PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PO 740 ES. Varná deska s plynovými hořáky"

Transkript

1 PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky

2 PO 740 ES Varná deska s plynovými hořáky Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům, a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu. Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku. Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod na obsluhu a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník. Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro váš výrobek. Děkujeme za pochopení. Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme: Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem. Je nutné používat pouze originální náhradní díly. 2

3 Gratulujeme Vám k nákupu zařízení značky Ariston. Toto zařízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporučujeme Vám přečíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní výkon Vašeho zařízení a prodloužíte jeho životnost. Děkujeme Detailní pohled A. Plynové hořáky B. Nosný rošt pro nádobí měl by být umístěn ve speciálních úchytkách zapuštěných do varné desky. Ujistěte se, že tvar středu nosného roštu odpovídá tvaru hořáku. C. Ovládací knoflíky plynových hořáků D. Zapalovací elektroda plynových hořáků F. Bezpečnostní zařízení - je aktivováno, dojde-li k náhodnému zhasnutí plamene (vylití vařené tekutiny, průvan). Přeruší se přívod plynu do hořáku. Jak obsluhovat Vaše zařízení Nastavení příslušného plynového hořáku nebo elektrické topné plotýnky (je-li jí příslušný typ vybaven) je znázorněno na každém regulačním knoflíku. Plynové hořáky Hořáky se liší velikostí a výkonem. Použijte takový hořák, který se svojí velikostí nejlépe hodí pro používanou varnou nádobu. Každý hořák lze ovládat příslušným regulačním knoflíkem - jeho nastavením do jedné z poloh: vypnuto vysoký výkon nízký výkon Tyto typy obsahují ovládací knoflíky s vestavěným zapalováním hořáku. Chcete-li zapálit zvolený hořák, stiskněte nejprve příslušný ovládací knoflík až na doraz, otočte jím proti směru hodinových ručiček až do polohy nastavení maximálního plamene a držte knoflík stisknutý, dokud se za cca 3-4 sekundy hořák nezapálí. Umožníte tak, aby se bezpečnostní zařízení F, které automaticky udržuje plamen, zahřálo. Chcete-li hořák vypnout, otáčejte regulačním knoflíkem po směru hodinových ručiček až na doraz (koncový doraz odpovídá poloze vypnuto). Pozor: Zhasne-li Vám plamen, otočením regulačního knoflíku vypněte přívod plynu a pokuste se hořák opět zapálit po uplynutí alespoň 1 minuty. 3

4 Obvyklé čištění a údržba Před každým čištěním a prováděním údržby odpojte vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Pro dosažení dlouhé životnosti zařízení je nezbytně nutné zařízení pravidelně celé vyčistit. Dbejte však na následující pokyny: K čištění varné desky nepoužívejte parní zařízení. Smaltované části omývejte pouze teplou vodou. Zásadně nepoužívejte žádný písek ani jiné abrasivní prostředky. Vyhněte se také agresivním chemickým činidlům, protože všechny tyto látky těmto částem škodí; Často je třeba mýt snímatelné části hořáků. Použijte teplou vodu s mýdlem. Dbejte na to, aby byly odstraněny i připálené zbytky pokrmů; Je-li Vaše varná deska vybavena automatickým zapalováním, je třeba koncové členy těchto zapalovačů čistit pečlivě a často. Také je třeba dbát na to, aby se otvory, jimiž proudí plyn, nezanášely; Na částech z nerez oceli se mohou objevit skvrny. Je to důsledek delšího styku s velmi tvrdou vodou nebo silnými mycími prostředky (fosfátovými). Proto se doporučuje tyto části po umytí dokonale opláchnout a vysušit, aby a nich nezůstaly kapky. Mazání plynových kohoutů Časem zjistíte, že se kohouty zadírají, lze s nimi otáčet ztěžka. V takovém případě potřebují vyměnit. Pozn.: Tento úkon však nepřísluší Vám. Svěřte jej odborníkovi vyškolenému u výrobce. Praktické pokyny k použití hořáků Z hlediska dosažení nejlepších možných výsledků dodržujte tyto zásady: Používejte nádoby s průměrem odpovídajícím průměru hořáku (viz tabulka). Je třeba se vyhnout stavu, kdy plameny přesahují okraje dna a zbytečně opalují boky hrnce nebo pánve; Používejte jen nádoby s rovným dnem. Používejte nádoby přikryté pokličkou; Jakmile se obsah začne vařit, otočte knoflík do polohy odpovídající nízkému výkonu. Praktické pokyny Hořák Rychlý (R) Polorychlý (S) Pomocný (A) Průměr varné nádoby (cm)

