STUDIJNÍ PROGRAMY A DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ PROGRAMY A DOKUMENTACE"

Transkript

1 UNINOVA, o.p.s. STUDIJNÍ PROGRAMY A DOKUMENTACE AKADEMICKÝ ROK 09/10 Praha 09

2 UNINOVA, o.p.s., 09 >> OBSAH Úvodní slovo...4 Kontakty...5 Harmonogramy pro rok 09/ Studijní programy...8 Praha: I.,II., III. ročník denní Bc. studium...8 Brno: I., II., III. ročník externí Bc. studium I., II. ročník externí Mgr. studium... I., II. ročník Ing. studijní program Sazebník poplatků Studijní a zkušební řád Směrnice děkana č. 4/07, doktorandské studium Směrnice děkana č. 1/ 09, o konání rigorózních zkoušek a obhajobách rigorózních prací... 46

3 >> ÚVODNÍ SLOVO UNINOVA, o. p. s., je první soukromou vysokou školou v České republice, která nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.) a dále pak ekonomické vzdělání v oboru ekonomika a management (Ing.). Oba studijní programy se uskutečňují na základě státního souhlasu uděleného Bratislavské vysoké škole práva usnesením vlády Slovenské republiky č. 725/04, spolu s rozhodnutím mezirezortní komise Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 25. března 09, na jehož základě je UNINOVA, o. p. s., zařazena do Přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/05 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která upravuje další studium, jež se považuje za studium na vysokých školách. Bratislavská vysoká škola práva působí úspěšně již pět let a její vedení i pedagogové získali během této doby nejen bohaté zkušenosti s nejmodernějšími přístupy ke vzdělání a se zapojením významných zahraničních odborníků do pedagogického procesu, ale také vysoký kredit mezi právnickými fakultami na Slovensku. V současné době má již Bratislavská vysoká škola práva čtyři fakulty. Kromě Fakulty práva a Fakulty ekonomie a podnikání je to rovněž Fakulta masmedií a Fakulta informatiky. Základním mottem naší školy je Vzdělání bez hranic, a to nejen z toho důvodu, že zakladatelem této vysoké školy je Bratislavská vysoká škola práva, jejíž akreditované studijní programy UNINOVA v České republice uskutečňuje, ale také proto, že některé z předmětů jsou vyučovány zahraničními pedagogy. V současné době existují v České republice dvě pracoviště. V Brně je v externí formě uskutečňován studijní program právo a ekonomie a podnikání a v Praze v denní i externí formě studijní obor právo. UNINOVA nabízí zájemcům o studium standardní právnické vzdělání v podobě špičkového edukačního modelu. Jedná se přitom, jak vyplývá z vázanosti slovenskou akreditací, o dělené studium. Cílem naší školy je poskytnout vysoký standard kvalitního právnického vzdělání s inovativním přístupem ke studiu a se snahou o efektivní propojování právní teorie a praxe. Kromě tradičních právnických oborů, které jsou obligatorní, je ve studijním programu věnován velký prostor výuce jazyků a v rámci povinně volitelných a výběrových předmětů se dostává také na některá méně obvyklá témata. UNINOVA rovněž absolventům magisterského stupně právnického vzdělání umožňuje vykonat rigorózní řízení a po složení příslušné zkoušky a obhajobě rigorózní práce získat titul doktora práv (JUDr.) v osmi oborech. Ve studijní nabídce je rovněž obsažen ve třech oborech doktorandský stupeň studia (PhD.). Veškeré tituly získané na UNINOVA jsou plně rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, jak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice (č. 33/01 Sb. m. s.). prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. >> KONTAKTY >> PRAHA Adresa: UNINOVA, o.p.s. Wuchterlova Praha 6 Dejvice Ředitel: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. tel.: Tajemník: JUDr. David Falada tel.: Sekretariát: Jana Dubovská tel.: fax.: Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Andrea Poláchová tel.: Účetní oddělení: Denisa Černá KONTAKTY >> BRNO Adresa: UNINOVA, o. p. s. Táborská Brno Vedoucí střediska Brno: JUDr. Hana Michálková Vedoucí pedagog: doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. Sekretariát: Bc. Jana Cacková tel.: Vedoucí studijního oddělení: Marie Trunečková tel.:

4 >> HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 09/10 >> PRAHA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Zimní semestr Výuka Vánoční volno Zkouškové období Zápis ke studiu přijatí v 1. kole přijímacího řízení Zápis ke studiu přijatí ve 2. kole přijímacího řízení Letní semestr Výuka Zkouškové období Termín pro splnění všech studijních povinností za akademický rok 09/ >> BRNO BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Zimní semestr Výuka Vánoční volno Zkouškové období 1. a 2. ročník Zkouškové období 3. ročník Letní semestr Výuka 1. a 2. ročník Výuka 3. ročník Odevzdání bakalářských prací Zkouškové období 3. ročník Termín splnění podmínek bakalářského studia Pokračování HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 09/10 Zkouškové období 1. a 2. ročník Obhajoby bakalářských prací Řádný termín státní zkoušky Opravné státní zkoušky + obhajoby MAGISTERSKÉ STUDIUM Zimní semestr Výuka Vánoční volno Zkouškové období 1. ročník Zkouškové období 2. ročník Letní semestr Výuka 1. ročník Výuka 2. ročník Odevzdání diplomových prací Zkouškové období 2. ročník Termín splnění podmínek magisterského studia Zkouškové období 1. ročník Obhajoby diplomových prací Řádný termín státní zkoušky Opravné státní zkoušky + obhajoby

5 >> STUDIJNÍ PROGRAMY >> PRAHA Bakalářský studijní program I. ročník Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10001 Úvod do studia a teorie práva 5 1P/2S 1 ZS BPPX10002 Římské právo I. 5 2P/1S 1 ZS BPPX10003 Národní právní dějiny I. 5 2P/1S 1 ZS BPPX10004 Státověda a ústavní právo 5 2P/1S 1 ZS BPPX10010 Základy teorie práva 5 1P/2S 2 LS opx001 BPPX10011 Římské právo II. 5 2P/1S 2 LS opx002 BPPX10012 Národní právní dějiny II. 5 2P/1S 2 LS opx003 BPPX10013 Ústavní právo 5 2P/1S 2 LS opx004 Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX052 Právní komunikace v německém jazyce I. 3 2S 1 ZS spx052 BPPX005 Právní komunikace v anglickém jazyce I. 3 2S 1 ZS spx005 Pokračování STUDIJNÍ PROGRAMY - PRAHA BPPX008 Elementy evropské právní kultury I. 3 2P/1S 1 ZS spx008 BPPX007 Politologie 3 2P 1 ZS Získat min. 9 kreditů volit alespoň jeden z předmětů BPPX005, BPPX052 (AJ I./ NJ I.) BPPX070 Právní komunikace v německém jazyce II. 3 2S 2 LS BPPX014 Právní komunikace v anglickém jazyce II. 3 2S 2 LS BPPX018 Elementy evropské právní kultury II. 3 2P/1S 2 LS BPPX016 Církevní a kanonické právo 3 1P/1S 2 LS Získat min. 6 kreditů volit alespoň jeden z předmětů BPPX014, BPPX070 (AJ II./ NJ II.) C Výběrové předměty: BPPX40104 Latina pro právníky I. 2 2S 1 ZS Francouzština pro právníky I. 2 2S 1 ZS BPPX40155 Národohospodářská politika 2 2P 1 ZS Diskriminace v právu 2 2P 1 ZS Francouzština pro právníky II. 2 2S 2 LS BPPX40105 Latina pro právníky II. 2 2S 2 LS BPPX40176 Vývoj veřejné správy ve střední Evropě 2 1P/1S 2 LS BPPX40160 Srovnávací politologie 2 2P 2 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 9 8

6 Bakalářský studijní program II. ročník Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX100 Občanské právo hmotné I. 5 2P/2S 3 ZS opx011 BPPX10021 Správní právo hmotné 5 2P/2S 3 ZS BPPX10022 Pracovní právo 5 2P/2S 3 ZS BPPX10023 Státověda a ústavní právo / Public International Law 5 2P/1S 3 ZS BPPX10030 Občanské právo hmotné I. 5 2P/2S 4 LS opx0 BPPX10031 Správní právo procesní 5 2P/2S 4 LS spx021 BPPX10032 Obchodní právo I. 5 2P/2S 4 LS spx030 BPPX10034 Rodinné právo 5 2P/1S 4 LS opx011 Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX053 Stylistika německých právních textů 3 2S 3 ZS PX052, PX070 BPPX029 Stylistika anglických právních textů 3 2S 3 ZS PX005, PX014 BPPX017 Teorie a praxe legislativy 3 1P/1S 3 ZS PX004, PX013 BPPX028 Teorie a praxe mezinárodních vztahů 3 1P/1S 3 ZS spx023 Získat min. 6 kreditů volit alespoň jeden z předmětů BPPX029, BPPX053 (AJ / NJ) Pokračování 10 STUDIJNÍ PROGRAMY - PRAHA BPPX024 Právo sociálního zabezpečení 3 2P/1S 4 LS opx022 BPPX042 Právo životního prostředí 3 3P/1S 4 LS BPPX038 Analýza anglických právních textů 3 2S 4 LS PX005, PX014 BPPX054 Analýza německých právních textů 3 2S 4 LS PX052, PX070 Získat min. 6 kreditů volit alespoň jeden z předmětů BPPX038, BPPX054 (AJ / NJ) C Výběrové předměty: BPPX40102 Vztah státu a církve / Konfesní právo 2 1P/1S 3 ZS Ruština pro právníky I. 2 3 ZS Dějiny kodifikací práva 2 3 ZS Italština pro právníky I. 2 3 ZS Právo ve výtvarném umění 2 3 ZS Právo v totalitních státech 2 4 LS BPPX40124 Bankovnictví a finance 2 1P/1S 4 LS Ruština pro právníky II. 2 4 LS BPPX40107 Sociologie práva 2 2S 4 LS Italština pro právníky II. 2 4 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 11

