4) probrat podrobněji vybrané konkrétní výzkumné metody uplatňované v rámci jednotlivých metodologií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4) probrat podrobněji vybrané konkrétní výzkumné metody uplatňované v rámci jednotlivých metodologií"

Transkript

1 JPD006 Metodologický seminář PhD zimní semestr 2016/2017 Čas a místo konání: čtyři setkání v úterý 16:30-18:30, J3093 konkrétní termíny: 18. října, 1. listopadu, 15. listopadu, 29. listopadu Vyučující: Doc. PhDr. Jan Karlas, MA., Ph.D. Anotace Tento kurz nabízí přehled základních metodologií a konkrétních metod využívaných v oboru mezinárodní vztahy, a to na pokročilejší úrovni. Úvodní část kurzu mapuje hlavní metodologické přístupy, jejich metataoretické a teoretické souvislosti, a hlavní parametry výzkumného rámce na obecné úrovni. Další části se věnují hlavním kvantitativním vysvětlujícím metodologiím (statistické metody), kvalitativním vysvětlujícím metodologiím (vysvětlující případová studie, komparativní metoda) a interpretativním metodologiím (interpretativní případová studie, diskurzivní analýza). Cíle Kurz si klade následující cíle: 1) poskytnout horizontální přehled hlavních metodologií v oboru tak, aby tento přehled obohatil studenty, kteří absolvovali metodologické kurzy na předchozích úrovních studia, a prohloubil jejich znalosti, a zároveň poskytl nezbytné znalosti studentům, kteří metodologii dosud systematicky nestudovali 2) zdůraznit hlavní nezbytné obecné parametry výzkumného rámce a probrat možnosti a specifika jeho horizontální aplikace napříč jednotlivými metodologiemi 3) prodiskutovat vertikální vazby a souvislosti mezi metodologiemi, metateoriemi a teoriemi a přirozené a konvenční afinity mezi konkrétními metodologiemi a metateoretickými a teoretickými přístupy 4) probrat podrobněji vybrané konkrétní výzkumné metody uplatňované v rámci jednotlivých metodologií Způsob výuky Seminární diskuse k povinné literatuře, zpracování písemných odpovědí na otázky na setkáních Příprava na semináře Studenti jsou povinni přečíst před každým setkáním zadanou povinnou literaturu (cca stránek na jedno setkání). Seznam literatury na jednotlivá setkání je k dispozici níže v tomto sylabu v části Struktura kurzu. Veškerá zadaná literatura bude studentům v předstihu k dispozici v sekci kurzu v SIS. 1

2 Studijní povinnosti 1) četba zadané povinné literatury 2) účast na setkáních Pro interní i externí doktorandy je povinná účast na úvodním setkání. Interní doktorandi musí absolvovat i všechna tři další setkání. Externí doktorandi musí absolvovat nejméně dvě z následujících tří setkání. Účast na jakémkoliv setkání je možné omluvit na základě předloženého lékařského potvrzení o zdravotních problémech. 3) aktivní účast v diskusi na setkáních (20%) 4) písemná zodpovězení otázek k zadané povinné literatuře (50%) Tyto odpovědi budou studenti zpracovávat přímo na jednotlivých setkáních. 5) zpracování výzkumného projektu (30%) Každý student předloží výzkumný projekt své dizertační práce, který bude mít silný teoretický i metodologický komponent. Na základě dohody s vyučujícím kurzu JPD001 Theories of International Relations, doc. Nikem Hynkem, budou studenti předkládat jeden výzkumný projekt pro oba kurzy (teoretický i metodologický seminář) dohromady. Bude se jednat o písemný nástin o rozsahu cca slov. Struktura kurzu 1. Výzkumné metodologie a výzkumný rámec, meta-teoretické a teoretické souvislosti metodologie, základní metodologické přístupy (18. října) 1a) Základní termíny, výzkumné metodologie, výzkumný rámec Karlas, Jan, Introductory handout for the course JPD006 Metodologický seminář, Praha, [5 Babbie, The Basics of Social Research, Belmont, CA.: Thomson Wadsworth, 2007, kapitola 4 Research Design, s [34 1b) Meta-teoretické a teoretické souvislosti metodologie Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, podkapitola A map of structural theorizing, s [11 Furlong, Paul Marsh, David, A Skin Not a Sweater: Ontology and Epistemology in Political Science, in Marsh, David Stoker, Gerry (eds), Theory and Methods in Political Science, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010, s [27 1c) Základní metodologické přístupy M. E. Sharpe, 2004, kapitola 23 Introduction to Qualitative Research Methods, s [15 2

