Lyže v akci Běh na lyžích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lyže v akci Běh na lyžích"

Transkript

1 Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1

2 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky Dobrá technika běhu na lyžích Kolečkové lyže Trénink základních dovedností Posilování břišních a zádových svalů, protahování Stupně rozvoje pro vytrvalostní sporty běh na lyžích Areál, tratě a závody Lyžařské pojištění a tréninkové pojištění (v Norsku) Lyže pro všechny, také pro zdravotně postižené Sbírka aktivit

3 Předmluva Norský svaz lyžařů chce v rámci kurzu Trenér běhu na lyžích 2 poskytnout trenérům a vedoucím praktické a teoretické tipy pro potřeby aktivit lyžařského oddílu. Zábavná atmosféra s pestrými a všestrannými aktivitami vede k radosti z pohybu na lyžích a k rozvoji jednotlivce. Norský svaz lyžařů si přeje, abyste si z kurzu odnesli, že trénovat mládež není nic těžkého. Přejeme vašemu oddílu hodně lyžařského štěstí. Norský svaz lyžařů Oslo, září 2005 Per Nymoen Ingunn Fossmellem Marianne Myklebust Metodik Norského svazu lyžařů Odborný poradce Odborný redaktor Běh na lyžích Běh na lyžích Ilustrace: Atle Ingebrigtsen, Bernt A. Kalfoss Foto/Video: Marianne Myklebust, Øyvind Ranestad, Helge Bartnes Překlad: Soňa Tolarová Jakub Opočenský za Metodickou komisi ÚBD SLČR

4 Plán kurzu Cíle kurzu Cílem kurzu je vyškolit trenéry, kteří budou mít za úkol připravovat vhodné aktivity a dobré tréninkové prostředí pro mládež (13 16 let). Trénink mladých běžců na lyžích by měl být zábavný a měl by rychle utíkat. Vhodné aktivity pro mládež Všichni sportovci jsou aktivní po celou dobu tréninku. Tréninková náplň je zajímavá, svižná. Děti se zlepšují, mají pozitivní zážitky a trénink je baví. Dobré tréninkové prostředí V popředí stojí hlavní myšlenky sportu radost, zdraví, upřímnost a kolektiv. Sport je pro všechny, také pro zdravotně postižené. Trenér se soustředí na jednotlivce a jejich individuální pokrok a rozvoj prostřednictvím pestrých aktivit. Přehled modulů Modul Obsah Společné Běh na lyžích L 2.1 Lyže v akci na sněhu, technika část 1 4 h praxe (aktivity k rozvoji klasické techniky). Mazání lyží. L 2.2 Lyže v akci na sněhu, technika část 2 4 h praxe (aktivity k rozvoji bruslařské techniky). Organizace tréninku. L 2.3 Lyže v akci na sněhu, technika část 3 4 h praxe (klasika, bruslení, základní prvky techniky). L 2.4 Lyže v akci na sněhu, funkce trenéra, 4 h praxe organizace různých aktivit a trénink zdravotně postižených. L 2.5 Lyže v akci na suchu a při nedostatku sněhu, 4 praxe 2 hodiny na kolečkových lyžích. L 2.6 Lyže v akci na suchu, všeobecná příprava. 4 h praxe L 2.7 Lyže v akci, funkce trenéra, sportující 2 h teorie 2 h teorie mládež. L 2.8 Lyže v akci, organizace aktivit, rozvoj 4 h teorie lyžařské techniky část 2, trénink základních schopností. Zkouška Skupinové zkoušení 2 4 osoby ve skupině. 2 h teorie Celkem hodin 10 hodin hodiny zkouška 4

5 Cíle jednotlivých modulů L 2.1 Jak organizovat tréninkové aktivity, které rozvíjí klasickou techniku. Příprava lyží a mazání v praxi. L 2.2 Jak organizovat tréninkové aktivity, které rozvíjí bruslařskou techniku. Uvědomění si různých metod, jak organizovat efektivní trénink mládeže. L 2.3 Základní prvky klasické a bruslařské techniky. L 2.4 Účastníci kurzu budoucí trenéři. Jak organizujeme trénink mládeže, jehož cílem je, aby sportovce bavil natolik, že si nepřipouští jeho náročnost. Rozdílné výchozí schopnosti. Zdravotní postižení. L 2.5 Aktivity pro kolečkové lyže/brusle, důležité základní schopnosti zaměřené na běh na lyžích; rychlost, odraz, koordinace, posilování břicho/záda a protahování. L 2.6 Aktivity pro všeobecnou přípravu, venku i uvnitř. L 2.7 Naučte se rozpoznat dobré tréninkové prostředí. Role trenéra. L 2.8 Úvod do filozofie o rozvoji lyžařské techniky. Pochopení tréninku základních dovedností mládeže. Provedení: Kurz se může konat například po čtyři víkendové dny, osm hodin denně, nebo po večerech jako 8 modulů po 4 hodinách. Výhodou je, pokud se členové oddílů, tedy sportovci do 16 let, účastní některých sekvencí modulů. Kurz je také možné provést jako část soustředění nebo jako součást oddílem organizovaných tréninků. Šest praktických modulů je strukturováno následovně: Aktivita vedená vedoucím kurzu. Účastníci kurzu zkouší být trenéry. Zpětná vazba a opakování jednotlivých bodů. Dva teoretické moduly probíhají v přednáškové místnosti: Přednáška. Diskuze. Debata ve skupinách. Cílová skupina: Kurz je určen těm, kteří již absolvovali kurz Trenér 1 a chtějí se stát trenéry mládeže. Může se jednat o bývalé aktivní závodníky, rodiče, mladistvé, funkcionáře ve sportu nebo zaměstnance škol a jiných vzdělávacích institucí. Úroveň: Základní Zkouška: Ano, skupinové zkoušení, 2 hodiny, po dobu trvání celého kurzu průběžné hodnocení účastníkových schopností připravovat a organizovat pestré a svižné tréninkové aktivity. Předpoklady: Ukončený kurz Trenér 1 Počet hodin: Pořadatel: 32 hodin Sportovní oddíl, lyžařský spolek apod. 5

