Diagnostika houbových chorob obilnin. Květen Máj 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika houbových chorob obilnin. Květen Máj 2009"

Transkript

1 Květen Máj 2009 Diagnostika houbových chorob obilnin Doporučení fungicidních ošetření Škůdci v obilninách Fungicidy do slunečnice a máku Reportáž z východních Čech

2 Obsah čísla Květen Máj Diagnostika houbových chorob listů a klasů obilnin 6 Praktické zkušenosti s fungicidem Swing Top v roce Doporučení BASF pro fungicidní ošetření obilnin v roce Výsledky fungicidních pokusů na polích v Dobroníně Škůdci v obilninách a řešení BASF: Perfekthion, Vaztak 16 Výsledky pokusu s fungicidy ve slunečnici na PS VÚRV v.v.i v Čáslavi v roce Výsledky pokusů s fungicidy Caramba a Discus v máku v roce Reportáž z regionu východních Čech Agro Jaroměř spol. s r.o. 17 Regionální příloha 24 Agrotip Informační měsíčník BASF. Vychází 12 ročně v ČR a SR. Vydavatel: BASF spol. s r.o., Šafránkova 3, Praha 5, IČO: Tel.: , fax: , Místo vydání: Praha. Číslo 5/2009. Den vydání: MK ČR E Tento materiál BASF má poradit. V každém případě je však třeba se řídit platnou etiketou, která je součástí každého balení přípravků na ochranu rostlin v ČR. Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť sa platnou etiketou a platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín. BASF spol. s r.o. Šafránkova 3, Praha 5 Česká republika tel.: fax: BASF Slovensko spol. s r. o. Prievozská 2, Bratislava Slovenská republika tel.: fax.: Foto na titulní straně: M. Bajgar

3 Obilniny Choroby listů a klasů Diagnostika houbových chorob listů a klasů obilnin Každoročně v jarních měsících na pracovišti Oblastního odboru Státní rostlinolékařské správy v Brně provádíme determinaci původců poškození obilnin. Z dlouhodobějšího přehledu vyplývá, které choroby jsou na našich polích více a které méně důležité. Blumeria graminis, konidie (400 ) Blumeria graminis, mycelium na listové čepeli pšenice ozimé Puccinia recondita - kupky urediospor na listové čepeli pšenice ozimé, Septoria tritici - pyknidy Na ozimé pšenici se nejprve mohou projevit choroby, které jsou přenosné osivem. Mezi ně řadíme braničnatku plevovou (Stagonospora nodorum), fuzariózy (Microdochium nivale, Fusarium culmorum, F. graminearum, F. poae). Dále pak následují padlí travní (Blumeria graminis), rez pšeničná (Puccinia recondita), stále častěji se vyskytující braničnatka pšeničná (Septoria tritici) a helmintosporiová skvrnitost (Drechslera tritici- Pšenice ozimá - % napadených vzorků repentis). Tradičně sledovanou skupinou houbových patogenů jsou původci chorob pat stébel (Ramulispora herpotrichoides, syn. Pseudocercosporella herpotrichoides; Fusarium spp., Rhizoctonia sp.). U ječmene mezi závažné choroby řadíme padlí travní, hnědou skvrnitost (Drechslera teres), rynchosporiovou skvrnitost (Rhynchosporium secalis) a již zmíněný stéblolam. Patogen, porucha/rok Blumeria graminis ,2 41,6 59,9 46,4 3,8 Stagonospora nodorum 0,4 0,4 2,8 23,4 20,5 0 6,6 Septoria tritici ,4 41,9 21,8 5,7 27,4 Puccinia recondita ,4 0,9 1 7,7 0 Drechslera tritici-repentis 3 0 9,4 24,4 14 1,3 3,8 Fusarium spp ,6 1,8 11 4,3 4,2 Abionózy 5 7, ,3 0,9 Počet vzorků Přehled výskytu původců jednotlivých listových chorob na obilninách uvádím v následujících tabulkách. Vzorky rostlin pro diagnostiku byly odebrány v růstové fázi počátek až konec metání z lokalit jižní Moravy. Rostlinný materiál s příznaky poškození byl podroben mikroskopickému vyšetření. Padlí travní Stálicí jsou každoroční výskyty padlí travního (Blumeria graminis, syn. Erysiphe graminis) na pšenici a ječmeni. Počáteční příznaky napadení nalézáme na listových čepelích a pochvách v podobě jemného mycelia se sporami (konidie), toto stadium je třeba prohlédnout lupou (při zvětšení 8 10 ). V období odnožování na mladých listech je mycelium bělavé, v době metání se podobá kompaktnímu béžovému plstnatému povlaku. Povlaky jsou zřetelně rozlišitelné pouhým okem. Při tomto makroskopickém pozorování by nemělo dojít k záměně s ostatními patogeny. Agrotip 5/2009 1

4 Obilniny Choroby listů a klasů Septoria tritici, pyknospory (400 ) Ascochyta sp., pyknidy na listové čepeli pšenice ozimé Stagonospora nodorum, pyknidy na plevách klasu pšenice ozimé (BASF) Septoria passerinii, skvrna s pyknosporami na listové čepeli ječmene ozimého Drechslera tritici-repentis, skvrny na listové čepeli pšenice ozimé Drechslera tritici-repentis, konidiofory a konidie (400 ) Braničnatka pšeničná Braničnatka pšeničná (Septoria tritici, T.: Mycosphaerella graminicola) způsobuje hnědou skvrnitost listů. V posledních několika letech se stala na našem území vážným patogenem pšenice. Napadení houbou se projeví na listech, stéblech a listových pochvách. Na listových čepelích se zpočátku tvoří světlezelené, později žloutnoucí, hnědé, nepravidelně kulaté až oválné léze. Ječmen jarní - % napadených vzorků Listové skvrny se zvětšují, pletivo odumírá, napadené listy nakonec usychají. První pyknidy se tvoří již v žloutnoucím pletivu. Pod lupou je pozorujeme jako světlehnědé, později tmavé až černé plodnice (se světlým otvorem). Bývají seřazeny v řadách, list se jeví jako kropenatý. V porovnání s braničnatkou plevovou (Stagonospora nodorum) jsou pyknidy braničnatky pšeničné o něco menší a tmavěji zbarvené, mají oválný tvar. Výskyt obou braničnatek současně je na pšeničných listech obvyklý. Příznaky onemocnění houbou Septoria tritici lze zaměnit s řadou dalších, které mohou být vyvolány patogeny, jako je Phaeosphaeria nodorum (Stagonospora nodorum), Didymella exitalis (Ascochyta sp.), Fusarium spp., Pyrenophora tritici-repentis (Drechslera tritici repentis), popř. s příznaky nedostatku hořčíku aj. Spolehlivá diagnostika je možná pouze mikroskopickým vyšetřením tvaru a velikosti pyknospor. Patogen, porucha/rok Blumeria graminis ,8 25,4 19,7 2,3 Drechslera teres ,9 26,2 15 6,8 Rhynchosporium secalis ,3 4,5 Puccinia hordei ,3 2,3 Fusarium spp ,3 Septoria passerinii 0 0 5, ,1 Nespecifi cké skvrnitosti 0 0 3, ,1 Počet vzorků Braničnatka plevová Braničnatka plevová (Stagonospora nodorum, T.: Phaeosphaeria nodorum) způsobuje ve vlhčích letech též významné onemocnění pšenice. Napadené klíčící obilky mají zakrnělý a deformovaný klíček. Již během odnožování se mohou objevit na nejspodnějších listech malé vřetenovité skvrny (často jsou žlutě lemovány), které se postupně prodlužují a spojují. Z listové čepele se může patogen dostat na listovou pochvu. Hnědé skvrny bývají také na ple- 2 Agrotip 5/2009

5 Microdochium nivale, skvrny na listové čepeli pšenice ozimé Microdochium nivale, skvrny na listové čepeli pšenice ozimé Microdochium nivale, mikrokonidie (200 ) Fusarium graminearum, makrokonidie (400 ) Drechslera teres, síťovité skvrny na listových čepelích ječmene jarního Rhynchosporium secalis, skvrny na listových čepelích ječmene vách a pluchách. Pyknidy najdeme pouze na odumřelém pletivu. Nejprve je můžeme pozorovat (při 10 20ti násobném zvětšení) jako kulovité medově žluté až medově hnědé útvary, které jsou částečně ponořeny do listového pletiva. Příznaky choroby lze zaměnit s celou řadou dalších, které mohou být vyvolány patogeny, jako je Mycosphaerella graminicola, Didymella exitalis, Fusarium spp., Pyrenophora tritici-repentis i s příznaky nedostatku hořčíku aj. chemických prvků. Spolehlivé rozlišení je možné pouze mikroskopickým vyšetřením tvaru a velikosti pyknospor. Rez pšeničná Rez pšeničná (Puccinia recondita) napadá především pšenici, ale i tritikale, ječmen, žito a některé druhy trav. Na listech napadených rostlin se tvoří kupky letních výtrusů (urediospory), které mají zpočátku oranžově žlutou, později rezavě hnědou barvu (hnědá rzivost pšenice). Kupky jsou rozmístěny nepravidelně po listu, mohou se objevit i v klasech. Ke konci vegetace se v okolí kupek letních výtrusů na listových čepelích, ale také na listových pochvách tvoří kupky zimních výtrusů (teliospor) hnědočerného zbarvení kryté pokožkou. Odlišení od ostatních druhů rodu Puccinia je možné pomocí světelné mikroskopie na základě tvaru a velikosti spor. Helmintosporiová skvrnitost Helmintosporiová skvrnitost (Drechslera tritici-repentis, syn. Helminthosporium tritici-repentis, T.: Pyrenophora tritici-repentis) napadá pšenici, rovněž vnímavé k této houbě jsou žito a tritikale. Primární infekce na přelomu dubna a května se projeví na listech blíže půdy jako kulaté světlehnědé skvrny (světle hnědá skvrnitost obilnin). Pro počátek sekundární infekce jsou typické hnědé infekční body obklopené chlorotickým dvůrkem. Jakmile napadená místa zhnědnou, skvrny na listech se zašpičatí, později nepravidelně rozšíří. Infekční body jsou dlouho zřetelné. V průběhu pokračující nekrotizace získávají skvrny nepravidelný tvar. Listy se vybarvují světležlutě, později šedě, od špičky uvadají. Klasy zůstávají uzavřeny v listových pochvách, nevykvetou. Základem poznání je makroskopické posouzení symptomů s mikroskopickým vyšetřením jednoduchých konidioforů a konidií (tvar, velikost), které se tvoří pouze na odumřelém pletivu. Fuzariózy Některé houby rodu Fusarium jsou schopny vytvářet kromě běžných příznaků poškození skvrny na listových pochvách a čepelích pšenice ozimé, ječmeni ozimém i jarním, žitě a tritikale. Nejčastějšími původci těchto skvrn jsou v našich podmínkách Monographella nivalis (A.: Microdochium nivale, syn. Fusarium nivale) a Gibberella zeae (A.: Fusarium graminearum). Skvrny jsou světle hnědé, většinou bez ostrého ohraničení. Při vlhkém počasí je zřetelná prorůstající houba. Na listech zdánlivě vzdorujících Microdochium nivale v počátku vegetace můžeme pozorovat hnědobéžové skvrny s výrazným okrajem (fi alovohnědým), často s prorůstajícím myceliem a konidiemi hou- Agrotip 5/2009 3

