R ocník XVIII. Listopad 2010 Zdarm a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R ocník XVIII. Listopad 2010 Zdarm a"

Transkript

1 Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s. R ocník XVIII. Listopad 2010 Zdarm a 11 Lymfocentrum, pan MUDr. Michalič Lymfocentrum Royal Františkolázeňské prameny Houby Pomník Franze Köppla Cvičení Z Vašich dopisů a mailů Horoskopy Dieta Podzimní nápoje Křížovka KULTURA, VOLNÝ ČAS: Zákaznické a informační centrum: koncerty, výstavy, představení, výlety, vycházky... Galerie Brömse. Městské muzeum, knihovna...

2

3 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 3 Milé dámy, vážení pánové, už opadalo hodně listů ze stromů, krátí se dny a prodlužují noci, podzimní mrazíky naznačují, že bude brzy zima. S listopadem máme spojené dušičky, památku zesnulých. Vzpomeneme na naše milé a blízké, kteří už nejsou mezi námi, ale jejichž odkaz v nás stále zůstává. Podzim je také obdobím halloweenu, svátku, který je populární a rozšířený hlavně v anglosaských zemích. Tímto původně keltským svátkem Samhain se slavil konec pohanského léta a žní. A prý v této době mohly na zem přicházet duše mrtvých. Aby duše věděly, kam mají jít, stalo se zvykem dávat ven, před domy, vydlabaný tuřín nebo dýně s uvnitř zapálenou svíčkou. Svíčka měla ale ještě jeden účel, a to odhánět zlé duchy. Všichni víme, že zlí duchové se světla bojí a před světélky, probleskujícími někdy až strašidelně vydlabanými dýněmi prchají, a domu se vyhnou. Nám na dveře domu neklepou ani hodní, ani zlí duchové, ale začíná se blížit a na dveře klepat advent, předvánoční období. Obchodníci těch několik týdnů před Vánocemi očekávají většinou s velkým předstihem a přesvědčují nás, že už od léta máme kupovat ozdoby na stromeček, jehož barvy mají být jednou červené, pak bílé, fialové, hnědé nebo zelené či zlaté a stříbrné... Nabízejí další zboží, bez kterého prý nemůžeme vůbec svátky oslavit. Koledy a vánoční melodie znějí ze všech koutů, a to vše dohromady je docela slušný nápor na naše nervy. Někdy je nejlepší vyhnout se stresu, v klidu si odjet do lázní, odpočinout si, nabrat síly na zimu a dívat se na všechno s odstupem a nadhledu. Přeji Vám, abyste si u nás opravdu oddechli, zlepšili si zdraví a do předvánočních týdnů a shonu šli s pevnými nervy. A pokud jste se rozhodli, že vůbec nejlepší je u nás být přes svátky, ušetřit si své zdraví, být v pohodě a mít radost ze života, pak nemohu, než Vás pochválit. Přeji Vám hezký den a hodně zdraví! Redakce Františkolázeňské listy č. 11, listopad 2010, ročník 18. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. IČO: , reg.č. MK ČR E Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, Františkovy Lázně. www. frantiskovylazne.cz (Křížovka: Ten, kdo se psy líhá, s blechami vstává chorvatské přísloví.) Lázně Františkovy Lázně akciová společnost LYMFOCENTRUM pan MUDr. Robert MICHALIČ, ředitel zdravotní péče a.s. Lázně Františkovy Lázně Pane řediteli, z jakého důvodu bylo vybudováno lymfocentrum? Lymfocentrum bylo zřízeno proto, abychom mohli klientům s lymfedémem poskytovat komplexní léčbu. Jaké specializované zdravotní služby lymfocentrum poskytuje? V lyfocentru zkušení fyzioterapeuti poskytují, jak jsem už zmínil, komplexní léčbu lymfedému. Komplexní léčba v našem lymfocentru začíná standardně manuální lymfodrenáží, po které bezprostředně následuje přístrojová lymfodrenáž, pak následuje speciální vícevrstevná bandáž, po které je klientům předepsán speciální léčebný tělocvik a nezbytnou součástí je edukace klienta, tj. doporučení na každý den, které je nezbytné dodržovat, aby nedocházelo ke zhoršení lymfedému či různým komplikacím, které lymfedém doprovázejí. Jak se stanu klientem lymfocentra? Klienty lymfocentra jsou především klienti akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně, kteří jsou indikování pro tuto léčbu a léčbu jim předepíše některý z naších lázeňských lékařů. Jsou to zpravidla ženy po ablaci prsou, které mají lymfedém na některé z horních končetin a vyžadují doléčení vzniklého lymfedému po odstranění prsu a spádových lymfatických uzlin nebo pokračovací léčbu chronického lymfedému. Mohou lymfocentrum navštěvovat také ambulantní klienti? Jedním z důvodů, proč se o zřízení lymfocentra, které bude poskytovat komplexní léčbu lymfedému začalo uvažovat, bylo i to, že v širokém okolí, tj. jak Karlovarském, tak i Plzeňskem kraji chybí kvalitní lymfocentrum. A proto doufám, že si klienti s lymfedémem ze širokého okolí postupně najdou cestu k nám a budou navštěvovat naše lymfocentrum ambulantně. Je rozdíl mezi procedurami v lázeňských domech a lázních a v lymfocentru? Manuální lymfomasáž poskytujeme nadále ve všech lázeňských domech a přístrojovou lymfodrenáž v lázeňském domě Dr. Adler. Rozdíl je v tom, že provoz v lázeňských domech neumožňuje nabízet komplexní léčbu, \a proto bylo zřízeno samostatné lymfocentrum, kde, ve formě tzv. Lymfo dnů nabízíme vše, SVĚT VODY A RELAXACE tel , otevřeno denně 9-21 hod. FITNES A WELLNESS CENTRUM tel , otevřeno denně 8 21 hod. co by komplexní léčba lymfedému měla obsahovat. Jsou onemocnění lymfatického systému častá? Rozeznáváme dva typy lymfedému. Primární lymfedém, kterým trpí nemocní prakticky od narození nebo se postupně vytvoří od dětských let následkem vrozené nedokonalosti či nevytvoření lymfatického systému. Druhým typem je lymfedém sekundární, který navazuje na řadu onemocnění, nejčastěji na onkologická onemocnění, např. typicky u žen po ablaci prsu pro karcinom. Obecně ale, po všech onemocněních, při kterých dojde k poruše odtoku lymfy, se následkem vytvoří lymfedém. Mohu nějak ovlivnit můj lymfatický systém? Funkce lymfatického systému je samozřejmě odvislá od toho, jak se obecně ke svému tělu chováme. Tak, jako funkce ostatních systémů, zhoršuje jeho funkci zejména nedostatek pohybu, protože lymfa, odvádějící různé odpadní látky z mezibuněčného prostoru, proudí nejlépe, když funguje tzv. svalová pumpa. To je, když napínáme svaly, a to se děje právě při dostatečném pohybu. Jinak odpadní látky zůstávají déle v těle a člověk se pak cítí unaven, má unavené svaly, otékají mu dolní končetiny a celkově se cítí v nepohodě. Dále má vliv na funkci lymfatického systému i strava, kterou přijímáme, a to zejména dostatek čerstvé zeleniny a ovoce obsahující enzymy, které zlepšují funkci lymfatického systému. Je možné problémy s lymfatickým systémem člověka zcela odstranit? Primární lymfatický edém není možné úplně vyléčit, protože je způsoben zcela chybějícími nebo částečně chybějícími lymfatickými cévami. U sekundárního edému je šance, že při dobře prováděné komplexní terapií dojde k trvalému uzdravení. Na co jsme zapomněli? Možná by bylo dobré uvést, že lymfocentrum bylo zřízené v prostorách lázeňského domu Royal a pracovní doba bude od od 7 15 hod. denně, od pondělí do pátku. Předepsat nebo koupit si ji mohou klienti akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně u svého lékaře nebo na inspekčním pokoji sester jednotlivých lázeňských domů. Ambulantní zájemci pak na Spa recepci situo- vané v prostorách Luisiných lázní. Vaše slovo závěrem? Věřím, že o lymfocentrum bude velký zájem a že klienti budou s jeho službami spokojení a budou šířit dobré jméno naších lázní, jako lázní, kde se poskytují kvalitní lázeňské léčebné služby. Děkuji Vám za rozhovor. Redakce.

