VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s."

Transkript

1 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

2

3 Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v roce 2014 čas plně se věnovat naplňování poslání obecně prospěšné činnosti Centra pro restaurování, kterým je celoživotní vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví. program Centra pro restaurování stane základním prvkem dalšího vzdělávání úředníků samosprávních celků v oblasti památkové péče. Přeji Centru, aby tomu tak bylo. Martina Panošová Hucková, ředitelka Má nová mateřská zkušenost mě utvrdila v přesvědčení, že raná citlivá péče a respektující výchova dítěte vedou k rozvoji moudrého a zodpovědného člověka. Stejně tak věřím, že kvalitní vysokoškolská výchova a navazující celoživotní vzdělávání odborníků v oblasti památkové péče povedou k rozvoji a rozkvětu kultury a kulturního dědictví. Z víry v tuto myšlenku původně vzniklo Centrum pro restaurování. A tato myšlenka se stala jeho posláním. Vytvoření kvalitního a smysluplného vzdělávacího programu není lehký úkol. Kvalitu a smysl dodají programu pouze ti nejlepší a nejzkušenější odborníci. A tito lidé patří také k těm vůbec nejvytíženějším. Je nám proto velkou ctí, že se nám podařilo pro spolupráci na přípravě vzdělávacího programu získat přední osobnosti oboru péče o kulturní dědictví. Nadcházejících pár let ověří, zda jsme vynaložili naši energii správně. Ukáže se, zda se vzdělávací

4 Obsah 3 A Zpráva o činnosti Založení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s Charakteristika společnosti 5 3. Složení správní rady, složení dozorčí rady 6 4. Statutární orgán 6 5. Činnosti uskutečňované v roce 2014 obecně prospěšné služby 7 doplňková činnost 7 6. Lidské zdroje 8 B Zpráva o hospodaření Výnosy v členění dle účetní evidence 9 8. Náklady v členění dle účetní evidence Hospodářský výsledek Stav fondů k Stav a struktura majetku a závazků Doplňující údaje o hospodaření společnosti 13

5

6 Zpráva o činnosti A 5 1. Založení Centra pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (datum, zakládací listina) Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. (dále jen Centrum pro restaurování) bylo založeno dne 27. června 2011 podpisem zakládací listiny. Společnost byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností dne 8. srpna Charakteristika společnosti Subjekt: Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Sídlo: Jiráskova 8, Litomyšl Právní forma: obecně prospěšná společnost IČO: Zakladatel: Univerzita Pardubice

7 Zpráva o činnosti A 6 3. Složení správní rady, složení dozorčí rady V průběhu roku 2014 došlo ke změně ve složení správní a dozorčí rady: Správní rada Ing. Karol Bayer, předseda Ing. arch. Naděžda Goryczková prof. akad. arch. Mikuláš Hulec Michal Kortyš PhDr. Anna Matoušková prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Dozorčí rada Ing. Petr Gabriel, MBA Jan Pikna Ing. Markéta Prokešová Čtvrté a páté společné setkání obou orgánů společnosti se uskutečnilo na půdě zakladatele ve dnech a Statutární orgán Ing. Martina Panošová Hucková, Ph.D., ředitelka

8 Zpráva o činnosti A 7 5. Činnosti uskutečňované v roce 2014 Obecně prospěšné služby V roce 2014 Centrum pro restaurování připravovalo vzdělávací program pro odborníky. Byli vytipováni garanti jednotlivých navržených vzdělávacích programů: Základy památkové péče, prostředí a účastníci památkové péče, státní správa na úseku památkové péče a související rezorty Praktické aplikace zákona o památkové péči Základy péče o stavební památky a jejich součásti Průzkumy památek Archeologie a památková péče Doplňková činnost V roce 2014 Centrum pro restaurování nerealizovalo doplňkovou činnost. Výnosy z doplňkové činnosti uváděné v účetních výkazech se vztahují k činnosti prováděné v roce 2013.

9 Zpráva o činnosti A 8 6. Lidské zdroje Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2014 byl 2,0.

10

11 Zpráva o činnosti B 9 7. Výnosy v členění dle účetní evidence V roce 2014 byly realizovány následující výnosy: Tržby z prodeje služeb doplňková činnost Ostatní výnosy celkem Celkem výnosy 38 tis. Kč 1 tis. Kč 39 tis. Kč

12 Zpráva o činnosti B Náklady v členění dle účetní evidence V roce 2014 byly v účetnictví Centra pro restaurování evidovány následující náklady: Služby - poplatky, poštovné, doprava, subdodávky prací Osobní náklady (mzdy, odvody) Jiné náklady Celkem náklady 23 tis. Kč 105 tis. Kč 8 tis. Kč 136 tis. Kč

13 Zpráva o činnosti B Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Správní Náklady celkem 0 Kč 0 Kč Kč Výnosy celkem 840 Kč Kč 0 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním 840 Kč Kč Kč Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění 840 Kč Kč Kč Hospodářský výsledek za rok 2014: ZTRÁTA VE VÝŠI ,- Kč. Pozn.: Ve Výroční zprávě jsou výnosy a náklady přiřazeny do tří oblastí hlavní, doplňkové (hospodářské) a správní tak, jak to vyplývá ze Zákona o obecně prospěšných společnostech. Výkaz zisku a ztráty je členěn na dva sloupce, tj. hlavní a hospodářskou (doplňkovou) činnost tak, jak to vyplývá z prováděcí vyhlášky Zákona o účetnictví.

14 Zpráva o činnosti B Stav fondů k V roce 2014 Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. nevytvářelo fondy. 11. Stav a struktura majetku a závazků V roce 2014 nebyl pořízen žádný drobný hmotný majetek. Majetek pořízený v předchozích obdobích byl řádně inventarizován. Pohledávky a závazky evidované k viz účetní závěrka.

15 Zpráva o činnosti B Doplňující údaje o hospodaření společnosti Za rok 2014 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, daňová povinost nevznikla. Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. vede podvojné účetnictví v účetním software Premier systém. V roce 2014 nebylo Centrum pro restaurování plátcem DPH. Roční účetní závěrka je přílohou Výroční zprávy. Za rok 2014 nevznikla povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.

16

17

18

19

20

21

22

23

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

(ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů 22. ledna 2007 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více