Silová příprava Seminární práce pro účely školení trenérů III. třídy judo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silová příprava Seminární práce pro účely školení trenérů III. třídy judo"

Transkript

1 Silová příprava Seminární práce pro účely školení trenérů III. třídy judo Martin Tvrdík

2 Úvod Silové schopnosti jsou definovány jako schopnosti překonat či udržovat vnější odpor svalovým úsilím. Z fyziologického hlediska odpovídá síla napětí, které mohou svaly vyvinout při kontrakci. V judu má odpor různou podobu od činnosti soupeře přes hmotnost těla až po jeho techniky. Rozšiřování silových schopností je potřebným základem ve všech úpolových sportech. Silové schopnosti jsou jednou ze složek kondiční přípravy a jsou potřeba rozvíjet, aby jsme došli k vysoké tělesné výkonnosti. Úroveň síly závisí na 1)fyziologickém průřezu svalových vláken, jejich množství a schopnosti jejich energetické obnovy 2) koordinaci funkčních svalových skupin - koordinace mezisvalová a sladění kontrakce a relaxace 3) vnitrosvalové kontrakci Silový trénink by měl být zaměřen na jednotlivé složky (vytrvalost, rychlost atd.). Na tyto složky a provedení jednotlivých cviků jsem se snažil nejvíce zaměřit. 2

3 Dělení silových schopností 1. Statická síla neprojevuje se pohybem, většinou jde o udržení těla nebo břemena ve statické poloze. krátkodobá (jednorázová) staticko-silová schopnost - udržení těla (břemena) po krátkou dobu (několik sekund) vytrvalostní staticko-silová schopnost - udržení těla (břemena) po delší dobu (nejčastěji v řádu minut) 2. Dynamická síla projevuje se pohybem celého těla, nebo jeho části. Dále se dělí podle velikosti odporu a rychlosti prováděného pohybu na tyto složky maximální síla Velmi vysoký odpor překováváme malou rychlostí rychlostní síla - nízký odpor je překonáván nemaximálním zrychlením výbušná (explozivní) síla - nízky odpor je překonáván maximálním zrychlením 3. Síla vytrvalostní - jedná se o schopnost vyvinout sílu při dlouhotrvajícím výkonu. Dále můžeme sílu rozlišovat: 1. Síla absolutní - hraniční velikost odporu bez ohledu na rychlost provedení. 2. Síla relativní - přepočet síly na hmotnost těla. Rozvoj silových schopností Metodika posilovacích cviků vychází ze základního principu postupně se zvyšujícího odporu. Organizmus je vystaven zátěži a je donucen na ni reagovat, reakce přesně odpovídá míře zatížení. Abychom podpořili svalový rozvoj, musíme svaly trénovat proti takovému odporu, na které nejsou zvyklé. Jsou-li svaly nuceny pracovat proti velkému stresu, mají tendenci sílit. Svaly se během růstu a sílení adaptují na odpor, kterému jsou vystaveny. Aby docházelo k neustálému stimulu, je nutné plynule zvyšovat intenzitu cvičení (Tlapák, 1999). K rozvoji svalové síly je možno použít mnoho metod, které se nedají celkově nijak klasifikovat, jelikož jejich třídění není jednotné. Při posilování se zakládá efekt na kombinaci odporu, rychlosti pohybu a jeho trvání. Na jednotlivé druhy síly zapůsobíme různými kombinacemi těchto atributů. Síla je jedním z hlavních faktorů při únikách z kansetsu wazy, osaekomi, blokace soupeřových útoků. Bez neustálé silové přípravy (odporu kladeného proti tělu) svalstvo ochabuje, a proto je cvičení velmi důležité. Základní druhy zátěže jsou 1. činky,závaží,partner 2. vlastní tělo, silové působení partnera (úpolová cvičení) 3. odpor pružných závaží (pružiny, guma) Velikost odporu : vyjadřujeme pomocí opakovače ho maxima, což je maximální počet opakování s určitou hmotností, stanoví se pomocí vyzkoušení a ověření. 3

