PŘEHLED PUBLIKACÍ - K. ŠMÍDKOVÁ 1. KAPITOLY V MONOGRAGIÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PUBLIKACÍ - K. ŠMÍDKOVÁ 1. KAPITOLY V MONOGRAGIÍCH"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 3 PŘEHLED PUBLIKACÍ - K. ŠMÍDKOVÁ 1. KAPITOLY V MONOGRAGIÍCH [1] Šmídková, K. The Link between FEER and Fiscal Policy in a Transitional Period: the Case of the Czech Economy. In Dickinson, D.G. a Mullineux, A.W. (editors). Financial and Monetary Integration in the New Europe. United Kingdom, Edward Elgar, 2001, p [2] Hrnčíř, M. and Šmídková, K. The Czech Approach to Inflation Targeting. In Dickinson, D.G. a Mullineux, A.W. (editors). Financial and Monetary Integration in the New Europe. United Kingdom, Edward Elgar, 2001, p [3] Šmídková, K. and Hrnčíř, M. Disinflating with Inflation Targeting: Lessons from the Czech Experience. In Coats, W. (editor). Inflation Targeting in Transition Economies: the Case of the Czech Republic. Prague and Washington DC, Czech National Bank and Monetary and Exchange Affairs Department of the IMF, 2000, p [4] Hrnčíř, M. and Šmídková, K. Inflation Targeting in the Czech Republic. In Mahadeva, L. a Sterne, G. (editors). Monetary Policy Framework in a Global Context. London, Routledge, 2000, p [5] Mahadeva, L. and Šmídková, K. Modelling Transmission Mechanism of Monetary Policy in the Czech Republic. In Mahadeva, L. a Sterne, G. (editors). Monetary Policy Framework in a Global Context. London, Routledge, 2000, p [6] Šmídková, K. a Dědek, O. Clearingový platební styk. In Dědek, O. (editor). Ekonomické aspekty zániku Československa. Praha, nakladatelství Fortuna, 1997, s [7] Šmídková, K. Clearing Payment System. In Dědek, O. (editor). The Break-up of Czechoslovakia: An In-depth Economic Analysis. England, Avebury, Ashgate Publishing Limited, 1996, p PŮVODNÍ PRÁCE VYDANÉ V RECENZOVANÝCH ODBORNÝCH ČASOPISECH [8] Šmídková, K. and Bulíř, A. Would Fast Sailing Towards the Euro Be Smooth? What Fundamental Real Exchange Rates Tell Us. Praha, Prague Economic Papers, 2005, No. 4, p [9] Šmídková, K. How Inflation Targeters (Can) Deal with Uncertainty. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2005, No. 7-8, p [10] Bulíř, A. and Šmídková, K. Exchange Rates in the EU New Accession Countries: What Have We Learned from the Forerunners. Elsevier, Economic Systems, 2005, Vol. 29, p [11] Šmídková, K. Adoption of the Euro: Why the Czech Approach Is Cautious. USA, Atlantic Economic Journal, 2004, December, Volume 32, Number 4, p [12] Šmídková, K. Targeting Inflation under Uncertainty: Policy Makers Perspective. India, The ICFAI Journal of Monetary Economics, 2004, Vol. II, No. 3, p [13] Šmídková, K. and Barrell, R. and Holland, D. Estimates of Fundamental Real Exchange Rates for the Five EU Pre-Accession Countries. Praha, Prague Economic Papers, 2003, No. 4, p [14] Barrell, R. and Holland, D. and Šmídková, K. Načasování vstupu do eurozóny: empirická analýza. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2003, No. 3-4, p [15] Barrell, R. and Holland, D. and Šmídková, K. Alternativy kurzové politiky v období před vstupem do eurozóny: empirická analýza. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2003, No. 5-6, p

