Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce"

Transkript

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara

2 Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce Vytvořit ucelenou představu o kondiční přípravě v Taekwon-Do, se zaměřením na tu část kondiční přípravy, která se zabývá silovou přípravou sportovců. Metoda Práce byla sepsána na základě konzultací s trenéry Taekwon-Do, s vedoucími činovníky Českého svazu Taekwon-Do ITF, specialisty na silovou přípravu v jiných sportech, použité literatury a osobních zkušeností autora. Výsledky Výsledkem této práce by mělo být zdravé a efektivní posilování dorostenců i ostatních cvičenců při tréninku Taekwon-Do. Klíčová slova banka posilovacích cviků, fyziologie pohybového systému, metody posilování, silový trénink, silová příprava, svalová činnost, Taekwon-Do M.Růžička

3 Slib Taekwon-Do Budu dodržovat zásady Taekwon-Do! Budu respektovat mistra a sonbe (starších)! Nikdy nezneužiji Taekwon-Do! Budu hájit svobodu a pravdu! Budu budovat mírový svět! gen. Choi Hong Hi zakladatel Taekwon-Do I.T.F. 1

4 1 OBSAH 1 OBSAH ÚVOD ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU PROBLÉMU CÍLE PRÁCE SEZNÁMENÍ S TAEKWON-DO TAEKWON-DO ITF TRADIČNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF SPORTOVNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF OBECNÁ TEORIE SILOVÉHO TRÉNINKU ZÁSADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU MLÁDEŽE CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU DOSPĚLÝCH SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU SÍLA A JEJÍ CHARAKTERISTIKA MOŽNOSTI STIMULACE SVALOVÉHO NAPĚTÍ DRUHY SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ METODY POSILOVÁNÍ KRUHOVÝ TRÉNINK FYZIOLOGIE POHYBOVÉHO SYSTÉMU KOSTERNÍ SVALY SKLADBA POSILOVACÍHO TRÉNINKU OBECNÁ SILOVÁ PŘÍPRAVA ZÁSADY PRO ZAČÁTEK POSILOVACÍHO TRÉNINKU VELIKOST ZÁTĚŽE POČET SÉRIÍ A OPAKOVÁNÍ, FREKVENCE CVIČENÍ POŘADÍ PROCVIČOVÁNÍ SVALOVÝCH SKUPIN BEZPEČNOST CVIČENÍ

5 8.7 ZÁKLADNÍ TERMÍNY NÁVRHY VSTUPNÍCH TESTŮ A ORIENTAČNĚ VÝKONY VE VYBRANÝCH DISCIPLÍNÁCH PŘÍKLADY CVIKŮ NA POSÍLENÍ POSTURÁLNÍHO SVALSTVA PŘÍKLADY PROGRAMŮ NA ROZVOJ OBECNÉ SÍLY METODY POSILOVÁNÍ V TAEKWON-DO METODY A PROSTŘEDKY POSILOVÁNÍ MAXIMÁLNÍ SÍLA A JEJÍ ROZVOJ VÝBUŠNÁ SÍLA A JEJÍ ROZVOJ KRUHOVÝ TRÉNINK UKÁZKY TRÉNINKOVÝCH PLÁNŮ TRÉNINKOVÝ PLÁN, VYSPĚLÝ CVIČENEC VE VĚKU 14 LET TRÉNINKOVÝ PLÁN OBJEMOVÝ, VYSPĚLÝ CVIČENEC VE VĚKU 18 LET BANKA POSILOVACÍCH CVIKŮ ZÁDOVÉ SVALSTVO HÝŽĎOVÉ A STEHENNÍ SVALSTVO BŘIŠNÍ SVALY HRUDNÍK (PRSNÍ SVALSTVO) SVALY KRČNÍ PÁTEŘE RAMENA A PAŽE TRICEPS PAŽE BICEPS DISKUSE, ZÁVĚR PŘEHLED LITERATURY

