Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Roverský mikulášský seminár 2005 TOTALITA an eb ces ta tam a zas e zpátky Juná k - sva z skautu a skautek ÈR

2

3 Totalita Nepřichází sama od sebe, ale od lidí k lidem. Může přijít znovu. Je proto i nyní živým tématem. Přijďte o ní přemýšlet s námi. Protože nám, skautům, přece záleží na tom, zda máme MOŽNOST VOLBY. Když jsme na počátku tohoto roku přemýšleli nad tématem letošního semináře, hledali jsme něco, co je důležité a zajímavé pro naše roverstvo. A z dlouhé diskuse se vynořilo téma, které vám zde předkládáme. Tématem semináře je Totalita. Může se zdát, že dnes je toto téma věcí minulosti, že se doba, kdy lidé nesměli říkat, co si myslí a cítí, je dávno pryč a nemůže se vrátit Ale pokles účasti mladých lidí ve volbách, nárůst volebních preferencí komunistické strany, či rozhovory s pamětníky, kteří i v roce 1948 věřili, že vláda komunistů nemůže trvat více než pár let do příštích voleb, ale už se žádné další svobodné volby nekonaly, ukazují pouze na změnu dějinných kulis a osob. Možnost jakékoli totality si nese společnost v sobě Odpovědnost za to, že se tak znovu nestane, má každý z nás osobně. Minimum, které každý z nás může a měl by udělat, je jít k volbám, které nás čekají již v příštím roce. Pokud tak někdo nečiní, není to, dle mého názoru, projev svobody jednotlivce v demokracii, ale odmítnutí spoluodpovědnosti Přijměte prosím tento sborník jako soubor pohledů, zamyšlení a ohlédnutí na téma ztráty možnosti svobodně rozhodovat o svém životě, názorech a budoucnosti. Nenechme si toto právo vzít. Nezapomeňme na to příští léto až budeme mít v době voleb něco neodkladného na práci. Ve sborníku najdete i odraz přehlídky roverské tvořivosti Polibek múzy, informace o roverském odboru, celostátních roverských projektech či kursech. Věříme, že sborník pro vás bude užitečným zdrojem myšlenek a inspirace při vašem putování po roverských stezkách. Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě celého víkendu podíleli. Jmenovitě pak Bostonce, Pískleti, Pajádovi, Lence, Jardovi, Renči, Petrovi, Einsteinovi, Karlovi, Kimovi, Pudilovi, Áše, Vojtovi, Šli, Mauglí, Breptě, Dingovi, Karkulce a Roverskému odboru za podporu. Za přípravný tým Roverského mikulášského víkendu 2005 Josef Výprachtický Jose2 1

4 Obsah Témata přednášek 184 Časový harmonogram semináře 185 Medailonky přednášejících 186 Sborník vybraných přednášek Totalitarismus nekonečný příběh? 811 PhDr. Stanislav Balík Teorie totalitarismu Raymonda Arona 813 jako předpoklad teorie svobodné společnosti prof. Miloslav Petrusek Počátky persekuce církví a náboženských organizací pohled historika 126 Text Bedřicha Marjánka přepracovala Hana Synková Skauti v odboji 135 Jiří Navrátil Občanská společnost 138 Ing. Ivan Dejmal Afgánistán země zrodu Al Kájda? 142 Petr Franc Nedaleká Kuba 145 Ilia Hlybouski Projev u příležitosti projednávání senátního návrhu novely trestního zákona 147 Text senátora Jaromíra Štětiny, předmluva Lenka Šablová Jak vznikla Sluníčka 151 Helena Illnerová Z knihy Srdcerváč rozhovor se spisovatelem a scénáristou Jiřím Stránským 154 Jan Lukeš Z knihy vzpomínek Děkuji, mám se výborně 157 Ivan Medek Charta Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 165 2

5 Metodická část Výchova k demokracii ve skautingu 168 Roman Šantora Bobo Zájazd do Juhoslávie 170 Martin Macharik Kolohnáth a tím FONS Orava 2003 Demokratický stát 174 VRK Skrypta, Jaromír Čtrnáctý Chodník, Petr Panský Vládnu, vládneš, vládneme 176 Všechno své nosím s sebou 178 Volby 180 Omezení svobody pohybu a pobytu 182 všechno projekt LP (www.skauting.cz/lidskaprava) Malé ohlédnutí za Polibkem múzy Poslední volba 185 Blanka Truliková Konec nebo začátek 186 Ivana Raková Nunu Zvolil jsem v létě 187 Miloš Říha Šípek Vole, brácho, vol 188 Jana Pivničková Pivňa Možnost volby* 189 Roman Tilcer Filtr Správná volba 196 Josef Vajskebr Bobr Několik důležitých informací navíc O Amnesty International 199 Český helsinský výbor 100 Asociace Film & Sociologie 101 Člověk v tísni společnost při ČT 102 Roverský odbor Junáka 103 Zlatý fond roverských programů 107 Roverský kmen 108 Orbis Rodina roverských kurzů KIF 110 Odkazy 112 3

6 Témata přednášek V hlavních přednáškách ve velké aule nás nejprve osloví sociolog prof. Miloslav Petrusek, který pro nás z ptačí perspektivy svého oboru zodpoví klíčovou otázku, co je to totalita. Jinou odpověď poskytne prostřednictvím svého vlastního osudu signatářka Charty 77 paní Daniela Brodská. Závěrečný příspěvek celého semináře bude patřit senátoru Jaromíru Štětinovi, který se zaměří na otázku, co mohou poznatky o totalitě znamenat pro náš život teď a tady. Kromě společných programů si podle svého zájmu můžete vybrat z programových sekcí, které poběží paralelně. Krátce vám je představíme: Exil a disent První část poodhalí život disidentů lidí, kteří proti režimu bojovali doma. Přijde mezi nás jedna z mluvčích Charty 77 Mgr. Dana Němcová. Ve druhé části se dozvíme, jaké to je opouštět rodnou zemi, jak vypadal komunistický režim zvenčí a jak se po letech domů vracelo. Část o exilu proběhne formou panelové diskuze mezi PhDr. Olgou Marlinovou, psycholožkou, která velkou část života strávila v exilu v USA, a Ivanem Medkem, hudebníkem, který z politických důvodů odešel do Rakouska a tam mj. spolupracoval s rozhlasovými stanicemi jako Svobodná Evropa či Hlas Ameriky. Junák v období totality Slíbili jsme vám osobní setkání s legendami českého skautingu, skauty, kteří aktivně vystupovali proti komunistickému režimu a byli za to stíháni. Nyní již můžeme prozradit, že onou legendou je bývalý starosta Junáka Jiří Navrátil a spolu s ním nám svůj spletitý životní příběh bude výprávět spisovatel Jiří Stránský. V druhé části přibude pohled další generace skautů z doby normalizace. Prof. Helena Illnerová a Jiří Klaban Kyb budou mluvit o tom, jaké bylo vést oddíl pod hlavičkou jiné organizace Totalitní výchova a výchova proti totalitě V sekci nám doc. Jiří Kocian z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ukáže, jakým způsobem může být a byl vzdělávací systém zneužíván pro potřeby totalitního režimu. Druhá část bude věnována výchově proti totalitě a proběhne formou workshopu, který pro nás připravila Kateřina Šašková Kašpra. V centru pozornosti bude schopnost bránit se manipulaci a dělat si na věci vlastní kritický názor. Duchovní život v totalitním státě První polovina bude patřit Dr. Danielu Tothovi a tzv. politickým náboženstvím, tedy tomu, jak si totalitní režimy mnohdy vytvářejí celou řadu rituálů a jiných prvků, které nápadně připomínají náboženství či přímo jeho karikaturu. Druhým mluvčím bude PhDr. Rudolf Vévoda, který nám pomůže porozumět situaci věřících lidí za minulého režimu u nás, podzemním církvím atd. 4

