Masopustní bláznovství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masopustní bláznovství"

Transkript

1 Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás musí zasáhnout, abychom byli konečně ochotni vypustit džina z láhve? Přesně tolik, kolik se jich vejde do jednoho roku. A když nakonec nastane čas masopustní, oblékneme se do pestrobarevných kostýmů a v tanci a s rozpustilým smíchem, nakaženi upřímnou veselostí, zachraňujeme stav své duše. Pro mne osobně bývá únor již předzvěstí jara a mé těšení nabírá s každým dnem na intenzitě. I když paní zima se ještě stále drží pevně svého žezla, sluneční paprsky začínají nabírat na síle a ona dobře ví, že její vláda zde prozatím pomalu končí. I ptáčkové už tu a tam začínají ladit svoji notu, to aby byli připraveni, až přijde ten pravý čas. Únor nám přináší ještě i trochu té radosti v podobě svatého Valentýna svátku zamilovaných. Někomu se možná nelíbí, že sotva jsme stihli uklidit vánoční ozdoby do komory, zamést poslední jehličky ze stromku a rozdýchat stále náročnější shánění dárků a přípravu štědrovečerní večeře, útočí na nás obchodníci znovu. Z výkladních skříní a pultů na nás mrkají valentýnská srdíčka rozličných velikostí a zpracování. Silné povahy jen zakroutí hlavou a opět se utvrdí, že je nějaký (importovaný) svátek, který připadá na 14. února, nemůže rozhodit, my slabší začneme přemýšlet... Někdo má prostě rád svátky a i když těch českých je dost, tak já si myslím, že mezi nimi přeci jenom chyběl ten něžně žensky rozmazlovací. Neznám ženu, která k smrti ráda nedostává květiny. A taková růžička darovaná z lásky opravdu potěší. Vždyť láska je přeci zásadním citem v lidském životě. Nevysvětlitelné něco vznikající někde uvnitř nás. Cit, který nám zabraňuje být bez toho, s kým jsme šťastni nebo pro koho se trápíme. A právě svatý Valentýn může být pří- ležitostí k připomenutí tohoto krásného lidského citu a pohlazení dušičky. Přeji vám láskyplný únor Zdena Lédlová Pranostiky Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima. Skřivánek-li v únoru zpívat počne, v dubnu jistě umlkne. V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. Teplý únor studené jaro, teplé léto. V únoru sníh a led v létě nanesou včely med. Městský úřad informuje... Půjčka z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města vypsalo 10. výběrové řízení na čerpání půjčky na opravy bytového fondu. Žadatelé mají možnost do 15. března 2006 podat žádost o poskytnutí půjčky. Podrobné informace o možnostech čerpání půjčky podají zaměstnanci MÚ paní V. Ondráčková a N. Lédlová ve věcech účetních a organizačních a pánové L. Špinar a Z. Pleva ve věcech technických. Jménem svým i jménem zaměstnanců města děkujeme všem společnostem, firmám i jednotlivcům za krásná novoroční přání štěstí a úspěchů v roce Jan Martinec a Jiří Pavlíček Plnění rozpočtu města za rok 2005 Příjmy města činily celkem ,63 Kč, což je ve srovnání se schváleným rozpočtem 149,1 %. Výdaje města činily celkem ,37 Kč, což je ve srovnání se schváleným rozpočtem 137,5 %. Zůstatek na běžném účtu města k byl ,- Kč (pokračování na str. 2)

2 (pokračování ze str. 1) Městský úřad informuje... Demolice objektu dvojdomku Havlíčkobrodská společnost Chlá dek a Tintěra provádí demolici dvoj dom ku u ždíreckého nádraží. Společnost nabízí možnost zájemcům z řad občanů provedení částečné demolice objektu za odběr stavebního materiálu zdarma krovy, prkna, cihlové zdivo apod. Zájemci mohou kontaktovat p. Srnského, stavbyvedoucího firmy na tel Informace o akci podá také starosta na tel ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2006 ROZPOČET 2006 PŘÍJMY NÁVRH v tisících Kč návrh k změna k Třída 1 daňové příjmy Třída 2 nedaňové příjmy Třída 3 kapitálové příjmy Třída 4 přijaté dotace PŘÍJMY MĚSTA CELKEM Komentář: Odhad daňových příjmů vychází ze skutečných příjmů roku I přes očekávané snížení daňových příjmů z důvodu snížení některých daňových sazeb, očekává Ministerstvo financí mírný nárůst příjmů. V přijatých dotacích jsou započteny ve státním rozpočtu schválené příspěvky na opravu budovy čp. 119 (starší DPS) a čp. 120 (budova kina a knihovny) ve výši 2 mil. Kč. ROZPOČET 2006 VÝDAJE NÁVRH v tisících Kč návrh k změna k Lesní hospodářství Místní komunikace a veřejná doprava Vodní hospodářství Školství Kultura Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví, prevence proti drogám Výstavba bytů a inž. sítí Technické služby celkem Sběr a likvidace komunálního odpadu Sociální věci Bezpečnost (hasičské sbory) Veřejná správa celkem VÝDAJE MĚSTA CELKEM Příjmy města plánované Schodek rozpočtu Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu města k Komentář: Výdajová část rozpočtu je oproti návrhu zveřejněnému v lednovém čísle NN upravena zejména v kapitolách KULTURA, kde je uvažováno s dotací na opravu budovy kina, v kapitole TĚLOVÝCHOVA, kde jsou zohledněny vícenáklady na rekonstrukci původní tělocvičny ZŠ a dále v kapitole SOCIÁLNÍ VĚCI. Zde jsou již navrženy výdaje na rekonstrukci domu čp. 119, spočívající v přestavbě a úpravě nebytových prostor Domu s pečovatelskou službou na ordinaci dětského lékaře, výdejnu léků, prostory pro masáže, kosmetiku a pedikůru a prodejnu oční optiky s ordinací očního lékaře. Mírně zvýšeny jsou i výdaje některých dalších kapitol TECHNICKÉ SLUŽBY a VEŘEJNÁ SPRÁVA. Zvýšené výdaje budou použity zejména k opravám budov a zařízení ve vlastnictví města. 2 Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek dne 9. února 2006 se v malém sále restaurace U Lázničků uskuteční 21. zasedání za stupitelstva města. Začátek zasedání je v hod. Hlavními body programu bude přijetí rozpočtu města na rok Výběr ze zápisu z 69. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář Omluven: Jan Matějka Uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce Rada města rozhodla o uzavření dohod o pracovní činnosti a provedení práce: a) vedení kronik b) údržba hřbitova c) úklid budov d) provoz pečovatelské služby e) správa budov f) provoz kompostárny a ČOV g) doručování písemností h) provoz výjezdové jednotky hasičů JPO II a JPO III Rozpočet sociálního fondu na rok 2006 Rada města schválila rozpočet Sociálního fondu města na rok 2006 podle návrhu předloženého městským úřadem. Vyřazení drobného majetku města Rada města schválila vyřazení drobného majetku města podle návrhu inventarizační komise z inventury majetku prováděné k Jedná se o majetek evidovaný pro: SDH Ždírec n.d., Nové Ransko a Údavy TS, elektrodílna městský úřad městská knihovna

