Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc velmi dobře 9825

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. 13.5.2011 velmi dobře 9825"

Transkript

1 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE r.2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DATUM OBHAJOBY HODNOCE NÍ BP evid. č. BP JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc dobře Arazimová Lucie Předmanželská smlouva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9823 Projekt Všeobecné mírové organizace Jiřího z Poděbrad a současná OSN - právní JUDr. PhDr. Antonín Sýkora, Aulichová Nicole komparace doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. Ph.D velmi dobře 9824 Barcík Filip Věcná práva k věci cizí (iurain re aliena) v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc velmi dobře 9825 Bártek Petr Trestné činy proti míru a válečné trestné činy Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9826 Bartoň Ondřej Státní služba (zejména příprava, povinnosti a práva, odpovědnost) JUDr. Alena Horčicová, CSc. JUDr. Milan Samek, CSc výborně 9727 Běl Václav Bankovní soustava v ČR a její vývoj JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9728 Benáková Ilona Právní úprava příspěvku na péči dle zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová výborně 9729 JUDr. Ing. Radka Beneš Roman Vady podání v občanském soudním řízení JUDr. Ivana Švehlová Zahradníková, Ph.D., LLM velmi dobře Beránková Jitka Probační a mediační služba - právní úprava, postavení a činnost v trestní řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9730 Beranová Jana Okolnosti vylučující protiprávnost Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9731 Blahníková Dagmar Trestné činy proti zdraví Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D velmi dobře 9827 Bláhová Alena Účinky zápisu do OR JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá dobře 9828 Bláhová Kateřina Nepominutelný dědic a povinný díl v evropských právních řádech JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Emil Krause dobře 9829 Blažek Jaroslav Počítačová trestná činnost páchaná pomocí internetu JUDr. Petr Šedivý DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře 9830 Blažek Miroslav Skončení pracovního poměru JUDr. Svoboda Filip Kostadinovová velmi dobře 9831 Bobčík Miroslav Problematika užívání mobilních telefonů ve věznicích ČR JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka velmi dobře 9832 Bolváriová Tereza Ústavní výchova a ochranná výchova aktuální otázky Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová velmi dobře 9833 Borlová Marta Zanedbání povinné výživy JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9732 Borsik Viktor Správní delikty podle zákona o regulaci reklamy JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková výborně 9733 Borzy Daniel Zánik práva působením času JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře 10045

2 Bořutová Petra Trestné činy proti dětem Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře 9834 Božetický Jan Odpovědnost mandatáře JUDr. Anna Outlá CSc dobře 9835 Brtková Lucie Vývoj světové kriminalistiky JUDr. František Vavera, Ph.D. DrSc., dr. h. c., mult dobře 9836 Brůhová Pavla Kriminalistická biomechanika DrSc., dr. h. c. mult. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9837 Cahová Markéta Povinnost k úhradě dluhů zůstavitela a ochrana věřitelů JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9734 Obsah smlouvy o smlouvě budoucí v porovnání občanského a obchodního Cerhová Jana zákoníku JUDr. Anna Outlá CSc dobře 9838 Coufalová Adéla Stát jako instituce a jeho organizace PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný velmi dobře 9839 Cvrk David Pobyt cizinců na území ČR JUDr. Tomáš Louda, CSc. JUDr. Hana Pipková velmi dobře 9840 Čáp Miroslav Autorské právo z hlediska soudových trendů elektronického publikování doc. PhDr. Rudolf Vlasák, CSc. PhDr. Richard Papík, Ph.D velmi dobře 9841 Čápová Ing. Hana Provozování rozhlasového a televizního vysílání v nestátním lázeňském zdravotnickém zařízení JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Vít Lebeda výborně 9735 Čech Martin Digitální stopa teoretický a praktický význam v kriminalistice JUDr. Petr Šedivý DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře Černá Michaela Rasové zákonodárství v Protektorátu Čechy a Morava v letech Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc velmi dobře 9843 Černá Petra Legislativa vztahující se k ochraně osobních údajů v informačních systémech doc. PhDr. Rudolf Vlasák, CSc. PhDr. Richard Papík, Ph.D výborně 9736 Černá Lucie Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9842 Červený Martin Ordály v českém zemském právu JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc výborně 9737 Danihelková Eva Trestný čin podvodu JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9845 David Ilja Metodika vyšetřování počítačové kriminality DrSc., dr.h.c., mult. JUDr. Petr Šedivý dobře 9846 Dětská Petra Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9848 Dětská Jana Trestné činy příslušníků bezpečnostních sborů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D velmi dobře 9847 Dohnálková, DiS. Romana Nesporné řízení - výchova, výživa a styk nezletilých dětí JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Filip Svoboda výborně 9739 Doischerová Lenka Problematika euthanasie v ČR a ve světě Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9738 Doktorová Veronika Druhy a formy náhradní rodinné péče CSc. Mgr. Jana Gavlasová dobře 10096

