Elrond o.p.s /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25"

Transkript

1 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: Příbram I IČ: č.j.:akreditace vzdělávací instituce /

2 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milé kolegyně, milí kolegové, otevíráte programovou nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovaného vzdělávacího zařízení Elrond o.p.s. Naše společnost poskytuje i další služby pro školy a školská zařízení (např. zpracování mezd, poradenskou činnost, metodickodidaktická setkávání, vzdělávání nejen pro učitele, programy primární prevence pro školní kolektivy, přednášky pro rodiče v rámci třídních schůzek, apod.). V nabídce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků najdete: Aktuální programová nabídka pro individuální zájemce - nabídka reaguje na aktuální vzdělávací potřeby škol - zkušený lektorský tým - místa konání seminářů: Praha, Příbram, Beroun vzdělávání pro celé pedagogické sbory nabídku specializačního studia pro koordinátory EVVO e-learningové kurzy - ZDARMA - studenti získají množství námětů do praxe Ceny vzdělávacích seminářů jsou vykalkulovány na nejnižší možnou hladinu. Jsou v nich zahrnuty jen nezbytné náklady. Pokud se z vážných důvodů nemůže přihlášený účastník dostavit na akci a není možné za něj poslat náhradu, odhlaste se prosím alespoň 10 dnů před akcí a to tak, že pošlete zprávu ovou poštou na adrese: Pokud tak neučiníte, jsme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 50% ceny semináře, protože 7 dnů předem potvrzujeme závazně konání semináře lektorům a pak již není možné seminář zrušit. Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši ceny semináře. VZDĚLÁVÁNÍ PRO CELÉ PEDAGOGICKÉ SBORY V případě zájmu o realizaci semináře pro celý pedagogický sbor kontaktujte Ivana Spálenského na telefonu nebo em Nabízíme Vám možnost objednat si seminář pro Vaši školu podle vzdělávacích potřeb Vašeho pedagogického sboru. Obsah programu semináře s Vámi předem zkonzultujeme, lektor přizpůsobí program Vašim specifickým požadavkům a přijede za Vámi. Vzhledem k uspokojení Vašich požadavků i k nárokům na organizaci školy jde o velmi efektivní způsob realizace vzdělávání vzhledem k organizaci školy i k financování vzdělávání.

3 V současné době máme již více než 250 akreditovaných vzdělávacích programů, proto je možné vyhovět téměř každému Vašemu přání. Zároveň nabízíme možnost vytvoření programu dle vzdělávacích potřeb Vašeho pedagogického sboru a následnou akreditaci u MŠMT. NABÍDKA SPECIALIZAČNÍHO STUDIA PRO KOORDINÁTORY EVVO Pokud nemáte vyškoleného koordinátora environmentální výchovy a vzdělávání ve škole, bližší informace najdete v AKTUÁLNÍ PROGRAMOVÉ NABÍDCE E-LEARNINGOVÉ KURZY ZDARMA - STUDENTI ZÍSKAJÍ MNOŽSTVÍ NÁMĚTŮ DO PRAXE Nabízíme zdarma možnost e-learningového studia. Po složení závěrečného testu zašleme účastníkům osvědčení o absolvování. Bližší informace najdete na níže uvedených webových stránkách. 1. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti EVVO 2. Enviroment do škol 3. Učitel 21. století Těšíme se na spolupráci a věříme, že s našimi službami budete spokojeni Mgr. Eva Burdová Kontakty: Mgr. Eva Burdová, mobil: Mgr. Jiří Sixta, mobil: Ing. Ivan Spálenský, mobil:

4 Aktuální programová nabídka (semináře pro individuální zájemce) KATEGORIE SEMINÁŘŮ ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA HUDEBNĚ-POHYBOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ LEGISLATIVA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PRVNÍ POMOCI SEMINÁŘE Specializační studium pro školní koordinátory EVVO Pohybem ke zdraví - relaxace a uvolňovací techniky Hudebně pohybová výchova s Orfovými nástroji Pohybem ke zdraví - cvičíme s overbaly Pracovní právo ve školství po novele zákoníku práce a občanského zákoníku Time management ve školní praxi Školní prostředí - posturologie žáků a ergonomie sezení Učíme žáky podnikat - Jak začít podnikat Učíme žáky podnikat - Rozvíjení podnikatelských a ekonomických dovedností Učíme žáky podnikat - Rozvíjení podnikatelských a ekonomických dovedností Moderní manažer ve školském zařízení - Řízení zaměstnanců Moderní manažer ve školském zařízení - Plánování a strategie Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle specifických potřeb jednotlivých dětí Jak rozvíjet kreativitu a tvořivé myšlení žáků Netolismus, gambling a kyberšikana Zdravotník zotavovacích akcí Základní kurz Zdravotník zotavovacích akcí - Doškolovací kurz