3 Zasedání zastupitelstva a rady města pečovatelská služba MČ Údavy, kovová autobusová čekárna Jmenování hodnotící komise ve veřejné soutěži č. 19/2005 Rada města jmenovala hodnotící komisi dle zák. č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách pro vyhodnocení soutěže č. 19/2005 Rekonstrukce nebytových prostor na 2 byty Ždírec nad Doubravou čp. 1, ve složení: Ing. Jiří Pavlíček, náhradník Jaroslav Klepetko Ing. Jindřich Kyncl, náhradník Ing. Jiří Uchytil Luděk Špinar, náhradník Zdeněk Pleva Ing. Václav Bártl, náhradník Ing. arch. Jiří Marek Petr Havel, náhradník Ing. Miroslav Maša Zakoupení nádob na domovní odpad Rada města schválila zakoupení nádob na domovní odpad a to 20 ks nádob 120 l k následnému prodeji občanům a 4 ks nádob 1100 l na tříděný papír. Pronájem bytu Rada města: 1) zrušila své usnesení č. 6/68 ze o pronájmu na byt v domě čp. 120, Brodská ul., Ždírec n.d. K. Vytlačilové po dohodě stran 2) ukončila s platností k pronájem bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní J. Křivské na základě dohody obou stran 3) pronajala s platností od 1. ledna 2006 byt č. 15 v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 paní J. Křivské Výši nájemného a další podmínky pronájmu stanovila rada města usnesením z Pověření k vypsání soutěže a přípravě stavby Rada města se seznámila s návrhem rozpočtu na opravu mostu ev. č na silnici č. 34 u Nového Ranska. ŘSD Jihlava zadalo vypracování projektu rozšíření mostu o lávku pro cyklisty a pěší. ŘSD požádalo město o stanovisko k návrhu projektu a k jmenování člena komise. Rada města souhlasí s tím, aby Ředitelství silnic a dálnic, správa Jihlava, vypsalo soutěž na dodavatele opravy mostu ev. č včetně rozšíření mostu o lávku pro cyklisty a pěší dle předložené dokumentace zpracované Ing. Ladislavem Klusáčkem. Rada města rozhodla, že členem hodnotící komise pro výběr dodavatele díla bude Jan Martinec, starosta a náhradníkem Ing. Jiří Pavlíček, místostarosta. Projednání zprávy KHS kraje Vysočina Rada města se seznámila s výsledkem kontroly provozu školní kuchyně ZŠ a MŠ Ždírec n.d., kterou provedla Krajská hygienická stanice kraje Vysočina dne Drobné závady zjištěné kontrolou byly ihned odstraněny. Výpověď z nájmu nebytových prostor Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v budově čp. 38 na Benátkách, kterou podal pan Zdeněk Dopita k Informace o nabídce partnerství obcí z Rakouska Starosta informoval radu města o odpovědi rakouských obcí oslovených s nabídkou na navázání partnerství mj. i pro možné čerpání dotací z fondu INTERREG III. Nabídku na spolupráci opětovaly 3 obce z Dolního Rakouska Schwarzenau, Leiben a Michelhausen. Rada města souhlasí s dalším jednáním s uvedenými obcemi o možnostech přeshraniční spolupráce. Ukončení pronájmu a pronájem pozemku Rada města: 1) ukončila k nájemní smlouvu č. 1/2004 J ze dne na pronájem pozemku parkovacího místa na parkovišti v Jižní ulici panu T. Burianovi 2) pronajala pozemek parkovací místo, paní J. Filippi; podmínky pronájmu parkovacího místa budou zachovány v souladu s usnesením rady města z o podmínkách pronájmu pozemků pro výstavbu přístřešků v Jižní ulici. 3 Výběr ze zápisu ze 70. schůze rady města z Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Pronájem nebytových prostor v Údavech 43 Rada města pronajala nebytové prostory prodejny v I. NP domu čp. 43 v Údavech paní Haně Sedlákové, bytem Údavy 43, na dobu neurčitou. Stanovení podmínek pro prodej stavebního pozemku p.č. 342/85 1) Rada města stanovila v souladu s usnesením zastupitelstva č. 22/20/05 z podmínky prodeje pozemku p.č. 342/85, k.ú. Ždírec n.d., určeného k výstavbě rodinného domu. 2) Rada města předloží zastupitelstvu města na 21. zasedání k rozhodnutí návrh na prodej pozemku zájemci, který podal nejvýhodnější nabídku. Souhlas s podnájmem bytu a nebytových prostor Rada města: 1) souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi SK Deko ra Ždírec n.d. na straně jedné a Ma rií Macháčkovou na straně druhé na pronájem pohostinství na pozemku p.č. st. 291 v areálu stadionu ve Ždírci n.d. na dobu od do dle předloženého návrhu smlouvy podnájemní 2) souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi SK Dekora Ždírec n.d. na jedné straně a manželi Oldřichem a Jitkou Janáčkovými na druhé straně na pronájem bytu v domě čp. 120 ve Ždírci n.d. na dobu od do dle předloženého návrhu smlouvy podnájemní. Rekonstrukce domu čp. 119 a čp. 120 Starosta informoval radu města o přípravě rekonstrukce části domu čp. 119 a to prostor, které doposud využívala pečovatelská služba. V objektu by bylo možné soustředit zdravotní služby jako je výdejna léků, prodejna oční optiky, ordinace dětského lékaře a pracoviště pro masáže, pedikůru a kosmetiku. (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) Starosta dále informoval radu o možnostech rekonstrukce bývalého bytu nad městskou knihovnou v budově čp. 120 pro rozšíření prostor knihovny. Rada města souhlasí: 1) s objednáním projektu rekonstrukce části objektu v Mírové ulici 119 pro potřeby zdravotních služeb u firmy DRUPOS PROJEKT v.o.s. Havlíčkův Brod 2) s objednáním projektu rekonstrukce původních bytových prostor v objektu v Brodské ulici 120 pro rozšíření městské knihovny u projektanta Františka Lédla. Rada města předloží zastupitelstvu města na 21. zasedání k projednání a schválení záměr rekonstrukce objektů čp. 119 a 120 a vyčlenění potřebných financí v rozpočtu města. Příprava výstavby TI pro firmu Lana Starosta informoval radu města o přípravě výstavby technické infrastruktury pro potřeby závodu Czech Lana na pozemcích u silnice I/37. MÚ jedná s organizací Czechinvest o možnostech podpory výstavby. Firma Lana požádala město o zajištění výstavby napojení areálu závodu na silnici I/37. MÚ vyzval několik projektových firem k podání cenové nabídky na zpracování projektu komunikačního napojení závodu na silnici I/37. Pro potřeby výstavby bude nutné odkoupit část pozemku p.č. 194/2 o výměře zhruba 350 m 2. Rada města: 1) uložila starostovi podat neodkladně žádost o registraci staveb technické infrastruktury u agentury Czechinvest 2) předloží zastupitelstvu města na 21. zasedání ke schválení návrh na odkoupení části pozemku p.č. 194/2 v k.ú. Ždírec n.d. a plán na zajištění výstavby TI pro potřeby závodu Czech Lana s.r.o. Ždírec. Projednání kritérií pro přijetí dětí do mateřské školy, návrh na zvýšení kapacity MŠ Starosta informoval radu města o vývoji počtu žáků v základní a mateřské škole pro školní rok 2006/2007 a roky Vedení ZŠ a MŠ Ždírec n.d. připravilo návrh kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy s ohledem na kapacitu MŠ. Rada se seznámila s opatřeními, vedoucími ke zvýšení kapacity MŠ v současnosti a v dalším školním roce. Jedná se o opatření hygienická, zejména o zvýšení kapacity toalet. 1) Rada města schválila pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy ve školním roce 2006/2007 podle dokumentu Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, předloženém Základní školou a Mateřskou školou Ždírec nad Doubravou dne ) Rada města souhlasí s neodkladným provedením stavebních úprav stávajícího sociálního zařízení v prostoru Mateřské školy Ždírec n.d. podle návrhu KHS kraje Vysočina. 3) Rada města uložila starostovi a řediteli školy připravit do návrh řešení zvýšení kapacity mateřské školy na základě zápisu dětí do MŠ pro rok 2006/2007. Poskytnutí příspěvku na činnost nadačního fondu Nadační fond Čtyřlístek Chotěboř nabídl městu zajištění dopravy občanů seniorů k návštěvě bazénu, případně dalších zařízení. Město může hradit režijní náklady formou příspěvku na činnost fondu. Rada města: 1) souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služby a Smlouvy o poskytnutí příspěvku s Nadačním fondem Čtyřlístek se sídlem v Chotěboři na činnost, kterou nadační fond bude vykonávat pro Pečovatelskou službu města Ždírec n.d.; město přispěje fondu na provozní náklady ve výši prokázaných nákladů na činnost v určitém časovém období; celkový příspěvek v r bude činit nejvýše 5.000,- Kč 2) pověřila vedoucí pečovatelské služby organizací činností a výběrem uživatelů pečovatelské služby ve spolupráci s Nadačním fondem Čtyřlístek Informace o programu LEA- DER Rada města projednala možnost čerpání peněz z programu LEA- DER ČR. Program je určen pro obce, neziskové organizace i podnikatele. Pro čerpání peněz je nutné nejprve založit obecně prospěšnou společnost a dále vypracovat strategii o.p.s. Na náklady spojené s těmito činnostmi je možné získat 100 % dotaci. Pro čerpání peněz z programu LEADER ČR v roce 2007 je nutné, aby obce sdružené v o.p.s. měly více než 10 tis. obyvatel s hustotou pod 120 oby va tel/km 2. Starosta a místostarosta předložili radě návrh na založení společnosti a návrh na splnění podmínek programu LEADER ČR. Rada města: 1) souhlasí s tím, aby město Ždírec n.d. oslovilo sousední obce s nabídkou založení obecně prospěšné společnosti pro čerpání dotací z programu LEADER ČR 2) uložila starostovi, aby předložil na dalším zasedání rady návrh zakládající smlouvy a další dokumenty, potřebné k rozhodnutí o založení o.p.s. Výuka jazyků v prostorách městské knihovny Vedoucí městské knihovny požádala radu města o umožnění pořádání večerních jazykových kurzů v prostorách knihovny a nákup přenosné tabule, která bude v knihovně využívána i pro další účely a pořádané akce. Účastníci kurzu budou platit kurzovné. Rada města: 1) souhlasí s využitím prostor knihovny s platností od pro pořádání večerních jazykových kurzů 2) souhlasí se zakoupením přenosné tabule dle požadavku městské knihovny 3) uložila vedoucí knihovny paní Lédlové, aby stanovila podmínky využívání prostor knihovny pro pořádání jazykových kurzů a termíny pořádání kurzů vzhledem k provozu knihovny 4) platbu za využívání prostor knihovny pro pořádání jazykových kurzů stanoví rada po vyhodnocení skutečného využití knihovny. Jan Martinec 4

5 Na aktuální téma Počet obyvatel města na začátku roku 2006 Počet obyvatel města poslední roky mírně roste, což je důsledkem aktivní bytové politiky zastupitelstva města. Pro porovnání uvádím vybrané údaje o počtu obyvatel z let, kdy byly tyto údaje něčím zajímavé Ždírec n.d Horní Studenec Nový Studenec Údavy Stružinec Benátky Nové Ransko Kohoutov Celkem V roce 1991, po odtržení obce Podmoklany s osadou Hudeč a částí Nového Studence od Ždírce, byl počet obyvatel města 2783, samotný Ždírec měl 1802 obyvatel. Na začátku roku 1993 mělo město nejnižší počet obyvatel za posledních 15 let Díky podpoře výstavby rodinných domů a nájemních bytů v letech 1997/2005 se zejména ve Ždírci, ale také např. v Údavech počet občanů trvale zvyšuje. Tříkrálová sbírka V neděli 8. ledna 2006 proběhla ve Ždírci n.d. Tříkrálová charitní sbírka. Dvě skupiny koledníků vybraly od místních občanů částku 12232,50 Kč. Další výsledky z okolí: Benátky a Kohoutov 5228,- Kč; Údavy a Stružinec: 3573,50 Kč; Slavíkov a Rovný 10523,- Kč; Podmoklany 4523,- Kč; Krucemburk 19200,- Kč; Vojnův Městec 11178,- Kč; Škrdlovice 13484,50 Kč; Karlov 1930,- Kč. Charita děkuje všem, kteří přispěli. Vybrané prostředky budou použity na zajištění služeb Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby na havlíčkobrodsku. Za dobu své existence poskytla pomoc 1127 lidem. Dále na služby Centra osobní asistence a na vybavení Nízkoprahového centra pro Nárůst počtu obyvatel není zadarmo. Do přípravy bytové výstavby a výstavby nájemních a družstevních bytů investovalo město přes 20 milionů korun ze svého rozpočtu. Státní podpora činila více než 30 mil. Kč. Nákladem dalších téměř 30 mil. Kč byla vybudována zařízení a sítě, podmiňujících další bytovou výstavbu nový vodojem, kanalizační sběrač, čistička odpadních vod, plynofikace apod. Uvedené investice se nyní pomalu začínají vracet. Díky systému přerozdělování daní v ČR obdrží město na každého občana s trvalým pobytem ve Ždírci cca 5600 Kč ročně. To znamená nárůst daňových příjmů v přepočtu na počet obyvatel roku 1993 a 2006 více než 900 tis. Kč. Zejména markantní je tento nárůst v místní části Ždírec, kde vzrostl počet obyvatel od roku 1990 o 220 lidí, což už je jedna docela slušná vesnička. Jan Martinec děti a mládež ve Světlé nad Sázavou. Část výtěžku bude též vymezena na přímou pomoc rodinám v krizových situacích. Veškeré finanční prostředky, které koledníci obdrželi, putují na celostátní konto České katolické charity. 35 % z částky zaslané příslušnou Oblastní charitou zůstává na účtu České katolické charity, kde jsou tyto finance připraveny k poskytnutí rychlé humanitární pomoci. 65 % z částky se vrací zpět do regionů na realizaci charitních projektů. V roce 2005 vybrali koledníci v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Humpolec, Světlá n. Sáz. a západ žďárska (Škrdlovice, Nížkov, Velká Losenice, Vojnův Městec, Sázava tj. havlíčkobrodský vikariát) částku ,- Kč. Finanční prostředky byly využity na nové vybavení Charitního domova pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě a na podporu činnosti Domova pokojného stáří v Nížkově. Část výtěžku byla použita na přímou pomoc obětem tsunami v Asii. Velký dík patří dětem, které koledovaly, i vedoucím skupinek za doprovod dětí. Děkuji také představitelům města za pomoc a podporu. Za pořadatele Antonín Brychta, duchovní správce farnosti Největší poděkování patří správci farnosti Antonínu Brychtovi za zorganizování sbírky v naší farnosti, vždyť to byl on, kdo akci inicioval a zajistil skupinky dětí s dospělým doprovodem a vyřídil všechny potřebné náležitosti. Jan Martinec a Jiří Pavlíček Zpráva Spolku pro výstavbu kaple ekumenického centra za r ve Ždírci nad Doubravou, na základě výpisu ČS. Příjmy obnášely ,75 Kč. Výdaje (vesměs popl. ČS) obnášely 1 253,- Kč (oproti r menší). Současný stav financí na b.ú. ČS ,87 Kč. 5 Pohledávka z poskyt. půjčky Římskokat. farnost v Krucemburku stále trvá (a asi bude trvat do soudného dne) činí ,- Kč. Za spolek pro výstavbu kaple Ekumenického centra ve Ždírci nad Doubravou Jiří Fiala st.

