VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšná společnost O P O N A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Obecně prospěšná společnost O P O N A"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obecně prospěšná společnost O P O N A

2 PROJEKTY 2012 LUCERNA PROTI RASISMU V roce 2011 jsme byli požádáni, abychom uspořádali premiéru filmu Poslední let Petra Ginze. Film nás natolik oslovit, že jsme se rozhodli kromě premiéry uspořádat i celý projekt inspirovaný tímto filmem resp. příběhem českého chlapce Petra Ginze. LUCERNA PROTI RASISMU připomněla důležité historické události a upozornila na jejich souvislost se současností, s růstem extremismu a s nebezpečím stereotypního uvažování. Celý projekt byl symbolicky zahájen v mezinárodní den proti rasismu. PROGRAM ZAHAJOVACÍHO DNE - MEZINÁRODNÍ DEN PROTI RASISMU :00 předpremiéra filmu POSLEDNÍ LET PETRA GINZE, kino Lucerna 17:00 předpremiéra filmu POSLEDNÍ LET PETRA GINZE, kino Lucerna 18:00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY PROTI RASISMU, pasáž Paláce Lucerna (do ) 19:00 evropská premiéra filmu POSLEDNÍ LET PETRA GINZE, kino Lucerna 21:00 KONCERT PROTI RASISMU: The Tap Tap & hosté + afterparty: GADJO.CZ & LIVE: JAM SOUND SYSTEM Film POSLEDNÍ LET PETRA GINZE Film Poslední let Petra Ginze pochází z dílny dvou amerických režisérů Sandry Dickson z Wake Forrest University a Churchilla Roberts z University of Florida. Autoři se ve filmu věnují Petrovu životu, jeho rodinným vazbám a uměleckým počátkům. Všímají si jeho díla z doby před nástupem do transportu do Terezína až do odjezdu do Osvětimi. Ukazují dochované deníky a výtvarná díla, mluví s lidmi, kteří jej znali, a také s jeho sestrou, s níž byl nějakou dobu v Terezíně. Film se skládá z klasických dokumentárních prvků, původních animací zobrazujících Petrův život a zanimovaných kreseb Petra Ginze. Více informací o filmu:

3 KONCERT PROTI RASISMU The Tap Tap & hosté Afterparty: Gadjo.cz & live: Jam Sound System S The Tap Tap na koncertě proti rasismu vystoupila Ester Kočičková, Tonya Graves, Jarda Svoboda (Traband) a Markéta Krausová (Láska vole). Dalším hostem koncertu byl svým způsobem i Xindl X. Večer moderovala Ester Kočičková a Láďa Angelovič z The Tap Tap. Ester Kočičková zazpívala s Tap Tapem svou Árijskou lidovou s chytlavým refrénem Ještěže nám blondýnám vždycky nalejou. Poprvé si The Tap Tap zahráli song od kapely Láska vole s názvem Kdybych byla mrcha. Song je archetypickým povzdechem všech žen, které trpí nepochopením ze strany mužů. K této písničce vznikla zhudebněná reakce nepochopených mužů, kterou zazpívá Jarda Svoboda ze skupiny Traband spolu s frontmanem Tap Tapu Jiřím Holzmannem. Píseň se jmenuje Kdybych já byl xindl a jejím autorem je Xindl X. Jarda Svoboda si s Tap Tapem zazpíval i vlastní hit Černej pasažér, který svým názvem výborně ladí k tématu večera. Zazní také populární Známka punku nejen pro punkovou menšinu obyvatelstva. S tématem rasismu a černobílým vnímáním světa si báječně pohrál král popu Michael Jackson ve svém slavném hitu Black or White. Na koncertě jej v originální aranži zazpívala Tonya Graves. VÝSTAVA PROTI RASISMU Propojovacím článkem mezi koncertem a filmem byla VÝSTAVA PROTI RASISMU. Ve své první části připomíná historii židovské a romské menšiny od první republiky až do současnosti, v druhé se zabývá mediálním obrazem romské menšiny. Cílem výstavy bylo a je (výstavu dále půjčujeme různým subjektům) upozornit na to, kam až může vést tzv. sociální inženýrství, o které se v minulosti snažili jak nacisté tak komunisté, a zároveň také na to, kam mohou vést stereotypy v uvažování každého jednotlivce a neopatrné zacházení se slovy a fakty. Jaký je skutečný význam vyjádření jako např. Etnická menšina znásilnila dívku v Novém Bydžově nebo Tisícovka lidí ve Varnsdorfu protestovala proti Romům a vysoké kriminalitě, která běžně čteme a slýcháme v médiích? Co tím média způsobují, jedná o záměr nebo nevědomost či lehkovážnost? A nejdůležitější otázka: co to způsobuje nám, čtenářům a uvědomujeme si, jak moc se sebou necháváme manipulovat? Výstava nepředkládá jednoznačné odpovědi, ale historická i současná fakta, na jejichž základě si každý může vytvořit vlastní názor. Na výstavě spolupracovalo Muzeum romské kultury, Agentura pro sociální začleňování a zpravodajský server Romea.cz.

