RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ"

Transkript

1 RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

2

3

4 TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však také nejedná o žádnou maličkost a případný špatný výběr by vám mohl výrazně znepříjemnit tak významnou věc, jakou je spokojené bydlení. Katalog typových rodinných domů DEKHOME, by vám tento složitý proces měl usnadnit a podat vám pomocnou ruku při výběru vašeho domova. Správná volba domu je závislá na několika faktorech, které byste měli repektovat. Jedním z nejdůležitějších je celková orientace a dispozice domu. Za optimální se považuje orientace příjezdových a vstupních stran na sever popřípadě východ a postavení s okny z obytných prostor orientované na osluněné strany. V tomto smyslu má samozřejmě svůj význam také výhled např.do zahrady. Souvisejícími kritérii jsou také sklon terénu a další doplňující vlastnosti pozemku jako je třeba dostupnost inženýrských sítí. Výběr vašeho domu by měl také zohlednit celkové dispoziční řešení projektu tak, aby plně vyhovoval vašim požadavkům a zároveň bydlení v něm nebylo doprovázeno zbytečnými nepříjemnostmi. Na to navazuje velikost domu a pochopitelně cena výstavby rodinného domu. A to jsou ty nejdůležitější kritéria, kterých byste se měli držet při výběru vlastního bydlení. Katalog DEKHOME by vám v tom měl pomoci. POPIS KONSTRUKCE DOMŮ DEKHOME Konstrukce stěn rodinných domů DEKHOME je tvořena rámovým systémem dřevěných prvků oboustranně opláštěných deskovým materiálem. Nosná konstrukce stropu je taktéž dřevěná. Domy jsou zastřešeny šikmou nebo plochou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný vaznicový krov nebo u přízemních objektů dřevěné příhradové vazníky. Krov je standardně proveden z hoblovaných dřevěných prvků pohledové kvality a je viditelný z interiéru. Vnější fasáda domů je dokončena buď tenkovrstvou omítkou, nebo různými druhy obkladů na bázi dřeva, kamene, kovu či keramiky. Střešní krytina je buďto skládaná z pálených tašek nebo plechová v provedení jako imitace tašek nebo hladká drážková. Domy jsou ve standardním řešení vytápěny teplovodní otopnou soustavou s elektrokotlem. Do většiny našich domů lze umístit i kotel plynový. Na přání zákazníka lze v jakémkoli domu DEKHOME provést teplovzdušné vytápění. MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ DOMU Česká republika je rozdělena na několik oblastí, dělících se podle zatížení staveb sněhem a větrem. Tyto oblasti, stejně jako velikost působícího zatížení jsou stanoveny v ČSN EN (2004). Typové domy DEKHOME jsou navrženy na zatížení odpovídající 5. sněhové oblasti a 3. větrové oblasti. V případě umístění domu do oblasti s vyšším zatížením sněhem nebo větrem je třeba provést individuální návrh a statické posouzení objektu. Maximální nadmořská výška umístění objektů je 600 m n. m. Návrhové parametry venkovního vzduchu odpovídají 4. teplotní oblasti ČR v zimním návrhovém období. Vnitřní prostředí domů DEKHOME musí odpovídat maximálně 4. vlhkostní třídě, kategorii obytné budovy trvale užívané. Oba tyto parametry se řídí normou ČSN (2007) Tepelná ochrana budov Část 3: Návrhové hodnoty veličin. CO OBSAHUJE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavební povolení (resp. ohlášení stavby) se řídí vyhláškou 499/2006 Sb. Typový projekt domu DEKHOME obsahuje tyto části: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA obecný popis architektonického a konstrukčního řešení objektu, základní rozměry a výpočty pro jednotlivé profese, požární zpráva, požárně bezpečnostní řešení DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1. Stavební část technická zpráva, výkresy půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, střecha, pohledy a tabulky výrobků 2. Statická část - technická zpráva, podrobný statický výpočet, konstrukční výkresy půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, krov. 3. Vytápění - technická zpráva, půdorysy rozvodů ÚT, výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 4. Zdravotechnika - technická zpráva, půdorysy a schémata rozvodů kanalizace a vodovodu. 5. Elektroinstalace - technická zpráva, půdorys rozvodů elektroinstalace, domovní rozvaděč, elektroměr, uzemnění a hromosvod DOKLADOVÁ ČÁST - průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií DETAILY Hotový typový projekt domu DEKHOME je základní částí projektu pro stavební povolení (resp. ohlášení stavby).

5 PIKTOGRAMY Aby byl projekt kompletní musí být vždy autorizovanou osobou dopracovány ty části projektové dokumentace, které přímo souvisejí s umístěním domu na konkrétní pozemek. Týká se to zejména návrhu základových konstrukcí podle skutečných základových poměrů v místě stavby, připojení objektu na inženýrské sítě a vztahu objektu k okolní zástavbě. Části projektu v úrovni pro stavební povolení, které musí být vždy doplněny k typovému projektu domu DEKHOME: PRŮVODNÍ ZPRÁVA - základní identifi kační údaje o stavbě, stavebníkovi, investorovi, vazba objektu na dané území SITUACE STAVBY - situace širších vztahů, koordinační situace ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - technická zpráva, situace, zařízení staveniště s přívody vody a energií DOKUMENTACE OBJEKTŮ - na základě aktuálních potřeb a specifi k konkrétních projektů vám náš technik zpracuje dokumentaci související s umístěním objektu na určitý pozemek spolu s dalšími zvláštnostmi(např.základy, místní situace atp.) JAK ZÍSKAT PROJEKT Počet podlaží: přízemní dům dům s obytným podkrovím Dům je navržen pro počet osob: Parkování pro auto: venkovní stání kryté stání garáž Počet samostatných ložnic Prosklené plochy domu je třeba opatřit venkovními žaluziemi V objektu je možno použít plynový kotel Součástí objektu je venkovní terasa Konstrukce krovu je viditelná z interiéru U oken je nutno použít speciální zasklení Součástí objektu je venkovní krb Pokud si vyberete některý z projektů nabízených v našem Katalogu typových rodinných domů DEKHOME, máte několik možností, jak získat další informace. Podrobnosti ke každému projektu můžete jednak získat na telefonní lince , nebo na ové adrese V neposlední řadě je tady pro vás také web na adrese

6 01 UŽITNÁ PLOCHA 118,55 m 2 zastavěná plocha 86,3 m 2 obestavěný prostor 484 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,1 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 006

