IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0"

Transkript

1 Share wave Version 4.8. (Fieldwork) - Czechia (Czech) IF Mode = a1 ELSE IF Mode = a2 CM003_RespFin CHOICE RESPONDENT FINANCE Později se budeme ptát na finanční situaci Vaší domácnosti a rodiny, na příklad na úspory na stáří nebo na finanční podporu dětem a dalším příbuzným. Stačí, když tyto otázky položíme jenom jednomu z Vás. Kdo z vás dovede nejlépe zodpovědět otázky týkající se finančních záležitostí? KÓDOVAT JEN JEDNOHO RESPONDENTA PŘES FINANCE 1. Jméno osoby 1 2. Jméno osoby 2 ELSE ENDIF ENDIF IF IS RESPONDENT RESPONDENT WHO FILLED IN COVERSCREEN = 1 OR MN101_Longitudinal = 0 DN001_Intro INTRO DEMOGRAPHICS Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vaše odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědecké účely. Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaší osobní a rodinné historie. 1. Dále ELSE DN001a_Intro INTRO DEMOGRAPHICS A Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste nechtěl/a odpovědět, řekněte a přeskočíme ji. Vaše odpovědi budou uchovány v tajnosti a budou použity jen pro vědecké účely. V našem předchozím rozhovoru jsme se ptali na Váš život. Pro zkrácení našeho dnešního rozhovoru se budeme odkazovat na Vaše

2 předchozí odpovědí místo abychom se ptali na všechno znova. Je to tak v pořádku? 1. Ano 5. Ne DN001b_Intro INTRO DEMOGRAPHICS B Nyní začněme několika otázkami, které se týkají Vaší osobní a rodinné historie. 1. Dále ENDIF DN042_Gender MALE OR FEMALE POZOROVÁNÍ Zadejte, zda-li je respondent žena, nebo muž (v případě nejistoty se zeptejte) 1. Muž 2. Žena DN043_BirthConf CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH Jenom pro potvrzení: narodil/a jste se v *,měsíc narození respondenta-+ *,rok narození respondenta}]? 1. Ano 5. Ne IF CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH = 1. Ano ELSE IF CONFIRM MONTH/YEAR BIRTH = 5. Ne DN002_MoBirth MONTH OF BIRTH V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: ROK: 1. Leden 2. Únor 3. Březen 4. Duben 5. Květen 6. Červen 7. Červenec 8. Srpen

3 9. Září 10. Říjen 11. Listopad 12. Prosinec DN003_YearBirth YEAR OF BIRTH V kterém měsíci a roce jste se narodil/a? MĚSÍC: *,měsíc narození-+ ROK: ( ) ENDIF ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 DN004_CountryOfBirth COUNTRY OF BIRTH Narodil/a jste se na území dnešní České republiky? 1. Ano 5. Ne IF COUNTRY OF BIRTH = 5. Ne DN005_OtherCountry OTHER COUNTRY OF BIRTH Ve které zemi jste se narodil/a? Uveďte prosím zemi, k níž patřilo místo Vašeho narození v době Vašeho narození. DN006_YearToCountry YEAR CAME TO LIVE IN COUNTRY V kterém roce jste se přistěhoval/a do České republiky? ( ) ENDIF DN007_Citizenship CITIZENSHIP COUNTRY Máte české státní občanství? 1. Ano 5. Ne IF CITIZENSHIP COUNTRY = 5. Ne

4 DN008_OtherCitizenship OTHER CITIZENSHIP Jaké státní občanství máte? ENDIF DN009_WhereLived WHERE LIVED SINCE 1989 OTÁZKA SE V ČESKÉ REPUBLICE NEPOUŽÍVÁ ZMÁČKNĚTE CTRL-R DN010_HighestEdu HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED Podívejte se prosím na kartu 2. Z uvedených druhů škol, jaké je Vaše nejvyšší ukončené základní nebo středoškolské vzdělání? 1. Základní škola; 8. nebo 9. třída 2. Učiliště 2leté bez maturity 3. Učiliště 3leté bez maturity 4. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 5. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) IF HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED = 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) DN011_OtherHighestEdu OTHER HIGHEST EDUCATION Jaké jiné ukončené základní nebo středoškolské vzdělání máte? ODBORNÉ A VYŠŠÍ ŠKOLY NÁSLEDUJÍ V DALŠÍ OTÁZCE ENDIF DN012_FurtherEdu FURTHER EDUCATION Podívejte se prosím na kartu 3. Jaké odborné nebo vysokoškolské vzdělání jste ukončil/a? KÓDOVAT VŠECHNY VHODNÉ MOŽNOSTI 1. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 2. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 3. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru) 4. Vysoká škola 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání

5 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IF 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IN FURTHER EDUCATION DN013_WhichOtherEdu OTHER EDUCATION Které jiné odborné nebo vysokoškolské vzdělání jste ukončil/a? ENDIF DN041_YearsEdu YEARS EDUCATION Kolik let celkem jste studoval/a? Počítejte prosím jen roky plné školní docházky. Plná školní docházka *může zahrnovat: příjem stipendia, vykonávání praxe nebo studium se školitelem nebo skládání zkoušek*vylučuje: současnou práci na plný pracovní úvazek, domácí studium, dálkové studium, speciální školení v zaměstnání, večerní studium nebo flexibilní vysokoškolské studium atd. (0..25) ELSE IF MN101_Longitudinal = 1 DN044_MaritalStatus MARITAL STATUS CHANGED Změnil se Váš rodinný stav v době od našeho posledního rozhovoru? 1. Ano, změna rodinného stavu 5. Ne, rodinný stav se nezměnil ENDIF ENDIF IF MN101_Longitudinal = 1 AND MARITAL STATUS CHANGED = 1. Ano, změna rodinného stavu OR MN101_Longitudinal = 0 DN014_MaritalStatus MARITAL STATUS Podívejte se prosím na kartu 4. Jaký je Váš rodinný stav? 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem 2. Registrované partnerství 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela

6 4. Svobodný/á 5. Rozvedený/á 6. Ovdovělý/á IF MARITAL STATUS = 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem IF IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE = 1 DN015_YearOfMarriage YEAR OF MARRIAGE Ve kterém roce jste se oženil/vdala? ( ) ENDIF ENDIF IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2 DN016_YearOfPartnership YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP Ve kterém roce jste zaregistrovali svoje partnerství? ( ) ELSE IF MARITAL STATUS = 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela DN017_YearOfMarriage YEAR OF MARRIAGE Ve kterém roce jste se oženil/vdala? ( ) ELSE IF MARITAL STATUS = 5. Rozvedený/á DN018_DivorcedSinceWhen SINCE WHEN DIVORCED Ve kterém roce jste se rozvedl/a? PŘI VÍCE NEŽ JEDNOM ROZVODU UVÉST ROK POSLEDNÍHO ROZVODU ( ) ELSE IF MARITAL STATUS = 6. Ovdovělý/á

7 DN019_WidowedSinceWhen SINCE WHEN WIDOWED V kterém roce jste *ovdověla/ovdověl+? UVEĎTE ROK ÚMRTÍ VAŠEHO/VAŠÍ MANŽELA/KY. ( ) ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 AND MARITAL STATUS = 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela OR MARITAL STATUS = 5. Rozvedený/á OR MARITAL STATUS = 6. Ovdovělý/á DN020_AgePart AGE OF PARTNER V kterém roce se narodil/a *Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše+ *,empty-/,empty-/dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá+ *manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka+? ZANÉST NAROZENÍ POSLEDNÍ/HO MANŽELA/KY ( ) DN021_HighestEduPart HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER Podívejte se prosím na kartu 2. Jaké zde uvedené nejvyšší ukončené základní nebo středoškolské vzdělání *má Váš/má Vaše/má Váš/má Vaše/měl Váš/měla Vaše+ *,empty-/,empty-/dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá] *manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka+? 1. Základní škola; 8. nebo 9. třída 2. Učiliště 2leté bez maturity 3. Učiliště 3leté bez maturity 4. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 5. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) IF HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER = 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) DN022_OtherHighestEduPart OTHER HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE PARTNER OBTAINED Jaké jiné ukončené základní nebo středoškolské vzdělání má *Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše+