4 PROGRAM PRO ŠKOLY Promítání filmu a doprovodný program pro žáky 2. stupňů základních škol a studenty středních škol. Připravujeme ve spolupráci s Kulturně-vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, gymnáziem Přírodní škola, které pořádá soutěž Vedem - Terezín, a Informačním centrem OSN v Praze. Pilotní programy se uskutečnily v době od do Díky grantu od MŠMT bylo možné programy evaluovat a ve zdokonalené formě viz dále Součástí program měla být také výstava originálních prací Petra Ginze, které jsou v majetku památníku Yad Vashem. Památník se bohužel rozhodl neudělat ani v tomto případě výjimku a originály zapůjčit, zůstanou tak bohužel pravděpodobně už navždy v Izraeli. LUCERNA PROTI RASISMU - PROGRAMY PRO ŠKOLY PODROBNĚ Přípravná fáze I. a realizace pilotních programů V rámci přípravné fázi vznikl program pro žáky druhého stupně základních škol, který byl srozumitelný i pro lektory, kteří se přímo nepodíleli na jeho přípravě. Lektoři nicméně musí mít znalosti týkající holokaustu a také multikulturní výchovy, nezbytná je rovněž znalost filmu Poslední let Petra Ginze či případně jiného příběhu mladistvého člověka, do nějž se účastníci programu mohou vžít. Program vznikl ve verzi pro mladší a pro starší žáky, aby zohlednil jinou úroveň jejich znalostí historických faktů o 2. světové válce a holokaustu. 1. V úvodní části byly ujasněny pojmy předsudek a stereotyp za aktivní účasti žáků a bylo představeno schéma, které spojuje nejen etnické spory, přestavení jeho jednotlivých rolí - viníka, oběti, přihlížejícího a zachránce. 2. Následovalo promítání filmu Poslední let Petra Ginze. 3. Diskuze o filmu a kreativní dílna: Jak předsudky ovlivnily život Petra Ginze a jaký by mohl být jeho život dnes, kdyby nezemřel, čím by se stal. Žáci nejdříve pracovali ve skupinách a následně výsledky své práce prezentovali ostatním, což přispělo k další širší diskuzi zaměřené zejména na problém diskriminace v současnosti. 4. Zpětná vazba vyučujících, lektorů a žáků. Časová dotace: 155 minut. Počet uskutečněných workshopů: 8 Počet účastníků: 205 žáků

