Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011"

Transkript

1 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti Zaměstnanci Přehled činnosti Zahrada KC Chodovská tvrz Další projekty realizované v roce 2011 Hospodaření Komentář k hospodaření Zpráva auditora Ověření souladu VZ a auditovanou účetní závěrkou

2 1. Poslání organizace Hlavní činností obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (KJM o.p.s.) je provozování dvou kulturních středisek kulturního centra zahradakc a Chodovské tvrze a Místní lidové knihovny. Hlavním cílem organizace je vytvářet živé centrum kulturního a společenského dění Jižního Města, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. Kromě hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO (provozování dvou kulturních středisek Chodovské tvrze a Kulturního centra Zahrada a pobočky Chodovské tvrze Místní lidové knihovny) je cílem také pořádání kulturních a společenských akcí mimo zmíněné objekty. Tyto akce jsou organizovány ve vzájemné synergii obou středisek a samozřejmě podle možností limitovaných kapacit Kulturní Jižní Město o.p.s. (dále KJM). Spojením dvou zcela odlišných typů kulturních domů je zdůrazněna ojedinělá možnost aktivně působit na širokou skupinu obyvatel v podstatě bez omezení. Činnost obou kulturních center je hlavním pilířem kulturního a uměleckého dění Jižního Města. KJM prostřednictvím svých středisek významnou měrou přispívá k rozvoji a prezentaci nejrůznějších uměleckých žánrů a forem, k dostupnosti kulturních služeb pro obyvatele městské části Praha 11 a obecně ke kultivaci místního prostředí. Činnost KJM by měla také prostřednictvím obou středisek vést k uznání v odborných kruzích a dostat se tak do sítě respektovaných center umění. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE otevřenost: nabídka aktivit pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel Jižního Města péče o místní spoluobčany: důraz na rozvoj komunity rozvoj lokality: kulturně sociální kultivace Jižního Města viditelnost: informovat o svém konání, prezentovat, inspirovat efektivita: efektivně využít všech možností, které nabízejí nejen střediska KJM ale i samo prostředí Jižního Města atraktivita: přesvědčit místní obyvatele, že hodnotné kulturní programy se odehrávají nejen v centru Prahy, ale i v jejich nejbližším okolí inspirace: iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování soběstačnost: zajišťovat vícezdrojové financování

3 2. Základní informace Název: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Sídlo: Malenická 1784, Praha 4 IČ: Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zakladatel: Městská část Praha 11 Předmět činnosti: Poskytování obecně prospěšných služeb a činností provoz kulturních zařízení, provoz knihovny pro veřejnost, organizace a pořádání kulturních a společenských akcí, vzdělávací, osvětová a propagační činnost. Doplňková činnost: Správa a údržba nemovitostí. Reklamní činnost a marketing. Zprostředkování obchodu a služeb. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Hostinská činnost. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. Výuka v oblasti umění a společenského tance. Provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení. Organizování sportovních soutěží. Podmínky pro poskytování obecně prospěšných služeb: Pořádaná umělecká představení, výstavy či jiné kulturní, divadelní a společenské produkce budou organizovány pro veřejnost za úplatu a budou přístupné všem zájemcům až do naplnění kapacity kulturních zařízení. S cenami musí být zájemce seznámen před poskytnutím služby. Společnost může dle svých možností poskytnout služby zájemcům o konkrétní akci se slevou i bezplatně. Obecně prospěšná společnost umožní veřejnosti seznámit se s programem uměleckých představení, výstav či jiných kulturních a uměleckých produkcí předem. Pravidelně bude zveřejňovat program v tisku, odborných periodikách a na webových stránkách, dle možnosti v dalších sdělovacích prostředcích, program bude rovněž veřejně k dispozici v kulturních zařízeních, které společnosti provozuje. Obecně prospěšné služby bude obecně prospěšná společnost poskytovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zakládací listinou a tímto statutem. Knihovnu pro veřejnost bude obecně prospěšná společnost poskytovat podle knihovního řádu vydaného v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (knihovní zákon).

4 Střediska: zahradakc, Malenická 1784, Praha 4 Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4 Místní lidová knihovna, V Benátkách 1750, Praha 4 Kontakty: zahradakc Chodovská Tvrz Knihovna Řídící orgány společnosti Správní rada Předseda: Místopředseda: Člen: Lenka Petrová Josef Belaník Mgr. František Hlucháň Dozorčí rada Předseda: Jan Meixner Členové: Soňa Jindráková Dana Astlová (do ) Miroslav Pavlík (od ) Ředitel společnosti MgA. Jiří Sulženko Zaměstnanci Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: 7 Počet zaměstnanců s kratší pracovní dobou: 1,3 Průměrná mzda: Kč. Počet Dohod o provedení práce: 39, počet hodin 2466, vyplaceno ,- Kč Počet Dohod o činnosti: 9, počet hodin 5888, vyplaceno ,- Kč Přehled činnosti