6 Na aktuální téma NEBUĎTE LÍNÍ: TŘIĎTE ODPAD! aneb MY TŘÍDÍME NEJLÉPE! Odpovědi na nejčastější otázky o třídění odpadů Jak správně vytřídit PET láhev? Prázdnou PET láhev (neznečištěnou chemikáliemi) sešlápněte. Víčko můžete znovu nasadit. Etiketu není třeba strhávat. PET láhve patří do kontejneru na plasty. Jak správně vytřídit skleněnou láhev? Láhev vhazujte do kontejneru na sklo bez uzávěru. Etiketu není třeba strhávat. Je potřeba vymývat plastové obaly? Vymývání plastových lahví, kelímků, krabiček apod. není nutné. Tyto vytříděné odpady se drtí a čistí při zpracování recyklaci. Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka? Krabice například od džusů nebo mléka se nazývají nápojové kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové hospodářství). Jak správně vytřídit nápojový karton? Nevyhazujte krabice se zbytky nápojů. Před odložením je vhodné nápojový karton vypláchnout troškou vody. Takto jednoduše vymytý karton stlačte a vhoďte do kontejneru nebo pytle určeného pro tento druh odpadu. Plastová víčka není třeba odstraňovat. Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad? Obecně lze říci, že pokud se nejedná o odpad nebezpečný nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad. Kam s vyjetým olejem nebo barvou? Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na benzínových pumpách. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku. Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady? Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o sesypávání odpadů. Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného odpadu skutečně dojde. Jedná se většinou o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí být odvezen na skládku. Proto je tak důležité třídit správně! 6 JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI! z materiálů kraje Vysočina vybral Jan Martinec Provozní doba sběrného dvora, výkupny a kompostárny: Středa Čtvrtek Sobota Odpovědní pracovníci: p. J. Nevšímal, p. B. Málek

7 Na aktuální téma Co nového na Vysočině leden 2006 Nebývalé množství sněhu I na poměry Vysočiny velké množství sněhu se na konci prosince a začátku ledna sesypalo na naše obce a města. Naši silničáři měli a mají co dělat a já si osobně myslím, že se s úklidem sněhu na krajských silnicích vypořádali se ctí. Plné ruce práce měli i při údržbě místních komunikací a chodníků odpovědní pracovníci města a obcí. V rámci hodnocení kvality úklidu bohaté sněhové nadílky možná stojí za to si připomenout i aktivitu nás občanů. Jak často a jak poctivě jsme uklízeli a sypali pískem nebo jiným inertním materiálem právě ten svůj chodník nebo cestu? Někdy jsem měl pocit, že někteří z nás drželi v kvalitě a rychlosti úklidu sněhu krok s našimi cestáři nebo obecními či městskými technickými službami jen velmi obtížně. Turisté na Vysočinu Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu GO 2006 a Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR 2006 proběhl v Brně na konci první poloviny ledna. Vysočina byla zastoupena hned několika expozicemi. Tradičně největší byla expozice kraje Vysočina. Po celou dobu veletrhu byl o naši expozici značný zájem a potenciální návštěvníci si domů odvezli desítky tipů, jak zajímavě strávit dovolenou na Vysočině. Slavnostního otevření expozice se zúčastnila většina radních kraje a poměrně velký počet dalších významných hostů. Již tradičně se prvního dne REGIONTOURU zúčastnili starostové Třeště, Telče, Pelhřimova, Žďáru nad Sázavou, Chotěboře, Třebíče a dalších měst a obcí Vysočiny. Expozici Vysočiny rovněž navštívil ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a také prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, bývalý náměstek hejtmana František Dohnal. Na účast regionů, obcí a měst na REGIONTOURU zazněly v médiích různé názory. Pokud mám přidat ten svůj, tak musím říci, že přes všechny výhrady a pochybnosti o efektivitě, účelnosti a dobře využitém čase a prostředcích zůstává dle mého názoru REGIONTOUR veletrhem, na kterém si žádný z krajů nemůže dovolit chybět. Je ale třeba si uvědomit, že je potřeba se pořád učit, vymýšlet a přicházet s novými nápady. REGION TOUR totiž není jen místem nabídky turistických možností, ale také místem inspirace, vytváření kontaktů a hledání nových nápadů a možností. Nitranský kraj má zájem o spolupráci Právě na REGIONTOURU jsem měl možnost se poprvé v roce 2006 a zároveň také poprvé po slovenských krajských volbách znovu setkat s Milanem Belicou, hejtmanem, na Slovensku bychom správně řekli predsedou nebo hovorově županom Nitranského kraje. Oba jsme si potvrdili společný zájem navázat ještě v první polovině roku 2006 užší partnerskou spolupráci. Pokud se vše podaří, tak již v první polovině roku 2006 by mohla Vysočina podepsat s Nitranským krajem a s francouzským regionem Champagne Ardenne smlouvu o spolupráci. Tím by se završilo více než roční vzájemné jednání o oficiálním navázání dlouhodobé spolupráce. Jestliže se vše podaří, bude neméně důležité potom naplnit oficiálně podepsanou smlouvu o konkrétní spolupráci. V tomto smyslu by bylo určitě zajímavé zjistit, kolik obcí a měst v kraji Vysočina má dnes existující partnerství s obcemi a městy v Nitranském kraji nebo třeba i s městy a obcemi z francouzského regionu Champagne Ardenne. Budeme připraveni? Již s tím musím být i trochu otravný, ale v televizi se o tom skoro nemluví. I proto si myslím, že je důležité využít i obecních nebo městských novin a znovu na začátku roku 2006 upozornit, že v letech 2007 až 2013 budeme mít pravděpodobně poslední šanci získat pro naše obce, města i kraj peníze z evropských fondů. Má-li se nám to podařit, musíme být připraveni. Musíme mít některé projekty již napsány a připraveny k předložení, jiné alespoň promyšleny a zadány do přípravy. Rok 2006 je tedy posledním rokem, který zbývá na přípravu, potom začne, já někdy s nadsázkou říkám, naše evropská sedmiletka. Věřím, že uspějeme. Miloš Vystrčil hejtman Vysočiny Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko 4., MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko 11., MUDr. Josef Cimburek Tyršova 386, Skuteč 18., MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko 25., MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice 31 Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod 4., MUDr. Eva Cyrusová Havlíčkova 2198, Havl. Brod tel , MUDr. Miroslava Skočovská Lipnice n.s. 2 tel , MUDr. Ladislava Dufková Vilémov 168 tel , MUDr. Pavel Čurda Dobrovského 2023, Havl. Brod tel Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. 7

8 Sloupek pamětníků Železniční stanice Ždírec Krucemburk (IV.) Důležitost stanice, strážní domky, neštěstí, vzpomínky. Od začátku veřejného provozu trati Německý Brod Rosice byla stanice Ždírec Krucemburk v ohledu komerčním (po obchodní stránce) velmi významná, ba nejvýznamnější ze stanic na této trati ležících, díky výbornému silničnímu spojení. Křižují se zde silnice z Poličky do Jihlavy, z Brna přes Žďár, Kutnou Horu do Prahy a s přípojkou od Chrudimi a Pardubic do Ždírce. Do stanice Ždírec Krucemburk byla odkázána celá průmyslově silná krajina. Až z Velkého Meziříčí dojížděli sem pro uhlí a se škrobem. Postavením transversální dráhy část Okřišky Brno a asi o 20 let později postavením místní dráhy Něm. Brod Žďár na Moravě Tišnov Brno ( ) byla komerční důležitost a význam stanice Ždírec Krucemburk značně oslabena. Vzdálenější průmysl se přiklonil k tamním nově postaveným drahám. Přesto zde zůstal značný obchod se dřevem, zemědělskými plodinami, textilními a kovovými výrobky. Vyváželo se mnoho dříví, což trvá do současnosti. Ze 70. let devatenáctého století se zachovalo velké množství protokolů o přestupcích občanů proti železničnímu řádu, jednalo se zejména o přechod trati mimo stanovená místa, o pasení dobytka v blízkosti dráhy bez dozoru, o chůzi po trati, zvednutí závory, házení kamení po jedoucím vlaku, nebo dokonce vyskočení z vlaku za jízdy. Na trati bylo ve zhruba dvoukilometrové vzdálenosti vybudováno několik desítek strážních domků. Posláním strážníků trati bylo nejen střežit bezpečný stav svěřeného úseku trati, ale zpočátku i regulovat sled vlaků. Postupem času byla však funkce strážníků trati časově omezována Z důvodu narůstajícího množství a rozsahu příspěvků do Našich novin redakční rada rozhodla, že budeme jednotlivé příspěvky od různých autorů po měsíci střídat. (Vytisknutí jedné textové strany vyjde na 500,- Kč). Za redakční radu Zdena Lédlová a nebo rušena. Ještě v roce 1935 bylo vedeno 39 činných strážních domků, zejména z důvodu ovládání místně nebo dálkově stahovaných závor. Vjezdy do stanic byly u společnosti Severozápadní dráhy zpočátku kryty tzv. distančními návěstidly, které spolu s celou návěstní soustavou ÖNWB zaváděl Ing. Hohenegger. Šlo o otočný terč, který přenášel pouze dvě návěsti: volno a nebo stůj. Distanční (vzdálenostní) návěstidlo se umísťovalo 500 metrů od krajní výhybky stanice. Otočení se dělo pomocí závaží na základě elektrického impulsu. Stanice se mezi sebou nemohly do r dorozumět. Až teprve v tomto roce byl na trati zaveden telegraf. Proto na hlineckém nádraží dne 15. února 1894 došlo ke srážce dvou vlaků. Přednosta žid slavil v tento den obřízku svého dítěte. Aby měl brzo klid, chtěl práci ve stanici urychlit. Nechal prý vyjet při posunu nákladní vlak směrem k Holetínu v domnění, že ještě osobní vlak od Skutče nepřijede. V té době tady řádila prudká sněhová metelice. Vlak od Skutče ale přijel a v místech dnešní Matulovy vily narazil na vyjetý nákladní vlak. Silnou ránu prý bylo slyšet po celém městě. Jedna strana se vymlouvala, že bylo návěstí na Stůj!, druhá zase, že bylo na Volno. Rozhodnutí o tom nepadlo, protože v tu dobu zde opravdu řádila obrovská vánice. Mnoho osob bylo zraněno, snad pouze jedna na následky zranění podlehla. (Hlinecko, K. Adámek). Ve svých vzpomínkách na mladá léta nám pan Ing. K. Kubánek, rodák z Chotěboře, přiblížil, jak vypadaly 8 první vlaky: Lokomotiva měla vysoký komín, několik osobních vozů, zvaných Laufbreťáky. A to proto, že tyto zeleně natřené vozy rozdělené příčně na jednotlivá kupé, měly po obou stranách dlouhá prkna, po nichž se jako po schodech nastupovalo do vlaku a po nichž při jízdě musel konduktér (průvodčí) přecházet z jednoho kupé do dalšího. Každé kupé mělo svůj vlastní vchod zvenku z obou stran vlaku. Byl to pozůstatek z dob kočárů a dostavníků. Chození průvodčího po prknech mimo vůz (kupé) venku, při čemž se přidržoval za jízdy jen rukou zábradlíčka na dveřích u kupé, bylo velmi nebezpečné, zvlášť v zimě bylo dosti neštěstí a stálo to dost životů. (Potud Ing. K. Kubánek). Cestu vlakem z Prahy do Chotěboře koncem 19. století popisuje také chotěbořský rodák, spisovatel Ignát Herrmann (nar. 1854) takto: Vstupte na rychlík státní dráhy a jste za dvě hodiny v Pardubicích, kde přesednete do vozu dráhy severozápadní, směrem k Německému Brodu. Tu ovšem není rychlíků. Abyste dorazili do Chotěboře, což je vzdálenost asi o polovinu kratší než z Prahy do Pardubic, potřebujete skoro tři hodiny. Není rychlíků, a taky osobní vlaky jezdí jako s porculánem. Cítíte, že lezete do hor. Jedna lokomotiva je slabá, dvě prý by se nevyplatily. Vozba prý tu není silná. Konečně k poledni nebo k páté odpůldne (odpoledne) slézáte na stanici chotěbořské. Dvakráte se sem za den můžete dostati od Pardubic, jen jednou od Německého Brodu, ač nechcete-li jet v noci. Pokračování příště Miloslav Bouška, kronikář Upozornění. Koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let 20. století býval ještě v Chotěboři v zámku Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, pracoviště Chotěboř. Tam se mi do rukou dostaly rukopisy chotěbořského rodáka Ing. Karla Kubánka z roku 1971, které nazval Co vím o historii města Chotěboře, historie psaná ohněm a dýmem. V tomto pozoruhodném díle se autor zabývá dějinami svého rodného města od první písemné zmínky (1144) do vzniku samostatné ČSR (1918). Náš region vždy patřil do působnosti okresního města Chotěboře (1850), a proto jsem pracoviště archívu navštěvoval jako kronikář. Bylo by neodpustitelnou chybou nevyužít tak těžce shromážděných skutečností do doby stavby železnic v českých zemích. Pan Ing. K. Kubánek nás seznámil, jak vypadaly vlaky, zaznamenal i to, že inženýr Perner, proslulý projektant první dráhy z Olomouce do Prahy, který se zabil při první jízdě nedaleko Chotěboře o trám, když se vyklonil neopatrně z okna vlaku, měl prý půl svého srdce v Bezlejovském mlýně u Chotěboře!

