Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara

2 Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce Vytvořit ucelenou představu o kondiční přípravě v Taekwon-Do, se zaměřením na tu část kondiční přípravy, která se zabývá silovou přípravou sportovců. Metoda Práce byla sepsána na základě konzultací s trenéry Taekwon-Do, s vedoucími činovníky Českého svazu Taekwon-Do ITF, specialisty na silovou přípravu v jiných sportech, použité literatury a osobních zkušeností autora. Výsledky Výsledkem této práce by mělo být zdravé a efektivní posilování dorostenců i ostatních cvičenců při tréninku Taekwon-Do. Klíčová slova banka posilovacích cviků, fyziologie pohybového systému, metody posilování, silový trénink, silová příprava, svalová činnost, Taekwon-Do M.Růžička

3 Slib Taekwon-Do Budu dodržovat zásady Taekwon-Do! Budu respektovat mistra a sonbe (starších)! Nikdy nezneužiji Taekwon-Do! Budu hájit svobodu a pravdu! Budu budovat mírový svět! gen. Choi Hong Hi zakladatel Taekwon-Do I.T.F. 1

4 1 OBSAH 1 OBSAH ÚVOD ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU PROBLÉMU CÍLE PRÁCE SEZNÁMENÍ S TAEKWON-DO TAEKWON-DO ITF TRADIČNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF SPORTOVNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF OBECNÁ TEORIE SILOVÉHO TRÉNINKU ZÁSADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU MLÁDEŽE CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU DOSPĚLÝCH SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU SÍLA A JEJÍ CHARAKTERISTIKA MOŽNOSTI STIMULACE SVALOVÉHO NAPĚTÍ DRUHY SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ METODY POSILOVÁNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO SYSTÉMU KOSTERNÍ SVALY SKLADBA POSILOVACÍHO TRÉNINKU OBECNÁ SILOVÁ PŘÍPRAVA ZÁSADY PRO ZAČÁTEK POSILOVACÍHO TRÉNINKU VELIKOST ZÁTĚŽE POČET SÉRIÍ A OPAKOVÁNÍ, FREKVENCE CVIČENÍ POŘADÍ PROCVIČOVÁNÍ SVALOVÝCH SKUPIN BEZPEČNOST CVIČENÍ

5 8.7 ZÁKLADNÍ TERMÍNY NÁVRHY VSTUPNÍCH TESTŮ A ORIENTAČNĚ VÝKONY VE VYBRANÝCH DISCIPLÍNÁCH PŘÍKLADY CVIKŮ NA POSÍLENÍ POSTURÁLNÍHO SVALSTVA PŘÍKLADY PROGRAMŮ NA ROZVOJ OBECNÉ SÍLY METODY POSILOVÁNÍ V TAEKWON-DO METODY A PROSTŘEDKY POSILOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ SÍLA A JEJÍ ROZVOJ VÝBUŠNÁ SÍLA A JEJÍ ROZVOJ KRUHOVÝ TRÉNINK UKÁZKY TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ TRÉNINKOVÝ PLÁN, VYSPĚLÝ CVIČENEC VE VĚKU 14 LET TRÉNINKOVÝ PLÁN OBJEMOVÝ, VYSPĚLÝ CVIČENEC VE VĚKU 18 LET BANKA POSILOVACÍCH CVIKŮ ZÁDOVÉ SVALSTVO HÝŽĎOVÉ A STEHENNÍ SVALSTVO BŘIŠNÍ SVALY HRUDNÍK (PRSNÍ SVALSTVO) SVALY KRČNÍ PÁTEŘE RAMENA A PAŽE TRICEPS PAŽE BICEPS DISKUSE, ZÁVĚR PŘEHLED LITERATURY

6 2 ÚVOD V České republice se Taekwon-Do ITF cvičí od roku Již od roku 1992 má ČR také velice úspěšnou státní sportovní reprezentaci v Taekwon-Do ITF (např. Jaromír Michl - mistr světa 1999 ve t-ki, Argentina; Radka Dlouhá - mistryně světa 1994 v matsogi, Malajsie, Jiří Hovorka - juniorský mistr světa 1995 v matsogi, Polsko, tým ženy - juniorské mistryně světa v silovém přerážení-wirok 1998, Indie). Taekwon- Do ITF tak patří mezi velice úspěšné české sportovní odvětví a přípravě reprezentantů i talentům je věnována veliká péče. Na Mistrovství Evropy ve Skotském Edinburghu 2000 získala ČR 10 x zlatou medaili a poháry za nejúspěšnější juniorské týmy v Evropě. I přes tyto neopomenutelné úspěchy jsou v současném stavu odborné připravenosti v TKD u nás jisté rezervy a tím i možnosti pro jejich odstranění a prostor pro další rozvoj. Po konzultacích s prezidentem Českého svazu Taekwon-Do ITF i jednotlivými trenéry a studiu příslušné literatury vidím jako hlavní důvod nedostatečně metodicky zvládnutou výchovu sportovců již od dětství, kde jsou tito vedeni často nesprávným způsobem a připravováni na současné trendy v Taekwon- Do. Tento nesprávný přístup často pokračuje až do kategorie seniorů. Shrnuto, je nutno vytvořit nové metodické postupy, které budou korespondovat se současným vývojem Taekwon-Do ve světě a především se všemi obecně platnými zásadami teorie sportovního tréninku. 4