5 3. ZAHRADA KC Základní informace středisko Kulturní centrum Zahrada (zahradakc) Malenická 1784, Praha 4 tel.: Vedoucí střediska MgA. Jiří Sulženko Zaměstnanci hlavní pracovní poměr: vedoucí provozu dohoda o pracovní činnosti: správce, recepční, pokladní, uvaděči, údržbář, šéf techniky, evidence a správa majetku dohoda o provedení práce: recepce, technická výpomoc, brigádníci, distribuce letáků a plakátů,... externisté, smlouvy o spolupráci: PR a marketing, dramaturgie, dětské pořady, produkce, tisková produkce, organizační a technické zajištění ZahradaKC jako kulturní centrum na Jižním Městě je jediným podobným zařízením v této městské části. Snažíme se dlouhodobě pracovat na kultivaci kulturního a společenského života Jižního Města a také na zlepšení vnímání fenoménu kulturních center ze strany veřejnosti, politiků i médií. V roce 2011 se program KC Zahrada soustředil na tzv. pasivně vnímané kulturní aktivity (divadelní představení, koncerty), vzdělávací programy (kurzy pro veřejnost a programy pro školy), komunitní aktivity (komunitní zahrada) a produkci festivalu Street For Art. V březnu 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s festivalem Jeden svět, kdy se během festivalového týdne v KC Zahrada promítlo 17 filmových projekcí. Na základě pozitivní zkušenosti z roku 2010, kdy jsme se pokusili spíše formou uměleckého projektu založit komunitní zahradu, jsme se věnovali díky podpoře grantu Nadace Via rozvoji tohoto projektu. Pracovali jsme na rozšíření počtu zapojených obyvatel a dílnách. Festival Street For Art se v roce 2011 konal počtvrté. V Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov vznikla Zóna ideál, trenažér veřejného prostoru pro veřejnost. Festival zároveň symbolicky expandoval do centra Prahy, když umístil vídeňské lavice Enzi na Náměstí republiky, na Piazzetu Národního divadla nebo před Národní technickou knihovnu. Rozvoj spolupráce s mateřskými, základními i středními školami pokračoval i v rámci projektu interaktivních kulturně-vzdělávacích programů. Díky tomuto projektu se uskutečnilo přes 20 edukací, které se dotýkaly různých uměleckých oblastí (divadlo, hudba, tanec, výtvarné umění, umělecko-environmentální tématika apod.). Účastnilo se jich zhruba 1500 dětí, žáků a studentů z 16 různých mateřských, základních a středních škol nejen z Prahy 11. Každý z programů využíval metod zážitkové pedagogiky a žáky a studenty tak motivoval ke spontánní umělecké aktivitě.

6 Přehled činnosti zahradakc 2011 akce počet návštěvnost divadelní představení pro děti koncerty film divadlo edukace pro školy pořady pro seniory výstavy 10 ostatní (Street For Art, Mikuláš, Dušičky) jednorázové workshopy pravidelné kurzy v produkci * KJM CELKEM *číslo zahrnuje pravidelné kursisty, kteří se ve statistice počítají pouze jedenkrát 4. Chodovská tvrz Základní informace středisko Chodovská tvrz Ledvinova 9, Praha 4 tel.: pobočka Místní lidová knihovna V Benátkách 1750, Praha 4 tel: Vedoucí střediska: MgA. Dominik Blachut do MgA. Jiří Sulženko od Počet zaměstnanců pracovní poměr: vedoucí provozu, vedoucí knihovny, pokladní dohoda o pracovní činnosti: galeristky, úklid pobočky knihovna, pokladní dohoda o provedení práce: pořadatelská služba, technická výpomoc, fotograf, distribuce letáků a plakátů, produkce, pokladní externisté, smlouvy o spolupráci: kurátorka, propagace a PR, lektor výtvarných kurzů Chodovská tvrz je nejvýznamnější historickou a kulturní památkou na pražském Jižním Městě. Dnešní kulturní centrum v Chodovské tvrzi vzniklo obnovou a rekonstrukcí značně zchátralé stavby ze 13. století. Význam objektu zdaleka přesahuje místní region. Ve tvrzi je dnes významný pražský koncertní a divadelní sál a galerie.

7 Hlavním pilířem programu Chodovské tvrze je činnost výstavní. Od ledna 2011 se galerie s novou koncepcí ujala kurátorka Helena Blašková s cílem vytvořit z Galerie Chodovské tvrze renomované místo na výtvarné mapě Prahy. Nová koncepce počítá se současnou českou malbou jako hlavním vystavovaným médiem, ovšem v konfrontaci s dalšími aktuálními trendy v umění. Výstavní cyklus byl stanoven na 5 6 výstav ročně Výstavy v Galerii Chodovské tvrze v roce Denisa Krausová, Benedikt Tolar - KRÁVA ZAJÍCE NEDOHONÍ Denisa Krausová (1981) i Benedikt Tolar (1975) si na české umělecké scéně získávají čím dál tím svébytnější postavení. Přestože netvoří autorskou dvojici, ona je precizní malířkou velkoplošných pláten, on citlivým sochařem ready-made objektů, v principu se opírají o velmi podobné tvůrčí strategie. Oba jsou ve svém umění hraví i draví, oběma nechybí cit pro tradici, stejně jako odvaha ji změnit nebo zcela opomenout Pavel Švec - BEYOND HERE LIES NOTHING Pavel Švec jako sugestivní DJ těch nejbezvýchodnějších vizí, co si na sebe lidstvo vymyslelo, ve videoinstalacích MOŘE, KTERÝM PLUJEME / EL MAR POR EL QUE TODOS NAVEGAMOS Alby Álamo, Beatriz Lecuona, Óscar Hernández, Abel Herrera, Germán Páez, Claudio Marrero, Alena Kotzmannová, Jiří Franta, David Bohm, Lenka Vítková, Petr Strouhal. Mezinárodní výstava propojila společným tématem moře nejen dvě země, jejichž domovská krajina je v mnohém protichůdná, ale také rozdílné umělecké naturely. Projekt iniciovala španělská kurátorka a umělkyně Miriam Durango, ředitelka Circulo de Bellas Artes de Tenerife. Projekt v září 2011 vyvrcholil společnou výstavou Srbů, Čechů a Španělů na Tenerife. Partnerem výstavy byla cestovní kancelář Canaria Travel BILLBOARD IDEÁL Markéta Kinterová, Petra Pětiletá, Sylva Francová, Jana Kochánková, Julie Valéry Výstava umělecky pojatých billboardů na území Jižního Města, kterou se stala součástí festivalu Street for Art Michal Šiml - JINÉ HLASY, JINÉ POKOJE Člen umělecké skupiny Pode Bal, Michal Šiml, poprvé představil průřez individuální tvorbou za posledních pět let. Na rozdíl od projektů skupiny, které byly především kritikou společnosti (například kontroverzní výstava Malík urvi) se Šiml prezentoval v nové, komornější podobě. Akvarely, fotografie a videa nabídly pohled do světa na pomezí mužské a ženské identity Sylva Francová DIVÁCI Sylva Francová pracuje převážně s fotografií a videem. Náměty pro své časosběrné projekty nachází hlavně ve svém nejbližším okolí, rodinném či městském. Skrze Diváky nás autorka zavádí do svého rodinného zázemí, k pocitům a prožitkům, které se zrcadlí v dětských tvářích při sledování pohádek. Dvojitá fotoprojekce zobrazuje její dvě dcery dvojčata, jak jsou zaujata