9 Sloupek pamětníků Ve svých počátcích nenabízela železnice cestujícím o nic větší pohodlí než poštovní dostavník, a to ještě jen ve vozech první třídy, jejichž okna byla zasklena a sedadla polštářována. Ve druhé třídě byla sedadla kožená a okna místo skel měla jen kožené záclony. Třetí třída měla dřevěná sedadla a střechu na sloupcích. A vozy čtvrté třídy? Ty byly jen k stání a otevřené. O vytápění, osvětlení a klozetech nebylo řeči. Zato však cestující podléhali přísným bezpečnostním předpisům. Vozy se musely před odjezdem zvenčí zamykat, cestující nesměli stát na plošinách, opírat se o dveře a vyklánět se z oken. Museli se chovat mravně a spořádaně, nesměli přelézat lavice a po voze běhat. Noviny přinášely i vážně míněné návody, jak má cestující při jízdě vlakem pečovat o svou bezpečnost: Cestovat v prostředním voze, opírat nohy o protější sedadlo a v případě prudkého nárazu hbitě vyskočit do sítě na zavazadla. Není divu, že se záhy objevily karikatury cestujících, kteří obaleni speciálními polštáři čekají na vlak, nabízely se nafukovací ochranné obleky z gutaperči, v nichž poutník vypadal jako reklamní panáček firmy Michelin, a důmyslné kožené postroje, které měly zajišťovat ve vlaku klidný a bezpečný spánek. A to vše zejména vzhledem ku značné rychlosti 30 km za hodinu. O BEZPEČNOSTI CESTUJÍCÍCH Myšlenka parostrojní železnice v Rakousku byla silně propagována známým expertem prof. F. X. Rieplem. V roce 1829 pomáhal založit Vítkovické železárny a již tehdy předložil návrh dráhy z Vídně do Haliče. Dalším odborníkem byl Jindřich Sichrovský, který ekonomickou výhodnost uvažované dráhy prokázal obsáhlou studií. Oběma se podařilo přesvědčit vídeňského bankéře Salomona Rotschilda, že půjde o výnosný podnik, zcela hodný jeho zájmu. Rotschild vyslal oba odborníky do Anglie na zkušenou. Potíž byla v tom, že tehdejší rakouský císař František I. se železnice bál. Tušil správně, že mu do mocnářství přinese revoluční myšlenky, volnost a neklid. Naštěstí záhy nastoupil po bázlivém Františkovi dobromyslný císař Ferdinand V., který konečně v roce 1836 udělil Rotschildovi potřebné privilegium. Ten hbitě založil akciovou společnost, nesoucí z vděčnosti název Severní dráha císaře Ferdinanda. Se stavbou se začalo v roce 1837 a již téhož roku byl ukázkový úsek z Floridsdorfu do Wagramu u Vídně dán do provozu. Téhož roku dosáhla stavba dráhy zemských hranic u Břeclavi. Osm let od návrhu k realizaci je i na nás docela slušné tempo. ZAHÁJENÍ PROVOZU NA SEVERNÍ DRÁZE CÍSA- ŘE FERDINANDA (Z dějin kolejní dopravy, stolní kalendář 1990, Kolín) Milí bývalí spoluzaměstnanci ve Slévárnách v Novém Ransku! Vzpomínáte na Štůrovo? Vzpomínáte? Jezdili jsme tam do termálních koupališť o rozloze 24 hektarů se šesti bazény. Vzpomínáte, jak nám v restauraci u mostu točili do nádherně se lesknoucích sklenic Plzeňské? Často jsme i vyšli na zčásti přístupné torzo bývalého mostu čnící nad Dunajem a sledovali život na jeho hladině. Musel to být parádní most! Celkem měl pět polí, chyběla tři. Tak důsledně most zničila vojska Wehrmachtu ustupující německé armády o Vánocích roku 1944 k dunajskému dnu klesla hned tři z pěti polí mostu. Pamatuji si, že jsme se pozastavovali nad tím, že po tolika letech od konce války a most se neobnovuje! Běžely roky Jako za středověkých časů se ze Štůrova do Ostřihomi cestovalo přívozní lodicí, na kterou shlížely zbytky pilířů mostu, který se pomalu propadal do zapomnění. Situace se změnila až koncem roku 1989, kdy se začalo o rekonstrukci mostu uvažovat. Po vleklých tahanicích až roku 1999 byla podepsána dohoda, kterou podepsali v září 9 předsedové vlád Maďarska a Slovenska. Po moudrém rozhodnutí zachovat rekonstruovanému mostu jeho původní podobu nastal v říjnu 2000 čas stavbařů. A tak dne 11. října 2001 mohly opět tisíce lidí přejít ze Štůrova do Ostřihomi a zpět suchou nohou. Při stavbě mostu 495 m dlouhého, kterému bylo zachováno jeho původní jméno, bylo využito prostředků fondu PHARE z Evropské unie. Na most Marie Valerie upozornil a na krásné dovolené vzpomněl Miloslav Bouška. Foto Pavel Schreier, EXPRES magazín ČD, 2005 Most Marie Valerie po rekonstrukci v roce V pozadí bazilika sv. Štěpána v Ostřihomi.

10 Sloupek pamětníků Z pamětí pana učitele Břízy O prázdninách v r jsme se stěhovali z Benátek u Hlinska do Rovnýho. Bylo po I. světové válce. Mohl jsem chodit do měšťanky do Trhové Kamenice. Měšťanka byla také v Nasavrkách a v Krucemburku. Chodil jsem dál do Hlinska (jako ještě jiní hoši z Rovnýho a okolí). Tehdy po válce byl všude rozmach našeho života ve všech oborech. Byla zřízena i zastávka vlaku ve Stružinci to bylo půl hodiny pěšky z Rovnýho. Tak ty dva roky jsem jezdil do Hlinska vlakem a měl jsem to lepší. Jezdili se mnou hoši z Oudav, z Možděnice, ze Dřevíkova, ze Všeradova jezdil Frantík Tlapáků a dvě dcery řídícího Koupila. Cesta k vlaku byla také zajímavá. Za Rovným obecní pastvisko, pak podle lesa Za lavky tam odtud nádherný pohled na Studnické kopce (Hradiště), na Kamenný vrch, na lesy, za nimiž jsou Benátky, Chlum, Košínov, Krucemburk. Z kopce polní cestou do Oudav (dnes je úřední název Oudavy), pak luční cestou a po břehu bývalého rybníka přes most a už jen pár kroků a byl jsem na zastávce. Tam byl strážný domek a asi tři chaloupky. Později tam byla pěkná hospůdka. Hostinský Novák, typ poctivce, byl dobrý přítel našeho otce. Ten povídal mému bratru Josefovi: Tvůj otec, to byla hlava, to byla hlava, s ním byl pohovor, ten dovedl sesumírovat písmo jak nějakej advokát. V té hospůdce se dal koupit chleba, máslo, sýry, mléko, pivo, káva, limonády. Chodilo tam dost lidí, hlavně ti, co jezdili na houby, borůvky, brusinky, nebo kteří jezdili se koupat k blízkému rybníku Januš. Od okresní silnice směrem na Ždírec je to necelá čtvrt hodinka do Rovnýho. První chalupa rovenská Blažkova později Škarýdova, pak Truhlářovi. Blažková trochu se na ni pamatuji mazala jednou dědovi a babičce záda. Starý Škarýd dělal košťata a dřeváky. Truhlář Pospíšil měl dětí, všechny pěkné, on sám je dosud statný a jeho manželka Julie byla pořád jako holka. Doma mají už jenom jedno děcko. Vnuků mají 37 a věří, že se jich dočkají 50 a brzy budou pravnuci. Ta chalupa byla kousek od vsi dnes už není. (Psáno v letech 1980). Mezi ves a tu první chalupu v poslední době postavili 3 vilky. Obec Rovný je většinou při levé straně silnice při pravé je stavení 10. Skoro na konci vsi je stará dřevěná chalupa je to rodná chalupa mého otce Václava Břízy. Pravidelně jsme tam chodili na Bílou sobotu, na Václava 27. a 28. září a pak třetí neděli v říjnu bylo v Rovným posvícení. V neděli a o svátcích se chodilo do kostela do Studence. Cesta vedla za ves ke křížku, kolem něhož byly čtyři lípy. V blízkosti byl v cestě po straně dosti velký kámen, v němž byla jakoby větší šlápota. Prý tam na tom místě stál Žižka. Od křížku se šlo pěšinou přes louky a dál se sbíhaly ještě pěšiny z jiných částí obce. Přišlo se na cestu a byli jsme u dvou chalup, kde se říkalo Na kopci tam se k nám přidávali lidé ze Slavíkova, ze Zálesí a z Hudče. Pak pokračovala prudká cesta z kopce dolů ke Studenci. To jsou Železné hory, které se zvedají mezi Rovným a Studencem prvním kopcem Babylonem 604 m n.m. Horní Studenec je protáhlá obec v údolí tam byla pošta, četnická stanice, kostel, hřbitov, zámek, dvůr, různé obchody, škola tedy taková středisková obec. V pokračování Horního Studence je Nový Studenec (je mi divné, proč ne Dolní Studenec) a dále Podmoklany a Odraneč. V Novém Studenci je zámecký kostel a fara. Bohoslužby se střídaly jednou nahoře, podruhé dole ; ale slavná mše byla vždy nahoře. Tam byl kostel svatého Václava, dole svatého Michala. Když se šlo do kostela dolů, to se šlo ke druhým kopcům, kde byly tři chalupy (Štěrbovi, Němcovi Kapelníkovi říkalo se u Březáků a ještě jedna chalupa). Svátek Václava je 28. září a svátek Michala 29. září a tak byly poutě těsně za sebou. Poutě byly buď zároveň anebo ta Michalská o týden později. Pouť Václavská byla slavná. Však také v tom kraji je hodně Václavů příkladně u nás na chalupě stále Václav Bříza. Tehdy to chození do kostela mělo i velký společenský význam. Lidé se z okolí sešli, pohovořili, různé věci sjednali, mládež z okolí se sešla, po cestě bylo hovoru, smíchu, škádlení zvláště cestou z kostela. Lidé se zastavili na hřbitově, u řemeslníka, v obchodě, hospodáři si vyměňovali zkušenosti. Mladí lidé se předvedli v nových šatech. Ta 10 cesta do Studence vedla překrásnou krajinou neporušenou; nádherné rozhledy na Žďárské lesy, na Ranecké lesy, Borovský kostelíček, k Chotěboři a daleko až na Melechov u Ledče. Jednou šli lidé v době postní na křížovou cestu to mně vše připadalo jako výjev z bible. Vždy, když slyším první melodie Beethovenova koncertu pro housle, nebo jedno místo z Beethovenovy klavírní sonáty op věta představuji si tento kraj mezi Rovným a Studencem. Teď se zase vrátím do mých chlapeckých let. Když mně bylo 1 a 1/2 roku, přestěhovali jsme se z Benátek do Rovnýho. Do 3. a 4. měšťanky jsem tedy jezdil vlakem ze Stružince. Začal jsem také přemýšlet, čím bych chtěl být. Já jsem si přál být ze řemesel kovářem (mně se zdálo hrdinské a vlastenecké), také myslivcem (tady působila otcova honitba, jeho vyprávění a jeho myslivecké časopisy), nebo učitelem. Ke každému jsem měl vztah, ale přece zvítězilo učitelství. Otec sice někdy nadhodil něco o železářském obchodě, já jsem se na to nějak divně tvářil, ale nepřesvědčoval mě. Byl to jistě vliv dědy čtenáře, otce přemýšlivého čtenáře a dále bratra Josefa, který byl tehdy na reálném gymnáziu v Chotěboři a vlivem hlavně profesora Kryštofa vypravoval doma o literatuře a přinášel domů zajímavé knihy a časopisy. Také ta doba po válce, první roky svobodného Československa, osobnost Masarykova, nadšení pro naše dějiny to vše mělo na nás veliký vliv. Není divu, že jsme někteří chtěli působit kulturně. A to rozhodlo, že jsem si přál být učitelem. To bych ale musel mít po 3. měšťance ještě 4. ročník jednoroční učební kurs JUK, který byl nepovinný, ale vyžadoval se, kdyby chtěl jít někdo na střední školu ale i jinak. Přihlásil jsem se na JUK. Byli jsme vybraná třída a najednou jsme si připadali jako opravdoví studenti, jako bychom udělali veliký krok kupředu. Vycházelo se v 15-ti letech. Doba mezi rokem je ve vývoji člověka důležitá. Byla to třída koedukační (hoši a dívky dohromady), a to byla pro nás novota. Dívky nám připadaly krásné a jakoby starší než my. Vžívám se do těch dob co jsem chtěl všechno dělat: psal jsem deník, zapisoval jsem si

