Svobodný software pro veřejné knihovny. Část I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svobodný software pro veřejné knihovny. Část I."

Transkript

1 Publikováno na Inflow.cz ( Svobodný software pro veřejné knihovny. Část I Kiesel Michal Text seznamuje čtenáře se základními aspekty využití svobodného softwaru v knihovnách i jiných institucích. Zmiňuje zejména projekt svobodného softwaru nadace Free Software Foundation, projekt Open Source Initiative a základní licence, které umožňují ochranu volného šíření programového vybavení počítačů. Text nastiňuje také klíčové otázky při nasazování svobodného a open source softwaru v institucích. Poznámka redakce: jedná se o první část výtahu z bakalářské diplomové práce: KIESEL, Michal. Zastoupení moderních knihovních služeb současnosti v Jihomoravském kraji. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet knihovnictví, s. Vedoucí práce Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. Svobodný software pro veřejné knihovny Vybavit vysoké množství přístupných počítačových stanic komerčním softwarem je pro příspěvkové organizace, kterými veřejné knihovny zpravidla jsou, finančně náročné. Tato práce se snaží zpřístupnit těmto knihovnám základní informace týkající se licencí softwaru, který je možné využít ve veřejných počítačových stanicích. Tyto jsou často o jakékoli softwarové vybavení ochuzeny, což je škoda, zvláště s přihlédnutím k frekvenci jejich využití v knihovnách a denní potřebě práce s daty téměř ve všech odvětvích lidské činnosti. Z těchto důvodů se budu v této práci věnovat popisu způsobu zlepšení této situace a pokusím se popsat kroky, které by zabezpečily přístup nového softwaru do počítačů knihovny. Důraz je kladen na vybavení provozů svobodným nebo open source softwarem. Práce také nastíní základní etické rozdíly mezi svobodným a open source projektem, které obecně ve společnosti nejsou zcela zřetelné. Pro úspěšnou implementaci takového softwaru v knihovnách, vidím jako klíčové dva faktory. Prvním z nich je znalost licencí softwaru a druhou je znalost softwaru samotného. Pro vedení knihoven je velmi důležité znát podrobně obsah licencí softwaru instalovaného do knihovních počítačů, jelikož řídící pracovníci mají odpovědnost za dodržování autorského práva ve

2 svých institucích. Tato práce jim bude v tomto ohledu průvodcem. Cílem je tedy sestavit přehledný a jednoduchý popis licencí, které umožňují implementovat za minimálních nákladů funkční software do knihovny, která má zájem rozšířit nabídku svých služeb. Po části věnované licencím bude následovat výčet doporučeného svobodného softwaru, který by měl plně pokrýt potřeby návštěvníků knihovny (pozn. redakce - naleznete v druhé části výtahu z textu). Důraz bude kladen na software, programovaný pro operační systém Microsoft Windows. Soupis softwaru bude obsahovat i programové vybavení, které je možné využít pro usnadnění kancelářské práce zaměstnanců knihovny. Projekt svobodného softwaru GNU Projekt GNU (GNU's Not Unix) se začal původně vyvíjet v roce U jeho zrodu stál Richard Stallman, který jej specifikoval jako nástroj, který umožní bezplatně zpřístupnit programové vybavení vyvíjené původně pro operační systém UNIX na počítače uživatelů využívající odlišné operační systémy. Největšího rozmachu tato myšlenka dosáhla začátkem 90. let, kdy se do popředí začal dostávat operační systém LINUX. Na počátku své existence iniciativa GNU také začala s vývojem volně šiřitelného překladače programovacího jazyka C, který byl přímo vytvořen jako základní programovací nástroj pro zformování operačního systému UNIX. Pro upřesnění doplňuji, že překladače programovacích jazyků slouží jako nástroj programátorů pro vývoj software. Programátorům se tak dostává svobodného prostředku k vývoji dalších aplikací. V následujících letech se objevují překladače programovacích jazyků Pascal a Fortran. Od roku 1985 spravuje projekt GNU nadace Free Software Foundation, která se snaží prosadit práva uživatelů na volné použití, studium, kopírování a redistribuování počítačových programů. GNU software jsou programy vydávané pod záštitou projektu GNU. Jedná se o souhrn aplikací, z nichž většina je vydávána jako copyleft (viz níže). Neplatí to ovšem ve všech případech a některý původně GNU software není svobodným. Jedná se buď o případ, kdy se třetí organizace chopily původního svobodného softwaru označeného jako public domain[1], částečně ho modifikovaly a vydaly jej jako komerční produkt. Druhou možností jsou zpoplatněné licence svobodného softwaru, které dopřávají uživatelům nějakou přidanou hodnotu. Touto přidanou hodnotou může být například instalační médium, technická podpora nebo dokumentace. Nadace Free Software Foundation sama označuje komerční produkty s přidanou hodnotou za velmi důležitou součást celého systému. Příkladem takovéhoto produktu jsou například komerční distribuce operačního programu s jádrem LINUX jako Mandrake, SuSE či Red Hat. Zmíněný copyleftový program je obrana svobodného sofware právě před zneužitím ze strany firem, které by měly zájem využít úplné ztráty autorských práv. Copyleft tedy znemožňuje jakákoli další omezení v rozšiřování a změnách programu a každá další kopie musí být vždy pro své uživatele svobodným softwarem. Nadace Free Software Foundation tak využívá na rozdíl od komerčních firem autorského práva ke svobodnému šíření programů. Konkrétních copyleftovými licencí projektu GNU je mnoho[2]. Jmenujme zejména General Public License (GPL), její alternativa Lesser General Public License (LGPL) a Free Documentation License (FDL).

