Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006"

Transkript

1 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod Přehled průměrných cen Porovnání cen a úrovní cen za rok Vývoj průměrné ceny v období Ceny podle krajů a ostatní údaje Seznam tabulek: Tab. č. 1: Průměrné ceny Tab. č. 2: Vývoj cen a objemů dodávek z domovních kotelen... 5 Tab. č. 3: Výsledné průměrné ceny a objemy dodávek... 6 Tab. č. 4: Úrovně předání podle cenového rozhodnutí... 7 Tab. č. 5: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z uhlí... 8 Tab. č. 6: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z ostatních paliv... 9 Tab. č. 7: Množství vyrobené z uhlí pod úrovní ceny... 1 Tab. č. 8: Množství z ostatních paliv pod úrovní ceny Tab. č. 9: Množství cenových lokalit a pod úrovní ceny Tab. č. 1: Průměrné ceny pro konečné spotřebitele podle krajů Tab. č. 11: Rozložení průměrných výsledných cen pro konečné spotřebitele za rok 26 podle množství a počtu cenových lokalit Seznam grafů: Graf č. 1: Průměrné ceny za dodávky vyrobené z uhlí... 4 Graf č. 2: Průměrné ceny za dodávky vyrobené z ostatních paliv... 4 Graf č. 3: Vývoj cen a objemů dodávek z domovních kotelen... 5 Graf č. 4: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z uhlí... 8 Graf č. 5: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z ostatních paliv... 9 Graf č. 6: Množství vyrobené z uhlí pod příslušnou úrovní ceny v %... 1 Graf č. 7: Množství vyrobené z ostatních paliv pod příslušnou úrovní ceny v % Graf č. 8: Množství cenových lokalit s dodávkou pod a nad úrovní ceny Graf č. 9: Množství dodané pod a nad úrovní ceny Graf. č. 1: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen 26 vyrobené z uhlí dle jednotlivých úrovní předání Graf. č. 11: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen 26 vyrobené z ostatních paliv dle jednotlivých úrovní předání Graf č. 12: Průměrné ceny pro konečné spotřebitele Graf č. 13: Průměrné ceny pro konečné spotřebitele za rok Graf č. 14: Průměrné předběžné ceny pro konečné spotřebitele k Graf č. 15: Rozložení průměrných výsledných cen pro konečné spotřebitele za rok 26 podle počtu cenových lokalit Graf č. 16: Rozložení průměrných výsledných cen pro konečné spotřebitele za rok 26 podle množství

2 Úvod Ceny roku 26 byly zjišťovány z regulačních výkazů, které za uplynulý regulovaný rok předložili držitelé licencí na výrobu nebo rozvod. Regulační výkazy jsou zasílané na Energetický regulační úřad v rozsahu podle vyhlášky č. 44/25 Sb. a obsahují i výkaz 31, 32 DK Technický výkaz a kalkulační vzorec ceny, ze kterého byly čerpány údaje o výsledných cenách za rok 26. Údaje o předběžných cenách k byly předkládány Energetickému regulačnímu úřadu jednotlivými držiteli licencí na výrobu nebo rozvod na samostatných formulářích v lednu a únoru 27. Vyhodnocení cen bylo provedeno za všechny držitele licencí na výrobu anebo rozvod. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Na internetových stránkách úřadu jsou zveřejňovány přehledy výsledných a předběžně kalkulovaných cen. Kromě cen na jednotlivých úrovních předání v jednotlivých cenových lokalitách obsahují tyto přehledy také údaje o instalovaném m výkonu, druhu paliva a množství dodané na jednotlivých úrovních předání. 2

