Anitera o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anitera o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008"

Transkript

1 Anitera o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

2 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 4 Vznik společnosti... 5 Lidé v Aniteře... 5 Nabízené služby... 7 Animoterapie... 8 Klienti... 9 Slovy klientů... 9 Rok Vize společnosti Jmenný seznam aktivních canisterapeutických týmů Hospodaření společnosti Poděkování

3 Vážení, předkládáme vám naši první Výroční zprávu za rok Jelikož jsme v listopadu tohoto roku odstartovali naši působnost pod novou vlajkou, bude tato Výroční zpráva skromná. Ačkoli je Anitera teprve na začátku svého působení, máme za sebou již bohatou historii a mnoho zkušeností. Výroční zpráva obsahuje přehled o našem vzniku, lidech stojících za jejím vznikem a působením, naší vizi. Letmo se poohlédneme po aktivitách, které jsme za rok 2008 uskutečnili pod vlajkou ještě Pomocných tlapek. Závěrem si dovolím poděkovat všem, kteří stojí za vznikem Anitery, našim rodinám a kamarádům, kteří mají s námi velkou trpělivost a podporují nás v naší činnosti. Obrovské díky však nejvíce patří všem našim týmům, které po celý rok aktivně navštěvují své klienty a přinášejí jim tak radost do jejich životů. Za naši organizaci vám ještě jednou moc děkuji za to co děláte. Přeji vám hodně štěstí jak na poli profesním tak i osobním a těším se na další spolupráci. Věra Wohlrathová koordinátorka canisterapie 3

4 Základní údaje Název: Anitera o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum vzniku: vedena v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 625 Sídlo: Vavřenova 1440/2, Praha IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0300, Československá obchodní banka, a.s. Praha Jménem společnosti jedná a podepisuje správní rada, resp. každý člen správní rady. 4

5 Vznik společnosti Společnost Anitera o.p.s. vznikla v roce 2008 oddělením sekce canisterapie od společnosti Pomocné tlapky o.p.s. Od Tlapek jsme převzali péči o více než 60 v té době aktivních canisterapeutických týmů. Bylo to rozdělení v přátelském duchu, dlouho plánované a záměrné. Lidé v Aniteře o.p.s. Jedním z cílů nastalých změn bylo založit společnost, v jejímž vedení se objeví lidé, kteří se plně věnují terapiím za pomoci zvířat. Zakladatelé Michaela Freeman - je současně zakladatelkou Pomocných tlapek o.p.s. Tak jako v Tlapkách i v Aniteře se věnuje tvorbě dokumentace, osnov, novinek v programu a publikační činnosti. Napsala úvodní kapitolu k monografii Zooterapie ve světle objektivních poznatků, její články najdete ve sbornících ze seminářů o animoterapii i v časopisech. Poskytuje také konzultační služby studentům středních a vysokých škol, kteří píší práce na téma animoterapie. Pracuje jako překladatelka z angličtiny a webdesignerka, což se samozřejmě velice hodí při komunikaci se zahraničními kolegy a tvorbě webu. Věra Wohlrathová - od roku 2000 jako dobrovolník působila v centru Jahoda, kde pomáhala organizovat akce pro děti, v letech v Jahodě prováděla canisterapii ve dvojici s retrívřicí Luisou. V letech poskytovala canisterapii na oddělení dětské psychiatrie FN Motol. Zúčastnila se mnoha seminářů a táborů týkajících se dobrovolnictví, animoterapie (canis a hipo) a nejednou tam také přednášela. Od roku 2006 koordinovala canisterapeutické týmy, organizovala kurzy a působila jako hlavní koordinátorka canisterapie pro Pomocné tlapky. Agendu týmů, kterou vytvořila pak přešla do správy Anitery, kde se stále rozvíjí. V současné době působí v Aniteře jako hlavní koordinátor. Mgr. Iva Bajtlerová - Iva vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Součástí vzdělávání byl i 5-letý psychoterapeutický kurz. V rámci postgraduálního vzdělávání se zaměřila mimo jiné na alternativní komunikace, myofunkční terapii, bazální stimulaci a diagnostiku autismu. Po prvotních zkušenostech ve školství a logopedické praxi má nyní soukromou ordinaci klinické logopedie v Kolíně. V rámci své klinické praxe již od roku 2002 poskytuje svým klientům také canisterapii a to prakticky denně. Specializuje se na těžké případy komunikačních poruch a postižení všech věkových skupin. Vytvořila si vlastní ucelenou metodiku canisterapie, kterou také vyučuje na kurzech, seminářích a konferencích. Iva navíc spolupracuje se studenty vysokých škol, které zajímají praktické aspekty canisterapie, nejednou i v roli oponentky studentských prací na toto téma. V současnosti má na starosti praktické řízení společnosti Anitera o.p.s. Správní rada PaedDr. Květa Husová - předsedkyně správní rady Květa vystudovala střední pedagogickou školu, Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Nejdříve pracovala jako učitelka v mateřské škole, pak jako ředitelka mateřské školy a od roku 1998 je ředitelkou základní školy U Bažantnice v Poděbradech. Tato základní (dříve speciální) škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od 5ti do 18ti let. Kromě komplexního vzdělávacího programu pro děti se speciálními potřebami škola využívá možností hipoterapie a léčebně pedagogického ježdění, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, barevnou terapii, relaxační techniky pomocí snoezelenu, biofeedbacku a dalších. V Anitera 5

