REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA"

Transkript

1 REPUBLIKA ČEŠKA: VODIČ KROZ ZEMLJU ODREDIŠTA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: Površina: 78,866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 9.6% 2 2. Opći uvjeti za ulazak i informacije o vizama Vize se mogu izdavati u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Češke. Ambasada Republike Češke u Albaniji Rruga Skenderbeu 10, Tirana tel: 00355/4/234004, , informacije o vizama-00355/4/ (ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13:00 do 16:00) fax: 00355/4/ web: Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini Franjevačka 19, Sarajevo, tel: /447525, , , KO Konzularni: / Diplomatska i konzularna služba: tel.: / fax (sekretar i konzularni odjel): / web: Ambasada Republike Češke u Bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji Ul. Salvador Aljende 35, Skopje, 1000 tel: / fax: / Broj stanovnika Republike Češke iz septembra 2010, Češki Ured za statistiku 2 Stopa nezaposlenosti u Republici Češkoj iz februara 2011, Češki Ured za statistiku Ovaj Vodič je ažuriran u okviru projekta Migracije za razvoj na Zapadnom Balkanu (MIDWEB) a finansira se iz Višekorisničkog IPA 2 programa Evropske komisije za godinu. Revidirano aprila 2011.

2 Ambasada Republike Češke u Srbiji Bulevar kralja Aleksandra 22, Beograd, tel: / fax: / web: Diplomatske misije Republike Češke ovlaštene su odlučivati o zahtjevima za vize za kratki boravak, t.j. zahtjevima za aerodromske tranzitne vize (A), tranzitne vize (B) ili vize za boravak kraći od 90 dana (C). O zahtjevima za vize za duži boravak (vize za boravak koji prelazi 90 dana), dugoročne i trajne dozvole boravka odlučuje policija za strance Republike Češke. Ako namjeravate boraviti u Republici Češkoj duže od tri mjeseca morate dobiti vizu za duži boravak. Budući da je Republika Češka članica šengenskog sporazuma, češka ulazna viza daje pravo njenom nositelju da ulazi u čitav šengenski prostor. 2.1 Tranzitne vize (A, B): Aerodromska viza (A) dozvoljava Vam tranzit preko meñunarodnog aerodroma u šengenskoj zoni, ne ulazeći na šengenski teritorij. Državljani Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Bivše jugoslavenske republike Makedonije, Crne Gore i Srbije ne trebaju aerodromsku vizu (A). Tranzitna viza (B) izdaje se na razdoblje od pet dana i služi za tranzit šengenskim teritorijem kopnenim putem. 2.2 Šengenska viza za kratkotrajni boravak (C): Viza za kratkotrajni boravak (C) dozvoljava nositelju da boravi do 90 dana u šengenskom teritoriju unutar razdoblja od 180 dana, u svrhe turizma, posjete porodici ili poslova. Hrvatski državljani ne trebaju vizu za kratkotrajni boravak (C). Od 19. decembra 2009, državljani Srbije, Crne Gore i Bivše jugoslavenske republike Makedonije koji posjeduju biometrijske pasoše mogu putovati kroz šengenski prostor bez viza. Od 15. decembra 2010, grañani Albanije i Bosne i Hercegovine takoñer mogu bez viza prelaziti vanjske granice zemalja EU, koje su članice šengenske zone. 3 Prema tzv. Pravilu 90/180, strani državljanin može boraviti u Republici Češkoj/šengenskom području najviše 90 dana (3 mjeseca) tokom perioda od pola godine, računajući od dana prvog ulaska. Nakon boravka od 90 dana, potrebno je napustiti Republiku Češku/šengensko područje. On/ona se može vratiti tek u drugoj polovici godine. Državljani gore navedenih zemalja koji putuju u Republiku Češku/šengensko područje ne smiju raditi ili podnositi zahtjev za azil u bilo kojoj zemlji članici EU. Ukoliko je svrha boravka zaposlenje, onda je potrebno posjedovati šengensku (kratkoročnu) vizu. Prije putovanja u Republiku Češku, grañani Kosova (UNSCR 1244) trebaju podnijeti zahtjev za vizu (kratkoročnu ili dugoročnu, zavisno od svrhe boravka). 2.3 Dugoročna viza (D) VISAPOINT je online sistem kojim upravlja Ministarstvo inostranih poslova Republike Češke, koji omogućava stranim državljanima da se registriraju za podnošenje zahtjeva za vizu za dugoročni boravak duži od 90 dana na teritoriji Republike Češke. VISAPOINT takoñer služi za registraciju osoba koje podnose zahtjev za dugoročnu boravišnu dozvolu ili stalnu boravišnu dozvolu na teritoriji te republike. U takvim slučajevima registracija je dobrovoljna. Prevashodni cilj sistema VISAPOINT je da osigura jednak i pravedan pristup svim osobama koje podnose zahtjev, da uspostavi jednake uslove za podnošenje zahtjeva za dugoročne vize za 3 Državljani Srbije, Crne Gore, Bivše jugoslavenske republike Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine moraju podnijeti zahtjev za vizu kada putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku, jer ove zemlje nisu dio Šengenske zone. Takoñer moraju dobiti vizu za ulazak u Bugarsku, Kipar, Lichtenstein i Rumuniju, koje su članice EU, ali još nisu počele sa primjenom pravila za zemlje članice Šengenske zone. 2

3 boravak duži od 90 dana u diplomatskim predstavništvima, da poveća efikasnost postupka odobravanja viza, i konačno da osigura ugodniji ambijent za podnosioce zahtjeva. Za podnošenje zahtjeva za vizu, strani državljani se trebaju registrirati na web stranici Kako bi se registrirali, moraju posjedovati adresu. Registraciju može izvršiti sam podnosilac zahtjeva, ali takoñer i strana koja ga poziva ili bilo koja druga osoba. Registracija je besplatna. Izvršavanje registracije ne znači da je viza izdata. Svaki podnosilac zahtjeva za dugoročni boravak duži od 90 dana mora izvršiti registraciju na VISAPOINT kako bi mogao podnijeti zahtjev. Bez odgovarajuće registracije stranom državljaninu neće biti omogućeno da podnese zahtjev za vizu u diplomatskom predstavništvu, neće se obaviti intervju s njim i postupak obrañivanja zahtjeva za izdavanje vize neće započeti. Podnositelji zahtjeva za vizu za dugoročni boravak moraju lično podnijeti obrazac zahtjeva za češku vizu ( zajedno s drugim potrebnim dokumentima u češkoj ambasadi ili konzulatu. Podnositelju će se zaračunati naknada za prijavu. Podnositelji mlañi od 15 godina izuzeti su od obaveze plaćanja naknade. Zaprimivši prijavu za dugoročni boravak zajedno s drugim potrebnim dokumentima, diplomatska misija proslijedit će je Regionalnom uredu Odjela za politiku azila i migracije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke (DAMP) na razmatranje i daljnji postupak. Svaka prijava se razmatra zasebno. Odluka se prosljeñuje nazad diplomatskoj misiji koja zatim obavještava podnositelja. Ako je viza odobrena, diplomatska će misija zalijepiti naljepnicu s vizom u putni dokument podnositelja. Prije tog čina, stranac će morati pokazati dokument koji dokazuje da on/ona ima policu putnog osiguranja koja važi za razdoblje boravka na teritoriju Republike Češke. Potrebni dokumenti: - prijavni obrazac ( - 2 fotografije - Važeći pasoš - dokument koji potvrñuje posjedovanje dovoljnih financijskih sredstava za boravak u Republici Češkoj (nije potrebno ako se traži viza u svrhu zapošljavanja) - dokument vezan uz svrhu boravka u Republici Češkoj (potvrda prihvaćanja u studijski program u Republici Češkoj, kopija radne dozvole koju je izdao Ured za zapošljavanje ili registarski broj pod kojim je prijava za radnu dozvolu zaprimljena, kopija vjenčanog/rodnog lista, pozivnog pisma, itd.) - dokument koji potvrñuje smještaj u Republici Češkoj (npr. ugovor o najmu) - prijava za policijsko odobrenje (evidencija kaznenih djela) može se dobiti u ambasadi Svi se dokumenti moraju predati u originalu ili ovjerenoj kopiji. Za sve pojedinosti o zahtjevima i dokumentima koje zahtjeva Vaša konkretna situacija, ili za izvršenje prijave, molimo kontaktirajte Vaše najbliže češko veleposlanstvo ili konzulat. Pogledajte takoñer: 3. Imigracija u svrhu zaposlenja Uslovi ulaska i boravka stranih radnika Bilo koji stranac može raditi u Republici Češkoj pod uslovom da posjeduje važeću dozvolu rada i važeću dugoročnu vizu za svrhe zapošljavanja, temeljem provjere tržišta rada, t.j. kada poslodavac nije u mogućnosti pronaći državljana Češke ili EEA sa zadovoljavajućim vještinama ili kvalifikacijama. Dozvola za zapošljavanje strane radne snage (za poslodavca) Prijavu za dozvolu za zapošljavanje stranih zaposlenika podnosi poslodavac Uredu za rad u mjestu u kojem će budući zaposlenik obavljati svoj rad. Ako poslodavac dobije dozvolu Ureda za rad da regrutira zaposlenike u inozemstvu, on može zaposliti stranca jedino ako stranac ima: 3

