Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011"

Transkript

1 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti Zaměstnanci Přehled činnosti Zahrada KC Chodovská tvrz Další projekty realizované v roce 2011 Hospodaření Komentář k hospodaření Zpráva auditora Ověření souladu VZ a auditovanou účetní závěrkou

2 1. Poslání organizace Hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (KJM o.p.s.) je provozování dvou kulturních středisek kulturního centra zahradakc a Chodovské tvrze a Místní lidové knihovny. Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Kromě hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO (provozování dvou kulturních středisek Chodovské tvrze a Kulturního centra Zahrada a pobočky Chodovské tvrze Místní lidové knihovny) je cílem také pořádání kulturních a společenských akcí mimo zmíněné objekty. Tyto akce jsou organizovány ve vzájemné synergii obou středisek a samozřejmě podle možností limitovaných kapacit Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále KJM). Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské části Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE otevřenost: nabídka aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel Jižního Města péče o místní spoluobčany: důraz na rozvoj komunity rozvoj lokality: kulturně sociální kultivace Jižního Města viditelnost: informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat efektivita: efektivně využít všech možností, které nabízejí nejen střediska KJM ale i samo prostředí Jižního Města atraktivita: přesvědčit místní obyvatele, že hodnotné kulturní programy se odehrávají nejen v centru Prahy, ale i v jejich nejbližším okolí inspirace: iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování soběstačnost: zajišťovat vícezdrojové financování

3 2. Základní informace Název: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Městská část Praha 11 Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost. Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží. Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně. Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a tímto statutem. Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon).

4 Střediska: zahradakc, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, Praha 4 Kontakty: zahradakc Chodovská Tvrz Knihovna Řídící orgány společnosti Správní rada Předseda: Místopředseda: Člen: Lenka Petrová Josef Belaník Mgr. František Hlucháň Dozorčí rada Předseda: Jan Meixner Členové: Soňa Jindráková Dana Astlová (do ) Miroslav Pavlík (od ) Ředitel společnosti MgA. Jiří Sulženko Zaměstnanci Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 7 Počet zaměstnanců s kratší pracovní dobou: 1,3 Průměrná mzda: Kč. Počet Dohod o provedení práce: 39, počet hodin 2466, vyplaceno ,- Kč Počet Dohod o činnosti: 9, počet hodin 5888, vyplaceno ,- Kč Přehled činnosti

5 3. ZAHRADA KC Základní informace středisko Kulturní centrum Zahrada (zahradakc) Malenická 1784, Praha 4 tel.: Vedoucí střediska MgA. Jiří Sulženko Zaměstnanci hlavní pracovní poměr: vedoucí provozu dohoda o pracovní činnosti: správce, recepční, pokladní, uvaděči, údržbář, šéf techniky, evidence a správa majetku dohoda o provedení práce: recepce, technická výpomoc, brigádníci, distribuce letáků a plakátů,... externisté, smlouvy o spolupráci: PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady, produkce, tisková produkce, organizační a technické zajištění ZahradaKC jako kulturní centrum na Jižním Městě je jediným podobným zařízením v této městské části. Snažíme se dlouhodobě pracovat na kultivaci kulturního a společenského života Jižního Města a také na zlepšení vnímání fenoménu kulturních center ze strany veřejnosti, politiků i médií. V roce 2011 se program KC Zahrada soustředil na tzv. pasivně vnímané kulturní aktivity (divadelní představení, koncerty), vzdělávací programy (kurzy pro veřejnost a programy pro školy), komunitní aktivity (komunitní zahrada) a produkci festivalu Street For Art. V březnu 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s festivalem Jeden svět, kdy se během festivalového týdne v KC Zahrada promítlo 17 filmových projekcí. Na základě pozitivní zkušenosti z roku 2010, kdy jsme se pokusili spíše formou uměleckého projektu založit komunitní zahradu, jsme se věnovali díky podpoře grantu Nadace Via rozvoji tohoto projektu. Pracovali jsme na rozšíření počtu zapojených obyvatel a dílnách. Festival Street For Art se v roce 2011 konal počtvrté. V Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov vznikla Zóna ideál, trenažér veřejného prostoru pro veřejnost. Festival zároveň symbolicky expandoval do centra Prahy, když umístil vídeňské lavice Enzi na Náměstí republiky, na Piazzetu Národního divadla nebo před Národní technickou knihovnu. Rozvoj spolupráce s mateřskými, základními i středními školami pokračoval i v rámci projektu interaktivních kulturně-vzdělávacích programů. Díky tomuto projektu se uskutečnilo přes 20 edukací, které se dotýkaly různých uměleckých oblastí (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, umělecko-environmentální tématika apod.). Účastnilo se jich zhruba 1500 dětí, žáků a studentů z 16 různých mateřských, základních a středních škol nejen z Prahy 11. Každý z programů využíval metod zážitkové pedagogiky a žáky a studenty tak motivoval ke spontánní umělecké aktivitě.