2 [16] Šmídková, K. Transmisní mechanismus měnové politiky na počátku třetího tisíciletí. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2002, No. 5, p [17] Šmídková, K. Můžeme mít obojí?: Reálná a nominální konvergence v období přílivu přímých zahraničních investic. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2001, No. 6, p [18] Mahadeva, L. and Šmídková, K. What is the Optimal Rate of Disinflation to Be Targeted in the Czech Economy?. Praha, Prague Economic Papers, 2001, Vol X, No. 2, p [19] Šmídková, K. Specifikace alternativních měnových pravidel v modelu české ekonomiky. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2000, No. 4, p [20] Šmídková, K. Srovnání alternativních měnových pravidel v modelu české ekonomiky. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 2000, No. 5, p [21] Šmídková, K. and Hrnčíř, M. The Czech Experience with Inflation Targeting in Transition. Praha, Prague economic papers, 2000, No. 3, p [22] Šmídková, K. and Hrnčíř, M. Transition to the Strategy of Inflation Targeting. M.E. Sharpe New York, Eastern European Economics, 2000, November-December, Vol. 38, No. 6, p [23] Šmídková, K. a Tůma, Z. Soudobé evropské pojetí nezávislosti centrální banky. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 1999, No. 9, p [24] Šmídková, K. Estimating the FEER for the Czech Economy. Praha, Prague Economic Papers, 1999, No.1, p [25] Allen, Ch. and Šmídková, K. Voucher Privatisation, Households Demand for Consumption Goods and Financial Assets and Implications for Macroeconomic Policy. Oxford University Press, Economics of Transition, 1998, Vol. 6(1), p [26] Šmídková, K. a Hrnčíř, M. Přechod na strategii inflačního cílení. Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 1998, No. 4, p [27] Allen, Ch. and Šmídková, K. A Model of the Demand Czech Households for Financial Assets During Coupon Privatization. M.E. Sharpe New York, Eastern European Economics, 1998, January-February, Vol. 36, No. 1, p [28] Allen, Ch. a Šmídková, K. Modelování poptávky českých domácností po finančních aktivech v období kupónové privatizace: Aplikace obálkového teorému na systém téměř ideální poptávky. Praha, Politická ekonomie, 1997, č.3, s [29] Lansbury, M. and Pain, N. and Šmídková, K. Foreign Direct Investment in Central Europe since 1990: an Econometric Study. London, National Institute Economic Review, 1996, May, No. 156, p [30] Šmídková, K. Účinnost měnové politiky a poptávka po penězích, Praha, Czech Journal of Economics and Finance, 1996, No. 8, p [31] Šmídková, K. Costs and Benefits of Monetary Disintegration: The Czech-Slovak Case. Ljubljana, Development and International Cooperation, 1995, Vol. XI, No.20-21, p [32] Šmídková, K. Vývoj přístupů k makroekonometrickému modelování. Praha, Politická ekonomie, 1995, Vol. IV, No. 1, p [33] Šmídková, K. The Czech-Slovak Currency Union, Praha, Prague Economic Papers, 1994, Vol. III., No. 3, p I RŮZNÉ ZÁVAŽNÉ PRÁCE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ STUDIE [34] Spoluautorka a editorka jednoho z podkladových materiálů, které vznikly pro potřeby pracovní skupiny expertů MFČR a ČNB. Skupina v letech připravovala dokument 2

