OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL Výrobní č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č."

Transkript

1 Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká republika Tel.: Web: pro Velkou Británii: Naši poštovní adresu a provozní dobu najdete na záručním listě Zaregistrujte své údaje online na pro potvrzení záruky na váš výrobek UPOZORNĚNÍ Před použitím tohoto zařízení si prostudujte všechna bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce. Tuto příručku si uschovejte pro budoucí nahlédnutí. Navštivte naše webové stránky

2 OBSAH DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NEŽ ZAČNETE UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU MONTÁŽ ZAPOJOVÁNÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU NÁVOD K OBSLUZE ELIPTICKÉHO TRENAŽERU FUNKCE KONZOLE ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ POKYNY KE CVIČENÍ ROZLOŽENÉ VÝKRESY SEZNAM SOUČÁSTÍ POZNÁMKY OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ Poslední stránka

3 DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ VAROVÁNÍ: Pro snížení rizika vážného zranění si před použitím eliptického trenažeru prostudujte všechna důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v této příručce a všechna varování uvedená na eliptickém trenažeru. Společnost ICON nenese žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé používáním tohoto výrobku.. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy.. Eliptický trenažer používejte, pouze jak je popsáno v této příručce. 3. Povinností majitele je zajistit, aby všichni uživatelé eliptického trenažeru byli dostatečně informováni o všech opatřeních.. Eliptický trenažer je určen pouze pro domácí použití. Eliptický trenažer nepoužívejte v komerčních, pronajatých nebo ústavních prostorech. 5. Eliptický trenažer uschovejte v interiéru, mimo dosah vlhkosti a prachu. Eliptický trenažer umístěte na rovný povrch a pod něj umístěte podložku pro ochranu podlahy nebo koberce. Zajistěte, aby před a za eliptickým trenažerem bylo vždy nejméně 0,9 m a po stranách musí být vždy nejméně 0,6 m. 6. Všechny součásti pravidelně kontrolujte a řádně utahujte. Opotřebované součásti ihned vyměňte. 7. Děti ve věku do let a domácí zvířata vždy udržujte mimo dosah eliptického trenažeru. 8. Eliptický trenažer by neměly používat osoby s hmotností vyšší než 5 kg. 9. Během cvičení noste vhodný oděv; nenoste volný oděv, který by se mohl zachytit v eliptickém trenažeru. Pro ochranu nohou vždy noste při cvičení vhodnou atletickou obuv. 0. Při nasedání, sesedání nebo cvičení na eliptickém trenažeru držte držadla nebo horní madla.. Snímač pulzu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mají vliv různé faktory. Snímač pulzu je určen pouze jako cvičební pomůcka k obecnému zjištění trendů srdeční frekvence.. Eliptický trenažer nemá volnoběh; pedály se budou pohybovat, dokud se setrvačník nezastaví. Rychlost šlapání na pedálech snižujte řízeným způsobem. 3. Při používání eliptického trenažeru mějte záda rovná; neohýbejte je.. Nadměrné cvičení může způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt. Při pocitech slabosti nebo bolesti cvičení ihned přerušte a odpočiňte si. 3

4 NEŽ ZAČNETE Děkujeme vám, že jste si zakoupili kolo ProForm Elipse Slide 6.0. Eliptický trenažer poskytuje řadu funkcí, které jsou určeny k efektivnějším a zábavnějším cvičením doma. Pro vlastní prospěch si před použitím eliptického trenažeru pečlivě prostudujte tuto příručku. Pokud budete mít po přečtení této příručky další dotazy, podívejte se na její přední stranu. Abychom vám mohli pomoci, poznačte si číslo modelu a výrobní číslo, než se na nás obrátíte. Číslo modelu je PFIVEL857. a umístění štítku se sériovým číslem je uvedeno na přední straně této příručky. Před dalším čtením se dobře obeznamte se součástmi, které jsou vyznačeny na výkrese níže. UMÍSTĚNÍ VAROVNÉHO ŠTÍTKU ENGLISH Tento výkres ukazuje umístění varovných štítků. Pokud určitý štítek chybí nebo je nečitelný, zavolejte na telefonní číslo uvedené na přední straně této příručky a zažádejte zdarma o náhradní štítek. Štítek umístěte na uvedené místo. Poznámka: Štítky nemusí být znázorněny ve skutečné velikosti. 5 Kg 5 Kg

