Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011"

Transkript

1 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti Zaměstnanci Přehled činnosti Zahrada KC Chodovská tvrz Další projekty realizované v roce 2011 Hospodaření Komentář k hospodaření Zpráva auditora Ověření souladu VZ a auditovanou účetní závěrkou

2 1. Poslání organizace Hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (KJM o.p.s.) je provozování dvou kulturních středisek kulturního centra zahradakc a Chodovské tvrze a Místní lidové knihovny. Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Kromě hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO (provozování dvou kulturních středisek Chodovské tvrze a Kulturního centra Zahrada a pobočky Chodovské tvrze Místní lidové knihovny) je cílem také pořádání kulturních a společenských akcí mimo zmíněné objekty. Tyto akce jsou organizovány ve vzájemné synergii obou středisek a samozřejmě podle možností limitovaných kapacit Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále KJM). Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské části Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE otevřenost: nabídka aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel Jižního Města péče o místní spoluobčany: důraz na rozvoj komunity rozvoj lokality: kulturně sociální kultivace Jižního Města viditelnost: informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat efektivita: efektivně využít všech možností, které nabízejí nejen střediska KJM ale i samo prostředí Jižního Města atraktivita: přesvědčit místní obyvatele, že hodnotné kulturní programy se odehrávají nejen v centru Prahy, ale i v jejich nejbližším okolí inspirace: iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování soběstačnost: zajišťovat vícezdrojové financování

3 2. Základní informace Název: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Městská část Praha 11 Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost. Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží. Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně. Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a tímto statutem. Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon).

4 Střediska: zahradakc, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, Praha 4 Kontakty: zahradakc Chodovská Tvrz Knihovna Řídící orgány společnosti Správní rada Předseda: Místopředseda: Člen: Lenka Petrová Josef Belaník Mgr. František Hlucháň Dozorčí rada Předseda: Jan Meixner Členové: Soňa Jindráková Dana Astlová (do ) Miroslav Pavlík (od ) Ředitel společnosti MgA. Jiří Sulženko Zaměstnanci Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 7 Počet zaměstnanců s kratší pracovní dobou: 1,3 Průměrná mzda: Kč. Počet Dohod o provedení práce: 39, počet hodin 2466, vyplaceno ,- Kč Počet Dohod o činnosti: 9, počet hodin 5888, vyplaceno ,- Kč Přehled činnosti

5 3. ZAHRADA KC Základní informace středisko Kulturní centrum Zahrada (zahradakc) Malenická 1784, Praha 4 tel.: Vedoucí střediska MgA. Jiří Sulženko Zaměstnanci hlavní pracovní poměr: vedoucí provozu dohoda o pracovní činnosti: správce, recepční, pokladní, uvaděči, údržbář, šéf techniky, evidence a správa majetku dohoda o provedení práce: recepce, technická výpomoc, brigádníci, distribuce letáků a plakátů,... externisté, smlouvy o spolupráci: PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady, produkce, tisková produkce, organizační a technické zajištění ZahradaKC jako kulturní centrum na Jižním Městě je jediným podobným zařízením v této městské části. Snažíme se dlouhodobě pracovat na kultivaci kulturního a společenského života Jižního Města a také na zlepšení vnímání fenoménu kulturních center ze strany veřejnosti, politiků i médií. V roce 2011 se program KC Zahrada soustředil na tzv. pasivně vnímané kulturní aktivity (divadelní představení, koncerty), vzdělávací programy (kurzy pro veřejnost a programy pro školy), komunitní aktivity (komunitní zahrada) a produkci festivalu Street For Art. V březnu 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s festivalem Jeden svět, kdy se během festivalového týdne v KC Zahrada promítlo 17 filmových projekcí. Na základě pozitivní zkušenosti z roku 2010, kdy jsme se pokusili spíše formou uměleckého projektu založit komunitní zahradu, jsme se věnovali díky podpoře grantu Nadace Via rozvoji tohoto projektu. Pracovali jsme na rozšíření počtu zapojených obyvatel a dílnách. Festival Street For Art se v roce 2011 konal počtvrté. V Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov vznikla Zóna ideál, trenažér veřejného prostoru pro veřejnost. Festival zároveň symbolicky expandoval do centra Prahy, když umístil vídeňské lavice Enzi na Náměstí republiky, na Piazzetu Národního divadla nebo před Národní technickou knihovnu. Rozvoj spolupráce s mateřskými, základními i středními školami pokračoval i v rámci projektu interaktivních kulturně-vzdělávacích programů. Díky tomuto projektu se uskutečnilo přes 20 edukací, které se dotýkaly různých uměleckých oblastí (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, umělecko-environmentální tématika apod.). Účastnilo se jich zhruba 1500 dětí, žáků a studentů z 16 různých mateřských, základních a středních škol nejen z Prahy 11. Každý z programů využíval metod zážitkové pedagogiky a žáky a studenty tak motivoval ke spontánní umělecké aktivitě.

