Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizikové endogenní procesy. Sopečnáčinnost"

Transkript

1 Rizikové endogenní procesy Sopečnáčinnost

2 typy sopečnéčinnosti: hlubinný magmatismus = plutonismus povrchový magmatismus = vulkanismus

3 Magmatismus plutonismus a vulkanismus

4 Zdroje vulkanismu - astenosféra - rifty, subdukční zóny, příp. kolizní struktury, hot spots (horké skvrny)

5 Vulkanizmus Efuzivní Explozivní Forma výstupu magma je ovlivněna: - chemizmem magmatu (lávy) - obsahem plynné složky - viskozitou (kyselá pastovitá), bazická (silně tekutá, fluidní) Produktem efuzivníčinnosti jsou výlevná tělesa lávy ve formě lávových proudů a příkrovů. Produktem explozivníčinnosti jsou pyroklastika (bloky,bomby,lapilli, písek, prach a popel) - označují se ve zpevněné podobě jako tufy, resp. Tefra - explozivita narůstá s obsahem SiO 2 a plynů v magmatu

6 Vulkanismus lineární erupce vulkanické tabule centrální erupce sopky

7 Centrální vulkanismus efuzivníčinnost efuzivní sopky explozivníčinnost explozivní sopky smíšenáčinnost stratovulkány - výstup k ZP - sopouch = vertikálně orientovaná přívodní dráha - nálevkovité vyústění = kráter

8 podle činnosti lze sopky rozdělit na: aktivní vyhaslé podle počtu erupcí: monogenetické (vzniklé jedním výbuchem) polygenetické (vzniklé více výbuchy)

9 lávové sopky štítové sopky parazitické krátery Efuzivníčinnost zvětrávající láva lávový tunel

10 Explozivníčinnost vyvrženiny: alotigenní autigenní Pyroklastický materiál: sopečné bomby (pumy) lapilly (do 5 cm) prach

11 Stratovulkány nejčetnější kaldera rozdílná propustnost lahary - Cotton (1952) - z Jávy - horké a studené

12 Schéma stratovulkánu

13 Kaldera Krátery riziko úniku plynů Kaldera Voatepeque

14 Jezero Nyos (Kamerun)

15 Jezero Nyos (Kamerun) kráterové jezero vyhaslé sopky : únik množství CO a CO 2 do atmosféry (odhad 600 tis. t) špatně větratelná sníženina zahynulo lidí hospodářských zvířat rychlost 100 km/h okruh 25 km vše zahynulo 20 tisíc osob zdravotně postiženo mrak CO 2 Další jezero: Monoun (Kamerun)

16 Jezera Monoun a Nyos potenciální riziko pro region obě jezera ještě obsahují obrovské množství oxidu uhličitého (10 mil. m 3 a 300 mil. m 3 ) 2001 pokus o degazaci jezera pomocí elektronického čerpadla, které by simulovalo erupci

17 Historicky významné projevy vulkanismu Santorin (Thera) Vesuv (Itálie) Tambora (Indonésie) Krakatau (Indonésie) Mont Peleé (Martinik) Etna (Itálie) St. Helens (USA) Nevado del Ruiz (Kolumbie)

18

19 Santorin (Thera) -Řecko

20

21 Santorin (Thera) stratovulkán se zaplavenou kalderou v Egejském moři při výbuchu před 1500 lety př. n. l byl patrně příčinou zániku minojské civilizace (? zánik bájné Atlantidy) poslední aktivity v roce 1950 vytvořil se lávový dóm a lávové proudy

22

23 Pompeje a Vesuv - Itálie

24 Vesuv (Monte Vesuvio ) stratovulkán složený z rozsáhlé kaldery (Monte Somma) + kužele Vesuvu zdánlivě vyhaslý vulkán, který obnovil mohutným výbuchem svou aktivitu v r. 79 n. l. velké množství popele a sopečného prachu zničilo město Pompeje, Stabiae a Herculaneum svědectví očitého svědka Plinia st. obsahují dopisy psané jeho synovcem historiku Tacitovi od katastrofy evidováno asi 50 vulkanických aktivit, poslední velká v roce 1944 činnost bývá zahajována explozí po níž následují lávové proudy (klasický stratovulkán)