6 Rozvoj, motivace a učení Ingunn Fossmellem Rozvoj základních pohybových schopností je souhra mezi dozráváním a učením. Rozvoj probíhá postupně, po jednom rozvojovém stupni následuje další. Někdy jdou stupně za sebou v rychlém sledu, někdy trvá postup déle. Dítě musí nejdříve dosáhnout daného stupně, než se může posunout na další. Jak daleko je dítě v pohybovém rozvoji, závisí z velké míry na zralosti nervového systému. Při hře a jiných činnostech trénuje dítě to, na co je dostatečně zralé. Společenský rámec motivační faktor Lidský svět je a měl by být fyzicky aktivní. Děti chodí zřídka, mnohem radši běhají nebo skáčou. To souvisí s dětským způsobem hraní. Pokud může dítě svobodně a sebejistě zacházet s vlastním tělem při kontaktu s ostatními, má dobré předpoklady k tomu stát se aktivní součástí společnosti. Intelektuální rozvoj dítěte se odvíjí od toho, jak dozrávají jeho myšlenky a jak jeho dětský svět přechází od zájmu převážně o sebe k zájmu o hlubší souvislosti. Společenský rozvoj dítěte je dán tím, jak dítě funguje při spolupráci s ostatními. Zatímco citový rozvoj spočívá v tom, jak zvládnout pocity, které vznikají mimo jiné při úspěchu a neúspěchu. Pro veškeré učení je důležitá motivace. Motivace vzniká na základě zkušeností jako jsou zvládnutí dovednosti nebo pokrok. Děti a mládež zažívají pokrok právě, když se zlepšují. To je většinou motivuje učit se dál. Následkem toho by mělo být, že se veškerá aktivita přizpůsobí tomu, aby měli všichni možnost uspět a zažít vlastní pokrok. Zvláště důležité je toto pro děti, které mají nízké sebevědomí a jsou motoricky nejisté. 6

7 Motorický rozvoj zvládnutí pohybů Motorikou máme na mysli schopnost ovládat vlastní pohyby. Motorické učení je trénování této schopnosti, která je podmíněná vzrůstem, vyzrálostí, rozvojem a vnímavostí. Aby svaly zvládly provést pohyby, které jsou zapotřebí při běhu na lyžích, musí mozek, nervový systém a svaly spolupracovat a být vyzrálé pro určité pohyby. Motorický rozvoj není možné urychlit, je třeba trpělivě počkat, dokud se dítě samo neposune ve vývoji. Motorický rozvoj můžeme rozdělit do dvou kategorií na hrubý a jemný motorický rozvoj. Hrubý motorický rozvoj zahrnuje rozvoj základních pohybových schopností jako jsou například lézt, stát, běžet, házet, jet na lyžích atd. Jemným motorickým rozvojem rozumíme rozvoj pohybů rukou a nohou, a souhru zraku s pohyby rukou/nohou, tzv. koordinace očiruce, oči-nohy. Děti a mládež získávají nové zážitky pomocí smyslů, není možné něco zažít, aniž by nebyl zapojen alespoň jeden ze smyslů. Smyslové vjemy dítěte se shromažďují a vytváří celistvý a integrovaný zážitek. Všechny děti mají vrozený pud nebo potřebu používat a rozvíjet smysly. K tomu dochází především při aktivní činnosti, při pohybech těla. Když se děti učí nové pohyby, jde vše často pomalu a vše probíhá nejprve velmi nekoordinovaně. Tréninkem ale dochází k uhlazení a harmonii pohybů. Pohyby se automatizují a můžou být prováděny, aniž by bylo třeba na ně myslet. Čím lepší je souhra mozku s nervovým systémem a svaly, tím jemnější a náročnější pohyby zvládá dítě provést. Škola hrou a přirozený vývoj Vývojem rozumíme to, jak se kostra, svaly, nervový systém, srdce a plíce vyvíjí. Přibližně do věku 10 let se rozvíjí dívky a chlapci podobně, ale v pubertě dochází k velkým tělesným změnám. Kosti rostou nejvíce první dva roky života a pak právě v pubertě. Dívky jsou v pubertě nejčastěji mezi 10. a 13. rokem, zatímco chlapci mezi 12. a 16. rokem. Zde je ale také důležité si uvědomit, že každý je jiný. Někdo dozraje do puberty dříve, někdo později. Výkony dětí závisí ve velké míře na tom, jak daleko jsou ve fyzickém vývoji. Při sportovních soutěžích jsou ve výhodě ty děti, které jsou ve své věkové kategorii vyspělejší, zvláště v období puberty může být tento faktor rozhodující. Rychlost růstu u dětí je rozdílná v různých věkových skupinách. K rozdílu mezi pohlavími se přidávají ještě individuální rozdíly. Vývoj dítěte je třeba vidět v celkové perspektivě, protože vše souvisí se vším. Zlepší-li se jedna schopnost, má to většinou vliv i na další dovednosti. 7

8 Kostra se vyvíjí až do věku 20 let, jejím úkolem je především chránit vnitřní orgány. Dětská kostra je z velké části tvořena chrupavkou, což způsobuje, že kosti jsou měkčí, lépe ohybatelné a méně náchylné na zlomeniny při pádu nebo jiném úrazu. Chrupavka u dětí není stavěná na příliš velké zatížení. Proto je posilovací cvičení se závažím pro děti nevhodné. Kostra ještě nedosáhla stejné stability jako u dospělých, a přizpůsobuje se proto zatížení, kterému je vystavena. Teprve v pubertě celá kostra zkostnatí. Fyzická aktivita stimuluje tento rozvoj. Děti, které si spontánně hrají, jsou vystaveny přirozenému a všestrannému pohybu a starají se tak samy, aby zátěž na tělo byla rovnoměrná a přiměřená. Svaly dostávají naše tělo do pohybu. Když uděláte krok vpřed, aktivujete přibližně dvě stě svalů. Tento proces probíhá ve spolupráci s mozkem. U novorozenců tvoří svaly asi 20 % tělesné váhy, u dospělých přibližně 40 %. Síla svalů stoupá s věkem, do puberty je síla dívek a chlapců srovnatelná. Chlapci jsou sice často silnější v oblasti trupu a paží, ale předpokládá se, že je to především podmíněno prostředím a nikoli biologickým vývojem. Dívky, které se věnují lezení, jsou silné srovnatelně. Nervový systém je jako sbírka telefonních kabelů, které přenáší zprávy mezi mozkem a ostatními částmi těla. Již jako novorozenci máme všechny nervové buňky, se kterými si musíme vystačit po zbytek života. Nejsou ale ještě plně funkční a především mozková kůra potřebuje dozrát. To je proces, který probíhá až do puberty. Nelze očekávat, že malé dítě zvládne provádět složité pohyby, není na to prostě ještě připravené. Motorické schopnosti se vyvíjí díky souhře mezi dozráváním nervového systému a motorickou aktivitou. Srdce je sval, který roste současně se zbytkem těla. Děti mají vyšší maximální puls než dospělí a ve vztahu k tělu relativně malý maximální příjem kyslíku. Děti proto mají menší vytrvalost než dospělí, ale na druhé straně potřebují po intenzivní činnosti kratší pauzy k regeneraci. Funkce plic u zdravých dětí není omezující faktor pro fyzickou výkonnost, ale zdá se, že fyzická aktivita je výhodným faktorem pro správné fungování plic v pozdějším životě. Nejčastější způsob pohybu dětí je intenzivní práce v krátkém časovém rozmezí, s dostatečnými přestávkami, tedy intervaly hravou formou. Děti většinou dobře snáší dlouhodobou mírnou zátěž čistě fyzicky, ale psychicky nejsou vybaveny na jednotvárné pohyby, jako například dlouhý pěší výlet. Děti rády tělo zapojují do všestranné aktivity a měly by k tomu také dostat příležitost. 8