8 *,empty-/,empty-/dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá+ *manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka+? ENDIF DN023_FurtherEduPart FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER Podívejte se prosím na kartu 3. Jaké zde uvedené ukončené odborné nebo vysokoškolské vzdělání *má Váš/má Vaše/má Váš/má Vaše/měl Váš/měla Vaše+ *,empty-/,empty-/dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá+ *manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka+? Kódovat všechny vhodné odpovědi 1. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 2. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 3. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru) 4. Vysoká škola 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IF 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) IN FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER DN024_WhichOtherEduPart OTHER EDUCATION PARTNER Jakého jiného odborného nebo vysokoškolského vzdělání dosáhl/a [Váš/Vaše/Váš/Vaše/Váš/Vaše+ *,empty-/,empty-/dřívější/dřívější/zesnulý/zesnulá+ *manžel/manželka/manžel/manželka/manžel/manželka+? ENDIF DN025_LastJobPartner LAST JOB OF PARTNER Jaké bylo poslední zaměstnání *Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší/Vašeho/Vaší+ *,empty-/,empty-/dřívějšího/dřívější/zemřelého/zemřelé+ *manžela/manželky/manžela/manželky/manžela/manželky+? Uveďte prosím přesné označení. NAPŘÍKLAD NIKOLI ZAMĚSTNANEC, ALE "REFERENT V ÚČTÁRNĚ", NIKOLI "DĚLNÍK", ALE "NÁSTROJAŘ". U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD "VEDOUCÍ RESORTU" NEBO "ŘEDITEL GYMNÁZIA". "ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI"

9 UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ POVOLÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3 DN040_PartnerOutsideHH PARTNER OUTSIDE HOUSEHOLD Máte partnera/ku, která žije mimo tuto domácnost? 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF SN014_Privacy INTRODUCTION PRIVACY SN Následující otázky mají být zodpovězeny v soukromí. Pokud jsou v místností přítomny jiné osoby, prosím upozorněte je, že části dotazníku jsou soukromého charakteru a mají být odpovězeny samotným respondentem.začátek modulu, v němž není dovoleno uvádět údaje prostřednictvím zástupce. Pokud respondent není schopen sám zodpovědět následující otázky, zadejte při každé otázce CTRL-K. 1. Není potřeba vysvětlit, respondent odpovídá v soukromí. 2. Vysvětlen soukromý charakter dotazníku dalším osobám, které odešly z místnosti 3. Vysvětlen soukromý charakter dotazníku dalším osobám, které neodešly z místnosti SN001_Introduction INTRODUCTION SN Nyní se Vás budu ptát na Vaše vztahy s jinými lidmi. Čas od času lidé hovoří s ostatními o dobrých či špatných událostech, které se jim přihodily, o problémech nebo starostech, které mohou mít. V posledních 12 měsících, kdo byli tito lidé, se kterými jste nejčastěji hovořil/a o svých důležitých věcech?může se jednat o manžela/ku, děti nebo jiné rodinné příslušníky, ale také o přátele a známé, sousedy, či kolegy z práce.prosím označujte tyto lidi jejich křestními jmény. 1. Dále IF INTRODUCTION SN = REFUSAL

10 ELSE IF cnt > 1 AND SN_Roster[cnt - Any more = 5. Ne ELSE IF Index = 7 ELSE IF Index = 1 ELSE SN002a_NoMore ANY MORE Ještě někdo další (z osob, se kterými jste často hovořil/a o svých důležitých věcech)? Zadejte "1. Ano" ihned pokud je jasné, že jsou ještě další. 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF IF Any more = 1. Ano IF Index = 7 ELSE SN002_Roster FIRST NAME OF ROSTER N Prosím uveďte jméno člověka, se kterým jste hovořil/a NEJČASTĚJI o věcech, které jsou pro Vás důležité: *Pokud R nemůže jmenovat žádného člověka, kódujte 991+ ENDIF IF FIRST NAME OF ROSTER N = REFUSAL OR FIRST NAME OF ROSTER N = DONTKNOW OR FIRST NAME OF ROSTER N = '991' ELSE SN005_NetworkRelationship NETWORK RELATIONSHIP Jaký je vztah *,křestní jméno z lidí na seznamu-+ k Vám?

11 Pomozte pokud potřeba: Je to Váš/Vaše Manžel(ka) / Partner(ka) 2. Matka 3. Otec 4. Tchýně 5. Tchán 6. Nevlastní matka 7. Nevlastní otec 8. Bratr 9. Sestra 10. Dítě 11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera 12. Zeť 13. Snacha 14. Vnouče 15. Dědeček / babička 16. Teta 17. Strýc 18. Neteř 19. Synovec 20. Jiný příbuzný 21. Přítel / přítelkyně 22. (Bývalý/á) kolega/gyně / spolupracovník/ce 23. Soused, sousedka 24. Bývalý(á) manžel(ka) / partner(ka) 25. Kněz, kazatel, nebo jiná církevní osoba 26. Terapeut nebo jiný/á profesionální pomocník/ce 27. Pomocník/ce v domácnosti / Zdravotní pečovatel/ka v domácnosti 96. Nic z uvedeného IF NETWORK RELATIONSHIP = RESPONSE IF NETWORK RELATIONSHIP <> 96. Nic z uvedeného IF NETWORK RELATIONSHIP = 2. Matka ELSE IF NETWORK RELATIONSHIP = 3. Otec ELSE IF NETWORK RELATIONSHIP = 8. Bratr OR NETWORK RELATIONSHIP = 9. Sestra

12 ELSE ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF SN003a_AnyoneElse ANY MORE Je ještě někdo (další), kdo je pro Vás velmi důležitý z jiného důvodu? 1. Ano 5. Ne IF ANY MORE = 1. Ano SN003_AnyoneElse FIRST NAME OF ROSTER 7 Prosím uveďte křestní jméno někoho, kdo je pro Vás velmi důležitý z jiného důvodu, třeba někdo, kdo je Vám velmi blízký? IF FIRST NAME OF ROSTER 7 = RESPONSE IF Index = 7 ELSE IF Index = 1 ELSE SN002a_NoMore ANY MORE

13 Ještě někdo další (z osob, se kterými jste často hovořil/a o svých důležitých věcech)? Zadejte "1. Ano" ihned pokud je jasné, že jsou ještě další. 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF IF Any more = 1. Ano IF Index = 7 ELSE SN002_Roster FIRST NAME OF ROSTER N Prosím uveďte jméno člověka, se kterým jste hovořil/a NEJČASTĚJI o věcech, které jsou pro Vás důležité: *Pokud R nemůže jmenovat žádného člověka, kódujte 991+ ENDIF IF FIRST NAME OF ROSTER N = REFUSAL OR FIRST NAME OF ROSTER N = DONTKNOW OR FIRST NAME OF ROSTER N = '991' ELSE SN005_NetworkRelationship NETWORK RELATIONSHIP Jaký je vztah *,křestní jméno z lidí na seznamu-+ k Vám? Pomozte pokud potřeba: Je to Váš/Vaše Manžel(ka) / Partner(ka) 2. Matka 3. Otec 4. Tchýně 5. Tchán 6. Nevlastní matka 7. Nevlastní otec 8. Bratr 9. Sestra 10. Dítě 11. Nevlastní dítě / dítě současného partnera 12. Zeť 13. Snacha 14. Vnouče