4 važeću dozvolu za rad koju je izdao Ured za rad u mjestu u kojem će se rad izvršavati važeću dugoročnu vizu za svrhe zapošljavanja pisani ugovor o zapošljavanju za razdoblje koje odgovara razdoblju navedenom od strane Ureda za rad na odluci o zapošljavanju stranaca. Obrazac za prijavu: Radna dozvola za zaposlenika Čim poslodavac dobije dozvolu za regrutiranje zaposlenika iz inostranstva od strane odgovarajućeg Ureda za rad, strani zaposlenik mora ispuniti prijavu za dozvolu za rad ( i uputiti ju istom Uredu za rad koji je izdao gore navedenu dozvolu poslodavcu. Stranac se može prijaviti samo za posao koji je naveden u dozvoli. To se obično radi prije dolaska stranca u Republiku Češku. Zaposlenik se može prijaviti za dozvolu rada u pisanom obliku nadležnom češkom uredu za rad, njega/nju može predstavljati u tom postupku poslodavac ili drugi ovlašteni predstavnik. Prijava mora takoñer sadržavati: - izjavu poslodavca da će zaposliti podnositelja prijave - ovjereni primjerak potvrde o profesionalnoj kvalifikaciji podnositelja prijave, potvrde o upisu u visoku školu, univerzitetske diplome - ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju (ne starije od mjesec dana). Radna dozvola vrijedi samo za zapošljavanje kod poslodavca, za vrstu rada i mjesto rada kako je navedeno u dozvoli. Drugi relevantni obrasci dostupni su na: Čim stranac podnese prijavu za radnu dozvolu on/ona može podnijeti i prijavu za dugoročnu vizu u svrhu zapošljavanja. Prijava za dugoročnu vizu za svrhu zapošljavanja može se predati istovremeno s prijavom za radnu dozvolu. Kod podnošenja prijave za dugoročnu vizu podnositelj mora navesti registarski broj svoje prijave za radnu dozvolu kao i podatak kod kojeg Ureda za zapošljavanje je ta prijava podnesena. Za pojedinosti o prijavi za vizu pogledajte odjeljak o dugoročnoj vizi (D) gore. Radne dozvole izdate s obzirom na situaciju na tržištu rada Radna dozvola izdata s obzirom na situaciju na tržištu rada (poslodavac mora imati dozvolu Ureda za rad da bi zaposlio radnika iz inostranstva) biti će izdana strancu koji će biti sezonski radnik na šest mjeseci u kalendarskoj godini, pod uslovom da šest mjeseci proñe izmeñu dva takva zaposlenja. Radne dozvole izdane bez obzira na situaciju na tržištu rada Radna dozvola bez obzira na situaciju na tržištu rada (poslodavac ne mora posjedovati dozvolu za zapošljavanje radnika iz inostranstva) će se izdati stranom državljaninu: koji u Republici Češkoj obavlja sistematičnu obrazovnu djelatnost kao pedagoški ili akademski zaposlenik univerziteta ili naučno-istraživački ili razvojni zaposlenik istraživačkog instituta; koji će se zaposliti na ograničen vremenski period kako bi unaprijedio vještine i kvalifikacije u odabranom poslu (stažiranje), ali u trajanju kraćem od 1 godine. Ovaj period je moguće produžiti ali ne u trajanju dužem od perioda potrebnog za sticanje specijalističkih kvalifikacija u skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Češkoj; 4

5 starosne dobi do 26 godina zaposlen na privremenim poslovima i poslovima ograničenog trajanja u okviru razmjena izmeñu škola ili omladinskih programa u kojima učestvuje Republika Češka; koji je svešteno lice crkve registrirane u Republici Češkoj ili vjerskog društva registriranog u Republici Češkoj; za kojeg je ovo propisano meñunarodnim ugovorom kojeg je odobrio Parlament Republike Češke i koji je obavezujući za Republiku Češku; radna dozvola se izdaje strancu kojem je već izdana viza u svrhu boravka u skladu sa zakonom o stalnom boravku ili kome je odobrena dugoročna boravišna dozvola iz istog razloga ili koji je podnio zahtjev za izbjeglički status ili kome je odobrena boravišna viza u skladu sa zakonom o izbjeglicama ali ne prije 12 mjeseci nakon dana podnošenja zahtjeva za izbjeglički status; koji će raditi u Republici Češkoj zbog izbora ili imenovanja na odreñeno radno mjesto; u ovom slučaju poslodavac će pismeno dokumentirati da je ovo radno mjesto popunjeno činom izbora ili imenovanja ( 97,147 Zakona o radu). Ko ne treba radnu dozvolu Radna dozvola nije potrebna stranom državljaninu: a) koji ima stalni boravak u Republici Češkoj b) koji je član porodice člana diplomatskog predstavništva, konzularnog ureda, ili član porodice zaposlenika meñunarodne vladine organizacije sa sjedištem u Republici Češkoj, u slučaju kada je zagarantiran reciprocitet kroz meñunarodni sporazum kojeg je dogovorila vlada c) koji je dobio azil ili dodatnu zaštitu d) koji je izvoñač, obrazovni radnik, akademski radnik na univerzitetu, istraživač koji učestvuje na istraživačkom sastanku, učenik ili student do 26 godina, sportista, osoba koja u Republici Češkoj vrši snabdijevanje robama ili uslugama ili ove robe uvozi ili osoba koja obavlja grañevinske poslove na osnovu komercijalnog ugovora i, ukoliko je potrebno, garancijske radove i popravke i čiji rad u Republici Češkoj ne traje duže od sedam uzastopnih kalendarskih dana ili ukupno 30 dana tokom kalendarske godine, e) koji je zaposlen u Republici Češkoj u skladu da meñunarodnim ugovorom koji je odobrio Parlament Republike Češke i koji je već obavezujući u Republici Češkoj; f) koji je član spasilačke jedinice i pruža pomoć na osnovu meñudržavnih sporazuma o uzajamnoj pomoći kako bi se uklonile posljedice nesreća i katastrofa, te u slučaju pružanja humanitarne pomoći; g) koji radi u meñunarodnom prevozu, ukoliko ga je njegov/njen strani poslodavac poslao na rad u Republiku Češku; h) koji posjeduje akreditaciju za medije; i) koji je vojni ili civilni pripadnik oružanih snaga zemlje koja ga je poslala u skladu sa posebnim zakonom; j) koji se obrazuje za budući poziv u Republici Češkoj, odnosno svakodnevno pohaña nastavu u srednjoj školi ili visokoškolskoj ustanovi, ili pohaña studij na univerzitetu; k) koji je poslodavac sa sjedištem u drugoj zemlji članici Evropske unije poslao u Republiku Češku da pruža usluge; l) koji ima boravak u Republici Češkoj na osnovu dugoročne boravišne dozvole u svrhu spajanja porodice kada ovo znači zajednički život porodice sa stranim državljaninom u skladu sa gore navedenim tačkama (a c); 5

6 m) koji ima boravak u Republici Češkoj na osnovu dugoročne boravišne dozvole stanovnika druge zemlje članice Evropske unije u svrhu zaposlenja, ukoliko je proteklo više od 12 mjeseci od izdavanja ove dozvole; n) koji obavlja sistematične obrazovne ili naučne djelatnosti kao obrazovni ili istraživački radnik na univerzitetu ili kao naučni, istraživački ili radnik na razvojnom projektu na javnom istraživačkom institutu ili drugoj istraživačkoj organizaciji u Republici Češkoj u skladu sa posebnim zakonodavstvom; o) koji je stekao srednjoškolsko ili više stručno obrazovanje na konzervatoriju u skladu sa Zakonom o obrazovanju ili univerzitetsko obrazovanje u skladu sa Zakonom o univerzitetima 9), ili p) koji u Republici Češkoj boravi na osnovu dugoročne boravišne dozvole u svrhu zajedničkog života porodice, ukoliko je to zajednički život porodice sa stranim državljaninom koji u Republici Češkoj ima status dugoročnog boravka u EU, ili u nekoj drugoj zemlji članici Evropske unije, a koji je tokom tog boravka bio zaposlen u Republici Češkoj barem 12 mjeseci na osnovu radne dozvole. U slučaju zaposlenja stranog državljanina u skladu sa tačkama od a do e i tačkama od j do p, poslodavac ili pravno lice ili osoba kojoj je strani državljanin upućen od strane njegovog/njenog poslodavca, na osnovu ugovora o radu, ima obavezu da obavijesti nadležni ured za zapošljavanjem pismenim putem o ovoj činjenici najkasnije sa danom početka rada stranog državljanina. Deficitarni sektori tržišta rada Republika Češka ima manjak inženjera u tehnologiji i grañevinarstvu, softverskih inženjera, visoko specijaliziranih informatičkih stručnjaka, specijalista za korisničke usluge i razvoj baza podataka, poslovnih profesionalaca, visoko kvalificiranih menadžera, izvršnih profesionalaca i zastupnika u prodaji (posebno u specijaliziranim područjima kao što su zastupnici prodaje u farmaceutici). Traženo je i medicinsko osoblje, posebno iskusne medicinske sestre, zubari, specijalisti interne medicine, anesteziolozi, specijalisti za ginekologiju i porodiljstvo, patolozi i pedijatri. Nadalje, mnogo se slobodnih radnih mjesta nalazi u grañevinskom i proizvodnom sektoru. Web stranice za traženje posla Postoje posebne web stranice za strance koji traže posao u Republici Češkoj. Možete postaviti svoju biografiju na (samo na češkom) i ona će odmah biti dostupna poslodavcima u Republici Češkoj. Gore navedene web stranice takoñer daju strancima mogućnost pretraživanja baze podataka o radnim mjestima koja se nude u Republici Češkoj. Baza podataka sadrži informacije iz svih ureda za zapošljavanje u Republici Češkoj. Pretraživanje je postavljeno tako da se automatski pokazuju radna mjesta dostupna strancima, t.j. ona radna mjesta za koja su poslodavci dobili dozvolu da zapošljavaju djelatnike iz inozemstva. Baza podataka za strance (Češko ministarstvo rada i socijalnih pitanja): Svaki podnositelj zahtjeva može takoñer tražiti posao u bazi podataka Češkog zavoda za zapošljavanje. Uredi za zapošljavanje registriraju slobodna radna mjesta širom Republike Češke. Radna mjesta su oglašena na panoima ureda za zapošljavanje ( Svaki stranac može takoñer koristiti usluge agencija za zapošljavanje licenciranih od strane Ministarstva rada i socijalnih pitanja. Važeći i ažuriran popis ovlaštenih agencija može se naći na (samo na češkom). Tu trebate tražiti u popisu agencija koje imaju licencu za traženje posla za strance u odjeljku Předmět povolení kliknite na drugo polje od vrha Na území ČR - cizinci podle 60/1b, a zatim kliknite HLEDEJ (traži). Možete tražiti slobodna radna mjesta i kod privatnih agencija za regrutiranje: 6