6 2 ÚVOD V České republice se Taekwon-Do ITF cvičí od roku Již od roku 1992 má ČR také velice úspěšnou státní sportovní reprezentaci v Taekwon-Do ITF (např. Jaromír Michl - mistr světa 1999 ve t-ki, Argentina; Radka Dlouhá - mistryně světa 1994 v matsogi, Malajsie, Jiří Hovorka - juniorský mistr světa 1995 v matsogi, Polsko, tým ženy - juniorské mistryně světa v silovém přerážení-wirok 1998, Indie). Taekwon- Do ITF tak patří mezi velice úspěšné české sportovní odvětví a přípravě reprezentantů i talentům je věnována veliká péče. Na Mistrovství Evropy ve Skotském Edinburghu 2000 získala ČR 10 x zlatou medaili a poháry za nejúspěšnější juniorské týmy v Evropě. I přes tyto neopomenutelné úspěchy jsou v současném stavu odborné připravenosti v TKD u nás jisté rezervy a tím i možnosti pro jejich odstranění a prostor pro další rozvoj. Po konzultacích s prezidentem Českého svazu Taekwon-Do ITF i jednotlivými trenéry a studiu příslušné literatury vidím jako hlavní důvod nedostatečně metodicky zvládnutou výchovu sportovců již od dětství, kde jsou tito vedeni často nesprávným způsobem a připravováni na současné trendy v Taekwon- Do. Tento nesprávný přístup často pokračuje až do kategorie seniorů. Shrnuto, je nutno vytvořit nové metodické postupy, které budou korespondovat se současným vývojem Taekwon-Do ve světě a především se všemi obecně platnými zásadami teorie sportovního tréninku. 4

7 3 ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU PROBLÉMU Z mnoha různých důvodů (nepříliš dlouhá tradice, finanční důvody) se trenérské činnosti v oblasti Taekwon-Do u nás věnují ve svém volném čase zejména fanoušci tohoto sportu. Skupinu příznivců tvoří většinou bývalí závodníci, kteří však často postrádají odborné znalosti v oblasti tělovýchovy a využívají k tréninku svých svěřenců pouze zkušenosti ze svojí kariéry. Avšak tento přístup vede v jistém smyslu k zakonzervování tréninkových modelů z dob minulých a přípravě sportovců, které neodpovídají současnému trendu vysoké fyzické přípravy závodníků. V porovnání s výkony vyspělých týmů, je vidět několik rezerv, bez jejichž odstranění budou naše úspěchy ve světových soutěžích spíše ojedinělé a odvislé na schopnostech té které generace, než aby zde nastal postupný vývoj a rozvoj celého sportovního odvětví. Těmito rezervami může být například nedostatečná bojovnost, což je však problém spíše samotných závodníků a jejich motivace, schopnost číst soupeře (zde vidím velké nedostatky v technicko-taktické přípravě v juniorské a dospělé kategorii) a zejména rezervy v pohybech závodníků a jejich nedostatečném množství aktivní tělesné hmoty, které je limitující i pro rychlostní schopnosti. Sebelepší pohybová technika, výborné taktické myšlení i psychická jistota u kteréhokoliv závodníka jsou bezcenné, jestliže příslušný sportovec nemá uvedené vynikající vlastnosti podložené dobrou fyzickou kondicí. Teprve dobrá tělesná příprava jeho technické dovednosti a zkušenosti umocňuje a dovoluje mu jich využít ve prospěch svůj, popř. kolektivu svého týmu. Kondiční příprava vytváří předpoklad pro zvýšení výkonnosti v Taekwon-Do. Bez její dostatečné úrovně není možné dlouhodobě zdokonalovat vlastní techniky a tak zvyšovat tréninkové zatížení a tím i individuální výkonnost. Kondiční příprava plní i funkci zdravotní a vyrovnávací, kdy vyrovnává jednostranné zatěžování pohybového aparátu, svalstva, šlach a kostí při speciálním výcviku technik Taekwon-Do. Z těchto důvodů je velmi důležitá při cvičení začátečníků, dětí a mládeže. 5

8 4 CÍLE PRÁCE Cílem této práce bylo vytvořit ucelenou představu o kondiční přípravě v Taekwon-Do v podmínkách českých týmů. Zabývat se kondiční přípravou komplexně, v celé její šíři, by však bylo velice obsáhlé. Tento původní cíl jsem tudíž zredukoval na tu část kondiční přípravy, která se zabývá silovou přípravou sportovců. Jelikož i tento cíl vzhledem k věkovému i výkonnostnímu složení cvičenců Taekwon-Do v ČR (děti, junioři, senioři, reprezentace, ) překračuje rámec práce tohoto typu, tak cílovou skupinou, na níž jsem se zaměřil, je kategorie juniorů (tj. věk roků). I v této kategorii samozřejmě najdeme široké spektrum výkonnosti jednotlivých cvičenců. Tuto výkonnost ovlivňuje celá řada vlivů vrozené dispozice, somatotyp, talent, důvody a motivace ke cvičení, vliv tréninkového procesu aj. Cílem této práce je silová příprava především těch juniorů, kteří jsou na základě svých předpokladů vybráni z jednotlivých oddílů TKD a dále sdružováni do tzv. Středisek talentované mládeže (STM), kde mají možnost dalšího sportovního rozvoje společně s ostatními výkonnostně perspektivními jedinci daného regionu. Úkoly práce: o popsat základní cviky, o jejich použití, procvičované partie a nejčastější chyby, se snahou obsáhnout celou problematiku v oblasti silové přípravy, která bude srozumitelná i pro trenéry, kteří se tomuto tématu speciálně nevěnují. 6

