PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje"

Transkript

1 Program: PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 10. prosince Informace o zajištění bezpečnosti a provozu vojenské části Letiště Pardubice 2. Zpráva o činnosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 3. Zpráva o činnosti a připravenosti Krajského ředitelství policie Pardubického kraje 4. Zpráva o činnosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 5. Zpráva o činnosti a připravenosti Krajského vojenského velitelství Pardubice 6. Stav naplňování IS ARGIS a zajištění dodavatelů nezbytných dodávek 7. Vyhodnocení taktického cvičení EVAKUACE Vyhodnocení přípravy starostů obcí Pardubického kraje v krizovém řízení pro volební období v gesci HZS ČR 9. Vyhodnocení kontrol dodržování povinností stanovených krizovým zákonem u obcí Pardubického kraje v roce 2015 a plán kontrol na rok Vyhodnocení kontrol dodržování povinností stanovených zákonem o zajišťování obrany státu a zákonem o hospodářských opatření pro krizové stavy u obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 a plán kontrol na rok Vyhodnocení kontrol plánů fyzické ochrany objektů provozovatelů rizik v roce 2015 a plán kontrol na rok Sklady munice, zbraní a střeliva v Pardubickém kraji aktuální stav 13. Informace o novém zákonu o prevenci závažných havárií a změnách oproti zákonu stávajícímu 14. Informace o novém zákonu o hasičském záchranném sboru a změnách oproti zákonu stávajícímu 15. Žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí - doporučený postup 16. Pracovní plán Bezpečnostní rady Pardubického kraje na rok Informace o zajištění bezpečnosti a provozu vojenské části Letiště Pardubice Velitel Správy letiště Pardubice zdůraznil, že přeprava vojenského materiálu a munice z Letiště Pardubice probíhá za dodržování všech bezpečnostních standardů. Mediální prezentace transportu střeliva byla cílená, neboť stát tak ukázal odhodlanost podílet se na řešení krize na Blízkém východě, což je v souladu s dlouhodobou politikou České republiky v daném regionu. Uvedl, že transporty munice letouny NATO budou pokračovat až do konce roku Strana 1 (celkem 5)

2 Bylo přijato usnesení BRPK / 50 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 2. Zpráva o činnosti a připravenosti Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje komentoval písemnou zprávu. Důraz položil na personální naplněnost sboru a na pořízení nové mobilní požární techniky a věcného vybavení, spolufinancované z fondů EU. Připomenul dokončení projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému, spolufinancovaného též z fondů EU. Všechna krajská operační střediska základních složek IZS jsou technologicky i datově kompatibilní. Bylo přijato usnesení BRPK / 51 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 3. Zpráva o činnosti a připravenosti Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje z předložené písemné zprávy zdůraznil úpravu tabulkových počtů policistů a občanských zaměstnanců ve smyslu posílení přímého výkonu služby. Dále se zaměřil na konkrétní preventivní a výchovné akce, které se uskuteční v roce Rovněž zdůraznil i pořízení nové automobilní techniky a speciálního vybavení pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, spolufinancované z fondů EU. Členové bezpečnostní rady kraje se zabývali záležitostmi souvisejícími s činností Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a vazbami na zajišťování bezpečnosti na území kraje. Bylo přijato usnesení BRPK / 52 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 4. Zpráva o činnosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v úvodu poděkoval za dobrou spolupráci příslušníkům hasičského záchranného sboru i policie, která probíhá u jednotlivých zásahů zdravotnické záchranné služby. Pokračoval personálním naplněním, počtem výjezdových stanovišť a strukturou posádek k 31. prosinci 2015, což představuje 7x RV, 17x RZP a 5x RLP. Rovněž zdůraznil i pořízení nových, plně vybavených sanitních vozů pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, spolufinancovaných z fondů EU. Připomenul i postupné pořizování vybavení a organizaci výcviku na řešení rozsáhlých mimořádných událostí a hromadných neštěstí. V závěru komentoval snahy centralizovat a přenést zřizovatelskou funkci ke zdravotnické záchranné službě na stát, které se objevily v nedávné době. Zdůraznil, že zdravotnické záchranné služby krajů fungují dobře, v případě potřeby spolu spolupracují a není žádný důvod tento stav měnit. Bylo přijato usnesení BRPK / 53 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 5. Zpráva o činnosti a připravenosti Krajského vojenského velitelství Pardubice Ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice komentoval obsah předložené zprávy s důrazem na strukturu a úkoly Krajského vojenského velitelství Pardubice. Dále se zaměřil na novelu branné legislativy. Zásadní změnou je pozornost, věnovaná příslušníkům aktivní zálohy, včetně zvýšení finanční stimulace jednotlivců i jejich zaměstnavatelů. S touto problematikou souvisí i zájem osob o zaměstnání v Armádě ČR i členství v Aktivní záloze. Připomenul i schválené zvýšení tabulkových počtů u bojových útvarů, a rovněž tak i u krajských vojenských velitelství. Strana 2 (celkem 5)

