XI. přehlídka diplomových prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací"

Transkript

1 XI. přehlídka diplomových prací

2 OBSAH Partneři a sponzoři zvláštních cen: Partner: Mediální partneři: Školy: Editorial předsedy poroty Souhrnná informace 3 Oceněné práce bez uvedení pořadí 1. cena: Anna Borovská, VŠUP Praha 4 1. cena: Nina Pevná, FA ČVUT Praha 6 1. cena a zvláštní cena ArchiCAD: Filip Tittl, FA ČVUT Praha 8 1. cena a zvláštní cena Allplan: Jiří Žid, FUA TU Liberec 10 Čestné uznání poroty: Václav Odvárka, VŠUP Praha 12 Čestné uznání poroty: Ivo Pavlík, FUA TU Liberec 13 Čestné uznání poroty: Miroslav Strigáč, FA ČVUT Praha 14 Práce hodnocené ve druhé fázi Zdenek Balík, FA ČVUT Praha 15 Barbora Bencová, FA ČVUT Praha 15 Anna Háblová, FA ČVUT Praha 16 Ondřej Hronek, FA ČVUT Praha 16 Tomáš Irber, Marek Obtulovič, FA VUT Brno 17 Petra Krobotová, FSV ČVUT Praha 17 Andrea Kubná, FA ČVUT Praha 18 Pavel Lesenský, FA ČVUT Praha 18 Michal Nejezchleb, FA ČVUT Praha 19 Pavel Nosál, FA ČVUT Praha 19 Marek Přikryl, FA ČVUT Praha 20 Petr Soural, FA ČVUT Praha 20 Pavel Šťastný, FUA TU Liberec 21 Irena Valertová, FA ČVUT Praha 21 Šárka Vomelová, FA VUT Brno 22 Práce hodnocené v první fázi Dominik Aleš, FA ČVUT Praha 23 Jan Auerbach, FA ČVUT Praha 23 Petra Bíšková, FA ČVUT Praha 23 Jiří Dohnal, ZF MZLU Brno 24 Petr Eliáš, FA VUT Brno 24 Vladimír Fialka, FA ČVUT Praha 24 Žaneta Flekrová, FSV ČVUT Praha 25 Petr Fogl, FA ČVUT Praha 25 Jana Hajasova, VŠUP Praha 25 Václav Hájek, FA ČVUT Praha 26 Ondřej Homa, FA ČVUT Praha 26 Ondřej Hozák, FA ČVUT Praha 26 Iva Hradilová, ZF MZLU Brno 27 Miroslav Hujer, FUA TU Liberec 27 Jana Hysková, FA ČVUT Praha 27 Štěpán Jablonský, FA ČVUT Praha 28 Hana Janušová, FA VUT Brno 28 Jan Jaroš, FA ČVUT Praha 28 Petr Jón, FA ČVUT Praha 29 Marie Kastlová, FSV ČVUT Praha 29 Lucie Kirovová, FA ČVUT Praha 29 Zdeněk Kolář, FA VUT Brno 30 Lucie Kostková, FA VUT Brno 30 Kateřina Koudelová, ZF MZLU Brno 30 Nikola Křičková, FSV ČVUT Praha 31 Iva Křikavová, FA VUT Brno 31 Jakub Křivan, FUA TU Liberec 31 Zuzana Kuldová, FA ČVUT Praha 32 Jakub Kuthan, FSV ČVUT Praha 32 Ondřej Lipenský, FA ČVUT Praha 32 Pavel Ludvík, FSV ČVUT Praha 33 Jiří Macar, FSV ČVUT Praha 33 Helena Malivánková, ČZU Praha 33 Jiří Markevič, FA VUT Brno 34 Barbora Mluvková, FA ČVUT Praha 34 Jitka Mólerová, VŠUP Praha 34 Josef Musil, FA ČVUT Praha 35 Martin Náhlovský, FSV TUO VŠB 35 Kateřina Neumannová, FA ČVUT Praha 35 Petra Nová, FA VUT Brno 36 Pavel Nový, VŠUP Praha 36 Vendula Opletalová, FA VUT Brno 36 Martin Otepka, FA ČVUT Praha 37 Tomáš Oth, FA ČVUT Praha 37 Ondřej Otýpka, FA ČVUT Praha 37 Jan Pala, FA ČVUT Praha 38 Jana Pavelcová, FA ČVUT Praha 38 Vojtěch Pavelka, FA VUT Brno 38 Eva Pelešková, FA ČVUT Praha 39 Jana Petrjánošová, FA ČVUT Praha 39 Martin Poláček, FA ČVUT Praha 39 Veronika Poláková, FA ČVUT Praha 40 Vojtěch Pošmourný, FA ČVUT Praha 40 Lenka Prokopová, FA ČVUT Praha 40