9 5 SEZNÁMENÍ S TAEKWON-DO 5.1 TAEKWON-DO ITF Taekwon-Do ITF se dostalo do povědomí široké veřejnosti jako moderní umění sebeobrany, které se opírá o tradiční a filozofické zásady starokorejských bojových umění jako Tae Kyon a Soo Bak-Gi. Vedle těchto vlivů se na utváření Taekwon-Do podílelo i japonské Karate, které gen. Choi Hong Hi, tvůrce a zakladatel Taekwon-Do, při svém pobytu v Japonsku studoval a dosáhl v něm technického stupně 2.Dan. Korejské pojmenování Taekwon-Do, kde tae je možno přeložit jako noha či kop, kwon jako ruka či pěst a poslední do můžeme celkově chápat jako určitou správnou cestu životem nebo nezkaženou životní filozofii. Není ovšem možné, takto přeložená jednotlivá slova postavit vedle sebe a říci Taekwon-Do rovná se cesta kopů a úderů. Taekwon-Do pojímá přibližně 3200 přesně popsaných prakticky využitelných technik úderů, kopů, úhybů, seků atd. Typické je především svou velkou silou, dokonalou technikou nohou, rychlostí, obratností a tak není nic překvapujícího, že např. i v mnoha mimo asijských zemích jako USA, Rusko nebo Polsko je Taekwon- Do mnohem populárnější nežli ostatní bojová umění. Je možné předpokládat, že Taekwon-Do je v současné době jedním z nejvyspělejších bojových umění, které má možnost, v rámci svých dovedností a schopností, se naučit každý. 5.2 TRADIČNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF Oficiální založení Taekwon-Do se datuje do roku 1955, konkrétně do generálem Choi Hong Hi. Choi Hong Hi je autorem názvu tohoto bojového umění a až do své 7

10 smrti (2002) byl jeho prezidentem. Generál sám je také autorem slavného výroku,že žádné jiné bojové umění na světě nemá tak rafinovanou, složitou, efektivní a dokonalou techniku kopů i úderů, obrany a útoku, jako právě jeho Taekwon-Do. Zároveň však vždy dodával, že žádná z těchto výhod nesmí být zneužita. O platnosti těchto slov svědčí i jeho myšlenky, které jsou základem celého Taekwon- Do. Každý, kdo se chce tomuto umění věnovat a dosáhnout v něm určitých výsledků, se musí s následujícími myšlenkami a názory ztotožnit, pochopit je a zůstat jim věrný. Ucelená a dokonalá skladba, která zaručuje neustálou možnost zdokonalování se v technikách po mnoho let nebo i celý život, patří mezi hlavní přednosti výuky. Kompletní kompozice je v současné době popsána v obsáhlé 15-ti dílné encyklopedii Taekwon-Do. Skládá se z pěti významných, relativně samostatných částí, které jsou však vzájemně značně propojeny - základní pohyby, technické sestavy, rozvoj mysli a těla, výuka boje a techniky sebeobrany. Všechny fáze výuky jsou spolu velmi těsně spjaty a je nemožné dlouhodobě oddělit jednu část od druhé. Základním stavebním prvkem výuky, jak již byli zmíněno, je nácvik základních technik. Po zvládnutí určité skupiny základních technik, jsou tyto sdruženy do vzorů (angl. Pattern), tzv. tulů. Těchto tulů je celkem 24, jsou rozděleny podle náročnosti a skládají se z přesných za sebou jdoucích pohybů, simulujících boj s imaginárními protivníky. Používané pohyby jsou útočné i blokovací techniky a jejich použití v sestavách zlepšuje rychlost, přesnost, rytmus a koordinaci pohybů i celkovou účinnost těchto technik a rozvíjí práci s dechem, orientaci a stabilitu cvičence a tím jej připravuje na volný boj. Následně navazující a pro mnohé nejatraktivnější částí výuky je volný boj, matsogi. Vytvořený systém nácviku je přesně rozdělen do několika etap, z nichž každá má za cíl nejprve určitou vlastnost, která je v opravdovém boji potřebná (např. nácvik efektivní vzdálenosti mezi soupeři, kombinace jednotlivých technik apod.), naučit. Vzhledem k tomu, že v simulovaném boji, nelze použít na soupeře tvrdou techniku, která by mohla mít za následek i velice nebezpečné zranění cvičence, byla vytvořena speciální forma výuky tzv. wirok (silové přerážení). Zde má každý možnost 8

