R ocník XVIII. Listopad 2010 Zdarm a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R ocník XVIII. Listopad 2010 Zdarm a"

Transkript

1 Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XVIII. Listopad 2010 Zdarm a 11 Lymfocentrum, pan MUDr. Michalič Lymfocentrum Royal Františkolázeňské prameny Houby Pomník Franze Köppla Cvičení Z Vašich dopisů a mailů Horoskopy Dieta Podzimní nápoje Křížovka KULTURA, VOLNÝ ČAS: Zákaznické a informační centrum: koncerty, výstavy, představení, výlety, vycházky... Galerie Brömse. Městské muzeum, knihovna...

2

3 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 3 Milé dámy, vážení pánové, už opadalo hodně listů ze stromů, krátí se dny a prodlužují noci, podzimní mrazíky naznačují, že bude brzy zima. S listopadem máme spojené dušičky, památku zesnulých. Vzpomeneme na naše milé a blízké, kteří už nejsou mezi námi, ale jejichž odkaz v nás stále zůstává. Podzim je také obdobím halloweenu, svátku, který je populární a rozšířený hlavně v anglosaských zemích. Tímto původně keltským svátkem Samhain se slavil konec pohanského léta a žní. A prý v této době mohly na zem přicházet duše mrtvých. Aby duše věděly, kam mají jít, stalo se zvykem dávat ven, před domy, vydlabaný tuřín nebo dýně s uvnitř zapálenou svíčkou. Svíčka měla ale ještě jeden účel, a to odhánět zlé duchy. Všichni víme, že zlí duchové se světla bojí a před světélky, probleskujícími někdy až strašidelně vydlabanými dýněmi prchají, a domu se vyhnou. Nám na dveře domu neklepou ani hodní, ani zlí duchové, ale začíná se blížit a na dveře klepat advent, předvánoční období. Obchodníci těch několik týdnů před Vánocemi očekávají většinou s velkým předstihem a přesvědčují nás, že už od léta máme kupovat ozdoby na stromeček, jehož barvy mají být jednou červené, pak bílé, fialové, hnědé nebo zelené či zlaté a stříbrné... Nabízejí další zboží, bez kterého prý nemůžeme vůbec svátky oslavit. Koledy a vánoční melodie znějí ze všech koutů, a to vše dohromady je docela slušný nápor na naše nervy. Někdy je nejlepší vyhnout se stresu, v klidu si odjet do lázní, odpočinout si, nabrat síly na zimu a dívat se na všechno s odstupem a nadhledu. Přeji Vám, abyste si u nás opravdu oddechli, zlepšili si zdraví a do předvánočních týdnů a shonu šli s pevnými nervy. A pokud jste se rozhodli, že vůbec nejlepší je u nás být přes svátky, ušetřit si své zdraví, být v pohodě a mít radost ze života, pak nemohu, než Vás pochválit. Přeji Vám hezký den a hodně zdraví! Redakce Františkolázeňské listy č. 11, listopad 2010, ročník 18. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. IČO: , reg.č. MK ČR E Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. www. frantiskovylazne.cz (Křížovka: Ten, kdo se psy líhá, s blechami vstává chorvatské přísloví.) Lázně Františkovy Lázně akciová společnost LYMFOCENTRUM pan MUDr. Robert MICHALIČ, ředitel zdravotní péče a.s. Lázně Františkovy Lázně Pane řediteli, z jakého důvodu bylo vybudováno lymfocentrum? Lymfocentrum bylo zřízeno proto, abychom mohli klientům s lymfedémem poskytovat komplexní léčbu. Jaké specializované zdravotní služby lymfocentrum poskytuje? V lyfocentru zkušení fyzioterapeuti poskytují, jak jsem už zmínil, komplexní léčbu lymfedému. Komplexní léčba v našem lymfocentru začíná standardně manuální lymfodrenáží, po které bezprostředně následuje přístrojová lymfodrenáž, pak následuje speciální vícevrstevná bandáž, po které je klientům předepsán speciální léčebný tělocvik a nezbytnou součástí je edukace klienta, tj. doporučení na každý den, které je nezbytné dodržovat, aby nedocházelo ke zhoršení lymfedému či různým komplikacím, které lymfedém doprovázejí. Jak se stanu klientem lymfocentra? Klienty lymfocentra jsou především klienti akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně, kteří jsou indikování pro tuto léčbu a léčbu jim předepíše některý z naších lázeňských lékařů. Jsou to zpravidla ženy po ablaci prsou, které mají lymfedém na některé z horních končetin a vyžadují doléčení vzniklého lymfedému po odstranění prsu a spádových lymfatických uzlin nebo pokračovací léčbu chronického lymfedému. Mohou lymfocentrum navštěvovat také ambulantní klienti? Jedním z důvodů, proč se o zřízení lymfocentra, které bude poskytovat komplexní léčbu lymfedému začalo uvažovat, bylo i to, že v širokém okolí, tj. jak Karlovarském, tak i Plzeňskem kraji chybí kvalitní lymfocentrum. A proto doufám, že si klienti s lymfedémem ze širokého okolí postupně najdou cestu k nám a budou navštěvovat naše lymfocentrum ambulantně. Je rozdíl mezi procedurami v lázeňských domech a lázních a v lymfocentru? Manuální lymfomasáž poskytujeme nadále ve všech lázeňských domech a přístrojovou lymfodrenáž v lázeňském domě Dr. Adler. Rozdíl je v tom, že provoz v lázeňských domech neumožňuje nabízet komplexní léčbu, \a proto bylo zřízeno samostatné lymfocentrum, kde, ve formě tzv. Lymfo dnů nabízíme vše, SVĚT VODY A RELAXACE tel , otevřeno denně 9-21 hod. FITNES A WELLNESS CENTRUM tel , otevřeno denně 8 21 hod. co by komplexní léčba lymfedému měla obsahovat. Jsou onemocnění lymfatického systému častá? Rozeznáváme dva typy lymfedému. Primární lymfedém, kterým trpí nemocní prakticky od narození nebo se postupně vytvoří od dětských let následkem vrozené nedokonalosti či nevytvoření lymfatického systému. Druhým typem je lymfedém sekundární, který navazuje na řadu onemocnění, nejčastěji na onkologická onemocnění, např. typicky u žen po ablaci prsu pro karcinom. Obecně ale, po všech onemocněních, při kterých dojde k poruše odtoku lymfy, se následkem vytvoří lymfedém. Mohu nějak ovlivnit můj lymfatický systém? Funkce lymfatického systému je samozřejmě odvislá od toho, jak se obecně ke svému tělu chováme. Tak, jako funkce ostatních systémů, zhoršuje jeho funkci zejména nedostatek pohybu, protože lymfa, odvádějící různé odpadní látky z mezibuněčného prostoru, proudí nejlépe, když funguje tzv. svalová pumpa. To je, když napínáme svaly, a to se děje právě při dostatečném pohybu. Jinak odpadní látky zůstávají déle v těle a člověk se pak cítí unaven, má unavené svaly, otékají mu dolní končetiny a celkově se cítí v nepohodě. Dále má vliv na funkci lymfatického systému i strava, kterou přijímáme, a to zejména dostatek čerstvé zeleniny a ovoce obsahující enzymy, které zlepšují funkci lymfatického systému. Je možné problémy s lymfatickým systémem člověka zcela odstranit? Primární lymfatický edém není možné úplně vyléčit, protože je způsoben zcela chybějícími nebo částečně chybějícími lymfatickými cévami. U sekundárního edému je šance, že při dobře prováděné komplexní terapií dojde k trvalému uzdravení. Na co jsme zapomněli? Možná by bylo dobré uvést, že lymfocentrum bylo zřízené v prostorách lázeňského domu Royal a pracovní doba bude od od 7 15 hod. denně, od pondělí do pátku. Předepsat nebo koupit si ji mohou klienti akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně u svého lékaře nebo na inspekčním pokoji sester jednotlivých lázeňských domů. Ambulantní zájemci pak na Spa recepci situo- vané v prostorách Luisiných lázní. Vaše slovo závěrem? Věřím, že o lymfocentrum bude velký zájem a že klienti budou s jeho službami spokojení a budou šířit dobré jméno naších lázní, jako lázní, kde se poskytují kvalitní lázeňské léčebné služby. Děkuji Vám za rozhovor. Redakce.

