Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velikonoce v naší farnosti. Pustkovec. Plán velikonočních bohoslužeb"

Transkript

1 2/2008 Úvodem Letošní postní doba přišla opravdu brzy. Ve chvíli, kdy tyto řádky píšu, si kladu otázku, jestli na Bílou sobotu ještě nenapadne sníh. O předloňské ladovské zimě ještě v půli března sněžilo. Člověk to večer odházel, namazal záda, ráno se probudil a zase hromada. Benjamín přináší praktické informace ohledně Velikonoc časy zpovídání i bohoslužeb. Přináší také prosbu o služby během noční adorace i během dne u Božího hrobu, aby kostel mohl být otevřený. A v neposlední řadě zde můžete najít informace ohledně plánovaných akcí, z nichž bych chtěl upozornit na výlet pro tatínky a nově zavedený výlet pro maminky. Příští číslo Benjamína vyjde o Slavnosti Seslání Ducha svatého 11. května. Hezké chvíle u čtení.

2 Zelený čtvrtek (20. 3.): Mše svatá v hod. a po ní adorace v Getsemanské zahradě Velikonoce v naší farnosti Pustkovec Plán velikonočních bohoslužeb Velký pátek (21. 3.): Ranní chvály v 7.00 hod. Křížová cesta v hod. Velkopáteční obřady v hod. V boční kapli, kde je Boží hrob, bude celou noc příležitost k adoraci. Bílá sobota (22. 3.): Ranní chvály v 7.00 hod. Příležitost k tiché modlitbě u Božího hrobu během dne Vigilie Veliké noci v hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (23. 3.): Mše svatá v 7.30 hod. a v 9.00 hod Slavnostní koncert v kostele, organizovaný Kulturním centrem v Porubě Velikonoční pondělí (24. 3.): Mše svatá v 9.00 hod. Zpovídání před Velikonocemi Sobota Pondělí Středa Velký pátek (21. 3.) hod hod hod hod. 2

3 Nácviky ministrantů Aby mohla liturgie během Velikonoc proběhnout důstojně, je třeba ji dobře připravit. Je tedy logické, že ten, kdo chce při obřadech ministrovat, musí přijít na nácvik, leda že by mu v tom bránil velmi vážný důvod. Proto uvádím termíny nácviků: Nácvik na Zelený čtvrtek: středa v hod. Nácvik na velkopáteční obřady: Velký pátek (21. 3.) v 8.30 hod. Nácvik na obřady Veliké noci: Bílá sobota (22. 3.) v 8.30 hod. Otevření kostela Letos bude příležitost k celonoční tiché modlitbě v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu. Vycházíme tak vstříc těm, kteří jdou na Velký pátek do práce. V sakristii bude od dnešní neděle rozpis, na který se prosím podle svých možností zapište, aby vždy byli během noci v kostele minimálně dva lidé. Stejně tak se prosím zapište na služby u Božího hrobu během celého dne na Bílou sobotu. Jak loni během Velikonoc, tak i během Vánoc, jsme služby hezky pokryli a kostel mohl být otevřen. Je to velká služba zvláště pro nevěřící lidi, kteří během svátků do kostela zavítají. Všem, kteří se na služby zapíšete, patří velký dík. Agapé po Vigilii Veliké noci Stejně jako loni bude i letos po velikonoční vigilii v sobotu večer v sále možnost krátkého posezení, abychom v sobě mohli společně nechat doznít radost ze vzkříšení. Kdo je ochoten k tomuto posezení něco připravit ať už to bude buchta nebo něco slaného či dokonce masitého, ať to donese mezi a hod. do sálu. Po mši svaté jsme pak všichni zváni na pohoštění. Je to pěkná příležitost společně posedět a radovat se z Kristova vzkříšení. Zelený čtvrtek (20. 3.): Mše svatá v hod. a po ní adorace v Getsemanské zahradě Krásné Pole Plán velikonočních bohoslužeb 3