11 si plně vyzkoušet svou sílu i techniku, aniž by jinému ublížil. Např. na exhibicích je možnost vidět přerážet 10 střešních tašek jednou ranou, sekání cihel nebo ledových ker apod. Hoosin sul je vlastní sebeobrana člověka a je vrcholnou formou výuky Taekwon-Do, kdy je jedinec schopen ubránit se útoku jednoho i více útočníků. Užití samotné sebeobrany by mělo být prováděno primárně reflexně, bez jakékoliv předchozí přípravy či domluvy. Technická úroveň studentů, se podobně jako i v jiných bojových uměních, vyjadřuje technickým stupněm, který má podobu barevného pásku společně s technickým označením. Technické stupně se v Taekwon-Do dělí na žákovské a mistrovské. Žákovských stupňů (kup) je celkem deset a označují se 5-ti různými barvami (bílá, žlutá, zelená, modrá a červená). Za zhruba 3 roky svého usilovného tréninku talentovaný student může dosáhnout nejvyššího žákovského stupně. Mistrovské stupně (Dan) se vyznačují černou barvou s římským označením příslušného Danu. Těch je celkem 9 a dělí se do čtyř skupin. o 1. až 3. Dan označuje asistenta instruktora o 4. až 6. Dan jsou již instruktoři o 7.a 8. Dan jsou mistři o 9. Dan označuje velmistra. Z tohoto rozdělení je zřejmé, že skutečným mistrem Taekwon-Do se stává student až získáním 7. a vyššího Danu. V České republice bylo Taekwon-Do ITF poprvé zaregistrováno v roce Za svou již osmnáctiletou tradici si na našem území vytvořilo řadu příznivců. Členská základna v České republice je tvořena více než členy a co do velikosti figuruje na 36. místě z celkového počtu 79 sportů. Z celkového počtu členů připadá na mládež více než 2/3 z celkového množství. Jednotliví členové jsou sdružování v mateřských oddílech po celé republice, kterých je podle posledních údajů 31. V žebříčku popularity sportů v ČR dosáhlo v posledních třech letech v průměru na 21. místo, při posuzování úspěšnosti, dle dosavadních sportovních úspěchů, se můžeme bavit dokonce o 11.místě (!), avšak s tím handicapem, že Taekwon-Do ITF nezískalo bonifikaci olympijského 9

12 sportu (jiná federace Taekwon-Do WTF patří do této rodiny olympijských sportů od roku 2000 OH v Sydney). 5.3 SPORTOVNÍ ČÁST TAEKWON-DO ITF Taekwon-Do ITF nebylo ve své pravé podstatě vytvořeno jako sport, sportovní disciplíny byly do jeho struktury přidány až později a to především ze dvou důvodů. První důvod je dán už základní podstatou člověka - soutěživostí, která je mu dána od přírody, rád zkouší své možnosti a limity. Rád zjišťuje, kdo je lepší. Pokud by ale dva příznivci chtěli vyzkoušet své limity, své opravdové umění Taekwon-Do, musel by jeden z nich v boji nutně zemřít. Z tohoto důvodu byl vytvořen umělý systém volného boje a ostatních disciplín, které mají svá předem stanovená pravidla a kde si každý adept může bez vážnějšího rizika zranění vyzkoušet svou dovednost v Taekwon-Do. Druhým důvodem byl sociokulturní význam jednotlivých setkání. Při utkáních na mezinárodních soutěžích se lidé jednotlivých států a mentalit setkávají, navzájem se poznávají, učí se a spolupracují. Což jako celek přináší užitek nejen jim samotným, ale rozvoji Taekwon-Do po celém světě. Taekwon-Do má čtyři soutěžní disciplíny: - vzory (tul) - sportovní boj (matsogi) - speciální techniky (t-ki) - silové přerážení (wirok) z nichž poslední dvě uvedená využívají sportovních nářadí Vzory (tul) Ve vzorech jednotlivců spolu,respektive proti sobě, cvičí najednou 2 soutěžící se stejným technickým stupněm, kteří stojí na vyznačených místech tatami, které označují počátek i konec jejich cvičené sestavy. Soutěžící odcvičí nejprve vzor první - 10