6 Přehled činnosti zahradakc 2011 akce počet návštěvnost divadelní představení pro děti koncerty film divadlo edukace pro školy pořady pro seniory výstavy 10 ostatní (Street For Art, Mikuláš, Dušičky) jednorázové workshopy pravidelné kurzy v produkci * KJM CELKEM *číslo zahrnuje pravidelné kursisty, kteří se ve statistice počítají pouze jedenkrát 4. Chodovská tvrz Základní informace středisko Chodovská tvrz Ledvinova 9, Praha 4 tel.: pobočka Místní lidová knihovna V Benátkách 1750, Praha 4 tel: Vedoucí střediska: MgA. Dominik Blachut do MgA. Jiří Sulženko od Počet zaměstnanců pracovní poměr: vedoucí provozu, vedoucí knihovny, pokladní dohoda o pracovní činnosti: galeristky, úklid pobočky knihovna, pokladní dohoda o provedení práce: pořadatelská služba, technická výpomoc, fotograf, distribuce letáků a plakátů, produkce, pokladní externisté, smlouvy o spolupráci: kurátorka, propagace a PR, lektor výtvarných kurzů Chodovská tvrz je nejvýznamnější historickou a kulturní památkou na pražském Jižním Městě. Dnešní kulturní centrum v Chodovské tvrzi vzniklo obnovou a rekonstrukcí značně zchátralé stavby ze 13. století. Význam objektu zdaleka přesahuje místní region. Ve tvrzi je dnes významný pražský koncertní a divadelní sál a galerie.

7 Hlavním pilířem programu Chodovské tvrze je činnost výstavní. Od ledna 2011 se galerie s novou koncepcí ujala kurátorka Helena Blašková s cílem vytvořit z Galerie Chodovské tvrze renomované místo na výtvarné mapě Prahy. Nová koncepce počítá se současnou českou malbou jako hlavním vystavovaným médiem, ovšem v konfrontaci s dalšími aktuálními trendy v umění. Výstavní cyklus byl stanoven na 5 6 výstav ročně Výstavy v Galerii Chodovské tvrze v roce Denisa Krausová, Benedikt Tolar - KRÁVA ZAJÍCE NEDOHONÍ Denisa Krausová (1981) i Benedikt Tolar (1975) si na české umělecké scéně získávají čím dál tím svébytnější postavení. Přestože netvoří autorskou dvojici, ona je precizní malířkou velkoplošných pláten, on citlivým sochařem ready-made objektů, v principu se opírají o velmi podobné tvůrčí strategie. Oba jsou ve svém umění hraví i draví, oběma nechybí cit pro tradici, stejně jako odvaha ji změnit nebo zcela opomenout Pavel Švec - BEYOND HERE LIES NOTHING Pavel Švec jako sugestivní DJ těch nejbezvýchodnějších vizí, co si na sebe lidstvo vymyslelo, ve videoinstalacích MOŘE, KTERÝM PLUJEME / EL MAR POR EL QUE TODOS NAVEGAMOS Alby Álamo, Beatriz Lecuona, Óscar Hernández, Abel Herrera, Germán Páez, Claudio Marrero, Alena Kotzmannová, Jiří Franta, David Bohm, Lenka Vítková, Petr Strouhal. Mezinárodní výstava propojila společným tématem moře nejen dvě země, jejichž domovská krajina je v mnohém protichůdná, ale také rozdílné umělecké naturely. Projekt iniciovala španělská kurátorka a umělkyně Miriam Durango, ředitelka Circulo de Bellas Artes de Tenerife. Projekt v září 2011 vyvrcholil společnou výstavou Srbů, Čechů a Španělů na Tenerife. Partnerem výstavy byla cestovní kancelář Canaria Travel BILLBOARD IDEÁL Markéta Kinterová, Petra Pětiletá, Sylva Francová, Jana Kochánková, Julie Valéry Výstava umělecky pojatých billboardů na území Jižního Města, kterou se stala součástí festivalu Street for Art Michal Šiml - JINÉ HLASY, JINÉ POKOJE Člen umělecké skupiny Pode Bal, Michal Šiml, poprvé představil průřez individuální tvorbou za posledních pět let. Na rozdíl od projektů skupiny, které byly především kritikou společnosti (například kontroverzní výstava Malík urvi) se Šiml prezentoval v nové, komornější podobě. Akvarely, fotografie a videa nabídly pohled do světa na pomezí mužské a ženské identity Sylva Francová DIVÁCI Sylva Francová pracuje převážně s fotografií a videem. Náměty pro své časosběrné projekty nachází hlavně ve svém nejbližším okolí, rodinném či městském. Skrze Diváky nás autorka zavádí do svého rodinného zázemí, k pocitům a prožitkům, které se zrcadlí v dětských tvářích při sledování pohádek. Dvojitá fotoprojekce zobrazuje její dvě dcery dvojčata, jak jsou zaujata

