Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002"

Transkript

1 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách

2 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S Topení na kapalný plyn Trumatic S 2 Přivedení spalovacího vzduchu 3 Potrubí odpadních plynů s převlečnou trubkou 4 Komín odpadních plynů 5 Ventilátor Trumavent a komfortní modul s Airmix (pro rozdělení teplého vzduchu) na přání 6 Truma Ultraheat (elektrické přídavné topení 230 V) na přání 4 Obložení krbového ohně (jen Trumatic S 5002) Bezpečnostní pokyny Při otevřeném střešním okně / zvedací střeše v blízkosti komína odpadních plynů hrozí nebezpečí průniku odpadních plynů do interiéru vozidla. Topení smí být provozováno jen při zavřeném střešním okně / zvedací střeše. Pro provoz plynových regulátorů, plynových spotřebičů event. plynových zařízení je závazně předepsáno použití stojících plynových láhví, ze kterých se plyn odebírá v plynné fázi. Plynové láhve, ze kterých se plyn odebírá v kapalné fázi (např. pro vysokozdvižný vozík), jsou pro provoz zakázané, protože vedou k poškození plynového zařízení. U netěsností plynového zařízení, popř. zápachu plynu: všechny otevřené plameny uhaste nekuřte přístroje vypněte plynové láhve zavřete okna a dveře otevřete neuvádějte v činnost elektrické spínače celkové zařízení nechejte přezkoušet odborníkem! 2 Opravy smí provádět jen odborník! Po každé demontáži se musí zamontovat nový kroužek O! K zániku nároků na ručení a uplatnění záruky jakož i vyloučení nároků z odpovědnosti vedou zejména: změny na spotřebiči (včetně dílů příslušenství), změny na odvodu spalin a komínu, použití jiných náhradních dílů a dílů příslušenství než originálních dílů fy Truma, nedodržování montážního návodu a návodu k použití. Kromě toho zanikne povolení k provozu přístroje a tím v mnohých zemích i povolení provozu vozidla. Provozní tlak zásobovacího plynu 30 mbarů musí souhlasit s provozním tlakem přístroje (viz typový štítek). Zařízení na kapalný plyn musí odpovídat technickým a administrativním ustanovením příslušné země, v níž se zařízení používá (např. EN ISO 1949 pro vozidla). Musí se dbát na národní předpisy a pravidla (v Německu např. DVGW pracovní list G 607). Přezkoušení plynového zařízení musí v Německu každé 2 roky znovu provést specialista na zkapalněný plyn (DVFG, TÜV, DEKRA). Musí se nechat potvrdit na příslušném potvrzení o zkoušce (G 607). Za opatření přezkoušení zodpovídá držitel vozidla. Nesmí se používat přístrojů na kapalný plyn při tankování, v parkovacích domech, garážích nebo na trajektech. Při prvním uvedení do provozu přístroje nového ze závodu (např. po delší době klidu) může krátkodobě vzniknout lehké vyvinutí kouře a zápachu. Je účelné okamžitě nechat přístroj hořet s nejvyšším výkonem a pečovat o dobré provětrání místnosti. Z neobvyklého hluku hořáku nebo zvednutí plamenu lze odvodit závadu regulátoru, a je nezbytné přezkoušení regulátoru. Předměty choulostivé na teplo (např. plechovky sprejů) se nesmějí ukládat v montážním prostoru topení, neboť zde za určitých okolností může dojít ke zvýšeným teplotám. Pro zařízení na plyn se smí používat pouze zařízení tlakových regulátorů podle EN (ve vozidlech) s pevným výstupním tlakem 30 mbarů. Průtoková rychlost zařízení regulátoru plynu musí minimálně odpovídat nejvyšší spotřebě všech přístrojů vestavěných výrobcem zařízení. Pro vozidla doporučujeme regulátory tlaku plynu SecuMotion / MonoControl CS firmy Truma a pro plynové zařízení se dvěma lahvemi regulátory tlaku plynu DuoComfort / DuoControl CS firmy Truma. Při teplotách kolem 0 C a nižších se má regulátor tlaku plynu event. přepínací ventil provozovat s ohřevem regulátoru EisEx. Smí se používat pouze připojovacích hadic k regulátoru vhodných pro příslušnou zemí, v níž se zařízení používá, odpovídajících jejím požadavkům. Hadice je zapotřebí pravidelně zkontrolovat vzhledem k jejich lomu. Pro provoz v zimě by se mělo používat speciálních hadic odolných proti mrazu.

