vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu."

Transkript

1 snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad prosinec vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. editel pražské zoo Miroslav Bobek: Na své d tství v Mnichov Hradišti vzpomínám rád str. 5 6 Provozní editel Spokojeného domova hodnotí své dva roky ve funkci str. 7 8 Spokojený domov mají naši klienti i o Vánocích str. 9

2 strana 1 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Spokojený domov oslavil 10. narozeniny Petr Novák V sobotu 4. října se v Městském divadle Mnichovo Hradiště uskutečnil benefiční koncert k 10. výročí obecně prospěšné společnosti Spokojený domov, která pečuje o seniory a handicapované v jejich vlastních domácnostech. Sídlí v Mnichově Hradišti, ale péčí pokrývá téměř celé Mladoboleslavsko, Turnovsko a část Jičínska. Cílem koncertu bylo vybrat alespoň část peněz na zakoupení nového automobilu pro poskytování sociálních služeb. Handicapovaný zpěvák Jakub Kazda z Jičína. Foto: Jan Füši Úvod patřil hudebníkovi Tomáši Chmelovi ze Svijan, bývalému zaměstnanci Spokojeného domova. Foto: Jan Füši Ivan Berka (veřejnosti nejvíce známý asi jako reportér televize Nova) a jeho kapela Joe Satriani Tribute Band. Foto: Jan Füši Legenda českého bigbítu a popu Viktor Sodoma. Foto: Jan Füši Překvapením večera byl dvojník zpěváka Petra Nováka Josef Faltynek. Foto: Iva Benešová Písničkář a textař Pavel Půta (mimo jiné autor textu legendárního hitu skupiny Katapult Někdy příště ) dorazil sice bez původně avizovaného Andyho Seidla, svými písničkami však vytvořil neopakovatelnou atmosféru. Foto: Jan Füši

3 Spokojený domov 6/2014 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 2 Zpěvák Filip Proučil (Philip Maxx). Foto: Jan Füši Mezi nehudební hosty pat ili klienti, o které se Spokojený domov v jejich vlastních domácnostech stará: jedna z první klientek, 91letá Marie Hloužková z Mnichova Hradišt, a vozí ká Ji í Flekna z Bakova nad Jizerou. Dalším hostem byla Kate ina Maxová, která trpí d tskou mozkovou obrnou a i p es tuto diagnózu organizuje pobyty pro lidi se stejným onemocn ním. Kateřina Maxová. Foto: Jan Füši Nechyb l ani turnovský rodák, herec a dabér Václav Knop, který je oficiální tvá í Spokojeného domova a shodou okolností také slavil narozeniny 6. íjna mu bylo 65 let. Spokojený domov mu proto p ipravil dort s gratulací. B hem ve era byla pok t na i kniha Když pé e h eje u srdce, jejímž autorem je zam stnanec Spokojeného domova Petr Novák (více o knize se do tete na stran 4). Marie Hloužková. Foto: Jan Füši Václav Knop (vlevo) coby kmotr při křtu knihy Petra Nováka (vpravo). Knihu křtí zaměstnankyně Spokojeného domova Miluše Pavlíková. Foto: Iva Benešová Jiří Flekna. Foto: Martina Bachová Spokojený domov se nestará jen o seniory a handicapované doma, ale poskytuje rovn ž osobní asistenci autistickým d tem v základní škole s p idruženým speciálním pedagogickým centrem v Turnov. Na plátn byl proto promítán krátký spot ukazující práci asistentek Spokojeného domova s d tmi. Na úplný záv r zazpíval Viktor Sodoma sv j hit Žárlivý Kakadu a spolu s ním p išli na pódium všichni ú inkující i p ítomní zam stnanci Spokojeného domova.

4 strana 3 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Realizační tým: Koordinátor koncertu: Petr Novák Sponzoři auta: Scénář a dramaturgie: Petr Novák, Ond ej Lochman Zvuk: Josef Wachtl Projekce: Ji í Novák Světla: Václav Cihlá Technické a organizační zajištění ze strany Klubu, s. r. o.: Irena Mad rová, Michal Václavek, Jan Soldán, Václav Cihlá Servis pro účinkující: Hana Varclová, Klára Slezáková Fotografové: Jan Füši, Iva Benešová Videozáznam koncertu: Dobrovická televize Doprava handicapovaných návštěvníků: Helena Šádková, zam stnanci Spokojeného domova Zvláštní poděkování: Ta ána Kucha ová, Václav Knop, Jana Šulcová, Petr Št pánek, Jaromír Jermá, Miroslav Bobek, Jitka Bartošová, Daniela Sedláková, Kate ina Šmídová, Kasia Szajda, Radka Nováková, Jan Harcuba, M stská policie Mnichovo Hradišt Partneři koncertu: Ing. Božena Sedláková Ing. Ji í Novák Jaromír Veselý manželé Michaela a Ond ej Švermovi MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ DOBROVICKÁ INTERNETOVÁ TELEVIZE Bc. Petr Novák Výtěžek z koncertu poslouží na nákup nového automobilu Výt žek ze vstupného, tomboly, dražby, ale p edevším z finan ních p ísp vk jednotlivc i firem, je zhruba 140 tisíc. Další firmy ješt své dary p islíbily, takže snad již brzy bude moci Spokojený domov zakoupit automobil nutný pro p epravu pe ovatelek, které jezdí za klienty dom za každého po así i do té nejmenší vesni ky. Spokojený domov sice vlastní i nové automobily, avšak nedokáže jimi pokrýt kapacitu více než 90 senior a handicapovaných, o které se stará v oblasti od jižní ásti mladoboleslavského okresu až po severní ást Turnovska. Dva starší automobily z 90. let minulého století již za ínají dosluhovat a nevyhovují pot ebám terénních sociálních služeb. Každou chvíli jsou v servisu, což komplikuje práci pe ovatelek. Nedávno jsem vezla klientku k léka i a automobil odmítl nastartovat, takže jsme z stali na parkovišti. Byla to velmi nep íjemná situace a zdržení jak pro klientku, tak pro m, íká jedna z pe ovatelek Spokojeného domova.