9 Co bychom měli trénovat? Mluvíme zde o rysech typických pro průměrný věk dané věkové kategorie. Musí nám ale být jasné, že velikost dítěte je velmi individuální. Děti se navíc rodí v průběhu celého roku, takže není prakticky možné dát dohromady věkově homogenní skupinu. Není ale samozřejmostí, že děti, které jsou na svůj věk velké, jsou vyspělejší než ty, které jsou malé. Často jsou kladeny vyšší nároky na ty větší, zatímco malé děti jsou často chváleny za to, jak jsou šikovné. Děti se učí prostřednictvím zkušeností a zážitků, napodobováním, díky představivosti, a nebo když mají možnost střídat aktivity v různých situacích. Je důležité, aby učební prostředí bylo uzpůsobeno jejich potřebám, aby se stále setkávaly s výzvami, které provokují jejich kreativní stránku. 6 7leté děti Ve věku 6 7 let je důležité trénovat základní pohybové schopnosti, jako chůzi, běh, jízdu na lyžích, skoky, házení, chytání, plazení a lezení. Děti v tomto věku jsou aktivní a zvědavé na vše kolem sebe. Schopnost soustředit se je různá, na to musíme brát ohled, když připravujeme nějakou aktivitu. Tyto děti jsou sebejisté a mají velkou důvěru k ostatním lidem, rády vítězí, což může vést ke konfliktům s ostatními. Soutěživé hry jsou oblíbené, děti ale často mají tendenci vytvářet vlastní pravidla. Myslí především na to, co vidí. Myšlenky směřují k tomu, co je středem pozornosti právě v daný okamžik. Proto je důležité vše vysvětlit názorně a ne se snažit vést dlouhé proslovy. Děti v tomto věku jsou často neúnavné a plné energie. Mají potřebu se hodně pohybovat, takže jsou pořád aktivní a často mají naspěch. Kontrola motoriky se stále zlepšuje, ale je nutné si uvědomit, že děti mají různé tempo, když jde o přisvojení si motorických dovedností. Mnoho jich potřebuje hodně času k tomu, aby vypilovaly základní pohyby a automatizovaly je natolik, že je mohou používat v různých situacích a kombinacích. V jemné motorice mají děvčata často oproti chlapcům až roční náskok. Když se dítě dostává do věku 6 7 let, získává jeho tělo čím dál podobnější proporce, jako má tělo dospělého. Následkem toho se jeho těžiště posouvá směrem dolů, což je dobré pro jeho rovnováhu. K tomuto vývoji dochází u dívek často zhruba o půl roku dříve něž u chlapců. Většina dětí v tomto období rychle roste. Ovládání pohybů rukou a nohou najednou dítě nezvládá tak dobře jako dříve, tento problém je ale pouze přechodný a po krátké době se nervový systém a svalová soustava opět sjednotí a pohyby zase získají na jistotě. 8 9 let Ve věku 8 9 let je velmi důležité kombinovat různé základní dovednosti jako běh a házení nebo jízdu na lyžích a házení, sjezd a skok, házení a chytání, balancování a otočky. Pro děti v tomto věku je typické, že jsou jak tělesně tak citově robustnější. Důležitými se najednou stávají kamarádi. Když začne jeden z party s organizovaným tréninkem, ostatní ho často následují. Společenský status ve skupině je také stále důležitější. V tomto věku často 9

10 dochází ke společenskému oddělení pohlaví, dívky a chlapci se více liší. Děti se snaží, aby zapadly, touží po uznání a sounáležitosti. V tomto věku je důležité, aby měly pocit, že mají intelektuální, fyzické a společenské schopnosti. Typické 8-9leté dítě zvládá více pohybů naráz. Základní pohyby se automatizují a nově se rozvíjí mimo jiné odraz a koordinace oči-ruce, oči-nohy. Schopnost dítěte zvládat složité pohyby stoupá a rovnováha se rychle zlepšuje. Postupně dítě také dobře zvládá kombinovat jednotlivé základní pohyby. V tomto věku jsou děti nejčastěji v klidné růstové fázi. Rozvíjí schopnost provádět více jemných pohybů najednou. Pokud byl jejich předchozí vývoj přiměřeně a všestranně stimulován, jsou v tuto chvíli schopné naučit se většinu sportovních dovedností let Ve věku let je důležité klást důraz na vyladění a zdokonalení pohybových dovedností. Zvláště důležité jsou v tomto období rovnováha, reakce a cit pro rytmus a rychlost. Většina dětí v tomto věku uvádí jako hlavní důvod, proč sportují, kontakt s ostatními vrstevníky. Je proto třeba, aby sportovní prostředí nabízelo velké množství hravého tréninku, jak kvůli rozvoji osobnosti, například schopnosti snášet tlak a učit se vytrvalosti, tak kvůli společenskému kontaktu. V tomto období dětem obzvlášť záleží na správném provedení zadaného úkolu, chtějí mít pocit, že mají šanci úkol splnit a uspět. Začínají myslet logicky a dochází k vlastním závěrům. Zajímají se o to, jak věci spolu souvisí a lépe vnímají ústní hodnocení. Děti teď zvládají většinu pohybových dovedností, lépe řečeno, ovládají plně svoje tělo. Navíc jsou schopné pohyby kombinovat. Rozdíl mezi pohlavími je stále znatelnější. Rozdíly v růstu a vyspělosti se u jednotlivých dětí výrazně liší. Některé jsou oproti svým vrstevníkům fyzicky napřed, jiné naopak pozadu. Z toho vyplývá, že rychlost, vytrvalost, výbušnost a schopnost koordinovat pohyby jsou na různé úrovni. Proto je také v tomto věku důležité věnovat se dětem individuálně let Ve věku 13 až 16 let je důležité věnovat se zdokonalování pohybových schopností a fyzickému tréninku. Sportovcům v tomto věku začíná vyhovovat vytrvalostní trénink. Intervaly 4 x 3 minuty jsou motivující, ale je třeba také obměňovat způsob pohybu a formu aktivity. Varianta k takovému tréninku může být 45 vteřin aktivity a 15 vteřin odpočinku. Tak se trénuje totéž, ale jiným způsobem a to může být dobré pro motivaci. Rozdíl mezi dívkami a chlapci je v tomto období větší než v předchozích etapách, nejen fyzicky, ale také společensky. Pro dívky je společenský aspekt důležitější než pro chlapce. To platí také o potřebě pozornosti a potřebě být viděn, nejen trenérem, ale také ostatními. 10