5 Jak se přihlásit? Máte-li zájem o seminář z aktuální programové nabídky, postupujte dle následujících kroků: 1. Do internetového vyhledávače zadejte adresu 2. V nabídce záložek klikněte na záložku Vzdělávání semináře pro pedagogy 3. V nabídce semináře pro pedagogy vyberte Aktuální programovou nabídku 4. V následujícím kroku zvolte sekci oblast vzdělávání (uvedena v katalogu u každého semináře) 5. Po otevření příslušného okna sekce vyberte konkrétní zvolený seminář a klikněte na něj 6. Otevře se okno s popisem semináře a možností volby Přidat na seznam přihlášek (vpravo dole) 7. Po kliknutí se objeví zelený nápis Seminář byl objednán 8. Přejete-li si objednat další seminář, vraťte se ke kroku č. 4 a objednejte jej stejným způsobem 9. Pokud chcete výběr ukončit, přesuňte se do horní části aktuální stránky, kde naleznete rámeček označený nápisem Přihlášky, tento rámeček obsahuje počet Vámi objednaných seminářů. 10. Zde klikněte na tlačítko Seznam objednávek 11. Následně klikněte na tlačítko Seznam přihlášek 12. Otevře se okno s nápisem Přihláška, ve kterém překontrolujte správnost seznamu objednaných seminářů 13. Po kontrole klikněte na tlačítko Přihlásit 14. Řádně vyplňte přihlašovací údaje 15. Klikněte na tlačítko Odeslat objednávku ve spodní části stránky

6 Únor Školní prostředí - posturologie žáků a ergonomie sezení Obsahem vzdělávací akce je seznámení učitelů s nejnovějšími poznatky z oblasti prevence rizik vznikajících přetěžováním dětí a nesprávným sezením ve škole. Seminář je zaměřen na získání a upevnění si profesních dovedností v oblasti prevence nesprávných posturologických návyků, jež ovlivňují celkový vývoj a prospívání dítěte, propojení souvislostí a zasazení do pedagogické praxe všem pedagogickým pracovníkům PhDr. Lenka Vacková 900 Kč Začátek: Time management ve školní praxi Seminář zaměřený na seznámení s time managementem pro pedagogy. V rámci semináře se seznámíme s tím, jak je možné hospodařit s vlastním časem. Co je to vůbec časový management? Minulost, současnost, budoucnost, popis časového managementu, historie, Paretův zákon, klíčové oblasti, dlouhodobé plánování vývojové matice, drobné úkoly a plány, diář pravidelné úkoly, běžné plány (rok, měsíc, týden, den), zloději času, delegování, výkonová křivka to jsou témata, o kterých si budeme povídat a nejen o nich. Společně budeme hledat zloděje našeho času, a když je označíme, můžeme najít i způsob, co s nimi dělat. Nejedná se o pouhou přednášku, ale o interaktivní seminář s hledáním vlastní cesty. Všichni si odnesou podněty pro to, jak s vlastním časem nakládat, co nejlépe. pro MŠ, ZŠ, SŠ, ředitele, zástupce, management školy i všechny pedagogické pracovníky, kteří se chtějí naučit hospodařit se svým časem Mgr. Eva Burdová, PhDr.Mgr. Jan Traxler, Mgr. Jiří Sixta 750 Kč SOŠ a SOU, Beroun-Hlinky, Okružní 1404 Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich specifických potřeb - 1. díl Účastníci semináře se seznámí s osobnostní typologií dětí, porozumí jejich klíčovým potřebám ve vztahu k odlišným temperamentům. Pochopí, proč je důležité přizpůsobovat styl učení a způsob motivace jednotlivým typům osobnosti. Uvědomí si, jak způsob komunikace a vnímání okolního světa může být příčinou konfliktů s vrstevníky. V průběhu semináře pedagogové lépe porozumí sami sobě i druhým. Uvědomí si, které schopnosti žáků mohou rozvíjet.

