STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG"

Transkript

1 STANISLAV GAZDIK Founder President Grand Master Teacher IAODG Co py r i g h t ( C ) I AO D G s. r.o

2 OBSAH IAODG O autorovi 3 1. Historie IAODG Definice systému PRO DEFENCE 8 - Definice systému Metodika systému Taktická příprava Psychologická příprava Teorie kontroly použití síly Právní podpora Jak správně dýchat Základy BSys PRO DEFENCE 50 - Vize IAODG 51 - Visuální zobrazení technik (foto technik) Závěrem Autorova vize budoucnosti 91 2

3 O autorovi Stanislav Gazdik V únoru roku 2006 jsem se vrátil z cizinecké legie a to po 15 letech (Medaille Militaire) vzorné služby plné nasazení, dobrodružství a pomáhaní lidem v nouzi. Hned po mém příjezdu už jsem věděl co chci a v čem chci pokračovat a tak jsem založil firmu ODG (Operational Defence Group) zaměřenou na výcvik profesní sebeobrany a taktiky boje. V roce 2011 jsem firmu rozšířil na IAODG (International Association Operational Defence Group), dnes jsme i rozšířili aktivity jako výcvik ochránců, máme i svůj ucelený system profesní sebeobrany PRO DEFENCE, střelecké výcviky, zdravotní výcviky a všechny naše activity mají akreditaci MŠMT. Stanislav Gazdik Zakladatel Prezident IAODG s.r.o. V průběhu 7 let co jsem pořádal školení po celém světě a to v US, Francii, Španělsku, Portugalsku, Mad arsku, Slovensku, Polsku, Hong Kongu a samozřejmě v ČR. Setkal jsem se z různou technickou vyspělostí a mentalitou lidí, ale to vůbec nevadilo na to mě připravila cizinecká legie. Mohl bych jezdit dál mimo ČR, ale říkám si proč stále citím, že mohu lidem tady doma hodně dát a hlavně předat zkušenosti, které nelze najít v žádném manuálu odborné literatury. Můj cíl není kvantita, ale kvalita, jedu pomalu, ale jistě. Víme, že si mě všimlo už hodně lidí a to je dobře né každý může být součástí mého Teamu. Důležité lidské vlastnosti, které vyžaduji jsou poznat sami sebe, nikdy se nevzdávat a věřit v to co děláme. Stanislav Gazdik Stanislav Gazdik, Autor Dej člověku jednu techniku a pomůžeš mu v jedné situaci. Nauč ho takticky přemýšlet a poskytneš mu ochranu na celý život. Stan Gazdik 3

4 IAODG s.r.o. 1 Historie IAODG Kdo jsme? IAODG je organizovaná struktura mužů a žen, která v rámci svého přesvědčení organizuje a absolvuje speciální braně-sportovní činnosti, sebeobraný výcvik, střelecký výcvik, technicko-taktický výcvik, výcvik první pomoci, extrémní závody a psychologickou přípravu z cílem zajistit u své osoby braně-bezpečnostní návyky, psychickou odolnost, kdy tyto dovednosti mají být využitelné pro obranu svou, své rodiny a své vlasti. I u nás platí zákon farmy: musíme připravit půdu, zasít, kultivovat půdu i plodiny, odstraňovat plevel, zalévat a starat se o úrodu až do doby, kdy dozraje. Být členem IAODG, at už jako jedinec nebo organizace, není v dnešním světě otázka volby, ale nutností. Je to cena, kterou musíme zaplatit za to, že se můžeme zapojit do systému. Nový svět vyžaduje být víc než dobří, vyžaduje být vynikající, být výjimeční. Vyžadujeme dělat věci neohraničeným elánem a nadšením, s možností a schopností významně přispívat k dění kolem nás. 4

5 1. Historie IAODG Cíl IAODG Hlavním cílem bezpečnostní politiky IAODG je vybudovat a udržovat kvalitní bezpečnostní kulturu, která vytváří a je zdrojem odolnosti prostředí, ve kterém jsou bezpečnostní hrozby rozpoznány a analyzovány dříve než se projeví a způsobí firmě/nám vážnou újmu. Pojem bezpečnost není ve vzdělávacích standardech všeobecného vzdělávání v českých zemích pojmem novým. Zmíněný pojem sice nabývá v rozličných obdobích různých významů a je provázán, podle typu aktuálního faktického nebo očekávaného ohrožení společnosti. V sedmdesátých byl zaveden do škol samostatný předmět branná výchova. V duchu tehdejší doby branná výchova zahrnovala všechny oblasti výchovy občanů od výchovy v rodině, ve škole, v pracovním poměru, v rámci přípravy na vojenskou službu, přípravu k civilní obraně a brannou výchovu dospělých jako nedílnou součást činnosti všech organizací a orgánů. Účast na branné výchově byla popisována jako vrcholná povinnost a otázka cti každého občana. V současnosti je branná výchova minulostí a také problematika obrany státu je ve výuce prozatím spíše okrajovou záležitostí. Hrozby přesto stále existují. Vzdělávání dětí i dospělých jako součást celoživotního učení, které má IAODG za svojí zvyšujicí prioritu. Výchova mládeže je koncipována jako rodinná výchova s prvky řízené činnosti, spontánními hrami a pohybovou aktivitou, která by měla vytvářet předpoklady pro získání elementárních kompetencí (schopností, dovedností, vědomostí a postojů), které dítě pro život potřebuje. Mezi tyto elementární kompetence patří především kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální, kompetence činností a kompetence občanské Národ Rodina - Dílo. Junioři chtějí napodobovat chování dospělých, kteří jsou mu vzorem. Proto je nezbytně nutné k vytvoření základních návyků chránících dítě před tísňovou nebo jinak nebezpečnou situací, do které by se mohlo dítě dostat. Vzdělávání je jednou ze základních podmínek nutnou pro realizaci bezpečnostních strategií, které je nutno vyvíjet za účelem ochrany státu. Tento směr může, díky svému správnému chování v případě ohrožení, pomoci státním ochanným složkám. Člověk nepotřebuje pouze mít v budoucnosti nějaký pevný bod. Stejně důležité je také to, co pro něj tímto pevným bodem je. Čemu můžeme věřit, o co máme usilovat? Pouze vědomí pevného bodu v budoucnosti pomáhá. Hodnota toho, co v budoucnosti přijde a k čemu přítomnost směřuje, nám dává sílu překonat i nepříjemnosti, které přítomnost přináší. Ti co prošli našimi kurzy výcviku znají co je prevence, která jednoznačně předchází vzniku trestné činnosti. Ví jak účinně a co nejrychleji situaci ukončit, znají nejúčinnější sebeobranou techniku. Nabízíme základní informace, jakým směrem lidé z civilního i státního sektoru vést, na co je upozorňovat a před čím varovat. IAODG s.r.o. není jenom mezinárodní asociace pro výcvik a školení, je to určitý životní styl a naše odhodlání předávat toto poselství, které nám pomáhá zlepšovat náš životní směr. IAODG ACADEMY nabízí výcvikové kurzy a školení pro studenty z celého světa. Naši zkušení a certifikovaní instruktoři mohou nabídnout výcvikové programy pro osobní strážce, policisty, vojenské jednotky, bezpečnostní agentury, ale i civilní sektor, zdravotní personál a všechny skupiny mající zájem o naše služby, zabývající se bezpečnostními službami a problematikou prevence proti násílí. Skromným, odvážným, výjimečným lidem mezi námi, kteří jsou dobrým příkladem toho, že být v našem týmu není otázkou postavení, ale volby. Stan Gazdik 5

