Anitera o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anitera o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008"

Transkript

1 Anitera o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

2 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 4 Vznik společnosti... 5 Lidé v Aniteře... 5 Nabízené služby... 7 Animoterapie... 8 Klienti... 9 Slovy klientů... 9 Rok Vize společnosti Jmenný seznam aktivních canisterapeutických týmů Hospodaření společnosti Poděkování

3 Vážení, předkládáme vám naši první Výroční zprávu za rok Jelikož jsme v listopadu tohoto roku odstartovali naši působnost pod novou vlajkou, bude tato Výroční zpráva skromná. Ačkoli je Anitera teprve na začátku svého působení, máme za sebou již bohatou historii a mnoho zkušeností. Výroční zpráva obsahuje přehled o našem vzniku, lidech stojících za jejím vznikem a působením, naší vizi. Letmo se poohlédneme po aktivitách, které jsme za rok 2008 uskutečnili pod vlajkou ještě Pomocných tlapek. Závěrem si dovolím poděkovat všem, kteří stojí za vznikem Anitery, našim rodinám a kamarádům, kteří mají s námi velkou trpělivost a podporují nás v naší činnosti. Obrovské díky však nejvíce patří všem našim týmům, které po celý rok aktivně navštěvují své klienty a přinášejí jim tak radost do jejich životů. Za naši organizaci vám ještě jednou moc děkuji za to co děláte. Přeji vám hodně štěstí jak na poli profesním tak i osobním a těším se na další spolupráci. Věra Wohlrathová koordinátorka canisterapie 3

4 Základní údaje Název: Anitera o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum vzniku: vedena v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 625 Sídlo: Vavřenova 1440/2, Praha IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0300, Československá obchodní banka, a.s. Praha Jménem společnosti jedná a podepisuje správní rada, resp. každý člen správní rady. 4

5 Vznik společnosti Společnost Anitera o.p.s. vznikla v roce 2008 oddělením sekce canisterapie od společnosti Pomocné tlapky o.p.s. Od Tlapek jsme převzali péči o více než 60 v té době aktivních canisterapeutických týmů. Bylo to rozdělení v přátelském duchu, dlouho plánované a záměrné. Lidé v Aniteře o.p.s. Jedním z cílů nastalých změn bylo založit společnost, v jejímž vedení se objeví lidé, kteří se plně věnují terapiím za pomoci zvířat. Zakladatelé Michaela Freeman - je současně zakladatelkou Pomocných tlapek o.p.s. Tak jako v Tlapkách i v Aniteře se věnuje tvorbě dokumentace, osnov, novinek v programu a publikační činnosti. Napsala úvodní kapitolu k monografii Zooterapie ve světle objektivních poznatků, její články najdete ve sbornících ze seminářů o animoterapii i v časopisech. Poskytuje také konzultační služby studentům středních a vysokých škol, kteří píší práce na téma animoterapie. Pracuje jako překladatelka z angličtiny a webdesignerka, což se samozřejmě velice hodí při komunikaci se zahraničními kolegy a tvorbě webu. Věra Wohlrathová - od roku 2000 jako dobrovolník působila v centru Jahoda, kde pomáhala organizovat akce pro děti, v letech v Jahodě prováděla canisterapii ve dvojici s retrívřicí Luisou. V letech poskytovala canisterapii na oddělení dětské psychiatrie FN Motol. Zúčastnila se mnoha seminářů a táborů týkajících se dobrovolnictví, animoterapie (canis a hipo) a nejednou tam také přednášela. Od roku 2006 koordinovala canisterapeutické týmy, organizovala kurzy a působila jako hlavní koordinátorka canisterapie pro Pomocné tlapky. Agendu týmů, kterou vytvořila pak přešla do správy Anitery, kde se stále rozvíjí. V současné době působí v Aniteře jako hlavní koordinátor. Mgr. Iva Bajtlerová - Iva vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Součástí vzdělávání byl i 5-letý psychoterapeutický kurz. V rámci postgraduálního vzdělávání se zaměřila mimo jiné na alternativní komunikace, myofunkční terapii, bazální stimulaci a diagnostiku autismu. Po prvotních zkušenostech ve školství a logopedické praxi má nyní soukromou ordinaci klinické logopedie v Kolíně. V rámci své klinické praxe již od roku 2002 poskytuje svým klientům také canisterapii a to prakticky denně. Specializuje se na těžké případy komunikačních poruch a postižení všech věkových skupin. Vytvořila si vlastní ucelenou metodiku canisterapie, kterou také vyučuje na kurzech, seminářích a konferencích. Iva navíc spolupracuje se studenty vysokých škol, které zajímají praktické aspekty canisterapie, nejednou i v roli oponentky studentských prací na toto téma. V současnosti má na starosti praktické řízení společnosti Anitera o.p.s. Správní rada PaedDr. Květa Husová - předsedkyně správní rady Květa vystudovala střední pedagogickou školu, Speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK v Praze. Nejdříve pracovala jako učitelka v mateřské škole, pak jako ředitelka mateřské školy a od roku 1998 je ředitelkou základní školy U Bažantnice v Poděbradech. Tato základní (dříve speciální) škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami. Poskytuje základní vzdělání dětem ve věku od 5ti do 18ti let. Kromě komplexního vzdělávacího programu pro děti se speciálními potřebami škola využívá možností hipoterapie a léčebně pedagogického ježdění, canisterapie, arteterapie, aromaterapie, muzikoterapie, barevnou terapii, relaxační techniky pomocí snoezelenu, biofeedbacku a dalších. V Anitera 5