4 Rychlost pohybu : informační parametr o koncentraci svalového usílí za čas. Určuje způsob provedení cvičení, je často závislá na pozorování trenéra. Hlavně v metodách u kterých využíváme vysokou, až maximální rychlost. Doba odpočinku : doba aktivního odpočinku mezi jednotlivými sériemi cviků. Obvykle se jedná o dobu 2-3 minuty. Počet opakování : nepřerušované cvičení v jedné sérii,odpor není maximální, od méně náročného k náročnějšímu, na závěr maximální svalové napětí. Metody rozvoje síly 1. Metody rozvoje maximální síly A) Opakovaných úsilí B) Maximálních úsilí C) Izometrická 2. Rozvoj výbušné síly A) Rychlostní B) Isokinetická C) Metoda imitovaných pohybů 3. Rozvoj vytrvalostní síly A) Vytrvalostní metoda B) Kruhový trénink 1. Metoda opakovaných úsilí (kulturistická) Tato metoda je charakteristická velkým nárůstem svalstva. Nemaximální odpor, důraz kladen na co nejvyšší počet opakování po sobě, plynule a rytmicky. Rychlost není rozhodující složkou odpor se pohybuje v rozmezí % maxima, rychlost provedení je nemaximální, počty opakování 6 10, ale může být i více. Délka odpočinku 2 3 minuty. Déle trvající silový podnět: sekund Metoda maximálních úsilí Podstatou je překonání maximálních odporů. Rozvíjí maximální sílu, ale růst svalů není enormně výrazný. Velikost odporu % maxima, rychlost pohybu malá, počet opakování 1 5, doba odpočinku se pohybuje v rozmezí 2 5 minut mezi jednotlivými sériemi. Celkový počet sérií v tréninku se individuálně liší podle zkušeností a trénovanosti jedince, mezi 3-5 sériemi (začátečníci) a 5-7 sériemi (trénovaní). Vyžaduje předchozí silovou přípravu a není vhodná pro trénink dětí. Izometrická metoda Používá cvičení proti pevnému bodu. Zajišťuje rozvoj absolutní síly, vhodná pro udržení formy. Vyvíjená síla působí proti odporu, svaly pracují v izometrické 4

5 kontrakci. K celkovému rozvoji síly se provádí ve třech polohách (vysoká, kritická, dokončení pohybu kontrakce). Ve vlastní kontrakci setrvat 6 12 sekund za postupného zvyšování úsilí. Počet sérií 3-4 obsahově stejná cvičení, která se 1-3 opakují. Doba odpočinku je sekund (opakování) a sekund (série). 2. Rychlostní metoda Tvoří základ pro rozvoj výbušné síly. Je založena na principu překonávání lehké nebo střední zátěže: % maxima s důrazem na co nejrychlejší provedení pohybu. Celá síla se koncentruje do velmi krátkého časového okamžiku s cílem dosáhnout maxima síly v co nejkratším čase. Provádí se 4-6 sérií po 7-8 opakování. Je potřeba aby bylo každé opakování provedeno dynamicky a výbušně, klademe také důraz na správné provedení cviku. Doba odpočinku se pohybuje mezi 2-3 minutami. Isokinetická metoda Zajišťuje schopnost konání rychlých pohybů. Cvičí se na trenažeru, který umožňuje upravovat odpor v závislosti na vynaloženém úsilí (čím větší úsilí, tím větší odpor, a naopak). Zátěž se pohybuje mezi 40-60%, Jedna série 6 10 opakování, celkově 4 6 sérií, odpočinek 2 3 minuty. Pohyb se provádí co nejrychleji a na pokyn trenéra. Metoda imitovaných pohybů - Dává základ pro rozvoj explozivní síly při konání celé sestavy rychlých pohybů. Napodobuje pohyby závodní disciplíny. Dbáme jak na největší rychlost cviků, tak na jejich správné provedení. Tato metoda je vhodná pro rozvoj síly v hlavním období. Zátěž je lehká %, opakujeme 14-20krát, snažíme se provádět výbušně ve 3-5 sériích. Odpočinek mezi sériemi je 2-5 minut. 3. Vytrvalostní metoda U této metody klademe důraz na opakování cvičení s velikostí zátěže 30 % maxima. U vytrvalostní metody nedáváme důraz na rychlost pohybu, ale na nejvyšší počet opakování, který se pohybuje nejméně mezi cviky za sérii, kterých je 4-6. Doba odpočinku je zhruba do 1 minuty Kruhový trénink Tréninková metoda, která rozvíjí schopnost silovým výkonům v anaerobním režimu. Je charakteristická postupným zapojováním vybraných svalových skupin při cvičení na stanovištích obvykle uspořádaných do kruhu. Střídá se zde interval maximálního svalového úsilí s odpočinkem. Tato metoda, využívá zátěž, která je velmi podobá zatížení při utkání v judu a proto je vhodná pro trénink juda. Podstatou je že v intervalu odpočinku si sportovec postoupí na další z 6-12 stanovišť, na kterých jsou většinou technicky nenáročná cvičení (zátěž % maxima). Cvičení jsou zaměřena pouze na určité svalové partie, a tak je nutné obsadit stanoviště takovými cviky, aby se postupně zatížily všechny svalové partie. Cviky mohou být prováděny s posilovacím nářadím, nebo pouze s hmotností vlastního těla či partnera. Existují varianty kruhových tréninků, první je zaměřen na rozvoj obecné vytrvalosti a druhý na rozvoj rychlostně-silové vytrvalosti. 5