6 Obilniny Choroby listů a klasů Septoria passerinii, pyknospory (400 ) WDV na pšenici ozimé BYDV na pšenici ozimé BYDV na ječmeni ozimém Fusarium graminearum, klas ječmene jarního by, totéž pak koncem sloupkování, kdy se jeví jako šedě zelené. Na odumřelém pletivu listových čepelí a pochev se tvoří tmavohnědě zbarvené plodnice teleomorfního stadia houby (perithecia), jejichž askospory mohou být zdrojem klasové infekce v období květu. Dle symptomů onemocnění může snadno dojít k záměně s většinou uvedených původců listových skvrnitostí. Spolehlivá diagnostika je možná na základě mikroskopického vyšetření tvaru a velikosti konidií. Hnědá skvrnitost ječmene Hnědá skvrnitost ječmene (Drechslera teres, T.: Pyrenophora teres) - primární infekce se nejdříve projeví na spodních listech a odtud se šíří do vyšších pater rostliny. Může se projevit ve formě hnědé skvrny se síťovitou tmavší kresbou, převážně v horní polovině listové čepele, nebo se na listech tvoří hnědé eliptické až vřetenovité skvrny. Pletivo kolem skvrn je zažloutlé, postupně hnědne a list usychá. Na skvrnách se vytvářejí jednoduché konidiofory se sporami (konidiemi), které jsou zdrojem šíření choroby. Záměna je možná s dalšími patogenními houbami ječmene, jako je Pyrenophora graminea (A.: Drechslera graminea), Cochliobolus sativus (A.: Bipolaris sorokiniana). Determinace se provádí na základě mikroskopického vyšetření konidií. Rynchosporiová skvrnitost Rynchosporiová skvrnitost (Rhynchosporium secalis) se na listech obilovin a trav projevuje v podobě světlezelených skvrn ohraničených tmavým okrajem, na pletivu těchto skvrn se tvoří spory, které jsou zdrojem další nákazy. Později skvrny žloutnou, hnědnou a zasychají. Bývají napadena i vyšší patra. Na listových pochvách a čepelích ječmene se tvoří nápadné skvrny vřetenovitého nebo nepravidelného tvaru. Barva skvrn se mění od namodrale zelené, do bledé slámově žluté barvy s hnědým lemováním. Pokud vznikne skvrna na bázi listové čepele, může být úplně přerušen přísun živin a vody, čepel zasychá. Skvrny na listech žita jsou méně nápadné bez hnědého lemování. V tomto případě je možná záměna se skvrnami způsobenými Fusarium spp. Rynchosporiová skvrnitost postihuje vedle ozimého a jarního ječmene i žito a některé druhy trav, ojedinělé výskyty byly zaznamenány také na pšenici. Přesná diagnostika vyžaduje mikroskopické pozorování konidií. Braničnatka ječmenná Braničnatka ječmenná (Septoria passerinii) je známa na pěstovaném ječmeni, vyskytuje se také na planě rostoucích druzích rodu Hordeum. Na listech nacházíme malé, eliptické nažloutlé až nahnědlé skvrny, které přecházejí pozvolna do normálně zbarveného pletiva listu. Výjimečně mohou být skvrny ostře ohraničeny. Na odumírajícím pletivu v místě skvrn vznikají kulovité nebo eliptické pyknidy, které se jeví jako hnědé tečky. Pokud je napadena velká část čepele, list uvadá. Houba nepůsobí doposud vážnější hospodářské škody. Kromě Septoria passerinii se z braničnatek na ječmeni vyskytují Septoria avenae a Stagonospora 4 Agrotip 5/2009

7 nodorum. Determinace uvedených houbových patogenů je možná pouze na základě mikroskopického vyšetření pyknospor. Abionózy Abiotické poruchy (abionózy) se vyskytují ve zvýšené míře při nevhodných půdních podmínkách, zvláště suchu, jako nespecifi cké skvrnitosti. Velmi snadno se mohou zaměnit se skvrnami způsobenými napadením obilními viry. Nejvážnějšími původci klasových hnilob jsou houby rodu Fusarium. Na poškození klasů ozimé pšenice (růžovění klasů pšenice) se podílejí Fusarium avenaceum, F. culmorum, F. graminearum, F. heterosporum, F. oxysporum, F. poae, F. tricinctum, Microdochium nivale. Nejčastěji bývají identifi kovány F. graminearum, F. culmorum a F. poae. Zastoupení jednotlivých druhů je obdobné i u ječmene. U ovsa jsme zjistili přítomnost F. poae, F. sporotrichioides a kukuřice F. culmorum, F. graminearum, F. moniliforme (syn. F. verticillioides), F. tricinctum. K hospodářsky významnému napadení klasů přispívají faktory, které jsou příznivé pro vývoj nemoci. Především vysoká teplota a vzdušná vlhkost hrají důležitou roli při infekci. Ve vlhkých, teplých podmínkách koncem května na zbytcích rostlin (např. kukuřice, pšenice) se tvoří perithecia G. zeae, jejichž tvorba je ukončena v období kvetení pšenice. Po dešti dochází k uvolňování askospor, které se větrem rozšiřují na klasy pšenice. V závislosti na povětrnostních podmínkách bylo dokázáno několik vrcholů tvorby askospor. K infekci klasů dochází v době květu. Houba se usazuje nejprve na odumírajících tyčinkách a jiných květních pletivech. Odtud prorůstá do vnitřních částí, zvláště do obilky. Hyfy parazita lze nalézt v osemení, nucelu, endospermu i aleuronové vrstvě. Rostliny ve stadiu květu jsou zvláště citlivé k napadení F. graminearum. (Infekce konidiemi nebyla při těchto pozorováních brána v úvahu). Při velmi silném napadení můžeme pozorovat lososově zbarvené nahloučení konidií na plevách, klasovém vřeteni a někdy na stéble pod klasem. K dalším symptomům pozorovaným při napadení klasů houbami rodu Fusarium patří hnědé skvrny na plevách, částečná, popř. celková běloklasost. Infi kované obilky jsou deformované, mají sníženou hmotnost. Houba vyvíjející se na klasech a zrnech negativně ovlivňuje chemické a technologické vlastnosti zrna i mouky. Zvyšuje obsah popelovin, snižuje obsah bílkovin, mokrého a suchého lepku, silně zhoršuje jeho kvalitu. Obecně je známo, že napadení klasů vede vedle výnosové ztráty ke zhoršení kvality a k zatížení sklizeného zrna mykotoxiny. Ing. Marie Šindelková, Státní rostlinolékařská správa, Oblastní odbor Brno Foto autorka Agrotip 5/2009 5

8 Obilniny Fungicidy Praktické zkušenosti s fungicidem Swing Top v roce 2008 Společnost BASF v roce 2008 uvedla na trh úplně nové řešení listových a klasových chorob pšenice a jarního ječmene s fungicidem Swing Top. Nový fungicid se skládá z triazolové složky epoxiconazole 50 g/l a strobilurinové složky dimoxystrobin 133 g/l. Dimoxystrobin (DOS) - účinná látka proti rozhodujícím chorobám Epoxiconazole je obsažen v Duettu, Tangu Super a Juwelu Top. Vykazuje velmi dobrou účinnost na braničnatky, rzi v pšenici a listové skvrnitosti v jarním ječmeni. Nová účinná látka dimoxystrobin doplňuje účinnost na helmintosporiózu pšenice (DTR), fuzariózy klasů a černě. Schéma 1: Swing Top - nasazení v pšenici při jedné aplikaci (pozdní listové a klasové choroby) Ideální při pozdním výskytu chorob Swing Top 1,2 l/ha Systém působení Swingu Top Swing Top působí kurativně (léčebně) i protektivně (ochranně), což znamená, že pokud se v porostu již vyskytují choroby, pak dochází k přerušení jejich vývoje a porost obilniny je následně chráněn po dobu 4 5 týdnů před houbovými chorobami. Swing Top se vyznačuje translaminárním a systémovým pohybem účinných látek v rostlině. Kombinace obou způsobů šíření účinných látek umožňuje pronikání z povrchu listu na spodní stranu listu a zároveň od báze ke špičce listu. Tab. 1: Navýšení výnosu ozimé pšenice (%) po aplikaci Swingu Top (1,2 l/ha) oproti kontrole Stanoviště Průměr stanoviště (05 08) Krukanice Úhřetice Humpolec Kluky Čáslav Velká Bystřice Kroměříž Průměr roku Agrotip 5/2009

9 Septoria nodorum Puccinia recondita Drechslera tritici-repentis Fusarium spp. Černě Aplikace Swingu Top Swing Top patří mezi klasové fungicidy, které aplikujeme ve fázi BBCH (naduření pochvy posledního listu kvetení). Termín aplikace se stanoví podle intenzity vedení porostu (systém jednoho nebo dvou ošetření), tlaku houbových chorob, odrůdy, předplodiny a způsobu zpracování půdy. Pokud používáme systém jednoho ošetření, pak aplikujeme Swing Top spíše v dřívějším termínu BBCH 49 (ochraňujeme praporcový list před braničnatkami a DTR a zároveň i klas). Při systému dvou ošetření můžeme termín posunout do termínu začátku kvetení, kdy hlavně řešíme klasové choroby včetně klasových fuzarióz a černí. Maximální registrovaná dávka Swingu Top je 1,5 l/ha. Plnou dávku 1,5 l/ha bych doporučil v případě vysoké pravděpodobnosti výskytu klasových fuzarióz (Fusarium culmorum, F. poae a F. graminearum), které produkují mykotoxiny. Hrozba výskytu klasových fuzarióz je zejména při minimalizačním zpracování půdy, při předplodině kukuřici a při pěstování citlivých odrůd na klasové fuzariózy, jako jsou Mladka, Complet, Florett, Clarus a Caphorn. Rizikovým počasím jsou srážky vyšší než 4 mm na začátku kvetení. Většinou však budou zemědělci používat dávku 1,2 l/ha, která je optimálním kompromisem mezi cenou ošetření a účinkem na houbové choroby. Ochranná lhůta Swingu Top je 35 dní. Ta umožňuje aplikaci Swingu Top maximálně 5 týdnů před sklizní. Termín sklizně V minulém roce měli zemědělci obavy, že pozdní termín aplikace přípravku, který obsahuje strobilurin, bude znamenat oddálení termínu sklizně. Swing Top však obsahuje strobilurin dimoxystrobin, který výrazně nesnižuje tvorbu ethylenu, takže neoddaluje zrání porostu. Naše předpoklady se potvrdily a zemědělci, kteří použili Swing Top v pozdních termínech, sklízeli porosty ve stejném termínu jako ostatní plochy ošetřené jenom azoly (metconazole, tebuconazole) ve stejném termínu. Systém jednoho ošetření Swingem Top Aplikace Swingu Top v systému jednoho ošetření doporučujeme v dřívější vhodné fázi pro aplikaci, a to BBCH 49 (naduření pochvy posledního listu). Důvodem je včasný stop-efekt pro listové choroby (braničnatky, rzi, DTR), které ovlivňují asimilaci praporcového listu a dostatečná ochrana klasu. Systém jednoho ošetření budeme volit v následujících případech: 1) Nízký výskyt houbových chorob od fáze odnožování až do fáze objevení praporcového listu (zejména aridní oblasti jižní Moravy a severních Čech). 2) Nižší intenzita pěstování obilnin, kdy zemědělci používají jeden fungicid. Swing Top vedle Juwelu Top a Tanga Super je jedno z možných řešení. 3) Organizační problémy při aplikacích, kdy nebyla provedena aplikace prvního fungicidu. Schéma 1 znázorňuje možné termíny pro jednu aplikaci Swingu Top v dávce 1,2 l/ha. V tabulce 1 je procentické porovnání výnosů ozimé pšenice oproti kontrole, kde nebyl použit fungicid. Všechny ostatní agrotechnické operace byly totožné. Agrotip 5/2009 7

10 Obilniny Fungicidy Ošetření Swingem Top v systému použití dvou fungicidů Společnost BASF doporučuje v roce 2009 špičkový systém ochrany ozimé pšenice během celé vegetace, který je tvořen aplikací Juwelu Top (0,8 l/ha) ve fázi BBCH (32 37) a následnou aplikací Swingu Top (1,2 l/ha) ve fázi BBCH (59 65). Pokud dlouhodobě používáte Tango Super (1 l/ha) ve fázi BBCH 37, pak tato aplikace nahradí Juwel Top. Schéma 2: Swing Top - nasazení v pšenici v systému záměrné dvojí aplikace Komplexní ochrana Juwel Top 0,8 l/ha Tango Super 1 l/ha Swing Top 1,2 l/ha Schéma 2 znázorňuje možné termíny pro systém ošetření dvěma fungicidy, kdy druhým fungicidem je Swing Top v dávce 1,2 l/ha. V tabulce č. 2. je procentické porovnání výnosů ozimé pšenice při použití dvou fungicidů oproti kontrole, kde nebyl použit fungicid. Všechny ostatní agrotechnické operace byly totožné. Výsledky potvrzují, že aplikace Juwel Top + Swing Top zvyšuje výnos většinou o 3 % více než samostatná aplikace Swingu Top. Důvodem aplikace Juwelu Top + Swing Top je jistota pro zemědělce, protože použití námi doporučovaných dvou fungicidů Vám vyřeší všechny houbové choroby během celé vegetace. Tabulka č. 3 ukazuje ekonomické výpočty přínosu jednotlivých modelů fungicidního ošetření. Konkrétně jsem vypočítal minimální výnos na neošetřené kontrole, který musí být dosažen, aby se dané ošetření vyplatilo. Cena ošetření byla kalkulována na základě průměru doporučených cen čtyř hlavních distributorů přípravků na ochranu rostlin v ČR včetně ceny aplikace, která byla počítána 200 Kč/ha. Cena pšenice byla kalkulována 3000 Kč/t. Tab. 2: Navýšení výnosu (%) po aplikaci systému Juwel Top (0,8 l/ha) + Swing Top (1,2 l/ha) oproti kontrole Stanoviště Průměr stanoviště (05 08) Krukanice Úhřetice Humpolec Kluky Čáslav Velká Bystřice Kroměříž Průměr roku Tab. 3: Přínos jednotlivých modelů fungicidního ošetření Plodina Varianta ošetření Přírůstek výnosu (%) Cena ošetření (Kč/ha) Minimální výnos (t/ha) Pšenice Swing Top (1,2 l/ha) ,4 Pšenice Juwel Top (0,8 l/ha)+ Swing Top (1,2 l/ha) ,9 Závěrem lze konstatovat, že systém dvou ošetření bude vhodné použít na nejlepších porostech při silném tlaku houbových chorob a to hlavně DTR (helmintosporiová skvrnitost) v době sloupkování a klasových fuzarióz v době kvetení. Systém jednoho ošetření fungicidy bude rentabilní na většině porostů, pokud vyberete kvalitní produkt jako je Swing Top, který dlouhodobě vykazuje přírůstek výnosu kolem 16 %. V praxi se v roce 2008 ukázala jako velmi vhodná kombinace Swing Top + Vaztak 10 EC (0,1 l/ha) která zároveň potlačila mšice, kohoutky, bejlomorky, třásněnky i některé skladištní škůdce. Význam ošetření proti škůdcům v oteplujícím se klimatu stoupá. Ing. Aleš Raus, Ph.D. 8 Agrotip 5/2009