6 o.p.s. můžeme tedy nejen využít Květiných bohatých zkušeností s organizací různých typů programů, ale především jejích znalostí sestavování a organizování vzdělávání jako takového. MUDr. Zoran Nerandžič člen správní rady Zoran stál na počátcích canisterapie v naší republice a byl jedním z prvních oraganizátorů canisterapeutického tábora pro děti. Pracuje jako primář rehabilitačního oddělení MěN v Litoměřicích. Dalšími obory, kterými se zabývá jsou gynekologie a porodnictví a chirurgie. Je členem Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu, Psychiatrické společnosti, České hiporehabilitační společnosti a společnosti Valdek o.p.s., kde působí jako odborný garant při léčebném využití koní v rehabilitaci. Absolvoval též kurzy týkající se manuální medicíny, akupunktury, výcviku sugestivních metod a hypnoterapie. Setkat se s ním můžete na mnoha konferencích, kde se formou přednášek a debat dělí o své znalosti a zkušenosti. Jeho příspěvky můžete nalézt v několika Sbornících vydaných za příležitosti Mezinárodního semináře o zooterapiích nebo Společnosti pro rehabilitační a fyzikální medicínu na téma Léčebné využití zvířat v rehabilitaci. V roce 2006 u nakladatelství Albatros vydal knihu Animoterapie aneb jak nás zvířata léčí. Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. člen správní rady Helena pracuje jako odborná asistentka na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Profesně se zaměřuje na oblast metodologie, psychometriky a psychologické diagnostiky, včetně etických aspektů psychodiagnostické činnosti. Pravidelně se také účastní seminářů a konferencí, včetně mezinárodních. Od roku 2003 se také věnuje canisterapii s dětmi s kombinovaným postižením ve stacionáři Tereza (pobočka Kociánky Brno). Její expertíza na poli psychologie ve správní radě výborně doplňuje Zoranovy zkušenosti z oboru rehabilitace. Doufáme, že díky jejímu působení v akademickém prostředí v Brně se nám podaří lépe zapustit kořeny i v moravské metropoli. Dozorčí rada Ladislav Pozdníček předseda správní rady Ladislav je jedním z našich nejzkušenějších canisterapeutů a kynologů. První zkoušky se svou fenkou Dorkou absolvoval v roce 2002 a od té doby již pracuje se svým třetím psem. Kromě toho má bohaté zkušenosti s organizováním a fundraisingem pro občanské sdružení Na louce o.s., kterého je místopředsedou. Sdružení Na Louce o.s. provozuje mateřské centrum a přímé canisterapeutické služby klientům centra i dalším. V Anitera o.p.s. Ladislav současně působí jako jeden z rozhodčích při canisterapeutických zkouškách. Kromě dohledu nad financemi se zaměřuje na praktické aspekty práce se zvířaty a klienty. Mgr. Pavla Dorničová člen správní rady Pavla vystudovala obor zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala pro Český ústav ochrany přírody, Agenturu ochrany přírody a krajiny, ve sdružení pro ekologickou výchovu Tereza a také pro Nadaci na ochranu zvířat. Již řadu let se věnuje publikování, byla šéfredaktorkou časopisu Světem zvířat, osvětové publikace Pes ve městě a mnoha článků v časopisech a na internetu. Jako zooložka se zaměřuje především na welfare zvířat a i proto jsme ji požádali, aby se stala členkou dozorčí rady. Soňa Dvořáková člen správní rady Soňa je vedoucí terénního programu v Toleranci Kaplice, kde také pracuje jako asistent v motivační dílně, kam jí doprovází její canisterapeutický pes Blek. Pravidelně dělá canisterapii v Domově seniorů v Kaplici i Českém Krumlově a na mnoha jednorázových akcích pro základní školy. Má také zkušenosti v kynologii, kde pomáhá nezkušeným majitelům čtyřnohých neposluchů, jak na to, aby z nich byli posluchové, kde je jejím mottem,,kdo si hraje, nezlobí. S kynologickým klubem se účastní různých ukázkových akcí, kde má možnost vysvětlit spolu s pejskem, co canisterapie je a k čemu se využívá. Navíc má pro nás důležité organizační schopnosti a zkušenosti v oboru účetnictví, takže kontrola financování je jejím hlavním úkolem. 6