8 filmovým příběhem a ocitají se jakoby v transu Petra Pětiletá - KRÁSNÝ ČAS I čas strávený nesmyslnou prací může být krásný! Týdenní performance Petry se již částečně uskutečnila v lotyšské Rize. Autorka si najala obyčejné lidi, aby v rámci normální osmihodinové pracovní doby skládali v prostorách galerie složité puzzle Zrození Venuše od Botticelliho. V rámci absurdní zinscenované události se tak dotkla hned několika důležitých společenských témat jako je ne/zaměstnanost, produktivita práce a její etika atd. Pražské pokračování projektu bylo jeho dokončením. Kompletně složené puzzle bylo poslední den performance vystaveno jako společný artefakt Studenti malířského ateliéru prof. Martina Mainera - POKRAČUJ... Jakub Albín, Karel Bárta, Jana Bednářová, Marie Butula-Cichá, Ďuro Ďuriš, Eliška Fialová, Michal Georgiev, Michal Gogora, Nina Grúňová, Zuzana Hanáčková, Martin Helán, Ondřej Horák, Barbora Chlastáková, Olga Jelečková, Barbora Kachlíková, Lukáš Karbus, Katarina Klusová, Samuel Paučo, Zuzana Pernicová, Lyuben Stojanov Petrov, Jan Pražan, Jan Rybníček, Zdeněk Spour, Alfred Symůnek, Martin Šťava, Pavla Tichá, Aleš Zapletal, Hana Linhartová. Prof. Martin Mainer skončil po třinácti letech jako vedoucí ateliéru malby na brněnské Fakultě Výtvarných umění. Výstava jeho studentů na Chodovské tvrzi byla klasickou přehlídkou studentských prací převážně malého formátu a vernisáž pak příležitostí k rozloučení s učitelem. Mezi vystavujícími byli nejen současní studenti, ale i někteří z absolventů, kteří stihli přijmout pozvání Lubomír Typlt - HOLKY Výstavu Lubomíra Typlta (1975) na Chodovské tvrzi můžeme brát jako určitý mezník v jeho tvorbě. Prezentovala totiž převážně obrazy, ve kterých se autor odvrací od statických figur dospívajících chlapců, pro něj donedávna typických (například brněnská výstava Mobilizace), k osobité reflexi dívčích postav Milan Mikuláštík, Michal Panoch - CARGO CULTURE Speciálně pro prostory Galerie Chodovské tvrze připravili Mikuláštík a Panoch site specific výstavu na téma Cargo Culture, konzumerismu a vnímání hodnot. Cargo cult je původně antropologický fenomén, týkající se střetu magické kultury primitivních národů se západní civilizací. Pět původních instalací se různými způsoby dotklo těchto témat. Koncerty Koncertní program na Chodovské tvrzi prošel v roce 2011 dramaturgickými změnami. V první polovině roku se uzavřela série koncertů, které pod vedením dramaturga Jana Vávry eklekticky kombinovaly osobnosti folku, komorní vážné hudby a mladé interprety. Tato série vyvrcholila trojicí červnových koncertů na nádvoří Chodovské tvrze, kde se na samostatných koncertech představila Lenka Filipová, skupina Neřež a dvojice Tara Fuki. Od října 2011 se hudební program Chodovské tvrze zaměřil na návrat k tradici ke komorní vážné hudbě, pro kterou je Tvrz známá. Hudební cyklus Housle na tvrzi přinesl setkání s předními osobnostmi české hudební scény. V houslovém cyklu vystoupili v roce 2011 Jaroslav Svěcený, Lukáš Kuta a Jana Nováková-Vonášková. Druhou dramaturgickou řadou koncertů byly doprovodné hudební akce k výstavám/vernisážím, kdy se kromě DJů a malých hudebních projektů představila např. kapela WWW.

9 Pořady pro děti Na Chodovské tvrzi byla jádrem pořadů pro děti především dětská divadelní představení pohádky, které jsou uváděny zpravidla každé nedělní odpoledne. V roce 2011 se uskutečnilo 33 představení, která navštívilo celkem 1249 diváků. Pod vedením Petry Pětileté se zároveň do června 2011 realizovala výuka výtvarné angličtiny pro děti. Kurz byl přerušen pro těhotenství lektorky. Od září 2011 vznikl přesunem kanceláří na Chodovské tvrzi výtvarný ateliér, který umožňuje pořádání výtvarných dílen. Ve zkušebním provozu byla v září 2011 spuštěna pravidelná středeční výtvarná dílna pro děti. Snaha otevřít Chodovskou tvrz dětem a rodinám se projevila také zavedením sobotních výtvarných dílen od září Přehled činnosti v roce 2011 CHODOVSKÁ TVRZ přehled činnosti akce počet návštěvnost výstavy koncerty pohádky Tóny Chodovské tvrze edukace CELKEM Celkový počet akcí v roce 2011 byl 211 a celkový počet návštěvníků za KC Zahrada a 92 akcí a 6045 diváků v Chodovské tvrzi. Společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. v roce 2011 kromě pravidelných kurzů vyprodukovala 303 akcí pro diváků.