6 Příklady cviků 1) Cviky na svaly dolních končetin Výpady cvik posiluje svaly přední strany stehen, zadní strany stehen, dolní části hýžďových svalů a lýtkové svaly. Nácvik můžeme provádět s nakládací činkou nebo jednoručními činkami v rukách. Cvičíme v postoji, nohy rozkročené na šířku ramen. Provádí se výpad vpřed a následně pohyb zpět do výchozí polohy,kolenní kloub by se měl ohnout o 90 stupňů Jiná varianta tentokrát rozvoj výbušné síly jsou výpady s výskokem. Začátek pohybu je z výpadu, následuje odraz a snaha o co nejrychlejší vystřídání nohou během letové fáze. Tato varianta klade poměrně větší nároky na koordinaci. Proto i s ohledem na rychlost provedení by měla být zátěž menší než u klasických výpadů. Obr. č. 1 Výpad Leg press zapojujeme celý čtyřhlavý svalu stehenní, svaly hýžďové a dvojhlavý sval stehenní. Cvik začneme tím, že ležíme celou plochou zad na podložce, hlava prodlužuje páteř. Chodidla jsou rovnoběžná a na šířku pánve. Efektivita se liší podle výšky umístění chodidel na podložce. Vyšší pozice chodidel je šetrnější ke kolenům, nižší pozice je pro stehenní svaly efektivnější, ale o to náročnější na kolena. 6 obr č.2 cvik na leg pressu Výpony na leg pressu velmi účinný cvik pro objem lýtek. Hlavním zatěžovaným svalem je dvojhlavý sval lýtkový, který tvoří horní polovinu zadní části lýtka.opěrku legpressu upravíme tak, aby nohy s trupem svíraly úhel 90. Dle toho umístíme chodidla na opěrnou desku stroje do takové polohy, abychom úhel neporušili.nohy jsou propnuté, paty mírně za úrovní desky, tzn. paty musí být volně. Z této polohy zahájíme výpon. Ve vrcholné poloze setrváme cca dvě vteřiny, poté s patou pomalu klesneme.

7 obr. č. 3 Výpon na leg pressu Tyto cviky nám pomohou při provádění ashi wazy, bucukari geiko a u některých jiných technik. 2) Cviky na prsní svalstvo Benchpress po ulehnutí si na lavičku uchopíme činku nadhmatem o něco málo šíře, než je šířka ramen. Nohy máme na zemi, nejlépe do široka rozkročené kvůli stabilitě. Činku zvedneme ze stojanu a pomalinku spouštíme na předěl mezi prsními svaly a břicha. Lokty by měly být přímo pod činkou, nikoliv mimo ni. Současně s tímto pohybem tlačíme lopatky směrem k sobě a hrudník vypneme směrem vzhůru. Jakmile je činka na dotyk od hrudníku, tlačíme ji vzhůru. Obr. č. 4 Bench -press Pullover tento cvik zatěžuje komplexně velký prsní sval, přední deltové svaly, široký sval zádový triceps. Tento cvik se provádí předpažením s činkou v leže, týl hlavy se opře o lavičku, činku spustíme co nejhlouběji za hlavu, ale ne až na zem. Je potřeba, aby byl zbytek těla v klidu, jinak posilujeme špatné svalstvo dochází k velkému tlaku na páteř. Při pohybu za hlavu se nadechněte a při zpětném tahu vydechněte, dýchejte zhluboka. 7