7 Totalita a občan Na workshop o občanské společnosti vás zve Mikuláš Pštross. Proč a jak nedemokratické režimy občanské aktivity krutě potírají, uvidíme na skutečném příkladě. Bývalý ministr životního prostředí Ing. Ivan Dejmal bude mluvit o občanských aktivitách v zájmu životního prostředí, kterých se účastnil v komunistickém Československu a o reakcích režimu na ně. Totalita dnes Věřili byste, že demokratických států je na světě jen asi čtyřicet? V sekci se dozvíme, kde všude najdeme nedemokratické režimy a jak fungují. Kromě toho nahlédneme do práce zahraničního pozorovatele, kokrétně volebního pozorovatele EU Petra France. Bojovníci za lidská práva Martin Kryl nás zasvětí do činnosti Amnesty International, mezinárodní organizace, která se zaměřuje na nestrannou ochranu lidských práv. Nebude chybět ani zahraniční host, který se podělí o své přímé zkušenosti s porušováním lidských práv v současném totalitním režimu. Bude jím Ilia Hlybouski z Běloruska, momentálně pracovník Běloruského centra při společnosti Člověk v tísni. Sekce roverského odboru V první části na vás čeká Roverský odbor Junáka, který se těší na vaše názory o RoverConnection a dalších projektech. Na oplátku se určitě dozvíte aktuální informace k Roverské poradě 2006 a dalším záměrům Roverského odboru Junáka. Ve druhé části se dozvíte více o mezinárodním roverském setkání Roverway, které proběhne od 6. do 14. srpna nedaleko italské Florencie. Na setkání se těší Vítek Koutenský Pudil. Sekce zahraničního odboru V první části se dozvíte, jak snadno a levně vycestovat do zahraničí. Tipy, triky, rady na skautské cestování prozradí Pavel Trantina Goblin. Ve druhé části se dozvíte, jak využít milióny na podporu zahraničních aktivit s mladými lidmi v programu EU Mládež Těší se na vás Vojtěch Brouček Chroust a Daniel Matocha Vědobyl. Časový harmonogram semináře 8:00 8:45 Vstup do budovy, vyzvedávání a kupování lístků, výběr sekcí 9:00 9:10 Úvodní slovo k Mikulášskému semináři v aule 9:10 10:05 Úvodní přednáška v aule prof. PhDr. Miloslav Petrusek, Csc. 10:05 10:15 Prezentace sekcí 10:15 10:55 Druhá přednáška v aule Daniela Brodská 11:10 12:20 První část přednášek v sekcích 12:35 13:45 Druhá část přednášek v sekcích 14:00 14:20 Prezentace Roverského odboru a kurzů 14:20 15:00 Závěrečná přednáška v aule senátor Jaromír Štětina 15:20 Uzavření budov 5

8 Medailonky přednášejících Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, Csc. absolvoval obor filozofie a dějepis na FF MU v Brně. Má velký podíl na znovuzavedení sociologie jako vědního oboru u nás. Jeho první výzkumy a publikace však byly po sovětské intervenci staženy a vyřazeny z knihoven. Spolupracoval s brněnskou disidentskou skupinou Prameny, vydával samizdatový časopis Sociologický obzor. V devadesátých letech byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty sociálních věd UK a posléze i prorektorem Univerzity Karlovy. Je autorem celé řady publikací, např. Velkého sociologického slovníku a dodnes přednáší sociologii na třech fakultách UK. Se skautingem začal už jako vlče v roce 1945, poté byl v Junáku do zrušení a dnes je členem Kmene rvavých v Uherském Hradišti. Daniela Brodská v roce 1968 dostudovala Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu a začala pracovat jako evangelická farářka. V roce 1973 po odebrání státního souhlasu vystřídala několik zaměstnání. Signatářka Charty 77. Po roce 1989 pracovala rok a půl jako starostka Jihlavy. Poté se znovu vrátila k výkonu kněžského povolání a v současné době působí jako farářka na Kladně. Jaromír Štětina vystudoval VŠE a obor geologie na Přírodovědecké fakultě UK. V letech uspořádal více než dvacet pět přírodovědných a sportovních výprav na Sibiř a do asijských zemí. V letech pořádal série politický přednášek a několikrát byl zadržen StB. Po roce 1989 působil jako novinář a později šéfredaktor LN. V roce 1994 zakládá soukromou novinářskou agenturu Epicentrum a je spoluzakladatelem společnosti Člověk v tísni. Jako reportér se specializuje na válečné konflikty v Evropě, Asii a Africe. Je autorem mnoha statí, deseti knih a desítek dokumentárních filmů. Jako senátor se zabývá především problematikou lidských práv. Mgr. Dana Němcová vystudovala psychologii. V 70. letech byla celá rodina perzekvována režimem, Dana Němcová byla zbavena možnosti působit ve svém oboru a pracovala jako uklízečka a domovnice. Patřila mezi první signatáře Charty 77 a v roce 1978 mezi zakládající členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V květnu 79 zadržena za činnost ve VONS a podmíněně odsouzena na 2 roky. V letech mluvčí Charty 77. Po roce 1989 založila Poradnu pro uprchlíky, které věnuje většinu svého času. Je předsedkyní správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Ivan Medek vystudoval akademické gymnázium a konzervatoř. Pracoval jako hudební organizátor a publicista. Patřil k prvním signatářům Charty 77 a o rok později mezi zakladatele Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Byl propuštěn ze zaměstnání a pracoval jako sanitář a myč nádobí. V roce 1978 odešel pod tlakem 6

