Lyže v akci Běh na lyžích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lyže v akci Běh na lyžích"

Transkript

1 Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1

2 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky Dobrá technika běhu na lyžích Kolečkové lyže Trénink základních dovedností Posilování břišních a zádových svalů, protahování Stupně rozvoje pro vytrvalostní sporty běh na lyžích Areál, tratě a závody Lyžařské pojištění a tréninkové pojištění (v Norsku) Lyže pro všechny, také pro zdravotně postižené Sbírka aktivit

3 Předmluva Norský svaz lyžařů chce v rámci kurzu Trenér běhu na lyžích 2 poskytnout trenérům a vedoucím praktické a teoretické tipy pro potřeby aktivit lyžařského oddílu. Zábavná atmosféra s pestrými a všestrannými aktivitami vede k radosti z pohybu na lyžích a k rozvoji jednotlivce. Norský svaz lyžařů si přeje, abyste si z kurzu odnesli, že trénovat mládež není nic těžkého. Přejeme vašemu oddílu hodně lyžařského štěstí. Norský svaz lyžařů Oslo, září 2005 Per Nymoen Ingunn Fossmellem Marianne Myklebust Metodik Norského svazu lyžařů Odborný poradce Odborný redaktor Běh na lyžích Běh na lyžích Ilustrace: Atle Ingebrigtsen, Bernt A. Kalfoss Foto/Video: Marianne Myklebust, Øyvind Ranestad, Helge Bartnes Překlad: Soňa Tolarová Jakub Opočenský za Metodickou komisi ÚBD SLČR

4 Plán kurzu Cíle kurzu Cílem kurzu je vyškolit trenéry, kteří budou mít za úkol připravovat vhodné aktivity a dobré tréninkové prostředí pro mládež (13 16 let). Trénink mladých běžců na lyžích by měl být zábavný a měl by rychle utíkat. Vhodné aktivity pro mládež Všichni sportovci jsou aktivní po celou dobu tréninku. Tréninková náplň je zajímavá, svižná. Děti se zlepšují, mají pozitivní zážitky a trénink je baví. Dobré tréninkové prostředí V popředí stojí hlavní myšlenky sportu radost, zdraví, upřímnost a kolektiv. Sport je pro všechny, také pro zdravotně postižené. Trenér se soustředí na jednotlivce a jejich individuální pokrok a rozvoj prostřednictvím pestrých aktivit. Přehled modulů Modul Obsah Společné Běh na lyžích L 2.1 Lyže v akci na sněhu, technika část 1 4 h praxe (aktivity k rozvoji klasické techniky). Mazání lyží. L 2.2 Lyže v akci na sněhu, technika část 2 4 h praxe (aktivity k rozvoji bruslařské techniky). Organizace tréninku. L 2.3 Lyže v akci na sněhu, technika část 3 4 h praxe (klasika, bruslení, základní prvky techniky). L 2.4 Lyže v akci na sněhu, funkce trenéra, 4 h praxe organizace různých aktivit a trénink zdravotně postižených. L 2.5 Lyže v akci na suchu a při nedostatku sněhu, 4 praxe 2 hodiny na kolečkových lyžích. L 2.6 Lyže v akci na suchu, všeobecná příprava. 4 h praxe L 2.7 Lyže v akci, funkce trenéra, sportující 2 h teorie 2 h teorie mládež. L 2.8 Lyže v akci, organizace aktivit, rozvoj 4 h teorie lyžařské techniky část 2, trénink základních schopností. Zkouška Skupinové zkoušení 2 4 osoby ve skupině. 2 h teorie Celkem hodin 10 hodin hodiny zkouška 4