3 Bylo přijato usnesení BRPK / 54 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 6. Stav naplňování IS ARGIS a zajištění dodavatelů nezbytných dodávek Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje k obsahu písemné zprávy uvedl, že IS ARGIS provozuje Správa státních hmotných rezerv a potřebné údaje k jeho naplnění a aktualizaci vyžaduje po subjektech HZS kraje, na základě požadavků obcí s rozšířenou působností a kraje. Zdůraznil, že konkrétní počty obsahuje písemná zpráva. V závěru konstatoval, že spolupráce všech dotčených stran je na dobré úrovni. Bylo přijato usnesení BRPK / 55 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 7. Vyhodnocení taktického cvičení EVAKUACE 2015 Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje komentoval průběh taktického cvičení EVAKUACE 2015, které se uskutečnilo v Žamberku dne 24. září V úvodu cvičení v rámci rozehry byl svolán Krizový štáb obce s rozšířenou působností Žamberk, který situaci řešil v souladu s metodikou. Následně přiblížil činnost na jednotlivých místech, kde cvičení probíhalo a aktivní účast zúčastněných složek jednotek požární ochrany HZS kraje a vybraných obcí, Českého červeného kříže, Policie ČR a Městské policie Žamberk a personálu Centra sociální péče Žamberk. Vyzdvihl aktivní přístup evakuovaných skutečných klientů centra. Upozornil na složitost časovou, personální i technickou při provádění evakuace obdobných zařízení sociální a zdravotní péče. Na závěr konstatoval, že i v budoucnu je nutné obdobná cvičení provádět. Bylo přijato usnesení BRPK / 56 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 8. Vyhodnocení přípravy starostů obcí Pardubického kraje v krizovém řízení pro volební období v gesci HZS ČR Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje komentoval písemnou zprávu, která obsahuje podrobné vyhodnocení přípravy starostů na počátku jejich volebního období, provedenou na deseti místech Pardubického kraje od 2. dubna do 21. května Poděkoval za spolupráci pracovníkům Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Krajského vojenského velitelství Pardubice a Krajského úřadu Pardubického kraje, kteří se aktivně podíleli na jednotlivých přednáškách. Na závěr uvedl, že všichni účastníci - starostové obdrželi osvědčení o absolvování odborné přípravy a na DVD veškeré prezentace, podpůrné a metodické materiály a mapové podklady pro účely krizového řízení, IZS a obrany. Bylo přijato usnesení BRPK / 57 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 9. Vyhodnocení kontrol dodržování povinností stanovených krizovým zákonem u obcí Pardubického kraje v roce 2015 a plán kontrol na rok 2016 Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje sdělil, že kontroly krizové připravenosti a plnění daných povinností u obcí s rozšířenou působností vykonává HZS kraje ve spolupráci s krajským úřadem a u obcí základního typu pak HZS kraje ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Zdůraznil, že u kontrolovaných obcí s rozšířenou působností nebyly zjištěny významné rozdíly a pracovníci zajišťující problematiku krizového řízení si řádně plní své povinnosti. Úroveň krizové připravenosti ostatních obcí je závislá na jejich velikosti, místní infrastruktuře a finanční situaci, obce jsou ale připraveny na řešení krizových situací. Bylo přijato usnesení BRPK / 58 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). Strana 3 (celkem 5)