9 stupňující se perzekuce do exilu v Rakousku. Spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Hlas Ameriky, Svobodná Evropa, BBC a Rádio Vatikán. Po roce 1989 působil jako poradce v České filharmonii, poradce ministra kultury ČR a v letech byl vedoucím Kanceláře prezidenta republiky. PhDr. Olga Marlinová je klinická psycholožka a psychoanalytička. Studovala na FF UK, výcvik absolvovala v USA. Do USA utekla přes Rakousko, 27 let pak žila a pracovala v New Yorku. Vrátila se v roce 1994, když ji Katedra psychologie pozvala přednášet. I nadále učí a pracuje v oboru. Dr. Jiří Navrátil vstoupil do Junáka v roce 1936, během války pokračoval oddíl v činnosti pod hlavičkou KČT. Člen odbojové skupiny, zatčen gestapem a nasazen na nucené práce. V únoru 1948 vyloučen těsně před promocí na Právnické fakultě UK ze všech vysokých škol. V květnu 1949 zatčen pro protistátní činnost (spolu s D. Skálovou, J. Řehákem a Fr. Falerskim a dalšími navázán na vojenskou skupinu, jež připravovala státní převrat). Odsouzen na 20 let ztráty svobody, práce v uranových dolech na Jáchymovsku. Po 11 letech propuštěn na amnestii. Pracoval jako čistič bazénů a údržbář. V roce 1968 se aktivně účastnil obnovy Junáka a byl zvolen členem náčelnictva. Působil jako redaktor a překladatel z angličtiny a němčiny. V roce 1989 se opět aktivně účastnil obnovy Junáka, v roce 1990 zvolen členem ústřední rady. Od roku 1992 je střídavě starostou a místostarostou Junáka. Jiří Stránský autor románů Přelet, Štěstí, Tichá pošta, Za plotem, Zdivočelá země, Aukce a dalších. Pochází z protikomunisticky a protifašisticky zaměřené rodiny. Jiří Stránský byl zatčen v roce 1953 a odsouzen na dvanáct let za velezradu, propuštěn byl až v roce 1960 na amnestii. Po propuštění z vězení pracoval jako zedník a později pumpař u benzínových pump, spolupracoval s filmem a překládal. V roce 1973 byl znovu zatčen a o dva roky později, v roce 1975, byl podmínečně propuštěn. Až do roku 1989 pak pracoval ve Státním souboru písní a tanců. Od roku 1992 je prezidentem Českého centra PENklubu. Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. vystudovala na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 1961 působí na Akademii věd ČR, v letech 2001 až 2005 jako její předsedkyně. V říjnu 2005 jí prezident republiky za její činnost a úspěchy v oblasti vědy vyznamenal Medailí za zásluhy II. stupně. Od roku 1976 do poloviny 80. let vedla oddíl světlušek pražské Vodní pětky, která se skrývala pod TJ Slavoj Vyšehrad. Ing. Jiří Klaban Kyb celoživotním povoláním výzkumný chemik a vědecký pracovník v oblasti makromolekulární a fyzikální chemie. Skautem je od roku V období normalizace dál pokračoval v činnosti formou tříhodinného skautingu. Po roce 1990 založil 7

10 v Pardubicích roverský kmen PARS. Vymyslel a realizuje dlouhodobý projekt Skautské univerzity. Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. vystudoval historii a filozofii na FF UK. Zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Věnuje se především českým a československým dějinám po roce 1945 se zaměřením na vývoj politického systému a politického stranictví. Učí na Ústavu politologie a českých dějin UK. Kateřina Šašková Kašpra studuje na pedagogické a filozofické fakultě UK a připravuje se tak na budoucí učitelské povolání. Absolvovala roční kurz kritického myšlení (RWCT). Působila jako vedoucí smíšeného oddílu světlušek a vlčat Letorost. Jako instruktorka nebo šéfová týmu se podílela na přípravě a realizaci vzdělávacích kurzů Svatoplukovy pruty a Fonticulus. PhDr. Rudolf Vévoda je historik, pedagog, ředitel VOŠ publicistiky. Před rokem 1989 přispíval do samizdatového tisku, spolupracoval s polským disentem a přispěl k založení opoziční iniciativy Československo-polská solidarita. Působil v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, byl archivářem a novinářem. Jako historik se věnuje převážně dějinám 19. a 20. století, zejména pak vztahu kultury a politiky, církevním dějinám a historii Polska. Vyučuje na VOŠ publicistiky a externě také na Evangelické fakultě UK. Dr. Daniel Toth vědecký pracovník Masarykova ústavu Akademie věd ČR a vedoucí Katedry náboženské výchovy a charitativní práce Univerzity v Hradci Králové. Studoval filozofii a teologii na Univerzitě Karlově a na univerzitách v Heidelbergu, Regensburgu a Bayreuthu. Přednáší filozofii na Univerzitě v Hradci Králové na filozofické fakultě UK, zkoumá Masarykovu teorii náboženství, zabývá se politikou a morální filozofií a dílem významného německého myslitele Paula Tillicha. Mikuláš Pštross je studentem Fakulty humanitních studií UK, zaměřuje se na problematiku občanského sektoru. Prakticky působil či působí v neziskových organizacích Hestia, NROS, Egredior a Asociace debatních klubů. Založil občanské sdružení DKNA. (Debatní klub při pražském Gymnáziu nad Alejí, kde také debatování vyučuje jako volitelný předmět.) Není skaut, ale za to bydlí v Praze na Novém městě v bytě, který kdysi obýval samotný A. B. Svojsík Ing. Ivan Dejmal studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze, odkud byl v roce 1970 vyloučen po zatčení za činnost ve studentském hnutí. Čtyři roky byl ve vězení, poté pracoval v dělnických profesích. Podílel se na vzniku Charty 77, od roku 1987 vydával a redigoval časopis Ekologický bulletin. V letech byl ministrem životního prostředí, poté pracoval v Českém ekologickém ústavu a v letech byl ředitelem 8

