STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s."

Transkript

1 STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

2 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu: J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Zkrácené názvy: J&T PERSPEKTIVA; J&T PERSPEKTIVA OPF; J&T AM PERSPEKTIVA; J&T AM PERSPEKTIVA OPF Tento statut je základním dokumentem fondu, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi vlastníky podílových listů fondu a investiční společností, která fond obhospodařuje. Vedle tohoto statutu fond uveřejňuje zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu. Údaje ve zjednodušeném statutu musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 211/15 169/R/1999 ze dne 31. prosince 1999 a č.j. 211/584/R/2000 ze dne 15. února 2000, kterým byla schválena přeměna investičního fondu AGB, investiční fond II, a.s. na otevřený podílový fond. Fond je otevřeným podílovým fondem, který není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci investiční společnosti, která fond obhospodařuje. Ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování (dále také jen zákon ) je fond speciálním fondem, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, a to speciálním fondem cenných papírů. Podle klasifikace fondů závazné pro členy AKAT ČR se jedná o fond smíšený. Fond je zřízen na dobu neurčitou. U fondu není zřízen institut shromáždění podílníků. Auditorem fondu je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka Každému upisovateli podílového listu fondu musí být před uzavřením smlouvy o úpisu nabídnut bezúplatně zjednodušený statut v aktuálním znění. V sídle investiční společnosti může každý zájemce o nákup podílových listů fondu bezúplatně na požádání získat statut fondu a poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu. Tyto informace lze získat i v elektronické podobě na www stránkách Bližší informace dále může získat na bezplatné telefonní lince K vytvoření fondu došlo na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 211/15 169/R/1999 ze dne 31. prosince 1999 a č.j. 211/584/R/2000 ze dne 15. února 2000, kterým byla schválena přeměna investičního fondu AGB, investiční fond II, a.s. na otevřený podílový fond investage, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. března K výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku došlo 10. ledna 2001, emise akcií investičního fondu byla vyměněna za podílové listy v poměru 1:300. Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/3 ze dne 18. března 2003, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, došlo k převodu obhospodařování fondu investage, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond, ze společnosti investage, a.s. investiční společnost na J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/39/2003/1 ze dne 11. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 2

3 22. dubna 2003, došlo ke změně statutu fondu a ke změně jména fondu a to na současný název J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. Fond se dne 9. srpna 2003 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003 sloučil s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond, obhospodařovaného od 23. září 2002, který byl na společnost převeden na základě rozhodnutí prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září Fond se dne 9. srpna 2003 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003 sloučil s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond, obhospodařovaného od 23. září 2002, který byl na společnost převeden na základě rozhodnutí prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září Fond se dne 9. srpna 2003 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003 sloučil s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond, obhospodařovaného od 23. září 2002, který byl na společnost převeden na základě rozhodnutí prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září Fond se dne 9. srpna 2003 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003 sloučil s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond, obhospodařovaného od 23. září 2002, který byl na společnost převeden na základě rozhodnutí prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září Fond se dne 9. srpna 2003 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003 sloučil s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP PROSPERITA - otevřený podílový fond, obhospodařovaného od 21. května 1999, který vznikl na základě povolení Ministerstva financí České republiky čj. 101/25 160/93 ze dne 21. dubna Fond se dne 9. srpna 2003 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003 sloučil s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA A akciový otevřený podílový fond, který vznikl dne 22. srpna 2000 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.211/7 761/R/2000 ze dne 14. srpna 2000 přeměnou fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., globální akciový uzavřený podílový fond, obhospodařovaného od 16. února 2000 na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.211/13 783/R/1999 schváleného 3. února Emise podílových listů uzavřeného fondu byla vyměněna za podílové listy v poměru 1:100 dne Dne 28. října 2003 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/79/2003/1 ze dne , sloučil s J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA P otevřený podílový fond peněžního trhu, obhospodařovaného od 21. května 1999, který vznikl na základě povolení Ministerstva financí České republiky č.j. 101/63 352/1993 ze dne 10. listopadu Dne 30. prosince 2003 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/107/2003/2 ze dne 25. září 2003, sloučil s fondem investage a.s. investiční společnost AG7 FOND otevřený podílový fond, který vznikl na základě povolení Ministerstva financí ČR ze dne 1. října 1992, č.j. 102/56 216/92. Dne 21. července 2004 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/39/2004/1 ze dne 29. března 2004, sloučil s J&T AG2000 otevřený podílový 3

4 fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., obhospodařovaným od 31. prosince 2003, který vznikl na základě povolení Ministerstva financí ČR č.j. 101/52 722/93 ze dne 11. října 1993, jako podílový fond ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s., FORUM podílový fond. Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 25. března 1999, čj. 111/2 271/R/1999 bylo obhospodařování podílového fondu převedeno na společnost investage, a.s. investiční společnost. Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 31. května 2000 č.j.: 211/2 121/R/2000 byly podílové fondy investage a.s. investiční společnost INDUSTRIA otevřený podílový fond a investage a.s. investiční společnost PRAGOINVEST otevřený podílový fond sloučeny s podílovým fondem investage a.s. investiční společnost FORUM otevřený podílový fond a došlo ke změně názvu na investage a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond. Dne 13. července 2004 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/29/2004/1 ze dne 15. března 2004 sloučil s fondem Nový podílový fond - MAPIS, investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, který vznikl na základě povolení Ministerstva financí ČR č.j. 101/210 16/1997 ze dne 13. března 1997 splynutím otevřených podílových fondů MORAVA - MAPIS, a.s., podílový fond, RENTA 93 - Postilión, investiční společnost, a.s., podílový fond, RUBIKON - Postilión, investiční společnost, a.s., podílový fond, RIVAL - Postilión, investiční společnost, a.s., podílový fond, Privatizační InterFond - InterFinance, a.s. investiční společnost, podílový fond a InterFond III - InterFinance, a.s. investiční společnost, podílový fond a který se na základě povolení Komise pro cenné papíry č.j. 101/1453/1998 ze dne 28. července 1998 sloučil s uzavřeným podílovým fondem ACTUS - MAPIS, investiční společnost, a.s. a na základě povolení Komise č.j. 41/N/3/2003/5 ze dne 3. března 2003 se sloučil s otevřenými podílovými fondy Zlatý otevřený podílový fond, MAPIS, investiční společnost, a.s. a Juniorský otevřený podílový fond, MAPIS, investiční společnost, a.s. Dne 30. prosince 2004 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j.: 41/N/85/2004/1 ze dne 22. září 2004 sloučil s fondem J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., který vznikl dne 20. srpna 2004 výmazem investičního fondu PROFIT FOND, investiční fond, a.s z obchodního rejstříku dle rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 211/6 860/R/2000 ze dne 21. července 2000, obhospodařovaného od 19. listopadu Emise akcií investičního fondu byla vyměněna za podílové listy v poměru 1:820 dne 11. října Dne 20. září 2005 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/69/2005/1 ze dne 25. května 2005 sloučil s fondem J&T IFE smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., který vznikl na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. 7 Cmo 66/ o odmítnutí odvolání proti výmazu Investičního fondu energetiky, a.s. z obchodního rejstříku dne 31. března 2005 dle rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/206/2001/1 ze dne 12. října 2001, obhospodařovaného od 26. října Emise akcií investičního fondu byla vyměněna za podílové listy v poměru 1:1559 dne 19. dubna Dne 23. prosince 2005 se na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/112/2005/1 ze dne 1. září 2005 sloučil s fondem J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., který vznikl dne 26. července 2005 výmazem investičního fondu Investiční fond NEWTON, a.s. z obchodního rejstříku dle rozhodnutí Komise pro cenné papíry č.j. 211/23 324/R/1999 ze dne 4. května 2000, obhospodařovaného od 23. září Emise akcií investičního fondu byla vyměněna za podílové listy v poměru 1:100 dne 19. srpna