7 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 5,93 m zádveří 4,22 m WC 1,81 m hala 8,97 m kuchyň+jídelna 15,65 m schodiště 4,82 m obývací pokoj 28,38 m sklad 11,35 m terasa 9,34 m 2 PATRO 2.01 hala 2,96 m pokoj 17,15 m šatna 5,07 m pokoj 10,70 m pokoj 12,17 m koupelna 4,89 m 2 007

8 02 UŽITNÁ PLOCHA 141,4 m 2 zastavěná plocha 101,22 m 2 obestavěný prostor 580 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,45 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 008

9 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 6,23 m zádveří 4,22 m WC 1,81 m hala 8,97 m kuchyň+jídelna 15,65 m schodiště 8,42 m obývací pokoj 28,38 m garáž 16,73 m terasa 9,52 m 2 PATRO 2.01 hala 2,96 m pokoj 17,15 m šatna 5,07 m pokoj 10,70 m pokoj 12,17 m koupelna 4,89 m půda 16,73 m 2 009

10 03 UŽITNÁ PLOCHA 163,26 m 2 zastavěná plocha 188,66 m 2 obestavěný prostor 810 m 3 sklon střechy 10 výška hřebene 4,52 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 010

11 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,58 m garážové stání 20,10 m zádveří 9,06 m kuchyň + jídelna 21,02 m obývací pokoj 25,02 m WC + kotel, boiler 2,30 m chodba 6,19 m pokoj 14,18 m koupelna 7,18 m pokoj 25,58 m terasa 51,71 m 2 011

12 04 UŽITNÁ PLOCHA 156,17 m 2 zastavěná plocha 188,67 m 2 obestavěný prostor 803 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 5,17 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 012

13 PŘÍZEMÍ 1.01 technická místnost 5,16 m garáž 23,47 m zádveří 5,28 m chodba 11,27 m WC + sprchový kout 6,71 m chodba 8,66 m ložnice 14,64 m koupelna 6,09 m pokoj 14,35 m pokoj 13,66 m kuchyň + obývací pokoj 51,13 m terasa 18,43 m 2 013

14 05 UŽITNÁ PLOCHA 157,7 m 2 zastavěná plocha 183,33 m 2 obestavěný prostor 820 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 5,45 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 014

15 PŘÍZEMÍ 1.01 parkovací stání 32,10 m zádveří 15,35 m WC 2,86 m kuchyň 8,64 m obývací pokoj + jídelna 36,36 m chodba 6,62 m koupelna 8,78 m šatna 6,16 m pokoj 13,29 m pokoj 17,52 m pokoj 18,75 m terasa 22,43 m 2 015

16 06 UŽITNÁ PLOCHA 146,5 m 2 zastavěná plocha 179,22 m 2 obestavěný prostor 750 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 4,7 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 016

17 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 1,29 m chodba 10,63 m garáž 21,62 m spíž 4,47 m kuchyň + jídelna 14,66 m obývací pokoj 29,43 m chodba 6,59 m WC 1,69 m koupelna 6,49 m pokoj 14,02 m pokoj 16,66 m pokoj 16,47 m terasa 13,55 m 2 017

18 07 UŽITNÁ PLOCHA 161,68 m 2 zastavěná plocha 189,44 m 2 obestavěný prostor 884 m 3 sklon střechy 25,3 výška hřebene 5,5 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 018

19 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 24,10 m zádveří 6,14 m chodba 4,67 m obývací pokoj 28,35 m kuchyň + jídelna 14,38 m spíž 2,92 m WC 3,26 m technická místnost 4,13 m chodba 7,57 m komora 9,06 m pokoj 18,68 m koupelna 4,03 m pokoj 13,71 m pokoj 12,75 m terasa 32,41 m 2 019

20 08 UŽITNÁ PLOCHA 161,83 m 2 zastavěná plocha 192,43 m 2 obestavěný prostor 704 m 3 sklon střechy 5 výška hřebene 3,73 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 020

21 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 24,79 m zádveří 6,02 m WC 2,69 m technická místnost 3,01 m obývací pokoj 33,32 m kuchyňský kout 6,07 m koupelna 5,20 m šatna 8,11 m pokoj 17,25 m pracovna 10,36 m pokoj 13,24 m garáž 20,48 m terasa 34,56 m

22 09 UŽITNÁ PLOCHA 108,15 m 2 zastavěná plocha 132,57 m 2 obestavěný prostor 534 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 5,01 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 022

23 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 21,02 m zádveří 2,94 m WC 2,80 m technická místnost 6,62 m hala 10,22 m kuchyň + jídelna 11,03 m obývací pokoj 22,00 m koupelna + WC 5,84 m pokoj 13,60 m pokoj 13,16 m terasa 13,78 m 2 023

24 10 UŽITNÁ PLOCHA 140,41 m 2 zastavěná plocha 168,42 m 2 obestavěný prostor 776 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 4,73 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 024

25 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 26,69 m zádveří 3,44 m WC 3,28 m šatna + kotelna 5,13 m obývací pokoj + jídelna 36,93 m kuchyňský kout 8,87 m chodba 6,33 m pokoj 14,10 m koupelna 5,04 m pokoj 17,61 m pokoj 10,91 m terasa 17,91 m 2 025

26 11 UŽITNÁ PLOCHA 156,26 m 2 zastavěná plocha 186,91 m 2 obestavěný prostor 704 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 4,85 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 026

27 PŘÍZEMÍ 1.01 garážový přístřešek 23,02 m zádveří 5,45 m komora 5,84 m prádelna 5,02 m chodba 12,63 m kuchyň 9,30 m obývací pokoj 32,46 m pokoj 11,26 m pokoj 18,12 m pokoj 16,15 m koupelna 6,42 m WC 2,81 m terasa 16,31 m 2 027

28 12 UŽITNÁ PLOCHA 139,95 m 2 zastavěná plocha 166,52 m 2 obestavěný prostor 590 m 3 sklon střechy 0 výška hřebene 3,85 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 028

29 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 5,97 m zádveří 10,53 m obývací pokoj 35,63 m kuchyňský kout 8,45 m pracovna 11,58 m chodba 4,58 m WC 2,01 m koupelna 8,16 m komora 5,86 m pokoj 13,90 m pokoj 14,50 m garážový přístřešek 25,48 m terasa 10,55 m 2 029

30 13 UŽITNÁ PLOCHA 123,53 m 2 zastavěná plocha 148,69 m 2 obestavěný prostor 710 m 3 sklon střechy 15,2 výška hřebene 8,87 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 030