11 Obilniny Fungicidy Doporučení BASF pro fungicidní ošetření obilnin v roce 2009 Aplikační termíny fungicidů T2 a T3 (BBCH 37 objevení se praporcového listu až BBCH 59 plné vymetání klasu) jsou nejdůležitější pro přírůstek výnosu. Škodlivost listových a klasových chorob v daných termínech snižuje výnos až o 40 %. Mezi nejškodlivější listové choroby pšenice v dané době patří braničnatka pšeničná a plevová, padlí travní, rzi a listové fuzariózy. Dané choroby se mohou vyskytovat i v klase. Porosty ječmene jsou především napadány rhynchosporiovou, hnědou a nově ramuláriovou skvrnitostí. Mezi další choroby ječmene patří rez ječná a padlí travní. BASF pro dané ošetření nabízí několik fungicidů, které umožňují specifi cké řešení podle výskytu houbové choroby, intenzity pěstování i podle aktuálního infekčního tlaku. Systém jednoho ošetření ozimých pšenic Pokud se rozhodnu používat v ozimé pšenici jeden fungicid, pak BASF nabízí univerzální řešení - nejpoužívanější fungicid českého zemědělství Tango Super, který se aplikuje v dávce 1 l/ha. Kombinace azolu (epoxiconazole) a morfolinu (fenpropimorph) velmi dobře ochraňuje listy a klas před braničnatkami, rzí a padlím. Působí kurativně (léčebně) i protektivně (ochranně) po dobu 3 4 týdnů. V minulém roce byl fungicid Tango Super aplikován asi na ha. Většina zemědělců s ním má osobní zkušenosti. Nejdůležitějším rozhodnutím při aplikaci Tanga Super je výběr optimálního termín. Tabulka 1 ukazuje přírůstky výnosu v procentech vzhledem k neošetřené kontrole po aplikaci Tanga Super v termínech T2 a T3 na stanovišti Selgenu v Krukanicích. Výsledky za rok 2008 zde už nejsou uvedeny, protože v minulém roce jsme již testovali nástupce Tanga Super - fungicid Capalo, který bude uveden na trh příští rok. Dlouhodobě se jeví jako optimální termín pro sólo aplikaci Tanga Super termín BBCH 37, kdy se objeví praporcový list. Důvodem je včas uchránit rozhodující fotosyntetický aparát, který vytváří zásobní látky pro objemovou hmotnost zrn a jejich kvalitu. Jenom v letech, kdy je v době sloupkování až metání dlouhodobé sucho, které přerušilo rozvoj houbových chorob, je vhodnějším termínem fáze po vymetání klasu (BBCH 59), kdy potlačuji především klasové choroby. Aplikace do klasu zároveň ochraňuje i zdravotní stav praporcového listu. BASF v letošním roce připravila opět pack, který obsahuje 200 l (40 5 l) a cena 1 l Tanga Super je asi o 12 % nižší, než je sólo balení v kanystru 5 l. Tab. 1: Přírůstky výnosu v procentech vzhledem k neošetřené kontrole Rok Krukanice T2 Odrůda Sulamit Krukanice T3 Odrůda Sulamit Krukanice T2 Odrůda Mladka Krukanice T3 Odrůda Mladka Celkem Agrotip 5/2009 9

12 Obilniny Fungicidy Druhým řešením BASF proti houbovým chorobám pšenice jsou fungicidy, které obsahují účinnou látku na bázi strobilurinů. Jsou to přípravky Juwel Top (epoxiconazole + fenpropimorph + kresoxim-methyl) a Swing Top (epoxiconazole + dimoxystrobin). Aplikace Juwelu Top je optimální v termínu T2, kdy je několik důvodů pro danou aplikaci: 1) Dlouhodobé působení Juwelu Top (5 6 týdnů). 2) Fyziologický efekt zvyšuje aktivitu fotosyntézy green efektem, ochraňuje rostliny před slunečním svitem a snižuje stres rostlin. 3) Potlačuje rozšiřující se listovou chorobu DTR (Dreschlera tritici repentis), která se v současnosti silně vyskytuje při minimalizačním zpracování půdy. 4) Účinná látka kresoxim-methyl patří mezi strobiluriny první generace, které brzdí tvorbu ethylenu, což snižuje stárnutí porostu a prodlužuje vegetaci. Aplikace Juwelu Top se jeví jako velmi vhodná zejména do aridnějších oblastí, kde používají pro zakládání porostů minimalizaci. Optimální dávka je 0,8 l/ha. V letošním roce je možné koupit Juwel Top v packu s fungicidem Caramba, který obsahuje 80 l Juwelu Top a 120 l Caramby. Při koupi daného packu je cena Juwelu Top až o 26 % nižší než při nákupu Juwelu Top sólo. Tabulka 2 ukazuje zvýšení výnosu na jednotlivých stanovištích v letech oproti kontrole při aplikaci Juwelu Top (0,8 l/ha) v T2. Nejnovějším fungicidem BASF zaregistrovaným v České republice je Swing Top. Na rozdíl od Juwelu Top je aplikace Swingu Top vhodná v termínu T3 až T4 (BBCH 49 65). Při aplikaci v termínu T3 řeší především následující listové a klasové choroby - DTR, braničnatky, rzi - a při aplikaci v termínu T4 se rozšiřuje účinnost na klasové fuzariózy a černě. Důvody pro aplikaci Swingu Top v termínu T3 a T4 jsou následující: 1) Swing Top neprodlužuje vegetaci snižováním tvorby ethylenu při aplikaci proti klasovým chorobám. 2) Účinná látka dimoxystrobin vykazuje účinnost na klasové fuzariózy a černě. 3) Swing Top ochraňuje klasy před slunečním zářením, zvyšuje HTZ a obsah dusíkatých látek. Tab. 2: Zvýšení výnosu na jednotlivých stanovištích v letech proti kontrole Stanoviště Swing Top je vhodné řešení v systému jednoho ošetření, pokud se tlak houbových chorob začne projevovat až v době metání. Doporučená dávka je 1,2 l/ha. Tabulka 3 znázorňuje přírůstek výnosu v letech při jedné aplikaci Swingu Top v termínu T3. Odrůda Juwel Top (0,8 l/ha) přírůstek výnosu (%) Krukanice Mladka 13 Úhřetice Sulamit 14 Kluky Ebi 13 Humpolec Batis 12 Celkem 13 Tab. 3: Přírůstek výnosu v letech při jedné aplikaci Swingu Top Stanoviště Odrůda Swing Top (1,2 l/ha) přírůstek výnosu (%) Krukanice Mladka 14 Úhřetice Sulamit 16 Kluky Ebi 25 Humpolec Batis 14 Celkem 17 Tab. 4: Výsledky výnosů jarního ječmene po aplikaci fungicidů v letech Stanoviště Odrůda Tango Super (1 l/ha) přírůstek výnosu (%) Juwel Top (0,7 l/ha) přírůstek výnosu (%) Velká Bystřice Prestige Krukanice Sebastian Humpolec Jersey Celkem Tab. 5: Porovnání obou modelů v letech Stanoviště Odrůda Juwel Top (0,8 l/ha) + Caramba (1,2 l/ha) přírůstek výnosu (%) Juwel Top (0,8 l/ha) + Swing Top (1,2 l/ha) přírůstek výnosu (%) Krukanice Mladka Úhřetice Sulamit Kluky Ebi Humpolec Batis Celkem Pokud zvolíte jednu aplikaci fungicidu, pak fungicidy BASF v průměru zvyšují výnos o %, což znamená při dnešní ceně pšenice (3000 Kč) návratnost již u porostů, které by bez použití fungicidu měly výnos kolem 4 t/ha. 10 Agrotip 5/2009

13 Systém jednoho ošetření jarních ječmenů Aplikací fungicidů v jarním ječmeni v termínu T2 a T3 potlačujeme především listové skvrnitosti a u odrůd, které nemají gen Mlo (Sebastian, Tolar, Malz, Bolina, Orthega, Pribina, Tocada, Faustina, Respekt a Kompakt), i padlí travní. Univerzálním řešením jsou fungicidy Juwel Top a Tango Super. Tabulka 4 ukazuje výsledky výnosů jarního ječmene po aplikaci těchto fungicidů v letech Předešlé výsledky potvrzují, že jedna aplikace Juwelu Top v dávce 0,7 l/ha zvyšuje výnos ještě o 3 % více než jedna aplikace Tanga Super v dávce 1 l/ha. Aplikace byly provedeny v době sloupkování až objevení praporcového listu (BBCH 32 37). Velmi vhodným partnerem je společná aplikace s Terpalem v dávce 1,5 l/ha, který zvyšuje výnos o dalších 5 8 %. Dosahovaný přírůstek výnosu po aplikaci fungicidů znamená, že aplikace je efektivní již při výnosu 2,6 t/ ha, který dosáhneme na neošetřené kontrole. Předpokládaná cena jarního ječmene je 3500 Kč/ha. Systém dvojího ošetření ozimých pšenic V systému dvojího ošetření pšenic doporučuje BASF dva modely: Juwel Top (0,8 l/ha) BBCH Caramba (1,2 l/ha) BBCH Juwel Top (0,8 l/ha) BBCH Swing Top (1,2 l/ha) BBCH Oba modely zaručují dlouhodobou ochranu porostů pšenic před listovými a klasovými chorobami. Výsledkem jsou maximální výnosy a produkce bez mykotoxinů. Tabulka 5 porovnává oba modely v letech Systém dvojího ošetření jarních ječmenů V systému dvojího ošetření jarních ječmenů doporučuje BASF dva modely: Juwel Top (0,7 l/ha) BBCH Caramba (1,2 l/ha) BBCH Juwel Top (0,7 l/ha) BBCH Tango Super (0,8 l/ha) BBCH Tab. 6: Výsledky z pokusů v systému dvojího ošetření jarních ječmenů Stanoviště Odrůda Termín prvního ošetření se bude odvíjet podle pěstované odrůdy, kdy u odrůd s genem odolnosti k padlí Mlo se aplikace bude provádět až v době sloupkování a u odrůd bez odolností k padlí už v době odnožování. Druhá aplikace bude realizována ve fázi BBCH 49 (potlačení listových skvrnitostí a rzí) až do fáze BBCH 65 (klasové fuzariózy a černě). Výsledky pokusů z posledních tří let přináší tabulka 6. Ekonomické vyhodnocení fungicidního ošetření pro rok 2009 Tabulka 7 ukazuje ekonomické výpočty přínosu jednotlivých modelů fungicidního ošetření. Konkrétně jsem vypočítal minimální výnos na neošetřené kontrole, který musí být dosažen, aby se dané ošetření vyplatilo. Cena ošetření byla kalkulována na základě průměru doporučených cen 4 hlavních distributorů přípravků na ochranu rostlin v ČR včetně ceny aplikace, která byla počítána 200 Kč/ha. Cena komodit byla 3000 Kč/t pšenice a 3500 Kč/t ječmene. Juwel Top (0,7 l/ha) + Caramba (1,2 l/ha) přírůstek výnosu (%) Podle propočtů efektivnosti použití fungicidů při cenách komodit v roce 2009 je patrné, že zemědělci budou muset velmi pečlivě zvažovat datum a výběr fungicidů. Dlouhodobé pokusy ukazují, že aplikace jednoho kvalitního fungicidu Juwel Top, Tango Super či Swing Top je vždy efektivní při pěstování pšenice i ječmene. Pokud se rozhodnete aplikovat systém dvou fungicidů, pak je aplikujte na nejlepší porosty nebo při silném infekčním tlaku. Ing. Aleš Raus, Ph.D. Juwel Top (0,7 l/ha) + Tango Super (0,8 l/ha) přírůstek výnosu (%) Velká Bystřice Prestige 7 12 Krukanice Sebastian Humpolec Jersey Celkem Tab. 7: Ekonomické vyhodnocení fungicidního ošetření pro rok 2009 Plodina Varianta ošetření Přírůstek výnosu (%) Cena ošetření (Kč/ha) Minimální výnos (t/ha) Pšenice Tango Super (1 l/ha) Pšenice Juwel Top (0,8 l/ha) Pšenice Swing Top (1,2 l/ha) ,2 Ječmen Tango Super (1 l/ha) ,6 Ječmen Juwel Top (0,7 l/ha) ,5 Pšenice Juwel Top (0,8 l/ha) + Caramba (1,2 l/ha) ,3 Pšenice Juwel Top (0,8 l/ha) + Swing Top (1,2 l/ha) ,8 Ječmen Juwel Top (0,7 l/ha) + Caramba (1,2 l/ha) ,9 Ječmen Juwel Top (0,7 l/ha) + Tango Super (0,8 l/ha) ,7 Agrotip 5/