4 Velký pátek (21. 3.): Velkopáteční obřady v hod. U Božího hrobu bude po celou noc příležitost k modlitbě. Bílá sobota (22. 3.): Vigilie Veliké noci v hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (23. 3.): Mše svatá v hod. Velikonoční pondělí (24. 3.): Mše svatá v 7.30 hod. Nácviky ministrantů budou ve čtvrtek, v pátek a v sobotu před obřady. Prosím ministranty, aby byli v sakristii vždy o půl hodiny dříve. V noci z Velkého pátku na Bílou sobotu je v kostele příležitost k tiché modlitbě. Prosím, zapište se na seznam, který bude v kostele, aby během noci v kostele byli alespoň dva lidé. Úterý od do hod. Zpovídání před Velikonocemi Ekonomické okénko V neděli 17. února se sešla ekonomická farní rada pro Pustkovec. Bylo dohodnuto, že letošní rok budeme investovat peníze do tří větších záležitostí: pořídíme nové kvalitní stoly do haly (stávající jsou zničené z neustálého přesouvání po zemi), oplotíme pozemek před garáží (přičemž musíme od ostravského magistrátu odkoupit část pozemku) a mezi budovou školy a parkovištěm vybudujeme chodník, takže se do školy již nebude vstupovat ze dvora od sester, ale od parkoviště. Naše ekonomická situace se během loňska vykrystalizovala asi takto: tři běžné sbírky v měsíci pokryjí běžné náklady (voda, plyn, elektřina, telefon, opravy, bohoslužebné záležitosti, poplatky apod.). Sbírka třetí neděle v měsíci (lidově řečeno sbírka po výplatě ), která bývá jednou tak velká, se může použít na ostatní výdaje. Letos tedy tyto sbírky použijeme na stoly, oplocení a chodník. Také bude vhodné nějaké peníze našetřit, ať se na účtu stále nepohybujeme kolem nuly. 4

5 V Krásném Poli letos doděláme místnost na bývalé vyhlídce, ze které vznikne dílna pro potřeby údržby kostela. Na případných dalších záležitostech se ještě domluvíme. Hodí se také připomenout, že některé sbírky jsou na jiné účely. Letošní rok to budou kromě již uskutečněné sbírky Haléř sv. Petra tyto sbírky: Velikonoční neděle Sbírka na kněžský seminář neděle velikonoční Sbírka na potřeby diecéze Seslání Ducha svatého Sbírka na Charitu neděle v mezidobí Sbírka na TV NOE Povýšení sv. Kříže Sbírka na církevní školy Misijní neděle Sbírka na misie neděle v mezidobí Sbírka Den Bible neděle adventní Sbírka na potřeby diecéze Ostatní sbírky jdou tedy na potřeby kostela a farnosti. Rád bych připomenul, že kromě běžného přispívání máte i možnost darovat farnosti finanční dar a to buď osobně, nebo na účet (čísla účtů jsou na konci Benjamína). Na tento dar Vám mohu vystavit potvrzení, které pak můžete použít pro odpočet z daní. Všem Vám, kterým naše ekonomická situace není lhostejná, patří můj upřímný dík. Mše svaté za zemřelé V našem kostele bývá poměrně dost pohřbů. O většinu z nich žádají pozůstalí, kteří do kostela chodí jen občas nebo dokonce vůbec. Nemá proto smysl sloužit při pohřbu zádušní mši svatou, při které by nevěřící pozůstalí nevěděli, kdy mají stát, sedět a co mají odpovídat. Většina pohřbů v našem kostele je proto jen bohoslužba slova, která je pro občasné katolíky daleko přijatelnější. Přesto však jako duchovní správce cítím povinnost odsloužit mši svatou za zemřelé, kteří v našem kostele měli pohřeb (a také za zemřelé z naší farnosti, na které nikdo nepamatuje). Proto bývá vždy o prvním pondělí v měsíci mše svatá v Pustkovci v hod. obětovaná za zemřelé v naší farnosti v minulém měsíci. V Krásném Poli je mší svatých méně, a tak bude mše svatá za zemřelé v uplynulém čtvrtletí sloužena vždy na první pátek v dubnu, červenci a říjnu. Pozůstalí jsou na tyto mše svaté samozřejmě zváni. 5