10 5. Další projekty realizované v roce 2011 JEDEN SVĚT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH Dvanáctvý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech projekce pro školy i pro veřejnost s debatami, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Termín konání: 21. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 684 Spolupráce: Člověk v tísni, o.p.s., MČ Praha 11 KOMUNITNÍ ZAHRADA Komunitní projekt městského sousedského pěstování Termín konání: březen říjen 2011 Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet účastníků: 40 Spolupráce: MČ Praha 11, Nadace Via Po pilotním, spíše uměleckém projektu komunitní zahrady, který se konal v roce 2010, jsme uspěli s žádostí o podporu u Nadace Via a realizovali pravidelný projekt komunitní zahrady. V prvním roce provozu jsme narazili na malý zájem veřejnosti o zapojení, nicméně i přesto se projektu účastnilo pravidelně přes deset účastníků a jednorázových přednášek celkem téměř sto účastníků. Některá setkání zpestřila i Hana Nováková dílnami pletení a guerillového pletení. Průkopnická snaha vyústila v novou spolupráci s neziskovou organizací Kokoza, která se zapojila do organizace komunitní Zahrady v sezóně 2011/2012. STREET FOR ART 4. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru , Centrální park u stanice metra Opatov, Jižní Město Počet návštěvníků: cca 5500 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. / zahradakc a Tolerdance, o.s. Za finanční podpory: MČ Praha 11, hl. m. Praha, Ministerstvo kultury ČR, Českoněmecký fond budoucnosti, Mezinárodní Visegradský fond Hlavní partner: Skanska a.s. Hlavní mediální partner: Deník Metro Partneři: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Budweiser Budvar, BU2(R), Rakouské kulturní fórum, Nová scéna Národního divadla, mamacoffee, Oldservis, PlanStudio, Mjölk, Vaše síť Mediální partneři: Radio1, Metropolis, earch.cz, freemusic, Aerofilms, Kulturní pecka, Nekultura.cz Programoví partneři: Auto*mat, Vetřelci a volavky, Archip, Raumlabor Berlin, Cenelc

11 Speciální poděkování patří zástupcům půjčovny a technikům firmy Skanska za profesionalitu a nasazení, s kterým festival Street For Art podpořili. Středobodem čtvrtého ročníku festivalu Street For Art se stala Zóna Ideál v Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov. Podle ideového návrhu Davida Kašpara a umělce Jana Pfeiffera ho navrhl liberecký architektonický ateliér Mjölk. Vznikla tak plocha 30 x 30 m, tedy 900m2 ideálního náměstí. Pro návštěvníky festivalu bylo navrženo tak, aby si mohli svobodně a libovolně sami upravit funkci, vzhled a tvar vybavení, mobiliáře a sestavit si tak ten nejlepší veřejný prostor. Festival Street For Art se tak tematicky posunul k obecnému tématu veřejného prostoru. Motem festivalu se stalo skandinávské rčení lidé jsou tam, kde jsou lidé. Hala Ideál festivalové centrum Krytým veřejným prostorem, který doplnil festival Street For Art, se stala Hala Ideál festivalové zázemí pro divadelní představení, koncerty, diskuse, edukační programy a kavárnu s barem. Hala vznikla opět podle návrhu atelieru Mjölk a vyrostla díky hlavnímu partnerovi festivalu, firmě Skanska, která zapůjčila jak materiál ke stavbě budovy desítky metrů stavebního lešení tak mechanizaci a odbornou stavbu dočasné budovy. ENZI v Praze Měsíc před samotným začátkem festivalu Street For Art se na pražském náměstí Republiky a na Piazzetě Národního divadla objevily víděňské lavice ENZI. Ikonické objekty z dílny ateliéru Poduschka & Popelka Architects každoročně zdobí nádvoří vídeňské MuseumsQuartier. Festival Street For Art je do Prahy přivezl proto, aby ukázal jak jednoduše a přitom efektivně a esteticky lze zlepšit kvalitu veřejného prostoru. Lavice ENZI doplnil ještě set městského mobiliáře z dílny Žandy Gebauera, který našel svoje místo jak na Jungmannově náměstí, tak v prostoru před Národní technickou knihovnou v Dejvicích. Festival Street For Art tak poprvé alespoň symbolicky vykročil do celé Prahy. Urban Human Debaty na festivalu Street For Art byly inspirovány dílem dánského urbanisty Jana Gehla Život mezi budovami. Zároveň jsme oslovili režiséra Jiřího Havelku, aby pro festival připravil scénickou verzi této knihy. Během čtyř večerů se herci a městští sportovci parkouristé za doprovodu živé projekce vizualizací umělce Jana Pfeiffera v Hale ideál pustili do křehkého dílka, aby rozžili teze Jana Gehla v živých scénických obrazech. Představení vidělo přes 300 diváků. Billboard Ideál Součástí festivalu byla i výstava Billboard Ideál. Pět výtvarnic dostalo k dispozici plochu jednoho billboardu na jeden měsíc. Vernisáž proběhla při projížďce v autobusu Škoda RTO a byla spojena i s prohlídkou normalizačních soch umístěných ve veřejném prostoru Jižního Města pod vedením Pavla Karouse. Při této příležitosti vznikla také Speciální mapa Vetřelci a Volavky na Jižáku. Na výstavě se představily tyto umělkyně: Petra Pětiletá Life is Life, Sylva Francová Balkóny v ulici Mašíkova, Julie Valéry Jsem v tom, Jana Koko Kochánková Sněhové koule na břehu Coney Islandu, Markéta Kinterová Niké.