5 MONTÁŽ K montáži jsou zapotřebí dvě osoby. Všechny součásti eliptického trenažeru umístěte na uklizené místo a odstraňte obalové materiály. Obalové materiály až do dokončení montáže nelikvidujte. Kromě obsaženého nářadí je k montáži zapotřebí křížový šroubovák klíč. a francouzský Při montáži eliptického trenažeru postupujte podle níže uvedených obrázků, které vám pomohou rozeznat malé součásti. Číslo v závorkách pod každým obrázkem je klíčové číslo dílu ze SEZNAMU SOUČÁSTÍ v závěru této příručky. Číslo za závorkou je množství nutné pro montáž. Poznámka: Pokud určitá součást není v sadě drobných součástek, zkontrolujte, zda již není namontována. 5

6 KROK. Utáhněte přední dolní trubici (3) k rámu () imbusovým klíčem () a použijte podložku (0).. Utáhněte zadní dolní trubici (3) k rámu () imbusovým klíčem () a použijte podložku (33). KROK Nejprve nasaďte ochranný kryt (9) k řidítkům (6). Pak připojte spojovací kabel (50) ke kabelu snímače (53), nakonec utáhněte sloupec řidítek (6) k hlavnímu rámu () imbusovým šroubem (5), pružinovou podložkou D8 (), plochou podložkou (). KROK 3. Upevněte L/R kyvnou trubici (L/R) na hřídel (5) na sloupci řidítek (6) imbusovým šroubem (0), pružinovou podložkou () podložkou ve tvaru D (9) a zvlněnými podložkami (35), nejprve je však neutahujte.. Utáhněte spoj trubice L/R pedálu (39) k L/R klice (56L/R) imbusovým šroubem (0), pružinovou podložkou (), podložkou ve tvaru D (9) a zvlněnou podložkou (35), nejprve je však neutahujte. 3. Propojte kyvnou trubici (L/R) a držák pedálů (5L/R) šroubem (8), plochou podložkou (5) a nylonovou maticí (6). Pak utáhněte imbusový šroub (0) a šroub (8). Upevněte L/R řidítka (8L/R) na L/R kyvnou trubici (L/R) nosným šroubem (36), podložkou (0) a nylonovou maticí (3). 6

7 KROK Utáhněte L/R pedál (L/R) k podpěře L/R pedálu (5L/R) pomocí šroubu M8 5 (37), ploché podložky () nylonové matice M8 (3). KROK 5. Protáhněte kabel pulzu (3) z otvoru ve sloupci řidítek (6) a pak z otvoru držáku na počítač. Viz fotografie.. Utáhněte pevná řidítka () ke sloupci řidítek (6) pomocí imbusu M8X6 (5), pružinové podložky (). KROK 6. Upevněte spojovací díl L/R řidítek (8L/R) a L/R kyvné trubice (L/R) s ochranným krytem (6a/b), ochranným krytem (55a/b) a pak je utáhněte šroubem ST3.5X0 (7).. Utáhněte ochranný kryt (7L/R) k držáku pedálů L/R (5L/R) šroubem ST.X8 (3). 3. Utáhněte ochranný kryt (5a/b) k držáku pedálové trubice L/R (39L/R) šroubem M5X0 (6). 7

8 KROK 7. Upevněte spojovací kabel (50), pulzní kabel (3) ke kabelům počítače, pak upevněte počítač (3) k držáku počítače na řidítkách (6), nakonec utáhněte počítač šroubem MX (57), plochou podložkou D5 (8).. Utáhněte ochranný kryt (3/7) k řidítkům (6) pomocí šroubu ST.X8 (3). Poznámka: Před utažením ochranného krytu (3), vysuňte spojovací kabel (50) a pulzní kabel (3) k otvoru sloupce řidítek (6), aby nedošlo k zablokování kabelu šroubem (3). 3. Zasuňte jednu stranu adaptéru (58) do koncové části eliptického trenažeru, druhou do napájení. 99 Nyní je váš přístroj připraven k použití. 8