14 Obilniny Fungicidy Vážení čtenáři Agrotipu, byl jsem požádán, zda bych neuvedl výsledky pokusů, které jsem prováděl na našem podniku v loňském roce Nejdříve dovolte, abych se představil. Mé jméno je Ing. Petr Bušina a pracuji jako agronom v zemědělském podniku Dobrosev a.s. v Dobroníně na okrese Jihlava. Patřím mezi ty agronomy, kteří si zakládají vlastní pokusy. Jsem zvědav, jak které fungicidy obstojí na našich polích, co předvedou novinky oproti zaběhlým přípravkům. Pokus, který je sumarizován v tabulkách, se týká dvou odrůd ozimé pšenice (Levendis, Floret) a jedné odrůdy jarního ječmene (Sebastian). Část fungicidních variant je doporučována výrobci, zbytek jsem si vytvořil sám. Výsledky fungicidních pokusů na polích v Dobroníně Fungicidy v ozimé pšenici Fleret Nejdříve uvedu výsledky fungicidních pokusů v ozimé pšenici na odrůdě Floret (tab. 1). Předplodina: jetel Setí: Výsevek: Mořeno: Hnojení: Podzimní ochrana: Na jaře: 180 kg Celest Extra á 2 l/t NPK 139/6/11 kg č.ž./ha Maraton 4 l/ha + Route 0,7 l/ha Cupristim 1 l/ha Sklizeň: Vyhodnocení pokusu Z ekonomického pohledu vyšla nejlépe varianta - jedna aplikace Swing Top v dávce 1,2 l/ha, aplikováno na přelomu května a června v době metání. Výnos byl navýšen o 32 %. Podobného navýšení výnosů dosahovaly i další kombinace, ale ty už byly dražší. Tab. 1: Výsledky fungicidních pokusů v ozimé pšenici na odrůdě FLORET T1-1. kolénko T2-4. kolénko Termín aplikace Výnos Parametry T3 - metání T4 - kvetení t % vlhkost % obj. hm. kg/hl Náklady Kč / ha 1. x x x x 7, ,3 77, Juwel Top 0,8 l x Swing Top 1,2 l x 10,3 132,2 12,3 82, Juwel Top 0,8 l x x x 9,88 126,8 11,9 79, Tango Super 1 l x x x 9,82 126,1 11,6 78, Tango Super 1 l x Swing Top 1,2 l x 10,04 128,9 11,8 79, x x Swing Top 1,2 l x 10,3 132,2 11,9 81, Falcon 0,6 l x x Prosaro 0,75 l 10,12 129,9 11,7 80, Fandango 1 l x x Prosaro 0,75 l 10,22 131,2 11,6 78, Falcon 0,6 l x Fandango 1 l Prosaro 0,75 l 10,43 133, , Stereo 2 l x x Amistar 0,5 + Artea 0,5 10,24 131, , x Stereo 1,6 + Amistar 0,5 x Artea 0,5 l 9,85 126,4 10,9 79, Poznámka: V nákladech na aplikaci je započítána ceníková cena (2008) přípravků a náklady na práci postřikovače 150 Kč/ha. Výnos je přepočten na 14% vlhkost a je odečteno 1% nečistot. Cena pšenice ozimé FLORET (krmná) byla stanovena na 3000 Kč/t. Zisk Kč / ha 12 Agrotip 5/2009

15 Fungicidy v ozimé pšenici Levendis Další fungicidní pokus (tab. 2) byl založen na odrůdě ozimé pšenice Levendis. Zde jsem chtěl porovnat doporučené aplikace dvou fungicidů.od významných firem na trhu. Předplodina: jetel Setí: Výsevek: Mořeno: Hnojení: Podzimní ochrana: Na jaře: 230 kg Celest Extra á 2 l/t NPK 139/6/11 kg č.ž./ha Maraton 4 l/ha + Route 0,7 l/ha Sklizeň: Cupristim 1 l/ha + regulátor Moddus 0,4 l/ha Tab. 2: Výsledky fungicidních pokusů v ozimé pšenici na odrůdě LEVENDIS Vyhodnocení pokusu Z tohoto pokusu ekonomicky nejlépe vyšla kombinace Fandanga 1 l/ha v první aplikaci a ve druhé Prosaro 0,75 l/ha, kde tyto aplikace přinesly 2589 Kč na hektar. Těsně na druhém místě v zisku 2458 Kč/ha vyšla kombinace Juwel Top 0,8 l/ha s druhou aplikací Tanga Super 1 l/ha. Poslední kombinace byla kombinace dvou aplikací další fi rmy. V první aplikaci byl použit fungicid Stereo 2 l/ha a druhou byl mix Amistar 0,4 l/ ha + Area 0,5 l/ha. V mém pokusu v tomto roce se tato kombinace nezaplatila. T , 300 l vody, DC Termín aplikace Výnos Parametry T , 300 l vody, DC 59 t % vlhkost % obj. hm. kg/hl Cena ošetření Přírůstek na 1 ha Kč t. 1. x x 7, , x 2. Juwel Top 0,8 l Tango super 1 l 8,92 117,2 13,2 77, ,31 3. Fandango 1 l Prosaro 0,75 l 8,88 116,7 13,4 74, ,27 4. Stereo 2, 4l Amistar 0,4 l + Artea 0,5 l 8, ,6 74, ,6 Poznámka: V nákladech na aplikaci je započítána ceníková cena (2008) přípravků a náklady na práci postřikovače 150 Kč/ha. Výnos je přepočten na 14% vlhkost a je odečteno 1% nečistot. Cena pšenice ozimé LEVENDIS (potravinářská kvalita) byla stanovena na 4000 Kč/t. Fungicidy v jarním ječmeni Sebastian Poslední fungicidní pokus byl založen v jarním ječmeni Sebastian (tab. 3). Zde jsou různé kombinace přípravků, tak jak jsem si je navrhl. Zajímala mě jejich účinnost. Předplodina: silážní kukuřice Setí: Výsevek: Mořeno: Hnojení: V odnožování: Herbicid: 218 kg Vitavax 2000, 2 l/t NPK 92/6/11 kg č.ž./ha Campofort Fortestim Gama 7 l/ha Arrat 0,175 kg/ha Sklizeň: Vyhodnocení pokusu Největší profi t přinesla kombinace dvou aplikací. Na první ošetření bylo použito Tango Super 1 l/ha a v druhé aplikaci byl použit Swing Top 1,2 l/ha. Tato kombinace přinesla zvýšení výnosu o 10 % oproti většině použitých kombinací a rovněž zisk z hektaru byl nejvyšší. Zisk byl 4822 Kč/ha. Ing. Petr Bušina Dobrosev a.s., Dobronín Tab. 3: Výsledky fungicidních pokusů v jarním ječmeni na odrůdě SEBASTIAN T , 300 l vody/ ha DC 32 Termín aplikace Výnos Parametry T , 300 l vody/ ha DC 53 t % vlhkost % obj. hm. kg/hl Cena ošetření Přírůstek na 1 ha Kč t. 1. x x 5, ,5 67, x Stereo 1,6 l 6,5 114,6 11, , Archer Top 0,8 l Stereo 1,2 l + Amistar 0,4 l 6,49 114,5 11, , x Archer Top 1 l 6,04 106,5 11,9 71, , Juwel Top 0,8 l Swing Top 1,2 l 6,49 114,5 12,4 71, , Tango Super 1 l Swing Top 1,2 l 7,13 125,7 12,3 68, , Acanto 0,4 l + Orius 0,4 l Bumper Super 1 l 6,42 113,2 11,8 65, , Bumper Super 1 l Bumper Super 1 l 6,64 117,1 11, , Acanto 0,4 l + Horizon 0,4 l Prosaro 0,75 l 6,88 121, , , Poznámka: V nákladech na aplikaci je započítána ceníková cena (2008) přípravků a náklady na práci postřikovače 150 Kč/ha. Výnos je přepočten na 14% vlhkost a je odečteno 1% nečistot. Cena jarního ječmene SEBASTIAN (sladovnický) byla stanovena na 5000 Kč/t a odpovídala současné aktuální ceně na Plodinové burze v Brně. Agrotip 5/

16 Obilniny Insekticidy Z vlastní zkušenosti víme, že boj proti hmyzím škůdcům polních plodin nebývá jednoduchý. Jednak se setkáváme během posledních let s nástupem rezistentních populací, stále více v popředí je i opodstatněná ochrana necílových organismů, hlavně včelstev. Škůdci v obilninách a řešení BASF: Perfekthion, Vaztak Bejlomorka sedlová V portfoliu fi rmy BASF nalezneme několik účinných insekticidních látek buď z vlastního vývoje (dimethoate - Perfekthion) nebo získaných např. fúzí s American Cyanamid (alfa-cypermethrin - Vaztak). Jelikož nabízíme výhodný insekticidní balíček PERFEK- THION + VAZTAK Pack (tj. 1 l Vaztak + 6 l Perfekthion) na 10 ha, připomeňme si použití, popř. rozšíření registrací jednotlivých přípravků proti škůdcům v obilninách. PERFEKTHION je systémový organofosfátový insekticid s registrací v obilninách především proti mšicím (kyjatka obilní, kyjatka travní, mšice střemchová) v dávce 0,6 l/ ha. Od loňského roku byla registrace rozšířena ještě o kříska polního v dávce 1 l/ ha, takže se jedná o velmi levný a účinný zásah proti tomuto přenašeči viróz. V letošním roce díky delšímu chladnějšímu období zatím nebylo zaznamenáno vyšší napadení ozimých porostů virózami, nicméně řada zemědělských subjektů hospodařících v oblastech typických pro výskyt viróz (severozápad Čech, jižní Morava) již preventivně aplikuje tento přípravek v podzimním období. Další registrace Perfekthionu v obilninách je na kohoutky (černý, modrý). Vzhledem k rezistentnímu chování četných populací kohoutků aplikaci již nedoporučujeme. VAZTAK (EC, SC) jako pyrethroidní přípravek má širokou škálu registrovaného použití, v obilninách konkrétně proti mšicím, kohoutkům a bejlomorce sedlové v dávce 0,1 l/ha. Formulace je světlostabilní a odolná dešti (v případě, že zaschne dříve, než začne pršet). Jelikož není systémový, je třeba zajistit dostatečnou pokryvnost na listech. Doporučujeme využití balíčku PERFEKTHION + VAZTAK Pack Za výhodnou cenu obou přípravků v tomto balíčku máte možnost nejen jejich sólové aplikace, ale i vhodné kombinace účinných látek pro zvýšení účinnosti a potlačování rezistence u živočišných škůdců. Ing. Jan Truneček foto: A. Šandera 14 Agrotip 5/2009

17 Mšice na klasu pšenice Kukla kohoutka Valíčko kohoutka Kohoutek - dospělec Agrotip 5/

18 Slunečnice Fungicidy Výsledky pokusu s fungicidy ve slunečnici na PS VÚRV v.v.i v Čáslavi v roce 2008 Úvod Slunečnice roční (Helianthus annus) patří celosvětově mezi nejvýznamnější zemědělské komodity využívané na výrobu kvalitního oleje. Největšími světovými producenty slunečnice jsou Rusko, Ukrajina a Argentina, v zemích EU jsou to pak Rumunsko, Bulharsko, Francie, Španělsko a Maďarsko. V České republice se pěstované plochy pohybují tak trochu jako na houpačce. Po vcelku stabilizovaných plochách pěstování v letech nastal od roku 2003 značný boom ve vývoji pěstitelských ploch této plodiny, které se pohybovaly na úrovni 40 tis. ha. Tato skutečnost platila do roku 2006, kdy průměrná cena nažek výrazně poklesla, vlivem počasí byla zaznamenána i nižší produkce, což negativně poznamenalo ekonomiku plodiny. Vlivem těchto okolností došlo v ČR v roce 2007 i 2008 k radikálnímu snížení výměry pěstované slunečnice dokonce pod hranici let V našem Středočeském kraji činil tento propad více jak 50 procent skutečnosti roku Rizikový faktor pěstování - houbové choroby Slunečnice je napadána celou řadou houbových chorob, které jsou ovlivněny různými faktory. Mezi zásadní patří průběh počasí, výběr stanoviště, odolnost hybridu, dodržování osevního sledu (6 letý odstup pěstování), zvládnutí chemické ochrany, kvalitní zpracování posklizňových zbytků a další. Výčet chorob ve slunečnici je poměrně rozsáhlý, s různými projevy škodlivosti. Tři choroby jsou však považovány za klíčové a mají také pro plodinu nejničivější důsledky. Jedná se o hlízenku obecnou (Sclerotinia sclerotiorum), která napadá všechny části rostliny po celý průběh vegetace, včetně již vzcházejících rostlin. Na listech způsobuje šedozelené mokvavé skvrny, starší rostliny jsou infi kovány patogenem na kořenovém krčku, kde se nejprve objevují zpravidla žlutohnědé skvrny, postupně obepínající celý stonek. Tato skvrna postupně zesvětluje a v případě vlhkého počasí se rozšiřuje a narůstá na ní bílé mycelium a tmavá až černá sklerocia. Napadené rostliny se lámou. Na úborech se zprvu vyskytují šedozelené mokvavé skvrny na horní části úboru a v případě příznivého počasí poté celým úborem prorůstá bílé mycelium. Úbory ztrácejí pevnost, dochází k jejich rozpadání až do typické fáze, kdy z úboru zůstanou pouze vlákna dřevních částí cévních svazků. Plíseň šedá (Botrytis cinerea) se objevuje zpočátku na listech, kde se projevuje mokvavými šedými skvrnami, v případě vlhkého počasí doprovázené klasickým šedým až šedozeleným vatovitým povlakem, napadán bývá i stonek. Největší škody však choroba působí na úborech. 16 Agrotip 5/2009