7 i druge: Au-pair i drugi specifični programi rada za strance Pilot projekt odabira kvalificiranih stranih radnika Odabranim kvalificiranim radnicima data je mogućnost da zatraže trajnu dozvolu boravka nakon kraćeg vremenskog razdoblja, t.j. nakon jedne i po godine (kategorija visoko kvalificiranih radnika), odn. nakon dvije i po godine (standardna kategorija kvalificiranih radnika) neprekinutog boravka i rada (za razliku od sadašnjeg standardnog razdoblja od pet godina). Kategorija visoko kvalificiranih radnika uključuje učesnike pilot projekta s fakultetskim obrazovanjem koji rade na poslovima za koje se traži fakultetsko obrazovanje kakvo odgovara njihovoj kvalifikaciji (obrazovanje ili praksa). Zajedno s učesnicima u projektu, i članovima njihove porodice je dozvoljeno da se nastane u Republici Češkoj i dobiju trajnu dozvolu boravka. Učesnici koji u prvoj godini projekta izgube posao mimo svoje krivice imaju period čekanja od 45 dana za vrijeme kojeg ne gube svoju vizu i njihova dozvola boravka nije opozvana. Gore navedeni period čekanja služi kao vrijeme u kojem učesnici projekta traže drugi posao u Češkoj. U narednim godinama pilot projekta učesnici dobivaju period počeka takoñer i ako izgube posao iz drugih razloga. Projekt je otvoren: državljanima Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kanade, Indije, Kazahstana, Bivše jugoslavenske republike Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Ruske federacije, Srbije i Ukrajine, osobama koje su diplomirale na češkim univerzitetima bez obzira iz koje zemlje dolaze (osim onih koji su studirali u Češkoj kao dio programa pomoći za njihove zemlje porijekla), a koji su diplomirali godine ili kasnije, osobama koje su završile češke srednje škole bez obzira na zemlju porijekla, te koje su položile maturski ispit godine ili kasnije. Podnositelji prijave moraju imati završenu srednju školu, Podnositelji prijave moraju pronaći legalno zaposlenje u Republici Češkoj, Podnositelji prijave moraju dobiti najmanje 25 bodova u kompjutoriziranom postupku odabira koji boduje različite kriterije (kvalifikacija, praksa, jezične vještine, obiteljska situacija, itd.). Za više informacija, pogledajte: ili kontaktirajte misiju IOM-a u vašoj zemlji: IOM Beograd: , 7

8 IOM Zagreb: , IOM Sarajevo: , IOM Skopje: , IOM Podgorica: Imigracija u svrhu učenja i studiranja Češki obrazovni sistem Obrazovni sistem Republike Češke sastoji se od: predškolske razine (dječji vrtić) osnovne škole srednje škole o gimnazije o srednje stručne škole o srednjeg centra za osposobljavanje jezičnih škola nakon ispita po završetku škole (učenici kojima je dozvoljeno proći državni jezični ispit) konzervatorija koledža ustanova visokog obrazovanja o univerziteta o dodiplomskih ustanova posebnog obrazovanja Uslovi obrazovanja za strance odreñeni su Zakonom o obrazovanju. Državljani EU imaju ista prava kao i državljani Republike Češke u pogledu obrazovanja. Državljani trećih zemalja imaju pristup srednjem i visokom obrazovanju nakon što dokažu zakonitost svog boravka u Republici Češkoj i to najkasnije na početku školske godine. Pohañanje osnovne škole je obvezno i besplatno. Obavezno obrazovanje dostupno je i strancima pod uslovom posjedovanja češke dozvole boravka. Državljani država članica EU mogu zatražiti besplatnu poduku uključujući časove češkog jezika. Ova opcija nije dostupna državljanima trećih zemalja. Nadalje, djeca tražitelja azila imaju pravo na časove češkog jezika. Ministarstvo obrazovanja izdalo je smjernice (br / ) za školovanje stranaca u srednjim školama i koledžima. Ti uvjeti uključuju: zakonski boravak (uključujući tražitelje azila i osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom); dokumenti koji dokazuju zakonitost boravka pokazuju se upravitelju škole na dan početka nastave, ili se prilažu prijavi za pohañanje srednje škole. vladanje češkim jezikom (osnovno obrazovanje odvija se isključivo na češkom jeziku, a škole nisu obavezne organizirati posebne razrede u kojima se podučava češki jezik i drugi oblici poduke za strance; kvalifikacijski ispiti za srednje škole isključivo su na češkom jeziku. Odlukom upravitelja škole takav ispit na češkom jeziku može biti zamijenjen intervjuom. drugo (prolazak na kvalifikacijskom ispitu ili prilaganje priznate potvrde ili diplome). Strani studenti mogu studirati u javnim tercijarnim školama ili školama koje je ustanovila država bez obzira imaju li kratkoročni, dugoročni ili trajni boravak u Republici Češkoj. Strani studenti studiraju u tercijarnim školama pod istim uslovima kao i češki grañani, pod uvjetom da su u mogućnosti pratiti nastavu na češkom jeziku. Stoga, ako se od čeških studenata traži plaćanje studija, isti će uslov vrijediti i za strane studente. 8

9 Strani studenti koji žele studirati u češkoj tercijarnoj školi na drugom jeziku, a ne na češkom, moraju platiti školarinu. U privatnim tercijarnim školama svi studenti plaćaju školarinu. Isti uvjeti vrijede za češke državljane i strance. Za dodatne informacije, pogledajte: Uslovi ulaska i boravka za studente Ako želite studirati ili učestvovati u naučno-istraživačkom radu u Republici Češkoj, u razdoblju dužem od tri mjeseca, morate se prijaviti za dugoročnu dozvolu boravka u svrhu studiranja. Studij uključuje npr. jezične i stručne pripremne kurseve (koji prethode studiranju na univerzitetu), kurseve jezika organizirane u sklopu programa EU ili u okviru meñunarodnog sporazuma, razmjenu iskustava ili studijske izlete osoba odgovornih za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala (dokle god se ove aktivnosti odvijaju u sklopu EU programa), itd. Izuzeci: obrazovanje u osnovnoj školi, srednjoj školi ili konzervatoriju koje nije u sklopu programa razmjene ili programa strukovne prakse. Prijave se mogu podnijeti u ambasadama. Za popis dokumenata koje morate priložiti uz prijavu, pogledajte: r_the_4.html Dodiplomske i post-diplomske stipendije Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta Republike Češke takoñer dodjeljuje stipendije u skladu s meñunarodnim konvencijama koje obavezuju Republiku Češku. Akademska informacijska agencija objavljuje ažurirani popis stipendija koje se daju na osnovi meñunarodnih ugovora: Filozofski fakultet Masarikovog univerziteta Dekan Filozofskog fakulteta Masarikovog univerziteta dodjeljuje šest, a Institut za češki jezik dvije tromjesečne stipendije u iznosu CZK mjesečno onima koji studiraju češki jezik, književnost i kulturu. Ove stipendije vrijede od oktobra do decembra i namijenjene su studentima koje zanima češki studiji. Podnositelji prijave moraju dokazati dobro znanje češkog jezika kako bi bili u mogućnosti pratiti nastavu i seminare koji se održavaju na češkom. Stipendije ne uključuju zdravstveno osiguranje. Više o tome na: Popis glavnih univerziteta i koledža Pogledajte na web stranici Ministarstva obrazovanja, mladih i sporta Republike Češke na: Programi za strane studente, gdje je to primjenjivo 1. Američka poslovna škola u Pragu, Prag 1, Truhlarska 13 15, IČ: provodi studijski program: College of Business Rochester Institute of Technology specijalizacija: ekonomija i menadžment program postdiplomskog studija 2. Češki institut za menadžment u Pragu Fakultet menadžmenta Escuela Siuperior de Marketing y Administracion ESMA/ESMATUR Barcelona s.r.o., Prag 9, Svarovska 124/3, IČ:

10 provodi studijski program: Escuela Siuperior de Marketing y Administracion Barcelona specijalizacija: korporativna ekonomija i upravljanje program dodiplomskog studija specijalizacija: program MBA (Magistar poslovnog upravljanja) program postdiplomskog studija 3.Njujorški univerzitet u Pragu, s.r.o., Prag 2, Legerova 619/72, IČ: provodi studijski program: Empire State College, State University of New York, specijalizacija: komunikacijske i medijske nauke program dodiplomskog studija specijalizacija: meñunarodna i evropska ekonomija specijalizacija dodiplomskog studija: korporativna ekonomija i upravljanje specijalizacija dodiplomskog studija: političke nauke program dodiplomskog studija specijalizacija: psihologija program dodiplomskog studija 4. Mezinárodní institut podnikatelství a práva v Praze (Meñunarodni institut biznisa i prava), spol. s.r.o., Jesenice, Zdiměřice 76, IČ: provodi studijski program: Moscow Institute of Business and Law; Transcarpathian State University specijalizacija: ekonomija program dodiplomskog studija specijalizacija: pravo program dodiplomskog i postdiplomskog studija 5. Meñunarodni centar za modern obrazovanje s.r.o., Prag 1, Štěpánská 61, IČ: provodi studijski program: Russian Chemical Technological University of D. I. Mendeleev specijalizacija: menadžment program dodiplomskog i postdiplomskog studija specijalizacija: pravo program postdiplomskog studija 6. B.I.B.S., a.s., Brno-Černá Pole, Lidická 1879/48, IČ: provodi studijski program: The Nottingham Trent University specijalizacija: BA (hons) u poslovnom menadžmentu program dodiplomskog studija specijalizacija: BA (hons) prava I poslovnog menadžmenta program dodiplomskog studija 7. MPU o. p. s., Prag 5, Malátova 9/543, IČ: provodi studijski program: Non-state Educational Faculty of Higher Professional Education, Saint Petersburg University of International Economic Relations, Economics and Law specijalizacija: finansije i krediti program postdiplomskog studija specijalizacija: odnosi s javnošću program postdiplomskog studija 8. Anglo-americká vysoká škola (Anglo-Američki koledž), o. p. s., Prag 1, Lázeňská 4, č. p. 287, IČ: provodi studijski program: University of Wales specijalizacija: komparativno pravo program dodiplomskog studija 9. Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (Otvorena evropska akademija za ekonomiju I politiku u Pragu) s. r. o., Prag 7, Kamenická 42/624, IČ: provodi studijski program: International Academy of Human Resources specijalizacija: menadžment program dodiplomskog i postdiplomskog studija 10. University of Northern Virginia Prag, s. r. o., Prague 1, Na Poříčí 12/1041, IČ: provodi studijski program: University of North Virginia specijalizacija: poslovne studije program dodipolomskog studija specijalizacija: poslovne studije finansije, marketing, opći menadžment MBA program postdiplomskog studija 10

11 11. Bankovní institut vysoká škola (Institut za bankarstvo/koledž za biznis), a. s., Prag 7, Ovenecká 9/380, IČ: provodi studijski program: der Europa Fachhochschule Fresenius gem. GmbH specijalizacija: mediji i menadžment program dodiplomskog studija Židovski studiji u Pragu: = F C700C7D74140F0A70036E &Type=O&sType=O&Link_ID=4E1D468C B3CE7501D5AC66 Dodiplomski program centralno-europskih studija (Prag) (Brno) 5. Boravak u Republici Češkoj Dugoročna dozvola boravka Za ovu vrstu boravišne dozvole možete se prijaviti ako ste boravili na teritoriji Republike Češke temeljem vize izdane na duže od 90 dana, a želite boraviti na istom teritoriju privremeno, ali duže od jedne godine, ne mijenjajući svrhu svog boravka. Prijave se mogu podnijeti na odjelu policije za strance nadležnom za Vaše mjesto boravka u Republici Češkoj. Popis dokumenata koji se zahtijevaju uz prijavu nalaze se ovdje: Obrazac za prijavu nalazi se ovdje: Dugoročna dozvola boravka u svrhu studiranja Za ovu se vrstu dozvole možete prijaviti ako želite privremeno boraviti na teritoriju Republike Češke u razdoblju dužem od tri mjeseca u svrhu studiranja. Studiranje uključuje npr. jezične i stručne pripremne kurseve (koji prethode studiranju na univerzitetu), kurseve jezika organizirane u sklopu programa EU ili u okviru meñunarodnog sporazuma, razmjenu iskustava ili studijske izlete osoba odgovornih za obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala (dokle god se ove aktivnosti odvijaju u sklopu EU programa), itd. Iznimke: obrazovanje u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na konzervatoriju koje se ne provodi kao dio programa razmjene ili programa strukovne prakse. Prijave se mogu predati u ambasadi. Popis dokumenata koje treba priložiti s prijavom nalazi se ovdje: e_permit_for_the_1.html Trajna dozvola boravka Trajna dozvola boravka dostupna je: - bilo kojem strancu koji je boravio u Republici Češkoj tijekom pet godina neprekidno, temeljem dugoročne vize 11

12 - članovima obitelji čeških državljana koji ne moraju ispuniti uvjet od pet godina boravka (supruga, maloljetno dijete, dijete iznad 18 godina ako se ne može brinuti o sebi, samostalni roditelj stariji od 70 godina, usvojeno dijete) - članu porodice izbjeglica u Češku republiku, - maloljetnoj djeci nositelja trajne dozvole boravka, ili njihovoj djeci iznad 18 godina ako se ista ne mogu brinuti o sebi Prijave za trajni boravak podnose se češkoj diplomatskoj misiji u inostranstvu ili uredu češke policije za strance. Podnositelj prijave čija je prijava prihvaćena dobit će potvrdu o dozvoli boravka koja vrijedi 10 godina. Obrazac za prijavu nalazi se na: Dozvola boravka u svrhu spajanja porodice Pogledaj poglavlje 7 o spajanju porodice. Dugoročna dozvola boravka za osobe s boravištem u EC Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Češke stranom državljaninu odobrava dugoročnu dozvolu boravka za osobe s boravištem u EC istovremeno sa izdavanjem stalne boravišne dozvole pod uslovom da strani državljanin ispunjava sljedeće uslove: pet godina neprekidnog boravka na teritoriji (ovo se odreñuje na isti način kao i za stalnu boravišnu dozvolu nakon 5 godina neprekidnog boravka, u skladu sa Članom 68 Zakona o boravku stranih državljana); strani državljanin nije remetio javni red na bilo kakav ozbiljan način i nije ugrožavao sigurnost Republike Češke ili bilo koje druge zemlje članice Evropske unije; i strani državljanin je dokazao/la da posjeduje finansijska sredstva za stalan boravak na teritoriji (prikazivanjem dokumenta koji pokazuje da su osigurana finansijska sredstva za stalan boravak na teritoriji, u skladu sa Članom 71(1) Zakona o boravku stranih državljana. Ako ste član porodice osobe s boravištem u drugoj državi članici EU možete zahtijevati dugoročnu dozvolu boravka ukoliko Vam je odobrena dozvola boravka u svrhu spajanja porodice na teritoriju druge države članice EU, ili ako ste dobili pravni status osobe koja boravi u drugoj državi članici EU. U tom slučaju morate podnijeti iste dokumente zajedno sa zahtjevom kao i sama osoba koja ima boravište (pogledajte gore). Nadalje, morate dokazati svoj odnos (npr. vjenčani list) i dati na uvid svoju policu putnog zdravstvenog osiguranja. Obrazac za prijavu: 6. Azil Nadležno tijelo za sve odluke o zahtjevima za azilom je Odjel za azil i migracijsku politiku (DAMP) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Češke. Tražitelji azila koji stignu u prašku zračnu luku Ruzyne smještaju se u prihvatni centar u zračnoj luci i početna odluka o njihovom slučaju se izdaje u roku od pet dana nakon razgovora s jednim od radnika DAMP-a. Ako se odluka ne donese u roku od pet dana, tražitelj azila se premješta u jedan od prihvatnih centara za azilante u Republici Češkoj. Žalba na negativnu odluku mora se podnijeti u roku od sedam dana putem DAMP-a sudu. Ako sud ne donese odluku u roku od 30 dana nakon podnošenja žalbe, tražitelji azila se smještavaju u jedan od prihvatnih centara za azilante u Republici Češkoj. Tražitelji azila smješteni u prihvatnom centru 12

13 Ruzyne nemaju pravo napuštanja centra. Ako su smješteni u jedan od prihvatnih centara u Republici Češkoj, slobodni su napuštati ga. Tražitelju azila može se izdati radna dozvola od strane lokalnog Ureda za zapošljavanje, ali ne ranije od godine dana nakon početka postupka azila. Izbjeglice kojima je taj status priznat automatski dobijaju trajnu dozvolu boravka u Republici Češkoj. Nakon pet godina mogu predati zahtjev za češko državljanstvo. Izbjeglice kojima je taj status priznat registriraju se u Državnom programu za integracije. Cilj ovog programa je pomoći im u integraciji u češko društvo. Unutar okvira ovog programa, održavaju se časovi češkog jezika, a ujedno se pruža pomoć u pogledu rješavanja stambenog pitanja i pronalaženja posla. 7. Spajanje porodice Dozvola boravka u svrhu spajanja porodice - dostupna je članovima porodice o nositeljima stalne ili dugoročne dozvole boravka koji su boravili najmanje 15 mjeseci u Republici Češkoj o izbjeglicama kojima je taj status priznat - članovima porodice smatraju se: bračni drugovi, maloljetna djeca (takoñer pastorčad), roditelji/skrbnici maloljetne djece kojima je priznat status izbjeglice, stariji roditelji samci (preko 65 godina) nositelja dozvole boravka, članovi porodice s invaliditetom (djeca ili roditelji) Zahtjev se može podnijeti u ambasadi ili nadležnom tijelu policije za strance u slučaju da je tražitelj boravio u Republici Češkoj temeljem vize na 90 dana ili temeljem dugoročne dozvole boravka u druge svrhe. Dozvola se izdaje za vremensko razdoblje koje odgovora vremenu važenja dozvole boravka koja je izdana osobi koja ispunjava uslove za spajanje porodice. Ako je osobi koja ispunjava uslove za spajanje porodice izdana trajna dozvola boravka, gornja će dozvola biti izdana članu porodice na jednu ili dvije godine. Popis dokumenata koje je potrebno priložiti uz zahtjev: e_permit_for_the-html U slučaju odobrenja dugoročnog boravka u svrhe spajanja porodice, morate lično doći u nadležni ured policije za strance u roku od tri radna dana od dana ulaska na teritorij kako biste preuzeli svoj boravišni karton. Pri preuzimanju kartona morate predočiti svoju policu zdravstvenog osiguranja za čitavo vrijeme boravka. Ako je član Vašeporodice izbjeglica u Republici Češkoj, možete podnijeti svoj zahtjev u roku od tri mjeseca od datuma kada je odluka o davanju azila članu Vaše porodice stupila na snagu. 8. Zdravstveni sistem U Republici Češkoj postoje javne i privatne zdravstvene ustanove. Gotovo sve imaju ugovor o pružanju zdravstvenih usluga i nadoknadi troškova od jednog od preduzeća za zdravstveno osiguranje, a zdravstvene usluge pružaju osiguranim pacijentima bez direktne naplate. U slučaju bolesti, pacijent se obično prvo obraća ljekaru primarne zdravstvene zaštite (ljekar opće prakse, zubar, ginekolog). Morate provjeriti je li ljekar, kod koga se prvo trebate registrirati, 13