5 Aktivita žáků byla závislá na několika faktorech, zejména na konkrétní škole a věku (mladší žáci byli aktivnější). Celkově byla lektory aktivita hodnocena jako dobrá, děti byly filmem zaujaty, pokoušely se vžít do role hlavní postavy filmu a aktivně hledaly paralely s dnešní dobou a diskutovaly. Hlavním výstupem byly plakáty o Petru Ginzovi, které žáci vytvářely po skupinách po zhlédnutí filmu. Jejich ukázky uvádíme ve fotodokumentaci projektu. Některé byly opravdu kvalitně zpracované, v některých se odrazil nezájem žáků o téma. Časová dotace programu se až na výjimku jednoho programu ukázala jako nedostatečná pro zpětnou vazbu, která byla zjišťována až po skončení osobním rozhovorem s pedagogickým doprovodem žáků případně em. Přípravná fáze II. A. V druhé přípravné fázi byly evaluovány pilotní programy na základě zkušeností a zpětné vazby od všech zúčastněných kantorů a lektorů. Na základě této evaluace byly v programech učiněny následující úpravy: 1. V obou verzích programu (pro mladší i starší žáky) byly doplněny informace o holokaustu a 2. sv. v. s cílem zjistit a ověřit znalosti žáků o těchto tématech a tím se ujistit, že porozumí filmu a budou schopni následné diskuze. Při evaluaci se ukázalo, že není dostatečné spoléhat se na vyjádření kantorů o úrovni znalostí jejich žáků. Časová dotace úvodní části se tak měnila dle úrovně znalosti žáků. Při nabízení programu školám byl zároveň uveden požadavek, aby žáci byli seznámeni se základy událostí 2. sv. v. a holokaustu, aby měl program dostatečný efekt a mohl se zaměřit zejm. na prevenci rasismu, xenofobie a intolerance a nikoliv na problematiku 2. sv. v. 2. Po filmu následovala skupinová práce studentů, která byla omezena na 10 minut s předpokladem, že omezený čas dokáží žáci efektivněji využít. 3. Stejně tak došlo k urychlení představení skupinové práce, které bylo věnováno dalších max. 10 minut. 4. Zbývající čas byl naplánován k diskuzi o problémech současnosti. B. V rámci přípravy výstavy o Petru Ginzovi se uskutečňovaly setkání realizačního týmu - studenty gymnázia Přírodní škola, zástupci Židovského muzea v Praze, o.p.s. Opona a grafičky. Již na jaře se začaly upravovat dobové obrazové materiály a připravovat grafický vzhled výstavy. Realizace Počet uskutečněných workshopů: 17 Počet účastníků: 481 žáků

6 Úpravy dle evaluace se při realizaci programů velmi osvědčily a díky nim bylo dosaženo efektivnější realizace, pestřejších výstupů, aktivnějšího zapojení žáků a poskytnutí více podnětů k přemýšlení. V době konání programů se v místě (Vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze) konaly dvě výstavy - první výstava Holokaust Romů přiblížila žákům málo známé události 2. sv. v., druhá výstava s názvem VEDEM - cesta terezínských hochů pokračuje se zaměřila na Petra Ginze, jeho život a dílo, zejm. časopis Vedem, který vydával v Terezíně. Žáci, kteří se zúčastnili programů v době konání první výstavy byli pozváni na vernisáž výstavy přímo při konání programu.

7 TÝDEN SVOBODY 2012 TÝDEN SVOBODY je již tradičním projektem, který připomíná nejenom nám, ale celé Evropě hodnoty, na nichž je vybudována naše společná euro-americká civilizace. Ne náhodou je srdcem tohoto mezinárodního projektu srdce Evropy, tedy Praha. Město s bohatou historií, hlavní město země, která před více než dvaceti lety prošla sametovou revolucí od totality k demokracii, tedy ke svobodě, stejně tak jako později smírným rozdělením republiky, a stala se tak celosvětovým příkladem nenásilného prosazování hodnot a vůdčí osobnost tohoto procesu, president Václav Havel, celosvětovým symbolem boje za svobodu a demokracii. Hlavním tématem druhého ročníku TÝDNE SVOBODY bylo jedno ze základních lidských práv - SVOBODA SLOVA. Naším cílem bylo vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci lidí aktivně činných v podpoře či obnově demokracie v Evropě i dalších částech světa s širokou veřejnosti prostřednictvím kultury, dialogu a happeningů. Ukázat, jak je možné v současné době bojovat proti totalitě či podporovat a zlepšovat demokracii v zemích, kde je neprávem považována za samozřejmost. PROGRAM: 18. a ZEĎ PUSSY RIOT, Václavské náměstí (dolní část) RIOT PARTY s členkami Pussy Riot, ulice 28. října NOCI KAVÁRENSKÝCH DEBAT, 12 kaváren v centru Prahy 22. a UNITED ISLANDS ČS, doprovodný program hudebního festivalu: pohlednice Pussy Riot a výstava pro rasismu ZEĎ PUSSY RIOT Na dva dny vyrostla na Václavském náměstí zeď inspirovaná zdí Johna Lennona, která v době komunistické totality často sloužila jako jakási zeď nářků. Komunisté vytrvale přebarvovali veškeré projevy svobodného názoru, které se na ní často objevovaly. Na zeď pojmenovanou na podporu vězněných členek ruské skupiny Pussy Riot psali lidé Češi i zahraniční návštěvníci vzkazy pro kapelu a jakékoliv své názory týkající se svobody projevu. První vzkaz napsal v pondělí v 11:00 ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a od té doby se zeď rychle plnila vzkazy široké veřejnosti i známých osobností např. Marty Kubišové, režisérky Moninky Le Fay a různých hudebníků. Již v pondělí večer byla zaplněná, nicméně v úterý lidé našli ještě spoustu místa, kam psát své vzkazy v nejrůznějších jazycích. Zeď se setkala také s velkým zájem médií, českých i zahraničních. V úterý v podvečer jsme všechny nápisy na Zdi natočili a záznam poslali členkám Pussy Riot do Ruska.