5 Cíle jednotlivých modulů L 2.1 Jak organizovat tréninkové aktivity, které rozvíjí klasickou techniku. Příprava lyží a mazání v praxi. L 2.2 Jak organizovat tréninkové aktivity, které rozvíjí bruslařskou techniku. Uvědomění si různých metod, jak organizovat efektivní trénink mládeže. L 2.3 Základní prvky klasické a bruslařské techniky. L 2.4 Účastníci kurzu budoucí trenéři. Jak organizujeme trénink mládeže, jehož cílem je, aby sportovce bavil natolik, že si nepřipouští jeho náročnost. Rozdílné výchozí schopnosti. Zdravotní postižení. L 2.5 Aktivity pro kolečkové lyže/brusle, důležité základní schopnosti zaměřené na běh na lyžích; rychlost, odraz, koordinace, posilování břicho/záda a protahování. L 2.6 Aktivity pro všeobecnou přípravu, venku i uvnitř. L 2.7 Naučte se rozpoznat dobré tréninkové prostředí. Role trenéra. L 2.8 Úvod do filozofie o rozvoji lyžařské techniky. Pochopení tréninku základních dovedností mládeže. Provedení: Kurz se může konat například po čtyři víkendové dny, osm hodin denně, nebo po večerech jako 8 modulů po 4 hodinách. Výhodou je, pokud se členové oddílů, tedy sportovci do 16 let, účastní některých sekvencí modulů. Kurz je také možné provést jako část soustředění nebo jako součást oddílem organizovaných tréninků. Šest praktických modulů je strukturováno následovně: Aktivita vedená vedoucím kurzu. Účastníci kurzu zkouší být trenéry. Zpětná vazba a opakování jednotlivých bodů. Dva teoretické moduly probíhají v přednáškové místnosti: Přednáška. Diskuze. Debata ve skupinách. Cílová skupina: Kurz je určen těm, kteří již absolvovali kurz Trenér 1 a chtějí se stát trenéry mládeže. Může se jednat o bývalé aktivní závodníky, rodiče, mladistvé, funkcionáře ve sportu nebo zaměstnance škol a jiných vzdělávacích institucí. Úroveň: Základní Zkouška: Ano, skupinové zkoušení, 2 hodiny, po dobu trvání celého kurzu průběžné hodnocení účastníkových schopností připravovat a organizovat pestré a svižné tréninkové aktivity. Předpoklady: Ukončený kurz Trenér 1 Počet hodin: Pořadatel: 32 hodin Sportovní oddíl, lyžařský spolek apod. 5

6 Rozvoj, motivace a učení Ingunn Fossmellem Rozvoj základních pohybových schopností je souhra mezi dozráváním a učením. Rozvoj probíhá postupně, po jednom rozvojovém stupni následuje další. Někdy jdou stupně za sebou v rychlém sledu, někdy trvá postup déle. Dítě musí nejdříve dosáhnout daného stupně, než se může posunout na další. Jak daleko je dítě v pohybovém rozvoji, závisí z velké míry na zralosti nervového systému. Při hře a jiných činnostech trénuje dítě to, na co je dostatečně zralé. Společenský rámec motivační faktor Lidský svět je a měl by být fyzicky aktivní. Děti chodí zřídka, mnohem radši běhají nebo skáčou. To souvisí s dětským způsobem hraní. Pokud může dítě svobodně a sebejistě zacházet s vlastním tělem při kontaktu s ostatními, má dobré předpoklady k tomu stát se aktivní součástí společnosti. Intelektuální rozvoj dítěte se odvíjí od toho, jak dozrávají jeho myšlenky a jak jeho dětský svět přechází od zájmu převážně o sebe k zájmu o hlubší souvislosti. Společenský rozvoj dítěte je dán tím, jak dítě funguje při spolupráci s ostatními. Zatímco citový rozvoj spočívá v tom, jak zvládnout pocity, které vznikají mimo jiné při úspěchu a neúspěchu. Pro veškeré učení je důležitá motivace. Motivace vzniká na základě zkušeností jako jsou zvládnutí dovednosti nebo pokrok. Děti a mládež zažívají pokrok právě, když se zlepšují. To je většinou motivuje učit se dál. Následkem toho by mělo být, že se veškerá aktivita přizpůsobí tomu, aby měli všichni možnost uspět a zažít vlastní pokrok. Zvláště důležité je toto pro děti, které mají nízké sebevědomí a jsou motoricky nejisté. 6

7 Motorický rozvoj zvládnutí pohybů Motorikou máme na mysli schopnost ovládat vlastní pohyby. Motorické učení je trénování této schopnosti, která je podmíněná vzrůstem, vyzrálostí, rozvojem a vnímavostí. Aby svaly zvládly provést pohyby, které jsou zapotřebí při běhu na lyžích, musí mozek, nervový systém a svaly spolupracovat a být vyzrálé pro určité pohyby. Motorický rozvoj není možné urychlit, je třeba trpělivě počkat, dokud se dítě samo neposune ve vývoji. Motorický rozvoj můžeme rozdělit do dvou kategorií na hrubý a jemný motorický rozvoj. Hrubý motorický rozvoj zahrnuje rozvoj základních pohybových schopností jako jsou například lézt, stát, běžet, házet, jet na lyžích atd. Jemným motorickým rozvojem rozumíme rozvoj pohybů rukou a nohou, a souhru zraku s pohyby rukou/nohou, tzv. koordinace očiruce, oči-nohy. Děti a mládež získávají nové zážitky pomocí smyslů, není možné něco zažít, aniž by nebyl zapojen alespoň jeden ze smyslů. Smyslové vjemy dítěte se shromažďují a vytváří celistvý a integrovaný zážitek. Všechny děti mají vrozený pud nebo potřebu používat a rozvíjet smysly. K tomu dochází především při aktivní činnosti, při pohybech těla. Když se děti učí nové pohyby, jde vše často pomalu a vše probíhá nejprve velmi nekoordinovaně. Tréninkem ale dochází k uhlazení a harmonii pohybů. Pohyby se automatizují a můžou být prováděny, aniž by bylo třeba na ně myslet. Čím lepší je souhra mozku s nervovým systémem a svaly, tím jemnější a náročnější pohyby zvládá dítě provést. Škola hrou a přirozený vývoj Vývojem rozumíme to, jak se kostra, svaly, nervový systém, srdce a plíce vyvíjí. Přibližně do věku 10 let se rozvíjí dívky a chlapci podobně, ale v pubertě dochází k velkým tělesným změnám. Kosti rostou nejvíce první dva roky života a pak právě v pubertě. Dívky jsou v pubertě nejčastěji mezi 10. a 13. rokem, zatímco chlapci mezi 12. a 16. rokem. Zde je ale také důležité si uvědomit, že každý je jiný. Někdo dozraje do puberty dříve, někdo později. Výkony dětí závisí ve velké míře na tom, jak daleko jsou ve fyzickém vývoji. Při sportovních soutěžích jsou ve výhodě ty děti, které jsou ve své věkové kategorii vyspělejší, zvláště v období puberty může být tento faktor rozhodující. Rychlost růstu u dětí je rozdílná v různých věkových skupinách. K rozdílu mezi pohlavími se přidávají ještě individuální rozdíly. Vývoj dítěte je třeba vidět v celkové perspektivě, protože vše souvisí se vším. Zlepší-li se jedna schopnost, má to většinou vliv i na další dovednosti. 7