7 Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na odměnu a v roce 2008 jim nebyly poskytnuty žádné naturální ani finanční odměny. Nabízené služby Poskytování animoterapeutických služeb Skrze svou síť absolventů animoterapeutických kurzů společnost Anitera o.p.s. zprostředkovává a zajišťuje animoterapeutické služby pro zařízení i klienty v rodinách. Jde o různé formy a aktivit a terapií za pomoci zvířat pro osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. V současnosti poskytujeme canisterapii ve více než 60 zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích zařízeních po celé republice. V dalších letech se chceme soustředit na rozšíření těchto služeb i na další typy zvířat. Vzdělávaní v oblasti animoterapie Kvalitní vzdělávání profesionálů i dobrovolníků je stěžejním krokem k rozšíření aplikace animoterapií a také k zajištění bezpečnosti a vysoké úrovně péče o klienty. Díky mnohaletým zkušenostem nyní rozvíjíme komplexní program vzdělávání všech zúčastněných stran. Informační a osvětová činnost Animoterapie je stále ještě novým a dynamicky se rozvíjejícím oborem. Za roky působení v animoterapii jsme slyšeli stížnost na nedostatek informací zdaleka nejčastěji. Informační a osvětovou činnost jsme tedy postavili do popředí našich plánů. V rámci naší informační a osvětové činnosti se věnujeme konzultačním službám, provozování webstránek, publikační činnosti, podpoře výzkumu a osvětovým akcím. 7

8 Animoterapie Animoterapií se rozumí terapie za pomoci zvířat. Setkat se také můžeme s názvem zooterapie. Ve starověkých civilizacích byla některá zvířata uctívána čí zbožšťována. Lidé od dávných dob využívali léčivou moc zvířat různými způsoby v mnoha zemích. Již v 8 až 9. století v Belgii využívali zvířata jako doplňkovou činnost u zdravotně postižených. Dělení animoterapie podle typu zvířat Mezi nejznámější typy animoterapie patří: Canisterapie - využití psa v rámci animoterapie Felinoterapie - využití kočky v rámci animoterapie Hiporehabilitace - využití koně v rámci animoterapie Delfinoterapie - využití delfína v rámci animoterapie Lamaterapie - využití lamy v rámci animoterapie Insektoterapie - využití hmyzu v rámci animoterapie Ornitoterapie - využití ptáků v rámci animoterapie Další druhy zvířat jsou využívána bez upřesněného označení a nejčastěji se jedná o: malá domácí zvířata hospodářská zvířata volně žijící zvířata exotická zvířata v zoo atd. Typy animoterapie AAA = animal-assisted activities - aktivity za pomoci zvířat, kde se pomocí přirozeného kontaktu člověka a zvířete zaměřujeme na zlepšení kvality života klienta a obecnou aktivizaci AAT = animal-assited therapy - terapii za pomoci zvířat, která je cíleným kontaktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psycholog, speciální pedagog apod.) a animoterapie se tak stává podpůrnou metodou celkové rehabilitace klienta AAE = animal-assisted education - vzdělávání za pomoci zvířat, kde pedagogové využívají pozitivní vliv zvířat na žáky se specifickými potřebami nebo jako součást zážitkové výuky AACR = animal-assisted crisis response - krizová intervence za pomoci zvířat, kdy kontakt zvířete a člověka v krizové situaci/prostředí působí na odbourání stresu a napomáhá k celkovému zlepšení psychického a/nebo i fyzického stavu klienta. Léčebné účinky animoterapie pozitivní vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze a motivaci, rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a čase, pomáhá při nácviku koncentrace a paměti, rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou, působí v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci, tam kde je potřeba, podněcují zvířata ke hře a pohybu 8