31 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 5,41 m WC 2,14 m kuchyně 9,99 m obývací pokoj 35,43 m chodba 5,00 m koupelna 8,62 m pracovna 8,88 m pokoj 14,46 m ložnice 14,28 m terasa 26,63 m parkovací stání 20,55 m 2 031

32 14 UŽITNÁ PLOCHA 151,73 m 2 zastavěná plocha 185,05 m 2 obestavěný prostor 787 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 4,9 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 032

33 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 4,61 m hala 13,43 m koupelna 3,66 m chodba 3,82 m komora 7,25 m koupelna 6,57 m pokoj 15,08 m pokoj 14,86 m pracovna 14,70 m kuchyň + obývací pokoj 46,11 m závětří + přístřešek 33,45 m terasa 28,78 m

34 15 UŽITNÁ PLOCHA 129,68 m 2 zastavěná plocha 98,59 m 2 obestavěný prostor 547 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,89 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 034

35 2.05 PATRO chodba 4,56 m koupelna 8,14 m pokoj 16,10 m pokoj 16,12 m pokoj 10,03 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 6,21 m chodba 3,05 m šatna 2,27 m hala 7,17 m schodiště 5,57 m WC 1,86 m kuchyně + jídelna 16,86 m obývací pokoj 26,07 m pokoj 10,03 m komora 2,79 m terasa 15,23 m

36 16 UŽITNÁ PLOCHA 158,07 m 2 zastavěná plocha 188,53 m 2 obestavěný prostor 770 m 3 sklon střechy 20 výška hřebene 4,7 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 036

37 PŘÍZEMÍ 1.01 garáž. přístřešek 25,14 m zádveří 5,87 m komora 2,71 m WC 2,70 m šatna 8,01 m ob. pokoj + jídelna 35,40 m kuchyň 13,24 m chodba 12,78 m koupelna 11,72 m pokoj 12,12 m pokoj 15,29 m ložnice 15,33 m techn. místnost 8,79 m terasa 14,93 m 2 037

38 17 UŽITNÁ PLOCHA 187,26 m 2 zastavěná plocha 122,02 m 2 obestavěný prostor 770 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 7,8 m obytné místnosti 5+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 038

39 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,62 m šatna 3,68 m WC 2,96 m hala 10,77 m schodiště 4,72 m komora 5,31 m pokoj 13,14 m kuchyň + jídelna 20,33 m obývací pokoj 22,66 m garáž 18,43 m 2 PATRO 2.01 hala 4,37 m koupelna 13,58 m pokoj 23,32 m pokoj 18,50 m pokoj 19,80 m balkón 6,56 m balkón 5,13 m 2 039

40 18 UŽITNÁ PLOCHA 165,25 m 2 zastavěná plocha 195,5 m 2 obestavěný prostor 925 m 3 sklon střechy 15 výška hřebene 5,4 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 040

41 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,99 m garáž 21,69 m zádveří 10,22 m hala 16,05 m WC 2,29 m obývací pokoj + jídelna 40,43 m koupelna 6,80 m komora 3,15 m pokoj 10,07 m pokoj 15,75 m pokoj 11,59 m kuchyň 11,65 m terasa 19,99 m závětří 13,12 m 2 041

42 19 UŽITNÁ PLOCHA 142,9 m 2 zastavěná plocha 172,91 m 2 obestavěný prostor 750 m 3 sklon střechy 32, 37 výška hřebene 6,1 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 042

43 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 8,35 m zádveří 4,02 m WC 2,04 m hala 8,30 m kuchyň 9,83 m spíž 2,05 m jídelna + obývací pokoj 40,11 m chodba 7,52 m koupelna 8,51 m pokoj 17,70 m komora 3,06 m pokoj 13,26 m pokoj 12,19 m terasa 31,99 m 2 043

44 20 UŽITNÁ PLOCHA 129,39 m 2 zastavěná plocha 87,74 m 2 obestavěný prostor 530 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 5+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 044

45 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 4,31 m hala 7,32 m šatna 4,32 m schodiště 4,77 m WC 1,66 m pokoj 16,42 m kuchyňský kout 5,59 m spíž 2,15 m obývací pokoj + jídelna 29,48 m terasa 14,21 m 2 PATRO 2.01 hala 3,61 m koupelna 7,91 m pokoj 16,59 m pokoj 21,06 m pokoj 4,08 m balkón 12,34 m 2 045

46 21 UŽITNÁ PLOCHA 124,55 m 2 zastavěná plocha 86,11 m 2 obestavěný prostor 548 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,15 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 046

47 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 5,99 m sprcha + WC 3,63 m spíž 2,01 m pracovna 9,30 m chodba 5,11 m schodiště 5,36 m kuchyň 8,22 m obývací pokoj 26,03 m komora 3,75 m terasa 16,68 m 2 PATRO 2.01 chodba 14,21 m koupelna 11,38 m pokoj 13,63 m pokoj 14,66 m pokoj 13,11 m 2 047

48 22 UŽITNÁ PLOCHA 103,8 m 2 zastavěná plocha 69 m 2 obestavěný prostor 450 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,27 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 048

49 PŘÍZEMÍ PATRO 1.01 závětří 1,74 m zádveří 8,08 m chodba 8,45 m obývací pokoj 23,03 m kuchyň 12,96 m spíž 2,22 m WC 2,87 m terasa 16,27 m schodiště 3,80 m chodba 3,45 m pokoj 20,34 m pokoj 19,50 m koupelna + WC 7,13 m 2 049

50 23 UŽITNÁ PLOCHA 114,57 m 2 zastavěná plocha 84,24 m 2 obestavěný prostor 490 m 3 sklon střechy 36 výška hřebene 6,56 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 050

51 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,34 m zádveří 7,41 m pokoj 11,88 m koupelna + WC 3,57 m komora 2,21 m kuchyň 12,96 m chodba 8,49 m obývací pokoj 23,06 m terasa 13,31 m 2 PATRO 2.01 schodiště 3,80 m chodba 3,45 m pokoj 20,34 m pokoj 19,50 m koupelna + WC 7,13 m 2 051

52 24 UŽITNÁ PLOCHA 158,93 m 2 zastavěná plocha 114,96 m 2 obestavěný prostor 708 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,27 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 052

53 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,64 m zádveří 6,74 m WC 1,82 m komora 3,35 m chodba 6,40 m obývací pokoj 26,26 m kuchyň + jídelna 19,74 m garáž 24,31 m terasa 13,25 m 2 PATRO 2.01 schodiště 3,75 m chodba 5,17 m pokoj 17,99 m šatna 6,58 m koupelna + WC 7,74 m pokoj 12,34 m pokoj 11,61 m šatna 9,92 m terasa 7,49 m 2 053