4 strana 4 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 Lázně Františkovy Lázně akciová společnost LYMFOCENTRUM pracoviště komplexní, ucelené a efektivní léčby onemocnění lymfatického systému LÁZEŇSKÝ DŮM ROYAL, Františkovy Lázně, Jiráskova ul., (přízemí) pondělí pátek 7 15 hod. Léčebný plán předepisují našim klientům odborní lékaři, tj. zpravidla onkologové a gynekologové. Plán je sestaven do denních bloků tzv. Lymfo dnů, během nichž Vám je poskytnuta komplexní léčba lymfatického systému, tj. manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, bandáž končetiny s lymfedémem, léčebný tělocvik a edukace. Manuální lymfodrenáž - je velmi účinná metoda, která Vám může připomínat jemnou masáž. Speciálně vyškolený terapeut při ní uvolňuje lymfatický systém, posunuje lymfu z místa otoku a pomáhá jí najít náhradní odtokovou cestu. Přístrojová lymfodrenáž vícekomorové drenážní návleky přístroje se postupně naplňují vzduchem, stlačují oteklou končetinu a odvádějí lymfu směrem do centra. Bandážování provádí se elastickým obinadlem nebo speciálním kompresním návlekem, který umožňují snazší nasávání mízy z mezibuněčného prostoru do lymfatických cest a transport lymfy z postižené končetiny. Velmi důležitá je komprese končetiny bezprostředně po lymfatické drenáži. Cvičení u lymfedému horní a dolní končetiny speciální cvičení významně ovlivňuje a podporuje mízní oběh v končetině. Postižená končetina musí být opatřena bandáží nebo elastickým návlekem. Svalová kontrakce (sval je v činnosti) při zevní kompresi (bandáž) rytmicky stlačuje a uvolňuje kůži a podkoží a tím výrazně pomáhá odvádět a vstřebávat městnající lymfu v končetině. Edukace instruktáž k péči o lymfedém, informace o režimových opatřeních, návod, jak dále pokračovat v léčbě, poskytnutí důležitých kontaktů na firmy a sdružení apod. MEDICÍNSKÉ INDIKACE primární a sekundární lymfedém otoky, napětí, křeče končetin otékání kotníků po nadměrné zátěži dolních končetin otoky v břiše, často přisuzované otylosti, lipedém porucha látkové výměny v kloubech artróza, dna křečové žíly, žilní nedostatečnost, prevence vzniku křečových žil syndrom karpálního tunelu diabetická angiopatie syndrom těžkých nohou migrény, bolesti hlavy a jejich prevence úponové bolesti ischemická choroba dolních končetin bolesti těla po sportovních výkonech odstranění stresových metabolitů detoxikace rekonvalescence, posttraumatická péče terapie bércových vředů algodystrofický syndrom trofické poruchy kůže KOSMETICKÉ A ESTETICKÉ INDIKACE celulitida odvodnění, zeštíhlení poliposukční péče zlepšení stavu pokožky relaxace, regenerace zlepšení trofiky kůže KOMU SE LÉČBA NEDOPORUČUJE onemocnění srdce a srdeční vady horečnatá onemocnění epilepsie angina pectoris probíhající onkologická onemocnění u pacientů s implantáty při bakteriálním či virovém onemocnění při akutním zánětlivém onemocnění žilním i kožním při nejasných břišních obtížích při otocích způsobených onemocněním ledvin a jater v období těhotenství a kojení Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat... Jsme tu pro Vás: LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a. s. Jiráskova 23/3, Františkovy Lázně, tel , fax: , ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM: Národní 3, denně 9 18 hod., tel , Info tel. linka POBYTY: FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA indikace: nemoci srdce a oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické včetně neplodnosti, následná onkologická péče WELLNESS: Relax, Beauty, Active, Víkend, Vital, Romantik Golfové pobyty, Hotelové ubytování, Vánoční a silvestrovské pobyty, semináře, kongresy, oslavy... HOTELY: IMPERIAL **** TŘI LILIE *** PAWLIK **** - Isis*** SAVOY **** - Metropol *** BELVEDERE *** - Royal ***, Lužnice ** GOETHE *** - Máj **, Otava ** DR. ADLER *** - Radbuza ***, Tři růže ** AQUAFORUM - Svět vody a relaxace, FITFORUM LUISINY LÁZNĚ, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ, SLATINNÉ LÁZNĚ, UHLIČITÉ LÁZNĚ PLYNOVÉ Těšíme se na Vaši návštěvu! Vaše Lázně Františkovy Lázně akciová společnost