11 Sloupek pamětníků knihy, které jsem četl, psal jsem dějepis národa českého a českou literaturu a také jsem si to ilustroval. Chtěl jsem poznat veškerou vědu, umění malování, hudbu, spisovatelství, přírodní vědy všechny děje, příhody, přírodní úkazy mě vzrušovaly. Více jsem pozoroval lidi, jejich pohyby, řeč, chování mezi sebou. Pozorovali jsme své učitele a hodnotili jejich povahu a jejich práci. Později se mi potvrdilo učitelské úsloví, že jeden kluk je za dvanáct inspektorů. Tak se upevňovala moje povaha. Měl jsem také několik dobrých kamarádů. Nejraději o rok mladšího Frantíka Tlapákového, s nímž jsem jezdil vlakem. Od té doby jsem se s ním nesetkal. Měl v květnových dnech 1945 velký smutek přišel o dcerku. Pan řídící učitel Pištora ze Slavíkova Myslím, že jeho působení bylo znát, i když už pan učitel Pištora neučil, protože celá ves Rovný i přiškolené ostatní obce pěkně zpívaly, hrály dobře divadlo a byly přirozeně kulturní. Moje matka vypravovala, že někdy byla třída tak plná, že některé děti ani neseděly. V době jarních prací, v senoseči, kopání brambor to chybělo dětí dost. Také děti chyběly na první nebo poslední vyučovací hodiny. Ráno začínala škola o ½ 9 hodině a během první hodiny i déle přicházely pozdě ty děti, co ráno pásly a nebo byly i jinak zaměstnané. V 11 hodin se zase dovolovaly domů některé děti nosily otci do lesa oběd a podobně. Pan řídící Pištora měl doma spinet. Učitelé se tam scházeli a provozovali muziku. Jednou při sečení sena nám pomáhal p. Sedláček blíkavej, a ten spustil které řeky kam tekou, hory kde jaké jsou a to nás učil pan řídící Pištora. A druhý Sedláček Salvator zase: Kolik je obcí v království českém kolik měst a u největších měst i něco z historie. Odříkával celou bajku, básničky, vzpomínal na písně. Jednou měl jmenovat řeky jmenoval a také, že je řeka Císařovna. Pan řídící se nad tím pozastavil co to je, kdo je Císařovna? Měla to být kněžna. Náš otec hodnotil u Pištory jeho přirozenou kázeň bez křiku a zlobení, protože dovedl děti zaujmout a zaměstnat. Na počátku 20. století, protože dovedl děti zaujmout a zaměstnat. Na počátku 20. století už byla na Slavíkově trojtřídka a po roce 1930 už čtyřtřídka. Po r měšťanská škola, později osmiletka a pak devítiletka. V letech dvacátých a třicátých tam byl pan řídící učitel Lorenc Josef. Ten nacvičoval s dětmi i s dospělými divadla. Skoro pravidelně se hrálo koncem září (svátek Václava), s dětmi kolem 28. října, potom o Vánocích, na Silvestra, na Velikonoce, na Svatodušní svátky a pak ke konci června. Tato pravidelnost se vžila. Lidé už divadlo očekávali a mělo to úspěch. A kteří hráli, ti se už na zkoušky těšili, měli o čem povídat a poznávali se. Také jsem jednou na Slavíkově účinkoval. To bylo na Silvestra v roce (Druhý den mně bylo 20 roků). Hrála se jednoaktovka, už ani nevím, jak se to jmenovalo a od koho to bylo. Já jsem hrál statkáře Svobodu z Chrudimě, který svými tisíci (jakožto bohatý strýček) zachrání situaci. Dali mně pod vestu asi tři polštáře, navlékl jsem dvoje kalhoty, pořádný široký kabát a v něm prkenici nabitou tisícovkama, tvrdý klobouk buřinku, fousy jako měl ministr Udržal. To byla jen malá úloha. Na Slavíkově pobýval často akademický malíř Oldřich Blažíček ten se svou paní nevynechal jedno představení, zvláště dětské, a vždy dal do pokladny nejméně 50,- Kč. Při školním představení jsem měl na starosti většinou muziku. Někdy jsem něco přikomponoval. Ke hře O včelce Lindě nebyla vydaná žádná hudba, ačkoli se mělo zpívat a tančit. Složil jsem všechno, předehru, písně, tance, scénickou hudbu a na konec se zpívala píseň, kterou jsem složil na slova kolegy Karla Hrocha to zpívaly všechny děti. Orchestr byl smyčcový s klavírem. Vybrala Jana Procházková Ze studenecké kroniky... Rok Jak jsem již dříve zmínil, hospodařil v naší obci velkostatkář dr. Horák. V této době již jeho syn Vladimír hospodařil na polovině zemědělské půdy. Potom byl jeho statek znárodněn a vytvořen Státní statek a část půdy byla po roce 1948 rozparcelována. Postupným zvyšováním tempa zemědělské výroby hlavně mechanizací nemohli soukromí zemědělci stačit tomuto tempu, a tak byla situace taková, že jsme měli jen na Horním Studenci z 28 soukromých zemědělců 16, kteří již za výrobou zůstávali pozadu a svoje povinnosti vůči státu neplnili. Jak jsem se již zmínil, někteří v roce 1958 přistoupili ke Státnímu statku, ostatní v roce 1959 a rozhodli se zajišťovat zemědělskou výrobu způsobem velkovýroby. Tak jako každá nová věc, i tato měla různé nedostatky. Přes všechny potíže však je dnes situace taková, že statek vcelku vyrábí lépe a práce jsou kvalitnější, což je znát hlavně při obdělání polí. Na polích se již bodláky a pýr neobjevují jako dříve. Je pravda, že sklizeň dělá ještě potíže, neb při stávajícím strojovém vybavení není možno při špatném počasí žně řádně zajistit. Jisté však je, že se situace v tomto směru lepší a postupem doby budou odstraněny i tyto potíže. Co se týká živočišné výroby, rovněž v tomto je náš Státní statek na dobré cestě a i zde se zvyšuje rok od roku výroba. Není třeba i nadále zakrývat některé nedostatky, které jsou a ještě budou i v příštích letech, ale je třeba s těmi nedostatky bojovat a také je společně odstraňovat. 11 Úsek růstu životní úrovně obyvatel. Na tomto úseku je hodně úvah, dohadů a diskusí. Jedno je však jisté, že životní úroveň našich obyvatel se pronikavě zvýšila. Někteří však znevažují výsledky práce našich občanů a jsou věčně s něčím nespokojeni, často mají různé dohady, a také zlehčují výsledky naší společné práce. Například jen v naší obci je 80 motocyklů, 15 aut a většina obyvatel má také televizi. Dále občané mají i ostatní zařízení. Koupelny byly postaveny v adaptaci starších rodinných domků. Dále v roce máme v obci 129 důchodců, kteří pobírají důchod, a je o ně dobře postaráno. V Novém Studenci stával starý pivovar. Patřil k celému bývalému panství a stál pod silnicí proti dvoru. Již dávno se tam pivo nevaří a jméno pivovar bude zapomenuto. (pokračování na str. 12)

12 (pokračování ze str. 11) Sloupek pamětníků Začátkem devatenáctého století tam bylo provozováno velké řeznictví. Patřilo panu Pořízovi a bylo tam zaměstnáno kolem dvaceti lidí. Uzené šunky byly posílány až do Vídně a nevím kam ještě. Chudí lidé tam nacházeli obživu. Za několik krejcarů tam bylo všechno k dostání. Vepřové škvarky, sádlo, lůj, vepřová krev, jaternicová polévka i jaternice, uzená kolena a ocásky, tlačenka i uzenina a různé jiné výrobky. Samozřejmě i maso. Pak řeznictví zaniklo, to bylo někdy před první světovou válkou. Majitel pan Poříz zemřel, i jeho manželka, rodina se rozešla. Jediná dcera žila ještě v roce 1965 v domově přestárlých v Rozsochatci. Bývala učitelkou. Jediná její sestra, taktéž učitelka, se v mládí otrávila a bratr, který byl též učitelem, zemřel po druhé světové válce někde v Libici nad Doubravou. Po dvacátých letech tam zase bylo řeznictví. Provozoval ho pan Novotný z Libice nad Doubravou. Pak koupil domek v Horním Studenci od pana Stehny zámečníka č.p. 76. Pro- Naše škola Základní škola Ždírec nad Doubravou Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou oznamuje, že zápis dětí do první třídy se uskuteční 8. února 2006 ve hodin v 1. pavilonu (nad mateřskou školou) budovy školy. vedl úpravu rodinného domku. Aby mohl provozovat řeznictví, postavil prodejnu masa a sklad a další místnosti, které byly nutné pro provoz řeznictví. Po smrti starého pana Novotného vedl řeznictví jeho syn Josef. Provozoval řeznictví až do doby, kdy tam byla zavedena Masna. Vedla ji paní Julie Novotná, manželka Josefova, on sám byl zaměstnán na pile ve Ždírci nad Doubravou. Starý pivovar a řeznictví byly po druhé světové válce rozbourány a celý pozemek byl rozparcelován. Postaveny tam byly rodinné domky. František Sysr Vánoční koncert, který se konal , si připomeňme několika fotografiemi. Do Sborečku chodí zpívat i dost kluků. Na koncert se všichni pečlivě připravovali a jejich vystoupení se líbilo. 12 Sbor i Sboreček spojily své hlasy ve společném zpěvu.

13 Naše škola Členové dramatického kroužku doplnili zpěv obou sborů recitací. Koncert uváděl Jan Vápeník. V minulém čísle Našich novin jsem na dvou místech uvedla chybně jména. Na nadílku dětem v mateřské škole přispěla paní Čalkovská, florbal v České Bělé hrál Radek Vavroušek. Oběma se omlouvám. Rozhýbat mozkové závity po báječných vánočních prázdninách je vždycky dost těžké. Proto obdivujeme všechny žáky, kteří překonají pohodlnost a zapojí se do olympiád. 6. ledna proběhlo školní kolo Olympiády z německého jazyka pro žáky 7. ročníků, kterého se zúčastnilo 6 žáků. Zvítězila Kateřina Štěrbová, druhý byl Jan Šmahel a na 3. místě skončil Vojtěch Rothanzl (všichni 7. B). 10. ledna proběhla tato olympiáda pro žáky 8. a 9. tříd. Z devíti zúčastněných byla nejlepší Zlata Pospíchalová (9. B), druhé místo obsadila Tereza Málková (8. B) a 3. byla Tereza Straková (9. B). Vítězky obou kategorií postupují do okresního kola, které se bude konat 9. února v Havl. Brodě. 10. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. ročníku. Zúčastnilo se 25 žáků, kteří museli prokázat nejen své jazykové, ale i stylistické schopnosti a dovednosti. Na 1. a 2. místě se umístila Veronika Jirková (8. A) a Zlata Pospíchalová (9. B) se ziskem 20 bodů, na 3. místě skončila Lenka Půžová (9. A) se 17 body. Obě vítězky se zúčastní 8. března okresního kola v Havl. Brodě. V lednu se i sportovalo. Paní učitelky Pavlína Málková a Lucie Mrkvičková připravily na školním hřišti stopu pro závody v běhu na lyžích. Závod se uskutečnil a celkem se ho zúčastnilo 18 žáků. Počet nikterak velký, ale co není, může příště být vždyť šlo o první vlaštovku po mnoha letech. Sněhové podmínky ztěžovaly jízdu na běžkách, ale sportovci se s nimi zdárně poprali. Závody se skládaly ze dvou disciplin: běhu na dlouhou trať pro žáky ročníku 1 kolo, třída 2 kola, třída 3 kola a běhu bez hůlek. Z 1. tříd se zúčastnil jen Lukáš Dočekal, ze třetích tříd také jen jeden Lukáš Plíhal. V běhu na 2 kola byl z pěti zúčastněných nejlepší Petr Dymáček (5. A). Na 3 kola běželo též pět chlapců, nejrychlejší byl Jan Němec (8. B), z šesti dívek zvítězila Lucie Bartoňová (9. A). Na 2. místech skončili Jiří Dusík (5. A), Josef Zahradník (9. B) a Lenka Půžová (9. A). Třetí místa obsadili Marek Nikl (5. B), Pavel Pilař (8. B) a Hana Kasalová (8. A). Anna Horáková Mateřská škola Ždírec n.d. Leden v mateřské škole je věnován zimě a zimním sportům. Děti si sněhu užily dostatečně přijelo divadlo Úsměv s pohádkou O bábě chřipce. Děti se dozvěděly, jak se mají bránit proti chřipce (nelízat rampouchy, nejíst sníh, správně se oblékat, dávat si ruku před pusu, jíst vitamíny ) jsme se šli podívat do lesa, zda náhodou nezahlédneme lesní skřítky. Děti sledovaly stopy. Skřítky jsme neviděli, ale nechali nám v lese pozdrav v podobě bonbónů. Musíme se na ně jít podívat až při nočním spaní ve školce. To se nám určitě ukáží proběhlo v mateřské škole další tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi. Tentokrát jsme se opět věnovali keramice. Leden je pro předškolní děti velice důležitý. Opakujeme veškeré znalos- Mateřská škola Horní Studenec Nový školní rok jsme zahájili v září v počtu 13 zapsaných dětí ve věku 2,5 6 let. O děti se starají paní učitelky Alena Jirková a Daniela 13 ti, které pak děti předvedou u zápisu se uskuteční zápis do mateřské školy. Nezapomeňte přijít přihlásit své dítě, které chcete umístit v mateřské škole ve školním roce Počet míst je omezený. Jiřina Novotná Stehnová. O pořádek, teplo a přípravu svačin se stará paní Eva Josková. Hned na začátku školního roku jsme byli na školním výletě společ- (pokračování na str. 14)

