PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky"

Transkript

1 PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky

2 PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům, a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme: Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. 2

3 Gratulujeme Vám k nákupu zařízení značky Ariston. Toto zařízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporučujeme Vám přečíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní výkon Vašeho zařízení a prodloužíte jeho životnost. Děkujeme Detailní pohled A. Plynové hořáky B. Nosný rošt pro nádobí měl by být umístěn ve speciálních úchytkách zapuštěných do varné desky. Ujistěte se, že tvar středu nosného roštu odpovídá tvaru hořáku. C. Ovládací knoflíky plynových hořáků D. Zapalovací elektroda plynových hořáků F. Bezpečnostní zařízení - je aktivováno, dojde-li k náhodnému zhasnutí plamene (vylití vařené tekutiny, průvan). Přeruší se přívod plynu do hořáku. Jak obsluhovat Vaše zařízení Nastavení příslušného plynového hořáku nebo elektrické topné plotýnky (je-li jí příslušný typ vybaven) je znázorněno na každém regulačním knoflíku. Plynové hořáky Hořáky se liší velikostí a výkonem. Použijte takový hořák, který se svojí velikostí nejlépe hodí pro používanou varnou nádobu. Každý hořák lze ovládat příslušným regulačním knoflíkem - jeho nastavením do jedné z poloh: vypnuto vysoký výkon nízký výkon Tyto typy obsahují ovládací knoflíky s vestavěným zapalováním hořáku. Chcete-li zapálit zvolený hořák, stiskněte nejprve příslušný ovládací knoflík až na doraz, otočte jím proti směru hodinových ručiček až do polohy nastavení maximálního plamene a držte knoflík stisknutý, dokud se za cca 3-4 sekundy hořák nezapálí. Umožníte tak, aby se bezpečnostní zařízení F, které automaticky udržuje plamen, zahřálo. Chcete-li hořák vypnout, otáčejte regulačním knoflíkem po směru hodinových ručiček až na doraz (koncový doraz odpovídá poloze vypnuto). Pozor: Zhasne-li Vám plamen, otočením regulačního knoflíku vypněte přívod plynu a pokuste se hořák opět zapálit po uplynutí alespoň 1 minuty. 3

4 Obvyklé čištění a údržba Před každým čištěním a prováděním údržby odpojte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Pro dosažení dlouhé životnosti zařízení je nezbytně nutné zařízení pravidelně celé vyčistit. Dbejte však na následující pokyny: K čištění varné desky nepoužívejte parní zařízení. Smaltované části omývejte pouze teplou vodou. Zásadně nepoužívejte žádný písek ani jiné abrasivní prostředky. Vyhněte se také agresivním chemickým činidlům, protože všechny tyto látky těmto částem škodí; Často je třeba mýt snímatelné části hořáků. Použijte teplou vodu s mýdlem. Dbejte na to, aby byly odstraněny i připálené zbytky pokrmů; Je-li Vaše varná deska vybavena automatickým zapalováním, je třeba koncové členy těchto zapalovačů čistit pečlivě a často. Také je třeba dbát na to, aby se otvory, jimiž proudí plyn, nezanášely; Na částech z nerez oceli se mohou objevit skvrny. Je to důsledek delšího styku s velmi tvrdou vodou nebo silnými mycími prostředky (fosfátovými). Proto se doporučuje tyto části po umytí dokonale opláchnout a vysušit, aby a nich nezůstaly kapky. Mazání plynových kohoutů Časem zjistíte, že se kohouty zadírají, lze s nimi otáčet ztěžka. V takovém případě potřebují vyměnit. Pozn.: Tento úkon však nepřísluší Vám. Svěřte jej odborníkovi vyškolenému u výrobce. Praktické pokyny k použití hořáků Z hlediska dosažení nejlepších možných výsledků dodržujte tyto zásady: Používejte nádoby s průměrem odpovídajícím průměru hořáku (viz tabulka). Je třeba se vyhnout stavu, kdy plameny přesahují okraje dna a zbytečně opalují boky hrnce nebo pánve; Používejte jen nádoby s rovným dnem. Používejte nádoby přikryté pokličkou; Jakmile se obsah začne vařit, otočte knoflík do polohy odpovídající nízkému výkonu. Praktické pokyny Hořák Rychlý (R) Polorychlý (S) Pomocný (A) Průměr varné nádoby (cm)