25

26

27

28

29 Tambora (Indonésie)

30 Tambora stratovulkán s vrcholovou kalderou ohromný výbuch v roce 1815 byl doprovázen kolapsem kaldery vyvrženo 40 km 3 prachu, popela a úlomků hornin, zahynulo lidí výbuch měl vliv na klima následujícího roku, který byl v Evropě a Severní Americe charakterizován současníky jako rok bez léta

31 Krakatau (Indonésie)

32 Krakatau stratovulkán tvoří ostrov s kalderou mezi v Jávou a Sumatrou mohutný sopečný výbuch v roce 1883 byl akusticky evidován až do vzdálenosti 4 000km erupce vyvrhla 18 km 3 prachu a popela a vznikla 6 km široká kaldera výbuch vyvolal 30 m vysokou vlnu tsunami a zahynulo lidí, vlivem sopečného popela v ovzduší klesl příkon sluneční energie na zemský povrch o 10% poslední aktivita v roce 1988

33 Etna (Itálie)

34 Etna vulkán na přechodu mezi štítovou sopkou a stratovulkánem první projevy již před 1500 n.l., evidováno celkem přes 150 aktivit typické střídání malých a silnějších erupcí

35 Mont St. Helens (USA)

36 Mount St. Helens výbuch sopky v r uvolnil energii odpovídající 400 megatunám nukleárního výbuchu v průběhu 9 hod, vrchol snížen o 400 m, vytvořila se široká kaldera výbuch předcházel seismický otřes intenzity 5, který vznikl přetlakem magmatu aktivita začala výronem sloupce páry, který rozmetal vrchol a uvolnil cestu plvno-prachovým exhalacím a později i výronu lávových proudů stratovulkán dále produkoval plyno-prachové mraky, úlomkovité žhavé laviny Lahary uvnitř kaldery se vytvořil lávový dóm

37 Nevado del Ruiz (Kolumbie) Lahar

38 Nevado del Ruiz stratovulkán (5 389m n. m., po explozi m n. m.) plocha: víc než 200 km 2 v Kolumbii, s vrcholem nad sněžnou čarou vrcholováčást: ledovce oživení vulkanickéčinnosti i menšího rozsahu, spojené se slabšími zemětřesnými pohyby vyvolávají vznik laharů silně explozivní, proudy žhavých pyroklastik a vulkanických úlomkovitých lavin, lahary zčásti narušen vrcholový ledovec - následný lahar - v údolí 25 tis. obětí

39 aktivita již od roku několik zemětřesením od září přípravy na případnou přírodní katastrofu, vytvořena mapa, na základě které se určily ohrožené lokality jak vulkanickým materiálem, tak lahary 13. listopadu 1985 mohutná erupce spojená s explozivní činností - vysoká teplota tání ledovce na vrcholu sopky

40 důsledek: zaplavení 36 km 2 v okolí města Armero (východně od vulkánu) lahary o mocnosti až 15 m Lahary zničily část města Chinichiná po erupci - série zemětřesení požáry silné deště tekutější konzistenci laharů celkový počet obětí přírodní katastrofy: (většina obyvatelé Armera 2. největší katastrofa spojená bezprostředně se sopečnou aktivitou 1. místo: Mont Pelée (Martinik) , obětí Hlavní problém: nedošlo k evakulaci obyvatelstva

41 Zdroj: USGS

42

43 Mont Peleé (Martinique)

44 Mont Pelleé stratovulkán v Karibském moři s produkcí žhavých plynoprachových lavin O C, pohybujících se rychlostí až 160 km/hod mohutná exploze v r při níž bylo zničeno město Saint Pierrre a během několika minut zahynulo lidí, od té doby pozorovány 3 explozivní výbuchy (poslední velký v roce 1932) zajímavostí je vytlačená lávová jehla silně viskózní lávy v r. 1903, která dosáhla výšky 375m

45 Havajské ostrovy ostrov Hawai ostrov tvořený 5 vulkány, produkt vulkanizmu horké skvrny v současnosti: aktivní Kilauea (v. část ostrova) : vystoupilo cca 850 mil.m 3 lávy lávové proudy 11 km dlouhé ostrov se zvětšil o 0,4 km 2, aktivita doprovázena seismickou činností a poklesy v kráteru, teplota lávy C vývoj vulkanické aktivity proběhl v 50 dílčích událostech,vývoj vulkanismu byl monitorován Havajskou vulkanologickou observatoří, založenou v roce 1912