7 Mgr. Eva Burdová, Mgr. Jiří Sixta 1700,-Kč (celkem za oba díly) pokračování :00 hodin Netolismus, gambling a kyberšikana S nástupem informačních technologií dochází i k novým sociálně patologickým jevům jako je poč. kriminalita a netolismus. K běžně používaným výrazům pro tento segment trestné činnosti řadíme vedle již zmíněné počítačové kriminality kriminalitu informačních technologií a kriminalitu elektronickou. V mediích, či v zahraničních pramenech se můžeme setkat s anglickým ekvivalentem tohoto pojmu cybercrime, hightech-crime, IT crime, či v neposlední řadě computer crime. Součástí semináře je seznámení se všemi typy počítačové kriminality, s jevy, které na internetu mohou číhat na naše děti, s prevencí před těmito jevy. Učitelé, kteří s dětmi pracují v ICT učebnách by měli být s touto problematikou obeznámeni, aby znali všechna rizika, kterým je nutno předcházet. Seminář je velice zajímavý a poutavou formou uvádí do dané problematiky. všem pedagogickým pracovníkům, zájemcům o danou problematiku, učitelům ICT, výchovným poradcům, školním metodikům prevence atd. PhDr. Mgr. Jan Traxler 900 Kč :00 hodin SOŠ a SOU, Beroun-Hlinky, Okružní 1404 Březen Specializační studium pro školní koordinátory EVVO V oblasti environmentální výchovy vycházíme ze zkušeností získaných při realizaci úspěšného projektu Rozšíření nabídky vzdělávání v oblasti environmentální výchovy, který byl určený pedagogům ze základních a středních škol ve Středočeském kraji. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v letech Naši lektoři jsou především zkušení pedagogové s dlouholetou praxí, preferují interaktivní způsob vedení seminářů, nabízejí účastníkům kurzů množství učebních materiálů a vhodné metody a formy práce využitelné při práci se žáky, předávají své zkušenosti ze školní praxe. Studium je určeno absolventům magisterských studijních programů učitelských oborů (aprobace není rozhodující) a absolventům magisterského nebo inženýrského studia neučitelského zaměření, kteří ve školách vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci školního koordinátora EVVO. Absolvent studia získá osvědčení pro výkon funkce školního koordinátora environmentální výchovy ve smyslu vyhlášky 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a karierním systému pedagogických pracovníků a může žádat o specializační příplatek.

8 Škola získá specialistu v oblasti environmentální výchovy, který správně povede dokumentaci školního koordinátora EVVO (dokumentace se předkládá ČŠI), který dokáže správně začlenit průřezové téma environmentální výchova do ŠVP v souladu s RVP, který bude umět ve škole vytvořit koncepci environmentální výchovy a koordinovat činnost ostatních pedagogů v oblasti EVVO a který si osvojí efektivní metody a formy práce v oblasti EVVO. všem pedagogickým pracovníkům kolektiv specialistů EVVO Kč (4 semestry) Platbu možno rozložit po Kč Rozsah: 250 hodin zahájení v březnu 2014 Studium je čtyřsemestrální - možno platit po částech po jednotlivých semestrech. Uchazeči budou přijímáni dle pořadí odeslaných přihlášek zahájení březen 2014 Pracovní právo ve školství po novele zákoníku práce a občanského zákoníku Pedagogové musí ve školním prostředí řešit situace a vybírat z možných řešení. Mnohdy se musí bránit agresivnímu chování ze strany rodičů i žáků (pomluvy, audionahrávky, videonahrávky, nařčení, vyhrožování, vydírání ). V souvislosti se zákoníkem práce a s novým občanským zákoníkem se účastníci seznámí s možnostmi ochrany jejich osobnosti a s právy a povinnostmi subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže. Současně se seznámí s kompetencemi institucí spolupracujících při řešení krizových situací (OSPOD, orgány činné v trestním řízení). Cílem programu je zvýšit právní vědomí pedagogů v oblasti rizikového chování dětí a mládeže a vysvětlit správné postupy řešení, které jsou v souladu s platnou legislativou. ředitelům škol, všem pedagogickým pracovníkům JUDr. Karel Kašpar ,-Kč