54 25 UŽITNÁ PLOCHA 132,25 m 2 zastavěná plocha 117,02 m 2 obestavěný prostor 610 m 3 sklon střechy 27 výška hřebene 7,44 m obytné místnosti 3+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 054

55 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,41 m zádveří 5,76 m chodba 4,62 m šatna 3,63 m WC 1,90 m koupelna 5,63 m komora 1,98 m obývací pokoj 32,28 m kuchyň 8,76 m garáž 19,33 m technická místnost 5,90 m terasa 8,59 m 2 PATRO 2.01 pokoj 14,62 m pokoj 19,11 m chodba 1,44 m schodiště 3,30 m 2 055

56 26 UŽITNÁ PLOCHA 158,46 m 2 zastavěná plocha 102,99 m 2 obestavěný prostor 685 m 3 sklon střechy 35 výška hřebene 7,33 m obytné místnosti 5+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 056

57 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 3,08 m šatna 3,74 m zádveří 5,43 m WC + sprcha 3,66 m chodba 4,06 m schodiště 4,65 m komora 2,11 m pokoj 16,91 m obývací pokoj + jídelna 36,80 m kuchyňský kout 10,03 m terasa 20,42 m 2 PATRO 2.01 chodba 3,89 m šatna 4,44 m koupelna 7,98 m pokoj 22,24 m pokoj 24,12 m pokoj 16,91 m 2 057

58 27 UŽITNÁ PLOCHA 131,43 m 2 zastavěná plocha 106,71 m 2 obestavěný prostor 604 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,8 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 058

59 2.05 PATRO chodba 4,71 m koupelna 8,25 m pokoj 15,94 m pokoj 15,70 m pokoj 9,78 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 11,67 m chodba 5,10 m komora 2,48 m hala 5,63 m schodiště 6,93 m WC 2,24 m kuchyň + jídelna 14,65 m obývací pokoj 19,79 m pokoj 9,78 m garáž 20,66 m terasa 12,85 m

60 28 UŽITNÁ PLOCHA 154,84 m 2 zastavěná plocha 188,23 m 2 obestavěný prostor 710 m 3 sklon střechy 23, 25 výška hřebene 5,6 m obytné místnosti 3 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 060

61 PŘÍZEMÍ 1.01 garáž 21,53 m závětří 3,89 m zádveří 7,28 m obývací pokoj + jídelna 37,12 m kuchyň 7,25 m spíž 1,82 m chodba 15,33 m komora 6,38 m WC 6,19 m pokoj 16,62 m ložnice 23,47 m koupelna 8,14 m terasa 27,73 m 2 061

62 29 UŽITNÁ PLOCHA 143,28 m 2 zastavěná plocha 173,23 m 2 obestavěný prostor 822 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,1 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 062

63 PŘÍZEMÍ 1.01 garáž 19,41 m závětří 12,50 m zádveří 5,01 m šatna 4,84 m kotelna 8,71 m chodba 2,64 m WC 2,48 m koupelna 5,93 m pokoj 18,77 m šatna 4,75 m kuchyň + obývací pokoj 36,14 m ložnice 17,76 m terasa 36,30 m 2 063

64 30 UŽITNÁ PLOCHA 64,69 m 2 zastavěná plocha 86,08 m 2 obestavěný prostor 400 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 4,4 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 064

65 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,32 m chodba 7,35 m kuchyň 11,09 m obývací pokoj 15,11 m pokoj 13,52 m pokoj 13,23 m koupelna 4,19 m komora 1,67 m WC 1,61 m terasa 14,20 m 2 065

66 31 UŽITNÁ PLOCHA 88,63 m 2 zastavěná plocha 116,79 m 2 obestavěný prostor 528 m 3 sklon střechy 23 výška hřebene 4,4 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 066

67 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 2,91 m zádveří 5,71 m chodba 8,13 m WC 2,20 m koupelna 4,30 m kuchyň + obývací pokoj 27,55 m pokoj 13,52 m pokoj 13,23 m garáž 18,00 m terasa 25,43 m 2 067

68 32 UŽITNÁ PLOCHA 130,26 m 2 zastavěná plocha 92,04 m 2 obestavěný prostor 559 m 3 sklon střechy 45 výška hřebene 7,4 m obytné místnosti 5+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 068

69 PATRO 2.01 chodba 5,00 m šatna 3,35 m pokoj 24,00 m koupelna 9,09 m pokoj 18,82 m PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,32 m hala 7,55 m obývací pokoj + jídelna 20,64 m kuchyňský kout 7,20 m spíž 1,59 m WC 1,38 m koupelna 5,40 m pokoj 13,51 m pokoj 10,78 m komora 1,91 m schodiště 4,41 m

70 33 UŽITNÁ PLOCHA 134,31 m 2 zastavěná plocha 129,61 m 2 obestavěný prostor 641 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,4 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 070

71 PŘÍZEMÍ 1.01 garážové stání 18,54 m zádveří 4,32 m kotelna 6,62 m chodba 3,93 m WC 1,77 m komora 2,23 m schodiště 4,67 m kuchyň 12,01 m obývací pokoj 27,00 m pokoj 14,88 m terasa 18,02 m 2 PATRO 2.01 chodba 3,31 m koupelna 6,53 m šatna 8,97 m pokoj 15,63 m pokoj 17,66 m balkon 8,49 m 2 071

72 34 UŽITNÁ PLOCHA 188,38 m 2 zastavěná plocha 133,87 m 2 obestavěný prostor 855 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,9 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 072

73 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 3,85 m hala 10,11 m schodiště 4,28 m koupelna 5,94 m kuchyň 12,17 m jídelna 13,67 m pracovna 15,47 m obývací pokoj 28,15 m garáž 21,29 m terasa 15,60 m terasa 13,20 m 2 PATRO 2.01 chodba 8,72 m komora 5,56 m koupelna 10,30 m pokoj 24,47 m pokoj 17,99 m pokoj 16,58 m 2 073

74 35 UŽITNÁ PLOCHA 192,68 m 2 zastavěná plocha 127,62 m 2 obestavěný prostor 760 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 6,7 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 074

75 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 5,12 m předsíň 4,76 m WC 2,73 m hala 11,61 m schodiště 4,80 m jídelna 10,54 m kuchyň 11,28 m komora 7,51 m garáž 19,96 m obývací pokoj 21,81 m sklad 9,33 m terasa 16,24 m 2 PATRO 2.01 chodba 6,74 m koupelna 11,73 m pokoj 14,12 m pokoj 15,75 m pokoj 17,56 m šatna 6,71 m šatna 5,91 m šatna 6,59 m 2 075