8 Kostra se vyvíjí až do věku 20 let, jejím úkolem je především chránit vnitřní orgány. Dětská kostra je z velké části tvořena chrupavkou, což způsobuje, že kosti jsou měkčí, lépe ohybatelné a méně náchylné na zlomeniny při pádu nebo jiném úrazu. Chrupavka u dětí není stavěná na příliš velké zatížení. Proto je posilovací cvičení se závažím pro děti nevhodné. Kostra ještě nedosáhla stejné stability jako u dospělých, a přizpůsobuje se proto zatížení, kterému je vystavena. Teprve v pubertě celá kostra zkostnatí. Fyzická aktivita stimuluje tento rozvoj. Děti, které si spontánně hrají, jsou vystaveny přirozenému a všestrannému pohybu a starají se tak samy, aby zátěž na tělo byla rovnoměrná a přiměřená. Svaly dostávají naše tělo do pohybu. Když uděláte krok vpřed, aktivujete přibližně dvě stě svalů. Tento proces probíhá ve spolupráci s mozkem. U novorozenců tvoří svaly asi 20 % tělesné váhy, u dospělých přibližně 40 %. Síla svalů stoupá s věkem, do puberty je síla dívek a chlapců srovnatelná. Chlapci jsou sice často silnější v oblasti trupu a paží, ale předpokládá se, že je to především podmíněno prostředím a nikoli biologickým vývojem. Dívky, které se věnují lezení, jsou silné srovnatelně. Nervový systém je jako sbírka telefonních kabelů, které přenáší zprávy mezi mozkem a ostatními částmi těla. Již jako novorozenci máme všechny nervové buňky, se kterými si musíme vystačit po zbytek života. Nejsou ale ještě plně funkční a především mozková kůra potřebuje dozrát. To je proces, který probíhá až do puberty. Nelze očekávat, že malé dítě zvládne provádět složité pohyby, není na to prostě ještě připravené. Motorické schopnosti se vyvíjí díky souhře mezi dozráváním nervového systému a motorickou aktivitou. Srdce je sval, který roste současně se zbytkem těla. Děti mají vyšší maximální puls než dospělí a ve vztahu k tělu relativně malý maximální příjem kyslíku. Děti proto mají menší vytrvalost než dospělí, ale na druhé straně potřebují po intenzivní činnosti kratší pauzy k regeneraci. Funkce plic u zdravých dětí není omezující faktor pro fyzickou výkonnost, ale zdá se, že fyzická aktivita je výhodným faktorem pro správné fungování plic v pozdějším životě. Nejčastější způsob pohybu dětí je intenzivní práce v krátkém časovém rozmezí, s dostatečnými přestávkami, tedy intervaly hravou formou. Děti většinou dobře snáší dlouhodobou mírnou zátěž čistě fyzicky, ale psychicky nejsou vybaveny na jednotvárné pohyby, jako například dlouhý pěší výlet. Děti rády tělo zapojují do všestranné aktivity a měly by k tomu také dostat příležitost. 8