9 Pohybem ke zdraví - cvičíme s overbaly Pohled na netradiční pomůcky s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Tyto pomůcky mají široké možnosti využití pro rehabilitační, dechové, psychomotorické a kondiční cvičení, ale na druhou stranu přináší zejména radost a zábavu. Obsah praktické ukázky: Tělovýchovné chvilky a ranní cvičení s využitím netradičních pomůcek (overbaly), cvičení pro správné držení těla. všichni pedagogičtí pracovníci PhDr. Lenka Vacková 650,-Kč SOŠ a SOU, Beroun-Hlinky, Okružní 1404 Učíme žáky podnikat - Jak začít podnikat Jak zvládnout počáteční fázi podnikání? Jak vytvořit podnikatelský plán? Jaké jsou možnosti financování začátku podnikání? Jak založit živnost? K jakým změnám došlo od roku 2014 v oblasti podmínek pro podnikání? Kromě odpovědí na tyto a další otázky z oblasti podnikání získají účastníci semináře náměty pro využití vhodných forem a metod práce se žáky na 2. stupni ZŠ a v SŠ. učitelům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ Mgr. Eva Burdová 650,-Kč Pohybem ke zdraví - cvičíme s overbaly Pohled na netradiční pomůcky s důrazem na zdravotní tělesnou výchovu. Tyto pomůcky mají široké možnosti využití pro rehabilitační, dechové, psychomotorické a kondiční cvičení, ale na druhou stranu přináší zejména radost a zábavu. Obsah praktické ukázky: Tělovýchovné chvilky a ranní cvičení s využitím netradičních pomůcek (overbaly), cvičení pro správné držení těla. všichni pedagogičtí pracovníci PhDr. Lenka Vacková 650,-Kč

10 Netolismus, gambling a kyberšikana S nástupem informačních technologií dochází i k novým sociálně patologickým jevům jako je poč. kriminalita a netolismus. K běžně používaným výrazům pro tento segment trestné činnosti řadíme vedle již zmíněné počítačové kriminality kriminalitu informačních technologií a kriminalitu elektronickou. V mediích, či v zahraničních pramenech se můžeme setkat s anglickým ekvivalentem tohoto pojmu cybercrime, hightech-crime, IT crime, či v neposlední řadě computer crime. Součástí semináře je seznámení se všemi typy počítačové kriminality, s jevy, které na internetu mohou číhat na naše děti, s prevencí před těmito jevy. Učitelé, kteří s dětmi pracují v ICT učebnách by měli být s touto problematikou obeznámeni, aby znali všechna rizika, kterým je nutno předcházet. Seminář je velice zajímavý a poutavou formou uvádí do dané problematiky všem pedagogickým pracovníkům, zájemcům o danou problematiku, učitelům ICT, výchovným poradcům, školním metodikům prevence atd. PhDr. Mgr. Jan Traxler 900 Kč Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich specifických potřeb - 2. díl Účastníci semináře se seznámí s osobnostní typologií dětí, porozumí jejich klíčovým potřebám ve vztahu k odlišným temperamentům. Pochopí, proč je důležité přizpůsobovat styl učení a způsob motivace jednotlivým typům osobnosti. Uvědomí si, jak způsob komunikace a vnímání okolního světa může být příčinou konfliktů s vrstevníky. V průběhu semináře pedagogové lépe porozumí sami sobě i druhým. Uvědomí si, které schopnosti žáků mohou rozvíjet. Mgr. Eva Burdová, Mgr. Jiří Sixta 1700,-Kč (celkem za oba díly) navazuje na 1. díl ze dne všem pedagogickým pracovníků 13:00 hodin