3 ÚVOD Kateřina Richtrová, FUA TU Liberec 41 Petra Rychetská, FSV ČVUT Praha 41 Marek Sankot, FA ČVUT Praha 41 Michaela Sigmundová, ZF MZLU Brno 42 Iveta Skryjová, ZF MZLU Brno 42 Jan Slezák, FA ČVUT Praha 42 Kristina Stejskalová, FA ČVUT Praha 43 Martina Stoklásková, FA ČVUT Praha 43 Pavel Stříteský, FA ČVUT Praha 43 Vít Svoboda, VŠUP Praha 44 Martina Šaňková, FA ČVUT Praha 44 Jan Šárka, FSV ČVUT Praha 44 Lenka Šilhavá, FSV ČVUT Praha 45 Zdeněk Šimoník, FA ČVUT Praha 45 Martina Šmídková, FSV ČVUT Praha 45 Veronika Šnajdrová, FSV ČVUT Praha 46 Daniela Šovarová, FSV ČVUT Praha 46 Václav Toufar, FUA TU Liberec 46 Tereza Tůmová, FA VUT Brno 47 Jana Tvrzníková, FSV ČVUT Praha 47 Milan Valeš, FA ČVUT Praha 47 Karel Vančura, FA ČVUT Praha 48 Lucie Vaněčková, FA ČVUT Praha 48 Michaela Venderová, FSV ČVUT Praha 48 Anna Vildová, FA ČVUT Praha 49 Jan Vrbka, FA VUT Brno 49 Jan Weiss, FA VUT Brno 49 Lucie Weissová, FA ČVUT Praha 50 Barbora Zálešáková, FA ČVUT Praha 50 Jan Zemek, FSV ČVUT Praha 50 Lucie Zemenová, FA ČVUT Praha 51 Veronika Zrníková, FA ČVUT Praha 51 Jana Žáčková, FUA TU Liberec 51 Partneři XI. ročníku Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o. 52 Nemetschek, s. r. o. 53 Tisk Horák, a. s. 54 ČSOB, a. s. 55 Projekt 56 Z práce poroty 57 Informace o XII. ročníku Přehlídky 58 Editorial Jsem mile překvapený počtem 110 prací přihlášených do přehlídky pro absolventy všech českých škol architektury a jsem potěšený, že jsou v nemalém počtu zastoupeny práce kvalitní. Je to skvělé porovnání prací absolventů, jejich učitelů i samotných škol architektury. Dobrý školní projekt nevznikne náhodou. Podmínkami jsou dobré prostředí školy, dobrý učitel, přiměřené zadání, a především znalosti a schopnosti autora. Jak jsou však zcela rozlišné práce absolventů škol architektury porovnatelné? Dobrý projekt musí být přínosný. Přínosný nejen pro řešení konkrétního lokálního zadání, což by sice mohlo být již tak dostatečné, ale má být přínosný svým přesahem, třeba až do prostředí celospolečenského. Z dobrých projektů vznikají dobrá díla, na která se vždy rádi díváme a užíváme je, ať jsou jakkoliv stará, znovu a znovu je studujeme, inspirují nás, dodávají nám energii. Máme k nim vztah. Myslím, že to vede až k vytvoření si jistého pořádku. Při hodnocení mě některé projekty z přehlídky svým přesahem výrazně zaujaly a svým řešením byly úměrné. Jde o projekt typologie koncentrovaného města Filipa Tittla a projekt obnovy Nového Města v Liberci Jiřího Žida, které, domnívám se, by měly být představeny územně plánovacím úřadům a developerům a mohly by být inspirací pro přípravu a zadání analýz a studií vedoucí k pozvednutí úrovně územně plánovací dokumentace a kvality nově vznikajících částí města. Projekt Kříže brány v poli a cesty rozloučení od autora Iva Pavlíka a projekt dostavby torza barokního kostela a jeho nového využití od Anny Borovské, které se dotýkají dlouho neřešených společenských a kulturních otázek, na které jsou odpovědi pro nás podstatné, mohou být myslím inspirací, nikoli samozřejmě přesným návodem, téměř pro každou českou obec. Za prospěšné bych považoval vystavení Přehlídky diplomových prací či výběru z ní na veřejně přístupných místech s několikavětou anotací ke každému projektu, která je srozumitelná nearchitektovi. Děkuji spoluporotcům za zajímavou a příjemnou spolupráci, blahopřeji všem autorům skvělých prací a držím palce novým přemýšlivým vycházejícím hvězdičkám. Ing. arch. Marek Chalupa, předseda poroty Informace o XI. ročníku Již po jedenácté vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterými trvale spolupracuje. V letošním ročníku byla dále umožněna účast studentům stavebních fakult, se kterými ČKA podepsala Dohodu o vzájemné podpoře a spolupráci. Cílem každoročně vyhlašované Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 110 absolventů, z toho 58 z FA ČVUT v Praze, 16 z FA VUT v Brně, 8 z FUA TU v Liberci, 6 z VŠUP v Praze, žádný z AVU v Praze, 1 z FAPPZ ČZU v Praze, 5 ze ZF MZLU v Lednici, 15 z FSV ČVUT Praha, 1 z FAST VŠB TU Ostrava a žádný z FAST VUT Brno. 15 přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD a 7 pro zvláštní cenu Allplan. Porota v souladu se soutěžními podmínkami rozhodla o přerozdělení cen a udělila první cenu rovným dílem bez určení pořadí čtyřem absolventům Anně Borovské z VŠUP Praha, Nině Pevné z FA ČVUT Praha, Filipu Tittlovi z FA ČVUT Praha a Jiřímu Židovi z FUA TU Liberec. Poslední dva jmenovaní získali zároveň i zvláštní cenu ArchiCAD a zvláštní cenu Allplan. Dále udělila tři čestná uznání poroty Václavu Odvárkovi, Ivu Pavlíkovi a Miroslavu Strigáčovi. Hodnoticí porota: Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Jiří Střítecký, Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Michal Kutálek. Výsledky XI. ročníku budou představeny na výstavě ČKA a formou virtuální galerie na kde jsou zároveň uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. Přihlášené práce bude dále možné zhlédnout během putovní výstavy v první polovině roku 2011 na zúčastněných školách. Výsledky jsou současně prezentovány v odborných médiích.