9 Klienti Animoterapii lze využít u jakékoliv věkové skupiny osob od kojenců po seniory. Klienty mohou být mentálně postižení, tělesně postižení, klienti v rehabilitaci a jinak nemocní, ti, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, ale i celkově zdraví. Slovy klientů Ing. Milan Čermák a Lara "... Všichni ji [fenku stafordšírského bulteriéra Laru] považujeme za člena našeho sdružení a výlety si už bez ní nedovedeme ani představit. Škoda, že si o ní okolí myslí, že je zlá. Není!!! Velice si ceníme toho, že je členkou našeho sdružení a těšíme se na společnou dovolenou letos v červenci." Mgr. Hana Pražanová Předsedkyně OS EGOTERIA, Litvínov Ludmila Nováková a Max "Pracovnice paní Ludmila Nováková pracuje v našem zařízení v přímé péči u klientů 22 let. Od roku 2003 se velmi intenzivně věnuje canisterapii v našem zařízení a naši klienti s ní velmi rádi spolupracují. Jedná se o člověka, který své práci dává vše svým srdcem a jsou za ním vidět výsledky. Pracovnice je velmi obětavá a patří k nejlepším pracovníkům našeho zařízení." A. Dundrová vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň 9

10 Simona Lipavská, Pavlína Pokorná a Jana Ivanová se psy "... Simona Lipavská, Pavlína Pokorná a Jana Ivanová pravidelně provádějí se svými psy v našem denním stacionáři canisterapii. S jejich službami jsme velmi spokojeni. Výcvik psů je z našeho pohledu na výborné úrovni a pro naše klienty se canisterapie stala důležitou součástí celkové rehabilitační práce." Věra Bráborocová Ředitelka společnosti Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov Soňa Dvořáková a Blek "...Klienti postupně přijímají přítomnost Bleka čím dál spontánněji a pozvolna posouvají hranice tělesného kontaktu. V přítomnosti terapeutického psa odkládají zábrany, ostych a stud projevit něžnost a pozitivní emoce před spolubydlícími. Jsou vřelejší, veselejší, čím dál více motivováni k větší pohyblivosti, tak aby si kontakt s Blekem mohli vychutnat co nejintenzivněji. Již po několika prvních kontaktech se prohloubili vzájemné vztahy mezi klienty podpořené společnými pozitivními zážitky a společným konverzačním tématem." Šárka Etylová sociální pracovnice, Domov pro seniory Kaplice a Český Krumlov Martina Lhotová a Fin "Vaše návštěvy s Finečkem jsou pro naše děti zdrojem lásky, radosti, pohody a sounáležitosti. Fineček učí naše děti taky trpělivosti, což je pro ně důležité." Dana Zubová, sociální pracovnice zařízení Klokánek Štěrboholy Rok 2008 Rok 2008 můžeme rozdělit do dvou fází. První je působení pod vlajkou Pomocných tlapek, které zaujímá největší část roku. A to druhé pod Aniterou, kde se spíše jedná o organizační aktivity v rámci organizace a přípravy na náš první samostatně fungující rok Založení a první aktivity Anitera o.p.s. Pracovní schůzka. Před Vánoci proběhla velká pracovní schůzka vedení Anitera o.p.s. ( , Praha) 10