3 Přístroje pro regulaci tlaku a hadicová potrubí se musí nejpozději za 10 let (při živnostenském používání za 8 let) od data výroby vyměnit za nové. Je za to zodpovědný provozovatel. Důležité pokyny k obsluze Topení Trumatic S 5002 se nesmí zabudovat do cestovních motorových vozidel! Zabudování topení Trumatic S 3002 (P) do cestovních motorových vozidel je povoleno. Nasání spalovacího vzduchu pod podlahou vozidla se musí udržovat v čistotě a bez sněhové břečky. Sací hrdlo topení se nesmí proto nacházet v oblasti stříkání kol, eventuálně umístěte ochranu proti stříkání. Pro kempink v zimě, popř. trvalý kempink doporučujeme prodlužovací sadu ke komínu SKV (čís. výrobku ), kterou lze našroubovat na komín. Během jízdy se musí tato prodlužovací sada odejmout, aby se neztratila (nebezpečí úrazu). Návod k použití Před uvedením do provozu bezpodmínečně dbejte na návod k použití a důležité pokyny k obsluze! Držitel vozidla je zodpovědný za to, aby se mohla provést náležitá obsluha přístroje. Žluté nálepky s výstražnými pokyny přiložené k přístroji musí montážní technik, popř. držitel umístit na pro uživatele dobře viditelném místě ve vozidle (např. na dveřích skříně na šaty)! Chybějící nálepky lze vyžádat u firmy Truma. Topení Trumatic S 3002 (P) e b a c V zimě se před uvedením topení do provozu musí komín očistit od sněhu. Je-li na obytném přívěsu namontována stříška, musí se komín odpadních plynů bezpodmínečně vést touto stříškou. Použijte pro to průchodku komínu UEK (čís. výrobku )! V případě, že topení u míst postavení s extrémními větry nebo při použití v zimě opakovatelně zhasíná, doporučujeme použít prodlužovací sadu ke komínu AKV (čís. výrobku ). Během jízdy se musí tato prodlužovací sada odejmout, aby se neztratila (nebezpečí úrazu). h d f g Výměník tepla, potrubí odpadních plynů a všechny přípojky musí pravidelně přezkoušet odborník, v každém případě po spalování za stálého objemu (přerušené zapalování). Potrubí odpadních plynů musí: být těsně a pevně připojeno k topení a ke komínu, být tvořeno jedním kusem (neprodlouženým), bez zúžení průřezu a bezpodmínečně položeno po celé délce se stoupáním, být pevně několika sponami namontováno s převlečnou trubkou. Na potrubí odpadních plynů se nesmí pokládat předměty, které by mohly způsobit poškození. a = Ovládací rukojeť (termostat) b = Slepé víko nebo vestavěný ovládací díl pro Trumavent ventilátor TEB / TEN c = Tlaková roznětka (model Trumatic S 3002 P) nebo slepé víko (model Trumatic S 3002) d = Zapalovací automat se schránkou na baterie (model Trumatic S 3002) e = Dálková indikace zapalování (příslušenství) f = Průhledné okénko k pozorování plamenu g = Čidlo termostatu h = Typový štítek (obložení odejměte!) U levé montáže jsou díly uspořádány na druhé straně. Topení s chybně namontovanou či poškozenou trubkou odpadních plynů, popř. poškozeným výměníkem tepla se v žádném případě nesmí provozovat! Výstupu teplého vzduchu na topení se za žádných okolností nesmí bránit. Proto před nebo na topení nevěste textilie atd. k usušení. Takové použití k nestanovenému účelu by mohlo Vaše topení v důsledku přitom vyvolaného přehřátí velmi poškodit. Zápalné předměty se nesmí nacházet v blízkosti topení! Řiďte se tím v zájmu své bezpečnosti. Vzhledem ke konstrukci je během provozu obložení topení horké. Povinná péče vůči třetímu (zejména malým dětem) přísluší provozovateli. Pro topení během jízdy je ve směrnici 2004/78/ES pro cestovní motorové obytné přívěsy předepsáno bezpečnostní uzavírací zařízení. Regulátory SecuMotion / MonoControl CS firmy Truma splňují tyto požadavky Není-li nainstalováno žádné bezpečnostní uzavírací zařízení (např. regulátor Truma SecuMotion / MonoControl CS), musí být plynová láhev během jízdy uzavřena a ve skříňce na láhve a v blízkosti obsluhovacího dílu musí být vždy umístěny informační štítky. Pro topení během jízdy v obytných přívěsech doporučujeme z důvodu bezpečnosti rovněž bezpečnostní uzavírací zařízení. 3