5 Vyskytl se nějaký problém? Může se stát, že varná deska nefunguje nebo nefunguje správně. Předtím, než se obrátíte na zákaznický servis, postupujte následovně. Ze všeho nejdříve zkontrolujte, zda není zablokován přívod plynu nebo el. energie a zda jsou otevřeny kohouty pro přívod plynu. Hořák nehoří nebo plamen okolo hořáku nemá stejný tvar. Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané přívody plynu do hořáku; jsou všechny pohyblivé části hořáku správně namontovány; se okolo povrchu varné desky nevyskytuje nějaké proudění. U modelu se zabezpečovacím zařízením zhasíná plamen hořáku. Zkontrolujte, zda: jste řádně stiskli regulační knoflík; jste regulační knoflík drželi stisknutý po dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo dojít k aktivaci bezpečnostního zařízení; nejsou ucpané přívody plynu do oblasti kontrolované bezpečnostním zařízením. Je-li regulační knoflík nastaven na nízký výkon, plamen zhasíná Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané přívody plynu; se okolo povrchu varné desky nevyskytuje nějaké proudění; bylo minimum nastaveno správně (viz kapitola s názvem Regulace na minimum ) Varné nádobí není stabilní Zkontrolujte, zda: je dno varné nádoby perfektně rovné; je varná nádoba umístěna na hořáku správně; není nosný rošt obrácený. Pokud přesto varná deska nefunguje správně a problém přetrvává, obraťte se na nejbližší zákaznický servis firmy Merloni Elettrodomestici a sdělte jim: - povahu vzniklého problému - zkratku uvedenou na skladním listě, která slouží pro identifikaci modelu (Mod....). Nikdy se neobracejte na neautorizovaného technika a odmítněte instalaci použitých náhradních dílů. 5

6 Bezpečnostní opatření je třeba si osvojit Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení, doporučujeme Vám: kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem vždy používat originální náhradní díly. Tento návod k obsluze je určen pro vestavné varné desky 3. třídy. Toto zařízení je určeno k neprofesionálnímu použití v domácnostech. Jeho technické parametry nesmí být modifikovány. Tyto pokyny platí jen pro země, jejichž symboly jsou uvedeny v příručce nebo na typovém štítku výrobku. Elektrická bezpečnost zařízení je zabezpečena pouze tehdy, je-li zařízení řádně uzemněno podle platných směrnic a norem ČSN. Zabraňte dětem nebo osobám, které se zařízením nejsou náležitě obeznámeny, aby bez Vašeho dozoru zařízení používaly, neboť potencionálním zdrojem nebezpečí jsou: - knoflíky a všeobecně celé zařízení ; - obaly (plastikové sáčky, polystyrén, hřebíky atd.); - zařízení během a bezprostředně po použití, poněvadž vydává teplo; - zařízení, je-li odstaveno (v tomto případě, všechny potenciálně nebezpečné části musí být zabezpečeny). Dodržujte následující pokyny: - Nikdy se nedotýkejte zařízení, máte-li nějakou část těla mokrou; - Nikdy se zařízením nemanipulujte, jste-li naboso; - Neodpojujte zařízení ze zásuvky tahem za kabel síťového přívodu nebo za vlastní zařízení; - Nevhodné a/nebo nebezpečné používání; - Nikdy nezakrývejte ventilační štěrbiny a štěrbiny pro odvod přebytečného tepla; - Používáte-li v blízkosti vidlice síťového přívodu malá elektrická zařízení, zabraňte tomu, aby se jejich síťový přívod dostal do styku se zahřátými částmi zařízení; - Zařízení nevystavujte působení atmosférických vlivů (déšť, přímé sluneční záření atd.); - V blízkosti zařízení, je-li právě v provozu, nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny; - Nepoužívejte adaptéry, rozdvojky a/nebo prodlužovací kabely; - Nikdy nepoužívejte varné nádobí s nerovným nebo deformovaným dnem; - Nikdy neponechávejte elektrické topné plotýnky zapnuté, aniž by na nich nebyla postavena varná nádoba; - Nepokoušejte se sami nainstalovat nebo opravit zařízení bez pomoci kvalifikovaného odborníka. V následujících případech je třeba vyhledat kvalifikovaného odborníka: - Při instalaci zařízení (podle pokynů uvedených v návodu k obsluze); - Jste-li na pochybách, zda zařízení pracuje správně; - Při výměně vidlice síťového přívodu, která nelze zapojit do elektrické zásuvky. V následujících případech se obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem: - Máte-li bezprostředně po vybalení zařízení pochybnosti o jeho stavu; - Je-li síťový přívod poškozen nebo je-li třeba jej vyměnit; - Došlo-li k mechanické nebo funkční poruše: požádejte o originální náhradní díly. Je třeba, abyste dodržovali následující pokyny: - Zařízení používejte pouze k přípravě pokrmů, nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům; - Po vybalení zařízení zkontrolujte jeho stav; - V případě funkční poruchy zařízení nebo před jeho čištěním zařízení odpojte ze sítě; - Nepoužíváte-.li zařízení, vytáhněte jeho síťový přívod ze zásuvky a zavřete kohout na plynové přípojce (je-li přítomen); - Jestliže zařízení nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou regulační knoflíky nastaveny do polohy / ; - Nebudete-li zařízení již používat, vytáhněte jeho síťový přívod ze zásuvky a odřízněte jej; Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou: nesprávnou instalací a nesprávným nebo nerozumným použitím zařízení. 6