6 o.p.s. můžeme tedy nejen využít Květiných bohatých zkušeností s organizací různých typů programů, ale především jejích znalostí sestavování a organizování vzdělávání jako takového. MUDr. Zoran Nerandžič člen správní rady Zoran stál na počátcích canisterapie v naší republice a byl jedním z prvních oraganizátorů canisterapeutického tábora pro děti. Pracuje jako primář rehabilitačního oddělení MěN v Litoměřicích. Dalšími obory, kterými se zabývá jsou gynekologie a porodnictví a chirurgie. Je členem Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu, Psychiatrické společnosti, České hiporehabilitační společnosti a společnosti Valdek o.p.s., kde působí jako odborný garant při léčebném využití koní v rehabilitaci. Absolvoval též kurzy týkající se manuální medicíny, akupunktury, výcviku sugestivních metod a hypnoterapie. Setkat se s ním můžete na mnoha konferencích, kde se formou přednášek a debat dělí o své znalosti a zkušenosti. Jeho příspěvky můžete nalézt v několika Sbornících vydaných za příležitosti Mezinárodního semináře o zooterapiích nebo Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu na téma Léčebné využití zvířat v rehabilitaci. V roce 2006 u nakladatelství Albatros vydal knihu Animoterapie aneb jak nás zvířata léčí. Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. člen správní rady Helena pracuje jako odborná asistentka na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Profesně se zaměřuje na oblast metodologie, psychometriky a psychologické diagnostiky, včetně etických aspektů psychodiagnostické činnosti. Pravidelně se také účastní seminářů a konferencí, včetně mezinárodních. Od roku 2003 se také věnuje canisterapii s dětmi s kombinovaným postižením ve stacionáři Tereza (pobočka Kociánky Brno). Její expertíza na poli psychologie ve správní radě výborně doplňuje Zoranovy zkušenosti z oboru rehabilitace. Doufáme, že díky jejímu působení v akademickém prostředí v Brně se nám podaří lépe zapustit kořeny i v moravské metropoli. Dozorčí rada Ladislav Pozdníček předseda správní rady Ladislav je jedním z našich nejzkušenějších canisterapeutů a kynologů. První zkoušky se svou fenkou Dorkou absolvoval v roce 2002 a od té doby již pracuje se svým třetím psem. Kromě toho má bohaté zkušenosti s organizováním a fundraisingem pro občanské sdružení Na louce o.s., kterého je místopředsedou. Sdružení Na Louce o.s. provozuje mateřské centrum a přímé canisterapeutické služby klientům centra i dalším. V Anitera o.p.s. Ladislav současně působí jako jeden z rozhodčích při canisterapeutických zkouškách. Kromě dohledu nad financemi se zaměřuje na praktické aspekty práce se zvířaty a klienty. Mgr. Pavla Dorničová člen správní rady Pavla vystudovala obor zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala pro Český ústav ochrany přírody, Agenturu ochrany přírody a krajiny, ve sdružení pro ekologickou výchovu Tereza a také pro Nadaci na ochranu zvířat. Již řadu let se věnuje publikování, byla šéfredaktorkou časopisu Světem zvířat, osvětové publikace Pes ve městě a mnoha článků v časopisech a na internetu. Jako zooložka se zaměřuje především na welfare zvířat a i proto jsme ji požádali, aby se stala členkou dozorčí rady. Soňa Dvořáková člen správní rady Soňa je vedoucí terénního programu v Toleranci Kaplice, kde také pracuje jako asistent v motivační dílně, kam jí doprovází její canisterapeutický pes Blek. Pravidelně dělá canisterapii v Domově seniorů v Kaplici i Českém Krumlově a na mnoha jednorázových akcích pro základní školy. Má také zkušenosti v kynologii, kde pomáhá nezkušeným majitelům čtyřnohých neposluchů, jak na to, aby z nich byli posluchové, kde je jejím mottem,,kdo si hraje, nezlobí. S kynologickým klubem se účastní různých ukázkových akcí, kde má možnost vysvětlit spolu s pejskem, co canisterapie je a k čemu se využívá. Navíc má pro nás důležité organizační schopnosti a zkušenosti v oboru účetnictví, takže kontrola financování je jejím hlavním úkolem. 6