8 RIOT PARTY Původním plánem bylo zorganizovat koncert s Pussy Riot. Bohužel Pussy Riot nechtějí vystupovat na žádné oficiální události a nepořádají koncerty, z toho důvodu odmítli vystoupit i na partnerské události United Islands. Z těchto důvodů jsme jim pomohli uspořádat neoficiální, happening - hudební vystoupení na jednom z balkonů v ulici 28. října v blízkosti Zdi Pussy Riot. Happening zaujal pozornost lidí, kteří procházeli kolem i těch, které jsme pozvali na blíže neurčenou akci spojenou s Pussy Riot. Akci jsme z důvodů obav o bezpečnost členek Pussy Riot předem otevřeně nepropagovali. Hudebním hostem loňského Týdne svobody byl perzekvovaný člen kubánské kapely Porno para Ricardo, abychom upozornili na jeho osud nechali jsme vyrobit pohlednice z jeho vystoupení na United Islands a ty pak byly veřejností posílány různým představitelům tamějšího režimu. Podobné pohlednice jsme nechali vyrobit v letošním roce s Pussy Riot. Pohlednice vznikly právě při happeningu Riot Party. Veřejnosti byly představeny s následující zprávou. Autorkou fotografie je Nguyen Phuong Thao. Pohlednice byly vytištěny v nákladu kusů a distribuovány mezi návštěvníky festivalu a do kaváren v Praze a Brně. NOCI KAVÁRENSKÝCH DEBAT Jsou naše média svobodná? Máme přístup k necenzurovaným informacím? A můžeme mluvit o svých názorech, aniž by nám za to hrozil trest? Žijeme ve svobodné společnosti nebo jen v jiné formě diktátu, než tomu bylo před pádem železné opony? Na tyto a další otázky hledaly odpověď debaty, které měly společné téma - svobodu slova. Sešli se na nich lidé z různých neziskových společností, médií, komerčních firem i široká veřejnost. Veletrh svobody avizovaný v záměru projektu tak dostal zcela novou podobu. POMOC NESVOBODNÉ SPOLEČNOSTI Svoboda jako univerzální hodnota? Úskalí demokratizační pomoci v diktaturách. Moderátor: Lucie Vopálenská; Hosté: Marek Svoboda (Člověk v tísni, ředitel sekce podpory lidských práv a demokracie) a Petr Mach (Strana svobodných občanů) Kavárna: Langhans centrum Člověka v tísni od 20:00 NOVINÁŘ JAKO MORÁLNÍ ARBITR SPOLEČNOSTI? Jsou média skutečně tak svatá, jak se tváří být? Nakolik ovlivňují ekonomické či osobní zájmy majitelů nebo šéfredaktorů přístup veřejnosti k informacím? Nekritický pohled novinářské obce na sebe sama. Je novinář za každou cenu správný morální arbitr? Úplatnost novinářů a další témata spojená s otázkami etiky v médiích. Moderátor: Jan Rybář; Hosté: Jakub Knězů (poradce, bývalý novinář) a Dalibor Balšínek (šéfredaktor LN) a Jan Urban (bývalý novinář), přes Skype Jan Čulík (Britské listy) Kavárna: Bio Oko od 20:00