4 10. Vyhodnocení kontrol dodržování povinností stanovených zákonem o zajišťování obrany státu a zákonem o hospodářských opatřeních pro krizové stavy u obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje v roce 2015 a plán kontrol na rok 2016 Tajemník bezpečnostní rady kraje navázal na předcházející zprávu HZS kraje s tím, že krajský úřad provádí kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností v oblastech zajišťování obrany státu a hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Konstatoval, že kontrolou v roce 2015 nebyly zjištěny žádné nedostatky a obce s rozšířenou působností jsou schopny samostatně plnit požadované úkony. Bylo přijato usnesení BRPK / 59 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 11. Vyhodnocení kontrol plánů fyzické ochrany objektů provozovatelů rizik v roce 2015 a plán kontrol na rok 2016 Člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova uvedl, že písemná zpráva obsahuje informace o provedených kontrolách plánů fyzické ochrany objektů v roce 2015, zařazených v kategorii A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Konstatoval, že při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. V závěru pak uvedl výčet subjektů, které budou kontrolovány v roce Bylo přijato usnesení BRPK / 60 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 12. Sklady munice, zbraní a střeliva v Pardubickém kraji aktuální stav Tajemník bezpečnostní rady kraje uvedl, že problematikou skladů munice, zbraní a střeliva se bezpečnostní rada kraje, hejtman osobně i pracovníci příslušných odborů krajského úřadu a dalších správních orgánů, zabývali a zabývají prakticky od 9. prosince Zejména je tak činěno v souvislostí s obnovením provozu muničních skladů v Květné, dále s odhalením skladování velkého množství zbraní, munice a výbušnin v zemědělském areálu ve Slatině, a v neposlední řadě i s realizací podnikatelského záměru soukromého vlastníka opět provozovat bývalý vojenský muniční sklad v Chrasti u Chrudimi. Ve výčtu uvedl i opuštěný muniční sklad Valy u Přelouče, u něhož byla změněna příslušnost hospodaření z Ministerstva obrany ČR ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zároveň upozornil na zpracovaný monitoring veřejně dostupných informací k muničním skladům v Květné a k zemědělskému areálu ve Slatině. Bylo přijato usnesení BRPK / 61 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 13. Informace o novém zákonu o prevenci závažných havárií a změnách oproti zákonu stávajícímu Člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova upozornil na hlavní odlišnosti nového zákona č. 224/2015 Sb., účinného od 1. října 2015, oproti zákonu č. 59/2006 Sb. s tím, že nejpozději do 30. června 2016 musí proběhnout revize všech stávajících zařazení objektů kategorie A, resp. B, resp. nezařazených, a do třech let i přepracování všech vnějších havarijních plánů. Zdůraznil zachování kompetencí krajského úřadu při stanovení zón havarijního plánování, posouzení podkladů a bezpečnostních zpráv i nově nabytou odpovědnost HZS kraje zpracovávat a garantovat všechny vnější havarijní plány. Bylo přijato usnesení BRPK / 62 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). Strana 4 (celkem 5)