6 1. Historie IAODG Kořeny IAODG sahají do daleké historie a jsou úzce spjaty s bojovým uměním pencak silat, konkrétně se stylem Persaudaraan Setia Hati Terate, posléze FISFO. Zakladatel tohoto stylu Ki Ageng Soerodiwirjo se narodil v roce 1868 v aristokratické rodině ve městě Madiun, které leží na východní Jávě v Indonésii. Vroce 1903 položil základy pro Pencak Silat Setia styl Hati Terate. Setia Hati v překladu znamená věrné srdce. Člověk by se měl ve všech životních situacích říditnejenom racionální stránkou, ale také emocionální. Srdce a intelekt by měly být ve vzájemné shodě. Pokud tyto dva prvky nejsou v harmonii, pak jakékoliv přijaté rozhodnutí je špatné. Terate je lotosový květ. Symbolizuje odhodlání, schopnost přizpůsobit se a odolnost.tato květina může růst za všech podmínek ve vzduchu, ve vodě, může kvést i v bahně a udržuje si stále svou krásu a čistotu. Stejně tak i student PSHT musí být schopen přizpůsobit se obtížným situacím. Cornelis Nicolaas Turpijn se narodil 28. srpna 1929 v Jakartě (Indonésie). Byl přímým studentem Ki Ageng Soerodiwirjo zakladatele stylu Setia Hati Terate a následně učitelem Charlese Joussota, zakladatele FISFO. Turpijn ve svých třinácti letech vstoupil do indonéské armády, která byla v té době součástí japonské armády, aby mohl bojovat proti bílým kolonizátorům. Později však zjistil, že japonští instruktoři jsou ještě krutější než Evropané. Z výcvikového tábora uprchl do džungle a snažil se najít útočiště v islámském klášteře Pondokan Pesan. Zde se seznámil s Ki Ageng Soerodiwirjo, zakladatelem Pencak Silat Setia Hati Terate. Následně se pod jeho vedením učil tomuto bojovému umění celých sedm let, uzavřen od okolního světa. Po odchodu japonské armády z Indonésie došlo k nejasné situaci, kdy o moc bojovali Britové, Indové a také Nizozemci. Turpijn se účastnil Guerillové války a boje za svobodu, kde působil u jednotky smrti partyzánů Siliwangi. Tito muži pracovali v malých skupinách po třech až pěti lidech. Jejich úkolem bylo napadnout nepřítele, rychle ho zneškodnit a neutralizovat jeho základnu. Často používali techniky lámání vazů nebo otrávené čepele umístěné na prstech. Zde měl Turpijn možnost v reálných podmínkách, při boji muže proti muži, zjistit účinnost technik svého stylu. Byl však velmi zklamán, když později zvolený prezident Sukarno nesplnil své sliby, že zajistí vzdělání pro ty, kteří se zasadili o nezávislost Indonésie. Opustil řady armády a následně odchází společně se svou ženou do Holandska, kde dále rozvíjel styl Setia Hati Terate. C. N. Turpijn byl jeden z nejdůležitějších průkopníků pencak silat v Evropě. Byl mistrem a držitelem 8. danu (mistrovský technický stupeň) pencak silat styl Setia Hati Terate. V době největší slávy měl v Holandsku otevřených více než 26 sportovních škol, ve kterých se tento styl vyučoval. Díky jeho osobnosti si toto indonéské bojové umění získalo velkou popularitu mezi veřejností a následně se rozšířilo do Belgie, Francie a Německa. Mistr Turpijn zemřel dne 31. července 1996 v Holandsku. Charles Joussot se narodil 3. března 1946 ve Francii. Byl přímým žákem Mistra Turpijna, u kterého studoval pencak silat styl Setia Hati Terate. V tomto bojovém umění dosáhl mistrovského stupně 5. dan. Je doposud žijícím prezidentem a zakladatelem organizace FISFO. 6