4 strana 4 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 Lázně Františkovy Lázně akciová společnost LYMFOCENTRUM pracoviště komplexní, ucelené a efektivní léčby onemocnění lymfatického systému LÁZEŇSKÝ DŮM ROYAL, Františkovy Lázně, Jiráskova ul., (přízemí) pondělí pátek 7 15 hod. Léčebný plán předepisují našim klientům odborní lékaři, tj. zpravidla onkologové a gynekologové. Plán je sestaven do denních bloků tzv. Lymfo dnů, během nichž Vám je poskytnuta komplexní léčba lymfatického systému, tj. manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, bandáž končetiny s lymfedémem, léčebný tělocvik a edukace. Manuální lymfodrenáž - je velmi účinná metoda, která Vám může připomínat jemnou masáž. Speciálně vyškolený terapeut při ní uvolňuje lymfatický systém, posunuje lymfu z místa otoku a pomáhá jí najít náhradní odtokovou cestu. Přístrojová lymfodrenáž vícekomorové drenážní návleky přístroje se postupně naplňují vzduchem, stlačují oteklou končetinu a odvádějí lymfu směrem do centra. Bandážování provádí se elastickým obinadlem nebo speciálním kompresním návlekem, který umožňují snazší nasávání mízy z mezibuněčného prostoru do lymfatických cest a transport lymfy z postižené končetiny. Velmi důležitá je komprese končetiny bezprostředně po lymfatické drenáži. Cvičení u lymfedému horní a dolní končetiny speciální cvičení významně ovlivňuje a podporuje mízní oběh v končetině. Postižená končetina musí být opatřena bandáží nebo elastickým návlekem. Svalová kontrakce (sval je v činnosti) při zevní kompresi (bandáž) rytmicky stlačuje a uvolňuje kůži a podkoží a tím výrazně pomáhá odvádět a vstřebávat městnající lymfu v končetině. Edukace instruktáž k péči o lymfedém, informace o režimových opatřeních, návod, jak dále pokračovat v léčbě, poskytnutí důležitých kontaktů na firmy a sdružení apod. MEDICÍNSKÉ INDIKACE primární a sekundární lymfedém otoky, napětí, křeče končetin otékání kotníků po nadměrné zátěži dolních končetin otoky v břiše, často přisuzované otylosti, lipedém porucha látkové výměny v kloubech artróza, dna křečové žíly, žilní nedostatečnost, prevence vzniku křečových žil syndrom karpálního tunelu diabetická angiopatie syndrom těžkých nohou migrény, bolesti hlavy a jejich prevence úponové bolesti ischemická choroba dolních končetin bolesti těla po sportovních výkonech odstranění stresových metabolitů detoxikace rekonvalescence, posttraumatická péče terapie bércových vředů algodystrofický syndrom trofické poruchy kůže KOSMETICKÉ A ESTETICKÉ INDIKACE celulitida odvodnění, zeštíhlení poliposukční péče zlepšení stavu pokožky relaxace, regenerace zlepšení trofiky kůže KOMU SE LÉČBA NEDOPORUČUJE onemocnění srdce a srdeční vady horečnatá onemocnění epilepsie angina pectoris probíhající onkologická onemocnění u pacientů s implantáty při bakteriálním či virovém onemocnění při akutním zánětlivém onemocnění žilním i kožním při nejasných břišních obtížích při otocích způsobených onemocněním ledvin a jater v období těhotenství a kojení Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat... Jsme tu pro Vás: LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a. s. Jiráskova 23/3, Františkovy Lázně, tel , fax: , ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM: Národní 3, denně 9 18 hod., tel , Info tel. linka POBYTY: FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA indikace: nemoci srdce a oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické včetně neplodnosti, následná onkologická péče WELLNESS: Relax, Beauty, Active, Víkend, Vital, Romantik Golfové pobyty, Hotelové ubytování, Vánoční a silvestrovské pobyty, semináře, kongresy, oslavy... HOTELY: IMPERIAL **** TŘI LILIE *** PAWLIK **** - Isis*** SAVOY **** - Metropol *** BELVEDERE *** - Royal ***, Lužnice ** GOETHE *** - Máj **, Otava ** DR. ADLER *** - Radbuza ***, Tři růže ** AQUAFORUM - Svět vody a relaxace, FITFORUM LUISINY LÁZNĚ, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ, SLATINNÉ LÁZNĚ, UHLIČITÉ LÁZNĚ PLYNOVÉ Těšíme se na Vaši návštěvu! Vaše Lázně Františkovy Lázně akciová společnost