5 Vyskytl se nějaký problém? Může se stát, že varná deska nefunguje nebo nefunguje správně. Předtím, než se obrátíte na zákaznický servis, postupujte následovně. Ze všeho nejdříve zkontrolujte, zda není zablokován přívod plynu nebo el. energie a zda jsou otevřeny kohouty pro přívod plynu. Hořák nehoří nebo plamen okolo hořáku nemá stejný tvar. Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané přívody plynu do hořáku; jsou všechny pohyblivé části hořáku správně namontovány; se okolo povrchu varné desky nevyskytuje nějaké proudění. U modelu se zabezpečovacím zařízením zhasíná plamen hořáku. Zkontrolujte, zda: jste řádně stiskli regulační knoflík; jste regulační knoflík drželi stisknutý po dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo dojít k aktivaci bezpečnostního zařízení; nejsou ucpané přívody plynu do oblasti kontrolované bezpečnostním zařízením. Je-li regulační knoflík nastaven na nízký výkon, plamen zhasíná Zkontrolujte, zda: nejsou ucpané přívody plynu; se okolo povrchu varné desky nevyskytuje nějaké proudění; bylo minimum nastaveno správně (viz kapitola s názvem Regulace na minimum ) Varné nádobí není stabilní Zkontrolujte, zda: je dno varné nádoby perfektně rovné; je varná nádoba umístěna na hořáku správně; není nosný rošt obrácený. Pokud přesto varná deska nefunguje správně a problém přetrvává, obraťte se na nejbližší zákaznický servis firmy Merloni Elettrodomestici a sdělte jim: - povahu vzniklého problému - zkratku uvedenou na skladním listě, která slouží pro identifikaci modelu (Mod....). Nikdy se neobracejte na neautorizovaného technika a odmítněte instalaci použitých náhradních dílů. 5