6 Přehled činnosti zahradakc 2011 akce počet návštěvnost divadelní představení pro děti koncerty film divadlo edukace pro školy pořady pro seniory výstavy 10 ostatní (Street For Art, Mikuláš, Dušičky) jednorázové workshopy pravidelné kurzy v produkci * KJM CELKEM *číslo zahrnuje pravidelné kursisty, kteří se ve statistice počítají pouze jedenkrát 4. Chodovská tvrz Základní informace středisko Chodovská tvrz Ledvinova 9, Praha 4 tel.: pobočka Místní lidová knihovna V Benátkách 1750, Praha 4 tel: Vedoucí střediska: MgA. Dominik Blachut do MgA. Jiří Sulženko od Počet zaměstnanců pracovní poměr: vedoucí provozu, vedoucí knihovny, pokladní dohoda o pracovní činnosti: galeristky, úklid pobočky knihovna, pokladní dohoda o provedení práce: pořadatelská služba, technická výpomoc, fotograf, distribuce letáků a plakátů, produkce, pokladní externisté, smlouvy o spolupráci: kurátorka, propagace a PR, lektor výtvarných kurzů Chodovská tvrz je nejvýznamnější historickou a kulturní památkou na pražském Jižním Městě. Dnešní kulturní centrum v Chodovské tvrzi vzniklo obnovou a rekonstrukcí značně zchátralé stavby ze 13. století. Význam objektu zdaleka přesahuje místní region. Ve tvrzi je dnes významný pražský koncertní a divadelní sál a galerie.

7 Hlavním pilířem programu Chodovské tvrze je činnost výstavní. Od ledna 2011 se galerie s novou koncepcí ujala kurátorka Helena Blašková s cílem vytvořit z Galerie Chodovské tvrze renomované místo na výtvarné mapě Prahy. Nová koncepce počítá se současnou českou malbou jako hlavním vystavovaným médiem, ovšem v konfrontaci s dalšími aktuálními trendy v umění. Výstavní cyklus byl stanoven na 5 6 výstav ročně Výstavy v Galerii Chodovské tvrze v roce Denisa Krausová, Benedikt Tolar - KRÁVA ZAJÍCE NEDOHONÍ Denisa Krausová (1981) i Benedikt Tolar (1975) si na české umělecké scéně získávají čím dál tím svébytnější postavení. Přestože netvoří autorskou dvojici, ona je precizní malířkou velkoplošných pláten, on citlivým sochařem ready-made objektů, v principu se opírají o velmi podobné tvůrčí strategie. Oba jsou ve svém umění hraví i draví, oběma nechybí cit pro tradici, stejně jako odvaha ji změnit nebo zcela opomenout Pavel Švec - BEYOND HERE LIES NOTHING Pavel Švec jako sugestivní DJ těch nejbezvýchodnějších vizí, co si na sebe lidstvo vymyslelo, ve videoinstalacích MOŘE, KTERÝM PLUJEME / EL MAR POR EL QUE TODOS NAVEGAMOS Alby Álamo, Beatriz Lecuona, Óscar Hernández, Abel Herrera, Germán Páez, Claudio Marrero, Alena Kotzmannová, Jiří Franta, David Bohm, Lenka Vítková, Petr Strouhal. Mezinárodní výstava propojila společným tématem moře nejen dvě země, jejichž domovská krajina je v mnohém protichůdná, ale také rozdílné umělecké naturely. Projekt iniciovala španělská kurátorka a umělkyně Miriam Durango, ředitelka Circulo de Bellas Artes de Tenerife. Projekt v září 2011 vyvrcholil společnou výstavou Srbů, Čechů a Španělů na Tenerife. Partnerem výstavy byla cestovní kancelář Canaria Travel BILLBOARD IDEÁL Markéta Kinterová, Petra Pětiletá, Sylva Francová, Jana Kochánková, Julie Valéry Výstava umělecky pojatých billboardů na území Jižního Města, kterou se stala součástí festivalu Street for Art Michal Šiml - JINÉ HLASY, JINÉ POKOJE Člen umělecké skupiny Pode Bal, Michal Šiml, poprvé představil průřez individuální tvorbou za posledních pět let. Na rozdíl od projektů skupiny, které byly především kritikou společnosti (například kontroverzní výstava Malík urvi) se Šiml prezentoval v nové, komornější podobě. Akvarely, fotografie a videa nabídly pohled do světa na pomezí mužské a ženské identity Sylva Francová DIVÁCI Sylva Francová pracuje převážně s fotografií a videem. Náměty pro své časosběrné projekty nachází hlavně ve svém nejbližším okolí, rodinném či městském. Skrze Diváky nás autorka zavádí do svého rodinného zázemí, k pocitům a prožitkům, které se zrcadlí v dětských tvářích při sledování pohádek. Dvojitá fotoprojekce zobrazuje její dvě dcery dvojčata, jak jsou zaujata

