Městská část Praha - Zbraslav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. et Bc. Dagmar Hadrabová (příchod v h); Bc. Filip Gaspar; Mgr. et Mgr. Soňa Hasenkopfová; Ing. Aleš Háněl, MBA; Ing. Ondřej Hofmeister; MUDr. Martin Charvát (odchod ve h); Jiří Kabát; MUDr. Alexandra Klímová; PaedDr. Dagmar Kobylková; Ing. Václav Ott; Miroslav Picek; Ing. Petr Košan; Filip Toušek; Ing. Zuzana Vejvodová dle prezenční listiny 8 zaměstnanců dle prezenční listiny 5 hostů Petr Hensel; Tomáš Verner; Mgr. Karel Tejkal, MBA MUDr. Alexandra Klímová; Václav Ott M. Spáčilová Schválený program: 1 (5) Zahájení jednání ZMČ a jmenování ověřovatelů 2 (6) Schválení programu jednání 3 (7) Volba Návrhového výboru 4 (8) Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha-Zbraslav 5 (9) Diskuse s občany 6 (10) Interpelace 7 (14) Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5 vše v k.ú. Zbraslav 8 (4) Prodej pozemku parc.č. 2191v k.ú. Zbraslav panu Vítězslavu Čermákovi 9 (36) Závěrečný účet za rok (11) Zvýšení a změna rozpočtu - školství 11 (13) Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu za rok (12) Přidělení grantů MČ 2. kolo (15) Rozdělení účelové dotace určené na sport a podporu činností nestátních neziskových organizací, které zajišťují sportovní výchovu mládeže 14 (16) Zřizovací listiny příspěvkových organizací 15 (11) Rekonstrukce lesoparku Belveder 16 (10) Rozvaha o území městské části 17 (12) Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu - MŠ Žabovřeská (17) Závěr 1

2 2 K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení jednání ZMČ a jmenování ověřovatelů V h zahájil pan starosta 24. zasedání zastupitelstva a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné. Přítomno je 13 zastupitelů a omlouvali se T. Verner, P. Hensel, K. Tejkal a D. Hadrabová přijde později. Ověřovateli zápisu jmenoval A. Háněl A. Klímovou a V. Otta. 2. Schválení programu jednání A. Háněl navrhl doplnění programu jednání o dva body: Rekonstrukce lesoparku Belveder a Rozvaha o území městské části. Navrhl, aby Belveder byl zařazen jako bod 16 (souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0). Rozvaha o území MČ jako bod 17 (souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0). Pan Gaspar navrhl vypuštění bodu Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu (souhlasí - 5, nesouhlasí - 5, zdrželo se - 2), návrh nebyl přijat. Dále bylo navrženo přesunutí tohoto bodu na konec programu (souhlasí - 10, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 2). Žádné další návrhy nebyly, tak A. Háněl dal hlasovat o programu jako celku (souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0). Program byl schválen. 3. Volba Návrhového výboru A. Háněl navrhl do Návrhového výboru (NV) P. Košana, F. Gaspara, F. Touška. Jmenovaní souhlasili. A. Háněl dal o složení NV hlasovat. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Členové NV byli zvoleni. 4. Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZMČ Praha-Zbraslav Předsedkyně kontrolního výboru D. Kobylková konstatovala, že RMČ nedodržuje Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav tím, že nedodává pololetně zprávu o své činnosti. Poslední zpráva byla předložena dne Dále jmenovala nedostatky v některých usneseních rady. Pan Gaspar vyzval Kontrolní výbor k předání přístupových údajů k facebookovému profilu KV ÚMČ Praha-Zbraslav. 5. Diskuse s občany A. Háněl otevřel tento bod. Do bodu Diskuse s občany se přihlásil pan Chvátal ve věci organizace rozmístění stanů na Pivních slavnostech na Zbraslavském náměstí. A. Háněl odpověděl. 6. Interpelace A. Háněl otevřel tento bod. Do bodu Interpelace se nikdo nepřihlásil, bod byl ukončen. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5 vše v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod a informoval o prodeji výše uvedených pozemků. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů vystoupili: O. Hofmeister. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z