6 Duchovní obnova pro starší generaci V pondělí 7. dubna se uskuteční duchovní obnova na téma Modlitba, kterou povede otec Jan Mazur, nový duchovní správce v Ostravě-Třebovicích. Všichni jsou srdečně zváni, zvláště starší generace. Začátek je ve 13 hodin v kostele v Pustkovci, ukončení je v 17 hodin mší svatou. Sestry Boromejky Výlet pro tatínky Po úspěšném loňském březnovém výletu na Praděd se uskuteční podobná akce i letos. Bude zpestřena tím, že je spojena i s přespáním. V pátek večer pojedeme na faru do Čeladné, kde společně posedíme, poté tam přespíme a ráno vyrazíme na Lysou Horu. Jídlo i pití na páteční večer zajistím. Je potřeba vzít s sebou kromě zubního kartáčku také karimatku, spacák a přezůvky a samozřejmě vybavení na cestu na nejvyšší horu Beskyd. Společně se na podrobnostech domluvíme předcházející neděli 6. dubna po druhé mši svaté v sakristii. Zváni jsou všichni tatínci, kteří se necítí staří. Výlet pro maminky Mnohé maminky projevily zájem zúčastnit se podobného výletu, jaký byl organizován pro tatínky. Výlet bude napoprvé jednodenní. Sejdeme se v sobotu v 8.00 na svinovském nádraží a pojedeme vlakem do Frýdlantu n. O. Odtud půjdeme pěšky na Solárku a Skalku, tedy vylezeme na hřeben Ondřejníku a půjdeme po něm. Ze Skalky sejdeme do Kunčic p. O., tam zakotvíme v jedné dobré restauraci, kde doplníme tekutiny, a budeme dále prohlubovat vzájemné vztahy. Vrátíme se večer. Trasa měří 12 km, převýšení činí cca 500m. Podmínkou k účasti na výletu je respektovat program, který otec Pavel naplánuje, a nebrat s sebou děti (ani děti kojené). Na všechny, kteří spolu chtějí prožít hezký den na horách i u piva nebo limonády, se těší 6

7 Plán farních akcí Velikonoční neděle Velikonoční koncert organizovaný Kulturním centrem v Porubě v hod : Duchovní obnova pro starší generaci : Výlet pro tatínky : Víkend na faře Pohoř u Oder pro kluky a holky od 15 let, kteří mají zájem podílet se na přípravě programu a organizaci pustkoveckého farního tábora o letních prázdninách. Cena 450 Kč, Zveme do přípravného týmu zvláště naše biřmovance. Přihlásit se můžete do konce dubna v ministrantské sakristii na seznam na nástěnce Slavnost Seslání Ducha svatého: Celá farnost je zvána na vaječinu do Krásného Pole na zahradu před kostelem Slavnost Těla a Krve Páně: Mše svaté: v Pustkovci budou v 6.30 a v hod. Po ranní mši svaté bude v boční kapli celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. V Krásném Poli bude mše svatá v hod : Víkend v Dřevohosticích pro sbor z Krásného Pole : První svaté přijímání v Pustkovci při mši svaté v : Výlet pro maminky : První svaté přijímání v Krásném Poli při mši svaté v : Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé. Ze srdce zveme všechny děti z Pustkovce i Krásného Pole, zvláště ty, co chodí do náboženství, na společně prožitý začátek prázdnin. Více informací u sestry Nikol a paní Jarmily Hrazděrové : Krásnopolský farní tábor v Dřevohosticích u Přerova. Rádi bychom pozvali děti ve věku od 6-11 let na letní tábor v Dřevohosticích (okr. Přerov), který se uskuteční ve dnech července. Cena : 1000,- Kč. Přihlášky jsou 7

8 k dispozici v zákristii nebo u Jitky Hrazděrové. Je nutné přihlášku i s penězi odevzdat do konce května. Připravujeme pro děti celotáborovou hru, výlet na Svatý Hostýn, olympiádu a spoustu dalších dobrodružství. Cestovat budeme společně tam i zpět vlakem a autobusem. Koncem května se uskuteční informativní schůzka pro rodiče, kde se dozvíte podrobnosti a seznámíte s těmi, kdo se budou o vaše děti starat : Tábor malých a středních ministrantů v Mostech u Jablunkova : Mezinárodní festival mládeže v Medžugorje. Bližší informace v minulém čísle Benjamína : Pustkovecký farní tábor pro děti třídy v Dřevohosticích. Bližší informace jsou v minulém čísle Benjamína. Cena je 800 Kč a přihlásit děti a získat další informace můžete u sestry Nikol nebo otce Pavla. Odpovědi k nedělním a svátečním žalmům 16. března Květná neděle: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? 20. března Zelený čtvrtek: Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy. 21. března Velký pátek: Otče, do tvých rukou poroučím ducha svého. 23. března Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. 30. března 2. neděle velikonoční: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 6. dubna 3. neděle velikonoční: Ukaž mi, Pane, cestu k životu. 13. dubna 4. neděle velikonoční: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 20. dubna 5. neděle velikonoční: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. 27. dubna 6. neděle velikonoční: Jásejte Bohu všechny země. 1. května Nanebevstoupení Páně: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu polnice. 4. května 7. neděle velikonoční: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých. 11. května Slavnost Seslání Ducha svatého: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země. 8

