Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group"

Transkript

1 Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group

2

3 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu Základem je diagnostická prohlídka Zdravá záda nejsou samozřejmostí Výběr vhodné pohybové aktivity Fitness jako součást wellness Naše domácí posilovna Aktivity v rámci projektu Active & Youth Doplňkové relaxační a zdravotní procedury Zdravá výživa Pitný režim a zdravé spaní Projekt Active & Youth Wellness pobyty v Areálu Botanika Active & Youth Kniha o zdravém životním stylu Doprovodný materiál k programu: Národní program podpory cestovního ruchu, cestovní ruch pro všechny Zadavatel: Vyšehrad 2000 a.s. Sídlo zadavatele: Národní 10, Praha 1 Nové Město

4 4 ÚVOD Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Cílem projektu Active & Youth je vytvoření specializovaného programu pro mládež ve věku let se zaměřením na zdravý životní styl, který se uskuteční v rámci několikadenního pobytu v Areálu Botanika. Projekt se realizuje v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Tento areál je velmi výhodný nejenom svojí strategickou polohou v krásném místě křivoklátských lesů nedaleko hlavního města s velmi příznivými klimatickými podmínkami, ale především pro své indoorové a outdoorové aktivity a vybavení. Jednou z velkých atraktivit areálu je golfový resort, jehož využití je samozřejmě součástí projektu. Nejcennějším kapitálem našeho života je investice do vlastního zdraví.

5 WELLNESS SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ SMĚR 5 Wellness správný životní směr Současná populace trpí naprostým nedostatkem pohybu. Většina z nás se pohybuje převážně auty, prosedí mnoho času u počítače, nedostatečně se stravuje a nedodržuje zásady správného pitného režimu. Kompenzací k celodennímu stresu je sledování večerních televizních programů v nepříliš příznivé poloze, doplněné nezdravou konzumací kalorických pochutin, pokud možno před spánkem. Právě kvůli tomuto nepříliš vhodnému způsobu života trpí přes polovinu populace obezitou. Bolesti zad od páteře patří k nejběžnějším bolestem a zdravotním potížím. Povolené břišní svalstvo je spoušťovou zónou pro všechny naše budoucí problémy přinášející mnohé patologické změny, které nám rozhodně život nevylepší. Tyto problémy není zase tak složité vyřešit. Stačí je prokonzultovat s odborníky a následně zvolit vhodnou pohybovou aktivitu, pravidelné cílené cvičení, ale samozřejmě dodržovat i jejich doporučení týkající se stravy a pitného režimu. Je prostě nutné začít přemýšlet, jak si alespoň trochu zkomplikovat život pro své dobro. V USA si problémy vyplývající z nezdravého životního stylu začali uvědomovat již v šedesátých letech minulého století. Právě

6 6 ÚVOD enormně narůstající náklady na zdravotní péči donutily experty přemýšlet o systému, jenž by je dokázal zastavit a postupně snižovat tím, že každý jedinec by se měl pokusit dodržovat určitá pravidla zdravého způsobu života, pečovat o svůj zdravotní stav, vytvářet dokonalou protistresovou prevenci, a tím i současně bojovat proti současným civilizačním chorobám. V souvislosti s tím americký lékař H. L. Dunn zavádí nový termín wellness skládající se ze slov well- being a fitness. Ono magické slůvko, jež má vyjadřovat nový životní styl zaměřený na dosažení dokonalé fyzické i psychické pohody, se stává postupně jedním z nejpoužívanějších slov v novém hnutí za zdraví. Z teorie dr. Dunna vyšla myšlenka na založení National Wellness Institutu, který by zdravý způsob života a nový životní styl podporoval po celém světě. Důraz je kladen na sebeodpovědnost ve výživě, zvyšování fyzické a psychické kondice, zvládání stresu a vnímavosti k životnímu prostředí.

7 WELLNESS SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ SMĚR 7 Zrodil se nový styl Na světě se tak objevil staronový trend v novém kabátě, nová móda. Nastal rozvoj určitého kultu vedoucího k pozitivnímu vztahu ke zdraví. Veřejnost byla přesvědčována a nabádána ke zdravému způsobu života a cílené uvědomělé činnosti zaměřené na zkvalitňování vlastního bytí. Odborníci vytvářeli mnoho programů, metod a návodů, jak dosáhnout zlepšení fyzické a psychické odolnosti proti negativním vlivům. Kromě mnoha kampaní, podporovaných vysokými finančními částkami, byly dotovány i programy pravidelného pohybového režimu a zdravé výživy. Trend, který začal v USA před 40 a v západní Evropě před 30 lety, začal nabývat na popularitě před 20 lety i u nás. Jeho začátek souvisí s novými příležitostmi, jichž jsme se dočkali po roce Nové okolnosti, zvýšená pracovní aktivita, ale i nutnost zlepšení vlastní vizáže a image nás nutí se nad sebou zamyslet, a hlavně něco se sebou dělat. Varováním je nejen nespokojenost s vlastním vzhledem, ale i zvýšený krevní tlak, běžné infarkty před 30. rokem, náhlé mozkové příhody, cukrovka, častý výskyt degenerativních změn kloubů, hlavně artrotické změny kyčelních a kolenních kloubů atd. Přes tyto symptomy však mnozí muži nad svojí zdevastovanou tělesnou schránkou zlomí hůl již po třicítce a mnohé ženy narušují průběžně rodinný rozpočet experimenty s látkami a preparáty zaručeně účinnými, které z nich bez práce a problémů vytvoří v krátkém čase filmovou hvězdu. Ale bohužel právě