14 zaključio ugovor s osiguravajućom kućom kod koje ste osigurani. Specijalisti u Republici Češkoj možete ići i bez uputnice ljekara primarne zdravstvene zaštite. Osigurano je hitno zdravstveno zbrinjavanje u slučaju iznenadne bolesti izvan radnog vremena Vašeg liječnika, u zavisnosti od lokalnih uslova. Hitna medicinska pomoć, čiji je telefonski broj 155, pruža ljekarsku pomoć u slučaju iznenadne bolesti ili ozljede, kada pacijent ne može sam doći ljekaru. Apoteke izdaju lijekove na recept bez naplate, ako je cijena lijeka u potpunosti pokrivena zdravstvenim osiguranjem, ili uz naplatu, ako osiguravajuće preduzeće plaća samo dio cijene ili uopće ne nadoknañuje cijenu lijeka. Recepti se izdaju besplatno. Zdravstveni sistem u Republici Češkoj se uglavnom temelji na obaveznom zdravstvenom osiguranju. Privatno zdravstveno osiguranje moguće je kao dodatna opcija. Pravo na javno zdravstveno osiguranje vrijedi po zakonu za osobe koje borave trajno u Republici Češkoj ili za radnike poslodavca koji ima registrirano sjedište u Republici Češkoj. Sudjelovanje u javnom zdravstvenom osiguranju propisano je zakonom i nije potreban ugovor s osiguravajućom kućom. Meñutim, Vi možete odabrati zdravstveno osiguranje kod kojeg želite biti osigurani. Pojedinci koji ne ispunjavaju uslove za sudjelovanje u sustavu javne zdravstvene zaštite mogu sklopiti ugovor o privatnom zdravstvenom osiguranju. Ova vrsta zdravstvenog osiguranja može se sklopiti samo s kućom za opće zdravstveno osiguranje (Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP ČR). 9. Sistem socijalnog osiguranja Kako biste imali pravo na naknade iz socijalnog osiguranja morate imati trajni boravak u Republici Češkoj i ispunjavati odreñene uslove za pojedine vrste naknada. Za svrhe državnog socijalnog osiguranja osobama s trajnim boravkom se smatraju: izbjeglice kojima je taj status priznat, osobe s boravišnom vizom od preko 90 dana ili s dugoročnom dozvolom boravka nakon godine dana. Obrasci za zahtjev za naknade iz socijalnog osiguranja moraju se predati Uredu za državnu socijalnu pomoć u općini odn. gradu u kojem prebivate. Uz te obrasce trebate predati i odgovarajuće vouchere. Za konkretne naknade i prava pogledajte: Stanovanje Troškovi stanovanja u Republici Češkoj značajno variraju ovisno o lokaciji, te veličini, kategoriji i opremljenosti stana ili kuće. Najviše cijene najma su u velikim gradovima s niskom stopom nezaposlenosti, posebno u glavnom gradu. U Republici Češkoj postoje općinski stanovi s definiranim cijenama najma, no njihov se broj smanjuje i vjerovatnost za dobivanje takvog smještaja vrlo je mala. Postoje takoñer i stanovi kod kojih je kooperativa vlasnik čitave zgrade, a stanovi se iznajmljuju članovima kooperative. Članovi takve stambene kooperative često iznajmljuju svoje stanove. Drugi stanovi i kuće su u privatnom vlasništvu, a njihovo je iznajmljivanje regulirano Grañanskim zakonikom. Uobičajena je praksa zaključivanje najma na ograničeno vrijeme. Zaključivanje najma takoñer je regulirano Grañanskim zakonikom, te je preporučljivo da se savjetujete sa advokatom prije potpisivanja ugovora o najmu. Ako kupujete stan ili kuću, morate sklopiti pisani ugovor o kupoprodaji. Vlasnikom stana ili kuće postat ćete nakon službenog knjiženja vlasništva u katastru, u kojem su pohranjeni podaci o vlasništvu i drugim pravima vezanim uz sve nekretnine u Republici Češkoj. Katastar vode zemljišni (katastarski) uredi. U slučaju prodaje i kupnje nekretnine, kupac plaća porez na promet. Kupac garantira plaćanje ovog poreza. Takoñer je preporučljivo da se posavjetujete sa advokatom ako 14

15 kupujete stan ili kuću. Uobičajeno je koristiti usluge agencije za nekretnine pri kupnji stana ili kuće. Provizija obično iznosi izmeñu 3 do 5% prodajne cijene nekretnine, odn. iznos mjesečnog najma u slučaju posredovanja kod najma. 11. Priznavanje diploma U slučaju država s kojima Republika Češka ima meñunarodne ugovore o uzajamnom priznavanju diploma, potvrdu o priznavanju jednakosti inozemne diplome izdat će Odjel za obrazovanje općinskog vijeća u Pragu. Republika Češka je takve ugovore potpisala s Albanijom i Socijalističkom federativnom Republikom Jugoslavijom koji vrijedi za Bosnu i Hercegovinu, Bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, ali ne i za Hrvatsku. Ako ne postoje meñudržavni ugovori, Odjel za obrazovanje praške gradske uprave donosi odluku o validaciji strane diplome. U slučajevima u kojima se sadržaj strane diplome značajno razlikuje od ekvivalentnog češkog programa ili ako nedostaje popratna dokumentacija može se upriličiti validacijski ispit. Diplome moraju biti službeno prevedene i verificirane od strane češke ambasade. Sve informacije (uključujući i spisak svih propisanih struka u Republici Češkoj) i dokumenti potrebni podnosiocu zahtjeva za uspješno priznavanje diplome mogu se naći na engleskom jeziku i besplatno skinuti na sljedećoj web stranici: Putem sljedećeg linka možete sinuti novu brošuru Šta trebate znati o sistemu meñusobnog priznavanja u državama EU, koja sadrži potrebne informacije za razumijevanje procesa priznavanja i precizno opisuje svaki korak tog postupka. Baza podataka propisanih struka Evropske unije se nalazi na: Službe potpore za migrante Strane javne agencije, NVO-i, sindikati, telefonske linije za pomoć, linkovi na web stranice Centar za integraciju stranaca /Centrum pro integraci cizinců NVO koji savjetuje i pruža pomoć imigrantima, t.j. tražiteljima azila i strancima s dugoročnim ili trajnim boravkom u Republici Češkoj. Adresa: Kubelíkova 55, Prag 3, Tel.: Centar za migracijska pitanja /Centrum pro otázky migrace (COM) Pravno savjetovanje vezano uz migracije. Adresa: Senovážná 2, Prag 1, Tel.: Češki katolički Caritas /Česká katolická charita Adresa: Vladislavova 12, Prag 1,

16 Tel.: Češki helsinški odbor /Český helsinský výbor Nadzire zakonodavne korake vezane uz ljudska i grañanska prava. Pruža besplatno savjetovanje pojedincima čija su ljudska prava bila ugrožena. Adresa: Ostrovského 253/3, Prag 5 Tel.: La Strada La Strada se bavi prevencijom trgovanja ženama, pomaže žrtvama trgovanja ljudima, informira javnost o ovoj pojavi. Adresa: P.O.Box 305, Prag 1, Tel.: SOS linija Organizacija za pomoć izbjeglicama / Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Cilj ovog NVO-a je pomoći tražiteljima azila i drugim strancima u Republici Češkoj, kao i onima kojima je već priznat status izbjeglica ili imaju status privremene zaštite. Adresa: Veletržní 24, Prag 7, Tel.: (+420) , (+420) Fax: (+420) Savjetodavni centar za integraciju / Poradna pro integraci (PPI) Adresa: Senovážná 2, Prag 1, Tel.: , Savjetodavni centar za državljanstvo, grañanska i ljudska prava / Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (PPO) Adresa: Petrská 29/ 1168 Tel.: , , , , , (takoñer i faks) Savjetodavni centar za izbjeglice /Poradna pro uprchlíky (PPU) PPU pomaže ljudima koji su iz različitih razloga napustili svoje zemlje porijekla da zatraže azil u Republici Češkoj. Istovremeno, daje savjete strancima koji žive u Republici Češkoj i time pomažu njihovu integraciju. Adresa: Senovážná ulice 2, Prag 1, Tel.: Udruženje grañana koji pomažu migrantima/ Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) 16

