FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Investování s Abeva Consulting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS. Investování s Abeva Consulting"

Transkript

1 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting

2 1 AKTUÁLNÍ VÝVOJ TOP INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS FONDŮ DUBEN 2014 Měsíc duben nám přináší velká očekávání u mnoha našich TOP fondů. Vzhledem k historickému vývoji se Obsah O Abeva Consulting s.r.o. Co je to investování Co je to podílový fond Proč investovat do podílových fondů? dají očekávat nadprůměrné pohyby na akciových trzích. Což dokazuje i první čtvrtletí tohoto roku. Investiční strategie Jednorázové nebo pravidelné investice? TOP fondy Abeva Consulting Slovník investora Nejčastěji kladené otázky

3 2 O Abeva Consulting Společnost ABEVA Consulting, s.r.o. vykonává činnost investičního zprostředkovatele na základě registrace České národní banky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Na základě toho je oprávněna poskytovat následující investiční služby: Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů Svým současným i potenciálním klientům nabízíme široké spektrum podílových fondů renomovaných investičních společností, včetně HSBC, Pioneer, JP Morgan nebo Credit Suisse. Dále umožňujeme investice do komoditních fondů, nemovitostních fondů, fondů kvalifikovaných investorů, korporátních dluhopisů a do drahých kovů (zlato, stříbro). Dalším zajímavým produktem pro zkušené investory může být i široké spektrum dluhopisů s fixními výnosy p.a. V neposlední řadě nabízíme poradenství a realizaci všech druhů pojištění a hypoték prostřednictvím předních pojišťoven, bankovních ústavů a stavebních spořitelen v rámci celé České republiky i Evropy.

4 3 Investováním rozumíme nákup či prodej rozhodného majetku nebo Co je to investování aktiv, která mají v budoucnu potenciál zhodnocení nebo přinášet pravidelný výnos - rentu. Každá investice má tři základní parametry, které vytváří takzvaný Investiční trojúhelník. Výnos Riziko Likvidita Výnos Riziko - co a kolik můžete z dané investice získat - velikost nejistoty, nedosáhnutí očekávaného výnosu, možnost utržení ztráty Likvidita - rychlost přeměny investice na hotovost Dříve, než začnete investovat, zkuste si odpovědět na několik prvotních otázek, které Vám mohou pomoci při důkladném výběru vhodné investiční strategie: Na jak dlouho chci investovat? Jaké riziko jsem ochoten akceptovat? Co mi má investice přinášet, co od ní očekávám? Mějte na paměti, že kvalitní portfolio by mělo zajišťovat krátkodobé i dlouhodobé cíle.

5 4 Existuje ideální investice? Ideální investice by měla mít vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. Investice tohoto typu však bohužel neexistuje. Proto je důležité určit optimální poměr mezi těmito parametry a určit si ten, který je pro Vás nejvíce a nejméně podstatný. Různé formy investic mají různé výhody i rizika. Jestliže vyžadujeme pevný základ, který snadno nepodlehne výkyvům, je vhodné investici diverzifikovat, rozkládat rizika. Aktivum Možný výnos Riziko Likvidita Doporučená doba investování Informace o aktivu, plusy a mínusy plynoucí z jeho držby Hotovost, peníze žádný malé vysoká bez určení inflace- ztráta hodnoty peněz Běžný účet minimální malé vysoká krátkodobá velké poplatky, nepokrytí inflace Termínový účet malý malé nízká roky, měsíce sankce za předčasné výběry, většinou nepokrytí inflace Podílové fondy - Peněžní nízký nízké vysoká do 1 roku zcela závislé na situaci na Podílové fondy - Dluhopisové střední střední vysoká 3 a více let světových kapitálových trzích, Podílové fondy - Akciové vysoký vysoké vysoká 5 a více let riziko je úměrné rostoucí době investice