8 obr. č. 5 Pullover Rozpažování s jednoručními činkami cvik posiluje prsní svalstvo a ramena. Provádí se tak, že se uchopí jednoruční činka nadhmatem, cvičící si lehne na lavičku s rozkročenýma nohama, činku zvedne oběma rukama nad tělo a mírně pokrčí ruce v loktech, které směřují do stran. Z této výchozí pozice spouštějte ruce obloukovitým pohybem, který nastává jen pohybem v ramenních kloubech. Konečná fáze pohybu nastává, pokud činky jsou nad prsním svalstvem. Při provedení tohoto cviku na rovné lavičce zatěžujete střední část prsního svalstva. Při provedení na nakloněné lavičce hlavou nahoru zatížíte horní část prsního svalstva. Tyto cviky nám pomohou v boji na zemi při pokusech o únik z některých nevýhodných poloh, při odtlačování soupeře, nebo v osaekomi waze. obr. č. 6 Rozpažování s činakami 3) Cviky na zádové svaly shyby shyby působí zejména na široký sval zádový a to při širokém úchopu hrazdy. Aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku je nutné stažení lopatek k sobě a dolů a rozložení ramen do šířky. Při shybu pohybu nahoru je výdech, při pohybu dolů nádech. Jiným způsobem jsou shyby s úzkým úchopem a to buď podhmatem nebo nadhmatem. To umožňuje při pohybu se tahem dostat tělem do šikmé polohy a lokty přitáhnout těsně k tělu. Shyby jsou základním cvikem pro rozvoj síly zádových svalů. U méně zdatných cvičenců lze pomáhat nadlehčováním nohou. 8 obr. č. 7 Shyb

9 Švih s jednoruční činkou cvik zapojuje široké spektrum svalů, nejvíce pak svaly bederní páteře a deltové svaly. Jedná se o pohyb v kyčlích, kolenou a rameni. Samotný pohyb začíná v podřepu a v předklonu s nohama v mírném stoji rozkročném. Paže s činkou visí voně dolů. Záda by měla během celého pohybu zůstat rovná. Činka je nataženou paží vyšvihnuta nad úroveň hlavy se současným napřímením trupu a nohou. Všechny tři pohyby (vyšvihnutí činky, napřímení trupu a natažení nohou) musí být rychlé a dynamické, ale je třeba dodržovat správnost techniky. Z horní polohy (stoj mírně rozkročný, paže natažená nad úrovní hlavy), dojde s nádechem k návratu do výchozí polohy. Pohybu vzhůru by nemělo být dosaženo pouze silou paže, ta převážně řídí samotný pohyb činky. Cvičení vychází z pohybu nohou a trupu. Praktické uplatnění cviků z této kapitoly nalezneme např. v uchi komi, při hapono kuzuši a v technikách, kde dochází ke zvednutí soupeře. 4) Cviky na břišní svalstvo Přednožování na bradlech základní a jeden z nejčastějších cviků pro partie břišních svalů a ohýbače kyčelního kloubu. Můžeme ho provádět na speciálním stojanu s oporou, nebo pouze zavěšením na hrazdě. Začneme ve vzporu na bradlech. Začneme hýbat oběma nohama nahoru. Nesmíme se rozhoupávat a používat setrvačnost. Pohyb musí být pomalý a rovnoměrný, v pozici nahoře můžeme na pár sekund zastavit a pak začneme pomalým pohybem klesat dolů. obr. č. 8 bradla břišní svaly využíváme na odblokování soupeřova útoku, úniky z osae komi, či udržení vlastního držení. 5) Cviky na paže, ramena Bicepsový zdvih na protisměrné kladce ve stoji protahujeme komplexně bicepsový sval Na horní kladky připevníme jednoruční adaptéry, které uchopíme nadhmatem a postavíme se přímo mezi ně. Ruce jsou trochu ohnuté v loktech a nadloktí zůstává rovnoběžné s podlahou po celou dobu pohybu. Kladky stahujeme pouze pohybem předloktí v loktech. Pohyb ukončíte, jakmile jsou pěsti nad úrovní ramen a opět předloktí natahujeme do výchozí polohy. obr. č. 9 bicepsový zdvih protisměrná kladka 9