11 Chlapci jsou v tomto věku více soutěživí, chtějí být fyzicky silní. Dívky jsou spíše orientované na zdokonalování svých dovedností. Snaží se získat hodně informací o technických a fyziologických detailech. Trenér by měl vnímat, že dívky a chlapci v této věkové skupině reagují rozdílně na tréninkovou zátěž a intenzitu. Je třeba tomu přizpůsobit trénink. Stejně jako mezi 6. a 7. rokem života, tak i v tomto období mládež rychle roste. Najednou závodníci nezvládají jemné pohyby nohou a rukou jako dříve. Jedná se pouze o dočasný problém, který však může způsobit pokles motivace. Je proto důležité, aby si sportovci uvědomovali příčinu problému a byli upozorněni na to, že se jedná o dočasnou záležitost. Kvůli rychlému růstu může trvat jeden až dva roky, než svaly naberou takovou sílu, jakou měly před pubertou. V průběhu puberty se lidské tělo fyzicky stále více podobá tělu dospělého. Důležité je si ale uvědomit, že na společenské a psychické úrovni jsou tito sportovci dospělým ještě bližší. 11

12 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let Fyzický vývoj 4 10 let: Dívky a chlapci mají podobnou výšku, váhu a vstřebávání kyseliny mléčné let: puberta dívky let: puberta chlapci Motorický vývoj 5 8 let: Velká potřeba pohybu, hodně aktivity a stále v pohybu. Mají často naspěch a působí neúnavně. Trénovat by měli základní dovednosti jako chůzi, běh, jízdu na lyžích, skok, házení, chytání, šplhání a lezení let: Soustřeďte se na zdokonalení pohybových dovedností. Zvláště důležité jsou v tomto období rovnováha, reakce, cit pro rytmus a skluz let: Kombinujte různé základní dovednosti jako běh s házením nebo jízdu na lyžích s házením, lyžování se skoky, běh se skoky, chytání s házením a balancování s otočkami. Psychický a společenský vývoj 4 8 let: Myšlenky pramení z toho, co děti vidí. Není pro ně jednoduché rozlišit mezi fantazií a realitou. Je pro ně důležité mít jasný cíl let: Chtějí provádět věci správně. Chtějí věci zvládat a mít pocit, že můžou uspět. Chtějí být akceptováni a touží po uznání. 12

13 Rozvoj lyžařské techniky Yngve Eek Ottesen a Per Øivind Torvik Hlavními body v příručce pro kurz Trenér 1 byly situačně a úkolově podmíněný trénink a také skutečnost, že pokud máme rozvíjet lyžařskou techniku u dětí, musíme přemýšlet v souvislostech. Je důležité sportovce nezatěžovat přílišným množstvím instrukcí a komentářů. Schopnost dětí a mládeže zaměřit se na detaily je omezená a jejich pozornost tím může být odkloněna od celkového pojetí problému. Úkolem trenéra je především motivovat děti, aby to zkusily ještě jednou a také je chválit a odměňovat. Učení pohybů je nejjednodušší v prostředí, kde děti samy objevují optimální pohybová řešení. Situačně a úkolově podmíněné učení ale neznamená, že trenér je nepotřebná pasivní osoba. Naopak trenér nachází a připravuje ty nejvhodnější situace a úkoly, a vytváří tak ideální prostředí pro zdokonalení lyžařské techniky. V příručce Trenér 1 jsme se dále soustředili především na trénink dětí ve vhodných situacích. V této příručce se zaměříme na to, jaké může trenér zadat úkoly, aby podpořil konkrétní technická řešení a také se pokusíme aktivněji využívat rychlost k rozvoji techniky. Chceme také upozornit na to, že veškerý trénink na lyžích rozvíjí techniku. Hlavní body: Rychlost a pestrost v tréninku. Všestranný specifický trénink. Princip ruce pryč. Znaky dobrého a vhodného tréninku pro mládež Všichni sportovci jsou v pohybu po celou dobu tréninku. Tréninková náplň je svižná a zajímavá. Pozitivní zážitky a zkušenosti, zlepšování se. Vytváří trvalý zájem o lyžařskou aktivitu. 13

14 Úkolově podmíněný trénink Příručka Trenér 2 se v porovnání s předchozí publikací (Trenér 1) obrací na trenéry sportovců ve starším věku (od 12 do 16 let), kteří jsou také technicky vyspělejší a kteří se již pokusili zlepšit své schopnosti na lyžích v různých situacích a jsou připraveni od trenéra dostávat úkoly. Jak pro trenéra, tak pro jeho svěřence je důležité, aby si našli jednoduché výrazy pro pojmy v lyžařské technice. Když pak trenér zadá úkol, sportovci chápou, o co se jedná. Komplikovaná zadání, která vyžadují dlouhé vysvětlování a hodně přemýšlení, doporučujeme až sportovcům staršího věku. Dále je vhodné zadat pokaždé pouze jeden úkol, a to takový, který jsou sportovci schopni provést. Zadané úkoly musí sledovat jasný cíl, který souvisí s celkovou technikou (rychlost, pohyb vpřed, rytmus, skluz, skok do dálky). Kombinace situací a úkolů Může být správné zadávat úkoly v průběhu aktivity. Jednotlivé úkoly můžou zpestřit danou situaci nebo to můžou být úkoly, co celou situaci zrychlí. Úkoly, které zpestřují situaci, jsou například: jeď na jedné lyži, jeď se zavřenýma očima, jeď pozadu, brusli bez holí, zvedni jednu lyži, střídavě zvedej pravou a levou lyži, atd. Ve sjezdu, telemarku nebo akrobatickém lyžování můžeme děti vzít mimo upravený 14