14 15. Dědeček / babička 16. Teta 17. Strýc 18. Neteř 19. Synovec 20. Jiný příbuzný 21. Přítel / přítelkyně 22. (Bývalý/á) kolega/gyně / spolupracovník/ce 23. Soused, sousedka 24. Bývalý(á) manžel(ka) / partner(ka) 25. Kněz, kazatel, nebo jiná církevní osoba 26. Terapeut nebo jiný/á profesionální pomocník/ce 27. Pomocník/ce v domácnosti / Zdravotní pečovatel/ka v domácnosti 96. Nic z uvedeného IF NETWORK RELATIONSHIP = RESPONSE IF NETWORK RELATIONSHIP <> 96. Nic z uvedeného IF NETWORK RELATIONSHIP = 2. Matka ELSE IF NETWORK RELATIONSHIP = 3. Otec ELSE IF NETWORK RELATIONSHIP = 8. Bratr OR NETWORK RELATIONSHIP = 9. Sestra ELSE ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF

15 ENDIF ENDIF ENDIF IF newrostercounter > 1 SN004_n_InRoster DUPLICATES CHECK Prosím zkontrolujte tento seznam pro možné zdvojení osob (tzn: Je-li některá osoba uvedená dvakrát, odstraňte ji ze seznamu kliknutím) {Seznam lidí} ENDIF IF NOT FIRST NAME OF ROSTER N = '' OR FIRST NAME OF ROSTER N = '991' IF NOT cnt IN DUPLICATES CHECK ENDIF ENDIF IF Sec_SN.Sizeofsocialnetwork > 0 SN008_Intro_closeness INTRODUCTION CLOSENESS Ještě bych se rád/a zeptal/a na osoby, které jsou Vám blízké. 1. Dále IF cnt < Sec_SN.Sizeofsocialnetwork + 1 IF FLRosterName <> '' IF FLRosterRelation = a1 AND MN002_Person[1].MaritalStatus = a1 OR MN002_Person[1].MaritalStatus = a2 ELSE SN005a_Gender NETWORK PERSON GENDER Kódujte pohlaví *,Křestní jméno na seznamu lidí}] (není-li jisté, zeptejte se)

16 1. Muž 2. Žena SN006_NetworkProximity NETWORK PROXIMITY Prosím podívejte se na KARTU číslo 5.Kde *,Křestní jméno osoby na seznamu-+ bydlí? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů ENDIF IF NOT NETWORK Proximity = 1. Ve stejné domácnosti SN007_NetworkContact NETWORK CONTACT Jak často jste byl/a v osobním, telefonním nebo písemném kontaktu s *Křestní jméno osoby na seznamu-+ během posledních 12 měsíců? Jakýkoli kontakt, včetně u, SMS nebo jinak 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF ENDIF IF FLRosterName <> '' SN009_Network_Closeness NETWORK CLOSENESS Jak blízký/á je Vám *Křestní jméno osoby na seznamu-+? Přečtěte nahlas. 1. Nepříliš blízký/á 2. Blízký/á 3. Velmi blízký/á 4. Mimořádně blízký/á

17 ENDIF ENDIF ENDIF IF Sec_SN.Sizeofsocialnetwork = 0 SN017_Network_Satisfaction EMPTY NETWORK SATISFACTION Říkal/a jste, že není nikdo, s kým byste mohl/a hovořit o důležitých věcech a nikdo, kdo by byl pro Vás důležitý z jiného důvodu. Jak moc jste spokojený/á s tímto stavem na škále od 0 do 10, kde 0 značí zcela nespokojen/a a 10 naprostou spokojenost. (0..10) ELSE SN012_Network_Satisfaction NETWORK SATISFACTION Jak moc jste celkově spokojený/á se *vztahem, které máte s osobou, o které jsme právě mluvili/vztahy, které máte s osobami, o kterých jsme právě mluvili+?prosím označte na škále od 0 do 10, kde 0 značí zcela nespokojen/a a 10 naprostou spokojenost. (0..10) ENDIF SN013_Non_proxy NON PROXY Konec modulu bez zástupce. Kdo zodpověděl otázky v tomto modulu? 1. Respondent 2. Modul nezodpovězen (rozhovor se zástupcem) SN015_Who_present WHO WAS PRESENT KDO BYL BĚHEM TOHOTO MODULU PŘÍTOMEN? Všechny odpovídající údaje kódovat 1. Pouze respondent 2. Partner/ka přítomen/a 3. Dítě/děti přítomno/přítomny 4. Jiná osoba/osoby

18 ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 OR MN101_Longitudinal = 1 AND Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0 OR Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0 OR Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> 5 OR Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> 5 DN039_Intro2 INTRODUCTION PARENTS SIBLINGS Nyní mám několik otázek k Vašim rodičům a sourozencům. 1. Dále ENDIF IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5 IF FATHER IN HOUSEHOLD = 5 AND IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE = 1 IF Index = 1 AND Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 OR Index = 2 AND Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 DN026_NaturalParentAlive IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě *Vaše/Váš+ *vlastní/vlastní] [matka/otec]? 1. Ano 5. Ne IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 5. Ne DN027_AgeOfDeathParent AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+, když *zemřela/zemřel+? ( ) ELSE IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano AND MN101_Longitudinal = 0 DN028_AgeOfNaturalParent AGE OF NATURAL PARENT

19 Kolik let je *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+ nyní? ( ) ENDIF ENDIF ELSE ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 DN029_JobOfParent10 JOB OR OCCUPATION OF PARENT WHEN R WAS AGED 10 Jaké bylo poslední zaměstnání *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? Uveďte prosím přesné označení. NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ÚŘEDNÍK'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 AND Index = 2 OR Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 AND Index = 1 IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano DN030_LivingPlaceParent WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 5. Kde bydlí *Vaše/Váš+ *matka/otec+? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů IF WHERE DOES PARENT LIVE > 1. Ve stejné domácnosti

20 DN032_ContactDuringPast12Months PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s *Vaší/Vaším+ *matkou/otcem+ během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_HealthParent HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? PŘEČÍST MOŽNOSTI 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ELSE IF FATHER IN LAW IN HOUSEHOLD = 5 AND IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE = 0 IF Index = 1 AND Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 OR Index = 2 AND Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 DN026_NaturalParentAlive IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě *Vaše/Váš+ *vlastní/vlastní+ *matka/otec+? 1. Ano 5. Ne IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 5. Ne

21 DN027_AgeOfDeathParent AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+, když *zemřela/zemřel+? ( ) ELSE IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano AND MN101_Longitudinal = 0 DN028_AgeOfNaturalParent AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+ nyní? ( ) ENDIF ENDIF ELSE ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 DN029_JobOfParent10 JOB OR OCCUPATION OF PARENT WHEN R WAS AGED 10 Jaké bylo poslední zaměstnání *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? Uveďte prosím přesné označení. NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ÚŘEDNÍK'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 AND Index = 2 OR Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 AND Index = 1 IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano DN030_LivingPlaceParent WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 5. Kde bydlí *Vaše/Váš+ *matka/otec+? 1. Ve stejné domácnosti

22 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů IF WHERE DOES PARENT LIVE > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ContactDuringPast12Months PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s *Vaší/Vaším+ *matkou/otcem+ během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_HealthParent HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? PŘEČÍST MOŽNOSTI 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF

23 IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5 IF MOTHER IN HOUSEHOLD = 5 AND IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE = 1 IF Index = 1 AND Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 OR Index = 2 AND Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 DN026_NaturalParentAlive IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě *Vaše/Váš+ *vlastní/vlastní+ *matka/otec+? 1. Ano 5. Ne IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 5. Ne DN027_AgeOfDeathParent AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+, když *zemřela/zemřel+? ( ) ELSE IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano AND MN101_Longitudinal = 0 DN028_AgeOfNaturalParent AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+ nyní? ( ) ENDIF ENDIF ELSE ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 DN029_JobOfParent10 JOB OR OCCUPATION OF PARENT WHEN R WAS AGED 10 Jaké bylo poslední zaměstnání *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? Uveďte prosím přesné označení. NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ÚŘEDNÍK'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ

24 ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 AND Index = 2 OR Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 AND Index = 1 IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano DN030_LivingPlaceParent WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 5. Kde bydlí *Vaše/Váš+ *matka/otec+? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů IF WHERE DOES PARENT LIVE > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ContactDuringPast12Months PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s *Vaší/Vaším+ *matkou/otcem+ během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_HealthParent HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? PŘEČÍST MOŽNOSTI 1. Vynikající

25 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ELSE IF MOTHER IN LAW IN HOUSEHOLD = 5 AND IS RESPONDENT FIRST RESPONDENT FROM COUPLE OR SINGLE THIS WAVE = 0 IF Index = 1 AND Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 OR Index = 2 AND Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 DN026_NaturalParentAlive IS NATURAL PARENT STILL ALIVE Žije ještě *Vaše/Váš+ *vlastní/vlastní+ *matka/otec+? 1. Ano 5. Ne IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 5. Ne DN027_AgeOfDeathParent AGE OF DEATH OF PARENT Kolik let bylo *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+, když *zemřela/zemřel+? ( ) ELSE IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano AND MN101_Longitudinal = 0 DN028_AgeOfNaturalParent AGE OF NATURAL PARENT Kolik let je *Vaší/Vašemu+ *matce/otci+ nyní? ( ) ENDIF ENDIF ELSE

26 ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 DN029_JobOfParent10 JOB OR OCCUPATION OF PARENT WHEN R WAS AGED 10 Jaké bylo poslední zaměstnání *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? Uveďte prosím přesné označení. NAPŘÍKLAD NIKOLI ''ÚŘEDNÍK'', ALE ''REFERENT'', NIKOLI ''DĚLNÍK'', ALE ''NÁSTROJAŘ''. U ZAMĚSTNANCŮ STÁTNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE OFICIÁLNÍ SLUŽEBNÍ OZNAČENÍ NAPŘÍKLAD ''VEDOUCÍ RESORTU'' NEBO ''ŘEDITEL GYMNÁZIA''. ''ŽENA/MUŽ V DOMÁCNOSTI'' UVÁDĚT JEN TEHDY, JESTLIŽE DANÁ OSOBA NIKDY ŽÁDNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNÁNÍ NEVYKONÁVALA. ENDIF IF Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0 AND Index = 2 OR Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0 AND Index = 1 IF IS NATURAL PARENT STILL ALIVE = 1. Ano DN030_LivingPlaceParent WHERE DOES PARENT LIVE Podívejte se prosím na kartu 5. Kde bydlí *Vaše/Váš+ *matka/otec+? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů IF WHERE DOES PARENT LIVE > 1. Ve stejné domácnosti DN032_ContactDuringPast12Months PERSONAL CONTACT WITH PARENT DURING PAST 12 MONTHS Jak častý jste měli kontakt s *Vaší/Vaším+ *matkou/otcem+ během posledních dvanácti měsíců, buď osobně nebo telefonicky či dopisem? VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, VČETNĚ NAPŘ. U, SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny

27 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF DN033_HealthParent HEALTH OF PARENT Jaký je zdravotní stav *Vaší/Vašeho+ *matky/otce+? PŘEČÍST MOŽNOSTI 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý 4. Průměrný 5. Špatný ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_Longitudinal = 0 IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0 DN034_AnySiblings EVER HAD ANY SIBLINGS Máte nebo měl/a jste sourozence? VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ 1. Ano 5. Ne ENDIF IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1 OR EVER HAD ANY SIBLINGS = 1. Ano DN035_OldestYoungestBetweenChild OLDEST YOUNGEST CHILD Mezi Vašimi sourozenci, byl/a jste nejstarší, nejmladší, nebo prostřední dítě? 1. Nejstarší 2. Nejmladší

28 3. Prostřední ENDIF ENDIF IF EVER HAD ANY SIBLINGS = 1. Ano OR Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0 OR Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0 OR Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1 DN036_HowManyBrothersAlive HOW MANY BROTHERS ALIVE Kolik máte ještě žijících bratrů? VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ (0..20) DN037_HowManySistersAlive HOW MANY SISTERS ALIVE A kolik máte ještě žijících sester? VČETNĚ NEVLASTNÍCH SOUROZENCŮ (0..20) ENDIF IF FAMILY RESPONDENT = 1 CH001_NumberOfChildren NUMBER OF CHILDREN Nyní se budeme ptát na Vaše děti. Kolik máte žijících dětí? Vyjmenujte prosím všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptivní děti, nevlastní děti *včetně dětí/včetně dětí/včetně dětí/včetně dětí/,empty-/,empty-+ *Vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/,empty-/,empty-+. Nevlastní dítě = Dítě manžela/ky z předchozího vztahuadoptované dítě = Dítě, o které R pečuje na základě právního aktu adopcedítě v pěstounské péči = Dítě, které je R svěřeno do pěstounské péče (0..20) IF NUMBER OF CHILDREN > 0 CH201_ChildByINTRO INTRO PRELOADED CHILDREN Na obrazovce teď vidím seznam všech dětí, o kterých jsme *dnes/dnes nebo během předchozího rozhovoru+ hovořili.některé děti mohou být na seznamu dvakrát, jiné mohou chybět nebo u nich může být mylná nebo chybějící informace. Rád/a bych tento seznam s Vámi prošel/la, abychom měli úplné a správné informace.

29 1. Dále IF COM ID OF CHILD <> EMPTY IF PreloadChildIndex = 0 CH001a_ChildCheck CHILD CONFIRM Máte *dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN ), narozené CH006_YearOfBirthChildN/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )/dítě/jiné dítě, o kterém jsme ještě nemluvili/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )+?Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/{empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/,empty-/,empty-+. Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás především děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/{empty}/{empty}] 1. Ano 5. Ne ELSE ENDIF IF CHILD CONFIRM <> 5. Ne IF CHILD CONFIRM = EMPTY IF PreloadChildIndex = 0 ELSE ENDIF ENDIF

30 CH004_FirstNameOfChild FIRST NAME OF CHILD N *FL_CH004_5Jaké+ je *správné/,empty-+ křestní jméno tohoto dítěte? Prosím napište/potvrďte jméno CH005_SexOfChildN SEX OF CHILD N Je *,jméno dítěte-+ muž nebo žena? 1. Muž 2. Žena CH006_YearOfBirthChildN YEAR OF BIRTH CHILD N Ve kterém roce se *,jméno dítěte-+ narodil/a? Prosím napište/potvrďte rok narození ( ) ELSE IF CHILD CONFIRM = 5. Ne AND PreloadChildIndex > 0 OR PreloadChildIndex = 0 AND RosterChildIndex > 0 CH504_WhyChildRemoved WHY REMOVED CHILD Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije 2. Dítě zemřelo 3. Dítě neznámé 4. Dítě již zmíněno 97. Jiné IF WHY REMOVED PRELOAD CHILD = 4. Dítě již zmíněno CH505_WhichChildMentionedEarlier EQUAL TO WHICH CHILD O které již zmíněné dítě se jedná?,seznam již zmíněných dětí- ENDIF ENDIF ENDIF