9 POUŽÍVÁNÍ ELIPTICKÉHO TRENAŽERU JAK CVIČIT NA ELIPTICKÉM TRENAŽERU Podle potřeby můžete měřit srdeční tep Než vystoupíte na eliptický trenažer, přidržte se řidítek a nastupte na pedál, která je níže. Pak nastupte na druhý pedál. Tlačte do pedálů, než se začnou plynule otáčet. Poznámka: Kotouče pedálů se mohou otáčet oběma směry. Doporučujeme otáčet disky pedálů ve směru vyznačeném šipkou; pro změnu však můžete šlapat opačným směrem. Horní ramena jsou určena k lepšímu cvičení s horní polovinou těla. Během cvičení můžete tlačením a přitahováním ramen procvičovat paže, záda a ramena. Chcete-li se zaměřit na trénink dolní poloviny těla, přidržte ramena, ale netlačte a nepřitahujte je. Než sesednete z eliptického trenažeru, počkejte, dokud se pedály zcela nezastaví. Poznámka: Eliptický trenažer nemá volnoběh; pedály se budou pohybovat, dokud se setrvačník nezastaví. Když jsou pedály zastavené, sestupte nejprve z vyššího pedálu. Pak sestupte i z nižšího pedálu. Srdeční tep můžete měřit buď pomocí snímače pulzu na řidítkách nebo volitelným hrudním snímačem pulzu. Poznámka: Pokud držíte snímač pulzu na řidítkách a používáte hrudní snímač současně, konzola nebude zobrazovat váš srdeční tep přesně. Pokud jsou na kovových kontaktech snímače pulzu na řidítkách plastové kryty, sejměte je. Navíc musíte mít čisté ruce. Chcete-li si změřit srdeční tep, přidržte snímač pulzu na řidítkách, dlaně opřete o kovové kontakty. Nepohybujte přitom rukama a nesvírejte kontakty příliš pevně. Kontakty Až skončíte s cvičením Pokud se pedály několik minut nepohybují a nestisknete žádná tlačítka, konzola se vypne a displej se vynuluje kvůli úspoře baterií. 9

10 ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ Všechny součásti eliptického trenažeru pravidelně kontrolujte a utahujte. Opotřebované součásti ihned vyměňte. K čištění eliptického trenažeru použijte vlhkou tkaninu a malé množství jemného čisticího prostředku. Důležité: Aby se zamezilo poškození konzole, udržujte kapaliny mimo konzoli a konzoli mimo dosah přímého slunečního záření. 0

11 VLASTNOSTI PANELU 3. Začněte šlapat a průběh sledujte na displeji. Během cvičení se na panelu zobrazí zvolený režim.. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Pokud se pedály několik sekund nepohybují, na displeji se zobrazí STOP a panel se vypne. Na konci programu uslyšíte tón a program bude blikat. Používání testu obnovy pulzu: Na displeji můžete sledovat postup. Panel obsahuje velký dotykový displej, na němž se zobrazují následující informace o cvičení: Speed (Rychlost) Zde se zobrazuje rychlost šlapání v otáčkách za minutu (rpm - ot/min). Time (Čas) Zde se zobrazuje uplynulá doba. Poznámka: Když zvolíte chytrý program, na displeji se zobrazí zbývající čas programu namísto uplynulé doby. Distance (Vzdálenost) Na tomto displeji se zobrazuje ujetá vzdálenost v otáčkách celkem. Calories (Kalorie) Zde se zobrazuje přibližný počet spálených kalorií. Pulse (Pulz) Zde se zobrazuje váš srdeční tep, pokud používáte snímač pulzů na řidítkách. Watts (Watty) Zde se zobrazuje počet wattů, které jste během cvičení vytvořili. POUŽÍVÁNÍ KONZOLE Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen. (viz strana 8 ZAPOJOVÁNÍ NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU). Pokud se na přední straně konzole nachází plastová fólie, odstraňte ji.. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat.. Stiskněte tlačítka dotykové obrazovky. ENTER: Stiskněte ENTER a potvrďte data. UP a DOWN: Stiskem těchto tlačítek zvýšíte nebo snížíte hodnotu během předvoleb nebo při upravování odporu. START/STOP: Rychlý start zajistíte stiskem tohoto tlačítka, aby se spustilo odpočítávání panelu, začne od 0. RECOVERY: Stiskem tohoto tlačítka použijte test obnovy tepové frekvence (dostupný jen na konci programu). Jde o funkci kontroly stavu obnovy pulzu, který je v rozpětí.0 až 6.0, kdy.0 znamená nejlepší hodnotu a 6.0 nejhorší, odstupňování probíhá v krocích o 0.. Abyste zajistili správné ohodnocení, musíte provést test hned po konci cvičení stiskem tlačítka TEST RECOVERY a pak ukončit cvičení. Po stisknutí tlačítka také správně nasaďte detektor srdeční činnosti, test potrvá minutu a výsledek se zobrazí na displeji. Pokud počítač nedetekuje váš aktuální tep, stiskem tlačítka TEST RECOVERY nezahájíte test obnovy pulzu. Během testu obnovy pulzu stiskem tlačítka TEST RECOVERY ukončíte test a vrátíte se do zastaveného stavu. JAK POUŽÍVAT MANUÁLNÍ REŽIM. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat. Celý displej se na chvíli rozsvítí; panel pak je připraven k použití.. Zvolte manuální program. Když panel zapnete, na displeji bliká slovo MANUAL. Jinak stiskněte tlačítko ENTER do 3 sekund, dojde k resetování počítače. Když bliká MANUAL, stiskem tlačítka ENTER jej zvolíte. 3. Zadávání údajů. Bliká čas, tlačítky UP a DOWN zvolte hodnotu a stiskněte ENTER. Bliká vzdálenost, hodnotu nastavte stejným postupem a potvrďte tlačítkem ENTER. Totéž opakujte pro Kalorie a nakonec stiskem tlačítka START/STOP spusťte program. Rychlého startu dosáhnete tlačítkem Quick start a pak začněte šlapat.. Změna odporu pedálů podle potřeby. Během šlapání můžete měnit odpor pedálů stiskem tlačítek zvyšování a snižování odporu. K dispozici je šestnáct úrovní odporu. Poznámka: Po stisknutí tlačítek chvíli potrvá, než pedály dosáhnou zvolené hladiny odporu.