3 GNU General Public License (GPL)[3] Jedná se o původní licenci Richarda Stallmana, která byla vytvořena obecně pro projekt GNU. Je to také zároveň nejznámější a nejpoužívanější licence svobodného softwaru. V současné době je k dispozici ve verzi 3. Licence GPL zaručuje ze tří zmíněných licencí nejširší práva, tedy práva stejná, jako má autor programu sám nebo jaká byla autorovi přiznána prostřednictvím GPL licence. Uživatel tedy může program šířit, používat a upravovat. Licence také chrání zdrojový kód programu před použitím v proprietárním programu[4] tak, že programové modifikace musí být opět šířeny pod touto licencí, a to obvykle bezplatně nebo za cenu distribučních nákladů. Jakýkoli odklon od této licence tedy není možný. GNU Lesser General Public License v3 (LGPL)[5] Licence LGPL je méně striktní v případě soužití svobodného softwaru se softwarem proprietárním. Knihovna svobodného programu, tedy menší součást celého programu umožňující určitou například matematickou operaci, může být využita v programu proprietárním. LGPL licence samozřejmě také umožňuje volné šíření, upravování a zlepšování zdrojového kódu. Požadavkem je, aby všechny změny, které byly zveřejněny, byly dostupné. GNU Free Documentation License (FDL)[6] Free Documentation License je licence nevyužívaná přímo k ochraně svobodného softwaru, ale textové dokumentace k němu. FDL licencuje uživatelské manuály k programům, knihy, časopisecké články a další. Tato licence například pokrývá všechny texty a většinu obrázků internetové encyklopedie Wikipedia. BSD Licence Další ze základních licencí svobodného softwaru je BSD (Berkeley Software Distribution), od které se vyvíjí řada licencí dalších. BSD licence pochází již ze 70. let minulého století a za jejím vznikem stojí obchodní organizace při University of California v Berkley. Původně licencovala software nad operační program BSD vyvíjeným touto organizací. Tato licence umožňuje uživatelům nejvíce práv libovolně s programem nakládat. Jedná se konkrétně o šíření licencovaného obsahu, vyžadující pouze uvedení autora, informace o licenci a upozornění na zřeknutí se odpovědnosti za dílo. BSD licence umožňuje komerční využití, včetně využití v proprietárním softwaru bez nutnosti zveřejnit zdrojový kód. Odvozenými licencemi k BSD je například Modified BSD license či FreeBSD license. Programů označených jako svobodný software existuje v současné době obrovské množství. Proto vznikl projekt The Free Software Directory, který shromažďuje informace o těchto programech a spravuje jeho adresář. Kromě Free Software Foundation (FSF) za tímto projektem stojí také United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).[7] Projekt shromažďuje zejména programy, které jsou určeny pro operační systémy GNU. Nabídka je opravdu velmi široká. Knihovny mají možnost zde nalézt výukové programy, textové editory, grafické editory, operační systémy, zálohovací programy, souborové managery, komprimační a dekomprimační nástroje, Wiki software, multimediální programy, manažery informací, antivirové programy, internetové prohlížeče a mnohé další.