11 Českého ústavu ochrany přírody, angažoval se i ve straně Zelených. V současnosti působí jako nezávislý projektant v oboru územního plánování a krajinářské tvorby a je předsedou občanského sdružení Společnost pro krajinu. Jiří Nenutil Neny studuje politologii na FF ZČU v Plzni. Přispívá do zájmových časopisů a místních deníků. V zimním semestru 2003 zpracoval kompletní studii vzniku a zániku Občanského fóra ve Stříbře. Každoročně přednáší na setkání příznivců J. R. R. Tolkiena Tolkiencon. Bakalářskou práci Tranfer německého obyvatelstva ze Stříbrska připravuje ke knižnímu vydání. Na ZČU je členem fakultního i univerzitního akademického senátu. Je členem studentského akademického spolku CPSSU a členem České společnosti pro politické vědy. Petr Franc působí již řadu let jako mezinárodní pozorovatel především v oblasti Balkánu. V současné době pracuje jako dlouhodobý volební pozorovatel EU v Afghánistánu, kde je zodpovědný za provincii Samangan na severním úpatí Hindúkuše. Martin Kryl je v současné době předsedou koordinačního výboru Amnesty International v ČR. Od roku 2000 působil v AI ČR jako člen pražské skupiny a koordinoval také projekt výchovy k lidským právům Human Rights Ideas in Action. Absolvoval mezinárodní studijní program na Lester B. Pearson United World College v Kanadě a nyní studuje na FHS UK v Praze. Ilia Hlybouski kvůli aktivitám v běloruském studentském hnutí byl režimem perzekvován a získal politický azyl v ČR. Pracuje v Běloruském centru společnosti Člověk v tísni při České televizi o.p.s, které bylo založeno v březnu Jeho hlavním cílem je podporovat rozvoj nezávislých iniciativ a médií v Bělorusku. Snahou centra také je poskytovat objektivní informace o dění v Bělorusku a monitorovat porušování lidských práv tamním režimem. Běloruské centrum rovněž podporuje běloruské kulturní aktivity, které stojí mimo oficiální režimní struktury. Martin Mejstřík vystudoval Pedagogickou fakultu UK a Divadelní fakultu AMU, obor loutkoherectví. Byl jedním ze studentských vůdců během Sametové revoluce. Spoluzakládal studentský časopis Kavárna A.F.F.A., jehož redaktoři a spolupracovníci sehráli významnou roli v přípravě a během převratu Po vyhlášení stávky byl spolu se Šimonem Pánkem předsedou celostátního stávkového výboru VŠ. Po revoluci vládním zmocněncem pro "zestátnění" majetku ÚV SSM, později zastupitelem v městské části Praha 1, v současné době je nezávislým senátorem. Píše poezii, má rád hory, vodu, klasickou literaturu, výtvarné umění a hudbu. 9

12 SBORNÍK VYBRANÝCH PŘEDNÁŠEK 10

13 Totalitarismus nekonečný příběh? PhDr. Stanislav Balík Totalitarismus poznamenal přinejmenším ve dvacátém století život téměř celého světa. Po vládě dějinami vyvolených komunistických či nacistických stran zůstaly hekatomby mrtvých, oceány slz a potoky krve. Jaké znaky totalitní režimy nesly? Jak vznikaly? Hrozí jejich znovunastolení? Totalitarismus: jev pradávný, či moderní? Mnoho desetiletí se mezi sebou přou společenští vědci o to, zda je totalitarismus fenoménem pradávným či moderním. Jedna skupina (např. E. H. Carr, K. R. Popper či V. Čermák) tvrdí, že totalitarismus je nedílnou částí lidské přirozenosti od počátku civilizace. Příklady totalitních režimů pak nemusíme hledat pouze ve 20. století, ale např. již v systémech antické Sparty, inkvizičního Španělska, Kalvínovy Ženevy či jakobínské Francie. Totalitarismus v tomto pojetí pomáhá nasytit pradávný hlad vládců po lidské duši. Druhá skupina vědců (např. H. Arendtová, G. Sartori či J. J. Linz) upozorňuje na to, že společenské a především technické podmínky neumožnily spartským tyranům ani Maxmiliánu Robbespierrovi ovládat společnost v úplnosti. Totalitarismus je proto podle nich výlučně projevem a výrazem moderní masové společnosti společnosti bez vnitřních vazeb, jejíž členové žijí izolované životy. Pouze v (post)moderním světě mají vládcové s totalitními choutkami v rukou technické nástroje, které jim umožňují proniknout do osobního života člověka. Mohou si tak dělat nárok na jeho plnou oddanost, kterou si umí vynutit. Podle tohoto přístupu znají dějiny prozatím tři podoby totalitarismu: bolševickou, nacistickou a islamistickou. Podstatné rysy totalitních zřízení Řada politologů se pokusila sestavit základní výčet podstatných znaků totalitarismů. Vyberme z nich alespoň nejpodstatnější. Předpokladem vzniku totalitních režimů je společnost složená z jedinců vykořeněných ze všech tradičních společenských struktur. Existuje Strana, která je středobodem jak politické moci, tak všeho dalšího dění. Veškeré společenské funkce jsou jí zaštiťovány, mimo její vliv nemůže být nic (politické strany, zájmové organizace). Strana je faktickým velitelem armády a policie a zcela ovládá média. V jejím čele stojí obvykle všemocný Vůdce Prorok a Vykupitel, přičemž jeho kvazibožské atributy mohou mít nejrůznější zdroje. Totalitní režim 11