12 City jsi ty - dílny pro veřejnost Festival Street For Art klade důraz na participativní aktivity a zapojení obyvatel Jižního Města. Letošní ročník připravil tématické dílny pro různé cílové skupiny obyvatel. Výroba překážel na trial, umělecký objekt ve veřejném prostoru slaureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého Vasilem Artamonovem a Alexeyem Klyukovem, Stavba bunkru - kreativní dílna s Žandou Gebauerem a Mjölk, výroba sousedské lavičky a bedýnková zahrada s Hankou Novákovou. Some Ideas for Better Cities Závěrečná sobota festivalu přivítala mezinárodní konferenci Some Ideas For Better Cities. Hostitel Matthias Rick z berlínských Raumlabor pozval přední evropské architekty a urbanisty. Své drobné i větší projekty, které mají skutečný vliv na zlepšení kvality života ve městech představili: GESINE DANCKWART, režisérka, Berlin, TIM EDLER, umělec, architekt, realities:united, Berlin, IEPE, umělec, Berlin, PPAG, architekti, Vídeň, ANJA SCHWANHÄUßER, antropoložka, Vídeň & Berlin, STEFAN SHANKLAND, umělec, Paříž, ADÉLA SVOBODOVÁ, Skupina Ládví, Praha, KATEŘINA VÍDENOVÁ, Letná sobě!, Praha, ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ, offcity, Pardubice, TOMÁŠ ŽIŽKA, Damu, Praha TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 7. ročník multižánrového hudebního festivalu , Chodovská tvrz Počet návštěvníků: 1092 Spolupráce: MČ Praha 11, Magistrát hl. m. Prahy Osmý ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze zahájil na primátor hl. m. Prahy doc. Bohuslav Svoboda. Festival, který programově vznikl opět pod taktovkou houslového virtuosa Jaroslava Svěceného měl kromě zahajovacího koncertu ještě dva vrcholy: na koncertě Svěcení léta pokřtila Julie Svěcená, sedmnáctiletá laureátka 1. ceny soutěže Concertino Praga, své debutové CD s názvem Julie. Na závěr festivalu pak diváky okouzlil koncert největší hvězdy programu, souboru Cigánski diabli ze Slovenska. Program festivalu: , 20:00 Slavnostní zahajovací koncert Slavné i méně známé instrumentální koncerty Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha Jaroslav Svěcený - housle, Steven Shipps (USA) - housle, Dana Vlachová - housle, Julie Svěcená - housle, Lubomír Brabec - kytara, Virtuosi Pragenses - komorní orchestr

13 20. 7., 20:00 Tři múzy a jeden muž Galavečer hudebních osobností představí málokdy slýchané skladby slavných Autorů (Händel, Scarlatti, Vivaldi, Rossini, Bizet, Massenet, Ibert, Watkins, Gounod, Vineé) v originálních pěveckých i nástrojových obsazeních. Martina Kociánová - mezzosoprán, Kateřina Englichová - harfa, Žofie Vokálková - flétna, Jaroslav Svěcený - housle , 20:00 Svěcení léta Unikátní koncertní setkání otce a dcery a křest první desky Julie Svěcené! Zazní nádherná hudba století, kterou všichni tři protagonisté tohoto koncertu natočili na nových kompaktních discích (Bach, Beethoven, Sarasate, Piazzolla, Massenet, Bériot, Šostakovič a další). Jaroslav Svěcený v průběhu večera představí i malou kolekci slavných italských houslí. Julie Svěcená housle, Jaroslav Svěcený housle, Václav Mácha - klavír , 20:00 Classic & Jazz s Ensemble Martinů Známý a kreativní soubor Ensemble Martinů ukáže velkou barevnou škálu od klasické po moderní hudbu 20. století. Argentinský hudební mág Astor Piazzolla, variace na Bernsteinovu West Side Story nebo klavírní kvartet Ludwiga van Beethovena. Ensemble Martinů: Miroslav Matějka - flétna, umělecký vedoucí Radka Presislerová - housle, Simona Hečová violoncello, Štěpák Kos klavír, Jaroslav Svěcený - housle , 20:00 Blue Effect a Jaroslav Svěcený Koncertní spojení kytarové legendy Radima Hladíka a klasikou odkojeného virtuosa Jaroslava Svěceného , 20:00 Cigánski Diabli (SK) a Jaroslav Svěcený Hudba plná virtuosity a emocí! Festivalovým vyvrcholením určitě bude jeden z nejlepších cikánských orchestrů na světě, který představí společný klasický hudební program s Jaroslavem Svěceným. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR týdenní příměstský tábor , zahrada KC Počet účastníků: 39 Tábor, který uspořádala v kulturním centru zahrada KC organizace ADRA, byl určen pro děti ve věku od 6ti do 12ti let. Děti na táboře trávily celý den (8:00 až 17:00 hodin), na noc odcházely zpět do svých domovů. O děti tak bylo postaráno v době, kdy jejich rodiče pracují. Tábor byl veden koordinátorkou společnosti ADRA Kristýnou Fialovou a šesti lektory, se kterými o.s. ADRA již dlouho spolupracuje a kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí.