3 Dospělová Veronika Implementace strukturálních fondů (Řídící orgány a metodika implementace Evropských strukturálních fondů v prostředí právního systému ČR) Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, PhD výborně 9740 Drlý Luboš Normotvorba ve veřejné správě JUDr. Milan Telecký JUDr. Tomáš Louda, CSc výborně Dubec Tomáš Postup policie před zahájením trestního stíhání JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9849 Dunajová Jitka Problematika souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení CSc. JUDr. Filip Svoboda velmi dobře 9850 Dvoráková Lenka Opatření proti nečinnosti ve správním řízení Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Telecký dobře 9851 Engelthalerová Alice Trestněprávní posouzení držení drog Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9852 Filipová Jitka Veřejné listiny jako výsledek činnosti notáře JUDr. Ladislav Krym JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně Filipová Vlastimila Teorie právní interpretace (textualismus, intenacionalismus, instrumentalismus) JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. JUDr. Kateřina Krzyžánková velmi dobře 9853 Filipová, Dis. Nikola Dokazování v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Simona Stočesová dobře JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, Flajšhans Miloš Evropské komunitární právo Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. DrSc výborně 9741 Flegelová Petra Trestné činy proti lidskosti Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá dobře 9854 Formánková Jana Přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků JUDr. Tomáš Louda, CSc. JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9855 Forstová Darina Rodina a její postavení v právním systému Mgr. Jana Gavlasová CSc velmi dobře 9856 Frajmanová Pavlína Využití soudního znalce psychiatra psychologa v trestním řízení JUDr. Petr Šedivý Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9857 Frischová Šárka Historie penologie se zaměřením na Karlovarsko JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9858 Geistová Helena Rasismus a jeho trestněprávní posouzení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9859 Grošková Lenka Alternativní formy soužití a jejich institucionalizace v Evropě Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9742 Hálová Gabriela Hospodářská kriminalita, základní charakteristika, vztah k finanční kriminalitě Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9710 Hanák Martin Ohledání místa činu JUDr. František Vavera, Ph.D. doc. JUDr. Antonín Filák, CSc velmi dobře 9860 Hančar Lukáš Počítačová kriminalita Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica DrSc., Dr. h. c., mult výborně 9711 Hašková Kateřina Vliv vstupu České republiky do Evropské unie na organizaci a právní úpravu celnictví v České republice JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře 9990 Havlová Jana Subjekt trestného činu JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9966

4 Havrdová Zuzana Dědická smlouva jako tradiční institut dědického práva JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9861 Hejdová Andrea Sociálně právní ochrana dětí Mgr. Jana Gavlasová CSc výborně 9743 Helešicová Lucie Kriminalistické techniky: trasologie a daktyloskopie JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9862 Hetfleiš Filip Darovací smlouva JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9863 Mgr. Michaela Sigmundová, Hilšer Jan Uznání závazku formou notářského zápisu s přivolením k vykonatelnosti Ph.D. JUDr. Emil Krause výborně 9712 Hladíková Kamila Postavení České advokátní komory JUDr. Ladislav Krym JUDr. Petr Šonka velmi dobře Věc jako předmět občanskoprávních vztahů - současný stav a návrh občanského Hlasová Helena zákoníku JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně 9965 Hlaváč Tomáš Nejvyšší kontrolní úřad a jeho postavení v systému státních orgánů JUDr. Hana Pipková JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 9864 Hlínová Jana Překážky postupu řízení v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM výborně 9713 Hlinovská Monika Rozvod manželství a jeho právní následky v oblasti majetku CSc. JUDr. Dagmar Mikolášová dobře Hlušek Alfréd Žena zaměstnanec jako subjekt pracovněprávních vztahů JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová výborně 9714 Vina, jako etický a právní problém - morální vina, zavinění a trest v právní teorii, - doc. PhDr. Soňa Dorotíková, Hnátová Zlata idividuální a koletivní vina -, analýza práce Karla Jaspuse - Otázka viny DrSc. PhDr. Věra Jirásková, Ph.D dobře 9865 Hnojská Jana Účast osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9715 Hodková Jana Vklad do katastru nemovitostí JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9866 Hodr Milan Poměr přímé a zastupitelské demokracie v ústavním systému ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný JUDr. Zuzana Horská, Ph.D dobře 9867 Hofmanová Petra Mentálně retardovaná osoba v trestním řízení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9868 Holejšovská Dagmar Srovnání současné právní úpravy vyživovací povinnosti k nezletilým dětem s právní úpravou Německa a Rakouska JUDr. Dagmar Mikolášová CSc výborně 9716 Horová Christiane Soudní ochrana před nezákonným správním aktem, ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím, ochrana před nezákonnou činností JUDr. Alena Horčicová, CSc. Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9869 Hossnerová Martina Právní následky prodlení dlužníka v kupní smluvě dle OZ a ObchZ Mgr. Michal Dittrich CSc dobře Hošková Tereza Zvláštnosti výslechu svědka, poškozeného, jejich právní postavení, taktika výslechu JUDr. Petr Šedivý Doc. JUDr. Antonín Filák, CSc dobře 9870 Hrabík Lubomír Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně Hrádková Jana Identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků v kriminalistice DrSc., dr.h.c., mult. JUDr. Petr Šedivý výborně 9717

5 Hrbáčková Hrdličková Lada Jitka Kriminalistická balistika - vědecká metoda řešící specifické otázky kriminalistické identifikace JUDr. Petr Šedivý Problematika určení výše vyživovací povinnosti ve vztahu k nezletilému dítěti - 50 zákona o rodině JUDr. Dagmar Mikolášová DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře 9871 CSc výborně Hrenáková Tereza Penitenciární péče v českém vězeňství po roce 1989 JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9872 Hrušková Martina Regionální rozvoj a právní rámec pomoci z Evropských fondů. Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík velmi dobře Hubertová Michaela Výpočetní technika jako předmět a nástroj trestné činnosti JUDr. Petr Šedivý DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře 9873 Hulínská Šárka Trestněprávní úprava usmrcení jiného JUDr. Simona Stočesová JUDr. Eduard Bruna, Ph.D výborně 9718 Hulínská Zdena Postavení církví v moderní občanské společnosti 21. století Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. PhDr.Věra Jirásková, Ph.D dobře 9874 Huňková Zuzana Zvláštnosti práce na místě činu a identifikace obětí u dopravních katastrof Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. DrSc., Dr. h. c., mult výborně 9719 Churáčková Jana Současné využití daktyloskopie v trestně právní praxi DrSc., dr. h. c., mult. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9875 Imrichová Alena Cestovní náhrady a vysílání zaměstnanců do zahraničí Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9721 Ing. Bc. Jobánková Zuzana Okamžité zrušení pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová velmi dobře 9878 Ing. Chaloupková Gabriela Bankovní záruka Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, Ph.D výborně 9720 Ing. Krátký Jaromír Biometrická identifikace a verifikace DrSc., dr.h.c., mult. JUDr. Petr Šedivý výborně 9757 Ing.Stupavský, Dr. Milan Právní ochrana obligací v římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miloslav Doležal, CSc výborně 9807 Ing.Voříšková Margita Funkce cla, nástroje jejich uplatňování v moderním státu a při jeho začlenění v celní unii JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft velmi dobře 9957 Jandečková Šárka Teroristické hrozby možnosti spolupráce bezpečnostních sborů JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9876 Januška Milan M.Viktorin Kornel ze Všehrd a jeho místo v dějinách českého právnictví Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D výborně 9721 doc. JUDr. Miloslav Doležal, Jará Kateřina Římské civilní soudnictví Formulový proces JUDr. Milan Telecký CSc dobře Jaroš Michal Fotografická dokumentace místa činu a jiné kriminalisticky relevantní události JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9722 Jedelská Jitka Intestátní dědická posloupnost - komparační studie s vybranými státy Evropy JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9723 Jelínková Romana Současná problematika ústavní péče v dětských domovech a výchovných ústavech CSc. Mgr. Jana Gavlasová výborně 9724 Jirgl Radek Správní delikty podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9877