14 deklaruje jednoznačnou anti-náboženskost, ve skutečnosti přinejmenším využívá mnoha náboženských prvků. Společnost je zcela podřízena jedné ideologii, která se domnívá, že vysvětluje veškerou skutečnost. Jedná se o režimy přirozeně aktivistické. Ke svému přežití nutně vyžadují aktivní účast občanů na veřejném životě. Horečná aktivita, neustálý pohyb, činnost to jsou nezbytné charakteristiky. Zpočátku se tato aktivita vybíjí na bourání starého řádu, na bojích s jeho příznivci, později se obrací dovnitř Strany čistky ve stranických řadách, popravy apod. Společnost ovládá teror, který může mít podobu jak přímého fyzického násilí, tak podobu psychologickou formu hrůzy, strachu. Společnost je kontrolována prostřednictvím tajné policie, která si vytváří efektivní síť donašečů. Totalitní společnosti mají schizofrenní charakter, jsou spletitým předivem klamu a sebeklamu. Ačkoli vyžadují bezmezný aktivismus, vzbuzují lhostejnost. Jak vzniká totalita? Řada myslitelů se snažila vypořádat s otázkou, jak vzniká totalitní zřízení. Pozoruhodným postřehem přispěl český filozof Rio Preisner, který poukázal na sílu a lstivost totalitarismu. Ve svobodném státě se totiž jeho pravá tvář vynořuje až ve chvíli, kdy všechna moc, jež by byla schopna jej zničit, je definitivně podlomena. Totalitarismus se, jednoduše řečeno, nikdy neutkává se svým nepřítelem tváří v tvář. Totalita je dále budována na lhostejnosti. Vychází ze zásady, že vražda jednoho člověka vždy zneklidní lidské vědomí, zatímco vražda tisíců či milionů lidí, jev jakoby nemyslitelný ve století vědy a pokroku, přesahuje lidské vědomí. Vyhlazovací praxe stalinismu tak nijak nebránila západním intelektuálům vzdávat hold sovětskému režimu jako pochodni zítřka. Žádná společnost na světě není vůči totalitním tendencím netečná. Budoucí totalitarismy však nemusí mít pouze ty barvy, které už dějiny zaznamenaly: rudou, hnědou či černou. Totalita se rodí všude tam, kde jsou v masovém měřítku přetrhávány přirozené vazby mezi lidmi, kde se člověk snaží zbavit zodpovědnosti za svůj život a předat ji něčemu vyššímu (straně, státu), kde si lidé myslí, že může vzniknout nebe na zemi (společnost rasově čistá, beztřídní, ekologická), kde se snaží pod pláštíkem krásných úmyslů přinutit ostatní žít podle vlastních představ. Zásadním nepřítelem totalitarismu je svoboda a pluralismus. Kde je společenská svoboda omezována a kde jsou pod dohled státu zařazovány nejrůznější společenské instituce, plíživě se vkrádá totalita. Spousta lidí ji ignoruje. Až se projeví naplno, bývá na dlouhou dobu pozdě cokoli činit. Autor je výkonným ředitelem Centra pro studium demokracie a kultury a vůdcem skautského střediska v Bludově 12

15 Teorie totalitarismu Raymonda Arona jako předpoklad teorie svobodné společnosti prof. Miloslav Petrusek Existují dvě vlivné teorie totalitarismu, jeho vzniku a fungování, jež vznikly v různých dobách, s různými cíli a měly výrazně odlišnou podobu. První z nich je teorie, kterou vypracovala ve 40. letech 20. století německá filozofka a politická socioložka Hannah Arendtová, která je známa dostatečně dobře i u nás. Jde o trojsvazkový (v českém vydání v jednom svazku) spis Původ totalitarismu, který Arendtová vydala v roce Práce se dělí na tři samostatné oddíly Antisemitismus, Imperialismus a Totalitarismus. Již z názvů je patrné, že Arendtová odlišuje různé formy totalitního vládnutí co spojuje její teorii s koncepcí Raymonda Arona je poslední kapitola věnovaná roli ideologie v totalitních systémech. To je snad jediný podstatný bod, kde se obě teorie setkávají. O to je snad poučnější seznámit se podrobněji alespoň s jednou z nich. Protože si letos připomínáme sto let od narození významného francouzského filozofa, politického teoretika, komentátora a žurnalisty a především sociologa, popíšeme podrobněji jeho teorii. O Aronově pojetí totalitarismu rozhodně neplatí bonmot Benjamina Barbera z roku 1969, že termín totalitarismus je konceptuální prostitutka, která nepatří nikomu a obsluhuje všechny. Aronova analýza a kritika totalitarismu není samoúčelnou žurnalistickou kritikou, ale je (nejen, ale také) polemickou obranou demokracie: totalitarismus je Aronovi vždycky v opozici k demokracii (arci kromě jejích historických počátků) a je jejím ohrožením. V zásadě Aron formuluje jako ústřední charakteristiku totalitarismu to, co se někdy označuje jako totalitní syndrom, totiž pět znaků, jež tvoří dokonalý fenomén tehdy, když jsou všechny prvky spojeny a plně realizovány [Aron 1993: 158], totiž: monopolní existence jedné strany, případně obecněji: monopol jedné strany na politickou činnost s tím, že princip duality jedna strana pluralita stran je rozhodujícím diferenciačním znakem totalitních (případně autokratických) a demokratických společností, je montesquieuovským principem 1, který zde 1 Je nesmírně zajímavé, že analýza totalitarismu je u Arona podložena právě dokonalou znalostí Montesquieua (a četnými odkazy na jeho dílo). Ale není také bez zajímavosti, že studiem Montesquieua začíná svou kariéru také Louis Althusser, a to prací s podtitulem Politika a dějiny [1959], v níž je Montesquieu sice oceněn, nikoliv však doceněn ( mýtus dělby mocí ). Aron po 13

16 znamená, že přijmout jako kritérium rozlišení dvou základních politických typů ( režimů ) existenci jedné nebo více stran znamená považovat formu organizace stranického boje za charakteristický znak politického zřízení naší doby [c.d.: 54]; ideologie, jíž je vedoucí strana řízena a jíž přikládá absolutní prioritu a proměňuje ji v oficiální státní pravdu ; monopol násilí a monopol prostředků přesvědčování, tedy obrazně jakási jednota cukru a biče, přičemž proporce užití se s proměnami doby samy proměňují (připomeňme zde, jakkoliv nearonovská tato naše připomínka je, že jde o fenomén popsaný dobře Gramscim v jeho teorii hegemonie vládnout se nedá jenom násilím, vládnout se musí také ovládnutím duší ovládaných, duchovní hegemonií, kterou zprostředkovávají intelektuálové); podřízení většiny ekonomických a profesních aktivit státu, tedy proměna ekonomiky a profesních činností v součást fungování státního soukolí ; politizace všech chyb jednotlivců, která je důsledkem ideologizace celého sociálního života (soukromého i veřejného) a která vede k tomu, že společnost je ovládána terorem nejen ideologickým, ale i politickým, lidé jsou v rukou státní bezpečnosti. Aron (na rozdíl od jiných teorií totalitarismu, třebas Hannah Arendtové 2 aj.) formuluje současně fundamentální tezi o jeho původu: Podstatným jevem, původní příčinou je sama revoluční strana. Režimy se nestaly totalitními nějakým postupným vývojem, ale v důsledku původního záměru, snahy od základů přeměnit existující řád podle nějaké ideologie [Aron 1993: 159]. Odtud odvodil Aron svou myšlenku o rozhodující roli Leninovy knihy Co dělat?, v níž je historicky poprvé formulována role revoluční strany jako politické avantgardy (rozuměj: proletariátu) 3. Do jaké míry znal Aron Stalinovy texty, mi není známo. Je ovšem nesporné, že Aron přesně pochopil, že učení o straně je jádrem celé postmarxovské komunistické totalitní teorie. Stalin je rozvinul zejména v textech O základech leninismu z roku 1924 a K otázkám leninismu z roku Explicitně (ve snaze zmírnit Leninovy radikální teze o diktatuře strany ) říká, že v několika málo případech, kdy byl Lenin nucen mluvit o diktatuře strany, mluvil obvykle o diktatuře jedné strany, tj. o tom, že naše strana drží letech, kdy už měl polemiku s Althusserem za sebou, připomíná ukažte mi jediný případ, kdy althusserismus ovlivnil skutečnou politickou debatu [Aron 2003: 251]. 2 Jak konstatuje Nicolas Baverez, koncepce Aronova a Arendtové se jasně odlišují, protože přesně zapadají do rozdílných tradic německé filosofie, do kritického historismu Maxe Webera na jedné straně a Heideggerovy fenomenologie na straně druhé [Baverez 1997: 87]. Zajímavý je Baverezův poukaz na roli koncepcí, které Arendtové i Aronovi předcházely, zejména Emila Lederera a Franze Neumanna Behenmotha, ve vztahu k Aronovi v neposlední řadě pak Elieho Halévyho. 3 Aron knihu několikrát datuje do roku 1903, ačkoliv byla napsána v roce 1901 a vydána poprvé v roce