15 terén, na vlny nebo boule a chtít, aby jezdily krátké oblouky, dlouhé, jely šusem, na jedné lyži, dva dlouhé oblouky a jeden krátký atd. Úkol, který zrychlí situaci, může být na boulích například: předjeď kamaráda před tebou, kdo bude první dole pod kopcem?, jedeme ve dřepu, jedeme přímo dolů bez oblouků. K tomu můžete jako trenéři přidat dílčí úkoly, abyste pomohli svěřencům ke splnění cíle. Například: váhu máme na celém chodidle, zvedni hlavu a dívej se před sebe. Pokud chcete, aby se lyžaři přenesli do přepadu, můžete jim doporučit: padej dopředu, dívej se před sebe, nakloň se dopředu celým tělem. Toto jsou úkoly, které vyžadují celková technická řešení. Úkol pro skupinu: Vymyslete zadání úkolů pro celková technická řešení v situacích ve vašem lyžařském odvětví. Feedback / zpětná vazba Vnitřní zpětná vazba Zde jsou zdrojem informací smyslové orgány. Všichni, kteří se pohybují na lyžích, jsou během aktivity bombardováni signály od vlastního těla. Trenér může tyto pocity zesílit tím, že na ně své svěřence upozorní. Když jedou sportovci na lyžích, smyslový aparát jim poskytuje důležité informace, například vnímají: tlak na chodidlo, sílu svalů a svalových skupin, rovnováhu celého těla. 15

16 Vnější zpětná vazba Jedná se především o ústní feedback trenéra. Nejčastěji k němu dochází po tom, co je aktivita dokončená. Je třeba si uvědomit, že pro mladé sportovce je náročné trenérovi pokyny uplatnit v praxi. Nezapomeň na přenesení váhy, klouzej po jedné lyži, zadek dopředu a ramena aktivně ve směru pohybu! Tento příklad je možná přehnaný, ale když se zamyslíme, vzpomněli bychom si jistě na mnoho podobných příkladů z našich tréninků. Pokud přeháníme použití vnější zpětné vazby, může být pro sportovce těžké soustředit se na signály, které mu dává vlastní tělo. Trenér by měl svěřencům pomoci zaznamenat vnitřní zpětnou vazbu pomocí otázek jako: Cítíš, jak..? Co se stalo, když..? Všiml sis, že..? Úkol pro skupinu: Položte otázku, která usnadní vnímání vnitřní zpětné vazby. 16

17 Vnitřní a vnější zpětná vazba se doplňují, vnitřní signály mají ale především v raných fázích tréninku techniky přednost. Hlavně pokud jde o děti a mládež. Vnější zpětná vazba a opravování chyb může mladé sportovce zraňovat. Nezapomínejte proto zmínit, co dělá sportovec správně. A úkoly zadávejte tak, aby před sebou vždy viděli dosažitelný cíl. Vnější a vnitřní zpětná vazba se doplňují. U dětí a mladistvých dáváme přednost vnitřní zpětné vazbě. Vnitřní zpětná vazba vysílá ji vlastní tělo průběžně během aktivity okamžitě neverbálně individuálně Vnější zpětná vazba dává ji trenér po aktivitě se zpožděním verbálně jednotlivě nebo ve skupině Rychlost Rychlost vede k napětí, zážitku a je to opiát. Ve vysoké rychlosti ve stopě nebo mimo ni se nejlépe učíme zvládat nové výzvy. Techniku, kterou jsme se naučili v rychlosti, můžeme převést do pomalejšího tempa, nikoli naopak. Z toho by si měl vzít každý trenér ponaučení pro své svěřence. Trénink musí probíhat v rychlosti. Není možné pomalu najíždět na odrazový můstek skoku, a to samé platí i o dalších technikách. Pokud se učíme bruslení pomocí pomalých pohybů, učíme se něco jiného, než pak potřebujeme při závodech. Požadavky na základní dovednosti sportovce stoupají s vyšší rychlostí, například rovnováha, rytmus, načasování odrazu a skluz. I drobné chyby vedou při vyšší rychlosti k velkým problémům. Najednou nechytáme rytmus, máme problémy s rovnováhou a padáme Takové problémy taky snadno registruje sportovec (vnitřní zpětná vazba). Jako trenér vymýšlejte cvičení, která vyžadují stále větší rychlost. To je důležitá část receptu na zlepšení lyžařské techniky mladých závodníků. Vysoká rychlost na tréninku je zábavná a často pociťovaná jako akce. To se dětem líbí. Rychlost rozvíjí techniku. 17

18 Jak na tréninku dosáhnout vysoké aktivity a zvýšení rychlosti? Užívejte úkoly a situace, které nepotřebují vysvětlování. Mluvte a vysvětlujte co nejméně. Pořádejte štafety a závody. Jezděte, běhejte v balíku. Vyberte terén, který vybízí k vysoké rychlosti. Využívejte terén tak, aby měli všichni dostatek prostoru. Postarejte se o to, aby všichni ve skupině měli šanci daný úkol zvládnout. Pestrost Náš sport je závislý na povětrnostních a sněhových podmínkách, stav stopy a svahu se může rychle měnit. Jeden den je sníh lepivý a pomalý, další den přemrzlý nebo napadlo 30 cm prašanu. Měnící se podmínky poskytují lyžařům tréninkovou pestrost zdarma. Bez variace se dobrý tréninkový plán neobejde. Například když děti mírnější svah zvládají, můžeme zvolit svah prudší, abychom zvýšili obtížnost. Nebo u měřených tréninků je změna způsob, jak zvýšit intenzitu a motivaci mladých sportovců. Pestrý trénink podporuje rozvoj lyžařské techniky. Pestrost terénu a podkladu: Bývalý trenér norského sjezdařského týmu uvedl: Trénink na dokonale upravené sjezdovce nemá význam. Naopak se usmíval, pokud byl svah samá boule a díra. Tohle je dobrý trénink, řekl. Všechny nové a nepředpokládatelné pohyby, které na této sjezdovce zkusíte, jsou výborným tréninkem na kritické situace při závodě. Špatně upravené tratě Bente Skari jednou vyhrála světový pohár na velmi špatně upravených tratích. Po závodě si mnozí závodníci stěžovali, ale Bente uvedla, že je na takové podmínky zvyklá z dětství. 18