76 36 UŽITNÁ PLOCHA 114,66 m 2 zastavěná plocha 87,07 m 2 obestavěný prostor 500 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,1 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 076

77 PATRO hala 6,18 m koupelna+wc 7,90 m pokoj 16,04 m pokoj 17,02 m PŘÍZEMÍ 1.01 vstup 4,17 m předsíň 2,96 m šatna 4,32 m WC 2,43 m hala 3,69 m komora 2,20 m schodiště 4,91 m pokoj 16,04 m kuchyň 15,79 m obývací pokoj 18,92 m terasa 21,49 m

78 37 UŽITNÁ PLOCHA 133,72 m 2 zastavěná plocha 118,04 m 2 obestavěný prostor 650 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,5 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 078

79 PŘÍZEMÍ 1.01 vstup 20,21 m předsíň 3,29 m hala 6,01 m pokoj 14,74 m kuchyň 10,35 m WC 1,60 m schodiště 4,77 m obývací pokoj 28,88 m terasa 15,11 m sklad 4,82 m 2 PATRO 2.01 hala 5,52 m koupelna+wc 11,42 m pokoj 14,66 m pokoj 20,07 m pokoj 11,33 m 2 079

80 38 UŽITNÁ PLOCHA 150,21 m 2 zastavěná plocha 99,55 m 2 obestavěný prostor 612 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 080

81 PŘÍZEMÍ 1.01 předsíň 3,71 m WC 2,02 m šatna 3,95 m hala 4,02 m pokoj 13,39 m komora 2,14 m schodiště 4,84 m kuchyň 21,79 m obývací pokoj 16,99 m sklad 6,38 m terasa 15,57 m 2 PATRO 2.01 hala 6,12 m koupelna+wc 10,73 m pokoj 20,30 m pokoj 17,31 m pokoj 14,38 m balkon 6,56 m 2 081

82 39 UŽITNÁ PLOCHA 115,44 m 2 zastavěná plocha 116,13 m 2 obestavěný prostor 618 m 3 sklon střechy 16 výška hřebene 7,7 m obytné místnosti 3+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 082

83 PATRO 2.01 hala 12,87 m koupelna 6,79 m pokoj 18,37 m pokoj 22,24 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří + přístřešek 28,80 m hala 11,65 m schodiště 4,48 m WC + technická místnost 4,17 m obývací pokoj 36,74 m kuchyňský kout 9,78 m komora 6,86 m terasa 10,00 m

84 40 UŽITNÁ PLOCHA 158,41 m 2 zastavěná plocha 147 m 2 obestavěný prostor 766 m 3 sklon střechy 28 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 084

85 PATRO 2.01 hala 12,08 m koupelna 6,60 m pokoj 16,64 m pokoj 19,83 m pokoj 18,24 m šatna 4,46 m koupelna 3,78 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 17,09 m hala 11,66 m schodiště 4,92 m WC + technická místnost 4,17 m obývací pokoj 28,49 m kuchyň + jídelna 13,66 m komora 5,33 m garáž 20,20 m sklad / dílna 7,31 m terasa 19,83 m

86 41 UŽITNÁ PLOCHA 152,86 m 2 zastavěná plocha 123,52 m 2 obestavěný prostor 778 m 3 sklon střechy 16 výška hřebene 7,7 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 086

87 PATRO 2.01 hala 11,25 m koupelna 6,79 m pokoj 18,65 m pokoj 22,54 m pokoj 21,16 m PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 8,74 m hala 11,56 m schodiště 5,82 m WC + technická místnost 4,16 m obývací pokoj 36,36 m kuchyňský kout 9,73 m komora 6,84 m garáž 20,30 m terasa 9,00 m

88 42 UŽITNÁ PLOCHA 165,15 m 2 zastavěná plocha 108,01 m 2 obestavěný prostor 737 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 7,74 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 088

89 PŘÍZEMÍ 1.01 kryté stání 19,66 m zádveří 6,45 m chodba 5,33 m WC 2,14 m komora 1,88 m kuchyň 26,22 m chodba 7,12 m komora 2,07 m obývací pokoj 37,18 m terasa 16,10 m PATRO 2.01 schodiště 4,95 m chodba 11,21 m pokoj 18,94 m šatna 4,90 m koupelna + WC 7,67 m pokoj 18,40 m pokoj 18,16 m

90 43 UŽITNÁ PLOCHA 173,83 m 2 zastavěná plocha 109,35 m 2 obestavěný prostor 648 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 6,5 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 090

91 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 2,18 m chodba 8,27 m šatna 5,43 m WC 2,80 m komora 11,50 m pracovna 2,15 m hala 8,88 m schodiště 4,45 m kuchyň 19,92 m obývací pokoj 25,23 m terasa 22,07 m 2 PATRO 2.01 hala 7,35 m pokoj 12,92 m šatna 6,10 m pokoj 19,89 m pokoj 25,22 m WC 2,27 m koupelna 6,06 m balkon 3,22 m 2 091

92 44 UŽITNÁ PLOCHA 226,27 m 2 zastavěná plocha 149,31 m 2 obestavěný prostor 992 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 7,5 m obytné místnosti 6+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 092

93 PŘÍZEMÍ PATRO 1.01 zádveří 3,79 m chodba 12,00 m schodiště 6,72 m kuchyň + jídelna 21,07 m obývací pokoj 24,60 m pracovna 15,20 m koupelna 5,96 m garáž 21,71 m závětří 11,98 m terasa 11,98 m schodiště 6,72 m hala 5,55 m komora 6,19 m pokoj 21,60 m pokoj 22,91 m pokoj 22,03 m koupelna 21,16 m balkón 17,30 m balkón 11,20 m 2 093

94 45 UŽITNÁ PLOCHA 112,17 m 2 zastavěná plocha 77,23 m 2 obestavěný prostor 467 m 3 sklon střechy 30 výška hřebene 6,8 m obytné místnosti 5+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 094

95 PŘÍZEMÍ 1.01 zádveří 4,67 m chodba 6,73 m WC 1,92 m schodiště 5,25 m komora 2,66 m pokoj 9,32 m obývací pokoj 18,83 m kuchyň 13,88 m terasa 11,00 m 2 PATRO 2.01 chodba 4,67 m koupelna 9,47 m pokoj 14,95 m pokoj 14,95 m pokoj 9,58 m 2 095