17 moc samojediná, že nesdílí vládu s jinými stranami, a přitom vždy vysvětloval, že diktaturou strany vůči dělnické třídě je nutno rozumět vůdcovství strany, její vedoucí úlohu [Stalin 1950: 139]. Výslovněji se vyjádřit snad ani nebylo možno. Aron se totalitarismem, zejména a především sovětským, komunistickým či stalinistickým, zabýval také proto, že pochopil (teoretickou analýzou, ale i na základě historické zkušenosti), že inherentní vlastností všech totalitarismů je rozpínavost. Proto analyzoval stalinismus jako sekulární náboženství, které je nebezpečné tím, že neexistuje země, kde by nemohla vzniknout přinejmenším komunistická sekta [Aron 1999: 192], v jejímž rámci by se realizovaly tři výchozí funkce: morální příprava profesionálních revolucionářů, u protivníka vzbuzování nejistoty ve správnosti vlastní věci, vytváření předpokladů pro formování nového člověka, tj. nové elity a nových podřízených podle pravidel hodnotového řádu komunistické ideologie. Aron samozřejmě nemohl nenarazit na otázku, která se vrací dokonce po pádu totalitarismů: Máme upustit od teorie totalitarismu, která byla módní v době studené války, ale už vyšla z módy? A vyhlásit, že obě revoluce, hnědá i rudá, neměly nic společného, nebo jen málo? Nebo má být nacismus zařazován mezi fašismy a komunismus ponechán stranou jako jediná revoluce 20. století, která přetrvala a vybudovala společnost? [Aron 1999: 200]. Aron od teorie totalitarismu neupustil, ačkoliv dokázal velmi pečlivě rozlišovat podstatné a jevové stránky obou typů totalitarismu (např.: Odmítám, že záleží pouze na moci, že ideje nemají žádný význam. Avšak stejně jako odmítám uznat za rozhodující argument o neslučitelnosti ideologií, nesouhlasím ani s argumentem, podle něhož víra komunistů v univerzální a humanitní hodnoty nic neznamená. [Aron 1993: 161]) a v rámci sovětského totalitarismu odlišovat jeho jednotlivé vývojové fáze (leninismus stalinismus poststalinismus). Obecnou sociologickou otázkou svým způsobem weberovskou (a jiným způsobem paretovskou) mu ovšem bylo také toto tázání: do jaké míry dokážeme učinit pochopitelným jednání, které oprávněně považujeme za iracionální? Komunistický totalitní režim totiž prokázal, že bez ohledu na proklamace či dokonce případné hluboké vnitřní přesvědčení o tom, že jeho vlastní smysl není v současnosti, ale v budoucnosti, která přijde jako nové, ideální uspořádání lidských věcí (Aron mluví o ideokracii jako jednom z definičních znaků komunismu), a že jeho geneze sahá k osvícenskému racionalismu, připustil nejen zjevný rozpor mezi ústavní fikcí (zvláště nápadnou ve stalinské ústavě z roku 1936) a sovětskou realitou, ale racionálně nepochopitelné použití teroru v dobách, kdy teror neměl politický ani jiný smysl a kdy byl obrácen proti lidem, kteří nebyli nepřáteli režimu dokonce naopak. Aron je historicky chladný, když konstatuje, že lze mít jisté porozumění (jakkoliv to může být lidsky bolestné) pro porevoluční teror let , ba dokonce pro teror let ( zde jde o formu teroru neříkám legitimní či nelegitimní, ale rozumově vysvětlitelnou, protože ruští rolníci skutečně vědomě vybili polovinu dobytka a stali se nepřáteli systému [Aron 1993: 153]). 15