19 Podmínky se mohou měnit v průběhu Během stíhacího závodu běžců nebo sdruženářů může začít sněžit těsně před startem. Pak je důležité mít natrénovanou také jízdu s čerstvým sněhem ve stopě. Nevybírejte pokaždé nejjednodušší cestu Mnozí tvrdí. že když je třeba mazat klistr, trénují lyžaři nejčastěji bruslení. Je samozřejmě příjemné vyhnout se lepivému mazání, ale takoví závodníci nebudou nikdy dobrými klasiky na klistru. Vyhledávejte různorodý terén Na běžkách můžete využít hranici mezi upravenou stopou a hlubokým sněhem. Jezděte slalom lesem mezi stromy. Navštivte krosovou sjezdovku na běžkách nebo zkuste skokánky a rampy. Využívejte terén, který máte v blízkosti k dispozici! Pestrost v tréninkové náplni Mladí považují za nudné dělat na několika trénincích po sobě totéž. Jsou zvyklí na rychlé změny. Obměňujte zadané úkoly, vytvářejte nové situace. Překvapte své svěřence. Vymyslete překvapení, které trénink naplní akcí a udělá ho zajímavým. Buďte kreativní a inovativní! Pomoct vám může sbírka aktivit na koci této příručky. Najdete tam mnoho zajímavých tipů. ALE: Neměňte neustále úkoly nebo situace během jednoho tréninku. Sportovci potřebují dostatek času na to, aby se mohli zlepšit. Kdo se zlepšuje, získává jistotu a dobrý pocit z odvedené práce. 19

20 Všestranný specifický trénink na lyžích Všestranný trénink na lyžích splňuje předpoklady, jako jsou pestrost, zábava, akce a výzvy. Trénink zahrnuje vše od her po speciální trénink například bruslařského odrazu. Sportovci trénují pestře v rámci své disciplíny. Pestře znamená, že se mění terén, sněhové podmínky, intenzita a náplň tréninku. Všestranný trénink si bere také inspiraci z jiných lyžařských disciplín a krade situace a úkoly, které užívají k rozvíjení lyžařů jiná odvětví. Je také možné přejmout momenty z jiných sportů než jen z lyžování. Například můžete zkusit florbal na kolečkových bruslích nebo fotbal s jednou lyží. Nebojte se zapojit fantazii. Všestranným specifickým tréninkem rozumíme pestrý trénink na lyžích. Specifický znamená v tomto kontextu, že sportovec dává v tréninku přednost té disciplíně, ve které bude závodit a za podmínek, za kterých se teoreticky může závod konat. Závodník musí také trénovat v rychlostech, které jsou stejně vysoké nebo ještě vyšší než závodní rychlost. Všestranný specifický trénink je pro sportovce zábavný a motivující. Přispívá k tomu, aby děti u tohoto sportu zůstaly i v pozdějším věku. V praxi může trénink běhu na lyžích, který je všestranný specifický, probíhat jako trénink rychlosti, jako hra na honěnou na lyžích, hra na mrazíka, jako závod v soupaži na 100 metrů, naskakované jedna-jedna, trénink stromečku nebo běhu střídavého z kopce atd. Není to pouze jednostranný trénink stříďáku do mírného kopce. Je možné trénovat na lyžích všestranně, i když používáme speciální lyže. Náplň jednotlivých tréninků a jejich dlouhodobý součet vypovídá o tom, jestli je trénink celkově všestranný nebo jednostranný. Všechny situace a úkoly, které zadáváme, musí vycházet z principu všestranného specifického tréninku. 20

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Střídavý běh dvoudobý

Střídavý běh dvoudobý Střídavý běh dvoudobý Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu základní způsob běhu na lyžích, zásadně začít učit před nácvikem bruslení, použití pro jízdu po rovině nebo do mírného

Více

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: STUPŇOVANÝ VYTRVALOSTNÍ BĚH Rozbor disciplíny: Tato disciplína vyžaduje kontrolu tempa běhu, připravenost mladých atletů z hlediska aerobní kapacity a zkušenost se základní taktikou při

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE

VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE VÝUKOVÉ KARTY: SPORTOVNÍ CHŮZE Tato specifická atletická disciplína může být dětem přiblížena pomocí různých soutěží a hrátek. Soutěže a činnosti IAAF Dětské atletiky tuto disciplínu nezahrnují do svého

Více

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna.

# 6 / ' / Bogna po přeskoku - Hra Hůl leží na ledě cca 1 m před překážkou. Po přeskoku následuje bogna. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU Obratnostní bruslení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro zdokonalení bruslení, obratnosti, stability. Nácvik dynamiky. Není provedena korektura popisů

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI

TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI 1. Test č. 1 Člunkový běh 4 krát 10 m 1.1 Popis TEST FYZICKÉ ZDATNOSTI K testu je třeba rovný terén, na kterém je dvěma metami vyznačen úsek o vzdálenosti mezi vnějšími okraji met v délce 10 metrů a stopky.

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Motivace do závěru sezony? Kunratická pod 15

Motivace do závěru sezony? Kunratická pod 15 Motivace do závěru sezony? Kunratická pod 15 TEXT: JOSEF SMETANA DALI JSTE DESÍTKU POD ČTYŘICET MINUT? VYTĚŽTE Z DŘINY JEŠTĚ VÍCE A ZABĚHNĚTE SI POPULÁRNÍ VELKOU KUNRATICKOU POD PATNÁCT! JEJÍCH 3 100 METRŮ

Více

Workshop -3- Motivace, hry

Workshop -3- Motivace, hry Workshop -3- Motivace, hry Zpracoval: Michal Kučera Srpen 2012 Motivace Než se stanou z malých dětí opravdoví závodníci, trvá to mnohdy několik let. Velmi brzy se nabaží počátečního nadšení z plachetnic

Více

VÝUKOVÉ KARTY: PŘEKÁŽKOVÝ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: PŘEKÁŽKOVÝ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: PŘEKÁŽKOVÝ BĚH Rozbor disciplíny: Jedná se o týmovou soutěž, kdy každý z členů družstva běží individuálně. Vzdálenost mezi překážkami je vyznačena na obrázku níže. Dva závodníci, každý ve

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci

VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci VÝUKOVÉ KARTY: SKOKY ZE DŘEPU SNOŽMO VPŘED Žabáci Rozbor disciplíny: Skokanské disciplíny nekladou nárok pouze na sílu dolních končetin, ale také na koordinaci dolních a horních končetin, na souběžný pohyb

Více

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější.