46 Mauna Loa (Havaj)

47 Kilauea ( )

48 Pahoehoe láva

49 Rizikové jevy (hazardy) Primární - souvisejí přímo se sopečnou erupcí, jsou iniciována výlevy lávy a vyvrhováním pyroklastického materiálu lávové proudy výbuchy spojené se spádem tefry žhavá mračna exhalace plynných látek sopečná zemětřesení Sekundární - jsou generovány nepřímo v důsledku vulkanické aktivity deformace povrchu (zdvih nebo pokles související s pohybem magmatu v nitru sopky), ukládání vrstev pyroklastik, které mohou způsobit nestabilitu svahů vulkánu, sesuvy svahového materiálu (především nánosů tefry), lahary tsunami povodně (např. v důsledku tání ledovců -tento proces bývá označován islandským termínem jäkulhlaups)

50 Tsunami obrovské ničivé mořské vlny, vyvolané většinou podmořskými zemětřeseními, mohutnými sesuvy půdy a výbuchy podmořských sopek, které posunou část oceánského dna (kerný pohyb) jsou charakteristické: velkou rychlostí až 950 km/h, délkou km nepravidelnou periodicitou v intervalu od 5 minut do několika hodin na hlubokých vodách volného moře - nevýrazné! ničivé jsou na pobřeží a v zátokách - zvedají se jako mohutná vodní stěna 30 až 60 metrů vysoká devastuje přímořské pásmo

51 Původ názvu: z japonštiny, tsoo NAH - mee = velká zálivová vlna, zemětřesné vlny, dnes zvláště nebezpečný druh vln

52 Rychlost šíření tsunami závisí na: teplotě a tlaku prostředí, ale i na jeho minerálních vlastnostech Rychlost šíření seismických vln: v horninách na zemském povrchu se pohybuje od 2,5 3,5 km/s, do 8,2 8,5 km/s v místě největších zemětřesení (hloubka 700 km) se pohybují okolo 10,8 km/s, s rostoucí hloubkou se jejich rychlost zvětšuje, ve spodním plášti (v hloubce 2900 km) je jejich rychlost 13,7 km/s energie tsunami je konstantní, závisí na její rychlosti a čtverci výšky; když vlna dorazí k pobřeží, její výška roste a rychlost klesá

53 tsunami získz ská na hlubokém m moři i rychlost aža km/h u pobřeží se ale vlna značně zpomalí na hlubokém m moři i je tsunami těžt ěžko pozorovatelná (obvykle má výšku v cm aža desítk tkách cm) u pobřeží nahromaděná energie zvedá vlnu aža do výšky 30 metrů a vícev díky velmi dlouhé vlnové délce můžm ůže e na hlubokém m moři tsunami putovat tisíce kilometrů bez většív ších ztrát t energie

54 Vznik a vývoj Příčiny tsunami: známy Podmínky vývoje: zůstávají stále nejasné Ze záznamů vyplývá - tsunami vzniká v průměru jen v 1 ze 20 případů tektonickéčinnosti uvolněná energie vyvolá tlak na vodu, vlny se šíří zemským tělesem do všech stran - vzniká ničivá vlna na moři: normální vlna (do 1 m výšky), do pohybu: celá vodní masa od hladiny až po dno na břehu: vidíme spíše než vodní stěnu, náhlou záplavu, vlna se zvedá do výšky až při změně rovnosti dna, tj. u pobřeží v oblasti mělkého šelfu - mění se v pohybující stěnu, která se zvyšuje při kontaktu s mělkými zálivy a ústími řek, následně vlna zpomalí a rozšiřuje se na pevninu

55 Šestistupňová škála britského seismologa Ambraseyse: I. tsunami velmi slabá - pouhým okem ji nespatříme, je znatelná pouze na mareografu (přístroj měřící výšku mořské hladiny) II. tsunami slabá - může zaplavit ploché přímoří, zpozorují ji jen lidé, co znají dobře mořskou hladinu III. středně silná vlna - je pozorovatelná všemi, ploché přímoří je zaplaveno, způsobuje zanesení lehkých lodí na břeh, v nálevkovitých ústířek je proud dočasně obrácen k pevnině, způsobuje menší škody na přístavním zařízení