11 Duben Učíme žáky podnikat - Rozvíjení podnikatelských a ekonomických dovedností 1. díl Rozvíjení podnikatelských dovedností (asertivita, kreativita a schopnost spolupracovat v týmu) není důležité jen pro budoucí podnikatele, ale přispívá k dosažení úspěchu při studiu, v práci i v soukromém životě. Účastníci se mimo jiné seznámí s konkrétními příklady souvisejícími s podnikáním. Program je doplněn o základní prvky finanční gramotnosti ve vztahu k podnikání. Jde o interaktivně vedený seminář nabízející množství námětů do výuky. učitelům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ Mgr. Jiří Sixta, Ing. Ivan Spálenský 650,-Kč Pohybem ke zdraví - relaxace a uvolňovací techniky Pokračování velice úspěšného a žádaného semináře z loňského školního roku. Seminář ukazuje učitelkám MŠ, 1.st.a 2.st. ZŠ, jak lze netradičním pojetím, zábavnou a hravou formou rozvíjet u dětí motorické dovednosti, vést je ke spolupráci ve skupině, k poznávání a ovládání vlastního těla sebekontrole. Seminář se skládá z teoretických základů a praktické instruktáže cvičení. Instruktáž pro učitelky, jaké cviky lze s dětmi provádět, které jsou vhodné pro mladší, které pro starší děti, všechny cviky jsou přizpůsobené určitým věkovým skupinám. Lektorka ukazuje, jak cviky zjednodušit či naopak ztížit tak, aby došlo ke správnému provedení cviku s daným účinkem. Lektorka předvádí učitelkám, jak u dětí pěstovat sebekontrolu při provádění základních pozic a jak dětem správně dopomoci a jak nenásilně zařadit rehabilitační prvky do hodin TV a do tělovýchovných a pohybových chvilek s cílem ovlivnit vadné držení těla, nácvik správných stereotypů a celkové posílení organismu.vše je předváděno názorně na dětech, poté si všichni jednotlivé techniky a rehabilitační prvky zkouší společně s lektorkou. Zásobník cviků protahovacích zadní strany nohou, prsních, bederních, oblast třísel posilovacích - svalstvo zádové, břišní, hýžďové. Instruktáž učitelek čeho se vyvarovat, na co dbát, co nutno dodržovat. Využití metod : Cvičení dle Mojžíšové pro zpevnění těla, prvky z reflexních cvičení, cvičení na gymballech a overballech, posilovací cvičení s využitím prvků Kalanetiky učitelkám MŠ, učitelkám 1. st. ZŠ, speciálním pedagogům, vychovatelkám ŠD a pedagogům volného času Mgr. Eva Burdová, PhDr. Lenka Vacková 650,

12 Pracovní právo ve školství po novele zákoníku práce a občanského zákoníku Pedagogové musí ve školním prostředí řešit situace a vybírat z možných řešení. Mnohdy se musí bránit agresivnímu chování ze strany rodičů i žáků (pomluvy, audionahrávky, videonahrávky, nařčení, vyhrožování, vydírání ). V souvislosti se zákoníkem práce a s novým občanským zákoníkem se účastníci seznámí s možnostmi ochrany jejich osobnosti a s právy a povinnostmi subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže. Současně se seznámí s kompetencemi institucí spolupracujících při řešení krizových situací (OSPOD, orgány činné v trestním řízení). Cílem programu je zvýšit právní vědomí pedagogů v oblasti rizikového chování dětí a mládeže a vysvětlit správné postupy řešení, které jsou v souladu s platnou legislativou. ředitelům škol, všem pedagogickým pracovníkům JUDr. Karel Kašpar 900,-Kč SOŠ a SOU, Beroun-Hlinky, Okružní 1404 Učíme žáky podnikat - Rozvíjení podnikatelských a ekonomických dovedností 2. díl Rozvíjení podnikatelských dovedností (asertivita, kreativita a schopnost spolupracovat v týmu) není důležité jen pro budoucí podnikatele, ale přispívá k dosažení úspěchu při studiu, v práci i v soukromém životě. Účastníci se mimo jiné seznámí s konkrétními příklady souvisejícími s podnikáním. Program je doplněn o základní prvky finanční gramotnosti ve vztahu k podnikání. Jde o interaktivně vedený seminář nabízející množství námětů do výuky. učitelům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ Mgr. Eva Burdová, Ing. Ivan Spálenký 650,-Kč Zdravotník zotavovacích akcí Základní kurz Kurz je zaměřen na získání kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí pro potřeby škol a školských zařízení pro výkon funkce zdravotníka při školních a mimoškolních akcích, ozdravných pobytech, školách v přírodě, v letních táborech, lyžařských kurzech atd. Účastník, jež získá osvědčení o absolvování tohoto semináře je způsobilý podle zákona 258/200 Sb., 11, odst.1 a) vykonávat funkci zdravotníka při zotavovacích akcích, výjezdech, výletech, školách v přírodě základních škol a předškolních zařízeních. Obsah kurzu je dán vyhláškou MZČR č. 106/2001 Sb. ve znění vyhl. č. 148/2004 Sb. a je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Obsah: Základy stavby a funkce lidského těla