5 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 5 FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ P R A M E N Y Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s. Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem! OTEVÍRACÍ DOBY PAVILONŮ: Glauberova dvorana: denně 8 12 a hod. Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN: denně 7-16 hod. FRANTIŠKŮV PRAMEN Denně a hod. HOUBY Skončila nám bohatá houbařská sezona s krásnými procházkami po lesích. Co ale houby jsou? V současné době je popsáno více než 100 tisíc druhů hub. Předpokládá se ale, že říše hub zahrnuje přibližně 250 tisíc druhů. Dnes se většina biologů přiklání k myšlence, že houby jsou samostatnou skupinou živých organismů. Nejsou tedy ani rostlinou, ani živočichem. Pravděpodobně se vyvinuly z primitivních bičíkovců, žijících ve vodě. Řád hub je poměrně chaotický. Řadíme sem také parazitické houby, jako jsou plísně, sněti a rzi. Všechny druhy hub ale tvoří podhoubí, ze kterého asi u 20 tisíc druhů vyrůstá výtrusná plodnice všemožných tvarů. V českých zemích se pro konzumaci sbírá běžně asi 30 druhů hub. Pouze znalci jsou pak ochotni konzumovat druhů hub. LUISIN PRAMEN SOLNÝ PRAMEN LUČNÍ PRAMEN Určen k balneaci a pitné kúře. NOVÝ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. Denně hod. PRAMEN CARTELLIERI ŽELEZNATÝ PRAMEN PRAMEN PALLIARDI PRAMEN NATÁLIE PRAMEN GLAUBER I PRAMEN GLAUBER II PRAMEN GLAUBER III PRAMEN GLAUBER IV PRAMEN MARIAN D 14 PRAMEN ADLER SLUNEČNÍ PRAMEN H 12 PRAMEN STANISLAV CÍSAŘSKÝ PRAMEN Určen k balneaci. Určen k balneaci. Určen k pitné kúře a balneaci. Určen k balneaci. Určen k balneaci. Určen k pitné kúře a balneaci. Určen k pitné kúře a balneaci. NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. Mezi houbami rostoucímu u nás, na Chebsku, můžeme naleznout také houby velmi vzácné, zařazené do červené knihy nebo mezi zvláště chráněné houby. Například ve Slavkovském lese roste míhavka vodní a holubinka černobílá. Na Ašsku pak např. ušíčko červenavé nebo holubinka lepkavá. Přímo ve františkolázeňských parcích jsou zaznamenány nálezy např. ouška citronového, kozáka topolového, límcovky vroubkované nebo ryzce ostrého a ryzce lilákového. Pozadu nezůstává ani rezervace Soos, kde jsou potvrzeny výskyty chráněných hub, jako je holubinka olšinná, muchomůrka olšinná nebo klouzek žlutavý. Z přírodovědného hlediska je velmi zajímavý výskyt mikroskopických půdních hub na extrémních zasolených stanovištích v okolí minerálních pramenů v rezervaci Soos a na rašeliništích ve Františkových Lázních. Tyto houby nemají ani české názvy, pouze jména vědecká. Při průzkumech bylo nalezeno a identifikováno minimálně 92 taxonů (druhů, variet a forem) mikroskopických půdních hub patřících do 39 určených rodů. V porovnání s jinými lokalitami ve světě se tyto houby vyskytují například u Mrtvého moře v Kuvajtu nebo na Velkém solném jezeře v USA. To jsou jen některá velmi zajímavá místa svět, ale tyto houby rostou také na mnohem méně exotických místech, např. na odvalech a haldách dolů nebo chemických továren s obsahem solí a těžkých kovů. Toto jsou ale druhotná stanoviště těchto hub. Přírodovědně cenná jsou pouze původní přírodní biotopy. Houby jsou všeobecně velmi citlivé na jakékoliv změny prostředí, teploty, vlhkosti, chemismu půdy a také na přítomnost ostatních rostlin, které v místě rostou. Naopak jsou také nezbytné pro růst např. některých stromů nebo všech našich orchidejí. Pravý znalec přírody nevidí pouze ty houby, které se hodí do smaženice, ale pro přírodu všechny potřebné druhy hub, které rozkládají mrtvou biomasu, zásobují půdu živinami a umožňují v symbióze růst jiným rostlinám včetně těch druhů, které jsou pozorovatelné pouze pod mikroskopem. Karel Brož Lázně Františkovy Lázně akciová společnost nabízí svým klientům skupinový léčebný tělocvik se zkušenými fyzioterapeuty: S M S Y S T É M tj. stabilizace a mobilizace páteře (tzv. spirální stabilizace páteře) v lázeňském hotelu Pawlik, tělocvična Isis č. 29, pondělí pátek hod. a hod. Cena za cvičení je 120,- Kč nebo může být zařazena do rozpisu Vašich lázeňských procedur. Rezervace termínů na sesternách všech lázeňských domů a hotelů a.s. Lázně Františkovy Lázně. Cvičení je vhodné pro všechny, bez ohledu na věk nebo pohlaví, SM systém je lékařsky ověřený princip cvičení, pomůže zpevnit svaly, pomáhá při problémech s páteří. Léčebná terapie SM systém pomáhá při bolestech a poškození páteře, při prevenci a regeneraci páteře.

6 strana 6 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 POMNÍK FRANZE KÖPPLA Ph. Dr. Jaromír BOHÁČ Franz Köppl, předseda okrašlovacího spolku v letech Pánové! Sami víte, v jak těžkých poměrech a za jakých podmínek musel Franz Köppl řídit osud spolku. Ať již to byla finanční nouze obce, nebo neporozumění úřadů pro úsilí spolku vymáháním vysokých daní atd. atd. Stručně řečeno, byly to těžkosti, o kterých vedení spolku před válkou nemělo ani ponětí. Pan Franz Köppl splnil svůj úkol znamenitým způsobem. Je nadále neúnavně činný při dalším rozvoji již vykonaného, stejně jako při vytváření malých, idylických prací. Opakovaně dokázal, že jeho činorodost nikdy neochabuje a že stále dával své síly nezištným způsobem k dispozici. (MUDr. Karl Holzer, ) S tímto vznešeným, oslavným projevem vystoupil na výročním zasedání Okrašlovacího spolku v únoru 1935 lékař a majitel hotelu Karl Holzer. Současně navrhl, aby cesta ve Wiedermannově parku v okolí dnešní výletní restaurace Zámeček, zvané tehdy Dankwarte jako památník spolku, byla za zásluhy současného předsedy o rozvoj spolku pojmenovaná jako Stezka Franze Köppla. Ve své argumentaci pak připomněl, že veřejného uznání formou pomníku či pamětní desky se oběma jeho slovutným předchůdcům - zakladateli spolku Johannu Köpplovi a předsedovi spolku v letech Gustavu Wiedermannovi - dostalo až po jejich smrti. A proto je zapotřebí toto veřejné uznání učinit již nyní, neboť, jak dodal: "...až se my všichni zde jednou již nebudeme procházet, pak příroda je nesmrtelná a pomník v přírodě je věčný. A tak bude ještě po letech zvoláno: toto je ten muž, který přes dvacet let úspěšně a požehnaně řídil osud spolku!" Toto hluboce procítěné oslovení všech přítomných vyvolalo v sále bouřlivý ohlas a nadšení. Návrh byl jednomyslně přijat a dojatý Franz Köppl ujistil členy spolku, že i nadále bude ze všech sil pracovat pro blaho spolku. Franz Köppl se narodil 13. května Patřil ke staré, zavedené františkolázeňské rodině živnostníků. Po svém otci, který v roce 1870 postavil v lázeňském domě č. 19 zvaném Zlatý Jelen novou pekárnu, převzal živnost a vybudoval z pekařství jednu z nejlepších a nejznámějších cukráren s kavárnou. Köppl je přímo vzorový představitel zakladatelské generace moderních Františkových Lázní v druhé polovině 19. století, která v čele s architektem a starostou Gustavem Wiedermannem přispěla k největšímu rozkvětu lázní. Jako dlouholetý radní výrazně napomohl ke skutečné samostatnosti lázeňského města dosažené odkoupením soukromých lázní v roce 1902 a koupí veškerého chebského majetku na území města v roce Jako člen Okrašlovacího spolku od roku 1889 a jeho místopředseda od roku 1904 byl jedním z nejaktivnějších podporovatelů Wiedermanna při dobudování parkové zeleně kolem lázeňského města. Köpplova tichá, nenápadná a velmi efektivní a velkorysá práce pro spolek pokračuje i po jeho zvolení předsedou spolku v roce 1914, kdy okamžitě přichází s návrhem, aby společně vybudovaný nový park ve východní části města nesl jméno jeho předchůdce Wiedermanna. Dokázal během války místo plánované dřevěné chaty postavit pro spolek pamětní kamennou síň Dankwarte a dokončovat úspěšně další zvelebovací akce. Sám pak překvapil všechny členy okrašlovacího spolku, když počátkem května roku 1927 oznámil, že věnuje se svou ženou spolku kamenný oltář s reliéfem Madony, který nechal postavit poblíž Dankwarte jako místo zastavení a tichého rozjímání. Obelisk, sestavený z bludných kamenů, který zde stojí dodnes, byl nazván Lesní pobožností. Reliéf Madony nechal Köppl zhotovit u chebského sochaře Mayerla. Franz Köppl krátce po svém uctění počátkem roku 1935, kdy byl také jmenován čestným členem spolku, dne 15. května téhož roku nečekaně umírá. Svou velkorysost a oddanost spolku a věcem veřejného blaha prokázal i ve své závěti, kdy spolku odkázal neuvěřitelně vysokou částku korun na zakoupení nových pozemků a zvelebovací práce. Vedení spolku se po této zprávě okamžitě odebralo vyslovit dík vdově a sdělilo jí, že nechá zemřelému předsedovi postavit v jeho oblíbeném parku pomník v podobě monumentální kamenné lavice. V roce 1938 pak byl ve Wiedermannově parku poblíž Dankwarte na vyvýšeném místě s pohledem na Dyleň a Zelenou horu odhalen pamětní kámen obklopený třemi lavicemi. Z první, pro věčnost určené vzpomínky - Stezky Franze Köppla - se mezitím stala bezejmenná cesta parkem. Nadále ovšem symbolicky propojuje kolem bývalé pamětní síně okrašlovacího spolku obelisk Lesní pobožnosti s nedávno renovovaným pamětním kamenem a připomíná tak tohoto významného občana Františkových Lázní dodnes. Lesní pobožnost v roce 1927 Pomník Franze Köppla z roku 1938 v roce 2010 akciová společnost Lázně Františkovy Lázně LÁZEŇSKÝ DŮM DR. ADLER pondělí, středa, pátek: hod. Body ball úterý a čtvrtek: hod. Body forming, hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně neděle: hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně Cena za 1 hod. cvičení: 50 Kč Časově neomezená permanentka: 12 hod. cvičení za 500 Kč. Informace (sesterna lázeňského domu Dr. Adler) cvičitelka Dana Skalová

