--V ~ ~ ~2/2 ~ YL~-P 2Z :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) NS. _ ~~~8 S~~ Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "--V ~ ~ ~2/2 ~ YL~-P 2Z :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) NS. _ ~~~8 S~~ Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce"

Transkript

1 -- :'.,!" _. -t:,;: r~' t~.,. :1 III~) J: ~. ~..,.,.: ~1...:i..; iz~kl ADNA,. '~EOPRAVO VANEHO MATERIA.LU Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf. TECHNICKA SPECIFIKACE.-. MATERIALU OSOBNIHO v. POUZITI TS-MOP Cfslo vydani: Pro vyrobu vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G KCM: Kalhoty odevu 2007 dvoudilneho pro vykonne letce Vytisk jediny Pocet listu: 19 Pocet pifloh: 0 Zpracovatel TS-MOP: zpraeovatel odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmeni) Stredisko vyvoje, vyzkumu a vedecky pracovnfk zkusebnictvf vystrojnf sluzby Be. Marta PALAsKovA \ -, aphm TS-MOP schvaluie za zpraeovatele: organizace odpovedny pracovnfk (funkce.jmeno a pffjmenf) podpis datum ~ YL~-P 2Z podpis - razitko L datum Zakladna neopravovaneho nacelni!< I'J,~~I.U NS. _ ~~~8 S~~ materialu pplk. lng. liff STIRBA ". ~" TS-MOP sehvaluje: organizace odpovedny pracovnfk podpis - razftko datum (funkee, jmeno a pffjmenf)...-;--~ Velitelstvf sil podpory Nacelnfk oddelenf vystrojni ~ ~ ~2/2 --V sluzby (,~,. \:~ ); CZ pplk. Ing. Zdenek SIR \'7 c-: ""/ Platnost TS-MOP ode dne schvaleni, Index Zmena Datum Provedl Index Zmena Datum ProvedI a e b f c g d h

2 VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 8521 BRNO 1. vydání Únor 2012 TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU TS-MOP pro výkonné letce KČM:

3 Číslo změny Přehled změn v TS-MOP Předmět změny TS-MOP Platnost od Strana číslo Změnu provedl, datum 3

4 OBSAH TS-MOP Schvalovací list Čelní list Přehled změn Obsah TS-MOP Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Kapitola 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola 2 URČENÍ PRODUKTU Kapitola 3 TECHNICKÝ POPIS Kapitola 4 DALŠÍ ÚDAJE Kapitola 5 POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ Kapitola 6 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ Kapitola 7 POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZNAČENÍ Kapitola 8 POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI Kapitola 9 SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU Kapitola 10 TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU Kapitola 11 VELIKOSTNÍ SORTIMENT Kapitola 12 KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY Kapitola 13 TECHNICKÝ NÁKRES, FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ 4

5 Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Názvosloví: Dodavatel Jakost Kontrola Odběratel Oprava Produkt Smlouva Udržovatelnost Zkouška Životnost osoba (fyzická i právnická), která vyrábí, dodává nebo jen navrhla produkt, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává, nebo označuje produkt, za který odpovídá podle zákona č. 22/1997 Sb., a který hodlá uvést na trh pod svým jménem. stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. ověřování shody měřením, pozorováním, zkoušením nebo srovnáváním významných charakteristik objektu. organizační celek rezortu Ministerstva obrany u kterého se bude produkt používat, nebo který je smlouvou určen k převzetí zboží, nebo organizační celek, v němž je zařazen zpracovatel TS-MOP. fyzický zásah prováděný za účelem obnovy požadované funkce nebo vzhledu produktu, který nevyhovuje požadavkům stanoveným v TS-MOP. platí definice uvedená v ČSN EN ISO 9000:2006, avšak pro účely těchto TS- MOP se jedná o výrobky, služby nebo materiály patřící do majetkového uskupení 2.1 (materiál osobního použití). obchodně závazkový vztah ve smyslu platného právního předpisu uzavřený mezi kupujícím a prodávajícím. schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci, jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené postupy a prostředky. stanovení (hodnoty) jednoho nebo několika znaků podle určitého postupu. schopnost výrobku plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do dosažení mezního stavu. Použité zkratky: ČSN KČM TS-MOP NCAGE NSN RN Česká technická norma Katalogové číslo majetku Technická specifikace materiálu osobního použití kód NATO přidělený výrobci a dodavateli skladové číslo NATO referenční číslo 5

6 Souvisící dokumenty: Zákon č. 40/1964 Sb., Zákon č. 513/1991 Sb., Zákon č. 137/2006 Sb., Zákon č. 219/1999 Sb., Zákon č. 309/2000 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 102/2001 Sb., Zákon č. 185/2001 Sb., Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb., Vyhláška MPO č. 93/1999 Sb., Vyhláška MO č. 5/2001 Sb., Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., Vyhláška MPO č. 94/1999 Sb., Vyhláška MO č. 154/2011 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanovuje způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanovují postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů kterou se stanovují postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice) 6

7 Odborné pokyny ředitele Sekce logistiky MO Technické specifikace materiálu osobního použití čj / ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 105-A 01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A 01: Všeobecné principy zkoušení. ČSN EN A 02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A 02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993). ČSN EN A 03 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A 03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (ISO 105-A03:1993). ČSN EN ISO 3758 Textilie - Symboly pro ošetřování. ČSN Názvosloví vad tkanin. ČSN Lidské tělo. Oděvní názvosloví. ČSN Oděvní názvosloví. Střihy. ČSN Oblečení a doplňky oblečení. Terminologie. ČSN Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů. ČSN Oděvní názvosloví. Technologie. ČSN Textilie a textilní výrobky Značení. ČSN Názvosloví vzhledových konfekčních chyb. ČSN Oděvy. Společná ustanovení. ČSN Švy a šití. Názvosloví a označování. ČSN Oblečení a doplňky oblečení. Metoda měření rozměrů hotových výrobků. ČSN Šicí nitě. Společná ustanovení. ČSN EN ISO 2060 Textilie Nitě na návinech Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou ČSN EN Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků ČSN EN ISO Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip ČSN EN ISO 6330 Textilie Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií ČSN EN ISO 5077 Textilie Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení ČSN EN ISO Textilie Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a doúpravě ČSN EN ISO Textilie Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a doúpravě při použití tetrachlorethylenu ČSN EN Textilie. Tkaniny. Konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO :1984) ČSN EN ISO Textilie Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale Část 2: Zjišťování poškození vzorku ČSN EN ISO 9237 Textilie Zjišťování prodyšnosti plošných textilií ČSN EN ISO 105-D01 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění pomocí perchlorethylenu ČSN EN ISO 105-X12 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část X12: Stálobarevnost v otěru ČSN EN ISO 105-E04 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část E04: Stálobarevnost v potu 7