8 8 WELLNESS SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ SMĚR v tomto případě platí dvojnásob staré české přísloví, že bez práce nejsou koláče. Žádná dieta vám nezajistí postavu kýžených rozměrů a nevytvoří ruměnec na líčku. Zbytečně si ničíte zdraví a v lepším případě jen vyhazujete peníze. Současně již nikdo nechce číst ani poslouchat, jak mu škodlivý cholesterol ucpává věnčité srdeční tepny, počítat si kalorický denní příjem a výdej, nebo se trápit u televize, kde krásné cvičitelky laškovným výsknutím dávají najevo, že jedině hodinové poskakování při hudbě je to pravé. Současně je nutné si už v raném věku uvědomit jednu zásadní věc, a to, že být mladý ještě automaticky neznamená být aktivní. Dnešní mladá generace má na rozdíl od svých předků daleko větší prostor pro neaktivní způsob života. Pokud samozřejmě nemáme na mysli aktivity, u nichž pracuje pouze mozek a maximálně některé svalové skupiny. Důvodů je celá řada, ale v každém případě lze konstatovat, že většina mladých má velmi omezený přístup jak k pohybovým aktivitám, tak i ke správným informacím jak správně cvičit, jak se starat o své tělo, jak o sebe správně pečovat, včetně správného jídelníčku. A již vůbec nemluvě o naprosto zanedbaném pitném režimu. Pokud s tímto stavem chceme něco kvalifikovaně udělat, máme možnost si zajít do zařízení, kde nás odborně vyšetří a vytvoří nám program ušitý na míru. A tady se vracíme k pojmu wellness jako ke správnému životnímu směru, protože nejde jen o fyzickou zdatnost, ale o celý životní styl, v němž zdatnost hraje sice podstatnou roli, ale jen jako základ zdravého způsobu ži-

9 WELLNESS SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ SMĚR 9 vota a z něho plynoucí celkové pohody. Velmi důležité je si hned v úvodu připomenout dynamickou skladbu wellness. Osvojme si šestinové pravidlo! A abychom byli opravdu well, měli bychom obsahově věnovat 1/6 našeho úsilí pohybové činnosti, 1/6 péči o tělo, 1/6 zdravé výživě, 1/6 mentálnímu rozvoji, 1/6 komunikaci, vztahům, emocím a citům, 1/6 duchovnímu rozvoji a kontaktu s přírodou. Správné wellness totiž představuje dokonalou fyzickou, emocionální, mentální, spirituální a sociální vyzrálost, a navíc v dokonalé harmonii. A jak tedy začít? Především je nutné konzultovat naše odhodlání s odborníky. Nechat si objektivně vyhodnotit zdravotní stav formou základní diagnostické prohlídky a důkladně prokonzultovat cílené zdravotně-rekreační aktivity včetně naší životosprávy. Každý by měl úvodem získat nejenom objektivní obraz o svém zdravotním stavu, ale i doporučení následných pozitivních změn svého životního stylu a možnost trvalé spolupráce, kdy je na základě

10 10 WELLNESS SPRÁVNÝ ŽIVOTNÍ SMĚR všech získaných údajů vytvořen odborníky individuální cvičební, pohybový a v neposlední řadě i stravovací a pitný režim. Při pevné vůli a poctivém snažení při následných konfrontacích (opakované vyšetření se doporučuje zhruba po třech měsících) najednou zjistíme, jak výrazně jsme se zlepšili, ale to zaznamenáme již sami nejen při pohledu do zrcadla, ale i lepší psychickou kondicí. Naše duševní i tělesná svěžest se odrazí nejenom v našich pracovních výkonech, ale i v celém životě, neboť, a to si stále opakujme, že naše zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. To však není zdaleka nic nového. Již v antice naši předkové vyznávali kult kalokagathia, představující ideál harmonického souladu a vyváženosti tělesné i duševní krásy, dobroty, ctnosti a statečnosti.

11 DOBRÉ ZDRAVÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU 11 Dobré zdraví jako součást životního stylu Po úvodu, v němž byly přiblíženy v obecné rovině základní principy wellness - nového životního stylu, je potřeba se zmínit i o dalších faktorech, jež nás ovlivňují jak negativně, tak i pozitivně. A současně poradit, jak správně vybírat metody, prostředky a odborníky, kteří nám při naší činnosti budou pomáhat. Pokud se nám zdá, že je toho na začátek naší pozitivní změny příliš, nebo že jsme již relativně pokročilejšího věku, není nutno klesat na mysli. Na změnu životního stylu není opravdu nikdy pozdě a navíc nemusíme dodržovat všechny pozitivní rady najednou, ale pod odborným dohledem si je můžeme osvojovat postupně. Právě z těchto důvodů je pro ty, kteří se rozhodli, že je pravý čas pro pozitivní změny, připraven velice zajímavý projekt směřující nenásilnou formou ke kýženému výsledku. Nejprve je nutné si vysvětlit, co je hlavní podstatou našeho zdraví a jak ho můžeme pozitivně ovlivnit. Velmi důležité je v úvodu definování základních principů, a tím i uvědomění i velmi důležitých souvislostí.

12 12 DOBRÉ ZDRAVÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU Je zdraví věc náhody či osudu? A jak je možné, že je někdo zdravý více a někdo méně? Pro odpověď na tyto otázky je nutné opravdu porozumět základním principům a zejména vyzdvihnout význam prevence nemocí. Současně si musíme uvědomit a osvojit základní obecné determinanty (vlivy) zdraví, určující výsledný zdravotní stav jedince. To nám umožní v základních rysech odpovědět. Porozumění významu hlavních determinant a jejich vzájemným souvislostem je důležité i pro schopnost správně si vysvětlit některé případy zpochybňující u mnohých přínos zdravého životního stylu pro zdraví: jak je možné, že někdo se snaží žít velmi zdravě a přesto onemocní a dokonce se může dožít jen podprůměrného věku, zatímco druhý, sporadicky pečující o své zdraví, zůstává ve výborné zdravotní kondici a může se dožít i třeba rekordně vysokého věku? Základem jsou zřejmě zděděné dispozice, genetická informace genotyp. Tento základ může být velmi rozdílný, může obsahovat vrozenou odolnost nebo naopak náchylnost k nejrůznějším zdravotním poruchám. Právě uplatnění vrozených dispozic spolu se souborem vnějších vlivů působí na člověka po celý život. Vnější vlivy lze členit do několika hlavních kategorií. Mezi nejdůležitější patří faktory životního stylu, vystihující chování jedince během jeho života. Do nich patří například stravování, pohybová aktivita, neřesti (kouření, nadměrná konzumace alkoholu atd.).