7 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 7 Galerie Brömse, Poštovní ulice č. 10, Františkovy Lázně Vás srdečně zve V sobotu od 9.30 do hodin na PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK Uvidíte klasická i méně klasická řemesla a zvyky českých vánoc, potěšíte se přehlídkou řemeslného umění, nakoupíte originální dárky, poslechnete si vánoční koledy a naladíte se na blížící se adventní a vánoční čas. Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: , , Otevřeno do : út - so , hod. Výstavní síň GB, výstavní prostory Švýcarský dvůr (přízemí, 1. a 2. patro): JAKUB KREJČÍ - loutky, obrazy, plastiky PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE JIŘÍ MOCEK - obrazy NOVÁ VÝSTAVA: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Pohled do historie Výstava dokumentů a materiálů z archivu Správy přírodních léčivých zdrojů a. s. Lázně Františkovy Lázně Vernisáž v hod. STÁLÉ VÝSTAVY: Spojovací chodba mezi Aquaforem a Císařskými lázněmi: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES Dům Beseda roh Národní a Ruské ulice: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NAŠE POZVÁNKA: PŘEDVÁNOČNÍ TRHY V GALERII BRÖMSE V sobotu od do hod. Bohatý výběr vánočních dárků! *** V Ý T V A R N Á D Í L N A Vás zve k návštěvě každý lichý týden vždy ve středu od do hod. Vyzkoušíte si u nás zajímavé, známé i neznámé výtvarné techniky. Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké. Posedíte v kolektivu stejně nadšených lidí. Mimořádná výtvarná dílna - MALBA NA HEDVÁBÍ - s lektorkou paní Pražákovou z Karlových Varů v sobotu , od do hodin Cena včetně materiálu a výuky - 400,-Kč Výsledkem práce bude obrázek na hedvábném šátku v dřevěném rámečku 28x28 cm.!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!! Bližší informace u pultu galerie nebo na tel.:

8 strana 8 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 9 akciová společnost Lázně Františkovy Lázně ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Národní 3, Františkovy Lázně, Tel.: Fax.: , denně hodin LISTOPAD 2010 PONDĚLÍ, KONCERT FRANCOUZSKÉHO ŠANSONU 1 S.Luhanová soprán, M.Reichová - klavír Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ÚTERÝ, DIVADLENÍ KOMEDIE 2 19:00 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 80, 70, 60 Kč KINO 1 Nějak se to komplikuje Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro flétnu a klavír hod., hotel Imperial STŘEDA, PANTOMIMA 1 19:30 hod., hotel Pawlik Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 BAD BRAMBACH/BAD ELSTER VERNISÁŽ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Pohled do historie 16:00 hod., Galerie Brömse OLDIES PARTY - AS Band KONCERT OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 Paganini a Carmen 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PÁTEK, Autobusový výlet 2 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere KOMORNÍ KONCERT 1 R.Kubelík housle, E.Tornová - cembalo Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč SOBOTA, Autobusový výlet 2 WALDSASSEN ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu ONE MAN SHOW 15:00 hod., hotel Imperial OLDIES PARTY - AS Band NEDĚLE, Autobusový výlet 2 BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere KONCERT DECHOVÉ KAPELY 2 Drietomanka 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PONDĚLÍ, JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER 1 MASTERS-WASTERS Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ÚTERÝ, Výlet NA KONCERT, CHEB 2 Felix Slováček klarinet, saxofon; Boris Krajný - klavír 19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 350,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 250,- Kč IRSKÁ TANEČNÍ SHOW 2 Fantasy of Dance 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč ŽIVÁ HUDBA V BARU pro zpěv a klavír hod., hotel Imperial STŘEDA, PIANO BAR klavírní melodie KINO 1 Mamma Mia Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 SELB Výlet do divadla, CHEB 2 Rodinný průvan francouzská veselohra 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 200,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč OLDIES PARTY - AS Band PÁTEK, Autobusový výlet 2 TEPLÁ Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere FOLKLÓRNÍ VEČER 1 CIMBÁLOVÁ MUZIKA Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma SOBOTA, PŘEDVÁNOČNÍ TRHY V GALERII BRÖMSE 10:00 17:00 hod., Galerie Brömse Autobusový výlet 2 KARLOVY VARY ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu Magic Duo 15:00 hod., hotel Imperial VÝLET ZA OPEROU, CHEB 2 Don Pasquale přímý přenos z Metropolitní opery New York 18:15 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 450,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 350,- Kč OLDIES PARTY - AS Band NEDĚLE, Autobusový výlet 2 CHEBSKO Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere KONCERT OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 Sen lásky 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 190, 180, 170 Kč PONDĚLÍ, VEČER S HARFOU Katarína Ševčíkvoá 19:00 hod., hotel Imperial VEČERNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM S PRŮVODCEM 19:00 hod., fontána u Sadové kavárny ÚTERÝ, DIVADELNÍ KOMEDIE 2 A je to v pytli! 19:00 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 80, 70, 60 Kč KINO 1 Škola života Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro flétnu a klavír hod., hotel Imperial STŘEDA, PIANO BAR klavírní melodie JAZZOVÝ KONCERT 1 ELENA SONENSHINE 19:30,, Císařské lázně Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 WALDSASSEN OLDIES PARTY - AS Band ADVENTNÍ KONCERT 2 Václav Hudeček 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PÁTEK, Autobusový výlet 2 KARLOVY VARY PŘEDNÁŠKA léčebná metoda Kneipp 15:30 hod., Aquaforum salónek ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere KOMORNÍ KONCERT 1 Q VOX mužské vokální kvarteto 19:30,, Císařské lázně Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč SOBOTA, Autobusový výlet 2 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu One Man Show 15:00 hod., hotel Imperial Výlet na koncert, BAD ELSTER 2 BEST OF BROADWAY 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 500,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400,- Kč OLDIES PARTY - AS BAND NEDĚLE, Autobusový výlet 2 BAYREUTH 09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere GALAKONCERT OPERNÍCH A OPERETNÍCH MELODIÍ 2 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PONDĚLÍ, VEČER S HARFOU Katarína Ševčíkvoá 19:00 hod., hotel Imperial ÚTERÝ, KINO 1 - Vévodkyně Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro zpěv a klavír hod., LD Imperial STŘEDA, PIANO BAR klavírní melodie KOMORNÍ KONCERT 1 R.Vojíř klavír, P.Kostadinov - housle Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 SELB OLDIES PARTY - AS Band KONCERT DECHOVÉ KAPELY 2 Viktorky 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PÁTEK, Autobusový výlet 2 HRADY CHEBSKA Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere KOMORNÍ KONCERT 1 Ensemble Le Romain Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč SOBOTA, Autobusový výlet 2 KARLOVY VARY ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu One Man Show 15:00 hod., hotel Imperial Výlet NA KONCERT WALDSASSEN 2 Chlapecký sbor katedrály v Augsburgu 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 450,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 350,- Kč OLDIES PARTY - AS Band pokračování na další straně Vstupné: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.