3 Kurki, Milja, Causation in International Relations: Reclaiming Causal Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, kapitola 2 Controversy over the causes in the social sciences, s [28 a kapitola 5 Attempts to move beyond humeanism, s [42 Mahoney, James Goertz, Gary (2006) A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research, Political Analysis, vol. 14, s [22 [celkem setkání č. 1 = Kvantitativní vysvětlující přístup statistické metody (1. listopadu) - základy Franklin, Mark, Quantitative Analysis, in Della Porta, Donatella Keating, Michael (eds), Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 4. vydání, 2012, s [22 M. E. Sharpe, 2004, kapitola 8 Fundamental Concepts in Quantitative Research, s [9 M. E. Sharpe, 2004, kapitola 13 Interpreting Survey Results with Descriptive Statistics, s [16 - konceptualizace, operacionalizace Babbie, Earl A., The Basics of Social Research, Belmont, CA.: Thomson Wadsworth, 2007, kapitola 5 Conceptualization, Operationalization, and Measurement, s [37 Babbie, Earl A., The Basics of Social Research, Belmont, CA.: Thomson Wadsworth, 2007, kapitola 6 Indexes, Scales, and Typologies, s [29 - korelace a regrese M. E. Sharpe, 2004, kapitola 18 Regression Analysis in Political Science, s [15 - aplikace Haftel, Thompson, Independence of International Organizations: Concept and Applications, Journal of Conflict Resolution, vol. 50, [22 [celkem setkání č. 2 = Kvalitativní vysvětlující přístup vysvětlující případová studie, komparativní metoda (15. listopadu) - obecný přehled viz četba na setkání č. 1 Goertz, Mahoney, A Tale of Two Cultures 3

4 - konceptualizace, operacionalizace Mair, Peter, Concepts and concept formation, in Della Porta, Donatella Keating, Michael (eds), Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 4. vydání, 2012, s [20 - metody Van Evera, Stephen, Guide to Methods for Students of Political Science, Ithaca: Cornell University Press, 1997, kapitola 2 What Are Case Studies? How Should They be Performed?, s [39 Mahoney, James, After KKV: The New Methodology of Qualitative Research, World Politics, vol. 62, no. 1, 2010, pouze s [11 Beach, Derek Pedersen, Rasmus Brun (2013) Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines, Ann Arbor: University of Michigan Press, kapitola 4 Working with Theories of Causal Mechanisms, s [22 - aplikace Moravcsik, Andrew, The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe, International Organization, vol. 54, no. 2, 2000, s [35 Walldorf, William C., Argument, institutional process, and human rights sanctions in democratic foreign policy, European Journal of International Relations, vol. 16, no. 4, 2010, s [23 Doner, Richard F., Ritchie, Bryan K., Slater, Dan, Systematic Vulnerability and the Origins of Developmental States, International Organization, vol. 59, 2005, [34 [celkem seminář č. 3 = Interpretativní přístup intepretativní případová studie, diskurzivní analýza (29. listopadu) - základy interpretativní případová studie Stake, Robert E., kapitola o případové studii v SIS diskurzivní analýza Philips, Nelson Hardy, Cynthia, Discourse Analysis: Investigating Process of Social Construction, London: SAGE, 2002, kapitola 1 What Is Discourse Analysis?, s. 1-17, kapitola 2 The Variety of Discourse Analysis, s , kapitola 4 The Challenges of Discourse Analysis, s [48 - aplikace interpretativní případová studie Koslowski, Rey Kratochwil, Friedrich, Understanding Change in International Politics: The Soviet Empire s Demise and the International System, International Organization, vol. 48, no. 2, 1994, s [32 4