6 Bezpečnostní opatření je třeba si osvojit Aby byla zajištěna řádná ÚČINNOST a BEZPEČNOST tohoto zařízení, doporučujeme Vám: kontaktovat servisní středisku, které je autorizováno výrobcem vždy používat originální náhradní díly. Tento návod k obsluze je určen pro vestavné varné desky 3. třídy. Toto zařízení je určeno k neprofesionálnímu použití v domácnostech. Jeho technické parametry nesmí být modifikovány. Tyto pokyny platí jen pro země, jejichž symboly jsou uvedeny v příručce nebo na typovém štítku výrobku. Elektrická bezpečnost zařízení je zabezpečena pouze tehdy, je-li zařízení řádně uzemněno podle platných směrnic a norem ČSN. Zabraňte dětem nebo osobám, které se zařízením nejsou náležitě obeznámeny, aby bez Vašeho dozoru zařízení používaly, neboť potencionálním zdrojem nebezpečí jsou: - knoflíky a všeobecně celé zařízení ; - obaly (plastikové sáčky, polystyrén, hřebíky atd.); - zařízení během a bezprostředně po použití, poněvadž vydává teplo; - zařízení, je-li odstaveno (v tomto případě, všechny potenciálně nebezpečné části musí být zabezpečeny). Dodržujte následující pokyny: - Nikdy se nedotýkejte zařízení, máte-li nějakou část těla mokrou; - Nikdy se zařízením nemanipulujte, jste-li naboso; - Neodpojujte zařízení ze zásuvky tahem za kabel síťového přívodu nebo za vlastní zařízení; - Nevhodné a/nebo nebezpečné používání; - Nikdy nezakrývejte ventilační štěrbiny a štěrbiny pro odvod přebytečného tepla; - Používáte-li v blízkosti vidlice síťového přívodu malá elektrická zařízení, zabraňte tomu, aby se jejich síťový přívod dostal do styku se zahřátými částmi zařízení; - Zařízení nevystavujte působení atmosférických vlivů (déšť, přímé sluneční záření atd.); - V blízkosti zařízení, je-li právě v provozu, nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny; - Nepoužívejte adaptéry, rozdvojky a/nebo prodlužovací kabely; - Nikdy nepoužívejte varné nádobí s nerovným nebo deformovaným dnem; - Nikdy neponechávejte elektrické topné plotýnky zapnuté, aniž by na nich nebyla postavena varná nádoba; - Nepokoušejte se sami nainstalovat nebo opravit zařízení bez pomoci kvalifikovaného odborníka. V následujících případech je třeba vyhledat kvalifikovaného odborníka: - Při instalaci zařízení (podle pokynů uvedených v návodu k obsluze); - Jste-li na pochybách, zda zařízení pracuje správně; - Při výměně vidlice síťového přívodu, která nelze zapojit do elektrické zásuvky. V následujících případech se obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem: - Máte-li bezprostředně po vybalení zařízení pochybnosti o jeho stavu; - Je-li síťový přívod poškozen nebo je-li třeba jej vyměnit; - Došlo-li k mechanické nebo funkční poruše: požádejte o originální náhradní díly. Je třeba, abyste dodržovali následující pokyny: - Zařízení používejte pouze k přípravě pokrmů, nikdy jej nepoužívejte k jiným účelům; - Po vybalení zařízení zkontrolujte jeho stav; - V případě funkční poruchy zařízení nebo před jeho čištěním zařízení odpojte ze sítě; - Nepoužíváte-.li zařízení, vytáhněte jeho síťový přívod ze zásuvky a zavřete kohout na plynové přípojce (je-li přítomen); - Jestliže zařízení nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou regulační knoflíky nastaveny do polohy / ; - Nebudete-li zařízení již používat, vytáhněte jeho síťový přívod ze zásuvky a odřízněte jej; Výrobce nenese odpovědnost za škodu způsobenou: nesprávnou instalací a nesprávným nebo nerozumným použitím zařízení. 6