56 IV. silná tsunami - přímoří je celé zaplaveno, umělé pobřežní konstrukce jsou poškozeny, velké plachetnice a malé motorovéčluny jsou vrženy na břeh a následně zpět na moře, přímoří je zamořeno úlomky a odpadky V. velmi silná tsunami - přímoří je zaplaveno, vlnolamy a mola jsou těžce poškozena, na břeh jsou vrženy i větší lodě, škody se objevují i hluboko ve vnitrozemí, vše je zaneseno úlomky, v ústích řek jsou velké bouřlivé přílivy, oběti na životech VI. vlna tohoto stupně je katastrofální - zcela ničí pobřeží a přímořské oblasti, pevnina je zaplavena do značné hloubky, i největší lodě jsou poškozeny, mnoho obětí na životech

57 Účinky tsunami Vlny se šíří z různých podnětů, na různých místech, s rozdílnými charakteristikami: před příchodem hlavní vlny silný vítr pobřeží zaplaveno menší vlnou vlna může být jedna, zpravidla více vlny mají obrovskou sílu (trhají skály, přináší těžké předměty na pobřeží, )

58 varovný systém Varovný systém proti tsunami v Tichém oceánu (pacifický varovný systém NOAA). Bóje vysílají informace o výšce mořské hladiny. Ohrožené pobřežní oblasti pak mají čas na evakuaci. Foto: NOAA,

59

60 Ochrana před tsunami varovná služba Honolulu (Havaj), 31 stanic, 50 mareografů doba mezi zemětřesením a příchodem vlny krátká varování okamžité, záchranné práce bleskové o původu tsunami mnoho nejasného, proto mezinárodní služba vydává varování při každém silnějším zemětřesení, i když vlna nevznikne stinné stránky ztráty na životech

61 Stanice monitorující tsunami pracují v Tichém oceánu již od roku 1949 mohou před nimi včas varovat, ale před jejich ničivou vlnou neexistuje jiná obrana než evakuace.

62 Výskyt dna hlubokomořských příkopů Tichého oceánu (Aleutský, Kurilsko Kamčatský, Peruánsko Chilský) průběh celým oceánem, pustošení vzdálených míst (četnost jednou za 15 let) intenzita v Evropě nižší než na pacifických pobřežích (Egejské, Jónské, Severní, vyj. Jaderské moře a západní Středomoří) Hloubkové rozložení ohnisek zemětřesení v řezu vedeném přes vulkán Krakatau. Ohniska zemětřesení, soustředěna ve sloupci pod vulkánem, jsou označena červeně.

63 Přehled historicky významných vln tsunami Santorin (Řecko, 1400 př. n. l. ) - vyvoláno sopečnou erupcí, několik tisíc obětí (pravděpodobně zánik mykénské kultury) Kamčatka, Kurilské ostrovy, Sachalin (1737) - zemětřesení v Aleutském příkopu, výška vlny m, rychlost až 700 km/h, stovky mrtvých Lisabon (1755) - zemětřesení na Azorsko-gibraltarském hřbetu, zaplavena část Lisabonu, výška vlny 15 m, obětí Japonsko (1854) - zemětřesení v Japonském příkopu, vlna 9 m vysoká, za 12,5 hodin proběhla Pacifikem a ještě v San Francisku byla zaznamenána jako půlmetrová

64 Bengálský záliv (1872) - výška vlny 20 m, mrtvých Krakatoa ( ) - sopečný výbuch, výška vlny m, zaplavena část Jávy a Sumatry, rychlost vlny 200 km/h, vlna zaznamenána ještě km od místa vzniku, zahynulo lidí Japonsko ( ) - Sanriku - zemětřesení v Japonském příkopu, vlna 15 m vysoká, mrtvých Sicílie, Mesina (1908) - zemětřesení v Messinském příkopu, intenzita XII., vlna 10 m vysoká, mrtvých