7 Instalace vestavných zařízení Následující pokyny jsou určeny pro kvalifikovaného technika, který varné desky instaluje. Instalační postup je třeba provést co nejprofesionálněji a odborně, v souladu s platnými bezpečnostním normami. Důležité: Před prováděním každého údržbového úkonu, příp. seřizováním, nezapomeňte zařízení odpojit od elektrorozvodné sítě. Umístění varné desky Důležité: Tento model může být nainstalován a používán pouze v trvale větrané místnosti tak, jak to předepisují britské prováděcí předpisy: B.S. 6172/B.S a B.S Je nezbytné dodržet následující požadavky: a) V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro odstranění kouřových zplodin a plynu. Odsávacím systémem může být buď odsavač par nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy dojde k zapnutí příslušného zařízení. Odtah spalin do komína (vařič) Odtah spalin přímo do vnějšího prostředí b) Místnost musí být větratelná s dostatečným přívodem vzduchu. Požadovaný průtok vzduchu musí být alespoň 2m 3 /h na 1 kw instalovaného výkonu. Vzduch může být přiváděn přímo z venkovního prostředí neuzavíratelným větracím otvorem o průřezu 100 cm 2. Do místnosti, kde jsou umístěna zařízení, která nejsou vybavena bezpečnostním zařízením zabraňujícím náhodnému zhasnutí plamene, musí být přiváděn vzduch z venkovního prostředí neuzavíratelným větracím otvorem o dvojnásobném průřezu tj. o průřezu 200 cm 2 (obr. A.) Jinak může být vzduch do místnosti přiváděn nepřímo ze sousedních místností, které jsou větrané výše uvedeným způsobem za předpokladu, že se nejedná o místnost určenou ke spaní nebo o místnost s otevřeným ohněm (obr. B). Detail A Sousední Místnost, která místnost má být větrána c) Má-li být plynové zařízení využíváno intenzívně a dlouhodobě, může být zapotřebí přídavného větrání, které lze zajistit např. otvíráním oken nebo zvýšením množství vzduchu přiváděného z venkovního prostředí větracím otvorem (je-li přítomen). d) Kapalné topné plyny, které jsou těžší než vzduch, se shromažďují u podlahy. V místnostech, kde je umístěna propan-butanová láhev, by se měla nacházet okna nebo jiné větrací otvory, kterými by mohl plyn unikat v případě, že by došlo k úniku plynu z láhve. Propan-butanové láhve, bez ohledu na to, jsou-li prázdné nebo plné, nesmí být umístěny nebo skladovány v místnostech nacházejících se pod úrovní podlahy (sklepy apod.). Nejlepší je, pokud do místnosti umístíte pouze právě používané lahve, a to co nejdále od zdroje tepla jako jsou např. trouba, komín, kamna atd., aby nemohlo dojít k jejich zahřátí na teplotu vyšší než 50 C. Instalace vestavných varných desek Zařízení lze instalovat hned vedle nábytku, pokud tento desku nepřevyšuje. Stěny, které jsou v přímém kontaktu se zadním panelem varné desky musí být pokryty nehořlavým materiálem. Během používání varné desky může být zadní panel zahřátý na teplotu 50 C. Při instalování varné desky je třeba dbát následujících opatření: a) Pokud nábytek umístěný vedle varné desky varnou desku převyšuje, potom musí být umístěn ve vzdálenosti alespoň 600 mm od okraje desky. b) Odsavače par musí být instalovány dle požadavků uvedených v brožuře, ve výšce alespoň 650 mm nad varnou deskou. c) Používáte-li odsavač par o šířce 600 mm, je zapotřebí, kromě doporučení uvedených v bodě b), umístit skříňky sousedící s odsavačem par do výšky alespoň 540 mm nad varnou deskou. Skříňky by měly být vždy umístěny v takové výšce nad varnou deskou, aby nepřekážely při manipulaci s nádobím. d) Má-li být varná deska instalována přímo pod skříňkami, poličkami, je třeba mezi jejich spodním okrajem a varnou deskou zajistit vzdálenost alespoň 700 mm tak, jak je znázorněno na obrázku. e) Potřebné rozměry skříňky pro vestavbu zařízení jsou uvedeny na obrázku. Pomocí dodaných úchytů lze varnou desku vsadit do nábytkové desky o tloušťce mezi 20 a 40 mm. Aby varná deska v rámu řádně držela, použijte pokud možno všechny dodané úchyty. Příklady větracích otvorů pro odvod zplodin Obr. A Zvětšený otvor mezi oknem a podlahou Obr. B 7