10 Tlaky obouručně s jednoruční činkou cvik se zaměřuje na komplexní rozvoj tricepsu. Cvik provádíme na lavičce s nízkým opěradlem nebo lze vyuţít na cvičení bicepsu (Scotova lavička). Uchopíme činku obouručně s palci pod osou činky a prsty překříženými na vnitřní ploše kotouče. Počáteční je ve vzpažení, ze kterého pomalu spouštíme činku za hlavu, až do chvíle, kdy je v lokti pravý úhel. Po dosažení 90 vracíme činku do původní polohy. Dáváme si pozor, abychom nespouštěli činku příliš rychle a nekmitali v loketním kloubu způsobuje poškození loketního kloubu. obr. č. 10 tlaky obouruč s jednoruční činkou Tricepsové stahy horní kladky ovlivňuje celkovou hmotu tricepsu.cvik má vliv na celou hmotu tricepsu. Začínáme v poloze se staženou kladkou do napjatých paží před stehna. Držíme nadhmatem za rukojeť kladky, dlaně směřují k podlaze.kladku držíme naúzko, ruce máme od sebe asi na dvě pěsti Ohýbáme paže v loktech, při čemž se nadechujeme a držadlo přitáhneme ke hrudníku. Lokty jsou stále na původním místě u boků. Vydechujeme a obloukovým pohybem stlačujeme kladku ke stehnům. Klopení zápěstí nadhmatem s velkou činkou cvik se zaměřuje hlavně na svaly hřbetní strany předloktí. Začínáme vsedě na lavici,nadhmatem držíme velkou činku, která je v držení palec proti ostatním prstům. Snažíme se dosáhnout pravého úhlu u loktů. Začneme ohýbat zápěstí pod úroveň desky a na opačnou stranu nad její úroveň. Cviky z této skupiny nám pomohou při jime waze, úchopech, hapono kuzuši či u kumi katy obr. č. 11 klopení zápěstí nadhmatem 10

11 Obsah : Úvod...2 Úroveň síly...2 Dělení silových schopností...3 Rozvoj silových schopností...3 Metody rozvoje síly...4 Rozvoj maximální síly...4 Rozvoj výbušné síly...5 Rozvoj vytrvalostní síly...5 Příklady cviků...6 1) Cviky na svaly dolních končetin...6 2) Cviky na prsní svalstvo...7 3) Cviky na zádové svaly...8 4) Cviky na břišní svalstvo...9 5) Cviky na paže, ramena Obsah...11 Zdroje...11 Zdroje : Judo: Programy činnosti zájmových tělovýchovných útvarů základních a středních škol. Praha Ostrava: Metodické oddělení ČSTV, Skripta pro školení trenérů II. a III. tříd, Český svaz Juda Obrázky č č č č.4,5,6,7 - č. 8forum.ronnie.cz č. 9earnedwithsweat.blogspot.com č. 10treninkovajednotka.mzf.cz č

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 3. 4. týden 3. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který

Velký prsní sval je vějířovitý sval, který HRUDNÍK 2 KAPITOLA Velký prsní sval je vějířovitý sval, který má dvě anatomické části neboli hlavy. Horní klavikulární hlava vychází z klíční kosti a dolní sternální hlava z kosti hrudní. Tyto dvě hlavy

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 5. 6. týden 5. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 3 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Sada cviků Swing neboli švih Clean neboli přemístění Snatch neboli trh

Sada cviků Swing neboli švih Clean neboli přemístění Snatch neboli trh Sada cviků Swing neboli švih zapojuje prakticky všechny svalové skupiny zadní strany zad a nohou. Pokud byste měli čas jen na jeden cvik zaměřený na záda, zvolte švihy. Švihy jsou dále velmi užitečné jako

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23)

Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Metodické pokyny k motorickým testům (13/14 let U23) Povinnost testování ve 22. a 40. týdnu mají oddíly se statutem SpS a SCM. Výsledky jsou zapisovány do rozeslané excelové tabulky a zasílají se emailem

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU

1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU 1 BENČPRES NA ŠIKMÉ LAVICI HLAVOU VZHŮRU povrchový ohybač prstů přední část svalu deltového dvojhlavý sval pažní vnitřní sval pažní radiální ohybač zápěstí dlouhý sval dlaňový ulnární ohybač zápěstí ulnární

Více

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou

Příloha. Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front. a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu. Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Příloha Popis povinných prvků: 1. High Leg Kick Front a) Pohled ze strany b) Pohled zepředu Stoj spojný švihem přednožit vzhůru pravou/levou Obecné požadavky pro správné provedení High Leg Kicků Front:

Více

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s.