9 strana 10 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 Lázně Františkovy Lázně a.s. ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně, tel , denně hod. NEDĚLE, ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 2 10:00 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 50 Kč Autobusový výlet 2 KAMENNÝ DVŮR Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere I.ADVENTNÍ SETKÁNÍ Taneční kroky a vánoční rytmus 15:00 hod., Zákaznické a informační centrum LFL a.s. PONDĚLÍ, JAZZOVÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL 1 M.Reichová - klavír Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ÚTERÝ, KINO 1 Můj život v ruinách Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro flétnu a klavír hod., hotel Imperial Vstupné: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. Vážení a milí hosté, akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně! Připravili jsme pro Vás: TOUR DE CAFÉ Františkovy Lázně 2010 termín: červen - listopad 2010 Heslo: je důležité zúčastnit se a vyhrát! PODMÍNKY ÚČASTI: Karta Café Card: Obdržíte ji po nástupu do hotelu akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. Platnost karty Café Card: Po dobu Vašeho pobytu v hotelu a. s. Lázně Františkovy Lázně. Pravidla Tour de Café: Navštívit kavárnu nebo bar hotelu: Imperial, Tři lilie, Pawlik, Savoy a objednat si jednu ze zrnkových kávových specialit: Espresso, Cappuccino nebo Latte Macchiato a další. Při placení předložit kartu Café Cart a nechat si ji potvrdit. Vaše výhra: Po získání čtyř potvrzení a odevzdání karty Café Cart: zdarma konvička kávy Tchibo a domácí koláč v hotelu Belvedere, a to od do hod. Lázně Františkovy Lázně a.s. ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně Tel , denně 9 18 hod. INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY po Františkových Lázních Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně (zdarma). Každé úterý, sraz: hod. před Zákaznickým a informačním centrem (s nejméně 10ti člennou skupinou). PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY každé pondělí, sraz: Aquaforum, hod. Info: Zákaznické a informační centrum, Lázně Františkovy Lázně a.s., Národní tř. 3. Rezervace nutná! MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně Dlouhá ul. 181/6, tel , oddělení pro dospělé: po pá: 9 12 a hod. oddělení pro děti: po, st, čt, pá hod. * knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy *české deníky * internet Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč. Zveme Vás do KNIHKUPECTVÍ ZLATÁ RYBKA Poštovní ul. 14, Františkovy Lázně Otevírací doba: denně hod., Tel VARHANNÍ KONCERTY v kostele Povýšení svatého Kříže hod., vstupné 330,- Kč pá, Koncert k poctě Památky zesnulých: Verdi: Requiem pá, Verdi: Ave Maria, Mozart: Agnus Dei, Bizet, Seger pá, Světoznámé duchovní duety: Vám zpíváme, Nebesa! čt, Adventní koncert MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně Dlouhá 194/4, tel: , Otevřeno: úterý - neděle: hod. VÝSTAVY: Poctivá ruční práce kresby, fotografie, šperky Miroslava Kohouta HRAD SEEBERG otevřeno do 14. listopadu hod hod. - Adventní koncert Bus zdarma od Divadla B. Němcové ve hod. a zpět. Umožněna prohlídka hradu. PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS do 14. listopadu hodin Šťastnou Tour de Café! Vaše Lázně Františkovy Lázně a. s.

10 strana 4 Lázně Františkovy Lázně a. s. cvik č. 9 Postavíme se, nohy v šířce ramen, gumu zahákneme za jednu nohu a rukama ji uchopíme tak, aby byly ruce v pravém úhlu. V této pozici přitahujeme ruce k hrudníku vydechneme a zpět, nádech. 3 série po 12opakováních (biceps) cvik č. 10 Postavíme se, nohy v šířce ramen, gumu zahákneme za obě nohy a rukama ji uchopíme tak, aby ruce byly podél těla. V této pozici zapažíme co nejvíc to jde, vydechujeme, zpět, nádech. 3série po 12opakováních (triceps) Doporučení: Sestavte si z uvedených cviků sami osobní tréninkový program. Cvičte 2-3x týdně. Počet sérií a opakování je jen orientační. Zdroje: Kempf, H.D. Bodytrainer. Gymnastická guma. Český Brod 2002, nakl. Ivo Železný. Lázně Františkovy Lázně a.s. Svět vody a relaxace u lázeňského hotelu Pawlik tel bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán, venkovní vyhřívané bazény, obchod... Lázně Františkovy Lázně a. s. strana 1 Lázně Františkovy Lázně a.s. CVIČENÍ S POSILOVACÍ GUMOU (s therabandem) Bc. Šimon BOŽÍK, Dana SKALOVÁ Mnohé velké i malé přístroje, původně vyvinuté pro lékářské účely, se stále intenzivněji využívají také ve sportovním tréninku a při zdravotní rehabilitaci. To je rovněž případ pružné gumy theraband (systém progresivního odporu), která se již úspěšně uplatňuje nejen v poúrazové rehabilitaci svalstva a kloubů, ale také při různých posilovacích cvičeních. Trénink s gumou je jednou z velmi účinných metod zvyšujících výkonnost všech svalových partií. Přitom cvičíte podle jednoduchého principu. Využíváte odpor, který vám gumový pás klade. Guma vám nabízí celou paletu cviků, jež byste jinak museli cvičit ve fitness centru. Je to neocenitelná přednost, protože můžete cvičit kdykoli a kdekoli. Cvičení je pohybově snadné, gumy, tzv. theraband nebo rubber band, nezabírají prakticky žádné místo a můžeme je využívat doma, v tělocvičně i na cestách. Cvičení může být prováděno buď opakovaným napínáním nebo napnutím s výdrží. Jak s gumami zacházet a jak je ošetřovat? Pásky jsou vyrobeny z přírodního latexu a jsou zdravotně nezávadné. Poškozují je ostré předměty, neprospívají jim mastnota a přímé sluneční světlo. Zašpiněné pásky doporučujeme omýt vlažnou vodou s přídavkem saponátu. Oschlé gumy se proti slepování zasypávají škrobem nebo dětským zásypem. Kde gumu pořídit? V každé prodejně se zdravotními pomůckami. V prodejnách se sportovními potřebami, Na internetu. Jakou gumu pořídit? Gumy lze pořídit v různých barevných odstínech, barevné provedení značí povahu odporu gumy. Gumu lze svázat do smyčky pomocí jednoduchého uzlu. Lze jí pořídit za příznivou cenu. Několik důležitých rad pro cvičení - Cviky vykonávejte pomalu tahem v obou směrech, guma nemá být náhle a zcela uvolněna - Před každým cvičením si vhodným rozcvičením zahřejte svalstvo. - Během cvičení dýchejte pravidelně - nezadržujte dech. - Po cvičení provádějte strečink posilované partie - Pásky před každým cvičením prohlédněte, zda nejsou mechanicky poškozeny, natržený pásek se snadno přetrhne. - Zvolte si individuální vhodnou zátěž, intenzitu cvičení můžete zvýšit počtem opakování nebo zvýšit počet sérií nebo přejdete na gumový pás vyššího stupně obtížnosti. - Držte hlavu zpříma, aby byla v jedné přímce s páteří, dbejte na to, abyste nepřepínali loketní klouby, páteř držte pokud možno v rovině (neprohýbat ani se nehrbit), nohy jsou lehce vytočené ven a mírně pokrčené v kolenou, při natahování gumy neohýbejte zápěstí. - Každou cvičební lekci zakončete uklidněním, postupně tím snížíte nároky na srdeční činnost, zajistíte přiměřenou cirkulaci krve ke kosterním svalům, srdci a mozku, uklidnění přispěje k prevenci pozdější ztuhlosti svalů a sníží pocvičební únavu a bolestivost svalů. otevřeno denně 9 21 hod.