11 Pod vlajkou Pomocných tlapek: Podzimní canisterapeutické zkoušky aktivních týmů ( , Praha) Podzimní canisterapeutický kurz a zkoušky pro nové týmy ( , Třemošná u Plzně) Druhé neformální setkání canisterapeutických týmů ( , Minifarma Dlouhá louka, Osek) Jarní canisterapeutické zkoušky aktivních týmů ( , Praha) Jarní canisterapeutický kurz a zkoušky pro nové týmy ( , Třemošná u Plzně) Mezinárodní konference prezentace canisterapie v ČR Michaela Freeman, Mgr. Iva Bajtlerová a Věra Wohlrathová( , Kielce Polsko) Ukázka canisterapie pro seniory Pečovatelské služby města Mladá Boleslav ( , Mladá Boleslav) První neformální setkání týmů a teoretický kurz canisterapie ( , Praha) Vize společnosti Nová společnost si klade za cíl nejen zachovat dosavadní kvalitu canisterapeutického programu, ale obecně ji zvýšit, rozšířit možnosti vzdělávání a přijít s novými službami. Jedním z požadavku našich týmů bylo zavést i programy pro ostatní zvířata, nejen psy. Už takhle víme, že leckde probíhá felinoterapie, jedna naše kolegyně se věnuje terapii s morčaty a díky MUDr. Zoranu Nerandžičovi, který je členem správní rady, máme výborné spojení na oblast hipoterapie. Rozhodli jsme se tedy spojit všechny terapie za pomoci zvířat pod jednu střechu a postupně rozvinout programy pro animoterapii jako celek. Na základě dlouholeté komunikace s týmy také víme, jaké typy vzdělávání lidé požadují a že zdaleka nejde jen o testování psů. Je potřeba celkově zkvalitnit informovanost, podpořit výzkumnou činnost, zlepšit propagaci oboru. V oblasti vzdělávání připravujeme specifické kurzy jednak pro dobrovolníky a terapeuty, ale také pro osoby organizující animoterapeutické programy, rodinné příslušníky a prostě všechny, kteří mají s animoterapií co do činění. 11

12 12

13 Jmenný seznam aktivních canisterapeutických týmů Číslo týmu Příjmení a jméno psovoda Jméno psa Rasa psa Bajtlerová Iva, Mgr. Agáta Peruánský naháč střední Bláhová Eva Dan Labradorský retriever Bolfová Andrea Majda Labradorský retriever Brzobohatá Gábina Wendy Beagle Bumbálková Martina, Bc. DiS. Ágnes Labradorský retriever Burešová Petra Aida Labradorský retriever Burešová Petra Brita Labradorský retriever Burešová Petra Polly Labradorský retriever Butková Marcela, DiS. Hanny Labradorský retriever Cerhová Ivana Tessa Labradorský retriever Čermák Milan, Ing. Lara Stafforshireský bullterier Černá Lucie, Bc. Anny Bernský salašnický pes Černohorská Eva Bára Labradorský retriever Dorničová Pavla, Mgr. Winky Knírač střední Dražil Martin Adina Golden retriever Dušková Václava Ajax Labradorský retriever Dvořáková Soňa Blek Kříženec retriever-ovčák Fialková Lucie Ája Kříženec Fialová Klára Bali Americký pitbullterrier Fialová Klára Cara Rottwailer Gärtnerová Lucie, DiS. Kendy Labradorský retriever Hebký Roman, Ing. Mgr. Chyma Flat Coated retriever Heřmánek Zbyněk Arya kříženec Holíková Marie Čenda Stafordšírský bulteriér Humpolcová Petra Lorde Labradorský retriever Hýžová Eva, DiS. Bibi Skotský jelení pes Ivanová Jana Barka Rhodéský ridgeback Jůdlová Jana Vanda Kavkazský ovčák Kabátová Ivana, Mgr. Bětka Labradorský retriever Keprdová Lucie Jessie Labradorský retriever Keprdová Miluše Deny Labradorský retriever Klimusová Helena, Mgr. Ph.D. Amanda Labradorský retriever Kochová Lenka Daneček Rottweiler Koritjáková Lenka Drixy Golden retriever Kořínková Eva, Mgr. Florian Golden retriever Košťálová Lada Kari Golden retriever Kožíková Jana Ing. Mgr. Sardy Golden retriever Lazecká Ivana Sally Německý ovčák Lazecká Ivana Tina Německý ovčák Ledvinková Markéta Vally Labradorský retriever Lhotová Martina Fin Labradorský retriever Lipavská Simona Guliver Border Kolie Longaverová Jindřiška Jack Briard Malátková Beata, Mgr. Aris Labradorský retriever Mašková Michaela Muf Kříženec Matějková Hývlová Markéta Monty Trpasličí pinč Mrkvicová Martina Arka Border terier Nováková Ludmila Max Golden retriever 13