8 ČSN EN ISO 105-E01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti Část E01: Stálobarevnost ve vodě ČSN EN ISO 105-B02 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška xenonovou výbojkou ČSN EN ISO 105-X11 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část X11: Stálobarevnost při žehlení ČSN EN ISO 105-C06 Textilie Zkoušky stálobarevnosti Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN 367 ČSN EN ISO 6942 ČSN EN ČSN EN ed.2 Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale. Textilie. Stanovení odolnosti plošných textilií vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) (idt ISO 4920:1981) Ochranné oděvy Ochrana proti teplu a ohni Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene Ochranné oděvy Ochrana proti teplu a ohni Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene Ochranné oděvy Oděvy na ochranu proti teplu a plameni Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu Ochranné oděvy Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky Elektrostatika Část 5 1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy Všeobecné požadavky 8

9 KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÁ ČÁST 1.1 Technická specifikace materiálu osobního použití (TS-MOP) je dokumentem ve vlastnictví rezortu Ministerstva obrany, který vymezuje konstrukci, rozměry, požadované vlastnosti, velikosti a další jakostní znaky produktu. TS-MOP dále určuje podmínky pro výrobu, kontrolu, zkoušení, používání, údržbu, opravy, balení, přejímku, skladování, značení a likvidaci produktu. Je-li na výrobek vyžadováno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, je TS-MOP, společně s dokumentací dodávanou dodavatelem v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a kupní smlouvou, dokumentací výrobku ve smyslu 20, odst. 3 tohoto zákona. KAPITOLA 2 - URČENÍ PRODUKTU 2.1 pro výkonné letce (dále jen kalhoty) jsou určené pro výkonné letce a ostatní létající personál pro práci v kabině letounu a v terénu při bojové činnosti a výcviku. KAPITOLA 3 - TECHNICKÝ POPIS 3.1 Kalhoty - s náprsníkem, zvýšeným zadním dílem a se šlemi. V horní části levého bočního švu směrem do zadního dílu rozparek zapínaný na podložené kryté zdrhovadlo 30 cm dlouhé, po celé délce rozparek krytý patkou o rozměrech 31 x 5,5 cm zapínanou na tři stiskací knoflíky, patka směřuje z předního dílu do zadního. 3.2 Přední díl v kolenní části zpevněný. V horní části prostřižené vnitřní kapsy zapínané na kryté 20 cm dlouhé zdrhovadlo. V dolní části kalhot měchové kapsy konického tvaru včetně měchové části zapínané krytým zdrhovadlem 20 cm dlouhým. Kapsy zdvojené, našité v horním a dolním kraji. Boční strany našity pouze v dolní části, v horní části průvlek světlost 12 cm. Měchová část kapsy u krokového švu zafixována uzávěrkou, u bočního švu měchová část nezpevněná. Rozměry kapes: délka 28 cm, šířka v horním kraji 21,5 cm. Ve stehenní části na obou nohavicích našity dva stuhové uzávěry o rozměrech 20 x 3 cm ve vzdálenosti 12 cm od sebe na připevnění odnímatelné kapsy. Na pravém předním dílu ve stehenní části přes podložení našitý 2 cm široký popruh s kovovým D-obloučkem. 3.3 Zadní díl zvýšený, tvarovaný, podložený. V horní části všity šle dlouhé 69 cm se sponou, sedová část zpevněná. Na pravém zadním dílu ve stehenní části přes podložení nakládaná kapsa s patkou na útočný nůž, délka kapsy včetně patky je 29 cm, šířka kapsy je 9,5 cm (měřen horní kraj kapesního průhmatu), délka patky zapínané na stuhový uzávěr je 18 cm. V krokovém švu od dolního kraje až do stehenní části rozparek zapínaný na kryté zdrhovadlo 60 cm dlouhé, podložené základním materiálem. U dolního kraje je rozparek krytý patkou o rozměrech 12 x 2,5 cm, patka směřuje z předního dílu do zadního, na patce je našitá háčková část stuhového uzávěru o rozměru 5 x 2,5 cm, na nohavici je našitá smyčková část stuhového uzávěru o rozměru 10 x 2,5 cm. Dolní kraj nohavic podehnutý a prošitý v šířce 3 cm. Dolní kraj nohavic podehnutý, prošitý v šířce 3 cm. 3.4 Boční rozparek - v horní části levého bočního švu směrem do zadního dílu rozparek zapínaný na podložené kryté zdrhovadlo 30 cm dlouhé, po celé délce rozparek krytý patkou o rozměrech 31 x 5,5 cm zapínanou na tři stiskací knoflíky, patka směřuje z předního dílu do 9

10 zadního. 3.5 Náprsník tvarovaný, podložený, s nakládanou kapsou zapínanou na kryté zdrhovadlo. V horním kraji náprsníku všita poutka z pruženky se sponami. Na levé straně náprsníku našita smyčková část stuhového uzávěru pro umístění jmenovky o rozměrech 13 x 2,5 cm, na pravé straně pro umístění hodnostního označení o rozměrech 7 x 3,8 cm. 3.6 Zpracování - všechny švy zajištěny proti třepení obnitkováním nebo švem přeplátovaným. Začátek a zakončení strojového šití zajištěno zpětným uzašitím nejméně 10 mm dlouhým. Předepsaný počet stehů na 10 mm strojového šití je 3-5 stehů. Vzdálenost jehel prošití dvoujehlovým strojem je 5 až 6 mm. Všechna zdrhovadla kovová opatřená tahači. Všechny kovové součásti oděvu (zdrhovadla apod.) musí být podložené nehořlavým materiálem. Všechny namáhané části (kapesní průhmaty, konce zdrhovadel apod.) musí být zpevněné uzávěrkami. Tahač zdrhovadla ze základního materiálu je zajištěn uzávěrkou zhotovenou na uzávěrkovacím nebo knoflíkovacím stroji. Švy musí být rovné s pravidelnými rovnoměrně utaženými stehy a pružné natolik, aby se při natažení netrhaly a konce nití musí být odstřiženy. Šití nebo ozdobné prošití nesmí způsobovat stažení nebo vrásnění švů. 3.7 Veškeré zadané rozměry (kapes, zdrhovadel, apod.) musí být v proporčním souladu s jednotlivě vystupňovanými velikostmi, v Kapitole 3 jsou stanovené pro kalkulační velikost, není li specifikováno na konkrétní velikosti. 3.8 Konstrukční provedení součástky musí být v souladu s určením výrobku - Kapitola 2, součástka musí být plně funkční a z hlediska konstrukce nebránit v pohybu uživatele s tělesnými rozměry odpovídajícími dané velikosti. KAPITOLA 4 - DALŠÍ ÚDAJE 4.1 Seznam položek Seznam položek P.č. KČM NSN Název RN NCAGE pro výkonné letce TS-MOP I./1 9S14G pro výkonné letce 158/78 TS-MOP I./2 158/78 9S14G pro výkonné letce 158/88 TS-MOP I./3 158/88 9S14G pro výkonné letce 158/100 TS-MOP I./4 158/100 9S14G pro výkonné letce 164/78 TS-MOP I./5 164/78 9S14G pro výkonné letce 164/88 TS-MOP I./6 164/88 9S14G pro výkonné letce 164/100 TS-MOP I./7 164/100 9S14G pro výkonné letce 170/78 TS-MOP I./8 170/78 9S14G pro výkonné letce 170/88 TS-MOP I./9 170/88 9S14G TS-MOP I./10 9S14G 10