19 Napadení úboru může vést v případě vlhkého klimatu až k destrukci pletiv, úbory jsou mokré, mají povětšině hnědou barvu s již zmíněným šedým až šedozeleným povlakem konidií, kterým se daří na směsi pylu a vody. Infekci napomáhá též mechanické poškození rostliny. Fomová hniloba (Phoma macdonaldi) je v naší oblasti významnou a pravidelně se vyskytující chorobou. Již v průběhu vzcházení může způsobovat padání klíčních rostlin. Později se projevuje napadáním lodyhy slunečnice v místě přisedání řapíku listů, kde vznikají pro fomu typické oválné černé či šedočerné zpravidla lesklé skvrny, které se dále rozšiřují po celém stonku. V pozdějších stadiích dochází zkřehnutí až zkorkovatění pletiv a vlivem toho k omezení až přerušení pohybu živin a tím k snížení produkce nažek. Vodivá pletiva (fl oém) uvnitř lodyhy jsou šedočerná. Choroba způsobuje, spolu s dalšími patogeny, též nouzové dozrávání slunečnice. Slunečnice bývá napadána i dalšími chorobami, jejichž význam je odvislý od stanoviště, ročníku, vybraného hybridu a dalších souvislostí. Mezi ně patří např. alternariová skvrnitost (Alternaria helianthii), stříbřitost stonku slunečnice (Macrophomina phaseolina), červenohnědá skvrnitost slunečnice (Phomopsis helianthi), plíseň slunečnicová (Plasmopara halstedii),septoriová skvrnitost slunečnice nazývaná též braničnatka slunečnicová (Septoria helianthi) nebo rez slunečnicová (Puccinia helianthi). Charakteristika stanoviště z pohledu výskytu chorob Pozemky PS Čáslav se nacházejí v nadmořské výšce 263 m a patří do řepařské výrobní oblasti. Půdy jsou klasifi kovány jako šedozemě modální, s neutrální reakcí. Obsah fosforu a hořčíku je vyhovující, draslíku dobrý (Mehlich III), obsah humusu je 2,8 3,3 procent. Dlouhodobý teplotní normál je 8,9 C, roční srážkový úhrn činí 555 mm. Pravidelné zařazování slunečnice do osevního postupu se datuje zhruba od roku Výskyt a intenzita tlaku chorob je odvislá mimo jiné do značné míry na povětrnosti jednotlivých let. Z našich sledování vyplývá, že míra infekčního tlaku úzce koresponduje s klimatem měsíců červen až srpen, zejména na srážkové činnosti a teplotních poměrech. Od tohoto faktoru se odvíjí stupeň napadení houbovými chorobami. Je třeba si uvědomit, že patogen potřebuje pro svůj vývoj splnění určitých podmínek nejen krátkodobě, ale v delším časovém úseku. Čím je tento interval delší, o to vyšší a intenzivnější je zpravidla tlak chorob se zásadnějšími následky pro plodinu. Z uvedené rekapitulace jednotlivých let vyplývá, že nejexponovanějšími chorobami v naší lokalitě jsou bezesporu právě ty s nejškodlivějšími důsledky, jako hlízenka obecná, plíseň šedá a fomová hniloba. Agrotip 5/

20 Slunečnice Fungicidy Fáze aplikace T1 BBCH 30 T2 BBCH T3 BBCH 61 Varianta pokusu Kontrolní varianta bez ošetření 1 Pictor 0,5 2 Pictor 0,5 3 Pictor 0,5 4 Pictor 0,5 Pictor 0,5 5 Pictor 0,5 Pictor 0,5 6 Pictor 0,5 Pictor 0,5 Aplikační tabulka - fungicidní sled (dávka v l na hektar) Možnosti fungicidní ochrany V dnešní intenzivní zemědělské výrobě si již nelze představit pěstování plodin bez použití chemické ochrany. Prakticky všechny komodity jsou více či méně pod určitou pesticidní clonou a právě fungicidy mají ve výrobním procesu své pevné místo. Vývoj v této oblasti spěchá doslova mílovými kroky, neustále jsou objevovány nové účinné látky, což je nejmarkantnější zejména u obilovin, kde azoly a strobiluriny zcela ovládly v posledních letech fungicidní ochranu obilovin a i v ostatních plodinách je určitá možnost výběru. U slunečnice jakoby se tento vývoj zastavil. Zejména v ČR byl vždy velmi omezený výběr přípravků proti chorobám a nyní se situace ještě více zkomplikovala po zákazu carbendazimu. Tato účinná látka je součástí fungicidů registrovaných ve slunečnici jako jsou Sportak Alpha HF, Alert a Alto Combi. Zejména Sportak Alpha byl jednoznačně nejpoužívanějším fungicidem v této plodině. V současné době jsou registrovány do této plodiny přípravky Pictor, Rovral Flo a Sumilex 50 WP. Metodika pokusu Po dohodě s řešitelem projektu se slunečnicí byl v roce 2008 na PS v Čáslavi zrealizován samostatný pokus s cílem ověření účinnosti stávajících fungicidů do slunečnice. Do fungicidního sledu byl nakonec zařazen pouze jeden fungicid s aplikací v různých fázích vývoje slunečnice. Záměr počítal se třemi aplikačními termíny nástřiku a to ve fázích plodiny BBCH 30 (T1), 51 (T2) a 61 (T3). Tyto fenofáze jsou z hlediska ochrany slunečnice proti houbovým chorobám považovány za klíčové. S ohledem na situaci na trhu byl zařazen do pokusu po dohodě s fi rmou BASF, která jej vyvinula, v té době ještě neregistrovaný fungicid Pictor (dimoxystrobin 200 g/l, boscalid 200 g/l). Pokusná stanice v Čáslavi je akreditovaným pracovištěm k provádění zkoušek s přípravky na ochranu rostlin v souladu se zásadami správné pokusnické praxe (GEP), takže zařazení neregistrovaného fungicidu i případné zveřejnění výstupů z pokusu bylo v souladu s rámcem tohoto oprávnění. Vyhodnocení pokusu probíhalo dle metodiky VÚRV, která vznikla shodou okolností na pracovišti v Čáslavi a je v ní zahrnuto komplexní hodnocení houbových chorob po aplikacích fungicidů s porovnáním na neošetřenou kontrolu. Tato metodika vystihuje trend vývoje jednotlivých chorob slunečnice v klíčových fázích pro tuto plodinu. Jak vyplývá z aplikační tabulky, schéma ošetření je postaveno tak, aby byly využity všechny možnosti v termínech při jedné aplikaci a kombinace při dvojím ošetření variant. Tři postřiky se z důvodů zvýšených nákladů na plodinu neprovádějí. 18 Agrotip 5/2009

21 Varianta Průměrná produkce 40 úborů g Průměrný počet r. skl. parc. 10 1,4 m Průměrný výnos skl. parc. 10 1,4 m Průměrný výnos t.ha -1 v pův.suš. Sušina nažek % Průměrný výnos t.ha -1 8% HTS g Index výnosu varianta 0 =100 Index HTS varianta 0 = 100 pořadí výnosu 0: Kontrola 2, ,202 3,72 87,1 3,52 58, : T1 BBCH 30 Pictor 0,5 3, ,175 4,41 87,29 4,18 62, : T2 BBCH 51 Pictor 0,5 3, ,574 4,7 86,91 4,44 64, : T3 BBCH 61 Pictor 0,5 3, ,026 5,02 86,49 4,72 65, : T1+T Pictor 0,5 3, ,923 4,95 86,74 4,67 67, : T1+T Pictor 0,5 3, ,56 5,4 87,72 5,15 68, : Pictor 0,5 3, ,14 5,04 86,87 4,76 64, Výnosy slunečnice v roce 2008 Aplikace přípravku proběhly v plánovaných termínech, pouze nástřik v T2 byl posunut k fázi BBCH 53, kdy se již květenství zřetelně oddělilo od listové růžice. Stručná agrotechnika pokusu Pokusná plocha byla založena secím strojem Hege 95 s meziřádkovou vzdáleností 0,7 m a plánovanou roztečí semen 0,19 m po ozimé pšenici. Před setím byla plocha vyhnojena NPK v dávce 0,5 t.ha -1 ( 86 kg N, 37 kg P, 70 kg K). Odrůdou, zařazenou do pokusu byla ES Biba. Pokus byl jednotně ošetřen TM herbicidů Racer 25 EC 2,0 l/ha a Trophy 1,5 l/ha s velmi dobrým účinkem. Vzcházení bylo vzhledem k suchu pomalejší a krátce poté se projevily fytotoxicitní příznaky (žluté skvrny na listech), kterým výrazně přispěla značná suma srážek, zaznamenaná ve 2. dekádě května (40,7 mm). Tyto symptomy odezněly v horizontu zhruba 3 týdnů. Červen byl velmi teplý (+1,8 C na normál) a také vlhký (116,6 % na srážkový úhrn), což slunečnici růstově nastartovalo. Tento měsíc svými klimatologickými podmínkami významně ovlivnil vysoký vzrůst rostlin, které dosahovaly v období květu okolo 2,2 m. S ohledem na vysoké dávky dusíku k předplodině (160 kg N.ha -1 ) nebylo již po hnojení před setím provedeno přihnojení dusíkem během vegetace. Rekapitulace a porovnání variant Než přejdeme k vlastnímu hodnocení účinnosti přípravku v různých termínech aplikace a při počtech ošetřeních, je důležité uvést, že varianty pod fungicidní ochranou vykazovaly prakticky ve všech hodnocených parametrech oproti neošetřené, tzv. nulové variantě, prokazatelně lepší výsledky. To se projevilo vyšší odolností proti houbovým chorobám v plodině, zejména na části stonku a úboru. Z objektivního hlediska je nutno znovu konstatovat, že tlak infekce v roce 2008 i v kontextu s napadením neošetřené kontroly, snad s výjimkou standardního rozsahu výskytu hlízenky, byl na nižší úrovni. Zjištěné ukazatele pokusu jsou platné pro oblast Čáslavska pro rok 2008 a nemusejí se shodovat s výsledky na jiných stanovištích a lokalitách v rámci ČR. Phoma MacDonaldii Foma je nejfrekventovanější chorobou stonku v naší oblasti. Její výskyt v letošním roce patří však k nejslabším v posledních 4 letech. O tom svědčí i skutečnost, že ve skupině zdravých rostlin a s napadením do 10% bylo u ošetřených variant více než 95% všech sledovaných rostlin (v roce 2007 to bylo 80%). O nižším tlaku choroby svědčí též výskyt fomy na neošetřené kontrole, který činil ve srovnatelné skupině 0 10 téměř 93% všech sledovaných rostlin, čímž se snížil podíl ve skupinách s větším rozsahem choroby a více. Nejlépe hodnocenou byla var. 4, rozdíly mezi fungicidními sledy jsou, snad až na var. 1, minimální. Agrotip 5/

