Příloha 1: Obrazová příloha ke kapitole 2. Obrázek 1 Gaussova křivka rozložení IQ v populaci. Obrázek 2 Triadický model J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1: Obrazová příloha ke kapitole 2. Obrázek 1 Gaussova křivka rozložení IQ v populaci. Obrázek 2 Triadický model J."

Transkript

1 Příloha 1: Obrazová příloha ke kapitole 2 Obrázek 1 Gaussova křivka rozložení IQ v populaci Obrázek 2 Triadický model J. Renzulliho (1977)

2 Obrázek 3 Doplněný triadický model F. Mönkse (1993) Obrázek 4 Model A.E. Czeisela (1986)

3 2: Dotazník verze pro české školy DOTAZNÍK. Pohlaví: muž /žena (zakroužkuj) Dnešní datum: Věk: Třída: Škola: Krátké instrukce. Jsem studentka posledního ročníku pedagogické fakulty a pro účely své diplomové práce bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Abych tento dotazník mohla opravdu použít v mém výzkumu, musí být správně vyplněný. Proto si prosím pozorně přečtěte následující instrukce, až pak se pusťte do samotného vyplňování dotazníku. Děkuji. - Následující dotazník je anonymní, přesto prosím, nezapomeňte vyplnit orientační informace o sobě na jeho začátku. - Na následujících stranách je 32 tvrzení, které Vás nějakým způsobem popisují. - Čtěte pozorně každé tvrzení. - Potom na stupnici od 1 do 10, která je uvedená pod tvrzením, vyznačte jak moc s tímto tvrzením souhlasíte. - Pamatujte, že nejsou žádné správné nebo nesprávné odpovědi. Odpovídejte proto, prosím, upřímně a pravdivě.

4 Vzor: Rád chodím do školy. Stupnice1 až 10 vyjadřuje míru Vašeho souhlasu s daným tvrzením: - 1 znamená, že s tímto tvrzením vůbec nesouhlasíte, vůbec pro Vás neplatí znamená, že s tímto tvrzením úplně souhlasíte, 100% pro Vás platí. - Označte vždy jen jednu odpověď (číslo na stupnici) pro každé tvrzení. - Odpovídejte jak nejrychleji dovedete. - Prosím, odpovězte na všechna tvrzení. - Jestliže Vám není něco jasné, můžete se zeptat teď, nebo se přihlásit a zeptat se kdykoli během vyplňování dotazníku. 1. Kamarádi se mi často svěřují se svými problémy. 2. V naši třídě se nikdo nebojí říct svůj názor. 3. Až budu dospělý/á, dokážu něco velkého. 4. Když jsem smutný/á, jsou smutní i mí přátelé. 5. Obvykle se představím cizím jako první.

5 6. Mám dobrou náladu, i když se mi zrovna nedaří. 7. Zaleží mi na tom, jaký dojem dělám na dospělé. 8. Ovlivňuje mně nálada mých kamarádů. 9. Rád/a uspořádávám narozeninové oslavy pro kamarády. 10. Vadí mi, když se dospělí vyptávají na věci, do kterých jich nic není. 11. Když mě dospělí kárá, je mi to nepříjemné. 12. Se svými spolužáky si často povídáme o různých věcech. 13. Každá špatná známka mě moc trápí. 14. Jednou bych chtěl/a být jako někteří dospělí, co znám.

6 15. Jsem dobrý řečník. 16. Mám rád/a společnost druhých lidí. 17. Ještě nevím co bych chtěl/a dělat v budoucnosti. 18. Často bývám mluvčí třídy. 19. Když mě něco trápí, hledám pomoc i u některých dospělých. 20. Občas nedokážu dobře kontrolovat své city. 21. Považuji se za samotáře. 22. Některé dospělé považuji za svůj vzor. 23. Dospělí moc nerozumí mým problémům.