7 Instalace vestavných zařízení Následující pokyny jsou určeny pro kvalifikovaného technika, který varné desky instaluje. Instalační postup je třeba provést co nejprofesionálněji a odborně, v souladu s platnými bezpečnostním normami. Důležité: Před prováděním každého údržbového úkonu, příp. seřizováním, nezapomeňte zařízení odpojit od elektrorozvodné sítě. Umístění varné desky Důležité: Tento model může být nainstalován a používán pouze v trvale větrané místnosti tak, jak to předepisují britské prováděcí předpisy: B.S. 6172/B.S a B.S Je nezbytné dodržet následující požadavky: a) V místnosti musí být nainstalován odsávací systém pro odstranění kouřových zplodin a plynu. Odsávacím systémem může být buď odsavač par nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne v okamžiku, kdy dojde k zapnutí příslušného zařízení. Odtah spalin do komína (vařič) Odtah spalin přímo do vnějšího prostředí b) Místnost musí být větratelná s dostatečným přívodem vzduchu. Požadovaný průtok vzduchu musí být alespoň 2m 3 /h na 1 kw instalovaného výkonu. Vzduch může být přiváděn přímo z venkovního prostředí neuzavíratelným větracím otvorem o průřezu 100 cm 2. Do místnosti, kde jsou umístěna zařízení, která nejsou vybavena bezpečnostním zařízením zabraňujícím náhodnému zhasnutí plamene, musí být přiváděn vzduch z venkovního prostředí neuzavíratelným větracím otvorem o dvojnásobném průřezu tj. o průřezu 200 cm 2 (obr. A.) Jinak může být vzduch do místnosti přiváděn nepřímo ze sousedních místností, které jsou větrané výše uvedeným způsobem za předpokladu, že se nejedná o místnost určenou ke spaní nebo o místnost s otevřeným ohněm (obr. B). Detail A Sousední Místnost, která místnost má být větrána c) Má-li být plynové zařízení využíváno intenzívně a dlouhodobě, může být zapotřebí přídavného větrání, které lze zajistit např. otvíráním oken nebo zvýšením množství vzduchu přiváděného z venkovního prostředí větracím otvorem (je-li přítomen). d) Kapalné topné plyny, které jsou těžší než vzduch, se shromažďují u podlahy. V místnostech, kde je umístěna propan-butanová láhev, by se měla nacházet okna nebo jiné větrací otvory, kterými by mohl plyn unikat v případě, že by došlo k úniku plynu z láhve. Propan-butanové láhve, bez ohledu na to, jsou-li prázdné nebo plné, nesmí být umístěny nebo skladovány v místnostech nacházejících se pod úrovní podlahy (sklepy apod.). Nejlepší je, pokud do místnosti umístíte pouze právě používané lahve, a to co nejdále od zdroje tepla jako jsou např. trouba, komín, kamna atd., aby nemohlo dojít k jejich zahřátí na teplotu vyšší než 50 C. Instalace vestavných varných desek Zařízení lze instalovat hned vedle nábytku, pokud tento desku nepřevyšuje. Stěny, které jsou v přímém kontaktu se zadním panelem varné desky musí být pokryty nehořlavým materiálem. Během používání varné desky může být zadní panel zahřátý na teplotu 50 C. Při instalování varné desky je třeba dbát následujících opatření: a) Pokud nábytek umístěný vedle varné desky varnou desku převyšuje, potom musí být umístěn ve vzdálenosti alespoň 600 mm od okraje desky. b) Odsavače par musí být instalovány dle požadavků uvedených v brožuře, ve výšce alespoň 650 mm nad varnou deskou. c) Používáte-li odsavač par o šířce 600 mm, je zapotřebí, kromě doporučení uvedených v bodě b), umístit skříňky sousedící s odsavačem par do výšky alespoň 540 mm nad varnou deskou. Skříňky by měly být vždy umístěny v takové výšce nad varnou deskou, aby nepřekážely při manipulaci s nádobím. d) Má-li být varná deska instalována přímo pod skříňkami, poličkami, je třeba mezi jejich spodním okrajem a varnou deskou zajistit vzdálenost alespoň 700 mm tak, jak je znázorněno na obrázku. e) Potřebné rozměry skříňky pro vestavbu zařízení jsou uvedeny na obrázku. Pomocí dodaných úchytů lze varnou desku vsadit do nábytkové desky o tloušťce mezi 20 a 40 mm. Aby varná deska v rámu řádně držela, použijte pokud možno všechny dodané úchyty. Příklady větracích otvorů pro odvod zplodin Obr. A Zvětšený otvor mezi oknem a podlahou Obr. B 7