18 Ale i z Aronovy perspektivy je zhola nepochopitelná politická a ideologická 4 iracionalita teroru rozpoutaného po zřejmě inscenované vraždě S. M. Kirova (1934) proti stranickým a vojenským kádrům, naprosto oddaným a naprosto spolehlivým. Solženicyn má nepochybně pravdu v tom, že analýza fenoménu Gulag nemůže začínat až rokem 1937, kdy došlo k největším pogromům vůči vlastním, protože historie teroru začíná dávno předtím, než do táborů přišli pravověrní [srv. Solženicyn, sv. 2: 1990, zejména kap. 11: 164 a násl.], tedy než revoluce začala masově požírat své děti. Solženicyn ale také nedovede odpovědět na otázku, jak je možné, že pravověrnost u uvězněných přetrvala. Ostatně kapitolu o iracionálním teroru uzavírá více než výmluvně: Celý ten dlouhý přehled a analýza pravověrných? Místo toho pouze napíšeme palcovými písmeny JÁNOS KÁDÁR, WLADYSLAW GOMULKA, GUSTÁV HUSÁK. Prošli nespravedlivým zatčením i vyšetřováním a mučením, řadu let si odseděli. Celý svět vidí, co se z toho naučili. Celý svět poznal, zač stojí. 5 Jakkoliv je Solženicyn práv ve svém odporu k pravověrným a jakkoliv má historicky pravdu v tom, že pravověrní nejen mlčeli, když se šlo proti nepřátelům revoluce, ale byli aktivními spolutvůrci revolučního teroru (exemplárním příkladem je heroizovaný maršál Tuchačevskij, který nejprve brutálně potlačil rolnickou vzpouru v Tambově a potom byl sám popraven), přesto neodpovídá na otázku odkud se vzala ona paranoidní forma zla, která je nota bene specifická pro sovětský (stalinskokomunistický) totalitní systém. Otázky, které klade Aron po psychologii a logice doznání, zůstaly zodpovězeny jen částečně (skvělým anticipujícím případem je slavná Koestlerova kniha Tma o polednách) a otázky po psychologii žalobců a vyšetřovatelů zůstanou otevřeny asi navždy: má snad v dějinách teroru analogie fenomén, kdy vyšetřující ví, že vymáhá od vyšetřovaného lživou výpověď, a kdy žalobce ví, že obžalovaný mluví vynucenou nepravdu a on ji chce slyšet? V tomto fenoménu vidím snad největší zrůdnost komunistické varianty totalitarismu, která nadto přesáhla hranice barbarského či byzantinizovaného Ruska. Aron má jen částečnou, zato závažnou odpověď, když poukazuje na roli osobnosti v dějinách, téma tak oblíbené v bolševické teorii. Nadto důrazně klade otázku, jak bylo možné vytvořit tento neskutečný svět a donutit zbytek světa, aby se ptal po skutečnosti této neskutečnosti. K doplnění Aronovy úvahy o tom, že totalitarismy stojí vždycky na jednotě víry a strachu, chci dodat náčrt vlastní doplňující verze obecné teorie totalitarismů. Nejde, myslím, pouze o strach sám o sobě, o přítomnost strachu ve společnosti. Tento fenomén přesvědčivě popsal např. Franz Neumann [1967, srv. Čermák 1992: 120]), který dokonce ukázal, jak v totalitních režimech musí být strach z reálného světa transmitován i do 4 Jak známo, ideologicky tento teror Stalin zdůvodnil svou proslulou teorií zostřování třídního boje, podle níž třídní boj zesiluje v přímé závislosti na velikosti budovatelských úspěchů. Aron tuto poučku komentoval tak, že vzbuzuje údiv, jako bychom byli v úplném logickém deliriu [Aron 1993: 140]. 5 Tento fenomén byl i u nás teoreticky reflektován v knize, jejíž monumentálnost zastrašila čtenáře, totiž v Čermákově Otázce demokracie, v níž figurují všichni velcí teoretici tohoto jevu, Aron však zcela chybí, není uveden dokonce ani v jediné poznámce pod čarou. [Srv. Čermák 1992.] 16

19 světa fikcí, strach prostě musí být omniprezentní. Ale to samo o sobě nestačí, protože strach je nejen v totalitarismech dán jako conditio sine qua non jeho existence, jím je vědomě manipulováno, takže prakticko-politicky (propagandisticky, šeptandou, ideologií) dochází k jeho nerovnoměrnému rozložení synchronně i diachronně: vládnoucí moc disponuje strachem jako nástrojem a rozkládá jej tak, že ohrožuje v různých dobách a v různých souvislostech různé sociální skupiny (vrstvy), čímž vytváří stav permanentní nejistoty, existenciální i existenční úzkosti. Strachu nejsou uchráněni, jak dobře víme z pamětí zejména komunistických mocných, ani ti, kdo stojí v hierarchii moci nejvýše: po obdobích relativního klidu přichází období zoufalého strachu a nejistoty. Dokonale je popsán v sovětských románech, například Rybakovových (Rok třicátýčtvrtý), u nás poprvé v knize Jiřího Weila Moskva-hranice. Druhým principem totalitarismu, který se u Arona nečte, je zásada nelegitimního (a někdy přímo nelegálního) vylučování určitých vrstev společnosti z určitých standardních občanských a lidských práv. Jestliže bolševická revoluce ještě ve své první ústavě, jak ji popisuje Aron [1993: 135], byla legislativně otevřená, upřímná, protože se explicite hlásila k diktatuře proletariátu a vykořisťovatelské třídy (výslovně vyjmenované) zbavovala volebního práva, pak následující dvě ústavy zakládaly fenomén ústavní fikce, jak tomu říká Aron; obecněji pak vytvářely nejen možnost, ale dokonce nezbytnost nelegálního (či aspoň nelegitimního) vylučování velkých skupin lidí z možností zastávat určité pozice nejen ve světě politiky, ale v občanském životě vůbec: vzniká početná vrstva marginalizovaných, exkludovaných. Proto pokládám za druhý definiční znak totalitarismů fenomén neviditelné exkluze nebo v jiné podobě exkluze stupňované až na hranici genocidního chování (holocaust je příkladem nad jiné výmluvným). Tím se samozřejmě pojem exkluze významově rozšiřuje překračuje obvyklý diskurs chudoby, statusového znevýhodnění atd. a vrací jej i historicky tam, kam patří, protože exkludováni jsou nejen moderní chudí, ale i antičtí ostrakizovaní, středověcí kacíři, židé v nacistickém Německu a kulaci v bolševickém Rusku. Podstatou totalitarismů je ale to, že pro vymezení toho, kdo je, kdo bude, kdo se stane vyloučeným, nejsou nikdy stanovena explicitní pravidla. Zatímco osoby poválečnými soudy u nás ( ) odsouzené podle velkých či malých dekretů explicitně věděly, podle jakých pravidel se věci dějí, osoby vyloučené z veřejného života v 50. a 70. a 80. letech nikdy od nikoho nedostaly potvrzení, že jejich vyloučení je motivováno politicky. Tato skrytost pravidel je tak jedním z neviditelných, ale podstatných znaků totalitních režimů. Aron a marxismus: marxismus Marxův a marxismy imaginární Analýza totalitarismů souvisí u Arona (a samozřejmě nejen u něho) úzce s analýzou marxismu. Aron byl důsledný protivník a odpůrce marxismu ve všech třech pro něj relevantních formách marxovské, sovětské ( marxismus obyčejného člověka, 17