8 filmovým příběhem a ocitají se jakoby v transu Petra Pětiletá - KRÁSNÝ ČAS I čas strávený nesmyslnou prací může být krásný! Týdenní performance Petry se již částečně uskutečnila v lotyšské Rize. Autorka si najala obyčejné lidi, aby v rámci normální osmihodinové pracovní doby skládali v prostorách galerie složité puzzle Zrození Venuše od Botticelliho. V rámci absurdní zinscenované události se tak dotkla hned několika důležitých společenských témat jako je ne/zaměstnanost, produktivita práce a její etika atd. Pražské pokračování projektu bylo jeho dokončením. Kompletně složené puzzle bylo poslední den performance vystaveno jako společný artefakt Studenti malířského ateliéru prof. Martina Mainera - POKRAČUJ... Jakub Albín, Karel Bárta, Jana Bednářová, Marie Butula-Cichá, Ďuro Ďuriš, Eliška Fialová, Michal Georgiev, Michal Gogora, Nina Grúňová, Zuzana Hanáčková, Martin Helán, Ondřej Horák, Barbora Chlastáková, Olga Jelečková, Barbora Kachlíková, Lukáš Karbus, Katarina Klusová, Samuel Paučo, Zuzana Pernicová, Lyuben Stojanov Petrov, Jan Pražan, Jan Rybníček, Zdeněk Spour, Alfred Symůnek, Martin Šťava, Pavla Tichá, Aleš Zapletal, Hana Linhartová. Prof. Martin Mainer skončil po třinácti letech jako vedoucí ateliéru malby na brněnské Fakultě Výtvarných umění. Výstava jeho studentů na Chodovské tvrzi byla klasickou přehlídkou studentských prací převážně malého formátu a vernisáž pak příležitostí k rozloučení s učitelem. Mezi vystavujícími byli nejen současní studenti, ale i někteří z absolventů, kteří stihli přijmout pozvání Lubomír Typlt - HOLKY Výstavu Lubomíra Typlta (1975) na Chodovské tvrzi můžeme brát jako určitý mezník v jeho tvorbě. Prezentovala totiž převážně obrazy, ve kterých se autor odvrací od statických figur dospívajících chlapců, pro něj donedávna typických (například brněnská výstava Mobilizace), k osobité reflexi dívčích postav Milan Mikuláštík, Michal Panoch - CARGO CULTURE Speciálně pro prostory Galerie Chodovské tvrze připravili Mikuláštík a Panoch site specific výstavu na téma Cargo Culture, konzumerismu a vnímání hodnot. Cargo cult je původně antropologický fenomén, týkající se střetu magické kultury primitivních národů se západní civilizací. Pět původních instalací se různými způsoby dotklo těchto témat. Koncerty Koncertní program na Chodovské tvrzi prošel v roce 2011 dramaturgickými změnami. V první polovině roku se uzavřela série koncertů, které pod vedením dramaturga Jana Vávry eklekticky kombinovaly osobnosti folku, komorní vážné hudby a mladé interprety. Tato série vyvrcholila trojicí červnových koncertů na nádvoří Chodovské tvrze, kde se na samostatných koncertech představila Lenka Filipová, skupina Neřež a dvojice Tara Fuki. Od října 2011 se hudební program Chodovské tvrze zaměřil na návrat k tradici ke komorní vážné hudbě, pro kterou je Tvrz známá. Hudební cyklus Housle na tvrzi přinesl setkání s předními osobnostmi české hudební scény. V houslovém cyklu vystoupili v roce 2011 Jaroslav Svěcený, Lukáš Kuta a Jana Nováková-Vonášková. Druhou dramaturgickou řadou koncertů byly doprovodné hudební akce k výstavám/vernisážím, kdy se kromě DJů a malých hudebních projektů představila např. kapela WWW.

9 Pořady pro děti Na Chodovské tvrzi byla jádrem pořadů pro děti především dětská divadelní představení pohádky, které jsou uváděny zpravidla každé nedělní odpoledne. V roce 2011 se uskutečnilo 33 představení, která navštívilo celkem 1249 diváků. Pod vedením Petry Pětileté se zároveň do června 2011 realizovala výuka výtvarné angličtiny pro děti. Kurz byl přerušen pro těhotenství lektorky. Od září 2011 vznikl přesunem kanceláří na Chodovské tvrzi výtvarný ateliér, který umožňuje pořádání výtvarných dílen. Ve zkušebním provozu byla v září 2011 spuštěna pravidelná středeční výtvarná dílna pro děti. Snaha otevřít Chodovskou tvrz dětem a rodinám se projevila také zavedením sobotních výtvarných dílen od září Přehled činnosti v roce 2011 CHODOVSKÁ TVRZ přehled činnosti akce počet návštěvnost výstavy koncerty pohádky Tóny Chodovské tvrze edukace CELKEM Celkový počet akcí v roce 2011 byl 211 a celkový počet návštěvníků za KC Zahrada a 92 akcí a 6045 diváků v Chodovské tvrzi. Společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. v roce 2011 kromě pravidelných kurzů vyprodukovala 303 akcí pro diváků.