7 3 ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU PROBLÉMU Z mnoha různých důvodů (nepříliš dlouhá tradice, finanční důvody) se trenérské činnosti v oblasti Taekwon-Do u nás věnují ve svém volném čase zejména fanoušci tohoto sportu. Skupinu příznivců tvoří většinou bývalí závodníci, kteří však často postrádají odborné znalosti v oblasti tělovýchovy a využívají k tréninku svých svěřenců pouze zkušenosti ze svojí kariéry. Avšak tento přístup vede v jistém smyslu k zakonzervování tréninkových modelů z dob minulých a přípravě sportovců, které neodpovídají současnému trendu vysoké fyzické přípravy závodníků. V porovnání s výkony vyspělých týmů, je vidět několik rezerv, bez jejichž odstranění budou naše úspěchy ve světových soutěžích spíše ojedinělé a odvislé na schopnostech té které generace, než aby zde nastal postupný vývoj a rozvoj celého sportovního odvětví. Těmito rezervami může být například nedostatečná bojovnost, což je však problém spíše samotných závodníků a jejich motivace, schopnost číst soupeře (zde vidím velké nedostatky v technicko-taktické přípravě v juniorské a dospělé kategorii) a zejména rezervy v pohybech závodníků a jejich nedostatečném množství aktivní tělesné hmoty, které je limitující i pro rychlostní schopnosti. Sebelepší pohybová technika, výborné taktické myšlení i psychická jistota u kteréhokoliv závodníka jsou bezcenné, jestliže příslušný sportovec nemá uvedené vynikající vlastnosti podložené dobrou fyzickou kondicí. Teprve dobrá tělesná příprava jeho technické dovednosti a zkušenosti umocňuje a dovoluje mu jich využít ve prospěch svůj, popř. kolektivu svého týmu. Kondiční příprava vytváří předpoklad pro zvýšení výkonnosti v Taekwon-Do. Bez její dostatečné úrovně není možné dlouhodobě zdokonalovat vlastní techniky a tak zvyšovat tréninkové zatížení a tím i individuální výkonnost. Kondiční příprava plní i funkci zdravotní a vyrovnávací, kdy vyrovnává jednostranné zatěžování pohybového aparátu, svalstva, šlach a kostí při speciálním výcviku technik Taekwon-Do. Z těchto důvodů je velmi důležitá při cvičení začátečníků, dětí a mládeže. 5

8 4 CÍLE PRÁCE Cílem této práce bylo vytvořit ucelenou představu o kondiční přípravě v Taekwon-Do v podmínkách českých týmů. Zabývat se kondiční přípravou komplexně, v celé její šíři, by však bylo velice obsáhlé. Tento původní cíl jsem tudíž zredukoval na tu část kondiční přípravy, která se zabývá silovou přípravou sportovců. Jelikož i tento cíl vzhledem k věkovému i výkonnostnímu složení cvičenců Taekwon-Do v ČR (děti, junioři, senioři, reprezentace, ) překračuje rámec práce tohoto typu, tak cílovou skupinou, na níž jsem se zaměřil, je kategorie juniorů (tj. věk roků). I v této kategorii samozřejmě najdeme široké spektrum výkonnosti jednotlivých cvičenců. Tuto výkonnost ovlivňuje celá řada vlivů vrozené dispozice, somatotyp, talent, důvody a motivace ke cvičení, vliv tréninkového procesu aj. Cílem této práce je silová příprava především těch juniorů, kteří jsou na základě svých předpokladů vybráni z jednotlivých oddílů TKD a dále sdružováni do tzv. Středisek talentované mládeže (STM), kde mají možnost dalšího sportovního rozvoje společně s ostatními výkonnostně perspektivními jedinci daného regionu. Úkoly práce: o popsat základní cviky, o jejich použití, procvičované partie a nejčastější chyby, se snahou obsáhnout celou problematiku v oblasti silové přípravy, která bude srozumitelná i pro trenéry, kteří se tomuto tématu speciálně nevěnují. 6

9 5 SEZNÁMENÍ S TAEKWON-DO 5.1 TAEKWON-DO ITF Taekwon-Do ITF se dostalo do povědomí široké veřejnosti jako moderní umění sebeobrany, které se opírá o tradiční a filozofické zásady starokorejských bojových umění jako Tae Kyon a Soo Bak-Gi. Vedle těchto vlivů se na utváření Taekwon-Do podílelo i japonské Karate, které gen. Choi Hong Hi, tvůrce a zakladatel Taekwon-Do, při svém pobytu v Japonsku studoval a dosáhl v něm technického stupně 2.Dan. Korejské pojmenování Taekwon-Do, kde tae je možno přeložit jako noha či kop, kwon jako ruka či pěst a poslední do můžeme celkově chápat jako určitou správnou cestu životem nebo nezkaženou životní filozofii. Není ovšem možné, takto přeložená jednotlivá slova postavit vedle sebe a říci Taekwon-Do rovná se cesta kopů a úderů. Taekwon-Do pojímá přibližně 3200 přesně popsaných prakticky využitelných technik úderů, kopů, úhybů, seků atd. Typické je především svou velkou silou, dokonalou technikou nohou, rychlostí, obratností a tak není nic překvapujícího, že např. i v mnoha mimo asijských zemích jako USA, Rusko nebo Polsko je Taekwon- Do mnohem populárnější nežli ostatní bojová umění. Je možné předpokládat, že Taekwon-Do je v současné době jedním z nejvyspělejších bojových umění, které má možnost, v rámci svých dovedností a schopností, se naučit každý. 5.2 TRADIČNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF Oficiální založení Taekwon-Do se datuje do roku 1955, konkrétně do generálem Choi Hong Hi. Choi Hong Hi je autorem názvu tohoto bojového umění a až do své 7