13 povinný (určený rozhodčím) a poté vzor druhý volitelný (vybraný již samotným soutěžícím). Oba vzory jsou obodovány pěti rozhodčími dle daných kritérií : technika, síla (energičnost), kontrola dechu, rovnováha, timing a rytmus. Celkový součet bodů pak rozhodne o vítězi. Existuje zde i soutěž týmů, kdy daný vzor cvičí společně vždy 5 soutěžících najednou. Do svého vzoru mohou přidat určitý typ choreografie, která je potom dalším bodovaným kritériem. Zde je na místě spolupráce všech členů týmu. Mezi nejvíce zatěžované svalové skupiny při cvičení vzorů můžeme řadit celou svalovou soustavu, zejména jsou to tzv. svaly posturální, zabezpečující vzpřímené držení těla: musculus erector spinae (vzpřimovač páteře), m. rectus abdominis (přímý sval břišní), m. trapezius (sval trapézový), m. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní), m. iliopsoas (sval bedrokyčlostehenní), m. gluteus maximus (velký sval hýžďový) a m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) Sportovní boj (matsogi) Zde je nutné poznamenat, že Taekwon-Do je výhradně obranný systém bojového umění a v posledních letech se vedou vážná jednání o této části sportovního Taekwon-Do. Snahou je právě upravit sportovní boj v Taekwon-Do tak, aby základní myšlenka obranného umění byla naplněna a současně aby došlo k jednoznačnému oddělení od ostatních bojových umění. Nejpravděpodobněji se zatím jeví možnost zavedení nové, páté disciplíny, která bude mít blíže k tradičnímu Taekwon-Do. Bude vycházet z tradičního sparringu, nacvičeného souboje a hodnotit se bude správnost technik, jejich timing, kontakt s partnerem atd. Zajímavý je i chystaný počet protivníků, resp. partnerů 1 žena proti dvěma mužům, muž proti třem mužům. Opakuji, že tato disciplína Taekwon-Do je prozatím ve stavu vývoje a v této práci se budu nadále věnovat pouze stávajícímu sportovnímu boji, tj. matsogi. Ve sportovním boji - matsogi - se spolu utkávají dva soutěžící v příslušné váhové kategorii (pět v ženské i mužské kategorii) v zápasišti 9 x 9 metrů, označení červenou nebo modrou šerpou, kterou mají uvázanou zezadu na pásku. Rivalové 11

14 spolu bojují v předepsaných chráničích rukou, nohou a suspensoru (pouze muži), mohou však využít i doporučenou výstroj jako chránič holení a zubů. Semikontaktní boj probíhá dvoukolově (2x2 minuty), vždy s minutovou přestávkou. Přerušení zápasu nastává po určitém provinění soutěžícího, např. upadnutí, nedovolená technika apod., nepřerušuje se po každé úspěšně provedené technice. Soutěžící se snaží navzájem zasahovat povolenými technikami rukou a nohou do přední a boční části těla od pasu výše. Podle použité techniky může závodník získat 1 až 3 body. I zde existuje soutěž týmů (5+1 náhradník), kde se snaží každý tým získat v pěti zápasech vítězných 6 bodů, 2 body za vítězství, 1 bod za remízu. Boj trvá pouze 1 x 2 minuty a mohou se spolu utkat závodníci libovolných váhových kategorií. Specialisté na matsogi jsou rychlostní typy u kterých je nutno zejména metodou plyometrického posilování rozvinout výbušnou sílu dolních končetin, umožňující maximální zrychlení a prudké změny směru. Z důvodu kontaktů se soupeřem v maximálních nebo submaximálních rychlostech je nutný pevný svalový korzet. Typově se řadí k ektomorfně - mezomorfním typům Speciální techniky (t-ki) Soutěž ve speciálních technikách spočívá v rozbití desek ve velké výšce nebo dálce. Při skocích do výšky jsou desky umístěny ve specifických stojanech. Do dálky se skáče přes dvě pásky, uchycené na zvláštních stojáncích, deska se drží v rukou. Cílem je postupně pěti přesně předepsanými technikami: kop vzhůru, obloukový kop, boční kop s otočkou o 360 stupňů, obloukový kop s otočkou a boční kop do dálky přelomit 2 cm silnou dřevěnou desku v přesně dané výšce nebo dálce. Za přelomení získává soutěžící 3 body, za nalomení pouze 2 body. Ženy zdolávají jen 3 techniky (nesoutěží v kopech s otočkou). V soutěži týmů pak každý člen daného týmu (muži 5+1, ženy 3+1) má vybranou pouze jednu techniku, ve které se snaží získat pro tým plný počet bodů. Mezi nejvíce zatěžované svaly se řadí posturální skupina a svalstvo nohou umožňující mohutný výskok - m. iliopsoas (sval bedrokyčlo-stehenní), m. gluteus maximus (velký sval hýžďový), m. quadriceps femoris (čtyřhlavý sval stehenní), 12