4 Open Source software Open source programy umožňují zobrazovat svým uživatelům svůj surový zdrojový kód. Jsou to programy otevřené k modifikacím ostatních uživatelů. Program označený jako open source tedy umožňuje kód prohlížet, používat, přidávat programům nové funkce nebo nové ovládací prvky. Kolem jednoho počítačového programu se tak pohybuje široká otevřená komunita, která společnými silami tento produkt vyvíjí. Základní podmínkou open source programů je tedy přístup ke kódu. Nejedná se o software, jehož užití je primárně zdarma, jak je tomu u svobodného softwaru. Nalezneme mezi ním programy svobodné, částečně svobodné, ale i programy proprietární. Open source se od původní myšlenky svobodného software a zároveň od Free Software Foundation odděluje v roce Iniciativa Open Source nabízí velké množství licencí, které umožňují různé využití programů při dodržení základních pravidel politiky open source. Ta je stanovena v deseti bodech, jejichž zkrácený výčet zde nabízím[8]. 1) Volná redistribuce - licence nesmí omezovat žádnou skupinu od prodeje nebo rozšiřování programu, jako součásti programového balíku obsahujícího software z různých zdrojů. Licence nesmí vyžadovat licenční nebo jiný poplatek za takovýto prodej. 2) Zdrojový kód - program musí obsahovat přístup ke svému zdrojovému kódu, stejně tak jako jeho zjednodušenou kompilovanou podobu (spustitelný.exe soubor v případě Windovs). Pokud nějaká forma produktu není distribuována se zdrojovým kódem, musí být jasně zřetelné, jak zdrojový kód získat. Kód se internetem musí šířit zdarma, jinými prostředky pouze za poplatek nepřesahující užité náklady na přenos. Není dovoleno jakékoli zamlžování kódu. 3) Odvozené práce - licence musí umožňovat modifikace a odvozené práce. Musí umožňovat také šíření za stejných pravidel jako se šíří původní produkt. 4) Nedotknutelnost autorova zdrojového kódu - licence může omezit distribuci změněného zdrojového kódu pouze tehdy, jestliže je možné, využít patch soubory[9]" za účelem modifikace programu. Licence musí explicitně povolovat distribuci programu vytvořeného z modifikovaného zdrojového kódu. Licence může vyžadovat po odvozených dílech, aby nesla odlišné pojmenování nebo číslo verze od původního díla. 5) Žádná diskriminace proti osobám ani skupinám - licence nesmí diskriminovat jakoukoli osobu ani skupinu. 6) Žádná diskriminace proti jakémukoli snažení - licence nesmí nikoho omezovat vužití programu na jakémkoli specifickém okruhu snažení. Příkladem může být užití pro komerční účely nebo genetický výzkum. 7) Distribuce licence - práva spojená s programem jsou přenesena na všechny, kterým je program redistribuován, bez potřeby uskutečnění dodatečných licencí těmto skupinám. 8) Licence nesmí být specifická produktu - práva spojená s programem nesmí záviset na tom, zda je program součástí určité konkrétní distribuce. Pokud je tento program vyjmutý z konkrétní distribuce a používán nebo distribuován v souladu spůvodní licencí, potom všechny skupiny,