7 1. Historie IAODG Mistr Turpijn musel po přestěhování do Evropy přizpůsobit svůj styl podmínkám a kultuře jiné země. V civilizovaném Holandsku byla situace jiná než v džungli Indonésie. Stejně tak i Charles Joussot reagoval a přizpůsobil své umění duchu nové doby. FISFO postupně rozšířilo své působení do prostorů věznic a nápravných ústavů, zdravotního odvětví, bezpečnostních organizací a v neposlední řadě i do civilního sektoru. V současné době má ve Francii pevné kořeny, organizační strukturu a tým instruktorů, kteří vedou odborné semináře po celé zemi. Stanislav Gazdik se narodil 21. června 1970 na severní Moravě v městečku Karviná. Je zakladatelem & prezidentem mezinárodní asociace IAODG. Od mládí ho přitahoval sport, vojenská uniforma a armádní život. Základní vojenskou službu strávil v letech u průzkumného vojska v Žatci. Na začátku roku 1991 viděl v novinách článek o odjezdu speciální cizinecké jednotky CRAP do války v Perském zálivu. To ho inspirovalo a v květnu téhož roku již klepal na vrata náborového střediska Cizinecké legie ve Štrasburku. Začátky samozřejmě nebyly jednoduché, ale díky své píli a výborným výsledkům v roli snipera (odstřelovače) se dostal jako první člověk z východní Evropy do nejelitnější jednotky Commandos Parachutistes (GCP) v2 REP, kde vydržel devět let. Tato jednotka má pouze 25 vojáků zcelkových 7200, kterými legie disponuje, a patří k nejprestižnějším speciálním jednotkám světa. S. Gazdík zde působil jako šéf instruktor pro boj z blízka, současně měl na starosti výcvik a technickou přizpůsobivost v terénu. Během svojí kariéry se zúčastnil různých bojových misí v rozdílných typech terénu, jak už na Africkém kontinentu, tak i v Evropě. V roce 2006 odchází z Cizinecké legie do civilu a začíná novou etapu života. K bojovému systému FISFO se dostal poprvé v roce 1998 ještě za svého působení v Cizinecké legii, kdy se účastnil stáže se speciálními policejními jednotkami na jihu Korsiky. Výcvik zde vedl Bruno Phelousat, v té době profesor organizace FISFO. I přes to, že měl Gazdik bohaté zkušenosti s bojovými sporty, zejména kickboxem, stále hledal nějaký bojový styl, který by nejlépe vyhovoval jeho potřebám. FISFO ho svou účinností, rychlostí a diskrétností natolik nadchlo, že veškeré volné dny trávil v Paříži. Zde měl možnost poznat mistra pencak silat styl Setia Hati Terate a zakladatele FISFO Charlese Joussota. Získanými dovednostmi zdokonaloval výcvik vsebeobraně i u své jednotky GCP. Netrvalo dlouho a mistr mu udělil diplom instruktora FISFO. Následně si na Calvi otevírá svůj první klub na výcvik profesionální sebeobrany FISFO. Po odchodu z Cizinecké legie zakládá v ČR firmu Operational Defence Group s.r.o., prostřednictvím níž se snaží předávat své znalosti a zkušenosti nejenom profesionálním složkám armády a policie, ale také bezpečnostním organizacím, zdravotnímu a civilnímu sektoru. Jako hlavní trenér ASP (systém USA na teleskopické obušky, pouta, letální mumici), od roku 2004 kdy byl přijat do rodiny trénérů ASP má dnes za sebou nespočetně seminářů po celém světě v oblasti profesionálního výcviku. Od roku 2007 působí také v komisi trenérů ASP (dva trenéři pro USA a dva trenéři pro Evropu), která má na starosti rozvoj sytému ASP po celém světě. Tyto jeho výkony byly odměněny a to vedením jako Trainer Chef výcviku v Hong Kongu. V roce 2010 se rozhodne Stano Gazdik osamostatnit a rozvíjet svojí myšlenku v oblasti bojového systému. Zakládá mezinárodní asociaci IAODG (International Association Operational Defence Group) a bojový systém PRO DEFENCE, který je souhrn jeho načerpaných zkušeností v reálném světě. V současnosti má IAODG díky S. Gazdikovi zapuštěny pevné kořeny v podobě stálých cvičenců v České republice, Slovensku, Francii, Španělsku, Portugalsku, USA, Hong Kongu. Pravidelné tréninky probíhají v Akademii v Praze a téměř každý měsíc jsou pořádány semináře pro civilní i ozbrojené složky.,,bezpečí je stav, při němž je pravděpodobnost vzniku škody nebo újmy na životech, zdraví či majetku malá 7

8 2 Definice systému PRO DEFENCE Definice systému PRO DEFENCE Co to je za systém? 1. Definice bojového systému (BSys) PRO DEFENCE 2. Metodika BSys PRO DEFENCE 3. Taktická příprava 4. Psychologická příprava 8