3 1. Přehled průměrných cen Výsledné ceny roku 26 jsou rozděleny podle paliva použitého při výrobě, dále jsou členěny podle jednotlivých úrovních předání a porovnány s příslušnými úrovněmi cen. Z následujících tabulek č. 1, 2 a 3 vyplývá, že k výrobě je celkově použito cca ze 2/3 uhlí a 1/3 ostatních paliv, jedná se především o zemní plyn, topné oleje a biomasu, v případě ČEZ a.s. i jaderné palivo (dále jen ostatní paliva ). Podíl uhlí výrazně převažuje u velkých tepelných systémů. Naopak u malých systémů se zdroji do 1 MWt a u domovních kotelen je dominantním palivem zemní plyn (tj. ostatní paliva). Tab. č. 1: Průměrné ceny 26 Uhlí Ostatní paliva Průměrná cena ceny Průměrná cena ceny předání pro rok 26 pro rok 26 pro rok 26 pro rok 26 Cena [Kč/GJ] Cena [Kč/GJ] [Kč/GJ] [Kč/GJ] Množství [GJ] Množství [GJ] Dodávky z výroby při 173,62 194,3 197,4 výkonu nad 1 MW t ,75 Dodávky z primárního 236,68 355,17 278,25 rozvodu ,7 Dodávky z výroby při 389,14 369,41 výkonu do 1 MW t ,2 Dodávky z centrální 32,89 413,92 454,65 výměníkové stanice Dodávky z rozvodů 396,29 467,33 z blokové kotelny Dodávky z venkovních 344,58 447,57 34,2 sekundárních rozvodů ,65 Dodávky z domovní 379, 477,75 předávací stanice V tabulce č. 1 jsou porovnány průměrné ceny a úrovně ceny na jednotlivých úrovních předání. Z množství je zřejmé, že výrazně největší objemy dodávek jsou realizovány na úrovni předání z primárních rozvodů. Důvodem je, že největší výrobci dodávají tepelnou energii přímo ze zdroje jen v menší míře a největší část dodávají z vlastních parních či horkovodních primárních rozvodů. Další distribuci prostřednictvím výměníkových stanic a sekundárních rozvodů obvykle zajišťují již jiní distributoři. Rozdíl v množství je patrný i podle použití paliv při výrobě. Ostatní paliva jsou výrazně méně využita u dodávek z primárního rozvodu. 3

4 Graf č. 1: Průměrné ceny za dodávky vyrobené z uhlí Z domovní předávac í stanice Z venkovních sekundárních rozvodů Z rozvodů z blokové kotelny Z centrální výměníkové stanice Z výroby při výkonu do 1 MWt Z primárního rozvodu Z výroby při výkonu nad 1 MWt Průměrná cena uhlí ceny uhlí Graf č. 2: Průměrné ceny za dodávky vyrobené z ostatních paliv Z domovní předávací stanice Z venkovních sekundárních rozvodů Z rozvodů z blokové kotelny Z centrální výměníkové stanice Z výroby při výkonu do 1 MWt Z primárního rozvodu Z výroby při výkonu nad 1 MWt Průměrná cena pro ostatní paliva ceny pro ostatní paliva 4

5 Dodávky z domovních kotelen bylo možné vyhodnotit pouze v případech, kdy je dodavatel současně držitelem licence na výrobu anebo rozvod. Údaje v následující v tabulce č. 2 tedy nezahrnují údaje o ostatních dodávkách z domovních kotelen, tj. realizovaných na základě koncese či přímo majitelem objektu jako službu spojenou s užíváním bytových a nebytových prostor. U vykazovaných domovních kotelen výrazně převažuje palivo zemní plyn ( 26 oproti uhlí cca osminásobně). Množství z domovních kotelen postupně vzrůstá na rozdíl od celkových dodávek na ostatních úrovních předání. Tab. č. 2: Vývoj cen a objemů dodávek z domovních kotelen předání z domovní kotelny Palivo uhlí Ostatní paliva Rok 24 Rok 25 Rok 26 Cena Cena [Kč/GJ] [Kč/GJ] Cena [Kč/GJ] Množství Množství Množství [GJ] [GJ] [GJ] 32,54 339,43 391, ,27 363,45 438, cen pro rok 26 [Kč/GJ] 34,2 475,65 Graf č. 3: Vývoj cen a objemů dodávek z domovních kotelen Množství GJ v tis Množství uhlí Množství ostatních paliv Cena uhlí Cena ostatních paliv 5 5