6 5 Co je podílový fond? Podílové fondy jsou prostředkem kolektivního investování a základní princip spočívá v tom, že investoři svěřují své prostředky profesionálnímu správci (investiční společnosti), který je za odměnu spravuje a zhodnocuje. Statut je základním dokumentem každého podílového fondu, který upravuje jeho fungování a strategii a na jehož dodržování dohlíží depozitář a regulátor. Většina zahraničních fondů je registrována v Lucembursku a Irsku, kde fondy neplatí daň ze zisku. K tomu se zahraniční fondy se často opírají o větší informační a analytické zázemí, které je nezbytné pro tvorbu kvalitního portfolia. Oproti tomu fondy registrované v České republice platí daň 15 % z výnosu. Proč investovat do podílových fondů? Fondy umí velice dobře snížit a diverzifikovat riziko tím, že nesázejí pouze na jeden konkrétní titul. Čím širší mají investiční zaměření, tím více dokáží snížit rizika poklesu. Fondy jsou dohlíženy dozorovými orgány. Obhospodařování fondů je pod dohledem domovských orgánů dozoru se sídlem v členských státech EU. VYSOKÝ POTENCIÁL Investování v podílovém fondu má, v porovnání s termínovanými nebo spořícími účty bank, reálnou šanci přinést klientovi z dlouhodobého hlediska vyšší výnos. Výše zhodnocení závisí na podmínkách na finančním trhu a volbě investiční strategie. Díky možnosti hromadění vkladů od mnoha investorů může správce fondu rozložit portfolio fondu do různých investičních instrumentů, čímž minimalizuje riziko výkyvů portfolia. PROFESIONÁLNÍ SPRÁVA MAJETKU Investiční společnosti zaměstnávají řadu analytiků a portfolio manažerů. Jejich náplní je vyhledávání nejatraktivnějších investiční příležitostí. Objem spravovaných prostředků fondům umožňuje investovat do cenných papírů, které si sami koupit nemůžete a provádět některé investice za výhodnějších podmínek. Ve fondu Vaše investice spravuje špičkový portfolio manažer s mnohaletými zkušenostmi.

7 6 PRAVIDELNÉ INVESTOVÁNÍ DO PODÍLOVÝCH FONDŮ sami si volíte investiční horizont možnost investovat již od 50 EUR měsíčně flexibilita - možnost upravovat investovanou částku dle finančních potřeb vlastní disciplínou přispíváte k budování své finanční rezervy účinně snižujete riziko, které může plynout ze špatného načasování vstupu do trhu pravidelné investování je vhodné pro více volatilní akciové trhy -> průměrováním kupní ceny podílových listů tuto volatilitu výrazně snižujete VYSOKÁ LIKVIDITA Zatímco například u termínovaných vkladů v bance můžete úspory vybrat až po uplynutí stanovené doby, Vaše podílové listy investiční společnost odkoupí kdykoliv. Většina fondů má denní likviditu, což znamená, že jejich cena se vypočítává každý den a každý den je možné je koupit a odprodat za tržní cenu. DALŠÍ VÝHODY Neomezená časová působnost fondu Široký výběr investičních strategií Výnosy z fondů se po 3 letech držení nedaní Lze si vybrat i ze zajištěných fondů, které Vás finančně neohrozí v případě poklesu ceny Velmi podrobné a dostupné informace o fondech Lze spořit pravidelně anebo čerpat rentu MOŽNOST PRAVIDELNÉHO INVESTOVÁNÍ OD NIŽŠÍCH ČÁSTEK Mnoho podílových fondů umožňuje podílníkům pravidelně investovat již od malých částek a tím dosáhnout postupné tvorby finančního majetku. Prostřednictvím pravidelných investic do podílových fondů se i drobný investor může dostat k zajímavým možnostem, které by jinak s malým kapitálem nebyl schopen realizovat. MEZI NEVÝHODY PATŘÍ Vklady nejsou pojištěny Investici je nutné vnímat dlouhodobě Poplatky za nákup a správu portfolia