9 Co bychom měli trénovat? Mluvíme zde o rysech typických pro průměrný věk dané věkové kategorie. Musí nám ale být jasné, že velikost dítěte je velmi individuální. Děti se navíc rodí v průběhu celého roku, takže není prakticky možné dát dohromady věkově homogenní skupinu. Není ale samozřejmostí, že děti, které jsou na svůj věk velké, jsou vyspělejší než ty, které jsou malé. Často jsou kladeny vyšší nároky na ty větší, zatímco malé děti jsou často chváleny za to, jak jsou šikovné. Děti se učí prostřednictvím zkušeností a zážitků, napodobováním, díky představivosti, a nebo když mají možnost střídat aktivity v různých situacích. Je důležité, aby učební prostředí bylo uzpůsobeno jejich potřebám, aby se stále setkávaly s výzvami, které provokují jejich kreativní stránku. 6 7leté děti Ve věku 6 7 let je důležité trénovat základní pohybové schopnosti, jako chůzi, běh, jízdu na lyžích, skoky, házení, chytání, plazení a lezení. Děti v tomto věku jsou aktivní a zvědavé na vše kolem sebe. Schopnost soustředit se je různá, na to musíme brát ohled, když připravujeme nějakou aktivitu. Tyto děti jsou sebejisté a mají velkou důvěru k ostatním lidem, rády vítězí, což může vést ke konfliktům s ostatními. Soutěživé hry jsou oblíbené, děti ale často mají tendenci vytvářet vlastní pravidla. Myslí především na to, co vidí. Myšlenky směřují k tomu, co je středem pozornosti právě v daný okamžik. Proto je důležité vše vysvětlit názorně a ne se snažit vést dlouhé proslovy. Děti v tomto věku jsou často neúnavné a plné energie. Mají potřebu se hodně pohybovat, takže jsou pořád aktivní a často mají naspěch. Kontrola motoriky se stále zlepšuje, ale je nutné si uvědomit, že děti mají různé tempo, když jde o přisvojení si motorických dovedností. Mnoho jich potřebuje hodně času k tomu, aby vypilovaly základní pohyby a automatizovaly je natolik, že je mohou používat v různých situacích a kombinacích. V jemné motorice mají děvčata často oproti chlapcům až roční náskok. Když se dítě dostává do věku 6 7 let, získává jeho tělo čím dál podobnější proporce, jako má tělo dospělého. Následkem toho se jeho těžiště posouvá směrem dolů, což je dobré pro jeho rovnováhu. K tomuto vývoji dochází u dívek často zhruba o půl roku dříve něž u chlapců. Většina dětí v tomto období rychle roste. Ovládání pohybů rukou a nohou najednou dítě nezvládá tak dobře jako dříve, tento problém je ale pouze přechodný a po krátké době se nervový systém a svalová soustava opět sjednotí a pohyby zase získají na jistotě. 8 9 let Ve věku 8 9 let je velmi důležité kombinovat různé základní dovednosti jako běh a házení nebo jízdu na lyžích a házení, sjezd a skok, házení a chytání, balancování a otočky. Pro děti v tomto věku je typické, že jsou jak tělesně tak citově robustnější. Důležitými se najednou stávají kamarádi. Když začne jeden z party s organizovaným tréninkem, ostatní ho často následují. Společenský status ve skupině je také stále důležitější. V tomto věku často 9

10 dochází ke společenskému oddělení pohlaví, dívky a chlapci se více liší. Děti se snaží, aby zapadly, touží po uznání a sounáležitosti. V tomto věku je důležité, aby měly pocit, že mají intelektuální, fyzické a společenské schopnosti. Typické 8-9leté dítě zvládá více pohybů naráz. Základní pohyby se automatizují a nově se rozvíjí mimo jiné odraz a koordinace oči-ruce, oči-nohy. Schopnost dítěte zvládat složité pohyby stoupá a rovnováha se rychle zlepšuje. Postupně dítě také dobře zvládá kombinovat jednotlivé základní pohyby. V tomto věku jsou děti nejčastěji v klidné růstové fázi. Rozvíjí schopnost provádět více jemných pohybů najednou. Pokud byl jejich předchozí vývoj přiměřeně a všestranně stimulován, jsou v tuto chvíli schopné naučit se většinu sportovních dovedností let Ve věku let je důležité klást důraz na vyladění a zdokonalení pohybových dovedností. Zvláště důležité jsou v tomto období rovnováha, reakce a cit pro rytmus a rychlost. Většina dětí v tomto věku uvádí jako hlavní důvod, proč sportují, kontakt s ostatními vrstevníky. Je proto třeba, aby sportovní prostředí nabízelo velké množství hravého tréninku, jak kvůli rozvoji osobnosti, například schopnosti snášet tlak a učit se vytrvalosti, tak kvůli společenskému kontaktu. V tomto období dětem obzvlášť záleží na správném provedení zadaného úkolu, chtějí mít pocit, že mají šanci úkol splnit a uspět. Začínají myslet logicky a dochází k vlastním závěrům. Zajímají se o to, jak věci spolu souvisí a lépe vnímají ústní hodnocení. Děti teď zvládají většinu pohybových dovedností, lépe řečeno, ovládají plně svoje tělo. Navíc jsou schopné pohyby kombinovat. Rozdíl mezi pohlavími je stále znatelnější. Rozdíly v růstu a vyspělosti se u jednotlivých dětí výrazně liší. Některé jsou oproti svým vrstevníkům fyzicky napřed, jiné naopak pozadu. Z toho vyplývá, že rychlost, vytrvalost, výbušnost a schopnost koordinovat pohyby jsou na různé úrovni. Proto je také v tomto věku důležité věnovat se dětem individuálně let Ve věku 13 až 16 let je důležité věnovat se zdokonalování pohybových schopností a fyzickému tréninku. Sportovcům v tomto věku začíná vyhovovat vytrvalostní trénink. Intervaly 4 x 3 minuty jsou motivující, ale je třeba také obměňovat způsob pohybu a formu aktivity. Varianta k takovému tréninku může být 45 vteřin aktivity a 15 vteřin odpočinku. Tak se trénuje totéž, ale jiným způsobem a to může být dobré pro motivaci. Rozdíl mezi dívkami a chlapci je v tomto období větší než v předchozích etapách, nejen fyzicky, ale také společensky. Pro dívky je společenský aspekt důležitější než pro chlapce. To platí také o potřebě pozornosti a potřebě být viděn, nejen trenérem, ale také ostatními. 10