6 Jirmanová Iva Stíhání zločinů podle mezinárodního práva JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. JUDr. Ema Tomšová dobře 9969 Jiskrová Martina Jednatelství bez příkazu JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D výborně 9725 Juránková Adéla Nové aspekty a metody vyšetřování trestných činů vražd DrSc., dr.h.c., mult. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica dobře 9879 Kadlecová Radka Zdravotní pojištění a zdravotní péče v České republice a v členských státech Evropské unie Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9880 Kadlečková Petra Ochrana proti nečinnosti veřejné správy se zaměřením na daňové řízení JUDr. Hana Pipková JUDr. Milan Telecký dobře 9881 Kalousková Lucie Hospodářská, sociální a kulturní práva v ústavním systému ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný JUDr. Milan Tomeš výborně 9744 Kantor Martin Mezinárodní ochrana lidských práv - evropský model JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab dobře 9882 Kantorová Zlata Liberalismus 19.století - jeho pozitiva a negativa ve vztahu k jeho vyústění do politických režimů 20.století doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. JUDr. Michal Šejvl, Ph.D velmi dobře 9883 Kapoun Miroslav Terorismus - kriminalistické aspekty JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9884 Kaštanová Jana Nové informační technologie a kriminalsitická identifikace DrSc., dr.h.c., mult. JUDr. Petr Šedivý dobře 9885 Kavka Milan Evropský sociální fond a podpora školství, vědy a výzkumu Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9886 Kempfová Lucie Příprava a pokus trestného činu JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9887 Kilbergerová Marcela Řízení vozidel pod vlivem návykových látek v aspektech přestupkového řízení JUDr. Alena Horčicová, CSc. JUDr. Jiří Rajchl výborně 9745 Kirschová Lucie Sdružovací právo podle Listiny základních práv a svobod PhDr. Martkéta Grečová JUDr. Zuzana Horská, Ph.D velmi dobře 9888 Klampflová Žaneta Státní dohled nad činností exekutorů a ex. komory JUDr. Petr Šonka JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9746 prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klimčuková Věra Ústavní soudnictví o daňové správě JUDr. Milan Tomeš Klíma, CSc velmi dobře Klimentová Dagmar Přenesená působnost obcí a krajů JUDr. Tomáš Louda, CSc. JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9889 Kloudová Kateřina Zjišťování alkoholu v krvi a jejich validita pro trestní řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš výborně 9747 JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Kloudová Markéta Evidence nemovitostí na pozadí historického vývoje Ph.D., LLM JUDr. Ladislav Krym výborně 9748 Kocán Miroslav Vztah prezidenta a vlády v ústavních systémech demokratických států JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. JUDr. et Bc. Richard Pokorný dobře Kodetová Natalya Volný pohyb příslušníků rodiny členů EU a občanů třetích zemí v rámci EU Mgr. Tomáš Křivka JUDr. Martina Burachovičová výborně 9968 Kohlenbergero vá Lenka Mediace jako prostředek odstraňování sporů a její právní úprava CSc. JUDr. Vít Lebeda velmi dobře 9890

7 Kohout Zdeněk Domácí násilí a jeho trestněprávní aspekty JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá výborně 9749 Právní úprava výkonu státní správy v oblasti sociálního zabezpečení se zaměřením Kolesnáčová Stanislava na státní sociální podporu a její koordinaci v zemích EU Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9750 Kolouch Rostislav Vývoj institutu zahájení trestního stíhání doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9751 Koníček Václav Současné využití daktyloskopie v kriminalistické praxi JUDr. František Vavera, Ph.D. DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře 9891 Kopáčová Tereza Vyjímečný trest odnětí svobody JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D dobře 9972 Kornatovský Luboš Faktory, které se ve vyšší míře podílejí na recidivujícím chování již trestaných osob JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9964 Koropecká Veronika Ius cogens v mezinárodním právu JUDr. Ema Tomšová prof. nzw. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab výborně Koropecký Erik Výjimky z použití síly v mezinárodním právu JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. JUDr. Ema Tomšová výborně 9752 Kosová Jana Náhradní rodinná péče CSc. JUDr. Filip Svoboda výborně 9753 Košátko Zdeněk Počítačová kriminalita a Internet DrSc., dr.h.c., mult. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9892 Kotasová Elena Doručování do datové schránky v občanskoprávním řízení JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Ivana Švehlová výborně 9754 Kotasová Jiřina Počátky kriminalistiky ve světě JUDr. František Vavera, Ph.D. DrSc., Dr. h. c., mult velmi dobře 9977 Kotková Denisa Penologie současný stav v České republice a jinde JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9755 Povinnost mlčenlivosti advokáta v soudní judikatuře a judikatuře kárných senátů JUDr. Ing. Radka Kotovský Karel České advokátní komory JUDr. Ladislav Krym Zahradníková, LL.M., Ph.D dobře Koutecká Kateřina Aktuální otázky osvojení Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9756 Kovacsová Veronika Právní úprava prodeje nemovitosti podle návrhu OZ ve srovnání s dosavadní úpravou JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D dobře 9893 Kovaříková Pavlína Nezávislost soudu a soudní samospráva JUDr. Milan Tomeš prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc výborně Koželuhová Kateřina Kontrola na pracovišti a její limity JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová dobře 9894 Králová, DiS. Jarmila Nepřiměřená délka soudního řízení v judikatuře Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D. JUDr. Milan Tomeš výborně Krupička Kamil Možnosti spolupráce bezpečnostních složek v boji s kriminalitou JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D dobře 9895 Krybus Paris Základní principy Ústavy ČR JUDr. et Bc. Richard Pokorný PhDr. Martkéta Grečová dobře 9970 Křivková Iveta Právní úprava dědického řízení ve vybraných státech ve srovnání s úpravou v ČR JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9896