5 Spokojený domov 6/2014 KNIHA strana 4 Kniha Když péče hřeje u srdce může být vhodným dárkem k Vánocům Na benefičním koncertě 4. října 2014 měla křest kniha, jejímž autorem je zaměstnanec Spokojeného domova Petr Novák. Kromě kapitoly věnované historii v ní jsou obsaženy rozhovory, které Spokojený domov přinesl v uplynulých letech ve svém zpravodaji. Publikace je k zakoupení na kontaktních místech Spokojeného domova (viz níže). Cena je stanovena na 150 Kč, ale kdo dá víc, přispěje na automobil pro poskytování sociálních služeb v domácnostech seniorů a handicapovaných. Po domluvě na telefonním čísle či e- mailu je možné knihu předat i individuálně, případně zaslat poštou. MNICHOVO HRADIŠT, Jana Švermy 378 (budova dětského zdravotního střediska); provozní doba: Po 13:00 16:00, Čt 8:00 16:00. MLADÁ BOLESLAV, Palackého 1327; provozní doba: Út 8:00 16:00, St 8:00 16:00. KN ŽMOST, U Střediska 24 (dům s pečovatelskou službou); provozní doba: dle telefonické domluvy tel.: TURNOV, Zborovská 519 (budova hotelové školy boční vchod ze Žižkovy ulice); provozní doba: Út 8:00 16:00, St 8:00 16:00. JINOLICE, Jinolice čp. 39 (budova OÚ); provozní doba: dle telefonické domluvy tel.: DOLNÍ BOUSOV Zahradnictví Spokojené slunce, ulice V Lipkách (naproti hřbitovu). V knize se můžete těšit na rozhovory s těmito osobnostmi: - Kv ta Fialová, here ka - Luba Sko epová, here ka - Jana Plodková, here ka - Jan Hrušínský, herec - Pavel Nový, herec - Václav Knop, herec, dabér a oficiální tvá Spokojeného domova - Viktor Sodoma, zp vák - Eva a Vašek, p vecké duo - Ta ána Kucha ová, modelka a Miss World Václav V tvi ka, botanik a bývalý editel botanické zahrady v Praze - Michal Horá ek, texta - Petra erná Rynešová, psycholožka zabývající se hiporehabilitací - Jan Fuka, psychiatr - Renata Nekolová, zakladatelka mladoboleslavské linky d v ry - Kate ina Maxová, organizátorka pobyt pro nemocné d tskou mozkovou obrnou - Jana Horáková, vedoucí st ediska Proba ní a media ní služby R v Mladé Boleslavi - Kate ina Havelková, husitská fará ka z Bakova nad Jizerou - Pavel Mach, katolický fará z Mnichova Hradišt - Jaromír Jermá, senátor za SSD a historik - Ivan Gabal, poslanec za KDU- SL a sociolog - Milena Koštejnová, starostka obce Ptýrov na Mladoboleslavsku - Jind ich Hes, tane ní mistr - Pavel Kverek, ornitolog a ková z Kn žmostu - Tomáš Pilvousek a Jan Ju ena, p edstavitelé eskoslovenské obce legioná ské - Barbora Matoušková, dobrovolnice a posléze stálá brigádnice Spokojeného domova - Jaroslav Mráz, pe ovatel Spokojeného domova - Lukáš, nevidomý mladý muž z malé obce na Mnichovohradiš sku - Daniel Ženíšek, vozí ká z Mnichova Hradišt - Zden k Kmoch, vozí ká a sb ratel autogram z Nového Boru - Ji í Flekna, vozí ká a autor kresleného humoru z Bakova nad Jizerou