14 Pokorná Pavlína Ája Kolie dlouhosrstá Pokorná Pavlína Bína Belgický ovčák Malinois Poláková Jitka Arinka Flat Coated retriever Poláková Jitka Charlie kříženec Pospíšil Roman, Ing. CSc. Topi Labradorský retriever Pozdníček Ladislav Dorka Labradorský retriever Pozdníček Ladislav Vally Labradorský retriever Půlpánová Petra Majda Border collie Roglová Kamila, Bc. Monty Golden retriever Srpová Jana Ely Border collie Svobodová Helena Tim Cavalier King Charles spaniel Svobodová Helena Kelly Border Collie Tomanová Lenka, Bc. Henry Golden retriever Tůmová Kristýna Teddy Golden retriever Vacková Pavla Dusty Bruselský grifonek Vaňková Helena, Mgr. Ozzy Labradorský retriever Voldřichová Michaela, PhDr. Karlos kříženec Vožechová Jana, Mgr. Tereza Kříženec Waidingerová Iveta Sinda Rottwailer Wohlrathová Věra Axa Novofundlandský pes Wohlrathová Věra Luisa Golden retriever Hospodaření společnosti Jelikož jsme teprve na startovní čáře je v tomto roce naší jedinou finanční částkou vklad zakladatelů ve výši 3000 Kč. 14

15 Poděkování Velké díky patří slečně Lucii Malacké, která zajistila pro účastníky jarního kurzu a zkoušek dárek od společnosti Vinea. Závěrem se sluší poděkovat těm, kteří odvádí obrovský kus práce a bez, kterých by naše činnost neměla cenu našim týmům. Nejlépe to vystihla Míše Freeman v jejím děkovným dopise týmům. Dovolím si ho tedy zde uvést. Na tomto místě se sluší našim canisterapeutickým týmům poděkovat za jejich skvělou práci. Jak ale poděkovat lidem, kteří týden co týden dojíždějí na vlastní náklady do míst, kde lidé potřebují uvolnění a radost? Zatímco můžeme v odborných materiálech mluvit o dopadech vnějšího stimulu, pro lidi, kteří jsou odříznutí od světa, naši terapeuti mluví jen o jednom - o radosti. Právě tato radost je často jejich jedinou odměnou. Přitom stát se canisterapeutickým týmem je docela náročné. Musíte mít pejska s tím správným zdravím, náturou a schopnostmi. Musíte se připravit a dopravit na kurz a zkoušky a to něco stojí. Musíte mít výdrž a najít to správné zařízení a, je-li to třeba, dostatečnou vyřídilku, abyste přemluvili vedení, aby Vám dali šanci. Pak musíte najít odvahu a postavit se tváří v tvář lidskému utrpení a počítat s tím, že Vás tito lidé nepřijmou automaticky, budou nedůvěřiví, bázliví, možná i vyděšení. Musíte mít trpělivost a vrátit se, a vracet se tak dlouho, dokud ledy neroztají. A teprve když začnou praskat ty nejsilnější kry, když si vysloužíte uznání personálu a když se na vás usměje i ten nejzarputilejší klient, pak jste odměněni. Důvodů, proč se lidé stávají canisterapeuty je mnoho. Někoho k tomu vede zájem o psy, jiného pracovní zkušenost ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Někteří lidé ztratili někoho blízkého a zažili bezmocnost, která provází pacienty v nemocnicích. Jiní vyrostli v ústavech a vědí jaké to je. To všechno je nějak pochopitelné, ale příběhy našich terapeutů mě přesto dokážou "dostat". Máme tu maminku těžce postižené dívky, která se své dceři věnuje 24 hodin denně. Čekali byste, že když takto vytížený člověk bude mít volno, půjde do kina nebo na kávu s kamarádkou. Ona ale vezme psa a jde navštívit stařečky v místním domově důchodců. Jak mám někomu takovému dostatečně poděkovat? Mezi našimi canisterapeuty jsou důchodci, postižení, maminky samoživitelky i podnikatelé - lidé s nízkými příjmy, osobními překážkami nebo velkým pracovním vytížením. A přesto jdou, najdou si čas i peníze a pomáhají. Vždycky si říkám, kolik lidí v tu chvíli sedí u televize a nadává na poměry, zatímco oni jsou "tam venku" a ty poměry svou trpělivou prací mění? Každý z nich přispívá svou troškou do mlýna, ale zatímco nám to může zdát jako troška, pro člověka upoutaného na lůžku to může být jediná věc, která v jeho životě dává smysl, jediný opravdový moment radosti a lásky... když přijde na návštěvu "jeho" pejsek. Jménem klientů i organizátorů tedy všem našim týmům děkuji! Slibuji, že se budeme snažit Vaši práci podporovat, jak jen to bude možné. Michaela Freeman spoluzakladatelka 15