Variace: použijte stejné nastavení jako výše, ale přidejte neutrálního obránce, který udělá úkol útočníků ještě obtížnější. 18. OBSAZENÍ PRÁZDNÉ BRANKY Tato činnost je něco jako verze hokejové hry škatulata, hejbejte se ", hry, kterou většina dětí již zná. Vyznačte kruh, asi 15 metrů v průměru, s využitím cca 10 kuželů, které

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Národní učební osnovy pro Anglii TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT Stupeň 1 Vyučování by mělo zajistit, že při hodnocení a zlepšování výkonu se vzájemně propojí Získání a rozvíjení dovedností a) objevovat základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Způsoby sjezdových postojů na běžeckých lyžích

Způsoby sjezdových postojů na běžeckých lyžích Způsoby sjezdových postojů na běžeckých lyžích Charakteristika a popis pohybového úkonu, výběr vhodného terénu Pohotovostní V neznámém terénu bez kvalitní běžecké stopy, váha v plných chodidlech, do značné

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA

METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA METODICKÉ POKYNY PRO TRENÉRY HC ČESKÁ LÍPA Pro sezóny 2014-2015,2015-2016 Cíle a úkoly práce s mládeží Cílem dlouholeté práce s mládeží je zajistit, aby došlo k optimálnímu osobnostnímu a sportovnímu rozvoji

Více

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci.

PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. PRSA Štěpán Matek UPOZORNĚNÍ: Toto není oficiální metodika ČSPS, ale pouze stručný výtah z metodiky a dostupných videí pro Vaši inspiraci. I. CELÝ ZPŮSOB Správné provedení: https://www.youtube.com/watch?v=qgz8riy-yti

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo

Nečinnost ohrožuje naše tělo » Pohyb patří k jaru. Nejlepší jsou denní procházky a víkendové pěší túry. I na ty je však třeba se připravit. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb s turistikou od jara až do podzimu Jaro! Konečně je zde!

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze 2010-2013

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze 2010-2013 MOTOŠKOLA LANDA Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště Matouš Landa pracovní verze 2010-2013 Legislativa Zák. 247/2000sb. Směrnice 126/2006 ES Vyhláška 167/2002sb. Parametry cvičiště Čistá zpevněná

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO

VÝUKOVÉ KARTY: SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO VÝUKOVÉ KARTY: SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO Rozbor disciplíny: Procvičování koordinace mezi horními a dolními končetinami a zvládnutí odrazu snožmo. Kontrola rychlosti při provádění cvičení. Bezpečnost účastníků:

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

30 minutový domácí TRX trénink

30 minutový domácí TRX trénink 30 minutový domácí TRX trénink Je možné za 30 minut procvičit svaly celého těla a výrazně zvýšit svou fyzickou kondici? Na TRX ano! Vyzkoušejte tréninkový plán, který vám pomůže posílit celé tělo v mnoha

Více

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK)

SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE. téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE SEMINÁŘ ČSLH PRO TRENÉRY SCM PRAHA - O2 ARENA - 27.04.2011 téma přednášky: CELOROČNÍ TRÉNINK HOKEJOVÉHO BRUSLENÍ (JIŘÍ RYŢUK) JIŘÍ RYŢUK: POWERSKATING (TRÉNINK EFEKTIVNÍHO BRUSLENÍ)

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře

Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře 4.1.5. Střelecký trénink s využitím malých prostorů pro brankáře Střelba mezi kruhy Tři hráči stojí před brankou na úrovni bodů pro vhazování a jeden hráč za brankou s kotoučem. Tento hráč nahrává hráčům

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH

VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH VÝUKOVÉ KARTY: ŠTAFETOVÝ BĚH Rozbor disciplíny: Štafetový běh vyžaduje následující speciální dovednosti: udržení maximální rychlosti, zvládnutí štafetové předávky a odhad rychlosti přibíhajícího běžce.

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Jak na sprint? Lehký návod, co je možné zlepšit ve vaší přípravě

Jak na sprint? Lehký návod, co je možné zlepšit ve vaší přípravě Jak na sprint? Lehký návod, co je možné zlepšit ve vaší přípravě Výhody sprintu Nezáleží na zemi, kde se JMS pořádá => disciplína, na kterou se dá nejlépe připravit viz dlouhodobé výsledky nejen na JMS,

Více

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem.

PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, bez zakončení Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro nácvik práce s pukem. Není provedena korektura popisů ke cvičením. Případné

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 6. Ročník: 6. - při vytrvalosti uplatní vůli rozvijí dynamiku a rychlost - zvládá techniky nových atletických disciplín získané dovednosti uplatní jako reprezentant školy zejména v Poháru rozhlasu a Přespolním

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ

Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ Metodika Činnosti, motivace Metodické poznámky CVIČENÍ S TYČÍ 1) ZAHŘÍVACÍ CVIČENÍ Překračování tyčí v rázném tempu. Překračování tyčí levou nohou, zpátky pravou nohou. Slalom mezi tyčemi v mírném běžeckém

Více

Specifikace jednotlivých tréninkových ukazatelů uvedených v tabulce doporučovaných objemů

Specifikace jednotlivých tréninkových ukazatelů uvedených v tabulce doporučovaných objemů DOPORUČENÉ OBJEMY TRÉNINKU NA MEZOCYKLUS 13.12.2010-9.1. 2011 CHLAPCI žáci 2011 dorostenci 2011 junioři 2011 118 ČZ (hod) 42 50 64 106 POS (hod) 7 11 16 107 SPEC POS (hod) 3 6 12 108 B-C (km) 55 65 75

Více

VÝUKOVÉ KARTY: SKÁKACÍ KŘÍŽ

VÝUKOVÉ KARTY: SKÁKACÍ KŘÍŽ VÝUKOVÉ KARTY: SKÁKACÍ KŘÍŽ Rozbor disciplíny: Tato disciplína vyžaduje zvládnutí odrazu snožmo s obratem a klade nároky na koordinaci pohybu. Bezpečnost účastníků: Povrch musí být bezpečný, nekluzký a

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov,

TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie. Marek Cahel Školení T , Zderaz Školení T3 - Vracov, TRÉNINK úvod, obecné principy, trocha filosofie Marek Cahel Školení T2-19. 2. 2016, Zderaz Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 Faktory výkonu v OB Fyzické/fyziologické - vytrvalost, rychlost, síla,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání

Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání Hodina pohybu navíc v mateřských školách v Klášterci nad Ohří doba trvání 01.10.2017 30.06.2018 Připravil: Petr Mikeš Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří Obsah: Obsah a cíle projektu str.2 Rámcový

Více

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let

Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Specifika a specifikace sportovní přípravy dětí v kategorie 6 16 let Podstata sportovní přípravy dětí * Jejím hlavním rysem je přípravný charakter,ve kterém se budují základní kameny vrcholového výkonu,

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček 1 Zadání Cílem projektu je navrhnout GUI pro fyzikální cvičení stoupání na špičky koncipované formou hry. K dispozici je čidlo vzdálenosti

Více

"S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit.