13 DOBRÉ ZDRAVÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU 13 Další kategorií je životní prostředí. Ta se dá již hůře ovlivňovat a patří do ní například kvalita ovzduší, pitné vody, potravin, ale i fyzikální vlivy ovlivňující přímo i nepřímo náš život. Tam můžeme zařadit například hluk, nejrůznější druhy záření apod. Naše zdraví velice významně ovlivňuje i kvalita našeho zdravotnictví. Velmi důležité jsou i ekonomické a sociální faktory, výrazně ovlivňující životní styl, životní prostředí i zmíněné zdravotnictví. Ekonomické faktory působí na zdraví výrazně. Ekonomicky vyspělé země mají v průměru zdravější obyvatelstvo. I na individuální úrovni bývá pravidlem, že bohatí lidé jsou zdravější než chudí. Ale není to jen díky kvalitnější zdravotní péči, ale i vzdělání, jež je horší u chudších vrstev obyvatelstva, jejich sklonům k neřestem (kouření, alkoholismus), většímu výskytu civilizačních chorob (obezita, diabetes). Celkově má chudší populace kvůli horším ekonomickým podmínkám i horší životní styl a péči o své zdraví. Prakticky nejsilnější faktorem determinujícím zdraví je věk, neboť s vyšším věkem se zdraví výrazně zhoršuje. Silně se zvyšuje riziko a pravděpodobnost rozvoje různých poruch a nemocí. Na rozdíl od všech vnějších faktorů věk nelze nijak ovlivnit. Velice významně můžeme ovlivnit rizikové a ochranné faktory Z hlediska vlivu na zdraví se vnější vlivy dělí do dvou kategorií. Faktory rizikové, působící negativně na naše zdraví a zvyšující

14 14 DOBRÉ ZDRAVÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU významně riziko onemocnění. Druhou kategorií jsou faktory projektivní, působící jako ochrana proti onemocněním a podporující pozitivně zdraví a kondici. V životě každého člověka působí oba faktory a vytvářejí rizikový profil jedince, jenž je ovlivněn převahou škodlivých či ochranných faktorů. Z hlediska prevence je nutné si u každého faktoru uvědomit, do jaké míry je ovlivnitelný. Jaká je intenzita jeho vlivu? Nutná je také správná identifikace faktoru je-li faktorem hlavním nebo jenom přidruženým a přinese-li v rámci prevence žádaný efekt. Choroby, které jsou spojeny s životním stylem, především moderní doby a větších měst, nazýváme civilizačními. Hlavními příčinami jejich vzniku jsou průmyslová velkovýroba a druhotně i příjem kaloricky bohatých potravin, zejména tučných, slaných a přeslazených jídel, které jsou převážně živočišných zdrojů, dále pak významný úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu, cigaret, zvýšený stres. Za civilizační chorobu se označuje AIDS (HIV), cévní onemocnění, předčasná ateroskleróza, infarkt myokardu, cévní mozkové příhody, hypertenze, obezita, diabetes mellitus, nádory, předčasné stárnutí, syndrom vyhoření, zánětlivá revmatická onemocnění kloubů, předčasné porody a potraty, některé vrozené vývojové vady nervového systému novorozenců, deprese, demence včetně Alzheimerovy choroby, chronický únavový syndrom, zácpa, únava, stres. Specifikací hlavních determinant našeho zdraví jsme si uvědomili, že naše zdraví je možné opravdu pozitivně ovlivňovat. Proto, abychom věděli, co opravdu vylepšit, je nutné objektivně vyhodnotit náš zdravotní stav.

15 DOBRÉ ZDRAVÍ JAKO SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU 15 Chceme-li vytvořit program vhodný pro prevenci nemocí, je nutné rozlišit dva možné přístupy obecnou (celospolečenskou) a individuální prevenci (nelze slučovat s rozdělením na primární a sekundární prevenci). Obecná prevence představuje obecně prospěšné rady pro všechny, individuální vychází z konkrétních individuálních rizik daného jedince. Preventivní vyšetření je v zásadě jedinou cestou k individuálně cílené prevenci tedy prevenci šité na míru konkrétní osobě. Preventivní vyšetření identifikuje rizika Preventivním vyšetřením v rámci primární prevence se zaměřujeme a identifikujeme rizika, která mohou onemocnění vyvolat. Mohou být dána vyšším rodinným výskytem nějakého onemocnění, méně příznivými hodnotami určitého klinického ukazatele (třeba vyšším krevním tlakem, cholesterolem nebo obezitou) nebo jen určitým chováním (kouřením, nezdravou výživou, nedostatkem pohybu). Pro získání základních údajů používáme dotazníkovou část s anamnestickými údaji sestávajícími ze základní osobní charakteristiky a rodinné anamnézy.