15 m. biceps femoris (dvojhlavý sval stehenní) a m. triceps surae (trojhlavý sval lýtkový). Silový trénink se zaměřuje především na výbušnost a rychlostní sílu dolních končetin Silové přerážení (wirok) V mužské kategorii se i zde závodí v pěti předepsaných technikách: úder přední stranou pěsti a sek hranou ruky, obloukovým, bočním a obloukovým kopem v otočce. Ženy soutěží pouze ve 3 technikách (nemají úder a kop v otočce). Při jednotlivých technikách se snaží závodníci jedním nepřerušeným pohybem a správnou úderovou plochou zlomit stanovený počet plastových (dříve i dřevěných) desek o síle 2 cm, upevněných v řadě za sebou ve speciálních stojanech. Soutěž jednotlivých týmů probíhá stejným způsobem jako u speciálních technik. Jeden člen týmu jedna technika. Na republikové úrovni se závodí ve všech věkových kategoriích žáci, junioři a senioři. Juniorské i seniorské kategorie se mohou podobně jako i v jiných sportech utkat na mezinárodních světových soutěžích, které jsou realizovány výhradně v halách. Struktura soutěží je koncipována jako: oblastní soutěže (kraje), národní soutěž (Mistrovství Moravy, Mistrovství Čech), celorepubliková soutěž (MČR), kontinentální soutěže (ME), celosvětové soutěže (MS). Mimo uvedené soutěže ještě funguje systém podpory a přípravy mládeže. Tyto aktivity se slučují do tzv. Středisek talentované mládeže se svými vlastními soutěžemi. Uskutečnění velkých soutěží je náročné zejména díky omezeným finančním zdrojům. Technické zabezpečení soutěže spočívá v zajištění soutěžních prostor a patřičného technického vybavení ( např. tatami speciální povrch, který se pokládá na plochu haly a probíhají na něm veškeré soutěže). Vzhledem ke skutečnosti, že realizace velkých soutěží je finančně náročná a jednotlivé oddíly nemají ve většině případů dostatečné finanční prostředky, menší soutěže probíhají pouze na standardním povrchu haly. Patřičným vybavením, které je potřebné k realizování jednotlivých soutěží, disponuje zejména svaz zastřešující jednotlivé oddíly. 13

16 Výhodou soutěží v hale je stálost podmínek. Personální zabezpečení je většinou pokryto dobrovolníky z řad členů svazu. 6 OBECNÁ TEORIE SILOVÉHO TRÉNINKU 6.1 ZÁSADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Nejdříve trochu z obecné teorie. To, jak se sportovec prezentuje na soutěži, závodech, utkáních je produktem sportovních výkonů a sportovní výkonnosti jednotlivců a družstev. Sportovní výkon je tedy ta základní hodnota, která ovlivňuje, jak závodník či družstvo při dané příležitosti dopadne. Dále to jsou sportovní štěstí, zdraví, náhoda, přízeň či nepřízeň rozhodčích, počasí atd. Tyto proměnné však můžeme jen velmi těžko, jestli vůbec, ovlivnit. Proto se soustředíme na práci se sportovním výkonem a výkonností. To jsou věci, které se dají jistým způsobem kvantifikovat pomocí ukazatelů času, hmotnosti, vzdálenosti nebo konečným výsledkem utkání. Pořadí v jednorázových soutěžích určují výsledky jednotlivých sportovců, zatímco sportovní výkonnost vyjadřuje výsledky sportovců a sportovních kolektivů v řadě opakovaných dlouhodobých soutěží či zápasů. Takto se přirozeně rozlišují sportovci a sportovní kolektivy na základě jejich obecné a speciální připravenosti. Pokud se podíváme na úroveň a vývoj sportovní výkonnosti v historickém kontextu, tak zjišťujeme, že se neustále dynamicky rozvíjí, což ve svém důsledku znamená zlepšování rekordů v disciplínách a odvětvích sportu nějak měřitelných a zároveň zvyšování úrovně ve sportech kolektivních. Názory, které se ozývají zejména z řad pamětníků, že tehdy se to hrávalo lépe a úspěšněji, lze s jistou nadsázkou považovat za vzpomínky na staré dobré časy. Realita je taková, že současní sportovci jsou rychlejší, silnější, obratnější apod. Je to zejména důsledek neustále se zlepšujících tréninkových podmínek, metodiky tréninku, vybavení sportovců a lepší výživy. Pokud se podíváme na dlouhodobý vývoj světových rekordů v různých odvětví sportu, je možno vysledovat jisté rozdíly v dynamice rozvoje výkonnosti, v závislosti na charakteru, té které 14