14 Naše škola (pokračování ze str. 13) ně se ždíreckou školkou. Navštívili jsme Perníkovou chaloupku v Rábech u Pardubic. Děti na výletě nasbíraly mnoho zážitků o strašidelné cestě nočním lesem k chaloupce, o vousaté ježibabě, o výrobě perníků, o skřítcích i ochutnávce pečených brambor. Doma pak měly o čem vyprávět děti navštívilo divadlo Úsměv v MŠ ve Ždírci n.d., které zahrálo pohádku O drakovi. Poděkování patří tatínkovi panu Jobovi za zajištění dopravy. Na podzim jsme s dětmi sbírali kaštany pro lesní zvířátka. Odevzdali jsme je panu Jobovi, který s nimi bude zvířata v zimě krmit. A nastává čas Mikulášů a čertů. Děti si společně s učitelkami vyrobily čertovské masky a měly z nich velikou radost. Na návštěvu za nimi přišel Mikuláš a čert s nadílkou. I když byla zpočátku v dětech malá dušička, přece jen každý řekl nějakou básničku či zazpíval písničku. Předposlední den v prosinci jsme se s dětmi připravovali na Vánoce. Pekli jsme cukroví, vyráběli svícny, zpívali vánoční koledy a učili se program na vánoční besídku jsme pozvali dopoledne rodiče, babičky, příbuzné, a předvedli jim krátkou vánoční besídku básně, písně, vánoční koledy, taneček. Pak následovala vánoční nadílka dárků pod stromečkem. Děti z nich měly velikou radost. Abychom měli památku na tento sváteční okamžik, maminka paní Bičíková děti vyfotografovala u stromečku. A už je tu nový rok a s ním se těší k zápisu do 1. třídy ZŠ 6 dětí. Do ZŠ Ždírec n.d. se chystá Ondřej Bradáč, Jan Joska, Jiří Pospíšil a Richard Job, do ZŠ Krucemburk Andrea Kazdová a Aneta Josková. Přejeme jim pěkné zážitky z první návštěvy ZŠ. Alena Jirková Nohejbalový turnaj Každý rok pořádá Základní škola Ždírec nad Doubravou mezi Vánocemi a Silvestrem turnaj v nohejbale trojic. Letos se turnaj uskutečnil už 17. prosince za účasti devíti týmů ze Ždírce a okolí. Novým účastníkem byl tým Dělo Modlíkov. Turnaj trval celý den a v půl páté byly vyhlášeny výsledky. Vítězem se staly Svobodné Hamry, které převzaly cenu pro vítěze a putovní pohár. Na dalších třech místech skončily všechny tři týmy ze Ždírce. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře, nikdo se nezranil. Nyní je na místě poděkování všem sponzorům, kteří přispěli dary do turnaje. Díky nim si každý tým odnesl cenu z turnaje. Za podporu Vánočního turnaje děkujeme touto cestou těmto sponzorům: Městský úřad Ždírec n.d., Dekora a.s. Ždírec n.d., StoraEnso a.s. Ždírec n.d., Česká spořitelna Ždírec n.d., Beho s.r.o. Krucemburk, Wood Metal Kohoutov, Topexol s.r.o. Trhová Kamenice. Věříme, že i v dalších letech nás podpoříte, protože v pořádání turnaje bychom chtěli pokračovat. Na závěr ještě přináším kompletní výsledky. 1. Svobodné Hamry : Ždírec : Ždírec : Místní : Rváčov A : Rváčov B : Dřevíkov : Dělo Modlíkov : Vojnův Městec :15 1 Jan Marek Černobílá kronika Vážení spoluobčané, v úvodu mi dovolte krátkou bilanci roku Policisté Obvodního oddělení Policie České republiky v Chotěboři v loňském roce řešili 169 trestných činů. Objasněno bylo 94 skutků, což činí 55,6 %. Nejvíce 130 trestných činů bylo z oblasti obecné kriminality, kdy došlo k 38 krádežím vloupání a v 56 případech šlo o krádeže věcí volně odložených nebo odcizených z kapes a tašek poškozených. V oblasti násilné trestné činnosti jsme zpracovali 9 případů a v oblasti mravnostní trestné činnosti 2 případy. V teritoriu našeho oddělení došlo za loňský rok k 339 dopravním nehodám. Nejvíce dopravních nehod způsobili řidiči ve 172 případech nepřizpůsobili způsob jízdy vozidla, v 78 případech šlo o dopravní nehody, kdy byla překročena povolená rychlost, ve 20 případech šlo o špatné předjíždění a ve 36 případech o nedání přednosti v jízdě. Pouze 25 dopravních nehod nebylo zaviněno řidiči a v 8 případech byla uplatněna technická závada na vozidle. Policisté obvodního oddělení řešili 52 dopravních nehod, ostatní řešila skupina dopravních nehod DI OŘ PČR Havlíčkův Brod. Co se týče dopravních nehod, ke dvěma tragickým dopravním nehodám došlo právě v závěru loňského roku. Dne 1. prosince 2005 řidič nákladního vozidla Tatra s přívěsem převážející klády, které jelo ve směru od obce Kohoutov směrem do Ždírce nad Doubravou, při průjezdu mírné pravotočivé zatáčky nezvládnul řízení nákladní soupravy, přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde došlo ke střetu s protijedoucím osobním vozidlem Škoda a s cyklistou na jízdním kole. Při dopravní nehodě došlo k smrtelnému zranění řidiče osobního vozidla Škoda Fabia a cyklisty. Dále došlo k lehkému zranění spolujedoucího 14 z vozidla Škoda Fabia a řidiče nákladní soupravy. Škoda na vozidlech byla vyčíslena na ,- Kč. K další tragické dopravní nehodě došlo dne 11. prosince 2005, kdy řidič osobního vozidla Škoda 120 nerespektoval výstražná znamení a vjel na železniční přejezd za Chotěboří směrem na Rozsochatec v místní části Lapíkov, kde byl zachycen projíždějící vlakovou soupravou a tažen téměř 250m po trati. Spolujezdkyně řidiče zemřela na místě a on sám podlehl zraněním v ON Havlíčkův Brod. Na tomto místě chci na Vás opět apelovat zvláště v zimním období je třeba, abychom byli všichni na silnicích opatrní a ohleduplní a abychom zbytečně nepřeceňovali vlastní schopnosti! V prosinci loňského roku řešili policisté našeho oddělení 13 trestných činů. Za zmínku určitě stojí pokus krádeže vloupáním do bankomatu České spořitelny ve Ždírci nad Doubravou, kdy se pachatel patrně nechal zamknout v budově kina, poté vyboural část obvodové zdi kina ve směru

15 Černobílá kronika Anketa bankomatu, ale z nezjištěných důvodů svého jednání zanechal a budovu opustil. Ve stejném období došlo v obci Oudoleň ke krádeži ,- Kč. Pachatelky pod záminkou nákupu peří vešly do domu, dvě majitelku domu zabavily a třetí ze stěny v obývacím pokoji odcizila krabičku s penězi. V době mezi vánočními svátky došlo ke krádeži průmyslového notebooku z kanceláře podniku StoraEnso Timber ve Ždírci nad Doubravou. Škoda byla vyčíslena na ,- Kč. Sportovní okénko Z oddílu kopané I. mužstvo: Hráči pod vedením trenéra Josefa Kaufmana zahájili zimní přípravu na jarní část soutěže ročníku 2005/2006. Součástí přípravy je účast v turnaji pardubického svazu, hraného na umělé trávě v Otradovicích, kde zatím dosáhli těchto výsledků: Stolany Ždírec 2:3 (0:1) branky: Čalkovský, Kysilko, vlastní Účastník krajského přeboru pardubického kraje byl na úvodní zápas přijatelným soupeřem. Po získání vedení 3:0 Dekora zvolnila tempo, trenér dal příležitost dalším hráčům, čehož domácí využili ke zkorigování konečného výsledku. Dekora AFK Chrudim 4:1 (3:1) branky: Blažejovský, Čalkovský 2x, vlastní V prvém poločase se Dekoře herně celkem dařilo, získala vedení 3:1. Ve druhé půli nastoupili hráči, kteří přichází k případnému rozšíření hráčského kádru, což se pochopitelně projevilo na herní úrovni. Dekora Staré Hradiště 0:1 Ve velkém mrazivém počasí se hráčům obou týmů herně příliš nedařilo. Hra byla neurovnaná, nedařila se ani střelba, nad průměr se dostal pouze brankář Losenický, který nastoupil v 70. min. zápasu a dokázal zlikvidovat dvě velké šance soupeře. Výsledek nakonec určila vlastní branka Dekory. Další přípravné zápasy: Dekora Živanice turnaj v Otradovicích V průběhu prosince bylo na zdejším obvodním oddělení řešeno 17 přestupků, z toho 9 majetkových, 3 na úseku občanského soužití. Policisté řešili dvě dopravní nehody a jeden řidič je podezřelý, že před jízdou požil alkohol. Na zdejší součásti bylo dále rodiči nahlášeno, že pohřešují svoji dceru. Bylo vyhlášeno celostátní pátrání a dívka byla po několika dnech vypátrána v Havlíčkově Brodě. Pprap. Věra Mrtková,policejní inspektor Obvodního oddělení Policie ČR v Chotěboři Dekora SKAS Pardubice turnaj v Otradovicích Dekora Kunčice turnaj v Otradovicích Hartvíkovice Dekora přátelsky v Jihlavě, odjezd ve hod Velké Meziříčí Dekora přátelsky ve Velkém Meziříčí, odjezd v 7.00 hod. Zdeněk Marek Mladší a starší přípravka Obě přípravky se zúčastnily Mikulášského turnaje v Chotěboři, kde mladší obsadila 6. místo a starší 8. místo. Miroslav Švanda Vánoce v TJ Karate Ždírec n.d. Před vánocemi navštívil děti v zastoupení trenérů Ježíšek a děti dostaly balíčky. Při této příležitosti proběhla soutěž o poháry, medaile a sladkosti. Děti spolu vesele soutěžily a dosáhly těchto výsledků: KATA (cvičební sestava dle věku) nejmladší 1. místo Přemysl Pospíchal, 2. místo Rozálie Černá mladší žáci 1. místo David Novák, 2. místo Aleš Culek, 3. místo Jaroslav Sýkora starší žáci 1. místo Michal Dobiáš, 2. místo Tomáš Novák, 3. místo Petr Neuwirt Kumite (zápas): 1. místo Tomáš Novák, 2. místo Aleš Pešek, 3. místo Aleš Culek 15 Co děláte, když jdou v televizi nekonečné reklamy? Zuřím. Protože i když přepnu na jiný program, koukají na mě ty samé ksichtíky nabízející neodbytně nezbytné zboží. Žena Nekonečné reklamy? Cožpak reklamy, to se dá vydržet, případně přepnout. Horší jsou nekonečné seriály a jejich kvalita. To pak vezmu knížku a je dobře. Žena 62 let Vzhledem k tomu, že se na televizi moc nedívám, nejsem otrlý a stává se mi, že na blok reklam fascinovaně zírám a žasnu, jak jsem bez té spousty báječných věcí mohl doteď žít Muž Čubrním na vše nebo jdu na záchod Žena Některé nevnímám, při některých se bavím a při některých se masochisticky týrám. Žena Jdu taky. Ale šmírovat do ledničky. Muž Anketní otázka na březen: Představuje pro vás neděle sváteční den? Kliky (měření sil): 1. místo Michal Dobiáš, 2. místo Oldřich Dostrašil, 3. místo Aleš Pešek Čestně oceněno bylo i několik dalších dětí za provedené výkony a za snahu v Karate, ale i tak všechny děti ukázaly maximum z toho, co se naučily a co umí. Ceny předávala slečna Zlata Pospíchalová s trenéry a celou akci sledovala nejmladší členka oddílu Bělka Pospíchalová společně s maminkou. Děkuji za sponzorování vánočních závodů pánům Ing. Milanu Pospíchalovi a Květoslavu Culkovi. Oddíl se také díky podpoře Městského úřadu zúčastnil semináře karate vedeného panem Ing. Václavem Liškou 6. Dan. Na semináři mají (pokračování na str. 16)