14 Kulturní centrum zahrada KC poskytlo prostor a potřebné zázemí k uspořádání tábora, zajistilo propagaci v rámci Městské části Praha 11 a dále zajišťovalo prostřednictvím kavárny stravování v průběhu celého tábora. Tábora se zúčastnilo celkem 39 dětí především z Prahy 11 a přilehlých středočeských obcí. CHODOVSKÁ POUŤ Víkendová akce určená zejména rodinám s dětmi: jarmark, divadelní představení, živá hudba, výtvarné dílny, střelnice, soutěže, , park u Chodovské tvrze Počet návštěvníků: cca 400 Pořadatel: Kulturní Jižní Město o.p.s. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD již počtvrté, tentokrát z nádvoří Chodovské tvrze ke starému chodovskému hřbitovu Obří lampion a více než stovka menších v rukou mladších i starších dětí v průvodu zakončeném tichou hudbou u chodovského hřbitova. Počet návštěvníků: cca 150 Cíle projektu: -oslava svátku Dušičky v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení tradic na Jižním Městě MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD Průvod s maskami a loutkami Háje, Central park Počet návštěvníků: více než ročník průvodu, který se stal vyhledávanou tradicí na Jižním Městě. Již druhý rok za sebou trvá spolupráce s Komunitním centrem Matky Terezy, odkud průvod vycházel směrem ke stanici metra Opatov. Na těchto místech proběhly pouliční fireshow za doprovodu živé hudby. WORKSHOPPING Série uměleckých a umělecko-pohybových workshopů pro děti a mladé lidi. Termín: leden - červen 2011, září prosinec 2011 Místo konání: zahrada KC

15 Za podpory: Hlavní město Praha, MČ Praha 11 Projekt Workshopping byl v kulturním centru zahradakc zahájen v září 2007 a od té doby je jedním z pilířů činnosti organizace. Jeho obsahem je realizace pravidelných uměleckých a umělecko-pohybových dílen, určených dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 262 dílen celkem 11 pravidelných kurzů. 27. ledna 2011 a 18. června se v Zahradě konaly závěrečné semestrální veřejné prezentace kurzů a dílen pod názvem Workshopping. Nejen, že zde kursisté dostali příležitost veřejně prezentovat to, co se za půl roku při dílnách naučili, ale také se mohli přijít podívat noví zájemci o kurzy a v případě zájmu se rovnou přihlásit do nového semestru. Celkem v letním semestru 2011 navštěvovalo kurzy 111 dětí, ve druhém pololetí roku 2011 bylo od září 2011 do ledna stálých kursistů. Kurzy 2011 Beatbox Cirkusová školka Divadelní dílna Filmová dílna Ateliér kreativního pohybu Škola animace Street dance1 Street dance2 Breakdance Žonglování Moderní yoyování Dva kurzy breakdance a streetdance1 jsme z důvodu nenaplněnosti museli zrušit, naopak jsme přidali nový kurz Yoyo2. Dílen se pravidelně účastnily děti ze zařízení FOD Klokánek Láskova na Praze 11, kterým jsou kurzy nabízeny zdarma. Všechny kurzy se konají v Zahradě zpravidla jednou týdně. Osoby odpovědné za realizaci projektu Z organizátorů byla do projektu aktivně zapojena jedna stálá spolupracovnice zahradakc, která je jeho hlavní koordinátorkou. Prostředníkem mezi pořadatelem a účastníky projektu jsou odborní lektoři jednotlivých dílen, kteří jsou oslovování zmiňovanou koordinátorkou. Jedná se o zkušené většinou mladé profesionály z řady uměleckých oborů výtvarníci, tanečníci, herci a režiséři či filmoví tvůrci. Přínos projektu pro organizaci Díky projektu Workshopping získalo Kulturní centrum Zahrada status centra, které klade důraz na vytváření široké nabídky volnočasových aktivit pro děti z Jižního Města. Organizace se díky tomu ( a samozřejmě také díky dalším projektům, které realizujeme) může chlubit tvrzením, že je otevřená opravdu všem věkovým vrstvám návštěvníků a že zároveň otevírá své dveře potenciálním návštěvníkům od ranních do večerních hodin 6-

16 7 dní v týdnu. V neposlední řadě přináší projekt Workshopping Zahradě spoustu nových podnětů a plánů do budoucna, neboť nenabízí pouze ustálenou nabídku dílen, ale umožňuje pracovat s mnoha novými tématy a obory, které osloví další cílové skupiny dětí.