8 filmovým příběhem a ocitají se jakoby v transu Petra Pětiletá - KRÁSNÝ ČAS I čas strávený nesmyslnou prací může být krásný! Týdenní performance Petry se již částečně uskutečnila v lotyšské Rize. Autorka si najala obyčejné lidi, aby v rámci normální osmihodinové pracovní doby skládali v prostorách galerie složité puzzle Zrození Venuše od Botticelliho. V rámci absurdní zinscenované události se tak dotkla hned několika důležitých společenských témat jako je ne/zaměstnanost, produktivita práce a její etika atd. Pražské pokračování projektu bylo jeho dokončením. Kompletně složené puzzle bylo poslední den performance vystaveno jako společný artefakt Studenti malířského ateliéru prof. Martina Mainera - POKRAČUJ... Jakub Albín, Karel Bárta, Jana Bednářová, Marie Butula-Cichá, Ďuro Ďuriš, Eliška Fialová, Michal Georgiev, Michal Gogora, Nina Grúňová, Zuzana Hanáčková, Martin Helán, Ondřej Horák, Barbora Chlastáková, Olga Jelečková, Barbora Kachlíková, Lukáš Karbus, Katarina Klusová, Samuel Paučo, Zuzana Pernicová, Lyuben Stojanov Petrov, Jan Pražan, Jan Rybníček, Zdeněk Spour, Alfred Symůnek, Martin Šťava, Pavla Tichá, Aleš Zapletal, Hana Linhartová. Prof. Martin Mainer skončil po třinácti letech jako vedoucí ateliéru malby na brněnské Fakultě Výtvarných umění. Výstava jeho studentů na Chodovské tvrzi byla klasickou přehlídkou studentských prací převážně malého formátu a vernisáž pak příležitostí k rozloučení s učitelem. Mezi vystavujícími byli nejen současní studenti, ale i někteří z absolventů, kteří stihli přijmout pozvání Lubomír Typlt - HOLKY Výstavu Lubomíra Typlta (1975) na Chodovské tvrzi můžeme brát jako určitý mezník v jeho tvorbě. Prezentovala totiž převážně obrazy, ve kterých se autor odvrací od statických figur dospívajících chlapců, pro něj donedávna typických (například brněnská výstava Mobilizace), k osobité reflexi dívčích postav Milan Mikuláštík, Michal Panoch - CARGO CULTURE Speciálně pro prostory Galerie Chodovské tvrze připravili Mikuláštík a Panoch site specific výstavu na téma Cargo Culture, konzumerismu a vnímání hodnot. Cargo cult je původně antropologický fenomén, týkající se střetu magické kultury primitivních národů se západní civilizací. Pět původních instalací se různými způsoby dotklo těchto témat. Koncerty Koncertní program na Chodovské tvrzi prošel v roce 2011 dramaturgickými změnami. V první polovině roku se uzavřela série koncertů, které pod vedením dramaturga Jana Vávry eklekticky kombinovaly osobnosti folku, komorní vážné hudby a mladé interprety. Tato série vyvrcholila trojicí červnových koncertů na nádvoří Chodovské tvrze, kde se na samostatných koncertech představila Lenka Filipová, skupina Neřež a dvojice Tara Fuki. Od října 2011 se hudební program Chodovské tvrze zaměřil na návrat k tradici ke komorní vážné hudbě, pro kterou je Tvrz známá. Hudební cyklus Housle na tvrzi přinesl setkání s předními osobnostmi české hudební scény. V houslovém cyklu vystoupili v roce 2011 Jaroslav Svěcený, Lukáš Kuta a Jana Nováková-Vonášková. Druhou dramaturgickou řadou koncertů byly doprovodné hudební akce k výstavám/vernisážím, kdy se kromě DJů a malých hudebních projektů představila např. kapela WWW.