11 strana 2 Lázně Františkovy Lázně a. s. Lázně Františkovy Lázně a. s. strana 3 cvik č. 1 Postavíme se zpříma, nohy mírně od sebe, vzpažíme a oběma rukama uchopíme gumu. S nádechem gumu roztáhneme. Stahujeme gumu za hlavu, pokrčíme ruce v lokti a vydechujeme. 3 série po 12 opakováních (posilujeme zádový sval) cvik č. 5 Položíme se na bok, opřeme se o pokrčenou ruku, druhá ruka je před tělem. Spodní noha je natažená a je o ní zaháknutá guma, druhá noha je pokrčená v koleni a drží druhý konec gumy. V této pozici zvedáme nataženou nohu pomalým tahem nahoru s výdechem, chvíli podržíme a s nádechem opět dolů. 3 série po 15 opakováních (vnitřní strana stehna) cvik č.2 Levým kolenem a levou rukou se opřeme o židli. O pravou nohu zahákneme gumu (pokud je dlouhá, tak ji přeložíme na půl). Pravou rukou uchopíme pevně gumu a zvedáme ji tak, aby paže a loket svíraly pravý úhel a zároveň byla paže rovnoběžně se zemí. Střídáme ruce. 3 série po 12 opakováních (zádový sval) cvik č. 6 Položíme se na záda, ruce jsou volně podél těla. Zvedneme nohy kolmo k tělu a mezi ně zahákneme gumu (přehnutou). V této pozici pomalu dáváme nohy od sebe a vydechujeme k sobě, nádech. 3 série po 15 opakováních (stehna) cvik č. 3 Postavíme se rovně, mírně se rozkročíme, ruce jsou podél těla nebo se jimi opřeme o stěnu. Posilovací gumu zahákneme za kotníky, odpor gumy regulujeme přišlápnutím. V této pozici zanožujeme, cítíme napětí v hýžďových svalech. Při zanožení vydechujeme. Střídáme nohy. 3 série po 15opakováních (hýžďový sval, zadní strana stehna) cvik č. 7 Klekneme si a opřeme se o předloktí. Gumu zahákneme mezi kotníky. Pokrčíme nohu v koleni. V této poloze zvedáme nohu směrem nahoru a nadechujeme, zpátky vydechujeme. 3 série po 15 opakováních (hýžďový sval) cvik č. 4 Postavení stejné. V této pozici unožujeme. Při unožení vydechujeme. 3 série po 15 opakováních (vnější strana stehna) cvik č. 8 Položíme se na záda, zvedneme nohy kolmo k tělu. Gumu zahákneme za kotníky a ruce s druhým koncem gumy dáme pod hýždě. Nohy pokrčíme a snažíme se je co nejvíc propínat v kolenou. Při propínání vydechujeme. 3 série po 20 opakováních (břišní sval) Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat... Jsme tu pro Vás: LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ akciová společnost Jiráskova 23/3, Františkovy Lázně, tel , fax: , FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA indikace: nemoci srdce a oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické včetně neplodnosti, následná onkologická péče WELLNESS: RELAX, BEAUTY, ACTIVE, VÍKEND, VITAL, ROMANTIK Golfové pobyty, Hotelové ubytování, Vánoční a silvestrovské pobyty, Semináře, Kongresy, Oslavy, Svatební hostiny... ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM: denně 9 18 hod., tel , Informační telefonní linka Těšíme se na Vaši návštěvu: Aquaforum - Svět vody a relaxace. Hotely: Pawlik, Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Goethe, Dr. Adler Luisiny lázně, Císařské lázně, Slatinné lázně, Uhličité lázně plynové

