku k nápravě. Rozpočet na rok 2007 předpokládá podstatné navýšení výdajů. Doufám, že nadměrný schodek bude odstraněn co nejdříve, tím spíš, že prostor k jeho odstranění existuje, řekl komisař. Česká vláda přijala v polovině března nový program pro přibližování k euru. Ten počítá se snížením schodku veřejných financí na 3,2 % hrubého národního produktu do roku Původní lhůta však byla stanovena do roku 2008, což znamená zpoždění o jeden rok. Letos se očekává schodek ve výši zhruba čtyř procent HDP, v dalších letech by se měl snižovat. Podmínky pro snižování schodku jsou dobré, Komise však varuje před problémy, které mohou nastat v důsledku stárnutí obyvatelstva. Kromě schodku jde o penzijní systém a zdravotnictví. Dokud proti časované bombě důchodového systému většina členských států něco neudělá, vybuchne v rukou našich dětí a vnoučat. Odkážeme jim totiž naprosto neudržitelné podmínky, říká Almunia. Brzy skončí období, kdy narůstal počet lidí v produktivním věku. Podle udržitelnosti veřejných financí byla Česká republika zařazena mezi země s vysokou mírou rizika spolu s Kyprem, Řeckem, Maďarskem, Portugalskem a Slovinskem. Slovensko, které má reformu důchodového systému za sebou, patří mezi země se středním rizikem. Operátorům se regulace roamingu nelíbí ČESKÁ REPUBLIKA - Přijetí návrhu levnějšího volání ze zahraničí vyvolalo očekávanou nespokojnost u mobilních operátorů ve většině zemích Evropské unie. Ti se obávají snížení konkurence a především velkého poklesu zisku. Nejinak je tomu i u provozovatelů mobilních sítí v České republice K regulaci vůbec dojít nemělo. Zejména proto, že ceny za volání ze zahraničí neustále klesají díky fungující konkurenci na trhu mobilních komunikací. Svědčí o tom i fakt, že právě v zápalu konkurenčního boje operátoři nabízejí stále nové služby, které už dnes umožňují volat zákazníkům za nižší sazby, než navrhuje Evropská komise, uvedl na toto téma pro Evropské noviny Jakub Hrabovský, tiskový mluvčí společnosti Vodafone. Obavy vyjádřila i Jitka Pacolová, vedoucí týmu externí komunikace T-Mobile: Vzhledem k výraznému poklesu minutové ceny bude mít regulace výrazný tarifní dopad na hospodaření operátorů. A ani Martin Žabka, tiskový mluvčí společnosti O 2 nevidí situaci příznivě: Nejlepší cestou k maximalizaci výhod pro zákazníky a k inovaci služeb je konkurenční prostředí a nikoliv regulace cen. Návrh regulace ve formě cenových stropů je nebezpečný precedent pro budoucí vývoj trhu. Vodafone, T-Mobile i O 2 přitom již nyní nabízejí svým zákazníkům služby, které jim umožňují volat ze zahraničí za zvýhodněné ceny. Například v rámci Vodafone Passport mohou zákazníci volat ze zahraničí za stejné sazby jako u domácích tarifů a propojovací poplatek. Podobnou službu nabízí roamingové zvýhodnění Cestovatel společnosti T- -Mobile. Stejně tak O 2 nabízí svým klientům levnější volání v cizině, a to díky propojení s tamními partnerskými sítěmi. Předsednictví ČR v radě EU PRAHA - Česká republika se připravuje na předsednictví v Radě Evropské unie, hlavou sedmadvacítky bude v první polovině roku Jak vidí českou premiéru tuzemští politologové? Co zemi čeká, čeho by se měla vyvarovat? Zda budou operátoři řešit schválení návrhu o nižším roamingu zvýšením cen jiných služeb svým zákazníkům se teprve uvidí. Na to, jakým způsobem se regulace promítne či nepromítne do zvýšení cen neregulovaných služeb si budeme muset ještě chvíli počkat, ale už dnes je jasné, že zavedení regulovaného eurotarifu