5 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 5 FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ P R A M E N Y Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s. Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem! OTEVÍRACÍ DOBY PAVILONŮ: Glauberova dvorana: denně 8 12 a hod. Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN: denně 7-16 hod. FRANTIŠKŮV PRAMEN Denně a hod. HOUBY Skončila nám bohatá houbařská sezona s krásnými procházkami po lesích. Co ale houby jsou? V současné době je popsáno více než 100 tisíc druhů hub. Předpokládá se ale, že říše hub zahrnuje přibližně 250 tisíc druhů. Dnes se většina biologů přiklání k myšlence, že houby jsou samostatnou skupinou živých organismů. Nejsou tedy ani rostlinou, ani živočichem. Pravděpodobně se vyvinuly z primitivních bičíkovců, žijících ve vodě. Řád hub je poměrně chaotický. Řadíme sem také parazitické houby, jako jsou plísně, sněti a rzi. Všechny druhy hub ale tvoří podhoubí, ze kterého asi u 20 tisíc druhů vyrůstá výtrusná plodnice všemožných tvarů. V českých zemích se pro konzumaci sbírá běžně asi 30 druhů hub. Pouze znalci jsou pak ochotni konzumovat druhů hub. LUISIN PRAMEN SOLNÝ PRAMEN LUČNÍ PRAMEN Určen k balneaci a pitné kúře. NOVÝ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. Denně hod. PRAMEN CARTELLIERI ŽELEZNATÝ PRAMEN PRAMEN PALLIARDI PRAMEN NATÁLIE PRAMEN GLAUBER I PRAMEN GLAUBER II PRAMEN GLAUBER III PRAMEN GLAUBER IV PRAMEN MARIAN D 14 PRAMEN ADLER SLUNEČNÍ PRAMEN H 12 PRAMEN STANISLAV CÍSAŘSKÝ PRAMEN Určen k balneaci. Určen k balneaci. Určen k pitné kúře a balneaci. Určen k balneaci. Určen k balneaci. Určen k pitné kúře a balneaci. Určen k pitné kúře a balneaci. NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci. Mezi houbami rostoucímu u nás, na Chebsku, můžeme naleznout také houby velmi vzácné, zařazené do červené knihy nebo mezi zvláště chráněné houby. Například ve Slavkovském lese roste míhavka vodní a holubinka černobílá. Na Ašsku pak např. ušíčko červenavé nebo holubinka lepkavá. Přímo ve františkolázeňských parcích jsou zaznamenány nálezy např. ouška citronového, kozáka topolového, límcovky vroubkované nebo ryzce ostrého a ryzce lilákového. Pozadu nezůstává ani rezervace Soos, kde jsou potvrzeny výskyty chráněných hub, jako je holubinka olšinná, muchomůrka olšinná nebo klouzek žlutavý. Z přírodovědného hlediska je velmi zajímavý výskyt mikroskopických půdních hub na extrémních zasolených stanovištích v okolí minerálních pramenů v rezervaci Soos a na rašeliništích ve Františkových Lázních. Tyto houby nemají ani české názvy, pouze jména vědecká. Při průzkumech bylo nalezeno a identifikováno minimálně 92 taxonů (druhů, variet a forem) mikroskopických půdních hub patřících do 39 určených rodů. V porovnání s jinými lokalitami ve světě se tyto houby vyskytují například u Mrtvého moře v Kuvajtu nebo na Velkém solném jezeře v USA. To jsou jen některá velmi zajímavá místa svět, ale tyto houby rostou také na mnohem méně exotických místech, např. na odvalech a haldách dolů nebo chemických továren s obsahem solí a těžkých kovů. Toto jsou ale druhotná stanoviště těchto hub. Přírodovědně cenná jsou pouze původní přírodní biotopy. Houby jsou všeobecně velmi citlivé na jakékoliv změny prostředí, teploty, vlhkosti, chemismu půdy a také na přítomnost ostatních rostlin, které v místě rostou. Naopak jsou také nezbytné pro růst např. některých stromů nebo všech našich orchidejí. Pravý znalec přírody nevidí pouze ty houby, které se hodí do smaženice, ale pro přírodu všechny potřebné druhy hub, které rozkládají mrtvou biomasu, zásobují půdu živinami a umožňují v symbióze růst jiným rostlinám včetně těch druhů, které jsou pozorovatelné pouze pod mikroskopem. Karel Brož Lázně Františkovy Lázně akciová společnost nabízí svým klientům skupinový léčebný tělocvik se zkušenými fyzioterapeuty: S M S Y S T É M tj. stabilizace a mobilizace páteře (tzv. spirální stabilizace páteře) v lázeňském hotelu Pawlik, tělocvična Isis č. 29, pondělí pátek hod. a hod. Cena za cvičení je 120,- Kč nebo může být zařazena do rozpisu Vašich lázeňských procedur. Rezervace termínů na sesternách všech lázeňských domů a hotelů a.s. Lázně Františkovy Lázně. Cvičení je vhodné pro všechny, bez ohledu na věk nebo pohlaví, SM systém je lékařsky ověřený princip cvičení, pomůže zpevnit svaly, pomáhá při problémech s páteří. Léčebná terapie SM systém pomáhá při bolestech a poškození páteře, při prevenci a regeneraci páteře.