22 Slunečnice Fungicidy Je možné, že slabší infekce tímto patogenem souvisí s relativně vysokým nárůstem Macrophominy. Macrophomina phaseolina Tato choroba se v naší lokalitě prozatím objevovala jen vzácně. Stříbřitost stonku je v počátečních stádiích, kdy není plně rozvinutá, poměrně obtížně rozeznatelná od fomy. V pozdějších stadiích lze od sebe obě choroby rozeznat podle barvy a složení vnitřní části stonku, tzv. dřeně. U stříbřitosti se objevuje segmentování této dřeně. V konečných fázích pak vystupuje na povrchu stonku typické šedostříbrné zbarvení. Praskání povrchové části je u obou chorob téměř identické. Obdobně jako u fomy rozdíly mezi ošetřenými variantami jsou minimální, nejvyšší napadení bylo zaznamenáno u kontrolní nulové varianty, nejlepší hodnoty byly zjištěny u var. 6. Sclerotinia sclerotiorum Hlízenka obecná je právem považována za chorobu s nejškodlivějšími účinky ve slunečnici. Choroba je citlivá na ošetření, což se prokázalo i v našem pokuse. Výsledkem byl průkazný rozdíl v napadení mezi variantami s fungicidní ochranou a kontrolou, který činí u skupiny zdravých rostlin od 13,3 % (var. 5) do 21,3 % (var. 2). Napadení stonku se promítá poté do přímého poškození sklizňové části plodiny a to úboru. Zasažené úbory negativně ovlivňují kvalitu sklizeného produktu. Hodnocení napadení úboru ještě více zvýrazňuje rozdíl mezi ošetřenými variantami a 0. Podíl zdravých rostlin sice zůstal zachován, značně se ale zvýšil počet zcela zdecimovaných neskliditelných úborů v kategorii Fungicidní varianty vykazovaly snížení počtu úborů ve výše uvedené skupině o 11,2 % (var. 5 a 6) až 13,1 % (var. 2). Kontrola navíc měla výrazně nejvyšší zastoupení ve skupině napadení %. Aplikace fungicidů pozitivně ovlivnila podíl napadení slunečnice hlízenkou obecnou. Botrytis cinerea úbor I u této významné houbové choroby byly zaznamenány výsledky ve prospěch ošetřených variant. Ve skupině zdravých rostlin bylo napadení o 13,2 - var. 5 až 20,7 % (var. 6) vyšší u nulové varianty. Přestože vývoj choroby se vlivem počasí prakticky zastavil, což potvrzuje nízké procento napadení ve skupině , přiřadíme-li k této konečné skupině též kategorii 30 50, jsou zjištěné hodnoty transparentní. Nižší napadení ošetřených variant se pohybuje od 21,3 (var. 1) do 32,6 % (var. 6), což jsou poměrně velké rozdíly. Prakticky jako u jediné sledované choroby byla plíseň šedá v úboru rozšířena vcelku pravidelně ve všech skupinách. Tato skutečnost byla do značné míry ovlivněna průběhem choroby, řada úborů by se při vlhčím počasí posunula do kategorií s vyšším napadením chorobou. Také zde 20 Agrotip 3/2009

23 je patrný nesporný přínos fungicidního ošetření. Výnosové parametry pokusu Varianty v pokuse lze rozdělit prakticky na 3 bloky bez ošetření, ošetření jedním fungicidem a dvě ošetření. Termíny těchto aplikací jsou v podstatě standardní a neměnné, s možnými drobnými posuny před či za danou fenofázi dle aktuálního výskytu a tlaku chorob. Pokus byl sklizen po déletrvajícím období příznivého počasí. Úbory byly suché, vlhkost nažek se pohybovala okolo 12,28 13,51 %. Vzhledem k částečnému poškození úborů ptactvem bylo přikročeno k ruční sklizni 40 úborů z vnitřních dvou řádků. Vyřezané úbory byly poté vymláceny v areálu garáží kombajnem, takže ztráty byly minimální. Sklizená produkce byla z důvodů nižšího tlaku chorob v roce 2008 na dobré úrovni. Nejnižší výnos z hektaru byl zaznamenán u neošetřené kontroly 3,52 t.ha -1, nejhorší byla i hodnota HTS, která byla celkově vysoká a kladně ovlivnila hladinu výnosů. Ostatní varianty překonaly tuto variantu o %, což je průkazné navýšení výnosu. Naopak nejvyšší produkce byla dosažena trochu překvapivě u var. 5-5,15 t.ha -1 (Pictor BBCH 30 a 61). Ta se očekávala s větší pravděpodobností u var. 6-4,76 t.ha -1 (Pictor BBCH 51 a 61), která se umístila s odstupem na druhém místě. Z variant s jedním ošetřením vyšla výnosově nejlépe var. 3-4,72 t.ha -1 (Pictor BBCH 61). Varianta s aplikací 1 fungicidu ve fázi BBCH 30 (var. 1) měla nižší výnos - 4,18 t.ha -1, což se očekávalo. Celkově vyšších výnosů bylo dosaženo u variant s dvěmi aplikačními termíny (var. 4 6) oproti variantám s jedním ošetřením (var. 1 3) a to v průměru o 9,2 %. Závěr Výsledky pokusu s fungicidy ve slunečnici v roce 2008 opětovně prokázaly nutnost ošetření této plodiny a to i přesto, že tlak houbových chorob nebyl nikterak silný. Přínosy fungicidní ochrany jsou nesporné, prokazují významnou souvislost mezi napadením a výnosem. Z hlediska počtu ošetření byly dosaženy lepší parametry v rámci dvou ošetření. V tomto směru bych se však přikláněl k aplikaci dvou různých fungicidů, s odlišnými účinnými látkam. Stávající přípravek Pictor použít zejména v posledním aplikačním termínu BBCH 61, případného (zatím neexistujícího!?!) vhodného fungicidního partnera situovat do aplikačního okna BBCH 51. V průběhu pokusu nebyly zjištěny žádné známky poškození necílových organizmů, ani symptomy fytotoxicity, způsobené vlivem fungicidů. Vladimír Lasák, VÚRV v.v.i., PS Čáslav Foto M, Bajgar, J. Volková Agrotip 3/

24 Mák Fungicidy Výsledky pokusů s fungicidy Caramba a Discus v máku v roce 2008 Ochrana proti houbovým chorobám máku sehrává stále významější roli jako limitující faktor při intenzifikaci pěstování a dosahování vyšších výnosů. V porostech máku setého se vyskytuje celá řada chorob. K těm nejdůležitějším patří helmintosporióza, plíseň maková a hlízenka. Aplikace fungicidů do porostů máku se tak v posledních letech stávají standardní součástí agrotechniky. V současné době má fi rma BASF v ČR zaregistrovány do máku dva fungicidy Discus a Carambu. Na dalších se zatím pokusně pracuje. Discus byl zaregistrován v roce 2001 proti ekonomicky nejzávažnější houbové chorobě helmintosporióze. Výnosové ztráty se při napadení touto chorobou pohybují každoročně v rozmezí %. Na základě praktických zkušeností z minulých let doporučujeme aplikovat Discus proti helmintosporióze před vlastní infekcí, zpravidla v termínu před květem nebo na začatku květu máku. Dávkování Discusu je 0,2 0,25 kg/ha. V polovině roku 2006 byl ve spolupráci se sdružením Český mák zaregistrován druhý fungicid od fi rmy BASF do máku proti houbovým chorobám Caramba. Jedná se o rozšířené použití tohoto přípravku proti alternáriové skvrnitosti, helmintosporióze a hlízence obecné v máku. Vzhledem k tomu, že byl u Caramby zaznamenán i významný morforegulační efekt, je registrována také jako regulátor růstu. V případě nasazení Caramby jako morforegulátoru je nejvhodnější termín aplikace při výšce porostu cm, tj. květní poupě uzavřené v listové růžici. Nejlepšího účinku proti listovým chorobám je dosaženo při aplikaci v období před květem. Dávkování Caramby je 0,8 1 l/ha. Zkušenosti s morforegulací v roce 2007 uvádí tabulka č. 1. Firma BASF doporučuje pěstitelům máku také intenzivní fungicidní technologii. Tato technologie u kompletních, dobře zapojených a nadějných porostů máku spočívá v ochraně proti poléhání a chorobám a je postavena na systému dvojího ošetření. Caramba ve fázi BBCH 39 je určena na zesílení a zkrácení stonku s počáteční nezbytnou fungicidní clonou. Ošetření Discusem ve fázi BBCH 59 zabezpečuje ochranu proti helmintosporióze a černím. Doporučená dávka Caramby je 0,8 l/ha a Discusu 0,2 l/ ha. Přírůstky výnosů po ošetření touto kombinací v roce 2008 jsou v tabulce výnosů zvýrazněny. Výsledky pokusů z roku 2008 opět prokázaly ekonomickou účelnost použití fungicidů BASF. Přírůstky výnosů se v roce Agrotip 5/2009

25 běžně pohybovaly v průměru mezi % oproti neošetřené kontrole. Potvrzuje to řada výsledků z přesných maloparcelkových pokusů (ZVÚ v Kroměříži, Lešanech, VS ČZÚ v Červeném Újezdě a PS Ivanovice na Hané). Průměrné výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 2. Ing. Ivo Kulhánek Foto E. Hanušová Tab. 1: Vliv aplikace fungicidů na regulaci porostů (ZVÚ Kroměříž 2007) Varianta Dávka kg,l/ha BBCH Výška porostu v cm Kontrola 112 Caramba Caramba 0, Discus 0, Caramba + Caramba 0,8 + 0, Tab. 2: Vliv aplikace fungicidů BASF na výnos semene máku (průměr čtyř pokusů - ZVÚ Kroměříž, Lešany, Červený Újezd, Ivanovice na Hané) Fungicidní varianta Dávka l,kg/ha Termín aplikace ZVÚ Kroměříž Lešany Červený Újezd Ivanovice na Hané Průměr % Kontrola 1,6 0,87 1,05 1,07 1, Caramba 1 BBCH 39 1,74 0,97 1,19 1,3 1,3 114 Discus 0,2 BBCH 59 1,82 1,09 1,38 1,18 1, Caramba + Discus 0,8 + 0,2 BBCH 39 BBCH 59 1,93 1,14 1,23 1,48 1, Agrotip 5/

26 Reportáž Agro Jaroměř Pro svoji reportáž jsem se vydal do zemědělské společnosti Agro Jaroměř spol. s r.o. se sídlem v Rožnově. Tato společnost hospodaří na pozemcích v okolí města Jaroměře v Královehradeckém kraji v řepařské výrobní oblasti. Reportáž z regionu východních Čech Rožnov Agronom společnosti ing. Trdlikát s nejnovějším mechanizačním přírůstkem O rozhovor jsem požádal agronoma podniku ing. Jana Trdlikáta a svůj vzácný čas mi věnoval i ředitel společnosti ing. Vojtěch Jaroslav. Položil jsem jim několik otázek: Kdy Vaše společnost začínala a na jaké výměře a v jakých podmínkách v současné době hospodaříte? Společnost byla založena v roce 1992 a v současné době hospodaří na výměře 1065 ha zemědělské půdy. Z toho orné půdy je 886 ha a 179 ha jsou trvalé travní porosty (louky a pastviny). Nadmořská výška se pohybuje okolo 260 m n.m. Roční srážkový úhrn je okolo 620 mm, za období březen až říjen přibližně 460 mm. Převažují půdy středně těžké typu hnědozemě, ale část ploch tvoří půdy těžší hlinitojílovité. Můžete nám přiblížit strukturu rostlinné výroby? Pěstujeme tradiční tržní plodiny, ale máme i dlouholetou tradici ve spolupráci s osivářskou společností OSEVA UNI Choceň. V množení osiv se zaměřujeme na ozimou pšenici, ozimé tritikale, jarní ječmen a hrách. V letošním roce máme zaseto 330 ha ozimé pšenice (Akteur, Kerubino, Mulan), 50 ha ozimého ječmene, 20 ha tritikale, 120 ha jarního ječmene (Bojos, Malz), 120 ha ozimé řepky (Vectra, Rohan, Ronaldo), 130 ha cukrovky (20 % produkce určeno na výrobu bioetanolu), 65 ha hrachu, 25 ha silážní kukuřice a 20 ha máku (Major). Zpracování půdy je založeno na klasickém orebním systému, v horších půdních podmínkách (obtížná zpracovatelnost se uplatňuje s ystém Horsch (Terrano). Aplikaci pesticidů provádíme vlastními taženými postřikovači Hardi Commander s šířkou ramen 18 m. Jeden z nich je model s podporou vzduchu a je vybavený satelitní navigací s automatickým vypínáním sekcí. Pro některé pesticidní aplikace využíváme také služeb okolních podniků. Sklizeň zvládáme sami. Máme v provozu dva kombajny. Jeden značky John Deere, druhý zakoupený v roce 2007, a to New Holland CX Jakým způsobem řešíte problematiku hnojení porostů? Základem jsou pravidelné AZP rozbory, které doplňujeme o aktuální rozbory půd a rostlin během sezóny ve spolupráci s laboratoří Agro CS Česká Skalice. Mimo to jsou odebírány vzorky půd pro variabilní aplikace dle vytvořených aplikačních map, zejména pro P a K hnojení. Samotnou aplikaci uskutečňujeme ve spolupráci s Agropodnikem Hradec Králové špičkovou aplikační technikou typu Terragator za použití satelitní navigace. Dávky N se u ozimých pšenic pohybují na úrovni kg N, u jarních ječmenů 80 kg N, v řepce kg N a v cukrovce 80 kg N + předcházející organické hnojení na podzim. 24 Agrotip 5/2009