10 smrti (2002) byl jeho prezidentem. Generál sám je také autorem slavného výroku,že žádné jiné bojové umění na světě nemá tak rafinovanou, složitou, efektivní a dokonalou techniku kopů i úderů, obrany a útoku, jako právě jeho Taekwon-Do. Zároveň však vždy dodával, že žádná z těchto výhod nesmí být zneužita. O platnosti těchto slov svědčí i jeho myšlenky, které jsou základem celého Taekwon- Do. Každý, kdo se chce tomuto umění věnovat a dosáhnout v něm určitých výsledků, se musí s následujícími myšlenkami a názory ztotožnit, pochopit je a zůstat jim věrný. Ucelená a dokonalá skladba, která zaručuje neustálou možnost zdokonalování se v technikách po mnoho let nebo i celý život, patří mezi hlavní přednosti výuky. Kompletní kompozice je v současné době popsána v obsáhlé 15-ti dílné encyklopedii Taekwon-Do. Skládá se z pěti významných, relativně samostatných částí, které jsou však vzájemně značně propojeny - základní pohyby, technické sestavy, rozvoj mysli a těla, výuka boje a techniky sebeobrany. Všechny fáze výuky jsou spolu velmi těsně spjaty a je nemožné dlouhodobě oddělit jednu část od druhé. Základním stavebním prvkem výuky, jak již byli zmíněno, je nácvik základních technik. Po zvládnutí určité skupiny základních technik, jsou tyto sdruženy do vzorů (angl. Pattern), tzv. tulů. Těchto tulů je celkem 24, jsou rozděleny podle náročnosti a skládají se z přesných za sebou jdoucích pohybů, simulujících boj s imaginárními protivníky. Používané pohyby jsou útočné i blokovací techniky a jejich použití v sestavách zlepšuje rychlost, přesnost, rytmus a koordinaci pohybů i celkovou účinnost těchto technik a rozvíjí práci s dechem, orientaci a stabilitu cvičence a tím jej připravuje na volný boj. Následně navazující a pro mnohé nejatraktivnější částí výuky je volný boj, matsogi. Vytvořený systém nácviku je přesně rozdělen do několika etap, z nichž každá má za cíl nejprve určitou vlastnost, která je v opravdovém boji potřebná (např. nácvik efektivní vzdálenosti mezi soupeři, kombinace jednotlivých technik apod.), naučit. Vzhledem k tomu, že v simulovaném boji, nelze použít na soupeře tvrdou techniku, která by mohla mít za následek i velice nebezpečné zranění cvičence, byla vytvořena speciální forma výuky tzv. wirok (silové přerážení). Zde má každý možnost 8

11 si plně vyzkoušet svou sílu i techniku, aniž by jinému ublížil. Např. na exhibicích je možnost vidět přerážet 10 střešních tašek jednou ranou, sekání cihel nebo ledových ker apod. Hoosin sul je vlastní sebeobrana člověka a je vrcholnou formou výuky Taekwon-Do, kdy je jedinec schopen ubránit se útoku jednoho i více útočníků. Užití samotné sebeobrany by mělo být prováděno primárně reflexně, bez jakékoliv předchozí přípravy či domluvy. Technická úroveň studentů, se podobně jako i v jiných bojových uměních, vyjadřuje technickým stupněm, který má podobu barevného pásku společně s technickým označením. Technické stupně se v Taekwon-Do dělí na žákovské a mistrovské. Žákovských stupňů (kup) je celkem deset a označují se 5-ti různými barvami (bílá, žlutá, zelená, modrá a červená). Za zhruba 3 roky svého usilovného tréninku talentovaný student může dosáhnout nejvyššího žákovského stupně. Mistrovské stupně (Dan) se vyznačují černou barvou s římským označením příslušného Danu. Těch je celkem 9 a dělí se do čtyř skupin. o 1. až 3. Dan označuje asistenta instruktora o 4. až 6. Dan jsou již instruktoři o 7.a 8. Dan jsou mistři o 9. Dan označuje velmistra. Z tohoto rozdělení je zřejmé, že skutečným mistrem Taekwon-Do se stává student až získáním 7. a vyššího Danu. V České republice bylo Taekwon-Do ITF poprvé zaregistrováno v roce Za svou již osmnáctiletou tradici si na našem území vytvořilo řadu příznivců. Členská základna v České republice je tvořena více než členy a co do velikosti figuruje na 36. místě z celkového počtu 79 sportů. Z celkového počtu členů připadá na mládež více než 2/3 z celkového množství. Jednotliví členové jsou sdružování v mateřských oddílech po celé republice, kterých je podle posledních údajů 31. V žebříčku popularity sportů v ČR dosáhlo v posledních třech letech v průměru na 21. místo, při posuzování úspěšnosti, dle dosavadních sportovních úspěchů, se můžeme bavit dokonce o 11.místě (!), avšak s tím handicapem, že Taekwon-Do ITF nezískalo bonifikaci olympijského 9

12 sportu (jiná federace Taekwon-Do WTF patří do této rodiny olympijských sportů od roku 2000 OH v Sydney). 5.3 SPORTOVNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF Taekwon-Do ITF nebylo ve své pravé podstatě vytvořeno jako sport, sportovní disciplíny byly do jeho struktury přidány až později a to především ze dvou důvodů. První důvod je dán už základní podstatou člověka - soutěživostí, která je mu dána od přírody, rád zkouší své možnosti a limity. Rád zjišťuje, kdo je lepší. Pokud by ale dva příznivci chtěli vyzkoušet své limity, své opravdové umění Taekwon-Do, musel by jeden z nich v boji nutně zemřít. Z tohoto důvodu byl vytvořen umělý systém volného boje a ostatních disciplín, které mají svá předem stanovená pravidla a kde si každý adept může bez vážnějšího rizika zranění vyzkoušet svou dovednost v Taekwon-Do. Druhým důvodem byl sociokulturní význam jednotlivých setkání. Při utkáních na mezinárodních soutěžích se lidé jednotlivých států a mentalit setkávají, navzájem se poznávají, učí se a spolupracují. Což jako celek přináší užitek nejen jim samotným, ale rozvoji Taekwon-Do po celém světě. Taekwon-Do má čtyři soutěžní disciplíny: - vzory (tul) - sportovní boj (matsogi) - speciální techniky (t-ki) - silové přerážení (wirok) z nichž poslední dvě uvedená využívají sportovních nářadí Vzory (tul) Ve vzorech jednotlivců spolu,respektive proti sobě, cvičí najednou 2 soutěžící se stejným technickým stupněm, kteří stojí na vyznačených místech tatami, které označují počátek i konec jejich cvičené sestavy. Soutěžící odcvičí nejprve vzor první - 10