13 První pomoc - teoretická část První pomoc-praktická část Péče o nemocné Základy zdravotnické dokumentace Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Hygiena a epidemiologie Základy záchrany tonoucích všem zájemcům o danou problematiku i zájemcům z řad veřejnosti Mgr. Eva Burdová Josef Šperer 1650,- Kč :30 hodin Pracovní právo ve školství po novele zákoníku práce a občanského zákoníku Pedagogové musí ve školním prostředí řešit situace a vybírat z možných řešení. Mnohdy se musí bránit agresivnímu chování ze strany rodičů i žáků (pomluvy, audionahrávky, videonahrávky, nařčení, vyhrožování, vydírání ). V souvislosti se zákoníkem práce a s novým občanským zákoníkem se účastníci seznámí s možnostmi ochrany jejich osobnosti a s právy a povinnostmi subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže. Současně se seznámí s kompetencemi institucí spolupracujících při řešení krizových situací (OSPOD, orgány činné v trestním řízení). Cílem programu je zvýšit právní vědomí pedagogů v oblasti rizikového chování dětí a mládeže a vysvětlit správné postupy řešení, které jsou v souladu s platnou legislativou. ředitelům škol, všem pedagogickým pracovníkům JUDr. Karel Kašpar 900,-Kč Elrond o.p.s., Příbram VII, 28. října 24

14 Pohybem ke zdraví - relaxace a uvolňovací techniky Pokračování velice úspěšného a žádaného semináře z loňského školního roku. Seminář ukazuje učitelkám MŠ, 1.st.a 2.st. ZŠ, jak lze netradičním pojetím, zábavnou a hravou formou rozvíjet u dětí motorické dovednosti, vést je ke spolupráci ve skupině, k poznávání a ovládání vlastního těla sebekontrole. Seminář se skládá z teoretických základů a praktické instruktáže cvičení. Instruktáž pro učitelky, jaké cviky lze s dětmi provádět, které jsou vhodné pro mladší, které pro starší děti, všechny cviky jsou přizpůsobené určitým věkovým skupinám. Lektorka ukazuje, jak cviky zjednodušit či naopak ztížit tak, aby došlo ke správnému provedení cviku s daným účinkem. Lektorka předvádí učitelkám, jak u dětí pěstovat sebekontrolu při provádění základních pozic a jak dětem správně dopomoci a jak nenásilně zařadit rehabilitační prvky do hodin TV a do tělovýchovných a pohybových chvilek s cílem ovlivnit vadné držení těla, nácvik správných stereotypů a celkové posílení organismu.vše je předváděno názorně na dětech, poté si všichni jednotlivé techniky a rehabilitační prvky zkouší společně s lektorkou. Zásobník cviků protahovacích zadní strany nohou, prsních, bederních, oblast třísel posilovacích - svalstvo zádové, břišní, hýžďové. Instruktáž učitelek čeho se vyvarovat, na co dbát, co nutno dodržovat. Využití metod: Cvičení dle Mojžíšové pro zpevnění těla, prvky z reflexních cvičení, cvičení na gymballech a overballech, posilovací cvičení s využitím prvků Kalanetiky učitelkám MŠ, učitelkám 1. st. ZŠ, speciálním pedagogům, vychovatelkám ŠD a pedagogům volného času Mgr. Eva Burdová, PhDr. Lenka Vacková 650, Elrond o.p.s., Příbram VII, 28. října 24 Jak rozvíjet kreativitu a tvořivé myšlení žáků Účastníci v průběhu semináře poznají, že lze tvořivě přistupovat k řešení jakéhokoliv problému. Uvědomí si své životní stereotypy a možnosti, jak je změnit. Seznámí se s metodami rozvíjejícími kreativitu. Pochopí, co brání rozvoji kreativity a za jakých podmínek je možné rozvíjet kreativní schopnosti člověka. V průběhu semináře si vyzkoušejí řadu činností rozvíjejících kreativitu. Zároveň si uvědomí, co brání tvořivému myšlení. všem pedagogickým pracovníkům Mgr. Jiří Sixta 900,-Kč :00 hodin SOŠ a SOU, Beroun-Hlinky, Okružní 1404 Moderní manažer ve školském zařízení - Řízení zaměstnanců I dobře vyladěný tým je potřeba řídit. Moderní manažer musí své podřízené především motivovat a vést k osobnímu a profesnímu růstu a vytvářet jim k tomuto růstu podmínky. Osvojíme si motivační faktory a dospějeme k poznání, že kromě peněz existují i nefinanční stimuly.