přispěje k tomu, že se zákazník bude v nabízených roamingových tarifech na trhu hůře orientovat, tvrdí Jakub Hrabovský. Jitka Pacolová vidí situaci v budoucnosti optimističtěji: Doufáme, že se časem zákazníci zbaví ostychu z volání v zahraničí, budou volat více a ztráta se alespoň trochu sníží. Zároveň také Jitka Pacolová připomíná, že Chorvatsko, nejoblíbenější letní destinace českých turistů, není členem Evropské unie, Předsednictví EU znamená pro ČR především převzetí organizačního chodu grémií. Pro Českou republiku z toho plyne především nutnost zajistit dostatečný počet jazykově i odborně připravených byrokratů. Úspěchem bude, pokud nedojde k žádnému velkému technicko-organizačnímu průšvihu, řekl EN politolog Josef Mlejnek. Podle Michala Mravinače z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů bude úspěch republiky záviset na tom, jaké priority si stát stanoví. Využití prvního historického předsednictví k prosazení historických změn může být lákavé, avšak současné trápení německé administrativy ukazuje, že politická situace Unie nepřeje převratným politickým projektům, sdělil EN Mravinač. Česká republika by se podle něho měla zaměřit na zdokonalení fundamentálních funkcí EU, coby garanta hladkého fungování jednotného trhu. Je v zájmu konkurenceschopnosti naší země i Unie jako celku, aby byla naplněna litera smluv, týkající se čtyř základních svobod. Zejména je potřeba plně realizovat potenciál evropského trhu se službami, který je stále silně fragmentován. ČR by se také měla zasadit o zrušení existujících přechodných opatření, omezujících volný pohyb pracovních sil, pokračoval Mravinač. Politologové tvrdí, že stanovení realistických priorit je základním předpokladem úspěchu předsednictví, nemusí být však jeho zárukou. Vše bude záviset Podle ekonomické teorie hospodářských cyklů vláda na začátku volebního období provádí nepopulární reformy, aby mohla na jeho konci utrácet a motivovat voliče k jejímu znovuzvolení. Situaci však minulý rok po volbách zkomplikoval vyrovnaný výsledek voleb, který nedovolil rychlé zformování vlády a nastartování nezbytných reforem. Schopnost provést reformu veřejných financí proto může být u české vlády menší, což ovlivňuje i přípravu na vstup do eurozóny. Tomáš Fridrich foto: autor tudíž se ho zlevnění volání netýká. Je ale možné, že chorvatská vláda uzavře s EU speciální dohodu, díky níž by se regulace vztahovala i na území Chorvatska. Nařízení o snížení cen roamingu by mělo vstoupit v platnost ještě do konce července, eurokomisařka Viviane Reding hovoří již o 29. červnu. Poté budou mít mobilní operátoři měsíc na to, aby své zákazníky informovali o nových tarifech. Během dalších dvou měsíců se budou zákazníci rozhodovat, zda si nechají současné tarify, nebo přestoupí na Eurotarif. Ti zákazníci, kteří si do dvou měsíců nevyberou, budou automaticky převedeni na Eurotarif. Veronika Trestrová na schopnosti jednotlivých vládních resortů koordinovat své aktivity a manažersky zvládnout vyjednávací procedury. Naznačuje současný přístup České republiky úspěch v plánovém předsednictví? Obávám se, že ČR už ztratila příliš mnoho času na to, aby mohla být úspěšná, uvedl EN politolog Jiří Pehe. O týmu, který předsednictví připravuje v úřadech místopředsedy vlády Alexandra Vondry, toho není moc slyšet. Navíc ČR je ve velmi slabé pozici i proto, že je se svými současnými postoji - víceméně euroskeptickymi - v Unii izolovaná. Jan Štifter izerat Atol 90x204.indd 1 6/15/07 10:29:27 AM