6 strana 6 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 POMNÍK FRANZE KÖPPLA Ph. Dr. Jaromír BOHÁČ Franz Köppl, předseda okrašlovacího spolku v letech Pánové! Sami víte, v jak těžkých poměrech a za jakých podmínek musel Franz Köppl řídit osud spolku. Ať již to byla finanční nouze obce, nebo neporozumění úřadů pro úsilí spolku vymáháním vysokých daní atd. atd. Stručně řečeno, byly to těžkosti, o kterých vedení spolku před válkou nemělo ani ponětí. Pan Franz Köppl splnil svůj úkol znamenitým způsobem. Je nadále neúnavně činný při dalším rozvoji již vykonaného, stejně jako při vytváření malých, idylických prací. Opakovaně dokázal, že jeho činorodost nikdy neochabuje a že stále dával své síly nezištným způsobem k dispozici. (MUDr. Karl Holzer, ) S tímto vznešeným, oslavným projevem vystoupil na výročním zasedání Okrašlovacího spolku v únoru 1935 lékař a majitel hotelu Karl Holzer. Současně navrhl, aby cesta ve Wiedermannově parku v okolí dnešní výletní restaurace Zámeček, zvané tehdy Dankwarte jako památník spolku, byla za zásluhy současného předsedy o rozvoj spolku pojmenovaná jako Stezka Franze Köppla. Ve své argumentaci pak připomněl, že veřejného uznání formou pomníku či pamětní desky se oběma jeho slovutným předchůdcům - zakladateli spolku Johannu Köpplovi a předsedovi spolku v letech Gustavu Wiedermannovi - dostalo až po jejich smrti. A proto je zapotřebí toto veřejné uznání učinit již nyní, neboť, jak dodal: "...až se my všichni zde jednou již nebudeme procházet, pak příroda je nesmrtelná a pomník v přírodě je věčný. A tak bude ještě po letech zvoláno: toto je ten muž, který přes dvacet let úspěšně a požehnaně řídil osud spolku!" Toto hluboce procítěné oslovení všech přítomných vyvolalo v sále bouřlivý ohlas a nadšení. Návrh byl jednomyslně přijat a dojatý Franz Köppl ujistil členy spolku, že i nadále bude ze všech sil pracovat pro blaho spolku. Franz Köppl se narodil 13. května Patřil ke staré, zavedené františkolázeňské rodině živnostníků. Po svém otci, který v roce 1870 postavil v lázeňském domě č. 19 zvaném Zlatý Jelen novou pekárnu, převzal živnost a vybudoval z pekařství jednu z nejlepších a nejznámějších cukráren s kavárnou. Köppl je přímo vzorový představitel zakladatelské generace moderních Františkových Lázní v druhé polovině 19. století, která v čele s architektem a starostou Gustavem Wiedermannem přispěla k největšímu rozkvětu lázní. Jako dlouholetý radní výrazně napomohl ke skutečné samostatnosti lázeňského města dosažené odkoupením soukromých lázní v roce 1902 a koupí veškerého chebského majetku na území města v roce Jako člen Okrašlovacího spolku od roku 1889 a jeho místopředseda od roku 1904 byl jedním z nejaktivnějších podporovatelů Wiedermanna při dobudování parkové zeleně kolem lázeňského města. Köpplova tichá, nenápadná a velmi efektivní a velkorysá práce pro spolek pokračuje i po jeho zvolení předsedou spolku v roce 1914, kdy okamžitě přichází s návrhem, aby společně vybudovaný nový park ve východní části města nesl jméno jeho předchůdce Wiedermanna. Dokázal během války místo plánované dřevěné chaty postavit pro spolek pamětní kamennou síň Dankwarte a dokončovat úspěšně další zvelebovací akce. Sám pak překvapil všechny členy okrašlovacího spolku, když počátkem května roku 1927 oznámil, že věnuje se svou ženou spolku kamenný oltář s reliéfem Madony, který nechal postavit poblíž Dankwarte jako místo zastavení a tichého rozjímání. Obelisk, sestavený z bludných kamenů, který zde stojí dodnes, byl nazván Lesní pobožností. Reliéf Madony nechal Köppl zhotovit u chebského sochaře Mayerla. Franz Köppl krátce po svém uctění počátkem roku 1935, kdy byl také jmenován čestným členem spolku, dne 15. května téhož roku nečekaně umírá. Svou velkorysost a oddanost spolku a věcem veřejného blaha prokázal i ve své závěti, kdy spolku odkázal neuvěřitelně vysokou částku korun na zakoupení nových pozemků a zvelebovací práce. Vedení spolku se po této zprávě okamžitě odebralo vyslovit dík vdově a sdělilo jí, že nechá zemřelému předsedovi postavit v jeho oblíbeném parku pomník v podobě monumentální kamenné lavice. V roce 1938 pak byl ve Wiedermannově parku poblíž Dankwarte na vyvýšeném místě s pohledem na Dyleň a Zelenou horu odhalen pamětní kámen obklopený třemi lavicemi. Z první, pro věčnost určené vzpomínky - Stezky Franze Köppla - se mezitím stala bezejmenná cesta parkem. Nadále ovšem symbolicky propojuje kolem bývalé pamětní síně okrašlovacího spolku obelisk Lesní pobožnosti s nedávno renovovaným pamětním kamenem a připomíná tak tohoto významného občana Františkových Lázní dodnes. Lesní pobožnost v roce 1927 Pomník Franze Köppla z roku 1938 v roce 2010 akciová společnost Lázně Františkovy Lázně LÁZEŇSKÝ DŮM DR. ADLER pondělí, středa, pátek: hod. Body ball úterý a čtvrtek: hod. Body forming, hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně neděle: hod. Aqua aerobic, Luisiny lázně Cena za 1 hod. cvičení: 50 Kč Časově neomezená permanentka: 12 hod. cvičení za 500 Kč. Informace (sesterna lázeňského domu Dr. Adler) cvičitelka Dana Skalová

7 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 7 Galerie Brömse, Poštovní ulice č. 10, Františkovy Lázně Vás srdečně zve V sobotu od 9.30 do hodin na PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK Uvidíte klasická i méně klasická řemesla a zvyky českých vánoc, potěšíte se přehlídkou řemeslného umění, nakoupíte originální dárky, poslechnete si vánoční koledy a naladíte se na blížící se adventní a vánoční čas. Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: , , Otevřeno do : út - so , hod. Výstavní síň GB, výstavní prostory Švýcarský dvůr (přízemí, 1. a 2. patro): JAKUB KREJČÍ - loutky, obrazy, plastiky PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE JIŘÍ MOCEK - obrazy NOVÁ VÝSTAVA: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Pohled do historie Výstava dokumentů a materiálů z archivu Správy přírodních léčivých zdrojů a. s. Lázně Františkovy Lázně Vernisáž v hod. STÁLÉ VÝSTAVY: Spojovací chodba mezi Aquaforem a Císařskými lázněmi: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES Dům Beseda roh Národní a Ruské ulice: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ NAŠE POZVÁNKA: PŘEDVÁNOČNÍ TRHY V GALERII BRÖMSE V sobotu od do hod. Bohatý výběr vánočních dárků! *** V Ý T V A R N Á D Í L N A Vás zve k návštěvě každý lichý týden vždy ve středu od do hod. Vyzkoušíte si u nás zajímavé, známé i neznámé výtvarné techniky. Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké. Posedíte v kolektivu stejně nadšených lidí. Mimořádná výtvarná dílna - MALBA NA HEDVÁBÍ - s lektorkou paní Pražákovou z Karlových Varů v sobotu , od do hodin Cena včetně materiálu a výuky - 400,-Kč Výsledkem práce bude obrázek na hedvábném šátku v dřevěném rámečku 28x28 cm.!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!! Bližší informace u pultu galerie nebo na tel.:

8 strana 8 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 9 akciová společnost Lázně Františkovy Lázně ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Národní 3, Františkovy Lázně, Tel.: Fax.: , denně hodin LISTOPAD 2010 PONDĚLÍ, KONCERT FRANCOUZSKÉHO ŠANSONU 1 S.Luhanová soprán, M.Reichová - klavír Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ÚTERÝ, DIVADLENÍ KOMEDIE 2 19:00 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 80, 70, 60 Kč KINO 1 Nějak se to komplikuje Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro flétnu a klavír hod., hotel Imperial STŘEDA, PANTOMIMA 1 19:30 hod., hotel Pawlik Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 BAD BRAMBACH/BAD ELSTER VERNISÁŽ PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE Pohled do historie 16:00 hod., Galerie Brömse OLDIES PARTY - AS Band KONCERT OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 Paganini a Carmen 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PÁTEK, Autobusový výlet 2 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere KOMORNÍ KONCERT 1 R.Kubelík housle, E.Tornová - cembalo Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč SOBOTA, Autobusový výlet 2 WALDSASSEN ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu ONE MAN SHOW 15:00 hod., hotel Imperial OLDIES PARTY - AS Band NEDĚLE, Autobusový výlet 2 BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere KONCERT DECHOVÉ KAPELY 2 Drietomanka 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PONDĚLÍ, JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER 1 MASTERS-WASTERS Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ÚTERÝ, Výlet NA KONCERT, CHEB 2 Felix Slováček klarinet, saxofon; Boris Krajný - klavír 19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 350,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 250,- Kč IRSKÁ TANEČNÍ SHOW 2 Fantasy of Dance 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč ŽIVÁ HUDBA V BARU pro zpěv a klavír hod., hotel Imperial STŘEDA, PIANO BAR klavírní melodie KINO 1 Mamma Mia Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 SELB Výlet do divadla, CHEB 2 Rodinný průvan francouzská veselohra 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 200,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč OLDIES PARTY - AS Band PÁTEK, Autobusový výlet 2 TEPLÁ Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere FOLKLÓRNÍ VEČER 1 CIMBÁLOVÁ MUZIKA Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma SOBOTA, PŘEDVÁNOČNÍ TRHY V GALERII BRÖMSE 10:00 17:00 hod., Galerie Brömse Autobusový výlet 2 KARLOVY VARY ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu Magic Duo 15:00 hod., hotel Imperial VÝLET ZA OPEROU, CHEB 2 Don Pasquale přímý přenos z Metropolitní opery New York 18:15 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 450,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 350,- Kč OLDIES PARTY - AS Band NEDĚLE, Autobusový výlet 2 CHEBSKO Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere KONCERT OPERNÍCH A OPERETNÍCH ÁRIÍ 2 Sen lásky 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 190, 180, 170 Kč PONDĚLÍ, VEČER S HARFOU Katarína Ševčíkvoá 19:00 hod., hotel Imperial VEČERNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM S PRŮVODCEM 19:00 hod., fontána u Sadové kavárny ÚTERÝ, DIVADELNÍ KOMEDIE 2 A je to v pytli! 19:00 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 80, 70, 60 Kč KINO 1 Škola života Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro flétnu a klavír hod., hotel Imperial STŘEDA, PIANO BAR klavírní melodie JAZZOVÝ KONCERT 1 ELENA SONENSHINE 19:30,, Císařské lázně Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 WALDSASSEN OLDIES PARTY - AS Band ADVENTNÍ KONCERT 2 Václav Hudeček 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PÁTEK, Autobusový výlet 2 KARLOVY VARY PŘEDNÁŠKA léčebná metoda Kneipp 15:30 hod., Aquaforum salónek ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere KOMORNÍ KONCERT 1 Q VOX mužské vokální kvarteto 19:30,, Císařské lázně Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100,- Kč SOBOTA, Autobusový výlet 2 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu One Man Show 15:00 hod., hotel Imperial Výlet na koncert, BAD ELSTER 2 BEST OF BROADWAY 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 500,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400,- Kč OLDIES PARTY - AS BAND NEDĚLE, Autobusový výlet 2 BAYREUTH 09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere GALAKONCERT OPERNÍCH A OPERETNÍCH MELODIÍ 2 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PONDĚLÍ, VEČER S HARFOU Katarína Ševčíkvoá 19:00 hod., hotel Imperial ÚTERÝ, KINO 1 - Vévodkyně Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro zpěv a klavír hod., LD Imperial STŘEDA, PIANO BAR klavírní melodie KOMORNÍ KONCERT 1 R.Vojíř klavír, P.Kostadinov - housle Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ČTVRTEK, Autobusový výlet 2 SELB OLDIES PARTY - AS Band KONCERT DECHOVÉ KAPELY 2 Viktorky 19:30 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 200, 190, 180 Kč PÁTEK, Autobusový výlet 2 HRADY CHEBSKA Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ŽIVÁ HUDBA V BARU pro akordeon a trubku 19:00 hod., hotel Belvedere KOMORNÍ KONCERT 1 Ensemble Le Romain Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč SOBOTA, Autobusový výlet 2 KARLOVY VARY ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu One Man Show 15:00 hod., hotel Imperial Výlet NA KONCERT WALDSASSEN 2 Chlapecký sbor katedrály v Augsburgu 18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní Cena: 450,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 350,- Kč OLDIES PARTY - AS Band pokračování na další straně Vstupné: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.

9 strana 10 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 Lázně Františkovy Lázně a.s. ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně, tel , denně hod. NEDĚLE, ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ 2 10:00 hod., Divadlo B. Němcové, vstupné: 50 Kč Autobusový výlet 2 KAMENNÝ DVŮR Cena: 400,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360,- Kč ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY k tanci i poslechu - Iveta s Band 14:00 hod., hotel Belvedere I.ADVENTNÍ SETKÁNÍ Taneční kroky a vánoční rytmus 15:00 hod., Zákaznické a informační centrum LFL a.s. PONDĚLÍ, JAZZOVÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL 1 M.Reichová - klavír Cena: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50,- Kč ÚTERÝ, KINO 1 Můj život v ruinách Cena: 50,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma ŽIVÁ HUDBA V BARU pro flétnu a klavír hod., hotel Imperial Vstupné: 250,- Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. Vážení a milí hosté, akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně! Připravili jsme pro Vás: TOUR DE CAFÉ Františkovy Lázně 2010 termín: červen - listopad 2010 Heslo: je důležité zúčastnit se a vyhrát! PODMÍNKY ÚČASTI: Karta Café Card: Obdržíte ji po nástupu do hotelu akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně. Platnost karty Café Card: Po dobu Vašeho pobytu v hotelu a. s. Lázně Františkovy Lázně. Pravidla Tour de Café: Navštívit kavárnu nebo bar hotelu: Imperial, Tři lilie, Pawlik, Savoy a objednat si jednu ze zrnkových kávových specialit: Espresso, Cappuccino nebo Latte Macchiato a další. Při placení předložit kartu Café Cart a nechat si ji potvrdit. Vaše výhra: Po získání čtyř potvrzení a odevzdání karty Café Cart: zdarma konvička kávy Tchibo a domácí koláč v hotelu Belvedere, a to od do hod. Lázně Františkovy Lázně a.s. ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Národní tř. 3 (hotel Tři lilie), Františkovy Lázně Tel , denně 9 18 hod. INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY po Františkových Lázních Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně (zdarma). Každé úterý, sraz: hod. před Zákaznickým a informačním centrem (s nejméně 10ti člennou skupinou). PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY každé pondělí, sraz: Aquaforum, hod. Info: Zákaznické a informační centrum, Lázně Františkovy Lázně a.s., Národní tř. 3. Rezervace nutná! MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně Dlouhá ul. 181/6, tel , oddělení pro dospělé: po pá: 9 12 a hod. oddělení pro děti: po, st, čt, pá hod. * knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy *české deníky * internet Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč. Zveme Vás do KNIHKUPECTVÍ ZLATÁ RYBKA Poštovní ul. 14, Františkovy Lázně Otevírací doba: denně hod., Tel VARHANNÍ KONCERTY v kostele Povýšení svatého Kříže hod., vstupné 330,- Kč pá, Koncert k poctě Památky zesnulých: Verdi: Requiem pá, Verdi: Ave Maria, Mozart: Agnus Dei, Bizet, Seger pá, Světoznámé duchovní duety: Vám zpíváme, Nebesa! čt, Adventní koncert MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně Dlouhá 194/4, tel: , Otevřeno: úterý - neděle: hod. VÝSTAVY: Poctivá ruční práce kresby, fotografie, šperky Miroslava Kohouta HRAD SEEBERG otevřeno do 14. listopadu hod hod. - Adventní koncert Bus zdarma od Divadla B. Němcové ve hod. a zpět. Umožněna prohlídka hradu. PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS do 14. listopadu hodin Šťastnou Tour de Café! Vaše Lázně Františkovy Lázně a. s.