3 Strategie přistoupení ČR k eurozóně. Dokument byl schválen Vládou ČR Podklad Alternativy měnové a kurzové politiky v období před vstupem do eurozóny: empirická analýza určený pro debatu pracovní skupiny byl zaměřen především na otázku časování vstupu do eurozóny a na otázku vhodného stabilizačního režimu pro období před zavedením eura. Podklad vznikl ve spolupráci s R. Barrellem a D. Holland (oba: National Institute for Economic and Social Research, London). [35] Spoluautorka a editorka interního dokumentu ČNB Návrh strategie měnové politiky, který v listopadu 1997 projednala Bankovní rada ČNB a na jehož základě byl v prosinci 1997 zaveden režim cílování inflace. Dokument vymezoval možné alternativy při volbě strategie a vyhodnocoval jejich výhody a nevýhody. Dokument vznikl ve spolupráci se členy Bankovní rady ČNB. [36] Spoluautorka a editorka materiálu Měnové turbulence koruny v květnu 1997, který byl v roce 1997 zpracován pro potřeby Bankovní rady ČNB jako dokument zachycující průběh kurzové turbulence v období duben-srpen Dokument vznikl ve spolupráci s experty ČNB. [37] Autorka materiálu Indikátory vnější stability české ekonomiky, který v listopadu 1996 projednala Bankovní rada ČNB v rámci diskuse o výhodách a nevýhodách tehdy aplikovaného kurzového režimu. 3.2 RŮZNÉ ZÁVAŽNÉ PRÁCE POSUDKY NA VÝZKUMNÉ PRÁCE A PROJETKY [38] Recenzent pro články časopisu Economic Systems. [39] Recenzent pro články časopisu Journal of Comparative Economics. [40] Recenzent pro články časopisu Czech Journal of Economics and Finance. [41] Recenzent pro výzkumné projekty Světové banky. [42] Recenzent pro working papers IES FSV UK. 4. PŘEDNÁŠKY TYPU INVITED SPEAKER [43] Vystoupení na konferenci CNB Research Open Day Introduction to the Central Bank s Economic Research. Praha, září, [44] Vystoupení na semináři České společnosti ekonomické Euro kdy, jak a proč. Téma přednášky: Euro kdy a jak: empirická analýza. Praha, prosinec, [45] Vystoupení na konferenci Second Annual German Investment Conference EU Enlargement in 2004 and the Repercussions on Germany. Téma přednášky: Euro and Monetary Stability after EU Enlargement. Berlín, září, [46] Vystoupení na konferenci Evropské centrální banky Equilibrium exchange rates in accession countries: macroeconomic and methodological issues. Téma přednášky: Estimates of Fundamental Real Exchange Rates for the Five EU Accession Countries. Frankfurt, září, [47] Vystoupení na konferenci Bank of England Forecasting in a Central Bank. Téma přednášky: Methods Available to Monetary Policy Makers to Deal with Uncertainty. Londýn, srpen, 2003 [48] Přednáška na makroekonomickém semináři MF ČR. Téma přednášky: Estimating FEER for the Five Accession Countries. Smilovice, červen,

4 [49] Přednáška na semináři Mezinárodního měnového fondu Inflation Targeting in Emerging Economies. Téma přednášky: Estimating Fundamental Exchange Rates. Praha, květen, [50] Přednáška na makroekonomickém semináři MF ČR. Téma přednášky: Ekonomická konvergence: jak a jak rychle? Smilovice, květen, [51] Přednáška pro diplomaty MZV ČR. Téma přednášky: Role ČNB, měnová politika a výhledové zapojení do ESCB. Praha, Diplomatická akademie MZV ČR, únor, [52] Vystoupení na semináři České společnosti ekonomické Makroekonomická stabilizace a monetární politika v tranzitivních ekonomikách. Téma přednášky: Měnově-rozhodovací proces: nejistota a role prognóz. České Budějovice, listopad, HABILITAČNÍ PRÁCE [53] Jako habilitační práci předkládám publikace (9), (11) a (16) s názvy: How Inflation Targeters (Can) Deal with Uncertainty, Adoption of the Euro: Why the Czech Approach Is Cautious a Transmisní mechanismus měnové politiky na počátku třetího tisíciletí. 6. DISERTAČNÍ PRÁCE [54] Šmídková, K. Srovnání alternativních měnových pravidel v modelu české ekonomiky. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, ABSTRAKTA ZE SJEZDŮ A SYMPOZIÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ [55] Šmídková, K. Would Fast Sailing Towards the Euro Be Smooth? International Atlantic Economic Society Conference. London, březen, [56] Šmídková, K. and Bulíř, A. Would Fast Sailing Towards the Euro Be Smooth?: What Fundamental Real Exchange Rates Tell Us About Acceding Economies. Výroční konference České společnosti ekonomické. Praha, listopad, [57] Šmídková, K. Adoption of the Euro: Why the Czech Approach is Cautious. International Atlantic Economic Society Conference. Lisboa, březen, [58] Šmídková, K and Barrell, R. and Holland, D. Estimating Fundamental Real Exchange Rates for the Five Pre-Accession Countries. Výroční konference České společnosti ekonomické. Praha, listopad, [59] Barrell, R. et. al. An Econometric Macro-model of Transition: Policy Choices in the Pre- Accession Period. In Modelling Economies in Transition. Konference AMFET'2001. Lodž, [60] Mahadeva, L. and Šmídková, K. Jaké je optimální tempo snižování inflace pro českou ekonomiku. Výroční konference České společnosti ekonomické. Praha, listopad, [61] Hrnčíř, M. and Šmídková, K. The Czech Approach to Inflation Targeting. Workshop on Inflation Targeting. Česká národní banka, Praha, září, [62] Brillet, J.L. and Šmídková, K. Formalising the Transition Process: Scenarios for Capital Accumulation. Conference of the European Economic Association, Toulouse, srpen,