15 Kromě motivace je zapotřebí pochopit a chápat manažer nemůže podcenit svou sociální roli, ale nesmí se odchýlit od role profesionální. K tomuto tématu si probereme typy chování v různých situacích, vzorce chování a očekávání. ředitelé ZŠ a SŠ, vedoucí pracovníci Mgr. Eva Burdová 900,-Kč :00 hodin Květen Pohybem ke zdraví - relaxace a uvolňovací techniky Pokračování velice úspěšného a žádaného semináře z loňského školního roku. Seminář ukazuje učitelkám MŠ, 1.st.a 2.st. ZŠ, jak lze netradičním pojetím, zábavnou a hravou formou rozvíjet u dětí motorické dovednosti, vést je ke spolupráci ve skupině, k poznávání a ovládání vlastního těla sebekontrole. Seminář se skládá z teoretických základů a praktické instruktáže cvičení. Instruktáž pro učitelky, jaké cviky lze s dětmi provádět, které jsou vhodné pro mladší, které pro starší děti, všechny cviky jsou přizpůsobené určitým věkovým skupinám. Lektorka ukazuje, jak cviky zjednodušit či naopak ztížit tak, aby došlo ke správnému provedení cviku s daným účinkem. Lektorka předvádí učitelkám, jak u dětí pěstovat sebekontrolu při provádění základních pozic a jak dětem správně dopomoci a jak nenásilně zařadit rehabilitační prvky do hodin TV a do tělovýchovných a pohybových chvilek s cílem ovlivnit vadné držení těla, nácvik správných stereotypů a celkové posílení organismu.vše je předváděno názorně na dětech, poté si všichni jednotlivé techniky a rehabilitační prvky zkouší společně s lektorkou. Zásobník cviků protahovacích zadní strany nohou, prsních, bederních, oblast třísel posilovacích - svalstvo zádové, břišní, hýžďové. Instruktáž učitelek čeho se vyvarovat, na co dbát, co nutno dodržovat. Využití metod : Cvičení dle Mojžíšové pro zpevnění těla, prvky z reflexních cvičení, cvičení na gymballech a overballech, posilovací cvičení s využitím prvků Kalanetiky učitelkám MŠ, učitelkám 1. st. ZŠ, speciálním pedagogům, vychovatelkám ŠD a pedagogům volného času Mgr. Eva Burdová, PhDr. Lenka Vacková 650, SOŠ a SOU, Beroun-Hlinky, Okružní 1404

16 Moderní manažer ve školském zařízení - Plánování a strategie Dobrý stratég ví, kam má jít a kudy se tam dostat. K tomu potřebuje znát své poslání, stanovit cíle a koncepci. Okořenit trochou ekonomie a pikantní strategický plán je hotov. Vy, kdo to již znáte, nás nepotřebujete. My ostatní se společně projdeme tématy: stanovení cílů, plánování podle cílů, dílčí plánování, osobní cíle, inovační strategie, rozbor současného stavu pedagogické a ekonomické činnosti apod. ředitelé ZŠ a SŠ, vedoucí pracovníci Mgr. Eva Burdová 900,-Kč :00 hodin Jak rozvíjet kreativitu a tvořivé myšlení žáků Účastníci v průběhu semináře poznají, že lze tvořivě přistupovat k řešení jakéhokoliv problému. Uvědomí si své životní stereotypy a možnosti, jak je změnit. Seznámí se s metodami rozvíjejícími kreativitu. Pochopí, co brání rozvoji kreativity a za jakých podmínek je možné rozvíjet kreativní schopnosti člověka. V průběhu semináře si vyzkoušejí řadu činností rozvíjejících kreativitu. Zároveň si uvědomí, co brání tvořivému myšlení. všem pedagogickým pracovníkům Mgr. Jiří Sixta 900,-Kč :00 hodin