9 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Metoda bojového systému PRO DEFENCE IAODG vychází z dlouhodobých zkušeností v terénu, kde tyto techniky jsou založené na účinnosti v dané situaci. Má za úkol zodpovědět na různé typy agresivity logickou taktikou a zvýšit naši sebekontrolu, kontrolu protivníka i situace obecně. Tento postup je vlastní všem, je jenom zapotřebí jej správně využít. Měli bychom vědět, že ulice není místo na hraní a kdo si zde hraje, jednou se i spálí. Na ulici nejsou žádná pravidla, není zde ani žádný rozhodčí, vše je bez omezení a zákazu, my máme jenom jednu šanci. Techniky používané zločinci jsou velice zákeřné a bez pravidel, nejsou zveřejněné v žádném manuálu výcviku a tak jenom výcvikem blížící se realitě můžeme těmto útokům čelit. Lidé vyhledávají styl boje, který by dokázal vyhovět jejich požadavkům. Někteří vyhledávají filozofii bojových umění, jiní kontakt a někteří zase pouze krásu pohybu. Být připraven v kterékoliv situaci každodenního života, každý musí byt schopen se vypořádat se slovními útoky a i jinými způsoby provokace. Mnoho lidí nemělo dosud možnost se dostat do podobné situace a nevědí tedy jaký je pocit někoho udeřit, dostat ránu a při reálnem přepadu nedokážou odhadnout své limity v sebeobraně. Je hodně otázek, které si denně klademe v souvislosti se sebeobranou. Cvičíme li nějaký styl sebeobrany, v průběhu nácviku technik dokážeme najít odpovědi právě na některé z těchto otázek. Útok není nikdy stejný, místa jsou také pokaždé jiná, útočník se mění a každý má svůj vlastní důvod k útoku. Jak odpovědět?? Vidíme na různých případech, které se staly, že je už často pro některé účastníky konfliktu pozdě hledat odpovědi na otázky. Při našem cvičení se snažíme jenom o přiblížení k maximální realitě v každodenním životě. Sebeobrana není žádné kouzlo a také není dokonalá. Jsou bojová umění, které mají jiný cíl než ostatní, jsou metody které mohou i šokovat, ale každá disciplína má svou podstatu. Je třeba si uvědomit, že tu nejsme proto abychom předělali svět. V sebeobraně nejsou žádná pravidla ani kompromisy. Je třeba vědět, že přizpůsobivost na ulici je jiná než přizpůsobivost v tělocvičně. Nejsou žíněnky, necvičíme s kolegou, kdy vše funguje a kdy nálada je kamarádská. Při napadení s faktory jako zima, déšť, nacházíme se v písku, sníh, jsme na schodech, v restauraci, v autě, jsme unaveni, nemocní. Můj útočník není sám a já netuším kolik jich je přesně, váží přes 100 kg, je pod vlivem drog nebo alkoholu, nepodobá se mému kamarádovi, se kterým pravidelně spolu cvičíme, nacházíme se ve výtahu, v uzavřené místnosti, ve vlaku. I kdybych chtěl křičet o pomoc nikdo mě neuslyší, mám na sobě věci které mi neumožní ani kopnout, doprovázím své děti ženu, ona nebo on nikdy neviděla někoho udeřit... Jak budu reagovat??? Shrneme li vše, dostáváme se k názoru, že i přes všechna cvičení co provádíme nikdy nikdo není připraven na 100 %. Je mnoho faktoru, které přicházejí v boji a je hodně těch které neočekáváme. Jedna z dokonalostí PRO DEFENCE, která patří k těm nejdůležitějším a spočívá ve třech bodech na sebe navazujících: pohyb, ochrana a úder pečlivě spojeno jak už při útoku tak i v obraně. Tvůj pohyb má být krátký, zůstaň v uzavřené pozici a získej rychlost a sílu v rotaci boků. Plynulost pohybu je také velice důležitá. Náš velice diskrétní, ale účinný bojový postoj nám umožňuje stálou pohotovost. Reaguj rychle aniž by jsi uvažoval jakou bojovou pozici zaujmout, důležité je aby tvůj postoj umožnil diskrétní, přesvědčivou, rychlou a účinnou odpověď. Nedělej žádné velké a široké pohyby, které tě odkrývají, a tím pádem zmenšuješ svou pravděpodobnost úspěchu. Ať už se nacházíš v jakékoliv pozici, musíš být schopen udeřit v kterékoliv pozici a situaci, vzpomeň si, že ulice není tělocvična, jenom obrana a úspěšnost se počítá. V některých případech dialog (ne agresivní) může předejít všem problémům. Využití široké škály technik s důrazem na přesnost a přizpůsobivost danému útoku. Principem IAODG je dokázat vstoupit, předejít nebo vhodnou komunikací usměrnit daný útok. Diskrétnost fyzicky neprezentující bojový střeh, předvídavost možného útoku a důrazné a rychlé řešení vzniklé situace jsou hlavní atributy tohoto bojového systému. Nezbytným předpokladem je dokonalá znalost anatomie, motoriky člověka a využití moderních psychologických metod pro řešení konfliktních situací. 9

10 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Hlavními znaky bojového systému jsou: poměrně rychlé zvládnutí funkčních a praktických technik využití moderních metod komunikace a psychologické přípravy na konflikt (před ním, v jeho průběhu i po něm) vědecky přesná a reálná aplikace moderních metod, včetně techniky, zbraní a improvizovaných zbraní znalosti a dovednosti staví na dokonalé znalosti anatomie a motoriky lidského těla vysoce účinné a účelové metody likvidace útočníka v co nejkratším možném čase reakce na současné požadavky a trendy účinnými protiopatřeními, podle daných specifických charakteristik Techniky použité v BSys PRO DEFENCE využívají v maximální míře přirozených reakcí lidského těla a dokonalou koordinaci svalů a dechu. Každá technika je použitelná jako samostatný celek a při navazující kombinaci na sebe techniky logicky navazují, tak aby obránce měl neustálý přehled a kontrolu nad útočníkem. Smyslem obrany není za každou cenu útočníka zranit, mnohem důležitější je umět fyzické situaci předejít a vyřešit ji vhodnou komunikací. Každou vzdálenost je vhodné použít pro různou příležitost a vzájemně se prolínají. Vždy je nutné mít na paměti svou vlastní bezpečnost. Bezpečná vzdálenost - je ta kde se cítíme bezpečně. Potřeba účinně reagovat na vzniklou situaci předpokládá znalost bezpečné vzdálenosti pro obránce. V podstatě se jedná o tři úrovně: dlouhá, střední a krátká. Dlouhá vzdálenost pozorovací, která umožňuje z bezpečné vzdálenosti kontrolu situace. Využijeme ji při vstoupení k danému incidentu. Je nutné vzít v úvahu příčinu konfliktu, kolik osob je zapojeno a pokud jsou agresivní nebo pasivní, odhadnout další vývoj situace a také možnou pomoc. V této vzdálenosti využíváme dialogu pro případné vyřešení vzniklého incidentu pouze slovně. Střední vzdálenost je zahrnuta mezi dlouhou a krátkou distancí a mimo dosah kopu zadní nohou útočníka. Využívá techniky úderů, kopů, aplikace spreje a teleskopického obušku pro vlastní obranu. Neustálá kontrola útočníka k předvídání a odvrácení možného fyzického útoku různého charakteru. Krátká vzdálenost pojímá distanc natažené paže a méně. Znalost citlivých bodů pro rychlou a bezpečnou kontrolu útočníka, společně s technikou transportní, nasazení pout nebo aplikace zásahové deky. Pohyb v postoji Při vykonávání technik a kontrole útočníka se používá principu pohybu v trojúhelníku, tak aby váha těla byla rovnoměrně rozložena na obě nohy. Při přesunech se využívá tzv. mrtvých úhlů, kdy je útok veden ze směru mimo vizuální kontrolu útočníka a tak nabízí účinné řešení Obr. základní prostorové řešení při přesunu Anatomické zbraně Zbraně není nezbytně stejná, stejně jako cílová oblast. Cvičenec se zaměřuje na takzvané vitální oblasti útočníkova těla, vytvářející pomyslnou podélnou smyčku začínající na vrcholu hlavy a končící ve slabinách. Šířka tohoto pomyslného pásu je ekvivalentní s šířkou útočníkovi hlavy. 10