31 ELSE IF Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0 AND Sec_SN.SN_Child[cnt - NAME OF CHILD = RESPONSE IF PreloadChildIndex = 0 CH001a_ChildCheck CHILD CONFIRM Máte *dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN ), narozené CH006_YearOfBirthChildN/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )/dítě/jiné dítě, o kterém jsme ještě nemluvili/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )+?Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/,empty-/,empty-+. Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás především děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/{empty}/{empty}] 1. Ano 5. Ne ELSE ENDIF IF CHILD CONFIRM <> 5. Ne IF CHILD CONFIRM = EMPTY IF PreloadChildIndex = 0 ELSE ENDIF

32 ENDIF CH004_FirstNameOfChild FIRST NAME OF CHILD N *FL_CH004_5Jaké+ je *správné/,empty-+ křestní jméno tohoto dítěte? Prosím napište/potvrďte jméno CH005_SexOfChildN SEX OF CHILD N Je *,jméno dítěte-+ muž nebo žena? 1. Muž 2. Žena CH006_YearOfBirthChildN YEAR OF BIRTH CHILD N Ve kterém roce se *,jméno dítěte-+ narodil/a? Prosím napište/potvrďte rok narození ( ) ELSE IF CHILD CONFIRM = 5. Ne AND PreloadChildIndex > 0 OR PreloadChildIndex = 0 AND RosterChildIndex > 0 CH504_WhyChildRemoved WHY REMOVED CHILD Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije 2. Dítě zemřelo 3. Dítě neznámé 4. Dítě již zmíněno 97. Jiné IF WHY REMOVED PRELOAD CHILD = 4. Dítě již zmíněno CH505_WhichChildMentionedEarlier EQUAL TO WHICH CHILD O které již zmíněné dítě se jedná? {Seznam již zmíněných dětí- ENDIF ENDIF

33 ENDIF ELSE IF Child[cnt - FIRST NAME OF CHILD N <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - COM ID OF CHILD <> EMPTY IF PreloadChildIndex = 0 CH001a_ChildCheck CHILD CONFIRM Máte *dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN ), narozené CH006_YearOfBirthChildN/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )/dítě/jiné dítě, o kterém jsme ještě nemluvili/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )+?Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/{empty}/{empty}]. Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás především děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/{empty}/{empty}] 1. Ano 5. Ne ELSE ENDIF IF CHILD CONFIRM <> 5. Ne IF CHILD CONFIRM = EMPTY IF PreloadChildIndex = 0 ELSE

34 ENDIF ENDIF CH004_FirstNameOfChild FIRST NAME OF CHILD N *FL_CH004_5Jaké+ je *správné/,empty-+ křestní jméno tohoto dítěte? Prosím napište/potvrďte jméno CH005_SexOfChildN SEX OF CHILD N Je *,jméno dítěte-+ muž nebo žena? 1. Muž 2. Žena CH006_YearOfBirthChildN YEAR OF BIRTH CHILD N Ve kterém roce se *,jméno dítěte-+ narodil/a? Prosím napište/potvrďte rok narození ( ) ELSE IF CHILD CONFIRM = 5. Ne AND PreloadChildIndex > 0 OR PreloadChildIndex = 0 AND RosterChildIndex > 0 CH504_WhyChildRemoved WHY REMOVED CHILD Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije 2. Dítě zemřelo 3. Dítě neznámé 4. Dítě již zmíněno 97. Jiné IF WHY REMOVED PRELOAD CHILD = 4. Dítě již zmíněno CH505_WhichChildMentionedEarlier EQUAL TO WHICH CHILD O které již zmíněné dítě se jedná?,seznam již zmíněných dětí- ENDIF

35 ENDIF ENDIF ELSE IF cnt = 1 AND GridSize > 0 IF PreloadChildIndex = 0 CH001a_ChildCheck CHILD CONFIRM Máte *dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN ), narozené CH006_YearOfBirthChildN/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )/dítě/jiné dítě, o kterém jsme ještě nemluvili/dítě jmenující se CH004_FirstNameOfChild (CH005_SexOfChildN )+?Opět prosím myslete na všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/,empty-/,empty-+. Pokud nutno, vysvětlete: zajímají nás především děti, které jsou na živu. Upravíme seznam dětí tak, aby zahrnoval všechny vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované a nevlastní *včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/včetně těch od/,empty-/,empty-+*vašeho manžela/vaší manželky/vašeho partnera/vaší partnerky/{empty}/{empty}] 1. Ano 5. Ne ELSE ENDIF IF CHILD CONFIRM <> 5. Ne IF CHILD CONFIRM = EMPTY IF PreloadChildIndex = 0 ELSE

36 ENDIF ENDIF CH004_FirstNameOfChild FIRST NAME OF CHILD N *FL_CH004_5Jaké+ je *správné/,empty-+ křestní jméno tohoto dítěte? Prosím napište/potvrďte jméno CH005_SexOfChildN SEX OF CHILD N Je *,jméno dítěte-+ muž nebo žena? 1. Muž 2. Žena CH006_YearOfBirthChildN YEAR OF BIRTH CHILD N Ve kterém roce se *,jméno dítěte-+ narodil/a? Prosím napište/potvrďte rok narození ( ) ELSE IF CHILD CONFIRM = 5. Ne AND PreloadChildIndex > 0 OR PreloadChildIndex = 0 AND RosterChildIndex > 0 CH504_WhyChildRemoved WHY REMOVED CHILD Proč toto dítě nepatří do seznamu dětí? 1. Dítě partnera/ky respondenta, se kterým již nežije 2. Dítě zemřelo 3. Dítě neznámé 4. Dítě již zmíněno 97. Jiné IF WHY REMOVED PRELOAD CHILD = 4. Dítě již zmíněno CH505_WhichChildMentionedEarlier EQUAL TO WHICH CHILD O které již zmíněné dítě se jedná?,seznam již zmíněných dětí-

37 ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF CH203_Done CHILD GRID DONE *,seznam dětí-+ Prosím zajistěte, aby byl seznam dětí kompletní. 1. Dále IF CHILD CONFIRM = 1. Ano IF RosterChildIndex > 0 ELSE IF CONTACT WITH CHILD = RESPONSE ELSE CH014_ContactChild CONTACT WITH CHILD Jak často jste byl/a v posledních dvanácti měsících Vy v kontaktu s *,jméno dítěte-+, buď osobně nebo telefonicky nebo dopisem? VŠECHNY DRUHY KONTAKTU, NAPŘÍKLAD , SMS nebo MMS 1. Denně 2. Několikrát za týden 3. Přibližně jednou za týden 4. Přibližně jednou za dva týdny 5. Přibližně jednou za měsíc 6. Méně než jednou za měsíc 7. Nikdy ENDIF

38 ENDIF IF PreloadChildIndex = '0' IF RosterChildIndex > 0 ELSE IF WHERE DOES CHILD N LIVE = RESPONSE ELSE CH007_ChLWh WHERE DOES CHILD N LIVE Podívejte se prosím na kartu 5. Kde bydlí *,jméno dítěte-+? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů ENDIF ENDIF CH002_NatChild CHILD IS NATURAL CHILD Je *,Křestní jméno dítěte-+ Vaše vlastní dítě *s Vaším současným manželem nebo partnerem/s Vaší současnou manželkou nebo partnerkou/{empty}]? 1. Ano 5. Ne IF CHILD IS NATURAL CHILD = 5. Ne IF INTERVIEW MODE = 1 CH010_StepAdopFostChild STEP ADOPTIVE OR FOSTER CHILD Je *,jméno dítěte-+... NAHLAS PŘEČÍST 1. Vlastní dítě