65 Japonsko,Sanriku (1937) - zemětřesení v Japonském příkopu, 8 m vysoká vlna, 2986 mrtvých Japonsko, Ronankai (1944) - zemětřesení v Japonském příkopu, 10 m vysoká vlna Havaj (1946) - zemětřesení v Aleutském příkopu, výška vlny 10 m, rychlost v oceánu 700 km/h, 156 mrtvých Kamčatka, Kurily, Japonsko (1952) - zemětřesení v Aleutském příkopu, výška vlny 8-18 m, rychlost 500 km/h, stovky mrtvých Aljaška (1953)- zemětřesení v Aleutském příkopu, výška vlny m, rychlost nad 700 km/h, desítky mrtvých

66 silné zemětřesení o síle 9,6 stupně Richterovy škály v Chile vyvolalo tsunami, která způsobila rozsáhlé škody na Havaji a zasáhla i km vzdálené Japonsko, kde zabila stovky lidí Kolumbie - zemětřesení na pacifickém pobřeží, 5 m vysoká vlna, 125 mrtvých

67 Významné tsunami v posledních 20 letech Japonsko - západní (1983) zemětřesení, 104 mrtvých Okuširi, Japonsko ( ) zemětřesení, 30 m vysoká, město Aonae zničeno, přes 200 obětí Papua, Nová Guinea ( ) - sopečné zemětřesení, 12,5 m vysoká vlna, mrtvých katastrofa 26. prosince 2004: postihla jihovýchodní Asii, kde zahynulo nejméně lidí (300 tisíc) příčina: podmořské zemětřesení o síle 8,9 stupňů severního cípu ostrova Sumatra

68 Sumatra, Indonésie, 26. prosince 2004

69 Satelitní snímek - originální data: The Living Earth, Inc., Data stažena z Earth and Moon Viewer

70 Satelitní snímek - originální data: The Living Earth, Inc., Data stažena z Earth and Moon Viewer

71 Euro-asijská deska Indo-australská deska Hlubokomořský příkop Satelitní snímek - originální data: The Living Earth, Inc., Data stažena z Earth and Moon Viewer

72 Na této linii vznikla primární vlna tsunami Satelitní snímek - originální data: The Living Earth, Inc., Data stažena z Earth and Moon Viewer

73 Model postupu vlny tsunami Indickým oceánem Červená barva: Hladina oceánu je výše než normální stav Modrá barva: Hladina je níž než je normální stav

74 Rychlost postupu vlny tsunami Čísla udávají dobu v hodinách, za kterou na dané místo dorazila vlna tsunami

75 Rychlost postupu vlny tsunami Čísla udávají dobu v hodinách, za kterou na dané místo dorazila vlna tsunami

76 Satelitní snímek - originální data: The Living Earth, Inc., Data stažena z Earth and Moon Viewer

77 Tsunami v jv. Asii, 26. prosince 2004 Příčina: velmi silné zemětřesení zapříčiněné uvolněním energie při podsouvání Indo-australské desky pod Euro-asijskou desku. Indo-australská deska se v oblasti vzniklého zemětřesení pohybuje k severovýchodu průměrnou rychlostí 6 cm/rok. Při zemětřesení se tato deska posunula o 15 až 30 m. Síla zemětřesení: 9 (odpovídá energii v řádu J) Hloubka hypocentra: 30 km Přesný čas zemětřesení: 00:58:53 světového času (UTC, GMT)

78 Kurilské ostrovy

79 Peru

80

81

82 Lávové proudy láva tekoucí z nitra vulkánu ničí díky své teplotě vše, co jí stojí v cestě malá rychlost proudů nejsou zpravidla žádné oběti na životech na evakuaci obyvatel je dostatek času a většině proudů lze lehce uniknout i pěšky Riziko: pouze pokud lidé uvíznou mezi více proudy bez otevřené únikové cesty Hazard: představuje tekoucí láva pro samotnou krajinu ničení vegetace, zemědělské půdy i lidských sídel požáry vzniklé v důsledku vysoké teploty sopečné hmoty láva může dále kontaminovat zdroje podzemních vod či způsobovat otravy v souvislosti s uvolňováním toxických plynů