12 5. Na displeji můžete sledovat postup. Na displeji se zobrazuje uplynulý čas a ujetá vzdálenost. Poznámka: Když zvolíte chytrý program, na displeji se zobrazí zbývající čas programu namísto uplynulé doby. Zobrazí se také vaše rychlost šlapání (v ot/min), spálené kalorie a spálený uložený tuk a také srdeční tep, pokud používáte snímač pulzu na řidítkách. 6. Podle potřeby můžete měřit srdeční tep. viz NÁVOD K MĚŘENÍ PULZU na straně 8 7. Po dokončení cvičení se konzole automaticky přepne do spánkového režimu. Pokud se pedály pár sekund nepohybují, panel se přepne do spánkového režimu. Pokud se pedály nepohybují a tlačítka panelu několik vteřin nestisknete, na displeji se zobrazí teplota a panel se automaticky vypne. Používání přednastavených programů. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat. Celý displej se na chvíli rozsvítí; panel pak je připraven k použití.. Vyberte program. Když panel zapnete, na displeji bliká slovo MANUAL. Tlačítky UP nebo DOWN zvolte program, volte jej podle svých cílů a profilu na displeji. Potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Poznámka: Programy, 3,, 6 a 7 jsou výkonové programy a programy, 5, 8, 9 a 0 jsou programy na vytrvalost. Další údaje o volbě a používání programu vám poskytne trenér. Na displeji bude blikat profil. 3. Zadávání údajů. Budete pak moci zvolit cíl svého tréninku: čas, vzdálenost a kalorie. Data volte tlačítky UP a DOWN, pak stiskněte tlačítko ENTER. Totéž opakujte pro vzdálenost a kalorie, pak začněte stiskem tlačítka START/STOP. Rychlého startu dosáhnete tlačítkem Quick start a pak začněte šlapat.. Změna odporu pedálů podle potřeby. Během šlapání můžete měnit odpor pedálů stiskem tlačítek zvyšování a snižování odporu. K dispozici je šestnáct úrovní odporu. Poznámka: Po stisknutí tlačítek chvíli potrvá, než pedály dosáhnou zvolené hladiny odporu. 5. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Pokud se pedály pár sekund nepohybují, panel se vypne. Na konci programu uslyšíte tón a program bude blikat. PROGRAM WATTŮ. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat. Celý displej se na chvíli rozsvítí; panel pak je připraven k použití.. Vyberte program Watt. Když panel zapnete, na displeji bliká slovo MANUAL. Tlačítky UP nebo DOWN zvolte program WATT. Na displeji bude blikat WATT. Potvrďte stiskem tlačítka ENTER. 3. Zadávání údajů. Budete pak moci zvolit cíl svého tréninku: čas, vzdálenost a kalorie. Data volte tlačítky UP a DOWN, pak stiskněte tlačítko ENTER. Totéž opakujte pro vzdálenost, kalorie a WATT, pak začněte stiskem tlačítka START/STOP. POZNÁMKA: Jelikož tento program se odvíjí od vaší rychlosti, nemůžete měnit odpor pedálů podle potřeby.. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Pokud se pedály pár sekund nepohybují, panel se vypne. Na konci programu uslyšíte tón a program bude blikat. PROGRAMY KONTROLY SRDEČNÍHO TEPU:. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat. Celý displej se na chvíli rozsvítí; panel pak je připraven k použití.. Vyberte program tepové frekvence. Když panel zapnete, na displeji bliká slovo MANUAL. Tlačítky UP nebo DOWN zvolte program Tepová frekvence. Na displeji bude blikat HR. Potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Tlačítky UP a DOWN zvolte cílovou tepovou frekvenci (55%, 75% nebo 90% maximální tepové frekvence nebo přesnou cílovou hodnotu TARGET HR). HRC (maximální tepová frekvence) se vypočítá takto: 0- váš věk. Například u osoby ve věku 35 let: 0-35 = 85 tepů/min.