3 EN č. 6 / 2007 TÉMA MĚSÍCE 3 REACH změní chemický průmysl (pokračování ze strany 1) Po celé Unii má REACH platit až v roce Výrazně zasáhne do všech oborů, ve kterých jsou používány chemické látky. REACH podle plánu nahradí pětačtyřicet dosud platných předpisů. Hlavou systému bude Evropská chemická agentura se sídlem v Helsinkách (ECHA), kterou 1. června slavnostně otevřel komisař Evropské komise zodpovědný za průmysl Günter Verheugen. Právě ECHA bude od 1. června 2008 registrovat látky podle evropského nařízení. Do konce roku 2008 pak přidělí registrační číslo oznámeným látkám, 1. ledna 2009 seznam předregistrovaných materiálů zveřejní. Agentura bude provádět konečné posouzení látky, ale autorizaci vydá Evropská komise. Co se stane, pokud registrace neproběhne? Látka nemůže být na území Evropské unie vyráběna, do sedmadvacítky ji navíc nebude možné ani dovézt. Nařízení vyjímá některé látky, se kterými je nakládáno odpovídajícím způsobem podle jiné legislativy, nebo které představují jen minimální riziko. Materiály, které budou vyhodnoceny jako nebezpečné pro lidské zdraví, budou muset být nahrazeny bezpečnější alternativou. Sankce za porušení nejsou dosud stanoveny. MOLDAN: OBAVY ROZHODNĚ NESDÍLÍM Je to podle mého krok správným směrem, a to především z hlediska ochrany životního prostředí před kontaminací chemickými látkami. REACH je často podceňován a chápan negativně jako něco, co povede k dalšímu výraznému nárůstu administrativy v podnicích a veřejných institucích. Tyto obavy já osobně však plně nesdílím, říká senátor Parlamentu ČR Bedřich Moldan. Zkušenost v podnicích je trochu jiná. Náklady na testování podle zástupců tuzemských firem zdraží suroviny a způsobí snížení zisků. Ozývají se dokonce hlasy, upozorňující na skutečnost, že REACH posílí vliv výrobců z Asie, kteří zatím žádné ochranné a bezpečnostní limity neřeší. Svaz chemického průmyslu, který mj. pořádá o REACH semináře a školení, otevřeně prohlašuje, že o práci díky nařízení může přijít až patnáct tisíc lidí, náklady podniků při zavádění podle ředitele svazu půjdou do desítek miliard korun. REACH je velmi obsáhlou, komplexní a administrativně náročnou legislativou, která přinese chemickému průmyslu a dalším navazujícím průmyslům především problémy, spojené s vysokou finanční zátěží a byrokracií. V rámci Unie bude potřeba zaregistrovat přibližně třicet tisíc takzvaných starých látek, upozorňuje Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky. Přes všechny pokusy o rozsáhlá doporučení, informační kampaně a šíření základních znalostí o REACH, mám stále pocit, že obzvláště mezi navazujícími průmysly a malými a středními podnikateli panuje nebezpečný klid. SPOLANU VYJDE REACH NA DESÍTKY MILIONŮ S financemi spojenými s nařízením RE- ACH už počítá i Spolana Neratovice. Už teď nás potkává, a to jsme teprve na začátku, při zavádění nové chemické politiky neúměrné zvýšení administrativy, nákladů na školení lidí zabývajících se implementací REACH a byrokracie, vysvětluje situaci Jan Martínek, vedoucí oddělení public relations Spolany Neratovice. Zvýšené nároky se podle něho už teď týkají i organizační politiky podniku. Spolaně se prodraží vyčlenění desítek lidí zabývajících se procedurami, které vyplývají z nařízení. Podnik počítá s náklady přibližně třicet až padesát milionů korun. Jedná se o registrace a testy přibližně dvacítky chemických látek. Jsme členem skupiny Anwil, sdružení EuroChlor a ECVM, určitě využijeme těchto uskupení pro spolupráci při registraci a testech chemických látek. Spolana bude hledat řešení vedoucí k minimalizaci nákladů, spojenými s testy chemických látek, nastiňuje Martínek. ilustrační foto: Miloš Kolesár Právě sdružená registrace může podnikům snížit náklady. Chemičky se spolu mohou dohodnout na registraci a ušetřit tak na nákladech. Spolana i přes milionové náklady dodává, že REACH vítá, vidí v něm zajištění vysoké úrovně lidského zdraví a životního prostředí. Uvědomujeme si, že připravovaná jednotná chemická legislativa vytvoří podmínky pro objektivní posuzování chemických výrobků, pro jejich kvalitní výrobu a odpovědné užití, doplňuje Martínek. Jan Štifter Zatím panuje nebezpečný klid ZAOSTŘENO NA TÉMA MĚSÍCE Nařízení REACH (Registrace, Evaluace=hodnocení, Autorizace=povolování a zákaz Chemikálií), které platí od 1. června t.r., je velmi obsáhlou, komplexní, administrativně obrovsky náročnou legislativou, která přinese chemickému průmyslu a dalším navazujícím průmyslům především problémy spojené s vysokou finanční zátěží a byrokracií. Bude třeba, v rámci EU, zaregistrovat cca tzv. starých (phase-in) látek. První fáze celého procesu implementace, tzv. předregistrace, začíná okamžikem zahájení činnosti ústředního