8 7 Investiční strategie FONDY PENĚŽNÍHO TRHU dosahují zhodnocení svěřených prostředků pomocí investic na peněžním trhu a trhu dluhopisů. Investice do fondu peněžního trhu nese minimální riziko a lze ji považovat za výhodnější alternativu vkladů u bank. Investiční horizont bývá 6 měsíců. DLUHOPISOVÉ FONDY Při výběru podílových fondů byste se měli řídit základními pravidly investování na kapitálovém trhu a zvažovat veškerá rizika, která může daná investice přinést např. politické, měnové, kurzové či úrokové, snížené likvidity aj. investují na trhu dluhopisů a obligací minimálně 2/3 svého portfolia. Fond může investovat i do akcií, jejichž podíl ovšem nesmí přesáhnout desetinu všech aktiv. Zde jsou výnosy spjaty s pohybem úrokových sazeb, které ovlivňují cenu dluhopisů a obligací držených v portfoliu. Obecně platí, že pokud úrokové sazby klesají, ceny obligací rostou a naopak. Investiční horizont je 2 roky. SMÍŠENÉ (BALANCOVANÉ) FONDY investují do různých aktiv. Limity pro podíl jednotlivých investičních instrumentů nejsou stanoveny. Strukturu svého portfolia fond může pružně měnit podle situace na trhu. V době růstu jsou preferovány převážně akcie, při stagnaci dluhopisy a pokladniční poukázky. Investiční horizont bývá 3 roky. FONDY FONDŮ investují min. 2/3 majetku do PL nebo akcií jiných otevřených podílových fondů. Rozložením aktiv do ostatních OPF je možné využít několika druhů investičních strategií zároveň a tím diverzifikovat možné riziko. Nevýhodou je zde zdvojení všech poplatků. Ty se platí jak fondům v portfoliu, tak samotnému fondu. Investiční horizont je 3 roky. AKCIOVÉ FONDY investují na akciovém trhu nejméně 2/3 svých aktiv. Portfolio tvoří akcie, podílové listy a další instrumenty nesoucí akciové riziko. Bývají dlouhodobě nejvýnosnější. Zisky však mohou být ovlivňovány krátkodobými výkyvy (i přes 30 %). Tradičně se jedná o dlouhodobou investici s minimálním investičním horizontem pěti let.

9 8 Jednorázové nebo pravidelné investice? Pro některé investory je vzrušující čekat na správný okamžik, avšak předpovědět vývoj trhu je složité i pro profesionála. Průměrování nákladů může eliminovat emoce a dohady. Strategii průměrování cen můžeme shrnout následovně: Investujete určitou peněžitou částku v pravidelných intervalech, bez ohledu na cenu akcií. Tímto přístupem se vyhnete pokusům odhadnout jak nakoupit nízko a prodat vysoko. Investováním podle přesného schématu můžete využít tržní poklesy bez obav z toho, kdy se objeví. Vaše peníze nakoupí více akcií při nízké ceně a méně akcií při ceně vysoké, což může znamenat nižší průměrné náklady na jednu akcii za určité období. KDO BY MĚL POUŽÍT PRŮMĚROVÁNÍ CEN? Vyhnout se minimálním požadavkům na investici Průměrování cen může poskytnout způsob, jak investovat do fondů, na které byste jinak finančně nedosáhli. Správcovské společnosti často upouštějí od tohoto požadavku v případě investorů, kteří mají nastavený automatický investiční plán. Snížení volatility Průměrování cen je velmi oblíbené mezi těmi, kteří investují do volatilních fondů. Pokud cena akcie často kolísá, můžete průměrováním cen snížit průměrnou cenu na akcii v průběhu času a následně zlepšit celkovou výkonnost Vašeho portfolia. NA ZÁVĚR Průměrování cen není pro každého, ale my věříme, že systematický přístup k investování je efektivní způsob, jak získat bohatství v dlouhodobém horizontu.

10 9 TOP fondy Abeva Consulting Akciové fondy Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU INVESTICE DO PODÍLOVÝCH FONDŮ Abeva Consulting v České republice nabízí svým klientům prostřednictvím svých partnerů investice jak v korunách, tak i v eurech. Vybírat mohou z široké škály renomovaných zahraničních investičních společností. Aberdeen, BNP Paribas, Credit Suisse, Fidelity, HSBC, Pioneer a mnoha dalších Diverzifikace díky nabídce fondů různých stupňů rizikovosti (fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, komoditní a akciové) Investice do fondů zaměřených na vyspělé ekonomiky i dynamicky se rozvíjející emerging markets Možnost diverzifikace dle geografického zaměření (Evropa, USA, Latinská Amerika, Afrika, Asie ) Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU Všechny podílové fondy mohou být nabízeny v České republice a jsou zapsány v seznamu ČNB Jednorázové investice již od EUR Pravidelné investice již od 50 EUR měsíčně Online přístup k účtu s denně aktualizovanými pohyby kurzů a přehledem jeho stavu