4 Anna borovská Kostel místem setkání doc. akad. arch. Jindřich Smetana VŠUP PRAHA Hodnocení poroty: Porota považuje téma využití zchátralých sakrálních staveb kulturně a společensky za vysoce aktuální. Využití těchto staveb pro společenské, vzdělávací a liturgické účely považuje porota za vhodné; rovněž tak i princip přinesení nové soudobé vrstvy k historickému torzu. Odraz barokního prostoru ve vložené vysoce lesklé perforované kovové stropní desce dobře posiluje atmosféru prostoru, i když způsob uložení desky na sloupech vně stavby a její jednostranné vysunutí se porotě nejeví jako optimální. 1. cena ČKA

5 Autorská zpráva: Fenomén duchovní architektury Fascinují mě historické sakrální formy, které pozbyly své původní funkce, ale ne architektonické a kulturní hodnoty. Hledám východiska a možnosti jejich nového využití. V procesu obnovy opuštěných kostelů je nejpodstatnější moment otevření. V symbolické rovině se otevření týká postoje a struktury církve a v praktickém smyslu jde o otevření dveří kostelů všem; nechat je, aby se podíleli na jejich osudu a nesli za něj odpovědnost. Duch místa Tachovská krajina vlní hřbety svých hor západní hranici České republiky. Území protkané pavučinou cest a stezek, němými svědky pochodů smrti a útěků za svobodou a novým životem. Skrytá paměť kopců střežená přimdským hradem, memento křivd a nenávisti zaniklých vesnic a jejich vyhnanců. Lesk bohatství a církevní moci prosvítající dějinami a odrážející se od zdí kladrubského kláštera a stovek rozpadlých kostelů, krčících se za horizonty. Lidé tu chodí pěšky, svazují se se zemí a zanechávají v ní stopy, jedni tu domov ztratili, druzí ho stále hledají. Obraz krajiny s rozervanou duší, ve které se nalézá největší počet opuštěných římskokatolických kostelů v České republice. Koncept komunitního kostela Nedostupná občanská vybavenost a snížená kvalita společenského a kulturního života na venkově mě dovedly k ideji komunitního centra v prostoru kostela. Oživený kostel je dobrým příkladem pro okolní opuštěné kostely. Kostel sv. Prokopa, Lestkov Původní hmotu kostela doplňuji novými prvky, které prostor člení do nových funkčních zón. Smršťuji prostor určený k liturgiím a vytvářím samostatnou kapli. Prostor lodi zastřešuji deskou odkazující na původní plochý barokní strop a vytvářím atrium k setkávání lidí věřících i bez vyznání. V prostoru pod kůrem navrhuji knihovnu-útočiště pro volný čas. Do prostoru věže vkládám ocelové segmentové schodiště, na jehož vřeteni je umístěna expozice věnující se mikroregionálním tématům. 1. cena ČKA

6 nina pevná Polyfunkční komplex Plzeň Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. Hodnocení poroty: Bez ohledu na umístění stavby, respektive urbánního kontextu se porotě projekt líbí. Je natolik svůj, že má právo existovat v daném místě, bez hodnocení hodí-li se, či ne vzhledem k okolním vztahům. Předpokladem k naplnění výše zmíněného práva existence je dokonalá realizace vizuálních hodnot, kterými oplývá. To znamená, tak jak hovoří o použití programu, kterým je stvořen, tak se musí jevit i v samotném reálu, jinak by se mohl velmi snadno stát jen nepovedenou realizací, a tento fakt si musí autorka uvědomit při každém svém dalším podobném návrhu. 1. cena ČKA