8 55 mm Pokud instalujete varnou desku nad troubu bez nuceného oběhu vzduchu, zajistěte, aby byl vnitřek skříně dostatečně odvětrán vstupními a výstupními otvory pro vzduch. 475 mm 555 mm Fastening = Schéma montáže úchytu pod rám Poloha úchytu H = 20 mm Poloha úchytu H = 40 mm Poloha úchytu H = 30 mm Přední strana Zadní strana Poznámka: Použijte úchyty, které jsou součástí dodávaného příslušenství. f) V případě, že varná deska není instalována na vestavěnou troubu, je třeba ji od okolí oddělit dřevěnou izolační deskou. Vzdálenost mezi touto deskou a spodní částí varné desky musí činit alespoň 20 mm. Důležité upozornění: Instalujete-li varnou desku nad vestavěnou troubu, trouba musí spočívat na dvou dřevěných lištách; rozhodnete-li se místo lišt pro rozpěrnou desku, na níž troubu osadíte, nezapomeňte nechat vzadu mezeru o rozměrech alespoň 45 x 560 mm. Připojení zařízení na domovní rozvod plynu Varnou desku smí připojovat na plynorozvodnou síť jen instalatér, který je držitelem příslušného oprávnění. V rámci nainstalování tohoto zařízení je třeba plynovou přípojku opatřit schváleným uzávěrem, který umožní přerušení dodávky plynu do zařízení pro případ jeho budoucího odpojení nebo provádění servisních prací na něm. Napojení zařízení na plynorozvodnou síť či láhev se zkapalněným plynem musí být provedeno podle platných předpisů. Je třeba se také přesvědčit, zda je v rozvodu plyn, pro něž je zařízení určeno. Není-li, je třeba provést postup uvedený v kapitole Seřízení na různé plyny. I při připojování zařízení k tlakové láhvi s plynem je třeba použít tlakových regulátorů v souladu s příslušnými platnými předpisy. Důležité: S ohledem na bezpečnost, řádné využití vnitřní energie plynu a životnost zařízení samotného, je třeba zajistit i potřebný tlak plynu na vstupu do zařízení podle vyznačení v tabulce 1 Specifikace trysek a hořáků. Připojení neohebnou trubkou (měděnou či ocelovou) Připojení na plyn musí být provedeno takovým způsobem, aby v žádné části zařízení nevznikalo mechanické pnutí. Zařízení je na plynovém přívodu vybaveno otočným kolenem ve tvaru L a těsněním pro připojení plynové trubky. Má-li být kolenem otočeno, musí být těsnění vyměněno (součástí dodávaného příslušenství). Plynová přípojka zařízení je opatřena vnějším závitem 1/2. Závitové připojení ohebnou bezešvou nerez trubkou Plynová přípojka zařízení je opatřena vnějším závitem 1/2. Slouží tedy k připojení trubkou kruhového průřezu. Použijte jen takový materiál (trubky, těsnící prvky), které připouštějí současné platné předpisy. Ohebný přívod nesmí být delší než mm. Po připojení zařízení se přesvědčte, že trubka se nikde nedotýká pohyblivých částí, že není deformována nebo poškozena. Kontrola utěsnění Po nainstalování zařízení se ještě přesvědčte, zda všechny spoje těsní. Kontrolu těsnosti proveďte mýdlovou vodou, nikdy ne plamenem. Elektrické připojení Varné desky s trojžilovým přívodem jsou zkonstruovány pro napájení střídavým proudem, jehož jmenovitá hodnota je uvedena na typovém štítku umístěným pod varnou deskou. Zemnící ochranný vodič je označen žlutozelenou barvou. V případě instalace nad vestavnou elektrickou troubu musí být elektrické připojení varné desky a trouby navzájem nezávislé, a to nejen z bezpečnostních důvodů, ale také pro snazší přemisťování v budoucnosti. 8