27 Pevnost Josefov Nově opravený křížek v Rožnově Které přípravky na ochranu rostlin společnosti BASF používáte? V řepce se nám jako stálice osvědčuje herbicid Butisan Star pro svoji jistotu účinku, fl exibilitu použití a výbornou selektivitu k řepce. Fungicid Caramba má svoje místo v porostech jak na podzim, tak na jaře. Ošetření v době květu provádíme fungicidem Sportak Alpha a budeme zkoušet Vaší novinku Pictor. Zaujala nás výhoda možnosti časnější aplikace do květu. Ozimé obilniny ošetřujeme herbicidně převážně na podzim. Maraton patří mezi naše osvědčené přípravky. Používáme také Arrat na jaře. Z fungicidů můžeme jmenovat např. Juwel Top, Swing Top, Carambu. Jsme pěstitelé hrachu a Escort je skutečně výborný herbicid s účinkem na jednoděložné i dvouděložné plevele. V máku se nám osvědčil systém Caramba - Discus. Jakých výnosů tedy dosahujete? Za období posledních 3 let dosahujeme v průměru u ozimých pšenic přes 7 t/ha, u jarních ječmenů kolem 6 t/ha. Řepka olejka dává v průměru 3,75 t/ha, řepa při cukernatosti 16 % 69 t/ha, hrách 3,5 t/ha. A mák nám v loňském prvním roce jeho pěstování na našem podniku dal vynikající výnos 1,35 t/ha. To rozhodně není špatné! A co živočišná výroba? Živočišná výroba prochází určitou redukcí z důvodu vysoké investiční náročnosti, nízké ziskovosti a nedostatku pracovních sil. V roce 2007 jsme skončily s produkcí mléka a přešli na chov masného skotu. V současné době chováme 50 ks plemene červený siemental. Dále máme rozmnožovací chov prasnic Bílé ušlechtilé Landrase. Na závěr nám poraďte, když se někdo vydá na výlet do Vašeho kraje, co by měl navštívit? Rozhodně doporučujeme návštěvu Josefova s komplexem pevnostního systému z doby císaře Josefa II. Nedaleko jsou i Lázně Velichovky s komplexním léčebným programem pohybového ústrojí a nabídkou relaxačních pobytů. A na dohled jsou Orlické hory a Krkonoše. Máte pravdu. Já tento kraj znám také velmi dobře. Tady je všude hezky. Jak se říkávalo, je to kraj Aloise Jiráska a Boženy Němcové. Nezbývá než Vám poděkovat za rozhovor a popřát hodně úspěchu v další činnosti. Ing. Pavel Šácha Foto autor Ing. Trdlikát řídí aplikaci pesticidů Agrotip 5/

28 Váha kvality Nejprodávanější fungicid v ČR Vysoká účinnost proti širokému spektru listových a klasových chorob Preventivní, kurativní a eradikativní účinek Průměrně zvyšuje výnos o % Vysoké zhodnocení a návratnost investice

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu

nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu Talius nový postřikový fungicid se zcela unikátním mechanismem účinku a bezkonkurenčně dlouhodobým účinkem na ochranu pšenice a ječmene proti padlí travnímu 1 Přednosti použití dlouhodobá účinnost na padlí

Více

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního

Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE INTENZIVNÍ TECHNOLOGIE www.syngenta.cz Ochrana pšenice ozimé a ječmene jarního proti chorobám a poléhání Společnost

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN

Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN Fungicidní pokusy u ozimé pšenice v roce 2011 na pracovištích firmy SELGEN V roce 2011 byl netypický výskyt houbových chorob na obilninách. Vlivem suchého a poměrně teplého jara se choroby objevovaly jen

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol.

Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. WETO 250 EC ZNÁMÁ A OSVĚDČENÁ ÚČINNÁ LÁTKA Fungicid Weto 250 EC obsahuje velice dobře známou a osvědčenou látku ze skupiny triazolů - propikonazol. Propikonazol rychle proniká do tkání, kde se přemisťuje

Více

DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin!

DuPont Treoris FUNGICID. Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris FUNGICID Dosáhněte úspěchu díky profesionální ochraně obilnin! DuPont Treoris Kombinace zcela nové účinné látky penthiopyrad a praxí ověřené látky chlórthalonil Silný kurativní a dlouhodobý

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Harmonie výnosu a kvality Je zcela nový produkt, který představuje účinný nástroj v boji proti houbovým chorobám obilnin. Na trhu je nabízen

Více

Účinná, dlouhotrvající výkonnost

Účinná, dlouhotrvající výkonnost Účinná, dlouhotrvající výkonnost Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Vitality efekt - zvyšuje fotosyntetickou aktivitu, toleranci k suchu a stresu Dlouhodobá ochrana - až 7

Více

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016 Ing. Michaela Hospodková Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008

VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 2008 VYHODNOCENÍ SYSTÉMŮ REGULACE POLÉHÁNÍ Z POHLEDU TERMÍNU APLIKACE, ROZDĚLENÍ DÁVEK A KOMBINACÍ MORFOREGULÁTORŮ V POKUSECH ROKU 28 Karel KLEM Agrotest Fyto, s.r.o. Úvod Jedním z rozhodujících limitujících

Více

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem

Aktifol Mag. Zroj: Ditana-odrůda Mulan, ZS Kluky-odrůda Tobak, VURV Piešťany odrůda Golem Aktifol Mag podpora fungicidního ošetření zvětšení asimilační plochy rostlin zvýšení výnosu Pšenice ozimá Zdravé porosty pšenice mají vyšší šanci dosáhnout lepších výnosů, než porosty napadené listovými

Více

Obilniny. Limitované škodlivé organismy a jejich laboratorní stanovení

Obilniny. Limitované škodlivé organismy a jejich laboratorní stanovení Limitované škodlivé organismy a jejich laboratorní stanovení Obilniny Braničnatka plevová Fuzariózy klasů Snětivosti Prašná sněť pšeničná Pruhovitost ječná Skvrnitost Prašná sněť ječná, tvrdá sněť ječná

Více

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg

Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Curzate M wp Talendo Tanos 50 wg Fungicidy firmy DuPont k ochraně révy vinné Curzate M wp Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Účiné látky: cymoxanil 4,5 % + mancozeb 68 % Přednosti

Více

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou

Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou Cílem našeho snažení bylo vydat odbornou publikaci, která by přehledně shrnovala hlavní abiotické a biotické poruchy ječmene ozimého a jarního, určeného jak pro sladovnické tak krmné účely. Sladovnický

Více

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní

VENDELA DVOUŘADÝ. Špičkový výkon pro České pivo. Sladovnický ječmen, Krmný ječmen. Ječmen jarní Přednosti odrůdy Špičkový výnos předního zrna Doporučeno pro České pivo Zdravý porost až do sklizně Vysoká tolerance k různým půdně-klimatickým podmínkám Pěstování odrůdy VENDELA je mimořádně výnosná sladovnická

Více

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál - 2. díl. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál - 2. díl Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 2. díl - jarní ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/17-2013 Počet stran: 17 Nahrazuje:ZUH/17 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY LESKNICE Lesknice kanárská Phalaris canariensis L. Nabývá účinnosti dne 15.8.2013

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Dokonalá ochrana proti botrytidě a sekundárním chorobám Popis přípravku

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. SeedSolutions Mořidlo nové řady Kinto Duo - nové mořidlo osiva Nový moderní přípravek společnosti BASF určený k moření osiva obilnin Obsahuje

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Fuzariózy na obilninách. (Fusarium spp.)

Fuzariózy na obilninách. (Fusarium spp.) Fuzariózy na obilninách (Fusarium spp.) Úvod Houby rodu Fusarium jsou významnými patogeny většiny zemědělských plodin. U obilovin napadají fuzária paty stébel, listy a klasy. Nejvýznamnější škody vznikají

Více

o Retengo Plus, číslo povolení :

o Retengo Plus, číslo povolení : Errata: o Retengo Plus, číslo povolení 4895-0: u fungicidu Retengo Plus je na str. 234 u indikace cukrovka (cerkosporióza řepy, ) uvedena ochranná lhůta 25 dnů. V platném rozhodnutí o povolení je uvedeno

Více

Vstupte do světa nové technologie

Vstupte do světa nové technologie Vstupte do světa nové technologie Technologie Duosafe - silné přilnutí k voskové vrstvě a patogenu Jedinečný specialista pro ještě zdravější a kvalitnější ječmen Špičková a dlouhodobá ochrana Používejte

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu

Tilmor: Univerzální klíč k úspěchu : Univerzální klíč k úspěchu www.bayercropscience.cz 1 Profil přípravku Profil přípravku Účinné látky Prothioconazole 80 g/l Tebuconazole 160 g/l Formulace EC - emulgovatelný koncentrát Plodina Řepka olejka,

Více

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce?

Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Lze zopakovat výnosy jarního ječmene, kterých bylo dosaženo v loňském roce? Váňová M., Růžková S., Tvarůžek L. Agrotest fyto s.r.o., Havlíčkova 2787, Kroměříž Název předkládaného textu je velmi provokativní,

Více

HNĚDÉ LISTOVÉ SKVRNITOSTI NA JARNÍM JEČMENI

HNĚDÉ LISTOVÉ SKVRNITOSTI NA JARNÍM JEČMENI Marie VÁŇOVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. HNĚDÉ LISTOVÉ SKVRNITOSTI NA JARNÍM JEČMENI Na listech jarního ječmene se během vegetace může vyskytnout několik chorob jejíchž symptomy lze velmi všeobecně označit jako

Více

Listové a klasové choroby pšenice

Listové a klasové choroby pšenice Květen Máj 2012 Listové a klasové choroby pšenice Morforegulace porostů obilnin v období sloupkování Víceleté zkušenosti s přípravkem Pictor ve slunečnici Zůstaneme světovým producentem potravinářského

Více

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz

Ochrana řepky. podle vývojových fází MOŘIDLA DESIKANT HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY. www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY MOŘIDLA DESIKANT www.syngenta.cz Ochrana řepky podle vývojových fází MOŘIDLA HERBICIDY Využijte sílu trojité ochrany! Z lásky k řepce.

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2012 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN

AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN AGROSALES PORADNÍ KATALOG SEMEN Na podzim 2012 AGROSALES s. r. o. Heroltice 65 586 01 JIHLAVA Ing. Jaroslav Hampl Ředitel společnosti mobile +420 725 117 332 fax. +420 567 220 687 e-mail. j.hampl@agrosales.cz

Více

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU

VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Karel KLEM Agrotest fyto, s.r.o. VLIV DÁVKY A FORMY DUSÍKATÉ VÝŽIVY NA VÝNOS A OBSAH DUSÍKATÝCH LÁTEK V ZRNU Materiál a metodika V lokalitě s nižší půdní úrodností (hlinitopísčitá půda s nízkým obsahem

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu

Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování odrůd (SDO) ÚKZÚZ v roce 2015 ve velmi raném sortimentu novinka pšenice ozimá Dagmar Velmi raná pekařská kvalita A Registrace: ČR 2012, SR 2012 Zima, ranost, kvalita, Dagmar, to je jistota Nejvýnosnější odrůda v České republice ve zkouškách pro doporučování

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ PŘEHLED ODRŮD 2013 PŠENICE JARNÍ Pšenice jarní patří z pohledu ozimé pšenice a jarního ječmene pouze k doplňkovým plodinám. Její osevní plochy kolísají na

Více

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den

Adexar Plus. s účinnou látkou XEMIUM. Síla, na kterou se mohu spolehnout. ...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Síla, na kterou se mohu spolehnout...jako na šálek silné kávy, která mi dodá sílu na celý den Nejnovější revoluční fungicid BASF Adexar Plus obsahuje kromě známých účinných látek epoxiconazole a pyraclostrobin

Více

INY N IL OB Obilniny

INY N IL OB Obilniny Obilniny OBILNINY Inovace v pěstování ozimého ječmene Společnost Syngenta přišla na český obilnářský trh s významnou inovací v podobě uvedení hybridní technologie do pěstování ozimého ječmene v roce 2013.

Více

První výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) (28.7. Koněšín), střední výskyt plísně bramborové (Phytophtora infestans).

První výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) (28.7. Koněšín), střední výskyt plísně bramborové (Phytophtora infestans). Signalizační zpráva ODO Třebíč 5.8.2010 Č.j.: SRS 030774/2010 Brambory První výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) (28.7. Koněšín), střední výskyt plísně bramborové (Phytophtora infestans).

Více

Sportak HF. prochloraz 450 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. tj. N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy) ethyl ] imidazol-1-karboxamid.

Sportak HF. prochloraz 450 g/l. Přípravek na ochranu rostlin. tj. N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoxy) ethyl ] imidazol-1-karboxamid. Přípravek na ochranu rostlin Sportak HF Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně proti chorobám stébel, listů a klasů obilnin a k ochraně

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Víc než jen o kapku lepší Řepka plodina s perspektivou perspektiva

Více

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA

PŠENICE OZIMÁ ANNIE BOHEMIA OBILOVINY PODZIM 2016 PŠENICE OZIMÁ ANNIE udržovatel Selgen a.s. Praha poloraná osinatá odrůda středně vysokého vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání a dobrou odnožovací schopností velmi dobrá mrazuvzdornost

Více

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU

DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU DUSÍKATÁ VÝŽIVA JARNÍHO JEČMENE - VÝSLEDKY POKUSŮ V ROCE 2006 NA ÚRODNÝCH PŮDÁCH A MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VÝŽIVNÉHO STAVU Karel KLEM, Jiří BABUŠNÍK, Eva BAJEROVÁ Agrotest Fyto, s.r.o. Po předplodině ozimé

Více

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A.