6 strana 5 ROZHOVOR Spokojený domov 6/2014 Miroslav Bobek: Na své dětství v Mnichově Hradišti vzpomínám rád Petr Novák Celostátně známé osobnosti s úzkým vztahem k našemu regionu jsou pro náš časopis nejzajímavějšími respondenty. Miroslav Bobek, rodák z Mnichova Hradiště a současný ředitel pražské zoo je jednou z nich. Na úvod mám otázku inspirovanou vaším blogem na internetu, kde jste psal o jednom jazykovém problému jak se správně píše zoo? Hlavn jsem tam poukazoval na to, že asto se ZOO píše velkými písmeny, jako by to byla zkratka, t eba SAD. Ale to tak není, zoo není zkratkové slovo. Vychází z eckého slova zoon, což je živo ich. A od toho jsou odvozena slova zoologie, zoologický a tak dále. Jsem tedy zastáncem pravidla, že zoo se má psát bu malými písmeny, nebo když je výraz sou ástí názvu tak velké Z a dv malá o. Je ovšem pravda, že t eba ZOO Dv r Králové má ZOO velkými písmeny v obchodím rejst íku, takže z tohoto pohledu by byla chyba to psát jinak. V létě došlo ke smutné události pražská zoo darovala do Jihoafrické republiky antilopy, a tamní úřady je nechaly utratit. Jaká jsou pravidla pro darování zvířat do jiných zoo? Dalo se tomu nějak zabránit? Postupovali jsme zp sobem, který je mezi leny WAZA (Sv tová asociace zoologických zahrad a akvárií) a dalších srovnatelných organizací zcela standardní a b žný. V tomto konkrétním p ípad se tomu zabránit nedalo, protože ze strany Jihoafri an došlo k zásadním pochybením, možná dokonce až ke kriminálnímu jednání. Vznesl jsem stížnost k p íslušným organizacím a Panafrická asociace zoologických zahrad ihned za ala s vyšet ováním. Jeho záv ry byly jednozna né: na naší stran prob hlo vše p esn tak, jak m lo. Vzáp tí proto byla pozastavena licence Zoo Johannesburg, která byla p íjemcem našich zví at. Stejné stanovisko pak zve ejnila i Evropská asociace a doporu ila svým len m se Zoo Johannesburg nespolupracovat. Byli jsme tedy o išt ni, ale o tom už se v médiích tém nic neobjevilo. A samoz ejm sitatungám, které byly nesmysln utraceny, to život nevrátí. A jak se tomu dá zabránit obecně? Lidskému pochybení nebo kriminálnímu jednání nezabráníte. M žete ho potom jenom sankcionovat a doufat, že p íšt se to nestane. Ve chvíli, kdy máte certifikovanou zoo, která je lenem WAZA, samoz ejm nep edpokládáte, že byste m li postupovat jinak než standardn. Pravdou ale je, že sankce, které byly uvaleny na Zoo Johannesburg, mohou riziko, že by se n co podobného opakovalo, docela výrazn snížit. My pečujeme o lidi. Jaké je to pečovat o zvířata? To je obtížné srovnávat, ale je pot eba si uv domit, že zoo nejsou jenom zví ata, ale i návšt vníci, a i o n se musíte postarat, aby se cítili dob e, m li se kde najíst a napít Musíte jim obstarat zábavu, zejména d tem. Proto jsme t eba otev eli Rezervaci Bororo. ili je to také pé e o lidi. Pokud jde o pé i o zví ata, tak škála druh je v zoo nesmírn široká. To je první aspekt. Pro mnoho druh existují p íru ky, kde máte popsané vše, co se o nich ví a jak postupovat p i pé i o n, pr b žn se dopl ují další informace. Ale o n kterých zví atech se neví prakticky nic. I o tom jsem psal, ten sloupek se jmenoval myslím Nejv tší želví detektivka. Máme želvy korunkaté z Indie, z indických ek, které jsou napájeny himálajskými ledovci. A v bec se nev d lo, jak se tyto želvy rozmnožují. Kolega na to p išel tak, že sledoval jejich chování v zoo a sou asn studoval podmínky, v jakých žijí v p írod. Zjistil, že na rozdíl od všech ostatních vodních želv kladou vejce do vody, do m lké vody. V p írod hladina ek krátce po dob kladení klesá, takže vejce se ocitnou na suchu, tam se v nich vyvíjejí zárodky a potom íkám to ve zkratce, když hladina op t stoupne, tak se mlá ata líhnou do vody. Což nikdo nev d l a bylo to p ekvapení i pro ty, kdo tenhle druh želvy studují v p írod. ili ta ší e je nesmírná. ekl jsem te jeden p íklad, ale mohl bych pokra ovat. T eba krmení. Nesta í jen banány a seno, jak si n kdo myslí. Jsou pot eba houby pro houbožravé želvy, amazonské jíly pro n které papoušky, speciální sm si pro hrabá e atd. atd. Na druhou stranu je v zoo dost špi kových profesionál na to, aby vše zvládli. Jaké je vaše oblíbené zvíře? Nedávno mi vyšla knížka Žirafa na pond lí. Je to op t výbor mých sloupk. Žirafu má v názvu proto, že jsem v posledních dvou letech psal hodn o žirafách. Asi byste ekal, že o em píšu, to je moje oblíbené. Z tohoto pohledu se dá vysledovat v knížce trojice slon, žirafa, gorila.