96 46 UŽITNÁ PLOCHA 166,64 m 2 zastavěná plocha 142,44 m 2 obestavěný prostor 728 m 3 sklon střechy 40 výška hřebene 7,6 m obytné místnosti 4+kk cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 096

97 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 7,20 m hala 7,83 m koupelna 4,90 m schodiště 3,97 m komora 2,76 m pokoj 10,76 m kuchyň 18,41 m obývací pokoj 34,13 m garáž 17,31 m terasa 31,50 m 2 PATRO 2.01 galerie 7,02 m komora 1,69 m pokoj 20,16 m pokoj 22,18 m koupelna 11,45 m šatna 5,83 m šatna 5,07 m 2 097

98 47 UŽITNÁ PLOCHA 128,04 m 2 zastavěná plocha 149 m 2 obestavěný prostor 720 m 3 sklon střechy 25, 30 výška hřebene 5,59 m obytné místnosti 4+1 cena projektové dokumentace orientační cena domu na klíč Kč Kč 098

99 PŘÍZEMÍ 1.01 závětří 9,05 m zádveří 6,50 m chodba 9,88 m WC 2,02 m pokoj 10,33 m pokoj 12,32 m ložnice 14,69 m kuchyně 11,41 m obývací pokoj 26,39 m koupelna 6,41 m garáž 16,97 m terasa 16,44 m 2 099

100

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425

VILA 2C ULICE 1.14 1.13 1.10. Účel místnosti. Plocha (m2) 1.09 1.08 1.06 1.07 -0,020 1.02 +0,000 1.01 +1,425 půdorys 1.NP vrata vstupní branka ULICE 1.14 240 l 240 l 1.13 12 870 11 020 1 850 1.10 5 600 1.11 terasa 1 4 030 5 600 6 960 možnost umístění bazénu 1.06 1.09 1.04 1.07 1.02 1.03 1.12 terasa 2 1.08 +0,000

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7

1.PP 1.NP 2.NP. NUVO I Užitná plocha všech podlaží včetně garážového stání 135,3 Plocha balkonů a teras 14,0 Zastavěná plocha všech podlaží 199,7 NUVO i Jedná se o typový funkcionalistický rodinný dům menší velikostní kategorie, nepodsklepený s třemi podlažími. V objektu je situována jedna obytná jednotka. Objekt je navržen svojí dispozicí pro mírně

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

POD ŠKOLOU 4 etapa. příloha č.1. NIKMAR Invest s.r.o. rodinný dům č.3. Líbeznice, Praha východ. zádveří. kuchyň. koupelna+wc. předsíň.

POD ŠKOLOU 4 etapa. příloha č.1. NIKMAR Invest s.r.o. rodinný dům č.3. Líbeznice, Praha východ. zádveří. kuchyň. koupelna+wc. předsíň. POD ŠKOLOU 4 etapa rodinný dům č.3 přízemí TYP A2 příloha č. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 Změna fr. okna na dvojkřídlé + konvektor Nová dispozice příček Otočen? dveří Koupelna NP - sprch. kout Posuvné dveře

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

CENÍK DŘEVOSTAVEB. www.domyzedreva.eu ID 119 ID 159 DOMY STANDARD: Rozsah dodávky/cena (Kč): Rozsah dodávky/cena (Kč): 7,1x9,1m

CENÍK DŘEVOSTAVEB. www.domyzedreva.eu ID 119 ID 159 DOMY STANDARD: Rozsah dodávky/cena (Kč): Rozsah dodávky/cena (Kč): 7,1x9,1m CENÍK DŘEVOSTAVEB www.domyzedreva.eu Platnost od 1.1.2013 Ceny jsou uvedeny bez DPH DOMY STANDARD: ID 119 7,1x9,1m Moderní minimalisticky řešený dům. Dispoziční řešení: zádveří, koupelna, obytný prostor

Více

ENERGETICKY PASIVNÍ DOMY ATREA I NOVA... KLASIK... ALTERA... KOMPAKT... MODUS

ENERGETICKY PASIVNÍ DOMY ATREA I NOVA... KLASIK... ALTERA... KOMPAKT... MODUS ENERGETICKY PAIVNÍ DOMY ATREA I NOVA... KLAIK... ALTERA... KOMPAKT... MODU Inova... 10.7 m² Ložnice...... 16.7 m²... 13.6 m² Šatna... chodiště (schodištová hala)... 6.1 m²... 3.9 m²... 6.9 m² Podkroví

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů

2014 typové domy CERTIKO. Katalog rodinných domů 2014 typové domy CERTIKO Rodinné domy od společnosti CERTIKO s.r.o., jsou nízkoenergetické stavby s dřevěnou konstrukcí. Specifická stavební technologie těchto dřevostaveb zajišťuje svým složením vynikající

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Kvalitní nízkoenergetické domy

Kvalitní nízkoenergetické domy Kvalitní nízkoenergetické domy Nabízíme řešení pro každého. EVROPSKÁ KVALITA NĚMECKÝ DOZOR ČESKÁ VÝROBA D.E.E.D., a. s., Dvorská 161, 503 11 Hradec Králové tel.: 495 051 111 / fax: 495 051 113 / e-mail:

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Malé rodinné domy. Alfa

Malé rodinné domy. Alfa Malé rodinné domy Alfa počet osob 5-6 obytné místnosti 5 zastavěná plocha 93.5 m 2 obestavěný prostor 596 m 3 sklon střechy 40 o celková užitková plocha 134.6 m 2 celková obytná plocha 79.8 m 2 výška hřebene

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

R O D I N N É D O M Y

R O D I N N É D O M Y RODINNÉ DOMY Obsah Typové rodinné domy - Bungalovy ap100 strana 4 ap110 strana 6 ap130 strana 8 ap135 strana 10 ap00 strana 30 ap0 strana 3 ap5 strana 34 ap30 strana 36 Typové rodinné domy - Patrové ap140

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

POD ŠKOLOU 4 etapa rodinný dům č.32 TYP A2

POD ŠKOLOU 4 etapa rodinný dům č.32 TYP A2 3 4 5 2 POD ŠKOLOU 4 etapa rodinný dům č.32 TYP A2 přízemí 0 2 3 4 5 6 7 rohová sekce 8 920 32 33 34 35 36 27 28 29 30 3 2 26 25 37 koupelna +wc zádveří kuchyň 2 3 4 5 ul. Hovorčovická Změna fr. okna na