5 kterým je program redistribuován, by měly mít stejná práva, jaká jsou garantována v původní licenci. 9) Licence nesmí omezovat ostatní software - licence nesmí omezovat žádný další software, který je distribuovaný společně s licencovaným programem. Například licence nesmí naléhat, aby všechny ostatní programy na stejném mediu byly open source. 10) Licence musí být technologicky neutrální - žádné opatření licence nemůže být předurčeno jakékoli individuální technologii nebo stylu rozhraní. Každá licence se musí držet těchto konkrétních pravidel. Mezi open source licence patří nejen licence projektu GNU zmíněné výše, ale také mnoho dalších[10]. Najdeme mezi nimi například Veřejnou licenci Evropské unie[11], která byla vypracována jako podpora interoperabilního poskytování celoevropských služeb egovernmentu, poskytovaného orgánům veřejné správy, podnikům a občanům. Svobodný software a programy open source nejsou identickými veličinami, i když by se tak mohlo na první pohled zdát. Základní rozdíl se pohybuje v etické rovině. Pochopení rozdílu mezi svobodným programem a open source programem vychází z pochopení homonymického významu anglického slova free" obsaženého ve frázi free software" (svobodný software). To v českém překladu má význam mít něco zdarma", ale zahrnuje také výraz svoboda". Zatímco Iniciativa Open Source považuje za součást své politiky i možnost ekonomické prosperity a za základní hodnotu považuje vývoj kvalitních aplikací širokou celosvětovou komunitou, Free Software Foundation stále hledá hlavní význam své činnosti v možnosti svobodného využití softwaru. Způsob vývoje programů metodou open source nabízí knihovnám možnost využití velmi hodnotných softwarových nástrojů. Přestává tak platit pravidlo, že za kvalitním vybavením stojí centralizovaný mnohačetný vývojový tým, vyžadující přítomnost silného ekonomického kapitálu, který zákonitě tlačí cenu výsledného produktu strmě vzhůru. Mezi základní výhody svobodného softwaru a open source softwaru podle JuDr. Bohumíra Štědroně, Ph.S., LL.M.[12] je tedy ekonomická výhodnost a úspora. Za svobodný software není třeba platit licenční poplatky. Výhodou je také zvýšení bezpečnosti při využívání programů s volně šiřitelným zdrojovým kódem. Uživatele open source softwaru mají vlastní kontrolu nad jednotlivými komponenty, tudíž je nižší riziko přítomnosti nežádoucích složek jako odposlechu, malware atp. Jelikož je většina svobodného programu zdarma, zmiňuje Štědroň i snížení počítačového pirátství ve společnosti. Nespornou výhodou je i použití otevřených formátů (Open Document Format) pracujících ve standardu schváleném jako ISO norma. Tyto formáty, například formát.odt v OpenOffice.org, je možné využívat v rámci různých aplikaci, což zaručuje možné užití stejných formátů i v daleké budoucnosti. Využití ISO formátů také pomáhá podporovat tržní prostředí, jelikož má tendenci destabilizovat formáty monopolních softwarových firem. Freeware Programy označované jako freeware jsou odlišné od svobodných či open source programů. Freeware je proprietární program, který je zahrnut pod ochranu autorských práv, ale je veřejnosti

6 přístupný bez poplatků. Freeware je možné neomezeně šířit, kopírovat a instalovat, ale autor omezuje určitým způsobem manipulaci s ním. Většinou se jedná o nemožnost jeho modifikace nebo možnost užití pouze pro osobního či nekomerční potřebu. Samozřejmě také není možné programy pod freeware licencí dále prodávat. Speciálními kategoriemi jsou adware, careware, crudware či cardware. Adware je druh freewarového programu, který obsahuje reklamní banner, díky kterému autor získává finanční prostředky. Bohužel také často obsahuje škodlivý malware. Freeware označovaný jako careware je program, který nedisponuje vysokou kvalitou, a proto se nepředpokládá jeho registrace. Pojmem crudware je označován nevyužívaný program, který zbytečně zabírá počítači diskové místo. Nejméně obvyklý je pojem cardware. Využívání takového software je možné, po zaslání papírové pohlednice na adresu autora programu. Creative Commons Ve výčtu možných licencí, kterých lze využít při šíření softwaru v knihovnách je třeba se zmínit i o iniciativě neziskové organizace Creative Commons. Tato iniciativa nabízí autorům možnost, aby si sami zvolili, jaká z autorských práv chtějí vůči uživatelům díla uplatňovat. Po právní stránce se v České republice jedná o uzavření licenční smlouvy podle 46 až 55 Autorského zákona. Výhodou Creative Commons je jejich snadná srozumitelnost. K tomuto účelu přispívá i sada piktogramů, které znázorňují jednotlivé typy licencí. Jedná se o prvky určující rozsah pravomocí při nakládání s dílem a prvky určující podmínky, které je nutno při nakládání s dílem respektovat. Rozsah pravomocí: Právo dílo šířit (Share) - právo dílo kopírovat, distribuovat, sdělovat a užít v souborném díle. Právo dílo upravovat (Remix) - právo pozměnit, doplnit či zpracovat s jiným dílem. Podmínky užití díla: Uveďte autora (Attribution) - nutnost uvést autora způsobem, jaký autor stanovil. Zachovejte licenci (Share Alike) - nutnost vystavit upravené dílo pod stejnou nebo slučitelnou licenci. Neužívejte dílo komerčně (Noncommercial) - zákaz užívání díla komerčním