7 Autorská zpráva: Řešené území se nachází v Plzni mezi hlavním vlakovým nádražím a historickým centrem města. Jedná se o blok vymezený ulicemi Americká, Sirková a Denisovým nábřežím. Jedním z cílů projektu byla expanze zeleného pásu obklopujícího historické jádro města dále k nádraží a vytvořit tak ideální pěší spojení zelení s vedlejšími aktivitami. Cílem bylo vytvořit objekty, které nebudou fungovat na úkor zeleně, ale svou kompozicí hmot ideu parku podpoří. Parter je volně průchozí, komerční a jiné aktivity se nachází pod zemí nebo v horních částech budov. Budovy se nestávají bariérou, ale aktivní součástí parku, nekonkurují zeleni, ale jen funkčně doplňují danou lokalitu. Primární je pohyb lidí, a to v různých úrovních (horizontálně pod zemí, horizontálně na povrchu, horizontálně skrze vrchní části budov nebo kombinace prostřednictvím vertikálních stonků budov). Domy jsou vzájemně proklenuty podobně jako stromy v alejích či volné přírodě, kterými se člověk pohybuje právě primárně navrženými nebo spontánně vytvořenými pěšími cestami. Dané území se nachází ve svahu, který klesá od ulice Americká směrem k severu s převýšením až 7 metrů. Tohoto bylo využito pro zbudování podzemních podlaží, skrze něž může pěší sklesat až k řece. Pro návrh ideálního hmotového řešení byl vytvořen skript prostřednictvím programu Grasshopper. Vstupními daty jsou křivky, vytvořené spojením bodů reprezentujících možné průchody pěších. Křivky tak představují pomyslné pěší trasy, došlo však k jejich redukci a optimalizaci, kdy byla vybrána ideální možná spojení (trasy). Uvnitř nich jsou pak generovány křivky udávající tvar objektů, právě tak, aby neblokovaly vybrané pěší trasy. Byly vytvořeny objekty, kokony, s ideálním rozmístěním jednotlivých budov, jejich velikostí, šířkou a výškou, orientací a tvarem, vzájemně propojené prostřednictvím skriptu založeného na metaballs. 1. cena ČKA

8 filip tittl Vnitřní periferie Prahy, městské prostředí pro 20XX doc. Ing. arch. Roman Koucký Hodnocení poroty: Autor na základě analýzy městského prostředí definuje obecné parametry pro koncentrované město. Výslednou vrstvenou strukturu aplikuje na bílá místa rozsáhlých ploch o velikosti částí městských čtvrtí v centrální části Prahy. Porota shledává tuto práci jako skvělou a přínosnou jak z hlediska trefného popisu současného stavu centrální části města, tak z hlediska aktuálního pohledu na způsob možného řešení nápravy. 1. cena ČKA a cena ArchiCAD

9 Autorská zpráva: Práce popisuje prostředí vnitřní periferie, rozsáhlých zanedbaných ploch v centrální části Prahy, a hledá způsob, jak tyto prostory vyplnit městským prostředím. Téměř volné plochy velikosti městské čtvrti nás nutí přemýšlet nad celkovou logikou a strukturou městského prostředí. Hledání urbanistických konceptů těchto lokalit v měřítku celého města je bezpochyby klíčové. Neodpovídá však na fundamentální otázky: Co tvoří hmotu nového města? Jak vypadá (může vypadat) současná městská struktura? Jakou má vnitřní logiku a typologickou skladbu? V situaci, kdy ani kopírování předmodernistických struktur klasického města nevede k cíli a import exotických high-rise typologií je diskutabilní, se práce pokouší nalézt alternativní městskou strukturu kompaktního města. Na základě analýzy městského prostředí definuje obecné parametry pro koncentrované město. Nesnaží se najít logiku městské struktury na základě vnějších vztahů a konkrétní situace, nýbrž na základě obecných principů, vnitřních vazeb a způsobů tvoření města. Snaží se odpovědět na otázky, jak takové město navrhovat, co plánovat. Představená vrstvená struktura ukazuje možný způsob, jak vytvořit město, které je zároveň dostatečně husté, aby uživilo skutečně kvalitní veřejný prostor s metropolitní atmosférou, ale zároveň přinese kvalitu otevřeného prostoru a umožní širokou typologickou variabilitu. Typologický rozbor a analýza velikosti investic definuje vhodné jednotky města superbloky, obsahující jak stavby, tak s nimi svázané veřejné prostory. Je hledána variabilita systému a jednotlivé výstupy kvantifikovány daty. Navržená městská struktura je jako příklad aplikována v prostoru Bubenského nádraží. Výsledná struktura je pak zpětně analyzována a porovnána s existujícími pražskými čtvrtěmi. 1. cena ČKA a cena ArchiCAD