5 2. Základní údaje o investiční společnosti - obhospodařovateli fondu (dále jen investiční společnost ) Obchodní firma: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Akcionář: J&T FINANCE, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 14/297 Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,- Kč (splaceno 100%) Zapsaná dne 8. února 1993 do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost je řádným členem AKAT ČR - Asociace pro kapitálový trh České Republiky, která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA). Činnost investiční společnosti byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí, č.j. 102/64705/1992 ze dne 20. listopadu 1992, jehož platnost potvrdila Komise pro cenné papíry rozhodnutím č.j. 111/1452/R/1999 ze dne 22. dubna 1999, které nabylo právní moci dne 27. dubna Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, činnosti související s kolektivním investováním poskytované jako služba pro jiné investiční společnosti nebo pro investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování, obhospodařování majetku v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetku investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. Hospodaření a činnost investiční společnosti nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor, kterým je společnost FINAUDIT s.r.o., č. osvědčení 154, IČ: , se sídlem Třída Svobody 645/2, Olomouc, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě oddíl C vložka Investiční společnost je součástí regulovaného konsolidačního celku Ing. Ivana Jakaboviče a Ing. Jozefa Tkáče na základě zákona č. 21/1992 Sb. o bankách (Bankovní dohled na konsolidovaném základě) a vyhláškou České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě Obhospodařované fondy: J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (fond je v procesu likvidace) EUROCOM otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. (fond je v procesu likvidace) Vedení společnosti: Představenstvo: Mgr. Miloslav Zábojník člen představenstva od , znovu zvolen dne Generální ředitel - Mgr. Miloslav Zábojník Ředitel odboru administrativy Mgr. Eva Bryndová 5

6 Vedoucí osoby nevykonávají žádné činnosti mimo investiční společnost, které by měly význam ve vztahu k činnosti investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování obhospodařovanému investiční společností. 3. Investiční cíle a politika Cílem investiční politiky investiční společnosti ve fondu je zhodnocování majetku podílníků a dosažení kapitálového růstu během existence fondu investováním do globálního smíšeného portfolia s využitím finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu při zachování zásad kolektivního investování daných zákonem. Investiční politika fondu je zaměřena především na akcie, dluhové cenné papíry, instrumenty peněžního trhu, termínované vklady u bank, akcie a dluhopisy v uzavřené pozici (pořízení akcie nebo dluhopisu s okamžitým zajištěním proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména opčním či termínovým obchodem) a další investiční příležitosti, včetně odvozených cenných papírů. Fond má charakter speciálního fondu cenných papírů, přičemž z hlediska investování podle rizika druhu aktiv, do kterých převážně investuje se jedná o fond smíšený, tzn. že jeho investiční politika je zaměřena například na akcie, dluhové cenné papíry (včetně dluhopisů s možností předčasného splacení na základě rozhodnutí emitenta nebo majitele), instrumenty peněžního trhu, termínované vklady u bank, akcie a dluhopisy v uzavřené pozici (pořízení akcie nebo dluhopisu s okamžitým zajištěním výnosu z prodeje akcie nebo dluhopisu, a to zejména opčním či termínovým obchodem) a další investiční příležitosti, včetně odvozených cenných papírů (jako např. ADR, GDR což jsou registrované zástupné cenné papíry nahrazující část kmenových akcií emitenta které jsou uloženy v depozitu), které jsou v souladu s příslušnými právními normami a ustanovením tohoto statutu. Mohou být používány finanční deriváty jako nástroje a techniky, které slouží k zajištění efektivního obhospodařování majetku.. Fond může provádět repo obchody. Geografická příslušnost investic není omezena. Investice do finančních instrumentů nejsou omezeny na určitá průmyslová odvětví. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu je upravován podle aktuální situace na kapitálových a peněžních trzích, kdy podíl všech složek aktiv fondu může dosahovat 0% až 100%, fond je tedy dynamický a aktivně spravovaný. Je přihlíženo k vývoji hospodářského cyklu a k vývoji v jednotlivých odvětvích. Riziko z nepříznivého vývoje devizových kursů u finančních instrumentů denominovaných v zahraničních měnách může být zajištěno zejména termínovými či opčními obchody, přičemž devizová expozice fondu může být až 100%. Referenční měnou fondu je CZK. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů a pro investory s běžnou zkušeností s investováním, kteří mají zájem o participaci na případném růstu finančních trhů. Fond je tedy vhodný pro investory, kteří vnímají fondy jako pohodlnou formu účasti na rozvoji finančního trhu. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont fondu je 3 roky, investoři musí být ochotni přijmout vysoké dočasné ztráty, tudíž je fond vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 3 roky. Investiční společnost ani žádné další třetí osoby neposkytují žádné záruky za účelem ochrany investorů. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark), ani nekopíruje žádný určitý index. 6