7 24. Vždy dosáhnu toho, co si umanu. 25. S dospělými v mém okolí mám dobré vztahy. 26. Dodržuji svá předsevzetí. 27. Se svými spolužáky si skvěle rozumím. 28. Dokážu zakrýt své skutečné pocity skoro před kýmkoli. 29. Občas se neovládnu a skočím lidem do řeči. 30. Jsem obyčejně ten/ta, kdo začíná rozhovor. 31. Upřednostňuji činnost ve skupině. 32. Naše třída je dobrá parta. Zkontrolujte prosím ještě jednou, zda jste odpověděli na všechny otázky. Pokud ano, můžete dotazník odevzdat. Děkuji za Váš čas a úsilí.

8 Příloha 3: Dotazník verze pro slovenské školy DOTAZNÍK. Pohlavie: muž /žena (zakrúžkuj) Dnešný dátum: Vek: Trieda: Škola: Krátke inštrukcie. Som študentka posledného ročníku pedagogickej fakulty a za účelom mojej diplomovej práce by som Vás chcela požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníku. Aby som tento dotazník mohla naozaj použíť v mojom výskume, musí býť správne vyplnený. Preto si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie, až potom sa pustite do samotného vyplňovania dotazníku. Ďakujem. - Nasledujúci dotazník je anonymný, aj tak Vás prosím, nezabudnite vyplniť orientačné informacie o sebe na jeho začiatku. - Na nasledujúcích stranách je 32 tvrdení, ktoré Vás nejakým spôsobom popisujú. - Čítajte pozorne každé tvrdenie. - Potom na stupnici od 1 do 10, ktorá je uvedená pod tvrdením, vyznačte ako veľmi s týmto tvrdením súhlasíte. - Pamätajte, že neexistujú žiadne správne alebo nesprávne odpovede. Odpovedajte preto, prosím, úprimne a pravdivo.

9 Vzor: Rád/rada chodím do školy. Stupnica 1až 10 vyjadruje mieru Vašeho súhlasu s daným tvrdením: - 1 znamená, že s týmto tvrdením vôbec nesúhlasíte, vôbec pre Vás neplatí znamená, že s týmto tvrdením úplne súhlasíte, 100% pre Vás platí. - Označte vždy len jednu odpoveď (číslo na stupnici) pre každé tvrdenie. - Odpovedajte ako najrýchlejšie dokážete. - Prosím, odpovedzte na všetky tvrdenia. - Ak Vám nie je niečo jasné, môžete sa spýtať teraz, alebo sa prihlásiť a spýtať sa kedykoľvek behom vyplňovania dotazníku. 1. Kamaráti sa mi často zverujú so svojimi problémami. 2. V našej triede sa nikdo nebojí povedať svoj názor. 3. Až budem dospelý/á, dokážem niečo veľké. 4. Keď som smutný/á, sú smutní aj moji priatelia. 5. Obyčajne sa predstavím cudzím ako prvý/á.

10 6. Mám dobrú náladu, aj keď sa mi práve nedarí. 7. Zaleží mi na tom, aký dojem robím na dospelých. 8. Ovplyvňuje ma nálada mojich kamarátov. 9. Rád/rada usporadúvam narodeninové oslavy pre kamarátov. 10. Vadí mi, keď sa dospelí vypytujú na veci, do ktorých ich nič není. 11. Keď ma dospelí kárajú, je mi to nepríjemné. 12. So svojimi spolužiakmi sa často rozprávame o rôznych veciach. 13. Každá zlá známka ma veľmi trápi. 14. Raz by som chcel/a byť ako niektorí dospelí, ktorých poznám.

11 15. Som dobrý rečník. 16. Mám rád/rada spoločnosť druhých ľudí. 17. Ešte neviem čo by som chcel/a robiť v budúcnosti. 18. Často bývam hovorca triedy. 19. Keď ma niečo trápi, hľadám pomoc aj u niektorých dospelých. 20. Občas nedokážem dobre kontrolovať svoje city. 21. Považujem sa za samotára. 22. Niektorých dospelých považujem za svoj vzor. 23. Dospelí príliš nerozumejú mojim problémom.