39 2. Nevlastní dítě 3. Adoptivní dítě 4. Dítě v pěstounské péči ELSE CH011_OwnChildN OWN CHILD Je *,jméno dítěte-+... NAHLAS PŘEČÍST 1. Vlastní dítě Vaše a Vašeho současného partnera 2. Vlastní dítě z dřívějšího vztahu 3. Vlastní dítě Vašeho současného partnera z jeho/jejího dřívějšího vztahu 4. Adoptivní dítě 5. Dítě v pěstounské péči ENDIF ENDIF IF YearOfBirthChild < YEAR SYSDATE - 16 CH012_MaritalStatusChildN MARITAL STATUS OF CHILD Podívejte se prosím na kartu 4. Jaký má [{jméno dítěte-+ rodinný stav? 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem 2. Registrované partnerství 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela 4. Svobodný/á 5. Rozvedený/á 6. Ovdovělý/á IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2 CH013_PartnerChildN DOES CHILD HAVE PARTNER Má *,jméno dítěte-+ partnera/partnerku, který/á s *ním/ní+ žije? 1. Ano 5. Ne ENDIF ENDIF IF WHERE DOES CHILD N LIVE <> 1. Ve stejné domácnosti AND WHERE DOES CHILD N LIVE <> DONTKNOW AND WHERE DOES CHILD N LIVE <> REFUSAL

40 CH015_YrChldMoveHh YEAR CHILD MOVED FROM HOUSEHOLD V kterém roce se *,jméno dítěte-+ odstěhoval/a z domácnosti rodičů? POČÍTAT POSLEDNÍ ODSTĚHOVÁNÍ. "2999" ZADAT, POKUD DÍTĚ DOSUD ŽIJE DOMA (NAPŘ. U ROZVEDENÉ MATKY) ( ) ENDIF ENDIF IF YearOfBirthChild < YEAR SYSDATE - 16 CH016_ChildOcc CHILD OCCUPATION Podívejte se prosím na kartu 6. *,jméno dítěte-+ je Zaměstnán/a na plný úvazek 2. Zaměstnán/a na částečný úvazek 3. Osoba samostatně činná nebo zaměstnaný v rodinném podniku 4. Nezaměstnaný/á 5. Ve školním nebo učebním vzdělávacím procesu vč. rekvalifikace 6. Čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou 7. V důchodu nebo v předčasném důchodu 8. Dlouhodobě práce neschopen/a v důsledku nemoci nebo postižení 9. V domácnosti nebo pečuje o člena rodiny 97. Jiné IF PreloadChildIndex = '0' OR PreloadChildIndex = EMPTY CH017_EducChild CHILD EDUCATION Podívejte se prosím na kartu 2. Jaké nejvyšší základní nebo středoškolské vzdělání na této kartě *,jméno dítěte-+ ukončil/a? 1. Základní škola; 8. nebo 9. třída 2. Učiliště 2leté bez maturity 3. Učiliště 3leté bez maturity 4. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 5. Gymnázium 95. Ještě žádné ukončené školní vzdělání 96. Žádné ukončené školní vzdělání 97. Jiné ukončené školní vzdělání (i v cizině) CH018_EdInstChild FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING

41 Podívejte se prosím na kartu 3. Jaké odborné nebo vysokoškolské vzdělání ukončil/a *,jméno dítěte-+? VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 2. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 3. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru) 4. Vysoká škola 95. Stále ve škole 96. Žádné odborné vzdělání 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) CH019_NoChildren NUMBER OF CHILDREN OF CHILD Kolik dětí má *,jméno dítěte-+? ZA DĚTI POČÍTÁME: VLASTNÍ DĚTI, DĚTI V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, NEVLASTNÍ DĚTI, VČETNĚ DĚTÍ MANŽELA/MANŽELKY NEBO PARTNERA /PARTNERKY. (0..25) IF NUMBER OF CHILDREN OF CHILD > 0 CH020_YrBrthYCh YEAR OF BIRTH YOUNGEST CHILD V kterém roce se narodilo *nejmladší/,empty-+ dítě *,jméno dítěte-+? ( ) ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF IF MN101_Longitudinal = 1 IF numberofcheckedpreloadchildren > 0 CH507_IntroCheckChildren INTRODUCTION TEXT CHILDREN CHECK Rádi bychom upřesnili naše informace o *Vašem dítěti/vašich dětech+. 1. Dále CH524_LocationCheckChildren CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED V době od rozhovoru v *,měsíc a datum předchozího rozhovoru-+, změnilo *Vaše dítě/některé

42 z Vašich dětí/vaše dítě/některé z Vašich dětí+ bydliště? 1. Ano 5. Ne IF CHECK LOCATION OF CHILDREN CHANGED = 1. Ano IF NUMBER OF CHILDREN > 1 CH525_LocationWhom WHICH CHILD Které dítě změnilo bydliště? Kódujte všechny děti,seznam dětí- ENDIF IF The preload-id (only if the ch <> '0' AND NUMBER OF CHILDREN = 1 OR >Seznam dětí IN WHICH CHILD CH526_LocationChanged CHILD LOCATION Podívejte se prosím na KARTU 5.Kde *,Jméno dítěte-+ bydlí? 1. Ve stejné domácnosti 2. Ve stejném domě 3. Ve vzdálenosti méně než 1 kilometr 4. Ve vzdálenosti mezi 1 a 5 kilometry 5. Ve vzdálenosti mezi 5 a 25 kilometry 6. Ve vzdálenosti mezi 25 a 100 kilometry 7. Ve vzdálenosti mezi 100 a 500 kilometry 8. Ve vzdálenosti více než 500 kilometrů ENDIF IF NUMBER OF CHILDREN > 1 ENDIF ENDIF IF NUMBER OF CHILDREN >= Sec_SP.ChildLookAfter[1].i IF The preload-id (only if the ch <> '0'

43 ENDIF ENDIF IF Sec_CH.a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1 CH508_SchoolCheckChildren CHECK SCHOOL CHANGED Prosím podívejte se na kartu 2.V době od rozhovoru v *,měsíc a datum předchozího rozhovoru-+, dokončilo *Vaše dítě/některé z Vašich dětí/vaše dítě/některé z Vašich dětí+ některé vzdělání uvedené na této kartě? 1. Ano 5. Ne IF CHECK SCHOOL CHANGED = 1. Ano IF NUMBER OF CHILDREN > 1 CH509_SchoolWhom WHICH CHILD Které to bylo dítě?,seznam dětí- ENDIF IF The preload-id (only if the ch <> '0' AND NUMBER OF CHILDREN = 1 OR >Seznam dětí IN WHICH CHILD CH510_Leaving_certificate LEAVING_CERTIFICATE Jakého vzdělání *,Jméno dítěte}] dosáhlo? 1. Základní škola; 8. nebo 9. třída 2. Učiliště 2leté bez maturity 3. Učiliště 3leté bez maturity 4. Střední všeobecně vzdělávací škola s maturitou 5. Gymnázium 97. Jiné vzdělání (i v cizině) ENDIF IF NUMBER OF CHILDREN > 1