12 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 13 IMPERIAL Vážená paní ředitelko, předně mi dovolte, abych Vám poděkovala za Vaše milá slova a možnost prodloužení mého pobytu za zvýhodněných podmínek. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat celému personálu hotelu Imperial za velmi profesionální a přitom lidský přístup. Můj pobyt ve Františkových Lázních byl mým prvním pobytem v lázních a zprvu jsem ani netušila, co vlastně mohu očekávat. Nyní si troufám říci, jenom v pozitivním slova smyslu, že realita předčila veškeré mé představy. Počínaje přijetím pracovníků na recepci, ochotou personálu v jídelně, péčí paní primářky, vrchní sestry, sestřiček a ostatních pracovníků v balneu. Nechci nikoho opomenout, takže můj dík patří opravdu celému personálu hotelu Imperial. Mám po náročné onkologické léčbě a věřte mi, že z mého pobytu u Vás budu ještě dlouho čerpat energii. Spousta mých přátel se do lázní teprve chystá a já jim bez obav a velmi ráda budu doporučovat právě hotel Imperial. Přeji Vám hodně úspěchů a jenom spokojené klienty, kteří se k Vám budou rádi vracet stejně, jako já. S úctou Jitka Nezvalová, Brno BLAHOPŘEJEME Na konci listopadu oslaví 50. narozeniny pan Antonín Pauer, šéfkuchař z Imperialu. Od bývalé ředitelky hotelu, paní Valérie Klučkové a od její nástupkyně, paní Mgr. Zdenky Heinové přišel dopis s půvabnou fotografií, které pro Vás otiskujeme: Pan Antonín Pauer, nar , vyučený v oboru kuchař, nastoupil do lázeňského hotelu Imperial v r. 1987, od r zde pracuje jako šéfkuchař. Ve svém pracovišti nezahálí a s houževnatostí jemu vlastní se i nadále ve svém krásném a náročném povolání vzdělává. Absolvoval pedagogické minimum pro výuku učňů a za třicet roků výkonu svého povolání jich už vyučil několik desítek. Také získal výuční list kuchař specialista a výuční list studené kuchyně. Pracuje vždy a za všech okolností s láskou a rád, poctivě a s plným nasazením. Pan šéfkuchař Pauer absolvoval několik seminářů mezinárodních kuchyní, které pořádala Asociace kuchařů a cukrářů ČR, jejímž členem je již 15 roků. Ve svém zájmu a volném čase jezdí na stáže do předních pražských hotelů. Jistě je vhodné připomenout, že se několik let účastnil mnoha mezinárodních soutěží kuchařů, ze kterých si přivezl několik diplomů, stříbrných a bronzových medailí. Ne nadarmo se říká, že jablko nepadne daleko od stromu. Babička pana Pauera pracovala jako kuchařka ve Zlíně a později ve Františkových Lázních v Pawliku, Belvederu aj. O panu Pauerovi se říká, že prý si už jako dítě přál být kuchařem v Imperialu. Fotografie šestiletého Toníčka na schodech hotelu Imperial to dokládá. Panu Pauerovi přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojené strávníky a hodně kuchařských i osobních úspěchů! V. Klučková, Z. Heinová Panu Pauerovi hodně zdraví a spokojenosti přeje také redakce Františkolázeňských listů Lázně Františkovy Lázně a.s. Vážení, velice ráda bych tímto vyjádřila velké uznání a poděkování za vstřícnost a profesionalitu p. Mgr. Janě Sudkové, s jejíž pomocí byla problematika s nástupem mojí matky k Vašemu lázeňskému léčení vyřešena komplexně a velice rychle, tak, jak situace vyžadovala. Za dnes velmi vzácné, velmi ochotné jednání prosím o poděkování. Velice děkuji, s přátelským pozdravem Eva Malá Lázně Františkovy Lázně a.s. KRYOTERAPIE LÉČBA CHLADEM až do -160 C 1 3 min. kryoterapie, min. rehabilitačního cvičení KRYOCENTRUM Císařské lázně, po ne: 7 14 hod. Info: Spa recepce Luisiny lázně po so 7 15 hod., tel , Cena: 300 Kč/1 proceduru, balíček 10 a více procedur: 280 Kč/1 proceduru, hosté a.s. Lázně Františkovy Lázně: 250 Kč/1 proceduru ASTROPŘEDPOVĚĎ NA MĚSÍC LISTOPAD 2010 (zpracováno podle astrologa M. Gelnara) BERANI Asi úplně nejásáte, ale rutina Vám ulehčí omezení a zkoušky, které na Vás číhají. Dobročinné projekty mají naději na úspěch, ale vše důkladně prověřujte. BÝCI Máte chuť odpočívat, neriskovat, řešit problémy vztahů. Dobře děláte, držte se zpátky. Dejte si v klidu do pořádku úřední dokumentaci. BLÍŽENCI Můžete se dostat do zdravotních komplikací. Ale je dobrá doba na úřední jednání, uzavírání obchodů, dohod. Štěstí Vám přeje v lásce. RACI Náročný měsíc po všech stránkách. Stanovte si priority a co nemusíte, nedělejte. Buďte nad věcí, máte na to, abyste vše zvládli. LVI Už jste zase v klidu, soustředění, můžete se spolehnout na intuici hlavně ve financích. Pozor na milostné úlety a trucování. Ukažte, že máte pro druhé pochopení. PANNY Máte šanci k radosti na poli kariéry a společenského postavení. Dejte svému partnerovi najevo své city. Úročit se budou Vaše předchozí aktivity. VÁHY Energii budete věnovat hlavně na získávání financí. Dávejte pozor na to, co kde podepisujete, můžete se setkat s podvodem. ŠTÍŘI Vše se bude točit kolem Vás, máte prostor na prosazení se, zlepší se finanční oblast. Budete mít možnost živit se tím, co Vás opravdu zajímá a těší. STŘELCI Aktivitou příliš hýřit nebudete, ale spolehnete-li se na intuici, ušetříte si spousty nepříjemností. Přemýšlejte a zůstaňte věrni sami sobě. KOZOROZI Nebeská tělesa k Vám zaujímají příznivé postavení a Vy toho můžete využít. Pomohou Vám přátelé, Vaše trpělivost, která růže přináší. VODNÁŘI Nečekají Vás žádné velké otřesy, ale mohou se objevit nové příležitosti a podněty. Máte chuť opět hromadit zásoby, méně utrácet, šetřit. Ale lakomec nejste. RYBY Budete více prožívat Vaše milostné vztahy. Jste teď extrémně citliví a dokážete se připravit na věci, o kterých už teď tušíte, že se budou dít. Lázně Františkovy Lázně akciová společnost Jsme tu pro Vás: SPA RECEPCE LUISINY LÁZNĚ otevřeno: po so 7 15 hod. Máchova ul. 6, Františkovy Lázně, tel , INFORMACE A PRODEJ LÉČEBNÝH SLUŽEB: volný prodej léčebných procedur, rezervace, změny a přečasování termínů procedur, koordinace provozu procedur, prodej dárkových poukazů na wellness procedury v hotelu Tři lilie, informace o balneoprovozech v hotelích a lázních aj.

13 strana 14 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 PODZIMNÍ NÁPOJE...listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad......řekne-li se listopad, ten rým mě vždy napadne. A také, že večery se rozšíří i na odpoledne. A bude pošmourno a šedo. Je třeba odpoledne či večer prosvětlit, rozveselit anebo se té podzimní náladě poddat a využít ji - ke čtení tlusté knihy, k důkladnému prodiskutování problémů s přáteli... K tomu svíčičky, zatopeno v krbu a horký nápoj. Svařené víno jmenuje se sice svařené, ale vařit se nesmí. Vypaří se alkohol a máte svařenou šťávu. Svařené víno si udělejte z dobrého vína. Nekvalitní víno se musí moc kořenit a sladit, pak vznikne bolehlav. Potřebujeme: červené nebo bílé dobré víno, tyčinku nemleté skořice, čtyři hřebíčky, podle chuti cukr. Do hrnce s vínem vhodíme celou skořici, hřebíčky, dosladíme. Ohřejeme asi na 80 C. Koření vyjmeme. Horké víno podáváme ve skleničkách z varného skla s plátky citronu nebo pomeranče. Jablečný čaj Zužitkujeme na něj nepříliš pěkná jablíčka nebo jen slupky z jablek. Jablíčka či slupky vaříme půl hodiny ve vodě okořeněné celou skořicí. Jablka se pěkně vyluhují, skořice dodá chuti. Hotový nápoj scedíme a je-li to potřeba, dosladíme. Podáváme v krásném čajovém hrnku. Hezká listopadová odpoledne a večery Vám přeje Jarmila Lednová SUDOKU Do volných políček vypište čísla od jedničky do devítky tak, aby v žádném čtverci o 3x3 políčkách a v žádném řádku nebylo jedno číslo dvakrát. HEZKOU ZÁBAVU! Pro Vaše potěšení - chorvatské přísloví

14

15

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

BTL-6000 Lymphastim. Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi

BTL-6000 Lymphastim. Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi BTL-6000 Lymphastim Nová lymfodrenáž pro medicínskou a estetickou praxi BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 235 364 157 obchod@btl.cz

Více

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS

PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Obchodní družstvo Soběšice HOTEL POD HOŘICÍ PRŮVODCE SVĚTEM WELLNESS Prosíme, vracejte průvodce zpět! Úvodem Vážení klienti, tímto si Vám dovolujeme nabídnout přehled wellness služeb Hotelu pod Hořicí

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_158. Masérská a lázeňská péče AUTOR: Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_158 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Masáže Masáž ruční částečná Jedná se o masáže, které

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník červen 2014 Cítit se skvěle na duši i těle Náchodská 442/149, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Pilates - pomůže Vám lépe vypadat, lépe se pohybovat. ROZHOVOR aneb PŘEDSTAVUJEME... V tomto čísle