5 diskurzivní analýza Doty, Roxanne Lynn, Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines, International Studies Quarterly, 37, 1993, s [23 Hall, Rodney Bruce, The Discoursive Demolition of the Asian Development Model, International Studies Quarterly, vol. 47, 2003, s [28 Povinná literatura: viz zadaná literatura na jednotlivá setkání Základní doporučená literatura: Babbie, Earl A., The Basics of Social Research, Belmont, CA.: Thomson Wadsworth, 2007 Bhaskar, Roy A., A Realist Theory of Science, London: Verso, 1975 Bhaskar, Roy A., The Possibility of Naturalism, London: Routledge, 1979 Blecha, Ivan. Filosofie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002 Brady, Henry E. Collier, David, Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards, Lanham: Rowman & Littlefield, 2004 Collier, David - Gerring, John (eds) Concepts and Method in Social Science: The Tradition of Giovanni Sartori, New York London: Routledge, 2008 Collier, David LaPorte, Jody Seawright, Jason, Putting Typologies to Work: Concept Formation, Measurement, and Analytic Rigor, Political Research Quarterly, 65, 1, 2012, s Creswell, John W., Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches, 2. vydání, Thousand Oaks: Sage Publications, 2003 Della Porta, Donatella Keating, Michael (eds), Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 4. vydání, 2012 Field, Andy P., Discovering Statistics Using SPSS (and sex, drugs, and rock n roll), 3. vydání, Los Angeles: SAGE Publications, 2009 George, Alexander. L. Bennett, Andrew, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2005 Gerring, John, Social Science Methodology: Unified Framework, Cambridge: Cambridge University Press, 2001 Gerring, John, Case Study Research: Principles and Practices, New York: Cambridge University Press, 2007 Goertz, Gary, Social Science Concept s: A User s Guide, Princeton: Princeton University Press,

6 Goertz, Gary Mahoney, James, A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research in the Social Sciences, Princeton: Princeton University Press, 2012 Hall, Peter A., Aligning Ontology and Methodology in Comparative Research, in Mahoney James - Rueschemeyer, Dietrich, Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge, and New York: Cambridge University Press, 2003, s Hendl, Jan, Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace, 1. vydání, Praha: Portál, 2005 King, Gary Keohane, Robert O. Verba, Sidney, Designing Social Inquiry, Princeton: Princeton University Press, 1994 Kořan, Michal, Člověk, poznání a mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008 Kurki, Milja, Causation in International Relations: Reclaiming Causal Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, 2008 M. E. Sharpe, 2004 Marsh, David Stoker, Gerry (eds), Theory and Methods in Political Science, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2010 Ochrana, František, Metodologie vědy: Úvod do problému, 1. vydání, Praha: Karolinum, 2009 Pennings, Paul Keman, Hans Kleinijenhuis, Jan, Doing research in political science: an introduction to comparative methods and statistics, London: SAGE, 2006 Philips, Nelson Hardy, Cynthia, Discourse Analysis: Investigating Process of Social Construction, London: SAGE, 2002 Ragin, Charles C. Becker, Howard Saul (eds), What is the Case? Exploring the Foundations of Social Inquiry, Cambridge: Cambridge University Press, 1992 Ragin, Charles C., Fuzzy-Set Social Science, Chicago: University Of Chicago Press, 2000 Rihoux, Benoit Ragin, Charles C. (eds), Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Methods (QCA) and related techniques, Thousand Oaks: Sage, 2009 Stake, Robert E., Art of Case Study Research, Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995 Van Evera, Stephen, Guide to Methods for Students of Political Science, Ithaca: Cornell University Press,