17 PR A PROPAGACE PR a marketing v roce 2011 Na pozici PR a marketingu došlo v roce 2011 k personální výměně. Lízu Zimu Urbanovou vystřídal od září 2011 Jan Noháč. Omezování rozpočtu na marketing se projevilo snížením počtu mediálních partnerů a výměnu některých dodavatelů, především v oblasti tisku. Venkovní reklama se omezila pouze na velkoplošnou plachtu na domu v ulici Vojtíškova a na nástěnky na autobusové zastávce Chodov. Na dvě konkrétní kampaně jsme využili reklamní plochy na lavičkách MČ Praha 11 a na nástěnkách v bytových domech spravovaných Jihoměstskou majetkovou a.s. Nejnákladnější tiskovinu měsíční program jsme inovovali a sloučili na jeden materiál program KC Zahrada a Chodovské tvrze s cílem uspořit náklady a zefektivnit vzájemnou propagaci. Mediální partnerství pokračovalo s free magazínem Metropolis a Radiem 1. Pro koncerty klasické hudby na Chodovské tvrzi bylo uzavřeno mediální partnerství s rádiem Classic FM. Pro festival Street For Art se podařilo obnovit předchozí spolupráci s Deníkem Metro, který festival podpořil soutěžemi a ¼ stránkovými inzeráty. Pro festival Street For Art byl hlavním internetovým mediálním partnerem server earch.cz. Během roku 2011 proběhly 3 větší marketingové kampaně na festival Street For Art v květnu 2011, na festival Tóny Chodovské tvrze v červenci 2011 a ke spuštění nové sezóny kurzů a dílen v září Důraz klademe na marketingové aktivity on-line. Webové stránky oslovují kolem 8000 návštěvníků měsíčně, web prošel v roce 2011 designovou úpravou. Aktivně pracujeme se sociálními sítěmi, především Facebookem. Funkční jsou také weby festivalu Street For Art, Země město a informační server Pokračuje partnerská smlouva pro rozesílání profesionálního newsletteru s firmou Smart ing. Návštěvnost pozitivně ovlivňuje úspěšnost festivalu Street For Art (5500 diváků) a masová popularita Mikulášského průvodu (přes 1000 diváků). Stabilní návštěvnost si udržuje festival Tóny Chodovské tvrze. Propad v návštěvnosti zaznamenala Galerie Chodovské tvrze, což je důsledek změny strategie a programového přístupu. Zájem odborné veřejnosti o galerii se ovšem projevuje rostoucím počtem recenzí a zmínek v médiích. Pokles tržeb má paradoxní původ a dopad je způsoben menším počtem akcí především v KC Zahrada, čímž ale klesla i ztrátovost těchto akcí. Výsledný dopad na rozpočet je tedy pozitivní.

18 diváci diváci tržby tržby PR K programu KC Zahrada a Chodovské tvrze a venkovních akcí KJM vzniklo téměř 200 zmínek v tištěných médiích, rozhlasu a televizi (Street For Art, Tóny Chodovské tvrze, výstavy, projekt Lidé v místech, komunitní zahrada). Festival Street For Art se setkal s velkým zájmem především České televize, která z festivalu přinesla kromě přímého vstupu pro Události, komentáře i řadu reportáží. Mikulášský průvod na Jižním Městě získal pověst jednoho z největších v Praze a v tomto smyslu se mu také věnovala média, především deníky.

19 Ohlas z médií: Jižní Město se promění v ideální zónu (Lidovky.cz) Ideální náměstí vznikne na Opatově (MF Dnes) Street For Art změní Prahu v sen kulturních fajnšmekrů (Hospodářské noviny) Taking back the city streets (Prague Post) Ideální místo k životu? Opatov (Deník) Jižák v centru (respekt.cz) Na Jižním Městě se žije lépe. Místní se snaží zapojit Mladá fronta Dnes, Situace na kulturní scéně Jižního Města se rok od roku zlepšuje. Svou zásluhu na tom mají i Chodovská tvrz a spřátelené centrum Zahrada, které se v posledních letech starají o kulturní život mnoha obyvatel Jižního Města.... Není jojo jako yoyo. Moderní yoyování chytlo náctileté Pražský deník, Redaktorka Pražského deníku se byla podívat, jak se učí yoyování. Není to tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled....