7 způsobem. Nezasahujte do díla - (No Derivatives) - zákaz jakkoli upravovat dílo. Klíčové otázky při nasazování svobodného a open source softwaru Bohumír Štědroň[13] v publikaci Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru [14] stanovuje devět klíčových otázek, které by měly být zváženy managementem při pořízení tohoto softwaru. Jsou jimi: Zařazování softwaru do majetku - za počátek užívání se považuje instalace softwaru, pokud licence nestanovuje zkušební dobu. Aktualizace - na aktualizaci je nahlíženo jako na provozní výdaj. V případě, že aktualizace představuje technické zhodnocení, aktualizace je zařazena do majetku. Možnost úpravy programů - v případě open source licencí jsou úpravy softwaru umožněny. Převod a šíření softwaru - podle licence GNU GPL, jsou všechny převody a šíření softwaru volné, tedy nemají dopad na účtování. Vyřazení - za okamžik odstranění softwaru je považována odinstalace všech instalací programu a likvidace dokumentace, médií a ochranných prvků souvisejících s programem. Celkové náklady na vlastnictví - je ukazatel všech nákladů, které je třeba vynaložit za dobu využití softwaru. Zahrnují v sobě tři hlavní položky: o celkové náklady na školení a učení - pokud je program využíván zaměstnanci; o celkové náklady na software - softwarové licence, náklady na údržbu, náklady na zachování interoperability mezi ostatními softwarovými komponenty, skryté náklady (náklady na překonání odporu vůči změně, na bezpečnost ad.) atd.; o celkové náklady na pracovníky a podporu - mzdy zaměstnanců IT a zajištění externí podpory. Datové formáty - zvážení jaké datové formáty budou organizací šířeny. Podpora - otázka možnosti podpory u svobodného a open source softwaru a zvážení možnosti předčasného ukončení podpory a vývoje. Proces implementace - otázka úrovně náročnosti na implementaci do stávající organizační struktury. Seznam použité literatury [1] AVERY, Lee. Virtualdub.org : Proof that I had too much free time in college [online]. [2004] [cit ]. Dostupný z WWW: < [2] BISSON, Casey. Open Source Software For Libraries. Library Technology Reports [online]. 2007, vol. 43, no. 3 [cit ]. Dostupný z WWW: < [3] ClamWin. ClamWin Free Antivirus [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <

8 [4] Creative Commons. Creative Commons [online]. [2009] [cit ]. Dostupný z WWW: < [5] Creative Commons Česká republika. Creative Commons Česká republika [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [6] DOUGIAMAS, Martin, et al. Internetová prezentace projektu Moodle [online]. [1999], This page was last modified on 5 May 2009, at 18:27 [cit ]. Dostupný z WWW: < [7] DRESSLER, Miroslav Programovací jazyky GNU : volně šiřitelná programátorská prostředí : FORTRAN, jazyk C, Pascal, GRX, DJGPP, RHIDE, RSX, VESA, EMX, MAKE. 1. vyd. Praha : Computer Press, s. ISBN: [8] Free Software Foundation. Free Software Directory [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [9] GAGNÉ, Marcel Přejděte na Linux : dejte sbohem modré obrazovce!. Praha : SoftPress, c s. :. ISBN: [10] GIMP - The GNU Image Manipulation Program [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: < [11] Inkscape. Kreslete svobodně. [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [12] JELÍNEK, Lukáš. Jádro systému Linux : kompletní průvodce programátora. 1. vyd. Brno : Computer Press, s. ISBN [13] Mozill Europe. Mozill Europe [online]. [1999] [cit ]. Dostupný z WWW: < [14] NECHVÁTAL, Jiří. Volně šiřitelné programy : výběr pro knihovny [online]. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2003 [cit ]. Dostupný z WWW: < [15] LAPÁČEK, Jiří. OpenOffice.org : podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno : Computer Press, s. ISBN: [16] LEE, James, WARE, Brent. Open Source - vývoj webových aplikací : Linux, Apache, MySQL, Perl a PHP. 1. vyd. Praha : Mobil Media, s. ISBN [17] PAVLOV, Igor. 7-Zip [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [18] POKORNÝ, Pavel. Blender : naučte se 3D grafiku. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, s. ISBN [19] SourceForge. Internetová prezentace programu Sodipodi [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [20] Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Licencování digitálních zdrojů : Jak se vyhnout