17 SOZE pruža pomoć tražiteljima azila i drugim kategorijama stranaca koji dolaze u Republiku Češku. Ta se pomoć sastoji od besplatnog pravnog, socijalnog i psihološkog savjetovanja, u provoñenju slobodnog vremena i edukativnim aktivnostima, te kompleksne pravne pomoći strancima koji borave duže vrijeme i izbjeglicama kojima je priznat taj status. Adresa: Mostecká 16, Brno, Tel.: In Baze centar za strance Počevši od maja godine organizira aktivnosti za strance koji su došli živjeti u Republiku Češku, otvoren je migrantima, izbjeglicama i strancima s bilo kojim statusom boravka. Adresa: Rumunská 24, Prag 2, tel: (+420) Meñunarodna organizacija za migracije (IOM) Upravlja projektom odabira kvalificiranih radnika pogledaj poglavlje 3 d) i pomaže u integraciji imigranata. Dukelských hrdinů 692/ Prag 7, Češka republika Tel: (+420) , (+420) Fax: (+420) Sticanje državljanstva U pravilu, svaka osoba kojoj je roditelj češki državljanin je češki državljanin po roñenju. Ako je samo otac Čeh, a roditelji nisu vjenčani, traži se dokazivanje očinstva od strane roditelja koji izdaju zajedničku izjavu pred matičnim uredom ili sudom. Djeca roñena u Republici Češkoj, a čiji su roditelji stranci, ne stiču češko državljanstvo, osim ako: - su roditelji osobe bez državljanstva, i - najmanje jedan roditelj ima trajni boravak u Republici Češkoj. Grañani koji su kroz najmanje pet godina imali pravo na trajni boravak i boravili su u Republici Češkoj veći dio tog vremena mogu zatražiti prijem u češko državljanstvo naturalizacijom, ako mogu dokazati da su izgubili ili će izgubiti svoje izvorno državljanstvo po dobivanju češkog, ako su dobrog karaktera i mogu dokazati vladanje češkim jezikom. Dvojno državljanstvo ograničeno je češkim zakonom, premda ima nekih iznimaka. Uslov vezan uz boravak može biti izostavljen ako osoba ima trajnu dozvolu boravka i roñena je na teritoriji Republike Češke, ili je živjela ondje kroz najmanje 10 godina neprekidno, ili je ranije imala češko državljanstvo, ili je usvojena od strane češkog državljana, ili ima supružnika koji je češki državljanin, ili je najmanje jedan roditelj takve osobe češki državljanin, ili se osoba preselila u Republiku Češku prije 31. decembra temeljem poziva češke vlade, ili nema državljanstvo ili ima status izbjeglice u Republici Češkoj. 17

18 14. Drugi korisni kontakti i informacije Za popis relevantnih čeških ambasada vidi poglavlje 2 o vizama. Ambasada Albanije u Republici Češkoj Kaprova 14, Praha 1 tel: fax: Ambasada Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj Opletalova 27, Prag 1, tel: , Konzularni odjel: fax: Ambasada Republike Makedonije u Republici Češkoj Na Vetru 5, Praha 6 tel: , fax: Ambasada Srbije u Republici Češkoj Mostecká 15, Prag 1, tel: , Konzularni odjel: fax:

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije

Ovaj informator izrađen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije INFORMATOR: ČEŠKA 1. Osnovne informacije Glavni grad: Prag Stanovništvo: 10.192.000 Površina: 78.866 km 2 Jezik: češki Valuta: češka kruna (CZK) Stopa nezaposlenosti: 4,6% 2. Opšti uslovi za ulazak i informacije

Více

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1.

I. Opće odredbe. i) gospodarske grañevine za obavljanje. Članak 1. ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU (»Županijski glasnik LSŽ«broj 23/04, 02/05-ispravak, 04/06, 13/10, 02/12, 10/13, 15/13, 19/13, 22/13 i 25/13 pročišćeni tekst, 24/14) I. Opće odredbe Članak 1. Odlukom o komunalnom

Více

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2.

ODLUKA O REGULIRANJU PARKIRANJA NA URBANOM PODRUĈJU OPĆINE LJUBUŠKI. Ĉlanak 1. Ĉlanak 2. Na temelju članka 9.stavak1.točka44) i točka102) Zakona o sigurnosti prometa na cestama( Narodne novine Ţupanije Zapadnohercegovačke broj:17/14),članka 14. Zakona o lokalnoj samoupravi Zapadnohercegovačke

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03

korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 korisničko uputst vo 10/14 C-EBKU-03 1 Korisničko uputstvo za korišćenje SOGe-banking aplikacije Prilikom pristupanja aplikaciji SOGe-banking otvara se sledeći ekran za prijavu: 2 Klikom na PRIJAVA otvara

Více

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu

B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za godinu Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. OSIJEK, J. J. Strossmayera 341 OIB: 21055328609 B I L J E Š K E uz financijske izvještaje za 2015. godinu Financijski izvještaji koji se sastoje od Bilance, Računa dobiti

Více

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2)

Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Apartmán DA Svet KVATRICH Zagreb (2+2) Přehled Loft - otevřený prostor 60 m2 s vysokými stropy, luxusní designový za zvýhodněnou cenu přímo v centru města (Dolní Město) je vynikající ubytování pro zvídavé

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2017. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2016 / isti mesec 2015 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA PPB REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA 24000 Subotica Zmaj Jovina 30 Broj: 01-14/PPB Dana: 08.04.2014. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U PREGOVARAĈKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA

Více

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA. GODINU Sarajevo, maj. godine SADRŽAJ UVOD.... OSIGURANA LICA....5 AKTIVNOSTI

Více

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR

FAN COIL JEDINICE SINCLAIR FAN COIL JEDINICE SINCLAIR KATALOG 2014 air conditioning Sadržaj vlastnosti Karakteristike jednotek uređaja 3 Tehnički Technické parametri parametry kazetnih Kazetových jedinica jednotek 4 Tehnički Technické

Více

Poštovana glavna direktorice,

Poštovana glavna direktorice, Vijeće Europske unije Bruxelles, 13. listopada 2015. (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 NAPOMENA Od: Na datum: 7. rujna 2015. Za: Predmet: dr. Martin Povejšil, veleposlanik, stalni predstavnik,

Více

INDEKS POTROŠAČKIH CENA

INDEKS POTROŠAČKIH CENA Tabela 1 25.01.2014. SAVETNIK Mesec i godina INDEKS POTROŠAČKIH CENA Objavljeno u U mesecu prema prethodnom mesecu (mesečna stopa inflacije) Mesec 2013 / isti mesec 2012 (godišnja stopa inflacije) 1 2

Více

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7

03/Sv. 38 Službeni list Europske unije SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 03/Sv. 38 Službeni list Europske unije 201 32008R0514 10.6.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 150/7 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary of

Více

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama:

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU ROBA za potrebe HE Piva po partijama: OBRAZAC 3 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 62/17 Redni broj iz Plana javnih nabavki: 33 i 29 Mjesto i datum: Nikšić, 02.08.2017.godine Na onovu člana 54

Více

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08.

Plán instalace. Sušička s tepelným čerpadlem. . Plan instalacije. Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP. hr - HR cs - CZ 08. Plán instalace Sušička s tepelným čerpadlem. Plan instalacije Sušilica s toplinskom pumpom PT 8337 WP hr - HR cs - CZ 08.11 09 236 910 / 01 Obavezno pročitajte upute za uporabu i ugradnju prije postavljanja

Více

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O.

J.P. MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE 1 SADRŽAJ 1. OPŠTI PODACI... 3 2. PREDMET NABAVE... 3 3. OCJENA PONUDA...

Více

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1

Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA I ŠPEDICIJA Prof. dr Velibor Peulić 1/4/2009 1 LOGISTIKA & ŠPEDICIJA Ciljevi i zadaci logistike preduzeća Sistem logistike preduzeća Logistička strategija i koncepcija preduzeća Logistika transporta

Více

Erste Group Bank AG Warrants Programme

Erste Group Bank AG Warrants Programme Erste Group Bank AG Warrants Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2014 (as amended by the Supplement No. 1 dated 18 August 2014, the Supplement No. 2 dated 29 October 2014,

Více

Hrvatska turistička zajednica

Hrvatska turistička zajednica Hrvatska turistička zajednica raspisuje: Poziv za prikupljanje ponuda za oglašavanje Hrvatske turističke zajednice u tisku, na televiziji te putem vanjskog oglašavanja i na području Republike Češke u 2014.

Více

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43

ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 ESF5541LOX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 23 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 43 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa CS Návod k použití 23 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 43 Afwasautomaat FAVORIT56322WO FAVORIT56322MO 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti

Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti 1 Budi mobilan, budi fleksibilan! Praktičan vodič za organizatore mobilnosti Ovaj je priručnik načinjen unutar Leonardo da Vinci projekta partnerstva naslova Learner Mobility in Everyday Teaching (2012-1-CZ1-LEO04-09718

Více

Biblioteka Izveštaji 20

Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji 20 Biblioteka Izveštaji Pritvor Ultima ratio? Izdavač Beogradski centar za ljudska prava Beogradska 54, Beograd, Tel/fax. (011) 308 5328, 344 7121 e-mail: bgcentar@bgcentar.org.rs;

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA UPUTE ZA UPORABU 2 KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 19 NL INDUCTIEKOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 37 EN INDUCTION HOB USER MANUAL 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA

POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA PONEDJELJAK, 18. TRAVNJA 2016. NARODNE NOVINE BROJ 34 STRANICA 37 POPIS ISPRAVA I SLUŽBENIH OBRAZACA POPIS ZAŠTIĆENIH SLUŽBENIH OBRAZACA I OSTALIH SLUŽBENIH OBRAZACA MINISTARSTVO UPRAVE 1. POTVRDA ZA GLASOVANJE

Více

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu.

str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. str. 16 Klub putnika - The Travel Club www.klubputnika.org Svi putnički rečnici su besplatno dostupni na sajtu. Klub putnika - The Travel Club PUTNIČKI R(J)EČNIK ČEŠKI www.klubputnika.org str. 14 * IZGOVOR

Více

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com

POWX1270 FIG A. Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 5 6 4 3 7 8 2 1 FIG A Copyright 2015 VARO P a g e 1 www.varo.com POWX1270 FIG B FIG C Copyright 2015 VARO P a g e 2 www.varo.com POWX1270 FIG D FIG E Copyright 2015 VARO P a g e 3 www.varo.com

Více

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini

Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini Nedim Hogić Sarajevo, 2014. godine Naslov: Autor: Izdavač: Godina izdavanja: Lektura: Dizajn i DTP: Pravosudni sistem u

Více

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA

USLUGE OSIGURANJA IMOVINE I OSOBA DARVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev park 1, 43 500 DARVAR MB:3183106 POZIV ZA DOSTAV PONDA S CILJEM SKLAPANJA OKVIRNOG SPORAZMA S JEDNIM GS TRAJANJ OD DVIJE (2) GODINE

Více

ContiPremiumContact 2

ContiPremiumContact 2 Sve je pitanje tehnike ContiPremiumContact 2 s novim 3D kanalima ContiPremiumContact 2 1 ContiPremiumContact 2 Poboljšanjem svih voznih osobina rješavamo glavni konflikt ciljeva Inovativni 3D kanali Optimizirani

Více

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice.

