Služby Hnojník,o.p.s Hnojník č.p.222 IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242"

Transkript

1 Služby Hnojník,o.p.s Hnojník č.p.222 IČ: Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná pravidla pro poskytování obecně prospěšných služeb 4. Specifický ceník k jednotlivým druhům obecně prospěšných služeb 4.1. Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě 4.2. Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení 4.3. Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii 4.4. Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních, charitativních, společenských a zájmových aktivit 4.5. Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce 5. Všeobecný ceník ke všem druhům obecně prospěšných služeb 6. Závěrečná ustanovení 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování obecně prospěšných služeb společností Služby Hnojník, o.p.s. (dále jen pravidla), jejíž jediným zakladatelem je Obec Hnojník, jsou vydána na základě Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.v 2, odst. 1, písmeno b) tohoto zákona je uvedeno, že obecně prospěšná společnost poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Pravidla dále navazují na bod 4. Zakladatelské listiny o založení obecně prospěšné společnosti Služby Hnojník, o.p.s. ze dne

2 Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb: a) veškeré obecně prospěšné služby budu poskytovány všem osobám bez rozdílu na základě rovných nároků na jejich poskytování, b) veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány dle předem stanovených a pro všechny uživatele stejných pravidel, která budou veřejně dostupná, c) veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány uživatelům na bázi neziskovosti, případný zisk bude použit na poskytování obecně prospěšných služeb, d) veškeré obecně prospěšné služby budou poskytovány přímo společností nebo budou touto společností zajišťovány smluvně v souladu s posláním o. p. s. 2. DRUHY POSKYTOVANÝCH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB 2.1. V souladu s výpisem obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě ( oddíl O, vložka 1142) poskytuje společnost Služby Hnojník, o.p.s. následující druhy obecně prospěšných služeb: a) Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě b) Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení c) Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii Zpracování studií a projektů z této oblasti d) Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních, charitativních, společenských a zájmových aktivit e) Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce f) Poskytování informací, projektování a podpora podnikatelských aktivit a aktivit obcí 2.2. V rámci doplňkové činnosti má společnost Služby Hnojník, o.p.s. živnostenské oprávnění k těmto dalším činnostem: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona b) provádění staveb, jejich změn a odstraňování c) výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw 2

3 3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB Obecně prospěšné služby jsou společností Služby Hnojník, o.p.s. poskytovány na základě objednávek, které mohou být podávány do sídla společnosti: > písemně na adresu: Služby Hnojník, o.p.s., Hnojník 222 > telefonicky na číslo > elektronickou poštou na > ústně v sídle společnosti na výše uvedené adrese Objednávky jsou uspokojovány v pořadí v jakém byly podávány, až do vyčerpání kapacity společnosti pro příslušnou obecně prospěšnou službu. Fakturace poskytnutých obecně prospěšných služeb je prováděna v souladu se zákonem na uplatnění daně z přidané hodnoty. 4. SPECIFICKÝ CENÍK K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB V této kapitole je uveden ceník obecně prospěšných služeb vztahující se k jednotlivým druhům těchto služeb. Tento ceník se použije prioritně pro ocenění poskytnuté služby. Pokud jej nebude nutno použít s ohledem na to, že není zde poskytovaná služba specifikována, použije se všeobecný ceník uvedený v kapitole Rozvoj, údržba a správa vodovodní a kanalizační sítě a) opravy vodovodního řadu bez použití mechanizace 200,- Kč/hod. b) opravy vodovod. řadu s použitím mechanizace (dle druhu mechanizace) ,-Kč/hod. c) zajišťování provozu čistírny odpadních vod a údržba kanalizace 180,- Kč/hod. d) odečítání stavů vodoměrů, elektroměrů, plynoměrů a teploměrů 150,- Kč/hod. 3

4 4.2. Rozvoj, údržba a správa místních komunikací a veřejného osvětlení a) údržba a opravy komunikací, zemní práce bez mechanizace 150,- Kč/hod. b) řemeslnické práce (dopravní značení, příslušenství komunikací) 200,- Kč/hod. c) odklízení sněhu, čištění a úklid místních komunikací ruční 150,-Kč/hod. d) odklízení sněhu, čištění a úklid místních komunikací s použitím malotraktoru 380,-Kč/hod. e) odklízení sněhu, čištění a úklid místních komunikací s použitím traktoru Zetor 530,-Kč/hod Péče o veřejná prostranství, zeleň a ekologii, zpracování studií a projektů z této oblasti a) kosení a úklid trávy s použitím motorových sekaček 280,-Kč/hod. b) kosení a úklid trávy s použitím křovinořezů 300,-Kč/hod. c) kosení a úklid trávy s použitím malotraktoru 390,-Kč/hod d) mulčování ploch s použitím traktoru Zetor 530,-Kč/hod e) práce s motorovou pilou (ořezy stromů apod.) 340,-Kč/hod. f) doprava materiálu traktorem s vlečkou 40,- Kč/km g) nakládka a vykládka traktoru s vlečkou ( čekací doba ) 50,-Kč/15min. h) manuální pracovník lehčí práce ( hrabání listí apod. ) 150,- Kč/hod i) manuální pracovník težší práce ( zemní práce apod. ) 240,- Kč/hod j) těžba jehličnatých a listnatých stromů o průměru kmene na řezné ploše pařezu : - do 200 mm 130,- Kč/ks - přes 200 do 300 mm 180,- Kč/ks - přes 300 do 400 mm 430,- Kč/ks - přes 400 do 500 mm 680,- Kč/ks - přes 500 do 600 mm 860,- Kč/ks - přes 600 do 700 mm 1020,- Kč/ks - přes 700 do 800 mm 1180,- Kč/ks 4