12 24. Vždy dosiahnem to, čo si vezmem do hlavy. 25. S dospelými v mojom okolí mám dobré vzťahy. 26. Dodržujem svoje predsavzatia. 27. So svojimi spolužiakmi si skvele rozumiem. 28. Dokážem zakrýť svoje skutočné pocity skoro pred kýmkoľvek. 29. Občas se neovládnem a skočím ľuďom do reči. 30. Som zvyčajne ten/tá, kto začína rozhovor. 31. Uprednostňujem činnosť v skupine. 32. Naša trieda je dobrá partia. Skontrolujte prosím ešte raz, či ste odpovedali na všetky otázky. Pokiaľ áno, môžete dotazník odovzdať. Ďakujem za Váš čas a úsilie.

13 Příloha 4: Skóre jednotlivých žáků v třídách pro nadané

14

15 Příloha 5: Skóre jednotlivých žáků v běžných třídách

Príloha A Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum)

Príloha A Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum) PRÍLOHY 148 Príloha A Dotazník pre učiteľov (pilotážny prieskum) D O T A Z N Í K Milá kolegyňa, milý kolega. Pred sebou máte dotazník týkajúci sa práce so žiakmi prejavujúcimi nadanie v matematickej oblasti.

Více

Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA

Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA Dotazník Príloha 1 SPOKOJNOSŤ NÁVŠTEVNÍKOV TERMÁLNEHO KÚPALISKA PODHÁJSKA Dobrý deň, práve sa pozeráte na dotazník, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce a je zameraný na analýzu spokojnosti návštevníkov

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5)

Moje známka v pololetí 2011/2012 (letošní školní rok) na vysvědčení: (napiš číslo 1 až 5) Přílohy Příloha č.1 - Dotazník Ahoj kluci a holky, prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník má šest stránek. U otázek zaškrtni vždy jen jednu variantu, pokud není uvedeno jinak. Dotazník je

Více

Každá značka má svoje DNA

Každá značka má svoje DNA Každá značka má svoje DNA AKO NAKUPUJEME Je vek jediné kritérium pre nákup na internete? Nakupujeme v prvých obchodoch vo vyhľadávači? Je cena kľúčová pre všetkých kupujúcich na internete? Sú kamenné obchody

Více

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami

Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Vyhodnotenie dotazníkov - osoby so špeciálnymi potrebami Cieľová skupina bola oslovená v rámci projektu Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC). Cieľom dotazníka je zistiť záujem osôb so špeciálnymi

Více

Dotazník pre žiaka. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre žiaka. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód žiaka: Meno žiaka: Dotazník pre žiaka Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

Externé zariadenia Používateľská príručka

Externé zariadenia Používateľská príručka Externé zariadenia Používateľská príručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky

Více

Temná noc duše 1 / 7

Temná noc duše 1 / 7 1 / 7 ( Autorem obrazu je Ch Temná noc duše 2 / 7 Marie Magdalena prostřednictv Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan Drazí přátelé, jsem vaše sestra, Marie Magdaléna. Jsem přímo vedle vás jako

Více

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď: Test Týmto testom môžete zistiť, či sú Vaše základné znalosti o pneumatickom riadení postačujúce pre nadstavbový seminár P121, alebo je pre Vás lepšie absolvovať základný seminár EP111. Test je rýchly,

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Október 2011 Charakteristika prieskumu Hlavné ciele Zistiť mieru záujmu o nájomné byty ako typ bývania Zmapovať preferencie

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

1. LABORATÓRNE CVIČENIE MENO: ROČNÍK A TRIEDA: 1. LABORATÓRNE CVIČENIE ROVNOMERNÝ POHYB - ZÁVISLOSŤ POLOHY OD ČASU Cieľ: Naučiť sa pracovať so senzorom polohy a ako sú rôzne druhy pohybu prezentované na grafe závislosti polohy