13 3. Zadávání údajů. Budete pak moci zvolit cíl svého tréninku: čas, vzdálenost a kalorie. Data volte tlačítky UP a DOWN, pak stiskněte tlačítko ENTER. Totéž opakujte pro vzdálenost, kalorie a VĚK, pak začněte stiskem tlačítka START/STOP. Musíte zadat správný AGE, aby se správně vypočítala % maximální tepové frekvence. Při programu kontroly tepové frekvence nelze měnit odpor, úroveň odporu se mění automaticky a nutí vás dosáhnout cílové tepové frekvence. Poznámka: Musíte nechat ruce na kontaktech.. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. Pokud se pedály několik sekund nepohybují, na displeji se zobrazí STOP a panel se vypne. Na konci programu uslyšíte tón a program bude blikat. NASTAVOVÁNÍ PROGRAMŮ UŽIVATELEM. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat. Celý displej se na chvíli rozsvítí; panel pak je připraven k použití.. Vyberte Vlastní program. Když panel zapnete, na displeji bliká slovo MANUAL. Tlačítky UP nebo DOWN zvolte požadovaný vlastní program. Potvrďte stiskem tlačítka ENTER. 3. Zadávání údajů. Bliká čas, tlačítky UP a DOWN zvolte hodnotu a stiskněte ENTER. Bliká vzdálenost, hodnotu nastavte stejným postupem a potvrďte tlačítkem ENTER. Totéž opakujte pro kalorie. Uživatel nyní může upravovat hodnoty odporu, k dispozici je 6 úrovní. Tento profil se uloží do panelu po nastavení. Jakmile zvolíte program a stisknete tlačítko ENTER, první sloupeček začne blikat a vy můžete tlačítky nahoru a dolů zvýšit nebo snížit hodnoty a vytvořit svůj profil. Potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Pak budete moci upravovat hodnoty druhého sloupečku a tak dále. Obdobně nastavíte všech 0 sloupců. Pak stiskněte tlačítko START/ STOP a můžete začít.. Po dokončení cvičení se konzole automaticky vypne. TEST TĚLESNÉHO TUKU. Zapněte panel. Panel zapněte stisknutím libovolného tlačítka na panelu nebo jednoduše začněte šlapat.. Zvolte test tělesného tuku. Tlačítkem UP a DOWN zvolte program Tělesný tuk. Počkejte, až začne blikat slovo FAT. Potvrďte stiskem tlačítka ENTER. Jde o speciální test určený k výpočtu procentuálního poměru tuku v těle (FAT%), základního metabolismu (BMR), indexu tělesné hmotnosti (BMI) a získání typu těla. 3. Zadávání údajů. Bliká výška, upravte tlačítky UP a DOWN na požadovaný údaj, potvrďte tlačítkem ENTER. Stejným způsobem upravte hodnotu HMOTNOST, VĚK, POHLAVÍ a vždy potvrďte tlačítkem ENTER. Nakonec stiskem tlačítka START/STOP zahajte výpočet. Při měření tělesného tuku položte obě dlaně na kontaktní plochy. Výsledky testu jsou: FAT%: Váš celkový tělesný tuk v procentech BMR Basal Metabolic Rate (metabolismus) je energie (měřená v kaloriích) vydávaná tělem v klidu k zajištění běžných tělesných funkcí. BMI: znamená index tělesné hmotnosti, který slouží k vytváření tvaru těla. Během měření tělesného tuku se musíte dlaněmi dotýkat správně snímače tepu, jinak počítač nepřijme žádný signál a zobrazí se ERROR. Tlačítkem START/STOP pokus zopakujte. Při testu nemůžete text ukončit stiskem libovolného tlačítka. Po skončení testu tlačítkem UP, DOWN ukončíte program měření tělesného tuku a přepnete na jiný program. Tvar těla Věk/ Tuk % Pohlaví Muž/ 30 let Muž/ > 30 let Žena/ 30 let Žena/ > 30 let Úzký Zdravá Kyprý Nadváha Obézní TĚLO TĚLO TĚLO 3 TĚLO TĚLO 5 < % % ~ 0% 0.% ~ 5% 5.% ~ 35% > 35% < 7% 7% ~ 3% 3.% ~ 8% 8.% ~ 38% > 38% < 7% 7% ~ %.% ~ 30% 30.% ~ 0% > 0% < 0% 0% ~ 7% 7.% ~ 33% 33.% ~ 3% > 3% Pokud se pedály několik sekund nepohybují, na displeji se zobrazí STOP a panel se vypne. Na konci programu uslyšíte tón a program bude blikat. 3