8 55 mm Pokud instalujete varnou desku nad troubu bez nuceného oběhu vzduchu, zajistěte, aby byl vnitřek skříně dostatečně odvětrán vstupními a výstupními otvory pro vzduch. 475 mm 555 mm Fastening = Schéma montáže úchytu pod rám Poloha úchytu H = 20 mm Poloha úchytu H = 40 mm Poloha úchytu H = 30 mm Přední strana Zadní strana Poznámka: Použijte úchyty, které jsou součástí dodávaného příslušenství. f) V případě, že varná deska není instalována na vestavěnou troubu, je třeba ji od okolí oddělit dřevěnou izolační deskou. Vzdálenost mezi touto deskou a spodní částí varné desky musí činit alespoň 20 mm. Důležité upozornění: Instalujete-li varnou desku nad vestavěnou troubu, trouba musí spočívat na dvou dřevěných lištách; rozhodnete-li se místo lišt pro rozpěrnou desku, na níž troubu osadíte, nezapomeňte nechat vzadu mezeru o rozměrech alespoň 45 x 560 mm. Připojení zařízení na domovní rozvod plynu Varnou desku smí připojovat na plynorozvodnou síť jen instalatér, který je držitelem příslušného oprávnění. V rámci nainstalování tohoto zařízení je třeba plynovou přípojku opatřit schváleným uzávěrem, který umožní přerušení dodávky plynu do zařízení pro případ jeho budoucího odpojení nebo provádění servisních prací na něm. Napojení zařízení na plynorozvodnou síť či láhev se zkapalněným plynem musí být provedeno podle platných předpisů. Je třeba se také přesvědčit, zda je v rozvodu plyn, pro něž je zařízení určeno. Není-li, je třeba provést postup uvedený v kapitole Seřízení na různé plyny. I při připojování zařízení k tlakové láhvi s plynem je třeba použít tlakových regulátorů v souladu s příslušnými platnými předpisy. Důležité: S ohledem na bezpečnost, řádné využití vnitřní energie plynu a životnost zařízení samotného, je třeba zajistit i potřebný tlak plynu na vstupu do zařízení podle vyznačení v tabulce 1 Specifikace trysek a hořáků. Připojení neohebnou trubkou (měděnou či ocelovou) Připojení na plyn musí být provedeno takovým způsobem, aby v žádné části zařízení nevznikalo mechanické pnutí. Zařízení je na plynovém přívodu vybaveno otočným kolenem ve tvaru L a těsněním pro připojení plynové trubky. Má-li být kolenem otočeno, musí být těsnění vyměněno (součástí dodávaného příslušenství). Plynová přípojka zařízení je opatřena vnějším závitem 1/2. Závitové připojení ohebnou bezešvou nerez trubkou Plynová přípojka zařízení je opatřena vnějším závitem 1/2. Slouží tedy k připojení trubkou kruhového průřezu. Použijte jen takový materiál (trubky, těsnící prvky), které připouštějí současné platné předpisy. Ohebný přívod nesmí být delší než mm. Po připojení zařízení se přesvědčte, že trubka se nikde nedotýká pohyblivých částí, že není deformována nebo poškozena. Kontrola utěsnění Po nainstalování zařízení se ještě přesvědčte, zda všechny spoje těsní. Kontrolu těsnosti proveďte mýdlovou vodou, nikdy ne plamenem. Elektrické připojení Varné desky s trojžilovým přívodem jsou zkonstruovány pro napájení střídavým proudem, jehož jmenovitá hodnota je uvedena na typovém štítku umístěným pod varnou deskou. Zemnící ochranný vodič je označen žlutozelenou barvou. V případě instalace nad vestavnou elektrickou troubu musí být elektrické připojení varné desky a trouby navzájem nezávislé, a to nejen z bezpečnostních důvodů, ale také pro snazší přemisťování v budoucnosti. 8