16 16 ZÁKLADEM JE DIAGNOSTICKÁ PROHLÍDKA Základem je diagnostická prohlídka V každém správném wellness centru je důležitým začátkem naší aktivní činnosti úvodní diagnostická prohlídka. Provádí ji vždy odborně vyškolený personál nebo odborník z rehabilitačního centra (fyzioterapeut, lékař). Záměrem je objektivně posoudit a vyhodnotit náš zdravotní stav a eliminovat veškeré zdravotní nedostatky, které by mohly nadále komplikovat naši následnou činnost, popřípadě i negativně ovlivnit naše zdraví i na základě zvýšené zátěže našeho organizmu. Je-li zjištěna při této diagnostice jakákoliv anomálie, je nutné vyhledat odborného lékaře a svůj zdravotní stav s ním konzultovat, popřípadě jej řešit v rámci odborné péče. Při vyplňování úvodní anamnézy zjistíme u našeho klienta všechny potřebné základní údaje (věk, pohlaví, užívané léky, zdravotní komplikace...). Následně získáváme a vyhodnocujeme vybrané parametry ukazatele zdraví. Základem je posouzení BMI (Body mass index) indexu tělesné hmotnosti. Vypočítá se tak, že hmotnost v kilogramech dělíme druhou mocninou výšky v metrech. BMI dospělého člověka by se měl pohybovat v rozmezí 18,5 25 (pro obě pohlaví). Je-li

17 ZÁKLADEM JE DIAGNOSTICKÁ PROHLÍDKA 17 hodnota BMI nad 25, jde o nadváhu, nad 30 o obezitu (nad 40 o zhoubnou obezitu), která je vážným rizikovým faktorem a měla by být léčena. Dále se zjišťuje typ tělesného rozložení (ukládání) tuku podle indexu pupek/boky (WHR). Pro přesné posouzení tělesného složení aktivní i pasivní hmoty našeho těla, množství a druhu tuku a další potřebné údaje, jako například BMR (bazální metabolismus) a mnoha dalších, se využívá měření pomocí diagnostického přístroje Futrex Dalším doplněním je potom metoda určení somatotypu, která na základě řady parametrů dokáže určit převažující geneticky -konstituční typ člověka (sklon k nabírání tuku, ke štíhlosti či k atleticko-svalovému typu tj. enodomorfie, ektomorfie, mezomorfie). Významným parametrem je i krevní tlak, neboť vysoký krevní tlak (hypertenze) je významným, silně rizikovým faktorem zejména pro kardiovaskulární onemocnění. U krevního tlaku je zrádné především to, že vysoký krevní tlak se nemusí projevovat vůbec žádnými příznaky a potížemi. Člověk se může cítit zcela zdráv, projeví se až důsledky, které již bývají velmi závažné a nezvratné. Proto bývá vysoký tlak označován jako tichý zabiják. Hranice hypertenze je oficiálně v současnosti stanovena na 140/90 mm/hg. Optimální je ale hodnota nižší, u mladších dospělých by klidový tlak měl být nižší než 120/80 mm/hg. Pokud je tlak v rozmezí /85 90 mm/hg, hovoříme již o vyšším tlaku, tzv. vysokém normálním, který již zvyšuje riziko. Léčba

18 18 ZÁKLADEM JE DIAGNOSTICKÁ PROHLÍDKA hypertenze patří do rukou lékaře. Dalším ukazatelem zdraví je hladina celkového cholesterolu. Nezbytnou součástí je zjištění naší fyzické kondice. Ta se testuje na bicyklovém ergometru. Po zadání osobních údajů přístroj sám dávkuje zátěž a postupně ji každé tři minuty zvyšuje. Vyšetřovaná osoba šlape tak dlouho, jak je schopna (reálná doba testu se pohybuje v rozmezí zhruba 12 až 21 minut). Hodnotí se počet absolvovaných stupňů, nejvyšší dosažená zátěž ve wattech a dosažená tepová frekvence, ale nejdůležitějším ukazatelem je VO2max, tedy maximální spotřeba kyslíku v ml/min na kg hmotnosti (měřená nepřímo, bez uzavřeného dýchacího okruhu). Tento výsledek nejlépe charakterizuje celkovou kardiorespirační zdatnost a podle něj lze kondici zařadit do jedné z celkem sedmi kategorií, od velmi slabé, přes průměrnou až po velmi dobrou. Podstatné jsou samozřejmě pro každou pohybovou aktivitu dechové funkce. Pomocí jednoduchého osobního spirometru je možno měřit jednak celkovou vitální kapacitu (FVC), jednak jednovteřinový usilovný výdech (FEV1). Výsledek je určitým doplňkem k celkovému obrazu fyzické zdatnosti, ale zejména hodnota jednovteřinového výdechu může upozornit na počínající či přechodnou (např. astmatickou) obstrukci v oblasti průdušek. Pro naše aerobní aktivity je velmi podstatné znát vhodnou tepovou frekvenci (TF). Při cvičení používáme speciální monitory srdeční frekvence (sporttestery) pružný pásek obepínající

19 ZÁKLADEM JE DIAGNOSTICKÁ PROHLÍDKA 19 hrudník, který na principu EKG snímá elektrické impulsy vysílané srdcem a přenáší je na přijímač náramkové hodinky. Díky velkým číslicím na digitálním displeji můžeme během celého našeho cvičení neustále kontrolovat svoji aktuální tepovou frekvenci, která je pro naše výkony velice důležitým ukazatelem. Měření tepové frekvence je možno také provést pomocí speciálních lékařských měřicích přístrojů, kde je tato veličina součástí dalších měření, zjednodušeně pak pomocí stopek a počítání tepů srdce, které nahmatáme nejlépe na zápěstí. Klidová tepová frekvence zdravého srdce dospělého člověka je od 60 do 90 tepů za minutu. Je vhodné provést měření tepu při zátěži, např. po dvaceti dřepech. O dobrém stavu srdce vypovídá nepříliš velké zvýšení tepové frekvence. Významné je i měření doby návratu do klidové tepové frekvence. Ta se provádí opakovaným měřením po několikaminutových intervalech (např. po 2, 4, 6, 8, 10 minutách). Zdravé a trénované srdce se vrátí do klidového stavu rychleji. Vhodnou orientační TF pro naše aerobní aktivity vypočteme podle jednoduchého vzorce: 220 mínus věk krát 0,6 pro dolní hranici a 220 mínus věk krát 0,8 pro horní hranici. Pro čtyřicátníka vypadá vzorec následovně: x0,6=108 a x0,7=126. Pro spalování tuků je tedy potřeba se pohybovat v rozsahu tepů za minutu.