11 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Techniky rukou Ruce mohou být formovány pro použití v boji v množství variant. Jejich použití je pro útoky na libovolné pásmo a jejich intenzita závisí na účelu zvolené techniky. Techniky jsou vedeny zejména například na útočníkův krk, žebra, rozkrok apod. Při jejich nácviku je třeba brát ohled zejména na vlastní pohybové schopnosti, časové možnosti, motivaci, univerzálnost a variabilitu jednotlivých technik vzhledem k jejich uplatnění v praxi. Jednotlivé údery je třeba neustále procvičovat a po technickém zvládnutí je třeba je vyzkoušet v kontaktu. 2. Techniky nohou Kopy jsou v sebeobraně velmi důležitým prvkem. Jejich účinnost je dána především jejich tvrdostí, razancí a zejména jejich dosahem, který je delší než při úderu rukou. Kop vedený na svalnaté místo (např. stehenní sval) vyřadí útočníka z boje pouze krátkodobě a v krajním případě zanechá krevní podlitinu bez vážnějších následků. Použití kopů v sebeobraně má své opodstatnění zejména proti skutečně nebezpečnému útoku nebo početně asymetrické obraně. Vedení kopů na spodní část lidského těla (např. oblast genitálií, stehenní sval, koleno, bérec, kotník), lze poměrně obtížně vykrýt. Náročnost takto vedených kopů není vysoká a proto jejich účinné provedení je snazší pro pohybově méně zdatné jedince. Použití všech možných způsobů kopů je podmíněno určitým stupněm flexibility a síly nohou. Pravděpodobně nejčastěji používaným je kop půlměsíce, který může být použit pro směr vpřed nebo vzad a také jako podmet útočníkových nohou. Jako kop vpřed může být přímý, kdy chodidlo nebo koleno zasahuje cíl (hlava, krk, žebra, slabiny, koleno) nebo obloukový nártem či holení z vnitřní nebo vnější strany pro narušení rovnováhy útočníka. 3. Techniky jinou částí těla Podobně jako v jiných bojových uměních se pro boj zblízka využívá hlava k úderu do všech směrů. Rameno slouží jako kontaktní bod na útočníkova žebra, dolní část zad a břicha, stehna spíše jako prostředek k jeho povalení na zem. Podobným způsobem se při boji zblízka používá také boků a hýžd. Pády Používají se pády do všech možných směrů, jako výhodný moment překvapení, přiblížení se k útočníkovi, následný útok a jeho kontrola. Páky Pro odvedení osoby ze zájmového místa se nasazují pákové a transportní techniky. Nasazení páky je pomocí končetin, obušku nebo použijeme zásahovou deku. Pákou rozumíme přivedení pohyblivých, skloubených částí lidského těla do nepřiměřené polohy, tj. na hranici pohyblivosti kloubu. Překročením této hranice je možno přivodit vážné poškození úponů nebo vykloubení. Páky slouží pouze ke znehybnění útočníka, způsobují intenzivní bolest, která po jejich uvolnění zvolna odeznívá. Tlaky na citlivá místa Pokud nastane situace, kdy se po taktické chybě obránce dostane k těsnému kontaktu s útočníkem a k uchopení a jiné technické prvky nelze použít, využije k vyproštění tlaku na citlivá místa útočníka. 11

12 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Tlak na lidské tělo má různou formu přiložení (pomalé, prudké) i především rychlost působení. Rozhodujícím prvkem je také velikost kontaktní plochy, která samotný tlak vyvolává, její tvrdost a poddajnost. Bolestivých sfér lidského těla je celá řada, např. tlak palců na oční bulvy, místa ukončení trojklaného nervu nebo stisknutí krčních tepen apod. 12

13 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Úderové plochy 13

14 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Úderové zóny Červená zóna (zóna úderů s maximální kontrolou) hlava krk genitálie Oranžová zóna (zóna úderů s kontrolou) hrudní koš páteř ledviny játra slezina plexus oblast srdce klíční kosti Zelená zóna (zóna úderů upřednostněna) paže končetiny Některé zóny a vitální body hodně využívané v jiných bojových systémech a uměních se pro kontrolu protivníka téměř nevyužívají. Jedná se zejména o použití různých úderových technik na samotná ústa a jejich nejbližší okolí a to z důvodu přenosu infekce a možného nakažení se nemocí obráncem. Zbraně, pomůcky a prostředky (teleskopický obušek, zásahová deka, plastový boxer, pouta, střelná zbraň). Požadavek a následná realizace těchto produktů je založena na zkušenostech a potřebě neutralizovat nebezpečnou osobu a maximálně přiblížit realitu výcviku. Všechny pomůcky nabízí lepší a účinnější kontrolu nad útočníkem a především zvýšení jeho bezpečnosti. Každá z nich nicméně vyžaduje určitou úroveň dovednosti k jejich efektivnímu použití. Nejčastěji se využívají zejména tyto: zásahová deka, teleskopický obušek, plastový boxer, pouta a střelná zbraň. Nebezpečí číhá na každém rohu 14

15 2.1. Definice bojového systému ( BSys) PRO DEFENCE Zásahová deka Tento produkt je zapsán na úřadě průmyslového vlastnictví. Zásahová deka Safe je určena k zabezpečení a zpacifikování nebezpečné osoby. Zásahová deka je vyrobena z velmi pevného a lehkého materiálu typu ULE- NA, materiálové složení - polyester, plošná hmotnost do 300 g/m2. Tento materiál nijak neohrožuje pokožku tváře. Zásahová deka má na každé straně pevné úchopy a uprostřed jsou průduchy na dýchání, které zabraňují možnosti udušení. NOVINKOU je její zajišťovací systém, možný nasazení i v rukavicích a to pravou nebo levou rukou, který usnadní eskortu osoby. Výhody zásahové deky: při přiložení deky na oči se osoba ocitne ve tmě, překrytím obličeje a nárazem na nos se osobě znepříjemní dýchání, neslyší, co se kolem děje, dochází k dezorientaci a destabilizaci osoby a tím umožňuje provádět snazší kontrolu osoby, nasazení pout, vytažení z auta, eskorty, atd. Zásahová deka byla testována Celní zásahovou jednotkou SON, Pražskou zásahovou policejní jednotkou, Brněnskou zásahovou policejní jednotkou, Libereckou Městskou policií, Orlovskou Městskou policií, Libereckou bezpečnostní organizací S.G.2., policií v Hong Kongu, USA, Portuglasku, Španělsku, Francii, Polsku. Zásahová deka je vyrobena z velmi pevného a lehkého materiálu typu ULENA, materiálové složení - polyester, plošná hmotnost do 300 g/m2. Tento materiál nijak neohrožuje pokožku tváře. Zásahová deka má na každé straně pevné úchopy a uprostřed jsou průduchy na dýchání, které zabraňují možnosti udušení. 15