17 Semináře na objednávku pro celé pedagogické sbory Prohloubení znalostí a dovedností učitelů v oblasti prevence tabakismu u dětí a mladistvých Jedná se spíše o preventivní vedení žáků. Co je závislost? Jak nezačít a proč nezačít. Složení cigarety, kde všude jinde se můžeme setkat s jednotlivými složkami cigarety. Názorný pokus s vykouřením cigarety- co dělá v plicních sklípcích. Kuřákova kalkulačka, co si za to mohu koupit. Kde hledat pomoc pro začínající kuřáky apod. Škodlivé látky a kde se jinde používají jako jedy. Jak působí nikotin. Co se děje v těhotenství v těle matky, pokud kouří a jiné zajímavosti. POHLEDY NA KOUŘENÍ Z MNOHA ÚHLŮ VČETNĚ HISTORIE KOUŘENÍ. všem pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Mgr. Eva Burdová. Mgr. Jiří Sixta. 5 vyuč. hodin 5000,-Kč Malé školní kolektivy se mohou spojit a seminář uspořádat společně s jinou školou a podělit se tak o náklady. První pomoc pro učitele Základní norma zdravotnických znalostí Nový Zákoník práce v 102, odst. 6 ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit a určit zaměstnance, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zajistit jejich vyškolení. V provozních podmínkách škol a školských zařízení to znamená povinnost proškolit všechny zaměstnance. Tento kurz první předlékařské pomoci poskytuje základní znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci při úrazu nebo náhlém ohrožení života u dětí a dospělých ve školách a školských zařízeních. Do kurzu jsou zahrnuty nejdůležitější teoretické znalosti a praktické postupy, jejichž zvládnutí zabezpečí poskytnutí kvalitní, život zachraňující předlékařské první pomoci. Seznámíte se mimo jiné i s novinkami v oblasti předlékařské první pomoci, nedílnou součástí semináře je i praktické procvičování první pomoci a nácvik resuscitace na moderní resuscitační loutce Ambu-man a Little Anne..

18 všem pedagogickým pracovníkům Mgr. Eva Burdová, Josef Šperer 21 vyuč. hodin 7500,- Kč 14 vyuč. hod. + praktický nácvik s pomocí resuscitační loutky Třídní klima aneb budování pozitivních vztahů v třídním kolektivu Účastníci semináře si uvědomí, jak může pedagog budovat vztahy v kolektivu třídy a působit na změnu narušených vztahů. Pochopí, jak rozvoj týmové spolupráce mezi žáky pomůže každému jednotlivci najít své místo ve skupině a zároveň posiluje sebedůvěru a sebevědomí. Učitelé se seznámí s hrami a aktivitami, jejichž prostřednictvím se rozvíjejí sociální kompetence dětí. Lektor s desetiletou praxí na pozici metodika prevence v pedagogicko psychologické poradně. všem pedagogickým pracovníkům Mgr. Jiří Sixta 6 vyuč. hodin 6000,-Kč Stres a syndrom vyhoření v pedagogické praxi Jedná se o další z cyklu seminářů sociálně-psychologických dovedností učitele zkušeného lektora. Seminář řeší s učiteli příčiny a projevy stresu. Stres nemusí být vždy škodlivý. Druhy stresu. Syndrom vyhoření jako důsledek chronického stresu. Zvládání stresových situací. Jaké přístupy lze využít při vyrovnávání se se stresem. Jak zvládat příznaky úzkosti? Nácvik jednoduchých relaxačních cvičení. Čas jako zdroj stresu. Jak nastartovat změny v komunikaci a chování. všem pedagogickým pracovníkům Mgr. Jiří Sixta, Mgr. Eva Burdová 5 vyuč. hodin 6000,-Kč

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více