Testy fyzické způsobilosti. 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Testy fyzické způsobilosti 234. pěšího praporu KVH AST o.s. Fyzická způsobilost a členství ve 234pp Žadatel, který se uchází o členství ve 234.pp musí mít mimo jiné splněny všechny fyzické testy. Z rozumných

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

ŽS/17 Rozvoj flexibility

ŽS/17 Rozvoj flexibility Obsah: Metody strečinku Cvičení zaměřená na svalstvo nohou (KF 1) Cvičení zaměřená na zádové svalstvo (KF 2) Cvičení zaměřená na břišní svalstvo (KF 3) Cvičení zaměřená na svalstvo pletence ramenního,

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Zdravotně posilovací cvičení v kondiční kulturistice (videoprogram) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ladislav Vopravil Tělesná výchova

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA

KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA KRITÉRIA PRO SPLNĚNÍ TĚLESNÉ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ U MP BRNO NA POZICI STRÁŽNÍKA Test tělesné způsobilosti před přijetím k městské policii jsou povinni absolvovat všichni uchazeči o zaměstnání

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura

12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 12. lekce Tématický plán: Teorie - Akrobatická příprava. Praxe- Praktické příklady akrobatické přípravy. Dechová cvičení Doporučená literatura 1. AKROBATICKÁ PŘÍPRAVA a příklady cvičení Akrobatickou přípravu

Více

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR"

KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ SENIOR Tf\10 KOLEKCE CVIČEBNÍCH PRVKŮ "SENIOR",, ", ZAKLADNI CVICEBNI POKYNY Vypracováno Rehabilitačnfm ústavem Kladruby Výrobce: TR Antoš s.r.o. Na Perchtě 1631 511 01 Turnov Tel.: 481 549 368 Email: tr@trantos.cz

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU

1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU HYZDĚ 1 VÝPADY S ČINKOU NA RAMENOU napínač povázky čtyřhlavý sval přímý sval vnejsi hlava vnitřní hlava střední hlava velký přitahovač čéška krátká hlava dvojhlavého svalu ho dlouhý sval lýtkový dlouhý

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x.

13. Osmička pánví. Vyzkoušejte změnu poloh boků několikrát a spojte jednotlivé fáze do plynulého pohybu, který vytvoří osmič ku, opakujte 8x. 13. Osmička pánví Výchozí pozice: Položte se na záda, paže nechte položené podél trupu, pokrčte dolní končetiny a opřete se o chodidla. Pomalu a postupně zvedněte pánev od podložky, až stehna a trup budou

Více

Cvičení při chronických. žilních onemocněních

Cvičení při chronických. žilních onemocněních Cvičení při chronických Cvičení při chronických [ žilních onemocněních 2 Cvičení vstoje č. 1 Stoj čelem ke stěně. Jedna noha je předsunutá jako při vykročení. Ruce jsou opřené o stěnu. Předsunutá noha

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci.

Uvolněte se, s výdechem uchopte bližší rukou špičku nohy a pomalu ji přitahujte k bérci. Strečink Před několika dny se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Strečink od Michaela J. Altera, kde je popsáno a s názornými ilustracemi vyobrazeno tři sta protahovacích cviků. V knize nenajdete

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Výběr cvičebního náčiní

Výběr cvičebního náčiní Výběr cvičebního náčiní Tréninková zátěž je jedna z mnoha proměnných izotonického tréninku. Další proměnnou je typ cvičebního náčiní, které během tréninku používáme. Obecně platí, že dvěma nejuznávanějšími

Více

Atletika. Posilování svalového aparátu

Atletika. Posilování svalového aparátu Atletika Posilování svalového aparátu http://www.shave.cz/jak-se-zbavit-pivniho-mozolu-104/ Cvičení a cviky na břicho Hodně lidí by chtělo mít na pláži krásně vyrýsované břicho. Na to potřebujete nejen

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

BALETJÓGA METODICKÁ PŘÍLOHA 63. www.caspv.cz. Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková. Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 17. ročník září 2013 METODICKÁ PŘÍLOHA 63 BALETJÓGA Text: Mgr. Jana Dostálová, foto: Pavel Čírtek, názvoslovný popis: PaedDr. Dobromila Růžičková.