9 právním léčkám?. Aktuality SKIP [online] [cit ]. Dostupný z WWW: < [21] ŠŤĚDROŇ, Bohumír, Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. 1. vyd. Praha : Grada, ISBN [22] The Pidgin developers. Pidgin [online]. [1999] [cit ]. Dostupný z WWW: < [23] The Scribus Team. Scribus Open Source Desktop Publishing [online]. [2008] [cit ]. Dostupný z WWW: < [24] TŮMA, Pavel. Freeware : jak zdarma vybavit počítač softwarem. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN [25] VITOVSKÝ, Antonín. Moderní slovník softwaru : výkladový anglicko-český a česko-anglický. 1. vyd. Praha : AV Software, s. ISBN [26] VYBÍRAL, Josef. GIMP : praktická uživatelská příručka. 2. aktualiz. vyd. Brno : Computer Press, s. ISBN [27] Zákon č. 121 ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů České republiky. 2000, částka 36, s [28] ŽEMLIČKA, Martin. Základní výbava počítače : 21 nejlepších freewarových programů. Vyd. 1. Brno : Computer Press, s. ISBN: [1] Dílo, u kterého se autor vzdal nároku na ochranu dle autorského práva. V České republice tuto možnost Autorský zákon nepřipouští. [2] Aktuální seznam licencí projektu GNU jsou k dispozici zde: [3] Přístupná ve formátu html zde: [4] Běžný licencovaný software omezující svobodné užití [5] Přístupná ve formátu html zde: [6] Přístupná ve formátu html zde: [7] Adresář je přístupný na internetové adrese [8] Oficiální text definice programů Iniciativy Open Source je zpřístupněn zde: [9] patch soubor - opravený kód, který mění kód původní [10] Kompletní seznam licencí je přístupný zde:

10 [11] European Union Public Licence - EUPL [12] ŠŤĚDROŇ, Bohumír, Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru / Bohumír Štědroň. 1. vyd.. Praha : Grada, ISBN [13] Bohumír Štědroň působí jako advokát, soudní znalec pro výpočetní techniku a autorská práva, externí poradce pro informační technologie na Ministerstvu vnitra ČR a jako externí poradce projektu E-Justice na Ministerstvu spravedlnosti ČR. [14] ŠŤĚDROŇ, Bohumír, Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru / Bohumír Štědroň. 1. vyd.. Praha : Grada, ISBN Štítky: svobodný software, open source, programové vybavení v knihovnách, free software, softwarové licence, freeware, Creative Commons, software v knihovnách

Open source a Free software

Open source a Free software Open source a Free software Open source a Free software Často pletené pojmy Uživatelé mají pocit, že se jedná o software zdarma to je však public domain Jedná se o software, ke kterému máte specifická

Více

Základní principy Open Source

Základní principy Open Source Základní principy Open Source Erika Orlitová GISAT Svobodný software Free software podle definice Free Software Foundation (Nadace pro svobodný software) je počítačový program který je možné svobodně používat,

Více

99 % všech desktopů na platformě MS Windows

99 % všech desktopů na platformě MS Windows Svobodný software 99 % všech desktopů na platformě MS Windows Monopol!!! Jaké z toho plynou nevýhody? Jaké z toho plynou výhody? source code zdrojový kód obsah souboru nebo souborů napsaný v určitém programovacím

Více

Open Source alternativy

Open Source alternativy Open Source alternativy Ing. Radomír Orkáč VŠB-TUO, CIT 9872 23.2.2010, Ostrava radomir.orkac@vsb.cz Svobodné dílo Aby mohlo být dílo označováno za svobodné, musí být dodrženy (respektovány) následující

Více

Open Source Programování

Open Source Programování Softwarové licence Open Source Programování http://rtime.felk.cvut.cz/osp/ Pavel Píša http://cmp.felk.cvut.cz/~pisa Michal Sojka František Vacek DCE FEL ČVUT Copyright 2004 2010, Pavel

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Open Source software ve veřejné

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Licence. J. Vrzal, verze 0.8

Licence. J. Vrzal, verze 0.8 Licence J. Vrzal, verze 0.8 Základní pojmy Public domain Svobodný software (Free software) Open Source software Freeware Shareware Proprietární software Public domain (volné dílo) Díla takto označená nepodléhají

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování

Právní a morální aspekty publikování. Internetové publikování Právní a morální aspekty publikování Internetové publikování 1 Autorskoprávní legislativa Český autorský zákon Zákon č. 121/2001 Sb., o právu autorském, a právech souvisejících s právem autorským a o změně

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-07

Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Identifikátor materiálu: ICT-3-07 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Licencování, ochrana autorských práv Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam,

Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, Autorské právo se týká ochrany výsledků práce autora nějakého díla (autorského díla). Může jít o knihu, obraz, umělecký výkon, fotografii, záznam, film, vysílání, databáze, ale také o programové vybavení.