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

CARLA U HŘIŠTĚ. 2.990.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům CARLA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 2.990.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O JEDNOPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM

Více

PASIVNÍ DOMY ve Vracově

PASIVNÍ DOMY ve Vracově PASIVNÍ DOMY ve Vracově Moderní rodinné domy poskytnou kvalitní bydlení v komfortních dispozicích 5+kk s vlastní zahradou, takže vyhoví malým i velkým rodinám s různými nároky. - velmi nízké provozní náklady

Více

Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00

Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00 Znalecká společnost s.r.o. se sídlem Praha 1 Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00 KRAJSKÝ SOUD V PRAZE Nám. Kinských 5 150 75 Praha 5 17 Co 147/2015 V Praze dne 27. dubna 2015 Věc: Celkový popis, ocenění

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Znalecký posudek číslo 5631-209/11

Znalecký posudek číslo 5631-209/11 Znalecký posudek číslo 5631-209/11 O obvyklé ceně nemovitosti: poloviny rodinného domu číslo popisné 662 a souvisejících nemovitostí umístěných na pozemku parcelních čísel 2392 a 2393 vč. pozemků parcelních

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE

R D H o k r o v ý c h KOMPLETNÍ DOKUMENTACE KOMPLETNÍ DOKUMENTACE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B 5,07m 2,77m 5,07m 2,4m 20,73m 4,45m 7,4m 8,88m 3,52m 2,27m pozemek stavebníka původní objekt RD rekonstruovaná část přístavba nová 6,22m

Více

Nejsme největší, ale chceme být nejlepší

Nejsme největší, ale chceme být nejlepší Projektový ateliér Ing. Karla Peterky byl založen v roce 1991. Za více než 25 let svého působení má na kontě stovky projektů individuálních a typových rodinných domů. Rodinný dům se staví zpravidla jednou

Více

Dům s osvědčeným dispozičním řešením jsme naladili pro bydlení 21. století... Verze 21. století?

Dům s osvědčeným dispozičním řešením jsme naladili pro bydlení 21. století... Verze 21. století? Dům s osvědčeným dispozičním řešením jsme naladili pro bydlení 21. století... TRIO MAXI BYDLENÍ DOTAŽENÉ DO DETAILU Verze 21. století? Příznivá cena díky rychlosti, funkčnosti a efektivitě výstavby...

Více

Rodinné domy typu A, varianty dispozic

Rodinné domy typu A, varianty dispozic Standardní dispozice 4+kk Domy typu A ve standardní variantě jsou přístupné ze severní strany. Jsou od obytné ulice odděleny pásem zeleně a jejich dominantním prvkem je na jih orientovaná rozlehlá krytá

Více

Katalog rodinných domù

Katalog rodinných domù Katalog rodinných domù Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám představit katalog rodinných domů naší společnosti AP stavby s.r.o. Opočno. Od založení společnosti v roce 1997 se specializujeme na výstavbu

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

NOVINKY NOVÉ TYPOVÉ ŘADY DRAGON 671 DRAGON 811 ROHE 77 ROHE 98 ROHE 101. Vydáno červen 2012

NOVINKY NOVÉ TYPOVÉ ŘADY DRAGON 671 DRAGON 811 ROHE 77 ROHE 98 ROHE 101. Vydáno červen 2012 NOVINKY NOVÉ TYPOVÉ ŘADY DRAGON 811 ROHE 98 DRAGON 671 ROHE 101 ROHE 77 Vydáno červen 01 www.rdrymarov.cz RD Rýmařov uvádí na trh žhavou novinku v podobě moderního, energeticky efektivního, dvoupodlažního

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

bbgruppe JUVEL VARIO Nápaditý dům za fantastickou cenu SMART CLASSIC FAMILY FOR TWO

bbgruppe JUVEL VARIO Nápaditý dům za fantastickou cenu SMART CLASSIC FAMILY FOR TWO bbgruppe JUVEL VARIO Nápaditý dům za fantastickou cenu SMART CLASSIC FAMILY FOR TWO JUVEL VARIO osvědčená kvalita domů bbgruppe individuálně přizpůsobená půdorysu i ceně. 2 Technické údaje Nová stavební

Více

PŘÍZEMÍ [celková plocha 73.6 m 2 ] SMARTLINE 1503. novinka. . obývací pokoj s krbovými kamny, jídelnou a kuchyní se

PŘÍZEMÍ [celková plocha 73.6 m 2 ] SMARTLINE 1503. novinka. . obývací pokoj s krbovými kamny, jídelnou a kuchyní se 76 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 76 m 2 ] 2 00 000 Kč 1 510 000 Kč jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s nízkými náklady na výstavbu minimální na malé pozemky obývací pokoj s krbovými kamny,

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka VILA 1754 3 910 000 Kč 2 150 000 Kč 5 1119 m 2 5731 m 3 1284 m 2 723 m 2 6605 m dvoupodlažní moderní dům určený pro 4-5 člennou rodinu vhodný i na úzké parcely přízemí řešeno jako moderní otevřený prostor

Více

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012

PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE. Tibor Csukás, Petr Slepánek březen 2012 PŘESTAVBA STODOLY NA RODINNÝ DŮM LÍŠNICE Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP a ŘEZ AA... 1:100 PROSTOROVÉ PŮDORYSNÉ ŘEZY DOMEM PROSTOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM

Více

412 m 2. Kapacitní údaje Plocha (m 2 ) parcela. 412,0 zastavěná plocha (ZP) 121,7 hrubá podlažní plocha (HPP) 230,7 užitná podlažní plocha (UPP)

412 m 2. Kapacitní údaje Plocha (m 2 ) parcela. 412,0 zastavěná plocha (ZP) 121,7 hrubá podlažní plocha (HPP) 230,7 užitná podlažní plocha (UPP) 240 l 240 l PARCELA s typovou vilou 1BL A.010 412 m 2 vrata ní branka terasa 2 Sousední vila 1BP S orientační situace etapy I. S terasa 1 možnost umístění bazénu Kapacitní údaje Plocha (m 2 ) parcela 412,0

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 15, NA PARCELE Č. 700/21 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Barbora zvítûzila. nad Markétou MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR

Barbora zvítûzila. nad Markétou MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR Říjen 2004 101 MODEL DOMU Z BALZY POMOHL STAVEBNÍKŮM PŘI VÝBĚRU DOMU OD FIRMY FUTUR 1 Oblouková okna byla speciálním přáním majitelů 2 Částečně krytá terasa nabízí příjemné posezení za každého počasí 1

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 33 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ , Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Č. 33 Ing. arch.