20 20 ZÁKLADEM JE DIAGNOSTICKÁ PROHLÍDKA Součástí důkladné osobní diagnostické prohlídky je i vyšetření stoje, chůze a zjednodušený svalový test pro diagnostiku zkrácených a oslabených svalů, způsobujících svalovou nerovnováhu (svalová dysbalance). V neposlední řadě i podrobné vyšetření páteře. Páteř se vyvinula do dvojitého zakřivení proto, aby se člověk mohl pohybovat vztyčený a odolávat zemské přitažlivosti i otáčení zeměkoule. Obratle jsou navzájem odpruženy meziobratlovými ploténkami, které se pokud se o páteř staráme špatně snižují na výšku, vysychají, a tak stárnou. Meziobratlová ploténka nemá vlastní kapilární systém a nasává tekutinu z okolí, zejména z kontaktních ploch obratlů. Je jako houba, z níž tlakem odejde voda a po odlehčení se opět nasaje. Tvoří ji na sebe navlečené prstence a gelové středové jádro. To se podle pohybu těla v ploténce pohybuje. Je nestlačitelné, takže pokud se prstenec sníží, může povrch jádra při zatížení nebo prudkém pohybu prasknout a nastane bolestivý výhřez. Někdy nezbude nic jiného než operace. Fyziologicky je nejpohyblivější krční páteř. Tím je ovšem i nejvíce zranitelná. Nosná, pohybová a ochranná funkce páteře představuje neobyčejně komplikovaný děj, který je zajišťován řadou regulačních mechanizmů řízených centrálním nervovým systémem. Veškeré funkce páteře jsou navzájem propojeny a mohou se vzájemně ovlivňovat. Totéž můžeme říci i o jejích poruchách. Kromě svalů je nutné vyšetřit i funkci kloubů, jejichž poruchy mohou také významným způsobem ovlivnit jak statiku, tak dy-

21 ZÁKLADEM JE DIAGNOSTICKÁ PROHLÍDKA 21 namiku páteře. Na statiku páteře má velký vliv i postavení a průběh dolních končetin a klenba nožní. Už při drobných odchylkách od běžné statiky páteře poznáme stav člověka vzhledem k individuálně charakteristickým rozdílům již z dálky podle jeho stoje, chůze, držení a pohybu. Vyšetřováním statiky páteře posuzujeme nejenom průběh páteře, ale i celkové držení těla. Správné držení těla není jenom výsledkem činnosti výkonných orgánů na periferii (svaly, vazy, klouby), ale především centrální nervové soustavy řídící složky. Obě složky se však vzájemně ovlivňují. Z tohoto důvodu je nutné při určitých zdravotních komplikacích provést podrobnou a pečlivou klinickou analýzu, abychom vždy zjistili skutečný zdroj našeho problému. Záměrem úvodní diagnostické prohlídky je objektivní posouzení zdravotního stavu vyšetřovaného jedince. Je-li výsledek našeho vyšetření odpovídající, vypracuje odborný konzultant individuální tréninkový režim, včetně stravovacího a pitného režimu. V opačném případě, při zjištění výrazných odchylek, je nutná spolupráce s odborníky (lékaři), kteří musí na základě následného odborného vyšetření stanovit konkrétní diagnózu a nadále s ní pracovat.

22 22 ZDRAVÁ ZÁDA NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ Zdravá záda nejsou samozřejmostí Mezi současné výrazné problémy patří u většiny populace bolesti zad a hlavy od páteře. Otázka jak cvičit, jak šetřit a pečovat o naše záda, je pro nás v rámci našeho obecného návodu na zdravý životní styl opravdu velice důležitá. Bolavá záda a bolesti hlavy od páteře nám dovedou pěkně komplikovat život, a právě proto si musíme osvojit v rámci našeho návodu na zdravý životní styl některá základní pravidla. Problematice zdravých zad je věnována značná pozornost i v rámci našeho projektu Active & Youth. Páteř tvoří obratle, meziobratlové ploténky, klouby a vazy, což jí ve spojení se zádovými svaly dodává pevnost i ohebnost. Páteř má za úkol ochraňovat míchu a kořeny míšních nervů. Umožňuje nám hýbat hlavou, tělem a končetinami a také nese hmotnost hlavy. Snad pro její výjimečné postavení vnímáme těžkosti spojené zejména s krční páteří mnohem citlivěji. Krční páteř je však jen jednou částí páteře. Spolu s hrudní, bederní, křížovou a kostrční páteří tvoří jeden celek a jako takovou je třeba ji vnímat i léčit. Prudká bolest hlavy, závratě, mravenčení v prstech, slabé paže. Stačí jeden prudký pohyb, chlad, průvan, větší námaha nebo zkroucená poloha ve spánku. Ráno se probudíme a nemůžeme