11 10 Dluhopisové fondy PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU Templeton Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR-H1 ISIN LU NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH OTÁZEK Na jak dlouho chci investovat? Pokud víte, že nebudete své peníze potřebovat během příštích tří až pěti let, můžete využít fondů s dlouhodobým růstovým potenciálem akciových nebo smíšených. Pokud je doba kratší než 3 roky, využijte dluhopisové fondy nebo fondy fondů. Nepřesahuje-li investiční horizont 1 rok, využijte fondů peněžního trhu. Jak velké riziko jsem ochoten/ochotna podstoupit? Vysoké zisky bez rizika neexistují. Proto, čím větší riziko, jež spočívá ve výši krátkodobého cenového výkyvu, jste ochotni podstoupit, tím větší zisk můžete očekávat. Pokud jste schopni krátkodobě akceptovat třicetiprocentní pokles investice, zvolte akciový fond. Pro střední míru rizika zvolte smíšený fond nebo fond fondů. Podprůměrné riziko reprezentují dluhopisové fondy. Pokud riziko vůbec nevyhledáváte, využijte fondů peněžního trhu. Jaký je hlavní cíl mé investice? Má-li Vaše investice dlouhodobý charakter, jako je například spoření, můžete své prostředky vložit do akciových nebo smíšených fondů. Chcete-li své peníze chránit proti devalvaci, zvolte fondy investující do zahraničních cenných papírů a měn. Pravidelný příjem z Vaší investice Vám nabídnou dluhopisové fondy, a pokud pouze hledáte zabezpečení proti inflaci, splní Váš cíl fond peněžního trhu.

12 11 Pioneer Funds European Research ISIN LU (Zdroj: Pioneer Investments) Investiční cíl a zásady Fond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydanými společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Investiční proces vychází z fundamentálního a kvantitativního výzkumu. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total % I % % % % % Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 13.04% 12.10% 13.02% 16.96% 17.34% Sharpe ratio Nejlepší měsíce +5.32% +5.32% +5.32% +9.04% % Nejhorší měsíce -2.12% -2.12% -4.75% % %

13 12 Pioneer Funds Global Ecology A ND ISIN LU (Zdroj: Pioneer Investments) Investiční cíl a zásady Fond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a nástrojů spojených s akciemi vydanými společnostmi na celém světě, které vyrábějí produkty nebo technologie šetrné k životnímu prostředí nebo které přispívají k rozvoji čistějšího a zdravějšího prostředí. Mezi ně patří společnosti, které podnikají v oblasti kontroly znečištění ovzduší, alternativních zdrojů energie, recyklování, pálení odpadů, úpravy odpadních vod, čištění vody a biotechnologií. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,11 1,47-5,31 9,15 3,37-5,5-2,38 2,26-15,04-15,46-4,85-1,24-38,64% ,17-8,84-0,85 12,95 2,43-0,88 6,09 0,43 1,97-3,72 2,87 10,72 20,81% ,26 1,73 8,62 2,13-5,07-3,09-0,54-1,59-0,06 3,01 4,59 2,8 7,68% ,85 2,06-1,43-0,31-0,51-1,64-0,38-9,46-7,07 7,61 0,41 0,39-12,43% ,96 2,87 0,48 0,15-2,09 1,78 3,43 0,6 0,03-0,21 2,44-0,75 15,42% ,98 4,34 2,7-0,41 4,82-3,23 4,56-2,86 5,48 4,11 4,42 0,54 30,53% ,61 3,97-2,29 2, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 16,17% 13,97% 14,20% 15,51% 16,20% Sharpe ratio 1,42 2,23 1,79 0,74 0,85 Nejlepší měsíce 3,97% 4,42% 5,48% 7,61% 12,95% Nejhorší měsíce -2,29% -2,29% -3,23% -9,46% -9,46% Akt. rok +5.37% 6 Měsíců % 1 Rok % 3 Roky % 5 Let % Od startu %

14 13 Templeton Korea Fund A(acc) USD ISIN LU Zdroj: Franklin Templeton Investments Investiční cíl a zásady Cílem fondu je dlouhodobý kapitálový růst dosažený investováním především do majetkových cenných papírů vydaných společnostmi, které vznikly v Koreji nebo v ní provozují své hlavní obchodní aktivity. Fond Templeton Korea Fund usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,16 7,74-8,36 7,36-0,6-11,39-2,37-12,83-11,13-29,98-16,61 23,37-58,88% ,83-10,67 29,01 17,05 7,90-2,75 13,65-3,11 10,90-3,66 0,8 6,75 67,08% ,69 0 6,77-0,19-14,77-0,22 9,01-1,41 14,11 2,87-1,22 13,4 19,52% ,04 8,21-5,52-2,92 0,15-16,97-18,44 19,51-2,97-9,56-26,44% ,16 4,44-3,55-0,55-8,69 5,26-0,77 3,01 5,83-2,84 2,01 3,94 22,62% ,34 3,89-5,82-4,59-0,19-5,01 6,84 0 9,51 1 0,83 1,15 6,38% ,89 2,36-0, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 16.68% 16.47% 17.49% 24.92% 25.00% Sharpe ratio Nejlepší měsíce +2.36% +2.36% +9.51% % % Nejhorší měsíce -3.89% -3.89% -5.01% % % Akt. rok -2.11% 6 Měsíců +1.51% 1 Rok +8.24% 3 Roky % 5 Let % Od startu %