4 Topení Trumatic S 5002 e b c a Uvedení do provozu s tlakovou roznětkou (jen Trumatic S 3002 P) 1. Plynovou láhev a ventil s rychlouzávěrem v plynovém potrubí otevřete. 2. Ovládací rukojeť (a) otočte do polohy termostatu 1 10 a stlačte až na doraz. Současně tiskněte tlakovou roznětku tak dlouho rychle po sobě, až plamen hoří h d 4 a 0 f g a = Ovládací rukojeť (termostat) b = Slepé víko nebo vestavěný ovládací díl pro Trumavent ventilátor TEB / TEN c = Slepé víko nebo vestavěný ovládací díl pro druhý Trumavent ventilátor TEB / TEN d = Zapalovací automat se schránkou na baterie e = Dálková indikace zapalování (příslušenství) f = Průhledné okénko k pozorování plamenu g = Čidlo termostatu h = Typový štítek (obložení odejměte!) U levé montáže jsou díly uspořádány na druhé straně. Topení Trumatic S 5002 a obložení krbového ohně Krbový oheň a topení Trumatic S 5002 lze kombinovat nebo nezávisle na sobě uvést do provozu. e b c a 3. Ovládací rukojeť držte ještě po dobu 10 vteřin stisknutou, aby zareagovala zapalovací pojistka. 4. Dalších 10 vteřin průhledným okénkem pozorujte, nezhasne-li plamen v důsledku vzduchu v potrubí (způsobeno výměnou plynových lahví). V žádném případě před uplynutím doby 2 minut dodatečně nezažehněte, jinak vznikne nebezpečí spalování za stálého objemu! To platí i tehdy, zhasne-li topení, které je už v provozu, a musí-li se znovu zapálit. Je-li plynové potrubí naplněno vzduchem, může to trvat až po dobu 2 minut, než je plyn připraven ke spálení. Během této doby je třeba ovládací rukojeť držet stisknutou a tlakovou roznětku trvale tisknout, až plamen hoří. 5. Aby se zabezpečilo rovnoměrné a rychlé rozdělení teplého vzduchu, jakož i snížení povrchových teplot na topném přístroji, doporučujeme provozovat topení s běžícím teplovzdušným zařízením Trumavent. Topení Trumatic S 3002 P (s tlakovou roznětkou) je konstruováno tak, že je možná bezproblémová dodatečná montáž zapalovacího automatu s dálkovou indikací zapalování (dodatečná montážní sada ZAS, čís. výrobku ). h d a = Ovládací rukojeť (termostat) b = Slepé víko nebo vestavěný ovládací díl pro Trumavent ventilátor TEB / TEN c = Slepé víko nebo vestavěný ovládací díl pro druhý Trumavent ventilátor TEB / TEN d = Zapalovací automat se schránkou na baterie e = Ovládací díl krbový oheň f = Průhledné okénko k pozorování plamenu g = Čidlo termostatu h = Typový štítek (obložení odejměte!) f U levé montáže jsou díly uspořádány na druhé straně. g Uvedení do provozu se zapalovacím automatem (Trumatic S 3002 / S 5002) Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že je vložena baterie (popis podle bodu Výměna baterií )! 1. Plynovou láhev a ventil s rychlouzávěrem v plynovém potrubí otevřete. 2. Ovládací rukojeť (a) otočte do polohy termostatu 1 10 a stlačte až na doraz. Zapálení nastane automaticky (Zápalnou jiskru je slyšet), až plamen hoří a 1 Ovládací rukojeť držte ještě po dobu 10 vteřin stisknutou, aby zareagovala zapalovací pojistka. Při poruchách před novým pokusem o zapálení počkejte po dobu 2 minut! 4