9 Pořady pro děti Na Chodovské tvrzi byla jádrem pořadů pro děti především dětská divadelní představení pohádky, které jsou uváděny zpravidla každé nedělní odpoledne. V roce 2011 se uskutečnilo 33 představení, která navštívilo celkem 1249 diváků. Pod vedením Petry Pětileté se zároveň do června 2011 realizovala výuka výtvarné angličtiny pro děti. Kurz byl přerušen pro těhotenství lektorky. Od září 2011 vznikl přesunem kanceláří na Chodovské tvrzi výtvarný ateliér, který umožňuje pořádání výtvarných dílen. Ve zkušebním provozu byla v září 2011 spuštěna pravidelná středeční výtvarná dílna pro děti. Snaha otevřít Chodovskou tvrz dětem a rodinám se projevila také zavedením sobotních výtvarných dílen od září Přehled činnosti v roce 2011 CHODOVSKÁ TVRZ přehled činnosti akce počet návštěvnost výstavy koncerty pohádky Tóny Chodovské tvrze edukace CELKEM Celkový počet akcí v roce 2011 byl 211 a celkový počet návštěvníků za KC Zahrada a 92 akcí a 6045 diváků v Chodovské tvrzi. Společnost KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. v roce 2011 kromě pravidelných kurzů vyprodukovala 303 akcí pro diváků.

10 5. Další projekty realizované v roce 2011 JEDEN SVĚT V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH Dvanáctvý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech projekce pro školy i pro veřejnost s debatami, ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Termín konání: 21. až Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet návštěvníků: 684 Spolupráce: Člověk v tísni, o.p.s., MČ Praha 11 KOMUNITNÍ ZAHRADA Komunitní projekt městského sousedského pěstování Termín konání: březen říjen 2011 Místo konání: zahrada KC, Praha 4 Počet účastníků: 40 Spolupráce: MČ Praha 11, Nadace Via Po pilotním, spíše uměleckém projektu komunitní zahrady, který se konal v roce 2010, jsme uspěli s žádostí o podporu u Nadace Via a realizovali pravidelný projekt komunitní zahrady. V prvním roce provozu jsme narazili na malý zájem veřejnosti o zapojení, nicméně i přesto se projektu účastnilo pravidelně přes deset účastníků a jednorázových přednášek celkem téměř sto účastníků. Některá setkání zpestřila i Hana Nováková dílnami pletení a guerillového pletení. Průkopnická snaha vyústila v novou spolupráci s neziskovou organizací Kokoza, která se zapojila do organizace komunitní Zahrady v sezóně 2011/2012. STREET FOR ART 4. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru , Centrální park u stanice metra Opatov, Jižní Město Počet návštěvníků: cca 5500 Pořadatel: Kulturní Jižní Město, o.p.s. / zahradakc a Tolerdance, o.s. Za finanční podpory: MČ Praha 11, hl. m. Praha, Ministerstvo kultury ČR, Českoněmecký fond budoucnosti, Mezinárodní Visegradský fond Hlavní partner: Skanska a.s. Hlavní mediální partner: Deník Metro Partneři: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Budweiser Budvar, BU2(R), Rakouské kulturní fórum, Nová scéna Národního divadla, mamacoffee, Oldservis, PlanStudio, Mjölk, Vaše síť Mediální partneři: Radio1, Metropolis, earch.cz, freemusic, Aerofilms, Kulturní pecka, Nekultura.cz Programoví partneři: Auto*mat, Vetřelci a volavky, Archip, Raumlabor Berlin, Cenelc

11 Speciální poděkování patří zástupcům půjčovny a technikům firmy Skanska za profesionalitu a nasazení, s kterým festival Street For Art podpořili. Středobodem čtvrtého ročníku festivalu Street For Art se stala Zóna Ideál v Centrálním parku Jižního Města u stanice metra Opatov. Podle ideového návrhu Davida Kašpara a umělce Jana Pfeiffera ho navrhl liberecký architektonický ateliér Mjölk. Vznikla tak plocha 30 x 30 m, tedy 900m2 ideálního náměstí. Pro návštěvníky festivalu bylo navrženo tak, aby si mohli svobodně a libovolně sami upravit funkci, vzhled a tvar vybavení, mobiliáře a sestavit si tak ten nejlepší veřejný prostor. Festival Street For Art se tak tematicky posunul k obecnému tématu veřejného prostoru. Motem festivalu se stalo skandinávské rčení lidé jsou tam, kde jsou lidé. Hala Ideál festivalové centrum Krytým veřejným prostorem, který doplnil festival Street For Art, se stala Hala Ideál festivalové zázemí pro divadelní představení, koncerty, diskuse, edukační programy a kavárnu s barem. Hala vznikla opět podle návrhu atelieru Mjölk a vyrostla díky hlavnímu partnerovi festivalu, firmě Skanska, která zapůjčila jak materiál ke stavbě budovy desítky metrů stavebního lešení tak mechanizaci a odbornou stavbu dočasné budovy. ENZI v Praze Měsíc před samotným začátkem festivalu Street For Art se na pražském náměstí Republiky a na Piazzetě Národního divadla objevily víděňské lavice ENZI. Ikonické objekty z dílny ateliéru Poduschka & Popelka Architects každoročně zdobí nádvoří vídeňské MuseumsQuartier. Festival Street For Art je do Prahy přivezl proto, aby ukázal jak jednoduše a přitom efektivně a esteticky lze zlepšit kvalitu veřejného prostoru. Lavice ENZI doplnil ještě set městského mobiliáře z dílny Žandy Gebauera, který našel svoje místo jak na Jungmannově náměstí, tak v prostoru před Národní technickou knihovnou v Dejvicích. Festival Street For Art tak poprvé alespoň symbolicky vykročil do celé Prahy. Urban Human Debaty na festivalu Street For Art byly inspirovány dílem dánského urbanisty Jana Gehla Život mezi budovami. Zároveň jsme oslovili režiséra Jiřího Havelku, aby pro festival připravil scénickou verzi této knihy. Během čtyř večerů se herci a městští sportovci parkouristé za doprovodu živé projekce vizualizací umělce Jana Pfeiffera v Hale ideál pustili do křehkého dílka, aby rozžili teze Jana Gehla v živých scénických obrazech. Představení vidělo přes 300 diváků. Billboard Ideál Součástí festivalu byla i výstava Billboard Ideál. Pět výtvarnic dostalo k dispozici plochu jednoho billboardu na jeden měsíc. Vernisáž proběhla při projížďce v autobusu Škoda RTO a byla spojena i s prohlídkou normalizačních soch umístěných ve veřejném prostoru Jižního Města pod vedením Pavla Karouse. Při této příležitosti vznikla také Speciální mapa Vetřelci a Volavky na Jižáku. Na výstavě se představily tyto umělkyně: Petra Pětiletá Life is Life, Sylva Francová Balkóny v ulici Mašíkova, Julie Valéry Jsem v tom, Jana Koko Kochánková Sněhové koule na břehu Coney Islandu, Markéta Kinterová Niké.