16 Sportovní okénko (pokračování ze str. 15) Vánoce. Kultura MĚSTSKÁ KNIHOVNA Městská knihovna ve Ždírci nad Doubravou půjčila v roce 2005 čtenářům sv. knih a časopisů. Knihovnu navštívilo v loňském roce návštěvníků, registrovaných čtenářů měla knihovna 389. Počet návštěvníků využívajících internet bylo 895. MÚ Ždírec nad Doubravou poskytl knihovně a IC v r na nákup knih a časopisů částku ,- Kč (45 000,- Kč knihy; ,- Kč časopisy). Přírůstek knih do knihovny činil 401 svazků knih získaných nákupem nebo darem. KK Vysočiny Havlíčkův Brod poskytla MK Ždírec n.d. na potřebu regionálních funkcí (knihovna nakupuje, zpracovává a půjčuje knihy neprofesionálním knihovnám v Oudoleni, Starém Ransku a Sobíňově) celkem ,- Kč, z toho bylo Tip na dobrou knihu... Dennis KANE: Škorpion (Jota, Brno, 2005) K napsání této knihy inspirovala autora loňská návštěva súdánského Darforu, kde arabské milice navzdory mezinárodním protestům systematicky vyvražďují černé venkovské oby- děti možnost naučit se nové techniky a upevnit si své vlastní postřehy a znalosti pod vedením mezinárodně uznávaného odborníka na karate a tai chi. Na rok 2006 plánujeme účast dětí na různých závodech, ať už regionálních, národních nebo mezinárodních, na kterých jsme letos začali slibně působit. A po otevření tělocvičny plánujeme zorganizovat pro zájemce a žáky karate semináře tai chi, reiky, kick boxu a muai thay (thajský box). Dovolujeme si pozvat zájemce na 16 Seminář. nakoupeno 283 sv. knih v hodnotě ,- Kč a 2 607,- Kč bylo použito na spotřební materiál. Těmto knihovnám bylo zapůjčeno celkem 548 sv. knih. Registrační poplatek: dospělí čtenáři děti a studující jednorázový: 60,- Kč/rok 20,- Kč/rok 10,- Kč Pokuty z prodlení: 1. upomínka 10,- Kč (80 dní) (neposílá se) 2. upomínka 20,- Kč (90 dní) 3. upomínka 30,- Kč (120 dní) Knihovna a informační centrum otvírací doba: Pondělí pouze IC! KNIHOVNA ZAVŘENA! Úterý Středa Čtvrtek Pátek vatelstvo. Jsou ozbrojeny samopaly české výroby Škorpion. Jak se dostaly do jejich rukou? Škorpion je napínavý román ze světa českých pašeráků zbraní. Příběh začíná na moravském slovácku, kraji vína a strdí, ale také zbrojního průmyslu. Pokračuje v Kyjevě, donedávna v jednom z největších východoevropských tržišť nelegálních zbraní. nábor, který se koná plynule během školního roku každou středu a pátek od 15 hodin. Kontakt a informace tel Za TJ karate Foto seminář JAZYKOVÉ KURZY Pavel Rakušan Květoslav Culek V měsíci únoru začnou v městské knihovně probíhat kurzy výuky německého a anglického jazyka. Knihovna nabízí možnost rozšíření kurzů o výuku francouzského jazyka. Případní zájemci ať se přihlásí v Městské knihovně a Informačním centru ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: Klub důchodců Ždírec n.d. pořádá dne od hodin Posezení s písničkou hudební skupiny Doubravka v novém domě s pečovatelskou službou, v ulici Nad Řekou 560. Srdečně zvou pořadatelé Dalším jevištěm románu je Malta, sídlo překupníků, kde zbraně nabízejí teroristům. Brigáda mučedníků získá od českého obchodníka Karla Kaprála dvě protiletadlové rakety s úmyslem sestřelit letadlo ve Švédsku. Tam příběh za dramatických okolností končí. Souběžně se uzavírá také v Česku, ovšem za mimořádně příznačných i přízračných okolností.

17 Kultura HOLKY A KLUCI POZOR! Chcete vyhrát knihu? Vaše odpovědi přineste do 24. února do naší městské knihovny, nebo je Pak nám odpovězte na naši anketní otázku: odešlete nejpozději do 1. března 2006 na adresu: Která kniha, vydaná v roce 2005, se vám nejvíce líbila? Z odpovědí, které budou hromadně odeslány do Prahy, bude vylosováno padesát kluků a holek, kteří dostanou pěknou knihu. Anketní lístky si vyžádejte u vaší paní knihovnice nebo učitelky. Zde také obdržíte seznam knih vydaných v roce 2005, ze kterého budete knihu vybírat. Nakladatelství, které vydalo knihu, jež od vás dostane nejvíce hlasů, dostane cenu dětí. Slavnostní vyhlášení cen proběhne v Památníku národního písemnictví v Praze, při příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy. Anketa SUK Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo nám Havlíčkův Brod Za knihovnu Zdena Lédlová MISS PODOUBRAVÍ Junior DDM SVČ Chotěboř a Svazek obcí Podoubraví v letošním roce vyhlásil již III. ročník soutěže Miss Podoubraví. Základní kolo této soutěže proběhlo v pátek v Junioru v Chotěboři. Sešlo se zde 21 uchazeček o titul Miss Podoubraví Děvčata ve věku od 12 do 15 let musela prokázat svou inteligenci, jazykové a vyjadřovací schopnosti, kreativitu v modelování, svůj talent ve volné disciplíně a pohyblivost spojenou s rytmem v taneční soutěži. Pětičlenná porota ve složení Jaroslava Čermáková (ředitelka Junioru DDM), PaedDr. Zdenka Königsmarková (ředitelka ZŠ Buttulova Chotěboř), Milan Moc (ředitel ZUŠ Chotěboř), Milan Stránský (ředitel kulturního a společenského centra Chotěboř) a Irena Salaquardová (speciální pedagog a lektorka mažoretek) měla z dívek vybrat 10 finalistek pro finálové klání, které se bude konat v sokolovně Chotěboř. Po celodenním soutěžení a nelehké práci poroty do finále postoupily: Jana Augustinová z Oudoleně, Aneta Bartoňová ze Ždírce nad Doubravou, Michaela Beránková z Havlíčkovy Borové, Monika Dymáčková ze Ždírce nad Doubravou, Lenka Chvojková z Cibotína, Lucie Janáčková z Havlíčkovy Borové, Lucie Sedláková z Havlíčkovy Borové, Barbora Valentová z Havlíčkovy Borové, Edita Vidour- ková z Malče a Monika Zelená z Havlíčkovy Borové. Náhradnicí pro finále se stala Veronika Vytlačilová z Havlíčkovy Borové. 17., 18. a 19. února 2006 se finalistky zúčastní soustředění v Junioru Chotěboř, kde budou nacvičovat společnou aerobikovou sestavu, vylepšovat volné disciplíny, besedovat s kosmetičkou z kosmetické firmy Džafra, setkají se s kadeřnicemi a profi modelkou, budou se fotografovat, zkoušet šaty zkrátka prožijí zajímavý, ale náročný víkend. A pak hurá do finále! Držíme palce! V březnovém čísle Našich novin najdete fotografie ze soustředění finalistek soutěže a bude uspořádáno hlasování o Miss sympatie. Světlana Široká Jakže se bavili ždírečtí důchodci v roce 2005? Jistě všichni ve spokojenosti a zdraví užívali pohodu Vánoc, které sice nebyly zahaleny bílou pokrývkou, ale následně jsme všichni přivítali rok 2005 s přáním, aby byl plný pohody, spokojenosti a hlavně zdraví. Začátkem každého roku začínáme svoji činnost v lednu setkáním s písničkami hudební skupiny Doubravka. Setkání bylo uskutečněno 18. ledna 2005 od hodin v Domě s pečovatelskou službou. Zazpívat si přišlo 25 důchodců, i když venku mráz štípal do tváří. Malou radost si můžeme udělat třeba hned 14. února, kdy se v posledních letech i u nás připomíná a oslavuje Den zamilovaných. Ale přenecháme to těm mladým. Pamatujeme si, že čím více lásky dáváme, tím více ji dostáváme. Nastal masopust maskovací rej nejspíš původ na oslavu zimy a začátku jarních prací. Datum se prý určuje dle prvního jarního úplňku, tak jako Velikonoce. Veselice, bály i maškarní plesy byly protipólem ostatních měsíců v roce naplněných povinnostmi. Dnes již tomu svátku přihlížíme z povzdálí. 15. února 2005 bylo další posezení s písničkou a přišlo 26 důchodců, i když venku chumelilo a bylo nula stupňů. Vyzdobili jsme si společenskou místnost, uvařili kávičku, usmažili voňavé koblihy a pěkně si pochutnali. Další podvečer s písničkou se konal 15. března Den byl chladný i se sněhem, ale důchodce nic neodradí. Sešlo se opět 25 seniorů. Datum v kalendáři nám napovídá, že za dveřmi je jaro, které zavoní a vše nás láká ven. Čekají na nás odpočinuté zahrádky, kola a vysušené cestičky. I my se s přírodou probouzíme. K jaru patří Velikonoce, které nám pomohou navodit tu správnou atmosféru března 2005 byla uspořádána v Domě s pečovatelskou službou lékařská přednáška paní MUDr. Novákové na téma Bolesti na hrudi. Účast 32 občanů. 8. dubna 2005 jsme si zajeli do divadla v Přibyslavi na hru Robin Hood a zároveň jsme shlédli i výstavu. Následující měsíc 23. dubna jsme opět uspořádali zájezd do divadla v Jihlavě na hru Kráska a zvíře lyrické dílo od Františka Hrubína. Další náročnou tradiční akcí Klubu důchodců pod patronací Městského úřadu je setkání občanů důchodového věku města i městských částí Ždírce v měsíci dubnu v kulturním zařízení Horní Studenec. K poslechu i k tanci hrála hudební skupina Doubravka. Přivítací řeč přednesl pan starosta Jan Martinec. Tato akce je velice žádaná. Senioři jsou obdarováni upomínkovými předměty a podáváno je i občerstvení. Doprava je vždy zajištěna. Účast (pokračování na str. 18)