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal

Svobodný software, open source, licence. Michal Dočekal , open source, licence Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE

LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE Wikipedie z hlediska autorského práva LICENCOVÁNÍ WIKIPEDIE Petr Kadlec Co je to Wikipedie? Wikipedie je to snad ví každý, ne? Přispívá do ní velké množství autorů váš příspěvek

Více

Licenční smlouvy, licenční ujednání

Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouvy, licenční ujednání Licenční smlouva je právní úkon, kterým autor poskytuje nabyvateli licenci (autorský zákon). Softwarová licence je právní nástroj, který umožňuje používat nebo redistribuovat

Více

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY

2. FOTO, AUDIO A VIDEO SOUBORY AUTORSKÁ PRÁVA 1. TEXT a. Jestliže použijete cizí text musíte ve svém dokumentu uvést bibliografické citace b. Při použití úryvku textu z tištěného nebo elektronického zdroje je nutné u každého díla řádně

Více

DISTRIBUCE GNU/LINUXU

DISTRIBUCE GNU/LINUXU DISTRIBUCE GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Distribuce GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek Datum 14.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter

SOFTWARE. Ing. Luděk Richter SOFTWARE Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada

Více

Úvod k licencím Creative Commons

Úvod k licencím Creative Commons Úvod k licencím Creative Commons Lukáš Gruber, NK ČR This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License Vymezení základních pojmů Licence : svolení k činnosti, která je jinak zakázána

Více

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru JUDr. Bohumír Štědroň,

Více

Legislativa v telekomunikacích. 5. přednáška 9.3.2016

Legislativa v telekomunikacích. 5. přednáška 9.3.2016 Legislativa v telekomunikacích 5. přednáška 9.3.2016 1 Obsah přednášky 9.3.2016 Autorský zákon Typy licencí http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121 http://pravniradce.ihned.cz/c1-14010730-prehledprava-dusevniho-vlastnictvi-a-jeho-pravni-ochrany-vceske-republice

Více

Free & Open Source software. Liberix. prezentací. Open Source. software. Free Software. projektů pro studenty. Rekapitulace. Liberix o.p.s.

Free & Open Source software. Liberix. prezentací. Open Source. software. Free Software. projektů pro studenty. Rekapitulace. Liberix o.p.s. Open Free & Open o.p.s. 3. 10. 2006 Obsah prezentace Open 1 2 3 Open 4 5 6 o.p.s. Open Naše obecně prospěšná společnost se zabývá propagací a podporou svobodných informačních technologií. Jde především

Více

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář

Mo o knihy. Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Mo o knihy Se so warem je to jako se sexem, nejradši to mám, když je to legálně a zadarmo. Neznámý open-source vývojář Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru JUDr. Bohumír Štědroň,

Více

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV

Alternativní operační systémy. Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Alternativní operační systémy Martin Drlík, Daniel Krotil OSY2A, ITV Co lze pokládat za alternativní OS Operační systémy založené na Linuxu Online operační systémy Operační systémy založené na vlastních

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

SVOBODNÝ SOFTWARE ZLÍNSKÝ KRAJ

SVOBODNÝ SOFTWARE ZLÍNSKÝ KRAJ SVOBODNÝ SOFTWARE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu OAUH_INF IT_42_Svobodný software_ši Autor Martin Šimůnek

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Ochrana počítačových programů

Ochrana počítačových programů Ochrana počítačových programů Dílo (2) Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Za dílo souborné se považuje databáze, která je

Více

Matematika v programovacích

Matematika v programovacích Matematika v programovacích jazycích Pavla Kabelíková am.vsb.cz/kabelikova pavla.kabelikova@vsb.cz Úvodní diskuze Otázky: Jaké programovací jazyky znáte? S jakými programovacími jazyky jste již pracovali?

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení

Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Seznámení s open source vývojem a open source řešeními pro mobilní zařízení Jaroslav Řezník , Red Hat, Inc. Agenda Open source a Free Software Komunita Byznys Mobilní technologie 19.