44 ENDIF ENDIF ENDIF IF Sec_CH.a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1 CH511_DegreeCheckChildren CHECK DEGREE CHANGED Prosím podívejte se na KARTU 3.V době od rozhovoru v *,Měsíc a rok posledního rozhovoru-+, dokončilo *Vaše dítě/některé z Vašich dětí/vaše dítě/některé z Vašich dětí+ některé zde uvedené vyšší nebo odborné vzdělání? 1. Ano 5. Ne IF CHECK DEGREE CHANGED = 1. Ano IF NUMBER OF CHILDREN > 1 CH512_DegreeWhom WHICH CHILD Které dítě? Uveďte všechny děti,seznam dětí- ENDIF IF The preload-id (only if the ch <> '0' AND >Seznam dětí IN WHICH CHILD OR NUMBER OF CHILDREN = 1 CH513_DegreeObtained DEGREE OBTAINED Jakého vzdělání *,Jméno dítěte-+ dosáhl/a? 1. Střední odborné učiliště 3leté nebo 4leté s maturitou 2. Střední odborná škola s maturitou SOŠ (průmyslovka) 3. Vyšší odborná škola (absolvent má maturitu a je DIS diplomovaný specialista v oboru) 4. Vysoká škola 97. Jiné odborné vzdělání (i v cizině) ENDIF

45 IF NUMBER OF CHILDREN > 1 ENDIF ENDIF ENDIF IF Sec_CH.a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1 CH514_MaritalStatusCheckChildren CHECK MARITAL STATUS CHANGED V době od našeho rozhovoru v *,Měsíc a rok předchozího rozhovoru-+, změnil se rodinný stav *Vašeho dítěte/některého z Vašich dětí/vašeho dítěte/některého z Vašich dětí+? 1. Ano 5. Ne IF CHECK MARITAL STATUS CHANGED = 1. Ano IF NUMBER OF CHILDREN > 1 CH515_MaritalStatusWhom WHICH CHILD U kterého dítěte se změnil rodinný stav? Uveďte všechny takové děti,seznam dětí- ENDIF IF The preload-id (only if the ch <> '0' AND NUMBER OF CHILDREN = 1 OR >Seznam dětí IN WHICH CHILD CH516_MaritalStatus MARITAL STATUS Prosím podívejte se na Kartu 4. Jaký je rodinný stav *,Jméno dítěte-+? 1. Ženatý/vdaná žijící s manželkou/manželem 2. Registrované partnerství 3. Ženatý/vdaná žijící odděleně od manželky/manžela 4. Svobodný/á 5. Rozvedený/á 6. Ovdovělý/á ENDIF

46 IF NUMBER OF CHILDREN > 1 ENDIF ENDIF CH517_BecomeParent CHECK GRANDCHILDREN CHANGED V době od našeho rozhovoru v *,Měsíc a rok předchozího rozhovoru-+, narodilo se *Vašemu dítěti/některému z Vašich dětí/vašemu dítěti/některému z Vašich dětí+ nové dítě? Prosím uveďte vlastní děti, adoptované děti, děti v pěstounské péči, nevlastní děti včetně dětí partnerů nebo manželů. 1. Ano 5. Ne IF CHECK GRANDCHILDREN CHANGED = 1. Ano IF NUMBER OF CHILDREN > 1 CH518_ParentWhom WHICH CHILD Které dítě se stalo rodičem novému dítěti? (Kterému dítěti se narodilo toto dítě?) Uveďte všechny takové děti,seznam dětí- ENDIF IF The preload-id (only if the ch <> '0' AND NUMBER OF CHILDREN = 1 OR >Seznam dětí IN WHICH CHILD CH519_NewK HOW MANY CHILDREN Kolik dětí má *,Jméno dítěte-+ celkem? (1..25) IF HOW MANY NEW CHILDREN > 0 CH520_YoungestBorn YOUNGEST BORN V kterém roce se *toto dítě/nejmladší z těchto dětí+ narodilo? nebo dříve

47 ENDIF ENDIF IF NUMBER OF CHILDREN > 1 IF Sec_SP.ChildLookAfter[1].i IN WHICH CHILD AND NUMBER OF CHILDREN >= Sec_SP.ChildLookAfter[1].i AND The preload-id (only if the ch <> '0' CH519_NewK HOW MANY CHILDREN Kolik dětí má *,Jméno dítěte-+ celkem? (1..25) IF HOW MANY NEW CHILDREN > 0 CH520_YoungestBorn YOUNGEST BORN V kterém roce se *toto dítě/nejmladší z těchto dětí+ narodilo? nebo dříve ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF ENDIF

48 ENDIF ENDIF ENDIF CH021_NoGrandChild NUMBER OF GRANDCHILDREN Kolik vnoučat máte Vy *a Váš/a Vaše/a Váš/a Vaše/,empty-/,empty-+ *manžel/manželka/partner/partnerka/,empty-/,empty-+ celkem? ZAHRNOUT VNOUČATA MANŽELA/KY NEBO PARTERA/KY Z MINULÝCH VZTAHŮ (0..20) IF NUMBER OF GRANDCHILDREN > 0 CH022_GreatGrChild HAS GREAT-GRANDCHILDREN Máte Vy *a Váš/a Vaše/a Váš/a Vaše/,empty-/,empty-+ *manžel/manželka/partner/partnerka/,empty-/,empty-+ pravnoučata? 1. Ano 5. Ne ENDIF CH023_IntCheck WHO ANSWERED QUESTIONS IN SECTION CH KDO ZODPOVĚDĚL OTÁZKY V TOMTO MODULU? 1. Respondent 2. Respondent a zástupce 3. Jen zástupce ENDIF PH001_Intro INTRO HEALTH Nyní mám několik otázek k Vašemu zdraví. 1. Dále PH003_HealthGen2 HEALTH IN GENERAL QUESTION 2 Řekl/a byste že Vaše zdraví (Váš zdravotní stav) je... PŘEČÍST MOŽNOSTI 1. Vynikající 2. Velmi dobrý 3. Dobrý

49 4. Průměrný 5. Špatný PH004_LStIll LONG-TERM ILLNESS Mnoho lidí má chronické nebo vleklé zdravotní problémy. Vleklými problémy rozumíme to, že s něčím už delší dobu problémy máte anebo je možné, že je budete mít. Máte v tomto smyslu vleklé zdravotní problémy, nemoci či omezení? Včetně psychických nebo duševních problémů 1. Ano 5. Ne PH005_LimAct LIMITED ACTIVITIES V jaké míře Vás Vaše zdraví v posledních šesti měsících omezovalo při vykonávání každodenních činností? PŘEČÍST MOŽNOSTI 1. Silně omezovalo 2. Omezovalo, ale ne silně 3. Žádné omezení IF AGE RESPONDENT <= 75 PH061_LimPaidWork PROBLEM THAT LIMITS PAID WORK Máte nějaký zdravotní problém nebo invaliditu, která omezuje druh nebo množství placené práce, kterou byste mohl/a vykonávat? 1. Ano 5. Ne ENDIF PH006_DocCond DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS Podívejte se prosím na kartu 7. *Řekl Vám už někdy lékař, že trpíte /Trpíte v současné době+ některou z uvedených chorob? *,empty-/tím myslíme, že Vám lékař řekl, že trpíte touto chorobou a že se s touto chorobou v současné době léčíte nebo že Vás tato choroba sužuje.+ Uveďte prosím odpovídající čísla. VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Srdeční infarkt včetně infarktu myokardu, trombóza srdečních cév, angina pectoris nebo jiné srdeční choroby včetně selhávání <br />srdeční činnosti 2. Vysoký krevní tlak 3. Vysoká hladina cholesterolu 4. Mrtvice nebo poruchy prokrvení mozku 5. Cukrovka nebo vysoké hodnoty cukru