14 POKYNY PRO CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby s předchozími zdravotními problémy. Snímač pulzu není lékařský přístroj. Na přesnost údajů o srdeční frekvenci mají vliv různé faktory. Snímač pulzu je určen pouze jako cvičební pomůcka k obecnému zjištění trendů srdeční frekvence. Tyto pokyny vám pomohou naplánovat váš cvičební program. Pro přesné informace o cvičení si obstarejte důvěryhodný knižní zdroj nebo se poraďte se svým lékařem. Pamatujte na to, že pro úspěšné výsledky je nezbytná správná výživa a adekvátní odpočinek. INTENZITA CVIČENÍ Bez ohledu na to, zda usilujete o spálení tuků nebo posílení kardiovaskulárního systému, klíčem k dosažení výsledků je cvičení při správné intenzitě. Srdeční frekvenci můžete použít jako vodítko ke zjištění správné úrovně intenzity. Tabulka níže uvádí srdeční frekvence pro spalování tuků a aerobní cvičení. Spalování tuků Pro účinné spalování tuků musíte cvičit při nízké úrovni intenzity po delší dobu. Během prvních několika minut cvičení spotřebovává tělo k výrobě energie sacharidy. Až po prvních několika minutách cvičení začne tělo pro tvorbu energie využívat uložený tuk. Pokud usilujete o spálení tuků, nastavte intenzitu cvičení tak, aby se vaše srdeční frekvence blížila nejnižšímu číslu ve vašem tréninkovém pásmu. Pro maximální spalování tuků cvičte při srdeční frekvenci blízké střednímu číslu ve vašem tréninkovém pásmu. Aerobní cvičení Pokud usilujete o posílení vašeho kardiovaskulárního systému, musíte provádět aerobní cvičení, což je aktivita, která vyžaduje velké množství kyslíku po delší časové období. Pro aerobní cvičení nastavujte intenzitu vašeho cvičení, dokud vaše srdeční frekvence nebude blízká nejvyššímu číslu ve vašem tréninkovém pásmu. POKYNY KE CVIČENÍ Rozcvička Začněte 5 až 0 minutami protahování a lehkého cvičení. Rozcvička zvýší vaši tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a oběh při přípravě na cvičení. Cvičení v tréninkovém pásmu Cvičte 0 až 30 minut při srdeční frekvenci ve vašem tréninkovém pásmu. (Během prvních několika týdnů vašeho cvičebního programu neudržujte srdeční frekvenci ve vašem oblasti cvičení déle než 0 minut.) Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka-nikdy nezadržujte dech. Odpočinek Cvičení zakončete 5 až 0 minutami protahování. Strečink zvyšuje pružnost vašich svalů a pomáhá zamezit potížím po cvičení. FREKVENCE CVIČENÍ Pro zjištění správné úrovně intenzity vyhledejte v dolní části tabulky váš věk (roky se zaokrouhlují na nejbližší desítky let). Tři čísla uvedená nad vaším věkem definují vaše tréninkové pásmo. Nejnižší číslo je srdeční frekvence pro spalování tuků, střední číslo je srdeční frekvence pro maximální spalování tuků, nejvyšší číslo je srdeční frekvence pro aerobní cvičení. Pro zachování nebo zlepšení vašeho stavu provádějte tři cvičení týdně s alespoň jedním dnem odpočinku mezi cvičeními. Po několika měsících pravidelného cvičení můžete podle přání provádět až pět cvičení každý týden. Pamatujte na to, že klíčem k úspěchu je učinit ze cvičení pravidelnou a radostnou část vašeho každodenního života.