S cílem racionalizovat výukový a vzdělávací proces musí být snížen počet cvičení nebo her a počet opakování je třeba zvýšit. 10. PŘEDCHÁZENÍ KOLIZÍM Začneme tím, že dva hráči musí driblovat s míčkem do opačného rohu (cca 10 metrů daleko) a snaží se vyhnout se navzájem s jinými hráči při křížení cest. Hráči čekající v protějších

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

# 18 / ' / Obrtatnost, výbušnost, střela - Hra Hráč provádí přechod do jízdy vzad, vybruslí kolem brány s pohledem nahoru.

# 18 / ' / Obrtatnost, výbušnost, střela - Hra Hráč provádí přechod do jízdy vzad, vybruslí kolem brány s pohledem nahoru. PŘÍPRAVA NA TRÉNINKOVOU JEDNOTKU HČJ, práce s pukem, se zakončením Datum: Kdykoliv Čas: Cca 7 min. cvičení Soubor cvičení pro zdokonalení práce s pukem, střelby. Není provedena korektura popisů ke cvičením.

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem

Zpomalení a detail na kotníky. Skiping normální rychlost Zpomalení - šipka na záda, koleno, ruce společně s komentářem Scénář DVD atletika AT1,AT2 Menu výběr: Běžecká abeceda Švihová technika Nízký start a šlapavá technika Štafetový běh Hod míčkem Vrh koulí Skok do dálky základní technika krok Skok do výšky flop Poznámka:

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

POZOR! 5 minibasketbalových míčů Molten + tepláková souprava Nike a nová příručka pro učitele TV = ZDARMA!

POZOR! 5 minibasketbalových míčů Molten + tepláková souprava Nike a nová příručka pro učitele TV = ZDARMA! POZOR! 5 minibasketbalových míčů Molten + tepláková souprava Nike a nová příručka pro učitele TV = ZDARMA! Nabídka pro školy, které se zapojí do naší dovednostní soutěže Pro školy, které se aktivně zapojí

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz

Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Učíme se bruslit, první krůčky www.goool.cz Tento materiál není žádnou chytristikou ani zaručeným návodem od renomovaného trenéra. Je to prostě jen soupis hlavních bruslařských cviků, které jsme používali

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

výzvy 2014 úvodní sraz RD, prosinec 2013

výzvy 2014 úvodní sraz RD, prosinec 2013 výzvy 2014 úvodní sraz RD, prosinec 2013 kde nám půjde o výsledky SP Španělsko ME Portugalsko MS Itálie AMS Haná SP Španělsko SP Španělsko SP Španělsko členité - opakující se výběhy a seběhy erozní podklad

Více

MANUÁL TRÉNOVÁNÍ HOKEJOVÝCH BRANKÁŘŮ RADEK TOTH

MANUÁL TRÉNOVÁNÍ HOKEJOVÝCH BRANKÁŘŮ RADEK TOTH MANUÁL TRÉNOVÁNÍ HOKEJOVÝCH BRANKÁŘŮ RADEK TOTH JAK TRÉNOVAT BRANKÁŘE Pravděpodobně tím největším faktorem při trénování hokejistů je naučit je nové dovednosti. Jako trenér máte za cíl udělat z nich ty

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

Obsah taktické přípravy

Obsah taktické přípravy Taktická příprava je proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat.

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU

TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU TEORETICKÝ PODKLAD PRO TVORBU A VYPLŇOVÁNÍ DENÍKU ROČNÍ TRÉNINKOVÝ CYKLUS Jak uvádí Mrázková (2010), roční tréninkový cyklus považujeme za základní jednotku dlouhodobě organizované sportovní činnosti.

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Další generace závodních vázání pro běžecké lyžování 2014/2015. www.rottefella-katalog.cz

Další generace závodních vázání pro běžecké lyžování 2014/2015. www.rottefella-katalog.cz Další generace závodních vázání pro běžecké lyžování 2014/2015 397 Systém Xcelerator Systém Xcelerator je kompletní, integrovaný systém, který zvyšuje požitek a efektivitu z lyžování jak u závodních, tak

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Týdenní tréninkový plán pro skupinu mládeže 13-14 let

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Týdenní tréninkový plán pro skupinu mládeže 13-14 let ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY 3. TŘÍDY ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Týdenní tréninkový plán pro skupinu mládeže 13-14 let 31.10.2004 Luděk Cigler AC Kovošrot Praha Úvod Ve své práci bych se chtěl zaměřit

Více

OBUV, NEBO OBOJÍ? BĚŽECKOU OBUV, TRÉNINKOVOU POMOZTE ZÁKAZNÍKŮM S VÝBĚREM: VZPÍRÁNÍ, BĚHU, SKOKŮM A RYCHLÝM ZMĚNÁM SMĚRU. K OPAKOVANÉMU POHYBU VPŘED.

OBUV, NEBO OBOJÍ? BĚŽECKOU OBUV, TRÉNINKOVOU POMOZTE ZÁKAZNÍKŮM S VÝBĚREM: VZPÍRÁNÍ, BĚHU, SKOKŮM A RYCHLÝM ZMĚNÁM SMĚRU. K OPAKOVANÉMU POHYBU VPŘED. BĚŽECKOU OBUV, TRÉNINKOVOU OBUV, NEBO OBOJÍ? POMOZTE ZÁKAZNÍKŮM S VÝBĚREM: SPRÁVNÁ OBUV NABÍDNE SKVĚLÝ POCIT PŘI BĚHU NEBO TRÉNINKU. TRÉNINKOVÁ OBUV UZPŮSOBENA KE VZPÍRÁNÍ, BĚHU, SKOKŮM A RYCHLÝM ZMĚNÁM

Více

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes?

Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Zrcadlo reality aneb kde je zakopaný pes? Tento článek bych nechtěl, aby byl vnímán čtenáři jako reakce na 2 ne zrovna povedené poslední víkendové turnaje (ne vždy se daří a vyhrává, i hokej je jen sport

Více