3 I. r e v o k u j e Usnesení Zastupitelstva č. Z ze dne II. s o u h l a s í s odprodejem 3/8 pozemku parc. č v k. ú. Zbraslav ve prospěch: SJM Štěpána Ernýgra a Boženy Ernýgrové podíl na pozemku 2670/32432 za cenu ,25 Kč SJM Ing. Václava Jirkovského a Martiny Jirkovské - podíl na pozemku 2730/32432 za cenu ,90 Kč SJM Ing. Václava Lochmana a Věry Lochmanové - podíl na pozemku 2670/32432 za cenu ,25 Kč Martina Pauera - podíl na pozemku 1413/32432 za cenu ,50 Kč Ing. Aleny Ryškové - podíl na pozemku 2679/32432 za cenu ,10 Kč s odprodejem 3/8 pozemku parc. č v k. ú. Zbraslav pod garážemi ve prospěch: SJM Štěpána Ernýgra a Boženy Ernýgrové (Jednotka č. 1) - podíl na pozemku 675/12000 za cenu ,25 Kč SJM Ing. Václava Jirkovského a Martiny Jirkovské (Jednotka č. 2) - podíl na pozemku 666/12000 za cenu ,50 Kč SJM Ing. Václava Lochmana a Věry Lochmanové (Jednotka č. 3) - podíl na pozemku 657/12000 za cenu ,75 Kč Ing. Aleny Ryškové (Jednotka č. 4) - podíl na pozemku 648/12000 za cenu Kč Dany Vasilikové (Jednotka č. 5) - podíl na pozemku 627/12000 za cenu ,25 Kč SJM Václava Černého a Martiny Černé (Jednotka č. 6) - podíl na pozemku 618/12000 za cenu ,50 Kč Mgr. Gabriely Smetákové (Jednotka č. 7) - podíl na pozemku 609/12000 za cenu ,75 Kč s odprodejem 3/8 pozemku parc. č v k. ú. Zbraslav ve prospěch: Marie Čejkové - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu 3

4 42.736,80 Kč SJM Václava Černého a Martiny Černé - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu ,80 Kč SJM Stanislava Morčuše a Ing. Jitky Morčušové - podíl na pozemku 4578/39448 za cenu ,20 Kč Gabriely Smetákové - podíl na pozemku 1575/39448 za cenu ,10 Kč SJM Jiřího Součka a Libuše Součkové - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu ,80 Kč Dany Vasilikové - podíl na pozemku 2160/39448 za cenu ,80 Kč s odprodejem 3/8 (8,625 m 2 ) pozemku parc. č. 2052/3 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve prospěch: SJM Jiřího Součka a Libuše Součkové za cenu ,50 Kč s odprodejem 3/8 (8,25 m 2 ) pozemku parc. č. 2052/2 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve prospěch: Evy Hradcové za cenu Kč s odprodejem 3/8 pozemku parc. č v k. ú. Zbraslav ve prospěch: Emila Havlíčka - podíl na pozemku 4599/34032 za cenu ,94 Kč Evy Hradcové - podíl na pozemku 2730/34032 za cenu ,04 Kč Mgr. Jiřiny Sojkové - podíl na pozemku 2679/34032 za cenu ,86 Kč Veroniky Střechové - podíl na pozemku 1377/34032 za cenu ,83 Kč Petra Vlasáka - podíl na pozemku 1377/34032 za cenu ,83 Kč s odprodejem 3/8 (7,125 m 2 ) pozemku parc. č. 2052/4 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve prospěch: Emila Havlíčka za cenu ,50 Kč s odprodejem 3/8 (7,50 m 2 ) pozemku parc. č. 2052/5 v k. ú. Zbraslav pod garáží ve prospěch: SJM Emila Havlíčka a Marty Havlíčkové za cenu Kč 4