9 Prosba uzávěry od plastových lahví Charitní zařízení v Hrabyni se mimo jiné zabývá tříděním uzávěrů od plastových lahví, které se dále recyklují a používají. Členové chráněných dílen nám budou velmi vděční, pokud jim můžeme nějaké uzávěry poskytnout. Kdo tedy chcete podpořit dobrou věc, sbírejte uzávěry od plastových lahví a ve větším množství je doneste kteroukoliv neděli do kanceláře, nejlépe mezi ranní a druhou mší svatou. Misijní aktivity v Pustkovci Protože se již delší dobu v Pustkovci nikdo nestaral o misijní nástěnku ani o vybírání misijní pokladničky, tak jsem tyto věci dočasně odnesl z kostela. Chceteli přispět na misie nějakým finančním darem, pak mi jej odevzdejte v obálce. Totéž platí i pro poštovní známky. Prosím, nevhazujte je do pokladničky v kostele, ale odevzdejte mi je ve větším množství. V Krásném Poli je misijní skupinka živější, takže jim všechny dary předám a oni je pošlou na potřebná místa. V Charitě Ostrava Vám rádi pomůžeme hledat řešení Již řadu let v Charitním středisku poradenských a sociálních služeb pomáháme lidem v těžké životní situaci. Nabízíme zejména odborné sociálněprávní poradenství a drobnou sociální a hmotnou pomoc. Co tato slova znamenají v praxi, kdo všechno se na nás může obrátit? Nabízíme poradenskou pomoc lidem, kteří se ocitli v krizi, lidem, kteří řeší problémy v mezilidských vztazích, lidem, kteří potřebují radu z občanskoprávní oblasti. Mohou se na nás obrátit také ti, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo domov ztratili. Pomoc nabízíme i lidem, kteří se ocitli v existenční nouzi, nemají žádný příjem a potřebují pomoc s vyřízením dokladů, sociálních dávek nebo při hledání práce (v této situaci můžeme vedle poradenství mimořádně zajistit i potravinový nákup, ošacení z charitního šatníku a finanční pomoc při vyřízení dokladů a fotografií). Mohou se na nás dále obrátit lidé, kteří potřebují znát informaci o sociálních službách v Ostravě (např. o domovech pro přechodný pobyt seniorů, o službách osobní asistence apod.). Vyhledat nás mohou i lidé v situaci, kdy nevědí, 9