50 6. Chronická onemocnění plic jako chronická bronchitida nebo rozedma plic 8. Artritis včetně osteoartritidy nebo revmatismu 10. Rakovina nebo zhoubný tumor, včetně leukémie a rakoviny lymfatických žláz, s výjimkou menších onemocnění rakovinou kůže 11. Žaludeční vřed, vřed dvanácterníku 12. Parkinsonova nemoc 13. Šedý zákal 14. Zlomenina kyčelního krčku nebo kyčle 15. Jiné zlomeniny 16. Alzheimerova choroba, demence, organické onemocnění mozku, senilita, nebo jiné vážné poškození paměti 96. Nic z jmenovaného 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IF 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IN DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS PH007_OthCond OTHER CONDITIONS Které jiné nemoci to byly? DOPTEJTE SE ENDIF IF cnt < 18 AND cnt IN DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS OR cnt = 20 AND 97. Jiné nemoci, které nebyly uvedeny IN DOCTOR TOLD YOU HAD CONDITIONS IF IndexSub <> 18 IF IndexSub = 10 PH008_OrgCan CANCER IN WHICH ORGANS Který Váš orgán nebo část těla byl nebo je postižen rakovinou? VŠECHNY ODPOVÍDAJÍCÍ ÚDAJE KÓDOVAT 1. Mozek 2. Dutina ústní 3. Hrtan 4. Jícen 5. Štítná žláza 6. Plíce 7. Prsa 8. Zažívací trubice 9. Žaludek 10. Játra

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) LOOP. IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test) IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0) DN001_Intro Rád/a bych zopakoval/a, že tento rozhovor je dobrovolný a důvěrný. Jestliže narazíme na otázku, kterou byste

Více

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro.

All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5. section_sc. SC001_intro. SC002_prvtnrs. SC003_intro. SC004_intro. SC005_intro. All sections in Czech (Czech Republic) - SHAREw5 section_sc SC001_intro Průvodce Úvodním rozhovorem Vás provede všemi kroky k aktualizaci informací o domácnosti. Prosím, otázky čtěte respondentovi nahlas.

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8.

KARTA 1. 1. Manžel/manželka. 2. Partner/partnerka. 3. Dítě. 4. Nevlastní dítě. 5. Otec/Matka. 6. Tchán/Tchýně. 7. Bratr/Sestra. 8. KARTA 1 1. Manžel/manželka 2. Partner/partnerka 3. Dítě 4. Nevlastní dítě 5. Otec/Matka 6. Tchán/Tchýně 7. Bratr/Sestra 8. Vnuk/Vnučka 9. Jiný příbuzní (uveďte prosím) 10. Jiná osoba, ne příbuzná (uveďte

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Informační překlad textu v rámečku (z bodu 3)

Informační překlad textu v rámečku (z bodu 3) Návod na vyplnění elektronického formuláře žádosti o vízum do Ruské Federace 1. Otevřete si stránku pro vyplňování elektronických formulřářů žádostí o vízum do Ruska https://visa.kdmid.ru/petitionchoice.aspx

Více

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK

PhDr. Lucie Bělohlávková PSYCHOTERAPEUTICKÉ CENTRUM ŘIPSKÁ Život v rovnováze tel.: +420 776 713 118 VSTUPNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ DOTAZNÍK Vyplňte, prosím, následující informace a odpovězte na níže uvedené otázky. Všechny uvedené informace jsou přísně důvěrné, slouží pouze k účelům terapie a nebudou zveřejněny bez Vašeho

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM FYZICKÉHO ZDRAVÍ A DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ POŘÁDANÝ SDRUŽENÍM GAMIAN-EUROPE Rádi bychom vás pozvali k účasti na tomto originálním výzkumném projektu. Měli byste se ho zúčastnit, pouze pokud

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND CANADA OF 24 th MAY 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

Soukromá Pěstounská péče

Soukromá Pěstounská péče Ofstedem hodnoceno jako vynikající 2008/2009 Soukromá Pěstounská péče Bydlí vaše dítě mimo domov? Staráte se o dítě někoho jiného? Víte o dítěti, které žije s někým, kdo není jeho blízkým příbuzným? Hrabství

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH REPUBLIC SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED STATES OF AMERICA ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET pro výzkum ESS Listopad - prosinec 2002 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ AGREEMENT BETWEEN THE CZECH REPUBLIC AND AUSTRALIA ON SOCIAL SECURITY ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY CLAIM FOR A PENSION FROM THE CZECH

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_6

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_6 Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_6 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. Kateryna Tokar, studentka 3 lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. DOTAZNÍK Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce. Cílem práce je zjistit a popsat kvalitu života HIV pozitivních pacientů a posoudit vliv práce všeobecných

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s.

PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. PODROBNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ v Domově Alma Mater,o.p.s. I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (*) Žadatel: (titul, jméno, příjmení) (rodné příjmení) Narozen:... (den, měsíc, rok) (místo) Státní příslušnost: Rodné číslo:

Více

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro rodiče

Posilování vlivu rodiny. Dotazník pro rodiče Posilování vlivu rodiny Dotazník pro rodiče ANONYMNÍ KÓD Vaše odpovědi jsou ANONYMNÍ a NEBUDOU ukázány nikomu dalšímu. Protože se v tomto projektu zabýváme rodinami, budeme potřebovat propojit Váš dotazník

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Dotazník PARO verze 25-27

Dotazník PARO verze 25-27 Partnerství... 2 Vznik stávajícího partnerství... 3 Charakteristiky stávajícího partnerství... 5 Následující blok otázek se bude týkat vzniku Vašeho minulého partnerství.... 7 Charakteristiky minulého

Více

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o:

ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU. Jméno a příjmení... titul Rok narození:. Bydliště:..PSČ Od nabízené služby požaduji, mám zájem o: ŽÁDOST O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Pohoda V případě zájmu o nabízenou službu vyplňte žádost a doručte sociálním pracovníkům Domova - osobně nebo poštou na výše

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor

GGS Muţi a ţeny v ČR: ţivotní dráhy 1. část dotazníku - rozhovor Americká 21 120 00 Praha 2 tel: 222 5121 fax: 222 512 800 ČÍSLO TAZATELE RESPONDENT DEN KRAJ ID (nevyplňovat!!!) 1 1 1 Pha 1 2 2 2 StČ 2 3 3 3 JČ 3 4 4 4 ZČ 4 5 5 5 SČ 5 6 6 6 VČ 6 7 7 7 JM 7 8 8 8 SM

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

REGISTRACE V LAREU. Další službou, kterou LAREU připravuje je vytvoření cestovních pasů pro lamy a alpaky. Tato služba bude zpoplatněná.

REGISTRACE V LAREU. Další službou, kterou LAREU připravuje je vytvoření cestovních pasů pro lamy a alpaky. Tato služba bude zpoplatněná. REGISTRACE V LAREU LAREU ("Llama & Alpaca Registries Europe") je evropský registr lam a alpak se sídlem v Brigu ve Švýcarsku. Účelem této společnosti je poskytování bezplatné online registrace pro všechny

Více

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO )

I N F O R M A C E. pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) I N F O R M A C E pro zaměstnance soudů k zápisu údajů do agendového informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO ) 1. Zápis údajů o rozvodu manželství Pro provedení zápisu údajů o rozvodu manželství

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

Žádost na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

Žádost na uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby Domov Kopretina Černovice, Dobešovská 1, 394 94 Černovice IČO: 70659001, tel. 565 427 111, fax 565 427 198 http://web.telecom.cz/dusp-cernovice, e-mail: dusp-cernovice@iol.cz Datum podání žádosti: Žádost

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

BYDLENÍ MLADÉ GENERACE 2003

BYDLENÍ MLADÉ GENERACE 2003 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 červen 2003 UNIVERSITAS, užitá sociologie, Nad ostrovem 10, 147 00 Praha 4 Číslo tazatele Číslo dotazníku BYDLENÍ MLADÉ GENERACE

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více