5 8. ÚČAST NA ŘEŠENÍ GRANTŮ [63] Výzkumný projekt Inflation Differences and Acceding Economies. Evropská centrální banka, Frankfurt, 2004-dosud. [64] Výzkumný projekt The CNB and ECB Monetary Policies: Are they Similar Enough to Have One?. Česká národní banka, Praha, 2003-dosud. [65] Výzkumný projekt Real Exchange Rates in the Acceding Economies. Evropská centrální banka, Frankfurt, [66] Výzkumný projekt Larger Europe - What Tell us the Fundamental Real Exchange Rates?. Česká národní banka, Praha, [67] Výzkumný projekt Forecasting in a Central Bank. Bank of England, Londýn, [68] Výzkumný projekt Uncertainty, the Inflation Forecast and CNB Monetary Policy. Česká národní banka, Praha, [69] Výzkumný projekt Estimating Fundamental Equilibrium Exchange Rates for the Five Accession Countries. Česká národní banka, Praha, OSTATNÍ PUBLIKACE- WORKING PAPERS [70] Bulíř, A. and Šmídková, K. Exchange Rates in the EU New Accession Countries: What Have We Learned from the Forerunners? International Monetary Fund, Working Paper, 2005, No. 27. [71] Šmídková, K. and Bulíř, A. Would Fast Sailing Towards the Euro Be Smooth?: What Fundamental Real Exchange Rates Tell Us About Acceding Economies. Praha, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2004, Working Paper No. 64. [72] Šmídková, K. Targeting Inflation under Uncertainty: Policy Makers Perspective. Praha, Česká národní banka, 2004, Research Buletin No. 2. [73] Bulíř, A. and Šmídková, K. Exchange Rates in the New Accession Countries: What Have We Learned from the Forerunners? Praha, Česká národní banka, 2004, Working Paper No. 10. [74] Šmídková, K. Targeting Inflation under Uncertainty: Policy Makers Perspective. Praha, Česká národní banka, 2003, Internal Research and Policy Note No. 2. [75] Šmídková, K. and Barrell, R. and Holland, D. Estimates of Fundamental Real Exchange Rates for the Five EU Accession Countries. Praha, Česká národní banka, 2002, Working Paper No. 3. [76] Barrell, R. and Holland, D. and Šmídková, K. An Empirical Analysis of Monetary Policy Choices in the Pre-EMU Period, London, NIESR, 2002, Discussion Paper No [77] Mahadeva, L. and Šmídková, K. What is the Appropriate Rate of Disinflation to Be Targeted in the Czech Economy? Praha, Česká národní banka, 2001, Working Paper No. 33. [78] Šmídková, K. Měnově-rozhodovací proces: nejistota a role prognóz. Praha, Česká společnost ekonomická, 1999, Bulletin ČSE, listopad. [79] Šmídková, K. Estimating the FEER for the Czech Economy. Praha, Česká národní banka, 1998, Working Paper No. 87. [80] Šmídková, K. et. al. Koruna Exchange Rate Turbulence in May. Praha, Česká národní banka, 1998, Working Paper No. 2. [81] Allen, Ch. and Šmídková, K. Voucher Privatization, Households Demand for Consumption Goods and Financial Assets and Implications for Macroeconomic Policy. Praha, Česká národní banka, 1997, Working Paper No

