číslo 2 únor liskovec.cz e mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 2 únor liskovec.cz e mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou tady pro nás Kulturní okénko strana 10 Zajímavé daňové změny v roce 2015 strana 11 a 12 Tipy pro volný čas Školy mají za sebou zápisy dětí do prvních tříd. Zeptali jsme se, jak to vypadalo v letošním roce: Zápisy do 1. tříd Od poloviny ledna do poloviny února zapisují základní školy dle zákona své budoucí žáky do prvních ročníků. Jedná se o akt právní, kdy dle legislativy nemusí být dítě ani přítomno uváděného zápisu a postačí zákonný zástupce s občanským průkazem a rodným listem svého dítěte. Která škola by však chtěla upřít dítěti ten životní krok, kdy poznává nové prostředí a složí své první zkoušky ze školní zralosti. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se rodiče se svými dětmi a s doprovodem ostatních rodinných příslušníků dostavili k zápisům. Každá škola si připravila své zápisy v nějakém tématu, provedla jednoduché pohovory hravou formou a zůstal i čas na krátký rozhovor s rodiči. Letošní rok, alespoň na ZŠ Svážná, se nesl v duchu rozhodnutých rodičů, kteří věděli, kam chtějí své dítě dát do školy. V předcházejících letech bylo opravdu velké množství těch, kteří zkoušeli zápisy i na jiných školách, pak čekali na rozhodnutí a poté, zase ne všichni, vyrozuměli školy, kam nenastoupí. Býval v tom zmatek, protože když se k tomu přidaly ještě odklady povinné docházky, tak ředitelé škol nemuseli ještě v srpnu tušit, kolik jim přijde prvňáčků. Navíc dítě absolvuje jeden zápis a na další školy se může už jenom hlásit. Povinností je dostavit se k zápisu a zákon myslel, zcela správně, jenom jeden. Jak říkám, či píši. Letos rodiče vystupovali rozhodně, což může svědčit o generaci rozumných rodičů nebo kvalitě školy, kterou si rodiče vybrali pro povinnou docházku svého dítěte. Po pololetní pedagogické radě na ZŠ Svážná mohu s radostí konstatovat, že jsme dosáhli nejlepšího výsledku v oblasti studia i chování za dobu sedmi let, co jsem ve funkci ředitele. Asi se něco povedlo a věřím, že to něco přivedlo další žáky do naší školy. Velké poděkování patří pedagogům za jejich práci a vám rodičům za vaši důvěru. Už nyní začínáme připravovat vše pro prvňáčky na 1. září, aby i jejich první školní den byl pro ně velkým, celoživotním zážitkem. Těšíme se na Vás Mgr. Petr Punčochář, ředitel ZŠ Svážná Někteří z rodičů se ptají, jak zjistit, zda je jejich dítě připravené na školní docházku a také na tuto otázku jsme dostali odpověď: Školní zralost Školní zralost bývá nejčastěji charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, psychickou a sociální způsobilost začít školní docházku. Dítě, jež má zvládnout požadavky školní docházky, by tedy mělo být zralé a připravené na vstup do 1. třídy základní školy. V souvislosti se školní zralostí se uvádějí nejčastěji její tři složky: Milí čtenáři, ještě jednou opakujeme výzvu z prosincového zpravodaje. Hledáme pamětníky, kteří rádi píšou, pamatují historii Nového Lískovce a mohli by pokračovat v práci pana Jiřího Fabera, autora knihy Nový Lískovec, 115 let obce. Hledáme ty, kteří by nám pomohli doplňovat historii, zaznamenávat současnost Nového Lískovce a eventuálně také rozšířili naši redakční radu, nebo alespoň přispívali ke kvalitě Lískáčku. Dana Beranová fyzická zralost (tělesná neboli somatická), psychická zralost, sociální a emocionální zralost (jejíž součástí je i pracovní zralost). Psychologické pojetí školní zralosti je chápáno jako způsobilost dítěte absolvovat školní vyučování. Pro zahájení povinné školní docházky je zapotřebí, aby dítě tzv. dozrálo a dosáhlo např. určité úrovně v řeči, myšlenkových operací, pozornosti, soustředěnosti i sociálních dovedností. Pediatři, psychologové, ale i široká učitelská veřejnost varují před předčasným zařazením dítěte do základní školy, které u něj může způsobit ztrátu sebedůvěry, stres či regresi. Pedagogické pojetí školní zralosti znamená stav dítěte projevující se v takové úrovni jeho organismu, která mu umožňuje adaptaci na prostředí školy. Toto pojetí vychází z teorií vývojové psychologie, které vysvětlují, jak dítě dozrává ve své centrální nervové soustavě, ve svých mentálních schopnostech, vnímání, pozornosti, řečových a komunikativních dovednostech (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 243). Pro posuzování předpokladů dítěte pro vstup do školy se více preferuje termín školní připravenost. Školní připravenost je v poslední době chápána jako aktuální stav rozvoje osobnosti dítěte (pokračování na str. 4) Fotografická soutěž Lískáčku Redakční rada Lískáčku vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti i dospělé na téma Jaro v Novém Lískovci. Nejlepší fotografie budou zveřejněny v květnovém čísle Lískáčku. Cena za nejlepší příspěvek bude voucher do restaurace Bavorská a kolekce čajů Apotheke, kterou si vítěz vyzvedne na sekretariátu ÚMČ Brno-Nový Lískovec. Příspěvky posílejte do se jménem a telefonním číslem na Dobudování sportovní části Parku pod Plachtami Zveme Vás na představení projektu s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, jehož cílem je zkvalitnění sportovišť pro fotbal a softbal, vybudování objektu zázemí, obnova fitness stezek s doplněním tří cvičebních stanic ve sportovní části Parku pod Plachtami. Představení se koná od 18 hod. v kinosále ZŠ Svážná (zadní vstup). Zve Jana Drápalová, starostka městské části Brno-Nový Lískovec

2 Začátek roku v ŠD Kamínky LÍSKÁČEK 2/ ze školství Ve ŠD Kamínky proběhla pěvecká soutěž. Z každého oddělení postoupili ti nejlepší zpěváci do celodružinového kola. Všechny děti se sešly v interaktivní učebně a držely pěsti svým spolužákům. Vystupující museli překonat trému a předvést svůj talent. Všem se jimi vybraná píseň moc povedla. Malí zpěváci a zpěvačky byli odměněni drobnostmi a ti nejlepší si odnesli velkou čokoládu. Do obvodního kola Superstar mohou postoupit jen ti nejlepší z nejlepších, kterým budeme držet palce. K 50letému výročí vzniku pexesa jsme uspořádali celodružinovou soutěž v této hře. Vítězové z jednotlivých oddělení byli odměněni, jak jinak, než pexesem. Hra, která rozvíjí paměť, se těší velké oblibě. Děti baví, tak nás ani nepřekvapilo, ale spíše rozesmálo, že děti hravě vítězily i nad námi dospělými. Vychovatelky ŠD Kamínky 5 Zápis do prvních tříd na Základní škole Svážná Ve dnech 17., 20. a 21. ledna jsme na naší škole přivítali budoucí prvňáčky. Ve slavnostní atmosféře spolu s králíky Bobem a Bobkem trpělivě čekaly paní učitelky. Předškoláci byli šikovní a velice se snažili. Přednášeli básničky, zpívali písničky, skládali obrázky, hledali zvířátka a malovali. Domů si na závěr odnesli plyšovou myšku a jiné drobné dárečky, které jsme pro ně ve škole spolu se současnými žáky připravili. A od pana ředitele dostali krásnou medaili budoucího prvňáčka. K zápisu přišlo 70 dětí a my se již dnes na nové žáčky všichni moc těšíme. Mgr. Romana Königsmarková

3 3 LÍSKÁČEK 2/2015 informace z radnice Úprava webu MČ Vážení občané, na základě doporučení Komise pro informatiku RMČ je připravována generální úprava webových stránek městské části a facebookový profil MČ. Rádi bychom stránky optimalizovali do podoby doplněné o nejnovější trendy a zákonné požadavky na weby obcí. Pokud byste rádi viděli na stránkách nějakou vhodnou aplikaci nebo službu, případně máte jakékoliv doporučení či dobrou radu, prosím neváhejte nás kontaktovat, případně své připomínky pište na nliskovec. brno.cz. Děkujeme za vaši ochotu se do věci zapojit. Ing. Privarčák, místostarosta TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno Nový Lískovec liskovec.cz Vydavatel: MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: Dana Beranová, e mail: redakční rada: Mgr. Milada Adamová a Mgr. Simona Havlínová Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do březnového 12. února 2015, do dubnového 12. března Uzávěrka tohoto čísla byla 22. ledna Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Setkání s jubilanty v ohrožení Vážení jubilanti, s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů nemůžeme v této chvíli vést informace o jubilantech a vyzývat vás dopisem. Od tak budeme činit pouze touto výzvou v Lískáčku. Setkání s jubilanty se koná vždy za proběhnuvší čtvrtletí, kdy zveme vždy všechny naše jubilanty ve věku 70, 75, 80, 85 a dále každý rok. Pokud tedy máte zájem se zúčastnit setkání se statutárními zástupci městské části, které proběhne 23. dubna 2015 od 16 hodin v prostorách radnice, oslavíte jubileum v termínech 1. ledna až 31. března, a jste ve věku 70, 75, 80, 85 a výše, pak nás prosím kontaktujte buď telefonicky , či em Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání. Za komisi pro kulturu Ing. Privarčák Plán akcí komise pro kulturu Setkání s jubilanty Ples zastupitelstva MČ Košt slivovice Karneval MŠ Čtvrtě Bazárek ZŠ Kamínky Vítání jara Vítání dětí do života duben Setkání s jubilanty Pálení čarodějnic Dětské odpoledne Koniklecové sečení Slavnosti Lesoparku Setkání s jubilanty ledna 2015 se mi ztratila fena Bavorského barváře, reaguje na jméno Štepánka. Je milá, přítulná, hnědé barvy. Ztratila se v sadech za dálnicí v Brně-Starém Lískovci. Kdyby ji někdo našel, prosím zavolejte mi na číslo Měla zelený plátěný obojek s květy, má čtyři roky, je hnědé barvy, hlavu má tmavohnědou. Děkuji velmi pěkně S pozdravem Lesana Rekenová Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel Kameňák se baví Staré hody Zájezd rodiče s dětmi říjen Kulturně poznávací zájezd senioři září, říjen Bazárek ZŠ Kamínky říjen Vítání dětí do života říjen Den seniorů - setkání s jubilanty Mikulášské odpoledne pro děti Vánoční koncert a jarmark prosinec Výroční kytice dle termínu Knihovna J. Mahena besedy průběžně Žaluzie Hanák Žaluzie, výměny a opravy žaluzií, sítě a dveře proti hmyzu. Vertikální žaluzie, látkové roletky. Menší domácí práce a úpravy tipu: domácí manžel. Milan Hanák, Svážná 19 tel.: e mail: AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na:

4 LÍSKÁČEK 2/ téma měsíce Školní zralost (dokončení ze str. 1) rozumovou, sociální, emoční a pracovní, jazykovou, motorickou atd.) podmíněnou biologickým zráním organismu a vlivy prostředí. Určitě jste zaregistrovali, že v současné době se pojmy školní zralost a školní připravenost obsahově rozšířily, do jisté míry se překrývají a doplňují. V souvislosti s terminologií rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů je možné na tuto problematiku nahlížet v kontextu celoživotního učení a definovat tyto základní pojmy prostřednictvím kompetencí. Školní zralost bývá vymezována prostřednictvím kompetencí, jež jsou závislé na zrání organismu, a školní připravenost prostřednictvím kompetencí, které jsou závislé do jisté míry na prostředí a učení. Pro základní orientaci, zda je dítě připraveno na vstup do základní školy, je možno využít např. Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání (viz tabulka níže), který nabízí tzv. posuzovací desatero předškolního dítěte (Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV, 2007). Mgr. Pavel Petr, ředitel ZŠ Kamínky ve všech jeho oblastech. Při rozhodování, zda je dítě připravené na vstup do školy, by měl posuzovatel vždy přihlédnout k vnitřním vývojovým předpokladům i vnějším výchovným podmínkám, neboť určují jeho psychickou vyspělost (tzn. Desatero předškolního dítěte 1. Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová koordinace, sebeobsluha) 2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v okolním světě i praktickém životě) 3. Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování) 4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, uplatnění se ve skupině vrstevníků, komunikace, spolupráce) 5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní zásoba, bezproblémová komunikace 6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení tužky 7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková analýza a syntéza) 8. Logické a myšlenkové operace (porovnávání, třídění, řazení, číselné představy, řešení problémů) 9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení 10. Pracovní chování, soustředěná pracovní (učební) činnost, záměrné učení Klíčové kompetence závislé na zrání organismu a na prostředí a učení Odolnost proti zátěži Rozlišování různých rolí a diferenciace chování, které je s nimi spojeno Emoční stabilita Respektování běžných norem chování i hodnotového systému Úroveň verbální komunikace Lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace a manuální zručnost Sluchová a vizuální diferenciace Myšlení na úrovni konkrétních logických operací Kvalitnější záměrná koncentrace pozornosti Autoregulace založená na vůli a spojená s vědomím povinnosti Základní pilíře vzdělání Učit se být samostatným spokojeným budoucím prvňáčkem Učit se žít společně v rodině, ve škole atd. Učit se jednat jako opravdový budoucí školák Učit se žít společně podle stanovených pravidel Učit se být rovnocenným partnerem v komunikaci Učit se být zručným a šikovným školákem Učit se poznávat svět kolem sebe Učit se poznávat a o věcech kolem sebe přemýšlet Učit se poznávat a chtít se učit Učit se jednat jako žák, který rozlišuje hru, učení a práci Únorové plesanice Máte snad raději plískanice? Proč se zabývat tím, jak se podnebí každým rokem proměňuje a čím dál víc nás překvapuje v zimě sluníčkem, v létě deštěm a následnými povodněmi? Musíme se tomu přizpůsobit a pro svou zimní dovolenou si hledat vzdálenější destinace, kde máme jistotu, že si svých zimních radovánek užijeme, ale dlouhé zimní večery je možné věnovat i sobě samému. Samotné slovo únor má podle jazykovědců původ ve slově nořiti se, protože při tání ledu se ledové kry ponořovaly do vodních toků řek. Proč bychom se tedy i my nemohli ponořit do hlubin svého vědomí a najít kolem sebe nebo v sobě něco, nad čím bychom mohli zaplesat? Možná to měli na mysli i naši předkové, když plánovali dobu plesů zrovna na nevlídné zimní měsíce, aby se mohli aspoň z něčeho radovat. Nabídka plesů je dost velká a pokud nemáte partnera, který je ochoten vám věnovat aspoň pár tanců, je možné si vybrat i akci, která je spojena s koncertem nebo cimbálovou muzikou. Nějaký společný motiv jistě najdete. Není-li to touha po tanci, hudbě nebo společenské události, pojďme na to jinak. V období Hromnic bývalo zvykem dávat do oken rozsvícené svíčky odtud jejich název hromničky na ochranu svého příbytku před bouřkou. Byl to také čas, kdy se v domovech sklízel vánoční stromeček i betlém. Zároveň se lidé duševně připravovali na příchod jara a ženy se odívaly do veselých jarních barev oranžové, žluté a zelené. Proč se tedy zabývat tím, co na nás zima zase nachystala, jestli silničáři stihli posypat a uklidit sníh z komunikací a chodníků, kam jsme zase kvůli náledí přijeli pozdě? Proč si nezpříjemnit tyto zatím ještě krátké dny tím, že se obohatíme o nějakou kulturní událost a zaplesáme si? Svíčky v oknech nám v dnešní době pravděpodobně nahrazuje světlo televizních obrazovek, ale když budeme bedlivě hledat, jistě najdeme i v televizním programu něco, nad čím si můžeme zaplesat. Ale hlavně není čas zaplesat si každý sám nad sebou? Že nevíte proč? Copak jste toho za minulý rok neprožili dost? Neobohatilo vás to o nové zážitky a zkušenosti? Nezjistili jste sami o sobě něco, co jste až dosud netušili? Ano? Pak se o to můžete podělit s ostatními a pokud ne, třeba je právě teď čas začít hledat. Nikdy není pozdě. Neplískejme, ale plesejme! Mgr. Ivana Daňhelová