8 Křížová Iveta Daňový systém v ČR a jeho požadavky JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9758 Kubašta Ivo Analýza pohybu člověka pro kriminalistické účely DrSc., dr. h. c. mult. JUDr. Petr Šedivý, PhD velmi dobře Kubíčková Klára Kriminalistická zkoumání a vyšetřovací verze DrSc., dr.h.c., mult. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně 9759 Kubín Jiří Domovní prohlídka jako kriminalisticko taktická metoda Mgr. et Bc. Miloslav Salon JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9897 Kučerová Eliška Náhrada škody v pracovněprávních vztazích Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9898 Kučerová Denisa Podvody páchané pomocí výpočetní techniky JUDr. Petr Šedivý DrSc., Dr. h. c., mult výborně 9760 Kunderová Martina Právní aspekty institutu trvalého pobytu JUDr. Alena Horčicová, CSc. JUDr. Jiří Rajchl výborně 9761 Kunz Martin Trestné činy v dopravě Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš dobře 9899 Kurča Petr Střelivo a jeho rozdělení, konstrukce nábojů JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý výborně 9113 Právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům osob trpících alzheimerovou Mgr. Michaela Sigmundová, Kutheil Kateřina chorobou nebo jiným typem demence JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. Ph.D výborně 9762 Ladžonová Petra Vězeňská správa v ČR JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš výborně 9763 Lahodná Edita Klamavá reklama v české a evropské právní úpravě JUDr. Petr Šonka JUDr. Anna Outlá dobře 9900 Lang Tomáš Malý a střední podnikatel v EU (strukturální fondy, Charta MSP, Small business act) Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9987 Langhammerov á Daniela Odhalování, prověřování a vyšetřování trestných činů při zadávání veřejných zakázek Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš výborně 9764 Liangovská Irma Evropský sociální fond - problematika implementace ESF v ČR Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D dobře 9901 Liangovská Irma Vyšetřovací situace a jejich význam pro vyšetřování trestné činnosti DrSc., dr.h.c., mult. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9902 Lindauer Roman Zastoupení ze zákona JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9903 Lindová Ivana EUROJUST Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Ema Tomšová dobře 9904 Löblová Kateřina Ochrana před nečinností veřejné správy JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. JUDr. Milan Telecký velmi dobře Loukota Martin Problematika domácího násilí a jeho prevence DrSc., dr.h.c., mult. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9905 Lukešová Romana Vybrané aspekty násilí v rodině Mgr. Zoja Kalivodová, CSc. doc. PhDr. Pavel Prunner, CSc výborně 9765 Lutterová Sandra Trestněprávní a kriminalistické aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9766

9 Macháček Josef Využití provozu mobilních telefonů při objasňování trestných činů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš výborně 9767 Machovičová Kateřina Nebezpečné pronásledování (stalking) - kriminalistické a trestněprávní aspekty JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9906 Machyánová Ludmila Rozhodování o předběžných opatřeních JUDr. Ivana Švehlová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM výborně 9768 Mannová, dipl. ek. Soňa Věřitelské orgány, jejich ustavení a oprávnění v úpadkovém řízení Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. CSc výborně 9769 Marečková Jaroslava Podíl státních orgánů, organizací a samosprávných celků na ochraně veřejného pořádku JUDr. Josef Peroutka JUDr. Jaroslav Puš výborně 9770 Marečková Romana Faktoring JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9907 Metodika vyhledávání a dokumentování stop z místa trestného činu a jejich Marhefková Kamila význam pro trestní řízení JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9908 Markusková Pavlína Městská policie, její vývoj, oprávnění a komparace s Policií České republiky JUDr. Josef Peroutka Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica výborně 9771 Martínková Olga Smluvní zastoupení podnikatele JUDr. Anna Outlá CSc výborně 9772 Martišková Aneta Korupční jednání, korupce, právně-sociologické hodnocení korupce doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica výborně Záměry EU v rozhodování spotřebitelských sporů a jejich aplikace v Masaryková Dana zákonodárství a praxi ČR JUDr. Petr Šonka CSc výborně 9773 Mátlová Kateřina Správní delikty dle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Mgr. Ilona Turková velmi dobře Matoušů Radka Účast občanů na místní správě JUDr. Milan Telecký JUDr. PhDr. Jan Malast dobře 9909 Matúšková Michaela Systémové pojetí kriminalistické identifikace DrSc., dr.h.c., mult. Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9910 Migac Ondřej Capitis deminutio v Římském právu JUDr. Milan Telecký doc. JUDr. Miroslav Doležal, CSc výborně 9774 Michalčínová Kristýna Trestní právo a neoprávněné nakládání s osobními údaji JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře 9911 Michálek Miroslav Ochrana informací a osobních údajů v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Filip Svoboda výborně 9775 Miková Kristýna Trestněprávní aspekty trestné činnosti mládeže Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Markéta Brunová, Ph.D výborně 9776 Mikutová Nikol Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních vztazích Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9777 Mlejnková Daniela Vady správních aktů JUDr. Jiří Rajchl JUDr. Alena Horčicová, CSc velmi dobře 9912 Mohout Libor Prohlídka jiných prostor a obydlí Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D dobře 9913 Motlová Dita Ústavní záruky postavení člověka v demokratické společnosti PhDr. Martkéta Grečová JUDr. Zuzana Horská, Ph.D výborně 9778