5 Celková cena za pozemky Kč. 8. Prodej pozemku parc.č. 2191v k.ú. Zbraslav panu Vítězslavu Čermákovi Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod, přečetl důvodovou zprávu a poté otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů se nikdo nepřihlásil. P. Košan přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z s o u h l a s í s prodejem pozemku parc. č o výměře 17 m² v k. ú. Zbraslav předem určenému zájemci panu Vítězslavu Čermákovi za cenu dle cenové mapy Kč/m², celkem Kč. 9. Závěrečný účet za rok 2013 A. Háněl zahájil tento bod a informoval, že tento bod byl již projednáván na minulém zasedání zastupitelstva a je potřeba ho schválit buď bez výhrad nebo s výhradami. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů vystoupili: F. Gaspar, Z. Vejvodová, P. Synek. P. Košan přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 12, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z I. s c h v a l u j e Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření II. s o u h l a s í se závěrečným účtem MČ Praha-Zbraslav za období od do bez výhrad. 10. Zvýšení a změna rozpočtu - školství Předkladatel: Aleš Háněl, Ivana Kohoutová A. Háněl zahájil tento bod a přečetl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů vystoupili: O. Hofmeister, Z. Vejvodová, I. Kohoutová, F. Gaspar, A. Klímová. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z

6 I. s o u h l a s í a) se zvýšením rozpočtu o částku ve výši 4, Kč na akci "Rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem". Finanční prostředky budou zaevidovány v příjmech na položku 4221 investiční přijaté transfery od obcí, ve výdajích na OdPa 3113 základní školy položka 6121 budovy, haly a stavby b) se změnou rozpočtu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši Kč z OdPa 3113 základní školy položka 6121 budovy, haly a stavby a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 3111 předškolní zařízení položka 6121 budovy, haly a stavby c) se založením nové investiční akce "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vl. Vančury" a se změnou účelu finančních prostředků na OdPa 3113 základní školy ve výši Kč z investiční akce "Rozšíření kapacity ZŠ Nad Parkem" na investiční akci "Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Vl. Vančury" d) se snížením rozpočtu o částku ve výši 2, Kč, a to v příjmech z položky 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ve výdajích z OdPa 3113 základní školy položka 6121 budovy, haly a stavby II. p o v ě ř u j e Radu MČ Praha-Zbraslav s přijetím dotací z Evropské unie. 11. Zvýšení rozpočtu - vrácená daň z příjmu za rok 2013 Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod a přečetl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů vystoupili: P. Košan, Š. Vacek, D. Kobylková. P. Košan přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z I. s o u h l a s í 6

7 a) se zvýšením rozpočtu o převod 100% podílu MČ za zdaňovací období r ve výši 4, Kč. Příjem dotace bude zaevidován na položku 4121 neinvestiční transfery od obcí, výdaje na OdPa 2212 silnice položka 5169 nákup ostatních služeb Kč položka 5171 opravy a udržování Kč OdPa 3613 nebytové hospodářství položka 5169 nákup ostatních služeb Kč položka 5171 opravy a udržování Kč OdPa 3639 komunální služby a územní rozvoj položka 5169 nákup ostatních služeb Kč Odpa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 5169 nákup ostatních služeb Kč položka 5171 opravy a udržování Kč OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje 3, Kč b) se snížením rozpočtu o částku ve výši 3, Kč, a to v příjmech z položky 4131 převody z vlastních fondů hospodářské činnosti a ve výdajích z OdPa 6409 ostatní činnosti j.n. položka 5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n. 12. Přidělení grantů MČ 2. kolo 2014 Předkladatel: Aleš Háněl, Filip Toušek A. Háněl zahájil tento bod a informoval, že proběhlo druhé kolo grantových řízení. Jelikož u třech organizací překročila částka Kč, musí přidělení finančních prostředků odsouhlasit zastupitelstvo. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů se nikdo nepřihlásil. F. Toušek přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z s c h v a l u j e přidělení darů v rámci 2. kola grantového řízení 2014: Rodinnému centrum PEXESO v celkové výši Kč, ASČR Klas v celkové výši Kč, KAT - Sokol ve výši Kč. 13. Rozdělení účelové dotace určené na sport a podporu činností nestátních neziskových organizací, které zajišťují sportovní výchovu mládeže 7