5 5 LÍSKÁČEK 2/2015 aktuálně Podvodníci kominíci Sdružení obrany spotřebitelů Asociace zaznamenalo stížnosti spotřebitelů na obchodní praktiky některých firem nabízejících dlouhodobé kominické služby. Obchodní zástupci těchto firem často nabízejí formou podomního prodeje uzavření smluv o dlouhodobém poskytování kominických služeb, a to i v obcích, kde je podomní prodej zakázán. Přitom dezinformují spotřebitele buď tvrzením, že své služby nabízejí z pověření obce, nebo tím, že bývalý poskytovatel služeb zkrachoval, případně že s ním spolupracují. Navíc smlouvy o poskytování kominických služeb bývají nevýhodné z několika důvodů: uzavírají se až na dobu pěti let s automatickým prodlužováním smlouvy, za předčasné ukončení smlouvy je dohodnuta smluvní pokuta ve výši jednoho tisíce korun, poplatek za služby bývá stanoven formou ročního paušálu, který je fakturován předem a firma je oprávněna ponechat si jej i v případě, že k poskytnutí žádných služeb z její strany nedojde. Spotřebitelé by si měli být také vědomi toho, že provedení čištění spalinové cesty jednou ročně, které je ve smlouvě dohodnuto, nemusí vždy v plné míře splňovat požadavky právních předpisů právě pro jejich domácnost. Podle přílohy 1 vyhlášky č. 91/2010 Sb. se čištění spalinové cesty musí provádět jedenkrát až třikrát ročně v závislosti na typu spotřebiče, typu provozu a druhu paliva. Takže čištění spalinové cesty jedenkrát ročně sjednané ve smlouvě nemusí vždy znamenat, že spotřebitel má pro svůj způsob vytápění a své spotřebiče zajištěnou komplexní péči o spalinové cesty tak, jak ji vyžadují právní předpisy. Gerta Mazalová, předsedkyně SOS Asociace, k tomu uvádí: Spotřebitelé by měli pamatovat na to, že podomní prodej jakýchkoliv služeb zpravidla nedává záruku poctivosti jednání firem, které takto svoje služby nabízejí. Pokud už spotřebitel takovou smlouvu uzavřel, zákon mu dává právo od ní odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud tuto informaci spotřebitel neobdrží, prodlužuje se podle 1829 odst. 2 nového občanského zákoníku lhůta k odstoupení od smlouvy až o jeden rok v závislosti na okolnostech. V otázkách odstoupení od smlouvy nebo ohledně jiných otázek k těmto smlouvám je možno obrátit se na bezplatné poradny SOS Asociace či přímo na její předsedkyni Gertu Mazalovou tel.: Z materiálů SOS - Asociace připravila Ivana Daňhelová KDO JE PŘIPRAVEN, NEBÝVÁ ZASKOČEN Přepadení slovo, ze kterého až mrazí. Pro napadené osoby jde zpravidla o natolik traumatizující zkušenost, že na dlouhou dobu poznamená jejich psychiku. Středem zájmu pachatelů této trestné činnosti se stávají nejen úředníci v bankách a prodavači v obchodech, ale někdy také lidé na ulicích. A jak potvrzují i strážníci, Brno v tomto ohledu bohužel není žádnou výjimkou. Oběťmi majetkové či násilné kriminality se často stávají ženy, senioři a hendikepovaní lidé, kteří patří mezi nejohroženější skupiny obyvatelstva. Příkladem může být případ, který nedávno zaznamenala Městská policie Brno. Mladá žena se v sobotu večer po setmění vydala ven s patnáctitisícovou hotovostí ve své kabelce. Šla úplně sama a cestu si naplánovala přes opuštěný park. Je třeba zdůraznit, že na vině nikdy není oběť, byť oloupení či jinak zneužití lidé často i pod tlakem okolí podléhají sebeobviňování. Na druhou stranu, spoléhat se pouze na to, že mně se to přece stát nemůže, není příliš šťastné. Určitě je vhodné mít alespoň základní povědomí o tom, jak se zachovat. Zkuste se teď zamyslet a sami sebe se zeptat, co byste v takové situaci dělali vy. Jak byste reagovali? Čeho byste si všímali? V souvislosti s obrannou strategií odborníci nejčastěji doporučují, aby napadená osoba útočníka zaskočila nebo šokovala. Tím může odrazit jeho útok nebo přinejmenším získat čas na rozmyšlenou co dělat dál a kdy přivolat pomoc. Nepřipravenost a ryzí improvizace napadeného výrazně nahrává pachateli. Říká se, že kdo je připraven, není zaskočen. A tady to platí do puntíku. Zmírnit negativní následky případného útoku lze třeba některým z technických prostředků osobní ochrany, jakými jsou například obranný sprej, paralyzér či intenzivní světelný zdroj. Začne-li se napadený efektivně bránit a dá jasně najevo, že není pasivní obětí, útočníka tím překvapí. Hodně agresorů totiž preferuje snadné cíle, a tak raději své snažení vzdá. Ze statistik vyplývá, že lidé, kteří vystupují sebevědomě, jsou mnohem méně přepadáni. Počítejte vždy raději s tou nejhorší variantou - s nevšímavostí kolemjdoucích. Bohužel jsou v řadě případů rádi, že jich se to netýká. A někdy možná ani reálně nevěří, že by napadenému dokázali účinně pomoci. Rada pro přihlížející je jasná: snažte se alespoň co nejdřív přivolat hlídku městské nebo státní policie. Policii při dalším šetření pomůže co nejpřesnější popis útočníka. Všimněte si proto hlavně pohlaví, rasy, věku, výšky, váhy, účesu, oblečení a případně směru, kterým utíkal. Velmi tím usnadníte pátrání. Ze všeho nejlepší však je udělat maximum pro to, abyste se do této zátěžové situace nedostali. Proto dbejte především těchto klíčových doporučení: nechoďte po setmění sami přes neosvětlená místa, tmavé průchody nebo opuštěné ulice, pokud nutně nemusíte. Buďte zdravě nedůvěřiví vůči cizím lidem a sledujte, co se kolem vás děje. Máte-li podezření, že jste pronásledováni, zkuste se dostat do blízkosti jiných (i neznámých) osob. Pokud to není možné, aspoň předstírejte, že telefonujete. V případě jakékoliv mimořádné události se obraťte na tísňovou linku městské (156) nebo státní policie (158). Pavel Šoba Strážníci varují: nenaleťte podvodníkům Mají různé scénáře, ale stejný cíl. Přijít snadno k penězům. Spoléhají přitom na důvěřivost zejména starších lidí, kterým zvoní u dveří. Vydávají se za vzdálené příbuzné nebo známé rodinných příslušníků, a to jen proto, aby s pomocí smyšlené historky vylákali hotovost. Varování, která zaznívají dnes a denně kolem nás, jako by mnozí neslyšeli. Jsou přesvědčeni, že jim se něco takového stát nemůže. Bohužel se však už i letos vyskytly tyto smutné případy. V zatím posledním, který zaznamenala městská policie v Brně, byla okradena jednaosmdesátiletá seniorka. Uvěřila cizímu muži, který za ní přišel, aby mu dala peníze pro její dceru, která bydlí v Praze. Uvěřila a během chvíle přišla o mnohaleté úspory ve výši korun. Svoji chybu si uvědomila, až když byl podvodník dávno pryč. Nikomu cizímu nedávejte peníze, nemáte-li stoprocentní jistotu, že mluví pravdu. Upozorněte prosím opakovaně svoje starší příbuzné, ať jsou vždy maximálně obezřetní a vše si do detailu ověří telefonátem. V případě sebemenších pochybností je možné zavolat na bezplatné tísňové linky 156 nebo 158. Mgr. Pavel Šoba, MP Brno Napsali jste nám Vážení čtenáři, dovolte mi navázat na článek z lednového vydání Lískáčku, který nesl název Vánoční jarmark na ZŠ Svážná. Jeho součástí zdá se již tradiční, je vyhlášení akce Hračky pro Dětskou nemocnici. Objem hraček všech druhů, her, knížek a pomůcek byl i tentokrát ohromující. Stejně tak i skutečnost, že se dárci ve prospěch svých nemocných vrstevníků vzdali i předmětů nových či zánovních, mnohdy nákladných. Část z nich našla své místo již pod vánočním stromečkem v Dětské nemocnici, kam zejména v průběhu vánočních svátků přicházely děti s akutními onemocněními a úrazy a plyšová nadílka i rukodělné výrobky, které dostávaly na uvítanou již na centrální evidenci, jim napomohla zvládnout nepříjemnou a více či méně bolestivou situaci. Tato empatická aktivita má pro FN Brno o to větší váhu, že se jí spontánně zúčastňují i obyvatelé Nového Lískovce. Bez nároku na díky a ovace obohacují plyšový poklad, který pak dělá radost po celé měsíce hospitalizovaným dětem. Darovaný sortiment by mohlo závidět kde které hračkářství či prodejna dětské literatury. Je mou velkou radostí a ctí, že mohu jménem Fakultní nemocnice Brno vyslovit svůj upřímný dík všem, kteří se na sbírce podíleli. Zároveň mi prosím dovolte, abych všem čtenářům a jejich blízkým a milým popřál štěstí, úspěchy, pohodu a radost, ale v míře největší pevné zdraví MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno

6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje. Klíč je v návodu šitém na míru LÍSKÁČEK 2/ aktuálně Lidské tělo je uzpůsobeno k pohybu. Už sice ne ke šplhání po stromech jako naši opí předkové, k rychlé chůzi a běhu ale ano. To je také důvod, proč naše tělesné orgány ke své funkci pohyb potřebují zcela nezbytně. Svaly a klouby k udržení správné funkce, srdce a cévy pro pružnost a výkonnost, orgány účastnící se zpracování potravy a orgány ovlivňující metabolismus bez stimulace pohybem take nepracují správně. A v neposlední řadě i mozek nejen pro výrobu endorfinů pomocí pohybové aktivity. Pohyb ovlivňuje celé tělo. A nedostatek pohybu ovlivňuje rovněž celý organizmus. Za posledních čtyřicet let došlo u člověka k rapidnímu úbytku nutnosti se pohybovat. Přestal pohyb potřebovat k získání potravy, k práci. Člověk začal sedět. Budoucnost je v sezení. Ale neměla by. I v minulosti člověk sedával často, čím byl jedinec vzdělanější a bohatší, tím více. Nyní sedí téměř všichni, téměř celý den. Sedíme při práci, sedíme po práci, sedíme ve svém volném čase, sedíme i v dopravních prostředcích, jak pasivně, tak i aktivně. A sedávat budeme i v budoucnu. Kombinace nedostatku pohybu a chybění nějakého vrozeného pudu či schopnosti sedět správným způsobem přináší člověku stále více problémů s jeho tělem. S klouby, páteří, se svaly. Nepružná Evropa Nám Evropanům navíc nikdo před tisíci lety nevnutil systém preventivního, každodenního cvičení, tak jak jsou tomu zvyklé asijské národy. Každá konkrétní národnost v Asii používá sice trochu jiný systém, typ cvičení, kterému se ale věnují každodenně a hlavně hýbají se úplně všichni. A to více než dva tisíce let. Zázračný lotosový sed Vzhledem ke klimatu a schopnostem jejich těla získaných právě tímto pravidelným cvičením a pohybem je pak pro ně přirozené sedět na zemi, v tzv. lotosovém sedu. To prostě v Evropě možné není. Máme židle (špatné a dobré), máme křesla, klekačky, míče na sezení. A máme také jiné klima. Pouze málo z nás sedí správným způsobem. Dávno překonané pravdy Existuje celá řada návodů, jak si správně sednout, jak správně sedět při práci, sedět pasivně (u televizní obrazovky, v divadle, v autě). Návody jsou různého stáří, z různých dob. Prakticky všechny doporučované způsoby sezení při práci, u stolu jsou ale dnes překonané. A překonané jsou vlastně všechny ty, které vznikly do doby Dr. Brüggera. Všechny byly totiž nesprávné. Anatomie těla jako základ pro správný posed Naštěstí moderní výzkumy už konečně potvrdily to, co zní logicky je třeba sedět dle toho, jak máme své tělo postaveno. Správný způsob sezení vychází z anatomických a fyziologických předpokladů našeho těla. To ale musí být správného držení při sezení v prvé řadě vůbec schopno. A to nejen anatomicky (to v 99 procentech možné je), ale také funkčně. I tělo, v kterém nic nebolí, může mít funkční poruchy kloubů a svalové dysbalance. Díky nim může být správné držení těla při sezení bolestivé či jen nepříjemné, hlavně však prakticky nemožné, neuskutečnitelné. A tak tomu je často. Proto i pokud vyzkoušíte podle tohoto článku zaujmout správnou polohu svého těla na židli, nemusíte být s výsledkem spokojeni. Nebylo by to ale díky špatnému návodu. Byť si člověk sedne dle návodu a dle ilustrativního obrázku správně, může to být pouze optický dojem správného sedu. Důležitý předpoklad je uvolněný posed ve správné pozici, který jsme za optimálních předpokladů schopni vydržet a dodržet až 45 minut soustavně. Po této době dle výzkumů moderní fyziologie I sebelépe připravený člověk potřebuje minimálně změnu polohy, ideálně trochu pohybu, pár cviků. Pak můžeme opět sedět dalších 45 minut. Z dosavadního vývoje se zdá, že tento model způsobu sezení je konečný. Konečně opravdu ten správný. Pokud by ovšem naše tělo nebylo ve správném funkčním stavu, nebylo schopno zaujmout správnou pozici, tak by to bylo cítit jako napětí, ztuhlost hlavně v oblasti beder, v tříslech a kyčlích. Byla by to známka, že je třeba navštívit zkušeného fyzioterapeuta nebo lékaře, aktivní fyzioterapii provozujícího a stav svého těla zlepšit. Máme-li tělo funkčně v dobrém stavu, pak je tento způsob sezení jen a jen příjemný. Pohodlně znamená správně Veškeré mechanické testy, různé termovize, barometrie, tenzometrie a následné počítačové simulace ukazují, že správně sedět lze tak, že kopírujeme nejpohodlnější sezení, kterého jsme schopni. Výzkumy ovšem vycházejí ze simulace, na kterou použijí ideálně funkčně připravené tělo, bez artrotických změn, bez svalových zkrácenin a svalových hypotrofií oslabenin. Bez svalových dysbalancí a bez porušených pohybových stereotypů. Na obrázku můžeme vidět průměrně a přitom ideálně posazené tělo člověka na židli. Správně sedět se musíme učit Nabídneme-li dítěti do pěti let věku židli, která je pro správné sezení upravena, a to nejen adekvátní výškou, ale i ostatními rozměrovými vztahy, mělo by takové dítě v 99 procentech případů zaujmout správný způsob sedu. A to zcela automaticky. Pokud však tento nácvik správného způsobu sezení na správné židli neproběhne v onom správném věku, pak to může být (a v 90 procentech případů opravdu je) nemožné. Není-li člověk schopen správný sed podle návodu zaujmout, případně je dokonce správný způsob sedu nepříjemný či bolestivý, je to důkaz, že není ve správném funkčním souladu. Zkrátka není funkčně v pořádku. A to nemusí mít žádné trvalé a soustavné bolesti, dokonce ani ty občasné. Takto fungují zákony naší biomechaniky. Židle, která nutí tělo sedět jak má Správné sezení je uvolněné, sedíme při něm sice vzpřímeně, ale každý samozřejmě ve vzpřímení trochu jiného charakteru, jiných konkrétních úhlů, celkově je však osa páteře ve vertikále. Kost křížová spolu s postavením pánve je v návaznosti na bederní páteř ve sklopení, v úhlu směrem dozadu. Onen úhel je velmi individuální, obecně je však jisté, že je kost křížová fyziologicky natočena ve sklonu směrem dozadu. Z toho vychází doporučení povolit zadeček dozadu. Na postoji nohou záleží i vsedě Aby tyto úhly příjemné opravdu byly, je potřeba dát do optimálních úhlů dolní končetiny. Kolena na šíři ramen od sebe. Holeně svisle, špičky nohou směřují mírně zevně, asi stupňů od základního postavení chodidla. Stehna jsou ovšem směrem dopředu v mírném sklonu, klesají v úhlu asi 15 stupňů. Stejný úhel sklopení musí mít i sedák židle. Opěradlo židle při aktivním, pracovním způsobu sezení vlastně nepotřebujeme. Podle výzkumů z roku 2007 (Kanada, U.S.A) je optimální úhel osy páteře k ose stehenních kostí 110 až 130. Pro aktivní, pracovní způsob sedu platí 110. Větší úhly, až do oněch 130 platí pro pasivní či převážně pasivní způsob sezení. Nejdříve nastavení židle a těla, pak teprve výška monitoru Tímto posedem je určen zbytek pravidel. Sedneme li si správně, pak teprve můžeme upravit výšku monitoru a klávesnice. Výška monitoru počítače je obecně ve výši očí, byť dle různých velikostí monitorů je potřebná ještě následná specifikace. Paže visí svisle dolů. Obě předloktí by měla být v ose vodorovné, mohou však mírně klesat směrem ke klávesnici až do úhlu 15 stupňů. Použití různých pryžových ergonomických podpěrek je sice možné, dodržíme-li ale výše uvedené, tak již nic nějak významně nezmění. Prospěšné houpání V poslední době se moderní židle či pracovní křeslo neobejde bez tzv. houpacího mechanizmu, umožňujícího dynamické sezení, které pomáhá udržovat a případně znovuoživovat správnou propriocepci svalů, které drží pánev a páteř ve správném postavení. Poslední inovace sedací techniky dokonce používá zvláštních pružin pér, které umožňují pohyb nejen ve směru předozadním, ale na všechny strany. Tělo stále v pohybu i při sezení Proč je pro správné sezení důležitý permanentní pohyb? Funkční propojení pánve a páteře pracuje správně pouze při pohybu celého těla. Při statickém klidu, při sezení je ale nutné opět permanentní udržování labilní rovnováhy pánve. Jen tak může sloupec obratlů správně fungovat. Jen neustálý, byť drobný,okem nepostřehnutelný pohyb udržuje správnou funkci, neustále vrací postavení páteře a její propojení s pánví do stabilní pozice. To vše opět za předpokladu dobrého funkčního stavu páteře a pánve. Při tomto dynamickém způsobu sezení je komplex zádových a pánevních svalů pohybem stále stimulován, jsou stále oživovány propriocepční mechanismy, funkční svaly jsou udržovány při síle. Pohyb umožňuje vyživování meziobratlových destiček, ty totiž nemají výživu cévami, výživu umožňuje pouze a jenom pohyb v okolních kloubech páteře. MUDr. Jiří Marek,

7 7 LÍSKÁČEK 2/2015 ze školství Literárně-výtvarná soutěž ve 2. třídách ZŠ Kamínky V letošním školním roce se žáci 2. tříd ZŠ Kamínky zapojili do výtvarně- -literární soutěže S Donem. Děti četly knihu Saši Sandras Ledňáčci a jejich kamarádi, navštívily divadelní představení v Mahelově divadle, o kterém Zdravá Pětka na Svážné namalovaly obrázek. Rovněž odpovídaly na otázky související s přečtenou knihou. Dne 13. ledna se seznámily v rámci autorského čtení se spisovatelkou Sašou Sandras. Soutěž bude ukončena a vyhodnocena v měsíci dubnu. Mgr. Lenka Brabcová, Mgr. Jana Chytilová, Mgr. Bohdana Minářová Před Vánocemi se žáci prvního stupně mohli těšit na výukový program Nadačního fondu Albert Zdravá Pětka. Jde o pět nej-, jak se správně chovat ke svému tělu, aby bylo zdravé. Návštěva Hvězdárny a planetária Brno S žáky 3.A a 3.B jsme se vypravili do Hvězdárny a planetária na Kraví hoře v Brně. I přes nepřízeň počasí jsme se na program s názvem Astronaut moc těšili. V sále digitária v poloze téměř ležmo jsme se vydali na fantastickou cestu vesmírem. Pozorovali jsme postavení hvězd a souhvězdí v určitých ročních obdobích. Pak na palubě raketoplánu jsme prozkoumávali Mezinárodní kosmickou stanici, nahlédli jsme do astronautova těla a pochopili jsme, jak těžké je dobýváni vesmíru a jaká nebezpečí přináší pobyt na oběžné dráze. PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Jana Zukalová, ZŠ Kamínky Během dopoledne se s paní lektorkou věnovali umění jak zdravě jíst. Zopakovali si znalosti o potravinách a jejich rozložení v pyramidě výživy. Snažili se správně sestavit jídelníček. Poznávali ovoce a zeleninu podle chuti. Soutěžili, povídali si. Nakonec nastala nejoblíbenější část sestavování obrázků z čerstvé zeleniny. Podařené výtvory vidíte už jen na obrázku, protože je děti na závěr s chutí sluply. Lenka Slámová