15 14 Franklin Technology Fund A(acc) EUR ISIN LU Zdroj: Franklin Templeton Investments Investiční cíl a zásady Fond Franklin Technology Fund usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů vydávaných technologickými společnostmi různé velikosti kdekoli na světě. V menší míře může fond investovat také do dluhových cenných papírů vydávaných společnostmi. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,7-6,21-3,61 10,63 8,19-9,66 1,73 8,52-9,42-10,12-9,65-6,05-36,39% ,44-4,27 4,83 14,54-4,33 4,53 7,12-0,29 5,22-3,03 3,98 12,57 56,06% ,13 5,32 8,89 3,09 1,71-4,42 0,44-2,41 4,49 3,23 10,21 1,89 30,83% ,37 2,59-2,7-2,04 2,27-2,59-4,36-6,75 1,28 8,82 0,97 0,38-2,60% ,19 2,87 3,60-3,14-4,1 0,18 1,60 1,75 0,52-6,15 2,37 0,71 7,81% ,06 4,02 3,53-5,19 5,65-2,43 3,16 0,64 3,04 0,62 1,39 4,11 20,85% ,75 5,17-3,14 0, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 17,44% 15,79% 15,22% 17,98% 18,23% Sharpe ratio 1 1,51 1,23 0,55 1,02 Nejlepší měsíce 5,17% 5,17% 5,65% 8,82% 14,54% Nejhorší měsíce -3,14% -3,14% -5,19% -6,75% -6,75% Akt. rok +4.24% 6 Měsíců % 1 Rok % 3 Roky % 5 Let % Od startu %

16 15 Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR-H2 ISIN LU Zdroj: Franklin Templeton Investments Investiční cíl a zásady Fond se snaží dosáhnout kapitálového zhodnocení investováním především do majetkových cenných papírů společností různých národů, u nichž je investiční manažer přesvědčen, že tržní cena je nižší než vnitřní hodnota. Fond investuje především do společností se středně velkou a velkou kapitalizací, která je větší než 1,5 mld. amerických dolarů. V menší míře může fond investovat i do problémových cenných papírů a do arbitrážních situací, které vznikají při fúzích. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total , % ,93 2, ,76 1,41 2, , % , , ,49 2, , % ,50 2, , , % ,67 3, ,38 1, % , ,60 4,11 1, % , Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 8.47% 7.56% 9.02% 13.81% 12.49% Sharpe ratio 0.31 I.92 I Nejlepší měsíce +2.77% +4.11% +4.54% +8.83% +8.83% Nejhorší měsíce -2.38% -2.38% -2.62% -7.38% -7.38% Akt. rok +0.74% 6 Měsíců +7.15% 1 Rok % 3 Roky % 5 Let % Od startu %

17 16 Franklin MENA Fund A(acc) EUR ISIN LU Zdroj: Franklin Templeton Investments Investiční cíl a zásady Cílem fondu je dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním do převoditelných cenných papírů napříč celým spektrem tržní kapitalizace společností, které jsou registrované a/nebo provozují své hlavní obchodní aktivity na trzích na Středním východě a v severní Africe (MENA). Skupina Franklin Templeton působí na Blízkém východě a v severní Africe od roku 2000, kdy otevřela svou kancelář v Dubaji, pomocí které je schopna dodržovat globální standardy kvality skupiny a poskytovat přístup k lokálním investičním manažerům, burzám a průzkumům. Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Oblast Blízkého východu a severní Afriky nabízí výhody diverzifikace s ohledem na to, že korelace s dalšími rozvojovými a rozvíjejícími se trhy je relativně nízká. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,8-6,46-11,74-24,85-15,1-10, ,65-8,46 2,52 15,57 2,84 3,45 2 4,25 1,25-3,1-8,63 1,75 0,00% ,06 7,07 7,23 3,52-4,25 1,78-1,45 3,54-2,56-1,46 8, ,12% ,36-7,94 1,92-0,31 1,26-2,48-0,96-4,18 3, ,56-12,53% ,93 4,94 2,94-0,86 1,73-4,82 5,36 1,69-1,94-2,55-1,74 0,89 6,23% ,35 3,15 3,61 0,27 5,08-3,56 6,86 0 0,99 1,47 2,17 3,30 28,45% ,39 4,94 3,07 2, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 9,22% 9,12% 11,13% 11,67% 14,72% Sharpe ratio 9,59 6,32 3,33 1,47 1,08 Nejlepší měsíce 6,39% 6,39% 6,86% 6,86% 15,57% Nejhorší měsíce 2,18% 1,47% -3,56% -4,82% -8,63% Akt. rok % 6 Měsíců % 1 Rok % 3 Roky % 5 Let % Od startu %