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Akademické centrum poradenství a supervize Shrnutí dvou let činnosti Pavel Humpolíček Představení projektu Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky

Více

Přehled obsazení kruhů

Přehled obsazení kruhů Přehled obsazení kruhů 14. Brněnská krajská výstava psů - 23. 8. 2015 Den: neděle 23. srpna Celkem psů: 248 Kruh: 1 Rozhodčí: RNDr. Jaroslava Ovesná CSc. Americká akita fena mezitřída 001 1 Americký stafordširský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při

Datum popl. Plemeno psa Pohlaví Věk při Plemeno psa Pohlaví Věk při Datum popl. přihlášení povinnosti afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 31.12.2002 afgánský chrt Fena 5 m 1.9.2010 afgánský chrt Pes

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Výroční zpráva 2012 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

ZKOUŠKY AGILITY ZLÍN ###################

ZKOUŠKY AGILITY ZLÍN ################### ZKOUŠKY AGILITY ZLÍN ################### rozhodčí: Pánková Lenka délka tratě: 163 metrů zkouška SA1 st.čas: 56 s max.čas: 85 s post.r.: 2.91 m/s 1 S1 Píšťková Radana Jouzitka Sheltie 709 37.22 0 0 4.38

Více

Co má ráda: koně, rodinu, příjemné zážitky a když můžu něco tvořit. Co nemá ráda: drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení.

Co má ráda: koně, rodinu, příjemné zážitky a když můžu něco tvořit. Co nemá ráda: drožďovou polévku, bezmoc a nepochopení. PhDr. Petra Černá Rynešová - Odborný garant pro TVKPP v PL-Kosmonosy. Klinická psycholožka, absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dále specializační kurz

Více

AGILITY 1.5.2010. Zlín

AGILITY 1.5.2010. Zlín AGILITY 1.5.2010 Zlín agility1 SA st.čas: 52 s koef.1,25 max.čas: 75 s post.r.: 3.60 m/s 1 S3 Potočná Blanka pan Bílý něm. špic stř. 39406 5 41.23 0 5 4.54 2 S2 Haluzová Soňa Darinka šetlie 04409 5 44

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku.

Kynologický kroužek. Na léto plánujeme s dětmi návštěvu Voříškiády v Lounech, kde budeme prezentovat naše pejsky z litvínovského útulku. Kynologický kroužek V průběhu letošního roku se děti v kroužku seznámily se základy výchovy a výcviku psa vč. Praktických ukázek a absolvovaly úvod do encyklopedie psích plemen. Děti ostatním členům prezentovaly

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace

ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb. Výroční zpráva za rok 2008. Struktura organizace ALKA o.p.s. Centrum sociálních služeb Struktura organizace Základními orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a má 3 členy. Je jmenována

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI SEZNAM ODBORNÍKŮ NA PROBLEMATIKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Projekt Anabell pro zdravotníky realizuje Kontaktní centrum Anabell Praha v období od 10. září 2012 do 9. prosince 2013. Tento

Více

Bakalářská práce. Canisterapie v Olomouckém kraji

Bakalářská práce. Canisterapie v Olomouckém kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bakalářská práce Jana Pospíšilová Canisterapie v Olomouckém kraji Olomouc 2012 Vedoucí práce: MUDr. Kateřina Kikalová,

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Sídlo: Černá 47

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz

Curriculum Vitae. Curriculum Vitae. Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz Curriculum Vitae Osobní údaje Jméno, příjmení, titul E-mail Státní příslušnost Jana Krejčíková Telefon + 420 774 657 053 jana.krejcikova@asd-os.cz ČR Vzdělání 2012 dosud CŽV; Univerzita Karlova v Praze;

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2

REJSTŘÍK. Obsah. Základní údaje. Obecné informace. Zpráva o činnosti. Finanční část. Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Základní údaje Obecné informace 2 3 4 REJSTŘÍK Zpráva o činnosti 5 Finanční část 6 Finanční část - Rozvaha analyticky str. 1+2 7 Finanční část Aktiva, Pasiva str.1 8 Finanční

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více