8 Bruslím, bruslíš, bruslíme... Zima se pomalu chýlí ke konci, po sněhu ani památky, ale na zimní sporty nezapomínáme. Proto jsme vyrazili s žáky ZŠ Kamínky bruslit na kluziště u Olympie a užili si chvíle na ledě. LÍSKÁČEK 2/ ze sportu Někteří si bruslení vyzkoušeli poprvé, jiní se zdokonalovali v technice nebo si zahráli hokej. Učitelky ZŠ Kamínky Vánoční turnaj ve stolním tenisu Jako aktivní zpestření adventního období proběhl ve dnech 13. a 14. prosince 2014 za podpory MČ Nový Lískovec tradiční předvánoční turnaj ve stolním tenisu. Jeho pořadatelem byla Komise pro mládež a sport MČ Nový Lískovec ve spolupráci s novolískoveckým klubem stolního tenisu. V dopoledních hodinách druhé prosincové soboty proběhly turnaje mládeže, odpoledne se v herně SKST Nový Lískovec na Oblé 52 sešli ke svým zápasům hráči působící v dlouhodobých soutěžích České asociace stolního tenisu či brněnských rekreačních ligách. Nedělní program byl věnován turnaji neregistrovaných hráčů a hráček z řad široké veřejnosti. Velmi dobrým výkonem se tentokrát blýskl vítěz dorostenecké kategorie, který se i přes těsnou prohru v semifinále nakonec dokázal prosadit na stupně vítězů také mezi registrovanými muži. Zřejmě nejvyrovnanější turnaj pak odehráli mladší žáci a žákyně, jejichž celkové pořadí často určily až těsné koncovky rozhodujících setů. Všech 44 aktivních zájemců o stolní tenis ale bojovalo s chutí, a proto obdrželi drobné ocenění ti nejlepší navíc získali i poháry a další věcné ceny. K tomu byla pro účastníky po celou dobu konání zajištěna možnost občerstvení. Celkové výsledky turnaje: Mladší žáci: 1. L. Havránek, 2. T. Hledík, 3. K. Šenková Starší žáci/dorost: 1. P. Dočekal, 2. O. Rygl, 3. R. Tomek Registrovaní muži: 1. J. Staněk, 2. J. Žák, 3. P. Dočekal Neregistrované ženy: 1. M. Wolková, 2. M. Paulínová, 3. P. Spáčilová Neregistrovaní muži: 1. R. Leikep, 2. P. Všetečka, 3. D. Ráček. Všem příznivcům stolního tenisu, kteří se do turnaje zapojili, patří poděkování za účast. Zároveň věříme, že využijí naší pozvánky a jak s nimi, tak s dalšími zájemci, se potkáme v průběhu jara roku 2015 na dalším turnaji pod záštitou KMS MČ Nový Lískovec. Pro bližší informace sledujte vývěsky na zastávkách MHD nebo webové stránky SKST Nový Lískovec skstnl.blgz.cz. Za vedení klubu Tomáš Holík 9. závod Brněnského běžeckého poháru Běh kolem Myslivny Datum: Pořadatel: AC Moravska Slavia Brno Ředitel závodu: Ladislav Zouhar Telefon: , nebo Místo: ZŠ Brno, Kaminky 5, Nový Lískovec Zázemí i starty všech kategorií budou stejně jako minulý rok v areálu ZŠ Kamínky. Tratě: 1/1,5/5,6/10,6 + přípravky. Startovné 50 Kč nebo 60 Kč pro každého účastníka viz stránka s informacemi o registrační kartě. Časový rozvrh je pro všechny závody jednotný Prezentace: 8.00 hod. Start: 9.00 hod. starší žactvo 9.15 hod. mladší žactvo 9.30 hod. přípravky (ostatní kategorie mladších přípravek budou dle pořadatele od 9.40 hod.) hod. Dky; Dci; Jky; Jři; Ž; ŽV; start na 5 km hod. M; MV1; MV2; MV3 start na 10 km

9 9 LÍSKÁČEK 2/2015 ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás BUBBLE FOTBAL NOVÁ ZÁBAVA Poměrně nová je adrenalinová zábava využívající zorbingových koulí, tedy nafouknuté plastové koule, ve které je pomocí mnoha lanek upevněna ještě jedna menší. Principem zorbingu je neřízené kutálení ze svahu dolů. Na základní škole Svážná máme sport využívající zorbingové koule trošku jinak. Zeptala jsem se provozovatele Adama Polláka: Proč zrovna název Bubble fotbal a jak dlouho jej provozujete? Název Bubble fotbal jsme zvolili v kombinaci anglického slova bubble (neboli bublina) a fotbal. Je to aktivní zábava v nové podobě. Jedinečný a originální způsob zábavy. Začali jsme ho provozovat teprve Je tato hra vhodná pro každého? Hru nemohou hrát osoby s kardiostimulátory, se srdečním onemocněním a těhotné ženy. Samotná hra je fyzicky hodně náročná, i když to na první pohled nevypadá. A je to hlavně z důvodu neustálého zvedáni se ze země bez pomocí rukou a s koulí vážící cca 8 kg, i když to samotnému hráči ani nepřijde. Během hry je hráč chráněn zorbingovou koulí, ale i přesto muže dojít k úrazu a to nejčastěji nohou, které jsou mimo kouli. Ale to je u každého sportu. Hra je určena pro 6 nebo 8 osob, v případě více hráčů je doba hry delší a hráči se střídají. Hrát můžou děti od 12 let i dospělí, jen je vždy vhodné hrát ve stejné váhové kategorii nebo popřípadě brát ohledy na dítě mezi dospělými hráči. Hraje se jako klasický fotbal na branky s fotbalovým míčem, jen zábavněji a bez pravidel. U nás nenajdete žádné fauly, protože jste chráněni zorbingovou koulí (bumperem). Ten máte nasazen na svém těle jako batoh a držíte se madel. Vaše tělo je chráněno bumperem, jediné co máte volné jsou nohy, které je dobré mít chráněné příslušnými chrániči, které vám rádi poskytneme, ale pouze na oděv z hygienických důvodů. Kde si mohou případní zájemci sehnat další informace nebo se objednat? Podrobné informace o provozu včetně ceníku rezervací najdou zájemci na internetu Podívat se můžete na a objednat se můžete přímo na našich stránkách online, další informace rádi poskytneme na telefonním čísle Zatím hrajete na ZŠ Svážná, co plánujete do budoucna? Do budoucna plánujeme i venkovní akce. Jsme mobilní a kdokoliv si nás muže objednat na narozeniny, firemní akce nebo jen tak pro zábavu, hrát se dá na umělém povrchu, trávě nebo v tělocvičně. Za čtenáře Lískáčku se ptala Dana Beranová Kulturní okénko Antika na dosah Abyste zhlédli zajímavou výstavu, za kulturou nemusíte jezdit zrovna do Louvru. V brněnském Anthroposu je již od října loňského roku k vidění mezinárodní expozice s názvem Mykény a střední Evropa. Většina z vás si nejspíše položí otázku, jak je možné, že spolu souvisí antická kultura, která vznikla přibližně 1600 let př. n. l., a tehdejší pravěká Evropa. Na této výstavě se však dozvíte, že Slovensko i Morava podléhaly vlivům mykénské kultury. Bylo to zapříčiněno především obchodními stezkami, které vedly až na naše území. Proto je mezi vystavenými exponáty k vidění velké množství keramiky, zbraní a krásných šperků, které jsou v mnoha ohledech podobné nálezům přímo z Mykén. Podobnost najdeme například i ve způsobu pohřbívání dětí. Výstava je rozdělena do tří celků, jedna část prezentuje archeologické Březen, měsíc čtenářů Březen je mezi knihovníky i mezi čtenáři oblíbeným měsícem. Je totiž tradičně zasvěcen všemu, co souvisí se čtením, čtenářstvím a knihovnami vůbec. Řada knihoven po celé republice pořádá v tuto dobu akce, kterými se otevírá jak novým, tak již zaběhnutým čtenářům láká na autorská čtení, společná setkání v knihovně či mimo ni, pouští do světa nové služby apod. Těchto oslav se každým rokem účastní i Knihovna Jiřího Mahena v Brně. I v letošním roce připravila pro své čtenáře a návštěvníky zajímavé aktivity. Jako horkou novinku, kterou od března uvítá nejeden čtenář, chystá novou službu půjčování deštníků. Bude-li venku nevlídno a Vy nebudete mít u sebe deštník, můžete si jej spolu s pěknými knihami odnést nálezy z Moravy, druhý celek se zaměřuje na předměty nalezené na území Slovenska, mezi které patří velmi vzácné exponáty, jakým je například kostěná zbroj. Výstavu ukončuje část, jež je věnovaná samotným Mykénám. Spatřit tak můžeme i kopii věhlasné Agamemnóvy masky nebo Lví brány. Výstava je velmi přehledná, k orientaci dopomůže velké množství fotografií a map. K zakoupení jsou také katalogy, za poplatek je možnost fotografovat a pro školy je připraven doprovodný interaktivní program. Nenechte si proto ujít příležitost, dozvědět se něco zajímavého z naší minulosti. Expozice potrvá až do a je přístupná každé úterý až pátek od 9 do 18 hod. a o víkendech od 10 do 18 hod. Dagmar Říhová domů jako výpůjčku. Dále výstavou Perličky Bohumila Hrabala chceme od 3. března v Ústřední knihovně (Kobližná 4) reflektovat letošní autorovo 100. výročí narození, další vzpomínkovou výstavu přichystá od 4. března pobočka v Židenicích (Stará osada 15). Během měsíce března se na několika pobočkách uskuteční autorská čtení (Bohunice, Maloměřice, Lesná), výstavy, výtvarné dílny nebo předčítání pro děti. Určitě si z široké nabídky vyberete, stačí sledovat naše informační materiály, aktuality na webu www. kjm.cz či profil na Facebooku. Jana Kuncová, tisková mluvčí Knihovny Jiřího Mahena v Brně