6 Tab. č. 3: Výsledné průměrné ceny a objemy dodávek Rok k Uhlí Ostatní paliva Celkem Cena [Kč/GJ] Cena [Kč/GJ] Cena [Kč/GJ] Množství [GJ] Množství [GJ] Množství [GJ] 226,31 31,29 251, ,42 37,87 26, ,9 39,11 263, ,13 311, 268, ,34 349,5 288, ,1 398,51 312, ,57 393,81 313, V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledné průměrné ceny a skutečné objemy dodávek za roky 21 až 26 a předpokládaná průměrná cena k Ve sledovaném období je v případě vyrobené z uhlí patrný její pozvolný nárůst. U vyrobené z ostatních paliv je zřejmý její vyšší meziroční nárůst v období roku 25 a 26. Vývoj cen je ovlivněn především změnou ceny paliv, možným nárůstem stálých nákladů a zisku v souladu se závaznými podmínkami pro tvorbu ceny, ale i poklesem objemu dodávek. V roce 26 činil meziroční nárůst průměrné ceny z uhlí 11,73 Kč/GJ, tj. 4,52 %. U z ostatních paliv byl meziroční nárůst 49,46 Kč/GJ, tj. 14,17 %. Za 6 let vzrostla průměrná cena o cca 63 Kč/GJ, tj. o 25 %, celkové množství dodané pokleslo o cca 12 %. V témže období se zvýšila cena vyrobené z uhlí cca o 52 Kč/GJ a u ostatního paliva o cca 93 Kč/GJ. 6

7 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok 26 V této části byly porovnány průměrné uplatňované ceny 26 s příslušnými úrovněmi cen stanovenými v platném znění cenového rozhodnutí ERÚ. Tab. č. 4: Úrovně předání podle cenového rozhodnutí předání I. z výroby při instalovaném výkonu zdroje nad 1 MW t II. III. IV. z primárního rozvodu CZT z výroby při instalovaném výkonu zdroje do 1 MW t z centrální výměníkové stanice z rozvodů z blokové kotelny z venkovních sekundárních rozvodů z domovní předávací stanice z domovní kotelny Zvláštní pozornost byla věnována výsledným cenám za rok 26 a předpokládaným cenám k Byla provedena analýza cen a jejich porovnání s příslušnými úrovněmi cen na jednotlivých úrovních předání. Z celkového vyhodnocení údajů vyplývá, že předpokládané ceny k jsou na většině úrovních předání pod příslušnými úrovněmi cen, avšak u výsledných cen za rok 27 se vlivem nárůstu cen ostatních paliv v průběhu roku 27 a očekávaného poklesu dodávek předpokládá jejich nárůst. 7

8 Tab. č. 5: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z uhlí předání ceny Výsledná průměrná cena ceny Výsledná průměrná cena ceny Výsledná průměrná cena ceny Průměrná předpokládaná cena k Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ I. 16, 162,58 195,3 17,5 197,4 173,62 197,4 179,23 II. 24, 217,7 275,1 226,79 278,25 236,68 282,45 245,5 III. 265, 286,6 35,55 3,41 319,2 321,22 332,85 323,6 IV. 29, 32,32 33,75 332,39 34,2 35,63 353,85 358,2 Vážený průměr 25, 248,17 287,74 259,34 292,43 271,7 299,57 278,81 Graf č. 4: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z uhlí k Ceny I. Ceny II. Ceny III. Ceny IV. I. II. III. IV. 8

9 Tab. č. 6: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z ostatních paliv předání ceny Výsledná průměrná cena ceny Výsledná průměrná cena ceny Výsledná průměrná cena ceny Průměrná předpokládaná cena k Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ I. 23, 183,5 264,6 173,26 33,75 194,3 37,65 187,65 II. 31, 276,29 344,4 319,54 413,7 355,17 39,6 351,17 III. 335, 348,48 371,7 362,1 454,65 399,17 441, 432,58 IV. 36, 361,5 394,8 398,32 475,65 46,2 462, 451,24 Vážený průměr 325,4 39,85 364,73 349,5 441,54 398,5 425,19 395,45 Graf č. 5: Průměrné uplatňované ceny a úrovně cen z ostatních paliv k Ceny I. Ceny II. Ceny III. Ceny IV. I. II. III. IV. Dále je zpracován tabulkově i graficky přehled množství a počet cenových lokalit, které se nacházejí svojí průměrnou uplatňovanou cenou pod úrovní ceny. Z následujících tabulek č. 7 a 8 je zřejmé, že se postupně zvyšuje podíl pod úrovní ceny. Největší podíl pod úrovní ceny je u úrovně předání I. a v případě z uhlí i u úrovně předání II., a to především vlivem dodávek největších teplárenských společností. 9