10 FUA TU LIBEREC Jiří žid Obnova zchátralého Nového Města v Liberci doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek Hodnocení poroty: Projekt zaceluje dnes hluché místo v srdci Liberce. Nové Město, čtvrť s krásnou polohou sevřenou kopci a s výrazným geniem loci, citlivě doplňuje strukturou hmotově navazující na zbytky původní čtvrti. Zachovává drobné měřítko až pitoresknost čtvrti, přičemž zároveň úspěšně ověřuje využitelnost této struktury pro současné požadavky bydlení. Nová struktura nabízí velkou pestrost veřejných i soukromých městských prostor. 1. cena ČKA a cena Allplan 10

11 Autorská zpráva: Dva ideály obytné čtvrti v srdci Liberce: Piazzetty. Bohatost městských prostorů s různým poměrem soukromí k veřejnému, návaznost prostorů na městskou strukturu s vtažením historie místa. Ideál velké rodiny hodující např. u svíčkové na smetaně. K tomu musí být vytvořeny podmínky pro hodování (soukromí rodiny a důstojnost domu) a podmínky pro založení rodiny, která zde může žít navždy. Popis řešení: Důstojné zachování se ke starým domům jako zbytkům krásného stavitelství, vytyčení pevné hmotové hradby vůči dramatickému parku ve svahu, která vytváří charakterově uzavřené prostředí jedné městské obce s důrazem na kvalitu bydlení, tvořenou klidem a škálou městských prostor. Čtvrť hlavně pro bydlení, doplněná o manufaktury v parteru a komerční prostory pro kavárny a drobné služby v hradbě k parku. Čtvrť intenzivního bydlení, k níž přiléhá město osmi branami a navrženým masivním parkem. Nové domy z dřevěného skeletu svou racionální logikou, omezenými možnostmi a tvarovou elementárností přiléhají ohleduplně ke starým domům. Domy umožňují trvalé rodinné žití ve společnosti malého množství sousedů s důrazem na individuální postavení domů vůči městským prostorům. Funkce pro pohodlné každodenní žití jsou součástí čtvrti. Z obytného prostředí je co nejvíce odstraněno stání automobilů. Domy vytváří prostory, kde se mění poměr soukromí k veřejnému. Domy jasně vymezují hranici parku k zastavitelnému území. Park slouží městu a také pomáhá zachovat duch místa, odděluje charakter zadků domů z Pražské ulice a Sokolovského náměstí, vyzdvihuje palácové domy žabáka, fary a školy a drží i jejich výškový odstup. Veduty, průhledy a síla stávajících domů postavených na skále zůstávají. Park odkrývá ve středu města jeho základní princip prudkého žulového kopce, obestavěného domy, kterého město využívá nedostatečně. Scuknutá uzavřená městská struktura doplňuje urbánní rytmický řád liberecké zástavby. 1. cena ČKA a cena Allplan 11

12 VŠUP PRAHA Václav odvárka Objekty hromadné rekreace / Labská bouda doc. akad. arch. Jindřich Smetana Autorská zpráva: Tématem diplomové práce jsou dochované objekty hromadné rekreace v ČR. Cílem bylo zmapování současné situace, výběr konkrétního případu a návrh jeho řešení. Jak dále nakládat s dochovanými, ale zastaralými objekty? Je možné včlenit je do přirozeného, volného cestovního ruchu? Je žádoucí je využít jinak? Co nám mohou sdělit? Jakým způsobem navázat na jejich / naši bezprostřední minulost? Labskou boudu jsem nakonec zvolil jako příkladný a zároveň specifický problém. Stejně jako mnoho dalších staveb z ponormalizačního období má i ona řadu odpůrců. Labská bouda je jedním z mála zajímavých a svébytných architektonických počinů, které od roku 1929 (Velká hospodářská krize) do současnosti v Krkonoších vznikly. V návrhu se pokouším najít jinou cestu než odsouzení k definitivnímu zániku. Práce má být mimo jiné apelem na možné neuvážlivé zacházení se stavbami této doby. Byť v krátkém časovém odstupu, pokouším se zaujmout smysluplné stanovisko. Považuji za důležité vyhnout se popularizaci odporu k podobným realizacím a přistupovat k jakémukoli dědictví a vlastní historii co nejuvážlivěji. O té nedávné to pak platí dvojnásob. Hodnocení poroty: Porota ocenila navrhované řešení, které je v současné době aktuální v rovině bourat nebourat. Diplomant se zabývá problémem staveb, které vznikly v jiném politickém systému a ztratily tak vazbu na způsob využívání pro hromadnou rekreaci. Zachovává původní objekt pro jeho architektonickou hodnotu a hledá způsob nového smysluplného využití v řetězci horských chalup. Porota se shodla, že objekt je hodnotný a nemá se bourat. Čestné uznání Nová Labská bouda Horský hotel s kapacitou 160 lůžek připravený na návaly autobusových zájezdů bude své místo na nehostinných a zároveň malebných krkonošských vrcholcích hledat stěží. V návrhu hledám cestu k aktualizaci programu, snížení provozní náročnosti a možná pozitiva, která by mohla stavba poskytnout. Náplň tradiční krkonošské boudy sloužící turistům zde chápu jako podstatné a smysluplné východisko. Ta nikdy neměla být něčím, co je pro hory přítěží, ale naopak užitečným prvkem, který návštěvníkům umožňuje šetrný pobyt vůči okolí. Zároveň si v ní má být člověk vědom okolního nehostinného světa, který je přesto tolik přitažlivý a příbuzný. Labská bouda navíc skrývá množství dalších možností neobvyklé konfrontace návštěvníka, stavby, místa a historie. 12