7 Bakalářský studijní program III. ročník Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10039 Evropské právo 1 (Historie evropské integrace, struktura EU a základy práva EU) / Eurpean Law I. (History of European Integration, EU Structure and Principles of the EU Law) 5 2P/1S 5 ZS PX013, spx023 BPPX10040 Obchodní právo II. 5 2P/2S 5 ZS PX032 BPPX10041 Finanční právo 5 2P/1S 5 ZS BPPX10049 Trestní právo hmotné 5 2P/2S 5 ZS PX010, PX013 BPPX10048 Evropské právo II. (Vnitřní trh) /European law II. (Internal Market) 5 2P/2S 6 LS spx039 BPPX10050 Trestní právo procesní 5 2P/2S 6 LS spx049 BPPX10033 Mezinárodní právo soukromé/ Private International Law 5 2P/2S 6 LS spx030, spx023 BPPX10054 Repetitorium ze státovědy 5 2P 6 LS opx004 BPPX10055 Zpracování a odevzdání bakalářské práce 10 6 LS Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX044 Mezinárodní humanitární právo 3 1P/1S 5 ZS PX023 BPPX049 Daňové právo 3 1P/1S 5 ZS PX021, opx031 Pokračování 12 STUDIJNÍ PROGRAMY - PRAHA BPPX035 Spolkové a nadační právo 3 1P/1S 5 ZS PX0, spx030 BPPX044 Mezinárodní humanitární právo 3 1P/1S 5 ZS PX023 Získat min. 9 kreditů C Výběrové předměty: BPPX40161 BPPX40165 Základy vědecké propedeutiky pecializovaný seminář k přípravě závěrečných prací Praktikum uzavírání smluv v obchodním právu 2 2S 5 ZS 2 2S 5 ZS opx032, spx040 BPPX40148 Praktické cvičení z občanského práva 2 2S 5 ZS Dějiny právnického vzdělání 2 5 ZS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 13

8 >> BRNO Bakalářský studijní program I. ročník - kombinované studium Brno Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10001 Úvod do studia a teorie práva 5 3P 1 ZS BPPX10002 Římské právo I. 5 3P 1 ZS BPPX10003 Národní právní dějiny I. 5 3P 1 ZS BPPX10004 Státověda a ústavní právo 5 3P 1 ZS BPPX10010 Základy teorie práva 5 3P 2 LS opx001 BPPX10011 Římské právo II. 5 3P 2 LS opx002 BPPX10012 Národní právní dějiny II. 5 3P 2 LS opx003 BPPX10013 Ústavní právo 5 3P 2 LS opx004 Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX052 Právní komunikace v německém jazyce I. 3 2P 1 ZS spx052 BPPX005 Právní komunikace v anglickém jazyce I. 3 2P 1 ZS spx005 BPPX007 Politologie 3 2P 1 ZS BPPX009 Politická filozofie a filozofie práva I. 3 2P 1 ZS Získat min. 9 kreditů Pokračování 14 STUDIJNÍ PROGRAMY - BRNO BPPX070 Právní komunikace v německém jazyce II. 3 2P 2 LS BPPX014 Právní komunikace v anglickém jazyce II. 3 2P 2 LS BPPX019 Politická filozofie a filozofie práva II. 3 2P 2 LS Získat min. 6 kreditů C Výběrové předměty: BPPX40154 Teoretické aspekty komunikace 2 2P 1 ZS BPPX40160 Komparativní politologie 2 2P 2 LS BPPX40112 České právní dějiny do roku P 2 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 15

9 Bakalářský studijní program II. ročník - kombinované studium Brno Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX100 Občanské právo hmotné I. 5 4P 3 ZS opx011 BPPX10021 Správní právo hmotné 5 4P 3 ZS BPPX10022 Pracovní právo 5 4P 3 ZS BPPX10023 Mezinárodní právo veřejné 5 3P 3 ZS PX013 BPPX10030 Občanské právo hmotné II. 5 4P 4 LS opx0 BPPX10031 Správní právo procesní 5 4P 4 LS spx021 BPPX10032 Obchodní právo I. 5 4P 4 LS spx030 BPPX10034 Rodinné právo 5 3P 4 LS opx011 Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX026 Psychologie pro právníky 3 2P 3 ZS BPPX028 Teorie a praxe mezinárodních vztahů 3 2P 3 ZS spx023 BPPX029 Stylistika anglických právních textů 3 2P 3 ZS PX005, PX014 BPPX053 Stylistika německých právních textů 3 2P 3 ZS PX052, PX070 Získat min. 9 kreditů Pokračování 16 STUDIJNÍ PROGRAMY - BRNO BPPX042 Právo životního prostředí 3 4P 4 LS BPPX038 Analýza anglických právních textů 3 2P 4 LS BPPX054 Analýza německých právních textů 3 2P 4 LS Získat min. 6 kreditů C Výběrové předměty: BPPX40132 Mezinárodní organizace 2 2P 3 ZS BPPX40101 Církevní právo trestní 2 1P 3 BPPX40107 Sociologie práva 2 2P 4 LS BPPX40126 Živnostenské právo 2 1P 4 LS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 17

10 Bakalářský studijní program III. ročník - kombinované studium Brno Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX10039 Evropské právo I. 5 3P 5 ZS PX013, spx023 BPPX10040 Obchodní právo II. 5 4P 5 ZS PX032 BPPX10041 Finanční právo 5 3P 5 ZS BPPX10049 Trestní právo hmotné 5 4P 5 ZS PX010, PX013 BPPX10048 Evropské právo II. 5 4P 6 LS spx039 BPPX10050 Trestní právo procesní 5 4P 6 LS spx049 BPPX10033 Mezinárodní právo soukromé 5 4P 6 LS spx030, spx023 BPPX10054 Repetitorium ze státovědy 5 2P 6 LS BPPX10055 Vypracování a odevzdání bakalářské práce 10 6 LS Celkem kreditů B Povinně volitelné předměty: BPPX044 Mezinárodní humanitární právo 3 2P 5 ZS PX023 BPPX049 Daňové právo 3 2P 5 ZS PX021, opx031 Pokračování 18 STUDIJNÍ PROGRAMY - BRNO Získat min. 6 kreditů C Výběrové předměty: BPPX40128 Pozemkové právo 2 2P 5 ZS BPPX40161 Základy vědecké propedeutiky 2 2P 5 ZS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 19

11 Navazující magisterský studijní program I. ročník - kombinované studium Brno Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX60001 Evropské právo III. 5 3P 1 ZS BPPX60015 Právo duševního vlastnictví 5 3P 1 ZS BPPX60040 Správní právo hmotné II. 5 4P 1 ZS BPPX60041 Kriminalistika 5 4P 1 ZS BPPX60013 Evropské právo IV. 5 4P 2 LS BPPX60014 Mezinárodní a evropská ochrana lidských práv 5 3P 2 LS BPPX60042 Občanské právo procesní I. 5 4P 2 LS BPPX60003 Trestní právo II. 5 4P 2 LS Celkem kreditů 40 B Povinně volitelné předměty: BPPX70007 Mezinárodní a evropské pracovní právo 3 3P 1 ZS BPPX70009 Konkurzní právo 3 2P 1 ZS BPPX70011 Ochrana spotřebitele 3 2P 1 ZS Získat min. 9 kreditů Pokračování STUDIJNÍ PROGRAMY - BRNO BPPX70019 Systém mezinárodní bezpečnosti 3 2P 2 LS BPPX70018 Diplomatický protokol 3 2P 2 LS BPPX70021 Kriminologie 3 4P 2 LS Získat min. 6 kreditů C Výběrové předměty: BPPX80102 Základy podnikové ekonomiky 2 2P 1 ZS Vysvětlivky: P - přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 21

12 Navazující magisterský studijní program II. ročník - kombinované studium Brno Bc. studium v akademickém roce 09/10 Možnost zápisu jednotlivých předmětů při splnění prerekvizit (vzájemné podmíněnosti předmětů studijního programu): Studijní obor Právo Studijní program: právo A Povinné předměty: BPPX60043 Občanské právo procesní II. 5 4P 3 ZS BPPX60024 Aplikované trestní právo 5 3P 3 ZS BPPX60026 Evropské právo obchodních společností 5 3P 3 ZS BPPX60044 Evropské právo V. 5 3P 3 ZS BPPX60045 Repetitorium z trestního práva 5 2P 4 LS BPPX60046 Repetitorium z občanského práva 5 2P 4 LS BPPX60029 Vypracování a odevzdání diplomové práce 4 LS Celkem kreditů LS B Povinně volitelné předměty: BPPX70052 Repetitorium z pracovního práva 3 2P 3 ZS BPPX70053 Repetitorium z obchodního práva 3 2P 3 ZS Získat min. 6 kreditů 22 STUDIJNÍ PROGRAMY - BRNO C Výběrové předměty: BPPX80114 Penologie 2 2P 3 ZS BPPX80113 Soudní lékařství 2 2P 3 ZS Vysvětlivky: P přednáška, S seminář, C cvičení, ZS zimní semestr, LS letní semestr, o doporučená prerekvizita, s souběžná prerekvizita, prerekvizita bez označení striktní 23

13 Ing. studijní program I. ročník - kombinované studium Brno Ing. studium v akademickém roce 09/10 Studijní obor Mezinárodní podnikání Studijní program: Ekonomika a management mezinárodního podnikání A Povinné předměty: Mezinárodní hospodářské vztahy 7 1 ZS Mezinárodní finance ZS Mezinárodní platební styk ZS Mezinárodní obchodní politika LS Operace a technika zahraničního obchodu 7 2 LS Ekonomika a obchodní politika rozvojových zemí LS B Povinně volitelné předměty: Podnikatelské rozhodování ZS Diplomový projekt 6 4 Management mezinárodního podnikání LS C Výběrové předměty: Marketingová komunikace ZS Management inovací ZS Mezinárodní organizace LS Strategický management LS Světová ekonomika LS 24 STUDIJNÍ PROGRAMY - BRNO Ing. studijní program II. ročník - kombinované studium Brno Ing. studium v akademickém roce 09/10 Studijní obor Mezinárodní podnikání Studijní program: Ekonomika a management mezinárodního podnikání A Povinné předměty: Podnikatelské riziko ZS Mezinárodní obchodní právo 7 3 ZS Mezinárodní přeprava a logistika ZS Ekonomie a ekonomika EU LS Finanční operace v mezinárodním obchodě LS Mezinárodní marketing LS B Povinně volitelné předměty: Diplomový projekt ZS Agrární politika EU ZS Diplomový projekt LS Sociální politika EU LS C Výběrové předměty: Mezinárodní statistické databáze ZS Účetní a daňový reporting ZS Projektový management ZS Rétorika a stylistika LS Hospodářská diplomacie a diplomatický protokol LS 25