16 2.2. Metodika BSys PRO DEFENCE IAODG Vykonání správné techniky bez jakéhokoliv zaváhání, s dostatečnou silou, přesností a rychlostí vyžaduje dokonalou fyzickou i mentální přípravu. Je potřeba neustále udržovat vysoký stupeň trénovanosti, aby tělo i mysl reagovali absolutně lehce a přirozeně. Neustálé opakování jednoduchých technik a jednotlivých kombinací v různých podmínkách rozvíjí potřebnou kreativitu a přizpůsobivost. K tomuto účelu jsou vytvořeny modely různé úrovně možných útoků a jejich řešení. Důležitým prostředkem k vlastnímu rozvoji je cílené otužování celého těla opakovanými údery po celém povrchu těla. Pro celkový fyzický rozvoj jsou důležité zejména tyto složky: rovnováha odolnost kardiovaskulárního systému pružnost koncentrace rychlost fyzická síla jednoduchost Výuková jednotka Výuková jednotka Bsys nesměřuje pouze naučit určitou techniku nebo zlepšit organickou schopnost, ale je směřována pro všeobecné lidské vlastnosti (fyzička, psychika, intelekt). Příprava výukové jednotky Musí dodržovat tyto pravidla : Stanovení celkového úkolu a požadavků pro výcvik. Zhotovení plánu výukové jednotky. Určení výučného progresivního postupu adaptovaného zdatnosti cvičícím. Hlavní body metodiky Bsys PRO DEFENCE: ukázat pochopit cvičit opakovat Při výukové jednotce je nutno dodržovat tyto body: Nástup Ověření počtu cvičenců Ověření zdravotní přizpůsobivosti a daného oděvu určeného pro výcvik. Prezentace výukové hodiny Otužování Důležitým prostředkem k vlastnímu rozvoji je cílené otužování celého těla opakovanými údery po celém povrchu těla. Rozcvička Spojená s výukovou hodinou Odpovědět na progresivní schopnosti, opakování, rytmus, kontrola srdeční činnosti a potu. Všeobecné rozcvičení tykající se základních schopností pohybu Specifické rozcvičení tykající se jednoho pohybu. 16

17 2.2. Metodika BSys PRO DEFENCE IAODG Náplň výcvikové hodiny : Dodržovat plán výcviku, s možností adaptace na základě reakce a schopnosti třídy je-li zapotřebí Kontrolovat každého účastníka výcvikové hodiny, jeho pohybové a mentální nasazení Pozorovat, poslouchat, opravovat špatně provedené techniky Přechod do klidu Špatné naplánování výcvikové hodiny často vede k amputaci důležitých bodů, jako přechod do klidu. Toto je velice důležitý bod který nám dále umožňuje : dlouhodobou sportovní výdrž, lepší vstup do následující činnosti, shrnutí proběhlé výcvikové hodiny, nabídka na další výcvikovou hodinu 17

18 2.3. Taktická příprava Taktická připravenost a vyspělost je v zápasech nesmírně důležitá. Ne nadarmo se říká, že starší cvičenci jsou takticky vyspělejší, neboť za léta praxe mají taktickou stránku věci osvojenou (nejsou unáhlení, počkají si na pravou chvíli k útoku i obraně, atd..). Za starých časů, od Japonska po Indii, od Číny po Evropu, od Indonésie po Ameriku všichni kdo praktikovali boj s čepelemi věděli, že všechny jejich techniky, ať už s krátkou nebo dlouhou zbraní, musí být založeny na solidních základních principech a strategiích. Na rozdíl od úpolových sportů nebo různých soutěží, čepelová zbraň nic neodpouští a nedává druhou šanci, není zde místo pro vzájemnou výměnou úderů a postoj typu počkej, já ti to vrátím nevede k rozbitému obličeji či zlomeným kostem, ale k proříznutým tepnám či končetinám a k velmi bolestivé smrti. Tyto základy, které zde uvádíme se možná více či méně nacházejí i v jiných uměních, v závislosti na jejich potřebách, na společnosti a prostředí. Předáváním z generace na generaci došlo k objevení těchto šesti základních principů. Mějme vždy na mysli, že kdyby tyto základy nefungovaly tak jak mají, nebylo by je možné předávat další generaci. Taktika je způsob vedení boje jednotlivce, skupin, nebo družstva, jehož cílem je optimální výsledek nebo vítězství. V tomto smyslu je taktika soubor poznatků a zevšeobecněných zkušeností, ale i pravidel a návodu jednání, jichž se využívá v konkrétním odvětví k tvorbě taktického plánu boje. Taktická příprava je neoddělitelnou součástí PRO DEFENCE tréninku. Je to proces zaměřen na osvojování vědomostí a taktických doved- ností a na rozvoj schopností, které jsou v daném odvětví předpokladem úspěšného jednání cvičence v boji se soupeři. V taktické přípravě by cvičenec měl: - Ovládat své emoce Buďte klidní a relaxovaní, snažte se vyhnout napětí jak v tréninku tak v realitě. Jestliže trénujete s napětím, budete stejně i bojovat. Při tréninku není vždy jednoduché zůstat uvolněný, když se učíme nějakou techniku nebo pohyb poprvé. To je normální stav, s rostoucí zkušeností se jej brzy podaří odbourat. Je několik důvodů, proč mají lidé tendenci udržovat svoje svaly v napětí: jeden z nich je, že očekávají bolest a nebo se bojí následků úderu, pokud je zasáhne. Mnoho lidí si myslí, že tím že zatnou svaly se stanou pevnějšími, silnějšími a odolnějšími vůči bolesti, ale to je daleko od pravdy. Napětím svalů si nijak nepomůžete, za prvé napětím jenom svou bolest zvyšujete, za druhé to zpomaluje Vaše pohyby a reakce, napětím ve Vašich svalech se pohyby stávají strnulejší a pomalejší, daleko více je na Vás předem vidět co chcete udělat, docházím k pauzám a zamrznutím mezi jednotlivými pohyby, což je velmi nevýhodné když stojíte proti čepeli v rukou nepřítele. Abyste dosáhli stavu klidu a uvolněnosti, měli byste svou mysl udržovat čistou a klidnou, beze strachu a obav. Čistá mysl a dobré vědomí může být dosaženo pouze opakovaným dlouhodobým tréninkem s partnerem a tím, že se stanete dobrým sparing partnerem a dobrým člověkem všeobecně. Jenom klidem a uvolněností fyzickou i mentální můžete narušit a zlomit protivníkovu vůli ve chvíli kdy došlo ke konfrontaci. - Ovládnutí vzdálenosti Jsou čtyři základní vzdálenosti Bezpečná vzdálenost - Je ta kde se cítíme bezpečně. Potřeba účinně reagovat na vzniklou situaci předpokládá znalost bezpečné vzdálenosti pro obránce. V podstatě se jedná o tři úrovně: dlouhá, střední a krátká. 18