18 17 Pioneer Funds Euro Corporate Bond ISIN LU (Zdroj: Pioneer Investments) Investiční cíl a zásady Tento fond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Fond může doplňkově investovat také do vládních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Fond může rovněž investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,48-0,16-1,44 1,13-0,48-0,96 0,81 0,81-2,88-4,11 0-0,17-6,88% ,92-2,83-1,82 5,94 4,73 3,01 4,87 1,55 2,13 0,9 0,44 0,15 16,84% ,76 0,87 1 0,71-0,56-0,14 0,99 1,54 0,28-0,28-1,66 0,28 4,85% ,28 0,7-0,56 0,98 1,11-0,83 2,08-2,04-2,22 3,26-4,12 2,87 0,70% ,76 2,42 0,79-0,39-0,91-0,13 2,51 1,29 1,4 1,13 0,99 1,23 14,90% ,85 0,98 0,24 2,17 0-1,54 0,96-0,12 0,71 1,54 0,47 0 4,61% ,93 0,46 0, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 1.32% 1.40% 1.95% 3.12% 2.90% Sharpe ratio 5,46 5,48 2,79 2,21 3,39 Nejlepší měsíce +0.93% +1.54% +2.17% +3.76% +5.94% Nejhorší měsíce 0.00% 0.00% -1.54% -4.12% -4.12% Akt. rok +1.85% 6 Měsíců +3.90% 1 Rok +5.78% 3 Roky % 5 Let % Od startu %

19 18 Templeton Euro High Yield Fund A(acc) EUR ISIN LU Zdroj: Franklin Templeton Investments Investiční cíl a zásady Cílem fondu je dosahování vysokého stupně výnosu hlavně prostřednictvím investování přímo nebo s využitím finančních derivátů do dluhových cenných papírů s pevným výnosem, vydávaných evropskými a neevropskými emitenty. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total % ,79 2,56 0,73-1,17-1,11-2,69 2,07 0,23-0,75-0,76 0,84 5,21 7,98% ,15-7,79 6,25 5,3 2,31-0,07 4,13-0,38 3,15 0,25 1,37 1,04 18,36% ,12 2,18 3,97 1,88-3,86-0,35 2,69 0,11 3,29-0,27-0,72 2,28 11,64% ,26 1,24 2,56 0-0,42 1,31-1,13-7,98 4,93-3,78 0,11-3,20% ,33 2,88-1,09 0,05-5,91 4,89 2,7 0,15 2,22 0,96 1,15 1,53 15,37% ,19 0,92 0,29 1,58-2,22-2,41 0,15-1,78 2,41 1,47-0,53 1,02 0,97% ,6 1,73 1,6 0, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 5,53% 4,77% 5,56% 6,45% 6,56% Sharpe ratio 0,5 0,87 0,03 0,5 1,16 Nejlepší měsíce 1,73% 1,73% 2,41% 5,33% 5,33% Nejhorší měsíce -2,60% -2,60% -2,60% -7,98% -7,98% Akt. rok +0.77% 6 Měsíců +2.20% 1 Rok +0.48% 3 Roky % 5 Let % Od startu %