14 >> SAZEBNÍK POPLATKŮ 1) Pro pedagogickou oblast a) Školné na akademický rok: (Praha) Studijní obor Právo : Bakalářský studijní program (Bc.) Kč/denní a externí Rigorózní řízení Kč Doktorandské studium (Ph.D.) Kč/externí (Brno) Studijní obor Právo : Bakalářský studijní program (Bc.) Kč/externí Magisterský studijní program (Mgr.) Kč/externí Rigorózní řízení Kč Studijní obor Ekonomika a management mezinárodního podnikání : Inženýrský studijní program (Ing.) Kč/externí b) Poplatek za placený opravný termín zkoušky: Kč c) Poplatek za placený termín obhajoby práce: Kč d) Poplatek za placený termín státní zkoušky: Kč 2) Pro administrativní oblast a) Poplatek za vystavení duplikátu indexu 500,- Kč b) Poplatek za vystavení dokladů o vzdělání v anglickém jazyce na požádání absolventa: c) Poplatek za opis: Školné se platí jednorázově, bezhotovostním převodem na účet vysoké školy nebo poštovní poukázkou. Za zaplacené se považuje dnem jeho připsání na účet školy, nebo po předložení ústřižku poštovní poukázky. 26 STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/02 Z. z., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o VŠ ). I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Akademické svobody akademická práva Na Bratislavské vysoké škole práva jsou zaručeny všechny akademické svobody a akademická práva v souladu se zákonem o vysokých školách a jejich využívání v souladu se zásadami demokracie, humanity a právního řádu. V procesu vysokoškolského vzdělávání jsou to především: a) svoboda vědeckého bádání, výzkumu, vývoje a zveřejňování těchto výsledků; b) svoboda výuky, která spočívá především v otevřenosti různým vědeckým názorům a vědeckým a výzkumným metodám; c) právo učit se při zachování svobodného výběru studia v rámci akreditovaných studijních programů a svobodného vyjadřování svých vlastních názorů v průběhu výuky. Článek 2 Vymezení platnosti 1) Studijní řád stanoví otázky vysokoškolského studia (dále jen studium ) na fakultách Bratislavské vysoké školy práva (dále jen BVŠP ). 2) Studijní řád je platný pro tvorbu všech navazujících interních předpisů fakult a součástí BVŠP. 3) Studijní řád je platný pro všechny studenty, vysokoškolské pedagogy a další odborné spolupracovníky, kteří studium na BVŠP absolvují, zabezpečují a organizují. II. ČÁST ORGANIZACE STUDIA Článek 3 Stupně a délka studia 1) Studijní programy na BVŠP probíhají v akreditovaných studijních programech ve třech stupních vysokoškolského vzdělání: a) studijní program prvního stupně, jehož standardní délka je tři akademické roky, jebakalářské studium, b) studijní program druhého stupně, jehož standardní délka jsou dva akademické roky, je magisterské studium na Fakultě práva (dále STUDIJNÍ ŘÁD jen FP ) a inženýrské studium na Fakultě ekonomie a podnikání (dále jen FEP ), c) třetí stupeň studia, jehož standardní délka v denní formě jsou nejméně tři roky a nejvíce čtyři roky studia, v externí formě nejvíce pět let studia, je doktorandské studium. 2) Studium prvního a druhého stupně nesmí podle studijního programu přesáhnout jeho standardní délku podle odst. 2 až 4 v souladu s 65 odst. 2 zákona o vysokých školách, a to o více než dva roky. 3) BVŠP poskytuje další formy vzdělávání, a to v rámci programu celoživotního vzdělávání. 4) Děkan fakulty předkládá studijní program ke schválení vědecké radě fakulty poté, co projde návrh studijního programu v akademickém senátu fakulty a akademickém senátu vysoké školy. 5) Organizace všech stupňů a forem studia na vysoké škole je založena na systému kreditů a v souladu s vyhláškou MŠ SR č. 614/02 Z. z., o kreditním systému studia (dále jen vyhláška o kreditním systému studia ). 6) V případě spojení prvního a druhého stupně do jednoho celku je standardní délka studia nejméně čtyři a nejvíce šest let. Rektor, po vyjádření děkana, může maximální délku studia v jednotlivých stupních vysokoškolského studia prodloužit na základě odůvodněné žádosti studenta. Článek 4 Studijní obor, studijní program a studijní plán 1) Studijní obor je oblast poznání, která může být předmětem vysokoškolského vzdělávání v některém z jeho tří stupňů. Vymezuje se obsahem, který charakterizují převážně oblasti a rozsah vědomostí, schopností a zručností profilující absolventa. 2) Studijní program je soubor vzdělávacích činností, zejména přednáška, seminář, cvičení, bakalářská práce, diplomová práce, rigorózní práce, projektová práce, disertační práce, stáž, exkurze, odborná praxe a soubor pravidel sestavených tak, aby úspěšné absolvování těchto vzdělávacích programů, při zachování uvedených pravidel, umožňovalo získání vysokoškolského vzdělání. 3) Součástí studia podle každého studijního programu je také závěrečná práce a její obhajoba, patřící mezi státní zkoušky. 4) Studijní program lze uskutečnit ve studijním oboru, který je součástí studijních oborů zaštiťovaných MŠ SR a schválený Akreditační komisí vlády SR pro BVŠP. Studijní program lze uskutečnit i jako kombinaci dvou studijních oborů. Pokud jsou oba studijní obory studijního programu přibližně stejně zastoupené, jedná se o mezioborové studium, v jiném případě je jeden studijní obor označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. 5) Studijní plán studenta určuje časovou a obsahovou posloupnost jednotek studijního programu 27

15 a formy hodnocení studijních výsledků. Studijní plán si s výjimkou formy hodnocení studijních výsledků sestavuje student sám v souladu se studijním řádem BVŠP nebo ve spolupráci se studijním poradcem. 6) Na sestavování studijních plánu pro BVŠP fakulty se podílejí studijní poradci, kteří také poskytují poradenské služby studentům. Jsou jmenováni děkanem z řad učitelů. 7) Bakalářský studijní program, jakožto studijní program prvního stupně, je zaměřený na získání teoretických poznatků a praktických vědomostí a zručností, založených na současném stavu právních a ekonomických věd a na zvládnutí jejich použití při výkonu povolání nebo při pokračování v navazujícím vysokoškolském studiu. Bakalářský program je ukončen závěrečnou bakalářskou prací. 8) Absolventům bakalářského studia BVŠP je udělen akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. ). 9) Magisterský studijní program na FP a inženýrský na FEP, jako program druhého studijního stupně, je zaměřen na získávání teoretických a praktických poznatků, vycházejících ze současného stavu právní, resp. ekonomické vědy, a na jejich využití při výkonu povolání nebo při pokračování v navazujícím vysokoškolském studiu. Závěrečnou prací magisterského studijního programu je magisterská práce. 10) Absolventům magisterského studijního programu se uděluje titul magistr (ve zkratce Mgr. ), absolventům inženýrského studia se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. ). 11) Po úspěšném složení rigorózní zkoušky v akreditovaných studijních oborech uděluje vysoká škola akademický titul podle znění 53 odst. 8 zákona o vysokých školách č. 131/02 Z. z. 12) Studijní program třetího stupně (doktorandské studium) je zaměřený na získávání a prohlubování znalostí založených na současném stavu vědeckého poznání a zejména pak na vlastním příspěvku studenta k němu, který je výsledkem vědeckého bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oblasti vědy a pod vedením školitele, který je po schválení vědeckou radou fakulty (resp. vědeckou radou vysoké školy ve smyslu 54 odst. 4 zákona o vysokých školách č. 131/02 Z.z.) jmenován děkanem fakulty. 13) Absolventi studia doktorandského studijního programu získávají titul doktor (philosophiae doctor, ve zkratce PhD., který se uvádí za jménem). Článek 5 Rigorózní zkoušky 1) Absolventi, kteří získali titul magistr, mohou v akreditovaných studijních oborech BVŠP vykonat rigorózní zkoušku. Rigorózní zkouškou a obhajobou rigorózní práce má uchazeč na základě samostatného studia prokázat hlubší znalosti studijního oboru v širším smyslu a to, že je způsobilý osvojovat si samostatně nové poznatky vědy a praxe a dále je schopen získané znalosti aplikovat tvůrčím způsobem v praxi. Po úspěšném vykonání rigorózní zkoušky a obhajobě rigorózní práce VŠ udělí uchazečům akademický titul ve smyslu 53 odst. 8 zákona o vysokých školách č. 131/02 Z. z. 2) Rigorózní zkouška probíhá před zkušební komisí. Průběh rigorózní zkoušky a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. Rozhodnutí zkušební komise o výsledcích rigorózní zkoušky se děje na neveřejném zasedání zkušební komise. 3) Právo zkoušet u rigorózních zkoušek mají pouze vysokoškolští učitelé působící ve funkcích profesorů a docentů, schválení vědeckou radou vysoké školy. 4) Složení komise, která řídí rigorózní zkoušky, určuje děkan fakulty z osob pověřených zkoušet, podle odstavce 3 studijních programů. 5) Podrobnosti rigorózního řízení stanoví Rigorózní řád BVŠP. Článek 6 Přijímací řízení 1) Studentem vysoké školy se může stát občan SR nebo cizí státní příslušník, který splňuje stanovené podmínky dané zákonem a další podmínky, přijaté akademickým senátem fakulty podle návrhu děkana. Termín schválení kritérií pro přijímací řízení je 30. listopadu předchozího akademického roku. 2) Přijímací řízení je proces, který uchazeči o studium umožňuje, v případě splnění daných podmínek ke studiu, stát se studentem zvoleného studijního programu na fakultě, která jej poskytuje. Přijímací řízení začíná obdržením písemné přihlášky uchazeče o studium na fakultě, která tento studijní program poskytuje, a to v termínu stanoveném fakultou. 3) Základní podmínkou pro přijetí ke studiu studijního programu prvního stupně studijního programu bakalářského studia je získání úplného středního vzdělání nebo úplného středně odborného vzdělání. 4) Základní podmínkou přijetí ke studiu studijního programu druhého stupně je absolvování studijního programu prvního stupně studia a splnění podmínek stanovených děkanem pro přijímací řízení. O studium se mohou ucházet také absolventi prvního stupně jiných vysokých škol s podobným nebo příbuzným zaměřením. 5) Základní podmínkou k přijetí na doktorandské studium je absolvování studijního programu druhého stupně. 28 6) Cizinci mohou být přijati ke studiu studijních programů probíhajících ve slovenském jazyce na jednotlivých fakultách za splnění podmínky, že povinně složí příjímací zkoušku ve slovenském jazyce. Tato podmínka se netýká občanů České republiky a cizinců, kteří vykonali maturitní zkoušku ze slovenského jazyka a kteří absolvovali bakalářské nebo inženýrské studijní programy ve slovenském jazyce. V případě organizování studia v cizím jazyce se bude přijímací řízení konat v příslušném jazyce. 7) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty v souladu se stanovenými podmínkami k přijetí. Na základě žádosti uchazeče o přezkoumání rozhodnutí může děkan uchazeče přijmout, nebo žádost předat rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutí děkana, změní rozhodnutí, pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem, s vnitřními předpisy vysoké školy nebo s podmínkami stanovenými dle 57 odst. 1 zákona o vysokých školách č. 131 /02 Z. z., popřípadě žádost ve sporných případech postoupí Správní radě. 8) Cizinci na BVŠP studují takto: a) studenti podle zákona o vysokých školách a tohoto řádu, b) na základě vyhlášených mezinárodních smluv, kterými je SR vázána, c) na základě dohod o spolupráci, uzavřených ve smyslu 6 odst. 1 písm. j) zákona o vysokých školách, především v rámci mezinárodních programů, programů Evropské unie pro akademickou mobilitu a také bilaterálních dohod mezi vysokými školami. Článek 7 Zápis ke studiu 1) Oznámením rozhodnutí o přijetí ke studiu daného studijního programu, určeného stupněm studia, stanovenou formou studia a potvrzením tohoto rozhodnutí ze strany uchazeče, mu vzniká právo zapsat se ke studiu. 2) Termín, místo a způsob zápisu určuje a oznamuje přijatému uchazeči příslušná fakulta. 3) Student je povinen se osobně zapsat v každém roce studia a jednou ročně (zpravidla v termínu určeném k zápisu do vyššího ročníku následujícího akademického roku) předložit svůj studijní výkaz (index) studijnímu oddělení. 4) Při zápisu ke studiu je cizinec povinen předložit doklad o povolení pobytu na území SR a prokázat, že splňuje další podmínky stanovené právními předpisy, které upravují pobyt cizinců na území SR (Zákon č. 48/02 Z.z., o pobytu cizinců a o změně a doplnění některých zákonů). 5) Pokud se student nemůže ze závažných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, neprodleně to oznámí děkanovi, a to písemnou formou STUDIJNÍ ŘÁD nejpozději do 5 dnů po stanoveném termínu a požádá o povolení zápisu v náhradním termínu. Při náhradním termínu zápisu je nutná osobní účast studenta. 6) Při zápisu si student určuje sám, jakou část povinností předepsaných studijním programem a stanovených v doporučeném studijním plánu splní v následujícím akademickém roce, a to tak, aby mohl po splnění požadovaných podmínek postoupit do další části studia. 7) Zápis zaznamenává studijní oddělení do výkazu o studiu (index), a to ve smyslu 73 odst. 3 zákona o vysokých školách, také jsou evidovány nutné osobní údaje do registru, případně se studentovi napíše a potvrdí protokol o zápise. 8) Podmínkou zápisu v každém ročníku je uhrazení poplatků za studium, které stanoví Správní rada. 9) V případě, že se student nezapíše ke studiu ani ve stanoveném náhradním termínu a neprokáže oprávněné důvody, je jeho studium ukončeno podle článku 21, odst. 3) písm. a) tohoto řádu. Článek 8 Práva a povinnosti studentů 1) Uchazeč přijatý ke studiu se stává studentem vysoké školy dnem zápisu do studijního programu dané vysoké školy. 2) Student má právo: a) studovat ten studijní program, na který byl přijat, b) vytvořit si studijní plán podle pravidel studijního programu, c) zvolit si harmonogram studia tak, aby odpovídal časovému plánu, početnímu limitu studentů a dalším kritériím studijního řádu a studijního programu, d) ucházet se (v rámci svého studia) také o studium na jiné fakultě BVŠP (podmínky studia na jiné fakultě BVŠP, např. student FEP na FP a opačně, jsou stanoveny vnitřními předpisy BVŠP) nebo jiné vysoké škole, a to i v zahraničí, e) podílet se a účastnit se na vědecké, výzkumné a jiné tvůrčí činnosti na vysoké škole, f) vyjádřit svůj názor o kvalitě výuky alespoň jednou ročně, a to formou anonymního dotazníku, g) svobodně projevovat názory a připomínky k vysokému školství. 1) Na studenta, který se účastní praktické výuky a praxe, se vztahuje zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 2) Student je povinen dodržovat všechny studijní povinnosti stanovené ve studijním programu, který studuje, a v tomto studijním řádu. 3) Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy. 4) Student vysoké školy je dále povinen: 29