19 2.3. Taktická příprava Dlouhá vzdálenost pozorovací, která umožňuje z bezpečné vzdálenosti kontrolu situace. Využijeme ji při vstoupení k danému incidentu. Je nutné vzít v úvahu příčinu konfliktu, kolik osob je zapojeno a pokud jsou agresivní nebo pasivní, odhadnout další vývoj situace a také možnou pomoc. V této vzdálenosti využíváme dialogu pro případné vyřešení vzniklého incidentu pouze slovně. Střední vzdálenost je zahrnuta mezi dlouhou a krátkou distancí a mimo dosah kopu zadní nohou útočníka. Využívá techniky úderů, kopů, aplikace spreje a teleskopického obušku pro vlastní obranu. Neustálá kontrola útočníka k předvídání a odvrácení možného fyzického útoku různého charakteru. Krátká vzdálenost pojímá distanc natažené paže a méně. Znalost citlivých bodů pro rychlou a bezpečnou kontrolu útočníka, společně s technikou transportní, nasazení pout nebo aplikace zásahové deky. Různé vzdálenosti vyžadují různé strategie a techniky. V jaké vzdálenosti budete bojovat záleží na tom, jakou zbraň používáte, váš dosah proti dosahu Vašeho protivníka. Jestliže máte kratší zbraň a Váš protivník delší, pak bude Váš dosah relativně kratší, než dosah Vašeho protivníka. Proto oba udržujete jinou vzdálenost a strategie. Tím, že znáte svou vzdálenost, můžete efektivně uplatnit svoje techniky. Tady hraje největší roli práce nohou, finty a nebo snaha o vylákání protivníka, spolu se snahou vstoupit a zaujmout takovou pozici, která bude vzhledem k našemu protivníkovi strategicky co nejvýhodnější. Kontrujte bez váhání, tím nejrychlejším způsobem. Nezaujímejte obranný mentální postoj, akce vyvolává reakci. Kontrujte tím, že seknete nebo říznete směr odkud útok přichází náhle a bez váhání. Udeřte ve chvíli, kdy se objeví první náznak otevření s jasným záměrem, precizností a náhle, takže se Váš protivník nebude schopen bránit. Když postupujete takto, nemusíte být rychlejší než Váš protivník ale tím, že porozumíte načasování a pohybů lidského těla Váš protivník nerozpozná přicházející útok. Zkraťte vzdálenost, kterou čepel musí urazit tím, že jí vždy držíte ve strategicky výhodné pozici. A protože jsou tyto principy založeny na pohybech s čepelovou zbraní, není to o tom jak rychle se úder pohybuje nebo jak rychle dopadne, ale o tom který dopadne dříve. Odhoďte stranou všechny komplikované manévry a strategie. Jejich estetické provedení může být skvělé ale jejich účinek diskutabilní. Přesměrujte přicházející útok V našich základních technikách, formách se útok spíše odvádí stranou, než že bychom se ho snažili zastavit. Zakládat svou strategii na síle, která by měla být větší než síla protivníka je špatné, protože s věkem síla odchází. A co budete dělat, když potkáte někoho silnějšího? Proto není dobré jít hlavou proti zdi, ale je vždy lepší přicházející útok odvést stranou a přesměrovat jeho sílu v náš prospěch jinam. Toho docílíme tím, že bude pracovat na našem načasování a učit se aplikovat naši sílu tak, abychom blížící se útok dokázali přerušit, odvést stranou a nebo jej nechat rozplynout do prázdna. Využijte váhy našeho těla Síla úderu podpořená hmotností Vašeho těla je mnohem větší než pouhá síla Vaší paže a může být velmi podstatná pro rychlé ukončení konfrontace. Používejte Vaše boky, snižte Vaše těžiště. Těžiště udržujte v perfektní rovnováze, abyste nemohli být sraženi stranou a nebo strženi dolů. Vyhraj jestli můžeš, podváděj když musíš Pravidla byla vytvořena k ovládnutí chaosu, jediné pravidlo, na které byste měli myslet v boji je to, že musíte udržet Vašeho protivníka pod kontrolou, nebojujte stejně jako on, tzn. nebojujte stejným způsobem jako on, vždycky se snažte získat výhodu. Toto je JEDINÉ pravidlo, které by ale nemělo být vytesáno do kamene,,buďte připraveni odhodit Vaše pravidla a naučit se novým, je-li toho třeba. Získejte výhodu, není nutno bojovat fér, důležité je vyhrát a přežít na 100%. Většina z nás má rodiny a přátele, kteří o nás pečují a udělat to co se má protože je to správné pro férového bojovníka není správné řešení. Jestliže si myslíte, že jsou určité věci, které Vám protivník neudělá jenom proto, že mu je neuděláte Vy, pak nechápete co je realita. 19