5 k) štěpkování ( v ceně je řidič strojník, další pracovník dle položky 4.a ) - bez odklízení štěpky (majitel si ji ponechá) 890,- Kč/hod (+ doprava 500,- Kč/Mhod.) - s odklízením štěpky (o.p.s. si ji odveze) 590,- Kč/hod (+ doprava 500,- Kč/Mhod.) l) odkorňování stromů napadených kůrovcem : 150,-Kč/hod. postřik kmenů proti kůrovci: 100,-Kč/hod. m) vytahování kulatiny s přiblížením na odvozní místo : koňmo lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod.) těžkou technikou (spec.technika.) 300,-Kč/hod. 530,-Kč/hod. 800,-Kč/hod. n) probírka porostů s vyklízením hmoty na odvozní nebo štěpkovací místo : 715,-Kč/m3 o) prořezávka porostů : 6.800,-Kč/ha p) výsek plevelných dřevin : ručně pomocí mechanizace (křovinořezy, mot. pily) 6.200,-Kč/ha 7.400,-Kč/ha q) vytahování klestí, úklid, čištění lesních ploch, pálení klestu : 150,- Kč/hod 5

6 r) sběr odpadů odložených občany na lesní pozemky: 100,-Kč/hod. s) údržba lesních komunikací: ručně lehkou technikou (Zetor Proxima 70 apod,) těžkou technikou (spec. technika) 150,-Kč/hod. 530,-Kč/hod. 800,-Kč/hod. t) údržba odvodňovacího systému : ručně lehkou technikou ( Zetor Proxima 70 apod.) těžkou technikou ( spec. technika) 150,-Kč/hod. 530,-Kč/hod. 800,-Kč/hod. u) příprava plochy k zalesnění ručně pomoci mechanizace (Zetor Proxima 70 apod.) 150,-Kč/hod. 550,-Kč/hod. v) zalesnění lesních ploch : 4.000,-Kč/1.000 ks w) oplocování, příprava kůlů, jejich osazení a natažení pletiva na kůly, oprava oplocení či odstranění oplocení : - ručně 150,- Kč/hod - pomoci mechanizace ( traktor Zetor Proxima 70 ) 530,- Kč/hod x) ochrana mladých kultur před škůdci a škodlivými vlivy : - namáčení sazenic před výsadbou proti okusu zvěře 400,- Kč/1000 ks - opakovaný nátěr sazenic 500,- Kč/1000 ks y) kontrola stavu oplocení 150,- Kč/hod z) instalace, čištění a doplňování feromonových lapačů 150,- Kč/hod 6

7 4.4. Rozvoj, organizování a podpora kulturních, sportovních, turistických, rekreačních, charitativních, společenských a zájmových aktivit a) příprava programu, koordinace a zajištění akcí 200,-Kč/hod. b) lektorská činnost 450,-Kč/hod. c) zapůjčení stanu ( kovová oblouková konstrukce s plachtou, rozměry šířka x délka x výška - cca 8 x 16 x 3,5 m ) 3000,-Kč/víkend d) doprava stanu traktorem s trailerem 40,- Kč/km. e) stavba stanu ( nebo demontáž stanu ) 1200,-Kč / úkon 4.5. Rozvoj, údržba a správa bytového fondu a budov v majetku obce a) administrativní, evidenční a správní činnosti související s nájmem obecních bytů 30% z výše nájmu b) opravy a údržba, řemeslné práce 200,-Kč/hod. c) malířské, lakýrnické a natěračské práce 200,- Kč/hod. d) úklidové práce 150,- Kč/hod. 5. VŠEOBECNÝ CENÍK KE VŠEM DRUHŮM OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB Druhy obecně prospěšných služeb, na které nelze použít žádnou z položek uvedených v kapitole 4 pravidel, jsou oceňovány hodinovou sazbou a v případě zajišťování prostřednictvím jiného dodavatele procentuální sazbou z hodnoty dodávky. V rámci všech předepsaných druhů služeb jsou stanoveny následující sazby: a) dílčí práce v terénu s cílem zjištění údajů pro zpracování podkladů k materiálům. 7

8 b) smluvní zajišťování prací, služeb a materiálu prostřednictvím jiného dodavatele dodavatelem fakturovaná cena dodávky + 5% z hodnoty dodávky na režijní náklady 250,-Kč/hod c) koordinační činnost při realizaci složitějších akcí zajišťovaných prostřednictvím jiných dodavatelů (tuto cenu lze použít pouze tehdy, pokud na stejnou akci nebyla uplatněna výše 5% na režijní náklady dle předcházejícího bodu b) 300,-Kč/hod d) doprava pracovníků, materiálu a nářadí na místo výkonu jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb dopravními prostředky společnosti: dle rozsahu činnosti 10 až 20,-Kč/km 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato pravidla nabývají účinnosti dnem a jsou závazná pro všechny zaměstnance společnosti, a to zejména při vyřizování objednávek uživatelů obecně prospěšných služeb, projednávání smluv, fakturaci a účtování těchto služeb. Všechny ceny uvedené v těchto pravidlech jsou bez DPH. Změny a doplnění pravidel se provádějí formou dodatků nebo vydáním nových pravidel, jimiž se ruší účinnost pravidel dosavadních. V Hnojníku dne Ing. Martin Gančarčík ředitel společnosti 8

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXVII V Praze dne 11. prosince 2009 částka 13 Cena 100 Kč Výměr MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI 2

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Podpora lesnictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice

Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice Tyto všeobecné technické podmínky platí pro odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 1 Obsah Identifikační

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více