Účast ve výuce: Hodnocení:

Účast ve výuce: Hodnocení: METODOLOGIE A KVALITATIVNÍ METODY SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 ZIMNÍ SEMESTR KÓD: KPE/MKM Vyučuje: Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. karel.kouba@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES

Více

POKROČILÉ METODY V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK LETNÍ SEMESTR. Vyučující: Mgr. et Mgr. Jakub Lysek

POKROČILÉ METODY V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK LETNÍ SEMESTR. Vyučující: Mgr. et Mgr. Jakub Lysek POKROČILÉ METODY V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 LETNÍ SEMESTR Vyučující: Mgr. et Mgr. Jakub Lysek jakub.lysek01@upol.cz I. CÍL KURZU Cílem kurzu je prohloubení znalosti kvantitativních

Více

METODY PŘÍČINNÉHO VYSVĚTLENÍ V KVALITATIVNÍM POLITOLOGICKÉM VÝZKUMU

METODY PŘÍČINNÉHO VYSVĚTLENÍ V KVALITATIVNÍM POLITOLOGICKÉM VÝZKUMU Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra politologie a evropských studií Karel Kouba METODY PŘÍČINNÉHO VYSVĚTLENÍ V KVALITATIVNÍM POLITOLOGICKÉM VÝZKUMU Disertační práce Vedoucí disertační

Více

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu

Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Sylabus předmětu: Metodologie kvantitativního výzkumu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu:

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE Tematické okruhy ke státní zkoušce

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE Tematické okruhy ke státní zkoušce BAKALÁŘSKÉ STUDIUM SOCIOLOGIE Tematické okruhy ke státní zkoušce Metody a techniky sociologického výzkumu A. Metodologie sociálních věd Povaha vědy obecně a sociálních věd speciálně Co je věda, co je sociologie?

Více

Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie

Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Doktorský studijní program Kinantropologie Studijní obor: Kinantropologie Povinný program prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. Mgr. Štěpán Válek školitel školitel školitel Název studijního

Více

EU vybrané otázky evropské integrace I.

EU vybrané otázky evropské integrace I. EU vybrané otázky evropské integrace I. Vyučující: PhDr. Martin Polášek PhD. Doba a místo konání: akademický rok 2016/17, zimní semestr, UT 15:00-16:30, místnost 2075 Forma atestace: Z Podmínky atestace:

Více

Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014)

Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014) Mezinárodní organizace (ZS 2013/2014) Čas výuky: čtvrtek 18.20 19.50 (J2075) Vyučující: Jan Bečka, IMS FSV UK Konzultace: středa 17.30 18.30 (J3079) nebo po dohodě emailem Email: jan.becka@gmail.com, becka@fsv.cuni.cz

Více

EU vybrané otázky evropské integrace I.

EU vybrané otázky evropské integrace I. EU vybrané otázky evropské integrace I. Vyučující: PhDr. Martin Polášek PhD. Doba a místo konání: akademický rok 2015/16, zimní semestr, UT 15:00-16:30, místnost 2075 Forma atestace: Z Podmínky atestace:

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Úvodní informace k předmětu.

Úvodní informace k předmětu. Úvodní informace k předmětu. Teorie firmy Rozsah výuky a studia Počet hodin přednášek týdně 2 hodiny Počet hodin seminářů týdně 0 hodin Počet kreditů 3 kredity Celková časová náročnost 78 hodin Cíl předmětu

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Adiktologie 1. ročník

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Adiktologie 1. ročník Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Adiktologie 1. ročník Název předmětu: Metodologie adiktologického výzkumu Číslo předmětu: 1264 Semestr: Letní 2005/2006

Více

Úvod do kvantitativní metodologie: snadno a rychle. Mgr. Jan Hanzelka, BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií, FSS MU

Úvod do kvantitativní metodologie: snadno a rychle. Mgr. Jan Hanzelka, BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií, FSS MU Úvod do kvantitativní metodologie: snadno a rychle Mgr. Jan Hanzelka, BSS104 Metodologie bezpečnostních a strategických studií, FSS MU Obsah přednášky: 1) Připomenutí toho, co to je kvantitativní metodologie

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

Sociální antropologie

Sociální antropologie Sociální antropologie 1. Antropologické teorie/antropos dnes - postava člověka a kategorie živého Helmreich, Stefan. (2010). The Emergence of Multispecies Etnography. Cultural Anthropology 25(4):545-575.