9 OBČANSKÉ INICIATIVY A MANIPULACE NA POZADÍ PŘÍPADU GORILA Na začátku je neověřená informace. Může se jednat o odposlech, přepis odposlechu, kus odposlechu vytrženého z kontextu nebo třeba jen o to, že jeden říkal, že prý... Na něm se založí seriozní téma, které převezmou média, případně se na něm založí občanská iniciativa, bojující za pravdu. Společnost se v morálním marasmu dnešní doby stébla chytá... a kauza je na světě. Nakolik můžou neprokázané informace měnit naše životy? A dá se dnes něčemu-někomu ještě věřit? Moderátor: Petr Šimůnek; Hosté: Ladislav Agnes Snopko (publicista, bývalý ministr kultury SR) a Lucie Gallová (organizátorka protestů proti zkorumpovaným politikům v SR) Kavárna: café V lese od 20:00 INTERNET A SVOBODA SLOVA Internet se stal neoddělitelnou součástí mediální reality. Jako informační zdroj ho využívá stále víc lidí a tím pádem i častěji padají otázky na hranice jeho případné cenzury (např. v souvislosti s Wikileaks atd.) Co nám internet dává a co naopak bere? Kdo ho kontroluje nebo by případně měl kontrolovat a jak? A kdo jeho prostřednictvím ovlivňuje nás? Moderátor: Miloš Čermák; Hosté: Miloš Šnytr (Úřad pro ochranu osobních údajů) a Ivan Bartoš (předseda Pirátské strany) Kavárna: studentské kulturní centrum Klubovna od 20:00 BIG BROTHER IS WATCHING YOU! Osobní svoboda je stále pojmem a nebo směrem k budoucnosti spíš dojmem? Jak moc jsou naše životy pod kontrolou neviditelných institucí a kolik o tom sami víme? Moderátor: Zdeněk Suchý; Hosté: Filip Pospíšil (Prague Watch) a Ondřej Felix (architekt českého e-governmentu) Kavárna: kavárna klubu Cross od 20:00 SVOBODNÉ KAUZY Kauzy posledních měsíců (Jančura vs. Kalousek, Smetana vs. Langer, Týc vs. Hl. město Praha). Je za nimi touha po svobodném vyjádření názoru nebo jen provokace? Jaké jsou hranice svobody jednotlivce? Dá se popsání stavu věcí uškrtit paragrafy? A kdy se humor stává trestným činem? Moderátor: Jindřich Šídlo; Hosté: Petr Kamberský (novinář) a Karel Randák (Nadační fond proti korupci) Kavárna: Mlýnská (park Kampa) od 20:00

10 SVOBODA PROJEVU A UMĚNÍ Hranice mezi uměním a vandalismem. Jsou tresty, které padly v poslední době za umělecké protesty úměrné? Měli by umělci mít právo na větší svobodu, než ostatní lidé? A funguje umělecký happening jako forma politického protestu? Moderátor: Petr Vizina; Hosté: Evžen Brikcius (básník, spisovatel, výtvarník) a Roman Týc a Michal Dvořák (Ztohoven) a Pavel Uhl (advokát) Kavárna: Nová syntéza (NG Veletržní palác) od 20:00 ŽIJEME VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI? Přes dvacet let svobody a života v demokratické společnosti, tak se jeví Česko navenek. Je tomu skutečně tak i uvnitř? Cítí se občané české společnosti svobodní a nebo se jen strach z represe politické vyměnil se strachem z represe ekonomické? Budou Češi navždy národem, jehož krédem je držet hubu a krok? Moderátor: Veronika Sedláčková; Hosté: Jana Lorencová (novinářka) a Robert Sedláček (režisér) a Alexandr Tomský (politolog) Kavárna: Potrvá od 20:00 SVOBODA SLOVA A SOUČASNÁ EKONOMIKA Debata o svobodě slova v ekonomických otázkách a s ní související zodpovědnost bankéřů a ekonomických novinářů. Dozvíte se, jak s informacemi pracují národní banky. Mohou v zájmu státu zatajit nebo pozdržet důležité informace? Spolupracují banky a ekonomičtí novináři při krizových situacích? A do jaké míru média vědomě ovlivňují nebo mohou ovlivnit dění na trzích? Moderátor: Martin Jašminský; Hosté: Zdeněk Tůma (bývalý guvernér ČNB) a Jan Lopatka (šéf české pobočky Reuters) a Radek Špicar (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR) Kavárna: Mlýnská (park Kampa) od 20:00 KDYŽ SVOBODA SLOVA ÚTOČÍ NA PRINCIPY DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI Dostala se Evropa do bodu, kdy přílišná politická korektnost vede k pravicové radikalizaci? Jak má západní společnost přistupovat k lidem, kteří svými slovy i skutky napadají její základní principy? Má mít svoboda slova hranice? Moderátor: Jakub Železný; Hosté: Erik Best (publicista), Ondřej Liška (předseda SZ), Michal Bartoň (exp. na ústavní právo) Kavárna: Krásný ztráty od 20:00 SVOBODA VULGÁRNOSTI Česká společnost se vulgarizuje alarmují bohemisté. Slova, která před 50 lety gentleman