13 povinný (určený rozhodčím) a poté vzor druhý volitelný (vybraný již samotným soutěžícím). Oba vzory jsou obodovány pěti rozhodčími dle daných kritérií : technika, síla (energičnost), kontrola dechu, rovnováha, timing a rytmus. Celkový součet bodů pak rozhodne o vítězi. Existuje zde i soutěž týmů, kdy daný vzor cvičí společně vždy 5 soutěžících najednou. Do svého vzoru mohou přidat určitý typ choreografie, která je potom dalším bodovaným kritériem. Zde je na místě spolupráce všech členů týmu. Mezi nejvíce zatěžované svalové skupiny při cvičení vzorů můžeme řadit celou svalovou soustavu, zejména jsou to tzv. svaly posturální, zabezpečující vzpřímené držení těla: musculus erector spinae (vzpřimovač páteře), m. rectus abdominis (přímý sval břišní), m. trapezius (sval trapézový), m. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní), m. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní), m. gluteus maximus (velký sval hýžďový) a m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) Sportovní boj (matsogi) Zde je nutné poznamenat, že Taekwon-Do je výhradně obranný systém bojového umění a v posledních letech se vedou vážná jednání o této části sportovního Taekwon-Do. Snahou je právě upravit sportovní boj v Taekwon-Do tak, aby základní myšlenka obranného umění byla naplněna a současně aby došlo k jednoznačnému oddělení od ostatních bojových umění. Nejpravděpodobněji se zatím jeví možnost zavedení nové, páté disciplíny, která bude mít blíže k tradičnímu Taekwon-Do. Bude vycházet z tradičního sparringu, nacvičeného souboje a hodnotit se bude správnost technik, jejich timing, kontakt s partnerem atd. Zajímavý je i chystaný počet protivníků, resp. partnerů 1 žena proti dvěma mužům, muž proti třem mužům. Opakuji, že tato disciplína Taekwon-Do je prozatím ve stavu vývoje a v této práci se budu nadále věnovat pouze stávajícímu sportovnímu boji, tj. matsogi. Ve sportovním boji - matsogi - se spolu utkávají dva soutěžící v příslušné váhové kategorii (pět v ženské i mužské kategorii) v zápasišti 9 x 9 metrů, označení červenou nebo modrou šerpou, kterou mají uvázanou zezadu na pásku. Rivalové 11

14 spolu bojují v předepsaných chráničích rukou, nohou a suspensoru (pouze muži), mohou však využít i doporučenou výstroj jako chránič holení a zubů. Semikontaktní boj probíhá dvoukolově (2x2 minuty), vždy s minutovou přestávkou. Přerušení zápasu nastává po určitém provinění soutěžícího, např. upadnutí, nedovolená technika apod., nepřerušuje se po každé úspěšně provedené technice. Soutěžící se snaží navzájem zasahovat povolenými technikami rukou a nohou do přední a boční části těla od pasu výše. Podle použité techniky může závodník získat 1 až 3 body. I zde existuje soutěž týmů (5+1 náhradník), kde se snaží každý tým získat v pěti zápasech vítězných 6 bodů, 2 body za vítězství, 1 bod za remízu. Boj trvá pouze 1 x 2 minuty a mohou se spolu utkat závodníci libovolných váhových kategorií. Specialisté na matsogi jsou rychlostní typy u kterých je nutno zejména metodou plyometrického posilování rozvinout výbušnou sílu dolních končetin, umožňující maximální zrychlení a prudké změny směru. Z důvodu kontaktů se soupeřem v maximálních nebo submaximálních rychlostech je nutný pevný svalový korzet. Typově se řadí k ektomorfně - mezomorfním typům Speciální techniky (t-ki) Soutěž ve speciálních technikách spočívá v rozbití desek ve velké výšce nebo dálce. Při skocích do výšky jsou desky umístěny ve specifických stojanech. Do dálky se skáče přes dvě pásky, uchycené na zvláštních stojáncích, deska se drží v rukou. Cílem je postupně pěti přesně předepsanými technikami: kop vzhůru, obloukový kop, boční kop s otočkou o 360 stupňů, obloukový kop s otočkou a boční kop do dálky přelomit 2 cm silnou dřevěnou desku v přesně dané výšce nebo dálce. Za přelomení získává soutěžící 3 body, za nalomení pouze 2 body. Ženy zdolávají jen 3 techniky (nesoutěží v kopech s otočkou). V soutěži týmů pak každý člen daného týmu (muži 5+1, ženy 3+1) má vybranou pouze jednu techniku, ve které se snaží získat pro tým plný počet bodů. Mezi nejvíce zatěžované svaly se řadí posturální skupina a svalstvo nohou umožňující mohutný výskok - m. iliopsoas (sval bedrokyčlo-stehenní), m. gluteus maximus (velký sval hýžďový), m. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní), 12