11 P.č. KČM NSN Název RN NCAGE pro výkonné letce 170/ /100 TS-MOP I./ pro výkonné letce 170/ /112 9S14G pro výkonné letce 170/124 TS-MOP I./12 170/124 9S14G pro výkonné letce 176/78 TS-MOP I./13 176/78 9S14G pro výkonné letce 176/88 TS-MOP I./14 176/88 9S14G pro výkonné letce 176/100 TS-MOP I./15 176/100 9S14G pro výkonné letce 176/112 TS-MOP I./16 176/112 9S14G pro výkonné letce 176/124 TS-MOP I./17 176/124 9S14G pro výkonné letce 182/78 TS-MOP I./18 182/78 9S14G pro výkonné letce 182/88 TS-MOP I./19 182/88 9S14G pro výkonné letce 182/100 TS-MOP I./20 182/100 9S14G pro výkonné letce 182/112 TS-MOP I./21 182/112 9S14G pro výkonné letce 182/124 TS-MOP I./22 182/124 9S14G pro výkonné letce 188/78 TS-MOP I./23 188/78 9S14G pro výkonné letce 188/88 TS-MOP I./24 188/88 9S14G pro výkonné letce 188/100 TS-MOP I./25 188/100 9S14G pro výkonné letce 188/112 TS-MOP I./26 188/112 9S14G pro výkonné letce 188/124 TS-MOP I./27 188/124 9S14G pro výkonné letce 194/78 TS-MOP I./28 194/78 9S14G pro výkonné letce 194/88 TS-MOP I./29 194/88 9S14G pro výkonné letce 194/100 TS-MOP I./30 194/100 9S14G pro výkonné letce 194/112 TS-MOP I./31 194/112 9S14G pro výkonné letce 194/124 TS-MOP I./32 194/124 9S14G Položky výrobku, určené k zabezpečení životního cyklu 4.2 Kompletační seznam NEVYUŽITO P.č. KČM Název Množství TS MOP pro výkonné letce 1 TS-MOP

12 KAPITOLA 5 - POKYNY PRO SYSTÉM KONTROL A ZKOUŠENÍ 5.1 Výrobce musí mít v rámci svého systému managementu jakosti zaveden proces monitorování a měření, který musí být v souladu s normou ČSN EN ISO Tento proces musí být dokumentován včetně metodik pro monitorování a měření jednotlivých parametrů v průběhu výroby a při výstupní kontrole. Výrobce musí být schopen doložit splnění parametrů výrobku uvedených v kapitolách 3 a 9 až 13 této TS-MOP. KAPITOLA 6 - POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 6.1 Ukazatele udržovatelnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny na textilní etiketě formou symbolů pro ošetřování viz. Kapitola 7. KAPITOLA 7 - POKYNY PRO BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A ZNAČENÍ 7.1 Balení - se balí po 1 kusu do sáčku z PE, který se označí etiketou nebo štítkem s čárovým kódem. Dále se vkládají po 10-ti kusech do krabice z pětivrstvé lepenky. Do krabice jsou vkládány výrobky v jedné velikosti. Krabice, která obsahuje jiný počet, musí být označena. Každá krabice je zajištěna proti otevření (přelepením nebo převázáním) a označena etiketou s údaji: výrobce, název výrobku, velikost, počet kusů, rok výroby, čárový kód a vojenský znak zkřížené meče. Krabice má rozměry (590 ±5) mm x (380 ±5) mm x (290 ±5) mm, objem 0,065 m 3, hmotnost nabalené krabice nesmí přesáhnout 15 kg Skladování - výrobky se skladují v suchých, čistých a uzavřených skladovacích prostorách minimálně 1 m od topných těles a bez přímého vlivu slunečních paprsků, při teplotě 0-30 C a relativní vlhkosti maximálně 70 %. Sklady jsou zabezpečeny proti hmyzu a drobným hlodavcům. Za těchto podmínek je doba skladovatelnosti 10 let. 7.3 Značení Značení výrobku - textilní etiketou v barvě základního materiálu (písmo černé), po obvodě našitou z rubní strany na pravém zvýšeném zadním dílu, cca 3 cm od horního kraje. Etiketa obsahuje tyto údaje: - Název výrobku (lze uvést zkrácený název). - Výrobce - Velikost - Materiálové složení v plném znění (viz. Vyhláška MPO č. 92/1999 Sb.) - Symboly pro ošetřování dle ČSN EN ISO 3758 ( ) - Datum výroby ve tvaru mm/rrrr ( měsíc/rok např. 06/2006) - Vojenský znak - zkřížené meče. 12