5 V případě, že plamen znovu zhasne, nastane během uzavírací doby zapalovací pojistky (cca. 30 vteřin) okamžité opětné zapálení. Nerealizuje-li se plamen, pracuje zapalovací automat dále, až se na ovládací rukojeti (a) nastaví poloha 0. Je-li plynové potrubí naplněno vzduchem, může to trvat až po dobu 2 minut, než je plyn připraven ke spálení. Během této doby se třeba ovládací rukojeť držet stisknutou, až plamen hoří. 3. Aby se zabezpečilo rovnoměrné a rychlé rozdělení teplého vzduchu, jakož i snížení povrchových teplot na topném přístroji, doporučujeme provozovat topení s běžícím teplovzdušným zařízením Trumavent. Topení Trumatic S 3002 a S 5002 (se zapalovacím automatem) se nechají bez problému dovybavit dálkovou indikací zapalování (e čís. výrobku ). Je-li topení Trumatic S 5002 kombinováno s obložením krbového ohně, není dálková indikace zapalování možná. Údržba V Německu je nutno při poruchách zásadně informovat servisní centrálu Truma, v jiných zemích jsou k dispozici příslušní servisní partneři (viz servisní sešit Truma nebo Pozor: Navzdory pečlivé výrobě může topení obsahovat díly s ostrými hranami, proto je při údržbářských a čisticích pracích zapotřebí neustále nosit ochranné rukavice! Vzhledem k nebezpečí nabití statickou elektřinou se může elektronika poškodit. Opravy smí provádět jen odborník! Odejmutí obložení topení Obložení táhněte nahoře dopředu, úchytné pružiny bočně přitlačte nahoru a obložení sklopte dopředu. (Při omezených poměrech místa táhněte obložení nahoře dopředu, pak je zvedněte nahoru, až leží volně a pak je odejměte.) Termostat místnosti Střední teploty místnosti o cca. 22 C se dosáhne bez provozu s ventilátorem s nastavením termostatu v rozmezí 3 5, pro provoz s ventilátorem doporučujeme nastavení termostatu v rozmezí 4 8. Přesné nastavení termostatu se musí vyšetřit podle druhu konstrukce vozidla a podle individuální potřeby tepla. Čidlo termostatu se nachází dole na topení. Dbejte laskavě na to, že chladný vzduch vzhledem k provětrání chladničky, štěrbinám dveří atd. nebo koberec s vysokou tkaninou nepříznivě ovlivňují termostat. Takové zdroje poruch je třeba v každém případě odstranit, neboť jinak není zaručena uspokojivá regulace teploty. Vypínání Ovládací rukojeť topení nastavte do polohy 0 (zapalovací automat se tím současně vypne). Pak obložení postavte bočně, aby se eventuální připojovací kabel (např. pro piezozapalovač, pro ventilátor teplého vzduchu, jakož i pro kontrolku zapalování nebo krbový oheň) nemusel odpojit. K montáži postavte obložení na dolní uchycovací pásy (l). Ovládací tyč zaveďte zespodu do úchytného pouzdra a obložení nechejte zasmeknout. Nepoužívá-li se přístroje po delší dobu, zavřete ventil s rychlouzávěrem v plynovém potrubí a plynovou láhev. Ovládací díl krbový oheň (jen Trumatic S 5002) b 0 a c Jen Trumatic S 3002 (P) Ovládací rukojeť shora nastrčte tak, aby šipka ukazovala k poloze 0. a = Vyp (bez simulace plamenu, bez akustiky) b = simulace plamenu bez akustiky c = simulace plamenu s akustikou (jen simulace plamenu u varianty bez akustiky) Uvedení do provozu Přepínač ovládacího dílu nastavte na (b) simulace plamene bez akustiky nebo (c) simulace plamene s akustikou. 5