10 Zajímavé daňové změny v roce 2015 Zdanění příspěvků zaměstnavatele a zamezení snižování daňového základu poplatníka v případě předčasného výběru pojistného na životní pojištění Dochází k úpravě ustanovení 6 odst. 9 písm. p) bod 3 a 15 odst. 6 zákona. Daňové zvýhodnění u soukromého životního pojištění bude umožněno těm poplatníkům, kteří ke stávající smlouvě s pojišťovnou doloží, že v průběhu trvání smlouvy nejsou umožněny výběry, a to až do věku 60 let klienta při současném splnění podmínky trvání smlouvy min. 60 měsíců. V případě nesplnění této podmínky nebude od daně osvobozen příspěvek zaměstnavatele a poplatník si nebude moci snižovat daňový základ až o Kč. Pokud k výběru dojde před rokem, kdy pojištěný dosáhne věku 60 let nebo před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy, je povinností poplatníka dodanit: příspěvky zaměstnavatele od daně osvobozené, částky, o které si snižoval svůj daňový základ, a to za zdaňovací období, kdy k výběru došlo a v uplynulých 10 letech, počínaje rokem LÍSKÁČEK 2/ aktuálně Slevy na dani Dle 35ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku 2015 uplatnit slevu na dani i osoby pobírající starobní důchod. Na základě nálezů Ústavního soudu vráceno uplatnění slevy již za roky 2013 a V této souvislosti opět dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet příjmů poživatele pravidelně vypláceného důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti a příjmů z nájmu (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně) přesáhne ve zdaňovacím období částku Kč. V 35ba odst. 1 zákona se doplňuje nové písm. g), kterým se zavádí nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku tzv. školkovné. Slevu za umístění dítěte (podmínky jsou blíže specifikovány v 35bb zákona) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh příp. v rámci daňového přiznání. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak jiné obdobné zařízení jako je např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle 24 zákona, až do výše minimální mzdy tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše Kč. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Daňové zvýhodnění V 35c odst. 1 zákona došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další vyživované dítě. Smyslem úpravy je zajištění nároku podle 35c zákona na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši podle počtu vyživovaných dětí. Ve výši na jedno dítě: Kč ročně/měsíčně Kč Ve výši na druhé dítě: Kč ročně/měsíčně Kč Ve výši na třetí a další dítě: Kč ročně/měsíčně Kč Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení ( 35c a 35d zákona) dohromady. Výše požadovaného daňového zvýhodnění není závislá na pořadí narozených dětí, ale jedná se o dohodu poplatníků. V případě, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u zaměstnavatele, vyplní pro zdaňovací období 2015 nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č. 24. V zákoně je dále v 35c upřesněno, že: za vyživované dítě se nově považuje i dítě, které přestalo být z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči (tj. péče, která nahrazuje péči rodičů), jestliže nadále žije ve společně hospodařící domácnosti se svým bývalým pěstounem a soustavně se připravuje na budoucí povolání, dále se v 35c zákona upřesňuje, že jde-li o daňové zvýhodnění na dítě druhého z manželů, k uplatnění nároku postačí, aby toto dítě s nevlastním rodičem žilo ve společně hospodařící domácnosti. Jedná-li se však, ale o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, je třeba, aby poplatník nejen s tímto vnukem žil ve společně hospodařící domácnosti, ale další podmínkou pro uplatnění prarodičem je, aby jeho rodiče neměli dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na toto dítě uplatnit, zahrne-li poplatník příjmy zdaněné v průběhu zdaňovacího období srážkou podle zvláštní sazby daně do ročního základu daně v daňovém přiznání, tyto příjmy se započtou do limitu pro výplatu daňového bonusu stanoveného ve výši šestinásobku minimální mzdy, v 35c odst. 5 zákona se rozšiřuje skupina poplatníků (daňových nerezidentů), která může v rámci daňového přiznání uplatnit daňové zvýhodnění, a to o rezidenty Lichtenštejnska. Dále se v tomto ustanovení z důvodu snížení administrativní zátěže poplatníků zrušuje povinnost dokládat pro účely uplatnění daňového zvýhodnění u daňových nerezidentů výši příjmů ze zdrojů v zahraničí na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Tito poplatníci mají i nadále povinnost výši zahraničních příjmů prokázat potvrzením zahraničního správce daně, forma však od roku 2015 není stanovena. V souvislosti s výše uvedenými změnami byla upřesněna i ustanovení 38k odst. 4 písm. c), kde poplatník u zaměstnavatele nově prohlašuje, jaký je počet vyživovaných dětí v rámci jeho společné domácnosti (nutno posuzovat v kontextu 35c odst. 6 zákona) a nově je upraveno prokazování nároku v 38l odst. 3 písm. c) zákona. Omezení možnosti uplatnění odčitatelných položek, slev na dani a daňového zvýhodnění pro nerezidenty, kteří jsou mimo státy EU a EHS. Od mohou odčitatelné položky, slevy na dani a daňové zvýhodnění uplatnit pouze rezidenti EU a EHS, pokud splní současně podmínku 90 % příjmů z České republiky. Z materiálů finanční správy upravila M. Tomanová Bankovní účty nejčastěji placených daní pro Jihomoravský kraj, Brno Daň Číslo účtu Daň z přidané hodnoty /0710 Daň z příjmů právnických osob /0710 Daň z příjmů právnických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby /0710 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání /0710 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti /0710 Daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby /0710 Daň silniční /0710 Daň* z nemovitých věcí /0710 Daň** z nabytí nemovitých věcí /0710 Daň*** z převodu nemovitostí /0710 Poznámky: *Od dle z. o. č. 344/2013 Sb. změna názvu daně z nemovitostí na daň z nemovitých věcí. **Daň z nabytí nemovitých věcí dle z. o. č. 340/2013 Sb. ***Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb. platného do ****Specializovaný finanční úřad nemá otevřené bankovní účty pro výběr daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí.

11 11 LÍSKÁČEK 2/2015 tipy pro volný čas STÁRCI & TJ SOKOL & KK RMČ NOVÝ LÍSKOVEC Vás srdečně zvou na v sobotu 21.března 2015 v sále Okruh Pub Rybnická 75. Předání cen a oficiální zahájení koštu v 19 hod., následovat bude volná degustace. Tradiční zabijačka od 9 hod. na dvoře místní pálenice na Obecní ulici (pod hřištěm Okruh).K poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika Spolek odvážných. Zájemci o přihlášení vzorků do soutěže nechť laskavě přihlásí svůj vzorek na jednom z následujících míst, příp. tel : p. Jaša, Zoubkova 4, stará zástavba, od hodin. p. Šindelka, Úpatní 50, stará zástavba, od hodin. p. Privarčák, Svážná 7, sídliště Kamenný Vrch, od hodin. zde bude proveden zápis, soutěžící seznámen s pravidly a výhodami z přihlášení vzorku pro něho plynoucími. Objem vzorku je 0,5 l. Přihlášení je nutno uskutečnit nejpozději do pátku 13. března Na shledanou na výstavě se těší pořadatelé. Kulturní komise RMČ Nový Lískovec Vás co nejsrdečněji zve na Vítání jara na Šmelcovně 28.BŘEZNA 2015 Sraz 8:15 zastávka Dunajská (Starý Lískovec smyčka), společný odjezd linkovým autobusem směr Devět křížů. Pochod směr Veverská Bítýška podél Bílého potoka přes Šmelcovnu, zpět do Nového Lískovce. Špekáčky s sebou, pro zdatné turisty (brody). Délka cca 20 km. Motel 9 křížů Šmelcovna Veverská Bítýška. Diplomy a malé občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. Komise pro kulturu RMČ Brno-Nový Lískovec pořádá Velký bazárek Nejdou Vám zavřít dveře od šatních skříní? Má Vaše dítě zase podezřele krátké rukávy či nohavice? Chcete na děti výhodně nakoupit? Pojďte to vyřešit k nám!! Zveme Vás na samoprodejní BURZU potřeb pro děti a těhotné maminky (dětské oblečení, nábytek, hračky, knihy, kola, odrážedla, tříkolky, kočárky, boty, kolečkové brusle a jiné potřeby pro děti a maminky, především jarní a letní) v úterý 10. března 2015 od 15 do 17 hod. Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 21. do 29. března 2015 v Brně, ve Středisku volného času Lužánky, Lidická třída 50. Otevřeno bude tradičně od 10 do 18 hodin. Lužánky jsou nádherný park se staletými stromy v centru Brna. Těšit se můžete na asi 200 exponátů, které budou rozmístěny ve skleníku SVČ. Jednotlivé exponáty jsou celá společenství sukulentních rostlin zasazených do kamenných misek či keramických objektů roztodivných tvarů. Inspiraci pro tvorbu jednotlivých pohádkových krajinek hledám především v literatuře fantasy, ale nejen tam. Vše je stručně, vtipně a hlavně česky popsáno, pro znalce nechybí ani latinské názvy rostlin. Jaroslav Honc Máte-li zájem o prodej, rezervujte si prosím prodejní místo formou u na: nejpozději do Burza není určena k firemnímu prodeji zboží, v takovém případě nelze povolit účast na burze. Cena za prodejní místo/školní lavice je zdarma, sušáky, věšáky a jiné úložné prostory vzhledem k omezenému místu nejsou povoleny. Těšíme se na Vás ve velké tělocvičně ZŠ Kamínky 5 Brno-Nový Lískovec