11 nevypustil z úst, dnes používají žáci ZŠ jako běžnou součást slovníku. Je to přirozený vývoj? Jakou míru viny na tom nesou média, rodina, Zdeněk Pohlreich nebo Tomáš Matonoha? Moderátor: Jiří František Potužník; Host: Xavier Baumaxa (písničkách a básník) a Ladislav Špaček (znalec etikety, pedagog) Kavárna: kavárna klubu Cross od 20:00 SVOBODA SLOVA A EXTRÉMISMUS Kde končí svoboda slova a začíná extremismus? Hranice, která se nám stále nedaří nastavit. Je lepší dát limity ústním projevům nenávisti nebo naopak nechat kohokoliv říkat cokoliv, tak jako je tomu například ve Spojených Státech? Pomáhá přílišná medializace rasově nebo nábožensky motivovaných zločinů k šíření rasové nenávisti a extremismu nebo naopak? Moderátor: Ivan Gabal; Hosté: František Kostlán (novinář) a Roman Joch (ředitel Občanského institutu) Kavárna: Unijazz od 20:00 CHLÉB A HRY VERSUS LIDSKÁ PRÁVA Debata v rámci cyklu Východ není sajůz!? organizovaná časopisem Navýchod ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Bojkotovat či nebojkotovat EURO 2012 na Ukrajině, olympijské hry v Rusku či Eurovision v Ázerbajdžánu kvůli porušování lidských práv v těchto zemích? Aktuální téma velkých sportovních nebo kulturních událostí v nesvobodných zemích. Je v těchto případech správné dodržovat úzus sport a politika se nemají míchat? Moderátorka: Ivana Skálová; Hosté: Jaromír Štětina (senátor) a Vladislav Jandjuk (běloruský aktivista) a Petr Kutílek (bývalý výkonný tajemník Olympic Watch) Kavárna: Langhans centrum Člověka v tísni od 20:00 ZÁZNAMY DEBAT: Výstava: INFO(R)OMACE - MANIPULACE 22. června - 1. července 2012 park Kampa a kavárna Mlýnská Výstava se zabývá mediálním obrazem romské menšiny. Cílem výstavy je upozornit na to, kam až může vést tzv. sociální inženýrství, o které se v minulosti snažili jak nacisté tak komunisté, a zároveň také na to, kam mohou vést stereotypy v uvažování každého jednotlivce a neopatrné zacházení se slovy a fakty. Jaký je skutečný význam vyjádření jako např. Etnická menšina znásilnila dívku v Novém Bydžově nebo Tisícovka lidí ve

12 Varnsdorfu protestovala proti Romům a vysoké kriminalitě, která běžně čteme a slýcháme v médiích? Co tím média způsobují, jedná o záměr nebo nevědomost či lehkovážnost? A nejdůležitější otázka: co to způsobuje nám, čtenářům a uvědomujeme si, jak moc se sebou necháváme manipulovat? Výstava nepředkládá jednoznačné odpovědi, ale historická i současná fakta, na jejichž základě si každý může vytvořit vlastní názor. Na vzniku výstavy se podílelo Muzeum romské kultury, Agentura pro sociální začleňování a zpravodajský server Romea.cz. Výstava byla během festivalu United Islands umístěna na ostrově Kampa a následně v Mlýnské kavárně. SEDEMNÁSTY NOVEMBER Již počtvrté jsme připravili oslavy výročí sametové revoluce. K výročí pádu železné opony se tento rok přidalo i 20 let od rozdělení Československa. Ve spolupráci se Slovenským institutem v Praze jsme připravili československý večírek s názvem Sedemnásty november. Zahráli slovenští Polemic, Billy Barman a Živé kvety. Pozvání přijali také ministr Karel Schwarzenberg a Iveta Radičová. V kinosále mohli návštěvníci zhlédnout tři snímky: Noc kdy se rozpadl stát Fero Fenič Zánik Československa v parlamentu Pavel Koutecký Rozděleni? Nerozděleni? Zdeněk Zvonek