10 Tab. č. 7: Množství vyrobené z uhlí pod úrovní ceny předání Množství pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny k GJ % GJ % GJ % GJ % I , , , ,88 II , , , ,12 III , , , ,34 IV , , , ,45 Graf č. 6: Množství vyrobené z uhlí pod příslušnou úrovní ceny v % % k I. úroveň předání II. úroveň předání III. úroveň předání IV. úroveň předání Tabulka č. 7 a graf č. 6 potvrzují to, že u z uhlí se postupně zvyšují podíly dodávek pod úrovní ceny na všech úrovních předání. Největší podíl množství pod úrovní ceny je u I. a II. úrovně předání, a to především u největších teplárenských společností. Následující tabulka č. 8 a graf č. 7 ukazují, že u z ostatních paliv jsou trvale největší podíly dodávek pod úrovní ceny na úrovni předání I. V roce 26 převažovaly na všech úrovních předání dodávky pod úrovní ceny. Podíly množství pod úrovní ceny na I. úrovni předání jsou ovlivněny i dodávkami ze spaloven odpadů. 1

11 Tab. č. 8: Množství z ostatních paliv pod úrovní ceny předání Množství pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny k GJ % GJ % GJ % GJ % I , , , ,83 II , , , ,94 III , , , ,28 IV , , , ,65 Graf č. 7: Množství vyrobené z ostatních paliv pod příslušnou úrovní ceny v % % k I. úroveň předání II. úroveň předání III. úroveň předání IV. úroveň předání 11

12 Tabulka č. 9 a grafy č. 8 a 9 znázorňují, že se od roku 24 postupně zvyšuje podíl množství i podíl počtu cenových lokalit pod úrovní ceny. To svědčí o postupném uvolňování podmínek pro sjednávání cen. Tab. č. 9: Množství cenových lokalit a pod úrovní ceny Rok Cenové lokality pod úrovní ceny Množství pod úrovní ceny Počet % GJ % , , , , , ,57 k , ,75 Graf č. 8: Množství cenových lokalit s dodávkou pod a nad úrovní ceny Počet cenových lokalit k Cenové lokality nad úrovní ceny Cenové lokality pod úrovní ceny 12

13 Graf č. 9: Množství dodané pod a nad úrovní ceny 175 Množství GJ v tis k Množství nad úrovní ceny Množství pod úrovní ceny Dodavatel kalkuluje na začátku roku předběžnou cenu, která vychází z předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů, přiměřeného zisku a předpokládaného množství. Po ukončení regulovaného roku provádí kalkulaci výsledné ceny, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a skutečné množství za regulovaný rok. V grafech č. 1 a 11 doplněných tabulkami jsou porovnány předběžně kalkulované ceny k a výsledné ceny za rok 26 s příslušnými úrovněmi cen na jednotlivých úrovních předání. Znatelně větší rozdíly mezi předpokládanými a výslednými cenami jsou u cen vyrobené z ostatních paliv. 13

14 Graf. č. 1: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen 26 vyrobené z uhlí dle jednotlivých úrovní předání I. II. III. IV. Předběžná průměrná cena 175,35 248,62 314,6 344,85 Výsledná průměrná cena 173,62 236,68 321,22 35,63 Rozdíl cen -1,73-11,94 7,16 5,78 ceny 197,4 278,25 319,2 34,2 pře dání Předběžná průměrná cena Výsledná průměrná cena ceny Graf. č. 11: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen 26 vyrobené z ostatních paliv dle jednotlivých úrovní předání I. II. III. IV. Předběžná průměrná cena 215,86 367,7 428,33 448,1 Výsledná průměrná cena 194,3 355,17 399,17 46,2 Rozdíl cen -21,56-11,9-29,16 11,92 ceny 33,75 413,7 454,65 475,65 předání Předběžná průměrná cena Výsledná průměrná cena ceny 14