20 19 Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H1 ISIN LU Zdroj: Franklin Templeton Investments Investiční cíl a zásady Cílem fondu je maximalizovat celkový investiční výnos a to kombinací úrokového výnosu, kapitálového zhodnocení a měnového výnosu, investováním zejména do portfolia dluhopisových instrumentů s fixním či variabilním výnosem a dluhopisových instrumentů vydaných vládami, nebo vládními agenturami po celém světě. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,44-2,03 0,85 5,79 1,24-4,19-2 1,21-7,07-19,66-5,04-0,26-34,19% ,32-1,23-0,75 10,94 8,39 3,19 6,39 1,33 3,86 1,45 0,09 1,96 48,44% ,92-0,09 3,61 1,33-3,85 0,34 3,73 0,57 2,85 1,74-2,02 2,38 12,95% ,09 1,14-0,53 1,21 0,3-1,26-0,3-5,96-4,17 7,62-4,67 2,45-2,79% ,66 3,47 0,58-0,07-2,25 2,3 1,81 1,85 2,03 1,92 1,35 1,99 22,47% ,13 0,39 0,58 2,32-0,38-2,02 1,8 0,19 1,07 2,06 0,43 0,61 7,35% ,48 1,51 0,48 0, Vypočtené hodnoty Akt. rok 6 Měsíců 1 Rok 3 Roky 5 Let Volatilita 1,38% 1,19% 2,28% 4,43% 4,48% Sharpe ratio 7,49 9,32 3,66 1,82 3,55 Nejlepší měsíce 1,51% 2,06% 2,32% 7,62% 10,94% Nejhorší měsíce 0,12% 0,12% -2,02% -5,96% -5,96% Akt. rok +1.06% 1 Rok +0.33% 3 Roky % 5 Let % Od startu % Akt. rok +1.06%

21 Vklad Mar 08 Jun 08 Sep 08 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Sep 12 Dec 12 Mar 13 Jun 13 Sep 13 Dec 13 Mar TOP 9 fondy Abeva Consulting FONDY TOP , , , , , , , , , ,00 0,00 Graf: Průměrná výkonnost definovaného investičního portfolia fondů TOP 9 od roku 2008 při počáteční investici EUR Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total ,83 0,31-2,40 5,61 1,37-4,47-0,76-0,75-6,16-8,45-5,30 0,18-24,31% ,19-4,79 5,00 16,90 3,97 1,11 7,91 1,07 4,58-1,47 0,24 5,90 44,81% ,33 2,14 7,28 1,46-3,89-0,81 2,97-0,32 3,69 1,56 1,71 4,21 19,79% ,50-0,38 0,51 1,84 0,02-1,79-0,82-5,52-4,40 10,41-1,70 0,25-2,87% ,14 4,30 0,63-0,93-3,45 2,26 2,51 1,76 1,48-0,69 1,18 1,50 18,76% ,67 2,23 0,97-0,15 2,14-2,72 4,38-0,64 3,82 2,52 1,46 1,53 18,42% ,02 3,54-0,29 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,15% Investiční cíl a zásady Akt. rok 4,15% 6 Měsíců 7,29% 1 Rok 12,75% 3 Roky 40,19% Cílem portfolia je maximalizovat celkový investiční výnos, a to kombinací investic do akciových a dluhopisových fondů. Dále pak diverzifikací investic napříč evropskými a neevropskými fondy s různým ratingem a kapitalizací. Samozřejmě nezůstáváme pouze na starém kontinentu, ale vyhledáváme i možné příležitosti jak na horké africké půdě, tak na technologicky vyspělém Thajském poloostrově. 5 Let 78,75%

22 21 Slovník investora Akcie Cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, podíl na zisku (dividendu) a na likvidačním zůstatku společnosti. Aktiva Různá forma majetku (dluhopisy, akcie, termínované vklady, komodity,nemovitosti...) Depozitář Banka, která vede účty fondu a dohlíží zejména na to, aby správce s penězi podílníků ve fondu správně nakládal. Kontroluje každou transakci podílového fondu a také to, zda je aktuální hodnota podílového listu fondu vypočítána v souladu s platnými právními předpisy a statutem/ prospektem podílového fondu. Dluhopis Cenný papír, se kterým je spojeno právo jeho majitele požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů z něj k určitému datu. Koupí dluhopisu půjčuje investor (majitel dluhopisu) emitentovi (ten kdo dluhopis vydává) svoje peněžní prostředky. Podílový fond Majetek, který tvoří aktiva, jež jsou ve společném vlastnictví investorů. Podílový list Cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku podílového fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze zákona nebo ze statutu podílového fondu. Investiční společnost Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a jejich administrativou. K činnosti investiční společnosti je třeba povolení.