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Jak funguje GNU/Linux

Jak funguje GNU/Linux Jak funguje GNU/Linux Úvod do operačního systému a filozofie Jiří Jánský SUT SH 12.10.1010 GNU/Linux I. Proč Linux používájí geekové Za více námahy více muziky Příklad s přepsáním titulků Svobody Open

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Karel Koubek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Karel Koubek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Karel Koubek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza využití

Více

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons Licence Creative Commons a jejich využití ve školství a vzdělávání Prezentace podléhá české verzi licence Creative Commons Uveďte Autora 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz Libor Coufal Národní

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010

Vývoj software pro Linuxové distribuce. Installfest Praha, 7.3.2010 Vývoj software pro Linuxové Installfest Praha, 7.3.2010 Úvod Dan Horák vývojář Fedora člen Fedora Engineering Steering Comitee (pro F-11 a F-12) zaměstnán u Red Hat Czech Copyright

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_16 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na licence a zkrátil proces implementace nových aplikací a software na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6

Software. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015. RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Software RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. 5. listopadu 2015 RNDr. Krejčí Jan, Ph.D. (UJEP) Software 5. listopadu 2015 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software RNDr. Krejčí

Více

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS

INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD ITS Vypracoval/Ersteller Gestor/Fachgarant Schválil/Genehmigt Listů/Blätter Příloh/Anlagen Mgr. Rešl EO VF 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠkodaAuto. Obsah: 1. Použité zkratky 2. Plánování a nákup IT 3.

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp

Software Základní pojmy a rozdělení. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Základní pojmy a rozdělení Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1123_Software Základní pojmy a rozdělení_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

Veřejná licence Evropské unie

Veřejná licence Evropské unie Veřejná licence Evropské unie V.1.1 EUPL Evropské společenství 2007 Tato veřejná licence Evropské unie ( EUPL ) 1 se vztahuje na dílo nebo software (ve smyslu níže uvedených definic), které se poskytují

Více

Autorské právo & Open data

Autorské právo & Open data Autorské právo & Open data Alena Vondráková, Jan Brus alena.vondrakova@upol.cz, jan.brus@upol.cz 9. září 2014 PRAHA Projekt je realizován za finanční podpory TA ČR. Využití open dat pro komerční účely

Více

INSTALACE SW V GNU/LINUXU

INSTALACE SW V GNU/LINUXU INSTALACE SW V GNU/LINUXU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Instalace SW v GNU/Linuxu Autor Martin Šimůnek

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Vzor citace: ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 220.

Vzor citace: ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 220. Vzor citace: ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 220. Právní stav publikace je k 30. 6. 2010. Recenzenti (lektorovali): JUDr. Jan Bárta, CSc., ředitel

Více

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH BEZPEČNOST

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH BEZPEČNOST TÉMA Č. 22 BEZPEČNOST INFORMACÍ MOŽNOSTI OCHRANY INFORMACÍ pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského

Více

Lekce 1 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Lekce 1 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Autorská práva, licence programů

Autorská práva, licence programů Autorská práva, licence programů Základní typy licencí Freeware Freeware jsou programy, u nichž se tvůrce nevzdává autorského práva, ale jejich šíření i používání je zcela zdarma. Je pouze zakázáno programy

Více

Redakční systém Joomla!

Redakční systém Joomla! Redakční systém Joomla! historie, současnost i budoucnost Svatopluk Vít Karviná, čtvrtek 29.říjen 2009 Co je to redakční systém? robustní prostředí pro tvorbu stránek není nutná hluboká znalost HTML jazyka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií

Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt implementace OS Linux do výuky informačních technologií Projekt v rámci SIPVZ Implementace operačního systému Linux do výuky informačních technologií Evidenční číslo: 0722P2006 Poskytoval dotace:

Více

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK Seminář IPVZ 2.9.2010 Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Dlouhodobá ochrana ~ digital preservation (DPE

Více

Linuxové distribuce. Michal Dočekal

Linuxové distribuce. Michal Dočekal Linuxové distribuce Michal Dočekal 2011 Právní doložka Právní doložka autor není právník autor neručí za pravdivost uvedených informací autor neručí za jakékoliv případné škody způsobené uvedenými informaci

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika

Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací předmět: Informatika Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_8_Zaklady_prezentace_v_powerpointu Vyučovací

Více

Vojtìch Bednáø LINUX NA FIREMNÍM PC možnosti. rizika. cena Praha 2007 Vojtìch Bednáø Linux na firemním PC možnosti. rizika. cena Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

Autorské právo pro praxi

Autorské právo pro praxi Autorské právo pro praxi RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz Autorské právo a geoinformatika Co je to autorské právo? odvětví práva,

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více