11 Chlapci jsou v tomto věku více soutěživí, chtějí být fyzicky silní. Dívky jsou spíše orientované na zdokonalování svých dovedností. Snaží se získat hodně informací o technických a fyziologických detailech. Trenér by měl vnímat, že dívky a chlapci v této věkové skupině reagují rozdílně na tréninkovou zátěž a intenzitu. Je třeba tomu přizpůsobit trénink. Stejně jako mezi 6. a 7. rokem života, tak i v tomto období mládež rychle roste. Najednou závodníci nezvládají jemné pohyby nohou a rukou jako dříve. Jedná se pouze o dočasný problém, který však může způsobit pokles motivace. Je proto důležité, aby si sportovci uvědomovali příčinu problému a byli upozorněni na to, že se jedná o dočasnou záležitost. Kvůli rychlému růstu může trvat jeden až dva roky, než svaly naberou takovou sílu, jakou měly před pubertou. V průběhu puberty se lidské tělo fyzicky stále více podobá tělu dospělého. Důležité je si ale uvědomit, že na společenské a psychické úrovni jsou tito sportovci dospělým ještě bližší. 11

12 4 roky 5 let 6 let 7 let 8 let 9 let 10 let 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let Fyzický vývoj 4 10 let: Dívky a chlapci mají podobnou výšku, váhu a vstřebávání kyseliny mléčné let: puberta dívky let: puberta chlapci Motorický vývoj 5 8 let: Velká potřeba pohybu, hodně aktivity a stále v pohybu. Mají často naspěch a působí neúnavně. Trénovat by měli základní dovednosti jako chůzi, běh, jízdu na lyžích, skok, házení, chytání, šplhání a lezení let: Soustřeďte se na zdokonalení pohybových dovedností. Zvláště důležité jsou v tomto období rovnováha, reakce, cit pro rytmus a skluz let: Kombinujte různé základní dovednosti jako běh s házením nebo jízdu na lyžích s házením, lyžování se skoky, běh se skoky, chytání s házením a balancování s otočkami. Psychický a společenský vývoj 4 8 let: Myšlenky pramení z toho, co děti vidí. Není pro ně jednoduché rozlišit mezi fantazií a realitou. Je pro ně důležité mít jasný cíl let: Chtějí provádět věci správně. Chtějí věci zvládat a mít pocit, že můžou uspět. Chtějí být akceptováni a touží po uznání. 12

13 Rozvoj lyžařské techniky Yngve Eek Ottesen a Per Øivind Torvik Hlavními body v příručce pro kurz Trenér 1 byly situačně a úkolově podmíněný trénink a také skutečnost, že pokud máme rozvíjet lyžařskou techniku u dětí, musíme přemýšlet v souvislostech. Je důležité sportovce nezatěžovat přílišným množstvím instrukcí a komentářů. Schopnost dětí a mládeže zaměřit se na detaily je omezená a jejich pozornost tím může být odkloněna od celkového pojetí problému. Úkolem trenéra je především motivovat děti, aby to zkusily ještě jednou a také je chválit a odměňovat. Učení pohybů je nejjednodušší v prostředí, kde děti samy objevují optimální pohybová řešení. Situačně a úkolově podmíněné učení ale neznamená, že trenér je nepotřebná pasivní osoba. Naopak trenér nachází a připravuje ty nejvhodnější situace a úkoly, a vytváří tak ideální prostředí pro zdokonalení lyžařské techniky. V příručce Trenér 1 jsme se dále soustředili především na trénink dětí ve vhodných situacích. V této příručce se zaměříme na to, jaké může trenér zadat úkoly, aby podpořil konkrétní technická řešení a také se pokusíme aktivněji využívat rychlost k rozvoji techniky. Chceme také upozornit na to, že veškerý trénink na lyžích rozvíjí techniku. Hlavní body: Rychlost a pestrost v tréninku. Všestranný specifický trénink. Princip ruce pryč. Znaky dobrého a vhodného tréninku pro mládež Všichni sportovci jsou v pohybu po celou dobu tréninku. Tréninková náplň je svižná a zajímavá. Pozitivní zážitky a zkušenosti, zlepšování se. Vytváří trvalý zájem o lyžařskou aktivitu. 13