83 Ochrana před lávovými proudy: evakuace bombardování lávových proudů - bombardován je přímo proud taveniny porušení kompaktnosti a láva se rozprostře na větší ploše ztrácíčást své ničivé schopnosti Bombardování kráteru sopky nedojde k hromadění magmatu uvnitř kráteru a láva tak vytéká postupně v malém množství a tuhne v nejbližším okolí vulkánu stavba umělých bariér a koryt - metoda byla použita na Sicílii při erupci Etny již roku 1669.!!! Stavby musí být z materiálu, který odolá vysokým teplotám a upravená trasa pohybu taveniny musí vést do oblastí, kde nehrozí žádná rizika umělé urychlené ochlazování povrchu lávy - poprvé použit na Islandu v 70. letech 20. století. Účinné, ale: technicky i finančně náročné

84 Výbuchy spojené se spádem tefry Při explozi vulkánu Tambora (1815) - bylo vyvrženo až 100 km 2 pyroklastik, které v následujícím roce v důsledku zastínění a oslabení slunečního záření snížily globální teplotu o 0,3 C Žhavá sopečná mračna jsou tvořena směsí horkých plynů a pyrklastického materiálu dosahují teplot až 1000 C (většinou C) a rychlostí až kolem 100 km/h mohou vznikat při erupci sopky, ale i samovolně např. kolapsem materiálu tvořící kráter vulkánu Jedinou efektivní obranou proti žhavým mračnům je včasná evakuace

Magmatismus a vulkanismus

Magmatismus a vulkanismus Magmatismus a vulkanismus Magma silikátová tavenina z astenosféry na povrchu se označuje láva podle místa tuhnutí hlubinná a podpovrchová tělesa výlevné a žilné horniny Hlubinná a podpovrchová tělesa batolit

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61

ČVUT v Praze Fakulta stavební. Thákurova 7. Studijní obor Geodezie. Sopky. Semestrální práce. bohacro@gmail.com. Skupina: G-61 ČVUT v Praze Fakulta stavební Thákurova 7 Studijní obor Geodezie Sopky Semestrální práce Autor: E-mail: Roman Boháč bohacro@gmail.com Skupina: G-61 Školní rok: 2011/2012 Klíčová slova: Sopky, erupce, magma

Více

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese

VY_32_INOVACE_04.10 1/11 3.2.04.10 Zemětřesení, sopečná činnost Když se Země otřese 1/11 3.2.04.10 Když se Země otřese cíl vysvětlit vznik zemětřesení - popsat průběh a následky - znát Richterovu stupnici - porovnat zemětřesení podmořské s povrchovým - většina vnitřních geologických dějů

Více

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu

Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Vulkanickáčinnost, produkty vulkanismu Přednáška 3 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Vulkanická činnost - magmatická aktivita projevující se na zemském povrchu - kromě

Více

HYDROSFÉRA. Opakování

HYDROSFÉRA. Opakování HYDROSFÉRA Opakování Co je HYDROSFÉRA? = VODNÍ obal Země Modrá planeta Proč bývá planeta Země takto označována? O čem to vypovídá? Funkce vody Vyjmenujte co nejvíce způsobů, jak člověk využíval vodu v

Více

Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky

Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Tsunami Jan Zedník, Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky Tsunami exotické japonské slovo značící vlna v přístavu, zná po tragických událostech v Indickém oceánu 26. prosince 2004 každý Obsah:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1

Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Učební text pro 1. ročník soutěže Kámen mudrců 2013/2014 Téma: vulkanismus část 1 Obsah: 1. O horninách obecně... 2 Magmatické horniny, magma a láva... 2 Hlubinné magmatity (plutonity)... 3 Žilné horniny...

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA AUSTRÁLIE A OCEÁNIE POVRCH, VODSTVO Mgr. Iva Svobodová Austrálie geografické vymezení pevnina na jižní polokouli obklopena vodami Indického a Tichého oceánu

Více

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ

Tsunami PLANETA ZEMĚ PLANETA ZEMĚ Tsunami Zemětřesení nastávají nejen pod soušemi, ale i pod mořským dnem. Seizmické vlny uvádějí do pohybu obrovské množství vody a vznikají enormní oceánské vlny zvané tsunami. Na otevřeném oceánu je lze

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

Kameny a voda Kameny kolem nás

Kameny a voda Kameny kolem nás Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Kameny a voda Kameny kolem nás Mgr. Irena Žáková říjen 2013 OROGENEZE = soubor složitých

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vlny tsunami. Příčiny vzniku tsunami: Příčiny tsunami: známy; podmínky vývoje: zůstávají stále nejasné