8 Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod a přečetl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů se přihlásili: F. Gaspar, F. Toušek, P. Košan, M. Charvát, J. Kabát, Z. Vejvodová, D. Kobylková, A. Dufková. F. Gaspar podal protinávrh: Zastupitelstvo MČ ukládá a) RMČ vyzvat na internetových stránkách MČ nestátní neziskové sportovní organizace aktivní ve Zbraslavi, aby podaly žádosti o dotaci v roce 2014 s informací, jak budou prostředky využity, b) RMČ připravit žádost pro příští jednání ZMČ. A. Háněl dal hlasovat o protinávrhu. Hlasování: souhlasí - 3, nesouhlasí - 3, zdrželo se - 7. Návrh nebyl přijat. Poté vyzval A. Háněl F. Touška o přečtení původního usnesení s doplněním, které navrhl P. Košan. F. Toušek přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 12, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 1. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z s o u h l a s í s rozdělením účelové dotace určené na podporu sportovních organizací ve výši Kč takto: Kč LTC - judo Kč SK Sport Zbraslav Kč TJ Sokol Kč SK Zbraslav s tím, že využití dotace bude vyúčtováno MČ do 31. ledna Zřizovací listiny příspěvkových organizací Předkladatel: Aleš Háněl, Marta Spáčilová A. Háněl zahájil tento bod a přečet důvodovou zprávu. Informoval, že došlo k upravení zřizovacích listin, aby byly v souladu s nařízením Magistrátu hl. m. Prahy. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů se přihlásili: D. Kobylková. A. Háněl ukončil diskusi. F. Gaspar přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 13, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z s c h v a l u j e zřizovací listiny příspěvkových organizací: Mateřská škola, Matjuchinova 698, Praha-Zbraslav, Mateřská škola, Nad Parkemm 1181, Praha-Zbraslav, Základní škola Vladislava Vančury, Hauptova 591, Praha-Zbraslav, Školní kuchyně a jídelna, Elišky Přemyslovny 592, Praha-Zbraslav a Základní umělecká škola, Opata Konráda 1196, Praha-Zbraslav. 8

9 15. Rekonstrukce lesoparku Belveder Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek A. Háněl zahájil tento bod. Informoval, že MČ Praha-Zbraslav obdržela dotaci z Operačního programu Praha konkurenceschopnost, prioritní osa Životní prostředí, oblast podpory Revitalizace a ochrana území. Tím dojde k dokončení revitalizace Lesoparku Belveder - II. etapa. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů se přihlásili: D. Hadrabová, Z. Vejvodová. A. Háněl vyzval F. Touška k přečtení návrhu usnesení. F. Toušek přečetl návrh usnesení. A. Háněl dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 14, nesouhlasí - 0, zdrželo se - 0. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í vyrozumění o výsledku výběru projektu k podpoře z OPPK II. s o u h l a s í s přijetím dotace v maximální výši ,56 Kč z OPPK na realizaci projektu Rekonstrukce lesoparku Belveder. III. p o v ě ř u j e Radu Městské části Praha - Zbraslav přijetím dotace z evropských fondů. 16. Rozvaha o území městské části Předkladatel: Aleš Háněl A. Háněl zahájil tento bod a přečetl důvodovou zprávu. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů se přihlásili: P. Košan, F. Gaspar, O. Hofmeister, Z. Vejvodová, D. Hadrabová, F. Toušek, A. Klímová. F. Gaspar podal protinávrh usnesení. A. Háněl vyzval F. Gaspara o přečtení protinávrhu usnesení. A. Háněl dal o tomto protinávrhu hlasovat. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí zdrželo se - 2. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í činnost pracovní skupiny a výsledek sběru dat při tvorbě Rozvahy o území městské části (souhrnná tabulka je přílohou tohoto usnesení) 9

