VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013"

Transkript

1 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní 245, Obříství, IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK POSOUZENO.CZ

2 Úvodní slovo ředitelky obecně prospěšné společnosti Vážení přátelé, rok 2013 byl pro naši obecně prospěšnou společnost, rokem startovním. Společnost vznikla 20.listopadu 2013, a to po zralé úvaze a přesvědčení, že je třeba v této zemi poukázat na problém, o kterém se ví, ale dost nemluví. Velice si vážím toho, že se našlo mnoho odborníků, kteří této myšlence věří a chtějí ji aktivně podporovat. Potřebné dokumenty k zahájení činnosti Iniciativy pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. členové správní rady, dozorčí rady a zakladatelé vytvářeli ve svém volném čase, a to s velkým pracovním nasazením a bez nároku na honorář, za což bych chtěla všem ještě jednou poděkovat. V roce budoucím se iniciativa zaměří především na bezpečnost a kvalitu potravin, doplňků stravy a krmiv. Rádi bychom zviditelnili opravdu kvalitní a účinné výrobky, které se objevují na trhu a tím usnadnili spotřebitelům jejich orientaci při běžném nákupu. Věřím že se nám tento záměr v následujících letech podaří realizovat, jelikož nám není lhostejné zdraví občanů. Výroční zpráva za rok Zuzana Šmeráková

3 Obsah Úvodní slovo 1 Obsah 2 1 Představení obecně prospěšné společnosti 3 2 Činnosti v roce CÍLE pro rok Lidské zdroje 9 5 Změna zakládací smlouvy 10 6 Nejdůležitější ekonomické ukazatele 11 Výroční zpráva za rok

4 1 Představení obecně prospěšné společnosti Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. je nezávislá, nestátní nezisková organizace. Posláním společnosti je zlepšení životního prostředí, životních podmínek a kvality života občanů České republiky i ostatních členských států Evropské unie, zejména v návaznosti na bezpečnost potravin, doplňků stravy a krmiv. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby: a) Osvětový, informační a poradenský servis pro osoby přicházející do styku s potravinami, doplňky stravy a krmivy, zaměřený na jejich bezpečnost a ochranu zdraví i životní prostředí. b) Pořádání a realizace vzdělávacích akcí se zaměřením na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu spotřebitele, ochranu životního prostředí a korektní označování funkčních a jiných potravin, doplňků stravy a krmiv. Společnost zastřešuje projekt POSOUZENO.CZ, který posuzuje a ověřuje bezpečnost a kvalitu potravin, doplňků stravy a krmiv. Posuzování výrobků je prováděno podle Pravidel založených na požadavcích aktuálních národních a evropských právních předpisů. Na tvorbě Pravidel se podílí řada odborníků ze sféry privátní (výrobci a distributoři), státní (dozorové orgány, vysoké školy), ale zapojeni jsou i nezávislí odborníci. Výroční zpráva za rok

5 1 Představení obecně prospěšné společnosti Všechny posuzované výrobky jsou nezávisle kontrolovány v akreditovaných laboratořích nebo Státním zdravotním ústavem na zdravotní bezpečnost. Odborníky v dané oblasti je posouzeno označování výrobku (obal, etiketa, atd..) dle platných právních předpisů včetně oprávněnosti použít zdravotní a výživová tvrzení. U výrobků nesoucích logo POSOUZENO.CZ plus je dále nezávisle ověřován obsah specifických živin, nutričně přínosných látek, vitamínů a minerálů, které mají výrobku propůjčit specifické deklarované vlastnosti. Všechny certifikované výrobky jsou minimálně jednou ročně podrobovány tajným kontrolám a laboratorním rozborům, jejichž cílem je ověřit deklarované kvalitativní a kvantitativní charakteristiky a zabezpečit tak oprávněné používání loga pouze na kvalitních výrobcích. Kontroly jsou zacíleny tak, aby reagovaly na aktuální problémy v potravinářském a krmivářském průmyslu a uplatňují zásady analýzy rizik. Všechna tato opatření pomáhají k udržení dlouhodobé kvality certifikovaných výrobků a vedou k naplňování hlavního cíle obecně prospěšné společnosti a tou je ochrana spotřebitele. Výroční zpráva za rok

6 2 Činnosti v roce 2013 V našem startovním roce se nám podařilo založit a administrativně dokončit rozjezd obecně prospěšné společnosti. Spustili jsme projekt POSOUZENO.CZ, který je stěžejním nositelem obecně prospěšné činnosti. Ve spolupráci s partnery bylo vytvořeno logo POSOUZENO.CZ. Koncem roku 2013 jsme spustili internetovou prezentaci POSOUZENO.CZ, která jednoduše a přehledně mapuje naše aktivity v oblasti osvětového, informačního a poradenského servisu pro osoby přicházející do styku s potravinami, doplňky stravy a krmivy. Náplň internetové prezentace je přiměřená délce působení společnosti, na jejím rozšiřování neustále pracujeme. V oblasti pořádání a realizace vzdělávacích akcí jsme v roce 2013 nevyvíjeli žádnou činnost směřující k široké veřejnosti, avšak připravujeme zajímavé akce pro rok Podařilo se nám oslovit několik firem partnerů, kteří projekt POSOUZENO.CZ budou v dalším roce podporovat a šířit tak, aby vešel do podvědomí výrobců i spotřebitelů. Přestože společnost vznikla až koncem listopadu roku 2013, snažili jsme se nastartovat naše činnosti správným směrem a při neutuchající práci v tomto nasazení doufáme, že projekt POSOUZENO.CZ vejde v brzké povědomí široké veřejnosti. Výroční zpráva za rok