9 Roztřídění prádla Elektrické připojení plynových varných desek Opatřete kabel normovanou síťovou zástrčkou pro zatížení uvedené na typovém štítku zařízení nebo kabel přímo připojte na síť. V druhém případě při přímém připojení musí být mezi zařízení a zásuvku zapojen jednopólový přepínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm (dimenzovaný podle zatížení a v souladu s platnými směrnicemi; ochranný vodič nesmí být přerušen přepínačem). Napájecí kabel je třeba umístit tak, aby na žádném místě nebyl vystaven teplotě, která by převyšovala teplotu v místnosti o max. 50 C. Před skutečným připojením ještě překontrolujte: Zda jištění domovní instalace snese zatížení tímto zařízením; Zda domovní rozvod napájecího napětí je opatřen účinným systémem ochrany zemněním nebo nulováním podle směrnic a zákonných nařízení; Zda síťová zásuvka nebo jednopólový přepínač jsou u instalovaného zařízení snadno přístupné. Důležité: Vodiče v síťovém přívodu jsou zabarveny následovně: Zelený & žlutý - uzemňovací vodič Modrý - nulový vodič Hnědý - vodič pod napětím Protože zabarvení vodičů v síťovém přívodu nemusí odpovídat barevným značkám identifikujícím terminály Vaší zástrčky, proveďte následující: Připojte zelenožlutý vodič k terminálu označeném E nebo nebo zabarveném zelenožlutě. Připojte hnědý vodič k terminálu označeném L nebo zabarveném červeně. Připojte modrý vodič k terminálu označeném N nebo zabarveném černě. Seřízení varné desky na různé plyny Varnou desku je možné provozovat i na jiné plyny než ty, jež jsou vyznačeny na typovém štítku či obalu zařízení. V takovém případě je však třeba vyměnit trysky hořáků, což lze provést následovně: Sejměte rošt a vytáhněte hořáky z varné desky. Trysky vyšroubujte nástrčkovým klíčem 7 mm a nahraďte je tryskami pro příslušný plyn, na nějž hodláte zařízení provozovat (viz tabulka 1: Specifikace hořáků a trysek ). Všechny části vraťte na místo opačným postupem. Po dokončení celého postupu ještě vyměňte typový štítek za takový, na němž je vyznačen plyn, pro který je zařízení seřízeno. Dostanete jej v servisní provozovně. Je-li tlak plynu v rozvodné soustavě jiný než předepsaný, bude třeba do plynové přípojky zařadit příslušný regulátor, který musí vyhovovat národním předpisům o použití trubkových plynových regulátorů. Seřízení přívodu vzduchu k hořáku Hořák nepotřebuje žádné seřízení přívodu prvotního vzduchu. Regulace na minimum Plynový kohout nastavte na minimum. Stáhněte knoflík z osičky a regulačním šroubkem (umístěným buď na boční straně desky nebo uvnitř hřídele) otáčejte po směru hodinových ručiček tak dlouho, až dostanete malý, ale stabilní plamen. POZN.: V případě napájení z tlakové láhve se zkapalněným plynem je třeba regulační šroubek zašroubovat (po směru hodinových ručiček) až na doraz. Ujistěte se, že plamen nezhasne, pokud rychle otočíte regulačním knoflíkem z polohy vysokého výkonu do polohy nízkého výkonu. V případě funkční poruchy na zařízení s bezpečnostním zařízením (termočlánek), je-li plamen nastaven v poloze odpovídající minimu, zvětšete plamen regulačním šroubkem. Po provedení nastavení naneste na starou plombu pomocné trysky pečetní vosk nebo jinou vhodnou náhražku. 9