12 LÍSKÁČEK 2/ tipy pro volný čas Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno, o. s. Více o pravidelných a dalších aktivitách na: DOSPĚLÍ S DĚTMI: Kurz Baby masáží (6 týdnů 6 měs.), Poupátka (6 měs. 1 rok) cvičení maminek s miminky podporující zdravý psychomotorický vývoj dítěte, Hudební hrátky (1 1,5 roku), (1,5 3 roky) hudebně edukativní program, Kvítka (pondělí odpol. sk. 1 3 roky, úterní sk. 1 2 r., 2 3 r., středeční sk. 1,5 2 r., 2 3 r.) pohybově edukativní program, rytmické cítění, řečové dovednosti, soc. adaptace ve skupině za použití motivačních pomůcek, Zdravotní cvičení cvičení pro tělo i duši za přítomnosti malých ratolestí (i bez dětí) DĚTI: Logohrátky (3 5 let), Než půjdu do školy (5 7 let), Dramaťáček KUDY TUDY DO POHÁDKY (4 8 let), English with Puppy (3 7 let), Taneční hrátky pro malé kamarádky (3 5 let), Hudebně pěvecký dětský kroužek KA.MI. NO (děti 1. st. ZŠ), Zvěřinec v peřině naučně tvořivý kroužek o zvířátkách (4 8 let). Dospělí: Tai-chi pro začátečníky, mírně pokročilé + pokročilé, Jóga nejenom pro ženy, Meditačně-relaxační večery pro ženy, Zdravotní cvičení, Angličtina pro dospělé, Němčina pro dospělé (s možností hlídání dětí), Služba psychologické a laktační poradny (čas dle domluvy, nutná rezervace předem), Orientální tanec pro všechny ženy. Informace o dalších aktivitách našich partnerů jako jsou např. rodinné bohoslužby CB-Betanie, rodinné konstelace, individuální poradenství... naleznete na V rámci projektu Sedmikráska pro rodinu v pohodě aneb komunikace bez legrace nabízíme v sídle naší organizace pro cílovou skupinu: rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři: Činnost Kontaktního a informačního centra (po pá: hod.) - zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi. Aktivita projektu: Sedmikráska pro rodinu v pohodě... aneb komunikace bez legrace podpořená z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Přihlášky a ostatní informace o všech aktivitách MC Sedmikráska: v sídle na Oblé 51, Brno-Nový Lískovec nebo na: tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s., je dotován MPSV ČR, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. CHTĚLI BYCHOM VÁS INFORMOVAT O ZMĚNÁCH V ČASECH A NÁZVECH JIŽ PROBÍHAJÍCÍCH KROUŽ- KŮ, KTERÉ S SEBOU PŘINESL NOVÝ ROK 2015: Maceška skončila. Vznikla však Panda klub bez mámy a táty. Bude probíhat každé pondělí a pátek od 8.30 do hod. Jde o pravidelné i nepravidelné hlídání dětí od 2 let, kterým se věnuje zkušený pedagog. Děti si během dopoledne hrají, tvoří a chodí na procházky. Více informací se dozvíte u Lydie Procházkové, tel.: , nebo na Obláček tvoření a cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let bude bývat již pouze jen ve čtvrtky. Cena: 50 Kč, permanentky: 10 vstupů/400 Kč, 5 vstupů/200 Kč. Program v Obláčku: Valentýnské srdce ozdoba do květináče, nebo na zavěšení, Karneval v Obláčku přijďte v maskách, Sněženky malba, Sluníčko malba + tvoření z keramické hlíny, Vynášení zimy a vítání jara tvoření Morany a výlet k Anthroposu ke Svratce, Velikonoční slepička. Rádi bychom vás také pozvali na Španělský večírek, který se bude konat v úterý a který pořádá náš dobrovolník z EVS. Dozvíte se něco o něm, o jeho zemi a ochutnáte španělské speciality. Pro děti z kroužku a klubů od 17 do 18 hod. Pro veřejnost od 18 hod. Pěkné dny vám přeje Lyska. MgA. Milda Rožteková Máte problémy s alkoholem nebo hazardním hraním a chtěli byste je řešit? Chybí vám informace a podpora ke zvládnutí vaší závislosti? Chcete se dozvědět, jak to zvládají ostatní? Na koho se obrátit Jsme obecně prospěšná společnost A Kluby ČR, o. p. s. poskytující pomoc a podporu osobám závislým na alkoholu, lécích a hazardním hráčství, včetně pomoci jejich rodinám a blízkým. Poskytujeme terapeutický léčebný program, následnou péči, individuální a skupinovou terapii, první kontakt a sociální poradenství. Naše služby jsou poskytovány zdarma a jsou založeny na principu respektu vůči klientovi. Každoročně také pořádáme Adiktologickou konferenci a soutěž pro děti a mládež. Novinky pro rok 2015 Během tohoto roku otevíráme nové terapeutické skupiny ambulantní léčby a následné péče. Skupiny jsou zaměřené na léčbu a doléčování závislosti na alkoholu, případně dle zájmu i hráčství/sázkařství. Skupiny jsou polootevřené do deseti členů. Zúčastnit se může kdokoliv, kdo se rozhodl nepít alkohol a cítí, že by potřeboval ve svém rozhodnutí podpořit. Jediná podmínka účasti na skupině je střízlivost. Všichni účastníci (včetně terapeutů) se zaváží mlčenlivostí, aby se nic z toho, o čem se bude na skupině mluvit, nedostalo mimo skupinu. Účast na skupině je bezplatná a je možné vystupovat anonymně. Skupina trvá 90 minut pod vedením terapeutů: Mgr. Petra Kašparová, tel.: , Mgr. Martin Švanda Ph.D, tel.: Setkání se koná v prostorech organizace A Kluby ČR, o.p.s. na ulici Hybešova 1. Novinky lze sledovat na webových stránkách nebo nás najdete na facebooku. POZOR! POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Festival proběhne března 2015, v Brně přivítáme již jeho 16. ročník. Součástí festivalu jsou i dopolední promítání pro základní a střední školy, slavnostní zahájení spojené s charitativní dražbou, diskuse za zajímavými hosty či dokumentaristy, divadelní představení a výstavy. Více informací na webových stránkách Nově otevřená jedinečná a zábavná hra takzvaný BUBBLE FOTBAL v Novém Lískovci na základní škole ZŠ Svážná 9. Otevřeno SO NE nebo dle dohody soukromý pronájem na Vámi určené místo. Cena hry je 130 Kč na osobu. Další informace naleznete na našich stránkách

13 13 LÍSKÁČEK 2/2015 různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: K. Atkinson: Život za životem A. Gavalda: Lepší život J. Hnízdil: Zaříkávač nemoci... H. Murakami: Kronika ptáčka na klíček A. Sedláčková: Moje pařížská revoluce Novinky pro děti: I. Q. Kopecká: Šišlání nám nesluší L. Křesťanová: Pohádky o psech J. Lebeda: Z Medovníčkova lesa U. Orlev: Běž, chlapče, běž Peppa a mašinka Žebříček pro dospělé: F. Forsyth: Seznam smrti D. J. Preston: Bílý oheň J. Expert: Vrahova žena L. Howard: Cizí tvář H. Pawlowská: Pravda o mém muži Žebříček pro děti: J. Kinney: Deník malého poseroutky J. Davis: Garfieldova show M. Groening: Simpsonovi: Promenáda Muminek a noční dobrodružství Pohádky pro holky TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám garáž ul. Petra Křivky, prostřední podlaží, 16 m 2, cena 290 tis. Zahrádku u Kauflandu hledám k pronájmu. SMS Vyměním OB 3+1 ul. Svážná za 2+1 s balkonem. Tel Pronajmu pěkný byt 2kk 60 m 2, terasa 20 m 2 v NL klidná oblast, výhled do parku. T po 18. hod. Prodám pozemek v Omicích vhodný ke stavbě RD v dosahu MHD. Tel Chcete vyvenčit psa? Napište mi. SŠ, vysok. prac.+morál. kvalit, sympat. vzhledu s praxí obch. refer., pokladní, recepční atd., hledá v Brně obdobné zam. u solidního zam Hledám výměnu OB bytu 2+kk za 3+1 i 4+1. Tel v Novém Lískovci. Nabízím k výměně OB 1+kk 40 m na ulici Zderadova Brno-střed. Vyměním za OB 2+kk v Novém Lískovci bez doplatku. Info na seznam.cz. Hledám ke koupi byt 2+kk až 3+1 s balkonem, nejlépe po část. nebo celk. rekonstrukci. Tel Hledám dlouhodobý pronájem či malý byt v Brně. T: Hledám ke koupi byt v Novém Lískovci. Bez RK prosím. Tel.: Přijmu obsluhu na benzínovou čerpací stanici Agip Brno Bítešská, Nový Lískovec. Kontaktní osoba Ladislav Petrásek, tel , STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah LENTILKOVÉ MUFFINY Ingredience: Kůra z 1 pomeranče, 1 banán, 150 g nasekané hořké čokolády, 115 g jemného cukru, špetka soli, 6 lžic slunečnicového oleje, 125 ml mléka, 1 lžíce prášku do pečiva, 55 g kakaového prášku, 2 vejce, 225 g hladké mouky. Co potřebujete na polevu: 55 g hořké čokolády, 25 g másla, 2 lžíce vody, 175 g moučkového cukru, LENTILKY, srdíčka. Postup: Vyhřejeme troubu na 200 C. Formu na 12 muffinů vymažeme olejem nebo rozpuštěným máslem, případně vyložíme jen papírovými košíčky. Použít lze také silikonové formičky různých tvarů. Do mísy prosejeme mouku, přidáme kakao, prášek do pečiva, sůl, cukr a nasekanou čokoládu. V misce rozšleháme vejce, přidáme nastrouhanou pomerančovou kůru, mléko a olej. Nalejeme do mísy s moukou a ostatními ingrediencemi. Promícháme, aby se všechny složky spojily a přidáme ještě rozmačkaný banán. Formičky naplníme těstem pod okraj muffiny vyběhnou nahoru. Pečeme v předehřáté troubě 20 minut, dokud muffiny nenabudou a povrch bude pevný na dotek. Muffiny necháme ve formě odpočinout asi 5 minut, pak je vyjmeme a necháme vychladnout. Připravíme si polevu: Čokoládu rozlámeme na kousky a dáme do vodní lázně. Přidáme 2 lžíce vody, máslo a mícháme, dokud se vše nerozpustí. Nádobu odstavíme z vodní lázně, přidáme moučkový cukr a důkladně rozmícháme. Povrch muffinů potřeme ještě teplou polevou, kterou poté rychle zdobíme Lentilkami. SRDÍČKA Z PÁRKŮ Ingredience: 2 párky se sýrem, 2 plátky slaniny, 2 plátky uzené šunky, 2 vejce, pažitku, pórek, petržel, sůl a pepř Postup: Párky rozřízněte podélně na poloviny, poslední cca 1 cm nechte nerozříznutý. Poloviny párků ohněte»na ruby«a vytvořte tak srdíčko. Špičku spíchněte párátkem. Srdce vyplňte plátkem slaniny a uzené šunky. Na uzeninu vyklepněte jedno celé vejce, osolte, opepřete a nakonec posypte pažitkou. Pokrm zapékejte v troubě, až jsou vejce hotová. Ozdobte petrželí a pórkem. Podávejte s pečivem, brambory či bramborovou kaší. BABSKÉ RADY Vyčistěte semiš. Na zašlé a špinavé boty nemusíte kupovat speciální přípravek, stačí je nastříkat pěnou na čištění koberců. Po zaschnutí pěnu vykartáčujte a semiš bude jako nový. Solamyl na skvrny. Pokud se vám objeví skvrna od kávy na ubrusu, ihned jí hojně posypte Solamylem. Škrobová moučka do sebe nasákne všechnu špínu. Pak ubrus vyperte běžným způsobem. Citron zažene pachy. Především dřevěná nebo umělohmotná prkénka na maso, ale také plastové nádobí snadno a dlouhodobě přejímá pach ryb, cibule a jiných aromatických surovin, které používáte v kuchyni. Nepříjemné vůně se zbavíte, když je několikrát potřete rozpůleným nebo vymačkaným citronem. Zdroj: Toprecepty.cz