orgánu Evropské chemické agentury (ECHA) se sídlem v Helsinkách dnem Takže je rok na základní přípravu. Přes všechny pokusy o rozsáhlá doporučení, informační kampaně a šíření základních znalostí o RE- ACH, mám stále pocit, že, obzvláště mezi navazujícími průmysly a malými a středními podniky panuje nebezpečný klid. Jiné to je mezi našimi členy (SCHP ČR), kde se od samého počátku projednávání tohoto nařízení snažíme o povědomost o tom, co přijde a co nás nemine, maximálně šířit a kde je také připravenost na zavedení cítit. V rámci ČR bych aktuální situaci popsal následovně: V ČR má na starost implementaci REACH tzv. Národní kompetentní autorita, což je ministerstvo životního prostředí, které dostalo za úkol od Evropské komise ustanovit informační portál, něco jako národní HelpDesk, což se dnem vejití v platnost také stalo. Provozovatelem tohoto portálu je agentura Cenia. Exekutiva má dále za úkol připravit sankce za neplnění a nominovat zastoupení ČR do orgánů ECHA. Aktivity podnikatelské jsou v převážné míře soustředěny kolem našeho Svazu. Od začátku tohoto roku běží náš projekt financovaný Evropským sociálním fondem a ministerstvem práce a sociálních věcí pod názvem Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR, který má ve své první fázi za úkol proškolit dotčené, tzn. především výrobce a dovozce chemických látek, ale také následné uživatele. Dát jim základní znalosti o REACH, seznámit je s touto legislativou a pomoci jim ji uchopit. První školení, která jsou zadarmo pro zaměstnavatele i zaměstnance, právě proběhla. Vedle toho chce SCHP ČR nabídnout těm už vyškoleným, kteří z mnoha důvodů nebudou chtít či nebudou schopni praktické kroky provádět sami, placené služby nově založené servisní organizace ReachCentrum CZ s.r.o. Ladislav Novák ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Jak vnímat nařízení REACH? Odpověď na v titulku položenou otázku rozhodně nebude jednoznačná a zcela určitě bude ovlivněna stávající debatou na téma ekologické, energetické či ekonomické udržitelnosti. 1. června letošního roku tak vstoupilo v platnost nařízení EU, schválené Evropským parlamentem i Radou EU, jehož obsah je v nejstručnější možné podobě akronymu vtělen do jeho jména; REACH představuje nařízení o registraci, hodnocení a povolování chemických látek v průmyslových výrobcích. Jeho cílem je co nejpružněji a nejpřesněji identifikovat vlastnosti chemických látek vstupujících do průmyslových výrobků. Existence tohoto nařízení v sobě odráží v současnosti uplatňovaný multi-disciplinární přístup, jehož nutnou součástí je i ekologické hledisko. Je současně i odrazem lisabonského trojúhelníku, jenž velmi pečlivě zdůrazňuje vyrovnaný rozvoj všech svých tří vrcholů představovaných hospodářskou prosperitou, sociální stabilitou a ekologickou vstřícností. V zásadě říká, že dlouhodobě není možné dosahovat ekonomické prosperity na úkor ignorování zbývajících dvou vrcholů. Nařízení REACH se výrazným způsobem projeví především v oblasti výroby a používání toxických produktů a mělo by umožnit chemickému průmyslu v EU využívat a aplikovat řadu látek, které budou vykazovat menší míru škodlivosti vůči zdraví obyvatel a životnímu prostředí. Tato opatření mohou být pro průmysl krátkodobě až jednorázově poměrně náročná, v delším časovém období by se však měla projevit v podobě získání kvalitativního konkurenčního náskoku v oblasti technologického, inovativního i spotřebitelského komfortu. Podniky vyrábějící nebo dovážející více než tunu specifikované chemické látky ročně musejí tuto okolnost zaregistrovat v databázi nově vytvořené Evropské agentury pro chemické látky. Činnost agentury by pro příslušné podniky měla představovat vodítko k tomu, jak se v souladu s nařízením chovat. Přijímací procedura tohoto nařízení plně odhalila multidisciplinaritu jeho dopadů a projevila se i v řadě akademických diskusí. V zásadě došlo k vytvoření skupiny odpůrců (představované zejména zástupci zpracovatelského průmyslu) a zastánců (tvořené převážně ekology, kteří však současně poukazují na měkkost schváleného kompromisního nařízení). Kritici poukazují především na komplikovanost a nákladnost nového systému. KOMENTÁŘ Nařízení předpokládá registraci přibližně chemických látek. Novinkou nařízení je i stav, kdy neškodnost průmyslových výrobků musí prokazovat výrobce nebo dovozce. To by mělo vést k pozvolnému vytěsňování škodlivých látek, zavádění alternativních bezpečnějších látek a podporu výzkumu a inovací při počátečním jistém navýšení nákladů. Petr Zahradník ekonom celostátní nezávislý měsíčník regionální, politické a ekonomické zpravodajství a publicistika noviny pro kraje, města a obce ČR roční předplatné pouze 180,- Kč telefon: , fax:

4 4 PREZENTACE Ochrana přírody je celoevropským tématem Pálavské stepi, lužní lesy podél Moravy a Dyje, horská tundra v Krkonoších či třeboňské rybníky to jsou místa, která jsou pro své přírodní bohatství unikátní a zajímavá nejen pro obyvatele České republiky, ale i v celoevropském kontextu. Právě proto mají být součástí evropské soustavy chráněných území Natura Ochrana přírody totiž jednoznačně patří mezi celoevropská témata a v okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začala pravidla pro ochranu toho nejcennějšího, co evropská příroda nabízí, platit i u nás. Soustava Natura 2000 chrání na 434 druhy rostlin, 200 druhů živočichů, 253 typy přírodních stanovišť a zvláště také 181 druh ptáků. Impozantní seznam je součástí dvou evropských právních předpisů směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích. Na našem území se samozřejmě vyskytuje jen část tohoto přírodního bohatství. Zatímco na území Evropské unie se rozlišuje devět takzvaných biogeografických oblastí, Česká republika leží pouze na rozhraní oblasti panonské a kontinentální. Soustava Natura 2000 bude vhodně doplňovat velmi kvalitně zpracovaný český systém ochrany přírody. EN č. 6 / 2007 Zvonek jesenický, Campanula Gelida, patří k chráněným rostlinám na území České republiky. foto: Dana Turonová Území do návrhu soustavy Natura 2000 se vybírala podle čistě vědeckých kritérií, v souladu s evropskými směrnicemi. V letech proběhlo rozsáhlé celorepublikové mapování, kdy odborníci vytipovali vhodná území podle výskytu specifických druhů rostlin a živočichů nebo typů přírodních stanovišť například bučin, lužních lesů či rašelinišť. Výsledný návrh soustavy Natura 2000 se překrývá asi ze dvou třetin se stávajícími zvláště chráněnými územími, tedy národními parky, chráněnými krajinnými oblastmi a maloplošnými chráněnými územími. Logo soustavy Natura 2000 patří dvěma typům území ptačím oblastem a evropsky významným lokalitám. O tom, co Natura 2000 znamená pro hospodaření či turistický ruch v praxi, se dozvíte v dalších dílech tohoto seriálu. Karolína Šůlová a Jorga Drábková Ministerstvo životního prostředí ČR Pardubický CHEMING patří do Evropy Patříme k největším a nejvýznamnějším projektově-inženýrským firmám ve střední Evropě, říká generální ředitel společnosti Cheming Martin Slabý. O akciové společnosti CHEMING je obecně známo, že patří do belgických rukou. Je to tak? V zásadě ano. CHEMING byl privatizován v roce 1993 přímým prodejem belgickému vlastníkovi, skupině TRACTEBEL, který je dodnes stabilním vlastníkem rozhodujícího majoritního podílu. Ovšem po roce 2000 byl sám TRACTEBEL prodán francouzskému SUEZu. Oficiálně je tedy CHEMING vlastněn společností SUEZ- -TRACTEBEL, S.A. se sídlem v Bruselu, významná rozhodnutí se však odehrávají v Paříži. SUEZ, to zní povědomě. Ano, SUEZ je skutečně následovníkem privátní banky, která byla založena v devatenáctém století pro financování výstavby suezského průplavu. Obchod to byl zjevně úspěšný během 20. století se SUEZ stal jedním z nejvýznamnějších majitelů a provozovatelů infrastruktury v Evropě. Dnes SUEZ zaměstnává lidí po celém světě a jeho obrat překračuje 42 miliardy EUR. V České republice ale SUEZ není příliš znám Pilotní technologická jednotka, SPOLCHEMIE ÚSTÍ NAD LABEM, Skupina podniká ve čtyřech základních oborech pod různými i nám známějšími značkami. Nejvýznamnější je výroba a distribuce elektřiny, kde náš ELECTRA- BEL disponuje výkonem 55 tisíc MW instalovaného výkonu. Pro srovnání ČEZ má v České republice 10,5 tisíce MW. Druhým oborem je vodohospodářství, skupina ONDEO je druhým největším hráčem jak v Evropě, tak v České republice. Třetím oborem je nakládání s odpady možná potkáváte svozové vozy s logem SITA. Ta se v České republice soustředí na průmyslový odpad, v evropském měřítku patří k tandemu největších odpadářských firem. Celkem skupina SUEZ zaměstnává v České republice okolo lidí. Kde je v infrastrukturní skupině místo pro CHEMING? CHEMING jako inženýrská firma se 150 projektanty a techniky patří do čtvrté divize, která se soustředí na služby a stavební práce pro energetiku a průmysl. Tato divize připravuje, dodává a později často provozuje stavby po celém světě. A jak se daří CHEMINGU? Velmi dobře. V roce 2006 jsme dosáhli historicky nejvyššího obratu přes 600 milionů Kč s hrubým ziskem 21 milion a patříme tak k největším a nejvýznamnějším projektově-inženýrským firmám ve střední Evropě. Udržujeme řadu mezinárodních kooperací, diverzifikujeme naše původně čistě chemické zaměření na energetiku, pracujeme pro zahraniční průmyslové investory; máme pobočky v Ústí nad Labem a v Bratislavě a přemýšlíme o dalších. Čerpáme grant z Evropského sociálního fondu na odborné vzdělávání a rozvoj našich lidí. Pro udržení rozvoje firmy však nutně potřebujeme posílit náš tým o technicky vzdělané středoškoláky a vysokoškoláky, kterých je na trhu práce méně a méně. (pp) CHEMING j kt á i ž ý ká fi CHEMING, a.s., projektová a inženýrská firma, člen skupiny Tractebel Engineering, součást SUEZ-TRACTEBEL S.A., hledá tyto pracovníky: PROJEKTOVÝ MANAŽER (VŠ technického směru, praxe s řízením projektů v investiční výstavbě ) velmi dobrá znalost práce s PC MS Office, MS Project, znalost anglického nebo německého jazyka výhodou ENERGETIK (VŠ technického směru, technická praxe v energetice koncepty, audity, projekty, výstavba ) znalost anglického jazyka STROJAŘ (VŠ/SŠ samostatný projektant strojní) STROJAŘ - POTRUBÁŘ (VŠ/SŠ samostatný projektant potrubí) výhodou znalost pevnostních výpočtů potrubí nebo modelování 3D PROJEKTANT - ELEKTRO (VŠ/SŠ elektrotechnická - silnoproud) velmi dobrá znalost práce s PC MS Office, AutoCAD příp. Microstation TECHNOLOG (VŠ samostatný projektant procesní inženýr) PROJEKTANT STAVEBNÍ - STATIK (VŠ stavební - obor statika betonových konstrukcí) velmi dobrá znalost práce s PC MS Office, AutoCAD příp. Microstation Profesní CV zašlete na adresu:

5 EN č. 6 / 2007 EVROPAN 5 Komunismus zůstává v hlavách a srdcích lidí, říká Miloslav kardinál Vlk, primas český a arcibiskup pražský Právní cítění naší společnosti je komunistickou dobou naprosto zkažené. Lidé nemají cit pro právo. Spíš se ptají, na co to kdo potřebuje. Tohle je komunistické myšlení. Doklad toho, že komunismus zůstává v hlavách a srdcích lidí. Smutné zjištění, říká Miloslav kardinál Vlk. Jak vzpomíná na dobu před srpnem 1968? Co v jeho životě změnil příjezd tanků Varšavské smlouvy? A jaké události mu v posledních měsících narušily klidné spaní? Vyrůstal na českém jihu. Bydlel na několika místech v Líšnici na Písecku, Českých Budějovicích, Třeboni, Jindřichově Hradci. Vzpomíná rád na měšťanskou školu v Chyškách a Jirsíkovo gymnázium v Českých Budějovicích, kde bydlel v malém semináři ve Skuherského ulici. Byla to studentská léta, pěkné období, říká Miloslav Vlk. Po maturitě v roce 1952 se živil jako dělník v továrně Motoru Union v jihočeském krajském městě, po absolvování vojenské služby byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Jako absolvent nalezl místo archiváře v Okresním archivu v Třeboni. V Okresním a Městském archivu v Českých Budějovicích se později stal ředitelem. Na začátku 60. let se chtěl věnovat církevním studiím, přihlásil se na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Dočkal se i vysvěcení na kněze, to bylo v červnu 1968 v Českých Budějovicích. Byla to doba, kdy se biskupové, kteří byli vyhnáni mimo své diecéze, vraceli domů. Do Budějovic přišel také biskup Hlouch, který mi nabídl, abych se stal jeho sekretářem. Mezi svěcením a srpnem jsem byl ve Švýcarsku a v Německu, podnikl jsem okružní cestu po Evropě. Na 21. srpen roku 1968 nikdy nezapomene. Jako každé ráno šel i tenkrát přes budějovické Žižkovo náměstí (dnes náměstí Přemysla Otakara II.) z biskupství do katedrály svatého Mikuláše. Tam za ním přišla jedna věřící a oznámila mu, že do Československa přijela vojska Varšavské smlouvy. Když jsem se vracel z katedrály, na náměstí už stál tank, svou lámanou ruštinou jsem se těch kluků ptal, co tu dělají, ale nekomunikovali. Stáli i v Biskupské ulici, ale ani tam se s nimi nedalo hovořit. Na biskupství jsme se radili, připravovali projev do rozhlasu, četl jsem tam naše stanoviska. NA NĚKOLIK LET SE STĚRKOU U VÝLOH Doba mezi příjezdem tanků a sametovou revolucí patřila v životě Miloslava Vlka mezi nejtěžší. Padlo na něj obvinění proticírkevní tajemník Drozdek, estébák, který měl řídit církev, tvrdil, že Vlk nevhodně ovlivňuje biskupa. Tak byl z Budějovic odstraněn. Nejdříve na Vysočinu, ale ani v Brněnském kraji ho nechtěli, tak byl uklizen na Šumavu. V Jihočeském kraji v době budování socialismu vycházel deník Jihočeská pravda, jako všechny oficiální tiskoviny kopal za komunistickou stranu. Vzpomínám si, jak novináři psali, že nedovolí, abych ovlivňoval mládež. Tak jsem šel, vypráví dnes ve své prostorné kanceláři na Arcibiskupství pražském kardinál. Komunisti ho neměli rádi. Zazlívali mu prý, že zaujme lidi, že ho dokáže poslouchat masa. Záviděli mu. Přeložili ho do Rožmitálu pod Třemšínem, pak ho poslali zase jinam, až mu nakonec odebrali i státní souhlas. Každý kněz tenkrát mohl působit jen s povolením státu. Vzali mi plat a souhlas. Tím pádem jsem si musel hledat civilní zaměstnání a po příkladu jiných kněží vzal práci umývače oken, usmívá se Vlk. Činnost mu byla ukončena v roce K práci duchovního se mohl vrátit až na konci 80. let. 1. ledna 1989 mu byl vrácen státní souhlas, začal působit jako farář na Klatovsku v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. O více než rok později byl jmenován českobudějovickým biskupem, 27. března 1991 pražským arcibiskupem, nastoupil na místo Františka Tomáška. V listopadu 1994 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. MADONNINA SHOW KARDINÁLA URÁŽELA Miloslav kardinál Vlk dnes ostře vystupuje proti tématům, které se dotýkají církve. Tvrdí, že ho uráželo Madonnino vystoupení v Praze, s četnými výhradami se staví také k Šifře mistra Leonarda od Dana Browna. Miloslav Vlk se narodil 17. května 1932 v Líšnici na Písecku. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor archivnictví, kde promoval v roce 1960, a na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V roce 1968 byl vysvěcen na kněze, od konce 70. a v 80. letech mu pak byla umožněna jen práce, která nijak nesouvisela s jeho profesním zaměřením. V roce 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem, o rok později se stal pražským arcibiskupem a primasem českým. V letech byl předsedou biskupské konference, nejprve ČSFR, později České biskupské konference. V roce 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí, od roku 1994 je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve. Po dovršení věku 75 let podal letos na jaře rezignaci, kterou ovšem papež Benedikt XVI. nepřijal. Proto bude Miloslav Vlk v čele českých katolíků ještě další dva roky. Proč ho Madonna tak rozčilila? Vadí mi, že k téhle show, kterou získává miliony dolarů, užívá křesťanské symboly. My, křesťané, jsme málo bdělí, abychom si své symboly chránili. A společnost je málo tolerantní na to, aby respektovala city věřících. Muslimové jsou jiní, něco se řekne a je z toho válka na celém světě. Vadilo mi, že Madonna používá kříž, nechává se na něj přibít. Nás to uráželo. My nejsme málo tolerantní, společnost je málo tolerantní vůči náboženským hodnotám a cítění věřících, zvyšuje hlas. Umění Madonny nechce posuzovat. Není to moje kompetence, brání se. A doplňuje, že za jejími úspěchy stojí neuvěřitelná publicita a také skutečnost, že show, kterou Madonna divákům nabízí, je v dnešní společnosti mimořádně žádaná, ať už se při ní jakkoliv pohrává se symboly křesťanské víry. ZA PRAVDOU SE DNESKA NIKDO NEPÍDÍ Jako kámen vhozený do klidné vody zapůsobila v západním světě kniha Dana Browna Šifra mistra Leonarda. Vlk se proti ní několikrát ohrazoval v tuzemských médiích. Tvrdil, že je Brownova Šifra sice dobrá detektivka, na druhou stranu je však plná výmyslů a naprosto zkreslených informací. Vadilo mi, že nebylo zřetelně řečeno: Tohle je román. Autor si s osudy svých hrdinů dělá co chce a vymýšlí si. Podle mne mělo být jasněji řečeno, že tohle je fikce. Jenže dneska se za pravdou nikdo nepídí. Lidé podléhají obrovskému klamu a když vidí něco chytlavého, běží za tím. Zná lidi, kteří Šifře mistra Leonarda věří. To je podle něho to nejhorší, co do společnosti Brown svým spisem vnesl. Možná je to ještě horší než to, že se jedná o fabulaci s osobou Ježíše Krista a Máří Magdalény, zamýšlí se. Brown podle něho urazil církev. Kdyby se něco podobného udělalo s Muhamadem, byla by z toho světová válka, odvolává se opět na jiná náboženství. My si to prostě necháme líbit. Měli bychom se od muslimů učit, jak dokáží hájit své hodnoty. A tím nemyslím oheň a meč nebo terorismus, jen úctu sami k sobě a ke svým symbolům. VÍT PATŘÍ NÁRODU? KOMUNISTICKÁ FORMULACE Nejen Madonna a Dan Brown v posledních měsících zvedli Vlka ze židle, klid mu nepřinesl ani ryze domácí problém boj o svatého Víta. Vztahy mezi církví a státem nebyly dosud plně vyřešeny. Ještě téměř osmnáct let po sametové revoluci drží Česká republika majetek, který by podle pražského arcibiskupa a primase českého měl být navrácen církvi. Byli bychom na tom jinak, jenže stále nemáme zdroje, náš majetek drží český stát. Zažehnán dosud nebyl ani spor o svatovítskou katedrálu. Kauza, která se táhne už od 90. let, nebyla dosud vyřešena. Lidé nám často vyčítají, že jsme zavedli vstupné. Tak to ale nebylo, vstupné zavedl už Hrad. Na konci loňského roku jsme jednali o tom, jestli bude možné katedrálu převzít od 1. ledna, ale nabízené podmínky byly pro nás naprosto nepřijatelné. Tak to na nás převedli ze dne na den. My jsme vstupné snížili. Nějaké ale muselo být, provoz stojí peníze. Na straně státu je i značná část obyvatelstva, která tvrdí, že by se chrám neměl ocitnout v rukou církve. Právní cítění naší společnosti je komunistickou dobou naprosto zkažené. Lidé nemají cit pro právo. Spíš se ptají, na co to kdo potřebuje. Tohle je komunistické myšlení. Doklad toho, že komunismus zůstává v hlavách a srdcích lidí. Smutné zjištění. Taky se doslýchám, že svatý Vít patří národu. To je jen komunistická formulace, obyčejný ideologický slogan. Připravil Jan Štifter