Více

Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? 1

Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? 1 Masarykova univerzita Vlčková, K. (2011). Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční

Více

Jak na výzkum v sociálních vědách? Výzkumný rámec, atributy a typy vědeckých prací. Ondřej Císař Univerzita Karlova a Akademie věd ČR

Jak na výzkum v sociálních vědách? Výzkumný rámec, atributy a typy vědeckých prací. Ondřej Císař Univerzita Karlova a Akademie věd ČR Jak na výzkum v sociálních vědách? Výzkumný rámec, atributy a typy vědeckých prací Ondřej Císař Univerzita Karlova a Akademie věd ČR Úvod V této kapitole se zaměříme na základní charakteristiky vědeckého

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D.

Školní etnografie. Markéta Levínská, Ph.D. Školní etnografie Markéta Levínská, Ph.D. marketa.levinska@uhk.cz 1. Co je to etnografie a její proměny s ohledem na definici kultury: společnost kultura význam 2. Školní etnografie zdroje a vývoj 3. Pražská

Více

Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení: metodologická a meritorní reflexe

Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení: metodologická a meritorní reflexe Konference ČAPV, Hradec Králové, 13. - 14. 9. 2017 Co jsme se naučili z projektu o mezigeneračním učení: metodologická a meritorní reflexe Milada Rabušicová, Petr Novotný ÚPV FF MU Výzkumné téma Ústředním

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Základy analytické metodologie v díle Lazarsfelda a Mertona. Hynek Jeřábek

Základy analytické metodologie v díle Lazarsfelda a Mertona. Hynek Jeřábek Základy analytické metodologie v díle Lazarsfelda a Mertona Hynek Jeřábek přednáška v rámci doktorandského kurzu Nové postupy v metodologii sociálního výzkumu 1. března 2012 1 R.K. Merton & P.F. Lazarsfeld

Více

SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 ZIMNÍ SEMESTR. Mgr. Eva Lebedová eva.lebedova@upol.cz

SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 ZIMNÍ SEMESTR. Mgr. Eva Lebedová eva.lebedova@upol.cz VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 ZIMNÍ SEMESTR Mgr. Eva Lebedová eva.lebedova@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES Cílem kursu je uvedení posluchačů

Více

DĚJINY EVROPSKÉ UNIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016 (KPE/DEU)

DĚJINY EVROPSKÉ UNIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016 (KPE/DEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz DĚJINY EVROPSKÉ UNIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016 (KPE/DEU) Mgr. Markéta Zapletalová, Ph.D.

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARATIVNÍ ANALÝZA (QCA) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM METODY

KVALITATIVNÍ KOMPARATIVNÍ ANALÝZA (QCA) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM METODY KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST KVALITATIVNÍ KOMPARATIVNÍ ANALÝZA (QCA) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM METODY Viktor Květoň IREAS centrum, s. r. o. Jiřina Svitáková Ministerstvo práce a sociálních

Více

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ II SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VPSE2) Vyučující:

Více

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010

LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010. Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 LETNÍ ŠKOLA CVNS 2010 Současná témata ve výzkumu neziskového sektoru a občanské společnosti TELČ 29. 8. 3. 9. 2010 KONVIKT SVATÝCH ANDĚLŮ, MÍSTO KONÁNÍ LETNÍ ŠKOLY Konvikt svatých Andělů je významnou památkou

Více

Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie

Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie Stručný průvodce pro studenty mgr. zaměření Aplikovaný výzkum a jeho metodologie Obsah: Kurzy... 2 Přehled základních

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání

Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Využití zakotvené teorie pro výzkum volby školy na úrovni primárního vzdělávání Jaroslava Simonová Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogická fakulta UK Praha výzkumný projekt Přechod mezi preprimárním

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. dle dohody.

Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. dle dohody. Sylabus předmětu: Probace a mediace Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Navazující magisterské studium

Více

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Institut sociologických studií Disertační práce Možnosti a důsledky kombinace metod v sociologickém výzkumu se zřetelem na metody focus groups a internetového

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Úvodní seminář Přehled metod, typy znaků

Úvodní seminář Přehled metod, typy znaků Semináře ke kurzu Analytické metody výzkumu Jindřich Krejčí Úvodní seminář Přehled metod, typy znaků Základní informace o kurzu Zadání referátů Statistická analýza dat v sociologii: přehled Typy znaků

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Centrum adiktologie. Cíle předmětu:

Centrum adiktologie. Cíle předmětu: Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE KRIMINOLOGIE Název předmětu: Mgr. Jaroslav Vyučující: Zařazení 3. ročník, zimní semestr, ak. rok 2011/2012, středa 9 12,15 hod. Cíle předmětu: Posluchač zná základní

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Zkušební okruhy. Magisterská státní zkouška obor kulturní antropologie VERZE 2016 (PŮVODNÍ AKREDITACE)

Zkušební okruhy. Magisterská státní zkouška obor kulturní antropologie VERZE 2016 (PŮVODNÍ AKREDITACE) Zkušební okruhy VERZE 2016 (PŮVODNÍ AKREDITACE) Magisterská státní zkouška obor kulturní antropologie Okruhy jsou určeny studentům magisterského studia oboru kulturní antropologie na Katedře sociologie,

Více

VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VKP)

VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VKP) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz VOLEBNÍ KAMPANĚ A POLITICKÝ MARKETING SYLABUS PRO LETNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VKP) Mgr.

Více

Sociální politika. Sylabus předmětu

Sociální politika. Sylabus předmětu Sociální politika Sylabus předmětu Identifikace Denní bakalářské studium oboru sociální politika a sociální práce. Rozsah a zařazení předmětu: jarní semestr Zakončení: zkouška (splnení průběžných úkolů

Více

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS. Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS. Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací na oboru EVS Bakalářské práce: Definice jednotlivých typů prací Pozn. Tato pravidla platí pro práce zadávané na jaře 2016 a v následujících semestrech.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Slovenská bibliografická konferencia, november 2011 Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

Více

Pokyny pro psaní závěrečných prací

Pokyny pro psaní závěrečných prací Pokyny pro psaní závěrečných prací Katedra psychologie Masarykova univerzita PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pokyny pro psaní závěrečných prací rev. 2.0 (červen 2016) Katedra psychologie Obsah Obsah... 2 1. CÍLE A

Více

Seznam použité literatury

Seznam použité literatury Seznam použité literatury 1. ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-614-5. 2. BABBIE, E. Edition. The Praktice of Social Research. 9 th edition. USA, Belmonth:

Více

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA

AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ STUDENTŮ DO VÝUKY STATISTIKY A PSYCHOMETRIE: ZKUŠENOSTI Z USA Patrícia Martinková Ústav informatiky AV ČR martinkova@cs.cas.cz www.cs.cas.cz/martinkova Konference STAKAN, 10. října 2015,

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/2017 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii

Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Sylabus předmětu: Kriminologie v adiktologiii Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu

Více

Nabídka volitelných předmětů v letním semestru 2015

Nabídka volitelných předmětů v letním semestru 2015 Nabídka volitelných předmětů v letním semestru 2015 Ve STAGu se nyní můžete zapsat na předměty realizované díky projektu CHINET, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0152: Workshop čínských studií 1 (ASH/GF1, 3 Kr)