Vlny tsunami. Příčiny vzniku tsunami: Příčiny tsunami: známy; podmínky vývoje: zůstávají stále nejasné Vlny tsunami obrovské ničivé mořské vlny, vyvolané většinou podmořskými zemětřeseními, mohutnými sesuvy půdy a výbuchy podmořských sopek, které posunou část oceánského dna (kerný pohyb) jsou charakteristické

Více

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem)

PETROLOGIE CO JSOU TO HORNINY. = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) CO JSOU TO HORNINY PETROLOGIE = směsi minerálů (někdy tvořené pouze 1 minerálem) Mohou obsahovat zbytky organismů rostlin či ţivočichů Podle způsobu vzniku dělíme: 1. Vyvřelé (magmatické) vznik utuhnutím

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA POVRCH USA A KANADY Mgr. Iva Svobodová USA a Kanada - geografické vymezení USA kontinentální část v J polovině SA kontinentu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí Základní škola Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra

2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra MEZINÁRODNÍ ROK PLANETY ZEMĚ 2008 2. oznámení Mezinárodní seminář Planeta Země dnes a zítra V lednu 2006 byl na základě spojené iniciativy IUGS, Mezinárodní unie geologických věd a organizace UNESCO vyhlášen

Více

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice

Sopečná činnost a zemětřesení v České republice GYMNÁZIUM JAKUBA ŠKODY Ročníková práce z biologie Sopečná činnost a zemětřesení v České republice Václav MACHAČ IV.a, 2004/05 Osek n/b Obsah 1 Úvod... 2 2 Teoretická a metodická část... 3 3 Zemětřesení...

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách

VLADISLAV RAPPRICH. ZA SOPKAMI po Čechách VLADISLAV RAPPRICH ZA SOPKAMI po Čechách Vladislav Rapprich Za sopkami po Čechách Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

USA Francouzská Polynesie

USA Francouzská Polynesie USA Francouzská Polynesie 22./25.12.2012. 5./6.1.2013 41-50 hodin letu, 21 000 km Praha - Los Angeles Pape ete Zastávka v USA / San Francisko Los Angeles Las Vegas Národní park Joshua Tree Národní park

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Historie. 1958 (Ženeva) 1. konference OSN o mořském právo možnost těžby na šelfu

Historie. 1958 (Ženeva) 1. konference OSN o mořském právo možnost těžby na šelfu Námořní právo Historie mořské právo - zásady se původně utvářely jako právo obyčejové - vliv námořních mocností teritoriální vody vzdálenost, která se dala chránit pobřežním dělostřelectvem 3 námořní míle

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ PAVEL POSPÍŠIL GEOLOGIE MODUL BF01-M02 ZÁKLADY VŠEOBECNÉ A INŽENÝRSKÉ GEOLOGIE A HYDROGEOLOGIE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok

Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Tvorba toků, charakteristiky, řečiště, sklon, odtok Vodní toky Voda je jedním z nejvýraznějších modelačních činitelů v krajině. Vznik vodního toku pramen zdrojnice soutok 2 a více řek (Labe-Vltava, Labe-

Více

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců

VY_32_INOVACE_04.13 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovce, větru Činnost ledovců 1/8 3.2.04.13 Činnost ledovců cíl analyzovat činnost ledovců - rozlišit typy ledovců a rozdíl v jejich činnosti - důležitým modelačním prvkem - ve vysokých horách horské ledovec, pevninské ledovce (ledové

Více

federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu.

federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu. Havajské ostrovy federální stát Spojených států amerických Havaj. USA patří od roku 1959. Hlavní město je Honolulu. Havajské ostrovy leží uprostřed Tichého oceánu, téměř 3900 km od západního pobřeží Ameriky.