12 City jsi ty - dílny pro veřejnost Festival Street For Art klade důraz na participativní aktivity a zapojení obyvatel Jižního Města. Letošní ročník připravil tématické dílny pro různé cílové skupiny obyvatel. Výroba překážel na trial, umělecký objekt ve veřejném prostoru slaureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého Vasilem Artamonovem a Alexeyem Klyukovem, Stavba bunkru - kreativní dílna s Žandou Gebauerem a Mjölk, výroba sousedské lavičky a bedýnková zahrada s Hankou Novákovou. Some Ideas for Better Cities Závěrečná sobota festivalu přivítala mezinárodní konferenci Some Ideas For Better Cities. Hostitel Matthias Rick z berlínských Raumlabor pozval přední evropské architekty a urbanisty. Své drobné i větší projekty, které mají skutečný vliv na zlepšení kvality života ve městech představili: GESINE DANCKWART, režisérka, Berlin, TIM EDLER, umělec, architekt, realities:united, Berlin, IEPE, umělec, Berlin, PPAG, architekti, Vídeň, ANJA SCHWANHÄUßER, antropoložka, Vídeň & Berlin, STEFAN SHANKLAND, umělec, Paříž, ADÉLA SVOBODOVÁ, Skupina Ládví, Praha, KATEŘINA VÍDENOVÁ, Letná sobě!, Praha, ŠÁRKA ZAHÁLKOVÁ, offcity, Pardubice, TOMÁŠ ŽIŽKA, Damu, Praha TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 7. ročník multižánrového hudebního festivalu , Chodovská tvrz Počet návštěvníků: 1092 Spolupráce: MČ Praha 11, Magistrát hl. m. Prahy Osmý ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze zahájil na primátor hl. m. Prahy doc. Bohuslav Svoboda. Festival, který programově vznikl opět pod taktovkou houslového virtuosa Jaroslava Svěceného měl kromě zahajovacího koncertu ještě dva vrcholy: na koncertě Svěcení léta pokřtila Julie Svěcená, sedmnáctiletá laureátka 1. ceny soutěže Concertino Praga, své debutové CD s názvem Julie. Na závěr festivalu pak diváky okouzlil koncert největší hvězdy programu, souboru Cigánski diabli ze Slovenska. Program festivalu: , 20:00 Slavnostní zahajovací koncert Slavné i méně známé instrumentální koncerty Antonia Vivaldiho a Johanna Sebastiana Bacha Jaroslav Svěcený - housle, Steven Shipps (USA) - housle, Dana Vlachová - housle, Julie Svěcená - housle, Lubomír Brabec - kytara, Virtuosi Pragenses - komorní orchestr

13 20. 7., 20:00 Tři múzy a jeden muž Galavečer hudebních osobností představí málokdy slýchané skladby slavných Autorů (Händel, Scarlatti, Vivaldi, Rossini, Bizet, Massenet, Ibert, Watkins, Gounod, Vineé) v originálních pěveckých i nástrojových obsazeních. Martina Kociánová - mezzosoprán, Kateřina Englichová - harfa, Žofie Vokálková - flétna, Jaroslav Svěcený - housle , 20:00 Svěcení léta Unikátní koncertní setkání otce a dcery a křest první desky Julie Svěcené! Zazní nádherná hudba století, kterou všichni tři protagonisté tohoto koncertu natočili na nových kompaktních discích (Bach, Beethoven, Sarasate, Piazzolla, Massenet, Bériot, Šostakovič a další). Jaroslav Svěcený v průběhu večera představí i malou kolekci slavných italských houslí. Julie Svěcená housle, Jaroslav Svěcený housle, Václav Mácha - klavír , 20:00 Classic & Jazz s Ensemble Martinů Známý a kreativní soubor Ensemble Martinů ukáže velkou barevnou škálu od klasické po moderní hudbu 20. století. Argentinský hudební mág Astor Piazzolla, variace na Bernsteinovu West Side Story nebo klavírní kvartet Ludwiga van Beethovena. Ensemble Martinů: Miroslav Matějka - flétna, umělecký vedoucí Radka Presislerová - housle, Simona Hečová violoncello, Štěpák Kos klavír, Jaroslav Svěcený - housle , 20:00 Blue Effect a Jaroslav Svěcený Koncertní spojení kytarové legendy Radima Hladíka a klasikou odkojeného virtuosa Jaroslava Svěceného , 20:00 Cigánski Diabli (SK) a Jaroslav Svěcený Hudba plná virtuosity a emocí! Festivalovým vyvrcholením určitě bude jeden z nejlepších cikánských orchestrů na světě, který představí společný klasický hudební program s Jaroslavem Svěceným. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR týdenní příměstský tábor , zahrada KC Počet účastníků: 39 Tábor, který uspořádala v kulturním centru zahrada KC organizace ADRA, byl určen pro děti ve věku od 6ti do 12ti let. Děti na táboře trávily celý den (8:00 až 17:00 hodin), na noc odcházely zpět do svých domovů. O děti tak bylo postaráno v době, kdy jejich rodiče pracují. Tábor byl veden koordinátorkou společnosti ADRA Kristýnou Fialovou a šesti lektory, se kterými o.s. ADRA již dlouho spolupracuje a kteří mají dlouhodobé zkušenosti s vedením dětí.