20 sekularizované náboženství) a francouzské (Sartre, Althusser aj.) 6. Přitom ale důsledně rozlišoval mezi původní verzí Marxova učení a jeho pozdějšími modifikacemi. Základní tezi zformuloval Aron v knize, která je věnována kritice francouzského marxismu Od jedné Svaté rodiny k druhé (Zdánlivý marxismus): Zakladatel I. internacionály se z rebela proměnil v proroka a z proroka v teologa. Nekonečné spory mezi ortodoxními a heretiky jsou nakonec více určovány argumenty síly než silou argumentů. Ale velikost našeho myslitele pochyby vyvolat nemůže ani u těch, kteří jako já jej desetiletí znovu a znovu četli, ani u těch, kteří jej nečetli nikdy, protože platí to, co řekl kdysi de Gaulle: Existuje přesvědčivější důkaz velikosti než veliký spor? Budeme-li poměřovat Marxovu velikost velikostí diskusí, jež vyvolává, s kým jej lze za poslední dvě století srovnat? Ale co to znamená veliký spor? V jakém smyslu dokazuje velikost člověka, vědce, revolucionáře? Jak jsem kdysi napsal, každý historický výtvor je nejednoznačný a nevyčerpatelný. A právě to platí o Marxovi. Kdyby nebylo nejednoznačnosti, nepochopili bychom množství rozličných interpretací. Ale bez nejednoznačnosti by nebylo ani bohatství myšlenek, jež by stálo za to brát v úvahu. Kdyby dnešní věda vyřešila otázky položené Marxem, patřil by Marx minulosti. Ale všechno se zdá nasvědčovat tomu, že Marx je prostě stále naším současníkem [1970: 357]. Aron se Marxem zabýval ve třech podstatných souvislostech: v souvislosti se vznikem sovětského totalitarismu jako vtělením oficiálního marxismu (který Aron nikdy neztotožňoval s původním Marxovým učením; jak ostatně přesvědčivě ukázal v Imaginárním marxismu, ani hlavní protagonisté boje o nový marxismus nemohli dělat nic jiného než se více méně intelektuálně rafinovaně distancovat od sovětského marxismu ), v souvislosti s vlastním obsahem Marxovy teorie filosofické, ekonomické a sociologické (podle Arona Marx přešel přes sociologii k ekonomii a zůstal navždy filosofem ) a v souvislosti s intelektuálním impulsem, kterým Marxova teorie byla pro evropské myšlení 20. století (včetně vnitřních krizí a proměn marxismu). Při všem obecném respektu k Marxovi je Aron celý život radikálním a zasvěceným antimarxistou, je polemikem a kritikem všech dimenzí marxismu. Ve studii Od marxismu ke stalinismu (toto téma pokládá Aron za nebagatelní: přechod není přímočarý a jednoznačný) Aron rozlišil tři znaky-témata marxismu jako křesťanského kacířství : 6 V roce 2002 vydal Jean-Claude Casanova monumentální text, více než osmisetstránkový Aronův rozbor Marxova marxismu (Le marxisme de Marx, 2002), který je založen na přednáškách, jež Aron přednesl na pařížské Sorbonně na přelomu let Aron text upravoval do závěrečné publikovatelné podoby, chtěje se definitivně vyjádřit k tématu, ale plicní embolie práci zdržela, potom zcela znemožnila. V Casanovově citlivé úpravě máme k dispozici Aronovu velkou rekonstrukci, která budiž to dovoleno říci v některých momentech (zejména detailním srovnáním I. a III. svazku Kapitálu) připomíná Masarykovu Otázku sociální. 18

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR

securitas imperii Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi ROZHOVOR Rozhovor ROZHOVOR Rozhovor Jana Cholínského s Ivo T. Budilem Totalitarismus v teorii a praxi Bezprostředně po pádu komunistického režimu začal být v česk(oslovensk)ém politickém, akademickém a mediálním

Více

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně

VK: Nevím, to hodnocení je širší a má mnoho aspektů. Já považuji v Evropě za strašně červen / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER červen /2014 Jiří Weigl: Dialog vlády a neziskového sektoru Václav Klaus: Evropské volby vyhráli nevoliči Václav Tomek: Michail Bakunin 200 let od narození Václav Klaus:

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Přehled zpráv. Plné znění zpráv

Přehled zpráv. Plné znění zpráv Page 1 of 11 NEWTON MEDIA MONITORING Přehled zpráv Tyranie dobra? Možná, nikoli nutně 1 2.10.2010 Lidové noviny str. 27 Orientace/Polemika PAVEL HOLLÄNDER O dobru a spravedlnosti 2 18.9.2010 Lidové noviny

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský

Jak. (ne)dělat. dějiny PETR HAVLÍK. Petr Žantovský Jak (ne)dělat dějiny PETR HAVLÍK Petr Žantovský Věnováno Klárce, Ondrovi a Věře Nakladatelství Macek Delta, s.r.o., 2011 Petr Havlík, 2011 ISBN 978-80-7351-134-0 Obsah Předmluva... 5 I. kapitola Oslové

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem, ale znásilněním společnosti komentář k jedné přednášce

Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem, ale znásilněním společnosti komentář k jedné přednášce DISKUzE Jan Cholínský securitas imperii Československý normalizační režim nebyl společenským konsenzem, ale znásilněním společnosti komentář k jedné přednášce Součástí programu Dne vědy pořádaného 17.

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Budování státu I : Jaký stát?

Budování státu I : Jaký stát? Budování státu I : Jaký stát? Jako všichni daňově příčetní Češi budu platit stovku navíc za to, že jsem se narodil nikoliv vlastní vinou. A také proto, že příroda kdesi na severu země se svéhlavě rozhodla

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem 1 Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Ing. Svetlana Drábková Vztah katolické církve a Židů v období aktivního antisemitismu vyvolaného nacismem

Více

ISE. Současné politické myšlení Čeští autoři o zapomenutých aspektech české historie Mezinárodní politika

ISE. Současné politické myšlení Čeští autoři o zapomenutých aspektech české historie Mezinárodní politika Ročník 23. srpen 2010 134 Současné politické myšlení Čeští autoři o zapomenutých aspektech české historie Mezinárodní politika ISE INSTITUT PRO STŘEDOEVROPSKOU KULTURU A POLITIKU strana 2 STØEDNÍ EVROPA

Více

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin

Stanislav Reiniš. Největší omyl dějin Stanislav Reiniš Největší omyl dějin Edice Myšlenky sv. 2 Vydává nakladatelství Bystrov a synové 2001 Stanislav Reiniš, 2001 ISBN I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž šelma měla sedm a deset rohů.

Více

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje

Radoslav Štědroň. Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Obsah. Předmluva.2. 1 Svrchovaný stát. Veřejné zdroje Radoslav Štědroň Svrchovaný stát a veřejné zdroje Obsah Předmluva.2 1 Svrchovaný stát 1.1 Situace České republiky na počátku druhého desetiletí 21. století 5 1.2 Česká ústava.8 1.2.1 Vznik a tvorba české

Více

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ

HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ OBCHOD, LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ ROZVOJ Petr Drulák, Ondřej Horký a kol. HLEDÁNÍ ČESKÝCH ZÁJMŮ Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara

Občanská společnost a její význam v období Pražského jara studie a články Občanská společnost a její význam v období Pražského jara TOMÁŠ VILÍMEK Letošní rok se stal rokem připomenutí si celé řady význačných událostí československých dějin. Tak je tomu i v případě

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY ČESKÁ KRIMINOLOGICKÁ SPOLEČNOST PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE II. KRIMINOLOGICKÉ DNY Roman SVATOŠ, Josef KŘÍHA (eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více