Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012"

Transkript

1 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické a pedagogické praxe. V roce 2011 se zakládající členové společnosti rozhodli přenést své odborné zkušenosti do psychosociálních služeb lidem, kteří vzhledem ke své složité životní situaci a dalším znevýhodněním nemohou dosáhnout na služby placené. Společnost chce svým působením bránit různým formám společenského vylučování, např. u jedinců ohrožených v manželském nebo dlouhodobém partnerském vztahu domácím násilím, u společensky nepřizpůsobivých jedinců, kteří nedokáží zvládat svoji tendenci k násilí a jsou v konfliktu se zákonem, u jedinců kteří svoji moc v rodinném nebo jiném společenském kontextu uplatňují na úkor slabších (seniorů, nezletilých, zdravotně znevýhodněných, apod.) Tam, kde v mezilidských vztazích dochází ke zneužívání moci, pracujeme vstřícným a respektujícím způsobem jak s těmi, kdo jsou označováni jako pachatelé, tak s těmi, kteří jsou označováni jako oběti. 2) Poslání Posláním obecně prospěšné společnosti Gaudia je pomáhat lidem, kteří se v důsledku vlastní nepřizpůsobivosti, životních omylů, nepříznivým podmínkám nebo nepřipravenosti vyrovnat se s nároky a okolnostmi vlastního života nacházejí v obtížné situaci a díky svému sociálnímu postavení nebo jiným znevýhodněním nemohou dosáhnout na služby specializované péče a podpory. 3) Struktura organizace Gaudia, o.p.s. je tvořena správní radou, dozorčí radou a v jejím čele jako statutární orgán stojí ředitel organizace. Správní i dozorčí rada jsou tříčlenné. Předsedkyně správní rady, členka dozorčí rady a ředitel 1

2 obecně prospěšné společnosti jsou současně realizátory projektů organizace, kteří působí v přímé péči o klienty společnosti. Další odborníci pro realizaci projektů, přímou péči o klienty a zajištění organizačně-správní agendy spolupracují s obecně prospěšnou společností jako externisté. 4) O naší práci cílové skupiny klientů, povaha služeb Komu Gaudia, o.p.s. pomáhá: Lidem, kterým do života zasahuje psychické a fyzické násilí. Rodinám a párům, jejichž členové pociťují ztrátu suverenity, bezpečí a svobodného prostoru ve vztazích. Lidem, kteří přestali být schopni hájit své důstojné a svébytné postavení v rodině a ve společnosti. Jaké služby poskytuje: V individuálních konzultacích učíme lidi prosazovat své nároky a postoje jinak než manipulativním nebo nátlakovým jednáním a pomáháme jim nalézat zdroje sebeúcty. Zprostředkováváme bezpečné setkání dvojic, párů a rodin, které se chtějí pokusit o kvalitnější způsob komunikace a soužití, nebo se dohodnout na oboustranně přijatelném řešení konfliktu. Pořádáme kurzy komunikačních dovedností a zvládání stresu. V čem je profesionální přístup organizace jiný: Přijímáme i ty, kteří byli označeni za viníky agrese a násilí jako rovnocenné partnery. Místo předepisování pravidel pomáháme klientům uskutečňovat jejich lepší já. Místo jednostranného rozhodnutí o tom, co je dobré a co špatné, hledáme společně s těmi, kterým pomáháme, co je pro ně životaschopné! 2