10 Motyčková Iveta Postavení orgánů obce při výkonu samosprávy JUDr. Milan Telecký JUDr. PhDr. Jan Malast velmi dobře 9914 Moudrý Vladimír Spravedlivý proces v pojetí Ústavního soudu ČR JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. JUDr. Milan Tomeš velmi dobře 9915 Mračková Květoslava Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. JUDr. Ing. Jiří Kuruc dobře 9916 Muchnová Markéta Návrh na nařízení exekuce Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D. JUDr. Petr Šonka výborně 9779 Musilová Markéta Volební právo a historie volebního práva žen v ČR a vybraných demokratických státech JUDr. Zuzana Horská, Ph.D. PhDr. Martkéta Grečová výborně 9780 Nemečkay Juraj Práva a povinnosti spojené s internetovou doménou Mgr. Michal Dittrich JUDr. Ján Matejka, Ph.D dobře 9917 Neumann Jan Právní ochrana projevu osobní povahy v národním měřítku JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře 9918 Neumannová Ludmila Trestněprávní odpovědnost NZP při rozhodování v podmínkách záchranné služby JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka výborně 9781 Policejní a bezpečnostní složky v České republice v historii, současnosti a Nevělík Ondřej budoucnosti JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica velmi dobře 9919 Nováková Veronika Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře Nováková Jiřina Výchovná a jiná opatření ve vztahu k nezletilým dětem JUDr. Dagmar Mikolášová CSc výborně Novotná Vendula Zneužívání osobních údajů - kriminalistické a trestněprávní aspekty JUDr. Petr Šedivý Mgr. Et mgr. Zdeněk Tomica dobře 9920 Oesterreicher Lea Trestné činy proti životu Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře Oktávcová Jana Vliv práva EU na sociální systém v ČR Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Martina Burachovičová výborně 9782 Péče řádného hospodáře statutárních orgánů obchodních společností v navrhované Oubrecht Václav kodifikaci korporačního práva JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9921 Ováry Matěj Právní úprava mediace v dokumentech UNCITRAL CSc. JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9922 Legislativní rámec soustavy a vnitřní organizace soudů - teoretická východiska a JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Pánek David současný vývoj Ph.D., LLM JUDr. Ivana Švehlová výborně Pánek Karel Předměty duševního vlastnictví vytvářeného v pracovněprávních vztazích JUDr. Ján Matejka, Ph.D. JUDr. Filip Svoboda výborně 9783 Papáčková Lucie Likvidace dědictví JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9784 Paulusová Veronika Trestné činy proti svobodě Mgr. et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9923 Pavelková Miroslava Mimořádné opravné prostředky JUDr. Hana Pipková JUDr. Jiří Rajchl výborně 9785 Peňáz Marek Předpoklady výkonu funkce rozhodce dle současné a budoucí právní úpravy JUDr. Petr Šonka CSc výborně 9786

11 Pěnkava Jiří Rozpočtové hospodaření a dopady při porušení rozpočtové kázně JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9787 Perglerová Monika Zavinění v trestním právu JUDr. Simona Stočesová doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9788 Perglová, DiS. Lenka Důkazní prostředky JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9789 Petráková Monika Obhajoba obviněného JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Kristýna Outlá výborně 9790 Pisingerová Tereza Vazba v trestním řízení Doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D. JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 9924 Příčiny a podmínky kriminality mládeže, úloha orgánu sociálně-právní ochrany Pixa Václav dětí, probační a mediační služby JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9973 Plašilová Kateřina Legislativa vztahující se k problému svobodného přístupu k informacím doc. PhDr. Rudolf Vlasák, CSc. PhDr. Richard Papík, Ph.D výborně 9791 Plevač Robert Právní aspekty prevence a boje proti kriminalitě v EU Mgr. Petra Kudláčková JUDr. Milan Tomeš velmi dobře 9925 Polepilová Zdeňka Charta základních práv EU a její praktické dopady na jednotlivce v ČR Mgr. Tomáš Křivka prof. nzw. et doc. JUDr. Karel Klíma, CSc.,dr.hab dobře 9971 Polívková Gabriela Důchody a doplňkové penzijní systémy v České republice a v členských státech Evropské unie Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9792 Popova Anna Práva a povinnosti manželů a jejich výkon CSc. JUDr. Dagmar Mikolášová dobře 9926 Poslední Martin Strukturální fondy EU a jejich využití v oblasti pomoci malým a středním podnikatelům Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D výborně 9793 Pospíšilová Vendula Problematika pěstounské péče v ČR se zaměřením na srovnání domácí péče a vesniček SOS Mgr. Jana Gavlasová CSc výborně 9794 Příborská Eva Politická strana v ústavním systému České republiky Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. JUDr. Michal Šejvl, Ph.D výborně 9795 Psotová Lenka Ručení v úvěrové smlouvě JUDr. Helena Kolbabová JUDr. Vít Lebeda velmi dobře 9927 Puhová Monika Terorismus a jeho trestněprávní posouzení Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D velmi dobře 9928 Rohm Martin Vedlejší ujednání v kupní smlouvě Mgr. Michal Dittrich CSc velmi dobře 9929 Romanová Renata Důkaz výslechem svědka v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM velmi dobře 9930 Rovner Antonín Okamžité zrušení pracovního poměru Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda dobře 9974 Rubáš Jiří Správní akty ( zejm. náležitosti, vady, vlastnosti) JUDr. Alena Horčicová, CSc. Mgr. Ilona Turková výborně 9796 Rubeš Matěj Volby do Frankfurtského parlamentu roku 1848 a vznik německého nacionalismu Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. JUDr. Filip Svoboda dobře JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Rubeš Radek Prokura Ph.D., LLM JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9931