13 Další projekty, které jsme v roce 2012 udržovali: portál NEZAPOMEŇTE.CZ portál ROKZAROKEM.CZ PARALELNÍ ZKUŠENOSTI - zapůjčení interaktivní projekce

14 FINANČNÍ ZPRÁVA

15

16 KONTAKTNÍ INFORMACE Opona, o.p.s. Velvarská 51, Praha 6 IČO: DIČ: CZ Obecně prospěšná společnost Opona je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 529. Marek Vocel, předseda správní rady Daniel Truxa, člen správní rady Vítek Rozehnal, člen správní rady Martin Kotas, člen dozorčí rady Vojtěch Košnar, člen dozorčí rady David Gaydečka, člen dozorčí rady Pavla (Kantnerová) Štindlová, ředitelka

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Jeden svět v BRUseLU Jeden svět 2015 ZÁvěReČnÁ ZPRÁvA

Jeden svět v BRUseLU Jeden svět 2015 ZÁvěReČnÁ ZPRÁvA Jeden svět V BRUSELU JEDEN SVĚT 2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA JEDEN SVĚT 2015 V ČÍSLECH PRAHA Jeden svět 2015 nabídl 114 dokumentárních filmů, které publikum zavedly do 59 zemí světa. V programu rozděleném do

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec)

ŠveHLAS. Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. číslo 2/2012 (prosinec) číslo 2/2012 (prosinec) ŠveHLAS Zpravodaj Společnosti Antonína Švehly, o.s. Pavel Kohout: První republika byla obdobím, kdy tento národ měl seriózní politiky Prezidentští kandidáti: Kde zůstala krajina?

Více

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy

Alarm č.32. téma: cestování za lidskými právy Tištěná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 dobrovolná cena 5 Kč Z p r a v o d a j o ž i v o t n í m p r o s t ř e d í a l i d s k ý c h p r á v e c h č í s l o 3 2 / / l é t o 2 0 0 6

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku

Zlatá stuha poprvé opentlila Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Karlovarský kraj opět finančně podpoří sport Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí požádat kraj o peníze na činnost a projekty? strana 2 ročník 12 číslo 9 září

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena.

Náš společný svět. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Blanka Blažková Autoři: Blanka Blažková, Miroslava Belhová, Martina Nuslauerová, Martin Bjaloň Spolupracovali: Miroslava

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

autor in magazín OSA nejen pro autory

autor in magazín OSA nejen pro autory autor in magazín OSA nejen pro autory 2015 1 Aneta Langerová Lena Yellow V + W 110 let Partnerství OSA 2014 Zrušení daně Kolik stojí hudba? Vzpomínka na Petra Hapku Klavír Daniel Wiesner, Karel Růžička,

Více

Svět podle demokracie náměty k výuce

Svět podle demokracie náměty k výuce Svět podle demokracie náměty k výuce 1 Svět podle demokracie náměty k výuce Člověk v tísni, o. p. s., 2012 Obsah ÚVODEM... 8 Část první: Náměty na vzdělávací aktivity autorů projektu Svět podle demokracie

Více

Stát možná koupí Důl Frenštát

Stát možná koupí Důl Frenštát SOBOTA - NEDĚLE Vláda ani parlament nejsou firma Zdeněk Jičínský, právník a publicista 7.-8. BŘEZNA 2015 3 9 Strašidlo v prostěradle a zloděj koní TOULKY ROČNÍK 25 ČÍSLO 56 CENA 12 Kč Jiří Krytinář: Byl

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ

Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ studie a články Poslední dny generálního tajemníka ÚV KSČ Miloš Jakeš po 17. listopadu 1989 Vrchní velitel Lidových milicí a generální ta jemník ÚV KSČ Miloš Jakeš mezi svými, Praha, únor 1989 Foto: Jan

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

Bulletin. Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY 2015 1 Bulletin ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY Editorial: Významné jubileum česko-izraelských diplomatických vztahů Vztah ČR a Izraele je vážený hodnotou přátelství Vážení přátelé, když jsem nadepsal

Více