14 Úkolově podmíněný trénink Příručka Trenér 2 se v porovnání s předchozí publikací (Trenér 1) obrací na trenéry sportovců ve starším věku (od 12 do 16 let), kteří jsou také technicky vyspělejší a kteří se již pokusili zlepšit své schopnosti na lyžích v různých situacích a jsou připraveni od trenéra dostávat úkoly. Jak pro trenéra, tak pro jeho svěřence je důležité, aby si našli jednoduché výrazy pro pojmy v lyžařské technice. Když pak trenér zadá úkol, sportovci chápou, o co se jedná. Komplikovaná zadání, která vyžadují dlouhé vysvětlování a hodně přemýšlení, doporučujeme až sportovcům staršího věku. Dále je vhodné zadat pokaždé pouze jeden úkol, a to takový, který jsou sportovci schopni provést. Zadané úkoly musí sledovat jasný cíl, který souvisí s celkovou technikou (rychlost, pohyb vpřed, rytmus, skluz, skok do dálky). Kombinace situací a úkolů Může být správné zadávat úkoly v průběhu aktivity. Jednotlivé úkoly můžou zpestřit danou situaci nebo to můžou být úkoly, co celou situaci zrychlí. Úkoly, které zpestřují situaci, jsou například: jeď na jedné lyži, jeď se zavřenýma očima, jeď pozadu, brusli bez holí, zvedni jednu lyži, střídavě zvedej pravou a levou lyži, atd. Ve sjezdu, telemarku nebo akrobatickém lyžování můžeme děti vzít mimo upravený 14

15 terén, na vlny nebo boule a chtít, aby jezdily krátké oblouky, dlouhé, jely šusem, na jedné lyži, dva dlouhé oblouky a jeden krátký atd. Úkol, který zrychlí situaci, může být na boulích například: předjeď kamaráda před tebou, kdo bude první dole pod kopcem?, jedeme ve dřepu, jedeme přímo dolů bez oblouků. K tomu můžete jako trenéři přidat dílčí úkoly, abyste pomohli svěřencům ke splnění cíle. Například: váhu máme na celém chodidle, zvedni hlavu a dívej se před sebe. Pokud chcete, aby se lyžaři přenesli do přepadu, můžete jim doporučit: padej dopředu, dívej se před sebe, nakloň se dopředu celým tělem. Toto jsou úkoly, které vyžadují celková technická řešení. Úkol pro skupinu: Vymyslete zadání úkolů pro celková technická řešení v situacích ve vašem lyžařském odvětví. Feedback / zpětná vazba Vnitřní zpětná vazba Zde jsou zdrojem informací smyslové orgány. Všichni, kteří se pohybují na lyžích, jsou během aktivity bombardováni signály od vlastního těla. Trenér může tyto pocity zesílit tím, že na ně své svěřence upozorní. Když jedou sportovci na lyžích, smyslový aparát jim poskytuje důležité informace, například vnímají: tlak na chodidlo, sílu svalů a svalových skupin, rovnováhu celého těla. 15

16 Vnější zpětná vazba Jedná se především o ústní feedback trenéra. Nejčastěji k němu dochází po tom, co je aktivita dokončená. Je třeba si uvědomit, že pro mladé sportovce je náročné trenérovi pokyny uplatnit v praxi. Nezapomeň na přenesení váhy, klouzej po jedné lyži, zadek dopředu a ramena aktivně ve směru pohybu! Tento příklad je možná přehnaný, ale když se zamyslíme, vzpomněli bychom si jistě na mnoho podobných příkladů z našich tréninků. Pokud přeháníme použití vnější zpětné vazby, může být pro sportovce těžké soustředit se na signály, které mu dává vlastní tělo. Trenér by měl svěřencům pomoci zaznamenat vnitřní zpětnou vazbu pomocí otázek jako: Cítíš, jak..? Co se stalo, když..? Všiml sis, že..? Úkol pro skupinu: Položte otázku, která usnadní vnímání vnitřní zpětné vazby. 16