23 ZDRAVÁ ZÁDA NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ 23 otočit hlavou. Asi málokdo to nezažil. To všechno může mít společného jmenovatele krční páteř. Většina lidí sáhne po nejjednodušším řešení a vezme si tabletu proti bolesti. Ztuhlá, nepohyblivá, zablokovaná šíje však signalizuje, že v našem organizmu něco není v pořádku. A při nejbližší příležitosti se bolest vrátí. Někdy nás bolí šíje tak, že vůbec nemůžeme otočit hlavou. Máme prostě zablokovaný krk. Pokud to netrvá déle než jeden dva dny, může vám pomoci odborná manipulace, takzvané napravení. Chiropraktik dokáže krk uvolnit jedním šikovným pohybem. Od bolesti pomůže jednorázový obstřik, infuze nebo lék proti bolesti. Není vhodné zasahovat za každou cenu: zejména trvá-li bolest déle než dva dny, může už mít obrannou funkci. Změní se totiž pohybové návyky a své udělá i slabost svalového korzetu. Za bolest může často i poškozená ploténka nebo jiné degenerativní onemocnění páteře. Zablokovaná krční páteř může kromě bolesti v šíji a omezeného pohybu vyvolat i prudkou, záchvatovitou bolest hlavy. Mnoho lidí si ji plete s migrénou. Někdy ji provázejí závratě, pískání v uších, nevolnost a dokonce zvracení. Každý pohyb hlavy potíže ještě zhoršuje. Tyto stavy se dostavují náhle, ale vhodné léky a rehabilitace přinášejí rychlou úlevu. Potíže s krční páteří se ale mohou projevit i příznaky, které jako by neměly se základním problémem nic společného. Například s mravenčením v prstech nebo s pocitem slabosti v rukou.

24 24 ZDRAVÁ ZÁDA NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ Člověk může pociťovat také bolest v ramenou, loktech a předloktích, která připomíná tenisový loket nebo syndrom karpálního tunelu. Mohou mu dokonce vypadávat předměty z ruky. Poškozená ploténka může tlačit na příslušný vystupující míšní nerv, ze kterého vedou nervová vlákna až do ramene či ke konečkům prstů. Důsledkem jsou zmíněné příznaky. Cviky k procvičení krční páteře Obecná pravidla Celou tuto sérii cviků provádíme vsedě. Není přitom tak podstatné, zda sedíme na zemi v tureckém sedu nebo např. na židli (jednoduchá židle bez opěradel), ale je vždy důležité mít vzpřímenou páteř a nejlépe ani se neopírat o nic zády. Pokud bychom se totiž hrbili, ubližovali bychom tím ostatním částem páteře (fixováním špatného pohybového návyku). Pokud se při opakování cviku postupně začínáme hrbit, raději cvičení přerušíme, na chvilku ulevíme zádům a pak pokračujeme opět se zády napřímenými. Dynamické cviky provádíme v rytmu našeho dechu vždy asi 8x. Cviky asymetrické opakujeme na obě strany. Předklon, záklon S výdechem předkloníme krční páteř co nejblíže ke hrudní kosti a co nejníže. S nádechem se vracíme do vzpřímené pozice. S dalším výdechem pohodlný záklon, s nádechem návrat zpět.

25 ZDRAVÁ ZÁDA NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ 25 Úklony S výdechem úklon krční páteře, s nádechem návrat do vzpřímené pozice. S dalším výdechem provedeme úklon na druhou stranu. Nácvik provádíme nejlépe před zrcadlem. Je totiž důležité si hlídat, že se jedná o čistý úklon. Případně můžeme v krajní fázi úklonu mírně bradu zatlačit vzhůru. Častou chybou totiž bývá současná rotace krku, kdy brada klesá na stranu. Naopak při správném provedení si můžeme v zrcadle zkontrolovat, že brada i nos směřují stále přímo vpřed a díváme se sami sobě zpříma do očí. > SPRÁVNĚ čistý úklon: pohled, brada i nos míří stále vpřed > CHYBNĚ rotace s úklonem: pohled, brada i nos míří šikmo na stranu

26 26 ZDRAVÁ ZÁDA NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ Důkladné protažení Vzpažíme pravou ruku, pak ji spustíme, až prsty dosahují na horní část levého ucha. V této pozici tlačíme silně hlavou a pravou rukou proti sobě. Tlačíme vyrovnaně výsledkem nebude žádný pohyb. Až se svaly na straně krku unaví, uvolníme tlak pravé ruky. Zvolna spustíme hlavu k pravému rameni. Pravá ruka zůstává na hlavě pouze zavěšená a působí protažení jen vlastní vahou, krk se uvolňuje a poddává se protažení. Setrváme chvíli v této poloze. Po chvíli ještě krátce zatlačíme levým ramenem směrem do podložky. Tím se ještě zvýrazní protažení krku. Dále setrváme v poloze, dokud je protažení příjemné. Cvik ukončíme tak, že nejdříve uvolníme a spustíme pravou ruku volně podél těla. Pak pomalu vrátíme krk do vzpřímené polohy. Uvedený cvik využívá postizometrické relaxace (zkráceně PIR). Je to způsob, kdy sval uvolňujeme po jeho bezprostřední předchozí správně směrované zátěži. Díky tomu ho lze uvolnit v kratším čase než obvyklým cvičením. Jsou totiž vyřazeny obranné mechanizmy, jimiž se tělo jinak protažení brání. Velmi důležité je nenásilné provedení cviku.