18 Kultura (pokračování ze str. 17) na tomto sobotním odpoledni bývá kolem sta účastníků. Na letní měsíce si neplánujeme téměř žádné akce a relaxujeme po svém. Na sobotu 10. září 2005 jsme naplánovali celodenní výlet na hrad a muzeum Ledeč nad Sázavou, dále na stanici ochrany fauny Pavlov, a potom na most přes Želivku u Hněvkovic, přírodní rezervací Stvořidla směrem domů. Počasí nám opět přálo, takže byla všestranná spokojenost. 11. října 2005 byly zahájeny tradiční podzimní večery s písničkou hudební skupiny Doubravka. Toto setkání bylo slavnostní uskutečnilo se v novém Domě s pečovatelskou službou. Na stoly jsme připravili kouzelnou podzimní vitamínovou výzdobu. Podávalo se malé pohoštění jednohubky s vínem a minerálkou. Také přišlo dvanáct nových seniorů, kteří jsou v novém Domě s pečovatelskou službou ubytováni. Celkový počet účastníků tohoto večera byl 49. Další podvečer s písničkou se konal 15. listopadu Jako vzpomínka byly pro každého připraveny malé podzimní kytičky. 23. listopadu 2005 se pořádala další lékařská přednáška paní M U D r. No vá ko vé n a a k t u á l n í t é m a Hlinsko KOMORNÍ DIVADLO ORLOVNA od hod. NEMÁM ČAS LHÁT Dlouholetý člen dovadla Semafor JOSEF FOUSEK v novém pořadu. Vstupné 90 Kč. Předprodej vstupenek v IC, Husova 41, tel od hod. LOVU ZDAR Pražská divadelní agentura Julie Jurištové uvádí situační komedii o ukradeném dědictví. Levoboček Felix je svým nezdárným bratrem ošizen o panství po otci. Se svým synem se proto snaží zmocnit otcovy závěti a bratra přelstít. Metabolické choroby cukrovka a dna. Rok 2005 uplynul a jsou zde Vánoce. Opět bylo již tradičně pořádáno posezení s koledami a písničkami hudební skupiny Doubravka. Pěkné přijití bylo 6. prosince 2005 do prostředí společenské místnosti pečovatelského domu na sváteční vánoční či mikulášský podvečer. Snad si každý pochutnal na občerstvení a v duchu svátečním si při svíčkách zanotoval vánoční koledy. Nadělovány byly drobné dárečky s přáníčkem, které zhotovily děti školního klubu základní školy ve Ždírci nad Doubravou. Na tomto večeru se sešlo 55 hostů. Závěrem mi dovolte, abych jménem klubu důchodců vyslovila poděkování celému Městskému úřadu ve Připravená lest se jim však na lovu v horské chatě vymkne z rukou a vyvrcholí prekérní situací... Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová, Martina Hudečková, Miluše Bittnerová, Petr Oliva aj. Předprodej vstupenek: IC, Husova 41, tel MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE JIŘÍ JANDA NA ODPOČINKU Výstava obrazů k 50. narozeninám. VESELÝ KOPEC (otevřeno od 15. dubna 2006) od do hod. MASOPUST 18 Ždírci nad Doubravou za poskytování finančních příspěvků na činnost klubu. Rovněž vřelé díky za spolupráci a ochotu při pořádání našich akcí. Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů do dalších let. Za klub důchodců Miluše Mühlfaitová Tradiční obchůzka masopustního průvodu v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska. BETLÉM HLINSKO (otevřeno celoročně) LEDEN až BŘEZEN: od 8.00 do hod. (polední přestávka až 13.00), v sobotu od 8 do 11 hodin, zavřeno v neděli a pondělí ZIMNÍ VYSOČINOU 12. Memoriál Ladislava Dymáčka Start a cíl: Hostinec U Štefana v Sobíňově. Trasy: 10 a 20 km, start: 8.00 až 9.00 hod. (pokračování na str. 20)

19 Na rok 2006 nabízíme tyto zájezdy, na jejichž přípravě se podílíme ve spolupráci s CK KO-TOUR a CK M-TOUR a které jsou zároveň průvodcovány Ing. Kynclem: Velikonoční Paříž a Versailles základní cena 4 680,- Kč Francie - Švýcarsko cena 5 790,- Maďarsko termální lázně Sárvár, Bürkfürdö cena 3 790,- Kč Solná komora, alpské vyhlídky cena 3 870,- Kč Korsika ostrov plný krás cena ,- Kč Normandie, Bretaň, zámky na Loiře cena 7 670,- Kč Lahůdky Azurového pobřeží cena 5 990,- Kč Předvánoční Vídeň cena 499,- Kč Cestovní agentura Ing. Jindřicha Kyncla Družstevní Ždírec nad Doubravou Tel./fax: PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ŽALUZIE VENKOVNÍ ROLETY MONTÁŽ A OPRAVY Žaluzie horizontální od 230, Kč/m 2, dále vertikální, isedesign, indesign. Venkovní rolety od 800, Kč/m 2 Oproti konkurenčním firmám z cizích regionů nabízíme navíc: tlumící kartáče průchodku chrom navíječe building záruky oprav do 24 hod. bezkonkurenční ceny Další nabídka: sítě proti hmyzu čištění vertikálních žaluzií Glosr, Nad Řekou 600, Ždírec nad Doubravou tel.: ( ) ( ) OBKLADY a DLAŽBY PRODEJ DOPRAVA PROVEDENÍ keramické obklady a dlažby spárovací tmely, lišty vybavení koupelen HOJNÝ PAVEL Horní Studenec 95 Tel.: , DUBOVÉ PODLAHY SCHODY STŘEŠNÍ OKNA Tel.: PRODÁM byt 2+1 v os. vlastnictví ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: , KOUPÍM rodinný dům ve Ždírci nad Doubravou a okolí. Tel.:

20 Citát Jsme jako prvňáčci, když se zaučíme do tajů lásky a v možnosti poznávat toho druhého nacházíme konečně sami sebe. Je třeba se však učit nejdříve základní abecedě, abychom zvládli složitost vztahu bez velkých ztrát. (neznámý autor) Městské KINO Ždírec n. D. ÚNOR čtvrtek v 7.35 a hod. HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR Film V. Británie a USA. 157 min., přístupný, Kč čtvrtek v hod. HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR Repríza filmu. 157 min., přístupný, Kč pátek v hod. HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ Česká tragikomedie. 108 min., přístupný od 15 let, Kč pátek v hod. TAJEMNÝ LET Film USA. Titulky, 99 min., přístupný, Kč pátek v a hod. KING KONG Dobrodružný film USA, SRN a Nového Zélandu. Titulky, 187 min., přístupný, Kč pátek v hod. LOVCI DINOSAURŮ Akční dobrodružný film USA a SRN. Předprodej vstupenek je půl hodiny před začátkem představení Šatna 2, Kč/ks Občerstvení Úschovna kol 4, Kč/ks Telefon kina Těšíme se na Vaši návštěvu. Kultura (pokračování ze str. 18) Chotěboř od hod. Koncert skupiny KAMELOT V kině Chotěboř, vstupné 200,- Kč, zlevněné 180,- Kč od hod. MASOPUSTNÍ BÁL PRO DĚTI hotel U Zámku v hodin, pořádá o.s. Benediktus 6.2. od hod. BESEDA s poslancem JUDr. Ing. Jiřím Karasem (KDU-ČSL), zasedací místnost MÚ Chotěboř 8.2. od hod. CIRKUS HUMBERTO Vystoupení žáků Speciálních škol Chotěboř od hod. VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE CHO- TĚBOŘE ROKU 2005 Sportovní hala TJ CHS KD OSTROV Havl. Brod od hod. divadelní sál KD OMÁMENÝ KOLOTOČ Divadelní představení, ve kterém Vanda Hybnerová a Saša Rašilov roztáčí kolotoč deseti postav v deseti milostných dialozích. Společenská kronika Dne 24. prosince 2005 oslavil krásné životní jubileum, 90 let, pan Jan Fidra z Údav čp. 10. Jménem svým i spoluobčanů popřáli panu Fidrovi členové osadního výboru mnoho zdraví a spokojený život plný optimismu a radosti i v dalších letech. Narodili se: Matyáš Plíhal, Ždírec n.d Veronika Burianová, Ždírec n.d David Dobiáš, Ždírec n.d Daniela Němcová, Ždírec n.d Aleš Wasserbauer, Ždírec n.d Marek Mühlfait, Kohoutov Filip Barták, Ždírec n.d. Rodičům upřímně blahopřejeme a malým občánkům přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky. Úmrtí: zemřela paní Božena Paulusová z Údav zemřel pan Přemysl Vlček z Horního Studence Čest jejich památce! Dne to bude 5 let, co nás navždy opustil pan Karel Jirka ze Ždírce nad Doubravou. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. Naše noviny Vydává Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou. Redakční rada: Milada Gajdorusová, Anna Horáková, Zdeněk Marek, Jan Martinec, Dana Matějková, Jiří Pavlíček, Josef Ressl, Jana Uchytilová, šéfredaktor: Zdena Lédlová. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat. Adresa redakce: MÚ Ždírec n.d., Školní 500, Ždírec n.d., fax: , Elektronický archiv NN: Povoleno OkÚ Havl. Brod, kult. 5/91, reg. zn. 7/91. Náklad 850 výtisků. Uzávěrka č Grafická úprava, sazba a tisk GRAFIES Hlinsko. Vytištěno na recyklovaném papíru.

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 53 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 23.března 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 58 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 8.června 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program schůze

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-33-2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮVKY ZE DNE 12.3.2013 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav Peštál,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body:

Program: Pozvánka ze dne Program upraven a doplněn o nové body předložené starostou. Doplnění programu: Za bod 9) se vkládají body: Zápis č. 1/2015/4 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 11.2.2015 Jednání bylo zahájeno v 18:00 hod Přítomno: 13 členů ZM Krucemburk dle presenční listiny Omluveni: Vít Janáček Hosté:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 37 Obsah: Slovo ředitele školy, škola v přírodě, dopravní hřiště, dětská tvorba, vyhodnocení sběru. Červen 2011 TOCHOVICE

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 3.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28. dubna 2011 v zasedací síni

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 54 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 13.dubna 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Jan Matějka, Hubert Kolář Program schůze

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, konané dne v 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, konané dne v 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2017, konané dne 26. 6. 2017 v 20:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce Ing. Miroslav Lev jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 17. 12. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní -

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 13. Kontrola usnesení z minulých schůzí. 11. 5. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 13. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 23. schůze rady města, která se konala dne 14. října 2015 od 09:00 hodin do 11:40 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení

1. Schválení zápisu ze zasedání ZO z a z a kontrola usnesení ZO-29-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 10.12.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 2/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 29.4.2016 na Bažantnici. Zasedání Myslivecké

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan

Milan Kružík, Libor Melichar, Radek Procházka, Jana Krejčí, Ladislav Krejčí, Rymeš Jiří, Rymeš Milan ZO-13-2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2011 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-20.00 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 10.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 27.května 2004 Přítomni: 13

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák

Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p. Svoboda,p. Halák Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 14. 09.2016 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl, p.novák,.p. Pelikán,p. Mišta,p.Pazderka,p.

Více

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Hrobčice Vážení občané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory, potřeby a přání v souvislosti s připravovaným aktualizovaným

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 12.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 28.srpna 2008 od 18:00 hod.

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou strana 1/5 Město Ždírec nad Doubravou Zápis ze 7.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 17. prosince 2015 v zasedací

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.2.2008 od 18.00 hod na OÚ ve Žlebech. Přítomno: 8 18.30 hod. p. Mrkvička Omluveni: 2 Neomluven: 1 Řídící zasedání: p. Šindelář Návrhová komise: ing. Kožený,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč

Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Českomoravská myslivecká jednota, z.s. okresní myslivecký spolek Třebíč Zápis č. 4/2016 ze schůze okresní myslivecké rady OMS Třebíč, která se uskutečnila dne 15.7.2016 na sekretariátu OMS v Třebíči. Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 19. 11. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.01

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více