7 Spokojený domov 6/2014 ROZHOVOR Samoz ejm úpln jiná v c je, že n která zví ata lov k eší více. T eba tím, že jsme p eváželi slony, tím jsem si k nim vytvo il bližší vztah. Nebo n kterým zví at m jsem zasv til kus života ápi erní, gorily, samoz ejm kon P evalského. Když mám návšt vu a chci jí ukázat n co, co je opravdu atraktivní, tak ji beru k hrabá m. Nemohu tedy odpov d t jednozna n, každé zví e je n ím zajímavé, n ím p itažlivé. Foto: archiv Zoo Praha A co třeba domácí zvířata? Doma máme psa, fenku boxera. M li jsme už p edtím jednu, ale ta bohužel um ela. Te máme další. Mluvil jste o gorilách. Jak vzpomínáte na projekt Odhalení? Chystáte v budoucnu něco podobného? Odhalení jsem p ipravoval v rozhlase a spolupracoval na n m tým desítek lidí. Byl to ohromný projekt, který se odehrával v mediálním prostoru. V sou asné dob si pro srovnatelný projekt neumím p edstavit, kdo a kde by ho mohl d lat. Není to v c, kterou by mohla d lat sama zoo, nýbrž n jaký mediální d m. Nezbytné jsou však nápad, ochota k jeho realizaci a následn i její personální a finan ní zajišt ní. Když se tedy ptáte na mediální projekty tohoto rozsahu, tak ne. Ale realizujeme jiné, mnohem rozsáhlejší projekty, ve kterých ovšem média hrají jen okrajovou roli, nap íklad Návrat divokých koní, Toulavý autobus apod. Co bylo pro vás impulsem k tomu, že jste se stal zoologem? Zoologie m zajímala od d tství. Vedla m k ní maminka, která u ila p írodopis, ale také d da, její táta, který byl myslivec a rybá, kreslil mi strana 6 zví ata, bral m do lesa. Takže zap sobily tyto impulsy. Tím se dostáváme k otázce, kterou asi čekáte. Jak vzpomínáte na své dětství a dospívání tady, v Mnichově Hradišti? Hradišt mám hrozn rád. Cht l bych si ho zase celé v klidu projít, dokonce jsem si íkal, že ho budu i fotit, cht l jsem taky te najít staré fotky, které jsem tu d lal jako dít p ed t mi ty iceti lety. Menší m sto má n co do sebe. Nechci tu íkat n jaké banality, ale když ho srovnám s d tstvím svých d tí, tak samoz ejm byla jiná doba, ale menší m sto poskytuje úpln jiné a podle mého názoru lepší impulsy než velkom sto. Po ád jsme chodili ven, všichni se tu de facto znali. Vzpomínám rád. Kdy jste opustil Hradiště? Když jsem šel v osmnácti studovat do Prahy. Jak často navštěvujete Mnichovo Hradiště dnes? Jezdím sem za maminkou a také na chalupu do Dneboha. Vaše příjmení je na Mnichovohradišťsku poměrně rozšířené. Jste s některými zdejšími jeho nositeli příbuzný? Zajímal jste se někdy o svůj rodokmen? Na rodokmen jsem bohužel nem l zatím as, ale m j d da m l ko eny na Liberecku, kde je toto p íjmení také rozší ené, ale detaily nevím. Vím, že jméno Bobek se krom eska a Slovenska vyskytuje v bývalé Jugoslávii, v Polsku a p ekvapiv i v Ma arsku. Ale o p vodu své rodiny nevím prakticky nic. Zajímal jsem se, z eho jméno vzniklo, prý se jedná o zdrobn linu od slova bob. Jak se zoo chystá na Vánoce? S docela velkým nap tím ekáme, jaká bude letošní návšt vnost zda p ekonáme historický rekord a jak blízko se p iblížíme hranici 1,4 miliónu návšt vník ro n. Na Vánoce samoz ejm budou probíhat již tradi ní akce, zejména komentovaná krmení zví at, d ti budou dostávat drobné dárky a také bude možné p inést do zoo krmení pro zví ata. A jak se na Vánoce chystáte vy osobně? Na tuhle dodate nou otázku odpovídám v indickém Bíkánéru a nic mi v tuhle chvíli nep ipadá vzdálen jší než Vánoce. Ale chystám se je strávit v Mnichov Hradišti.

8 strana 7 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Provozní ředitel Spokojeného domova: Lidé v neziskovém sektoru vkládají do své práce obrovskou energii Petr Novák Jaromír Veselý nastoupil do Spokojeného domova zkraje roku 2013 jako provozní ředitel. Svými zkušenostmi z oblasti managementu významně přispěl k profesionalizaci naší činnosti. Jak hodnotí svou práci on sám, se můžete dočíst v následujícím rozhovoru. Ve Spokojeném domově pracujete již téměř dva roky. Jak hodnotíte toto období? Pozitivn. Myslím, že se mi poda ilo p esv d it Spokojený domov, o. p. s., že se v ci dají d lat i jinak, lépe a výkonn ji. Spokojeným domovem myslím všechny, kte í se na jeho chodu podílejí, jak zam stnanecky, tak i statutárn. Ovšem ú et nakonec dostanu od uživatel. Jsem p esv d en, že je to dobrá cesta. Co se povedlo, a v čem jsou naopak stále nedostatky? Za nu nedostatky. Podle mého názoru se nepoda ilo ukotvit financování. To je alfa a omega celého p sobení. Ono to není ani tak o nás, jako o systému, kterým je poskytovatel sociálních služeb sanován z pohledu ministerstva, kraj, obcí. Kdo etl román Hlava XXII od Josepha Hellera, ví, o em hovo ím. Nikde jsem se ve své praxi nesetkal s takovou rozt íšt ností, dokonce neprofesionalitou, která panuje, nebo spíše panovala cca dva roky zp t z pohledu financování poskytovatel sociálních služeb. Ale tím nebudu tená e unavovat. Jen konstatuji, že financování je b h na dlouhou tra, osobn to vidím v horizontu p ti let, kdy si budeme moci trochu oddychnout. Ale jen za p edpokladu, že se nám nevym ní politická garnitura a vše neza ne nanovo. Jist se najdou i další nepovedené v ci, nap íklad nedokon ená realizace HANDICAP TAXI, kdy jsme vozidlo s plošinou po ídili, ovšem neslouží plánovanému cíli. Zase jen na okraj, to, že se zatím nepoda ilo, neznamená, že se nerealizuje. To ne, nevzdáváme úkoly, jen se ob as natáhne doba spln ní. A co se poda ilo? T eba to, že se u Spokojeného domova zcela naplnila kapacita uživatel. To sv d í o velké kvalit poskytovaných služeb. Spokojený domov na tomto základ bude žádat o navýšení kapacity, a uvidíme, jak tento proces dopadne. V ím, že dob e. Tím pádem uspokojíme i žadatele, které musíme z nedostatku nasmlouvané kapacity za azovat do po adníku. Jako poskytovatel terénních služeb pot ebujeme dobrá a bezpe ná auta. Za dobu mého p sobení jsme již získali t i nová, a tvrté je na cest díky poda enému benefi nímu koncertu k desátému výro í založení Spokojeného domova. Poda ilo se nám Nu rad ji toho nechám Provozní ředitel Spokojeného domova Jaromír Veselý. Foto: Spokojený domov Jak hodnotíte práci pečovatelek a pečovatelů v přímé péči? Víte, každý máme n jakou cestu, osobní, profesní. Ten, kdo dostal do vínku zvládnout práci v p ímé pé i, má dar, a k tomu moji neskonalou úctu. Jako sociální elév jsem p i nástupu do Spokojeného domova nem l až takové podv domí, co znamená p ímá pé e. Poté, co jsem zjistil fakt, konstatuji: Klobouk dol! Ono to není jen o tom, že naši pe ovatelé a pe ovatelky d lají sedm dní v týdnu, v etn svátk, to mají i jiné profese. Ovšem jak k tomu p istupují, s jakou ochotou, kvalitou, srdí kem. To se nedá slovy vyjád it, snad jen tím, jak kladné zp tné reakce chodí od uživatel, a že jich není málo. Co m osobn mrzí, je skute nost, že prozatím nejsou zdroje, aby se tento p ístup dal ohodnotit i finan n. Ale to bych se vracel na za átek. V te, že na tom usilovn pracujeme, myslím tím vedení Spokojeného domova, které bych tímto také pochválit a i jim pod kovat za odvedenou práci. Jaké jsou vaše vize do budoucna? P edevším jde o klienty, tím se generují následné vize jak lepe a kvalitn ji.