13 Značení na textilní etiketě musí být stálobarevné a čitelné i po údržbě, po dobu životnosti, velikost písma min. 0,3 cm. KAPITOLA 8 - POKYNY PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI 8.1 Likvidace výrobků se provádí v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími předpisy v platném znění. KAPITOLA 9 - SPECIFIKACE POUŽITÉHO MATERIÁLU 9.1 Základní materiál - 100% NOMEX Comfort nebo materiál s technickými vlastnostmi. 9.2 Ostatní materiál - barevné provedení šicích nití, zdrhovadel, stuhových uzávěrů a ostatních pomocných materiálů musí být v odstínech základního materiálu. Kovové části musí mít patinovaný povrch nebo odstín základního materiálu. Všechny doplňkové materiály (lemy, keprové stuhy, nitě, stuhy zdrhovadel) musí být z nehořlavého materiálu. 1. Zdrhovadlo kovové 20 cm nedělitelný 1x jezdec. 2. Zdrhovadlo kovové 30 cm nedělitelný 1x jezdec. 3. Zdrhovadlo kovové 60 cm nedělitelný 1x jezdec. 4. Šicí nitě nehořlavé. 5. Stuhový uzávěr smyčka 2,5 cm. 6. Stuhový uzávěr smyčka 3 cm. 7. Stuhový uzávěr smyčka 3,8 cm. 8. Stuhový uzávěr háček 2,5 cm. 9. Spona plastová - snížená hořlavost. 10. Stiskací knoflík. 11. Kovový D-oblouček. 12. Popruh š. 2 cm. 13. Pruženka š. 5 cm. 14. Pruženka š. 4 cm. 15. Textilní etiketa. 13

14 KAPITOLA 10 - TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÉHO MATERIÁLU 10.1 Technické parametry - základní materiál P.č. Parametr Požadováno Zkušební normy 1 Materiálové složení 93 % m - aramid 5 % p- aramid 2 % antistatické bikomponentní vlákno s uhlíkovým jádrem Vyhláška MPO 92/1999 Sb. Vyhláška MPO 93/1999 Sb. Vyhláška MPO 94/1999 Sb. 2 Vazba plátnová Barva šedozelená dle předlohy (barveno ve vlákně) Úprava oleofobní (stupeň) min. Spray test - nový materiál 5 (100), - po 3 cyklech praní na 60 oc 3 (80) ČSN EN Plošná hmotnost (g/m 2 ) 165 ±5 % ČSN EN Změna rozměrů (%) v praní na 60 oc max. -3 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO Pevnost (N) min. 880 /680 ČSN EN ISO (osnova / útek) 8 Odolnost v oděru na přístroji Martindale v otáčkách min., při zatížení (795 ±7) g ČSN EN ISO Žmolkovitost - Martindale (stupeň) min.(líc na líc, 7000 otáček) 10 Ochrana proti teplu a plameni Omezené šíření plamene - poškození plamenem k hornímu nebo svislému okraji - doba dohořívání plamenem (s) - doba dohořívání žhnutím (s) - tvorba děr - roztavené odpadající částice - hořící odpadající částice 11 Ochrana proti teplu a ohni Omezené šíření plamene po praní (5x praní teplota 60 ºC) index 3-4 ČSN EN ISO A1 podélný / příčný směr ne 2 2 ne ne ne ČSN EN ISO zkušební metoda ČSN EN ISO postup A 3/5H/60 ČSN EN ISO zkušební metoda ČSN EN ISO postup A 12 Odolnost vůči konvekčnímu teplu - index prostupu tepla (plamene) HTI24 B1 min. 4 10s ČSN EN ISO zkušební metoda ISO 9151 (ČSN EN 367) 13 Odolnost vůči sálavému teplu C1 ČSN EN ISO

15 P.č. Parametr Požadováno Zkušební normy - index přestupu sálavého tepla RHTI24 min. 7 20s zkušební metoda ČSN EN ISO 6942 postup B Antistatické vlastnosti (zabezpečené vláknem) Měrný povrchový odpor Rezistance mezi dvěma body (pro kusové výrobky a oblečení) 2,5 x 10 9 Ω < Ω ČSN EN ČSN EN Stálost vybarvení (stupeň) min. (změna odstínu/zapuštění) 15 - na světle 4 ČSN EN ISO 105-B v praní při 60 o C 4 /3-4 ČSN EN ISO 105-C v chemickém čištění 4 ČSN EN ISO 105-D v otěru za sucha 3-4 ČSN EN ISO 105-X v otěru za vlhka 4 ČSN EN ISO 105-X v potu: - kyselý 4/3 ČSN EN ISO 105-E04 - alkalický 4/ ve vodě 4 / 3 ČSN EN ISO 105-E01 Poznámka: Barevná odchylka materiálu je přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN A02 proti předané předloze. Požadované hodnoty jednotlivých parametrů vychází z příslušných norem v platném znění. 15

16 KAPITOLA 11 - VELIKOSTNÍ SORTIMENT 11.1 Veškeré rozměry uváděné v kapitole 11 a 12 jsou v centimetrech Počet velikostí sortimentu: standardně 24 velikostí (viz označené velikosti *). V případě potřeb AČR i velikosti okrajové Tabulka velikostí: Velikost Klíč Výška postavy Obvod pasu 158/ / / / *164/ *164/ *170/ *170/ *170/ *170/ / *176/ *176/ *176/ *176/ *176/ *182/ *182/ *182/ *182/ *182/ *188/ *188/ *188/ *188/ *188/ / *194/ *194/ *194/ /

17 KAPITOLA 12 KONSTRUKČNÍ A KONTROLNÍ ROZMĚRY 12.1 Kalkulační velikost: 182/100. Výška postavy Obvod pasu A Pasová šířka B Sedlová šířka C Boční délka D Kroková délka 70 69, , , , , , ,5 77 E Stehenní šířka 35 35, , , , , ,5 40 F Dolní šířka kalhot 22 22, , , , , ,5 24 G Délka náprsníku ,5 24,5 24, ,5 25,5 25,5 25,5 25,5 Výška postavy Obvod hrudníku A Pasová šířka B Sedlová šířka C Boční délka D Kroková délka 82 81, , , , , ,5 86 E Stehenní šířka 35 35, , , , , ,5 40 F Dolní šířka kalhot 22 22, , , , , ,5 24 G Délka náprsníku ,5 26,5 26,5 26,5 26, Poznámka: Rozměry jsou uvedeny v centimetrech. Tolerance rozměrů: dle ČSN , kapitola II., odstavec 12 (±2 %). Místa měření dle ČSN a technický nákres viz Kapitola

18 KAPITOLA 13 - TECHNICKÝ NÁKRES, FOTOGRAFICKÉ VYOBRAZENÍ 13.1 Technický nákres a místa měření 18

19 13.2 Fotografické zobrazení Poznámka: Rozparek v bočním švu je umístěn v horní části levého bočního švu směrem do zadního dílu. 19

J ~CtM[b 16. 02. 2012

J ~CtM[b 16. 02. 2012 r - I~ZAKLADNA TS-MOP-30-12 NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stredisko vyvoje, vyzkurnu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000197129 TECHNICKA. SPECIFIKACE MATERIALU osonxtno POUZITI Pro