12 Rydrychová Alena Zákonní dědicové, problematika vyváženosti úpravy jejich okruhu s ohledem na tzv. "smějící se dědice" JUDr. Václav Bednář, Ph.D. JUDr. Emil Krause výborně 9797 Rychlíková Tereza Přípravné jednání - v občanském soudním řízení JUDr. Helena Rabanová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM dobře 9932 Salayová Barbora Vyživovacia povinnost na maloleté deti - porovnanie právnej úpravy v SR a ČR CSc. JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9798 Sedláček Josef Správní trestání na úseku dopravy JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl velmi dobře 9933 Sekalová Zuzana Vězeňská služba v ČR v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý výborně 9799 Sem Milan Nejčastější právní problémy spjaté se skončením pracovního poměru JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová dobře 9934 Schaferová Mgr. Martina Procesní práva účastníků správního řízení - právo na tlumočníka JUDr. Hana Pipková JUDr. Milan Samek, CSc výborně 9800 Schrecková Barbora Alternativní tresty JUDr. Markéta Brunová, Ph.D. JUDr. Simona Stočesová velmi dobře 9800 Síbrtová Ivana Financování spotřebitelských potřeb Ing. Vladimír Šuchman Ing. Dana Roubínková, Ph.D výborně 9801 Sociální pomoc a péče v České republice a ve vybraných členských státech Sigmundová Lucie Evropské unie Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9802 Sitek Aleš Trestněprávní postih za domácí násilí JUDr. Jaroslav Puš doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D výborně 9803 Smítková Michaela Složky integrovaného záchranného systému součinnost a nové možnosti spolupráce JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9935 Smrčková Eva Recepce římského práva - římskoprávní škola glosátorů a komentátorů JUDr. Milan Telecký doc.judr.miloslav Doležal, CSc výborně 9804 Sotáková Martina Vol ný pohyb študentov v rámci EÚ JUDr. Zuzana Weisová, Ph.D., LL.M. prof. ndzw. doc. JUDr. Karel Klíma, CSc výborně 9805 Spišáková Jitka Náhradní rodinná a institucionální péče o nezletilé dítě JUDr. Dagmar Mikolášová CSc velmi dobře 9936 Staňková Kateřina Vývoj světové kriminalistiky JUDr. František Vavera, Ph.D. JUDr. Petr Šedivý velmi dobře 9937 Stará Lucie Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře Stárková Jana Správní delikty podle zákona o pobytu cizinců JUDr. Hana Pipková Mgr. Ilona Turková dobře Stefanov Stefan Finanční instituce a podnikání na kapitálovém trhu JUDr. Martina Dvořáková JUDr. Pavel Kavinek výborně 9806 Sudimacová Sonia Důstojnost člověka jako základní ústavní hodnota JUDr. Milan Tomeš JUDr. et Bc. Richard Pokorný velmi dobře Suchý David Regionální rozvoj a využití fondů EU Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D dobře 9939 Porovnání institutu veřejné obchodní soutěže dle obchodního zákoníku s režimem Svoboda Jan veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Anna Outlá velmi dobře 9975

13 Svobodová Renata Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem JUDr. Alena Horčicová, CSc. JUDr. Milan Telecký velmi dobře 9978 Šafrová Ivana Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí JUDr. Denisa Neumannová JUDr. Ivana Švehlová výborně 9708 Šára Petr Společenství vlastníků jednotek JUDr. Soňa Šamalová JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D výborně 9943 Šárová Zdeňka Aktuální problémy převodu pozemků JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D dobře Organizace a kompetence celní a daňové správy, jejich modernizace a Ševčík Filip optimalizace JUDr. Miroslav Kárník Ing. Miroslav Kroft výborně 9809 Šírková Kateřina Drogy a metody jejich zkoumání Mgr. et Bc. Miloslav Salon JUDr. František Vavera, Ph.D výborně 9810 Škeřík Robert Principy právního státu v českém ústavním pořádku PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný výborně 9811 Škubalová Eva Správní dozor a správní trestání v oblasti živnostenského podnikání Mgr. Ilona Turková JUDr. Milan Telecký výborně 9812 Šmajsová Ivana Městská správa ve světle Koldínova zákoníku Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D velmi dobře 9938 Šmerdová Kateřina Práva dítěte právní konstrukce v českém právu Mgr. Jana Gavlasová CSc dobře 9940 Šmolík Marek Subjekty správního řízení JUDr. Jiří Rajchl JUDr. Hana Pipková výborně 9813 Šourková Lucie Forenzní vědní disciplíny a jejich využití v kriminalistice a v trestním právu JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9941 Šrámková Jana Subjekty zájmové veřejné samosprávy v ČR JUDr. et Mgr. Jan Malast JUDr. Jiří Rajchl dobře 9942 Šteflová Jana Právo na informace JUDr. Hana Pipková JUDr. Tomáš Louda, CSc velmi dobře 9944 Štěpán Matěj Veřejný ochránce práv Mgr. Ilona Turková JUDr. PhDr. Jan Malast výborně 9814 Štětinová Lenka Postavení Lékařské posudkové služby v rámci sociálního zabezpečení v ČR Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9815 Ťažká Petra Dokazování znalcem v trestním řízení DrSc., dr. h. c., mult. JUDr. Petr Šedivý dobře 9976 Teindlová Dagmar Právní záruky ve veřejné správě (zejm.ochrana před nezákonnými právními předpisy JUDr. Alena Horčicová, CSc. JUDr. Milan Samek, CSc dobře 9945 Tejnor David Působnost trestních zákonů Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Jaroslav Puš velmi dobře 9946 Temelová Bohdana Kriminalistické a trestněprávní aspekty u hledaných a pohřešovaných osob JUDr. Petr Šedivý doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9947 Tichava Vladimír Počátky kriminalistiky ve světě JUDr. František Vavera, Ph.D. DrSc., Dr. h. c., mult výborně 9816 Toksa Martin Trestné činy související s obchodem s vojenským materiálem a metodika jejich ohhalování,prověřovánní a vyšetřování Mgr.et Mgr. Zdeněk Tomica JUDr. Eduard Bruna, Ph.D dobře 9948