7 4. Zásady investování Fond investuje převážně do aktiv v následujícím členění: Vklady v bankách Tuzemské dluhové cenné papíry Zahraniční dluhové cenné papíry Tuzemské akcie Zahraniční akcie Cenné papíry fondu kolektivního investování Nástroje peněžního trhu Cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů Finanční deriváty Fond investuje převážně do a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, jsou obchodovány na regulovaném trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému organizovaném poskytovatelem investičních služeb se sídlem v členském státě Evropské unie nebo organizátorem regulovaného trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů České národní banky, b) investičních cenných papírů z nové emise, jestliže podmínky emise obsahují závazek, že bude podána žádost o přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) a jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů České národní banky a žádost o jejich přijetí k obchodování na trzích uvedených v písmeni a) bude podána tak, aby tento cenný papír byl přijat k obchodování do 1 roku ode dne, ke kterému bylo ukončeno jeho vydávání, c) státních dluhopisů nebo dluhopisů zaručených státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů, d) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky vydaných jednou bankou nebo zahraniční bankou, která má sídlo v členském státě Evropské unie a podléhá dohledu tohoto státu chránícímu zájmy vlastníků dluhopisů, jestliže peněžní prostředky získané emisí těchto dluhopisů jsou investovány do takových druhů majetku, které do doby splatnosti dluhopisů kryjí závazky emitenta spojené s jejich emisí a které mohou být v případě platební neschopnosti emitenta přednostně použity k vyplacení jistiny dluhopisu a úroku, e) dluhopisů vydaných centrální bankou nebo jiných dluhopisů anebo obdobných zahraničních cenných papírů vydaných bankou nebo zahraniční bankou než dluhopisů uvedených v písmenu d), f) cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich podíly zpět, g) finančních derivátů podle 26 odst. 1 písm. f) a g) zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. h) hypotečních zástavních listů, i) doplňkového likvidního majetku, kterým mohou být vklady u bank, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti do 1 roku. Fond může používat techniky a nástroje pouze za účelem zajištění efektivního obhospodařování majetku. Technikami a nástroji jsou finanční deriváty a repo obchody. Fond smí jako techniky a nástroje používat finanční deriváty, jejichž podkladovými nástroji jsou cenné papíry, které může fond dle statutu a zákona mít ve svém vlastnictví, nástroje peněžního trhu, vklady, finanční deriváty, finanční indexy, úrokové sazby, 7

8 zahraniční měnové kurzy a zahraniční měny a další a tyto podkladové nástroje derivátu odpovídají investiční politice a rizikovému profilu fondu, sjednání derivátu lze řádně doložit a závazky fondu vyplývající z jejich použití jsou vždy plně kryty majetkem fondu. Fond smí dále jako techniky a nástroje používat repo obchody, jejichž podkladovými nástroji jsou cenné papíry, které může fond dle statutu a zákona mít ve svém vlastnictví a nástroje peněžního trhu a tyto podkladové nástroje odpovídají investiční politice a rizikovému profilu fondu, sjednání lze řádně doložit a závazky fondu vyplývající z jejich použití jsou vždy plně kryty majetkem fondu. Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo. Repem se rozumí převedení cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převzít tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se původním peněžním prostředkům a úroku; repem je klasické repo, prodej se současným sjednáním zpětného nákupu nebo poskytnutí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky. Reverzním repem se rozumí nabytí cenných papírů za peněžní prostředky se současným závazkem převést tyto cenné papíry ke stanovenému datu za částku rovnající se převedeným peněžním prostředkům a úroku; reverzním repem je klasické reverzní repo, nákup se současným sjednáním zpětného prodeje nebo přijetí půjčky cenných papírů zajištěné peněžními prostředky. Fond může využívat následující finanční deriváty: úrokové a měnové swapy, což je dohoda dvou stran o vzájemném nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu, která je vypořádaná k určitým okamžikům v budoucnosti, opce, což je dohoda, kdy kupující opce má právo koupit nebo prodat podkladový nástroj, za předem stanovenou cenu s vypořádáním k danému datu v budoucnosti nebo během určitého období v budoucnosti a zároveň prodávající opce má povinnost toto právo uspokojit, futures, což je standardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji standardizovaného množství podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k danému budoucímu datu, kdy vypořádání kontraktu je garantováno clearingovým centrem, forward, což je nestandardizovaná dohoda dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového nástroje za předem stanovenou cenu vypořádaná k budoucímu datu, jiné deriváty, které v souladu se zákonem a statutem vedou k naplnění cíle investiční politiky nebo zajištění majetku fondu proti úrokovému, tržnímu nebo měnovému riziku. Uvedené finanční deriváty mohou být používány za účelem efektivního obhospodařování majetku fondu, tedy za účelem snížení rizik z investování, snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Uvedené finanční deriváty mohou být používány bez omezení maximálního podílu z celkové hodnoty majetku fondu, tj. až do 100 %. Informace o rizicích spojených s investováním fondu včetně rizik spojených s investicemi do derivátů jsou uvedena v článku 6. Obchody s finančními deriváty a repo obchody budou uskutečňovány na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, na regulovaném trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo v mnohostranném obchodním systému organizovaném poskytovatelem investičních služeb se sídlem v členském státě Evropské unie nebo organizátorem regulovaného trhu se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, nebo na oficiálním trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů České národní banky. 8