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu ~~ 1 7_~ :;~~ ~' ~ -Z 1& TECHNICKA r'>.,~ ADNA ~ 't~_ OPRAVOVANEHO MATERIA-LV Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojni sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000844117,, SPECIFlKACE, MATERIALU OSOBNIHO

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. (funkee, jmeno a pffjmenf) vedecky praeovnfk Be. Marta PALA.SKOVA. (funkee, jmeno a pifjmenf)

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. (funkee, jmeno a pffjmenf) vedecky praeovnfk Be. Marta PALA.SKOVA. (funkee, jmeno a pifjmenf) I ~~ -.:'~ i ", ' "i\ : Jo < J I~ 'I.AKLADNA,, 1 0-" 5, MATERrALU "--- ~ _. NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFlKACE, MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby

Více

MATERIALU OSOBNIHO v ~ ~ ~ POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM l. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. (funkce, jmeno a pffjmenf) vedecky pracovnfk

MATERIALU OSOBNIHO v ~ ~ ~ POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM l. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. (funkce, jmeno a pffjmenf) vedecky pracovnfk 1,~ z '~~. :~~ o i ~ " - ' """ ~~,~:!' ~ ~KLADNA ~ '\;1:"" NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFIKACE ~ ~ MATERIALU MATERIALU OSOBNIHO v ~ POUZITI Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf TS-MOP-186-11 Cislo

Více

\ \ ' r~w

\ \ ' r~w -'. 11\-.. ~,~ ;y.,.:,,~\\\~ -r.,""{w l'1\~\~),;'1 :t." ~~ " J... I ~Pif' -.!2.~"i1 _' ~ i;fl. KLADNA NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G

Více

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmenf) vedecky praeovnfk Be.

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny pracovnfk (funkee, jmeno a pfijmenf) vedecky praeovnfk Be. Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000197028 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI Pro vyrobu v Cepice letni pro pffslusnfky inzenyrske letecke

Více

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI. Pro vyrobu. vedecky praeovnfk Be. Marta PALAsKOVA 1, Z odpovedny praeovnfk

TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI. Pro vyrobu. vedecky praeovnfk Be. Marta PALAsKOVA 1, Z odpovedny praeovnfk {6i~ ~ '~~ -- " ~ADNA NEOPRAVOVANEHO MATERIALU Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000196119 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU osonxmo POUZITI Pro vyrobu

Více

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny praeovnfk (funkee, imeno a pifjrnenf) vedecky pracovnfk Be. Josef SINDELKA./

MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. odpovedny praeovnfk (funkee, imeno a pifjrnenf) vedecky pracovnfk Be. Josef SINDELKA./ / ;~TW. r;~ ~'~~.,....l...c~ /.l,'t 7:: (!;~I--"-' ~to -c ZAKLADNA --- -- NEOPRAVOVANEHO MATERrALU Stredisko vyvoje, vyzkurnu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000286023 Yak na

Více

OBSAH. Názvosloví: prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby).

OBSAH. Názvosloví: prodávající tzn. organizace nebo osoba, která dodává výrobek (může zahrnovat i výrobce výrobku nebo poskytovatele služby). OBSAH Titulní list Obsah TS-MOP Názvosloví, použité zkratky a souvisící citované dokumenty Kapitola 1 VŠEOBECNÁ ČÁST Kapitola 2 URČENÍ PRODUKTU Kapitola 3 TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA Kapitola 4 TECHNICKÝ POPIS

Více

Rukavice kozene pro praporecnfky bile

Rukavice kozene pro praporecnfky bile Stfedisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf vystrojnf sluzby a PHM NCAGE: 9S14G KCM: 0120000665215 TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIA.LU OSOBNIHO POUZITI Pro vyrobu Rukavice kozene pro praporecnfky bile TS-MOP

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU Příloha č. 2 k návrhu KS č. 112800xxx, Strana 1 (celkem 16) VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 8521 B R N O 1. vydání Srpen 2011 TECHNICKÁ SPECIFIKACE MATERIÁLU OSOBNÍHO POUŽITÍ PRO VÝROBU TS-MOP-57-11 Nosiče vyznamenání

Více

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá

TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Provedení: TECHNICKÝ POPIS - Košile s dlouhým rukávem společenská bílá Košile pánská dlouhý rukáv je rovného střihu, zapínaná na 7 knoflíků. Pravý přední díl i levý přední díl mají střižen včetně záložky

Více

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 8. část VZ

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 8. část VZ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 8. část VZ Předmět: Kalhoty Softshell TECHNICKÉ PARAMETRY: Barva: černá Materiál: 94% PES 6% Elastan s membránou Specifické

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 051625, 2. vydání, Oprava 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU 2. Oprava č. 3 Část č. 1 Původní verze

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo

Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo Specifikace pro část 1 Bundy, kalhoty, spodní prádlo Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci PARKA 1. CPV kód - 35811200-4 2. Sloţení Bunda se skládá ze dvou částí vrchní parky a fleecové vložky, kterou lze

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Čepice a klobouky pro Celní správu Technická specifikace Čepice brigadýrka - viz příloha č. 1 technické specifikace Se skládá z čepicového vrchu, okolku, štítku, podbradníku

Více

TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. odpovedny pracovnik

TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO POUZITI. Pro vyrobu. vystrojnf sluzby a PHM 1. NCAGE: 9S14G Vytisk jediny. odpovedny pracovnik i 11':-.. f \ ~ ~.- l~ A ; KLADNA, ~~ EOPRAVOVANEHO MATERIA.LU Stredisko vyvoje, vyzkumu a zkusebnictvf TECHNICKA SPECIFIKACE MATERIALU OSOBNIHO v, POUZITI TS-MOP-126-11 Cislo vydani: Pro vyrobu vystrojnf

Více

Odborná část zadávacích podmínek

Odborná část zadávacích podmínek Strana 1 (celkem 16) ODDĚLENÍ VÝVOJE, VÝZKUMU A ZKUŠEBNICTVÍ VÝSTROJNÍ SLUŽBY Odborná část zadávacích podmínek Blůza maskovací ECWCS KČM 0120000897717 Kalhoty maskovací ECWCS KČM 0120000897818 Strana 2

Více

Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky

Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky Specifikace pro část 4 Trika, reflexní vesta a výšivky Příloha č. 4 k zadávací dokumentaci Triko DVI POLO - 18333000-2 - Tričko DVI POLO je tričko tmavě modré barvy tzv. polo límečkem s krátkým rukávem.