10 5. Další projekty realizované v roce 2011 JEDEN SVĚT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH Dvanáctvý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech projekce pro školy i pro veřejnost s debatami, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Termín konání: 21. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 684 Spolupráce: Člověk v tísni, o.p.s., MČ Praha 11 KOMUNITNÍ ZAHRADA Komunitní projekt městského sousedského pěstování Termín konání: březen říjen 2011 Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet účastníků: 40 Spolupráce: MČ Praha 11, Nadace Via Po pilotním, spíše uměleckém projektu komunitní zahrady, který se konal v roce 2010, jsme uspěli s žádostí o podporu u Nadace Via a realizovali pravidelný projekt komunitní zahrady. V prvním roce provozu jsme narazili na malý zájem veřejnosti o zapojení, nicméně i přesto se projektu účastnilo pravidelně přes deset účastníků a jednorázových přednášek celkem téměř sto účastníků. Některá setkání zpestřila i Hana Nováková dílnami pletení a guerillového pletení. Průkopnická snaha vyústila v novou spolupráci s neziskovou organizací Kokoza, která se zapojila do organizace komunitní Zahrady v sezóně 2011/2012. STREET FOR ART 4. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru , Centrální park u stanice metra Opatov, Jižní Město Počet návštěvníků: cca 5500 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. / zahradakc a Tolerdance, o.s. Za finanční podpory: MČ Praha 11, hl. m. Praha, Ministerstvo kultury ČR, Českoněmecký fond budoucnosti, Mezinárodní Visegradský fond Hlavní partner: Skanska a.s. Hlavní mediální partner: Deník Metro Partneři: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Budweiser Budvar, BU2(R), Rakouské kulturní fórum, Nová scéna Národního divadla, mamacoffee, Oldservis, PlanStudio, Mjölk, Vaše síť Mediální partneři: Radio1, Metropolis, earch.cz, freemusic, Aerofilms, Kulturní pecka, Nekultura.cz Programoví partneři: Auto*mat, Vetřelci a volavky, Archip, Raumlabor Berlin, Cenelc

11 Speciální poděkování patří zástupcům půjčovny a technikům firmy Skanska za profesionalitu a nasazení, s kterým festival Street For Art podpořili. Středobodem čtvrtého ročníku festivalu Street For Art se stala Zóna Ideál v Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov. Podle ideového návrhu Davida Kašpara a umělce Jana Pfeiffera ho navrhl liberecký architektonický ateliér Mjölk. Vznikla tak plocha 30 x 30 m, tedy 900m2 ideálního náměstí. Pro návštěvníky festivalu bylo navrženo tak, aby si mohli svobodně a libovolně sami upravit funkci, vzhled a tvar vybavení, mobiliáře a sestavit si tak ten nejlepší veřejný prostor. Festival Street For Art se tak tematicky posunul k obecnému tématu veřejného prostoru. Motem festivalu se stalo skandinávské rčení lidé jsou tam, kde jsou lidé. Hala Ideál festivalové centrum Krytým veřejným prostorem, který doplnil festival Street For Art, se stala Hala Ideál festivalové zázemí pro divadelní představení, koncerty, diskuse, edukační programy a kavárnu s barem. Hala vznikla opět podle návrhu atelieru Mjölk a vyrostla díky hlavnímu partnerovi festivalu, firmě Skanska, která zapůjčila jak materiál ke stavbě budovy desítky metrů stavebního lešení tak mechanizaci a odbornou stavbu dočasné budovy. ENZI v Praze Měsíc před samotným začátkem festivalu Street For Art se na pražském náměstí Republiky a na Piazzetě Národního divadla objevily víděňské lavice ENZI. Ikonické objekty z dílny ateliéru Poduschka & Popelka Architects každoročně zdobí nádvoří vídeňské MuseumsQuartier. Festival Street For Art je do Prahy přivezl proto, aby ukázal jak jednoduše a přitom efektivně a esteticky lze zlepšit kvalitu veřejného prostoru. Lavice ENZI doplnil ještě set městského mobiliáře z dílny Žandy Gebauera, který našel svoje místo jak na Jungmannově náměstí, tak v prostoru před Národní technickou knihovnou v Dejvicích. Festival Street For Art tak poprvé alespoň symbolicky vykročil do celé Prahy. Urban Human Debaty na festivalu Street For Art byly inspirovány dílem dánského urbanisty Jana Gehla Život mezi budovami. Zároveň jsme oslovili režiséra Jiřího Havelku, aby pro festival připravil scénickou verzi této knihy. Během čtyř večerů se herci a městští sportovci parkouristé za doprovodu živé projekce vizualizací umělce Jana Pfeiffera v Hale ideál pustili do křehkého dílka, aby rozžili teze Jana Gehla v živých scénických obrazech. Představení vidělo přes 300 diváků. Billboard Ideál Součástí festivalu byla i výstava Billboard Ideál. Pět výtvarnic dostalo k dispozici plochu jednoho billboardu na jeden měsíc. Vernisáž proběhla při projížďce v autobusu Škoda RTO a byla spojena i s prohlídkou normalizačních soch umístěných ve veřejném prostoru Jižního Města pod vedením Pavla Karouse. Při této příležitosti vznikla také Speciální mapa Vetřelci a Volavky na Jižáku. Na výstavě se představily tyto umělkyně: Petra Pětiletá Life is Life, Sylva Francová Balkóny v ulici Mašíkova, Julie Valéry Jsem v tom, Jana Koko Kochánková Sněhové koule na břehu Coney Islandu, Markéta Kinterová Niké.