6 9.2 OSTATNÍ PUBLIKACE- POPULÁRNÍ ČLÁNKY [82] Šmídková, K. Dosažení životní úrovně EU nepřijde samo. Ekonom, 2004, č. 3. [83] Šmídková, K. The euro when and how? Czech Business and Trade, 2004, No.5-6. [84] Šmídková, K. Lepší bude plavat. Euro, 2003, č. 14. [85] Šmídková, K. When Will the Czech Republic Be Prepared for the Euro? Czech Business and Trade, 2003, No.1-2. [86] Šmídková, K. Je to ještě daleko? Euro, 2002, č. 30. [87] Šmídková, K. Hledání rovnováhy. Euro, 2002, č. 43. [88] Šmídková, K. Na hranicích eurozóny. Euro, 2000, č. 17. [89] Šmídková, K. Dvě pravidla pro centrální banku: Dělej, cos řekl říkej, co děláš. Hospodářské noviny, 1999, [90] Šmídková, K. Dosavadní zkušenosti centrální banky s cílováním inflace. Hospodářšké noviny, 1998, [91] Šmídková, K. a Hrnčíř, M. Implementace inflačního cílení v ČR. Bankovnictví, 1998, č. 8. [92] Šmídková, K. et. al. Měnové turbulence koruny v květnu Bankovnictví, 1998, č. 5. Praha,

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str.

within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing, 2014, ISBN 978-3-659-54698-3, 145 str. Biblografie Petr Jakubík A vědecké monografie [1] JAKUBÍK, P. Financial Stability and Stress Testing: Risk Identification and Assessment within the Macroprudential Framework. Lambert Academic Publishing,

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát

Právní povaha virtuálních peněz. Pavel Hejl, advokát Právní povaha virtuálních peněz Pavel Hejl, advokát Obsah Peníze x elektronické peníze x virtuální peníze Právní povaha virtuálních peněz a zdanění Bitcoin Regulace ve světě Regulace v ČR Bitcoiny a související

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

2.2.2 Sociální ekonomika

2.2.2 Sociální ekonomika SOCIÁLNÍ EKONOMIKA V ZAHRANIČÍ 2.2.2 Sociální ekonomika Termín sociální ekonomika je nejčastěji definován na základě subjektů, které do jeho rámce spadají. V tomto směru existují dva přístupy, jak tyto

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

I. bianuální konference ČSE

I. bianuální konference ČSE I. bianuální konference ČSE První bianuální konference České společnosti ekonomické proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze v sobotu 18. listopadu roku 2000. Jednání zahájil úvodním slovem prezident

Více

COMPARISON OF BANKING SYSTEMS AND CENTRAL BANKS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM

COMPARISON OF BANKING SYSTEMS AND CENTRAL BANKS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM COMPARISON OF BANKING SYSTEMS AND CENTRAL BANKS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE UNITED KINGDOM [Komparace bankovních systémů a centrálních bank v České republice a ve Velké Británii] Liběna Černohorská 1

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Nerovnovážné modely a jejich využití pro trh úvěrů

Nerovnovážné modely a jejich využití pro trh úvěrů Nerovnovážné modely a jejich využití pro trh úvěrů Pavla Vodová 1 Abstrakt Pro empirické analýzy nerovnováhy na úvěrovém trhu lze využívat nerovnovážné modely. Ty umožňují odhadnout poptávku po úvěrech

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

II. bianuální konference ČSE

II. bianuální konference ČSE II. bianuální konference ČSE Česká společnost ekonomická (ČSE) uspořádala 23. listopadu 2002 na půdě Vysoké škole ekonomické v Praze svou již druhou bianuální konferenci, která navázala na pozitivně hodnocené

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

POKYNY PRO AUTORY. ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy

POKYNY PRO AUTORY. ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy ACTA VŠFS Ekonomické studie a analýzy POKYNY PRO AUTORY ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy je recenzovaný vědecký časopis, jehož posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce v ekonomických

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

VLIV PRIVATIZACE NA ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V TRANZITIVNÍ EKONOMICE; PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČESKÁ REPUBLIKA

VLIV PRIVATIZACE NA ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V TRANZITIVNÍ EKONOMICE; PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČESKÁ REPUBLIKA VLIV PRIVATIZACE NA ROZVOJ KAPITÁLOVÉHO TRHU V TRANZITIVNÍ EKONOMICE; PŘÍPADOVÁ STUDIE: ČESKÁ REPUBLIKA Ing. Ivana Šimíková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta Katedra financí a

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM OBORU COMMERCE AND ENTREPREUNERSHIP

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM OBORU COMMERCE AND ENTREPREUNERSHIP OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 74/2015 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru Commerce and Entrepreunership 24. 2. 2015 Na základě znění