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části Příloha č. 7 k č.j.:ppr-4710-38/čj-2012-0099ec Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části 1. NÁZEV MAJETKU KUKLA OHNIVZDORNÁ 2.NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311430100 OZNAČENÍ KÓDU CPV 35811200-4 3.TECHNICKÝ

Více

Pracovního stejnokroje II

Pracovního stejnokroje II Příloha č. 2 k č.j.hspm-687-2/2012 ÚE Počet listů: 5 Technická specifikace předmětu smlouvy Pracovního stejnokroje II Technické podmínky pracovního stejnokroje II jsou stanoveny v příloze č. 6 vyhlášky

Více

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu.

Požadujeme dodržení rozměrů uvedených v příslušné tabulce velikostního sortimentu. VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Generální ředitelství Soudní č. 1672/1a, poštovní přihrádka 3, 140 67 Praha 4 Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 530, ISDS: b86abcb Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Více

Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina

Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina Multifunkční šátek - 18443300-9 Specifikace pro část 6 Šátek, ponožky, bunda, triko, mikina - multifunkční antibakteriální šátek - pro ochranu hlavy, tváře nebo krku před vnějšími vlivy - musí být měkký,

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

Technická specifikace zadávací dokumentace

Technická specifikace zadávací dokumentace Technická specifikace zadávací dokumentace Pracovní oděv pro provoz Oděv uniforma by měla být praktická, odolná a paropropustná. Barvy nesmějí být křiklavé, musí být vyvážené a pokud možno přírodní. Oděv

Více

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 1. část VZ

POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ. 1. část VZ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky POPIS VÝSTROJE VČETNĚ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ 1. část VZ Předmět: Rolák černý POPIS: - Rolák je zhotoven z jednolícního hladkého úpletu černé barvy; - v průkrčníku a

Více

TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá

TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá TECHNICKÝ POPIS Halenka dámská krátký rukáv světle modrá Halenka dámská dlouhý rukáv světle modrá Provedení: Halenka dámská krátký rukáv je polopřiléhavého střihu, zapínaná na 6 knoflíků. Pro krátký rukáv

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2014 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS P 80-06-14 Předmluva Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo

Více

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA

69/2014 Sb. VYHLÁŠKA 69/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2014 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany Ministerstvo vnitra stanoví podle 101 písm. a) k provedení 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj

Pouzdro na služební průkaz KP Inventární výstroj TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky, čj.: PPR-6595-38/ČJ-2012-990640 Název VZ: Pouzdro na služební průkaz a pouzdro na průkaz KP-nákup pro roky 2012, 2013

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO PRAČKY A SUŠIČKY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 30. srpna 2010 Čj. 1586/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 13/13 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika

Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika Spodní prádlo - ohnivzdorné 1. CPV kód - 35811200-4 Specifikace pro část 3 Spodní prádlo, polokošile, trika Příloha č. 3 k zadávací dokumentaci 2. Specifikace - Triko - Spodky - Jedná se o ochranné prádlo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části A

TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části A 1. NÁZEV MAJETKU Příloha č. 3 k č.j.:ppr-4710-38/čj-2012-0099ec Počet listů:10 TECHNICKÁ SPECIFIKACE vymezené části A KOMBINÉZA 92 ZJ OHNIVZDORNÁ (dále jen kombinéza) 2. NOMENKLATURNÍ ČÍSLO 120311400000

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR TECHNICKÁ SPECIFIKACE STEJNOKROJE LESY ČR TP Lesy ČR/16 SAKO PÁNSKÉ Technické parametry - základní materiál P.č. Parametr Zkušební metoda Požadováno 1. Materiálové složení (%) Nařízení Evropského parlamentu

Více

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou

Více

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC Košile P ČR 2011

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC Košile P ČR 2011 TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-1136-6/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 15 Příloha: - Aktualizace k 5.4.2011 Praha 2011 1. NÁZEV MAJETKU Košile

Více

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová

Ing. EVA VELÍKOVÁ. Oděvní technologie III. pro učební obor Krejčí, Krejčová Ing. EVA VELÍKOVÁ Oděvní technologie III pro učební obor Krejčí, Krejčová PRAHA 2003 OBSAH 1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZHOTOVOVÁNÍ KAPES TRUPOVÝCH PODŠITÝCH ODĚVŮ.................... 11 1.1 Druhy kapes...............................................

Více

Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů

Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů Orientační zaměření na technické parametry použitých materiálů Základní vrchový materiál, podšívkový materiál, kapsovina a oteplovací vložky orientační technická specifikace. Na parametry označené *) nejsou

Více

POPIS VÝROBKU TECHNICKÝ POPIS

POPIS VÝROBKU TECHNICKÝ POPIS Příloha č. 2 POPIS VÝROBKU Blůza pracovní MISE letní, barva písková střih a funkčnost zachovat jako u blůzy SPS 92 (včetně suchých zipů na hrudi a zádech). Další suchý zip požadujeme na pravém rukávu o

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015

OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015 OBOROVÁ SPECIFIKACE Únor 2015 Prádlo pro hotely a restaurace Technické požadavky OS 80-06 Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace) bylo odsouhlaseno na

Více

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012

České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 České technické normy řady 80 (textilní suroviny a výrobky), platné k listopadu 2012 Označení Třídící znak Název normy 8000 Textilní průmysl, všeobecně ČSN 800001 800001 Textilie. Třídění a základní názvy

Více

Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres

Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres Pánské společenské kalhoty s podkrytovým rozparkem na knoflíky Technický nákres Ing. Daniela Veselá Ak. r. 2009/2010 1 Technický popis Pánské oblekové kalhoty s přehyby na předních a zadních dílech, v

Více

Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO a ČSN EN ISO dle uvedených požadavků.

Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO a ČSN EN ISO dle uvedených požadavků. Příloha č. 1 Specifikace OOPP Jednotlivé oděvní součásti uvedené v této příloze, musí splňovat ČSN EN ISO 13688 a ČSN EN ISO 20471 dle uvedených požadavků. K OOPP požadujeme doložit certifikát, že uvedený

Více

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC SPS 92 a kombinézy - nákup

TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR /ČJ EC SPS 92 a kombinézy - nákup TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-2378-6/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 20 Příloha: - Aktualizace k.4.2011 Praha 2011 1. NÁZEV MAJETKU Množství

Více

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení).

- přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek. - sekyra, - svítilna, - tísňová píšťalka, (osobní bezpečnostní zařízení). Osobní výstroj a výzbroj: je souhrn předmětů, soubor potřeb, případně oblečení k určité činnosti k vykonávání nějakého úkonu. Výstroj hasiče: Výzbroj hasiče: - přilba, - oděv - rukavice, - obuv, - opasek.

Více

( ~.:::-: ~ rot" 'rcaivt ADNA

( ~.:::-: ~ rot 'rcaivt ADNA ~ ( ~.:::-: ~ rot" 'rcaivt ADNA.~ NEOPRAVOVANEHO TECHNICKA SPECIFlKACE MATERIALU MATERIALU ososxtao POUZITI Stfed isko vyvoje, vyzkumu a zku sebnictvf TS-MOP-Ol-12 Cislo vydanf: Pro vyrobu vystrojnf sluzby

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 051625 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO TELEVIZORY

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO TELEVIZORY VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 25. června 2009 Čj. 1612/2009-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 23/23 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

II. část. Popis výrobku

II. část. Popis výrobku II. část Dodávky vrchních oděvů stejnokrojů Vězeňské služby České republiky (dále jen stejnokroj ) a jeho doplňků zhotovovaných ze základních materiálů směsových ve složení vlna/polyester a zhotovovaných

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO AUTORÁDIA

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO AUTORÁDIA VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 7.října 2010 Čj. 1587/2010-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace

Zbožíznalství 3. ročník PP. Textilní galanterie - prezentace Název školy Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB50 Číslo materiálu 50 Autor Bc. Ivana

Více

ESD oděvy značky CleverTex

ESD oděvy značky CleverTex MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. ESD oděvy značky CleverTex Distributor: MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. MITO, RENTAL SERVICE s.r.o. Sídlištní 818, 756 54 Zubří strana č. Pro oblast výroby elektroniky a elektrotechnického

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění 1. NÁZEV MAJETKU " Bunda nepromokavá pánská zimní" Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany pro zadávání veřejné zakázky na nákup 85 ks bund nepromokavých pánských zimních v roce

Více

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality ŘÍZENÍ KVALITY 1 TŘÍDY KVALITY Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality C top třída B střední třída A začínající třída Nutnost zvolit třídu všechny jsou na trhu žádoucí

Více

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny

Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Technický popis (specifikace) obuvi všeobecné pokyny Provedení obuvi pouze v 1. jakostní třídě v sortimentu. Obuv je určena pro běžný výkon služby příslušníků celní správy.

Více

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál - 1 - POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení PŘÍLOHA Č.2 K Č.j: PPR-10743-4/ČJ-2012- Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PRODUKTY URČENÉ K ZAJIŠTĚNÍ OBRANY STÁTU Základem

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG

Technické přejímací podmínky BELT-3/06 PNG Řízený dokument Strana 1 (celkem 5) CERTIFICATE NO.: ZC-09-046/C01 BY EN ISO 9001:2001 A ZC-09-046/C02 BY EN ISO 14001:2005 Technické přejímací podmínky BELT-3/06 1. Všeobecně... 1 2. Technické požadavky...

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL.

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO OPÉKAČE TOPINEK EL. VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 6. prosince 20 Čj. 24/5/5/20-2280 Výtisk č. Počet listů: 3 Přílohy: 2/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

OCHRANA PROTI POŘEZU PRŮMYSL. Laclové kalhoty 100-28. Pasové kalhoty 100-208. Košile 100-400. Overal AD-818. c9mt5. c9mt5. c9nt5.

OCHRANA PROTI POŘEZU PRŮMYSL. Laclové kalhoty 100-28. Pasové kalhoty 100-208. Košile 100-400. Overal AD-818. c9mt5. c9mt5. c9nt5. 26 3 27 OCHRANA PROTI POŘEZU Oblečení Fristads chránící proti pořezu se skládá z 70% polyesteru a 30% bavlny. Vnitřní strana je měkká a pohodlná. Vnější strana je odolná a odmítavá špíně. Kalhoty jsou

Více

FIRE MAX 3 Rosenbauer zásahový oděv

FIRE MAX 3 Rosenbauer zásahový oděv FIRE MAX 3 Rosenbauer zásahový oděv Popis zboží: Vyvinut profesionály pro extrémní zásahy. Zásahový oděv FIRE MAX 3 byl vyvinut tak, aby hasičům nabídnul maximální ochranu a zároveň aby poskytoval nejvyšší

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

Fólie z PVC-P druh 842

Fólie z PVC-P druh 842 PODNIKOVÁ NORMA PND 5-052-96 ML 2 Fólie z PVC-P druh 842 Účinnost od: 05.04.2014 Vydání č.: 8 1 Všeobecně Tato podniková norma platí pro dodávání fólie z PVC-P (měkčeného polyvinylchloridu) druh 842. Fólie

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační pásy EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních pásů EKOflex a výrobků z těchto pásů. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Pás EKOflex je izolační pás z lehčeného extrudovaného

Více

Spodní prádlo. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové

Spodní prádlo. Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové Spodní prádlo Tato prezentace vznikla s podporou materiálů Ing. Blaženy Musilové SPODNÍ PRÁDLO Soubor oděvů zhotovených z prací textilie, určených pro každodenní nošení. Zhotovuje se především z pletenin

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

PODNIKOVÁ NORMA Fólie POLYPO

PODNIKOVÁ NORMA Fólie POLYPO Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání folií POLYPO. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku jsou izolační fólie složená z PETM folie, LDPE nánosu specifické tloušťky a volitelně mřížky

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 7, 8 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN nevztahuje na výrobky deklarované dle norem: 01.11.2007 ČSN EN 516 Prefabrikované příslušenství

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ CHLADÍCÍ VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 5. srpna 2011 Čj. 466/2011-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 5 Přílohy: 34/34 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN

PODNIKOVÁ NORMA Izolační trubice EKOflex PN Tato podniková norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání izolačních. I. VŠEOBECNĚ 1. Charakteristika výrobku Trubice EKOflex je návleková trubice z lehčeného polyetylénu pro tepelnou izolaci potrubí.

Více

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu:

Průvodní dokumentace. Montáž a uvedení do provozu: Průvodní dokumentace Prohlášení výrobce o bezpečnosti výrobku Výrobce ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ve znění následujících změn a doplňků prohlašuje, že výrobek

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKARTOVACÍ STROJE

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKARTOVACÍ STROJE VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Čj. 1889/2010-2280 Ve Staré Boleslavi dne 26. ledna 2011 Výtisk jediný Počet listů: 4 Přílohy: 14/14 ODBORNÁ

Více

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1.