Více

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet

UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet UŽIVATELSKÝ MANÁL - CZ IN 724 Posilovací věž insportline Athlet Bezpečnostní informace: Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla: Maximální nosnost stroje je 130 kg. Stroj

Více

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI

VARIANTY POSILOVÁNÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ VHODNÉ PRO DĚTI ZP leh pokrčmo, upažit poníž, dlaně vzhůru Hlava vytažena z páteře, ramena zatažena od uší, pánev v neutrální poloze dolních žeber dolů směrem k pánvi motivace pro dítě: vyfoukni váleček Vše se děje bez

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ

LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ LETNÍ CAMP U SKOKANA II. 5 9.5.2010, HARRACHOV HC VLCI JABLONEC LEDNÍ HOKEJ ROČNÍKY 2001, 2000, 1999, 1998 Zpracoval: Ing. Jindřich Zeman 2.5.2010 1. DEN středa 17:30 - společný sraz v Harrachově 18:00

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU

ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU 98 POSILOVÁNÍ STŘEDU TĚLA ZVEDÁNÍ NOHOU NA BOKU CVIKY NA ZVÝŠENÍ SÍLY SVALŮ STŘEDU TĚLA Lehněte si na levý bok, pravou paži si položte pod hlavu a levou paži položte na pravé stehno. Nohy k sobě pevně

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Pilates Míč Návod k použití

Pilates Míč Návod k použití Pilates Míč Návod k použití Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Upřímně doufáme, že s používáním tohoto sportovně-terapeutického náčiní budete spokojeni. Před prvním použitím si prosím přečtěte tento

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190

návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 návod na použití Posilovací věž PLUS IN 190 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu

Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu KAPITOLA HORNÍ KONČETINY 2 Paže hrají v plavání zásadní roli, protože propojují základní svaly, které generují sílu pro pohyb vodou. Základními (primárními) svaly jsou v tomto případě svaly v okolí ramenního

Více

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná

REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná REGENERACE V BADMINTONU úvod Martina Novotná Badminton není jen trénink, turnaj a zase trénink. To by si měl uvědomit nejen samotný hráč, ale především i jeho trenér. A to neplatí jen pro hráče na vrcholové

Více

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha.

BŘICHO. Svinutí páteře neboli crunch. Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. Svinutí páteře neboli crunch Cvik na přímý sval břišní. Skvělý cvik ke spálení tuků a získání plochého a svalnatého břicha. 4 série po 0 cvicích Nekřižte prsty za hlavou, abyste nestlačovala krční svaly.

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY

POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 15. ročník prosinec 2011 METODICKÁ PŘÍLOHA 57 POSILOVÁNÍ S PILATES MÍČKY Text a foto: Martina Vaclová, redakce a foto na titulní straně: PaedDr. Zdeňka

Více

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015

POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 POPIS CVIKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO OBTÍŽNOSTI 2015 VÝKLAD PRO VOLTIŽNÍ ZÁVODY FEI 1. vydání, platné od 1. ledna 2015 Copyright 2012 Fédération Equestre Internationale Česká jezdecká federace Zátopkova 100/2

Více

Technika plaveckých způsobů

Technika plaveckých způsobů Technika plaveckých způsobů Kraul Díky cyklickému pohybu je to nejrychlejší a nejpřirozenější plavecký způsob. Poloha těla: tělo leží na břiše, poloha je mírně šikmá tzn. ramena jsou výše než boky. Poloha

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Harmonizační orgánová sestava

Harmonizační orgánová sestava Harmonizační orgánová sestava Sestava má harmonizující účinek na celý organizmus. Hodí se i pro cvičení seniorů, protože se může obohatit o různé variace poloh. Cvičení je spojeno s protahováním svalů,

Více

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH

1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH 1 ZKRACOVAČKY (CRUNCH přední sval holenní dlouhý natahovač prstů vnější hlava dvojhlavého svalu lýtkového střední hlava čtyrhlavého svalu dlouhý sval lýtkový šikmý sval lýtkový primy sval brisni vnitřní

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové

Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Cvičení podle Ludmily Mojžíšové Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. Původně byla řada těchto kompenzačních cviků sestavena pro pacienty

Více