Více

Adresa_KISH (kolo 4) Číslo respondenta: Číslo domácnosti: VÝBEROVÝ RÁMČEK. Respondents name. Číslo návštevy 1 ->. Číslo anketára. Meno vybranej osoby:

Adresa_KISH (kolo 4) Číslo respondenta: Číslo domácnosti: VÝBEROVÝ RÁMČEK. Respondents name. Číslo návštevy 1 ->. Číslo anketára. Meno vybranej osoby: Adresa_KISH (kolo ) Číslo respondenta: Adresa: Respondents name Číslo domácnosti: VÝBEROVÝ RÁMČEK Riadok osoba/domácnosť (číslo v domácnosti) 0 Číslo návštevy ->. ->.. ->.. ->.. Číslo anketára VÝBEROVÝ

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform

Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1ui5qwfbs_rvzye- 7HIAoTnAYNpyCWnmeeh1eFvqj1Cs/viewform Přílohy Příloha č. 1: Průvodní text k elektronické podobě dotazníku, který byl vybrán jako kvantitativní metodologický postup k výzkumu syndromu vyhoření u muzejních průvodců a lektorů. Dobrý den, jsem

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

DALI, pomoc a riešenia

DALI, pomoc a riešenia DALI, pomoc a riešenia Obsah Úvod do DALI (vecí, ktoré by ste mali vedieť)... 1 Čo je DALI?... 1 Čo je posolstvom DALI?... 1 Základné pravidlá pre DALI a HELVAR výrobky a systémy... 2 Riešenie problémov:

Více

Sú to aj naše národnostné práva III. ročník. Škola mojimi očami. (rozprávanie)

Sú to aj naše národnostné práva III. ročník. Škola mojimi očami. (rozprávanie) Sú to aj naše národnostné práva III. ročník Škola mojimi očami (rozprávanie) Dané jednoduché rozprávania žiakov 6.A triedy vznikli po predchádzajúcej besede s týmito žiakmi. Po prečítaní ich písomných

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR

Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mám rakovinu ako to povedať svojmu dieťaťu? Prednáška zameraná na prezentáciu informačnej brožúry LPR Mgr. Petra Oláhová, Ambulancia PLPD XXXIII. Konsolidačná výročná konferencia SSVPL SLS 11.-13. október

Více

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS

SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Najdôležitejšie funkcie Čo je epayments ewallet? Ako používať zostatok na vašej karte? 1 SPRIEVODCA PRE POUŽÍVANIE EPAYMENTS Po úspešnej registrácii na epayments vám

Více

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo

Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo Modul PROLUC Podvojné účtovníctvo ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku. Na základe zákona o účtovníctve

Více

Diamantové šperky na zákazku

Diamantové šperky na zákazku Diamantové šperky na zákazku Šperkárske kamene Kúzlo diamantových šperkov je neprekonateľné. Hra svetla, ktorá sa odráža v drahých kameňoch umocňuje ich krásu a jedinečnosť. Možno ste to nevedeli, ale

Více

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora

Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora Obsah Úvod...3 Prehľad č. 1 k retailovému investičnému dotazníku...4 Prehľad č. 2 k investičnému dotazníku oddelenia Predaj...6 2 Úvod

Více

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV

PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV PLASTOVÉ KARTY ZÁKAZNÍKOV OBSAH 1 Plastové karty základné informácie... 1 2 Distribúcia plastových kariet zákazníkom... 1 2.1 Jednorázová hromadná distribúcia kariet... 1 2.2 Pravidelná distribúcia plastových

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Grafy Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Grafy Graf efektívne vizuálne nástroje dáta lepšie pochopiteľné graf môže odhaliť trend alebo porovnanie zobrazujú

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR)

Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Tematický výchovno vzdelávací plán: Výchova k manželstvu a rodičovstvu (VMR) Ročník/Trieda: štvrtý / 4. A, 4. B, 4. C Školský rok: 203/204 Vyučujúca koordinátorka VMR: Ing. Lenka Tršová Husárová Časová