14 Tošnerová Hana Odpovědnost za škodu podle přepravních smluv dle OZ ObchZ a přepravních řádů JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. JUDr. Václav Bednář, Ph.D velmi dobře 9949 Tovara Zdeněk Státní dozor nad územní samosprávou JUDr. PhDr. Jan Malast JUDr. Tomáš Louda, CSc velmi dobře 9950 Trauškeová Veronika Právní úprava dědického řízení JUDr. Helena Rabanová JUDr. Ivana Švehlová velmi dobře 9951 Trefilová Hana Úloha probační a mediační služby v trestním řízení proti mládeži JUDr. Jaroslav Puš JUDr. Josef Peroutka velmi dobře 9952 Turčinová Zuzana Důkazy v trestním řízení JUDr. Kristýna Outlá JUDr. Markéta Brunová, Ph.D velmi dobře 9967 Tyčová Lucie Autonomie vůle stran v pracovněprávních vztazích JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová dobře Urbanová Eva Česká správa sociálního zabezpečení a zásadní změny zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění platné od Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9817 Uxová Šárka Zdroje autority v současných rozvinutých demokraciích aplikace na ústavní systém ČR PhDr. Martkéta Grečová JUDr. et Bc. Richard Pokorný dobře 9953 Valašíková Petra Řízení o osvojení a osvojení (vč. 180a OSŘ) JUDr. Dagmar Mikolášová CSc velmi dobře Valášková Pavlína Geometrický plán a jeho úloha v řešení sousedských sporů JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM JUDr. Ladislav Krym velmi dobře 9954 Valentová Andrea Moderní metody identifikace osob podle biologických stop DrSc., dr.h.c., mult. doc. Ing. Roman Rak, Ph.D velmi dobře 9955 Vecka Jan Postavení obhájce v trestním řízení JUDr. Markéta Brunová, PhD. JUDr. Kristýna Spurná velmi dobře Vlášková Veronika Zpravodajské služby v České republice v historii, současnosti a budoucnosti JUDr. Petr Šedivý JUDr. František Vavera, Ph.D velmi dobře 9956 Obchodní závazkové vztahy a spotřebitelské vztahy (porovníní a zhodnocení Volárová Markéta vzájemných souvislostí) JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Petr Šonka výborně 9818 Vrchotová Andrea Strukturální fondy v oblasti Evropské územní spolupráce Ing. Jaroslav Šibra Ing. Petr Stančík, Ph.D velmi dobře 9958 Vyžďura David Alternativní tresty a alternativní způsoby trestního řízení JUDr. Simona Stočesová JUDr. Kristýna Outlá velmi dobře 9959 Vyžďurová Monika Vyživovací povinnost mezi manžely a mezi rozvedenými manžely Mgr. Jana Gavlasová JUDr. Dagmar Mikolášová výborně 9819 Vývoj právní úpravy zaměstnávání poživatelů starobních důchodů od počátku Wagnerová Jarmila tržní ekonomiky do současnosti Kostadinovová JUDr. Filip Svoboda výborně 9820 Zährl Martin Právní úprava exek. řízení po novelách z r JUDr. Petr Šonka JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D velmi dobře 9960 Zámečníková Helena Správní trestání na úseku práva životního prostředí JUDr. Milan Telecký JUDr. Milan Samek, CSc dobře 9961 Zaydlarová Kateřina Oprávnění k provozování sázkových her JUDr. Jiří Rajchl Mgr. Ilona Turková velmi dobře 9962 doc. PhDr. Rudolf Vlasák, Zbránková Barbara Informační systémy práva a systémy k právní tématice PhDr. Richard Papík, Ph.D. CSc výborně 9821

15 Zdvihalová Martina Úprava poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu manželství CSc. JUDr. Dagmar Mikolášová výborně Zvolský Hanuš Znalecký posudek v civilním řízení JUDr. Ivana Švehlová JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM dobře Zykánová Lenka Možnosti rozvoje podnikatele fyzické osoby z hlediska právní formy podnikání v ČR JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D., LLM JUDr. Anna Outlá dobře 9963 Žáková Jana Podpora osob se zdravotním postižením v ČR ve srovnání se SR (nebo jinou právní úpravou) JUDr. Filip Svoboda Kostadinovová výborně 9822

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust, DrSc. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2011 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adam Karel Právní principy a jejich místo v českém právu prof. JUDr. Josef Mečl, JUDr.

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP. Mgr. et Bc. Ilona Kostadinovová PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2008 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adámek Zdeněk Nemocenské JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 13.5.2008 velmi dobře 8728 Al Haboubi

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl 25.4.2007 velmi dobře 8641

Balík David Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu JUDr. Milan Telecký JUDr. Jiří Rajchl 25.4.2007 velmi dobře 8641 PŘÍJMENÍ JMÉNO TÉMA OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE r.2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM OBHAJOBY Hod. BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2007 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Áčová Jana Právní aspekty ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Jiří Kuruc JUDr. Bohumil Havel,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. Ing. Radka Zahradníková, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2009 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Balážová Martina Odpovědnost za prodlení a jeho následky JUDr. Ing. Radka Zahradníková,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

HODNOCENÍ BP DATUM. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. 12.5.2014 velmi dobře 10741

HODNOCENÍ BP DATUM. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. 12.5.2014 velmi dobře 10741 PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2014 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Antoniová Kamila Propaganda a její funkce v oblasti terorismu JUDr. Petr Ibl, PhD. 12.5.2014

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Osnovy správní právo:

Osnovy správní právo: Osnovy správní právo: 1. Zásady organizace veřejné správy, základní vymezení správního práva, základní vymezení veřejné správy, správní věda, prameny správního práva, normy správního práva. (2 hodiny:

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D.