17 disciplíny. Nejmenší přírůstky jsou v rychlostních disciplínách, dále to pak jsou vytrvalostní disciplíny a nejvyšší přírůstky vykazují rychlostně silové výkony. Otázka zní, proč právě rychlostně silové výkony mají nejvyšší přírůstek zlepšení? Můžeme se domnívat, že nemalou zásluhu měli nedovolené prostředky (doping), které umožňují zlepšování sportovní výkonnosti sportovců za hranici možností jejich organismu. Pokud však pomineme tento problém, lze se domnívat, že rychlostně silová složka sportovního výkonu je velmi dobře trénovatelná a při současném rozvoji poznatků v oblastech fungování lidského těla při zátěži, tréninkových metod, výživy a regenerace se dá výkonnost této složky sportovního výkonu významně zvyšovat. Mezi sporty, kde se rychlostně silová složka významně podílí na výsledném výkonu lze jistě zařadit i Taekwon-Do a právě zde, lze hledat obrovský pokrok v přípravě vrcholových týmů. Je nutno si uvědomit tréninkový proces, jako dynamickou soustavu podnětů mezi trenérem a sportovcem, zaměřenou na postupné vytváření předpokladů pro zvýšení výkonnosti sportovce nebo sportovního kolektivu. Stejně tak to, že se jedná o systém, v němž jsou jednotlivé prvky uspořádány v určitých vztazích, které je nutno dodržovat. Nejedná se tedy o pouhé opakování výkonu, bez jeho rozdělení na jednotlivé složky vzájemně spolu související. 6.2 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU MLÁDEŽE Sportovní trénink dětí a mládeže se vyznačuje odlišnostmi od tréninku dospělých jedinců. Je to v podstatě začátek dlouhodobé systematické přípravy a má velký význam pro vybudování základů pro pozdější rozvoj sportovní výkonnosti sportovců. Tato bude ve velké míře záviset právě na vhodnosti tréninkových postupů využívaných v tomto období přípravy sportovce. Proto je nezbytné určovat obsah i strukturu tréninku tak, aby podporovaly jeho přirozený vývoj a zároveň budovaly základy budoucího výkonnostního růstu. Mezi tyto zásady patří především rozvoj všestrannosti, tj. rozšiřování funkčního rozvoje organismu a správného poměru mezi jednotlivými složkami sportovního tréninku. To především znamená maximálně využít tzv. senzitivních období, v nichž jsou mimořádně příznivé podmínky pro rozvoj určité pohybové 15

18 schopnosti. Ve věku let se začínají v přípravě postupně objevovat prvky specializovaného tréninku podle somatických, kondičních, psychických a obratnostních předpokladů tak, aby se mohl závodník v juniorské kategorii soustředit na zlepšování již zvládnutých specializovaných činností. Dále je nutno zvyšovat odolnost sportovců vůči tělesnému a duševnímu zatěžování, tento rozvoj je možno uskutečňovat dodržováním zásad přiměřenosti a postupnosti. Stavba tréninku musí respektovat střídání zatížení a aktivního odpočinku, zároveň také cyklické uspořádání tréninkových jednotek v souladu s trváním školního roku, prázdnin apod. Je také nutné v této etapě sledovat přednosti a nedostatky jednotlivých sportovců a postupně vytypovávat talenty, s kterými bude později příprava pokračovat směrem k vrcholové výkonnosti v rámci reprezentačních soustředění a závodů. V této fázi není vhodné přikládat výsledkům jednotlivců či sportovních družstev nějakou váhu, jedná se spíše o orientační pomůcku pro trenéra. Rozvoj silových schopností úzce souvisí s růstem a vývojem aktivního a pasivního hybného systému. Rozvoj dynamických silových schopností závisí zejména na stupni morfofukční zralosti nervosvalového systému, statické silové schopnosti spíše na možnosti zátěžové hypertrofie a ukončení růstové pubertální akcelerace. Proto lze dynamickou sílu rozvíjet již okolo 10. roku (pouze s vlastní vahou), vrcholu bývá dosaženo asi ve letech. Provozování statických silových cvičení více závisí na možnosti androgenové hypertrofie. Výrazněji zatěžuje příslušné klouby a kosti a proto o rozvoj statické síly má být usilováno až po pubertě. 6.3 CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU DOSPĚLÝCH Charakter tréninku dospělých se odvíjí od několika faktorů. Je důležité si určit sportovní plány od rekreačních cílů až po dosažení vrcholové výkonnosti. Sportovní trénink se tím diferencuje na několik úrovní, s nimiž souvisí i následující charakteristiky tohoto procesu. V obsahu tréninku se projevuje výrazná specializace, a to v přípravě kondiční i taktické. Metodika tréninku se realizuje s ohledem na základní tréninkové principy: všestrannosti, systematičnosti, zvyšujícího se zatížení a cykličnosti. V řízení tréninku se projevuje výkonnostní úroveň s cíly, které chce trenér s týmem dosáhnout. 16