10 strana 4 Lázně Františkovy Lázně a. s. cvik č. 9 Postavíme se, nohy v šířce ramen, gumu zahákneme za jednu nohu a rukama ji uchopíme tak, aby byly ruce v pravém úhlu. V této pozici přitahujeme ruce k hrudníku vydechneme a zpět, nádech. 3 série po 12opakováních (biceps) cvik č. 10 Postavíme se, nohy v šířce ramen, gumu zahákneme za obě nohy a rukama ji uchopíme tak, aby ruce byly podél těla. V této pozici zapažíme co nejvíc to jde, vydechujeme, zpět, nádech. 3série po 12opakováních (triceps) Doporučení: Sestavte si z uvedených cviků sami osobní tréninkový program. Cvičte 2-3x týdně. Počet sérií a opakování je jen orientační. Zdroje: Kempf, H.D. Bodytrainer. Gymnastická guma. Český Brod 2002, nakl. Ivo Železný. Lázně Františkovy Lázně a.s. Svět vody a relaxace u lázeňského hotelu Pawlik tel bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán, venkovní vyhřívané bazény, obchod... Lázně Františkovy Lázně a. s. strana 1 Lázně Františkovy Lázně a.s. CVIČENÍ S POSILOVACÍ GUMOU (s therabandem) Bc. Šimon BOŽÍK, Dana SKALOVÁ Mnohé velké i malé přístroje, původně vyvinuté pro lékářské účely, se stále intenzivněji využívají také ve sportovním tréninku a při zdravotní rehabilitaci. To je rovněž případ pružné gumy theraband (systém progresivního odporu), která se již úspěšně uplatňuje nejen v poúrazové rehabilitaci svalstva a kloubů, ale také při různých posilovacích cvičeních. Trénink s gumou je jednou z velmi účinných metod zvyšujících výkonnost všech svalových partií. Přitom cvičíte podle jednoduchého principu. Využíváte odpor, který vám gumový pás klade. Guma vám nabízí celou paletu cviků, jež byste jinak museli cvičit ve fitness centru. Je to neocenitelná přednost, protože můžete cvičit kdykoli a kdekoli. Cvičení je pohybově snadné, gumy, tzv. theraband nebo rubber band, nezabírají prakticky žádné místo a můžeme je využívat doma, v tělocvičně i na cestách. Cvičení může být prováděno buď opakovaným napínáním nebo napnutím s výdrží. Jak s gumami zacházet a jak je ošetřovat? Pásky jsou vyrobeny z přírodního latexu a jsou zdravotně nezávadné. Poškozují je ostré předměty, neprospívají jim mastnota a přímé sluneční světlo. Zašpiněné pásky doporučujeme omýt vlažnou vodou s přídavkem saponátu. Oschlé gumy se proti slepování zasypávají škrobem nebo dětským zásypem. Kde gumu pořídit? V každé prodejně se zdravotními pomůckami. V prodejnách se sportovními potřebami, Na internetu. Jakou gumu pořídit? Gumy lze pořídit v různých barevných odstínech, barevné provedení značí povahu odporu gumy. Gumu lze svázat do smyčky pomocí jednoduchého uzlu. Lze jí pořídit za příznivou cenu. Několik důležitých rad pro cvičení - Cviky vykonávejte pomalu tahem v obou směrech, guma nemá být náhle a zcela uvolněna - Před každým cvičením si vhodným rozcvičením zahřejte svalstvo. - Během cvičení dýchejte pravidelně - nezadržujte dech. - Po cvičení provádějte strečink posilované partie - Pásky před každým cvičením prohlédněte, zda nejsou mechanicky poškozeny, natržený pásek se snadno přetrhne. - Zvolte si individuální vhodnou zátěž, intenzitu cvičení můžete zvýšit počtem opakování nebo zvýšit počet sérií nebo přejdete na gumový pás vyššího stupně obtížnosti. - Držte hlavu zpříma, aby byla v jedné přímce s páteří, dbejte na to, abyste nepřepínali loketní klouby, páteř držte pokud možno v rovině (neprohýbat ani se nehrbit), nohy jsou lehce vytočené ven a mírně pokrčené v kolenou, při natahování gumy neohýbejte zápěstí. - Každou cvičební lekci zakončete uklidněním, postupně tím snížíte nároky na srdeční činnost, zajistíte přiměřenou cirkulaci krve ke kosterním svalům, srdci a mozku, uklidnění přispěje k prevenci pozdější ztuhlosti svalů a sníží pocvičební únavu a bolestivost svalů. otevřeno denně 9 21 hod.