15 m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) a m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový). Silový trénink se zaměřuje především na výbušnost a rychlostní sílu dolních končetin Silové přerážení (wirok) V mužské kategorii se i zde závodí v pěti předepsaných technikách: úder přední stranou pěsti a sek hranou ruky, obloukovým, bočním a obloukovým kopem v otočce. Ženy soutěží pouze ve 3 technikách (nemají úder a kop v otočce). Při jednotlivých technikách se snaží závodníci jedním nepřerušeným pohybem a správnou úderovou plochou zlomit stanovený počet plastových (dříve i dřevěných) desek o síle 2 cm, upevněných v řadě za sebou ve speciálních stojanech. Soutěž jednotlivých týmů probíhá stejným způsobem jako u speciálních technik. Jeden člen týmu jedna technika. Na republikové úrovni se závodí ve všech věkových kategoriích žáci, junioři a senioři. Juniorské i seniorské kategorie se mohou podobně jako i v jiných sportech utkat na mezinárodních světových soutěžích, které jsou realizovány výhradně v halách. Struktura soutěží je koncipována jako: oblastní soutěže (kraje), národní soutěž (Mistrovství Moravy, Mistrovství Čech), celorepubliková soutěž (MČR), kontinentální soutěže (ME), celosvětové soutěže (MS). Mimo uvedené soutěže ještě funguje systém podpory a přípravy mládeže. Tyto aktivity se slučují do tzv. Středisek talentované mládeže se svými vlastními soutěžemi. Uskutečnění velkých soutěží je náročné zejména díky omezeným finančním zdrojům. Technické zabezpečení soutěže spočívá v zajištění soutěžních prostor a patřičného technického vybavení ( např. tatami speciální povrch, který se pokládá na plochu haly a probíhají na něm veškeré soutěže). Vzhledem ke skutečnosti, že realizace velkých soutěží je finančně náročná a jednotlivé oddíly nemají ve většině případů dostatečné finanční prostředky, menší soutěže probíhají pouze na standardním povrchu haly. Patřičným vybavením, které je potřebné k realizování jednotlivých soutěží, disponuje zejména svaz zastřešující jednotlivé oddíly. 13

16 Výhodou soutěží v hale je stálost podmínek. Personální zabezpečení je většinou pokryto dobrovolníky z řad členů svazu. 6 OBECNÁ TEORIE SILOVÉHO TRÉNINKU 6.1 ZÁSADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Nejdříve trochu z obecné teorie. To, jak se sportovec prezentuje na soutěži, závodech, utkáních je produktem sportovních výkonů a sportovní výkonnosti jednotlivců a družstev. Sportovní výkon je tedy ta základní hodnota, která ovlivňuje, jak závodník či družstvo při dané příležitosti dopadne. Dále to jsou sportovní štěstí, zdraví, náhoda, přízeň či nepřízeň rozhodčích, počasí atd. Tyto proměnné však můžeme jen velmi těžko, jestli vůbec, ovlivnit. Proto se soustředíme na práci se sportovním výkonem a výkonností. To jsou věci, které se dají jistým způsobem kvantifikovat pomocí ukazatelů času, hmotnosti, vzdálenosti nebo konečným výsledkem utkání. Pořadí v jednorázových soutěžích určují výsledky jednotlivých sportovců, zatímco sportovní výkonnost vyjadřuje výsledky sportovců a sportovních kolektivů v řadě opakovaných dlouhodobých soutěží či zápasů. Takto se přirozeně rozlišují sportovci a sportovní kolektivy na základě jejich obecné a speciální připravenosti. Pokud se podíváme na úroveň a vývoj sportovní výkonnosti v historickém kontextu, tak zjišťujeme, že se neustále dynamicky rozvíjí, což ve svém důsledku znamená zlepšování rekordů v disciplínách a odvětvích sportu nějak měřitelných a zároveň zvyšování úrovně ve sportech kolektivních. Názory, které se ozývají zejména z řad pamětníků, že tehdy se to hrávalo lépe a úspěšněji, lze s jistou nadsázkou považovat za vzpomínky na staré dobré časy. Realita je taková, že současní sportovci jsou rychlejší, silnější, obratnější apod. Je to zejména důsledek neustále se zlepšujících tréninkových podmínek, metodiky tréninku, vybavení sportovců a lepší výživy. Pokud se podíváme na dlouhodobý vývoj světových rekordů v různých odvětví sportu, je možno vysledovat jisté rozdíly v dynamice rozvoje výkonnosti, v závislosti na charakteru, té které 14

17 disciplíny. Nejmenší přírůstky jsou v rychlostních disciplínách, dále to pak jsou vytrvalostní disciplíny a nejvyšší přírůstky vykazují rychlostně silové výkony. Otázka zní, proč právě rychlostně silové výkony mají nejvyšší přírůstek zlepšení? Můžeme se domnívat, že nemalou zásluhu měli nedovolené prostředky (doping), které umožňují zlepšování sportovní výkonnosti sportovců za hranici možností jejich organismu. Pokud však pomineme tento problém, lze se domnívat, že rychlostně silová složka sportovního výkonu je velmi dobře trénovatelná a při současném rozvoji poznatků v oblastech fungování lidského těla při zátěži, tréninkových metod, výživy a regenerace se dá výkonnost této složky sportovního výkonu významně zvyšovat. Mezi sporty, kde se rychlostně silová složka významně podílí na výsledném výkonu lze jistě zařadit i Taekwon-Do a právě zde, lze hledat obrovský pokrok v přípravě vrcholových týmů. Je nutno si uvědomit tréninkový proces, jako dynamickou soustavu podnětů mezi trenérem a sportovcem, zaměřenou na postupné vytváření předpokladů pro zvýšení výkonnosti sportovce nebo sportovního kolektivu. Stejně tak to, že se jedná o systém, v němž jsou jednotlivé prvky uspořádány v určitých vztazích, které je nutno dodržovat. Nejedná se tedy o pouhé opakování výkonu, bez jeho rozdělení na jednotlivé složky vzájemně spolu související. 6.2 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU MLÁDEŽE Sportovní trénink dětí a mládeže se vyznačuje odlišnostmi od tréninku dospělých jedinců. Je to v podstatě začátek dlouhodobé systematické přípravy a má velký význam pro vybudování základů pro pozdější rozvoj sportovní výkonnosti sportovců. Tato bude ve velké míře záviset právě na vhodnosti tréninkových postupů využívaných v tomto období přípravy sportovce. Proto je nezbytné určovat obsah i strukturu tréninku tak, aby podporovaly jeho přirozený vývoj a zároveň budovaly základy budoucího výkonnostního růstu. Mezi tyto zásady patří především rozvoj všestrannosti, tj. rozšiřování funkčního rozvoje organismu a správného poměru mezi jednotlivými složkami sportovního tréninku. To především znamená maximálně využít tzv. senzitivních období, v nichž jsou mimořádně příznivé podmínky pro rozvoj určité pohybové 15