DATUM HODNOCENÍ BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. JUDr. et Bc. Richard Pokorný, Ph.D. PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2012 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jan Volební právo a volební systém ČR PhDr. Markéta Grečová JUDr. et Bc. Richard

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Zákupy okres... Česká Lípa konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP

HODNOCENÍ BP DATUM PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP. evid. č. BP PŘÍJMENÍ JMÉNO BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBHÁJENA V ROCE 2013 VEDOUCÍ BP OPONENT BP DATUM.OBHAJOBY HODNOCENÍ BP evid. č. BP Adamec Jakub Materiální protiprávnost a její význam v současném pojetí trestního práva

Více

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. Obsah... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii VII... VII Předmluva... XIII Přehled základních právních předpisů... XV Seznam použitých zkratek...xvii I. Obecná část...1 1. Zákonnost a právní vědomí... 1 2. Prameny práva... 2 3. Právo veřejné a soukromé,

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium VEŘEJNÁ SPRÁVA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Právní nauka 1. Forma práva, právotvorba (právo obyčejové, precedentní,

Více

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP

Témata/Okruhy BP 2016/2017 pro současný 2. ročník SPP ta/okruhy BP 2016/2017 pro současný ročník SPP Jedná se o pracovní názvy, znění tématu bude upřesněno po konzultacích pedagoga se studentem. Postup výběru tématu: Vybrat téma, zkontaktovat pedagoga, po

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Poradci Ministryně / vedoucí ÚSÚ Jméno a příjmení

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3

Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Členové Plánovací komise programu dílčí pro PO3 Organizace Funkce Zástupce organizace Náhradník zástupce organizace 1. MŠMT - Sekce řízení operačních programů (řídicí orgán OPVVV) předseda PKP PhDr. Mgr.

Více

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví

- 1 - a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu. b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o dědictví - 1 - Oddíl I. Obvodní soud pro Prahu l a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu JUDr. Petr Hochman JUDr. Roman Hochman JUDr. Bohdan Hallada JUDr. Jarmila Humpolcová JUDr. Miroslav Novák

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - rok 2014

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - rok 2014 Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - 2014 Místo konání : Plavecký stadion Strakonice Ženy (1995 a st.) 100 m Maříková Jana 1981 Strakonice 01:28,49 1. 490 1. Pudíková Martina 1987 Písek 01:34,04

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing.

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády Feranec Milan, Mgr. 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 vnějších vztahů Voplatková

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky

Rozpis studentů u ústní maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Pavel Antoch (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:20 8:25 Ing. Jitka Sýkorová / Mgr. Lucie Michael Makula (4.A) pr. - Maturitní práce s obhajobou 8:40 8:45 Ing.

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chrast okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV VÝSLEDKOVÁ LISTINA VELKÁ CENA TRUTNOVA V ORIENTAČNÍM BĚHU TRUTNOV 10. 5. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA D10 1. Kynčlová Anna ZŠ Jilemnice 37:14 2. Kovaříková Daniela ZŠ Jičín 37:49 3. Malinská Nela ZŠ Jičín 39:46 4. Suchardová

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84

BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně ( , 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 BOWLING A - chlapci děti do 8 let včetně (... 2008, 2007) Příjmení a jméno 40,- Kč Body Umístění Jílek Jonáš 91 Lev Daniel 88 Havlíček David 84 Blaňár Patrik 79 Široký Ondřej 76 Plaček Nikolas 74 Litinský

Více

ASPI - Profesní řešení Advokát

ASPI - Profesní řešení Advokát Jednorázový zřizovací poplatek služby ASPI Roční předplatné jednouživatelského přístupu ke službě ASPI (bez DPH) ASPI základ - Primární obsah Platforma ASPI, Předpisy ČR (od r. 1918) a EU, Judikatura ČR

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Usnesení z jednání XXIII. sněmu

Usnesení z jednání XXIII. sněmu 26. května 2011 Dům Kultury Litoměřice PROGRAM 1. Zahájení 2. Volby orgánů sněmu 2.1. Volba skrutátorů 2.2. Volba zapisovatele 2.3. Volba ověřovatelů zápisu 2.4. Volba mandátové komise 2.5. Volba návrhové

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu

výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu výsledky 24.ročníku Chalupa Cupu Místo Jindřichův Hradec Datum 01.10.2016 1. disciplína 1x žáci mladší - 11 let WINKLER Radek 00:55,7 PÍŠA Matyáš 01:04,3 2. disciplína 1x žáci mladší - 12 let NOVÁK Pavel

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Šťáhlavy okres... Plzeň-město konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.D - Ekonomika a podnikání Třída: 4.M - Ekonomika a podnikání Předseda: PhDr. Martin Formánek, Ph.D. Místopředseda: Mgr. Taťána Vycpálková Třídní: Mgr. Milouš Veit, Mgr. Dušanka Veitová Místnost:

Více

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 30. ledna 2013, Praha Přítomni: Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila,

Více

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30

Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: Místnost: 9T/115 a 9T/113 Příprava studentů: 9T/107 Počet studentů: 30 ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční Akademický rok: 2016/2017 Státní závěrečná zkouška: 5. 6. 6. 6. 2017 Místnost:

Více

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

Více

Usnesení z jednání XXVI. sněmu

Usnesení z jednání XXVI. sněmu PROGRAM Usnesení z jednání XXVI. sněmu 1. Zahájení 2. Volby orgánů sněmu 2.1 volba skrutátorů, 2.2 volba zapisovatele, 2.3 volba ověřovatelů zápisu, 2.4 volba mandátové komise, 2.5 volba návrhové komise,

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více