14 Kulturní centrum zahrada KC poskytlo prostor a potřebné zázemí k uspořádání tábora, zajistilo propagaci v rámci Městské části Praha 11 a dále zajišťovalo prostřednictvím kavárny stravování v průběhu celého tábora. Tábora se zúčastnilo celkem 39 dětí především z Prahy 11 a přilehlých středočeských obcí. CHODOVSKÁ POUŤ Víkendová akce určená zejména rodinám s dětmi: jarmark, divadelní představení, živá hudba, výtvarné dílny, střelnice, soutěže, , park u Chodovské tvrze Počet návštěvníků: cca 400 Pořadatel: Kulturní Jižní Město o.p.s. DUŠIČKOVÝ PRŮVOD již počtvrté, tentokrát z nádvoří Chodovské tvrze ke starému chodovskému hřbitovu Obří lampion a více než stovka menších v rukou mladších i starších dětí v průvodu zakončeném tichou hudbou u chodovského hřbitova. Počet návštěvníků: cca 150 Cíle projektu: -oslava svátku Dušičky v ulicích Jižního Města -podpora komunitního života umožnit setkání dětí, jejich rodičů či sousedů při netradiční příležitosti -umožnit obyvatelům JM aktivně se zapojit do kulturního a společenského dění ve svém okolí -oživení městské části - veřejného prostoru JM -rozvíjení tradic na Jižním Městě MIKULÁŠSKÝ PRŮVOD Průvod s maskami a loutkami Háje, Central park Počet návštěvníků: více než ročník průvodu, který se stal vyhledávanou tradicí na Jižním Městě. Již druhý rok za sebou trvá spolupráce s Komunitním centrem Matky Terezy, odkud průvod vycházel směrem ke stanici metra Opatov. Na těchto místech proběhly pouliční fireshow za doprovodu živé hudby. WORKSHOPPING Série uměleckých a umělecko-pohybových workshopů pro děti a mladé lidi. Termín: leden - červen 2011, září prosinec 2011 Místo konání: zahrada KC

15 Za podpory: Hlavní město Praha, MČ Praha 11 Projekt Workshopping byl v kulturním centru zahradakc zahájen v září 2007 a od té doby je jedním z pilířů činnosti organizace. Jeho obsahem je realizace pravidelných uměleckých a umělecko-pohybových dílen, určených dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let. Celkem se v roce 2011 uskutečnilo 262 dílen celkem 11 pravidelných kurzů. 27. ledna 2011 a 18. června se v Zahradě konaly závěrečné semestrální veřejné prezentace kurzů a dílen pod názvem Workshopping. Nejen, že zde kursisté dostali příležitost veřejně prezentovat to, co se za půl roku při dílnách naučili, ale také se mohli přijít podívat noví zájemci o kurzy a v případě zájmu se rovnou přihlásit do nového semestru. Celkem v letním semestru 2011 navštěvovalo kurzy 111 dětí, ve druhém pololetí roku 2011 bylo od září 2011 do ledna stálých kursistů. Kurzy 2011 Beatbox Cirkusová školka Divadelní dílna Filmová dílna Ateliér kreativního pohybu Škola animace Street dance1 Street dance2 Breakdance Žonglování Moderní yoyování Dva kurzy breakdance a streetdance1 jsme z důvodu nenaplněnosti museli zrušit, naopak jsme přidali nový kurz Yoyo2. Dílen se pravidelně účastnily děti ze zařízení FOD Klokánek Láskova na Praze 11, kterým jsou kurzy nabízeny zdarma. Všechny kurzy se konají v Zahradě zpravidla jednou týdně. Osoby odpovědné za realizaci projektu Z organizátorů byla do projektu aktivně zapojena jedna stálá spolupracovnice zahradakc, která je jeho hlavní koordinátorkou. Prostředníkem mezi pořadatelem a účastníky projektu jsou odborní lektoři jednotlivých dílen, kteří jsou oslovování zmiňovanou koordinátorkou. Jedná se o zkušené většinou mladé profesionály z řady uměleckých oborů výtvarníci, tanečníci, herci a režiséři či filmoví tvůrci. Přínos projektu pro organizaci Díky projektu Workshopping získalo Kulturní centrum Zahrada status centra, které klade důraz na vytváření široké nabídky volnočasových aktivit pro děti z Jižního Města. Organizace se díky tomu ( a samozřejmě také díky dalším projektům, které realizujeme) může chlubit tvrzením, že je otevřená opravdu všem věkovým vrstvám návštěvníků a že zároveň otevírá své dveře potenciálním návštěvníkům od ranních do večerních hodin 6-

16 7 dní v týdnu. V neposlední řadě přináší projekt Workshopping Zahradě spoustu nových podnětů a plánů do budoucna, neboť nenabízí pouze ustálenou nabídku dílen, ale umožňuje pracovat s mnoha novými tématy a obory, které osloví další cílové skupiny dětí.