9 Spokojený domov 6/2014 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 8 Následnou prioritou je stabilizovat Spokojený domov finan n, tak aby se dalo plánovat, tím pádem lépe organizovat. Od roku 2015 p echázíme pod kraje z pohledu financování. Je to obrovská zm na, obrovské nap tí, jak Spokojený domov v tomto procesu dopadne. Je to nové pro všechny poskytovatele sociálních služeb, to nap tí je cítit nap í tímto sektorem. Na druhou stranu zm na ve vedení státu p inesla i jisté uvoln ní. Je cítit snaha o zm nu k lepšímu. A jako t etí prioritu do budoucna mám lépe rozvinout sociální ekonomiku. Jak jinak zase kon ím u p íjm Co vám osobně Spokojený domov dal? P edevším další životní p íležitost, novou cestu. P ivedl mi do cesty nové tvá e, nové osudy. Je pravdou, že jsem delší dobu uvažoval o zm n. N jak m nenapl oval výsledek. Pokud se m ptáte, co mi p inesl Spokojený domov, tak práv to, co jsem hledal. Mohu dál d lat to, co umím, ovšem podle mého se smyslem, který v komer ní sfé e nenajdete. V čem konkrétně se z vašeho pohledu liší práce v komerčním sektoru od zaměstnání v neziskové organizaci? Liší a neliší. Pokud bych to vzal ze svého pohledu, prost ídíte organizaci, a je celkem jedno, co produkuje. Vedení je po ád stejné. Vedete. Ovšem jak jsem odpovídal v p edchozí otázce, je v tom jiný smysl. Porovnám-li komerci a neziskovku z pohledu zdroj, tak je to z podstaty diametrální rozdíl. Je to celkem smutné zjišt ní, ale v komerci máte za kvalitní práci zisk, a v neziskovce to platí obrácen. ím více obsáhnete, tím více prost edky rozm lníte. Ale tohle téma by bylo na dlouhou debatu, n kdy si íkám jak je možné, že neziskový sektor p ežil. Podle mého názoru je to jen tím, jak obrovskou energii do n j vkládají ti, co ho realizují. Co byste popřál lidem k Vánocům a do roku 2015? Cht l bych pop át všem, p edevším zdraví a klid na duši. To ostatní p ichází samo, když platí to první. Malyra otevřela nové relaxační centrum ve Veselé Poukazy na rehabilitaci či masáže mohou být vhodným vánočním dárkem Petr Novák Spokojený domov úzce spolupracuje s nestátním zdravotnickým zařízením Malyra, poskytovatelem domácí zdravotní péče a fyzioterapie. Provozovna Malyry v Mnichově Hradišti v budově sokolovny už dlouhodobě nabízí spoustu odborných metod, jak z oblasti fyzioterapie, tak i rehabilitace. Například metodu podle Mojžíšové, Vojtovu metodu, mobilizaci páteře a periferních kloubů. Tyto úkony vám může předepsat váš ošetřující lékař. V dnešní usp chané dob spoustu lidí eší bolest pomocí útlumových lék, ale je dobré se zamyslet nad tím, že spoustu bolesti se dá eliminovat nebo úpln odstranit práv prost ednictvím rehabilitace a fyzioterapie. Toto vše nabízí nejen centrum rehabilitace a fyzioterapie v Mnichov Hradišti, ale v sou asné dob je nov otev ené relaxa ní centrum ve Veselé (Na Návsi 44), kde je možné absolvovat pokra ující pé i, která navazuje na fyzioterapii. Jedná se o širokou nabídku, která je provád na na velmi vysoké odborné úrovni. Relaxa ní centrum Veselá provádí nap íklad tyto procedury: klasická, sportovní a rekondi ní masáž, ba kování, lymfoterapie, suché vakové uhli ité koupele, andula ní masáž (která velmi p ízniv p sobí na tkán pohybového aparátu) a mnoho dalších, viz Více než p l roku jsem trp la velkými bolestmi kloub a sval, p i dlouhodobém sezení jsem m la problémy s rozpohybováním celého t la. Po tu dobu jsem brala i velké množství lék, ale zlepšení se nedostavilo, íká paní Milada. Po sedmi m sících jí ošet ující léka napsal deset procedur na fyzioterapii, a tu si následn rozší ila ješt o další procedury v relaxa ním centru. V sou asné dob neberu již žádné léky a cítím se velmi dob e, dodává spokojená klientka Malyry. A protože se blíží as Vánoc, nabízí se možnost obdarovat své blízké. Malyra vám nabízí možnost zakoupení dárkových poukaz pro lidi jakékoliv v kové kategorie. Poukazy je možné objednat jak na rehabilitaci, fyzioterapii, tak i do relaxa ního centra. Objednávky na telefonním ísle (rehabilitace) nebo (masáže).