16 a) chránit a hospodárně používat majetek školy, prostředky i služby, b) hradit školné a poplatky spojené se studiem přímo vysoké škole a pravdivě uvádět účel platby, c) oznámit vysoké škole svou adresu, d) osobně se dostavit na písemné předvolání rektora, prorektora, proděkana nebo jimi pověřeného pedagoga, resp. jiného zaměstnance fakulty, e) dát souhlas k tomu, aby se jeho údaje uchovávaly pro potřebu studijní evidence. 1) Orgány akademické samosprávy vysoké školy mají právo, v souladu se zákonem o VŠ a Statutem Bratislavské vysoké školy práva (dále jen statut vysoké školy ), rozhodovat jménem vysoké školy ve věcech akademických práv a povinností studentů, zapsaných ke studiu podle studijních programů probíhajících na vysoké škole. 2) Současně s nabytím statusu studenta vysoké školy, nabývá student také postavení člena akademické obce vysoké školy. 3) Za porušení zákona a jiných obecně závazných právních předpisů nebo statutu vysoké školy může být se studentem zahájeno disciplinární řízení dle disciplinárního řádu vysoké školy. Článek 9 Učitelé vysoké školy 1) Na vysoké školy mohou působit jako učitelé profesoři, hostující externí profesoři, emeritní profesoři, docenti, hostující externí docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři. 2) Ve výchovně-vzdělávacím procesu mohou působit i externí učitelé, vědečtí odborníci, odborníci z výzkumu a praxe, dále pak učitelé ze zahraničních univerzit, vysokých škol a experti z dalších vědeckých pracovišť. 3) Kromě výuky podle studijního plánu a studijního programu poskytují vysokoškolští učitelé studentům individuální konzultace, na které si vyhrazují přiměřený čas (minimálně dvě hodiny týdně). Konzultační hodiny na daný semestr se zveřejňují. Individuální konzultace nenahrazují výuku. Článek 10 Organizace akademického roku. Harmonogram studia 1) Akademický rok začíná 1. září a končí 31. srpna roku následujícího. 2) Akademický rok se člení na zimní a letní semestr. 3) Každý semestr se skládá z výukové části a zkouškového období. 4) Výuková část semestru trvá nejméně 12 a nejvíce 15 výukových týdnů. Zkouškové období trvá nejméně 3 týdny. 5) Rektor stanoví, po projednání s děkany fakult vysoké školy, harmonogram studia pro následující akademický rok nejpozději do 30. března kalendářního roku. Článek 11 Formy a metody studia 1) Vysokoškolské vzdělání probíhá v denní a v externí formě studia. Obě tyto formy studia jsou si rovnocenné a obsahově identické. 2) Denní formu studia charakterizuje denní účast studenta na vzdělávacích programech, především přednáškách, seminářích, cvičeních, na odborné praxi, exkurzích, stážích a závěrečných pracích, určených studijním programem tak, že jejich úspěšné absolvování při dodržení stanovených pravidel umožňuje získat vysokoškolské vzdělání. 3) Externí formu studia charakterizuje převážně samostudium a účast na předepsaných konzultacích. 4) Studijní program v denní a externí formě může probíhat: a) prezenční formou studia, b) distanční formou studia, c) kombinovanou formou studia. 5) Prezenční forma studia spočívá ve vyučování za přímé účasti studenta i učitele. 6) Distanční forma nahrazuje přímý kontakt prostřednictvím komunikačních přístrojů, převážně založených na využití počítačové sítě. 7) Kombinovaná forma je založena na kombinaci prezenční a distanční metody s převahou přímé účasti učitele i studenta. 8) Účast studentů na cvičeních, seminářích, kolokviích a předepsaných konzultacích je při prezenční metodě povinná. Vyučující má právo omluvit a stanovit náhradní termín za maximálně 25% neúčast. Další 25% neúčast na této formě výuky z vážných a odůvodněných příčin má právo omluvit vedoucí katedry, která garantuje výuku daného předmětu. Vyšší neúčast se považuje za neúspěšné absolvování předmětu. 9) Studium podle doktorandského studijního programu probíhá na základě individuálního studijního plánu, pod vedením školitele. Článek 12 Kreditní systém 1) Organizace studia je založená na kreditním systému. Kreditní systém studia využívá získávání kreditů a jejich přenos. Dále umožňuje prostřednictvím kreditů posoudit zátěž studenta spojenou s absolvováním bloků studijního programu v souladu s pravidly stanovenými studijním programem a zároveň studentovi umožňuje podílet se na vypracování jeho studijního plánu. 2) Kredity jsou číselné hodnoty, přiřazené blokům studijního programu, které vyjadřují množství práce 30 studenta, potřebné k jejich získání. Standardní zátěž studenta za celý akademický rok je vyjádřena počtem 60 kreditů, za jeden semestr 30 kreditů. 3) Student získává kredity po úspěšném absolvování bloku studijního programu (čl. 4 odst. 2). Za daný blok studijního programu může student získat v průběhu studia kredity pouze jednou. 4) Kredity získané za absolvování bloku studijního programu se sčítají. Sčítáním kreditů ( 4 odst. 3 vyhlášky o kreditním systému studia) se rozumí sčítání kreditů získaných za úspěšné absolvování předmětů v době, ve které byl student zapsán do studia jednoho studijního programu. Sčítají se kredity získané: a) v rámci studia studijního programu v případě jeho řádného ukončení, b) v rámci části studia na jiné fakultě vysoké školy, c) v rámci části studia na jiné vysoké škole ve SR nebo na vysoké škole v zahraničí, formálně zajištěného přenosem kreditů podle 7 příslušné vyhlášky. 5) Celkový počet kreditů potřebných pro řádné ukončení studia na jednotlivém stupni studia je na BVŠ dán takto: a) studijní program prvního stupně studia bakalářský studijní program 180 kreditů, b) studijní program druhého stupně studia magisterský, resp. inženýrský studijní program 1 kreditů, c) studijní program třetího stupně doktorandský studijní program 180 kreditů. 6) Jednotkou studijního programu je studijní předmět (dále jen předmět ). Předmět se absolvuje jednou nebo více formami výuky (přednáška, seminář, cvičení, konzultační seminář, laboratorní práce, exkurze, odborná praxe), které jsou stanoveny ve studijním programu. 7) Každý předmět má svůj název a kód a je koncipován jako jednosemestrální. Základní údaje o předmětu jsou uvedeny v informačním listu předmětu, a jsou to převážně: a) hodinový rozsah výuky a počet kreditů, b) garant a vyučující učitelé, c) předměty podmiňující absolvování předmětu, d) podmínky pro absolvování předmětu a způsob hodnocení práce studenta, e) obsah předmětu, f) kontrolní části předmětu s přiřazeným počtem kreditů. 8) Předměty zařazené do studijního programu jsou rozděleny na: a) povinné předměty jejich absolvování je podmínkou ukončení studijního programu nebo jeho části, b) předměty povinně volitelné podmínkou úspěšného absolvování studijního programu nebo jeho části je ukončení povinného počtu STUDIJNÍ ŘÁD předmětů z této skupiny podle výběru studenta, c) volitelné předměty jsou všechny další předměty uvedené ve studijním programu nebo v nabídce studijních programů jiných fakult. 9) Předměty uvedené ve studijním programu se dělí na: a) předměty bez návaznosti (zápis tohoto předmětu není podmíněn ukončením předmětu jiného předmět bez prerekvizity), b) předměty podmíněné úspěšným absolvováním předmětu jiného nebo jiných předmětů (zápis tohoto předmětu je podmíněn ukončením jiného předmětu nebo předmětů předmět s prerekvizitou), c) prerekvizity mohou být povinné (podmíněný předmět musí být ukončený před zápisem vybraného předmětu), souběžné (mohou být zapsány zároveň s podmíněným předmětem), doporučené (nemusí být absolvovány). 10) Vypracování závěrečné práce je považováno za předmět, který je hodnocen známkou, a přidělují se mu kredity. 11) Fakulty pro každý studijní program určí doporučený studijní plán pro studenty, který je sestaven tak, aby po jeho absolvování student splnil podmínky nutné k úspěšnému ukončení studia ve standardní délce včetně absolvování odborné praxe. Doporučený studijní plán obsahuje předměty v takové celkové hodnotě počtu kreditů a v takové formě (povinné, povinně volitelné a výběrové), aby byla při každé kontrole studia splněna pravidla pro jeho pokračování. 12) Student, který se zapsal na povinný předmět v daném akademickém roce, ale neabsolvoval ho úspěšně, se může na tento předmět zapsat ještě jednou, a to v následujícím akademickém roce. Po druhém neúspěšném absolvování povinného předmětu je student vyloučen ze studia z důvodu neprospěchu. 13) Pokud student nebyl úspěšný při zkoušce z povinně volitelného předmětu, může se zapsat opakovaně, nebo si může vybrat z nabídky povinně volitelných předmětů předmět náhradní. Takového studium se považuje za studium předmětu opakovaně zapsaného, tj. po druhém neúspěšném pokusu o jeho absolvování je student vyloučen ze studia z důvodu neprospěchu. 14) Výběrový předmět, na který se student zapsal, ale neabsolvoval ho úspěšně, se student může zapsat znovu, nebo se může zaspat na jiný volitelný předmět. 15) Pokud student dosáhl dostatečného počtu kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů, nemusí si zapisovat žádný výběrový předmět. Výběrové předměty mohou představovat maximálně 10 % ze 180, resp. 1 kreditů. 31