17 PR A PROPAGACE PR a marketing v roce 2011 Na pozici PR a marketingu došlo v roce 2011 k personální výměně. Lízu Zimu Urbanovou vystřídal od září 2011 Jan Noháč. Omezování rozpočtu na marketing se projevilo snížením počtu mediálních partnerů a výměnu některých dodavatelů, především v oblasti tisku. Venkovní reklama se omezila pouze na velkoplošnou plachtu na domu v ulici Vojtíškova a na nástěnky na autobusové zastávce Chodov. Na dvě konkrétní kampaně jsme využili reklamní plochy na lavičkách MČ Praha 11 a na nástěnkách v bytových domech spravovaných Jihoměstskou majetkovou a.s. Nejnákladnější tiskovinu měsíční program jsme inovovali a sloučili na jeden materiál program KC Zahrada a Chodovské tvrze s cílem uspořit náklady a zefektivnit vzájemnou propagaci. Mediální partnerství pokračovalo s free magazínem Metropolis a Radiem 1. Pro koncerty klasické hudby na Chodovské tvrzi bylo uzavřeno mediální partnerství s rádiem Classic FM. Pro festival Street For Art se podařilo obnovit předchozí spolupráci s Deníkem Metro, který festival podpořil soutěžemi a ¼ stránkovými inzeráty. Pro festival Street For Art byl hlavním internetovým mediálním partnerem server earch.cz. Během roku 2011 proběhly 3 větší marketingové kampaně na festival Street For Art v květnu 2011, na festival Tóny Chodovské tvrze v červenci 2011 a ke spuštění nové sezóny kurzů a dílen v září Důraz klademe na marketingové aktivity on-line. Webové stránky oslovují kolem 8000 návštěvníků měsíčně, web prošel v roce 2011 designovou úpravou. Aktivně pracujeme se sociálními sítěmi, především Facebookem. Funkční jsou také weby festivalu Street For Art, Země město a informační server Pokračuje partnerská smlouva pro rozesílání profesionálního newsletteru s firmou Smart ing. Návštěvnost pozitivně ovlivňuje úspěšnost festivalu Street For Art (5500 diváků) a masová popularita Mikulášského průvodu (přes 1000 diváků). Stabilní návštěvnost si udržuje festival Tóny Chodovské tvrze. Propad v návštěvnosti zaznamenala Galerie Chodovské tvrze, což je důsledek změny strategie a programového přístupu. Zájem odborné veřejnosti o galerii se ovšem projevuje rostoucím počtem recenzí a zmínek v médiích. Pokles tržeb má paradoxní původ a dopad je způsoben menším počtem akcí především v KC Zahrada, čímž ale klesla i ztrátovost těchto akcí. Výsledný dopad na rozpočet je tedy pozitivní.

18 diváci diváci tržby tržby PR K programu KC Zahrada a Chodovské tvrze a venkovních akcí KJM vzniklo téměř 200 zmínek v tištěných médiích, rozhlasu a televizi (Street For Art, Tóny Chodovské tvrze, výstavy, projekt Lidé v místech, komunitní zahrada). Festival Street For Art se setkal s velkým zájmem především České televize, která z festivalu přinesla kromě přímého vstupu pro Události, komentáře i řadu reportáží. Mikulášský průvod na Jižním Městě získal pověst jednoho z největších v Praze a v tomto smyslu se mu také věnovala média, především deníky.

19 Ohlas z médií: Jižní Město se promění v ideální zónu (Lidovky.cz) Ideální náměstí vznikne na Opatově (MF Dnes) Street For Art změní Prahu v sen kulturních fajnšmekrů (Hospodářské noviny) Taking back the city streets (Prague Post) Ideální místo k životu? Opatov (Deník) Jižák v centru (respekt.cz) Na Jižním Městě se žije lépe. Místní se snaží zapojit Mladá fronta Dnes, Situace na kulturní scéně Jižního Města se rok od roku zlepšuje. Svou zásluhu na tom mají i Chodovská tvrz a spřátelené centrum Zahrada, které se v posledních letech starají o kulturní život mnoha obyvatel Jižního Města.... Není jojo jako yoyo. Moderní yoyování chytlo náctileté Pražský deník, Redaktorka Pražského deníku se byla podívat, jak se učí yoyování. Není to tak jednoduché, jak to vypadá na první pohled....