7 Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2008 jim nebyly poskytnuty žádné naturální ani finanční odměny. Nabízené služby Poskytování animoterapeutických služeb Skrze svou síť absolventů animoterapeutických kurzů společnost Anitera o.p.s. zprostředkovává a zajišťuje animoterapeutické služby pro zařízení i klienty v rodinách. Jde o různé formy a aktivit a terapií za pomoci zvířat pro osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. V současnosti poskytujeme canisterapii ve více než 60 zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích zařízeních po celé republice. V dalších letech se chceme soustředit na rozšíření těchto služeb i na další typy zvířat. Vzdělávaní v oblasti animoterapie Kvalitní vzdělávání profesionálů i dobrovolníků je stěžejním krokem k rozšíření aplikace animoterapií a také k zajištění bezpečnosti a vysoké úrovně péče o klienty. Díky mnohaletým zkušenostem nyní rozvíjíme komplexní program vzdělávání všech zúčastněných stran. Informační a osvětová činnost Animoterapie je stále ještě novým a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Za roky působení v animoterapii jsme slyšeli stížnost na nedostatek informací zdaleka nejčastěji. Informační a osvětovou činnost jsme tedy postavili do popředí našich plánů. V rámci naší informační a osvětové činnosti se věnujeme konzultačním službám, provozování webstránek, publikační činnosti, podpoře výzkumu a osvětovým akcím. 7

8 Animoterapie Animoterapií se rozumí terapie za pomoci zvířat. Setkat se také můžeme s názvem zooterapie. Ve starověkých civilizacích byla některá zvířata uctívána čí zbožšťována. Lidé od dávných dob využívali léčivou moc zvířat různými způsoby v mnoha zemích. Již v 8 až 9. století v Belgii využívali zvířata jako doplňkovou činnost u zdravotně postižených. Dělení animoterapie podle typu zvířat Mezi nejznámější typy animoterapie patří: Canisterapie - využití psa v rámci animoterapie Felinoterapie - využití kočky v rámci animoterapie Hiporehabilitace - využití koně v rámci animoterapie Delfinoterapie - využití delfína v rámci animoterapie Lamaterapie - využití lamy v rámci animoterapie Insektoterapie - využití hmyzu v rámci animoterapie Ornitoterapie - využití ptáků v rámci animoterapie Další druhy zvířat jsou využívána bez upřesněného označení a nejčastěji se jedná o: malá domácí zvířata hospodářská zvířata volně žijící zvířata exotická zvířata v zoo atd. Typy animoterapie AAA = animal-assisted activities - aktivity za pomoci zvířat, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci AAT = animal-assited therapy - terapii za pomoci zvířat, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a animoterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta AAE = animal-assisted education - vzdělávání za pomoci zvířat, kde pedagogové využívají pozitivní vliv zvířat na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky AACR = animal-assisted crisis response - krizová intervence za pomoci zvířat, kdy kontakt zvířete a člověka v krizové situaci/prostředí působí na odbourání stresu a napomáhá k celkovému zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta. Léčebné účinky animoterapie pozitivní vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze a motivaci, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, tam kde je potřeba, podněcují zvířata ke hře a pohybu 8