14 LÍSKÁČEK 2/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! Ve stávajícím novém funkčním období se i v naší městské části pomalu a jistě začíná rozbíhat i činnost komisí a výborů jako pomocných orgánů plnících svou poradní činnost. V polovině prosince se sešel na svém prvním zasedání i kontrolní výbor. Protože je nové funkční období, tak se začíná od čistého stolu. Proto na tomto jednání se neřešil žádný nový případ, ale členové kontrolního výboru, zejména ti nově zvolení, se vyjadřovali ke své představě a působení v tomto výboru. Při té příležitosti zazněl i jeden názor, že by se kontrolní výbor měl více zviditelňovat a to zejména řešením stížností a připomínek od občanů. V zásadě tato myšlenka není špatná, ale je třeba mít na paměti, že náplní činnosti kontrolního výboru je kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části, kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva městské části a úřadu městské části na úseku samostatné působnosti a dále kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části. Samozřejmě, že i občané mají možnost vznášet podněty k provedení konkrétní kontrolní činnosti. Tyto podněty však musejí spadat do kompetence kontrolního výboru. To znamená, že ne každá stížnost nebo připomínka se dostane na program jednání kontrolního výboru. V oblasti porušování občanského soužití a řešení mnoha stížností je v naší městské části k tomuto účelu zřízena přestupková komise. Přesto však kontrolní výbor řeší nejen podněty a připomínky, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části. K tomu, aby kontrolní výbor mohl řešit i připomínky od občanů, proto se i touto formou obracím na ty z vás, kteří máte návrh pro řešení v kontrolním výboru, abyste svůj podnět postoupili na naši městskou část. Každý podnět kontrolní výbor řádně projedná a výsledek je předkládán zastupitelstvu naší městské části k odsouhlasení. JUDr. Petr Všetečka Nový rok přináší vždy plno elánu. Politika ovšem vyžaduje práci bez ohledu na svátky nebo víkendy. Nejinak je tomu i v Novém Lískovci. Jsme rádi, že nám ostatní politická uskupení v ZMČ naslouchají a berou naše připomínky vážně. Podařilo se nám je přesvědčit o tom, že by bylo správné pobavit se o podmínkách, za kterých místní radniční zpravodaj Lískáček vychází. Vznikla na náš návrh pracovní skupina zastupitelů, kteří za svá uskupení přinesli názor na to, zda jsou současné podmínky dobré, anebo je potřebné v nich něco změnit. Navržených změn bylo hodně, včetně doporučení pro Radu MČ. Ta by je měla začlenit do svého návrhu, který projedná lednové zastupitelstvo. Naleznete je na v sekci Naše úsilí Pravidla Lískáčku. Na prosincovém ZMČ jsme předložili návrh k přijetí evidenčních tabulek, ve kterých lze přehledně vyhledávat, kdo a jak hlasoval na jednotlivých zasedáních orgánů obce. Uvidíme, jak se k tomuto návrhu postaví Rada i zastupitelé MČ na svém lednovém zasedání. V tuto chvíli zatím jejich postoj neznáme, protože uzávěrka je 14 dní před zasedáním těchto orgánů. Až budete tyto řádky v půlce února číst, výsledek bude znám. Seznámíme Vás s ním. Je s podivem, že ačkoliv má Nový Lískovec obecní vlajku, nikde nevisí. Mnozí tuto informaci ani netuší. Uděláme maximum pro to, aby na ÚMČ byla tato vlajka trvale vyvěšena. Lednová tragédie na přechodu ulice Rybnická jistě donutí odpovědné orgány vážně se zabývat úpravou tohoto místa. My bychom zde rádi viděli semafor pro chodce, který by na dobu nezbytně nutnou zastavil dopravu a umožnil jim bezpečně přejít přes vozovku. Věříme, že se najde shoda i s ostatními zastupiteli a konečně dojde k větší bezpečnosti v daném úseku. Připravujeme ale i jiné návrhy, které budeme brzy prezentovat a předkládat. Na webu sdružení, či u kamelotů v Novém Lískovci, najdete v březnu nové číslo zpravodaje Louskáček. Opět Vám přineseme mnoho informací, nebo názorů na problémy, které chceme řešit. Věříme, že bude podstatným zdrojem informací o dění v obci. I v roce 2015 Budoucnost chceme tvořit s vámi Petr Oupor, FORMULÁŘ PRO TEXTOVOU INZERCI Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte (nezapomeňte na kontakt pro odpovědi) a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje pro případné nejasnosti (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a požadovaný počet vydání:

15 15 LÍSKÁČEK 2/2015 ze školství Střípky ze školní družiny na Svážné V pátek se uskutečnila na ZŠ Svážná pěvecká soutěž Superstar. Kinosálem naší školy se již poněkolikáté rozezněly překrásné melodie v podání našich malých, nadaných zpěváčku. Z každého oddělení školní družiny bylo vybráno několik odvážných talentů, kteří před porotou a publikem zazpívali svou oblíbenou písničku. Soutěžící svými kvalitními pěveckými výkony vykouzlili nezapomenutelnou atmosféru a skvělé publikum je za odměnu podpořilo bouřlivým potleskem, mnozí se přidali i zpěvem. Všem pěveckým hvězdičkám děkujeme za nezapomenutelný zážitek a přejeme, aby si lásku k hudbě a ke zpěvu uchovaly co nejdéle, protože s písničkou jde všechno líp. Vychovatelky ŠD Čertovské vystoupení MŠ Pomněnky Čerti, čerti, čerti, čerti, s námi nejsou žádné žerty neslo se náměstím Svobody 11. prosince 2014 dopoledne. Děti ze třídy Včelky pod vedením paní učitelky J. Zápařkové a H. Pavelkové předvedly na pódiu krátké čertovské pásmo. Předškoláci s jistotou ostřílených recitátorů i ti menší si dodali odvahu a vyzdobeni malými růžky zazpívali a přednesli několik pekelných písniček a básniček. Matlafousek, Mišpulín, Mičulíček i ostatní čertíci pobavili rodiče, prarodiče a další přihlížející publikum. Odměnou byl nejen potlesk, ale i sladký trdelník a perníček z vánočních trhů. Děkujeme za veselé představení a do roku 2015 přejeme dětem i paním učitelkám mnoho úspěchů a radosti ze společně prožitých chvil v mateřské škole. Rodiče a prarodiče z MŠ Pomněnky

16 LÍSKÁČEK 2/ inzerce nabízí NOVÝ projekt ATRIUM Nový Lískovec ZAHAJUJEME Byty všech velikostí, ordinace, lékárna, pošta... prodej bytů 1 4kk a samostatných garážových stání i pro okolní obyvatele Informace o prodeji: , IMPERA styl, a. s., Hlinky 114, Brno dokončení jaro 2016 MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí -horak.cz NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax:

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni Rovnovážné sezení - aktivní sezení a držení těla Způsob sezení, na který jsme si zvykli, nás nutí sedět staticky a pasivně. Krk, záda a krční páteř tímto způsobem velmi trpí. a znovuobjevte správné drženi

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇOVÝ ŘÁD VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 1 I LEDEN 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY, KTERÉ SE PROMÍTAJÍ JIŽ DO ROKU 2014 DALŠÍ ZMĚNY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2015 DAŇOVÝ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňové zvýhodnění v roce 2015

Daňové zvýhodnění v roce 2015 Daňové zvýhodnění v roce 2015 Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též: ZDP). Jde o velice obsáhlou novelu, která má celkem

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011

Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 Nabídka kurzů Komunitního centra 2. pololetí školního roku 2011 KURZY PRO DĚTI ze ZŠ UMĚLĚCKÉ ŠIKOVNÉ RUCE pí Fabiánová děti 3. a 4. ročníku rozmanitá výtvarná tvorba MÍSTO KONÁNÍ KURZU učebna budovy Mladenovova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace š Č.j. 8.3/12 Řád školní družiny Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah Družina poskytuje

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 FLORA SERVIS Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno d r ž i t e l c e r t i f i k á t u I S O 9 0 0 1 venkovní FItnESS zařízení ObSAH: FITneSS zařízení SkuPIna 1.............. 4-11 FITneSS zařízení SkuPIna 2...............

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

TISKOVÁ KONFERENCE BEZPEČNĚJŠÍ HŘIŠTĚ PRO NAŠE DĚTI

TISKOVÁ KONFERENCE BEZPEČNĚJŠÍ HŘIŠTĚ PRO NAŠE DĚTI TISKOVÁ KONFERENCE BEZPEČNĚJŠÍ HŘIŠTĚ PRO NAŠE DĚTI Čas a místo konání: Čtvrtek 9. června od 11 hodin, restaurace Tři století, Míšeňská 4/70, 110 00 Praha 1, v bezprostřední blízkosti jednoho z nově oceněných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více