27 ZDRAVÁ ZÁDA NEJSOU SAMOZŘEJMOSTÍ 27 Poloviční kroužky Provádíme poloviční kroužení krční páteří. Kutálíme hlavu od jednoho ramene do předklonu a k druhému rameni. U ramene je nádech, předklonem procházíme ve výdechu. Husí krk Výchozí pozice: hlava vzpřímená s bradou zasunutou co nejvíce vzad, pohled směřuje vpřed (nádech). Ve výdechu předsuneme bradu hodně dopředu a současně syčíme přes sevřené zuby (cítíme napínání svalů na přední straně krku). Nedochází k žádnému předklonu ani záklonu, jde jen o předsunování a zasunování brady a krku. Vodorovné kroužení Výchozí pozice: jako u předchozího cviku. Otočíme hlavu k pravému rameni a vysuneme za ním bradu. S bradou stále co nejvíc vysunutou se otočíme vpřed, pokračujeme otočením hlavy nalevo (stále je zachováno vysunutí brady). S nádechem

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém životním stylu Doprovodný materiál k programu: Národní program podpory cestovního

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Aerobní aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Aerobní aktivity. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Aerobní aktivity pro zdravé srdce PaedDr. Mgr. Hana Čechová Aerobní aktivity upravují krevní tlak, snižují riziko ischemické choroby srdeční a srdečního selhání. Výběr se řídí tím, zda již nějakou aktivitu

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana

Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana HISTORIE Kardiovaskulární rehabilitace (KR) má v Nemocnici ve Frýdku Místku dlouhou tradici. Patříme

Více

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/

Globální problémy Civilizační choroby. Dominika Fábryová Oktáva 17/ Globální problémy Civilizační choroby Dominika Fábryová Oktáva 17/18 18.3.2018 Co jsou civilizační choroby nemoci, které jsou způsobeny špatným životním stylem můžeme označit za nemoci moderní doby hlavní

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Pohyby se provádějí plynule, tahem bez trhání a švihu. Vedený pohyb je účinný a zabrání možnému poškození svalových vláken.

Pohyby se provádějí plynule, tahem bez trhání a švihu. Vedený pohyb je účinný a zabrání možnému poškození svalových vláken. Kalanetiku pod názvem The Callanetics Excercise Method uvedla do světa v roce 1980 Callan Pinckneyová. Tato velmi individuální a specifická metoda využívá přesné polohy těla k izolování specifických svalových

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů Mstudio Rychnov nad Kněžnou O nás Fitness centrum nových sportů Moderní pojetí fitness Rozmanité spektrum sportovních aktivit Fitness e-shop se sportovním

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval aneb. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval aneb pohyb a myšlení PaedDr. Mgr. Hana Čechová Mozek nám jasně říká: Hýbej se, běhej, cvič. neboť Vhodně strukturovaná pohybová aktivita jednoznačně zpomaluje proces stárnutí

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

"Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost" Václav Bunc LSM UK FTVS Praha

Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost Václav Bunc LSM UK FTVS Praha "Fatální důsledky pohybové nedostatečnosti pro společnost" Václav Bunc LSM UK FTVS Praha Studie WHO z roku 2015 dokládá, že 10% úmrtí ve světě je přímo způsobeno nedostatkem pohybu 33% celosvětových úmrtí

Více

PREVENCE ÚRAZŮ A PÁDŮ U SENIORŮ. Eva Nechlebová, Markéta Švamberk Šauerová Katedra biomedicínských předmětů VŠTVS Palestra

PREVENCE ÚRAZŮ A PÁDŮ U SENIORŮ. Eva Nechlebová, Markéta Švamberk Šauerová Katedra biomedicínských předmětů VŠTVS Palestra PREVENCE ÚRAZŮ A PÁDŮ U SENIORŮ Eva Nechlebová, Markéta Švamberk Šauerová Katedra biomedicínských předmětů VŠTVS Palestra CÍL příspěvek shrnuje informace o úrazech a pádech v seniorském věku a o možnostech

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

TRINFIT Vario LX6 TRN-116-LX6. Návod k použití

TRINFIT Vario LX6 TRN-116-LX6. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX6 TRN-116-LX6 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje

Manuál držení těla. Regionální akademie Pardubického kraje Manuál držení těla Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 18. 12. 2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Preskripce pohybové aktivity. MUDr. Kateřina Kapounková

Preskripce pohybové aktivity. MUDr. Kateřina Kapounková Preskripce pohybové aktivity MUDr. Kateřina Kapounková Preskripce PA v rámci programu PA zdravých osob není obtížná Důležitý je časový faktor - priorita Proto - kompromis = = sladění fyziologického hlediska

Více

Nácvik chůze s pomůckami a cvičení k úlevě

Nácvik chůze s pomůckami a cvičení k úlevě Pomůcky napomáhají při chůzi zapojením rukou a jejich reakčních schopností. Navyšují Vaší stabilitu, zvyšují pocit jistoty i výdrž v chůzi. Snižují zatížení dolních končetin, odlehčují a snižují bolestivost

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Power Tower TRN Návod na použití

w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Power Tower TRN Návod na použití w w w. t r i n f i t. c z TRINFIT Power Tower TRN-158-00 Návod na použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte

Více

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech aneb Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout MUDr. Jaroslav Orlík www.orlikovi.cz Máte nadváhu? Vážíte více, než je zdrávo? Už jste několikrát dodržovali všechna

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Uvolňovací a posilovací cvičení celého těla.

Uvolňovací a posilovací cvičení celého těla. Uvolňovací a posilovací cvičení celého těla. Po dlouhém sezení např. v zaměstnání, v autě, každého z nás občas zabolí záda nebo šíje. K odstranění uvedených potíží je dobré si zacvičit a uvolnit se. Slouží

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu

POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu . CERVIKOKRANIÁLNÍ PŘECHOD POLOHA: vzpřímený sed (je možná opora zad o židli), prsty jedné ruky přiloží na bradu POHYB: bradu tlačí ke krku, tím provádí vyrovnání extenčního postavení CC přechodu a flekčního

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více

Totální útok na tukové zásoby!