6 Výměna baterií na zapalovacím automatu Nejsou-li slyšet zápalné jiskry nebo jen v časových odstupech větších než jedna vteřina (popř. nebliká-li kontrolní žárovka e zvláštní příslušenství), musí se baterie obnovit. Baterie vyměňte jen při vypnutém topení. Před zahájením vytápěcí sezóny vložte nové baterie! Staré baterie odborně zlikvidujte! Zvláštní pokyny 1. U provozu topení se střešním komínem zejména během jízdy je bezpodmínečně potřebný nástavec komínu T3 (čís. výrobku ), který se musí nacházet v proudu vzduchu. Případně je třeba navíc namontovat prodloužení komínu AKV (čís. výrobku ). Obložení se musí zajistit šroubem. Odeberte obložení topení, kryt schránky na baterie posuňte nahoru a baterie vyměňte. Dbejte na pól + / -. Schránku na baterie znovu uzavřete. Zündautomat Použijte jen proti teplotě (+70 C) odolné baterie mignon (LR 6, AA, AM 3 čís. výrobku ), které jsou bezpečné proti vytečení, jiné baterie mohou způsobit poruchy funkce! Před vyřazením zapalovacího automatu do šrotu bezpodmínečně baterie odstraňte a odborně zlikvidujte! Čištění (jen při vypnutém přístroji!) Doporučuje se aspoň jednou ročně před zahájením vytápěcí sezóny odstranit prach, který se nashromáždil na výměníku tepla, podlahové desce a na rotoru teplovzdušného zařízení Trumavent. Rotor opatrně očistěte štětcem nebo malým kartáčem. Čištění průhledného okénka (Trumatic S 5002, obložení krbového ohně) Průhledné okénko čistěte vlažnou vodou, do níž byl přidán neutrální čisticí prostředek. Přitom použijte měkké houbičky, vlněné tkaniny nebo kůže na okna. K odstranění skvrn nikdy nepoužívejte ostrých předmětů či rozpouštědel. Výrobce cestovních motorových vozidel, popř. montér topení musí zprostředkovat kombinaci nástavce komínu, popř. prodloužení u jednotlivých dodacích stavů vozidel prostřednictvím zkušebních jízd a popř. sladit s firmou Truma. V závislosti na typu vozidla a montáži střechy může být potřebný nástavec komínu T1 (čís. výrobku ) nebo T2 (čís. výrobku ). Nástavby na střeše, jakož i uskladněná zavazadla v okolí komínu odpadních plynů ruší funkci topení, zejména během jízdy. Plamen tím může hořet zpětným směrem a způsobit poškození topení a vozidla. V těchto případech se musí použít dalších prodloužení komínu tak, aby nástavec komínu přečníval aspoň 10 cm přes předměty. Při nedbání na tyto pokyny neexistuje nárok na záruku pro vzniklé škody na topení a vozidle. 2. Je-li podlaha vozidla opatřena ochranou podvozku proti korozi, musí být přikryta všechna hrdla nasávající spalovací vzduch nacházející se pod vozidlem, aby se vzniklá rozprašovací mlha nedostala do přístroje a neměla za následek funkční poruchu topného zařízení. Po ukončení všech prací znovu kryty odstraňte. 3. Ve zvláštních případech může dojít k proniknutí prachu. Pro tyto případy doporučujeme montáž sady těsnění Trumatic S 3002 (P): čís. výrobku , Trumatic S 5002: čís. výrobku ). Likvidace Zlikvidujte topení na zkapalněný plyn podle administrativních ustanovení příslušné země použití. Musí se dodržovat národní předpisy a zákony (v Německu je to např. ustanovení pro stará vozidla). V jiných zemích dodržujte příslušné platné předpisy. 6