13 FUA TU LIBEREC IVO PAVLÍK Cesta Návrat obřadu rozloučení / Kříž brána v poli Ing. arch. Jiří Buček Autorská zpráva: Celková myšlenka diplomové práce je obsažena v pojmu: CESTA. Ta začíná u kostela, kdy skrze jednotlivá zastavení křížové cesty dochází ke spojení kostela a hřbitova až po rozlučkovou síň. Z rozlučkové síně vede jen pěšina k bráně-kříži. Ta závisí na lidech! Ti jí procházejí a tím i vytvářejí a uchovávají. Nelze s přesností určit, kdo přichází ke kříži, kdo k bráně a kdo na místo se stromem u bývalého křížení cest. Hodnocení poroty: Diplomní projekt se zabývá problematikou rozloučení se zemřelým v době, kdy tradiční pohřební rituály obvyklé na vesnici pohltil společenský vývoj. Hledá artefakty, které by vytvořily a evokovaly zamyšlení, co teď a co potom, se současným obnovením tradičních krajinných prvků, jako je kříž v krajině. Moje diplomová práce si klade za cíl: 1. Obnovu místa a kříže v poli, u kterého dochází k rozšíření o bránu, dalo by se říci i dolmen. Tím i spojení místa, jehož historie sahá hluboko do pravěku, s pomyslnou hranicí, za kterou je možno se nechat rozptýlit přímo do krajiny. Podstata brány je však hlavně v přemýšlení příchozích. Uvědomění si své vlastní pomíjivosti a také své současnosti. Doufám, že člověk ve svém myšlení půjde dál a uvidí cestu, která pokračuje, která u brány snad nekončí. Brána je tedy pomyslnou spojnicí dvou světů a také lidí. Těch, kteří věří, a těch, kteří nevěří. 2. Vytvoření křížové cesty, která bude pouze slovy a větami působit na návštěvníky hřbitova. Ta vede od kostela až do rozlučkové síně. Zastavení křížové cesty a síň je tvarována jako archetyp domu bez třetího rozměru, kdy jen rozlučková síň má třetí rozměr, hloubku, a spojuje pietu a ukládání do hrobu, tedy 13. a 14. zastavení. Úpravu hřbitova a stavbu rozlučkové síně jako součást křížové cesty. Důraz nové síně je kladen na obřad loučení. Síň je vytvořena ze dvou částí v sobě. Betonové z tmavého pohledového betonu s příměsí popela a dřevěné do ní zasunuté. Ornamentální strop je nasvětlen a vytváří nebe. Při odcházení pozůstalých obřadník zvoní na zvon stejně jako v kostele. Vnější strana nové zdi hřbitova je bedněna do balíků slámy, které se stejně jako u kříže-brány spálí. U hřbitova jde o pocit ohraničenosti a uzavřenosti. U brány jde o otevřenost, o průchozí bod, o volné rozprášení popela do krajiny. Čestné uznání 13