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality Fitness Sobota 18. 5. 2013 aneb NEJEN TĚLO DO PLAVEK Kdy: v s o b o t u 18. 5. 2013 Kde: RRC Hluboká nad Vltavou Od: 9:00 hodin Co a s kým: 2 h o d i n o v ý SPINNING MARATON, aneb jedeme na

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2018 v Kč

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE. v Mariánských Lázních. CENÍK 2018 v Kč MARIÁNSKÉ LÁZNĚ KOMPLEXNÍ A PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2018 v Kč LÁZEŇSKÁ PÉČE Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. navazují na více jak 200letou léčebnou tradici. Využívání jedinečných

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz

CENÍK. Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA. www.infinit-maximus.cz CENÍK Vodní SPA Saunový svět Privátní SPA www.infinit-maximus.cz INFINIT_KARTA.indd 1 21.1.2014 17:51:32 INFINIT MAXIMUS VSTUP DO WELLNESS vstup zahrnuje vyhřívané vnitřní a venkovní bazény & saunový svět

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Františkolázeňské listy

Františkolázeňské listy Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. R ocník XXIV. Duben 2016 Zdarm a 4 Úvodník PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH Lymfocentrum Royal - rozhovor

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality Le t n í Ak č n í Ce n y Je d n o r á z o v ý c h Vs t u p ů vstup do Relaxačního a Regeneračního Centra zahrnuje neomezené využití bazénu, vířivky, solné jeskyně, klimatizovaného fitness a saunového

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Pondělí 1.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK 13:30 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE

Více

Příplatky a doplňkové služby pro 2011

Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky a doplňkové služby pro 2011 Příplatky Dětská postýlka noc (nutné rezervovat) 50 Kč Pes na pokoji noc (pouze na některých pokojích) 150 Kč Neobsazené lůžko 70% hotel Omega polopenze *** dospělí

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Svět prožitků. House of MEISSEN

Svět prožitků. House of MEISSEN Svět prožitků House of MEISSEN Manufaktura od roku 1710 Ukázkové dílny Nedaleko od Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury, stojí Svět prožitků House of MEISSEN, který zve k objevení světoznámého míšeňského

Více

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality

RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ CENTRUM HLUBOKÁ NAD VLTAVOU. aktuality aktuality V listopadu a prosinci Rozdáváme Dárky abychom Vám zpříjemnili nakupování vánočních překvapení pro Vaše blízké Vybírat můžete ze 3 variant: 100 Ne j r y c h l e j š í c h kteří jednorázově nakoupí

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2017 BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA BÁJEČNÝ - POBYT PRO SENIORY

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE. CENÍK 2015 v Kč. v Mariánských Lázních MARIÁNSKÉ LÁZNĚ PŘÍSPĚVKOVÁ A KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE v Mariánských Lázních CENÍK 2015 v Kč PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE 2015 PŘÍSPĚVKOVÁ LÁZEŇSKÁ PÉČE Cena v Kč za osobu / noc zahrnuje ubytování a plnou

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013

LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Základní vstupenky LÁZNĚ ZALAKAROS CENÍK PRO ROK 2013 Dospělí Studenti (6-18) VSTUPENKY Děti (3-6) Rodinná (2 + 2 studenti) 3 hodinová 01.01.-03-27. 1650.- 1150.- 500.- 4800.- 1250.- 03.28.-04-30., 09.30.-

Více

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec****

Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebné balíčky SPA Hotelu Zámek Lužec**** Léčebný balíček Aby záda nebolela Standard zahrnuje 4 léčebné procedury zaměřené na nápravu Vašich zdravotních potíží. V rámci úspěšnosti léčby doporučujeme absolvovat

Více

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím, které platí pouze pro pobytové balíčky. Konstantinovy Lázně, jediné lázně Plzeňského kraje, leží na okraji Tepelské vrchoviny, v nadmořské výšce 520 metrů v jedné z ekologicky nejčistších oblastí České republiky. Zdraví zde nacházejí lidé nejen

Více

CENÍK 2010 Léčebné programy

CENÍK 2010 Léčebné programy CENÍK 2010 Léčebné programy Léčivá energie přírodních zdrojů Františkových Lázní je dána unikátním složením sírano-železité rašeliny peloidů - používané k zábalům a koupelím, minerálními uhličitými prameny

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Katalog dárků. Wellness Infinit Maximus www.infinit-maximus.cz. dárkové poukazy INFINIT MAXIMUS

Katalog dárků. Wellness Infinit Maximus www.infinit-maximus.cz. dárkové poukazy INFINIT MAXIMUS Katalog dárků Wellness Infinit Maximus www.infinit-maximus.cz DáRkOvé POUkAZy INFINIT maximus EXKLUZIVNÍ SAUNOvá NOc V našem wellness pravidelně pořádáme saunové noci. Součástí je noční vstup do saunového

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ B1-3-lůžkový 370 Kč B2-2-lůžkový 590 Kč B1-2-lůžkový 520 Kč A2-2-lůžkový 520 Kč B2-3-lůžkový 390 Kč NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Bezbariérový

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 09:00 otevření kulturního domu, coffee break, prezence 10:15 zahájení Podzimního semináře 10:30 12:00 Daně z příjmů I. část Ing. Kytler (90 min.) 12:00 13:00 oběd (60 min.)

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo.

Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. WellnessSpa Relaxovat a odpočívat v příjemném prostředí našeho WellnessSpa je ideálním doplňkem a oázou pro Vaši duši i tělo. masáže sauna whirpool Příjemné prostředí našeho hotelového wellness Vás překvapí

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011

TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 TÝMOVÝ STREČINK PRO DRUŽSTVO JUNIORŮ pro sezónu 2010/2011 Každý hráč, který začíná od 01.06.10 s letní přípravou u týmu či juniorů, bude mít tento strečink nastudovaný Při strečinku je důležitá výdrž,

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky

ZÁKLADNÍ CENÍK. Rehabilitační kliniky Malvazinky ZÁKLADNÍ CENÍK Rehabilitační kliniky Malvazinky KLASICKÉ Bezbariérový pokoj s vlastním sociálním zařízením TV na pokoji NADSTANDARDNÍ UBYTOVACÍ SLUŽBY Zajištění služeb kadeřníka, manikérky a pedikérky

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství

ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství komplexní LÁZEŇSkÁ LÉČBA PŘÍSPĚVkOVÁ LÁZEŇSkÁ LÉČBA ROyAL SPA - Váš partner v oblasti lázeňství Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice Lázeňský hotel ROYAL Mariánské Lázně SIRNATÉ LÁZNĚ Ostrožská Nová Ves

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE

www.berta.cz WELLNESS MASÁŽE WELLNESS MASÁŽE INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ MASÁŽ HLAVY, ŠÍJE, RAMEN A HORNÍ ČÁSTI PAŽÍ Tradiční indická masáž hlavy (champi) je stará více než tisíc let a praktikovala se jako součást ayurvédského učení.

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

R ocník XVIII. Ríjen 2010 Zdarm a

R ocník XVIII. Ríjen 2010 Zdarm a Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XVIII. Ríjen 2010 Zdarm a 10 Pan ex-prezident Havel s manželkou v Imperialu Spa recepce Luisiny lázně Historie lázeňského

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Cristal Palace Léčebné pobyty ( )

Cristal Palace Léčebné pobyty ( ) Cristal Palace Léčebné pobyty (1. 1. 2018 31. 12. 2018) Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí) lehký oběd (polévka, salát a pečivo) 24 léčebných procedur na 7 nocí dle předpisu lékaře (na 6 nocí 20 procedur)

Více