12 City jsi ty - dílny pro veřejnost Festival Street For Art klade důraz na participativní aktivity a zapojení obyvatel Jižního Města. Letošní ročník připravil tématické dílny pro různé cílové skupiny obyvatel. Výroba překážel na trial, umělecký objekt ve veřejném prostoru slaureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého Vasilem Artamonovem a Alexeyem Klyukovem, Stavba bunkru - kreativní dílna s Žandou Gebauerem a Mjölk, výroba sousedské lavičky a bedýnková zahrada s Hankou Novákovou. Some Ideas for Better Cities Závěrečná sobota festivalu přivítala mezinárodní konferenci Some Ideas For Better Cities. Hostitel Matthias Rick z berlínských Raumlabor pozval přední evropské architekty a urbanisty. Své drobné i větší projekty, které mají skutečný vliv na zlepšení kvality života ve městech představili: GESINE DANCKWART, režisérka, Berlin, TIM EDLER, umělec, architekt, realities:united, Berlin, IEPE, umělec, Berlin, PPAG, architekti, Vídeň, ANJA SCHWANHÄUßER, antropoložka, Vídeň & Berlin, STEFAN SHANKLAND, umělec, Paříž, ADÉLA SVOBODOVÁ, Skupina Ládví, Praha, KATEŘINA VÍDENOVÁ, Letná sobě!, Praha, ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ, offcity, Pardubice, TOMÁŠ ŽIŽKA, Damu, Praha TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 7. ročník multižánrového hudebního festivalu , Chodovská tvrz Počet návštěvníků: 1092 Spolupráce: MČ Praha 11, Magistrát hl. m. Prahy Osmý ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze zahájil na primátor hl. m. Prahy doc. Bohuslav Svoboda. Festival, který programově vznikl opět pod taktovkou houslového virtuosa Jaroslava Svěceného měl kromě zahajovacího koncertu ještě dva vrcholy: na koncertě Svěcení léta pokřtila Julie Svěcená, sedmnáctiletá laureátka 1. ceny soutěže Concertino Praga, své debutové CD s názvem Julie. Na závěr festivalu pak diváky okouzlil koncert největší hvězdy programu, souboru Cigánski diabli ze Slovenska. Program festivalu: , 20:00 Slavnostní zahajovací koncert Slavné i méně známé instrumentální koncerty Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha Jaroslav Svěcený - housle, Steven Shipps (USA) - housle, Dana Vlachová - housle, Julie Svěcená - housle, Lubomír Brabec - kytara, Virtuosi Pragenses - komorní orchestr

13 20. 7., 20:00 Tři múzy a jeden muž Galavečer hudebních osobností představí málokdy slýchané skladby slavných Autorů (Händel, Scarlatti, Vivaldi, Rossini, Bizet, Massenet, Ibert, Watkins, Gounod, Vineé) v originálních pěveckých i nástrojových obsazeních. Martina Kociánová - mezzosoprán, Kateřina Englichová - harfa, Žofie Vokálková - flétna, Jaroslav Svěcený - housle , 20:00 Svěcení léta Unikátní koncertní setkání otce a dcery a křest první desky Julie Svěcené! Zazní nádherná hudba století, kterou všichni tři protagonisté tohoto koncertu natočili na nových kompaktních discích (Bach, Beethoven, Sarasate, Piazzolla, Massenet, Bériot, Šostakovič a další). Jaroslav Svěcený v průběhu večera představí i malou kolekci slavných italských houslí. Julie Svěcená housle, Jaroslav Svěcený housle, Václav Mácha - klavír , 20:00 Classic & Jazz s Ensemble Martinů Známý a kreativní soubor Ensemble Martinů ukáže velkou barevnou škálu od klasické po moderní hudbu 20. století. Argentinský hudební mág Astor Piazzolla, variace na Bernsteinovu West Side Story nebo klavírní kvartet Ludwiga van Beethovena. Ensemble Martinů: Miroslav Matějka - flétna, umělecký vedoucí Radka Presislerová - housle, Simona Hečová violoncello, Štěpák Kos klavír, Jaroslav Svěcený - housle , 20:00 Blue Effect a Jaroslav Svěcený Koncertní spojení kytarové legendy Radima Hladíka a klasikou odkojeného virtuosa Jaroslava Svěceného , 20:00 Cigánski Diabli (SK) a Jaroslav Svěcený Hudba plná virtuosity a emocí! Festivalovým vyvrcholením určitě bude jeden z nejlepších cikánských orchestrů na světě, který představí společný klasický hudební program s Jaroslavem Svěceným. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR týdenní příměstský tábor , zahrada KC Počet účastníků: 39 Tábor, který uspořádala v kulturním centru zahrada KC organizace ADRA, byl určen pro děti ve věku od 6ti do 12ti let. Děti na táboře trávily celý den (8:00 až 17:00 hodin), na noc odcházely zpět do svých domovů. O děti tak bylo postaráno v době, kdy jejich rodiče pracují. Tábor byl veden koordinátorkou společnosti ADRA Kristýnou Fialovou a šesti lektory, se kterými o.s. ADRA již dlouho spolupracuje a kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí.