17 16) Student si může podle vlastního uvážení zvolit i další předměty nad rámec svého studijního programu, a to ze skupiny povinně volitelných a výběrových předmětů. Povinnosti vyplývající ze zvoleného a zapsaného studijního plánu jsou pro studenta závazné. Za předměty, na které se student přihlásil a neabsolvoval je, se do váženého studijního průměru započítá známka 4. Student si může v jednom akademickém roce zvolit předměty z jiných studijních programů (nad rámec vlastního programu) maximálně do výšky 6 kreditů. 17) Pro otevření povinně volitelného a výběrového předmětu je stanovený minimální počet studentů 15, pokud vedoucí katedry neurčí jinak. Pokud počet přihlášených studentů na některý z předmětů nedosáhne minimálního počtu, je povinností přihlášeného studenta vybrat si jiný předmět. 18) Student může ve zkouškovém období daného semestru získat kredity jen z těch předmětů, na které se zapsal v požadovaném termínu. Po tomto termínu se učební plán stává pro studenta povinný. 19) Pokud student absolvuje část studia na jiné vysoké škole v SR nebo v zahraničí na základě smlouvy o studiu, získané kredity se mu započítávají do výpisu výsledků z dané vysoké školy. ) Součástí denního studia na každém stupni výuky může být praxe. Student je povinen ji absolvovat ve stanoveném rozsahu, a to v době prázdnin. Na prvním výukovém stupni hodnotí výsledky praxe vedoucí katedry (kterého jmenuje děkan) nebo jím pověřený pracovník na základě zprávy o absolvování praxe a hodnocení potvrzeného organizací, v níž byla praxe vykonána. Na druhém výukovém stupni hodnotí výsledky praxe vedoucí diplomové práce. 21) Podmínky doktorandského studia jsou stanoveny v 54 zákona o vysokých školách. Ustanovení o kreditním systému ( 9 vyhlášky o kreditním systému studia) se aplikují přiměřeně. III. ČÁST ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 13 Kontrola studia 1) Studium je kontrolováno v rámci studijních předmětů formou průběžné kontroly studia během výukové části semestru (kontrolní otázky, písemné testy, samostatné pracovní úlohy, referát na semináři apod.) a zkouškou za příslušné studijní období. Pokud student nezískal z předmětu žádné kredity, má právo na jeden opravný termín, který určí zkoušející. 2) Průběžnou kontrolou se rozumí kontrolní etapa studia během akademického roku. Pokud chce student pokračovat ve studiu, musí: a) získat do konce prvního studijního roku minimálně 40 kreditů, b) získat za každé dva po sobě následující semestry v součtu minimálně 40 kreditů. Závěrečnou kontrolou je kontrola splnění všech podmínek k úspěšnému absolvování studijního programu. 3) Podíl jednotlivých forem kontrol ve vztahu k celkovému hodnocení předmětu určují studijní programy. V informačním listu předmětu je možné uvést, že předmět se hodnotí výlučně na základě průběžných kontrol během výukové části semestru. 4) Studenti jsou seznámeni s konkrétními způsoby kontroly studia na začátku semestru, a to učitelem daného předmětu. V předmětu, jehož výuka má více forem, oznámí učitel na začátku semestru podíl hodnocení jednotlivých forem kontroly k celkovému hodnocení (v souladu se způsobem hodnocení uvedeném v informačním listu předmětů). 5) Předpokladem ukončení studia v jeho standardní délce je počet kreditů 60 za akademický rok. V případě, že si student změní časový plán studia, nemusí získat počet 60 kreditů za akademický rok, ale délka studia jeho zvoleného studijního programu nesmí překročit standardní délku studia o více než dva roky. Přiznání kreditů za absolvovaný předmět vyžaduje splnění předepsaných podmínek ve smyslu informačního listu daného předmětu. 6) Zkoušením z daných předmětů jsou pověřeni vedoucím příslušné katedry učitelé. Zkoušet mohou profesoři, docenti a odborní asistenti s akademických titulem PhD., (resp. CSc.) Po předchozím souhlasu děkana mohou výjimečně zkoušet i odborní asistenti bez akademického titulu PhD., (resp. CSc.). Požadavky ke zkoušce jsou studentům sděleny za začátku výuky daného předmětu. 7) Termíny zkoušek z jednotlivých předmětů vypisuje příslušná katedra nejpozději tři týdny před začátkem zkouškového období. Termíny zkoušek musí být stanoveny tak, aby v každém týdnu příslušného zkouškového období byl vypsán alespoň jeden zkouškový termín. Katedry vypíší termín ke složení zkoušky také v závěrečném týdnu výuky ( předtermín ). 8) Cílem zkoušky je ověřit získané vědomosti z daného předmětu a schopnost studenta je aplikovat. 9) Zkouška může být: a) písemná, b ústní, c) kombinovaná. Konkrétní formy zkoušek jsou uvedeny v informačním listu daného předmětu. 1) Písemná zkouška probíhá pod dohledem učitele v jeden den a její délka nesmí přesahovat dvě hodiny. Výsledek písemné zkoušky spolu s odůvodněním oznámí zkoušející studentům nejpozději do tří pracovních dnů. 2) V případě kombinované zkoušky následuje po vyhodnocení její písemné části část ústní, a to podle 32 pokynů zkoušejícího, v termínu do konce příslušného zkouškového období. 3) Konkrétní termíny, čas a místo konání zkoušek a způsob přihlašování se na zkoušky se zveřejňují na webové stránce fakulty. 4) Zkoušky je možné absolvovat jen ve stanoveném zkouškovém termínu a daném harmonogramu na příslušný akademický rok. Ve výjimečných případech může zkoušející stanovit i náhradní termín mimo toto období, nejpozději však do dvou týdnů od ukončení zkouškového období. 5) Pokud student nesloží zkoušku úspěšně, tzn. v řádném termínu, je klasifikován jako nevyhověl a má právo na jeden opravný termín, který určí zkoušející. 6) Student může z vážných především zdravotních a doložených důvodů omluvit svou neúčast na zkoušce nejpozději do 3 pracovních dnů od určeného termínu konání zkoušky. V mimořádně závažných případech je možné akceptovat také lhůtu 15 dnů od určeného termínu konání zkoušky. Uznání omluvy je v kompetenci zkoušejícího. 7) Pokud se student ke zkouškám nedostavil a jeho účast nebyla omluvena nebo od zkoušky odstoupil, hodnotí se známkou nevyhověl. Článek 14 Hodnocení předmětů 1) Stupeň zvládnutí předepsaných vědomostí se hodnotí známkou podle klasifikační stupnice u předmětů, které se uzavírají zkouškou, počtem bodů od 0 do 100. Celkové bodové hodnocení studenta při zkoušce se hodnotí jako součet bodů přidělených studentovi během aktivních forem výuky a bodů získaných za zkoušku. Pokud podle informačního listu předmětu může být plný počet až 100 bodů, udělujících se na základě průběžného hodnocení, známka se uděluje za práci v průběhu semestru. 2) S podmínkami hodnocení jednotlivých předmětů seznámí studenty příslušná katedra prostřednictvím vyučujícího, a to na začátku výuky daného předmětu. Podklady o hodnocení studenta při aktivních formách výuky, potřebné ke komplexnímu hodnocení předmětu, odevzdá vyučující ihned po skončení výuky zkoušejícímu. 3) Hodnocení výsledků studenta při zkoušce je dáno šesti klasifikačními stupni: A - výborně (vynikající výsledky) = 1 B velmi dobře (nadprůměrné výsledky) = 1,5 C dobře (průměrné výsledky) = 2 D uspokojivě (přijatelné výsledky) = 2,5 E dostatečně (výsledky splňují minimální kritéria) = 3 Získané body z průběžného hodnocení za práci v semestru se připočítávají k bodům uděleným studentovi za kvalitu jeho vědomostí, projevených a zjištěných STUDIJNÍ ŘÁD při zkoušce. Jednotlivé stupně kvalifikační stupnice kreditního systému se přiznávají na základě tohoto bodového hodnocení, který je odrazem stupně úspěšnosti o absolvování předmětu následovně: A = bodů = 1 B = bodů = 1,5 C = bodů = 2 D = bodů = 2,5 E = bodů = 3 4) Student, který byl z předmětu hodnocen znám- Pokud zkoušku úspěšně nesloží ani v řádném termínu, může vykonat za stanovený poplatek maximálně dvě zkoušky v dalším opravném termínu z každého předmětu. O opravný termín zkoušky (za stanovený poplatek), požádá student formou vyplnění žádosti na studijním oddělení, které potvrdí zaplacení poplatku. Výška poplatku za zkoušku je stanovena rektorem vysoké školy, a to pro příslušný akademický rok. Opravné zkoušky ze zimního semestru může student složit nejpozději do konce zkouškového období před hlavními prázdninami a z letního semestru nejpozději týden před zápisem do vyššího ročníku. Pokud ani poté zkoušky úspěšně neabsolvuje, musí se na předmět zapsat znovu, případně se zapsat na předmět náhradní, pokud se nejedná o předmět povinný. 5) Pokud se student zkoušky nezúčastní nebo nevyužije řádný opravný termín v příslušném zkouškovém období, může požádat o vykonání zkoušky v následujícím náhradním termínu: za zimní semestr ve lhůtě do konce zkouškového období letního semestru, za letní semestr jeden kalendářní týden před stanoveným termínem zápisu do dalšího ročníku. 6) Pokud je student opakovaně hodnocen známkou mínu, nezískává za tento předmět kredity a do hodnocení studijních výsledků se mu započítává znám- 7) Učitel písemně předloží výsledky hodnocení (zkoušek) studijnímu oddělení do studentské evidence nejpozději týden před vypsaným termínem zápisu pro další akademický rok. Článek 15 Vážený studijní průměr 1) Vážený studijní průměr je kritériem hodnocení kvality studijních výsledků studenta, který zahrnuje hodnocení předmětu (klasifikační stupeň) a kredity. Vypočítává se pro každého studenta za akademický rok, za první etapu studia i za celé studium. Vypočítá se tak, že se za hodnocené období studentovi sčítají součiny kreditního hodnocení a numerické hodnoty známky za všechny absolvované předměty a vydělí se součtem kreditů, dosažených 33