18 schopnosti. Ve věku let se začínají v přípravě postupně objevovat prvky specializovaného tréninku podle somatických, kondičních, psychických a obratnostních předpokladů tak, aby se mohl závodník v juniorské kategorii soustředit na zlepšování již zvládnutých specializovaných činností. Dále je nutno zvyšovat odolnost sportovců vůči tělesnému a duševnímu zatěžování, tento rozvoj je možno uskutečňovat dodržováním zásad přiměřenosti a postupnosti. Stavba tréninku musí respektovat střídání zatížení a aktivního odpočinku, zároveň také cyklické uspořádání tréninkových jednotek v souladu s trváním školního roku, prázdnin apod. Je také nutné v této etapě sledovat přednosti a nedostatky jednotlivých sportovců a postupně vytypovávat talenty, s kterými bude později příprava pokračovat směrem k vrcholové výkonnosti v rámci reprezentačních soustředění a závodů. V této fázi není vhodné přikládat výsledkům jednotlivců či sportovních družstev nějakou váhu, jedná se spíše o orientační pomůcku pro trenéra. Rozvoj silových schopností úzce souvisí s růstem a vývojem aktivního a pasivního hybného systému. Rozvoj dynamických silových schopností závisí zejména na stupni morfofukční zralosti nervosvalového systému, statické silové schopnosti spíše na možnosti zátěžové hypertrofie a ukončení růstové pubertální akcelerace. Proto lze dynamickou sílu rozvíjet již okolo 10. roku (pouze s vlastní vahou), vrcholu bývá dosaženo asi ve letech. Provozování statických silových cvičení více závisí na možnosti androgenové hypertrofie. Výrazněji zatěžuje příslušné klouby a kosti a proto o rozvoj statické síly má být usilováno až po pubertě. 6.3 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU DOSPĚLÝCH Charakter tréninku dospělých se odvíjí od několika faktorů. Je důležité si určit sportovní plány od rekreačních cílů až po dosažení vrcholové výkonnosti. Sportovní trénink se tím diferencuje na několik úrovní, s nimiž souvisí i následující charakteristiky tohoto procesu. V obsahu tréninku se projevuje výrazná specializace, a to v přípravě kondiční i taktické. Metodika tréninku se realizuje s ohledem na základní tréninkové principy: všestrannosti, systematičnosti, zvyšujícího se zatížení a cykličnosti. V řízení tréninku se projevuje výkonnostní úroveň s cíly, které chce trenér s týmem dosáhnout. 16

19 6.4 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Sportovní trénink je komplex různorodých úkolů, členících se podle povahy do jednotlivých složek. Toto členění je však pouze teoretické, protože v praxi se jednotlivé složky navzájem prolínají, pouze se na složku, která má být v daném tréninku zdokonalována, klade zvláštní důraz. Z hlediska praxe dělíme sportovní trénink na následující složky: o Kondiční příprava - zahrnující zdokonalování všestranného sportovního základu, rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a odpovídajících psychických procesů. o Technická příprava zabývající se rozvojem koordinačních schopností, osvojováním a zdokonalováním technik Taekwon-Do, metodikou nácviku technik. o Taktická příprava osvojení teorie taktiky, rozvoj schopnosti vybrat optimální řešení situace a rozvoj tvůrčích schopností, fáze taktického jednání, předzápasová taktická příprava. o Psychologická příprava rozvoj motivace, ovládání emočních procesů v podmínkách soutěžních situací a formování charakteru a sociální role sportovce, cvičení koncentrace. Vztahy mezi těmito složkami se nejvíce uplatňují ve sportovních hrách, kde spolu téměř splývají. V Taekwon-Do, stejně jako v ostatních bojových sportech, technická a taktická příprava splývá v jeden celek, v technicko-taktickou přípravu, která tvoří základ sportovního výkonu v Taekwon-Do. Ve sportovním tréninku se jejich postavení jednotlivých složek mění podle charakteru sportu, výkonnostní úrovně a fáze přípravy. V tréninku dětí hraje nejvýznamnější roli kondiční příprava prováděná na principu všestrannosti, zatímco se zvyšujícím se věkem a s růstem výkonnosti se zvětšuje podíl technické, popř. taktické přípravy. Ve vrcholové úrovni pak převažují prostředky a metody úzce specializované. 17