7 Technické údaje zjištěno podle EN 624, popř. zkušebních podmínek Truma Trumatic S 3002 (P), S 5002 Druh plynu kapalný plyn (propan / butan) Provozní tlak 30 mbarů (viz typový štítek) Jmenovitý tepelný výkon S 3002 (P): 3400 W S 5002: 5500 W Spotřeba plynu S 3002 (P): g/h S 5002: g/h Provozní napětí 1,5 V Odběr proudu 50 ma (zapálení) 0,01 ma (sledování) Hmotnost S 3002 (P): 9,8 kg (bez ventilátoru) S 5002: 17,5 kg (bez ventilátoru) S 5002 s obložením krbového ohně: cca. 19,5 kg (bez ventilátoru) Obložení krbového ohně Provozní napětí 12 V (DC / AC) Odběr proudu s akustikou 0,65 A (DC) / 0,91 A (AC) bez akustiky 0,63 A (DC) / 0,90 A (AC) Pojistka 1,25 AT setrvačná Hmotnost obložení cca. 5,2 kg Prohlášení o shodě Trumatic S je přezkoušeno prostřednictvím DVGW a splňuje směrnici o plynových přístrojích (90/396/EHS), jakož i platné směrnice ES. Pro země EU je uvedeno následující identifikační číslo výrobku CE S 3002 (P): CE-0085AP0325 S 5002: CE-0085AP0326 Topení splňuje směrnici 2001/56/ES o systémech vytápění s doplněním 2004/78/ES a und 2006/119/ES a má číslo typového schválení S 3002 (P): e S 5002: e Topení vyhovuje směrnici k odrušení motorů motorových vozidel 72/245/EHS s doplňkem 2004/104/ES, 2005/83/ES i 2006/28/ES a je nositelem čísel povolených typů: e Topení splňuje směrnici EMV o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES a směrnici o bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí 2006/95/ES. Topení splňuje směrnici o vozidlech s ukončenou životností 2000/53/ES. Technické změny vyhrazeny! Prohlášení výrobce Truma o záruce 1. Případ záruky Výrobce poskytuje záruku za nedostatky přístroje, které lze odvodit z materiálových a výrobních chyb. Vedle toho existují dále zákonné nároky na záruku vůči prodejci. Nárok na záruku neexistuje pro rychleopotřebitelné díly a při přirozeném opotřebení, při použití jiných dílů v zařízeních, než jsou originální díly firmy Truma, u zařízení pro regulaci tlaku vzduchu v případě škod způsobených cizorodými látkami obsažených v plynu (např. oleje, změkčovadla apod.), v důsledku nedodržování montážních a provozních návodů Truma, v důsledku neodborného zacházení, v důsledku nesprávného přepravního balení. 2. Rozsah záruky Záruka platí pro nedostatky ve smyslu číslice 1, během 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a konečným spotřebitelem. Výrobce odstraní takové nedostatky dodatečným plněním, to znamená podle své volby vylepšením nebo náhradní dodávkou. Plní-li výrobce záruku, nezačíná záruční lhůta vzhledem k opraveným či vyměněným dílům znovu, nýbrž stará lhůta běží dál. Další nároky, zejména nároky na náhradu škody kupujícího nebo třetího jsou vyloučeny. Předpisy zákona o ručení za výrobky zůstanou nedotčeny. Nároky použití služby závodu Truma k odstranění nedostatku spadajícího pod záruku zejména náklady na přepravu, cestu, práci a materiál nese výrobce, pokud je služba zákazníkům nasazena uvnitř Německa. Nasazení servisu v jiných zemích není kryto zárukou. Přídavné náklady na základě demontážních a montážních podmínek přístroje (např. demontáž dílů nábytku nebo karoserie) nelze uznat za plnění záruky. 3. Uplatnění případu záruky Adresa výrobce zní: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 1, Putzbrunn, Německo V případě poruchy se obraťte na servisní centrum firmy Truma nebo na našeho autorizovaného servisního partnera (viz servisní knížka Truma nebo Podrobně popište svoji reklamaci a uveďte výrobní číslo zařízení a datum nákupu. Aby výrobce mohl zkontrolovat, zda se na daný případ vztahuje záruka, musí koncový uživatel doručit dané zařízení na vlastní nebezpečí výrobci / servisnímu partnerovi. Při poškození tepelného výměníku pošlete i použitý regulátor tlaku plynu. U klimatizačních jednotek: Aby se předešlo škodám způsobených přepravou, smíte zařízení zaslat pouze po dohodě se servisním centrem Truma nebo příslušným servisním partnerem. V opačném případě odpovídá za eventuální škody vzniklé během přepravy odesílatel. V případě, že zařízení posíláte do továrny výrobce, pošlete ho jako náklad. V případě záruky převezme závod přepravní náklady, popř. náklady zaslání a vrácení. Nejedná-li se o případ záruky, uvědomí výrobce zákazníka a oznámí náklady na opravu, které výrobce nepřevezme, v tomto případě jdou i zasílací náklady k tíži zákazníka. 7