14 MIROSLAV STRIGÁČ [myo] Tension Bridge experimentálny most Bratislava Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D. Čestné uznání 14 Autorská zpráva: Bratislavský starý most bude nahrazen novým návrhem. Magistrát se snaží chátrání mostu zabránit, ale jeho výměna je za daných okolností nevyhnutelná. Vize projektu bylo vytvořit homogenní interaktivní systém ekvivalentní po funkční i estetické stránce. Estetika a funkčnost lidského těla závisí ve velké míře na celkovém fyzickém zdraví člověka, přičemž jednu z klíčových rolí sehrává taky svalová struktura. Symbióza estetiky a funkčnosti svalové formy je tak jakýmsi prototypem pro studium a adaptaci těchto principů. Koncept je založen na interakci mezi aktinovými a myozinovými filamenty, reprezentovanými kontinuálními pásovými jednotkami. Dle principu myofilamentu příčně pruhovaného svalstva byl vytvořený hustý plášť aktinových a myozinových jednotek, který je při pevném ukotvení a expanzi myozinových prvků schopen měnit svou polohu/zakřivení ve vertikálním směru. Návrh mostovky se skládá z pochůzných desek, založených na tesselovaných formách [http://www.tessellated.com], které v kombinaci s kapalinovými ložisky zajišťují bezkontaktní posun vrstvených panelů. Tensairity systém vzduchových nosníku vytváří podporu pro panely. Vzduchové nosníky s nízkým tlakem vzduchu jsou vyztuženy ocelovými lanky, čím dosahují pevnostních charakteristik ocelových trámů se zlomkem jejich hmotnosti [Dr. Mauro Pedretti Tensairity report]. Energetická soběstačnost systému se opírá o výzkum piezoelektrických nanogenerátorů, kde přišli na možnost zachytávat přebytečnou mechanickou energii ve formě vibrací a měnit ji na energii elektrickou [Georgia Tech piezoelectric ZnO nanowires report]. Aplikací technologie by neustálé vibrace konstrukce mohly zajistit jistý stupeň využití této energie ve prospěch mostu. Závěr východisko Evoluce lidstva, měst a budov se vyznačuje specifickou dynamikou. S akcentem na její narativní povahu ji projekt zhmotňuje do kontinuálního pohybu pěších tras v lidském měřítku. Hodnocení poroty: Jde o složitou konstrukci, vyznívající ve své délce velmi čistě. Navržená makrostruktura s jistým vztahem k funkčnosti lidského těla. Mimo statickou polohu konstrukce jsou možné pohyby ve směru prodloužení, což umožňuje změnu vertikálního plavebního profilu.

15 ZDENEK BALÍK Kostel sv. Jana Křtitele ve Ždírci nad Doubravou Ing. akad. arch. Antonín Jeníček BARBORA BENCOVÁ Multikino v korytě doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek Práce hodnocené ve II. fázi 15

16 ANNA HÁBLOVÁ Vize pro Prahu Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Irena Fialová ondřej hronek Galerie v Chotkově ulici Ing. arch. Luboš Pata Práce hodnocené ve II. fázi 16

17 FA VUT BRNO FSV ČVUT PRAHA tomáš irber, marek obtulovič Mrakodrap, architektonická studie výškové stavby prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar PETRA KROBOTOVÁ Transformace Zlíchovského lihovaru Praha 5 Ing. arch. Daniel Smitka Práce hodnocené ve II. fázi 17

18 ANDREA KUBNÁ Obchodní pasáž mezi Žižkovem a Karlínem doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek PAVEL LESENSKÝ Dům v korytě v Karlových Varech doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek Práce hodnocené ve II. fázi 18

19 MICHAL NEJEZCHLEB Východní cíp Alžbětinského ostrova Komárno Slovensko Ing. arch. Jan Aulík PAVEL NOSÁL Galerie v korytě v Karlových Varech doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek Práce hodnocené ve II. fázi 19

20 MAREK PŘIKRYL Město u jezera Most pro obyvatel Ing. akad. arch. Jan Šépka PETR SOURAL Sebepoznávací centrum pro psychologickou astrologii Ing. arch. Aleš Lang Práce hodnocené ve II. fázi 20

21 PAVEL ŠŤASTNÝ Schindler Award 2010 Berlin Ing. arch. Jiří Buček IRENA VALERTOVÁ Centrum Latinské Ameriky prof. Ing. arch. Jan Bočan Práce hodnocené ve II. fázi 21

22 FA VUT BRNO ŠÁRKA VOMELOVÁ Archeologický park v Mikulčicích prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar Práce hodnocené ve II. fázi 22

23 Dominik Aleš Praha-Florenc doc. Ing. arch. Patrik Kotas jan auerbach Loket. Návrh dostavby bloku v historickém jádru prof. akad. arch. Ing. arch. Václav Girsa petra bíšková Návštěvnické centrum Petrof doc. Ing. arch. Ladislav Tichý, CSc. Práce hodnocené v I. fázi 23

24 ZF MZLU BRNO jiří dohnal Virtuální rekonstrukce vývojové fáze zámeckého parku ve Valticích Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D. petr eliáš Městské lázně na Starém Brně Ing. arch. David Mikulášek fa vut brno vladimír fialka Depato Holešovice doc. Ing. arch. Roman Koucký Práce hodnocené v I. fázi 24

25 FSV ČVUT PRAHA žaneta flekrová Transformace Zlíchovského lihovaru prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger petr FOGL Dům v tunelu doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek JANA HAJASOVÁ Chráněné bydlení doc. akad. arch. Jindřich Smetana VŠUP PRAHA Práce hodnocené v I. fázi 25