18 za dané období. (Při výpočtu váženého studijního průměru za akademický rok se kredity použijí i při 2) Hodnocení práce a klasifikace studentů vychází z podkladů předepsané úrovně evropských standardů o množství znalostí studentů vysokých škol. 3) Vážený studijní průměr se používá především při konkurzech, při zápisu předmětů z důvodu kapacitního limitu výuky, dále při rozhodování o poskytnutí půjčky, udělování stipendia apod. Článek 16 Státní zkoušky 1) Každý studijní program musí jako jednu z hlavních podmínek k jeho úspěšnému absolvování zahrnovat složení státní zkoušky, která se může skládat z více částí a jejíž součástí je také obhajoba závěrečné práce. Státní zkoušku v řádném termínu, stanoveném harmonogramem studia, může absolvovat student, který při studijní kontrole v posledním roce studia splnil povinnosti dané studijním programem. 2) Student může požádat o změnu termínu státní zkoušky, a to buď z vážných zdravotních, nebo osobních důvodů. Pokud se student neúčastnil státní zkoušky nebo nevyhověl, může se o to pokusit v nejbližším náhradním (opravném) termínu. Student opakuje jen tu část státní zkoušky, ze které byl hodnocen klasifikačním stupněm nedostatečně 3) Jednotlivé části zkoušky určuje studijní program. 4) Státní zkouška probíhá před zkušební komisí, která je složena nejméně ze čtyř členů. Průběh státní zkoušky a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné. Rozhodnutí zkušební komise o výsledcích státní zkoušky probíhá na veřejném zasedání zkušební komise. 5) Oprávnění zkoušet u státních zkoušek mají pouze vysokoškolští učitelé, kteří působí ve funkcích profesorů a docentů, a další odborníci schválení vědeckou radou fakulty. Nejméně dva členové zkušební komise pro státní zkoušky jsou vysokoškolští učitelé působící ve funkcích docentů a profesorů. Předsedu a členy komise jmenuje děkan fakulty. 6) Pokud se studentem probíhá disciplinární řízení, nemůže vykonat státní zkoušku ani její části. 7) Řádný a opravný termín státní zkoušky nebo jejích částí stanoví děkan. Každý termín se zveřejňuje nejméně měsíc dopředu na úřední vývěsce fakulty. 8) Státní zkoušku nebo její části musí student absolvovat nejpozději do dvou let od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy student splnit předpoklady k vykonání státní zkoušky. V opačném případě je jeho studium ukončeno pro nesplnění podmínek studijního programu. 9) Hodnocení jednotlivých částí státní zkoušky a obhajoba závěrečné práce jsou klasifikovány šesti klasifikačními stupni: A - výborně (vynikající výsledky) = 1 B velmi dobře (nadprůměrné výsledky) = 1,5 C dobře (průměrné výsledky) = 2 D uspokojivě (přijatelné výsledky) = 2,5 E dostatečně (výsledky splňují minimální kritéria) = 3 10) Celkové hodnocení státní zkoušky je prospěl s vyznamenáním, prospěl, nebo neprospěl. Stupněm prospěl s vyznamenáním je hodnocena státní zkouška tehdy, pokud byl student hodnocen z každé části zkoušky pouze známkami A nebo B, přičemž počet známek A musí být větší než počet známek B. Stupněm prospěl je hodnocena státní zkouška tehdy, pokud student nesplní výše uvedené pravidlo a ani z jedné části státní zkoušky nebyl hodnocen známkou nedostatečně - hodnocení státní zkoušky zní neprospěl. 11) V případě, že komise hodnotí některou část státní státní zkoušky neprospěl a může danou část státní zkoušky opakovat pouze dvakrát, a to do termínu, který vyplývá z čl. 21, odst. 3) písm. b) tohoto řádu. V případě druhého opakovaného neúspěchu je studium ukončeno pro nesplnění studijního programu. 12) O průběhu státní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Součástí protokolu je i výpis výsledků studia a hodnocení vedoucího a oponenta závěrečné bakalářské i diplomové práce. 13) Výsledek státní zkoušky musí být zapsán do registru studentů. 14) Podmínkou řádného ukončení doktorandského studia je složení disertační zkoušky, která patří mezi státní zkoušky, a obhajoba disertační práce. Článek 17 Závěrečná práce 1) Mezi státní zkoušky patří také obhajoba závěrečné práce. Bakalářskou a diplomovou prací má student prokázat způsobilost a tvůrčí práci ve studijním oboru, v jehož rámci absolvoval studijní program. 2) Student je povinen si vybrat téma závěrečné práce nejpozději do konce zimního semestru předposledního akademického roku svého studia a odevzdat jej do termínu stanoveného harmonogramem akademického roku. Student může odevzdat závěrečnou bakalářskou práci nebo diplomovou práci, jen pokud ji vedoucí práce doporučí k obhajobě na státní zkoušku. 34 Článek 18 Celkové hodnocení studia 1) Celkové hodnocení studia se provádí po splnění všech povinností předepsaných studijním programem a po úspěšném ukončení státní zkoušky, a to následujícími stupni: a) prospěl s vyznamenáním, b) prospěl. 2) Stupněm prospěl s vyznamenáním se hodnotí student tehdy, pokud jeho vážený studijní průměr za celé studium nepřesahuje hodnotu 1,5 ze všech částí státní zkoušky i ze závěrečné obhajoby, resp. byl z diplomové práce klasifikovaný stupněm A (1) a pokud žádná část státní zkoušky nebyla vykonána v opravném termínu. V ostatních případech je student hodnocen stupněm prospěl. 3) Za vynikající výsledky dosažené během studia může být studentovi udělená Cena rektora vysoké školy nebo Cena děkana fakulty. IV. ČÁST ZMĚNY V PRŮBĚHU STUDIA A UKONČENÍ STUDIA Článek 19 Změna formy studia, studijního programu, přestupy a podmínky pro přenos kreditů 1) Student vysoké školy může během studia požádat o změnu formy studia, změnu studijního programu, který studuje, o přestup na jinou fakultu, resp. jinou vysokou školu, o uznání zkoušek absolvovaných na jiné vysoké škole, a to v termínu nejpozději 10 dnů před začátkem příslušného akademického roku. 2) Pokud chce student požádat o změnu formy studia vybraného (stejného) studijního programu, musí tak učinit písemně. O žádosti rozhoduje děkan fakulty, pokud se jedná o studijní program této fakulty. 3) Pokud chce student změnit studijní program v rámci stejného nebo příbuzného studijního oboru a pokud je studijní program studenta srovnatelný s obsahem nového studijního programu, může tuto změnu povolit děkan. 4) Student jiné fakulty nebo jiné vysoké školy může požádat děkana fakulty o přijetí ke studiu příbuzného studijního programu, a to písemnou formou. K žádosti je student povinen přiložit stanovisko děkana fakulty, na které studuje, výpis o absolvovaných zkouškách, výpis získaných kreditů (potvrzený fakultou) a informační listy předmětů. 5) O přestupu rozhoduje děkan, který má zároveň právo rozhodnout o započítání předchozího studia a přiznání kreditů studentovi. Žádost o přestup a uznání zkoušek předloží student nejpozději před začátkem akademického roku, tj. do ) V případě přestupu lze absolvovanou zkoušku uznat, pokud od jejího absolvování neuplynulo více než 5 let. Zkoušku z povinného předmětu lze STUDIJNÍ ŘÁD uznat, pokud ji její žadatel absolvoval ve stejném oboru. K uznání zkoušek z povinně volitelných předmětů absolvovaných na jiné škole může děkan požádat o stanovisko vedoucího příslušné katedry. Pokud studentovi nelze uznat zkoušku, nelze mu ani započítat kredity. Kredity z výběrových předmětů lze uznat, pouze pokud jejich absolvování rozšiřuje znalosti oboru studenta. Celkový počet uznaných kreditů z jiných vysokých škol nesmí přesáhnout počet 100 kreditů (ve formě bakalářského studia) a počet 50 kreditů (v magisterské formě studia, resp. ekonomického studia). 7) Studium realizované v rámci evropských studijních programů, stejně jako na základě bilaterálních dohod, tak může být uznáno v plném rozsahu (včetně hodnocení a přiznání kreditů) a nahrazena srovnatelná část studia na BVŠP v případě, že minimálně polovina vybraných předmětů odpovídá obsahu a úrovni povinných předmětů, případně povinně volitelných předmětů příslušné části studia studovaného studijního programu. 8) Dosavadní studium realizované mimo formy uvedené v odst. 7 na mimoevropských vysokých školách se uznává na základě písemné žádosti studenta a následujících dokladů: a) potvrzení o uznání zahraniční vzdělávací instituci ze Střediska pro ekvivalenci dokladů, b) potvrzení o absolvování studia ze zahraniční vysoké školy a o absolvovaných zkouškách, včetně sylabů z předmětů, v nichž student složil zkoušku a získal kredity, potvrzené zahraniční vysokou školou. Žádost předkládá student spolu s úředně ověřeným překladem dokumentů děkanovi fakulty, který na jejich základě, a případně na základě vyžádaných vyjádření vedoucích kateder, rozhodne o žádosti. 1) O uznání zkoušek složených na jiné fakultě nebo jiné vysoké škole rozhodne děkan do 30 dnů ode dne žádosti o uznání. 2) Student musí získat minimální počet 40 kreditů za zkoušky v příslušném akademickém roce. Kredity za uznané zkoušky se studentovi započítávají do 180 kreditů bakalářského studia, resp. 1 kreditů magisterského studia, resp. ekonomického studia. 3) Pro uznání zkoušek studentům, kteří byli hodnoceni klasickou stupnicí známek, se použije následující převodová stupnice: 1 výborně (A1); 2 velmi dobře (C2); 3 dobře (E3). Článek Přerušení studia 1) Studium lze studentovi přerušit na základě jeho písemné žádosti, a to zpravidla na ucelenou část studia (semestr, rok): a) ze zdravotních nebo z jiných vážných osobních důvodů studenta, a to i opakovaně, dohromady nejvíce na dva roky, 35