Více

Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností

Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností Jan Mareš Katedra psychologie PedF MU Posterová konference s pedagogicko psychologickými tématy jako aktivizující metoda při seminární výuce budoucích učitelů: pět let zkušeností Výuková situace Organizace

Více

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 Název: Výzkumný design kvalitativní části studie PAD Autor: Mgr. Michal Miovský Pracoviště: Psychologický ústav Akademie věd ČR, Katedra psychologie FFUP Olomouc Abstrakt: Autor v příspěvku představuje

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Tematický plán. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Tematický plán. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Textologie v digitálním věku / Textual Criticism in the Computer Age tematický plán / volitelný seminář 20 x za akademický školní rok ZS teoretická část (kombinovaná s ukázkami a příklady dobré praxe)

Více

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

obecná lingvistika LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy LING Ústav obecné lingvistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obecná lingvistika Den otevřených dveří 11. ledna 2014 15 hodin, nám. Jana Palacha 2, míst. 104 LING oddělení lingvistiky Filozofická

Více

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ I

VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ I Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz VÝVOJ EVROPSKÝCH POLITICKÝCH SYSTÉMŮ I SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/VPSE1) Vyučující:

Více

Manuál pro psaní diplomových prací. Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací. Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Manuál pro psaní diplomových prací Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Obsah: Úvod 2 Podstata a cíl diplomové práce 2 Zadání práce 2 Struktura

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

ZAHÁJENÍ VÝUKY esf 0352

ZAHÁJENÍ VÝUKY esf 0352 ZAHÁJENÍ VÝUKY esf 1 Program výuky dne 2 BRAND GUIDELINES ATTRIBUTES 3 DELIVERIES TO CUSTOMERS 2006 600 000 547 490 500 000 400 000 300 000 300 510 200 000 140 060 100 000 70 203 36 717 0 Western Europe

Více

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26

OBSAH. Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25. Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 OBSAH Tři cesty české politické vědy 1 15 Editorův úvod 1 20 15 Část první POLITIKA POHLEDEM RŮZNÝCH DISCIPLíN 1 25 Politika a politologie: úvod do politické vědy 1 26 MIROSLAV NOVÁK 1. Politická věda,

Více

Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2017/2018 ZS

Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2017/2018 ZS Dávejte prosím pozor na průběžné doplňování a aktualizace. Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2017/2018 ZS Celoškolsky povinné předměty: EKO905 - Kvantitativní nástroje pro ekonomickou analýzu

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014

Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014 Smíšený evaluační design v dopadové evaluaci: to nejlepší z obou světů? Martin Nekola, FSV UK 2014 Osnova 1. Smíšený přístup k dopadové evaluaci. 2. Důvody pro jeho využití. 3. Existující designy a jejich

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Management v hospodářské praxi II (MHPII) Číslo předmětu: 545- Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení doc. Ing. Michal

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Vývojové orientace společnosti, hodnoty a ideologie, typy sociálního státu

Vývojové orientace společnosti, hodnoty a ideologie, typy sociálního státu Vývojové orientace společnosti, hodnoty a ideologie, typy sociálního státu Druhá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Hodnotové ukotvení veřejných politik Politické ideologie

Více

Rozvrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Nutno sledovat!!! Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2015/2016 ZS

Rozvrhy budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Nutno sledovat!!! Rozvrhy doktorských studijních programů ak.rok 2015/2016 ZS Pozor změna rozvrhu!!! Dne 5. a 6. 10. 2015 od 9,15 do 12,30 hodin (pondělí, úterý) odpadá výuka doc. Ing. B. Kadeřábkové, CSc. předmětu MAE901 a předmětu MAE911. Výuka bude nahrazena. Rozvrhy budou průběžně

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Public Relations 1 Public Relations 1 B_PR_1 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ studijního

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

METODOLOGIE I - METODOLOGIE KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU

METODOLOGIE I - METODOLOGIE KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU METODOLOGIE I - METODOLOGIE KVANTITATIVNÍHO VÝZKUMU vyučující doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Absolvent Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, obor M-TV Laboratoř vrcholového sportu

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Jak porozumět veřejné politice

Jak porozumět veřejné politice Jak porozumět veřejné politice Desátá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Obtíže vědeckého poznávání veřejných politik Pravidla postupu poznávání Postup řešení poznávací

Více

Zachycení a využití vztahů ve školní třídě sekundárního školství

Zachycení a využití vztahů ve školní třídě sekundárního školství Masarykova univerzita Vyleťal, P., & Jankových, V. (2011). Zachycení a využití vztahů ve školní třídě sekundárního školství. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém

Více

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Racionální drogová politika Vyučující: Mgr. Josef Radimecký, MSc. Garant: Doc. PhDr. Michal Miovský, CSc. Číslo předmětu: 1613 Semestr:

Více

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Ochota přijímat imigranty: Česká republika ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi Richard Nikischer richard.nikischer@soc.cas.cz Migrace do Evropy je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských

Více

Co je kognitivní informatika?

Co je kognitivní informatika? Co je kognitivní informatika? Václav Řepa Kognitivní informatika a) jako studijní obor Na VŠE: http://kogninfo.vse.cz b) jako vědní obor: Yingxu Wang, University of Calgary, Canada Witold Kinsner, University

Více

Veřejně politický proces. Fáze vymezování a uznávání problému

Veřejně politický proces. Fáze vymezování a uznávání problému Veřejně politický proces. Fáze vymezování a uznávání problému Šestá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Veřejná politika jako proces Teorie fází veřejně politického procesu

Více

Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie

Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie Masarykova univerzita Smékalová, L. (2011). Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Název předmětu: Státní správa a samospráva Kód předmětu: KRRVS/1STSS, KRRVS/BSTSS

Název předmětu: Státní správa a samospráva Kód předmětu: KRRVS/1STSS, KRRVS/BSTSS Název předmětu: Státní správa a samospráva Kód předmětu: KRRVS/1STSS, KRRVS/BSTSS Typ předmětu: Cvičení Úroveň předmět: Bakalářský Rok studia: 1-3 Semestr: 4 Počet kreditů: 2 Vyučovací jazyk: Čeština Vyučující:

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna

Alternativní nástroje hodnocení vědy. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Alternativní nástroje hodnocení vědy Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna Tradiční metody hodnocení vědecké činnosti Orientace na publikované výstupy Bibliometrie, scientometrie Založené na počtu

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Hodnoty ve veřejné politice

Hodnoty ve veřejné politice Hodnoty ve veřejné politice Druhá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Hodnotová ukotvení veřejných politik Hodnoty v polity Lidská práva Politické ideologie Sociální

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Využití a zneužití statistických metod v medicíně

Využití a zneužití statistických metod v medicíně Využití a zneužití statistických metod v medicíně Martin Hynek Gennet, Centre for Fetal Medicine, Prague EuroMISE Centre, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague Statistika Existují tři

Více

Archiv aktualit - 2013

Archiv aktualit - 2013 Archiv aktualit - 2013 Jak ovlivní vznik prostoru volného obchodu ekonomiky USA a EU Kdy: 27. listopad 2013, 17:00-19:00 hodin Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK Kdy: 27.

Více

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011

Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Public Relations B1 (B_PR_B1) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Mgr. M. Kykalová (PH) Ing. T. Dvořáková (PH) Ing. P. Klička (KL) Ing. V. Kunz, Ph.D. (MO) Typ

Více

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě Národní kontakt pro program Věda se společností a pro společnost pacvon@tc.cz

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

Fáze 2: Formulace veřejných politik a rozhodování

Fáze 2: Formulace veřejných politik a rozhodování Fáze 2: Formulace veřejných politik a rozhodování Sedmá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Rozhodování: model racionální nebo inkrementální? Možnosti změn veřejné politiky

Více