3 II. Zpráva o činnosti v roce ) Úvod V roce 2012 jsme poskytli své služby řádově desítkám klientů v Praze a okrese Benešov. Nabídli jsme své služby probační a mediační službě (PMS) a oddělením péče o dítě (OSPOD) v těchto lokalitách. Začali jsme spolupracovat s nestátní neziskovou organizací Rubikon centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici - SPJ), Intervenčním centrem v Praze, Bílým kruhem bezpečí, občanskými poradnami a dalšími organizacemi. Rozvíjíme mnohaletou spolupráci s poradnou pro oběti násilí a dětským krizovým centrem Adra v Hradci Králové. Výhledově chceme být našimi moderními a lidsky přívětivými metodami práce prospěšní rodinám, párům a jednotlivcům, jimž do života zasahuje násilí nebo u nichž dochází ke střetům s různými konvenčními společenskými pravidly. Konkrétně budeme například prosazovat psychoterapii jako součást alternativních trestů. 2) Realizované projekty A) Od okamžiku založení, realizuje organizace svůj klíčový projekt Být a ne(nechat se) bít. Projekt je určen dospělým a mladistvým mužům a ženám, kteří dosáhli alespoň 15 let. Zahrnuje individuální, párovou a rodinnou psychoterapeutickou práci s klienty, kteří jsou označeni jako násilná osoba nebo oběť násilné trestné činnosti. Celkem se v roce 2012 projektu zúčastnilo 31 klientů, z toho 19 žen a 12 mužů. Uskutečnilo se celkem 391 konzultací. B) Ve spolupráci s Rubikon centrem byl realizován projekt na podporu obětí násilné trestné činnosti. Do služeb byli v rámci této spolupráce přijati 4 klienti, z toho 3 ženy a 1 muž. Uskutečnilo se celkem 21 konzultací. C) V rámci projektu Svobodně spolu, zaměřeného na podporu soudržnosti vícegenerační rodiny a porozumění mezi rodiči a dětmi bylo poskytnuto poradenství a nabídnuty mediační a psychoterapeutické služby 5 rodinám, celkem 17 klientům. Uskutečněno bylo 29 konzultací. Celkem byly naše služby v roce 2012 poskytnuty 52 klientům a uskutečnilo se 441 konzultací. 3

4 3) Ostatní lektorské a jiné aktivity V rámci besedy Domácí násilí a rodina, pořádané Intervenčním centrem Nymburk pro odbornou veřejnost, přednesl ředitel organizace příspěvek na téma Oběť a její možnosti z hlediska systemického přístupu. Dále přijal pozvání k aktivní účasti na setkání multidisciplinárních týmů svolávaných Probační a mediační službou ČR v Praze, Benešově a v okrese Praha západ. Ředitel organizace se jako lektor podílel na několika bězích kurzu pro sociální pracovníky v části věnované prevenci zneužívání klientů a prevenci systémového násilí. Zástupkyně organizace se aktivně zúčastnila konference Rozvoj partnerství a interdisciplinární spolupráce při řešení případů domácího násilí v hl. m. Praze, pořádané Intervenčním centrem v Praze. III. Finanční zpráva Hospodaření organizace v roce 2012 bylo ovlivněno skutečností, že obecně prospěšná společnost byla založena v posledním čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Na většinu projektů tedy z důvodu krátké doby působnosti organizace nebylo možné dosáhnout. I přes aktivní přístup ke grantové politice nadací, státu a Evropské unie a řadu profesionálně zpracovaných projektů, se nepodařilo potřebné dotace na činnost získat. Plná váha financování tedy závisela na příjmech z příspěvků od většinou sociálně slabých klientů, drobného finančního daru od fyzické osoby a především na dobrovolně vykonávané odborné činnosti pracovníků bez nároku na finanční odměnu. Níže je připojena příloha k účetní uzávěrce. 4

5 5

6 IV. Vize do dalšího ročního funkčního období Gaudia, o.p.s. je i přes velmi krátkou dobu svého oficiálního působení spolupracujícími organizacemi ze sféry NNO a také institucemi státní správy vnímána jako vysoce profesionální organizace, používající k péči o klienty nejmodernější metody z oborů lékařské vědy, psychologie, psychoterapie a sociální práce. Svým odborným kreditem chceme přispět například při vytváření zcela nových standardů pro práci s násilnou osobou, o kterých začala v roce 2012 předběžná diskuze. Pro zaměstnance neziskových organizací a další odborníky z pomáhajících profesí chceme realizovat kurz socioterapeutického přístupu ke klientům s problematikou násilí. Rádi bychom navýšili počet klientů přijatých do našich programů od spolupracujících organizací, například od Probační a mediační služby ČR, Bílého kruhu bezpečí, Intervenčních center, oddělení sociálně právní ochrany dětí, aj. V. Kontakty Sídlo organizace: Gaudia, o.p.s. Korunní 111 Korespondenční a kontaktní adresa: Gaudia, o.p.s. Předsedkyně správní rady: MUDr. Olga Kunertová 6

7 Předseda dozorčí rady: Ing. Josef Svoboda, PhD. Ředitel organizace: Mgr. Jiří Chvála Tel.:

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více