23 22 Nejčastěji kladené otázky OTÁZKA: Co znamená riziko při investování do podílových fondů? ODPOVĚĎ: Při investování do podílových fondů se může stát, že v určitém okamžiku bude mít Vaše investice nižší hodnotu, než měla na počátku. Při správném posouzení cílů investice, ale i dalších faktorů, se však takové investiční riziko dá snížit. Účinnou ochranou před výkyvy na trzích může být pravidelné investování a diverzifikace do více fondů najednou. OTÁZKA: Co se stane, pokud by zanikla investiční společnost? ODPOVĚĎ: V takovém případě se o svoje peníze nemusíte bát. Investiční společnost zaměstnává portfolio manažery, kteří se starají o konkrétní podílový fond, ovšem majetek ve fondu nevlastní, pouze jej spravuje a vede samostatné účetnictví. V případě zániku by pravděpodobně došlo ke změně správcovské společnosti, která by peníze podílníků ve fondu nadále spravovala. Podílníci by tak o svůj majetek nepřišli. OTÁZKA: Může mi někdo garantovat výnosy v podílovém fondu? ODPOVĚĎ: Vzhledem k povaze investice a vzhledem k platným zákonům není možné výnosy z podílových fondů garantovat. Riziko kolísání hodnoty podílového listu podílového fondu však lze účinně snížit pravidelným investováním, vhodnou volbou investiční strategie a diverzifikací.

24 23 UPOZORNĚNÍ VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO. NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S.R.O. PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU. KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ. NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA. DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD. DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU. ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR. NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI). TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD.). TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting leden 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V PROSINCI 2014 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING LEDEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting březen 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V ÚNORU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING BŘEZEN 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS

Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Investování s Abeva Consulting únor 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS VÝVOJ TOP FONDŮ V LEDNU 2015 INVESTOVÁNÍ S ABEVA CONSULTING ÚNOR 2015 FONDY, KTERÉ PRACUJÍ ZA VÁS Obsah Představení Co je to investování

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Investování s Pioneer Investments

Investování s Pioneer Investments Investování s Pioneer Investments Pioneer Investments Investujeme již od roku 1928... OBSAH O Pioneer Investments Co je investování? Co je podílový fond? Proč investovat do podílových fondů? Investiční

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Pioneer Fund Solutions

Pioneer Fund Solutions Pioneer Fund Solutions Komplexní řešení Vašich investic V České republice je registrováno více než 1 000 podílových fondů. Ve světě jich existuje 76 200 1. Fund Solutions znamená Fondové řešení Nová rodina

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů

Investiční espresso - srovnání smíšených fondů Investiční espresso - srovnání smíšených fondů 9.9.2012 Vydání č.3 Smíšené otevřené fondy - jejich strategie a nabídka v ČR Obsah Úvod - strana 1 Fond C- Quadrat Arts Best Momentum ve srovnání s jinými

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond

Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond EMBARGO do 16:30 hod. dne 4. 2. 2014 Fincentrum & Forbes Investice roku 2013: Nejlepším fondem se v roce 2013 stal J&T MONEY CZK otevřený podílový fond Praha, 4. února 2014 Společnosti Fincentrum, PwC

Více

NEWSLETTER KosFinance 2015-04

NEWSLETTER KosFinance 2015-04 2015 NEWSLETTER KosFinance 2015-04 Co mě zaujalo v dubnu 2015? Snížení úroků u úvěrů Hypoteční banky a hypoteční schody Alternativa existuje dividendové fondy PIONEER Investments Jedna z možností investic

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Pioneer Funds Emerging Markets Bond

Pioneer Funds Emerging Markets Bond Pioneer Funds Emerging Markets Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 USD třída Pioneer Funds Emerging Markets Bond CZK_Hedged byla založena 19. 3. 2013. Tato prezentace není investičním doporučením,

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST

Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Výsledky třetího ročníku analýzy Investice roku 2012 představeny: nejlepším fondem se stal Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Praha, 6. února 2013 Společnosti Fincentrum, PwC Česká republika a odborný

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Pioneer Investments. Profil skupiny

Pioneer Investments. Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny OBSAH Poslání a vize Pioneer Investments v letopočtech Produkty a služby Přístup založený na znalostech Proč právě Pioneer Investments? 1 Pioneer Investments Profil společnosti

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Přihlašovací údaje pro klienta: Stačí zaregistrovat

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí?

Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Asset Management správa peněz nebo nemovitostí? Odborný seminář vázaného zástupce pro službu přijímání a předávání pokynů Conseq Investment Management, a.s. Burzovní palác Rybná 682/14 110 05 Praha 1 1

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika

Popis investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika investičních nástrojů a upozornění na rizika HV Private Investment Trust, a.s. jako investiční zprostředkovatel (dále jen Společnost ) v souladu se zákonnými

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více