10 strana 9 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE Spokojený domov 6/2014 Spokojený domov mají naši klienti i o Vánocích Petr Novák Spokojený domov je známý svou flexibilitou. Do domácností senior a handicapovaných jezdí jeho pracovníci 7 dní v týdnu 24 hodin denn, dle p ání jednotlivých klient. Váno ní svátky nevyjímaje. Ze strany klient je zájem o naše služby ve svátky mírn snížený, protože mnoho klient v t chto dnech využívá pé e rodiny. Ale jsou samoz ejm i vozí ká i a senio i, kte í jsou osam lí a služba u nich probíhá každý den, mnohde i každý ve er, v etn ve era Št drého. I o Št drém ve eru pot ebuji pomoc s hygienou, p íroda si nevybírá, íká se smíchem jeden z klient a dodává: Krom b žné služby je pro m samoz ejm v ten den více než kdy jindy d ležitý lidský kontakt a komunikace s pe ovatelkou, vždy panuje dobrá nálada a váno ní atmosféra. Nejen našim klient m, ale i vám všem ostatním p ejeme spokojené domovy a as trávený dle vašich p edstav nejen o Vánocích. Ovocnářská školka Klášter Hradiště nad Jizerou darovala stromky do Zahradnictví Spokojené slunce Miluše Pavlíková D kujeme Ovocná ské školce Klášter Hradišt nad Jizerou panu Ing. Václavu Eichlerovi a všem jeho zam stnanc m za milé p ivítání a za darování ovocných stromk do Zahradnictví Spojené slunce. Vážíme si velice za vst ícnost a t šíme se na budoucí spolupráci. O dalších novinkách v našem zahradnictví a nejen o spolupráci s ovocná skou školnou vás budeme informovat v dalších íslech asopisu. Více informací o zahradnictví najdete na stran 11. Inzerce:

11 Spokojený domov 6/2014 SPOKOJENÝ DOMOV INFORMUJE strana 10 Hodn zdraví, št stí, spokojený domov nejen o Vánocích a vše nejlepší do roku Jménem kolektivu zam stnanc Spokojeného domova Jaromír Veselý provozní editel

12 strana 11 DISTRIBUČNÍ MÍSTA Spokojený domov 6/2014 Kam všude časopis distribuujeme? Seznam distribu ních míst neustále rozši ujeme a naším cílem je, aby byl asopis vydáván ve vyšším nákladu a k dispozici byl v každé obci v regionu naší p sobnosti, protože práv na malé obce ve velké mí e zam ujeme naše sociální služby. Pokud máte zájem podílet se na distribuci našeho asopisu, kontaktujte prosím redakci. Aktuální seznam distribu ních míst p inášíme níže: Bakov nad Jizerou: M stský ú ad, Mírové nám stí 208; M stská knihovna a Muzeum Bakovska, Mírové nám stí 84; Trafika, Boleslavská 715. Dolní Bousov: Zahradnictví Spokojené slunce, V Lipkách; M stská knihovna a infocentrum, Kostelní ul Jinolice: Obecní ú ad, Jinolice 39. Kněžmost: D m s pe ovatelskou službou (Obecní knihovna, kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s.), U St ediska 24; Obecní ú ad, Na Rynku 51; prodejna potravin, Hradiš ská 194; kade nictví Marie Zimová, Hradiš ská 181 (budova sokolovny). Libuň: Obecní ú ad, Libu p. 27. Mladá Boleslav: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Palackého 1327; M stská knihovna, Václava Klementa 1229; Magistrát odbor sociálních v cí, Starom stské nám. 69; Informa ní centrum, Železná 107; Lékárna U Soudu, Nám. Republiky 760; Help Centrum, Na Kozin 9; Ú ad práce, Jaselská 292. Mnichovo Hradiště: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Jana Švermy 378 (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska); Malyra, Na Návsi 44, Veselá; Malyra, Víta Nejedlého 596; Trafika Signál, Masarykovo nám stí 283; M stské informa ní centrum, Masarykovo nám stí 299; Trafika David Abraham, Masarykovo nám stí 240; ekárna léka, Masarykovo nám stí 692; ekárna (MUDr. Pfeffer), Masarykovo nám stí 246; M stská knihovna, Turnovská 717; O ní optik AA, Ivana Olbrachta 408; Poliklinika, Jana Švermy 395 ( ekárny v p ízemí a 1. pat e); Lékárna Arkánum, Víta Nejedlého 1497; Cukrárna Za rohem, Víta Nejedlého 279; Restaurace U Kvapil, Jana Švermy 384; Ú ad práce, Jiráskova Přepeře u Turnova: Obecní ú ad, P epe e 229. Příšovice: Zdravotní st edisko, P íšovice 185. Ptýrov: Obecní ú ad, Ptýrov 19. Sobotka: M stský ú ad, Boleslavská 440; M stské informa ní centrum, nám stí Míru 3; Zdravotní st edisko, Ji ínská 300. Turnov: kontaktní místo Spokojeného domova, o. p. s., Zborovská 519 (budova hotelové školy bo ní vchod ze Žižkovy ulice); Panochova nemocnice Turnov, 28. íjna 1000; Ú ad práce, Palackého 192; M stský ú ad odbor sociálních v cí, Skálova 84; M stské informa ní centrum, Nám. eského ráje 26. Chcete se podílet na tvorbě časopisu? Uvítáme jakékoliv p ipomínky k asopisu, tipy na lánky, nám ty na nové rubriky, informace o akcích vhodných pro seniory a zdravotn postižené a v neposlední ad i vaši vlastní tvorbu vzkazy, vzpomínky, fotografie, kresby, lánky o vašich koní cích, recepty... Osobn m žete doru it své p ísp vky do naší kancelá e v Mnichov Hradišti nebo posílat em na adresu Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu Zahradnictví Spokojené slunce provozované Spokojeným domovem, o. p. s. V Lipkách, Dolní Bousov, tel.: , PROVOZNÍ DOBA: PO PÁ: 8:00 16:00 SHÁNÍME BRIGÁDNÍKY!!! Spokojený domov shání brigádníky na pozice osobních asistent (asistentek) a pe ovatel (pe ovatelek) v domácnostech senior a handicapovaných. Bližší informace vám poskytnou koordinátorky příslušných oblastí: Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště a okolí: , Turnov a okolí: , Spokojený domov, registrace MK ČR E Adresa redakce pro osobní návštěvu: Jana Švermy 378, Mnichovo Hradišt (vedle vchodu do d tského zdravotního st ediska). Korespondenční adresa: Spokojený domov, o. p. s. redakce asopisu, Veselá 159, Mnichovo Hradišt. Šéfredaktor: Bc. Petr Novák tel.: , e- mail: Redakční rada: Marie Ko ová, Ing. Lucie Lustigová, Mgr. Martina Michalcová, Miloslava Šturmová, Jaromír Veselý. Tisk: EUROTISK Navrátil s.r.o. Web časopisu: Vydává Spokojený domov, o. p. s. poskytovatel terénních sociálních služeb pro seniory a zdravotn postižené: pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby. Sídlo: Veselá p. 159, Mnichovo Hradišt, I : , tel.: ,