17 Vnitřní a vnější zpětná vazba se doplňují, vnitřní signály mají ale především v raných fázích tréninku techniky přednost. Hlavně pokud jde o děti a mládež. Vnější zpětná vazba a opravování chyb může mladé sportovce zraňovat. Nezapomínejte proto zmínit, co dělá sportovec správně. A úkoly zadávejte tak, aby před sebou vždy viděli dosažitelný cíl. Vnější a vnitřní zpětná vazba se doplňují. U dětí a mladistvých dáváme přednost vnitřní zpětné vazbě. Vnitřní zpětná vazba vysílá ji vlastní tělo průběžně během aktivity okamžitě neverbálně individuálně Vnější zpětná vazba dává ji trenér po aktivitě se zpožděním verbálně jednotlivě nebo ve skupině Rychlost Rychlost vede k napětí, zážitku a je to opiát. Ve vysoké rychlosti ve stopě nebo mimo ni se nejlépe učíme zvládat nové výzvy. Techniku, kterou jsme se naučili v rychlosti, můžeme převést do pomalejšího tempa, nikoli naopak. Z toho by si měl vzít každý trenér ponaučení pro své svěřence. Trénink musí probíhat v rychlosti. Není možné pomalu najíždět na odrazový můstek skoku, a to samé platí i o dalších technikách. Pokud se učíme bruslení pomocí pomalých pohybů, učíme se něco jiného, než pak potřebujeme při závodech. Požadavky na základní dovednosti sportovce stoupají s vyšší rychlostí, například rovnováha, rytmus, načasování odrazu a skluz. I drobné chyby vedou při vyšší rychlosti k velkým problémům. Najednou nechytáme rytmus, máme problémy s rovnováhou a padáme Takové problémy taky snadno registruje sportovec (vnitřní zpětná vazba). Jako trenér vymýšlejte cvičení, která vyžadují stále větší rychlost. To je důležitá část receptu na zlepšení lyžařské techniky mladých závodníků. Vysoká rychlost na tréninku je zábavná a často pociťovaná jako akce. To se dětem líbí. Rychlost rozvíjí techniku. 17

18 Jak na tréninku dosáhnout vysoké aktivity a zvýšení rychlosti? Užívejte úkoly a situace, které nepotřebují vysvětlování. Mluvte a vysvětlujte co nejméně. Pořádejte štafety a závody. Jezděte, běhejte v balíku. Vyberte terén, který vybízí k vysoké rychlosti. Využívejte terén tak, aby měli všichni dostatek prostoru. Postarejte se o to, aby všichni ve skupině měli šanci daný úkol zvládnout. Pestrost Náš sport je závislý na povětrnostních a sněhových podmínkách, stav stopy a svahu se může rychle měnit. Jeden den je sníh lepivý a pomalý, další den přemrzlý nebo napadlo 30 cm prašanu. Měnící se podmínky poskytují lyžařům tréninkovou pestrost zdarma. Bez variace se dobrý tréninkový plán neobejde. Například když děti mírnější svah zvládají, můžeme zvolit svah prudší, abychom zvýšili obtížnost. Nebo u měřených tréninků je změna způsob, jak zvýšit intenzitu a motivaci mladých sportovců. Pestrý trénink podporuje rozvoj lyžařské techniky. Pestrost terénu a podkladu: Bývalý trenér norského sjezdařského týmu uvedl: Trénink na dokonale upravené sjezdovce nemá význam. Naopak se usmíval, pokud byl svah samá boule a díra. Tohle je dobrý trénink, řekl. Všechny nové a nepředpokládatelné pohyby, které na této sjezdovce zkusíte, jsou výborným tréninkem na kritické situace při závodě. Špatně upravené tratě Bente Skari jednou vyhrála světový pohár na velmi špatně upravených tratích. Po závodě si mnozí závodníci stěžovali, ale Bente uvedla, že je na takové podmínky zvyklá z dětství. 18

19 Podmínky se mohou měnit v průběhu Během stíhacího závodu běžců nebo sdruženářů může začít sněžit těsně před startem. Pak je důležité mít natrénovanou také jízdu s čerstvým sněhem ve stopě. Nevybírejte pokaždé nejjednodušší cestu Mnozí tvrdí. že když je třeba mazat klistr, trénují lyžaři nejčastěji bruslení. Je samozřejmě příjemné vyhnout se lepivému mazání, ale takoví závodníci nebudou nikdy dobrými klasiky na klistru. Vyhledávejte různorodý terén Na běžkách můžete využít hranici mezi upravenou stopou a hlubokým sněhem. Jezděte slalom lesem mezi stromy. Navštivte krosovou sjezdovku na běžkách nebo zkuste skokánky a rampy. Využívejte terén, který máte v blízkosti k dispozici! Pestrost v tréninkové náplni Mladí považují za nudné dělat na několika trénincích po sobě totéž. Jsou zvyklí na rychlé změny. Obměňujte zadané úkoly, vytvářejte nové situace. Překvapte své svěřence. Vymyslete překvapení, které trénink naplní akcí a udělá ho zajímavým. Buďte kreativní a inovativní! Pomoct vám může sbírka aktivit na koci této příručky. Najdete tam mnoho zajímavých tipů. ALE: Neměňte neustále úkoly nebo situace během jednoho tréninku. Sportovci potřebují dostatek času na to, aby se mohli zlepšit. Kdo se zlepšuje, získává jistotu a dobrý pocit z odvedené práce. 19