8 V Německu je nutno při poruchách zásadně informovat servisní centrálu Truma, v jiných zemích jsou k dispozici příslušní servisní partneři (viz servisní sešit Truma nebo Pro rychlé zpracování si prosím připravte typ přístroje a výrobní číslo (viz typový štítek). KOV, Karosárna a slévárna Sokoloská 615 Tel (0) CZ Velím Fax (0) G /2012 Fo. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Trumatic S 2200 / S 2200 P Návod k použití Návod k montážní Je nutno mít při jízde ve vozidle! Trumatic S 2200 / S 2200 P Topení na kapalný plyn pro obytné přívěsy a jiné přívěsy Příklad montáže Je zobrazeno

Více

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Ohřívač vody na zkapalněný plyn (Zvláštní verze B 10 EL, B 14 EL s přídavným elektrickým ohřevem 230 V, 850 W) Příklad

Více

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Ohřívač vody na zkapalněný plyn (Zvláštní verze B 10 EL, B 14 EL s přídavným elektrickým ohřevem 230 V, 850 W) Příklad

Více

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Boiler B 10 / B 14. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Boiler B 10 / B 14 Ohřívač vody na zkapalněný plyn (Zvláštní verze B 10 EL, B 14 EL s přídavným elektrickým ohřevem 230 V, 850 W) Příklad

Více

Combi (E) CP plus ready. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle!

Combi (E) CP plus ready. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi (E) CP plus ready Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 digitální nebo analogový ovládací panel, bez vyobrazení 2 čidlo

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

43 47, N 6 515. Zásobení plynem: bez omezení, bez přestávky, bez námahy Originální tlakové regulátory plynu Truma

43 47, N 6 515. Zásobení plynem: bez omezení, bez přestávky, bez námahy Originální tlakové regulátory plynu Truma Zásobení plynem: bez omezení, bez přestávky, bez námahy Originální tlakové regulátory plynu Truma 43 47, N 6 515 BEZPEČNÉ ZÁSOBENÍ PLYNEM? KDEKOLI SI PŘEJETE. MonoControl CS a DuoControl CS bezpečnostní

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle,

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011

Návod k použití. Venkovní plynový gril BBQ011 Návod k použití Venkovní plynový gril BBQ0 POUŽÍVJT POUZ HI HIOVÉ SPOJKY ONÉ VÝROBM Pokud je nutná výměna, kontaktujte odborný servis plynových výrobků. Použití nevhodných dílů může způsobit vážné nebezpečí!

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

ZÁRUČNÍ LIST Všeobecné záruční podmínky Paradoru

ZÁRUČNÍ LIST Všeobecné záruční podmínky Paradoru ZÁRUČNÍ LIST Všeobecné záruční podmínky Paradoru 1 Rozsah záruky Záruka Paradoru platí bez újmy pro případné záruční nároky oprávněného a) Produkty firmy Parador jsou vyráběny a dávány do prodeje za přísné

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

REMKO ELT 18-S. Elektrický topný automat. Obsluha Technika Náhradní díly. Vydání D R07

REMKO ELT 18-S. Elektrický topný automat. Obsluha Technika Náhradní díly. Vydání D R07 REMKO ELT 18-S Elektrický topný automat Obsluha Technika Náhradní díly Vydání D R07 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis zařízení 4 Uvádění do provozu 4 Vyřazení z provozu 5 Péče a údržba 5 Provoz s hadicí

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Návod k používání. Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H

Návod k používání. Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H Návod k používání Bezmotorový stroj pro zakládání a osev trávníku RS 50 H Výrobce: Sembdner Maschinenbau GmbH Sembdner Strasse 1 82110 Germering Dovozce: BONAS, spol. s r. o., Sepekov Staňkov 425, 398

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh.

List 1/6 INTERNÍ TECHNICKÝ STANDARD. 6.19 Plynová zařízení Novelizováno: 2010-12-21. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh. Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kolda VSB VS 6 Technické podmínky pro vybavení plynových spotřebičů. Obsah: 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Připojování plynových spotřebičů... 3 3 Základní technické

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více