15 3. Vývoj průměrné ceny v období V této části je zpracován tabulkově i graficky přehled průměrných cen dodávané konečným spotřebitelům v období 21 až 26 a s předpokladem roku 27. Do tohoto přehledu byly zahrnuty dodávky z rozvodů z blokové kotelny, z venkovních sekundárních rozvodů a z domovní předávací stanice, a to jak z uhlí, tak i z ostatních paliv. U obou druhů paliv byla průměrná cena za jednotlivé roky stanovena váženým průměrem. V roce 26 byl meziroční nárůst ceny vyrobené z uhlí 18,33 Kč/GJ, tj. 5,52 %, v případě z ostatních paliv činilo navýšení 57,68 Kč/GJ, tj. 14,34 %. Graf č. 12: Průměrné ceny pro konečné spotřebitele k Uhlí 297,3 39,49 313,26 32,94 332,3 35,63 358,2 Ostatní paliva 342,41 35,34 351,92 369,72 42,36 46,4 451,24 Vážený průměr 318,87 33,34 33,78 341,62 362,53 41,59 41, Uhlí Ostatní paliva Vážený průměr 4. Ceny podle krajů a ostatní údaje Dále je doplněn přehled průměrných cen pro konečné spotřebitele pro rok 26 a k , který je členěn podle jednotlivých krajů s uvedením podílů paliv použitých při výrobě. Nejnižší ceny jsou v krajích s velkými, nejčastěji uhelnými, zdroji, které využívají kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a rozsáhlé soustavy CZT. Naopak nejvyšší průměrné ceny pro konečné spotřebitele jsou v soustavách CZT, které při výrobě ve velké míře uplatňují ostatní paliva (zemní plyn, topné oleje). V roce 26 byl mezi nejnižší průměrnou cenou v kraji 314,72 Kč/GJ a nejvyšší cenou 493,14 Kč/GJ rozdíl cca 178 Kč/GJ. 15

16 Tab. č. 1: Průměrné ceny pro konečné spotřebitele podle krajů Kraj Průměrná výsledná cena Podíl uhlí Podíl ostatních paliv Průměrná předběžná cena Podíl uhlí Podíl ostatních paliv Meziroční rozdíl 26 k Kč/GJ % % Kč/GJ % % Kč/GJ Pardubický 314,72 71,56 28,44 312,11 71,79 28,21-2,62 Královehradecký 337,94 73,74 26,26 337,52 71,98 28,2 -,42 Plzeňský 365,42 58,6 41,94 378,62 54,35 45,65 13,19 Moravskoslezský 367,62 68,79 31,21 374,25 69,4 3,6 6,63 Ústecký 39,78 74,6 25,4 393,25 72,38 27,62 2,47 Karlovarský 396,38 56,74 43,26 411,85 58,39 41,61 15,47 Vysočina 49,87 1,12 89,88 395,19 9,85 9,15-14,67 Jihočeský 41,3 52,1 47,9 423,62 49,9 5,91 13,33 Praha 41,42 45,7 54,93 41,95 44,56 55,44,53 Středočeský 415,21 62,95 37,5 416,18 59,38 4,62,96 Olomoucký 421,21 5,68 49,32 427,19 54,33 45,67 5,97 Zlínský 437,47 48,16 51,84 439,77 47,18 52,82 2,3 Liberecký 492,45 4,24 95,76 49,72 3,82 96,18-1,74 Jihomoravský 493,14 6,26 93,74 46,76 6,76 93,24-32,39 Průměr ČR 41,59 53,43 46,57 42,85 52,5 47,5 1,26 Graf č. 13: Průměrné ceny pro konečné spotřebitele za rok 26 Pardubický Královehradecký Plzeňský Moravskoslezský Ústecký Karlovarský Průměr ČR Vysočina Jihočeský Uhlí Ostatní paliva Praha S tředočeský Olomoucký Zlínský Liberecký Jihomoravský

17 Graf č. 14: Průměrné předběžné ceny pro konečné spotřebitele k Pardubický Královehradecký Moravskoslezský Plzeňský Ústecký Vysočina Průměr ČR Praha Karlovarský Středočeský Jihočeský Olomoucký Zlínský Jihomoravský Liberecký Uhlí Os tatní paliva Z grafu č. 13 a 14 je dobře patrné, že s nárůstem podílu ostatních paliv při výrobě vzrůstá cena pro konečné spotřebitele. V krajích, kde je při výrobě využito nejvíce uhlí (kraj Pardubický a Královehradecký) je i nejnižší cena. Naopak v krajích s výraznou převahou ostatních paliv, v daném případě zemního plynu a topných olejů (kraj Liberecký a Jihomoravský), je cena nejvyšší. Výjimkou je kraj Vysočina, kde činí mezi ostatními palivy použitými pro výrobu významný podíl biomasa a též jaderná. 17