20 6.4.1 Kondiční příprava Kondiční příprava je nejdůležitější složkou sportovního tréninku, neboť je zaměřena na vytváření základních tělesných předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost (konditio = podmínka, předpoklad). Vysoká úroveň sportovních výkonů může vyrůst jen z širokého všestranného základu, který nachází své vyjádření v trénovanosti sportovce. V rámci kondiční přípravy se řeší úkoly: o zdokonalování všestranného pohybového základu, o rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností a návyků, o rozvoj pohybových schopností v nejrůznějších kvalitách jejich projevů, o rozvoj silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních schopností na bázi příslušných fyziologických funkčních systémů a odpovídajících psychických procesů, o rozvoj speciálních pohybových schopností v souladu s potřebami techniky příslušných sportovních činností a energetických režimů jejich výkonového provedení. Kondiční přípravu je však třeba chápat v celé její šíři a složitosti. Kondiční připravenost je totiž základem vytříbené techniky sportovních činností (rychlosti, síly, vytrvalosti, obratnosti a jiných) a také vysoce efektivního pohotového a tvořivého myšlení. Právě řídící činnost centrálního nervového systému (mozku) je pro úspěšného sportovce rozhodující. Proto i ve sportovním tréninku musí rozvoj všech řídících funkcí, mezi nimiž nejvýznamnější místo náleží psychickým procesům, zaujímat přední místo. Systémem, jemuž přísluší úloha realizátora sportovních činností, je systém svalový. Význam kondiční přípravy se projevuje ve specifických proporcích v různém věku, v různých sportovních odvětvích a v různých úrovních výkonnosti. Nejdůležitější však je v tréninku dětí a mládeže, kde má dvě základní funkce. První zajišťuje všestranný rozvoj sportovce (obecná kondice), druhá se pak vztahuje ke 18

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

SÍLA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie SÍLA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2104 (Síla) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 18. 2. 2014

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Taekwon-do ITF je tu pro všechny

Taekwon-do ITF je tu pro všechny Taekwon-do ITF je tu pro všechny Proto jsme se rozhodli Vám jej zde trochu přiblížit. Smyslem taekwonda bylo vytvořit velice účinné umění sebeobrany, které by se dalo použít v dnešní moderní době 21. století

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Taekwon-do ITF je tu pro všechny

Taekwon-do ITF je tu pro všechny Taekwon-do ITF je tu pro všechny Když bylo v dubnu roku 1955 v korejským generálem Choi Hong-hi (1918-2002) poprvé oficiálně představeno veřejnosti moderní bojové umění zaměřené především na obranu člověka

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ

METODY POSILOVÁNÍ ZLÍNSKÝ KRAJ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2105 (Metody posilování) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY NÁVRH INOVACÍ TRÉNINKOVÝCH METOD V PŘÍPRAVNÉM OBDOBÍ ROČNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU HRÁČŮ LEDNÍHO HOKEJE KATEGORIE MLADŠÍHO

Více

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed ZATÍŽEN ENÍ základní definice záměrný, cílený c podnět t k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám m funkční aktivity organismu = = ke změnám m trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností,,

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Fyzické testy žactva v orientačním běhu

Fyzické testy žactva v orientačním běhu Fyzické testy žactva v orientačním běhu Bc. Marcela Kubíčková 1. Úvod Součástí společné přípravy talentovaného žactva východočeské oblasti jsou každoroční motorické testy, které jsou prováděny za účelem

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská

Seminární práce. na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA. k příležitosti. školení trenérů III. třídy judo Martina Čechlovská Seminární práce na téma TĚLESNÁ PŘÍPRAVA k příležitosti školení trenérů III. třídy judo 2014 Martina Čechlovská Obsah Tělesná neboli kondiční příprava 1 Síla 2 Rychlost 3 Vytrvalost 4 Obratnost 5 Pohyblivost

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let

BABY AEROBIC pro děti 3 5 let BABY AEROBIC pro děti 3 5 let Dbáme na všestranný rozvoj, správné držení těla, správné pohybové stereotypy. Děti naučíme základy rytmiky, rozvíjíme pohybovou paměť, soustředění, udržujeme přirozenou touhu

Více

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU (podklady pro přednášky školení trenérů lic. B) Doc. PaedDr. Tomáš Perič, PhD. Oddělení sportovního tréninku Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky Fakulta tělesné výchovy

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D.

Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. Antropomotorika PhDr.Radek Vobr, Ph.D. jazyky v kinantropologii 1 Osnova prezentace Klasifikace lidského pohybu Teorie tělesných cvičení (TC) Strukturální stránka TC Procesuální stránka TC Finální stránka

Více

Člověk a zdravý životní styl

Člověk a zdravý životní styl 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Bohumil Smrček Strana: 1 Škola Ročník 3. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu Kvantová medicina ve sportu 1 z 7 Imunomodulace Imunomodulace je důležitá část sportovcova tréninku. Role kvantové medicíny v oblasti imunomodulace je zásadní. Schopnost laseru zlepšit účinky léků byla

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

Koordinační schopnosti

Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti Koordinační schopnosti dříve nazývané obratnostní schopnosti, též koordinačně-psychomotorické, zaujímají mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní postavení, vyplývající z různorodosti

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

30 minutový domácí TRX trénink

30 minutový domácí TRX trénink 30 minutový domácí TRX trénink Je možné za 30 minut procvičit svaly celého těla a výrazně zvýšit svou fyzickou kondici? Na TRX ano! Vyzkoušejte tréninkový plán, který vám pomůže posílit celé tělo v mnoha

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ:

VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ: Příloha č. 1 výzvy k vybudování Fitness parku Praha Slivenec Specifikace zakázky VŠEOBECNÉ INFORMACE O NAVRŽENÉM SYSTÉMU FITNESS PRVKŮ: URČENÍ ZAŘÍZENÍ Plocha o rozloze min. 200 m2 se 4 fitness stanicemi

Více

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2

Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar. Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Název: Autor: Běhání (+ DVD) Aleš Tvrzník, Miloš Škorpil, Libor Soumar Formát: 16x24 cm, 248 stran Datum vydání: 17.05.2006 ISBN: 80-247-1220-2 Anotace Kniha, doplněná DVD, poradí s technikou a nastavením