11 strana 2 Lázně Františkovy Lázně a. s. Lázně Františkovy Lázně a. s. strana 3 cvik č. 1 Postavíme se zpříma, nohy mírně od sebe, vzpažíme a oběma rukama uchopíme gumu. S nádechem gumu roztáhneme. Stahujeme gumu za hlavu, pokrčíme ruce v lokti a vydechujeme. 3 série po 12 opakováních (posilujeme zádový sval) cvik č. 5 Položíme se na bok, opřeme se o pokrčenou ruku, druhá ruka je před tělem. Spodní noha je natažená a je o ní zaháknutá guma, druhá noha je pokrčená v koleni a drží druhý konec gumy. V této pozici zvedáme nataženou nohu pomalým tahem nahoru s výdechem, chvíli podržíme a s nádechem opět dolů. 3 série po 15 opakováních (vnitřní strana stehna) cvik č.2 Levým kolenem a levou rukou se opřeme o židli. O pravou nohu zahákneme gumu (pokud je dlouhá, tak ji přeložíme na půl). Pravou rukou uchopíme pevně gumu a zvedáme ji tak, aby paže a loket svíraly pravý úhel a zároveň byla paže rovnoběžně se zemí. Střídáme ruce. 3 série po 12 opakováních (zádový sval) cvik č. 6 Položíme se na záda, ruce jsou volně podél těla. Zvedneme nohy kolmo k tělu a mezi ně zahákneme gumu (přehnutou). V této pozici pomalu dáváme nohy od sebe a vydechujeme k sobě, nádech. 3 série po 15 opakováních (stehna) cvik č. 3 Postavíme se rovně, mírně se rozkročíme, ruce jsou podél těla nebo se jimi opřeme o stěnu. Posilovací gumu zahákneme za kotníky, odpor gumy regulujeme přišlápnutím. V této pozici zanožujeme, cítíme napětí v hýžďových svalech. Při zanožení vydechujeme. Střídáme nohy. 3 série po 15opakováních (hýžďový sval, zadní strana stehna) cvik č. 7 Klekneme si a opřeme se o předloktí. Gumu zahákneme mezi kotníky. Pokrčíme nohu v koleni. V této poloze zvedáme nohu směrem nahoru a nadechujeme, zpátky vydechujeme. 3 série po 15 opakováních (hýžďový sval) cvik č. 4 Postavení stejné. V této pozici unožujeme. Při unožení vydechujeme. 3 série po 15 opakováních (vnější strana stehna) cvik č. 8 Položíme se na záda, zvedneme nohy kolmo k tělu. Gumu zahákneme za kotníky a ruce s druhým koncem gumy dáme pod hýždě. Nohy pokrčíme a snažíme se je co nejvíc propínat v kolenou. Při propínání vydechujeme. 3 série po 20 opakováních (břišní sval) Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat... Jsme tu pro Vás: LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ akciová společnost Jiráskova 23/3, Františkovy Lázně, tel , fax: , FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA indikace: nemoci srdce a oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické včetně neplodnosti, následná onkologická péče WELLNESS: RELAX, BEAUTY, ACTIVE, VÍKEND, VITAL, ROMANTIK Golfové pobyty, Hotelové ubytování, Vánoční a silvestrovské pobyty, Semináře, Kongresy, Oslavy, Svatební hostiny... ZÁKAZNICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM: denně 9 18 hod., tel , Informační telefonní linka Těšíme se na Vaši návštěvu: Aquaforum - Svět vody a relaxace. Hotely: Pawlik, Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Goethe, Dr. Adler Luisiny lázně, Císařské lázně, Slatinné lázně, Uhličité lázně plynové

12 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 strana 13 IMPERIAL Vážená paní ředitelko, předně mi dovolte, abych Vám poděkovala za Vaše milá slova a možnost prodloužení mého pobytu za zvýhodněných podmínek. Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat celému personálu hotelu Imperial za velmi profesionální a přitom lidský přístup. Můj pobyt ve Františkových Lázních byl mým prvním pobytem v lázních a zprvu jsem ani netušila, co vlastně mohu očekávat. Nyní si troufám říci, jenom v pozitivním slova smyslu, že realita předčila veškeré mé představy. Počínaje přijetím pracovníků na recepci, ochotou personálu v jídelně, péčí paní primářky, vrchní sestry, sestřiček a ostatních pracovníků v balneu. Nechci nikoho opomenout, takže můj dík patří opravdu celému personálu hotelu Imperial. Mám po náročné onkologické léčbě a věřte mi, že z mého pobytu u Vás budu ještě dlouho čerpat energii. Spousta mých přátel se do lázní teprve chystá a já jim bez obav a velmi ráda budu doporučovat právě hotel Imperial. Přeji Vám hodně úspěchů a jenom spokojené klienty, kteří se k Vám budou rádi vracet stejně, jako já. S úctou Jitka Nezvalová, Brno BLAHOPŘEJEME Na konci listopadu oslaví 50. narozeniny pan Antonín Pauer, šéfkuchař z Imperialu. Od bývalé ředitelky hotelu, paní Valérie Klučkové a od její nástupkyně, paní Mgr. Zdenky Heinové přišel dopis s půvabnou fotografií, které pro Vás otiskujeme: Pan Antonín Pauer, nar , vyučený v oboru kuchař, nastoupil do lázeňského hotelu Imperial v r. 1987, od r zde pracuje jako šéfkuchař. Ve svém pracovišti nezahálí a s houževnatostí jemu vlastní se i nadále ve svém krásném a náročném povolání vzdělává. Absolvoval pedagogické minimum pro výuku učňů a za třicet roků výkonu svého povolání jich už vyučil několik desítek. Také získal výuční list kuchař specialista a výuční list studené kuchyně. Pracuje vždy a za všech okolností s láskou a rád, poctivě a s plným nasazením. Pan šéfkuchař Pauer absolvoval několik seminářů mezinárodních kuchyní, které pořádala Asociace kuchařů a cukrářů ČR, jejímž členem je již 15 roků. Ve svém zájmu a volném čase jezdí na stáže do předních pražských hotelů. Jistě je vhodné připomenout, že se několik let účastnil mnoha mezinárodních soutěží kuchařů, ze kterých si přivezl několik diplomů, stříbrných a bronzových medailí. Ne nadarmo se říká, že jablko nepadne daleko od stromu. Babička pana Pauera pracovala jako kuchařka ve Zlíně a později ve Františkových Lázních v Pawliku, Belvederu aj. O panu Pauerovi se říká, že prý si už jako dítě přál být kuchařem v Imperialu. Fotografie šestiletého Toníčka na schodech hotelu Imperial to dokládá. Panu Pauerovi přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojené strávníky a hodně kuchařských i osobních úspěchů! V. Klučková, Z. Heinová Panu Pauerovi hodně zdraví a spokojenosti přeje také redakce Františkolázeňských listů Lázně Františkovy Lázně a.s. Vážení, velice ráda bych tímto vyjádřila velké uznání a poděkování za vstřícnost a profesionalitu p. Mgr. Janě Sudkové, s jejíž pomocí byla problematika s nástupem mojí matky k Vašemu lázeňskému léčení vyřešena komplexně a velice rychle, tak, jak situace vyžadovala. Za dnes velmi vzácné, velmi ochotné jednání prosím o poděkování. Velice děkuji, s přátelským pozdravem Eva Malá Lázně Františkovy Lázně a.s. KRYOTERAPIE LÉČBA CHLADEM až do -160 C 1 3 min. kryoterapie, min. rehabilitačního cvičení KRYOCENTRUM Císařské lázně, po ne: 7 14 hod. Info: Spa recepce Luisiny lázně po so 7 15 hod., tel , Cena: 300 Kč/1 proceduru, balíček 10 a více procedur: 280 Kč/1 proceduru, hosté a.s. Lázně Františkovy Lázně: 250 Kč/1 proceduru ASTROPŘEDPOVĚĎ NA MĚSÍC LISTOPAD 2010 (zpracováno podle astrologa M. Gelnara) BERANI Asi úplně nejásáte, ale rutina Vám ulehčí omezení a zkoušky, které na Vás číhají. Dobročinné projekty mají naději na úspěch, ale vše důkladně prověřujte. BÝCI Máte chuť odpočívat, neriskovat, řešit problémy vztahů. Dobře děláte, držte se zpátky. Dejte si v klidu do pořádku úřední dokumentaci. BLÍŽENCI Můžete se dostat do zdravotních komplikací. Ale je dobrá doba na úřední jednání, uzavírání obchodů, dohod. Štěstí Vám přeje v lásce. RACI Náročný měsíc po všech stránkách. Stanovte si priority a co nemusíte, nedělejte. Buďte nad věcí, máte na to, abyste vše zvládli. LVI Už jste zase v klidu, soustředění, můžete se spolehnout na intuici hlavně ve financích. Pozor na milostné úlety a trucování. Ukažte, že máte pro druhé pochopení. PANNY Máte šanci k radosti na poli kariéry a společenského postavení. Dejte svému partnerovi najevo své city. Úročit se budou Vaše předchozí aktivity. VÁHY Energii budete věnovat hlavně na získávání financí. Dávejte pozor na to, co kde podepisujete, můžete se setkat s podvodem. ŠTÍŘI Vše se bude točit kolem Vás, máte prostor na prosazení se, zlepší se finanční oblast. Budete mít možnost živit se tím, co Vás opravdu zajímá a těší. STŘELCI Aktivitou příliš hýřit nebudete, ale spolehnete-li se na intuici, ušetříte si spousty nepříjemností. Přemýšlejte a zůstaňte věrni sami sobě. KOZOROZI Nebeská tělesa k Vám zaujímají příznivé postavení a Vy toho můžete využít. Pomohou Vám přátelé, Vaše trpělivost, která růže přináší. VODNÁŘI Nečekají Vás žádné velké otřesy, ale mohou se objevit nové příležitosti a podněty. Máte chuť opět hromadit zásoby, méně utrácet, šetřit. Ale lakomec nejste. RYBY Budete více prožívat Vaše milostné vztahy. Jste teď extrémně citliví a dokážete se připravit na věci, o kterých už teď tušíte, že se budou dít. Lázně Františkovy Lázně akciová společnost Jsme tu pro Vás: SPA RECEPCE LUISINY LÁZNĚ otevřeno: po so 7 15 hod. Máchova ul. 6, Františkovy Lázně, tel , INFORMACE A PRODEJ LÉČEBNÝH SLUŽEB: volný prodej léčebných procedur, rezervace, změny a přečasování termínů procedur, koordinace provozu procedur, prodej dárkových poukazů na wellness procedury v hotelu Tři lilie, informace o balneoprovozech v hotelích a lázních aj.