20 2.4. Psychologická příprava na sebeobranné situace,,poznej sám sebe Dělejte to, z čeho máte strach. A dělejte to opakovaně. To je nejrychlejší a nejjistější způsob, jak strach porazit. (Carnegie, 2010) Už po staletí se lidé snaží rozeznávat či pochopit lidské emoce a chování v různých životních situacích. Ať si to člověk uvědomuje nebo ne, prostupují emoce veškeré jednání člověka a emočně podbarvují každou jeho myšlenku a každý čin. Naše psychika obsahuje svérázné archivy: norem chování, alternativních výmluv, soucitných formulek a argumentů, proč neděláme to, co bychom ve skutečnosti chtěli. Napětí, které provází rozhodování, může při značné intenzitě zabránit jakémukoliv rozumnému řešení, nebo se může dostavit ztrnulé reagování. Je tedy vhodné při rozhodování snížit svoje vnitřní napětí, například přiměřenou relaxační či náhradní technikou. Obrana proti násilí představuje komplex aktivit, které vytvářejí pocit bezpečí, zvyšují schopnost řešit konflikty, ubránit se násilí. Bránit se násilí znamená bránit se vlastnímu strachu. Vědět, kde jsou jeho zdroje a příčiny. Znát sebe, své vnitřní konflikty a jejich vnější projevy. Umět včas rozpoznat příznaky hrozící konfliktní situace. Při traumatické situaci jsou lidé náhle vydáni všanc katastrofě či násilí a reagují spíše na reflexní úrovni sebeochranou, stažením se či přizpůsobením za účelem přežití. Někteří lidé mají strach reagovat obranou či konfrontací, jiní si namlouvají, že se jim nemůže nic stát. Zvládat agresi vlastní i ostatních. Agrese je destruktivní chování namířené vůči jinému jedinci nebo skupině osob, je většinou negativně hodnocena, ačkoliv může být ku prospěchu i dobré věci. Může sloužit k reaktivní připravenosti, k adaptaci, udržení života, získání obživy, sebeprosazení či obraně. Jak uvádí Spurný, je nutné vědět, čím a jak konfliktním situacím předcházet, a jak je řešit. A především chtít si to s permanentně hrozícím násilím a svým strachem rozdat. Předpokladem efektivní obrany před násilím je pouze individuální, tvořivý přístup člověka k předcházení a řešení konfliktních situací a incidentů, které mu hrozí, v nichž se ocitá. Bránit se násilí znamená pochopit podstatu násilí, agrese, konfliktu. Znamená to umět vytvářet a používat vlastní obranné strategie a postupy. Umět svoji vnitřní sílu vyjádřit ve svých vnějších projevech, v chování a jednání (Spurný, 1996). Dle Machače:,,Nízká koncentrace noradrenalinu v krvi souvisí s obavami a depresí. S vysokou koncentrací noradrenalinu naproti tomu souvisí zlost a vztek. Záměr ublížit, poškodit, diskvalifikovat, nejednat ohleduplně je důležitým rysem lidského agresivního chování (Machač et al., 1985, s. 119). Psychická příprava obsahuje metody správných způsobů a reakcí sebeobrany proti možným a hrozícím útokům. V celé formě psychické přípravy je důležité přijmout skutečnost, že do sebeobranné situace se můžeme dostat kdekoliv a kdykoliv. Vzhledem k dnešní časové vytíženosti nemusí mít člověk vždycky čas na pravidelný fyzický trénink, může si aspoň pravidelně představovat nejrůznější situace a scénáře. Psychická příprava také dobře slouží k tomu, abychom dostaly naučené reakce na úroveň podmíněných reflexů v podvědomí, taktéž pomáhá zlepšovat úroveň pohotovosti a bdělosti (Kojtík, 1989). 20

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Maturitní témata z předmětu Sebeobrana M/01 Bezpečnostně právní činnost

Maturitní témata z předmětu Sebeobrana M/01 Bezpečnostně právní činnost Maturitní témata z předmětu Sebeobrana 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost Forma: praktická zkouška školní rok 2015/ 2016 jarní a podzimní období 1. a) Čelní postoj, změna postoje na místě, přesun v

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES

10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES 10 KROKŮ JAK ZVLÁDNOUT STRES Definice stresu : Stres je soubor reakcí organismu na vnější nebo vnitřní podněty narušující normální chod organismu. Situace mohou být spojeny s negativně laděnými emocemi

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

Technická příprava teorie motorického učení,

Technická příprava teorie motorického učení, Technická příprava je realizována podle zákonitostí, principů odvozených z teorie motorického učení, je určována činiteli vnitřními a vnějšími, můžeme ji považovat za synonymum motorického učení probíhající

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

3. Audit osobních energetických zdrojů jak zacházím se svou fyzickou, mentální, emocionální i duchovní energii

3. Audit osobních energetických zdrojů jak zacházím se svou fyzickou, mentální, emocionální i duchovní energii ENERGIE pro každý den jak obnovovat svou vnitřní sílu V každém člověku někdy pohasne jeho vnitřní oheň. Aby se znovu rozhořel, potřebuje k tomu jiného člověka. Měli bychom být vděčni lidem, kteří znovu

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby www.droan.cz 2015 Vážení zákazníci, přinášíme Vám jedinečnou bezpečnostní službu, která Vám přinese nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb na našem trhu. O nás Jsme profesionální soukromá bezpečnostní služba.

Více

Totální útok na tukové zásoby!

Totální útok na tukové zásoby! fitvibe FULL MOTION Totální útok na tukové zásoby! S novým konceptem fitvibe full motion vibration training můžete procvičovat dolní i horní svalové partie současně. Žádné popruhy, žádné kabely, žádná

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_178 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s nácvikem autogenního tréninku. KLÍČOVÁ SLOVA: Pocit tíhy, pocit tepla, klidný dech, srdce,

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

ETIKA V LEDNÍM HOKEJI. Požadavky trenérů ČSLH

ETIKA V LEDNÍM HOKEJI. Požadavky trenérů ČSLH ETIKA V LEDNÍM HOKEJI Požadavky trenérů ČSLH CÍLE Rozvoj a růst mladých hráčů Zvýšení účasti, nábor nov Rozvoj dovedností Bezpečné a pozitivní prostředí Zábava a radost ze hry Vzájemný respekt NA TRIBUNĚ

Více

Výcvik Instruktorů ASP

Výcvik Instruktorů ASP Výcvik Instruktorů ASP Praha 15-17 října 2008 ARMEMENT SYSTEMS AND PROCEDURES INC. Rozdělení třídenního kurzu je následující: - dvoudenní výcvik - teleskopický obušek - jednodenní výcvik - použití pout

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu Obecná definice Terorismus je taktika z oblasti válečných činů, vyvolávající

Více