14 Kulturní centrum zahrada KC poskytlo prostor a potřebné zázemí k uspořádání tábora, zajistilo propagaci v rámci Městské části Praha 11 a dále zajišťovalo prostřednictvím kavárny stravování v průběhu celého tábora. Tábora se zúčastnilo celkem 39 dětí především z Prahy 11 a přilehlých středočeských obcí. CHODOVSKÁ POUŤ Víkendová akce určená zejména rodinám s dětmi: jarmark, divadelní představení, živá hudba, výtvarné dílny, střelnice, soutěže, , park u Chodovské tvrze Počet návštěvníků: cca 400 Pořadatel: Kulturní Jižní Město o.p.s. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD již počtvrté, tentokrát z nádvoří Chodovské tvrze ke starému chodovskému hřbitovu Obří lampion a více než stovka menších v rukou mladších i starších dětí v průvodu zakončeném tichou hudbou u chodovského hřbitova. Počet návštěvníků: cca 150 Cíle projektu: -oslava svátku Dušičky v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení tradic na Jižním Městě MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD Průvod s maskami a loutkami Háje, Central park Počet návštěvníků: více než ročník průvodu, který se stal vyhledávanou tradicí na Jižním Městě. Již druhý rok za sebou trvá spolupráce s Komunitním centrem Matky Terezy, odkud průvod vycházel směrem ke stanici metra Opatov. Na těchto místech proběhly pouliční fireshow za doprovodu živé hudby. WORKSHOPPING Série uměleckých a umělecko-pohybových workshopů pro děti a mladé lidi. Termín: leden - červen 2011, září prosinec 2011 Místo konání: zahrada KC

15 Za podpory: Hlavní město Praha, MČ Praha 11 Projekt Workshopping byl v kulturním centru zahradakc zahájen v září 2007 a od té doby je jedním z pilířů činnosti organizace. Jeho obsahem je realizace pravidelných uměleckých a umělecko-pohybových dílen, určených dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 262 dílen celkem 11 pravidelných kurzů. 27. ledna 2011 a 18. června se v Zahradě konaly závěrečné semestrální veřejné prezentace kurzů a dílen pod názvem Workshopping. Nejen, že zde kursisté dostali příležitost veřejně prezentovat to, co se za půl roku při dílnách naučili, ale také se mohli přijít podívat noví zájemci o kurzy a v případě zájmu se rovnou přihlásit do nového semestru. Celkem v letním semestru 2011 navštěvovalo kurzy 111 dětí, ve druhém pololetí roku 2011 bylo od září 2011 do ledna stálých kursistů. Kurzy 2011 Beatbox Cirkusová školka Divadelní dílna Filmová dílna Ateliér kreativního pohybu Škola animace Street dance1 Street dance2 Breakdance Žonglování Moderní yoyování Dva kurzy breakdance a streetdance1 jsme z důvodu nenaplněnosti museli zrušit, naopak jsme přidali nový kurz Yoyo2. Dílen se pravidelně účastnily děti ze zařízení FOD Klokánek Láskova na Praze 11, kterým jsou kurzy nabízeny zdarma. Všechny kurzy se konají v Zahradě zpravidla jednou týdně. Osoby odpovědné za realizaci projektu Z organizátorů byla do projektu aktivně zapojena jedna stálá spolupracovnice zahradakc, která je jeho hlavní koordinátorkou. Prostředníkem mezi pořadatelem a účastníky projektu jsou odborní lektoři jednotlivých dílen, kteří jsou oslovování zmiňovanou koordinátorkou. Jedná se o zkušené většinou mladé profesionály z řady uměleckých oborů výtvarníci, tanečníci, herci a režiséři či filmoví tvůrci. Přínos projektu pro organizaci Díky projektu Workshopping získalo Kulturní centrum Zahrada status centra, které klade důraz na vytváření široké nabídky volnočasových aktivit pro děti z Jižního Města. Organizace se díky tomu ( a samozřejmě také díky dalším projektům, které realizujeme) může chlubit tvrzením, že je otevřená opravdu všem věkovým vrstvám návštěvníků a že zároveň otevírá své dveře potenciálním návštěvníkům od ranních do večerních hodin 6-

16 7 dní v týdnu. V neposlední řadě přináší projekt Workshopping Zahradě spoustu nových podnětů a plánů do budoucna, neboť nenabízí pouze ustálenou nabídku dílen, ale umožňuje pracovat s mnoha novými tématy a obory, které osloví další cílové skupiny dětí.