20 6. KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ Rozpočet je shodně s účetnictvím společnosti rozdělen podle jednotlivých středisek: KC Zahrada, Chodovská tvrz, Knihovna, Režie (společné náklady: např.: účetní a právní služby, audit, fundraising, a mzdové náklady: ředitel a hlavní pokladní), Akce (grantové projekty a projekty konající se mimo budovy Chodovské tvrze a KC Zahrady). Náklady a výnosy se zároveň evidují podle toho, zda spadají do hlavní nebo vedlejší hospodářské činnosti. Rozpočet na následující rok je tvořen vždy v červnu roku předcházejícího. Vzhledem k tomu, že výnosy KJM jsou z velké části tvořeny prostředky získanými v grantových řízení a výsledky grantů jsou známy nejčastěji až na jaře příslušného roku a rozhodnutí o výší dotace od MČ Praha 11 přichází až v prosinci nebo v lednu, je rozpočet tvořen na základě pouhého odhadu a na přelomu prvního a druhého čtvrletí daného roku je vytvořen upravený plán. Jedním z cílů je maximální efektivita ve fungování organizace a důraz na co největší soběstačnost. Ta se, v podstatě od začátku existence KJM, o.p.s., pohybuje těsně pod 60 procentní hranicí, přičemž srovnatelné, úspěšné organizace běžně dosahují 30% soběstačnosti. V průběhu let se ukazuje, že soběstačnost téměř 60% je maximem možného a tlak (zejména ze strany MČ Praha 11) na udržení této výše se ukazuje jako kontraproduktivní. Příspěvek MČ Praha 11 ve výši cca 40% rozpočtu je minimální a brzdí jakýkoli rozvoj organizace, který je po 5 letech fungování KJM, o.p.s. velmi potřebný a zamezuje dlouhodobému plánování v činnostech organizace. Klesající finanční podpora ze strany MČ Praha 11 navíc zcela ignoruje ekonomické souvislosti v zemi (nezohledňuje inflaci, snižování prostředků v grantech ostatních veřejných institucí, rostoucí ceny některých služeb, nechuť soukromých společností investovat do kultury v době světového ekonomického napětí atp.). KJM, o.p.s. se tuto situaci snaží řešit maximálně úsporným režimem, omezováním nakupovaných a tím pádem i poskytovaných služeb, snižováním mezd, zdražováním vstupného a kurzovného. To vše pak zcela významným způsobem zabraňuje dlouhodobějšímu plánovaní činností organizace. Je proto nutné, aby zakladatel KJM, o.ps. revidoval své představy o kultuře na Praze 11 a stanovil jaké kulturní služby, v jaké míře a za jakých podmínek (včetně finančních), by je měla naplňovat obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní Město. NÁKLADY Dotace od zakladatele Městské části Praha 11 v roce 2011 nestačí ani na pokrytí čistě provozních nákladů (energie, nájemné, mzdové náklady a zákonná pojištění, účetní a právní servis, úklid, materiál, telefony, internet), které jsou v celkové výši tis. Zbývající provozní náklady a náklady na zajištění hlavní činnosti byly hrazeny z grantů a z výnosů z hlavní a hospodářské činnosti. Kromě nákladů na umělecké honoráře jsou to autorské poplatky, technické zajištění a pronájmy techniky, náklady na propagaci a marketing, práce externistů (produkce, lektoři, dramaturgie,..). Tyto položky se úměrně navyšují se zvýšenými výnosy ze získaných grantů, které jsou primárně poskytovány na zlepšení a rozšíření kulturních služeb organizace. Grantové prostředky jsou většinou určeny na tzv. akce nad rámec pravidelného programu organizace a nelze s nimi tedy předem přesně počítat v ročním rozpočtovém plánu.

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Janáčkův máj z hlediska marketingu

Janáčkův máj z hlediska marketingu JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Janáčkův máj z hlediska marketingu Bakalářská práce Autor práce:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo!

Za tajemstvím ulic Nový historický seriál o osobnostech, po kterých nesou jména žižkovské adresy. Čtěte na straně 7. Lipanská 9 hotovo! RADNIČNÍ NOVINY PRAHY 3 ROČNÍK 16 2 0 0 7 Č Í S L O 2 Z D A R M A L I S T Y M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 3 w w w. p r a h a 3. c z Rozhovor o školách Představy místostarosty Jiřího Matuška o budoucnosti

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU...

1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... Projektová a rozvojová agentura, a.s. Prosinec 2008 Obsah: 1 ÚVOD, ZADÁNÍ A CÍL ELABORÁTU... 3 1.1. CÍL ELABORÁTU... 4 1.2. VÝZNAM ELABORÁTU... 4 1.3. STRUČNÝ POPIS ELABORÁTU... 4 1.4. IDENTIFIKACE ZPRACOVATELE...

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více