15 DOPORUČENÉ PROTAHOVACÍ CVIKY Správná podoba několika základních cviků je uvedena vpravo. Při protahování se pohybujte pomalu - nikdy skokově.. Protahování k prstům na nohou Postavte se s mírně pokrčenými koleny a pomalu se předkloňte v pase. Nechte záda a ramena volná a natáhněte se co nejdále dolů k prstům na nohou. Napočítejte do 5, pak se narovnejte. Třikrát opakujte. Protahuje: Kolenní šlachy, zadní strany kolen a záda.. Protahování kolenních šlach Posaďte se s jednou nohou před sebe. Chodidlo druhé nohy si přitáhněte k sobě a opřete je o vnitřní stranu stehna natažené nohy. Natáhněte se co nejdále k prstům na noze. Napočítejte do 5, pak se narovnejte. U každé nohy opakujte třikrát. Protahuje: Kolenní šlachy, bederní část zad a slabiny. 3. Protahování lýtek/achillovy šlachy Postavte se s jednou nohou předkročenou, předkloňte se a opřete se dlaněmi o zeď. Záda mějte rovná, chodidla nezvedejte ze země. Ohněte přední nohu, předkloňte se a posuňte se boky ke stěně. Napočítejte do 5, pak se narovnejte. U každé nohy opakujte třikrát. Chcete-li Achillovu šlachu protáhnout více, ohněte při cvičení i záda. Protahuje: Lýtka, Achillovy šlachy a kotníky.. Protažení čtyřhlavého svalu Opřete se jednou dlaní o stěnu, druhou sáhněte dozadu a uchopte se za chodidlo. Přitáhněte si patu co nejvíce k hýždím. Napočítejte do 5, pak se narovnejte. U každé nohy opakujte třikrát. Protahuje: Čtyřhlavý sval a svaly v oblasti kyčlí Protažení vnitřní strany stehen Posaďte se s chodidly proti sobě a koleny vytrčenými. Přitáhněte si chodidlo co nejblíže k rozkroku. Napočítejte do 5, pak se narovnejte. Třikrát opakujte. Protahuje: Čtyřhlavý sval a svaly v oblasti kyčlí. 5 5

16 ROZLOŽENÝ VÝKRES Model č. PFIVEL857. část 6

17 ROZLOŽENÝ VÝKRES Model č. PFIVEL857. část 99 7

18 SEZNAM SOUČÁSTÍ Č. modelu PFIVEX857. Součást Popis Mn. Součást Popis Mn Hlavní rám Koncová krytka Zadní dolní trubice Imbusový šroub M8 90 Plochá podložka D0 Ø0 Nylonová matice M0 Plastové pouzdro Ø8 6 Ø6. Pouzdro Ø8 Ø0 Podložka ve tvaru D Ø8 Ø6. B5 Imbusový šroub M0X0 Pružinová podložka d0 Plochá podložka D8 Ø6.5 Nylonová matice M8 L/R pedál L/R držák pedálu Šroub M5X0 ochranný kryt Šroub Ø M0 80 Pouzdro 3 (Ø Ø3 5) Oblouková podložka D8 Ø9.5 R30 Imbusový šroub M8 7 Koncová krytka Přední dolní trubice Kyvná trubice L/R Pouzdro (Ø6 Ø3 3) Ochranný kryt Šroub ST3.5X0 L/R řidítka Pěnové držadlo Koncová krytka Počítač Ochranný kryt Oblouková podložka D8 Ø5 R39 Šroub ST.X8 Zvlněné podložky Šroub na konstrukci M8 5 Imbusový šroub M8 5 Imbusový šroub M0 55 Spoj trubice pedálů L/R Koncová krytka Pěnové držadlo Pevná řidítka Kabel pulzu Pružinová podložka d8 Imbusový šroub M8X6 Sloupec řidítek Ochranný kryt Plochá podložka D5 Ochranný kryt Pr Spojovací kabel Dlouhá osa Plochá podložka D Ø.5 Kabel snímače Ochranný kryt Ochranný kryt L/R klika Šroub MX Adaptér Šroub MX8 Motor Kabel napětí Magnet L/R kryt řetězu Kryt otočného talíře Otočný talíř Pružinové podložky D Magnet Magnetická deska Pružina Osa magnetu Imbusový šroub M6X5 Pružinová podložka D6 Plochá podložka D6 Ø.5 Pružinová podložka d0 Ložisko Imbusový šroub M6X5 Kladka řemene Pás Spoj osy ozubeného kola Nylonová matice M6 Kryt matice Šestihranný šroub M5X60 Šestiboká matice M6 Šestiboká matice M0x Šestiboká matice M5 Snímač Šroub ST3X0 Přírubová matice M0.5 Šroub závěsu M6 50 Deska U Plochá podložka d5 Ф.5 Osa setrvačníku Šroub M0 Setrvačník Objímka D0 3 Šroub M0x0 Distanční podložka D0 Φ8 6 Volnoběžné kolo Hlavní adaptér 6 8 8