10 Specifikace hořáků a trysek Tabulka 1 Zkapalněný plyn Zemní plyn Hořák Rychlý (R) Průměr (mm) 90x90 Tepelný výkon kw (p.c.i.*) Jm. 3,00 Sníž. 0,70 Pomocná tryska 1/100 (mm) 39 Tryska 1/100 (mm) 86 Průtok* g/h *** ** Tryska 1/100 (mm) 116 Průtok* l/h 286 Polorychlý (S) 65x65 1,90 0, Pomocný (A) 45x45 1,00 0, Vstupní tlak Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar) Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P * Při 15 C a 1013 mbar suchého plynu ** Propan výhřevnost (p.c.i.) = 50,37 MJ/kg. *** Butan výhřevnost (p.c.i.) = 49,47 MJ/kg. Zemní plyn výhřevnost (p.c.i.) 37,78 MJ/ m3 Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EHS: - 73/23/EEC z (Nízké napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 90/396/EEC z (Plyn) a následným úpravám; - 93/68/EEC z a následným úpravám. PO 740 ES 10

11 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost; ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost; ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla; ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení; ČSN EN : - Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN : - Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost; - Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot: - Stupeň hořlavosti stavebních hmot: 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 18 a 19 zákona č.125/97 Sb. o odpadech; 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů; ČSN EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách; ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách. Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 11

12 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m 3. V menším prostoru (min. 15 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN :1986 a ČSN :1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti. B nesnadno hořlavé, C1 těžce hořlavé, C2 středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 12

13 Poznámky 13

14 Poznámky 14

15 Poznámky 15

16 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Garantem servisu pro Českou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Merloni Elettrodomestici spa Via Aristide Merloni, Fabriano - tel. (0732) Italy 02/ ***** GB

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

P 04 Vestavná varná deska

P 04 Vestavná varná deska P 04 Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití P 04 CZ Vestavná varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH

PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze PZ 640 PZ 640 GH PZ 640 T PZ 640 T GH Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití

DV 320 MS. Plynová varná deska. Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Odsavač par. Návod k použití HI 161

Odsavač par. Návod k použití HI 161 Odsavač par Návod k použití HI 161 HI 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PH 760 RF PH 750 RT PH 741 RQO PH 723 RQO

PH 760 RF PH 750 RT PH 741 RQO PH 723 RQO PH 760 RF PH 750 RT PH 741 RQO PH 723 RQO Varná deska Návod k instalaci a obsluze PH 760 RF PH 750 RT PH 741 RQO PH 723 RQO Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA

TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA TD 640 IX/HA TD 641 IX/HA TD 750 IX/HA TD 751 GH/HA TQ 640 GH/HA TQ 751 GH/HA TZ 640 /HA TZ 751 /HA Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TD 640 IX/HA TD 631 IX/HA

Více

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

SL 16.1 P. Odsavač par. Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití SL 16.1 P Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA

TZ 751 S K/HA TQ 640K GH/HA TQ 640K X/HA TQ 751K X/HA TQ 751K GH/HA Návod k obsluze TD 640 IX/HA TD 631 S IX/HA TD 640 S IX/HA TD 640 S GH/HA TD 641 S IX/HA TD 750 S IX/HA TD 751 S GH/HA TQ 640 S GH/HA TQ 751 S GH/HA TZ 640 S /HA TZ 751 S /HA TQ 751 S IX/HA TQ 640 S IX/HA

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1

Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Vestavné spotřebiče Sklokeramická varná deska PPV 604/1 PPV 605/1 Návod k obsluze zařízení Vážený uživateli, děkujeme za výběr našeho výrobku. Jsme si jisti, že tato sklokeramická varná deska bude zcela

Více

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná deska s dotykovými ovládacími prvky Návod k instalaci a obsluze KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604

Návod k obsluze VARNÁ DESKA PI 604 PIM 604 Návod k obsluze PI 604 PIM 604 VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Popis spotřebiče Celkový pohled Bezpečnostní opatření a doporučení Obecná bezpečnost Likvidace Praktické rady pro

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových

Pokynů pro instalaci modely s integrovanou v plynových Instalační manuál instalace autorizovaným servisem Doporučujeme pozorně přečíst a postupovat pouze podle pokynů v této příručce. Jakékoli nesrovnalosti na které narazíte během instalace nebo údržby by

Více

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

HES. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HES Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par

HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HE 60 F.1 HE 90 F.1 Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company,

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg

Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X. Návod k obsluze. Blomberg Odsavač par DTS 2920 X DTS 2921 X DTS 5920 X DTS 6930 X Návod k obsluze Blomberg 1 2 - Vyjměte filtry z odsávače par a omyjte je roztokem vody a neutrálního kapalného čistícího prostředku. Ponechte je