Více

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS

Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Návod na vkladanie záverečných prác do AIS Povinnosti študenta pri odovzdávaní záverečne práce do AIS: Študenti vkladajú záverečné práce do AIS sami a vypĺňajú aj Doplňujúce informácie ZP, vypĺňajú návrh

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu

Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Príručka Mobility Tool + pre príjemcov grantu Verzia: 3.11.2014 Strana 1 z 10 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ako sa prihlásiť do Mobility Tool+?... 3 3. Projekt... 4 3.1. Ako zobraziť detaily projektu?... 4 3.2.

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok

Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok Zápis predmetov do AiSu na aktuálny akademický rok UPOZORNENIE: Návod na zápis predmetov do AiSu je vypracovaný pre akademický rok 2015/2016. Študent si ale musí zvoliť vždy aktuálny akademický rok, do

Více

VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017

VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017 VÝMENNÝ POBYT GRANADA BRATISLAVA. OKTÓBER 2017 Vďaka výmennému, štúdijno-kultúrneho pobytu sme si mohli vychutnať týždeň v nádhernom meste Granada. Rodiny zo školy IES Miguel de Cervantes nás prijali ako

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

KEGA manuál pre posudzovateľov

KEGA manuál pre posudzovateľov Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA manuál pre posudzovateľov V prípade funkčných problémov kontaktujte technickú podporu prostredníctvom

Více

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Obsah O portáli Môj Slovanet... 2 1. Ako sa zaregistrovať do portálu Môj Slovanet... 3 2. Zabudnuté heslo... 7 3. Kontakty... 10 O portáli

Více

Dotazník pre tých, ktorí sa už konečne chcú naučiť ten cudzí jazyk

Dotazník pre tých, ktorí sa už konečne chcú naučiť ten cudzí jazyk Dotazník pre tých, ktorí sa už konečne chcú naučiť ten cudzí jazyk Tento dotazník je predovšetkým pre teba. Už len tým, že ho vyplníš, sa dostaneš ďaleko pred 95% ľudí, ktorí si nikdy nenájdu čas sa zamyslieť

Více

Londýn Nikola Černá

Londýn Nikola Černá Londýn 07. 02. 2016 21. 02. 2016 Vždy som vedela, že by som raz rada navštívila Anglicko, spoznala kultúru ľudí, ktorých jazyk študujem. Preto v momentne, keď sa mi naskytla príležitosť, neváhala som a

Více

Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7

Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7 Používateľská príručka pre príjemcu balíkomat easypack 24/7 1. Aktivujte balíkomat easypack 24/7dotykom na dotykovú obrazovku. 2. Dotykom si zvoľte jazyk pre ďalšiu komunikáciu. 3. Vyberte si z ponuky

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Za málo peňazí veľa muziky! David Března, Pavol Ivanecký

Za málo peňazí veľa muziky! David Března, Pavol Ivanecký Za málo peňazí veľa muziky! David Března, Pavol Ivanecký Marketing that Sells - Bratislava, 03.10.2012 2 Kontext projektu Príležitosť: Veľká báza zákazníkov, tradičná forma oslovenia aj obsluhy Cieľ: Aktívne

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Příloha č. 1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prohlašuji, že mám písemný souhlas zákonných zástupců dětí na fotografiích. Pro zaručení anonymity je písemný souhlas uložen

Více

Ako postupovať pri vyplňovaní formulára.