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Česká republika

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Česká republika Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy Poradie opatrení podľa ratingu za obdobie január - marec 2002 - Česká republika Výsledky projektu HESO za Českú republiku zostavuje Institut ekonomických studií

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

číslo 1906 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz Závazky splníme Řecká vláda poprvé ukázala věřitelům náznak pokory 06/2014 2030

číslo 1906 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l www.e15.cz Závazky splníme Řecká vláda poprvé ukázala věřitelům náznak pokory 06/2014 2030 deník čtvrtek 9. 7. 2015 číslo 1906 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Závazky splníme Řecká vláda poprvé ukázala věřitelům náznak pokory trhy & Zahraničí str. 6 Popularita ANO opadne Babišův příběh,

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti,

Stát chystá revoluci v úvěrech Vladan Gallistl, Tereza Zavadilová Praha Banky i další společnosti, deník čtvrtek 26. 2. 2015 číslo 1815 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Elita z Řeže Češi jsou v čele vývoje reaktorů nové generace téma str. 6 7 Les plný Leninů V jižní Litvě roste les, v němž

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Česko by zvládlo víc uprchlíků

Česko by zvládlo víc uprchlíků deník pátek 10. 7. 2015 číslo 1907 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Kamionů přibývá Dopravci těží z posilujícího hospodářství byznys str. 5 PepsiCo šetří Američtí nápojáři zvýšili odhad zisku

Více

Na druhém pilíři už nikdo nevydělá

Na druhém pilíři už nikdo nevydělá deník pondělí 16. 2. 2015 číslo 1807 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Skupujeme Západ Číňané ovládli distributora práv na vysílání sportovních přenosů sportovní byznys str. 6 Banky mají nejlepší

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Deník krajskevolby.cz odstartoval

Deník krajskevolby.cz odstartoval Představitelé politických stran komentují blížící se krajské volby KOMENTÁŘE, STRANA Studenti cvičně volili piráty, TOPku a extrémisty PUBLICISTIKA, STRANA 19 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání:

Petr Zháňal. Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské potřeby. Muž, který ví, co chce. rozhovor na stranách 2 3. Osobnosti tohoto vydání: www.freshtime.cz Muž, který ví, co chce září 2014 Osobnosti tohoto vydání: Petr Zháňal Jan Houdek Jaroslav Kovář Ľuboslav Komár Zdeněk Juračka Pavel Hejzlar Petr Zháňal Ženy v businessu jako zrcadlo celospolečenské

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE. Podnikání a život Vietnamců v Chebu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE Podnikání a život Vietnamců v Chebu Cheb, 2002 Trung TA MINH Poděkování Při předání této bakalářské práce k posouzení v rámci ukončení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

VIII. Občan a společnost

VIII. Občan a společnost Kap 08-2003.qxd 10.1.2003 14:54 Page 155 155 Deset let Ústavy ČR, deset let práva v České republice Jde nejen o to, jaké máme zákony, ale zejména v jakém stavu je mechanismus, který má významně pomáhat

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

Soud dal žalobci za pravdu

Soud dal žalobci za pravdu Soud dal žalobci za pravdu Osobní ohodnocení nelze odebrat libovolně Snížit osobní příplatek kvůli nesprávnému parkování? Nesmysl? Ne, stalo se to Ing. Michaelu Strakovi. Šlo ve dvou měsících celkem o

Více