18 Tab. č. 11: Rozložení průměrných výsledných cen pro konečné spotřebitele za rok 26 podle množství a počtu cenových lokalit Cena 26 Množství Cenové lokality Kč/GJ GJ % Počet % do , , ,41 3 2, ,6 58 4, , , , , , , , , , , ,41 6 4,7 nad , ,21 Průměr Celkem 41, , , Následující grafy č. 15 a 16 zobrazují, že tepelná dodávaná konečným spotřebitelům za nejnižší i nejvyšší ceny tvoří nejnižší podíly z celkových dodávek a tyto ceny se co do počtu uplatňují v nejméně cenových lokalitách. Graf č. 15: Rozložení průměrných výsledných cen pro konečné spotřebitele za rok 26 podle počtu cenových lokalit Počet lokalit do nad 6 18

19 Graf č. 16: Rozložení průměrných výsledných cen pro konečné spotřebitele za rok 26 podle množství Množství GJ v tis do nad 6 19

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2017 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2016 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2017 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2016 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých

Více

Technický výkaz tepelné energie (část a + b)

Technický výkaz tepelné energie (část a + b) Technický výkaz tepelné energie (část a + b) 31,32-DK a): Technický výkaz tepelné energie (část a) Držitel licence uvede požadované údaje za licencovanou činnost výroba tepelné energie a rozvod tepelné

Více

Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET. Energetický regulační úřad

Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET. Energetický regulační úřad Stav teplárenství z pohledu regulátora, cenové rozhodnutí k cenám tepla, podpora KVET Energetický regulační úřad Témata: Základní principy věcného usměrňování cen tepelné energie Cenová rozhodnutí k cenám

Více

Struktura trhu s teplem

Struktura trhu s teplem Trh s teplem 1 Struktura trhu s teplem 2 Subjekty na trhu s teplem a) Energetický regulační úřad -udělení, změně nebo zrušení licence - regulace cen podle zvláštní právních předpisů - obsah ekonomických

Více

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003 Aktualizováno dne 20. 1. Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/ ze dne 25. listopadu a č. 7/ ze dne 18. prosince, k cenám tepelné energie pro rok Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) podle 2c zákona

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004 Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2015 Statistická informace je sestavena

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů LIBUŠE SVOBODOVÁ Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 2 OBSAH Úvod Cíl a metody Výsledky

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a)

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a) Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Tento přehled slouží jako pomůcka při sestavování výkazů, avšak nelze jím obsáhnout všechny eventuální

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Kotlíkové dotace z OPŽP

Kotlíkové dotace z OPŽP Kotlíkové dotace Kotlíkové dotace z OPŽP 2014-2020 Start: 15. 7. 2015, ve 3 výzvách celkem 9 mld. Kč Cíl do roku 2020 (2022): vyměnit 80-100 tisíc kotlů Milník 1. výzvy (do roku 2018): vyměnit 20 tisíc

Více

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních pro držitele licence na výrobu tepelné energie skupina 31 a držitele licence na rozvod tepelné energie skupina 32 Pravidla

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. EA-01/2010-TE tepelné energie. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK EA-01/2010-TE tepelné energie Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2010 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. 1. Ceny jsou stanoveny

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005

Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2005 Ceny nemovitostí v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 25 Od roku 1997 spolupracuje Ministerstvo financí a Český statistický úřad na systému monitorování cen nemovitostí v ČR. Na základě zákona 151/1997

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

(1) Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie

(1) Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2005 ze dne 21. listopadu 2005 a cenového rozhodnutí ERÚ č. 13/2005 ze dne 30. listopadu

Více

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů

Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností. Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Metodika inventarizace emisí z lokálního vytápění domácností Miloslav Modlík Oddělení emisí a zdrojů Přístupy k inventarizaci emisí metodika CLRTAP (Tier 2) - aktivitní data podle EUROSTAT - rozdělení

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji

Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji Stav včelařství v ČR a Zlínském kraji 2006-2012 1. Souhrnné zhodnocení poskytnutých podpor z rozpočtu ZK. 2. Grafická ukázka poskytnutých podpor (ZK, jednotlivé okresy). 3. Statistické vyhodnocení (ČR,

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004

Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 Přehled správních řízení, vedených Energetickým regulačním úřadem, ukončených v roce 2004 SEKCE REGULACE - ELEKTOENERGETIKA Moravská energetika, s.r.o. a Jihomoravská energetika, a.s.: spor ohledně smluvních

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Aktuální stav teplárenství z pohledu ERÚ. Ing. Jan Pokorný Energetický regulační úřad