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí

Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí Co udělat pro své bezpečí při cestách v zahraničí Při cestách v zahraničí čelíme často nebezpečí odlišného charakteru než v České republice. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské

Více

Název: Přírodní poměry Evropy

Název: Přírodní poměry Evropy Název: Přírodní poměry Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 2. 2. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Den Země s Akademií věd ČR 2011

Den Země s Akademií věd ČR 2011 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., a Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., zvou na Den Země s Akademií věd ČR 2011 Čeká na vás program akcí sestavený u příležitosti Dne Země 2011, jenž se každoročně

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky. Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. Výsledky monitoringu posunů na zlomech v Hornsundu, Špicberky Josef Stemberk Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. TEKTONICKÉ POHYBY Mechanický pohyb částí zemské kůry a vnějšího pláště, který

Více

Horká půda pod nohama

Horká půda pod nohama rozhovor fotograf sopek patrick koster Horká půda pod nohama O kráse mocných přírodních procesů a o tom, jak se vypořádat s riziky, která člověku hrozí v bezprostřední blízkosti činné sopky, s nizozemským

Více

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE

Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín ANOTACE Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Březen 2013 VY_52_INOVACE_Z7_12 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II

Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Vybrané kapitoly z geologické historie ČR II Označení DUMU: VY_32_INOVACE_GE2.09 Předmět: GEOGRAFIE Tematická oblast: FYZICKÁ GEOGRAFIE - GEOLOGIE Autor: Jan Vavřín Datum vytvoření: 29. 7. 2013 Ročník:

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7.

Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. Pevniny a oceány. VY_52_INOVACE_130 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Ročník: 7. 1 Pokus se sestavit mapu světa a pojmenovat jednotlivé světadíly. SEVERNÍ JIŽNÍ EVROPA AUSTRÁLIE

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Přírodověda 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha

PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE. Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha PROČ A JAK SOPKY SOPTÍ aneb TEKTONICKÉ PROCESY a SOPEČNÉ ERUPCE Aleš Špičák Geofyzikální ústav AV ČR, Praha Osnova: příčiny a typy sopečné činnosti vulkanismus střeooceánských hřbetů vulkanismus subdukčních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 1 614 00 Brno Přehled událostí za únor 2011 Za uvedené období bylo na území Jihomoravského kraje u HZS evidováno 491 událostí, z čehož bylo 155 požárů

Více

GEOINFORMATIKA A GEOGRAFIE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

GEOINFORMATIKA A GEOGRAFIE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Katedra geografie + Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Skupina: Číslo uchazeče (nevyplňujte): PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Přijímací zkouška ze zeměpisu a všeobecného

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 0 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.011 Zlepšení podmínek

Více

HYDROSFÉRA. Moře a oceány. - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o 180 000 000 km 2 - Atlantský oceán.

HYDROSFÉRA. Moře a oceány. - 71% povrchu Země - jednotlivý celek - Tichý oceán o 180 000 000 km 2 - Atlantský oceán. HYDROSFÉRA - vodní obal Země - tvořena povrchovou vodou, podpovrchovou vodou, vodou v atmosféře a vodou v živých organismech - světový oceán 96,5 % veškeré vody - vědy: hydrologie, hydrogeografie, oceánografie,

Více

KRIZE A KRIZOVÉ JEVY

KRIZE A KRIZOVÉ JEVY KRIZE A KRIZOVÉ JEVY POJEM KRIZE je spojen s podstatnou částí doby existence lidstva Krizis z řečtiny, odvozené od krino (konečné, neodvolatelné rozhodnutí typu anebo anebo, t.j. úspěch anebo neúspěch),

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRVNÍ EXPEDICE Dlouhé zámořské plavby byly umožněny rozvojem plavidel, mapových podkladů, navigačních přístrojů, etc. James Cook 18. století objevné výpravy vznik map Charles

Více

KRUH Z OHNĚ: Krátery velké jako hory explodují kolem vnějšího okraje aktivního supervulkánu a dusí okolní krajinu pod mračny popela a horkých plynů.

KRUH Z OHNĚ: Krátery velké jako hory explodují kolem vnějšího okraje aktivního supervulkánu a dusí okolní krajinu pod mračny popela a horkých plynů. KRUH Z OHNĚ: Krátery velké jako hory explodují kolem vnějšího okraje aktivního supervulkánu a dusí okolní krajinu pod mračny popela a horkých plynů. CREDIT 62 SCIENTIFIC AMERICAN ČESKÉ VYDÁNÍ únor 2008

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Kopecký, M., Tilcerová, E., Šiman, J., Koucká, M., Vopička, K. 1 Obsah: 1 VÝZNAM OZBROJENÝCH SIL V DEMOKRATICKÉ

Více