9 Pokud budou finanční deriváty a repo obchody pořizovány mimo tyto regulované trhy (tzv. OTC deriváty a OTC repo obchody), protistrany, splňující podmínky dané příslušnými právními předpisy, s nimiž budou transakce prováděny, musí být schváleny investiční radou. Investiční rada schvaluje seznam povolených protistran, se kterými může fond uzavírat obchody. Při schvalování přihlíží k postavení subjektu, který má být zařazen na seznam povolených protistran, na trhu, zda se jedná či nejedná o regulovaný subjekt, zda je či není součástí konsolidačního celku, hodnotí výši jeho základního či vlastního kapitálu, poslední známé výkazy a výroční zprávy, dále hodnotí informace o ratingu a další volně dostupné informace, které by mohly mít vliv na schválení protistrany. Po schválení protistrany investiční rada pravidelně přezkoumává, zda protistrana i nadále splňuje požadavky na zařazení na seznam povolených protistran. Seznam povolených protistran je při každé změně zasílán depozitáři. Rizika spojená s investováním do finančních derivátů a repo obchodů jsou pravidelně zohledňována, a to zejména v oblasti protistrany, podkladového majetku a jeho vývoje. V případě, že dojde ke změně některého rizikového faktoru, investiční společnost přijme příslušná opatření. Stejné principy platí i pro cenné papíry s vloženými deriváty. Investiční společnost nesmí účtovat na účet fondu žádné přirážky a srážky uvedené ve statutu fondu kolektivního investování, jehož cenné papíry nakupuje do majetku fondu, jestliže majetek nebo část majetku tohoto fondu kolektivního investování sama obhospodařuje nebo majetek, nebo část majetku tohoto fondu kolektivního investování obhospodařuje jiná investiční společnost, která patří do stejné skupiny, za kterou se sestavuje konsolidovaná účetní závěrka. Fond nepoužívá svůj majetek k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním majetku tohoto fondu. Fond nesmí prodávat investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry vydané jiným fondem kolektivního investování a deriváty, které nemá v době od uzavření smlouvy do vypořádání obchodu ve svém majetku. V majetku fondu mohou být jakékoliv druhy dluhopisů podle kategorie jejich emitenta (např. státní dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi). Investiční společnost nesleduje modifikovanou duraci dluhopisového portfolia a nemá žádná omezení v požadavcích na hodnocení kvality dluhopisů (rating). Fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve fondu úvěru a půjčky, a to nejdéle na dobu šesti měsíců. Souhrn přijatých úvěrů a půjček, nesmí přesahovat 10 % hodnoty majetku ve fondu. Druhy aktiv dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 482/2006 Sb.: Druhy aktiv Min. % podíl na celkové Max. % podíl na celkové hodnotě majetku hodnotě majetku 1. Vklady a jiné pohledávky Ano 0,00% 100,00% - vklady Ano 0,00% 100,00% - pohledávky z repo operací Ano 0,00% 100,00% - pohledávky vůči nemovitostním společnostem Ne 0,00% 0,00% - ostatní pohledávky Ano 0,00% 100,00% 2. Nástroje peněžního trhu Ano 0,00% 100,00% - krátkodobé dluhopisy Ano 0,00% 100,00% - ostatní nástroje peněžního trhu Ano 0,00% 100,00% 3. Dlouhodobé dluhopisy Ano 0,00% 100,00% 4. Akcie a obdobné investiční cenné papíry Ano 0,00% 100,00% - akcie Ano 0,00% 100,00% - obdobné investiční cenné papíry Ano 0,00% 100,00% 5. Cenné papíry fondu kolektivního investování Ano 0,00% 49,00% 6. Ostatní podíly (včetně účastí na nemovitostních společnostech) Ne 0,00% 0,00% 7. Kladná reálná hodnota derivátů Ano 0,00% 100,00% - opce na investiční nástroje Ano 0,00% 100,00% - finanční termínové smlouvy (zejména futures) na investiční nástroje Ano 0,00% 100,00% - forwardy Ano 0,00% 100,00% - swapy Ano 0,00% 100,00% - rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika Ano 0,00% 100,00% - nástroje umožňující přenos úvěrového rizika Ano 0,00% 100,00% - ostatní Ano 0,00% 100,00% 8. Stálá aktiva Ne 0,00% 0,00% - nemovitosti Ne 0,00% 0,00% - ostatní fixní aktiva Ne 0,00% 0,00% 9. Ostatní aktiva * Ano 0,00% 100,00% 10. Aktiva celkem Ano 0,00% 100,00% * - v závislosti na postupu účetních operací 9

10 5. Limity Součet investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35 % hodnoty majetku fondu. Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 10 % jmenovité hodnoty nebo počtu investičních cenných papírů vydaných jedním emitentem a 10 % jmenovité hodnoty nebo počtu nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem. Fond může zvýšit tento limit až na 35 %, jedná-li se o investici do cenných papírů vydaných nebo zaručených členským státem Evropské unie, regionální nebo místní správní jednotkou členského státu Evropské unie, státem, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizací, jejímž členem je jeden nebo více členských států Evropské unie. Toto omezení se týká i nabývání investičních cenných papírů z nové emise. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 20 % hodnoty majetku fondu. Fond může zvýšit tento limit až na 100 %, jedná-li se o investici do cenných papírů vydaných nebo zaručených Českou republikou a investice je rozdělena nejméně do 6 různých emisí, přičemž cenné papíry z jedné emise nesmějí tvořit více než 30 % hodnoty majetku fondu. Podíl vkladů u jiných bank, investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování u nichž podmínky nákupu způsobují, že nemohou být svěřena do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři můžou dosáhnout až 100%. Limit investic do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které obsahují derivát může dosáhnout až 100%. Limit investic pro otevřené pozice (suma podrozvahových závazků) vztahující se k finančním derivátům (expozice finančních derivátů) může dosáhnout až 100% celkové hodnoty majetku fondu. Fond může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce se splatností nejdéle 6 měsíců, a to do výše 10 % svého majetku. Fond nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který investuje více než 10 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování. Fond nesmí investovat do cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který není určen pro veřejnost. Fond může do svého majetku nabýt nejvýše 35 % jmenovité hodnoty nebo počtu cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování. Fond může investovat nejvýše 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování. 6. Informace o rizicích Podílníci by měli zvážit všechna rizika spojená s investicí do podílových listů fondu. Obecně by měli zvážit především následující rizikové faktory: 10

11 Riziko spojené s investování do cenných papírů. Ceny cenných papírů, akcií nebo podílových listů fondů kolektivního investování mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak trh cenné papíry vnímá. Riziko dluhových cenných papírů kdy může dojít k zhoršení schopnosti emitenta provádět platby úroků a jistiny, zejména je-li emitent více zadlužen a k změnám úrokové míry a v reakci na to k poklesu nebo nárůstu ceny dluhových cenných papírů. Ceny dluhopisů a jiných cenných papírů s fixním příjmem mohou stoupat nebo klesat v reakci na úrokové míry, přičemž růst úrokové míry vede k poklesu ceny dluhopisu. Tržní ceny dluhopisů a jiných cenných papírů s fixním příjmem jsou také ovlivňovány kreditními riziky, jako je riziko nesplacení emitentem a riziko likvidity. Riziko, spojené s investicemi do finančních derivátů, což jsou finanční kontrakty, jejichž hodnota závisí na, nebo je odvozena od hodnoty podkladového majetku. Deriváty s sebou nesou riziko v některých případech větší než rizika představovaná tradičnějšími investicemi do cenných papírů. Některá z rizik spojených s deriváty jsou tržní riziko, riziko managementu, kreditní riziko, riziko likvidity (viz níže) a riziko pákového efektu (při nízké investici je možno realizovat vysoké zisky ale i vysoké ztráty). Riziko spojené s repo obchody, a to především riziko protistrany, tj. riziko, že vypořádání neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě nebo riziko, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek, riziko spojené s nepříznivým vývojem podkladového majetku. Riziko měnové, kdy fond, jehož referenční měnou je česká koruna, může držet investice i v jiných měnách a jejich hodnota tedy může stoupat nebo klesat v důsledku změn měnových kurzů. Nepříznivé pohyby měnových kurzů mohou mít za následek ztrátu kapitálu. Riziko likvidity, kdy majetek fondu může být prodáván např. z důvodu potřeby likvidity v časové tísni. Může nastat situace, že určité aktivum nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů. Podílníci v této souvislosti dále nesou riziko možného pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu. Riziko, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě nebo riziko, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Riziko politické, kdy může během existence fondu dojít k jakékoliv změně v zákonech a tedy se mohou po takové změně právní požadavky, kterým fond a jeho podílníci podléhají, značně odlišovat od stávajících požadavků. Dále politická situace v zemích může mít vliv na hodnotu cenných papírů společností, do jejichž cenných papírů fond investoval. Riziko, vyplývající ze situace, kdy výpočet aktuální hodnoty zohledňuje jak realizované, tak i nerealizované kapitálové zisky a ztráty. Riziko možné ztráty majetku fondu svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu nebo cenné papíry vydané fondem. Riziko, že investiční společnosti vznikne při zákonem stanovených podmínkách povinnost uhradit závazky z majetku v podílovém fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu. Riziko vyplývající z možnosti, že pokud průměrná výše vlastního kapitálu ve fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než Kč, Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu. Riziko vyplývající z toho, že za určitých okolností (např. ekonomické důvody, sloučení fondů aj.) může být fond zrušen, přičemž podílník nemá zaručeno, že v důsledku této skutečnosti bude moci setrvat ve fondu po celou dobu trvání jeho 11