17 PR A PROPAGACE PR a marketing v roce 2011 Na pozici PR a marketingu došlo v roce 2011 k personální výměně. Lízu Zimu Urbanovou vystřídal od září 2011 Jan Noháč. Omezování rozpočtu na marketing se projevilo snížením počtu mediálních partnerů a výměnu některých dodavatelů, především v oblasti tisku. Venkovní reklama se omezila pouze na velkoplošnou plachtu na domu v ulici Vojtíškova a na nástěnky na autobusové zastávce Chodov. Na dvě konkrétní kampaně jsme využili reklamní plochy na lavičkách MČ Praha 11 a na nástěnkách v bytových domech spravovaných Jihoměstskou majetkovou a.s. Nejnákladnější tiskovinu měsíční program jsme inovovali a sloučili na jeden materiál program KC Zahrada a Chodovské tvrze s cílem uspořit náklady a zefektivnit vzájemnou propagaci. Mediální partnerství pokračovalo s free magazínem Metropolis a Radiem 1. Pro koncerty klasické hudby na Chodovské tvrzi bylo uzavřeno mediální partnerství s rádiem Classic FM. Pro festival Street For Art se podařilo obnovit předchozí spolupráci s Deníkem Metro, který festival podpořil soutěžemi a ¼ stránkovými inzeráty. Pro festival Street For Art byl hlavním internetovým mediálním partnerem server earch.cz. Během roku 2011 proběhly 3 větší marketingové kampaně na festival Street For Art v květnu 2011, na festival Tóny Chodovské tvrze v červenci 2011 a ke spuštění nové sezóny kurzů a dílen v září Důraz klademe na marketingové aktivity on-line. Webové stránky oslovují kolem 8000 návštěvníků měsíčně, web prošel v roce 2011 designovou úpravou. Aktivně pracujeme se sociálními sítěmi, především Facebookem. Funkční jsou také weby festivalu Street For Art, Země město a informační server Pokračuje partnerská smlouva pro rozesílání profesionálního newsletteru s firmou Smart ing. Návštěvnost pozitivně ovlivňuje úspěšnost festivalu Street For Art (5500 diváků) a masová popularita Mikulášského průvodu (přes 1000 diváků). Stabilní návštěvnost si udržuje festival Tóny Chodovské tvrze. Propad v návštěvnosti zaznamenala Galerie Chodovské tvrze, což je důsledek změny strategie a programového přístupu. Zájem odborné veřejnosti o galerii se ovšem projevuje rostoucím počtem recenzí a zmínek v médiích. Pokles tržeb má paradoxní původ a dopad je způsoben menším počtem akcí především v KC Zahrada, čímž ale klesla i ztrátovost těchto akcí. Výsledný dopad na rozpočet je tedy pozitivní.

18 diváci diváci tržby tržby PR K programu KC Zahrada a Chodovské tvrze a venkovních akcí KJM vzniklo téměř 200 zmínek v tištěných médiích, rozhlasu a televizi (Street For Art, Tóny Chodovské tvrze, výstavy, projekt Lidé v místech, komunitní zahrada). Festival Street For Art se setkal s velkým zájmem především České televize, která z festivalu přinesla kromě přímého vstupu pro Události, komentáře i řadu reportáží. Mikulášský průvod na Jižním Městě získal pověst jednoho z největších v Praze a v tomto smyslu se mu také věnovala média, především deníky.

19 Ohlas z médií: Jižní Město se promění v ideální zónu (Lidovky.cz) Ideální náměstí vznikne na Opatově (MF Dnes) Street For Art změní Prahu v sen kulturních fajnšmekrů (Hospodářské noviny) Taking back the city streets (Prague Post) Ideální místo k životu? Opatov (Deník) Jižák v centru (respekt.cz) Na Jižním Městě se žije lépe. Místní se snaží zapojit Mladá fronta Dnes, Situace na kulturní scéně Jižního Města se rok od roku zlepšuje. Svou zásluhu na tom mají i Chodovská tvrz a spřátelené centrum Zahrada, které se v posledních letech starají o kulturní život mnoha obyvatel Jižního Města.... Není jojo jako yoyo. Moderní yoyování chytlo náctileté Pražský deník, Redaktorka Pražského deníku se byla podívat, jak se učí yoyování. Není to tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled....