19 6.4 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU Sportovní trénink je komplex různorodých úkolů, členících se podle povahy do jednotlivých složek. Toto členění je však pouze teoretické, protože v praxi se jednotlivé složky navzájem prolínají, pouze se na složku, která má být v daném tréninku zdokonalována, klade zvláštní důraz. Z hlediska praxe dělíme sportovní trénink na následující složky: o Kondiční příprava - zahrnující zdokonalování všestranného sportovního základu, rozvoj síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a odpovídajících psychických procesů. o Technická příprava zabývající se rozvojem koordinačních schopností, osvojováním a zdokonalováním technik Taekwon-Do, metodikou nácviku technik. o Taktická příprava osvojení teorie taktiky, rozvoj schopnosti vybrat optimální řešení situace a rozvoj tvůrčích schopností, fáze taktického jednání, předzápasová taktická příprava. o Psychologická příprava rozvoj motivace, ovládání emočních procesů v podmínkách soutěžních situací a formování charakteru a sociální role sportovce, cvičení koncentrace. Vztahy mezi těmito složkami se nejvíce uplatňují ve sportovních hrách, kde spolu téměř splývají. V Taekwon-Do, stejně jako v ostatních bojových sportech, technická a taktická příprava splývá v jeden celek, v technicko-taktickou přípravu, která tvoří základ sportovního výkonu v Taekwon-Do. Ve sportovním tréninku se jejich postavení jednotlivých složek mění podle charakteru sportu, výkonnostní úrovně a fáze přípravy. V tréninku dětí hraje nejvýznamnější roli kondiční příprava prováděná na principu všestrannosti, zatímco se zvyšujícím se věkem a s růstem výkonnosti se zvětšuje podíl technické, popř. taktické přípravy. Ve vrcholové úrovni pak převažují prostředky a metody úzce specializované. 17

20 6.4.1 Kondiční příprava Kondiční příprava je nejdůležitější složkou sportovního tréninku, neboť je zaměřena na vytváření základních tělesných předpokladů pro vysokou sportovní výkonnost (konditio = podmínka, předpoklad). Vysoká úroveň sportovních výkonů může vyrůst jen z širokého všestranného základu, který nachází své vyjádření v trénovanosti sportovce. V rámci kondiční přípravy se řeší úkoly: o zdokonalování všestranného pohybového základu, o rozšiřování počtu osvojených pohybových dovedností a návyků, o rozvoj pohybových schopností v nejrůznějších kvalitách jejich projevů, o rozvoj silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních schopností na bázi příslušných fyziologických funkčních systémů a odpovídajících psychických procesů, o rozvoj speciálních pohybových schopností v souladu s potřebami techniky příslušných sportovních činností a energetických režimů jejich výkonového provedení. Kondiční přípravu je však třeba chápat v celé její šíři a složitosti. Kondiční připravenost je totiž základem vytříbené techniky sportovních činností (rychlosti, síly, vytrvalosti, obratnosti a jiných) a také vysoce efektivního pohotového a tvořivého myšlení. Právě řídící činnost centrálního nervového systému (mozku) je pro úspěšného sportovce rozhodující. Proto i ve sportovním tréninku musí rozvoj všech řídících funkcí, mezi nimiž nejvýznamnější místo náleží psychickým procesům, zaujímat přední místo. Systémem, jemuž přísluší úloha realizátora sportovních činností, je systém svalový. Význam kondiční přípravy se projevuje ve specifických proporcích v různém věku, v různých sportovních odvětvích a v různých úrovních výkonnosti. Nejdůležitější však je v tréninku dětí a mládeže, kde má dvě základní funkce. První zajišťuje všestranný rozvoj sportovce (obecná kondice), druhá se pak vztahuje ke 18

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace

MASARYKOVA UNIVERZITA. Katedra sportovní edukace MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní edukace Pohybová soustava - svaly dolních končetin, jejich posilování, testování a prevence úrazů - strečink Bakalářská práce Vedoucí

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. Fenomén X-sportů a aktivit Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Fenomén X-sportů a aktivit Olomouc 2013 Oponenti: doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D. doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. Kniha je spolufinancována Evropským

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více