19 Poznámky:

20 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH SOUČÁSTÍ Chcete-li si objednat náhradní díl, podívejte se na přední kryt tohoto návodu. Abychom vám mohli lépe pomoci, připravte si následující informace, než se na nás obrátíte: číslo modelu a sériové číslo výrobku (viz přední strana této příručky) jméno výrobku (viz přední strana této příručky) číslo klávesy a popis náhradních dílů (viz SEZNAM SOUČÁSTÍ a ROZLOŽENÝ VÝKRES na konci tohoto návodu) Důležité informace o recyklaci pro zákazníky z EU Tento elektronický výrobek se nesmí vhazovat do komunálního odpadu. Pro ochranu životního prostředí je nutné tento výrobek po skončení jeho životnosti podle požadavků zákona recyklovat. Využijte recyklační zařízení, které je oprávněno ke sběru tohoto typu odpadu ve vašem místě. Tímto počínáním pomůžete ochránit přírodní zdroje a zlepšit evropské standardy o ochraně životního prostředí. V případě žádosti o více informací o způsobech bezpečné a správné likvidace kontaktujte váš místní městský úřad nebo firmu, ve které jste si výrobek zakoupili. technické údaje Rozměry výrobku: (D x š x v): 30 x 67 x66 cm Hmotnost výrobku:. Kg Ref: M60 Tištěno v Číně 0 Icon Health & Fitness, Inc.

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka

POLAR RC3 GPS. Uživatelská příručka POLAR RC3 GPS Uživatelská příručka OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. TRÉNINKOVÝ SYSTÉM "VŠECHNO V JEDNOM"... Součásti tréninkového počítače... Tréninkový software... Doplňky, které máte k dispozici... Funkce tlačítek...

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

SLIM SHAPER. Návod k použití

SLIM SHAPER. Návod k použití SLIM SHAPER Návod k použití CZ OBSAH Důležité bezpečnostní instrukce Specifikace a popis dílů Úvod Instrukce k montáži Průvodce cvičením Údržba a uskladnění Váš fitness program Tabulka cvičení DŮLEŽITÉ

Více

SUUNTO M5 Uživatelská příručka

SUUNTO M5 Uživatelská příručka SUUNTO M5 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz

zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz zárucní list návod k používání jízdního kola leader fox www.leaderfox.cz výrobní assembly hala Factory kola pro ce producer / VÝRoBCE BoHEmIA BIkE a.s. / Okružní 697 / 370 04 České Budějovice / Czech Republic

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC

PS-32 PS-32 TLC PS-32 C PS-32 C TLC Original Instruction Manual Originalbetriebsanleitung Oryginalna instrukcja obsługi Eredeti használati útmutató Manual de instrucţiuni original Pôvodný návod na obsluhu Originální návod k obsluze Оригінальні

Více

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com

US/GB RC 14.11. RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count. www.sigmasport.com running COMPUTER PL HU RU US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count SL SK CZ www.sigmasport.com OBSAH 1 Předmluva 196 2 Obsah balení 196 3 Bezpečnostní upozornění 197 4 Přehled 198 4.1 Aktivace

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí

Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí Důležité upozornění: Uchovejte pro pozdější nahlédnutí V této příručce jsou předvedeny základní principy bezpečné jízdy na novém kole. Bez ohledu na rozsah zkušeností v oblasti cyklistiky je důležité,

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 15 MONITOR/DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Důležité informace!usa Rx Only!USA Sledování přístroje Americký úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA) požaduje, aby výrobci a distributoři defibrilátorů

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete

ZÁRUČNÍ LIST OBSAH. servisní záznamy: Popis kola. Obecné informace. 1. Důležité informace předtím než vyjedete OBSAH ZÁRUČNÍ LIST Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral jízdní kolo značky Author. Tento Popis kola Obecné informace 1 2 servisní záznamy: návod Vám poslouží při jeho nastavení, údržbě a poradí

Více