20 6. KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ Rozpočet je shodně s účetnictvím společnosti rozdělen podle jednotlivých středisek: KC Zahrada, Chodovská tvrz, Knihovna, Režie (společné náklady: např.: účetní a právní služby, audit, fundraising, a mzdové náklady: ředitel a hlavní pokladní), Akce (grantové projekty a projekty konající se mimo budovy Chodovské tvrze a KC Zahrady). Náklady a výnosy se zároveň evidují podle toho, zda spadají do hlavní nebo vedlejší hospodářské činnosti. Rozpočet na následující rok je tvořen vždy v červnu roku předcházejícího. Vzhledem k tomu, že výnosy KJM jsou z velké části tvořeny prostředky získanými v grantových řízení a výsledky grantů jsou známy nejčastěji až na jaře příslušného roku a rozhodnutí o výší dotace od MČ Praha 11 přichází až v prosinci nebo v lednu, je rozpočet tvořen na základě pouhého odhadu a na přelomu prvního a druhého čtvrletí daného roku je vytvořen upravený plán. Jedním z cílů je maximální efektivita ve fungování organizace a důraz na co největší soběstačnost. Ta se, v podstatě od začátku existence KJM, o.p.s., pohybuje těsně pod 60 procentní hranicí, přičemž srovnatelné, úspěšné organizace běžně dosahují 30% soběstačnosti. V průběhu let se ukazuje, že soběstačnost téměř 60% je maximem možného a tlak (zejména ze strany MČ Praha 11) na udržení této výše se ukazuje jako kontraproduktivní. Příspěvek MČ Praha 11 ve výši cca 40% rozpočtu je minimální a brzdí jakýkoli rozvoj organizace, který je po 5 letech fungování KJM, o.p.s. velmi potřebný a zamezuje dlouhodobému plánování v činnostech organizace. Klesající finanční podpora ze strany MČ Praha 11 navíc zcela ignoruje ekonomické souvislosti v zemi (nezohledňuje inflaci, snižování prostředků v grantech ostatních veřejných institucí, rostoucí ceny některých služeb, nechuť soukromých společností investovat do kultury v době světového ekonomického napětí atp.). KJM, o.p.s. se tuto situaci snaží řešit maximálně úsporným režimem, omezováním nakupovaných a tím pádem i poskytovaných služeb, snižováním mezd, zdražováním vstupného a kurzovného. To vše pak zcela významným způsobem zabraňuje dlouhodobějšímu plánovaní činností organizace. Je proto nutné, aby zakladatel KJM, o.ps. revidoval své představy o kultuře na Praze 11 a stanovil jaké kulturní služby, v jaké míře a za jakých podmínek (včetně finančních), by je měla naplňovat obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní Město. NÁKLADY Dotace od zakladatele Městské části Praha 11 v roce 2011 nestačí ani na pokrytí čistě provozních nákladů (energie, nájemné, mzdové náklady a zákonná pojištění, účetní a právní servis, úklid, materiál, telefony, internet), které jsou v celkové výši tis. Zbývající provozní náklady a náklady na zajištění hlavní činnosti byly hrazeny z grantů a z výnosů z hlavní a hospodářské činnosti. Kromě nákladů na umělecké honoráře jsou to autorské poplatky, technické zajištění a pronájmy techniky, náklady na propagaci a marketing, práce externistů (produkce, lektoři, dramaturgie,..). Tyto položky se úměrně navyšují se zvýšenými výnosy ze získaných grantů, které jsou primárně poskytovány na zlepšení a rozšíření kulturních služeb organizace. Grantové prostředky jsou většinou určeny na tzv. akce nad rámec pravidelného programu organizace a nelze s nimi tedy předem přesně počítat v ročním rozpočtovém plánu.

Street For Art 2011 4. ročník festivalu o životě, umění a lidech ve veřejném prostoru. Závěrečná zpráva

Street For Art 2011 4. ročník festivalu o životě, umění a lidech ve veřejném prostoru. Závěrečná zpráva Street For Art 2011 4. ročník festivalu o životě, umění a lidech ve veřejném prostoru Závěrečná zpráva Termín konání: 19. - 28. května 2011 Počet diváků festivalu: 5500 Lidé jsou tam, kde jsou lidé Skandinávské

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1. Charakteristika organizace Základní škola Bernarda Bolzana o.p.s. byla založena v roce 1997 s hlavní činností v oblasti výchovy a vzdělávání. Od této doby se snaží svoji obecně

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ZAHRADA KC & Chodovská tvrz kultura na jižním městě OBSAH ÚVODEM PROJEKTY ZAHRADA KC ZEMĚ MĚSTO STREET FOR ART HUDBA MEZI BLOKY WORKSHOPPING DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VEČERNÍ

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2013 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za Adresa organizace: IČ: Telefon Mail Ředitel/ka organizace: Domažlická 767, 339 01 Klatovy 3 info@mksklatovy.cz Ing. Věra Schmidová 75060 376 370 911 Seznam

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O VÍCELETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2013 právnická osoba/fyzická

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva společnosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2014 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecně prospěšná společnost 22.12.1998 transformací

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA

FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA FILM A AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Film je součástí vizuálního umění. Od druhé polovině 20. století, kdy jej výtvarníci zejména formou videa začali více používat ve své tvorbě, zdomácněl v muzeích umění a galeriích.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Vedení sekce Média v rámci 26. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management Dokumentace bakalářského absolventského

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Bytové družstvo 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 1753/13, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA CZ

Bytové družstvo 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 1753/13, Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA CZ Bytové družstvo 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 1753/13, 162 00 Praha 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA CZ 25633244 2015 I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název právnické osoby: BD 1753,1754,1755 Nad Alejí Sídlo právnické osoby:

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více