12 investičního horizontu, což může mít dopad na předpokládaný výnos z jeho investice. Investice do fondu je ovlivněna tříletým investičním horizontem a není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Podílníci by si měli být vědomi toho, že hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou klesat nebo stoupat a že aktuální hodnota podílového listu je nestálá v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku fondu. Vývoj celkového trhu má vliv na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku fondu. Riziko podílníků je omezeno výší jejich investice do fondu. Není zaručena návratnost původně investované částky. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Investiční společnost má vytvořený vnitřní kontrolní systém, který monitoruje dodržování limitů daných zákonem a tímto statutem. Kontrolní činnost ve vztahu k fondu vykonávají odborné útvary investiční společnosti, zejména pracoviště vnitřního auditu. Činnost investiční společnosti dále průběžně kontroluje depozitář. Investiční společnost majetek fondu investuje tak, aby minimalizovala rizika při dané investiční strategii. Investiční společnost při obhospodařování majetku fondu vynakládá veškerou odbornou péči. K zajištění odborné péče využívá odborných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, o jejichž profesionální úroveň systematicky pečuje. V případě potřeby najímá k realizaci svých záměrů při obhospodařování majetku fondu externí firmy s cílem zabezpečit nejlepší služby v oblasti právního a daňového poradenství, v oblasti obchodování s cennými papíry apod. Pro transakce s cennými papíry do majetku fondu, používá k realizaci obchodu služeb obchodníka s cennými papíry s příslušným povolením podle platných právních předpisů, přičemž se nejedná o činnosti dle 78 zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 7. Informace o historické výkonnosti Historická výkonnost fondu znázorňuje roční výnosy po zdanění od vzniku fondu. Výkonnost fondu nezahrnuje poplatky spojené s vydáváním a odkupováním cenných papírů vydaných fondem. Podílníci si musí být vědomi, že uvedené údaje o historické výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Roční výkonnost v roce 2002 byla ovlivněna mimosoudním narovnáním mezi fondem, ČSOB jako právním nástupcem IPB a Agrobankou. Na základě dohody z června 2002 bylo připsáno na účet fondu 885 mil. Kč. Došlo tak ke skutečnému nárůstu hodnoty jednoho podílového listu o téměř 300 %. Zhodnocení v roce 2003 činilo 5,6%, v roce ,2%, v roce ,7%, v roce ,8%, v roce ,4%, v roce ,6% a v roce ,6%. Průměrná výkonnost fondu za poslední 3 roky činí 3,5%, za posledních 5 let 3,4% a od založení 35,9%. Annual performance of the fund in % 251% 201% 151% 101% 51% 1%

13 8. Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Fond oceňuje nejméně jednou za dva týdny. Majetek a závazky z investiční činnosti fondu se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu v případech, které neupravuje zvláštní právní předpis upravující účetnictví, a způsob stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu stanoví prováděcí právní předpis. Vlastní kapitál fondu, stanovený v souladu s příslušnými právními předpisy, je základem pro stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu. Aktuální hodnota je stanovována a vyhlašována v Kč. Aktuální hodnota je zpravidla platná od prvního dne následujícího týdne 00:00 hodin, pokud představenstvo nestanoví jinak, a je platná do vyhlášení nové aktuální hodnoty. Hospodářský výsledek fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady fondu podle platné legislativy. Hospodářský výsledek je plně reinvestován. Pokud fond vykáže za účetní období ztrátu, rozhodne investiční společnost při schvalování účetní závěrky fondu za účetní období, ve kterém ztráta vznikla, o její úhradě ze zdrojů fondu. Majetek fondu nesmí být použit k poskytnutí úvěru, půjčky, daru a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním fondu. Fond nesmí provádět nekryté prodeje. Podmínky, za kterých fond kolektivního investování přijímá úvěry nebo půjčky jsou popsány v článku Informace o výplatě podílů na zisku Fond nevyplácí podíl na zisku, zisk je plně reinvestován v souladu s investiční politikou fondu, jejímž cílem je zvýšit celkovou hodnotu majetku ve fondu a tudíž i hodnotu každého podílového listu. 10. Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování Cenné papíry fondu, podílové listy, představují podíl podílníka na majetku fondu. S podílovým listem jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu, tzn. zejména právo na odkoupení podílového listu fondu a právo na výplatu podílu při zrušení fondu. Podílové listy fondu stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všem podílníkům fondu. Podílové listy nejsou přijaty k obchodování na regulovaném nebo oficiálním trhu nebo v mnohostranném obchodním systému ve smyslu zákona a jsou převoditelné bez omezení. Emisi podílových listů byl přidělen SIN Podílové listy jsou vydávány v Kč. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč. Podílové listy jsou vydány ve formě na jméno a mají zaknihovanou podobu v evidenci Střediska cenných papírů (dále jen SCP ). Pokud bude v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, převedena evidence SCP na Centrálního depozitáře nebo jinou osobu, ustanovení statutu týkající se SCP se vztahují i na tuto evidenci. SCP vede evidenci podílových listů fondu v registru emitenta a na účtech vlastníků podílových listů. Podílníci jsou povinni sdělovat SCP veškeré změny ve svých identifikačních údajích (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště aj.), jinak se vystavují riziku případných komplikací při výplatě podílu na majetku fondu ke dni zrušení fondu nebo při odkupování podílových listů po dobu trvání fondu. Investiční společnost je oprávněna, v rámci dokumentace upravující smluvní podmínky pro koupi podílových listů a podmínky pro odkup podílových listů, si vyžádat 13