Ako postupovať pri vyplňovaní formulára. Ako postupovať pri vyplňovaní formulára. Formulár je dostupný v dvoch verziách a to pre kancelárske balíky Microsoft Office a Open Office. Spôsob vypĺňania formulára sa príliš neodlišuje od bežného písania

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch

Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova Výsledky prieskumu po jednotlivých položkách v tabuľkách a grafoch Ako často robíte nasledujúce činnosti (s ohľadom na svoju prácu v škole) Čítam dennú tlač a časopisy

Více

Strojový kód, assembler, emulátor počítača

Strojový kód, assembler, emulátor počítača Strojový kód, assembler, emulátor počítača Návrh architektúry hypotetického procesora Strojový kód Assemblerový jazyk Programovanie v assemblerovom jazyku: Lineárny program Vetvenie Cyklus Emulátor počítača

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest

Dotazník. Kvalita života nemocných s chorobami dýchacích cest Adresa správce české verze: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, ČR, telefon 05 4719 2552, e-mail fsalaj@med.muni.cz

Více

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP 1 Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP 2 Na úvodnej stránke webu SPP zvoľte tlačidlo Moje SPP. 3 Na úvodnej stránke portálu Moje SPP si vyberte registráciu

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM AKADEMICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM POMÔCKA PRE ŠTUDENTOV: ZÁPIS PREDMETOV (pridanie predmetov do zápisného listu) 1) Spustite si internetový prehliadač a do riadku pre webovú adresu napíšte http://moja.uniba.sk

Více

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Cieľ: 1500 dotazníkov Koordinátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Termíny: apríl 2011 (odovzdanie dotazníkov) október 2011 (interpretácia výsledkov)

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti,

PŘÍLOHY. Příloha I.- Dotazník. Diplomová práce: Sport ve volném čase studentů středních škol Valentová Milí studenti, PŘÍLOHY Příloha I.- Dotazník Milí studenti, dovoluji si Vás požádat o spolupráci na diplomové práci s názvem Sport ve volném čase studentů středních škol. V tomto pojetí pojímáme sport za organizovanou

Více

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky

Dealer Extranet 3. Cenové ponuky Dealer Extranet 3 Cenové ponuky Obsah Vytvorenie cenovej ponuky so zľavou Velux 3 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky zo súčasnej cenovej ponuky 10 Vytvorenie klientskej cenovej ponuky pomocou Konfigurátora

Více

1. Registrácia používateľa Portálu finančnej správy (PFS)... 2

1. Registrácia používateľa Portálu finančnej správy (PFS)... 2 Obsah 1. Registrácia používateľa Portálu finančnej správy (PFS)... 2 1.1. Registrácia na stránke Finančnej správy... 2 1.2. Notifikačný e-mail (prvý)... 3 1.3. Aktivácia registrácie... 3 1.3.1. Aktivácia

Více

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý

1. Jsem: a) slabozraká/ slabozraký b) těžce slabozraká nebo prakticky nevidomá/ těžce slabozraký nebo prakticky nevidomý c) nevidomá/ nevidomý Příloha č. 1 : dotazník k diplomové práci Vážená studentko, vážený studente, tento dotazník je anonymní a je určen studentům s postižením zraku, kteří studují na vysokých školách. Cílem dotazníku je analyzovat

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

DOTAZNÍK. Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace:

DOTAZNÍK. Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace: Příloha č. 3 DOTAZNÍK Před začátkem vyplňování si, prosím, přečtěte následující informace: Dotazníkový formulář, který právě držíte v rukou, poslouží pouze pro potřeby bakalářské práce na téma Vybrané

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Příloha 1 Záznamové archy pro rozhovory na ZŠ A, 1. fáze výzkumu. Rozhovory s rodiči

Příloha 1 Záznamové archy pro rozhovory na ZŠ A, 1. fáze výzkumu. Rozhovory s rodiči Příloha 1 Záznamové archy pro rozhovory na ZŠ A, 1. fáze výzkumu Rozhovory s rodiči Podle čeho jste vybírali/a, do jaké základní školy přihlásíte vaše dítě? o Co všechno vaši volbu ovlivnilo? Rozhodovali

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více

Produktovo-skupinová inzercia so spoločnosťou Google v spolupráci s ASData a BlueWinston.