Aktuální stav teplárenství z pohledu ERÚ. Ing. Jan Pokorný Energetický regulační úřad Aktuální stav teplárenství z pohledu ERÚ Ing. Jan Pokorný Energetický regulační úřad Rada ERÚ Od 1. srpna 2017 do čela Energetického regulačního úřadu nastoupila pětičlenná Rada ERÚ kolektivní orgán. Rozdělení

Více

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016

NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM EKONOMICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČR: LŮŽKOVÝ FOND 2016 Autor: Ing. Zdeňka Nováková Verze: Datum: 29. 8. 2017 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 Zkratky... 5

Více

Čl. I. Cenové rozhodnutí Úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Čl. I. Cenové rozhodnutí Úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2006 ze dne 27. října 2006, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výkaz cenové lokality (část a + b)

Výkaz cenové lokality (část a + b) Výkaz cenové lokality (část a + b) 31, 32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a) Držitel licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie uvede požadované údaje samostatně pro každou cenovou lokalitu za licencovanou

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 9/2016 Vydáno dne: 7. dubna 2016 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha

Aktuální informace. Lékárenská péče Lékárenská péče. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 12. 2018 9 Lékárenská péče 2017 Souhrn Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních

Více

2.2.2 Zavedení procesní inovace

2.2.2 Zavedení procesní inovace 2.2.2 Zavedení procesní inovace V ČR v období inovovaly podniky nejvíce v rámci procesní inovace podpůrné činnosti (67,6 % ze všech podniků s procesní inovací). Metody výroby v ČR inovovalo 58,6 % a metody

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

Počet obytných místností Number of rooms

Počet obytných místností Number of rooms Tab. 5.2.6 Trvale obydlené byty podle období výstavby nebo a podle počtu obytných místností v krajích k 1. 3. 2001 /v %/ Permanently occupied dwellings: by period of construction or and number of rooms

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LX. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 2014 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výtopna Valašská Bystřice

Výtopna Valašská Bystřice Výtopna Valašská Bystřice Stručný popis Výtopna v obci Valašská Bystřice je v plném provozu od roku 2006, přičemž dnes zásobuje teplem na 70 objektů, včetně místní školy. Její správu zajišťuje za tímto

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Zdravotnická dopravní služba 2015

Zdravotnická dopravní služba 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2016 5 Zdravotnická dopravní služba 2015 Souhrn Statistické výkazy NZIS za rok 2015 odevzdalo celkem 244 zařízení

Více

PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR PRVKÚ ČR

PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR PRVKÚ ČR Plány Vyúčtování rozvoje cen vodovodů pro vodné a kanalizací a stočné pro území za krajů rok České 2009 republiky PRVKÚK Plán rozvoje vodovodů a kanalizací ČR Ing. Tomáš Petr PRVKÚ ČR Odbor vodovodů a

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k

Výkaz o včelařství v ČR v roce 2015 (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj. Počet včelstev. k k Výkaz o včelařství v ČR v roce (V.1) sumární sestava - kraj: Středočeský kraj Právnické osoby, 44 2152 4147 24,43 0,35 101 319,00 1 433,75 Včelařské kroužky 20 31 44 10,84 0,53 477,00 23,20 Včelaři, členové

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec. 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec www.eru.cz www.ote-cr.cz 2013 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí)

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI. Rok 2017 (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 (1. pololetí) Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 217 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

(1) Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie

(1) Závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2007) Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014

Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Vybrané údaje o stavu bodovaných řidičů motorových vozidel k 31. prosinci 2014 Celkové počty bodovaných řidičů Obecními úřady obcí s rozšířenou působností bylo v prosinci 2014 (stav k 31. 12. 2014) v centrálním

Více

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2014 Sb., ze dne Y. listopadu 2014, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje Dle zákona

Více

Požadovaná podpora Kč. Podíl výsledné podpory v rámci 1. výzvy Opatření 3.1 OP RLZ. Podíl schválených projektů v rámci 1. výzvy Opatření 3.

Požadovaná podpora Kč. Podíl výsledné podpory v rámci 1. výzvy Opatření 3.1 OP RLZ. Podíl schválených projektů v rámci 1. výzvy Opatření 3. Schválené projekty v rámci 1. výzvy pro Opatření 3.1 OP RLZ Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Počet schválených projektů 21 153 408 986,00

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více