20 Všestranný specifický trénink na lyžích Všestranný trénink na lyžích splňuje předpoklady, jako jsou pestrost, zábava, akce a výzvy. Trénink zahrnuje vše od her po speciální trénink například bruslařského odrazu. Sportovci trénují pestře v rámci své disciplíny. Pestře znamená, že se mění terén, sněhové podmínky, intenzita a náplň tréninku. Všestranný trénink si bere také inspiraci z jiných lyžařských disciplín a krade situace a úkoly, které užívají k rozvíjení lyžařů jiná odvětví. Je také možné přejmout momenty z jiných sportů než jen z lyžování. Například můžete zkusit florbal na kolečkových bruslích nebo fotbal s jednou lyží. Nebojte se zapojit fantazii. Všestranným specifickým tréninkem rozumíme pestrý trénink na lyžích. Specifický znamená v tomto kontextu, že sportovec dává v tréninku přednost té disciplíně, ve které bude závodit a za podmínek, za kterých se teoreticky může závod konat. Závodník musí také trénovat v rychlostech, které jsou stejně vysoké nebo ještě vyšší než závodní rychlost. Všestranný specifický trénink je pro sportovce zábavný a motivující. Přispívá k tomu, aby děti u tohoto sportu zůstaly i v pozdějším věku. V praxi může trénink běhu na lyžích, který je všestranný specifický, probíhat jako trénink rychlosti, jako hra na honěnou na lyžích, hra na mrazíka, jako závod v soupaži na 100 metrů, naskakované jedna-jedna, trénink stromečku nebo běhu střídavého z kopce atd. Není to pouze jednostranný trénink stříďáku do mírného kopce. Je možné trénovat na lyžích všestranně, i když používáme speciální lyže. Náplň jednotlivých tréninků a jejich dlouhodobý součet vypovídá o tom, jestli je trénink celkově všestranný nebo jednostranný. Všechny situace a úkoly, které zadáváme, musí vycházet z principu všestranného specifického tréninku. 20

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů

ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů ČÁST 2 Vhodný trénink pro konkrétní věk hráčů Foto: V. Stachovský "Vzhledem k faktu, že jsme dnes všichni zvyklí na stále více a více instantního jídla, okamžité fotografie, okamžitý přenos informací,

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost

5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost 1 5. Rozvoj základních pohybových schopnosti mládeže Rychlost Rychlostní vytrvalost Rychlostní síla Vytrvalost Síla Silová vytrvalost 5.1. Rozvoj vytrvalostních schopnosti 5.2. Rozvoj sílových schopnosti

Více

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů.

Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. Lenka Zemanová: Problematika psychologie tréninku a závodění vytrvalostních vícebojů. 1. Předmluva...1 2. Proč psychologie a triatlon...1 3. Koncentrace pozornosti...2 4. Příčiny ztráty koncentrace...5

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET

MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET MARARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum celoživotního vzdělávání ROZVOJ KOORDINAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ OD 6 DO 9 LET SEMINÁRNÍ PRÁCE Vypracovala: Bc. Jana Burišková Brno, 2012 OBSAH ÚVOD...

Více

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Být aktivní Jak zlepšit fyzickou kondici? PRŮVODCE PŘI ZLEPŠOVÁNÍ FYZICKÉ KONDICE U OSOB S PSYCHICKÝM ONEMOCNĚNÍM Autoři: Davis Carless, Ph.D. a Kitrina Douglas, Ph.D. Tato publikace byla vytvořena díky

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky

nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky nápadník 65 AKTIvIT Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky Třída v pohodě aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky MAPOVÁNÍ VZTAHŮ VE TŘÍDĚ 2 Obsah TEORETICKÁ ČÁST

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ. Havel, Z., Hnízdil, J., aj. ROZVOJ A DIAGNOSTIKA KOORDINAČNÍCH A POHYBLIVOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. 2009 Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Občianske združenie Pedagóg Banská Bystrica ROZVOJ A DIAGNOSTIKA

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

1 www.fotbal-trenink.cz

1 www.fotbal-trenink.cz 1 www.fotbal-trenink.cz Rozhovory... 3 Alexander Vencel a jeho francouzská mise... 3 Jak se fotbalově žije ve Francii...... 3 Systém výchovy fotbalové mládeže ve Francii... 4 O brankářích... 7 Volné......

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce

DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky DIDAKTICKÉ HRY VE VÝUCE PRVOPOČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více