19 b) bez uvedení důvodu, nejvíce na jeden rok, a to v každém stupni studia pouze jednou, c) z důvodu rodičovské dovolené na 3 roky. 2) Doba přerušení studia se nezapočítává do standardní délky studia. 3) Dnem přerušení studia ztrácí student postavení studenta podle zákona o vysokých školách. Student nemůže získávat zápočty, vykonávat zkoušky a nemohou mu být přiznány kredity. Na dobu přerušení studia odevzdá student na studijní oddělení index. 4) Student má právo na opětovný zápis po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno. Pokud důvody, které vedly k přerušení studia, pominou, může děkan na základě písemné žádosti ukončit přerušení studia i před uplynutím doby přerušení studia. 5) Po uplynutí doby přerušení studia je student povinen přihlásit se na studijním oddělení fakulty a zapsat se. Pokud tak neučiní v době stanovené pro zápis do dalšího úseku studia, bude to považováno za zanechání studia. 6) Pokud v době přerušení studia došlo ke změně ve studijním plánu, podle kterého student studoval, děkan v souladu se studijním řádem a příslušným studijním programem určí, které studijní povinnosti musí student splnit, a stanoví lhůty pro jejich splnění. 7) Studium v zahraničí je považováno za jeden ze závažných důvodů přerušení studia. Po předložení žádosti a potvrzení o přijetí a zápisu na zahraniční vysokou školu děkan studentovi přeruší studium. Předpokladem je ukončení prvního ročníku studia na mateřské fakultě. Článek 21 Ukončení studia 1) Řádné ukončení studia znamená absolvování příslušného studijního programu studenta takto: a) student absolvoval všechny povinné předměty a stanovený počet povinně volitelných předmětů, a) student získal v průběhu studia předepsaný počet kreditů, stanovený pro příslušný stupeň studia, c) student úspěšně složil státní zkoušku, stanovenou studijním programem, obhájil závěrečnou bakalářkou práci nebo diplomovou práci a úspěšně prezentoval shrnutí závěrečné bakalářské práce a diplomové práce v cizím jazyce. 2) Dnem ukončení studia je ten den, kdy byla splněna poslední z podmínek předepsaných pro řádné ukončení studia daného studijního programu. 3) Kromě řádného ukončení studia je studium ukončeno také: a) zanecháním studia, b) překročením standardní délky studia o více než dva roky, pokud studentovi nebyla rozhodnutím rektora prodloužena délka studia, c) vyloučením ze studia pro neplnění požadavků, které vyplývají ze studijního programu a tohoto studijního řádu, d) vyloučením ze studia za disciplinární přestupek ( 72 odst. 2 písm. c) zákona o vysokých školách), e) vyloučením ze studia z důvodu neuhrazení poplatku za studium ve stanovené lhůtě, f ) zrušením studijního programu na základě 87 odst. 2 zákona o vysokých školách, pokud student nepřijme nabídku vysoké školy pokračovat ve studiu jiného studijního programu, g) úmrtím studenta. Student vyloučený se studia podle písm. d) tohoto odstavce může být přijat ke studiu na příslušné fakultě nejdříve po uplynutí pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia. 4) Děkan rozhodne o ukončení studia podle odst. 3 písm. b) a c) pro neprospěch, pokud student: a) nezískal minimální počet 40 kreditů v akademickém roce studia, b) ani po druhém zapsání nezískal kredity za povinný předmět nebo povinně volitelný předmět (pokud se jedná o povinně volitelný předmět, netýká se toto ustanovení studenta, který již úspěšně absolvoval stanovený počet povinně volitelných předmětů), c) nesplnil podmínky pro absolvování studia v časovém limitu. 5) Studentovi, který ukončil studium z důvodu neprospěchu, vydá fakulta na jeho žádost potvrzení o úspěšně absolvovaných předmětech, a to v podobě výpisu výsledků studia, společně se sdělením důvodu ukončení studia. 6) Studentovi, který zanechal studia písemným oznámením děkanovi, vydá fakulta na jeho žádost výpis úspěšně absolvovaných předmětů. Ve výpisu se dále sdělí, že student dané studium neukončil. 7) Dnem ukončení studia je: a) den, kdy bylo vysoké škole doručeno písemné prohlášení studenta o zanechání studia, b) konec akademického roku, ve kterém měl student ukončit vysokoškolské studium podle odst. 3 písm. b), c) den, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci, d) den, ke kterému oznámila vysoká škola zrušení studijního programu. Článek 22 Doklady o studiu, o absolvování studia a akademické tituly 1) Doklady o studiu jsou: a) studentský průkaz, 36 b) výkaz o studiu (index), c) výpis výsledků studia. 2) Studentský průkaz je doklad, který potvrzuje právní postavení studenta, opravňuje ho využívat práva a výhody studenta, které vyplývají ze zákonů, z vnitřních předpisů vysoké školy a z dohod s jinými právnickými osobami. Tento doklad slouží také k prokázání údajů v něm uvedených. Studentský průkaz je studentovi vydán u zápisu do registru studentů. Vydává ho vysoká škola. Kromě jiných údajů je v něm vyznačeno období, kdy student splnil podmínky pro pokračování ve studiu. Na studentském průkazu se používá jednotná struktura údajů určená MŠ SR. 3) Výkaz o studiu (index) je doklad, do něhož si studenti zapisují studijní plán a učitelé výsledky kontroly studijní úspěšnosti nebo studijního výkonu. Může být vydáván na fakultě, na které probíhá daný studijní program. 4) Výpis výsledků studia obsahuje údaje o studijních povinnostech, které student v rámci studia studijního programu splnil, a vydává ho fakulta, která tento studijní program uskutečňuje. Tento doklad se vydává v souladu se zásadami uvedenými ve všeobecně závazném právním předpisu MŠ SR; na základě osobní žádosti ho fakulta vydává také v anglickém jazyce. Doklad patří: a) osobě, která ukončila studium studijního programu, b) studentovi na základě jeho žádosti, c) absolventovi studia studijního programu na základě jeho žádosti. 5) Doklady o absolvování studia studijního programu ve studijním oboru jsou: a) vysokoškolský diplom, b) vysvědčení o státní zkoušce, c) dodatek k diplomu. 6) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvování studia akreditovaného studijního programu v příslušném studijním oboru a o udělení akademického titulu (čl. 4). Vydává ho vysoká škola. 7) Vysvědčení o státní zkoušce je doklad o absolvování státní zkoušky, součástech zkoušky a o jejím výsledku. Vydává ho vysoká škola. 8) Dodatek k diplomu je doklad, který obsahuje podrobnosti o absolvovaném studijním programu. Vydává ho vysoká škola. Údaje, které musí dodatek k diplomu obsahovat, stanoví všeobecně závazný právní předpis, který vydává Ministerstvo školství SR. 9) Vysokoškolský diplom, současně s vysvědčením o státní zkoušce a dodatkem k diplomu, se předává zpravidla při akademickém obřadu promoci. 10) Na základě osobní žádosti vydá vysoká škola absolventům doklady o absolvování studia studijního programu ve studijním oboru také v anglickém jazyce. STUDIJNÍ ŘÁD Článek 23 Pochvaly a odměny 1) Studentům, kteří v průběhu studia dosahovali vynikajících studijních výsledků nebo vypracovali vynikající závěrečnou práci, případně projevili příkladný občanský postoj, popř. vykonali příkladný čin, resp. vzorně prezentovali vysokou školu na domácích i mezinárodních studentských vědeckých nebo jiných významných soutěžích, může děkan fakulty nebo rektor po projednání ve vedení fakulty nebo vysoké školy, resp. kolegiem rektora, navrhnout udělení pochvaly. 2) Pravidla pro udělování pochvaly rektora nebo děkana fakulty a s tím spojené vyplacení jednorázové odměny upravuje zvláštní předpis. Článek 24 Přechodná a závěrečná ustanovení 1) Studijní řád byl projednán na zasedání Správní rady Bratislavské akademické společnosti n. o. a schválen Akademickým senátem Bratislavské vysoké školy práva v Bratislavě, v souladu se statutem vysoké školy registrovaným Ministerstvem školství SR pod č. CD /7708-1:071, dne 15. července 04. 2) Ruší se doposud platný studijní řád, který byl registrován Ministerstvem školství SR pod č. CD /7705-1:071, dne 15. července 04. 3) Tento studijní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho registrace Ministerstvem školství SR. Tento studijní řád byl zaregistrovaný Ministerstvem školství Slovenské republiky pod č. CD / :071 dne: 14. prosince 06 37