20 6. KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ Rozpočet je shodně s účetnictvím společnosti rozdělen podle jednotlivých středisek: KC Zahrada, Chodovská tvrz, Knihovna, Režie (společné náklady: např.: účetní a právní služby, audit, fundraising, a mzdové náklady: ředitel a hlavní pokladní), Akce (grantové projekty a projekty konající se mimo budovy Chodovské tvrze a KC Zahrady). Náklady a výnosy se zároveň evidují podle toho, zda spadají do hlavní nebo vedlejší hospodářské činnosti. Rozpočet na následující rok je tvořen vždy v červnu roku předcházejícího. Vzhledem k tomu, že výnosy KJM jsou z velké části tvořeny prostředky získanými v grantových řízení a výsledky grantů jsou známy nejčastěji až na jaře příslušného roku a rozhodnutí o výší dotace od MČ Praha 11 přichází až v prosinci nebo v lednu, je rozpočet tvořen na základě pouhého odhadu a na přelomu prvního a druhého čtvrletí daného roku je vytvořen upravený plán. Jedním z cílů je maximální efektivita ve fungování organizace a důraz na co největší soběstačnost. Ta se, v podstatě od začátku existence KJM, o.p.s., pohybuje těsně pod 60 procentní hranicí, přičemž srovnatelné, úspěšné organizace běžně dosahují 30% soběstačnosti. V průběhu let se ukazuje, že soběstačnost téměř 60% je maximem možného a tlak (zejména ze strany MČ Praha 11) na udržení této výše se ukazuje jako kontraproduktivní. Příspěvek MČ Praha 11 ve výši cca 40% rozpočtu je minimální a brzdí jakýkoli rozvoj organizace, který je po 5 letech fungování KJM, o.p.s. velmi potřebný a zamezuje dlouhodobému plánování v činnostech organizace. Klesající finanční podpora ze strany MČ Praha 11 navíc zcela ignoruje ekonomické souvislosti v zemi (nezohledňuje inflaci, snižování prostředků v grantech ostatních veřejných institucí, rostoucí ceny některých služeb, nechuť soukromých společností investovat do kultury v době světového ekonomického napětí atp.). KJM, o.p.s. se tuto situaci snaží řešit maximálně úsporným režimem, omezováním nakupovaných a tím pádem i poskytovaných služeb, snižováním mezd, zdražováním vstupného a kurzovného. To vše pak zcela významným způsobem zabraňuje dlouhodobějšímu plánovaní činností organizace. Je proto nutné, aby zakladatel KJM, o.ps. revidoval své představy o kultuře na Praze 11 a stanovil jaké kulturní služby, v jaké míře a za jakých podmínek (včetně finančních), by je měla naplňovat obecně prospěšná společnost Kulturní Jižní Město. NÁKLADY Dotace od zakladatele Městské části Praha 11 v roce 2011 nestačí ani na pokrytí čistě provozních nákladů (energie, nájemné, mzdové náklady a zákonná pojištění, účetní a právní servis, úklid, materiál, telefony, internet), které jsou v celkové výši tis. Zbývající provozní náklady a náklady na zajištění hlavní činnosti byly hrazeny z grantů a z výnosů z hlavní a hospodářské činnosti. Kromě nákladů na umělecké honoráře jsou to autorské poplatky, technické zajištění a pronájmy techniky, náklady na propagaci a marketing, práce externistů (produkce, lektoři, dramaturgie,..). Tyto položky se úměrně navyšují se zvýšenými výnosy ze získaných grantů, které jsou primárně poskytovány na zlepšení a rozšíření kulturních služeb organizace. Grantové prostředky jsou většinou určeny na tzv. akce nad rámec pravidelného programu organizace a nelze s nimi tedy předem přesně počítat v ročním rozpočtovém plánu.

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ZAHRADA KC & Chodovská tvrz kultura na jižním městě OBSAH ÚVODEM PROJEKTY ZAHRADA KC ZEMĚ MĚSTO STREET FOR ART HUDBA MEZI BLOKY WORKSHOPPING DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VEČERNÍ

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, dne 15. prosince 2006 do rejstříku, pod značkou O vložkou číslo 146. Vedena u Městského soudu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Street For Art 2013. Závěrečná zpráva. Blackville Park kultury, oddechu a městského plánování 22. 29. 2013 6. ročník festivalu Street For Art

Street For Art 2013. Závěrečná zpráva. Blackville Park kultury, oddechu a městského plánování 22. 29. 2013 6. ročník festivalu Street For Art Street For Art 2013 Závěrečná zpráva Blackville Park kultury, oddechu a městského plánování 22. 29. 2013 6. ročník festivalu Street For Art www.streetforart.cz www.zahradaops.cz www.praha14kulturni.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové.

I. Umělecká činnost. S inscenacemi Z knihy džunglí a Vícezrnný koláček štěstí jsme se též zúčastnili Festivalu evropských regionů v Hradci Králové. Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 I. Umělecká činnost V dubnu měl premiéru muzikál ve verších, Popelka, v režii Apoleny Vynohradnykové. Moderně upravená klasická pohádka se setkává s velkým

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007

Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007 Výroční zpráva A studio Rubín, o.p.s. 2007 Základní data společnosti Název: A studio Rubín Zapsaná u Městského soudu v Praze v rejstříku obecně prospěšných společností dne 18.11.1996, oddíl O, vložka 13

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Street For Art 2012 5. ročník festivalu o kultuře v místě, kde žijí lidé. Závěrečná zpráva

Street For Art 2012 5. ročník festivalu o kultuře v místě, kde žijí lidé. Závěrečná zpráva Street For Art 2012 5. ročník festivalu o kultuře v místě, kde žijí lidé Závěrečná zpráva Termín konání: 18. - 26. května 2012 Počet diváků festivalu: 4500 Kultura je tam, kde jsou lidé. www.streetforart.cz

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2010 OBSAH 1. Poslání organizace 2. Základní informace 2.1. Řídící orgány společnosti

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Praha 14 kulturní Závěrečná zpráva, 2013 Praha 14 kulturní Praha 14 má nadúrovňový tubus metra, románský kostel sv. Bartoloměje z třináctého století, ojedinělý Pražský zlom, dva největší rybníky v Praze,

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 a roční závěrka za rok 2014 Zpracoval: Tomáš Hodek Datum: 28. 6. 2015 Úvod Povinnost sestavovat zprávu o hospodaření a roční uzávěrku ukládají stanovy. Cílem zprávy

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s.

Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. Lokální kreativní centrum a zóna pro život na sídlišti Černý Most Praha 14 kulturní a Zahrada, o.p.s. černý most Tradiční představa o životě na sídlišti je negativní. To platí také o pražském sídlišti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více