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Obecný popis vybavení katalogových domů :

Obecný popis vybavení katalogových domů : Provozovna a vzorový dům společnosti: Ul. 17. listopadu 2304, Frýdek-Místek, 738 02 tel.: 608 381 800, brazina@gamadomy.cz www.gamadomy.cz Strana 1 Společnost GAMA CONSTRUCT s.r.o. se zabývá komplexními

Více

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA

BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE. 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.390.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 31 NA PARCELE Č. 700/37 Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková OBSAH A., B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více

OBJEKT 08 Č.M. NÁZEV PLOCHA SV.V. (m) PODLAHA / SKLADBA STĚNY STROP 8.1.1. BYT_1 /2+KK/ 8.1.1.1 PŘEDSÍŇ 5,20 m 2 2,30 laminátová podlaha / S3 omítka, malba SDK hladký 8.1.1.2 KOUPELNA + WC 5,29 m 2 2,30

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 37 NA PARCELE Č. 700/11 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

Dům 160 m2, pozemek 1385 m2

Dům 160 m2, pozemek 1385 m2 Dům 160 m2, pozemek 1385 m2 Libčany - Libčany 10 250 000 Kč Konečná cena. Neplatíte žádnou provizi. Web nemovitosti: rodinnydumlibcany.cz Popis Exkluzivně Vám nabízíme nadstandardní jednopodlažní rodinný

Více

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35

RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 RODINNÝ DŮM V NOVÉM ŠALDORFĚ Č. 36, NA PARCELE Č. 700/35 , Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček, Jarmila Prosseková, Ing. arch. Milena Švaříčková Ing. arch. K. Švaříček,

Více

SMARTLINE novinka. . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kom-

SMARTLINE novinka. . obývací pokoj s centrálně umístěným krbem, jídelnou a kom- SMARTLINE 1411 s přístřeškem 1 500 000 Kč 880 m 2 1060 m 2 70 m 704 m 2 457 m 2 4650 m 10 jednoduchý, malý, účelný dům, vhodný i jako chata s minimální- moderní vzhled minimální na malé pozemky obývací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 38 / Progres 16-A var. 1 / 4+kk s garáží Progres 16-A var. 1 Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE Příplatkové položky 6.797.892 Kč vč. DPH

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Prodej luxusní rezidence s okrasnou zahradou a bazénem, Kralupy n.vlt., Lobeček

Prodej luxusní rezidence s okrasnou zahradou a bazénem, Kralupy n.vlt., Lobeček Prodej luxusní rezidence s okrasnou zahradou a bazénem, Kralupy n.vlt., Lobeček Luxusní rezidence Kralupy nad Vltavou 5+1 895 m 2 13.990.000 Kč Nabízíme Vám zprostředkování prodeje luxusní rezidence v

Více

4+kk 183,2 m 2 VILA 1AP. půdorys 1.NP. sousední vila 1AL. vstup. řez 1.04. možnost umístění bazénu ULICE +0,000 1.02 1.01

4+kk 183,2 m 2 VILA 1AP. půdorys 1.NP. sousední vila 1AL. vstup. řez 1.04. možnost umístění bazénu ULICE +0,000 1.02 1.01 VILA 1AP 4+kk 183,2 m 2 půdorys 1.NP 240 l 240 l 12 380 5 320 7 060 vstup řez možnost umístění bazénu 11 685 10 935 2 990 1.09 terasa 1.03 1.04 +1,425 1.06 1.05 +0,000 1.02 1.07 1.01 8 435 3 250 11 660

Více

Název stavby: Novostavba rodinného domu s ateliéry

Název stavby: Novostavba rodinného domu s ateliéry Název stavby: Novostavba rodinného domu s ateliéry Místo stavby: Parcelní číslo: 843/2, Obec: Návsí, LV: 439, [m2]:491, Druh pozemku: trvalý travní porost, zemědělský půdní fond BPEJ 84811 491m2 Stavebník

Více

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Snížení energetické náročnosti. - Zdravotní středisko, Bystřice

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Snížení energetické náročnosti. - Zdravotní středisko, Bystřice PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Zpracovala: Jaroslava Kabátová, 391 31 Dražice 217 Ludmila Votavová, č. autorizace ČKAIT 0100915, technik pro pozemní

Více

KVALITATIVNÍ STANDARDY

KVALITATIVNÍ STANDARDY KVALITATIVNÍ STANDARDY RODINNÝCH DOMŮ OBSAH Konstrukce a povrchové úpravy Stavební prvky Vybavení RD tel.: +420 724 812 010, e-mail: info@gapabuilding.cz Strana 1 z 5 KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

OBJEKT 07. Č.M. NÁZEV PLOCHA SV.V. (m) PODLAHA STĚNY STROP 7.1.1. BYT_1 /1+KK/ ozn. místnost plocha

OBJEKT 07. Č.M. NÁZEV PLOCHA SV.V. (m) PODLAHA STĚNY STROP 7.1.1. BYT_1 /1+KK/ ozn. místnost plocha OBJEKT 07 7.1.1. BYT_1 /1+KK/ 7.1.1.1 PŘEDSÍŇ 9,06 m 2 2,30 laminátová podlaha /S3 omítka, malba SDK hladký 7.1.1.2 OBÝVACÍ POKOJ + K.K. 30,58 m 2 2,70 laminátová podlaha /S3 omítka, malba omítka, malba

Více

Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory

Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory Real Estate & Life, s.r.o. Telefon: Fax: Email: info@estateandlife.cz Luxusní střešní byt 346m2 3x terasa, 3xGS, komora, panoramatický výhled na Prahu, Kavčí hory V Rovinách, 4000 Praha 4, CZ Popis Luxusní

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz

ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA. Řešení skutečně pro každého. Program. conomy. Akce. www.deed.cz ČESKÁ VÝROBA NĚMECKÁ KONTROLA EVROPSKÁ KVALITA Řešení skutečně pro každého Program Akce D.E.E.D. Dobře promyšlené varianty nízkoenergetických domů Ekonomicky výhodné vybavení v základní nabídce Ekologicky

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

STUDIE. 26.března Studie rodinného domu - Mnichovice u Říčan

STUDIE. 26.března Studie rodinného domu - Mnichovice u Říčan místo: p.č. 1356/11 // k.ú. Mnichovice u Říčan 26.března 2015 STUDIE 1356/9 1356/10 1857 1356/1 369.44 369.22 369.87 369.89 369.28 45 371.17 371.00 119 374.99 46 117 373.18 371.79 371.63 371.46 120 47

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více