13 strana 14 Františkolázeňské listy č. 11, 2010 PODZIMNÍ NÁPOJE...listopad, listopad lísteček mi na dlaň pad......řekne-li se listopad, ten rým mě vždy napadne. A také, že večery se rozšíří i na odpoledne. A bude pošmourno a šedo. Je třeba odpoledne či večer prosvětlit, rozveselit anebo se té podzimní náladě poddat a využít ji - ke čtení tlusté knihy, k důkladnému prodiskutování problémů s přáteli... K tomu svíčičky, zatopeno v krbu a horký nápoj. Svařené víno jmenuje se sice svařené, ale vařit se nesmí. Vypaří se alkohol a máte svařenou šťávu. Svařené víno si udělejte z dobrého vína. Nekvalitní víno se musí moc kořenit a sladit, pak vznikne bolehlav. Potřebujeme: červené nebo bílé dobré víno, tyčinku nemleté skořice, čtyři hřebíčky, podle chuti cukr. Do hrnce s vínem vhodíme celou skořici, hřebíčky, dosladíme. Ohřejeme asi na 80 C. Koření vyjmeme. Horké víno podáváme ve skleničkách z varného skla s plátky citronu nebo pomeranče. Jablečný čaj Zužitkujeme na něj nepříliš pěkná jablíčka nebo jen slupky z jablek. Jablíčka či slupky vaříme půl hodiny ve vodě okořeněné celou skořicí. Jablka se pěkně vyluhují, skořice dodá chuti. Hotový nápoj scedíme a je-li to potřeba, dosladíme. Podáváme v krásném čajovém hrnku. Hezká listopadová odpoledne a večery Vám přeje Jarmila Lednová SUDOKU Do volných políček vypište čísla od jedničky do devítky tak, aby v žádném čtverci o 3x3 políčkách a v žádném řádku nebylo jedno číslo dvakrát. HEZKOU ZÁBAVU! Pro Vaše potěšení - chorvatské přísloví

14

15

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků

NAŠE PRAHA 10. Andrea Černá: Možná nastává doba, kdy pravdu budou smět říkat jen šašci. Nejčtenější v celé Praze. 637 000 výtisků NAŠE PRAHA 10 titul je součástí sítě www.nasepraha10.cz 10/2014 P r a h a 10, 11, 15, 22 Benice Dolní Měcholupy Dubeč Kolovraty Královice Křeslice Nedvězí Petrovice Štěrboholy V Hostýnské hrají děti divadlo

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o.

Wellness v ČR. Autor: Mgr. Jiří Poděbradský. EPO consult, s.r.o. Wellness v ČR Autor: Mgr. Jiří Poděbradský EPO consult, s.r.o. Praha 2008 Wellness v ČR Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Foto:

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl

Novojicínský. Nový Jicín ˇ se stal krajským Historickým mestem ˇ roku 2009. B rezen ˇ 2010. Mesícník ˇ ˇ mesta ˇ. Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl Novojicínský B rezen 2010 Mesícník mesta Nový Jicín se stal krajským Historickým mestem roku 2009 Foto Lenka Malinová a Josef Gabzdyl g Nový Jičín zvítězil v krajském kole prestižní soutěže Historické

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více