10 na jakou organizaci se obrátit (při specifických problémech, např. se závislostí na alkoholu či drogách, s domácím násilím, s problémy při dluzích a exekuci apod.). Neslibujeme, že dokážeme vyřešit všechny problémy, ale nabízíme pomocnou ruku všem, kteří chtějí svou situaci řešit. Pokud problém přesáhne naše znalosti a možnosti pomoci, rádi pomůžeme hledat pomoc specializovaného odborníka. Bližší informace a kontaktní údaje můžete získat na informativních materiálech umístěných na nástěnce v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Pustkovci, nebo na internetových stránkách - odkaz poradenské služby. K. Pekárková 10 Pozvání do chrámového sboru Před půl rokem jsem byl s manželkou osloven jiným manželským párem s nabídkou, abychom zkusili zpívat v chrámovém sboru v kostele v Pustkovci. Pozvání jsem přijal, sice s obavami, ale zkusil jsem to. Podle svých možností se snažím přispět a chytit správný tón od souseda, i když se mi mnohdy ještě nedaří čistě intonovat. Duch společenství sboru je však velmi vstřícný, pohodový a velkorysý. Přispívá k tomu i vedení nového sbormistra dirigentky, svobodné třiadvacetileté Zuzanky Jandákové. Při rozezpívání nás trpělivě tón po tónu opravuje, aby vše ladilo, takže 75 až 90 minut zkoušky každé pondělí uběhne velmi rychle. Proč píši svůj příspěvek do Benjamína, je fakt, že by obsazení sboru potřebovalo nové členy, hlavně mužské hlasy. Navíc mužskou část představují většinou senioři, a když někdo nemůže pro nemoc nebo nějakou jinou příčinu přijít, je zkouška značně oslabena. Proto se obracím na Vás všechny zkuste to a nebudete litovat. Přijďte prosím hlavně muži nás podpořit v našem společném snažení. Zkoušky se konají každé pondělí v 18 hodin v hale. Nebojte se přijít do společenství věřících a budete srdečně přivítáni. Atmosféru blízkosti, o které se tak mluví, si můžete vyzkoušet i v našem sboru. A dáváte-li tím svůj čas, znamená to, že jste darovali sami sebe. No, a kdyby Vám to zpívání skutečně nešlo, tak jste si to alespoň zkusili. Vlastík V. Cimrmanovské okénko Jára Cimrman se ve svém bohatém studiu psychologie zabýval otázkou mezilidské komunikace. Trápilo ho, že někteří lidé mezi sebou komunikují poněkud nevybíravým způsobem nátlak jeden na druhého, vyhrožování, zvyšování hlasu apod. Cimrman proto přišel s geniálním nápadem: neprovádět osvětu o tom, jak komunikovat správně, ale jak komunikovat tak, abychom

11 dosáhli svého. V zrcadle těchto pravidel by pak měl každý najít způsob správné výměny názorů. Vzniklo tak Cimrmanovo desatero komunikace, které předkládám k zamyšlení: 1. Chceš-li prosadit svou, začínej s druhým jednat zásadně ve chvíli, kdy je nepřipravený. Dobré je přepadnout ho nečekaně a vyhrknout na něj to, co chceš prosadit. 2. Ideální je přijít za protivníkem ve chvíli, kdy někam spěchá nebo je zaneprázdněný, aby neměl čas problém dobře promyslet. 3. Pokus se nenápadně rozšířit počet lidí, jejichž jménem mluvíš. Říkej: My jsme se tak domluvili nebo Všichni to tak chtějí. 4. Nic nezkazíš, budeš-li používat slova nikdy a vždycky. Účinné jsou dva doplňující se výroky: To tak nikdy nebylo nebo Tak to vždycky bylo. 5. Občas podotkni: Vždyť je to přece jasné. Jen ty to nechceš vidět. 6. Nezapomeň zdůraznit: Já tě mám rád a myslím to s Tebou dobře. Jenom ty si stále nedáš říci. 7. Zkus tzv. stařecký argument: Já jsem starší, a tak to vím lépe případně Já jsem v této farnosti déle než ty, a tak do toho mám větší vhled. 8. Neboj se vyhrožovat: Když nebude po mém, tak s tebou přestanu spolupracovat. 9. Když už nevíš kudy kam, protivníka vždy udoláš výroky typu: Já jsem to tak poznal v modlitbě nebo Panna Maria mi to zjevila. 10. I když jste se na ničem nedohodli, chovej se tak, jako by rozhovor skončil tvým vítězstvím. Protivník možná nebude mít sílu proti tobě dál bojovat a ty si prosadíš svou. 11

12 Benjamín. Zpravodaj farnosti Ostrava Pustkovec. Vychází 3 5x ročně. Číslo 2/2008. Vydáno v Ostravě dne Evidenční číslo MKČRE Vydává Římskokatolická farnost Ostrava Pustkovec, Pustkovecká 350, , Ostrava Pustkovec, IČ , tel , bankovní spojení: /0800 (pro Pustkovec), /0800 (pro Krásné Pole) 12

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

3/2008 Úvodem Prázdniny už jsou zase na obzoru. Když se dívám na svůj diář v červenci a srpnu, nepůsobí na mě dojmem volna a odpočinku, ale spíše