Úzkořádková technologie pěstování kukuřice. Smutný V., Šedek A. Úzkořádková technologie pěstování kukuřice Smutný V., Šedek A. MENDEL- INFO 2017, Žabčice, 16. 2. 2017 Proč měnit technologii? Výměra kukuřice se v osevních postupech stále zvyšuje. - bioplynové stanice

Více

agrotip Clearfield Retengo Ochrana listů a klasů v obilninách Listové skvrnitosti obilnin Plus a kvalita kukuřice

agrotip Clearfield Retengo Ochrana listů a klasů v obilninách Listové skvrnitosti obilnin Plus a kvalita kukuřice agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Květen 2015 Pozvánka na XVII. Polní dny BASF 2015 Ochrana listů a klasů v obilninách Clearfield Retengo Plus a kvalita kukuřice Listové skvrnitosti

Více

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012 Duben Apríl 2012 Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů Doporučení pro fungicidní ochranu ozimů v termínech T1 a T2 Efektivní ochrana řepky proti hlízence obecné Systém Clearfi eld

Více

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012

Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů. Duben Apríl 2012 Duben Apríl 2012 Podíl ochrany proti chorobám obilnin na stabilizaci výnosů Doporučení pro fungicidní ochranu ozimů v termínech T1 a T2 Efektivní ochrana řepky proti hlízence obecné Systém Clearfi eld

Více

prochloraz 450 g/l (39,96% hmot.)

prochloraz 450 g/l (39,96% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Adept TM Postřikový fungicidní přípravek s lokálně systemickým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně proti chorobám stébel, listů a klasů obilnin a k

Více

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se

Vysoký příjem dusíku ale i draslíku koresponduje s tvorbou biomasy sušiny a stává se živiny (kg.ha -1 ) živiny (kg.ha -1 ) Jak působí hnojivo NP 26-14 a listová aplikace hořčíku hnojivem Magnitra-L na výnos a kvalitu jarního ječmene? Dr.Hřivna,Luděk.-prof.Richter, Rostislav, MZLU Brno.

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ a Komise pro Seznam doporučených odrůd žita ozimého, tritikale ozimého a ovsa pluchatého SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2013 TRITIKALE OZIMÉ Obdobně jako v jiných

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce

zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce zdravé osivo - zdravé rostliny - základ kvalitní produkce https://www.google.cz/search?q=clipart+seed&tbm=isch&tbs=rimg:crvzdqp5gcdsijjl- HCyMeVBGDH-g2-khwFoql5Q7-2J469q-Yqkol_1jkwdJlQxHVmUVk9tb- TEDW6U8nP3tyHhUqSoSCeX4cLIx5UEYEVz31CFc0nYaKhIJMf6Db6SHAWgR1X05TzuGjwoqEg

Více

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca

J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice. Tosca J. Chrpová a kol. Pěstební technologie odrůdy ozimé pšenice Tosca Dedikace Ověřená technologie vznikla za finanční podpory projektu MZe ČR NAZV QJ 1210. Metodika je určena pro zemědělskou praxi. O uplatnění

Více

Agricultural Products. Duben Apríl Houbové choroby obilnin. Juwel Top a Tango Super Ochrana kukuřice Pěstování máku v ČR Reportáž

Agricultural Products. Duben Apríl Houbové choroby obilnin. Juwel Top a Tango Super Ochrana kukuřice Pěstování máku v ČR Reportáž Agricultural Products Duben Apríl 2006 Houbové choroby obilnin Juwel Top a Tango Super Ochrana kukuřice Pěstování máku v ČR Reportáž Obsah čísla 1 Houbové choroby obilnin v časném jaru Duben Apríl 2006

Více

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika

Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) 1. Metodika Testování Nano-Gro na pšenici ozimé Polsko 2007/2008 (registrační testy IUNG, Pulawy) Růstový stimulátor Nano-Gro, nanotechnologie vyrobená a dovezená z USA, prošla v letech 2007/2008 mnoho chemickými,

Více

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014

KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 KVALITA ZRNA JEČMENE ZE ZKUŠEBNÍCH STANOVIŠŤ ČESKÉ REPUBLIKY, SKLIZEŇ 2014 Lenka SACHAMBULA, Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Sladařský ústav Brno Úvod Odrůdy ječmene jsou,

Více

agrotip Ošetření obilnin fungicidy Herbicidní technologie v kukuřici V Posázaví hospodaří moderně Fomová hniloba brukvovitých

agrotip Ošetření obilnin fungicidy Herbicidní technologie v kukuřici V Posázaví hospodaří moderně Fomová hniloba brukvovitých agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Duben Apríl 2014 Herbicidní technologie v kukuřici Ošetření obilnin fungicidy Fomová hniloba brukvovitých V Posázaví hospodaří moderně Obsah

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 druhá č á st MALOPARELNÍ POKUSY: 3. VÚRV pšenice ozimá Magister, pokusná stanice Humpolec maloparcelky 2014 Výsevek 4,5 MKS Metodika: Termín

Více

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos

ENERGIE pro přezimování vývoj výnos ENERGIE pro přezimování vývoj výnos Nedělejte jednu chybu dvakrát - připraví na zimu nejlépe! Řešení pro každý typ porostu řepky ozimé Vyrovnané porosty Přípravek aplikujte proti houbovým chorobám a pro

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AzoxyStar 250 SC

SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou. AzoxyStar 250 SC SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou AzoxyStar 250 SC Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně obilnin proti chorobám listů

Více

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR

Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Přípravek na ochranu rostlin AMISTAR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 04. 08. 2016. Peronospora chmelová Jak jsme se již zmínili v minulých aktualitách, mělo by se vzhledem k citlivosti fruktifikačních

Více

Systémy stimulace a listové výživy 2015

Systémy stimulace a listové výživy 2015 Systémy stimulace a listové výživy 2015 VARIABILNÍ SYSTÉM VÝŽIVY A STIMULACE POLNÍCH PLODIN SCHOPNÝ PŘIZPŮSOBENÍ lokálním podmínkám ekonomice vstupů individuálním potřebám každého hospodářství SYStém

Více

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá

Nově registrované odrůdy (k ) Pšenice setá ozimá Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní odrůdový úřad Hroznová 2, 656 06 Brno Tel.: +420 543 548 211 www.ukzuz.cz, e-mail: ooz@ukzuz.cz Nově registrované odrůdy (k 20.5.2009) Pšenice setá

Více

Listová hnojiva HYCOL

Listová hnojiva HYCOL Listová hnojiva HYCOL Produkty a přípravky HYCOL BIHOP-K + chmel, kukuřice, mák HYCOL-BMgS řepka, slunečnice, mák HYCOL-NPK zelenina, slunečnice d o ekologické prod ukce d o ekologické prod ukce d o ekologické

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 Praha 9.7.2012 čj.

Více

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech

Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva o vývoji chorob a škůdců v sadech Zpráva č. 12 14.6. 2011 24. týden 1. Aktuální situace 2. Sumy teplot 3. Doporučení 1. Aktuální situace Jádroviny se nacházejí ve fenologické fázi vývoje BBCH 74-75

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Systiva. Zjednodušte si hospodaření.

Systiva. Zjednodušte si hospodaření. Systiva Zjednodušte si hospodaření. První nepostřikový fungicid určený k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám bsah Úvod 4 Fungicidní mořidlo určené k ochraně

Více

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st

VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st VÝ SLEDKÝ PROVOZNÍ CH A MALOPARCELKOVÝ CH POKUSU AMAGRO 2013/2014 první č á st PROVOZNÍ POKUSY: 1. Řepka Provozní polní pokus 2013/2014 - Farma Kvíz Čisovice, okres Metodika Praha západ, řepka ozimá odrůda

Více

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek

VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU. Ing. Petr Babiánek Mendelova univerzita v Brně Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin VÝNOS A KVALITA SLADOVNICKÉHO JEČMENE PŘI HNOJENÍ DUSÍKEM A SÍROU Ing. Petr Babiánek Školitel: doc. Ing. Pavel

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno

ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY. Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno ROSTLINOLÉKAŘSKÉ ASPEKTY PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY Jakub Beránek OdMIOR ÚKZÚZ Zemědělská 1a, Brno 545 110 456 Rostoucí zastoupení řepky v osevních postupech NEPŘÍZNIVÁ STRUKTURA PĚSTOVANÝCH PLODIN A MOŽNOSTI ODBYTU

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 25.06. 2013. Stávající charakter počasí, tj. abnormální srážky a vysoká relativní vlhkost vzduchu vytvářejí optimální podmínky

Více

Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice. Ing. M. Váňová, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice. Ing. M. Váňová, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Kontaminace snětmi a fuzárii snižuje kvalitu ozimé pšenice Ing. M. Váňová, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Na zrnu obilovin Na zrnu obilovin se může vyskytovat celá řada původců houbových chorob,

Více

agrotip Rzi na pšenici Fungicidy do obilnin Choroby pat stébel Jak na plevele v kukuřici? Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Duben 2015

agrotip Rzi na pšenici Fungicidy do obilnin Choroby pat stébel Jak na plevele v kukuřici? Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Duben 2015 agrotip Informační měsíčník BASF pro české zemědělce Duben 2015 Xemium nová účinná látka Fungicidy do obilnin Rzi na pšenici Jak na plevele v kukuřici? Choroby pat stébel Obsah Duben 2015 04 14 26 Obilniny

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2016. Stávající charakter počasí vytváří optimální podmínky pro šíření peronospory chmelové. Jak vyplývá z přiložených

Více

Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR. Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin (22,9 %) PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM

Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR. Účinná látka: 250 g/l azoxystrobin (22,9 %) PŘÍPRAVEK MŮŽE BÝT POUŽÍVÁN POUZE PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELEM Přípravek na ochranu rostlin MIRADOR Fungicid ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů, řepky olejky proti houbovým chorobám, cukrovky proti cerkosporióze řepy a

Více

Fungicid. Registrační číslo: 4680-0

Fungicid. Registrační číslo: 4680-0 F Fungicid Registrační číslo: 4680-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem určený k ochraně ječmene, pšenice ozimé a trávníků proti houbovým chorobám Složení pyraclostrobin

Více

termální proces = (?) Metodický pokyn č. 2/ února 2012

termální proces = (?) Metodický pokyn č. 2/ února 2012 prokinova@af.czu.cz písm. g) prevence škod způsobených škůdci, chorobami a plevely je založena především na ochraně přirozenými nepřáteli, volbě druhů a odrůd, na střídání plodin, pěstitelských postupech

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Prevence chorob, ošetření osiva před výsevem. Evženie Prokinová

Prevence chorob, ošetření osiva před výsevem. Evženie Prokinová Prevence chorob, ošetření osiva před výsevem Evženie Prokinová Základní pojmy Patogen = mikroorganismus, původce choroby Choroba = probíhající proces odchylka od normálních fyziologických funkcí = soubor

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Cortes, Orex, Rescator, Atora, Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

agrotip Výroba bioplynu v České republice Technologie AgCelence v kukuřici Systém Clearfield v řepce Ochrana listů a klasů obilnin

agrotip Výroba bioplynu v České republice Technologie AgCelence v kukuřici Systém Clearfield v řepce Ochrana listů a klasů obilnin agrotip Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce Květen Máj 2014 Výroba bioplynu v České republice Technologie AgCelence v kukuřici Ochrana listů a klasů obilnin Systém Clearfield v řepce

Více

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Report č.

Agronomická fakulta. Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství. Zemědělská 1, Brno, Česká republika. Report č. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika Report č.2 Typ Produkt Indikace Plodina Lokalita Maloparcelní

Více

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont

Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont Přípravky k ochraně révy vinné od společnosti DuPont DuPont Curzate M WG FUNGICID Účinné látky: cymoxanil 4,5 %, mankozeb 68 % Osvědčený a spolehlivý kombinovaný fungicid proti plísni révy Spolehlivá účinnost

Více

a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy

a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy a.s.bohemia Metodika pro praxi Pěstební technologie odrůdy Úvod Kombinace vysoké úrovně významných znaků a vlastností je důvodem pro registraci odrůdy. Z hlediska pěstitelů pšenice je vedle vysokého výnosu

Více

Pšenice ozimá od A do Z

Pšenice ozimá od A do Z Pšenice Pšenice ozimá od A do Z od A do Z Food chain partnership Systém ošetření Systém ošetření pšenice ozimé Agrotechnika Použití certifikovaného osiva u pšenice Moření Choroby pšenice přenosné osivem

Více

Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013

Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013 Naše účast na porovnávání pěstebních technologií v Kroměříži 2013 Martin Houšť a kol. Ústav agrosystémů a bioklimatologie Osnova 1. Strategie pěstební technologie 2. Porovnávání pěstebních technologií

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více