9 Roztřídění prádla Elektrické připojení plynových varných desek Opatřete kabel normovanou síťovou zástrčkou pro zatížení uvedené na typovém štítku zařízení nebo kabel přímo připojte na síť. V druhém případě při přímém připojení musí být mezi zařízení a zásuvku zapojen jednopólový přepínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm (dimenzovaný podle zatížení a v souladu s platnými směrnicemi; ochranný vodič nesmí být přerušen přepínačem). Napájecí kabel je třeba umístit tak, aby na žádném místě nebyl vystaven teplotě, která by převyšovala teplotu v místnosti o max. 50 C. Před skutečným připojením ještě překontrolujte: Zda jištění domovní instalace snese zatížení tímto zařízením; Zda domovní rozvod napájecího napětí je opatřen účinným systémem ochrany zemněním nebo nulováním podle směrnic a zákonných nařízení; Zda síťová zásuvka nebo jednopólový přepínač jsou u instalovaného zařízení snadno přístupné. Důležité: Vodiče v síťovém přívodu jsou zabarveny následovně: Zelený & žlutý - uzemňovací vodič Modrý - nulový vodič Hnědý - vodič pod napětím Protože zabarvení vodičů v síťovém přívodu nemusí odpovídat barevným značkám identifikujícím terminály Vaší zástrčky, proveďte následující: Připojte zelenožlutý vodič k terminálu označeném E nebo nebo zabarveném zelenožlutě. Připojte hnědý vodič k terminálu označeném L nebo zabarveném červeně. Připojte modrý vodič k terminálu označeném N nebo zabarveném černě. Seřízení varné desky na různé plyny Varnou desku je možné provozovat i na jiné plyny než ty, jež jsou vyznačeny na typovém štítku či obalu zařízení. V takovém případě je však třeba vyměnit trysky hořáků, což lze provést následovně: Sejměte rošt a vytáhněte hořáky z varné desky. Trysky vyšroubujte nástrčkovým klíčem 7 mm a nahraďte je tryskami pro příslušný plyn, na nějž hodláte zařízení provozovat (viz tabulka 1: Specifikace hořáků a trysek ). Všechny části vraťte na místo opačným postupem. Po dokončení celého postupu ještě vyměňte typový štítek za takový, na němž je vyznačen plyn, pro který je zařízení seřízeno. Dostanete jej v servisní provozovně. Je-li tlak plynu v rozvodné soustavě jiný než předepsaný, bude třeba do plynové přípojky zařadit příslušný regulátor, který musí vyhovovat národním předpisům o použití trubkových plynových regulátorů. Seřízení přívodu vzduchu k hořáku Hořák nepotřebuje žádné seřízení přívodu prvotního vzduchu. Regulace na minimum Plynový kohout nastavte na minimum. Stáhněte knoflík z osičky a regulačním šroubkem (umístěným buď na boční straně desky nebo uvnitř hřídele) otáčejte po směru hodinových ručiček tak dlouho, až dostanete malý, ale stabilní plamen. POZN.: V případě napájení z tlakové láhve se zkapalněným plynem je třeba regulační šroubek zašroubovat (po směru hodinových ručiček) až na doraz. Ujistěte se, že plamen nezhasne, pokud rychle otočíte regulačním knoflíkem z polohy vysokého výkonu do polohy nízkého výkonu. V případě funkční poruchy na zařízení s bezpečnostním zařízením (termočlánek), je-li plamen nastaven v poloze odpovídající minimu, zvětšete plamen regulačním šroubkem. Po provedení nastavení naneste na starou plombu pomocné trysky pečetní vosk nebo jinou vhodnou náhražku. 9

10 Specifikace hořáků a trysek Tabulka 1 Zkapalněný plyn Zemní plyn Hořák Rychlý (R) Průměr (mm) 90x90 Tepelný výkon kw (p.c.i.*) Jm. 3,00 Sníž. 0,70 Pomocná tryska 1/100 (mm) 39 Tryska 1/100 (mm) 86 Průtok* g/h *** ** Tryska 1/100 (mm) 116 Průtok* l/h 286 Polorychlý (S) 65x65 1,90 0, Pomocný (A) 45x45 1,00 0, Vstupní tlak Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar) Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P * Při 15 C a 1013 mbar suchého plynu ** Propan výhřevnost (p.c.i.) = 50,37 MJ/kg. *** Butan výhřevnost (p.c.i.) = 49,47 MJ/kg. Zemní plyn výhřevnost (p.c.i.) 37,78 MJ/ m3 Toto zařízení vyhovuje následujícím směrnicím EHS: - 73/23/EEC z (Nízké napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 90/396/EEC z (Plyn) a následným úpravám; - 93/68/EEC z a následným úpravám. PO 740 ES 10