5 14. Informace o novém zákonu o hasičském záchranném sboru a změnách oproti zákonu stávajícímu Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje komentoval odlišnosti nového zákona č. 320/2015 Sb., který od 1. ledna 2016 nahradí dosavadní zákona č. 238/2000 Sb. Zdůraznil zejména oprávnění HZS ČR v oblasti práce s informacemi a využívání registrů příslušných správců, vstupování do objektů při zásahu a manipulaci s nebezpečnými látkami. Důležité je i právní zakotvení tzv. mimořádných úkolů jejichž splnění je nezbytné v zájmu ochrany života, zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku a jiný orgán veřejné správy danou problematiku není schopen zajistit. Připomenul i nově definovaná ustanovení k podpoře jednotek sboru dobrovolných hasičů. Bylo přijato usnesení BRPK / 63 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 15. Žádost starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí - doporučený postup Tajemník bezpečnostní rady kraje konstatoval, že z důvodu neexistence odpovídajícího metodického materiálu MV-GŘ HZS ČR a jeho aktuální potřeby, zpracovalo oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana předložený dokument. Cílem je jednoduchou formou shrnout zákonné podmínky vyhlášení stavu nebezpečí, a současně dát starostům návod, jak a v jaké formě efektivně požádat hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí. Materiál je zveřejněn na internetových stránkách Pardubického kraje v sekci krizové řízení a starostům obcí s rozšířenou působností byl zaslán elektronickou poštou. Praktické ověření použitelnosti metodiky se uskutečnilo při cvičení ŠTÁB 2015, konaném ve dnech 8. a 9. prosince Bylo přijato usnesení BRPK / 64 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). 16. Pracovní plán Bezpečnostní rady Pardubického kraje na rok 2016 Tajemník bezpečnostní rady kraje uvedl, že v pracovním plánu jsou navržena dvě řádná jednání, a to v dubnu, resp. květnu a dále v září, resp. říjnu Navržená témata vycházejí z platné legislativy a návrhů jednotlivých členů. Aktuální informace budou zařazeny operativně dle potřeby, stejně tak bude upřesněno i místo jednání. Bylo přijato usnesení BRPK / 65 / 2015 (8 přítomných členů, z toho 8 pro). Za správnost výpisu: Ing. Aleš Boňatovský, tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje, 21. prosince 2015 Strana 5 (celkem 5)

Bezpečnostní rada Pardubického kraje Výpis z 1. řádného jednání dne 13. ledna 2017 PARDUBICKÝ KRAJ. 13. ledna 2017

Bezpečnostní rada Pardubického kraje Výpis z 1. řádného jednání dne 13. ledna 2017 PARDUBICKÝ KRAJ. 13. ledna 2017 PARDUBICKÝ KRAJ Výpis 1. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 13. ledna 2017 Program: 1. Pracovní plán Bezpečnostní rady Pardubického kraje na rok 2017 2. Zpráva o činnosti a připravenosti

Více

Bezpečnostní rada Pardubického kraje Výpis z 5. řádného jednání dne 9. prosince 2014 PARDUBICKÝ KRAJ. 9. prosince 2014

Bezpečnostní rada Pardubického kraje Výpis z 5. řádného jednání dne 9. prosince 2014 PARDUBICKÝ KRAJ. 9. prosince 2014 PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 5. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 9. prosince 2014 Program: 1. Informace o obnovení provozu areálu muničních skladů Květná 2. Informace o provedení aktualizace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2012

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2012 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2012 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí, krizových situací a dalších neodkladných záležitostí spolupráce s Hasičským

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 9. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 9. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 9. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dne 12. prosince 2007 Program: 1. Závěrečná souhrnná zpráva o provedení inventarizace, identifikace a odstranění nebezpečných chemických

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Policie České republiky základní složka IZS

Policie České republiky základní složka IZS Policie České republiky základní složka IZS IZS a Policie ČR Integrovaný záchranný systém = systém složek IZS, který se koordinovaným postupem připravuje na mimořádné události a účastní se provádění záchranných

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

VÝPIS. 11. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 6. října 2004

VÝPIS. 11. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 6. října 2004 VÝPIS 11. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 6. října 2004 Program jednání: 1. Vyhodnocení cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje TEST 2004 písemný materiál HZS Pardubického

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

VÝPIS. 9. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 10. prosince 2003

VÝPIS. 9. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 10. prosince 2003 VÝPIS 9. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 10. prosince 2003 Program jednání: 1. Informace k problematice chráněných pracovišť pro případ krizových situací písemný materiál (Zpráva č.1); 2. Schválení

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY

TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ČÁST SLUŽEBNÍ ZKOUŠKY A) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení 1. Krizové řízení 1.1. Definice pojmu, základní právní předpisy 1.2. Možné členění krizových situací z hlediska jejich vzniku

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha 23. ledna Rozhodnutí *MVCRX00UYJNV* MVCRX00UYJNV prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 ze dne 26. října 2009, kterou se vydává požární řád města Hostivice Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č.