9 Klienti Animoterapii lze využít u jakékoliv věkové skupiny osob od kojenců po seniory. Klienty mohou být mentálně postižení, tělesně postižení, klienti v rehabilitaci a jinak nemocní, ti, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, ale i celkově zdraví. Slovy klientů Ing. Milan Čermák a Lara "... Všichni ji [fenku stafordšírského bulteriéra Laru] považujeme za člena našeho sdružení a výlety si už bez ní nedovedeme ani představit. Škoda, že si o ní okolí myslí, že je zlá. Není!!! Velice si ceníme toho, že je členkou našeho sdružení a těšíme se na společnou dovolenou letos v červenci." Mgr. Hana Pražanová Předsedkyně OS EGOTERIA, Litvínov Ludmila Nováková a Max "Pracovnice paní Ludmila Nováková pracuje v našem zařízení v přímé péči u klientů 22 let. Od roku 2003 se velmi intenzivně věnuje canisterapii v našem zařízení a naši klienti s ní velmi rádi spolupracují. Jedná se o člověka, který své práci dává vše svým srdcem a jsou za ním vidět výsledky. Pracovnice je velmi obětavá a patří k nejlepším pracovníkům našeho zařízení." A. Dundrová vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 9

10 Simona Lipavská, Pavlína Pokorná a Jana Ivanová se psy "... Simona Lipavská, Pavlína Pokorná a Jana Ivanová pravidelně provádějí se svými psy v našem denním stacionáři canisterapii. S jejich službami jsme velmi spokojeni. Výcvik psů je z našeho pohledu na výborné úrovni a pro naše klienty se canisterapie stala důležitou součástí celkové rehabilitační práce." Věra Bráborocová Ředitelka společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov Soňa Dvořáková a Blek "...Klienti postupně přijímají přítomnost Bleka čím dál spontánněji a pozvolna posouvají hranice tělesného kontaktu. V přítomnosti terapeutického psa odkládají zábrany, ostych a stud projevit něžnost a pozitivní emoce před spolubydlícími. Jsou vřelejší, veselejší, čím dál více motivováni k větší pohyblivosti, tak aby si kontakt s Blekem mohli vychutnat co nejintenzivněji. Již po několika prvních kontaktech se prohloubili vzájemné vztahy mezi klienty podpořené společnými pozitivními zážitky a společným konverzačním tématem." Šárka Etylová sociální pracovnice, Domov pro seniory Kaplice a Český Krumlov Martina Lhotová a Fin "Vaše návštěvy s Finečkem jsou pro naše děti zdrojem lásky, radosti, pohody a sounáležitosti. Fineček učí naše děti taky trpělivosti, což je pro ně důležité." Dana Zubová, sociální pracovnice zařízení Klokánek Štěrboholy Rok 2008 Rok 2008 můžeme rozdělit do dvou fází. První je působení pod vlajkou Pomocných tlapek, které zaujímá největší část roku. A to druhé pod Aniterou, kde se spíše jedná o organizační aktivity v rámci organizace a přípravy na náš první samostatně fungující rok Založení a první aktivity Anitera o.p.s. Pracovní schůzka. Před Vánoci proběhla velká pracovní schůzka vedení Anitera o.p.s. ( , Praha) 10

11 Pod vlajkou Pomocných tlapek: Podzimní canisterapeutické zkoušky aktivních týmů ( , Praha) Podzimní canisterapeutický kurz a zkoušky pro nové týmy ( , Třemošná u Plzně) Druhé neformální setkání canisterapeutických týmů ( , Minifarma Dlouhá louka, Osek) Jarní canisterapeutické zkoušky aktivních týmů ( , Praha) Jarní canisterapeutický kurz a zkoušky pro nové týmy ( , Třemošná u Plzně) Mezinárodní konference prezentace canisterapie v ČR Michaela Freeman, Mgr. Iva Bajtlerová a Věra Wohlrathová( , Kielce Polsko) Ukázka canisterapie pro seniory Pečovatelské služby města Mladá Boleslav ( , Mladá Boleslav) První neformální setkání týmů a teoretický kurz canisterapie ( , Praha) Vize společnosti Nová společnost si klade za cíl nejen zachovat dosavadní kvalitu canisterapeutického programu, ale obecně ji zvýšit, rozšířit možnosti vzdělávání a přijít s novými službami. Jedním z požadavku našich týmů bylo zavést i programy pro ostatní zvířata, nejen psy. Už takhle víme, že leckde probíhá felinoterapie, jedna naše kolegyně se věnuje terapii s morčaty a díky MUDr. Zoranu Nerandžičovi, který je členem správní rady, máme výborné spojení na oblast hipoterapie. Rozhodli jsme se tedy spojit všechny terapie za pomoci zvířat pod jednu střechu a postupně rozvinout programy pro animoterapii jako celek. Na základě dlouholeté komunikace s týmy také víme, jaké typy vzdělávání lidé požadují a že zdaleka nejde jen o testování psů. Je potřeba celkově zkvalitnit informovanost, podpořit výzkumnou činnost, zlepšit propagaci oboru. V oblasti vzdělávání připravujeme specifické kurzy jednak pro dobrovolníky a terapeuty, ale také pro osoby organizující animoterapeutické programy, rodinné příslušníky a prostě všechny, kteří mají s animoterapií co do činění. 11