20 Bratislavská vysoká škola práva Fakulta práva Směrnice děkana č. 4/07 Doktorandské studium Bratislava 07 Čl. 1 Předmět úpravy 1. Směrnice upravuje zásady organizace doktorandského studia na Fakultě práva Bratislavské vysoké školy práva. Čl. 2 Úvodní ustanovení Doktorandské studium na Fakultě práva Bratislavské vysoké školy práva (dále jen fakulta ) je vysokoškolským studiem třetího stupně, které se uskutečňuje na základě 54 zákona č. 131/02 Z. z., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách). 1. Doktorandské studium se na fakultě uskutečňuje ve studijních oborech 1 podle akreditovaných studijních programů Doktorandské studium se uskutečňuje v denní a v externí formě. 3. Doktorandské studium v daném studijním oboru sleduje a hodnotí odborná komise. Členy odborné komise jmenuje děkan. Podrobnosti o činnosti odborné komise upravuje zvláštní předpis. 3 Čl. 3 Přijímání k doktorandskému studiu 1. Přijímací řízení k doktorandskému studiu vypisuje fakulta v souladu s harmonogramem akademického roku. Současně určí školitele a téma disertačních prací, o které je možné se v rámci přijímacího řízení ucházet. 2. Při vypsaných tématech se uvádí název studijního programu, jméno školitele, forma studia (denní, externí), lhůta na podávání přihlášek. Témata disertačních prací spolu s uvedenými náležitostmi se zveřejňují na úřední desce fakulty a na internetové stránce fakulty. 3. Se souhlasem předsedy příslušné odborné komise může být akceptováno také vlastní téma zákona o vysokých školách odst. 2 zákona o vysokých školách. 3 Směrnice rektora č. 8/06, Organizační a jednací řád odborných komisí doktorandského studia. 4. V přihlášce k doktorandskému studiu uchazeč uvede: a) jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a adresu bydliště, b) číslo a název oboru doktorandského studia a vybrané téma disertační práce, c) formu doktorandského studia, na které si podává přihlášku. 5. K přihlášce k doktorandskému studiu uchazeč přiloží: a) životopis, b) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, c) soupis svých publikovaných i nepublikovaných prací, odborné posudky o těchto pracích, jak byly vypracovány a soupis výsledků jiné odborné nebo umělecké činnosti. 6. Základní podmínkou přijetí k doktorandskému studiu je absolvování studijního programu druhého stupně nebo studijního programu prvního a druhého stupně vysokoškolského studia spojeného do jednoho celku 4 v oboru právo nebo v příbuzném studijním oboru. 7. Přijímací řízení pro uchazeče o studium začíná doručením jeho písemné přihlášky ke studiu na fakultě. Fakulta může umožnit doručení místo písemné přihlášky i doručení přihlášky v elektronické formě bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačního systému, který umožňuje uchazeči o studium ověření jeho zaevidování v informačním systému ode dne jejího podání do dne skončení přijímacího řízení Přijímací řízení vyhlašuje a přijímací komisi jmenuje děkan zpravidla z členů odborné komise a školitelů. Komise má nejméně čtyři členy. 9. Výběr uchazečů se uskutečňuje na základě výsledků přijímacího pohovoru před přijímací komisí podle prokázaných vědomostí uchazečů ze studijního oboru, jakož i schopnosti objasnit komisi obsah, metody řešení a předpokládané výsledky disertační práce. V průběhu přijímacího pohovoru se posuzují i jazykové znalosti uchazeče ve zvoleném světovém jazyku. 10. Přijímací komise na neveřejném zasedání zhodnotí výsledek přijímacího pohovoru. Pokud se přijímacího pohovoru zúčastní více uchazečů o doktorandské studium ve stejném oboru, přijímací komise určí pořadí úspěšnosti podle výsledků přijímacího pohovoru. Při určení pořadí přijímací komise přihlíží i na rozsah odborné publikační činnosti, jako i na dosažené výsledky v soutěžích studentských vědeckých a odborných prací. 11. Z výsledku přijímacího pohovoru se sepíše zápis (příloha č. A). Návrhy na přijetí úspěšných uchazečů doktorandského studia předloží přijímací komise děkanovi fakulty odst. 3 zákona o vysokých školách zákona o vysokých školách Studenty doktorandského studia přijímá děkan. Součástí rozhodnutí o přijetí je určení tématu disertační práce a školitele. Změnu tématu disertační práce a školitele schvaluje děkan po projednání s předsedou příslušné odborné komise. 13. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení se musí písemně vyhotovit do 30 dnů od ověření splnění podmínek přijetí ke studiu. Musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Musí být uchazeči doručeno do vlastních rukou. Uchazeč může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení Přijatý uchazeč se stává studentem doktorandského studia dnem zápisu, jehož termín určí děkan. Doktorandské studium zpravidla začíná začátkem prvního semestru příslušného akademického roku. Čl. 4 Postavení studenta denní formy doktorandského studia 1. Standardní délka studia pro doktorandský studijní program v denní formě jsou tři roky. 2. Doktorand v denní formě studia je zařazený na ústav fakulty. Plnění studijních povinností doktoranda kontroluje školitel. Pedagogickou činnost doktoranda řídí vedoucí ústavu. Přítomnost doktoranda v denní formě doktorandského studia se eviduje na ústavu fakulty, kde je doktorand zařazen Doktorand v denní formě studia je posuzován ve vztahu k fakultě jako student s výjimkami uvedenými v této směrnici. Studentům v denní formě doktorandského studia se poskytuje stipendium. Čl. 5 Školitel 1. Funkci školitele pro daný studijní obor mohou vykonávat učitelé vysoké školy, na které se uskutečňuje doktorandské studium, a jiní odborníci po schválení ve vědecké radě vysoké školy nebo fakulty Školitele pro daný studijní program doktorandského studia jmenuje děkan fakulty na návrh předsedy odborné komise po schválení Vědeckou radou fakulty. 3. Pravidla schvalování školitelů jsou součástí podkladů poskytovaných Akreditační komisí v souvislosti s posuzováním způsobilosti vysoké školy nebo externí vzdělávací instituce uskutečňovat doktorandský studijní program Za školitele jsou jmenování profesoři, docenti, učitelé ve funkci profesorů, nositelé vědecké hodnos odst. 18 zákona o vysokých školách odst. 4 zákona o vysokých školách odst. 4 zákona o vysokých školách. 9 Směrnice rektora č. 8/06, Organizační a jednací řád odborných komisí doktorandského studia. DOKTORANDSKÉ STUDIUM ti DrSc. nebo CSc., akademického titulu PhD. (i z jiných vysokých škol nebo vědeckých institucí, a to i zahraničních), kteří aktivně působí v oboru (nebo příbuzném oboru), ve kterém je disertační práce vypracována. 5. Návrhy na schválení školitelů předkládá předseda odborné komise prostřednictvím předsedy vědecké rady. K návrhu se připojuje pedagogická a vědecká charakteristika navrhovaného kandidáta na školitele. 6. Schvalování a jmenování vyučujícího se uskutečňuje po předběžném souhlase navrhovaného. 7. Školitel: a) odborně vede doktoranda po celou dobu doktorandského studia, b) sestavuje individuální studijní plán doktoranda a předkládá ho k posouzení a schválení odborné komisi a po jejím vyjádření děkanovi, c) radí a odborně garantuje plnění studijní a vědecké části individuálního studijního plánu doktoranda a kontroluje plnění jeho pedagogických činností, d) určuje zaměření projektu disertační práce a upřesňuje spolu s doktorandem její téma, e) uděluje doktorandovi určený počet kreditů za ukončené etapy individuálního studia vědecké literatury, za ukončené etapy jeho vědecké části studijního plánu a za disertační práci tak, jak byla přijata na obhajobu, f) předkládá děkanovi roční hodnocení doktoranda, g) předkládá děkanovi návrh na vyloučení doktoranda z doktorandského studia a vyjadřuje se k žádosti doktoranda o přerušení studia, h) předkládá děkanovi konkrétní návrh stáže nebo studijního pobytu doktoranda v jiných domácích nebo zahraničních vzdělávacích a vědeckých institucích, i) vypracovává posudek o disertační práci a pracovní charakteristiku svěřeného doktoranda, zabezpečuje podle potřeby konzultace u jiných odborníků, j) je členem komise pro disertační zkoušku doktoranda a zúčastňuje se obhajoby jeho disertační práce. 8. Funkce školitele zaniká jeho odvoláním, vzdáním se funkce nebo úmrtím. 9. Odvolání školitele projedná odborná komise, písemný návrh předkládá její předseda děkanovi. Čl. 6 Studijní plán doktoranda 1. Školitel sestavuje pro každého doktoranda individuální studijní plán, který předkládá ke schválení odborné komisi Směrnice rektora č. 8/06, Organizační a jednací řád odborných komisí doktorandského studia. 39

Studijní programy a dokumentace

Studijní programy a dokumentace PANEVROPSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNINOVA o. p. s. Studijní programy a dokumentace Akademický rok 2010/2011 Praha 2010 UNINOVA o. p. s., 2010 >> Obsah Úvodní slovo...4 Kontakty...6 Harmonogram akademického roku

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Rigorózní řád Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ STUDIJNÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD specializačního studia Institutu průmyslověprávní výchovy V souladu s ustanovením Všeobecné části, kap. 1.1 odst. 1.1.2 Organizačního řádu Úřadu

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její předmět, průběh a

Více

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne

Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ze dne II. úplné znění Rigorózního řádu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 8. 4. 2016 Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst.

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek

RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Podávání přihlášek Univerzita Karlova v Praze RIGORÓZNÍ ŘÁD PRÁVNICKÉ FAKULTY Čl. I Úvodní ustanovení Tento řád upravuje postup při přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce v oblasti práva, její tématické zaměření,

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Pravidla pro organizaci studia

Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia Pravidla pro organizaci studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle 27 odst.

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. ZÁŘÍ 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015

směrnice č. 4 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2014/2015 Oddíl č.1 Úvodní ustanovení 1. Směrnice č.4 děkana Fakulty architektury VUT v Brně pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu (dále jen směrnice) v akademickém roce 2014/2015 doplňuje

Více

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

prezenční forma Obor NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU, LHŮTY, TERMÍNY, POSTUPY A POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy

Více

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ UNIVERZITA KARLOVA LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ PRAVIDLA PRO PŘIZNÁVÁNÍ STIPENDIÍ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V HRADCI KRÁLOVÉ Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové se podle 27 odst. 1 písm.

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení

Vyhláška děkanky č. 23VD/2014 o rigorózním řízení Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 15. prosince 2014 ZCU /2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 23VD/2014

Více

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010

VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 VÝŇATEK ZE SMĚRNICE DĚKANA Č. 1/2010 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Českém vysokém učení technickém v Praze Fakultě dopravní se zaměřením na ČINNOSTI A SITUACE BĚHEM

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ RIGORÓZNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ B r n o 2 0 1 7 Obsah ČÁST

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce

VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017. Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce VYHLÁŠKA DĚKANA FAV 10D/2017 Organizační zabezpečení státní závěrečné zkoušky a formální náležitosti bakalářské a diplomové práce ČÁST PRVNÍ PŘEDMÉT ÚPRAVY Čl. 1 Tato vyhláška v souladu s čl. 1 odst. 5,

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Směrnice děkana č. 30/2015

Směrnice děkana č. 30/2015 Směrnice děkana č. 30/2015 Č. j.: OU-93699a/45-2015 K celoživotnímu vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty OU Část první OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Platnost směrnice (1) Tato

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA FAKULTĚ HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 87 odst. 1 písm. a), 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ RIGORÓZNÍ ŘÁD FAKULTY HUMANITNÍCH STUDIÍ Akademický senát Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Tomáše

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019

Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů ESF pro akademický rok 2018/2019 Ekonomicko-správní fakulta MU (dále jen ESF ) respektuje ustanovení 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb.,

Více