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Semi kontakt Lightcontact Full contact

Semi kontakt Lightcontact Full contact Kick box Regenerace Historie Kickbox V roce 1964 Japonci převzali Muay Thai (viz. Thai box) a vytvořili vlastní způsob, dnes známý pod pojmem "kickboxing", který se dělí do třech kategorií: Semi kontakt

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport

Sportovní gymnastika. Esteticko koordinační sport Sportovní gymnastika Esteticko koordinační sport Předpoklady Somatotyp sportovce silný, pružný, výškově menší postava = menší pákové poměry, rychlejší rotace Psychické vlastnosti spíše extrovert; odolnost

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání

Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání 01.10.2017 30.06.2018 Připravil: Petr Mikeš Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří Obsah: Obsah a cíle projektu str.2 Rámcový

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ )

Seminární práce. Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce Stavba ročního tréninkového plánu. (srovnání rozdílného pojetí) A, A.A. LEBEDA DŽUDO ( TECHNIKA CHVATŮ ) B, SKRIPTA ČESKÉHO SVAZU JUDA Marek Zdeněk 13.4.2014

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Formy silového tréninku a jejich aplikace

Formy silového tréninku a jejich aplikace Formy silového tréninku a jejich aplikace 1. OB jako silově vytrvalostní sport (jeho specifika z hlediska požadavků na sílu). 2. Metody silového tréninku a jejich vliv na vytrvalostní výkon. 3. Aplikace

Více

Koncepce fitness programu FAKTORY

Koncepce fitness programu FAKTORY Koncepce fitness programu FAKTORY Představujeme Vám ojedinělý koncept funkčního cvičení venku v přírodě, který je určený pro širokou veřejnost různého věku s různou kondicí. Byl vytvořen ve spolupráci

Více

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004

Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Principy sestavování tréninkových plánů (se zaměřením na operativní plány) (florbal) 3.ročník KS TVS školní rok 2003/2004 Cíl plánování - připravit podmínky pro dlouhodobý rozvoj sportovce a vytvoření

Více

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické

Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova. Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické Kritéria maturitní zkoušky z volitelného předmětu tělesná výchova Maturitní zkouška je složena ze 2 částí A/ praktické B/ teoretické A/ praktická část 2013 GYMNASTIKA 1. test: Akrobatická sestava Popis

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Rozvoj pohybových schopností

Rozvoj pohybových schopností Rozvoj pohybových schopností Pohyb je vyjadřovacím prostředkem, komunikačním prostředkem, uplatňuje se v základních interakcích organismu a prostředí. Volní pohyby Mimovolní pohyby Reflexní pohyby Druhy

Více

Edukant jako subjekt i objekt edukace

Edukant jako subjekt i objekt edukace Edukant jako subjekt i objekt edukace Bc. Jana Kouřilová (učo: 360313) Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012. Faktory ovlivňující sportovní výkon

Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012. Faktory ovlivňující sportovní výkon Závěrečná práce Trenér II. Třídy Kristýna Judasová 28. 7. 2012 Faktory ovlivňující sportovní výkon Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport vše, co víme o lidském potenciálu. (Marie Dalloway)

Více

Metodika zkoušek na stupně technické vyspělosti v kickboxu

Metodika zkoušek na stupně technické vyspělosti v kickboxu Metodika zkoušek na stupně technické vyspělosti v boxu Český svaz boxu 2011 Řád zkoušek Praktická část je věnována již zkouškám samotným. Rozpis jednotlivých požadavků však slouží pouze jako teoretický

Více

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu

BS/11 Kondiční trénink ve volejbalu dorostu Obsah: Rozvoj síly v kategorii kadetů Rozvoj síly v kategorii juniorů Rozvoj rychlosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj vytrvalosti v kategorii kadetů a juniorů Rozvoj flexibility v kategorii kadetů

Více

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů Mstudio Rychnov nad Kněžnou O nás Fitness centrum nových sportů Moderní pojetí fitness Rozmanité spektrum sportovních aktivit Fitness e-shop se sportovním

Více

IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU IKS-ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Sporotvní trénink Tréninkem rozumíme proces, který se zaměřuje na osvojování a zdokonalování určité dovednosti a na rozvoj schopností. Pojem trénink se využívá nejen v

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Koncepčně programový projekt

Koncepčně programový projekt vypracovaný v návaznosti na: aktualizaci dokumentů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyhlašované Programy státní podpory sportu aktuální strategické cíle České triatlonové asociace Dokumenty

Více

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy

Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Seminární práce Školení trenérů juda III. třídy Stavba tréninkové jednotky Vypracoval Jakub Červinka Liberec 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Sportovní příprava dětí... 3 2.1 Cíl tréninků... 3 2.2 Kondiční příprava...

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie

PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ. Zapletalová Silvie PRŮBĚH A FÁZE MOTORICKÉHO UČENÍ Zapletalová Silvie ČINITELÉ MOTORICKÉHO UČENÍ Průběh učení je ovlivněn celou řadou činitelů. Působení činitelů je různě silné a závisí např. na věku sportovce, pohybové

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti:

Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPORT POHYBOVÉ AKTIVITY A Tímto rámcovým vzdělávacím programem se řídí oblasti: POHYBOVÉ AKTIVITY TANEČNÍ AKTIVITY MÍČOVÉ HRY LOGICKÉ HRY SOUSTŘEDĚNÍ A SEZONNÍ AKTIVITY ZÁJMOVÉ ÚTVARY:

Více

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika 1.2 Motorické testy - obecná charakteristika Test používáme ve významu zkouška. Jedná se o vědecky podloženou zkoušku, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního výsledku. Testování znamená: 1. Provedení

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrsnká TV - Posilování na různých nářadích a s různým náčiním číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Posilování

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více