Terénní sociální služby Spokojeného domova.

Terénní sociální služby Spokojeného domova. Terénní sociální služby Spokojeného domova Registrované sociální služby Pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací služby Odborné sociální poradenství Region působnosti Služby poskytujeme v okruhu

Více

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012

Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny senioři na téma Jak se žije seniorům v Mnichově Hradišti a okolí a kde hledají pomoc dne 20. listopadu 2012 projekt Komunitní plán města Mnichovo Hradiště a spádových

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova

Novoroční přání klientů pro všechny obyvatele Domova č. 2/2009 Konec starého a počátek nového roku je pro nás pro všechny příležitostí, abychom popřáli rodinným příslušníkům, přátelům a známým. Dovolte, abych i já Vám všem jménem zaměstnanců Luxoru Poděbrady

Více

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci,

Kdo jsme? Mateřské centrum v Milovicích by mělo plnit tyto cíle: podporovat všestranný rozvoj dětí a jejich socializaci, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MAMINKY DĚTEM / 2003 1 I Kdo jsme? Maminky dětem je občanské sdružení zaregistrované na Ministerstvu vnitra České republiky dne 19. 3. 2003. Jde o

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 17. 12. 2015 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 21, prosinec 2015 Z usnesení zastupitelstva obce ze

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s.

vydává Spokojený domov, o. p. s. snadnější život nejen ve stáří a nemoci 2/2016 ZDARMA VELIKONOČNÍ NABÍDKA STRANA 7 8 březen duben vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk časopisu jsou 15 Kč. Děkujeme sponzorům za podporu.

Více

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních sluţeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 3. prosinec 2009 9:00 14:30 hodin Kulturní klub U Hradeb

Více

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje...

02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 02/2013 KIP tým výcvik: Není nad to, mít s sebou dost čaje... 2 OBSAH Povede se to?... 3 Kalendář uskutečněných akcí... 5 Plán činnosti... 6 Bilance...

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi:

Výzva k hlasování, vznesená paní starostkou emailem dne 10. 12. 2011: Odpovědi: Zápis č. 11 z jednání zastupitelstva obce Hraběšice, konaného dne 14. prosince 2011 Přítomni: dle prezenční listiny - Večeřová Helena, Mikulka Jiří, Ing. Petrtýl Jiří, MUDr. Sitař Ludvík, Míča Alois Omluveni:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Vypracoval : David Knápek, Kulturní centrum Obsah:Úvod, Provoz a akce KC (měsíční), Tabulka finanční přehled akcí Úvod Kolektiv Kulturního centra zůstal v roce 2013 nezměněn.

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza zdrojů systému sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2014 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, při rekapitulaci toho nejdůležitějšího, co nás v Poradně pro ženy a dívky potkalo v uplynulém roce 2014, nelze

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG

Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně BYZMAG Pokud zazvoní telefon a z něj se ozve Hello, už nepanikařím, říká absolventka jazykového pobytu v Londýně 56 BYZMAG Martina Maříková pracuje ve skupině Korado jako Executive Assistant to CEO. Při svojí

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 M STO KAMENICKÝ ŠENOV PE OVATELSKÁ SLUŽBA VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 OBSAH : Pe ovatelská služba, organiza ní složka m sta ( kontakt) Organiza ní zajišt ní.. innost pe ovatelské služby. Finance. Domy s

Více

Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4.

Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4. Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4. 2016 Věc : Předkládá: Vypracoval: Obsah: Pronájem části pozemků

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015

ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO 16.1.2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00-21.15 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením 103 odst.

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka

Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Zápis z II.Valné hromady občanského sdružení Iskérka Datum: 17.května 2008 Místo: Sociální centrum denních aktivit Iskérka, 1.máje 864, 756 61 Rožnov p.r. Čas: 18.00 20.30 hod. Přítomni: B. Mikolajková,

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Na úvod této výroční zprávy bych chtěl vyjádřit radost z dobře vykonané práce ve středisku Eljon o.p.s. a vděčnost všem, kdo naše centrum jakýmkoliv způsobem během uplynulého roku 2011 podpořili.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2015. Unie ROSKA - ROSKA PRAHA, z. p. s.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2015. Unie ROSKA - ROSKA PRAHA, z. p. s. -1- ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ROKU 2015 Unie ROSKA - ROSKA PRAHA, z. p. s. 1. Členství Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném

Více

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007

Program Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut v Chrudimi 2007 Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2007 V roce 2007 se česká, moravská a slezská města opět zapojila do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září),

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 16 /2009 konané dne 10.11.2009 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2005 v 17,00 hodin v Domě služeb Přítomno: Omluveno: Program: 12 členů zastupitelstva obce 3 členové zastupitelstva obce (viz prezenční listina)

Více

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY!

SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ KAMENÍKY! Dovolujeme si Vám zaslat tiskovou zprávu Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Děkujeme za zveřejnění zprávy a jsme připraveni zodpovědět případné dotazy. SOS MaS, z. s. POZOR NA FALEŠNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem

FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Zahájení: FÓRUM Zdravého města Ústí nad Labem Datum konání: středa, 4. 6. 2014 Čas konání: 17:00 19:30 Místo konání: Zákl. škola, Anežky České 702/17, ÚnL (Krásné Březno) Starostka MO Neštěmice Miloslava

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Zimní integrační pobyty na Božím Daru byly boží i v roce 2016

Zimní integrační pobyty na Božím Daru byly boží i v roce 2016 Zimní integrační pobyty na Božím Daru byly boží i v roce 2016 7.-16. LEDNA - I.TURNUS 20.-27. ÚNORA - II.TURNUS Kdo jsme? 2 Organizace vznikla v roce 2004 Hlavním posláním pomáhat pomocí kvalitních terapií

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka

KNIHA MÉHO SRDCE. Výstavka KNIHA MÉHO SRDCE Kniha mého srdce (KMS) je cyklus pořadů České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), který proběhne v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň ze dne 4.10.2010 Poslanci: Fišer, Ing.Horák, Podval, Ing.Dubský, Urbanová Omluveni: Baloun, David Zapisovatel: Podval Ověřovatelé zápisu: Ing.Dubský, Urbanová

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 6. volební období Z Á P I S z 14. schůze Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti konané dne 1. března 2013 2 Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zahájení

Více

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - DPS SILŮVKY SE UMÍSTIL NA 2.MÍSTĚ V SOUTĚŽI STAVBA ROKU JMK 2014 Ve čtvrtek 23.dubna 2015 obdržel starosta obce Zdeněk Prax a projektantka stavby DPSky Ing. arch. Klára Trnková

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10

Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD. Informace o provozu školní druţiny ve školním roce 2009/10 Vítáme Vás do školní druţiny při ZŠ Pohůrecká Informace o ŠD: Kontakty a provoz ŠD Vychovatelky Úplata za ŠD a vnitřní řád ŠVP, akce a zájmové útvary ŠD Informace o provozu školní druţiny ve školním roce

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradišt Veselá, I : 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.spokojeny-domov.cz

Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradišt Veselá, I : 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.spokojeny-domov.cz Spokojený domov, o. p. s., sídlo: Lhotická 159, Mnichovo Hradišt Veselá, I : 29043913 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.spokojeny-domov.cz Obsah Úvodní slovo editelky... 1 O Spokojeném domov... 2 Zam stnanci...

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí.

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Předvelikonoční neděle I. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání

ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání ČESKÁ AGENTRURA NA PODPORU OBCHODU Název zakázky: ZPRÁVA Z AKCE: KATALOGOVÁ A VZORKOVÁ VÝSTAVA název zem datum konání Firma: ABC, s.r.o. íslo zakázky: 123456789 Zpracoval: Datum zpracování: CzechTrade

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.19/2016 Začal nový školní rok 2015/2016 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2015

Výroční zpráva AMD v ČR za rok 2015 1 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č. 7 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2009. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2009 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Informace z usnesení 60. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.8.2012. 1. Návrh změny účelu pronájmu bytů v domě na ulici Kosmonautů č.o.

Informace z usnesení 60. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.8.2012. 1. Návrh změny účelu pronájmu bytů v domě na ulici Kosmonautů č.o. Informace z usnesení 60. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.8.2012 1. Návrh změny účelu pronájmu bytů v domě na ulici Kosmonautů č.o. 23 v Brně Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí nesouhlasné

Více

P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2962, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2962, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na Nové služební vozidlo pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY Obsah: 1) Zadavatel 2) Vymezení předmětu výběrového řízení 3)

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 9. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 2. března 2015 Rada města Holýšova: 87/2015 schvaluje následující pořad schůze: 1. Zahájení schůze 2. Schválení

Více

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.

K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál

Seznámení s výsledky ankety Zjišťování potřeb města Bruntál Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ:

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 15. 8. 2005 Pracovní skupina č. 2 (Zdravotně postižení) Místo konání: budova ČSOB na Mírovém náměstí 65 v Kadani; kancelář Svazu tělesně postižených místní organizace Kadaň

Více

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace

Zpráva z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Tisá, příspěvková organizace Datum konání: 6. 10. 2010 Program: 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 2. Projekt MŠMT Peníze školám 3. Nařízení vlády o odvodu 30% z částky na pomůcky školy zpět do státního

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-08-003-15 Statut Novin Prahy 12 1. Úvodní ustanovení 1. 1. Statut Novin Prahy 12 (dále jen Statut) upravuje vydávání měsíčníku Noviny Prahy 12

Více

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA

KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA KOMUNIKACÍ K ÚSPĚCHU PRACOVNÍ SEŠIT 1 KOMUNIKACE JE CESTA Copyright 2014 Komunikací k úspěchu Všechna práva vyhrazena. KOMUNIKACE JE CESTA Ne náhodou používáme slovo komunikace i ve významu "spojení dvou

Více

1) údaje o respondetech

1) údaje o respondetech 1) údaje o respondetech 1a) pohlaví pohlaví muž 55 28,6 žena 123 62,76 neuvedeno 18 9,18 196 1 Pohlaví respondentů 9,18% 28,6% muž žena neuveden o 62,76% 1b) věk respondentů věk do 2 1,51 21-35 26 13,27

Více

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o.

Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více