Totální útok na tukové zásoby! fitvibe FULL MOTION Totální útok na tukové zásoby! S novým konceptem fitvibe full motion vibration training můžete procvičovat dolní i horní svalové partie současně. Žádné popruhy, žádné kabely, žádná

Více

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1

ZÁSADY STREČINKU STREČINK JEDNOTLIVÝCH SVALŮ. Lýtka 1 ZÁSADY STREČINKU protahovat jen zahřáté svaly, vhodné oblečení zaujmout správnou výchozí pozici, která je stabilní a pohodlná pohyb ve směru protažení provádět pomalu a plynule krajní pozice je pocitem

Více

TRINFIT Vario LX7 TRN-117-LX7. Návod k použití

TRINFIT Vario LX7 TRN-117-LX7. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX7 TRN-117-LX7 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

TRINFIT Ultra TRN Návod k použití

TRINFIT Ultra TRN Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Ultra TRN-110-00 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace?

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Přijďte na pilates pod vedením fyzioterapeuta! Pilates je cvičební systém, který rozvíjí koncentraci, sílu, flexibilitu těla a dýchání.

Více

Nový pohled na ergoscreening pracovišť

Nový pohled na ergoscreening pracovišť Nový pohled na ergoscreening pracovišť Požadavky legislativy Vyhl.č.79/2013 Sb. 2 Obsah pracovnělékařských služeb a) hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání je 1.

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

TRINFIT Vario LX3 TRN-113-LX3. Návod k použití

TRINFIT Vario LX3 TRN-113-LX3. Návod k použití www.trinfit.cz TRINFIT Vario LX3 TRN-113-LX3 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Wellness aktuality Březen 2015

Wellness aktuality Březen 2015 Wellness aktuality Březen 2015 Vážení návštěvníci Rezidence a Wellness Blatov, všichni se těšíme na přicházející první jarní měsíc. Letos jsme spoustu jarních kytiček na zahrádkách i v lese zahlédli již

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

NOVÉ POMŮCKY V DOMOVĚ SENIORŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI

NOVÉ POMŮCKY V DOMOVĚ SENIORŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI NOVÉ POMŮCKY V DOMOVĚ SENIORŮ V JINDŘICHOVĚ HRADCI Pomáhají klientům zlepšit motorické i kognitivní funkce, navozují rozvoj smyslů ale i relaxaci. AROMADIFUZÉR A AROMA LAMPY Aromadifuzér nepracuje na základě

Více

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby:

Paraple 1 / PROTAŽENÍ BOČNÍ STRANY ŠÍJE. Provedení pohybu: Výchozí poloha: Poznámky: Chyby: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N Chceme vám pravidelně představovat série cviků pro domácí využití. Jako první jsme zvolili základní cviky používané na našich rozcvičkách, zaměřené na protažení

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Hodnocení stavu výživy. MUDr. Matej Pekař

Hodnocení stavu výživy. MUDr. Matej Pekař Hodnocení stavu výživy MUDr. Matej Pekař Úvod Obezita nadměrné ukládání energetických zásob v podobě tuku z různých příčin. Energetický příjem je větší než výdej. Příčinou je nejčastěji kombinace většího

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

30 minutový domácí TRX trénink

30 minutový domácí TRX trénink 30 minutový domácí TRX trénink Je možné za 30 minut procvičit svaly celého těla a výrazně zvýšit svou fyzickou kondici? Na TRX ano! Vyzkoušejte tréninkový plán, který vám pomůže posílit celé tělo v mnoha

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Běžné denní aktivity hráče

Běžné denní aktivity hráče Běžné denní aktivity hráče Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 31.8 2017 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je

Více

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita, věčné téma PaedDr. & Mgr. Hana Čechová I u štíhlého člověka může v určitém období dojít k postupnému přibývání na váze. Základní problém spočívá v tom, že výživa je nejčastěji nadměrná

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

STRUKTURA CVIČEBNÍCH JEDNOTEK

STRUKTURA CVIČEBNÍCH JEDNOTEK STRUKTURA CVIČEBNÍCH JEDNOTEK Školení instruktorů gymnastiky II. třídy Miroslav Zítko PŘI OPTIMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH BY MĚLA CJ S GYMNASTICKOU NÁPLNÍ TUTO STAVBU: ROZCVIČENÍ (příprava hybného systému na další

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

Pohybová gramotnost a kvalitativní diagnostika pohybu. Václav Bunc FTVS UK Praha

Pohybová gramotnost a kvalitativní diagnostika pohybu. Václav Bunc FTVS UK Praha Pohybová gramotnost a kvalitativní diagnostika pohybu. Václav Bunc FTVS UK Praha Množství PA (hod.týden) Množství realizovaných pohybových aktivit u chlapců a děvčat za týden 10 1996 8 Chlapci mladší než

Více

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně.

Na sportovištích se na vás těší kolektiv zaměstnanců CESA VUT v Brně. SPORT PRO ZAMĚSTNANCE VUT v Brně SPORTing 2009 2010 Vážení zaměstnanci, VUT v Brně jako moderní technická univerzita s dlouholetou tradicí vytváří pro svoje zaměstnance v rozsahu svých možností podmínky

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

TRINFIT Bench FX2 TRN-122-FX2

TRINFIT Bench FX2 TRN-122-FX2 www.trinfit.cz TRINFIT Bench FX2 TRN-122-FX2 Návod k použití www.trinfit.cz info@trinfit.cz 702 030 255 POKYNY KE CVIČENÍ VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE REZISTENTNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE Autor: Jakub Flašík Výskyt Hypertenze je definována jako obtížně léčitelná (rezistentni) tehdy když se nedaří dosáhnou cílových hodnot krevního tlaku (

Více

Hygiena je lékařský vědní obor, který studuje zákonitosti vztahů mezi životním prostředím a pracovním prostředím a člověkem.

Hygiena je lékařský vědní obor, který studuje zákonitosti vztahů mezi životním prostředím a pracovním prostředím a člověkem. Hygiena - definice Hygiena je lékařský vědní obor, který studuje zákonitosti vztahů mezi životním prostředím a pracovním prostředím a člověkem. Cílem vědního oboru: - preventivní zaměření - ochrana a upevňování

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více