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751

TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze TGL 640 TGL 641 TGL 750 TGL 751 Vestavná varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití

Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití Olejová teplovzdušná topidla GP25, GP45, GP85, GP67, GP115 Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze

SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze SIEMENS DE10104 návod k montáži a obsluze Zkontrolujte nový přístroj, zda nebyl během transportu poškozen! Obal a případně starý přístroj likvidujte v souladu s ochranou životního prostředí. Návod k obsluze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby

NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY. XF Elektrické manuální trouby NÁVOD K POUŽITÍ TROUBY XF Elektrické manuální trouby OBSAH: I. Pokyny pro instalaci str. 03 1. TYPOVÝ ŠTÍTEK str. 03 2. CERTIFIKACE str. 03 3. INSTALACE str. 03 - PRVNÍ OPERACE 4. INSTALACE str. 04 4.1

Více

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE

HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9 F.2 ICE HB 9 P HB 9 R.3 HB 9.2 IX DE Odsavač par Návod k instalaci a obsluze HB 6.2 IX HB 6 P HB 7.2 IX HB 7 P HB 9.2 IX HB 9 F.2 IX HBD 9

Více

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU NÁVOD K POUŽITÍ POPIS PŘÍSTROJE OVLÁDACÍ PRVKY PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UPOZORNĚNÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ ORGANIZACE VNITŘNÍHO PROSTORU POUŽÍVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU ODMRAZOVÁNÍ

Více

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

XF 905. Profi vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze XF 905 Profi vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze XF 905 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 14 PŘED POUŽITÍM

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO UL - P100 (12V/100W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN.

Více

TROUBY. Samostatné multifunkční trouby bez pyrolýzy. Samostatné multifunkční trouby pyrolytické

TROUBY. Samostatné multifunkční trouby bez pyrolýzy. Samostatné multifunkční trouby pyrolytické 575 Samostatné multifunkční trouby bez pyrolýzy -0 0-0 555 minin in. -0 597-0 +3 25 500 340 165 75 75 465 12 7 1 140 556 4 přívodní kabel délka 1 m SAMOSTATNÉ MULTIFUNKČNÍ BEZ PYROLÝZY S BOČNÍM OTVÍRÁNÍM

Více

Návod na ovládání chladničky

Návod na ovládání chladničky Návod na ovládání chladničky CAS-60 Absorpční chladnička CAS-60 Rejstřík Bezpečnostní pokyny 3 Ovládací panel 3 Druhy provozu 3 Upozornění 4 Instalace 4 Napájení 12V 4 Provoz na plyn 5 Výroba ledu 5 Údržba

Více

MB 91 Multifunkční trouba

MB 91 Multifunkční trouba MB 91 Multifunkční trouba Návod k instalaci a použití MB 91 CZ Multifunkční trouba Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF

PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze PH 741 RQO GH PH 750 RT GH PH 760 RF PH 760 RF GH PZ 760 RF Plynový sporák Návod k instalaci a obsluze

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W)

BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) BAZÉNOVÉ SVĚTLO LED-P100 (12V/8W) INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití 1. Přípravné kroky, které musí provést elektrikář před instalací světla: viz obrázek 1. 120 CM MIN. K NAPÁJECÍMU

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ VODNÍ LÁZEŇ Model: BME9-05 BME9-10 BME7-05 BME7-10 H 366501 (1) BME9-05 Obr. 1 E : P ř i p o j e n í e l e k t ř i n y A : E: Připojení elektřiny

Více

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI

Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI Sálavé topidlo TERM 2000 NoGlare TYP NRCAC065, NRCJC130, NRCKC195 NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI 2 3 Vážený zákazníku, z důvodu bezpečnosti a správného používání si před prvním použitím topidla důkladně přečtěte

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více

BAYARD Star 10-13 - 16 CF

BAYARD Star 10-13 - 16 CF NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE BAYARD Star 10-13 - 16 CF Plynový průtokový ohřívač vody s automatickou modulací výkonu kategorie II 2H3P BAYARD Star 10 CF 8.7 až 17.4 kw BAYARD Star 13 CF 11.3 až 21.0 kw

Více

CENERIX ref. CEN003 NÁVOD K OBSLUZE 2 CENERIX 230 V 50 Hz 600W ref.cen003 1 Elektromotor CEP01 2 Vypínač CEP02 3 Krytka ventilátoru motoru CEP03 4 Filtr CEP04 5 Napájecí kabel CEP05 6 Páčka pro čištění