14 další identifikační údaje o klientovi/podílníkovi, sloužící jednak ke zlepšení poskytovaných služeb, jednak k naplnění ustanovení zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vlastnické právo k podílovým listům se prokazuje výpisem ze Střediska cenných papírů. Pokud povede investiční společnost v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu samostatnou evidenci podílových listů fondu, může zavést minimální poplatky hrazené podílníkem za realizaci nestandardních operací, např. změny osobních údajů podílníka, které nesouvisejí přímo s nákupem nebo odkupováním podílových listů. Pokud budou tyto poplatky zavedeny, bude jejich výše předem vyhlašována ceníkem, který bude k dispozici v obchodních místech a v sídle investiční společnosti. 11. Informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování Za obhospodařování majetku fondu náleží investiční společnosti úplata ve výši 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. Průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot vlastního kapitálu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty vlastního kapitálu fondu při každém stanovení aktuální hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná v posledním měsíci roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu. Výše měsíční úplaty depozitáři je stanovena jako součet jednotlivých odměn vypočtených ke každému dni, ke kterému bylo provedeno ocenění majetku fondu v příslušném měsíci, přičemž každá jednotlivá odměna je stanovena ve výši 0,19% z hodnoty vlastního kapitálu fondu dělené počtem týdnů v daném roce. Náklady na obhospodařování majetku fondu hrazené z majetku fondu: úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu úplata depozitáři za výkon jeho funkce správní a soudní poplatky náklady na účetní a daňový audit náklady na znalecké posudky, pokud to vyžaduje zákon příslušné daně a poplatky poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky poplatky za měnovou konverzi záporné kursové rozdíly zahraničních měn ztráty z prodeje cenných papírů pořizovací cena prodávaného cenného papíru poplatky za vypořádání, úschovu, uložení a za správu u zahraničních cenných papírů poplatky a provize placené obchodníkům s cennými papíry na regulovaných a oficiálních trzích a v mnohostranných obchodních systémech či mandatářům za provedení služeb ve prospěch fondu, bezprostředně související s transakcemi s cennými papíry a hotovostí úplata za správu, úschovu a uložení cenných papírů v majetku fondu úplata Středisku cenných papírů a jiným obdobným zahraničním registrům cenných papírů za evidenci a vedení cenných papírů na účtech fondu náklady související s půjčováním cenných papírů včetně úroků náklady na pojištění majetku přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů otevřených podílových fondů, které náleží do majetku fondu 14

15 úroky z úvěrů a půjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku fondu, úroky ze směnek (použitých jako zajištění závazku) náklady spojené s termínovými a opčními obchody a jejich kombinacemi prémie z opčních a termínových obchodů (nákladové) poplatky za uvedení podílového fondu na regulovaný nebo oficiální trh nebo do mnohostranného obchodního systému náklady spojené s registrací a evidencí podílníků fondu ve Středisku cenných papírů náklady na tisk a úschovu listinných podílových listů náklady na zaknihování podílových listů náklady na sloučení, splynutí podílových fondů náklady spojené s výplatou podílu na zisku náklady spojené se soudními řízeními, bezprostředně se týkající fondu či majetku fondu Investiční společnost může rozhodnout, že některé z těchto výše jmenovaných nákladů budou trvale nebo dočasně hrazeny v rámci úplaty za obhospodařovaní majetku fondu. Ukazatel celkové nákladovosti fondu kolektivního investování (dále jen "TER"), vypočtený v souladu s vyhláškou o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování za předchozí účetní období 2009 činí 2,29%. Ukazatel obrátkovosti aktiv (dále jen "PTR"), vypočtený v souladu s vyhláškou o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování za poslední účetní období 2009 činí 390,27% Odhad nákladů fondu dle vyhlášky o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování pro další kalendářní rok 2010: náklady na poplatky a provize: úplata za obhospodařování 2 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu úplata depozitáři 0,19 % poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,028 % poplatky za službu centrálnímu depozitáři (resp. SCP) 0,009 % ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními nástroji 0,003 % správní náklady náklady na zaměstnance 0,00 % náklady na odměny statutárním orgánům 0,00 % náklady na audit 0,011 % náklady na právní a daňové poradenství 0,00 % náklady na reklamu 0,00 % správní a soudní poplatky 0,00 % náklady na outsourcing 0,00 % ostatní správní náklady 0,00 % ostatní provozní náklady 0,00 % 12. Údaje o depozitáři Depozitářem fondu je Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ: , zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

16 Na základě depozitářské smlouvy depozitář dohlíží na činnost fondu ve smyslu zákona a odpovídá fondu za škodu vzniklou porušením jeho povinností při výkonu činnosti depozitáře. Depozitář zejména: kontroluje, zda podílové listy fondu jsou vydávány a odkupovány v souladu se zákonem a statutem, provádí pokyny investiční společnosti, které nejsou v rozporu se zákonem a statutem, kontroluje, zda aktuální hodnota podílového listu fondu je vypočítána v souladu se zákonem a statutem, kontroluje, zda majetek fondu je pořizován, zcizován a oceňován v souladu se zákonem a statutem. Za účelem zprostředkování vypořádání transakcí (především nákupy a prodeje) zahraničních cenných papírů a dalších investičních nástrojů a jejich registraci v zahraničních vypořádacích centrech fond využívá služeb J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, PSČ: , Slovenská republika, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka 1320/B (dále jen Custody ), na které na které depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních cenných papírů na základě smlouvy. Custody provádí především následující činnosti: na jméno fondu vede účet nebo více účtů cenných papírů, vyhotovuje a zasílá fondu výpisy z účtu cenných papírů, vypořádává transakce s cennými papíry na základě instrukcí fondu a depozitáře, provádí výkon práv spojených s vlastnictvím cenných papírů včetně práv hlasovacích, přijaté výnosy z investic připisuje ve prospěch účtu fondu. Depozitář zajišťuje úschovu a jiné opatrování majetku fondu. Úschovu a jiné opatrování cenných papírů emitovaných v české republice zajišťuje sám a úschovu a jiné opatrování zahraničních cenných papírů smluvně deleguje na Custody. Z tohoto důvodu může dosahovat podíl majetku, který ze své povahy bude delegován na Custody, až 100 % majetku ve Fondu. Odpovědnost depozitáře při svěření výkonu uvedených činností zůstává nedotčena. 13. Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním Investiční společnost nesvěřila obhospodařování majetku fondu kolektivního investování ani jeho části nebo výkon činností souvisejících s kolektivním investováním jiné osobě. 16