11 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali. Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem: ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost; ČSN EN Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost; ČSN Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla; ČSN EN Prostředí pro elektrická zařízení; ČSN EN : - Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Všeobecné požadavky ČSN EN : - Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost; - Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení. ČSN Požárně technické vlastnosti hmot: - Stupeň hořlavosti stavebních hmot: 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů; 18 a 19 zákona č.125/97 Sb. o odpadech; 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb. Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem: ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů; ČSN EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách; ČSN Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách. Důležité upozornění Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič. 11

12 Předpis pro instalaci, seřízení a montážní práce UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m 3. V menším prostoru (min. 15 m 3 ) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku). - Spotřebič provedení A, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN :1986 a ČSN :1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46). Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti. B nesnadno hořlavé, C1 těžce hořlavé, C2 středně hořlavé, C3 lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery. 3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm). 4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat. 12

13 Poznámky 13

14 Poznámky 14

15 Poznámky 15

16 Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách: Garantem servisu pro Českou republiku je firma AP servis AR s.r.o., tel.: Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, Praha 3, Česká republika Merloni Elettrodomestici spa Via Aristide Merloni, Fabriano - tel. (0732) Italy 02/ ***** GB

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST

DV 320 MS D 320 MS D 310 MST DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití DV 320 MS D 320 MS D 310 MST Plynová varná deska Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB

PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 IB Varná deska Návod k instalaci a použití PI 631 PI 631 A PI 631 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

K340E/I. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití

K340E/I. Sporák s elektrickou troubou. Návod k instalaci a použití K0E/I Sporák s elektrickou troubou Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte,

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU MOD. G4-G6-G9 ED 05/98 PŘED INSTALACÍ A UVEDENÍM PECE DO PROVOZU JE NUTNÉ, ABY SI PRACOVNÍK OBSLUHUJÍCÍ PEC PŘEČETL CELOU TUTO PŘÍRUČKU A POROZUMĚL JEJÍMU OBSAHU ZAKOUPENÝ MODEL MOD.: G4 O G6 O G9 O Výrobní

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11

VRATOVÁ CLONA DELTA. Návod k použití. Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 VRATOVÁ CLONA Návod k použití Pokyny k montáži, provozu a údržbě v 03.01.11 vratová clona studená Úvod Vratové clony jsou vzduchotechnická zařízení, které pomocí proudu vzduchu oddělují vnitřní a vnější

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP 300614 7085468-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 300614 7085468-01 ICBS/ ICUS/ ICUNS/ ICS... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX NO 18/08 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, pečlivě zkonstruovaný výrobek,

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01

Návod k montáži. Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře IC..S... LC/LP 160215 7085466-01 Návod k montáži Kombinace chladnička-mraznička, integrovatelná, spřažené dveře 160215 7085466-01 IC..S... LC/LP všeobecné bezpečnostní pokyny Obsah 2 Přeprava přístroje 1 všeobecné bezpečnostní pokyny...

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet

INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP. SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet INSTALACE SLUŽBY, SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ IP TELEFONU WELL 8820 IP SAMOINSTALAČNÍ BALÍČEK VOLNÝ TelefoNet Instalace a obsluha IP telefonu Well 8820 IP Upozornění: Než zařízení IP telefon WELL 8820IP připojíte

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm)

DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) CZ AKT 352 STRUČNÝ NÁVOD CZ SK 1 3 1. Odstranitelné mřížky 2. Středně rychlý hořák DOPORUČENÉ ROZMĚRY A VZDÁLENOSTI (mm) 3. Rychlý hořák 4. Ovladač středně rychlého hořáku 5. Ovladač rychlého hořáku SYMBOLY

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS

NÁVOD K POUŽITÍ. BT09.4SS a BT09.5SS NÁVOD K POUŽITÍ BT09.4SS a BT09.5SS OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte

Více

Pokyny pro používání, instalaci a připojení

Pokyny pro používání, instalaci a připojení CZ Pokyny pro používání, instalaci a připojení Kombinovaná a plynová varná deska Kombinovaná a plynová varná deska Vážený zákazníku! Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro používání v domácnostech.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více