Více

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

H 161. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

H 161. Odsavač par. Návod k instalaci a použití H 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití H 161 Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company Sp. Při vybírání přístroje

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu ELEKTRICKÁ OPÉKACÍ DESKA Model: FTE9-05L, FTE9-05R FTE/C9-05L, FTE/C9-05R FTE9-10L, FTE9-10R, FTE9-10L+R FTE/C9-10L, FTE/C9-10R, FTE/C9-10L+R FTE7-05L, FTE7-05R

Více

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití

HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA. Odsavač par. Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití HDMC 90 /HA HDMC 90 IX /HA Odsavač par Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi

MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Před instalací si prosím přečtěte návod. MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ DOPORUČUJEME AUTORIZOVANÝM SERVISEM nebo firmou zabývající se instalatérskými pracemi Než započnete montáž, prostudujte si návod POZOR! Rohy skel

Více

GAMAT Návod k obsluze

GAMAT Návod k obsluze GAMAT Návod k obsluze Konvekční kamna RGA 35/373 RGA 50/471 RGA 50/473 CZ NO 18/06 OBSLUHA Topidlo je vybaveno plynoventilovou kombinací italské firmy SIT s indikací nebo bez indikace.hoření 1. Zapnutí

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST. Varná deska Návod k instalaci a použití

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST. Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3

ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N. Návod na montáž a používání OD 3 ODSAVAČ PAR MODELY: CCP 130B/N CCP 50B/N CZ Návod na montáž a používání OD 3 Odsávání Filtrace Uhlíkový filtr SERVIS Údržba Před započetím jakékoliv údržby odpojte odsavač od elektrické sítě. Uhlíkový

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace

Návod k obsluze VARNÁ DESKA. Obsah. Instalace Návod k obsluze VARNÁ DESKA Obsah Instalace Ustavení Elektrické připojení Připojení plynu Štítek s údaji Specifikace hořáků a trysek Popis spotřebiče Celkový přehled PI 631 PI 631 A PI 631 AS PI 631 IB

Více

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva

DAKON FB a FB D. Volba správné velikosti kotle. Rozměry kotlů. Tlakové ztráty kotlových těles. litinový kotel na pevná paliva Volba správné velikosti kotle Volba správné velikosti kotle, tzn. jeho topného výkonu, je velmi důležitou podmínkou pro ekonomický provoz a správnou funkci kotle. Kotel musí být volen tak, aby jeho jmenovitý

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ

Aktualizováno 15.4.2013. GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Aktualizováno 15.4.2013 GRE ohřev NÁVOD K POUŽITÍ Popis VELMI DŮLEŽITÉ: VÝROBEK JE URČEN PRO INSTALACI VE VODOROVNÉ POLOŽENÉ POLOZE NA ZEMI!! NIKDY JEJ NAINSTALUJTE NA STĚNU! VÝROBEK SE SMÍ PROVOZOVAT,

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ NÁVOD K OBSLUZE ODVLHČOVAČE DryDigit 20 LCD Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 Bezpečnostní pravidla - nenechávejte přívodní kabel smotaný (obr.1) - dbejte na řádné zapojení zástrčky

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze

AQXL 109. Pračka. Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze AQXL 109 Pračka Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání přístroje

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE, ZÁVAZNÉ POKYNY A DOPORUČENÍ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady plynových sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Pokyny pro instalaci a zapojení Bezpečnostní a pokyny ikvidace o-carbon Rekuperační jednotka do jedné místnosti Před použitím jednotky, si pečlivě přečtěte tento návod a záruční podmínky. Přečtěte si tyto

Více

electrolux Vítejte ve světě Electroluxu

electrolux Vítejte ve světě Electroluxu 28 electrolux Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TPL 60x60 Příkon: 36 Wattů Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 3.000-3.500, 4.000-4.500, 5.500-6.000K Tvar: Hranatý Tloušťka: 9mm Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

PF 640 ES. Varná deska. Návod k instalaci a použití

PF 640 ES. Varná deska. Návod k instalaci a použití PF 640 ES Varná deska Návod k instalaci a použití PF 640 ES Varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

FT 95 C. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze

FT 95 C. Vestavná trouba. Návod k instalaci a obsluze FT 95 C Vestavná trouba Návod k instalaci a obsluze FT 95 C Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více