26 VÁCLAV HÁJEK Renovace a dostavba usedlosti Cibulka doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer ONDŘEJ HOMA Dostavba Masarykova náměstí v Ostravě Ing. arch. Jan Sedlák ONDŘEJ HOZÁK Praha, Masarykovo nádraží Živé spojení prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. Práce hodnocené v I. fázi 26

27 ZF MZLU BRNO IVA HRADILOVÁ Začlenění řeky a nábřeží do života a obrazu města prof. Ing. Jiří Damec, CSc. MIROSLAV HUJER Pavilon Slovanské epopeje v Praze Ing. arch. Jiří Buček FUA TU LIBEREC JANA HYSKOVÁ Holešovický ostrov rekreace / kultura / poznání Ing. arch. Jan Jehlík Práce hodnocené v I. fázi 27

28 ŠTĚPÁN JABLONSKÝ Nová budova Parlamentu České republiky Ing. arch. Jan Aulík HANA JANUŠOVÁ Městské lázně Ing. arch. David Mikulášek FA VUT BRNO JAN JAROŠ Mešita Jindřišská Ing. arch. Jan Aulík Práce hodnocené v I. fázi 28

29 PETR JÓN Hasičská stanice Praha-Pankrác doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer FSV ČVUT PRAHA MARIE KASTLOVÁ KOH-I-NOOR transformace areálu, Vršovice Ing. arch. Pavel Šváb, CSc. LUCIE KIROVOVÁ Centrum současného tance, Praha-Smíchov doc. Ing. arch. Eduard Schleger Práce hodnocené v I. fázi 29

30 FA vut brno zdeněk kolář Galerie Velké ceny architektonická studie prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar FA VUT BRNO lucie kostková Compact City x High Density Domy na Ponávce doc. Ing. arch. Karel Havliš ZF MZLU BRNO kateřina koudelová Fenomén řeky v plánování rozvoje území doc. Dr. Ing. Alena Salašová Práce hodnocené v I. fázi 30

31 NIKOLA KŘIČKOVÁ Hotel Sandberg Ing. arch. Pavel Čajka FSV ČVUT PRAHA IVA KŘIKAVOVÁ B+B Barcelona prof. Ing. arch. Ivan Koleček FA VUT BRNO FUA TU LIBEREC JAKUB KŘIVAN Ostrava-Černá louka multifunkční jádro prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel Práce hodnocené v I. fázi 31

32 ZUZANA KULDOVÁ Bytový dům Na Octárně v Praze 6 Ing. arch. Ján Stempel FSV ČVUT PRAHA JAKUB KUTHAN Rezidenční čtvrť Pivovarská, Lysá nad Labem Víceúčelový městský sál Ing. arch. Michal Šourek ONDŘEJ LIPENSKÝ Dům v korytě v Karlových Varech filmový archiv doc. Ing. akad. arch. Petr Hájek Práce hodnocené v I. fázi 32

33 FSV ČVUT PRAHA PAVEL LUDVÍK Sandberg stanice lanové dráhy doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. JIŘÍ MACAR Dostavba Bode-Musea v Berlíně doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. FSV ČVUT PRAHA HELENA MALIVÁNKOVÁ Regenerace sídliště v Hlinsku Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. ČZU PRAHA Práce hodnocené v I. fázi 33

34 JIŘÍ MARKEVIČ B+B Barcelona prof. Ing. arch. Ivan Koleček FA VUT BRNO BARBORA MLUVKOVÁ Řešení prostoru okolí Olšanské třídy Ing. arch. Jan Sedlák JITKA MÓLEROVÁ Dostavba Staroměstského náměstí prof. akad. arch. Jiří Pelcl VŠUP PRAHA Práce hodnocené v I. fázi 34

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5. kolektiv autorů UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 5 kolektiv autorů Praha 2009 návrh obálky: Zuzana Kramářová zdroj fotografie: Zuzana Kramářová ( brownfield v Novém Kníně, 2007 ) Poznámka editora Publikace vznikla v rámci řešení Výzkumného

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

Škola přátelská dětem

Škola přátelská dětem Eva Vaníčková, Věra Faierajzlová, Marie Nejedlá, Jana Votavová Škola přátelská dětem Stručný průvodce manuálem UNICEF pohledem nejlepšího zájmu dětí Titul: Autoři: Vydává: Vydání: Škola přátelská dětem.

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí

Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí Projekttitel: Seniorenaktivitäten in dem tschechisch-sächsischen Grenzgebiet num. 100154773 Projekt: Aktivity seniorů v česko-saském příhraničí ProWel o.s. Burianova 920/13 LIBEREC 460 06 CZECH REPUBLIC

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz

noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz zdarma noviny Městské části Praha 6 duben 2015 www.praha6.cz 100 DNÍ NA RADNICI Rozhovor se starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. (Článek na straně 7) 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 se koná v pátek 24.

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více