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

Interní normativní akt volených orgánů STATUT BEZPEČNOSTNÍ RADY. Statut. Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů STATUT BEZPEČNOSTNÍ RADY. Statut. Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů STATUT BEZPEČNOSTNÍ RADY Evidenční číslo 59/INA-VOK Číslo vydání: 2 Číslo dodatku: ke

Více

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007,

Obec Slaná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, Obec Slaná Obecně závazná vyhláška č. 4/2007, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 4/4/2013 Praha, Regionservis, Hotel

Více

USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE V LETECH

USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE V LETECH PARDUBICKÝ KRAJ USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE V LETECH 2004-2008 1. jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - 5. ledna 2005 - Usnesení PARDUBICKÝ KRAJ 1. jednání Bezpečnostní rady

Více

SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF

SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF Specifická kritéria přijatelnosti Název kritéria Aspekt hodnocení podle Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PARDUBICKÉM KRAJI PARDUBICKÝ KRAJ

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PARDUBICKÉM KRAJI PARDUBICKÝ KRAJ KRIZOVÉ ŘÍZENÍ V PARDUBICKÉM KRAJI PARDUBICKÝ KRAJ VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČR STÁTNÍ SPRÁVA ÚSTŘEDNÍ STÁTNÍ SPRÁVA VLÁDA MINISTERSTVA (14) ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY (10) SAMOSPRÁVA - SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST - - PŘENESENÁ

Více

Zásadní změny zákona o krizovém řízení

Zásadní změny zákona o krizovém řízení Zásadní změny zákona o krizovém řízení Obsah prezentace 1. Úvod do problematiky 2. Orgány krizového řízení 3. Další zásadní změny 4. Kritická infrastruktura 5. Systém určování prvků kritické infrastruktury

Více

VÝPIS. 4. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 1. března 2006

VÝPIS. 4. Bezpečnostní rada Pardubického kraje. dne 1. března 2006 VÝPIS 4. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 1. března 2006 Program jednání: 1. Analýza možného řešení pandemie ptačí chřipky, včetně potřebných postupů a prostředků k zabezpečení realizace nezbytných

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

Statutární město Pardubice Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Pernštýnské nám. 1, Pardubice

Statutární město Pardubice Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Pernštýnské nám. 1, Pardubice Statutární město Pardubice Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice Č.j.: MmP 25 / 2015 / BR / JiKy VÝPIS ZÁPIS Z 2. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S

Více

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje 11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - 16. dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Pardubického kraje BRPK / 74 / 2012 ze dne 16. dubna 2012 Novelizace Statutu Krizového

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

19. výzva IROP - Technika pro IZS

19. výzva IROP - Technika pro IZS 19. výzva IROP - Technika pro IZS (blok pro obce) 11. 2. 2016 Pardubice Ing. Markéta Kupcová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém Vyhlášení

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr

Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Medicína katastrof Brno 2. - 3.2.2012 Labonková Monika, Kubíček Jaroslav, Hubáček Petr Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení urgentního příjmu koordinovaný postup složek při přípravě na mimořádné události(mu)

Více

Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků

Témata, která mají být v roce 2017 proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků V Ý C V I K O V Ý ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA/OBCE 2017 MV-generální ředitelství HZS ČR Č.j. MV-147415-2/PO-IZS-2016 Oznámení náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

VÝPIS. 5. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 7. září 2006

VÝPIS. 5. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 7. září 2006 VÝPIS 5. Bezpečnostní rada Pardubického kraje dne 7. září 2006 Program jednání 1. Vyhodnocení taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému NEBEZPEČÍ 2006 2. Informace k problematice záložního

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje plk. Ing.Vladimír VLČEK, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Konference Pyromeeting, Brno, 1.června 2017 Vývoj Integrovaného záchranného systému

Více

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7

*MVCRX01TFCYI* Rozhodnutí. Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 17. února 2014 Počet listů: 7 *MVCRX01TFCYI* MVCRX01TFCYI MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.:

Více

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje 1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany Rada Královéhradeckého

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií MUDr. Marie Adámková Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise HZS Zlínského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pavel Řezníček tel.: 950 670 330, 777 364 153 email: pavel.reznicek@zlk.izscr.cz Legislativní

Více