3/2008 Úvodem Prázdniny už jsou zase na obzoru. Když se dívám na svůj diář v červenci a srpnu, nepůsobí na mě dojmem volna a odpočinku, ale spíše 3/2008 Úvodem Prázdniny už jsou zase na obzoru. Když se dívám na svůj diář v červenci a srpnu, nepůsobí na mě dojmem volna a odpočinku, ale spíše nakupením aktivit. Každý rok mě to stojí mnoho sil, nervů

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá

2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá 2/2010 Vychází velikonoční číslo Benjamína. Když píšu tyto řádky, venku mrzne a někde je bílo. A mě napadá přirovnání: tak, jako i letošní dlouhá zima jednou skončí, podobně hřeje naše srdce i naděje,

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec. 6.30 19.00 VŠ Středa 16.00 16.45 16.00 16.45 17.00 Čtvrtek

Plán bohoslužeb od 1. září Pustkovec. 6.30 19.00 VŠ Středa 16.00 16.45 16.00 16.45 17.00 Čtvrtek 4/2008 Úvodem Prázdniny jsou za námi. Rád bych poděkoval všem z Vás, kteří jste se podíleli na přípravě a organizaci farních akcí, kterých už bylo požehnaně. Během prázdnin se také podařilo realizovat

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Organizační pokyny v souvislosti s biřmováním Vzhledem k biřmování nebude v neděli 3. února v Krásném Poli mše svatá v 10.30. Místo toho však bude v

Organizační pokyny v souvislosti s biřmováním Vzhledem k biřmování nebude v neděli 3. února v Krásném Poli mše svatá v 10.30. Místo toho však bude v 1/2008 Úvodem Naše farnost začíná prožívat druhý rok svého života. Věřím, že už nebude jako ten loňský tolik poznamenaný administrativním shonem v souvislosti se vznikem farnosti, ani tvořením některých

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Neděle 25. prosince 2011

Neděle 25. prosince 2011 Neděle 25. prosince 2011 Sbírka na opravu lavic v Bludovicích- dnes je sbírka na opravu lavic v Bludovicích Jesličková - dnes je v 16.00 v kostele sv. Anny Jesličková pobožnost. Bude se hrát divadlo o

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Neděle 28. prosince 2014

Neděle 28. prosince 2014 Neděle 28. prosince 2014 Zapisujeme úmysly mší na příští pololetí - po mši sv. Tříkrálová sbírka - prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku přijďte

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

K ZAMYŠLENÍ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ FARNÍČEK 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. ŘÍJNA 2016 41//2016 Poslední neděle jsme narazili na základní témata duchovního života: 27. neděle pokora, 28. neděle vděčnost a tuto neděli připojíme téma vytrvalost.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Neděle 29. prosince 2013

Neděle 29. prosince 2013 Neděle 29. prosince 2013 Po mši sv. zapisujeme úmysly mší na příští pololetí Tříkrálová sbírka: Prosíme dobrovolníky, jak děti tak i dospělé, kteří by chtěli chodit koledovat na Tříkrálovou sbírku přijďte

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Vánek - VELIKONOCE 2010

Vánek - VELIKONOCE 2010 Vánek - VELIKONOCE 2010 Milí bratři a sestry, prožíváme postní dobu a právě ona je velikou a jedinečnou příležitostí k uvědomění si toho, co pro nás Pán Ježíš vykonal. Pro mě konkrétně, pro každého člověka!

Více

3/2011 Na začátku školního roku se Vám dostává do rukou další číslo Benjamína, které již tradičně přináší potřebné informace o aktivitách, které se

3/2011 Na začátku školního roku se Vám dostává do rukou další číslo Benjamína, které již tradičně přináší potřebné informace o aktivitách, které se 3/2011 Na začátku školního roku se Vám dostává do rukou další číslo Benjamína, které již tradičně přináší potřebné informace o aktivitách, které se nyní opět rozbíhají. Seznámím Vás krátce s několika novinkami.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Akce Diecézního centra mládeže v Č. Budějovicích

Akce Diecézního centra mládeže v Č. Budějovicích Akce Diecézního centra mládeže v Č. Budějovicích Datum 2010-2011 1 Pouť na Lomec 12.9.2010 2 Kurz pro animátory 17. 19.9.2010 22. 24.10.2010 19. 21.11.2010 11. 13.2.2011 6. 8.5.2011 3 Biblická škola přihlášky

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více