OBSAH. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE NÁPISY - ZKRATKY. Javni natpisi K ratice. Ú vod Výslovnost a pravopis M luvnické m inim um 14 16 20 NÁPISY - ZKRATKY JAVNI NATPISI - KRÁTÍCE Nápisy Z kratky 46 52 Javni natpisi K ratice OBECNÉ ÚDA E OPĆI P O DACÍ Č íslovky Z á kla d n i číslovky

Více

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY ČEŠKA BESEDA OPĆINE LIPOVLJANI Trg hrvatskih branitelja 3, 44322 Lipovljani tel.fax: 044/676 925, e-mail: ceska.beseda.lipovljani@gmail.com Pjevačka skupina Lepeza Pěvecká skupina

Více

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju.

4 - Donošenje odluka u ime pacijenata nesposobnih za donošenje odluke 53 - Povjerljivost Odnos prema pacijentima koji ne surađuju. 2007. FDI Svjetska stomatološka federacija Sva prava pridržana. Do 10 primjeraka ovog dokumenta može se koristiti u nekomercijalnu osobnu svrhu, pod uvjetom da se navodi originalni izvor. Za svu ostalu

Více

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00

PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK ,00 PROSPEKT Domaće izdanje obveznica JADRANKA d.d. s jamstvom Društava kćeri HRK 75.000.000,00 Promjenjiva kamatna stopa. Dospijeće 2012. Cijena izdanja 99,792% Ukupno izdanje obveznica društva JADRANKE d.d.

Více

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d

S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d FAKULTET ZA MEDITERANSKE POSLOVNE STUDIJE TIVAT S p e c i j a l i s t i ĉ k i r a d Tema: CARINSKI POSTUPCI U POMORSKOM SAOBRAĆAJU Predmet : Carine i tarifni sistemi Student : Mile Ćosović Mentor : Doc.dr

Více

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země:

Broj uvjerenja: Certificate No: Číslo osvědčení: Porijeklo robe: Origin of goods: Původ zboží: Država izvoza: Exporting country: Vyvážející země: VETERINARSKO UVJERENJE za sušenu hranu za kućne ljubimce namijenjenu uvozu u Bosnu i Hercegovinu VETERINARY CERTIFICATE for dried petfood intended for the import to Bosnia-Herzegovina VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22

M{ZD{ CX _15R1_CX3_V3_COVERS.indd /05/ :22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NAJSIGURNIJE MJESTO NA CESTI Svako Mazdino vozilo sadrži niz inteligentnih sustava koji

Více

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend

upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend upute za uporabu návod k použití user manual kasutusjuhend Hladnjak Chladnička Fridge Külmik ERE 39350 W 2 electrolux Sadržaj Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com

Více

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje

2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje 2600 sunčanih sati godišnje Rogoznica RRogoznica je mirno mediteransko mjesto, u srcu srednjeg Jadrana. Raspolaže s 50 kilometara izuzetno razvedene obale i jedno je od najpoželjnijih

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN)

NARODNE NOVINE. dodatak MEĐUNARODNI UGOVORI EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) STRANICA 2 - BROJ 6 NEDJELJA, 30. LIPNJA 2013. EUROPSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOM PRIJEVOZU OPASNIH TVARI UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA (ADN) UGOVORNE STRANKE, ŽELEĆI sporazumno utvrditi ujednačena načela i

Více

Příloha č. 1 Nestátní neziskové organizace pomáhající cizincům na území ČR

Příloha č. 1 Nestátní neziskové organizace pomáhající cizincům na území ČR Příloha č. 1 Nestátní neziskové organizace pomáhající cizincům na území ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA + STŘEDOČESKÝ KRAJ Arcidiecézní charita Praha Středisko migrace Poradna pro uprchlíky a migranty tel. 224 813

Více

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE OPĆINA KONAVLE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. Cavtat, ožujak 2017. 1 Sadržaj 1. UVOD... 3 1.1. OSVRT NA SADRŽAJ GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA... 3 1.2. OSVRT NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

Více

upute za uporabu návod k použití

upute za uporabu návod k použití upute za uporabu návod k použití Perilica-sušilica Pračka-sušička Steam System EWW 167580 W 2 electrolux SADRŽAJ Electrolux. Thinking of you. Podijelite s nama i druge misli na www.electrolux.com Informacije

Více

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22

EWS 1477 FDW... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 EWS 1477 FDW...... HR PERILICA RUBLJA UPUTE ZA UPORABU 2 CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 22 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti 1 SMJERNICE Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni kemijske sigurnosti Inačica 3.0 Prosinac 2015. 2 Smjernice o zahtjevima

Více

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO ETAŽIRANJE

VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO ETAŽIRANJE Jakob Nakic, dipl. iur.* Andelko Vukšic, geometar** Objavljeno u Nekretnine u pravnom prometu Inženjerski biro 2005 VLASNIŠTVO POSEBNOG DIJELA NEKRETNINE, S POSEBNIM OSVRTOM NA ETAŽNI PLAN 1 I PROSTORNO

Více

knjiga grafičkih standarda

knjiga grafičkih standarda knjiga grafičkih standarda 2007. Elixir Group knjiga grafičkih standarda sadržaj OSNOVE IDENTITETA Znak 1.1 Izgled znaka... 7 1.2 Osnovni i modifikovani znak... 8 1.3 Boje znaka... 9 1.4 Konstrukcija

Více

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016. Viktora Kovaĉića 18c, Zagreb KLASA: 601-02/15-01-32 URBROJ: 251-592-15-01-01-2-1 U Zagrebu, 5.listopada 2015. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA DJEĈJEG VRTIĆA SOPOT ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015/2016.

Více

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014

500 najvećih tvrtki Srednje Europe. Central Europe 2014 500 najvećih tvrtki Srednje Europe Central Europe 2014 Sadržaj Uvod i metodologija Analiza za Adria regiju Analiza bankarskog sektora Analiza sektora osiguranja Žene u upravama 500 najvećih tvrtki Rang

Více

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6

Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 Sadržaj POJMOVI DRŽAVE I PRAVA 1 PRAVNA NORMA 3 PODJELA PRAVNIH NORMI 4 SISTEM PRAVA 4 BITNI ELEMETNI PRAVNOG AKTA 5 VRSTE OPŠTIH PRAVNIH AKATA 6 VRSTE POJEDINAČNIH PRAVNIH AKATA 7 PRAVNI ODNOS 8 POJAM

Více

I N F O R M A T O R O R A D U

I N F O R M A T O R O R A D U I N F O R M A T O R O R A D U JAVNOG PREDUZEĆA STARA PLANINA Podaci ažurirani zaključno sa 02.02.2017. Strana 1 2015-2016. 1. SADRŽAJ: 1. SADRŽAJ:... 2 2. OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU...

Více

Važna napomena: Důležitá připomínka:

Važna napomena: Důležitá připomínka: Važna napomena: Prevod ovog propisa, odnosno akta sa srpskog jezika na češki jezik, omogućila je Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Republici Srbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) sa

Více

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s

Privatni korisnici. Stranica 1 od 6 Privatni. Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Privatni korisnici Cjenik pristupa internetu za privatne korisnike Paket usluga Pro-Basic PLUS Internet brzina veze do 1 Mbit/s / 192 Kbit/s Pro-Standard PLUS Internet brzina veze do 4 Mbit/s / 256 Kbit/s

Více

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst)

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T. Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM JADERTINA S T A T U T Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst) POLAZNE OSNOVE Sveučilište u Zadru osnovano je na zasadama Filozofskoga fakulteta, prvoga dislociranog

Více

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina. GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin. Vijeće za istraživanja u poljoprivredi PROJEKT: Upotreba hrastovih bačava u proizvodnji crnog vina GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Leo Gracin Vijeće za istraživanja u poljoprivredi ZAVRŠNO IZVJEŠĆE Tema istraživanja Cilj ovog projekta je postavljanje i

Více

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

SPECIMEN STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ČEŠKA REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Mléko HTC / Mlijeko - HTC / Milk - HTC VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO MLÉČNÉ VÝROBKY Z KRAVSKÉHO, OVČÍHO, KOZÍHO A BUVOLÍHO

Více

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54

HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 HC452400EB HRUpute za uporabu 2 CS Návod k použití 19 NL Gebruiksaanwijzing 36 EN User manual 54 2 www.aeg.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI............................................ 3 2. SIGURNOSNE

Více

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za

1. Goran Glamocшrin, dipl. оес. Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana. Izmireпje zaostalih dopгiпosa za BROJ 11 Novembar/Studeni 2006 GODINAXXX SAD RZAJ S!!d!зш sa '17ата 1. Goran Glamocшrin, dipl. оес Nепарlасеп izvoz u roku od 180 dana 2. Mr. sc. Jozo Piljic MRS 2 - Zalihe 3 9 Izdavac: FEB - DRUSTVO ZA

Více

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU

... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S EN3487AOX NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU EN3487AOX...... HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 24 MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 46 MRAZNIČKOU 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI..........................................................

Více

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod

Colostrum ESSENS. Potpuno prirodan proizvod Colostrum ESSENS Potpuno prirodan proizvod je první mléko produkované savci několik koji mlečne žlezde sisara proizvode nekoliko sati posle porođaja, rođenja. hodin po porodu. Má jedinečné složení, které

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 10.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 158/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013, kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá

Více

Erste Group Bank AG Certificates Programme

Erste Group Bank AG Certificates Programme Erste Group Bank AG Certificates Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 16 JULY 2013 page Croatian Translation of the Summary of the Prospectus 2 Czech Translation of the Summary

Více

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU

PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA GODINU Bosna i Hercegovina Federacije Bosne i Hercegovine Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH PLAN PRIVATIZACIJE I PROGRAM RADA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BiH ZA 2010. GODINU novembar/studeni

Více

(Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Članak 2.

(Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14) I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Članak 2. (neslužbeno pročišćeni tekst) Na temelju članka 7. stavka 4. i članka 14. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) ministar turizma, uz

Více

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE")

Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima. Emergency Response Intervention Cards (ERI-KARTICE) Uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima Emergency Response Intervention Cards ("ERI-KARTICE") 1. UVOD Pod kraticom "Responsible Care" ( engl. odgovorno djelovanje) pokrenuta

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU SLOVO, sv. 56-57 (2006-07), 507-515, Zagreb 2008. UDK: 801.731 : 808.101(497.13) NĚKOLIK POZNÁMEK K JAZYKU CHORVATSKÝCH CÍRKEVNĚSLOVANSKÝCH PAMÁTEK Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU Petra STANKOVSKA, Ljubljana Hodnotit

Více

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39

ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 ESF 7520ROW ESF 7520ROX HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 20 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 39 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2017. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje Češka je parlamentarna republika s višestranačkim sustavom. Država je administrativno podijeljena na 13 regija i

Více

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C

Upute za uporabu. Value serija. Model VS375C, VS575C Upute za uporabu Value serija Model VS375C, VS575C Za Vašu arhivu Na stražnjoj strani UPS uređaja nalazi se serijski broj. Prepišite ga na za to predviđeno mjesto. Sačuvajte ovu knjižicu kao trajni dokaz

Více

ESL7540RO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50

ESL7540RO. HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50 ESL7540RO HR Perilica posuđa Upute za uporabu 2 CS Myčka nádobí Návod k použití 26 SK Umývačka Návod na používanie 50 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Více

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory

Číslo jednací osvědčení Br. sertifikata SPECIMEN. Veterinární osvědčení do Černé Hory ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOMÁCÍ SKOT (1) URČENÝ K CHOVU A/NEBO PRODUKCI ZASÍLANÝ DO ČERNÉ HORY VETERINARSKI SERTIFIKAT

Více

Broj 2/ oţujka 2014.

Broj 2/ oţujka 2014. Broj 2/2014. 21. oţujka 2014. SADRŢAJ: AKTI GRADSKOG VIJEĆA - 7. sjednica (odrţana 20. 03 2014.) 1.ODLUKA o razrješenju duţnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Paga....2 2. ODLUKA o imenovanju predsjednika

Více

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA GODINU REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. GODINU Podnositelj Zračna luka Osijek d.o.o. Osijek, svibnja 2013.

Více

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE

RUJAN SPECIJALNO IZDANJE DELOITTE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE RUJAN 2015. SPECIJALNO IZDANJE AGROKOR GRABI PREMA 10 NAJVEĆIH SREDNJE EUROPE DELOITTE 500 NAJVEĆIH KOMPANIJA SREDNJE EUROPE 4 SADRŽAJ I UVODNIK NARASLE AMBICIJE Piše Edita Vlahović Žuvela, zamjenica glavnog

Více

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE

ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE SVEUĈILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU UĈITELJSKI FAKULTET U OSIJEKU DISLOCIRANI STUDIJ U SLAVONSKOM BRODU IRENA KARABALIĆ ISTRAŢIVANJE POTICANJA TOLERANCIJE UĈENIKA RAZREDNE NASTAVE DIPLOMSKI

Více

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA

www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz www.ubytovanivchorvatsku.cz BOSNA I HERCEGOVINA HRVATSKA Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Magisterská diplomová práce Podpora a ochrana českých investorů v Chorvatsku L u b o r T i c h ý 2006/2007

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015.

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA - IZDANJE 2015. OSNOVNI PODACI Službeni naziv: Češka Republika. Državno uređenje: parlamentarna republika. Glavni grad: Prag (1.272.690 stanovnika). Veći gradovi: Brno (384.277),

Více

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk

IČO:48665215FK Kolín, a. You are using an outdated browser. Znao sam. IČO:24295116pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostorerk kroměřiž půjčka cetelem espace. IČO:49546821hostinská činnostfit klub Kolín IČO:148010 zboží za účelem jeho dalšího prodeje a,provozování tělovýchovných zařízení a zařízení,sloužících k regeneraci a rekondici,práce

Více

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt?

DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA () Číslo podle tématu : Kde lze daňové identifikační číslo nalézt? 1. AT Rakousko... 3 2. BE Belgie... 4 3. BG Bulharsko... 5 4. CY Kypr... 8 5. CZ Česká republika... 9 6. DE

Více

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info

HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE UPUTE ZA UPORABU HC452400EB. EURO Appliances - euappliances.info HC452400EB HR INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE CS INDUKČNÍ VARNÁ DESKA NL INDUCTIEKOOKPLAAT EN INDUCTION HOB UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL 19 37 56 2 ZA SAVRŠENE REZULTATE

Více

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135

Sušilica rublja s kondenzatorom KONDENZAČNÍ SUŠIČKA NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 KONDENZAČNÍ SUŠIČKA Sušilica rublja s kondenzatorom NÁVOD K POUŽITÍ UPUTE ZA UPORABU ZTE135 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič. PŘEJEME vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme,

Více

2016. putovanja. Ljeto/jesen, drugo izdanje Europska i daleka putovanja, krstarenja i odmori

2016. putovanja. Ljeto/jesen, drugo izdanje Europska i daleka putovanja, krstarenja i odmori 2016. putovanja Ljeto/jesen, drugo izdanje Europska i daleka putovanja, krstarenja i odmori Putovanja Dragi putnici, putovanje je uvijek dobra ideja, zar ne? Upravo iz tog razloga odlučili smo vam pomoći

Více

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886

Twoja instrukcja użytkownika ELECTROLUX EHG30215X http://pl.yourpdfguides.com/dref/5475886 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ELECTROLUX EHG30215X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28

OBSAH N Á V Š T Ě V A P O S J E T 24. R O D IN A O B IT E J L 26 Bydlení Stanovanje 28 OBSAH V Š E O B E C N É O P Ć IIZ R A Z I V Ý R A Z Y 10 Pozdravy a oslovení Pozdraví i oslovljavanje 10 Představování Predstavljanje/upoznavanje 10 Loučení Pozdravíjanje 12 Dorozumění Sporazumijevanje

Více

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR

INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR INFORMACE PRO CIZINCE S TRVALÝM POBYTEM V ČR SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A DŮCHODY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PÉČE NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE SOCIÁLNÍ DÁVKY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY BYDLENÍ DOKLADY A POVINNOSTI VŮČI CIZINECKÉ

Více

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53

SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 EN3441JOW HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 36 NAVODILA ZA UPORABO 53 2

Více

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA

NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA NOVOSADSKI SAJAM AD Novi Sad PRAVILNIK O OCENJIVANJU KVALITETA KAFE, KAFI SLIČNIH PROIZVODA I ČAJEVA I. OPŠTE ODREDBE Član 1. Prema odredbama ovog Pravilnika ocenjuje se i nagra uje kvalitet kafe, kafi

Více

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36

HR CS TR CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 EN3601MOX HR CS TR ZAMRZIVAČ HLADNJAK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BUZDOLABI UPUTE ZA UPORABU 2 NÁVOD K POUŽITÍ 19 KULLANMA KILAVUZU 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Více

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE SLUŽBENI VJESNIK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Broj 15. God. XVIII Vinkovci, utorak, 31. kolovoza 2010. Izlazi prema potrebi Broj 15. SLUŽBENI VJESNIK Stranica 3 OPĆINA IVANKOVO AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Více

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA

ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA ČEŠKA PROFIL EMITIVNOG TRŽIŠTA 2013. - 2015. OPĆI PODACI O TRŽIŠTU Političko uređenje parlamentarna demokracija 14 županija neovisnost od 1. siječnja 1993. Dan državnosti 28. listopada predsjednik Miloš

Více

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - -

Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 16 RU 30 UK І 46 Zamrzivač hladnjak Chladnička s mrazničkou - - ZRB836MW2 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Opis proizvoda 4 Rad uređaja 5 Prva uporaba _ 5 Svakodnevna

Více

Služby a aktivity Asistence při hledání práce. Asistence při hledání školy.

Služby a aktivity Asistence při hledání práce. Asistence při hledání školy. Název a rok založení ARGO, Společnost dobré vůle / 1991 Třída Tomáše Bati 1276 761 87 Zlín Telefon: 577 434 562 Email: argokalinova@post.cz Kurzy ČJ. Asistence při hledání práce. Asistence při hledání

Více

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008.

OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO. Kragujevac 2008. OSNOVNI PROSPEKT A.D. ZA OSIGURANJE TAKOVO Kragujevac 2008. Sadržaj: 1. Podaci o izdavaocu hartija od vrednosti Osnovni podaci Kapital izdavaoca Knjigovodstvena vrednost i trgovina hartijama od vrednosti

Více

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky.

HRVATSKA. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobrý den. Jmenuji se... A jsem z České Republiky. Dobar dan. Zovem se... i dolazim iz Češke Republike Mluvíte česky? (francouzsky, anglicky, německy, španělsky, Govorite li češki? (francuski, engleski,

Více

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19

REŽIM TELEFON AKTIVACIJA REŽIMA TELEFON GLAVNE FUNKCIJE... 19 F I A T 5 0 0 X 6.5 Radio Nav LIVE UVOD... 3 SAVETI, KOMANDE I OPŠTE INFORMACIJE... 4 SAVETI... 4 MULTIMEDIJALNI UREĐAJI: AUDIO FAJLOVI I FORMATI KOJI SU PODRŽANI... 4 NAPOMENE U VEZI RAZLIČITIH MARKI...

Více