17 14. Další informace Vedle statutu fond uveřejňuje také zjednodušený statut, který obsahuje vybrané údaje ze statutu, a tyto údaje jsou v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Jakékoliv změny nebo doplňky statutu fondu musí být schváleny představenstvem investiční společnosti a nabývají platnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení změn statutu fondu. Jakékoli změny statutu jsou zveřejněny formou oznámení uveřejňovaných na stránkách investiční společnosti Investiční společnost může rozhodnout o zrušení nebo sloučení fondu a o tomto záměru budou podílníci fondu informováni ve lhůtě tří měsíců před podáním žádosti na Českou národní banku. Postup při zrušení nebo sloučení se řídí platnou právní úpravou. Při zrušení fondu do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu investiční společnost vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu. Při sloučení fondu uveřejní investiční společnost do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o sloučení oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu bez srážky. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců. Podílníci podílového fondu, který sloučením zaniká, se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení. Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, je povinna do 3 měsíců ode dne zrušení podílového fondu, který sloučením zaniká, vyměnit podílníkovi podílový list podílového fondu, která sloučením zaniká, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu ke dni jeho zrušení. Systém zdanění fondu a podílníků podléhá českým daňovým předpisům, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn. V době schvalování statutu fond platí např. 5% daň z příjmů. Právnickým a fyzickým osobám, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. Fyzickým osobám, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v současnosti příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců. Společnost upozorňuje, že daňové předpisy se mohou v průběhu trvání fondu měnit a režim zdanění příjmu nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech, které nemusí být pro každého investora shodné. V případě, kdy si podílník není jistý ohledně režimu zdanění, měl by vyhledat profesionální poradu daňového poradce. Plyne-li příjem z odkoupení podílových listů příjemci daňovému nerezidentu v české republice, je investiční společnost povinna v zákonem stanovených případech srazit z částky za odkoupené podílové listy zajištění daně z příjmů ve výši podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Z tohoto důvodu si investiční společnost vyhrazuje právo na zahraničním podílníkovi požadovat průkaz jeho daňového domicilu. Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem fondu odděleně od předmětu účetnictví svého a ostatních podílových fondů, a to způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Investiční společnost je 17

18 povinna zajistit sestavování účetních závěrek a jejich ověření auditorem, a to v termínech stanovených zákonem. Investiční společnost je povinna zajistit informační povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a zajišťuje informování podílníků způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. Údaj o aktuální hodnotě vlastního kapitálu fondu uveřejňuje investiční společnost nejméně jednou za 2 týdny. Údaj o aktuální hodnotě podílového listu uveřejňuje nejméně jednou za 2 týdny. Údaje jsou zveřejňovány na www stránkách Smluvní podmínky pro koupi podílových listů a pro odkup podílových listů je možno získat na obchodních místech, v sídle investiční společnosti a v elektronické podobě na www stránkách Bližší informace dále může podílník získat na bezplatné telefonní lince Výroční zpráva fondu je uveřejňována nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období a pololetní zpráva fondu je uveřejňována do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců účetního období. Zprávy jsou zveřejňovány na www stránkách Vydávání a odkupování podílových listů Investiční společnost vydává podílové listy fondu za účelem shromáždění peněžních prostředků. Vydávání podílových listů je uskutečňováno v České republice a je zabezpečováno na základě Rámcové smlouvy o vydávání a odkupu podílových listů, uzavřené mezi investiční společností a podílníkem. Statut nevylučuje zavádění dalších forem zprostředkování uzavírání smluv mezi investiční společností a podílníkem. Podílový list je vydán dnem jeho připsání na účet vlastníka v SCP. Investiční společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů fondu zejména na přelomu kalendářního roku, v případech živelních událostí, v odůvodněných případech při velmi silných turbulencí na kapitálových trzích, pokud by vysoké nákupy nebo odkupování podílových listů mohly způsobit ohrožení majetku nebo v jiných případech, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. V tomto období se podílové listy nevydávají. Dojde-li k připsání peněžních prostředků určených na účet fondu v době, kdy je pozastaveno vydávání nebo odkupování podílových listů, investiční společnost vydá podílové listy, jejichž vydávání bylo pozastaveno, po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů a zvýšenou o případnou přirážku platnou k tomuto dni. Dojde-li k doručení žádosti o odkup podílových listů fondu v době, kdy je pozastaveno vydávání nebo odkupování podílových listů, investiční společnost odkoupí podílové listy, jejichž odkup byl pozastaven, po obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů fondu za aktuální hodnotu podílového listu, stanovenou ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů a sníženou o případnou srážku platnou k tomuto dni. Investiční společnost si vyhrazuje právo vrátit na účet odesílatele platbu, u které se nepodaří identifikovat odesílatele nebo investiční společnost nebude mít doklad, že odesílatel uzavřel Rámcovou smlouvu o vydávání a odkupu podílových listů. Společnost má obdobné právo i v případě zájmu udržení své důvěryhodnosti. Podílníkem může být jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Práva z podílového listu fondu podílníkovi fondu vznikají dnem jeho připsání na účet vlastníka cenných papírů v SCP. Změna osoby vlastníka podílového listu fondu je možná převodem nebo přechodem ve smyslu zákona. Podílník fondu se podílí na majetku fondu a výnosech z tohoto 18