Šoupátko 250 KM Technické údaje Hlavní rozměry (mm) šoupátek jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1, hmotnosti v tab. 1. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0664c ŠOUPÁTKA PÁKOVÁ Vydání: 6/05 Strana: 1 Stran: 2 Šoupátka páková (dále jen šoupátka) se používají pro uzavírání výpadů zásobníků, výsypek apod., v místech přístupných pro ruční

Více

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI

CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS 166001 CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO LETADLA NA ZEMI Praha 1 (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD CHARAKTERISTIKY VZDUCHU PRO DÝCHÁNÍ DOPLŇOVANÉHO DO

Více

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: M)

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: M) Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů (kód: 31-057-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Týká se povolání: Oděvní technik Kvalifikační

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, Jihlava

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, Jihlava Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava Číslo zakázky: HSJI-4372/E-2016 Datum vyhlášení: 03.08. 2016 Č.j.: HSJI-4372-2/E-2016 Počet listů: 3 Počet příloh: 2/5 Výzva k podání

Více

Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty

Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty PARKA s nápisem POLICIE 1. CPV kód - 35811200-4 2. Popis Specifikace pro část 1 Bundy, čepice, kalhoty Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci - je prodlouženého typu zapínaná na zdrhovadlo, kryté dvěma légami

Více

ZAHAS ECONOMY. Charakteristika

ZAHAS ECONOMY. Charakteristika ZAHAS ECONOMY Zásahový oblek, založený na novém svrchním materiálu DALETEC z osvědčené 100% FR bavlny DALE ANTIFLAME. ZAHAS ECONOMY nabízí uživateli dobrý poměr cena / užitné vlastnosti při zachování 100

Více

STATUT OCHRANNÝCH ZNÁMEK

STATUT OCHRANNÝCH ZNÁMEK STATUT OCHRANNÝCH ZNÁMEK I. Všeobecně Činnost sdružení SOTEX je zaměřena zejména na zajišťování a rozšiřování trvalého označování textilu, oděvů a kožedělných výrobků symboly údržby a prosazování tohoto

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ MRAZÍCÍ

ODBORNÁ INSTRUKCE STANOVENÍ KONCEPTU POLOŽKY PRO SKŘÍNĚ MRAZÍCÍ VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení stravovací služby Ve Staré Boleslavi dne 5. srpna 2011 Čj. 467/2011-2280 Výtisk č. 1 Počet listů: 4 Přílohy: 18/18 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu 05.06.b.c Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2 nebo 10) TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení

Více

Specifikace zboží a ceny

Specifikace zboží a ceny Příloha č. 1 k č.j. PPR-7058-58/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 7 Specifikace zboží a ceny Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 455,00 546,00 170 77 350,00 15 470,00 92 820,00 445,00 534,00 40

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ

KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ KATALOG SEMINÁŘŮ PRÁDELENSKO ČISTÍRENSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TZÚ Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Čistírenská technologie... 4 2. Čistírenská chemie... 5 3.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 60110 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 60110 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Katalog 2016 / 17 reklamní textil

Katalog 2016 / 17 reklamní textil Katalog 2016 / 17 reklamní textil strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv strana 09 strana 43 Triko pánské

Více

Katalog 2015 reklamní textil

Katalog 2015 reklamní textil Katalog 2015 reklamní textil Vážení zákazníci, strana 03 Triko pánské T160 krátký rukáv strana 05 Triko pánské EXCUIVE strana 05 Triko pánské V - Neck strana 07 Triko pánské dlouhý rukáv pro tento rok

Více

Leden 2015 PODNIKOVÁ NORMA PŘEDMĚTOVÁ KOMPOZITNÍ DÍLCE DAKOBET PN DAK Technické požadavky

Leden 2015 PODNIKOVÁ NORMA PŘEDMĚTOVÁ KOMPOZITNÍ DÍLCE DAKOBET PN DAK Technické požadavky DAKO Brno, spol. s r.o. Citované nebo související normy Leden 2015 PODNIKOVÁ NORMA PŘEDMĚTOVÁ KOMPOZITNÍ DÍLCE DAKOBET PN DAK 1-04 Technické požadavky ČSN EN 206 Beton. Část 1: Specifikace, vlastnosti,

Více

Kupní smlouva. Č.j.: PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j.: PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j.: PPR-4925-51/ČJ-2011-0099EC Kupující ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: zastoupená: CZ00007064 Ing. Stanislavem Loskotem-vedoucím

Více

Technická specifikace standardu. 1

Technická specifikace standardu. 1 Technická specifikace standardu. 1 SharePoint: 7.1 Název materiálu: provoz a údržba, vnit ní a vn jší provozy šedé Od v pracovní - kalhoty do pasu pánské Kategorie: ochrana t la MJ.: ks CHARAKTERISTIKA

Více

2. MODELACE DÁMSKÝCH KALHOT

2. MODELACE DÁMSKÝCH KALHOT 2. MODELACE DÁMSKÝCH KALHOT 2.1 Šíře kalhot Rozšíření nejjednodušeji kreslíme přímo do konstrukce základních dámských kalhot. Nohavice mohou být téměř libovolně rozšířeny nebo zúženy na kolenní nebo dolní

Více

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem

Securifor Svařovaná síť potažená polyesterem 1 Všeobecné vlastnosti Tato specifikace stanovuje požadavky pro panely vyrobené z pozinkovaných drátů, svařené a následně potažené vrstvou polyesteru. Panely jsou určeny k oplocení. Tyto panely se používají

Více

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce.

Předmětem veřejné zakázky je nákup koţených rukavic v letech v mnoţství a členění uvedeném v následující tabulce. Příloha č. 1 k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC TECHNICKÝ POPIS - SPECIFIKACE Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky, k čj.: PPR-5302-5/ČJ-2012-0099EC Název VZ: RUKAVICE KOŢENÉ -

Více

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ

Katedra textilních materiálů ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ ZKOUŠENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 12 c = l cos0,5θ *( 8* tgθ 1 3 ) STÁLOSTI A ODOLNOSTI: Odezva textilií na chemické a fyzikální namáhání při dalším zpracování : Stálosti tvaru sráživost po praní (může být také

Více

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče

Oděvy pro svářeče. Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče Oděvy pro svářeče ESAB nabízí vysoce kvalitní oděvy pro svářeče. Odborníci splnili požadavky svářečů na bezpečnost a nabízí široký sortiment jak tradičních kožených oděvů, tak i oděvů

Více