12 12

13 Jmenný seznam aktivních canisterapeutických týmů Číslo týmu Příjmení a jméno psovoda Jméno psa Rasa psa Bajtlerová Iva, Mgr. Agáta Peruánský naháč střední Bláhová Eva Dan Labradorský retriever Bolfová Andrea Majda Labradorský retriever Brzobohatá Gábina Wendy Beagle Bumbálková Martina, Bc. DiS. Ágnes Labradorský retriever Burešová Petra Aida Labradorský retriever Burešová Petra Brita Labradorský retriever Burešová Petra Polly Labradorský retriever Butková Marcela, DiS. Hanny Labradorský retriever Cerhová Ivana Tessa Labradorský retriever Čermák Milan, Ing. Lara Stafforshireský bullterier Černá Lucie, Bc. Anny Bernský salašnický pes Černohorská Eva Bára Labradorský retriever Dorničová Pavla, Mgr. Winky Knírač střední Dražil Martin Adina Golden retriever Dušková Václava Ajax Labradorský retriever Dvořáková Soňa Blek Kříženec retriever-ovčák Fialková Lucie Ája Kříženec Fialová Klára Bali Americký pitbullterrier Fialová Klára Cara Rottwailer Gärtnerová Lucie, DiS. Kendy Labradorský retriever Hebký Roman, Ing. Mgr. Chyma Flat Coated retriever Heřmánek Zbyněk Arya kříženec Holíková Marie Čenda Stafordšírský bulteriér Humpolcová Petra Lorde Labradorský retriever Hýžová Eva, DiS. Bibi Skotský jelení pes Ivanová Jana Barka Rhodéský ridgeback Jůdlová Jana Vanda Kavkazský ovčák Kabátová Ivana, Mgr. Bětka Labradorský retriever Keprdová Lucie Jessie Labradorský retriever Keprdová Miluše Deny Labradorský retriever Klimusová Helena, Mgr. Ph.D. Amanda Labradorský retriever Kochová Lenka Daneček Rottweiler Koritjáková Lenka Drixy Golden retriever Kořínková Eva, Mgr. Florian Golden retriever Košťálová Lada Kari Golden retriever Kožíková Jana Ing. Mgr. Sardy Golden retriever Lazecká Ivana Sally Německý ovčák Lazecká Ivana Tina Německý ovčák Ledvinková Markéta Vally Labradorský retriever Lhotová Martina Fin Labradorský retriever Lipavská Simona Guliver Border Kolie Longaverová Jindřiška Jack Briard Malátková Beata, Mgr. Aris Labradorský retriever Mašková Michaela Muf Kříženec Matějková Hývlová Markéta Monty Trpasličí pinč Mrkvicová Martina Arka Border terier Nováková Ludmila Max Golden retriever 13

14 Pokorná Pavlína Ája Kolie dlouhosrstá Pokorná Pavlína Bína Belgický ovčák Malinois Poláková Jitka Arinka Flat Coated retriever Poláková Jitka Charlie kříženec Pospíšil Roman, Ing. CSc. Topi Labradorský retriever Pozdníček Ladislav Dorka Labradorský retriever Pozdníček Ladislav Vally Labradorský retriever Půlpánová Petra Majda Border collie Roglová Kamila, Bc. Monty Golden retriever Srpová Jana Ely Border collie Svobodová Helena Tim Cavalier King Charles spaniel Svobodová Helena Kelly Border Collie Tomanová Lenka, Bc. Henry Golden retriever Tůmová Kristýna Teddy Golden retriever Vacková Pavla Dusty Bruselský grifonek Vaňková Helena, Mgr. Ozzy Labradorský retriever Voldřichová Michaela, PhDr. Karlos kříženec Vožechová Jana, Mgr. Tereza Kříženec Waidingerová Iveta Sinda Rottwailer Wohlrathová Věra Axa Novofundlandský pes Wohlrathová Věra Luisa Golden retriever Hospodaření společnosti Jelikož jsme teprve na startovní čáře je v tomto roce naší jedinou finanční částkou vklad zakladatelů ve výši 3000 Kč. 14