19 majetku v poměru počtu jím vlastněných podílových listů. Podílník má právo na odkoupení podílového listu investiční společností za podmínek stanovených tímto statutem a zákonem a investiční společnost je povinna podílový list fondu odkoupit za podmínek stanovených statutem a zákonem. Práva z podílového listu podílníkovi zanikají při odkoupení podílového listu dnem odepsání z účtu majitele podílových listů a odpisu peněžních prostředků z běžného účtu vedeného pro podílový fond, dnem registrace převodu nebo přechodu podílového listu na jinou osobu, dnem výplaty podílu na likvidačním zůstatku při zrušení podílového fondu. Podílníci podílového fondu mají možnost pravidelného investování prostřednictvím programu postupného investování v souladu s rámcovou smlouvou, pokud investiční společnost tento program vyhlásí. Podmínky a zásady programu jsou podrobněji upřesněny rozhodnutím představenstva investiční společnosti a uveřejněny v sídle společnosti a na prodejních místech Aktuální hodnota podílového listu je podíl vlastního kapitálu připadající na jeden podílový list a vypočítá se jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu vydaných podílových listů k datu ocenění. Majetek fondu se oceňuje a aktuální hodnota podílového listu se stanovuje nejméně jednou za dva týdny. Hodnota aktuální hodnoty podílového listu se zaokrouhluje dolů na čtyři desetinná místa. Oceňování cenných papírů je prováděno v souladu s platnými předpisy. Vydávání a odkupování podílových listů fondu provádí investiční společnost ve svém sídle, na svých prodejních místech a prostřednictvím autorizovaných distributorů a finančních zprostředkovatelů s registrací České národní banky. Podílové listy jsou vydávány za aktuální hodnotu, platnou ke dni kdy byla podílníkem uhrazena částka za nákup podílových listů, tj. ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu (rozhodný den pro vydání podílového listu). Investiční společnost má právo požadovat vstupní přirážku, která je příjmem investiční společnosti, a která je stanovena ve výši 0 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu. Prodejní cena podílového listu, daná součtem aktuální hodnoty a vstupní přirážky, se zaokrouhlí nahoru na čtyři desetinná místa. Minimální výše investice podílníka není stanovena. Za částku došlou na běžný účet podílového fondu je podílníkovi na jeho účet majitele v registru emitenta připsán odpovídající počet podílových listů, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky, snížené o poplatky SCP dle sazebníku SCP, a prodejní ceny podílového listu. Celková investovaná částka při nákupu podílových listů se stanoví jako součin počtu kusů podílových listů a prodejní ceny. Rozdíl zaokrouhlené výše celkové investované částky a došlé částky se považuje za součást přirážky při prodeji. Odkup podílových listů se uskuteční za odkupní cenu, což je aktuální hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup investiční společnosti snížená o výstupní srážku. Odkupní cena podílového listu se zaokrouhlí dolů na čtyři desetinná místa. Výstupní srážka je stanovena ve výši 2 % z hodnoty odkupovaných podílových listů ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Investiční společnost si vyhrazuje právo výstupní srážku, za předem stanovených podmínek, nevybírat nebo snížit. Tato skutečnost bude zveřejněna formou oznámení v sídle investiční společnosti fondu a na místech prodeje podílových listů. 19

20 Podílník může požádat o odkup v kusech nebo v požadované částce. Minimální výše odkupu podílových listů podílníkem není stanovena. V případě že podílník požádá o odkup v kusech, pak se celková částka za odkoupené podílové listy stanoví jako součin odkupovaného počtu kusů podílových listů a odkupní ceny podílového listu a zaokrouhluje se směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. V případě že podílník požádá o odkup v požadované částce, pak se počet odepisovaných podílových listů stanoví jako nejbližší vyšší celočíselný podíl požadované částky, navýšené o poplatky SCP dle sazebníku SCP, a odkupní ceny podílového listu. Zaslaná celková částka za odkoupené podílové listy je tvořena součinem tohoto počtu podílových listů a odkupní ceny a tato částka se zaokrouhluje směrem dolů na jedno desetinné místo tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. V rámci vydávání a odkupování podílových listů má každý podílník možnost výměny podílových listů. Výměnou podílových listů se rozumí nákup podílových listů fondů, patřících do rodiny otevřených podílových fondů s možností vzájemné výměny podílových listů, za objem peněžních prostředků z bezprostředně předcházejícího odkoupení podílových listů některého z dalších fondů patřících do rodiny podílových fondů společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. s možností vzájemné výměny podílových listů v okamžiku výměny. Podmínky a zásady této výměny jsou podrobněji upřesněny rozhodnutím předsedy představenstva investiční společnosti a uveřejněny v sídle společnosti a na prodejních místech. Poplatky dle sazebníku SCP a poštovné v případě vydávání a odkupu podílových listů prostřednictvím služeb O55 a O56, zprostředkovanými přímo investiční společností, jsou placeny klientem a nejsou součástí přirážky ani srážky. Investiční společnost odkupuje a vydává podílové listy fondu bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o jeho odkoupení, nejdéle však do 15 pracovních dnů, za předpokladu, že klient investiční společnosti uvedl všechny potřebné údaje v rámcové smlouvě a v žádosti o odkup. 16. Závěrečná ustanovení Tento statut a jeho změny je platný po schválení Českou národní bankou. Statut byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 541/Sp/11/2007/2 ze dne 22. února 2007, které nabylo právní moci dne 1. března Vzájemná práva a povinnosti podílníků fondu a investiční společnosti vyplývající z tohoto statutu se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Statut může být přeložen do dalších jazyků. Pokud v takovém případě dojde k rozporu mezi různými jazykovými verzemi, bude určující česká verze schválená Českou národní bankou. Orgánem dohledu Fondu je Česká národní banka, která má sídlo na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, tel , webová stránka: e- mail: Udělení povolení České národní banky k vytvoření fondu, výkon dohledu a schválení statutu Českou národní bankou nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti fondu, nevylučují možnost porušení zákona či statutu investiční společností, depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením zákona či statutu bude nahrazena. 20

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva o hospodaření investiční společnosti a obhospodařovaných podílových fondů 2011 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET

Více

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T KOMODITNÍ. otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond

STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. otevřený podílový fond STATUT J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FKD Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (Fond kvalifikovaných investorů) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T FVE. uzavřený podílový fond STATUT J&T FVE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení a zkratky níže uvedené

Více

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dynamický fond fondů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a.s. Kontaktní informace pro investory: Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 19. srpna 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 242. Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Patria investiční společnosti, a.s.

Patria investiční společnosti, a.s. Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

STATUT. PROSPERITA investiční společnost a.s., otevřený podílový fond globální

STATUT. PROSPERITA investiční společnost a.s., otevřený podílový fond globální STATUT PROSPERITA investiční společnost a.s., otevřený podílový fond globální V Ostravě dne 31.3.2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., IČO: 26857791, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Statut. ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah. Vymezení pojmů... 2

Statut. ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah. Vymezení pojmů... 2 Statut ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Obsah Vymezení pojmů... 2 Článek I. Údaje o fondu kolektivního investování... 5 Článek II. Obhospodařovatel

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB VYVÁŽENÝ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB VYVÁŽENÝ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB VYVÁŽENÝ DIVIDENDOVÝ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2006 o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti Česká národní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE. uzavřený podílový fond

STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE. uzavřený podílový fond STATUT J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond 1 STATUT FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ I) VYMEZENÍ POJMŮ Pokud z textu tohoto dokumentu nevyplývá jinak, mají následující výrazy, slovní spojení

Více