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány

Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Diskusní setkání Nálada na trhu Bilance a plány Zdenka Klapalová Knight Frank prosinec 2009 Investiční transakce v roce 2008 Date Property Address Sector Size Sq.m Price m.euro Initial Yield Seller Purchaser

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Trh zdravotnických služeb a zdravotní pojištění pohledem obecné ekonomie

Trh zdravotnických služeb a zdravotní pojištění pohledem obecné ekonomie Trh zdravotnických služeb a zdravotní pojištění pohledem obecné ekonomie doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 22.3.2012 Zvláštnosti trhu zdravotnických služeb Nízká cenová transparence v zdravotnických

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Briefing Paper 3/2010. Maastrichtská kritéria a jejich kritika

Briefing Paper 3/2010. Maastrichtská kritéria a jejich kritika Maastrichtská kritéria a jejich kritika Tomáš Búry Tato studie je nezávislou analýzou autora. Názory vyjádřené v textu nemusí být nutně stanoviskem Asociace pro mezinárodní otázky. Shrnutí v bodech Důvody,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 5/2003 Strategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské měnové unie kdy nahradit českou měnu eurem Stanislav Šaroch Vladimír

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vtahů, v. v. i. Vás srdečně zve III. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika PROGRAM 2. - 3. listopadu 2011 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské náměstí 5, Praha 1 Partneři

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Novinky z vydavatelství ProQuest Information and Learning. Marika Janoušková

Novinky z vydavatelství ProQuest Information and Learning. Marika Janoušková Novinky z vydavatelství ProQuest Information and Learning Marika Janoušková Obsah prezentace O společnosti ProQuest Informační zdroje z oblasti ekonomiky, managementu a obchodu ABI/INFORM -stručný přehled

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

T T. Think Together 2011. Bohuslav Čížek THINK TOGETHER

T T. Think Together 2011. Bohuslav Čížek THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Think Together 2011 Analýza transmisních mechanismů a volba klíčových faktorů

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

hlavní výstupy výzkumného projektu

hlavní výstupy výzkumného projektu Vysoká škola ekonomická v Praze Akademický výzkumný projekt IGA 2012 Fakulta financí a účetnictví číslo projektu Empirické ověření gramotnosti studentů vysokých škol Finanční gramotnost vysokoškoláků hlavní

Více

1. Sociální exkluze Dimenze sociální exkluze. 1.1 Dimenze sociální exkluze Dimenze ekonomická. 1.1.1 Dimenze ekonomická Exkluze politická

1. Sociální exkluze Dimenze sociální exkluze. 1.1 Dimenze sociální exkluze Dimenze ekonomická. 1.1.1 Dimenze ekonomická Exkluze politická Náležitosti rukopisu Celkový rozsah Vašeho tetu (včetně názvu, biografických charakteristik, abstraktů, klíčových slov, vlastní stati, seznamu použitých zdrojů, vysvětlivek) má rozsah 10 000 slov. Veškerý

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii

Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 9. 1. září 29 Komparace volatility akciových trhů v Evropské unii Lumír Kulhánek 1 Abstrakt V příspěvku je analyzována historická volatilita měsíčních

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Společenstevní (korporátní) právo II.

Společenstevní (korporátní) právo II. Společenstevní (korporátní) právo II. Petr Kuhn Národohospodářská fakulta VŠE Fakulta právnická ZČU White & Case 1 Vybrané otázky Právní subjektivita Omezené ručení Sekuritizace majetku Vytěsnění minoritních

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

PROGNÓZA VÝVOJE MNOŽSTVÍ OBĚŽIVA V EUROZÓNĚ DO ROKU 2010

PROGNÓZA VÝVOJE MNOŽSTVÍ OBĚŽIVA V EUROZÓNĚ DO ROKU 2010 PROGNÓZA VÝVOJE MNOŽSTVÍ OBĚŽIVA V EUROZÓNĚ DO ROKU 21 Skaunic Ilja 1 ABSTRAKT Bankovky a mince v oběhu jsou jednou z nejdůležitějších položek pasiv každé centrální banky. Jejich množství ovlivňuje významně

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ V ROCE 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ V ROCE 2013 Česká společnost ekonomická, o. s. Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1 mobil: +420-728 523 615 elektronická pošta: cse@cse.cz, web: www.cse.cz IČO: 00444685, číslo účtu: 1923626399/0800 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více