15 Poděkování Velké díky patří slečně Lucii Malacké, která zajistila pro účastníky jarního kurzu a zkoušek dárek od společnosti Vinea. Závěrem se sluší poděkovat těm, kteří odvádí obrovský kus práce a bez, kterých by naše činnost neměla cenu našim týmům. Nejlépe to vystihla Míše Freeman v jejím děkovným dopise týmům. Dovolím si ho tedy zde uvést. Na tomto místě se sluší našim canisterapeutickým týmům poděkovat za jejich skvělou práci. Jak ale poděkovat lidem, kteří týden co týden dojíždějí na vlastní náklady do míst, kde lidé potřebují uvolnění a radost? Zatímco můžeme v odborných materiálech mluvit o dopadech vnějšího stimulu, pro lidi, kteří jsou odříznutí od světa, naši terapeuti mluví jen o jednom - o radosti. Právě tato radost je často jejich jedinou odměnou. Přitom stát se canisterapeutickým týmem je docela náročné. Musíte mít pejska s tím správným zdravím, náturou a schopnostmi. Musíte se připravit a dopravit na kurz a zkoušky a to něco stojí. Musíte mít výdrž a najít to správné zařízení a, je-li to třeba, dostatečnou vyřídilku, abyste přemluvili vedení, aby Vám dali šanci. Pak musíte najít odvahu a postavit se tváří v tvář lidskému utrpení a počítat s tím, že Vás tito lidé nepřijmou automaticky, budou nedůvěřiví, bázliví, možná i vyděšení. Musíte mít trpělivost a vrátit se, a vracet se tak dlouho, dokud ledy neroztají. A teprve když začnou praskat ty nejsilnější kry, když si vysloužíte uznání personálu a když se na vás usměje i ten nejzarputilejší klient, pak jste odměněni. Důvodů, proč se lidé stávají canisterapeuty je mnoho. Někoho k tomu vede zájem o psy, jiného pracovní zkušenost ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Někteří lidé ztratili někoho blízkého a zažili bezmocnost, která provází pacienty v nemocnicích. Jiní vyrostli v ústavech a vědí jaké to je. To všechno je nějak pochopitelné, ale příběhy našich terapeutů mě přesto dokážou "dostat". Máme tu maminku těžce postižené dívky, která se své dceři věnuje 24 hodin denně. Čekali byste, že když takto vytížený člověk bude mít volno, půjde do kina nebo na kávu s kamarádkou. Ona ale vezme psa a jde navštívit stařečky v místním domově důchodců. Jak mám někomu takovému dostatečně poděkovat? Mezi našimi canisterapeuty jsou důchodci, postižení, maminky samoživitelky i podnikatelé - lidé s nízkými příjmy, osobními překážkami nebo velkým pracovním vytížením. A přesto jdou, najdou si čas i peníze a pomáhají. Vždycky si říkám, kolik lidí v tu chvíli sedí u televize a nadává na poměry, zatímco oni jsou "tam venku" a ty poměry svou trpělivou prací mění? Každý z nich přispívá svou troškou do mlýna, ale zatímco nám to může zdát jako troška, pro člověka upoutaného na lůžku to může být jediná věc, která v jeho životě dává smysl, jediný opravdový moment radosti a lásky... když přijde na návštěvu "jeho" pejsek. Jménem klientů i organizátorů tedy všem našim týmům děkuji! Slibuji, že se budeme snažit Vaši práci podporovat, jak jen to bude možné. Michaela Freeman spoluzakladatelka 15

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ

JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ 199 Dobrovolnictví, jako prostředek rozvoje odborných kompetencí ve zdravotně sociální oblasti JAROSLAVA EISERTOVÁ, ZUZANA BURSOVÁ, MARIE CHLOPČÍKOVÁ, JOLANA ROČŇOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová

Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová AUTOŘI TEXTŮ: Středisko rané péče SPRP České Budějovice: Mgr. Kateřina Doskočilová, Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Marie Modlitbová, Mgr. Marn a Papoušková, Mgr. Andrea Sitařová, Mgr. Jana Tušlová Středisko

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ

ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ METODIKA programu ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ František Klepaè M E T O D I K A p r o g r a m u R O Z V O J D O B R O V O L N I C T V Í M g r. F r a n t i š e k K l e p a č 2 0 0 6 Realizační tým procesu analýzy

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více