Produktovo-skupinová inzercia so spoločnosťou Google v spolupráci s ASData a BlueWinston. Produktovo-skupinová inzercia so spoločnosťou Google v spolupráci s ASData a BlueWinston. Zacieľte na ľudí, ktorí hľadajú produkty, ale nepoznajú presný model! Čo je to produktovo-skupinová inzercia? Produktovo-skupinová

Více

Almyra Hotel & Village ****

Almyra Hotel & Village **** Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A E D F D F D E A C Dospelá osoba

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Dotazník Příloha č. 2

Dotazník Příloha č. 2 Dotazník Příloha č. 2 Vážení kolegové, kolegyně, jmenuji se Vladislava Nováčková a pracuji ve vašem zdravotnickém zařízení. V současné době jsem studentkou posledního ročníku navazujícího magisterského

Více

Ako prežiť krízu a využiť ju vo svoj prospech. Dipl. Ing. Artur Gevorkyan

Ako prežiť krízu a využiť ju vo svoj prospech. Dipl. Ing. Artur Gevorkyan Ako prežiť krízu a využiť ju vo svoj prospech Dipl. Ing. Artur Gevorkyan OBSAH 1) Predstavenie firmy, portfólio, ukazovatele 2) Stav pred krízou 3) Našich 10 krokov v kríze 4) Ako sa správať v kríze 5)

Více

Moje hobby. Kreslenie

Moje hobby. Kreslenie Moje hobby Kreslenie Kreslenie je čosi, s čím sme všetci začínali rovnako, ako malé deti, ohúrené farbenými paličkami, ktoré po sebe zanechávali na papieri farené stopy. Fascinovaní týmto zázrakom sme

Více

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive

Apollo Beach **** GRÉCKO. Rhodos / Polpenzia / All Inclusive Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C A E D I H J G F A B Dospelá

Více

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014

Režim dňa Pracovné listy na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností pre prípravný a 1. ročník ZŠ Mgr. Eva Grňová 2014 Škola 21. storočia Dopytovo orientovaný projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS projektu 26110130435 Aktivita 1.1 Režim dňa Pracovné listy

Více

Ročná uzávierka účtovníctvo

Ročná uzávierka účtovníctvo Ročná uzávierka účtovníctvo Ročnú uzávierku spúšťame len vtedy, ak nik iný nie je prihlásený do programu! Odporúčame maximálne vyčistiť súvahové účty, najmä ak sú sledované na strediská, alebo zákazky,

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Club Calimera Sunshine Rhodos ****

Club Calimera Sunshine Rhodos **** Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna B A C D I H J G F E C Dospelá

Více

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica

Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (bývalá KPPP) Banská Bystrica Návod 2. Prevod tlačeného textu na písané písmo fontu Abeceda.ttf. 24 9. 2016 Prevod textu s obrázkami. Príklad. Mgr. Stanislav Fila, psychológ CPPPaP Banská Bystrica Centrum pedagogicko-psychologického

Více

CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV

CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV CENNÍK PRE-PAID SIM KUPÓNOV. Vám ponúka nasledovné kupóny pre Pre-Paid SIM karty siete Iridium. Kupóny môžu použiť noví ako aj existujúci užívatelia siete Iridium. Ak ste už vlastníkom SIM predplatenej

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Mitsis Rhodos Village ****9

Mitsis Rhodos Village ****9 Termíny odletov z Bratislavy a Košíc na 11/12 dní - I.séria 03.06 14.06 24.06 05.07 15.07 26.07 05.08 16.08 26.08 06.09 16.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna C B C E F E F E E D A Dospelá

Více

7 Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník. Vážená studentko/studente vysoké školy,

7 Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník. Vážená studentko/studente vysoké školy, lohy loha č. Dotazník Vážená studentko/studente vysoké školy, nyní před sebou máte dotazník, o jehož vyplnění bych Vás ráda požádala. Jedná se o šetření na téma "Postavení imigrantů v české společnosti",

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více