7 2 Činnosti v roce 2013 V roce 2013 se sešla správní a dozorčí rada na svém prvním společném ustavujícím jednání. Body projednané na jednání správní a dozorčí rady: byly provedeny veškeré nezbytné administrativní kroky se zahájením činnosti o.p.s. byl zvolen předseda správní rady a předsedkyně dozorčí rady byl podán návrh na změny sídla společnosti do Středočeského kraje, formou změny zakládací smlouvy, která byla zapsána v lednu 2014 byla provedena změna ve správní a dozorčí radě. Ing. Pavel Vysloužil rezignoval na člena správní rady a přijal účast v dozorčí radě. Ing. Jiřina Chvatíková rezignovala na členku dozorčí rady a přijala členství ve správní radě byl podán návrh k registraci ochranné známky POSOUZENO.CZ na Úřad průmyslového vlastnictví Výroční zpráva za rok

8 3 CÍLE pro rok 2014 Hlavním cílem aktivit Iniciativy pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. je ochrana spotřebitele. V první etapě projektu cílíme na bezpečnost a kvalitu především funkčních potravin a doplňků stravy. Rádi bychom napomohli široké veřejnosti v orientaci na trhu s potravinami i doplňky stravy a edukací působit při obezřetném výběru těchto produktů. Výrobkům, které splňují požadavky stanovené Pravidly, je propůjčena certifikační značka POSOUZENO.CZ_(logo), jenž má usnadnit orientaci a poskytnout rychlé informace spotřebitelům, výrobcům, distributorům, prodávajícím i státním autoritám. Pro příští rok je naším cílem certifikovat alespoň 10 výrobků. logo POSOUZENO.CZ V příštím roce chceme oslovit další partnery z řad výrobců a distributorů, a tím dostat do podvědomí široké veřejnosti logo POSOUZENO.CZ. Hodláme dále rozvíjet spolupráci s akreditovanými laboratořemi a navázat spolupráci se státními institucemi např. Ministerstvo zemědělství, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zdravotní ústav, Státní veterinární ústav, Vysoká škola chemicko-technologická. Výroční zpráva za rok

9 3 CÍLE pro rok 2014 Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. svou působnost neomezuje pouze na certifikaci výrobků, ale věnuje se také výchově a vzdělávání spotřebitelů, pořádá odborná setkání se zástupci výrobně-distribučního řetězce, sleduje aktuální oborové dění a reflektuje je do svých aktivit. Pro příští rok, plánujeme sérii článků o bezpečnosti a výběru kvalitních potravin, doplňků stravy a krmiv. Ve spolupráci s odborníky z řad správní a dozorčí rady připravíme neformální vzdělávací setkání s veřejností a nezávislými odborníky. Výroční zpráva za rok

10 4 Lidské zdroje Struktura obecně prospěšné společnosti Správní rada Ing. Lukáš Doubrava - předseda odborník v oboru krmiv Ing. Milan Malušek - člen marketingový poradce Ing. Jiřina Chvatíková - členka ekonomický poradce Dozorčí rada Ing.Simona Bunčeková,Ph.D. - předsedkyně odborník v oboru doplňků stravy Ing. Pavel Vysloužil člen odborník v oboru potravin Ing. Lenka Brzoňová členka odborník v oboru potravin Statutární orgán ředitelka společnosti Bc. Zuzana Šmeráková Zakladatelky Dana Chylíková Bc. Zuzana Šmeráková Organizace v roce 2013 neevidovala žádného zaměstnance v pracovním poměru. Veškeré uskutečněné činnosti byly prováděny dobrovolníky. Výroční zpráva za rok

11 5 Změna zakládací smlouvy Správní radě byl předložen návrh na změnu sídla na novou adresu: Jižní 245, Obříství. Správní rada návrh přijala. Zakladatelky společně rozhodly o změně obsahu Zakládací smlouvy v souladu s návrhem. Změna sídla byla zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Ing. Pavel Vysloužil rezignoval na člena správní rady a přijal účast v dozorčí radě. Ing. Jiřina Chvatíková rezignovala na členku dozorčí rady a přijala členství ve správní radě. Výroční zpráva za rok

12 6 Nejdůležitější ekonomické ukazatele Výnosy v členění dle zdrojů Jediný výnos společnosti plynul v roce 2013 z darů v hodnotě 5000,- Kč. Náklady Jediným nákladem společnosti byly spotřebované nákupy na hlavní činnost Osvětový, informační a poradenský servis v hodnotě 967,- Kč. V roce 2013 nebyla vyplacena žádná mzda ředitelce ani odměny členům správní a dozorčí rady. Významné položky z účetní závěrky Rozvaha - stav k (v celých tisících Kč) AKTIVA Krátkodobý finanční majetek celkem 4 PASIVA Cizí zdroje - Jiná pasiva celkem 4 Výkaz zisku a ztráty - stav k (v celých tisících Kč) Hlavní činnosti NÁKLADY Spotřebované nákupy celkem 1 VÝNOSY Přijaté příspěvky celkem 1 Výsledek hospodaření 0 Plné znění účetní závěrky je k nahlédnutí v sídle společnosti. Výroční zpráva za rok

13 Výroční zpráva za rok

14 posouzeno.cz Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva, o.p.s. Jižní Obříství

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý

Co a kdy pít!! Řada spotřebitelů. neuvědomuje rozdíly mezi jednotlivými druhy balených vod a z neznalosti o jejich významu pro zdraví jen málokterý Číslo 8 Ročník VII 8. srpna 2006 Cena 16 Kč GMO-free? Vždy, když dostanu nějakou zprávu od českých aktivistů Greenpeace, se zájmem pročítám text a hledám určitá fakta, která by mne přesvědčila o hodnověrnosti

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více