10 II. u k l á d á a) starostovi v termínu dle dohody s IPR zajistit zpracování dat z tabulky, která je přílohou tohoto usnesení, do webové aplikace IPR b) starostovi stanovit kontaktní osobu, která bude za MČ odpovídat za vyplnění Rozvahy v termínu stanoveném IPR, do c) starostovi informovat účastníky pracovní skupiny a zastupitele MČ Praha Zbraslav o splnění úkolů z tohoto usnesení na webu MČ Praha-Zbraslav III. d ě k u j e občanům, kteří se zúčastnili činnosti dobrovolné pracovní skupiny při tvorbě Rozvahy o území městské části. 17. Přestavba objektu bývalých jeslí na mateřskou školu - MŠ Žabovřeská 1227 A. Háněl zahájil tento bod a informoval o stávajícím stavu a možném dalším řešení kritické situace mateřského školství ve Zbraslavi. V červenci MŠMT vyhlásilo dotační titul, který je určen na přístavby a rozšíření základních a mateřských škol. Byla podána žádost na rekonstrukci objektu Žabovřeská 1227, a zároveň žádost na rozšíření ZŠ Nad Parkem. A. Háněl otevřel diskusi. Z řad občanů se nikdo nepřihlásil. Z řad zastupitelů vystoupili: O. Hofmeister, F. Gaspar, P. Košan, M. Picek, D. Hadrabová, D. Kobyková, p. Pašek, F. Toušek, J. Kabát. F. Gaspar navrhl protinávrh usnesení. A. Háněl ukončil diskusi a požádal F. Gaspara o přečtení protinávrhu usnesení. Po přečtení dal A. Háněl hlasovat o protinávrhu usnesení. Hlasování: souhlasí - 11, nesouhlasí - 1, zdrželo se - 1. Usnesení bylo přijato. Usnesení č. Z I. b e r e n a v ě d o m í a) předloženou studii na přestavbu objektu bývalých jeslí na mateřskou školu od společnosti BW-projekce, s. r. o. b) podání žádosti o dotaci na výše zmíněnou akci na MŠMT II. u k l á d á 10

11 RMČ připravit výběrové řízení na zhotovitele přestavby objektu MŠ Žabovřeská 1227 a připravit kompletní materiál pro příští zasedání ZMČ k rozhodnutí o realizaci akce. 18. Závěr A. Háněl poděkoval zastupitelům za práci, kterou zde čtyři roky vykonávali. MUDr. Alexandra Klímová Ing. Václav Ott 11

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 27. 2. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.16 h); Ing. A. Háněl, MBA;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. Soňa

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 26. 1. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 5. 2016 v 17:30 hod. Městský dům ve Zbraslavi Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 10. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 3. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 12. 9. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša, Bc. Filip Gaspar, Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová (příchod v 17.10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z )

6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav (Z ) 7. Zvýšení rozpočtu - školství (Z ) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav 6. Zpráva o činnosti RMČ a ÚMČ Praha - Zbraslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 9. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 15. 6. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 9. 11. 2015 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Douša; Bc. F. Gaspar;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13)

7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) 8. Zvýšení rozpočtu - neinvestiční dotace - odstraňování následků po povodních (Z 19 110 13) Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 19. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 11. 2013 v 17:00 hod. 7. Rozpočtové provizorium na rok 2014 (Z 19 109 13) s c h v a l u j e zásady pro

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 7. 8. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.25 h), T. Verner, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háhěl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 1. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 6. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 10. 12. 2008 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková, F.Gaspar,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 7. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 2. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 8. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 9. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klimová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 3. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová. S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 8. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 20. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 7. 2013 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.30 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 11. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 31. 8. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 10. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 28. 4. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 12. 3. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 1. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Hasenkopfová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 10. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 47. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, T. Verner (příchod v 16.20 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 23. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 25. 6. 2014 v 17:00 hod. 8. Výběr generálního projektanta na akci "Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 2. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek (odchod v 17.15 h) Dále přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne v 17:30 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 8. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 14. 12. 2015 v 17:30 hod. 7. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha-Zbraslav (Z 8 59 15) b e r e n a v ě d o m í

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 24. 11. 2008 v 8:00 hod. v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma odešel v 9:20 h, Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.15 h), F. Toušek, T. Verner Dále

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 39. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 11. 2008 v 8:00 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová (přišla v 8:40 h) Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 2. 2011 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Toušek, Verner,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 18.00 h), T. Verner, F. Toušek (příchod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 21. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 7. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více